ŽIVOT I ŠKOLA br. 15-16(1-2/2006.

)
UDK 37.012
371.8-055
Stručni članak

JASNA RELJA*

KAKO SE UČENICI OSJEĆAJU U ŠKOLI
U radu autorica govori o istraživanju provedenom u osnovnoj školi u četvrtim i
sedmim razredima o tome kako se učenici osjećaju u školi, tj. vole li školu, na kojim se
nastavnim satima osjećaju najbolje. Istraživanje je provedeno anketnim upitnikom. Dobiveni
rezultati ukazuju na to da učenici osnovne škole vole ići u školu, s tim što zainteresiranost za
školu opada što je uzrast učenika viši. Više pozitivnih osjećaja o školi izražavaju djevojčice
nego dječaci. Učenici, i višeg, i nižeg uzrasta najbolje se osjećaju na nastavi tjelesne i
zdravstvene kulture zbog osjećaja opuštenosti i aktivnosti. Zadatak je dobroga učitelja i
kvalitetnoga nastavnoga plana i programa ostvarenje svih odgojnih i obrazovnih potencijala
učenika.
Ključne riječi: školsko ozračje, nastavni plan i program, međuljudski odnosi

UVOD
Pitanje kvalitete školskoga odgoja i obrazovanja danas je aktualno
pitanje koje traži što kvalitetnije školsko ozračje. Školsko se ozračje može
promatrati na nekoliko razina kroz:
a) kvalitetu međuljudskih odnosa u školi
b) kvalitetne i učeniku prilagođene nastavne planove i programe
c) ekologiju školskoga okoliša.
Kvaliteta međuljudskih odnosa jedan je od segmenata za koji se danas
smatra da je općenito na nivou cijeloga društva, na dosta niskoj razini.
Međuljudski odnosi pretpostavljaju postojanje moralne svijesti i moralnoga
djelovanja svakoga pojedinca te usvojene vještine komunikacije i empatije.
Čovjek je biće koje teži za dobrotom, a prema njoj je usmjerena i bit njegova
života. Njegovo moralno djelovanje određeno je moralnim vrijednostima, a one
označavaju shvaćanje o apsolutnom dobru koje postoji za čovjeka samo u
obliku moralnih vrijednosti (Čehok, Koprek, 1996.).
Moralni je odgoj, stoga jedan od osnovnih odgojno-obrazovnih ciljeva
škole. No, on pretpostavlja ne samo znanje o moralu, već i moralno djelovanje.
Koliko će moralno djelovanje biti uspješnije, to će i kvaliteta međuljudskih
odnosa biti veća. Značajno je da se uspješni međuljudski odnosi trebaju
izgrađivati na svim razinama odnosa koji postoje u školi: od međuljudskih
odnosa među učiteljima, do odnosa poštovanja i razumijevanja između
učenika i učitelja, a isto tako odnosa učitelja i roditelja. Uspješnost odnosa na
svim razinama imat će pozitivan utjecaj i na cjelokupno ozračje u školi i na
stvaranje pozitivnoga identiteta škole u javnosti. Ozračje škole zasnovano na
*Jasna Relja, prof. pedagogije, OŠ «Đuro Ester» Koprivnica

87

Uspješna organizacija nastave u razredu stvara povoljne mogućnosti za odgoj i obrazovanje učenika. prijateljstava. 15-16(1-2/2006. Istraživanje je provedeno anketnim upitnikom na hotimičnom uzorku učenika.utvrditi postoji li razlika između osjećaja prema školi između dječaka i djevojčica.) . humanom pristupu učeniku. Najvažnije osobine nastavnikove osobnosti kako ih ističu mladi učitelji pripravnici u istraživanju provedenom o obrazovanju učitelja. a time i za ugodno razredno ozračje. postupci radi poticanja učenja učenika. učenja socijalnih vještina i pripremanja za svijet odraslih. dosljednost. željeli smo utvrditi istraživanjem koje je provedeno u Osnovnoj školi «Đuro Ester» u Koprivnici na uzorku od 100 učenika četvrtih i sedmih razreda.ŽIVOT I ŠKOLA br. Sva tri elementa dobroga školskoga ozračja omogućuju učeniku i ugodan boravak u školi. Cilj je istraživanja bio ustanoviti kakvi su osjećaji učenika prema školi. zadovoljnom učitelju. 88 . komunikativnost. Iz postavljenoga cilja utvrđeni su zadatci istraživanja: . jesu slijedeće: strpljivost. samostalnosti učenika i učitelja. Uvjeti učenja se odnose na prozračnost radnih prostora. radnih prostora. 2005. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA Koliko su učenici prihvatili školu kao mjesto ugodnih osjećaja i mjesto učenja i napretka. tj. Ta umijeća Kyriacou (1997. Isto tako važne su i moralni uzor učitelja te njegova ljubav prema pozivu.) određuje kao smislene nastavničke aktivnosti koje potiču učenje i razlikuje tri važna elementa nastavnih umijeća: znanje o predmetu. godine. brigu u čistoći i higijeni.utvrditi postoji li razlika između osjećaja prema školi učenika razredne i predmetne nastave .). Znati prenijeti znanje učenicima jedna je od najvažnijih vještina učiteljskoga poziva i samoga obrazovanja. a provedeno je 2002. samouvjerenost (Relja. odlučivanje o tome kako postići predviđene pedagoške rezultate i učiteljevo ponašanje. Mnogi autori tvrde da je poučavanje složena spoznajna sposobnost koja se temelji na znanju o tome kako oblikovati i voditi nastavni sat te na znanju o gradivu koje treba poučavati. kreativnosti i odgovornosti za svoja postignuća i rezultate. Pod ekologiju školskoga okoliša ubrajamo: estetsko uređenje škole. bogato opremljene nastavne kabinete nastavnim sredstvima i pomagalima te na brigu za kvalitetnu školsku prehranu učenika. Nastavnikova osobnost igra također važnu ulogu u ovom procesu. autoritetu učitelja i obrazovanju kao takvom. empatija. te stvaranje što kvalitetnijih uvjeta učenja. prihvaćanje škole kao mjesta učenja i odrastanja. Kvaliteta nastavnih planova i programa ogleda se kroz nastavne sadržaje koji su prilagođeni učenikovim sposobnostima i koji se prenose raznovrsnim nastavnim metodama i oblicima rada. To stvara u učeniku pozitivne osjećaje prema školi kao instituciji.

nezadovoljno (10%). RAZRED M Ž 6 6 12% 12% 13 3 26% 6% 5 2 10% 4% 3 8 6% 16% 6 3 12% 6% 2 1 4% 2% 11 8 22% 16% 3 2 6% 4% M 20 15 6 10 7 3 20 4 UKUPNO Ž SVI 24 44 44% 5 20 20% 7 13 13% 24 34 34% 3 10 10% 1 4 4% 12 32 32% 2 6 6% Na pitanje kako se osjećaju u školi učenici odgovaraju da se osjećaju zadovoljno (44%). Od ukupnog broja učenika vidljivo je da neznatno veći broj djevojčica od dječaka voli ići u školu. dok isti postotak dječaka (30%) ne voli ići u školu. ugodno (13%). 15-16(1-2/2006. tako da mlađi učenici.ŽIVOT I ŠKOLA br. RAZRED M Ž 20 25 40% 50% 3 2 6% 4% 23 27 7. Kako se najčešće osjećaš u školi? ODGOVOR a) zadovoljno b) opušteno c) ugodno d) odlično e) nezadovoljno f) neugodno g) napeto h) sasvim po strani 4. Voliš li ići u školu? ODGOVOR DA NE UKUPNO 4. 89 . neugodno (4%). RAZRED M Ž 14 15 28% 30% 15 6 30% 12% 29 21 M 34 34% 18 18% 52 UKUPNO Ž SVI 40 74 – 74% 40% 8 26 – 26% 8% 48 100 Od ukupno stotinu anketiranih učenika četvrtih i sedmih razreda 74% učenika voli ići u školu.) REZULTATI I NJIHOVA INTERPRETACIJA: 1. dok se djevojčice osjećaju većinom odlično ili napeto (oba osjećaja 16%). sasvim po strani (6%). RAZRED M Ž 14 18 28% 36% 2 2 4% 4% 1 5 2% 10% 7 16 14% 32% 1 -2% 1 -2% 9 4 18% 8% 1 -2% 7. opušteno (20%). napeto (32%). U predmetnoj nastavi većina se dječaka osjeća opušteno i napeto. Uočljiva razlika vidljiva je prema uzrastu učenika. učenici u razrednoj nastavi više vole ići u školu (čak 90%). 2. naime 30% djevojčica voli školu. dok se djevojčice osjećaju zadovoljno i odlično. dok ih 26% ne voli ići u školu. U razrednoj nastavi dječaci su u većini zadovoljni i napeti. tj. dok učenici predmetne nastave pokazuju drugačiji stav prema školi. odlično (34%). Vidljivo je da više dječaka nego djevojčica ne voli ići u školu (18% dječaka prema 8% djevojčica).

-- 1 2% 6 12% 6 12% Matematika 4 8% 7 14% Priroda i društvo 4 8% 10 20% 5 10% 13 26% Testovi su lagani. crtamo. i to zbog vježabanja i igre. Zbog vježbanja. Testovi su lagani. Zbog preskakanja kozlića. i kod djevojčica. Matematika je odlična. TZK jednako je popularan. Volim prirodu. Prema spolu vidljiva je razlika što više djevojčica navodi da se osjeća lijepo na više predmeta. Zatim slijedi likovna kultura i matematika koje više vole djevojčice. 3. 90 .ŽIVOT I ŠKOLA br. Volim vježabanja. i kod dječaka. Ž Jer ne učimo ništa teško. Mat.) . Učimo zanimljive stvari. gledamo filmove. crtamo. Zbog pjevanja. je odlična. Zbog nogometa. Testovi su mi lagani. gledamo filmove. Dalje slijede ostali predmeti s jednakom zastupljenošću. Volim Engleski. Vidljivo je da više dječaka nego djevojčica izražava negativne emocije u svezi sa školom u razrednoj i predmetnoj nastavi. Volim crtati. Puno čitamo. Prema uzrastu vidljiva je razlika da se stariji učenici bez obzira na spol. 15-16(1-2/2006. Jer tamo ne moram misliti. Volim riješavati zadatke. Mnogo pričamo. Jer se mogu opustiti. 2 4% 3 6% TZK Vjeronauk Testovi su lagani. Volim misliti i riješavati teške zadatke. Volim crtati.Mogu pokazati u čemu sam dobra. dok se mlađi uzrast u većini osjeća zadovoljno i odlično. U razrednoj nastavi većina učenika se osjeća najbolje na nastavi TZK-a. dok je na zadnjem mjestu nastava PID-a. Na kojim se satima osjećaš najbolje? Objasni zašto! ČETVRTI RAZRED PREDMET Hrvatski jezik Likovna kultura BROJ UČENIKA M Ž 1 6 2% 12% 4 7 8% 14% Glazbena kultura -- Engleski jezik RAZLOZI M Jer je lagan. Pričamo. većinom u školi osjećaju napeto i opušteno.

Nastavnica je dobra. Ne moram mnogo razmišljati. Nema ispitivanja. Volim pjevati. 15-16(1-2/2006. je dobra. Ne moram mnogo razmišljati. a u likovnoj kulturi opuštanje i izostanak ispitivanja. Opušta me. Nast. Lagana je. Jer mi ide. Razumijem je i volim je.ŽIVOT I ŠKOLA br. Kao razloge. je dobra. Nast. i dječaci. -- Kao i kod učenika četvrtih razreda. Zabavno je na satu. Zatim slijedi nastava hrvatskoga jezika i likovne kulture na kojima se u većini dobro osjećaju opet dječaci. Zanimljiva su predavanja. Opušta me. Osjećam se opušteno i sigurno. Osjećam se opušteno i sigurno. Nastavnica super objasni. i to posebno dječaci. Jer nast. tako se i učenici sedmih razreda najbolje osjećaju na satu TZK-a. Razumijem je. Dobar nastavnik. najavi kad će pitati. Zanimljiv je. 91 .) SEDMI RAZRED PREDMET TZK BROJ UČENIKA M Ž 18 6 36% 12% Hrvatski jezik 10 20% 7 14% Likovna kultura 10 20% 4 8% Zemljopis 5 10% 5 10% Vjeronauk 4 8% 5 10% Engleski jezik 4 8% 1 2% 1 2% 2 4% 3 6% 3 6% 2 4% 2 4% 2 4% 1 2% 1 2% 1 2% 2 4% -- Matematika Glazbena kultura Povijest Biologija Kemija Tehnička kultura RAZLOZI M Mogu biti opušten. Naučim mnogo novoga. Zabavno je na satu. Možemo po tiho razgovarati. Volim strane jezike. Ž Mogu biti opuštena. Mogu mnogo naučiti. Nastavnica je dobra. Nastavnica dobro predaje. Dalje slijede zemljopis i engleski. Ne moram puno učiti. Usavršavaš talent. Volim strane jezike. a u engleskome i ljubav prema stranim jezicima. Kao razloge dobrog osjećanja navode zanimljivost predmeta u HJ. Ne ispituje se previše. Radi nogometa. Naučim mnogo zanimljivog. Razvijaš talent. Mogu se zezati. Lagana je. Nastavnik nas nasmijava. i djevojčice navode mogućnost opuštanja na satu. Zanimljiva je. Zanimljiva je. Kao razlozi navedeni su mogućnost učenja i saznavanja novoga i dobra je nastavnica. Nema ispitivanja. Nastavnica je dobra.

Nastavnik je strog. Teška je. Puno teških riječi. Teška gramatika. Ne razumijem. Ostali su predmeti navedeni u zanemarivo malome broju. daje mi slabiju ocjenu. Puna godina za pamtiti. Ne znam dobro čitati i pisati. Previše gramatike. Ukočima se kad nastavnica pita. Puno gradiva. Nemam dobar glas. a kao razlog tomu navode opsežnost gradiva i u svezi s tim teškoće učenja takvoga gradiva. a kao razlozi navedeni su nedostatak talenta za pjevanje. Osjećam se preplašeno. Nije zanimljiva. Težak je. Ž Teška je.) . Iz dobivenih podataka vidljivo je da se većina učenika dobro ne osjeća na satu PID-a. Ne razumijem je. Nastavnik me dobro ne pita. Dosadan je. Imam osjećaj da me nastavnica ne voli. Teška je. Ž Teško mi je. Ne volim povijest. Teška je. Teška je. Teška je. SEDMI RAZRED PREDMET Fizika BROJ UČENIKA M Ž 13 8 26% 16% Povijest 9 18% 10 20% Matematika 11 22% 4 8% 2 4% 6 12% 4 8% 3 6% Kemija Engleski RAZLOZI M Ne volim nastavnicu. Nastavnica dovoljno ne objasni. Nastavnik puno traži. Nije zanimljiva. Ne volim crtati. Ne razumijem. Jer učiteljica viče. Ne zanima me povijest. 22% učenika ne osjeća se dobro na engleskome jeziku.ŽIVOT I ŠKOLA br. Prestroga nastavnica. Ima puno gradiva. Teška je. Na kojim se satima ne osjećaš najbolje? Objasni zašto! ČETVRTI RAZREDI PREDMET PID BROJ UČENIKA M Ž 6 10 12% 20% Hrvatski jezik 8 16% 4 8% Engleski jezik Likovna kultura 6 12% 3 6% 2 4% -- Vjeronauk -- 5 10% 3 6% 2 4% 1 2% 1 2% Glazbena kultura Matematika RAZLOZI M Teško mi je. Nastavnica dovoljno ne objasni. crtanje ili matematiku. Jer učiteljica viče. Ukočim se kad nastavnica ispituje. 4. Previše formula. Nemam dobar glas. Slijedi sat hrvatskoga jezika zbog mnogo gramatike i problema vezanih za slabo čitanje i sporo pisanje. Puno gramatike. 15-16(1-2/2006. Teška je. Težak je. 92 . a kao razlog tomu navode vikanje učiteljice. Teška je.

Ne znam crtati. Dalje slijedi matematika zbog teškoga gradiva (26% učenika). dok bi ih 12% željelo uvesti kraće sate. Ne znam crtati. 5. Slijedi povijest. a kao razloge navode da ne vole povijest. da se osjećaju uplašeno i da ne vole nastavnicu. 10 % učenika željelo bi smanjiti opesg nastavnoga gradiva iz PID-a. 15-16(1-2/2006. a duže odmore Priroda bi trebala biti lakša Ponašanje učiteljice iz engleskoga Izbaciti hrvatski jezik kao predmet Da svak dan imamo tjelesni Uvesti kompjutore u nastavu Puno više pomagati onima koji ne znaju Za ručak bi trebali dobiti desert M 7 1 3 2 1 2 1 1 1 1 Ž 12 3 3 3 3 -2 ---- UKUPNO 19 – 38% 4 – 8% 6 – 12% 5 – 10% 4 – 8% 2 – 4% 3 – 6% 1 – 2% 1 – 2% 1 – 2% 38% učenika razredne nastave ne bi ništa mijenjalo u školi. Dosadan je. a duže odmore. Isto bi toliko učenika mijenjalo nastavnicu uz engleskoga jezika. Težak mi je. da se ukoče kad ih nastavnica ispituje i da se boje nastavnice. na kojoj se dobro ne osjeća 38% učenika. Učenici predmetne nastave. Jer se svađamo. Nastavnica iznenada ispituje. Ne volim nastavnicu. Dosadno je. Jer moramo biti vani kad je hladno.) Biologija Zemljopis Tjelesna kultura Likovna kultura 4 8% 4 8% 2 4% 3 6% 1 2% 1 2% 3 6% 3 6% Dosadna je.ŽIVOT I ŠKOLA br. Dosadan je. Napiši što bi trebalo mijenjati da se osjećaš bolje? ČETVRTI RAZRED IZJAVA Ne bih ništa mijenjao/la Ne bi trebali toliko učiti Uvesti kraće sate. Ne volim neke sportove. da ne budu toliko strogi Puno toga Odnos između nekih nastavnika i učenika Moram više učiti M 5 5 Ž 3 2 UKUPNO 8 – 16% 7 – 14% 6 3 2 1 3 3 7 – 14% 6 – 12% 5 – 10% 93 . dok ih 8% smatra da bi trebalo smanjiti nastavni program u cjelini jer ima previše učenja. SEDMI RAZRED IZJAVA Ništa Da se nastavnici više druže s učenicima. kao razloge navode da je predmet pretežak. njih 42% ne osjeća se dobro na nastavi fizike.

4% --1 -- 2 1 -1 2 – 4% 1 – 2% 1 – 2% 1 – 2% Učenici sedmoga razreda na pitanje što bi trebalo mijenjati da se osjećaju bolje u školi u najvećem postotku odgovaraju da ne treba ništa mijenjati (16%). dok ih 10% smatra da moraju više učiti da bi se osjećali bolje u školi. 6.učenik u smislu više međusobnoga druženja i razumijevanja. da treba puno toga mijenjati odgovara 14% učenika. vjeronauk To što dobijem puno znanja Dobri učitelji Likovna grupa Gledanje filmova i crtića To što je škola uvijek čista Nogomet i djevojke M 3 6 5 1 --3 -1 Ž 10 4 3 4 2 2 -1 -- UKUPNO 13 –26% 10 – 20% 8 – 16% 5 – 10% 2 – 4% 2 – 4% 3 – 6% 1 – 2% 1 .2% SEDMI RAZRED IZJAVA Razgovor i druženje s prijateljima Odmori Učenje novoga gradiva Dvorana i igralište Dobre ocjene Dobri nastavnici koji se smiju Uredne učionice Odlazak kući Ništa mi se ne sviđa M 9 9 2 2 2 1 1 1 1 Ž 12 6 -------- UKUPNO 17 – 34% 15 – 30% 2 – 4% 2 – 4% 2 – 4% 1 – 2% 1 – 2% 1 – 2% 1 – 2% 94 . 1 1 2 2 3 – 6% 3 – 6% 1 -- 2 2 3 – 6% 2 .ŽIVOT I ŠKOLA br. 15-16(1-2/2006. Što ti se najviše sviđa u školi? ČETVRTI RAZRED IZJAVA To što imam puno prijatelja Odmori Likovni. jer dok mlađi školski uzrast želi mijenjati dužinu sata i opseg gradiva. stariji školski uzrast želi mijenjati odnos nastavnik . zatim smatraju da se nastavnici trebaju više družiti s učenicima i ne biti toliko strogi (14%).) Da nemamo svaki dan 6 sati Dopuštenje da možemo van pod velikim odmorom Da možemo izraziti svoje mišljenje Neki bi nastavnici trebali bolje objašnjavati gradivo Da se ponovno uvede dežurstvo Ponašanje nekih učenika Nastavnika iz glazbenoga Nastavnike . U dogovorima učenika vidljiva je razlika u potrebama za mijenjanjem lošega kod učenika razredne i predmetne nastave. zatim odnos nekih nastavnika i učenika mijenjati želi 12% učenika. glazbeni.

Zadatak dobroga učitelja i kvalitetnoga nastavnoga plana i programa ne smije biti samo postizanje određenoga obrazovnoga cilja već i ostvarenje svih potencijala mlade osobe što aktivnijim odgojnim radom učitelja u školi. Zapažanja učenika starijega školskoga uzrasta odnose se na uočavanje problema u komunikaciji na relaciji odrasla osoba – mlada osoba. U školi se učenicima najviše sviđaju druženja i prijateljstva te odmori. i mlađega. djevojčicama se više sviđaju druženja u školi. dok se dječacima više sviđaju odmori. Negativne osjećaje o školi više izražavaju dječaci nego djevojčice. Najlošije se osjećaju učenici na satima PID-a u razrednoj nastavi zbog preopsežnosti gradiva. Učenici nižega školskoga uzrasta vole školu. 2. Kod ta dva odgovora postoji razlika u odgovorima prema spolu. ovakvo viđenje dijelom je posljedicom i razvojnih promjena učenika te dobi koje donosi pubertet i odrastanje. Učenici osnovne škole vole ići u školu. 15-16(1-2/2006. dok se u predmetnoj nastavi najlošije osjećaju na nastavi fizike i povijesti zbog straha od nastavnice. a odmori dječacima. učenik – učitelj. razumijevanja za njihove probleme odrastanja koje u većini slučajeva ne nalaze kod odraslih pa tako ni kod svojih učitelja. 6.ŽIVOT I ŠKOLA br. U školi bi učenici mijenjali. ZAKLJUČNO RAZMATRANJE Rezultati istraživanja o osjećanju učenika u školi i na nastavi upućuju na slijedeće zaključke: 1.) Na pitanje što im se sviđa u školi oba školska uzrasta odgovaraju u većini da im se najviše sviđaju druženje i prijateljstva te veliki odmori. druženja. 4. 5. Uočena je razlika da su prijateljstva važnija djevojčicama. 95 . odnosno smanjili opseg nastavnoga gradiva – razredna nastava – dok bi stariji uzrast učenika mijenjao odnose učenik . Učenici. i starijega uzrasta osjećaju se najbolje na satima TZK-a zbog osjećaja opuštenosti i aktivnosti. vezani su za nastavnika i uočavaju problem “širine” gradiva. Dobiveni podaci iskazuju razliku u prihvaćanju škole i školskih obveza učenika razredne i predmetne nastave koja je uvjetovana i razvojnim osobinama djeteta određene dobi. s tim što zainteresiranost za školu opada što je uzrast učenika veći. No. posebno u nastavi prirode i društva.nastavnik. Osjećaji koji prevladavaju kod učenika dva su suprotna osjećaja – osjećaj zadovoljstva i osjećaj napetosti. 3. Kako odrastaju tako i žele bolju komunikaciju i više razgovora. tj. u smislu više druženja i razumijevanja.

LITERATURA Čehok.I. H. Temeljna nastavna umijeća. Humana škola. Obrazovanje učitelja u okviru nacionalnog kurikuluma i europskih integracijskih procesa. 15-16(1-2/2006.e.).ŽIVOT I ŠKOLA br. (1996. Zagreb: Educa Relja. Etika: Priručnik jedne discipline: Zagreb: Školska knjiga Hentig. WHAT STUDENTS FEEL LIKE AT SCHOOL The author discusses the results of her research conducted in 4th and 7th grades primary school. Koprek. i. (1997. I. curriculum and syllabus. (1997. 431-439.). Napredak.) . but the interest for school decreases as they grow older. Zagreb: Educa Kyriacou.). J. whether they like school and during which classes they feel best. A questionnaire was used to conduct research. Most students feel best in physical education classes because they are relaxed and active. The results obtained show that primary school students like going to school. (2005. Key words: school climate. 96 . C. Girls express more positive sentiments towards school than boys do. human relations Primljeno 24. focusing on how students feel at school. siječnja 2006. 146(4).).