You are on page 1of 118

01 Vruty do dřeva

07 Nábytkářské matice

13 Spojovací materiál pro výrobu nábytku

02 Šrouby do sádrokartonu a cementotřískových desek

08 Závitové tyče s metrickým závitem

14 Kotevní a upevňovací prvky

03 Šrouby do plechu

09 Hrubé šrouby

15 Nástroje, bity, nářadí

04 Šrouby se šestihrannou hlavou

10 Šrouby s drážkou

16 Plastové krytky, záslepky

05 Šrouby s vnitřním šestihranem

11 Nýty

06 Matice

12 Podložky

KATALOG SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
Vytváříme kvalitní základ každého systému

Systém balení výrobků:
Perfektní provedení skupinového balení i jednotlivé
krabičky jsou zákazníky
oceňovány jako jedna
ze silných stránek společnosti
oproti konkurenci.

Dodání zboží do 24 hodin:
Zákazník obdrží potvrzení
objednávky v den
objednání, zboží je pak
na místě určení následující
den.

Třístupňová kontrola kvality:
Perfektní kvalita je zaručena
třemi nezávislými kontrolami
kvality: 1. u výrobce;
2. v reprezentativní kanceláři
firmy Visimpex a. s.
v Šanghaji; 3. v Přerově
na úseku Kontroly kvality.

Profesionální zákaznické
centrum: Tým call centra
dokáže zákazníka obsloužit
ve velmi krátkém čase
a poskytnout i technické poradenství týkající se produktů.
PO–ČT 7.00–17.00

7.00–16.00

Moderní logistické centrum
a balírna: Logistická
centra v Přerově a Györu
o kapacitě 8000 paletových
míst jsou vybavena
moderní manipulační
technikou i skladovým
softwarem.

VÝHODY SPOLUPRÁCE S FIRMOU VISIMPEX a. s.

Doba přípravy k expedici
se tak zkrátí na minimum
a můžeme garantovat
bezchybné dodání zboží
do druhého dne. Součástí
logistického centra
v Přerově je plně
automatizovaná balírna.

Vážení zákazníci,

předkládáme Vám katalog spojovacího materiálu, v němž najdete naši souhrnnou nabídku
v oblasti standardizovaných produktů. Každý produkt je pro lepší identifikaci opatřen technickým
výkresem, který je totožný pro všechny nabízené rozměry a povrchové úpravy.
Katalog je sestaven tak, aby pro Vás byl co možná nejpřehlednější a pohodlný pro každodenní
užívání. Jednotlivé produkty jsou označeny naším interním kódem, ten prosím uvádějte při zasílání
objednávek. Navigátor kódu najdete na straně 5 katalogu.
Již dříve se velmi osvědčil formát katalogu, proto je až na malé úpravy zachován. Nově je
na 3. straně obálky umístěná kapsa, do níž si můžete vkládat produktové listy s novinkami
v portfoliu. Věříme, že brzy rozšíříme naši nabídku o další Vámi poptávané produkty a doručíme
Vám produktové listy.

Těšíme se na spolupráci

za kolektiv firmy Visimpex a. s.
Jan Valter
ředitel společnosti

© Autorská práva VISIMPEX a.s.
Žádná část tohoto katalogu (jako např. tabulky, technické údaje, technické výkresy a fotografie) nesmí být publikována a šířena
žádným způsobem bez výslovného svolení společnosti Visimpex a. s. Technická data uvedená v katalogu byla nashromážděna
v rámci našich možností s největší péčí, nicméně nepřejímáme odpovědnost za případné chyby a vyhrazujeme si právo
na změny.

SYSTÉM PROFESIONÁLNÍHO BALENÍ
Systém balení Visimpex je propracován od samotné krabičky až po skupinové balení.

Krabičky
Krabičky Visimpex (dostupné v 7 rozměrech) jsou označeny barevnou etiketou, na níž uvádíme všechny důležité údaje
o produktu (od názvu a rozměru až např. po obrázek). Barva etikety pak určuje povrchovou úpravu spojovacího materiálu.
Na každé etiketě je zobrazen čárový kód, který umožňuje rychlejší identifikaci produktu. Všechny krabičky jsou opatřeny
výklopnou čelní stěnou, tak může krabička sloužit nejen jako přepravní obal, ale i jako zásobník ve výrobě, ve skladu
či v prodejně.

Krabičky VISIMPEX

Skupinové balení do „F-boxů“
V oblasti skupinového balení jsme zavedli progresivní způsob balení do tzv. F-boxů. Obsahují poloviční počet krabiček oproti papírovým kartonům. Splňují tak nová, přísnější nařízení pro bezpečnost práce, hygienu a ekologii na pracovišti. F-boxy
jsou unifikovány pro uložení na EURO-paletu (pro větší zásilky) i pro balení do kartonového obalu (pro menší zásilky).
Profesionální balení Visimpex je již zahrnuto v prodejní ceně zboží!

Skupinové balení do F-boxů

SYSTÉM KONTROLY KVALITY
V souladu s naší strategií neustále zvyšovat kvalitu výrobků jsme zavedli třístupňovou kontrolu kvality a zřídili jsme
samostatný úsek Kontroly kvality vybavený špičkovou technikou.

Třístupňová kontrola kvality výrobků:
Kvalita výrobků je zaručena díky třífázové kontrole. Kromě standardní kontroly u výrobce vstupuje do procesu kontroly
v druhé fázi reprezentativní kancelář v Šanghaji, aby provedla kontrolu kvality zboží před naloděním. Třetí fázi
kontroly provádí přímo v Přerově úsek Kontroly kvality, a to před balením výrobku.

Samostatný úsek Kontroly kvality vybavený špičkovou technikou:
Úsek Kontroly kvality je vybaven nejmodernější měřicí technikou a softwarem pro kontrolu parametrů spojovacího
materiálu. Díky investicím do nejmodernější technologie a změnám v organizaci práce je dosaženo vysoké úrovně
kontrolní činnosti.

Provádí se rozměrová kontrola, kontrola mechanických vlastností a aplikační testy.
Ukázka vybraných testů:

Kontrola obvodového házení: měření přímosti šroubů

Měření tloušťky povrchové vrstvy: sonda společně
s vyhodnocovací jednotkou měří tloušťku povrchové vrstvy

Měření pevnosti v krutu: ráčna a digitální vyhodnocovací
jednotka slouží k měření kroutícího momentu,
samozřejmostí je zaznamenání maximální hodnoty

Zkouška tvrdosti: variabilní přenosný tvrdoměr
se používá k měření tvrdosti materiálu

Aplikační test: ukázka zavrtání šroubu do okenního profilu
automatickou šroubovací jednotkou značky Urban

Kontrola profilovým projektorem: používá se pro měření
obrysových kontur a míst nedostupných konvenčním
měřidlům

Veškeré procesy ve firmě Visimpex a. s. jsou průběžně
sledovány, kontrolovány a vyhodnocovány a jsou plně
v souladu se systémem řízení kvality ISO 9001, který
byl úspěšně zaveden v srpnu 2003.

V roce 2006 byl ve firmě Visimpex a. s. zaveden systém
environmentálního managementu podle normy ISO
14001 pro oblast životního prostředí.

ISO CERTIFIKÁTY

1

Index
Vruty do deva

strana

7

1

Šrouby do sádrokartonu a cementotískových desek

19

2

Šrouby do plechu

25

3

Šrouby se šestihrannou hlavou

35

4

Šrouby s vnitním šestihranem

39

5

Matice

43

6

Nábytkáské matice

51

7

Závitové tye s metrickým závitem

57

8

Hrubé šrouby

59

9

Šrouby s drážkou

65

10

Nýty

69

11

Podložky

73

12

Spojovací materiál pro výrobu nábytku

81

13

Kotevní a upevovací prvky

89

14

Nástroje, bity, náadí

97

15

Plastové krytky, záslepky

105

16

Všeobecné obchodní podmínky

109

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

2

Pevodní tabulka norem dle DIN
Ped íslem normy SN se uvádí vždy dvojíslí 02

DIN

ISO

1
7
84
85
94
96
97
125
126
127
128
137
137
186
188
258
261
315
316
417
427
433
434
435
436
438
439
440
444
462
463
464
466
467
471
472
478
479
480
508
525
529
546
547
551
558
561
562
571
580
601
603
604

2339
2338
1207
1580

7089

8737

7435
7092

7436
4036 

SN SN EN
2153
2150
1131
1137
1781
1812
1814
1702
1721
1741
1731
1733
1343
1343
2154
1341
1665
1365
1183
1703
1739
1739
1724
1182
1407
1727
1167

22339
22338

1234

28737

27435

27436
24036

1161
1461
1462
2930
2931
1121
1122
1529
1399
1391
1444
4766
4018

4016
8677

1181
1303
1116
1416
1810
1369
1301
1319
1324

24766
24018

24016

Kuželové kolíky nezakalené
Válcové kolíky nezakalené
Šrouby s válcovou hlavou
Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou
Závlaky
Vruty do deva s plkulatou hlavou
Vruty do deva se zapuštnou hlavou
Podložky pro šrouby se šestihrannou hlavou a šestihranné matice
Hrubé podložky
Pružné podložky s obdélníkovým prezem
Vyduté podložky
Pružné podložky prohnuté
Podložky pružné
Šrouby s T a se tyhranem
Šrouby s hlavou T a se tyhranem
Kuželové kolíky s vnjším závitem nekalené
Šrouby s hlavou T
Kídlaté matice
Kídlaté šrouby
Stavcí šrouby s drážkou a s ípkem
Šrouby stavcí s díkem a prbžnou drážkou
Podložky pro šrouby s válcovou plkulatou hlavou
Podložky pro tye I, U, IE, UE
Podložky pro tye I, U, IE, UE 
tyhranné podložky pro devné konstrukce
Stavcí šrouby s drážkou a s kuželovým dlkem
Šestihranné matice nízké bez sražení
Podložky pro devné konstrukce
Pesné otoné šrouby s okem
Podložky pojistné s vnitním nosem
Podložky se dvma jazýky
Šrouby s vysokou rýhovanou hlavou
Rýhované matice
Rýhované matice nízké
Pojistné kroužky pro hídele
Pojistné kroužky pro díry
Šrouby upínací s nákružkem
Upínací šrouby s osazeným koncem
Upínací šrouby s nákružkem a s ípkem
Matice do obrobených upínacích drážek T
Šrouby pro napínae a navaovací konce
Šrouby do zdiva a do základ
Válcové matice s drážkou
Maticé válcové s dírami v ele
Stavcí šrouby s drážkou a s plochým koncem
Šrouby hrubé se šestihrannou hlavou se závitem k hlav
Odtlaovací šrouby s ípkem
Drobné tyhranné matice nízké
Vruty se šestihrannou hlavou
Závsné šrouby
Šrouby hrubé se šestihrannou hlavou vetn matice
Šrouby s velkou zaoblenou hlavou a tyhranem
Šrouby zápustné s nosem

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

3

Pevodní tabulka norem dle DIN
Ped íslem normy SN se uvádí vždy dvojíslí 02

DIN
605
609
610
653
705
705
835
908
910
912
913
914
915
916
917
920
921
923
928
929
931
933
934
934
935
936
936
937
938
939
963
964
965
966
975
976
980
981
982
985
986
988
1440
1471
1472
1474
1475
1476
1477
1480

ISO

4762
4026
4027
4028 

SN SN EN
1327
1111
1112
1162
2910
2912
1178
1915
1915
1143
1187
1191
1189
1431
1130

4014
4017
4032
8673
4035
8675

2009
2010
7046-1
7047

7719

8738
8744
8745
8741
8742
8746
8747

1455
1101
1103
1401
1401
1411
1403
1403
1412
1174
1176
1151
1155
1152
1156

1492
3630
1492
1492
1702
1715
2170
2171
2174
2175
2190
2191
1940

24014
24017
24032
28673
24035
28675

7719

28738
28744
28745
28741
28742
28746
28747

Šrouby zápustné s tyhranem do deva
Lícované šrouby s dlouhým závitem
Lícované šrouby s krátkým závitem
Šrouby s nízkou rýhovanou hlavou
Stavcí kroužky se stavcími šrouby
Stavcí kroužky se závlakou nebo s kuželovým kolíkem
Závrtné šrouby do hliníku
Zátky s válcovým závitem
Zátky s válcovým závitem
Šrouby s válcovou hlavou s vnitím šestihranem
Šrouby stavcí s vnitním šestihranem a kuželovým koncem
Šrouby stavcí s vnitním šestihranem a s hrotem
Šrouby stavcí s vnitním šestihranem a s ípkem
Šrouby stavcí s vnitním šestihranem a kuželovým dlkem
Uzavené matice
Šrouby s malou válcovou hlavou
Šrouby s velkou válcovou hlavou
Šrouby s velkou válcovou hlavou, prbžnou dráž. a osazeným díkem
Matice tyhranné pro pivaování
Šestihranné matice pro pivaování
Šrouby se šestihrannou hlavou
Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlav
Šestihranné matice
Šestihranné matice s jemným metrickým závitem
Korunové matice
Šestihranné matice nízké se sražením
Šestihranné matice nízké s jemným metrickým závitem
Korunové matice nízké
Závrtné šrouby do oceli
Závrtné šrouby do litiny
Šrouby se zápustnou hlavou
Šrouby se zápustnou hlavou okovitou
Šrouby se zápustnou hlavou s kížovou drážkou H nebo Z
Šrouby se zápustnou hlavou okovitou s kížovou drážkou H nebo Z
Tye závitové
Závitové epy se sraženými konci
Samojistné matice šestihranné
Kruhové matice se záezy pro upínací a stahovací pouzdra (KM)
Samojistné matice šestihranné
Samojistné matice šestihranné
Matice samojistné uzavené
Podložky vymezovací
Podložky pro epy
Kuželov rýhované kolíky
Kuželov rýhované kolíky s rýhováním do poloviny délky
Kuželov rýhované kolíky s rýhováním od poloviny délky
Rýhované kolíky s rýhováním ve stední tetin délky
Rýhované heby s plkulovou hlavou
Rýhované heby se zápustnou hlavou
Napínae s litinovými maticemi

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

4

Pevodní tabulka norem dle DIN
Ped íslem normy SN se uvádí vždy dvojíslí 02

DIN
1481
1587
1804
1816
1835
2093
2510
6319
6319
6325
6330
6331
6796
6797
6798
6798
6799
6885
6912
6914
6915
6916
7343
7344
7346
7380
7500
7504
7513
7513
7513
7513
7965
7967
7971
7972
7973
7976
7978
7979
7980
7983
7984
7985
7989
7990
7991
7993
9021

ISO
8752 

SN SN EN
2156

28752

1449
1441

8734

2152

28734

1744
1745
1746
2929
2562

7416
8750
8748
8752

2162
2163
2156

28750
28748
28752

1226
1228
1229

1481
1482
1483
1479
8736
8735
7051
7045

1232
1236
1238
1231
2155
2149
1740
1239

28736
28735

1138
1708
1308
10642
2924
1726
1822
1824

Pružné kolíky s mezerou
Matice uzavené
Kruhové matice se záezy
Válcové matice s dírami
Šrouby stavcí s vnitním šestihranem a kuželovým zápichem
Podložky talíové
Šroubové epy s rozpínacím díkem, vetn matic, s dlouhým závitem
Podložky kulové
Podložky pro zápustné šrouby
Válcové kolíky kalené
Matice šestihranné 1,5d vysoké
Matice šestihranné 1,5d vysoké s nákružkem
Podložky pedpjaté pro šroubová spojení
Ozubené podložky
Vjíovité podložky s vnjším ozubením
Vjíovité podložky s vnitním ozubením
Pojistné tmenové kroužky
Pera tsná
Šrouby s válcovou hlavou nízkou a vnitním šestihr. se stedící dírou
Šrouby se zvtšeným šestihranem pro vysokopevnostní spoje OK (HV)
Matice šestihran. se zvtšeným šestihr. pro vysokopevnostní spoje OK
Podložky kruhové pro vysokopevnostní spoje ocel. konstrukcí
Pružné kolíky svinuté pro bžné zatížení
Pružné kolíky svinuté pro velké zatížení
Pružné kolíky s mezerou
Šrouby s plkulovou hlavou s vnitním šestihranem
Šrouby závitoezné se šestihrannou hlavou
Šrouby samovrtné (TEKX)
Závitoezné šrouby s válcovou hlavou
Závitoezné šrouby se zápustnou hlavou
Závitoezné šrouby se zápustnou okovitou hlavou
Šrouby závitoezné se šestihrannou hlavou
Matice šroubová
Matice pojistné šestihranné
Šrouby do plechu s válcovou hlavou
Šrouby do plechu se zápustnou hlavou
Šrouby do plechu se zápustnou okovitou hlavou
Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou
Kuželové kolíky s vnitním závitem nezakalené
Válcové kolíky s vnitním závitem, kalené
Pružné podložky se tvercovým prezem
Šrouby do plechu se zápustnou okovitou hlavou s kížovou drážkou
Šrouby s válcovou hlavou nízkou a vnitním šestihranem
Šrouby s plkulatou hlavou s kížovou drážkou H nebo Z
Podložky pro ocelové konstrukce
Šrouby hrubé se šestihrannou hlavou pro OK vetn matice
Šrouby se zápustnou hlavou s vnitním šestihranem
Pojistný kroužek prchodky
Podložky pod nýty
Vrut do devotísky s plkulatou hlavou a kížovou drážkou
Vrut do devotísky se zápustnou hlavou a kížovou drážkou

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

5

Navigace v kódu zboží
CCADA42016B

Typy drážek
povrchová úprava

Phillips (B)
délka

Pozidrive (E)

prmr
typ drážky

Pozidrive + prbžná (G)
kód zboží

Vnitní šestihran (H)
Hvzdicový šestihran (K)
rozmr

kód zboží
množství

Vnitní tyhran (N)
Prbžná (S)

popis produktu

šarže produktu/dodávky

Povrchová úprava
A
B
C
D
F
G
H
I
J
K
L

bez úpravy
Zinek - bílý (modrý chromát)
Zinek žlutý (žlutý chromát)
Mosaz
Fosfát šedý
M
M - Nikl
M - Nikl - Chrom
Cín
Cín - M
Stíbro

Povrchová úprava
M
N
O
P
Q
S
T
U
X
Z

Stíbro - m
Nikl
Nikl - chrom
Zinek - nikl
Zinek - kobalt
Speciální ostatní
Titan
Zinek
Xylan
Žárový zinek

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

6

Poznámky

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

7

Vruty do deva

1

ƒ Vruty se zápustnou hlavou s kížovou drážkou

8

ƒ Vruty se zápustnou hlavou s kížovou drážkou

9

s ásteným závitem
ƒ Vruty se zápustnou hlavou s hvzdicovým šestihranem

10

ƒ Vruty se zápustnou hlavou s hvzdicovým šestihranem

11

s ásteným závitem
ƒ Vruty WINTECH se zápustnou hlavou s kížovou drážkou

12

s drážkami pod hlavou
ƒ Samovrtné vruty se zápustnou hlavou s hvzdicovým šestihranem

12

s drážkami pod hlavou
ƒ Vruty se zápustnou okovitou hlavou s kížovou drážkou

13

ƒ Vruty s plkulatou hlavou s kížovou drážkou

14

ƒ Vruty s plkulatou hlavou s kížovou drážkou,

15

s ásteným závitem
ƒ Vruty do deva se šestihrannou hlavou DIN 571

16

ƒ Kombinované šrouby se stedovým šestihranem

17

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

8

Vruty se zápustnou hlavou s kížovou drážkou
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch

1

nákupní kód
d1

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

6,0

d2
k max.
bit

5
1,2
PZ 1

6
1,8
PZ 1

7
2,1
PZ 2

8
2,4
PZ 2

8,8
2,7
PZ 2

9,7
2,9
PZ 2

11,6
3,4
PZ 3

Balení
tis. ks
2
2
2,5
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,4
0,5
0,5

F-box
tis. ks
54
54
30
24
24
12
12
12
24
24
12
12
12
12
6
6
6
6
4
27
12
12
12
6
6
6
6
4
4
3
12
12
12
12
6
6
6
3
2,4
3
3

Paleta
tis. ks
3 456
3 456
2 880
2 304
2 304
1 152
1 152
768
2 304
2 304
1 152
1 152
1 152
768
576
576
384
384
256
1 728
1 152
1 152
768
576
576
384
384
256
256
192
1 152
768
768
768
576
384
384
288
230,4
192
192

Kg /
tis. ks
0,30
0,36
0,39
0,43
0,45
0,52
0,60
0,68
0,40
0,47
0,57
0,64
0,68
0,83
0,98
1,13
1,28
1,35
1,42
0,56
0,71
0,79
0,86
1,05
1,24
1,43
1,62
1,81
2,00
2,20
0,85
1,00
1,11
1,22
1,45
1,68
1,90
2,12
2,34
2,56
2,75

d
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

l
x 10
x 12
x 13
x 15
x 16
x 20
x 25
x 30
x 10
x 12
x 16
x 18
x 20
x 25
x 30
x 35
x 40
x 45
x 50
x 12
x 16
x 18
x 20
x 25
x 30
x 35
x 40
x 45
x 50
x 60
x 12
x 16
x 18
x 20
x 25
x 30
x 35
x 40
x 45
x 50
x 55

d
4,0
4,0
4,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

l
x 60
x 70
x 80
x 12
x 15
x 16
x 17
x 20
x 25
x 30
x 35
x 40
x 45
x 50
x 55
x 60
x 70
x 80
x 12
x 16
x 20
x 25
x 30
x 35
x 40
x 45
x 50
x 55
x 60
x 70
x 80
x 20
x 25
x 30
x 35
x 40
x 45
x 50
x 60
x 70
x 80

Balení
tis. ks
0,4
0,5
0,25
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,2
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,4
0,5
0,5
0,25
0,2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,2
0,2
0,2
0,15

F-box
tis. ks
2,4
2
1,5
12
12
12
12
6
6
6
6
3
3
3
2
2
1,5
1,2
12
6
6
6
6
4
3
3
2,4
2
2
1,5
1,2
6
3
3
3
3
2,4
1,2
1,2
1,2
0,9

Pozidrive (PZ)
ocel kalená
galvanický zinek
bílý i žlutý

AAABE..CA

Paleta
tis. ks
154
128
96
1 152
768
768
768
576
576
384
384
288
192
192
128
128
96
76,8
768
576
576
384
384
256
192
192
153,6
128
128
96
76,8
384
288
192
192
192
153,6
115,2
76,8
76,8
57,6

Kg /
tis. ks
3,18
3,65
4,20
1,13
1,16
1,20
1,25
1,32
1,70
2,08
2,46
2,84
3,08
3,45
3,80
4,36
4,78
5,30
1,35
1,72
2,17
2,50
2,84
3,20
3,58
3,96
4,34
4,73
5,10
5,75
6,62
3,32
3,38
4,44
5,00
5,56
6,12
6,69
7,52
8,93
9,87

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

9

Vruty se zápustnou hlavou s kížovou drážkou
s ásteným závitem
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód
d1

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

6,0

d2
k max.
bit

5
1,2
PZ 1

6
1,8
PZ 1

7
2,1
PZ 2

8
2,4
PZ 2

8,8
2,7
PZ 2

9,7
2,9
PZ 2

11,6
3,4
PZ 2

Balení
tis. ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
0,5
0,4
0,5
0,5
0,4
0,5
0,25
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,2
0,2

F-box
tis. ks
6
6
6
6
4
6
6
6
6
4
4
3
6
6
3
2,4
3
3
2,4
2
1,5
6
6
3
3
3
2
1,5
1,2
1,2

Paleta
tis. ks
576
576
384
384
256
576
576
384
384
256
256
192
384
384
288
230,4
192
192
153,6
128
96
384
384
288
192
192
128
96
76,8
76,8

Kg /
tis. ks
0,98
1,13
1,28
1,35
1,42
1,05
1,24
1,43
1,62
1,81
2,00
2,20
1,68
1,90
2,12
2,34
2,56
2,75
3,18
3,65
4,20
2,08
2,46
2,84
3,08
3,45
4,36
4,78
5,30
5,88

d
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

l
30|18
35|24
x 40|24
x 45|30
x 50|30
x 25|18
x 30|18
x 35|24
x 40|24
x 45|30
x 50|30
x 60|36
x 30|18
x 35|24
x 40|24
x 45|30
x 50|30
x 55|36
x 60|36
x 70|42
x 80|50
x 30|18
x 35|24
x 40|24
x 45|30
x 50|30
x 60|36
x 70|42
x 80|50
x 90|60
x
x

d
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

l
30|18
35|24
x 40|24
x 45|30
x 50|30
x 55|36
x 60|36
x 70|42
x 80|50
x 90|60
x 100|60
x 110|70
x 120|70
x 140|70
x 35|24
x 40|24
x 45|30
x 50|30
x 60|36
x 70|42
x 80|50
x 90|60
x 100|60
x 110|70
x 120|70
x 130|70
x 140|70
x 160|70
x 180|70
x 200|70
x
x

Balení
tis. ks
1
1
0,5
0,5
0,4
0,5
0,5
0,25
0,2
0,15
0,2
0,2
0,2
0,15
0,5
0,5
0,4
0,2
0,2
0,2
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,1
0,1

F-box
tis. ks
6
4
3
3
2,4
2
2
1,5
1,2
0,9
1,2
1,2
1,2
0,6
3
3
2,4
1,2
1,2
1,2
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,6
0,6
0,4
1

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

1
Pozidrive (PZ)
ocel kalená
galvanický zinek
bílý i žlutý

AAABE..CB

Paleta
tis. ks
384
256
192
192
153,6
128
128
96
76,8
57,6
76,8
76,8
76,8
38,4
192
192
153,6
115,2
76,8
76,8
57,6
57,6
57,6
57,6
57,6
57,6
38,4
38,4
25,6
50

Kg /
tis. ks
2,84
3,20
3,58
3,96
4,34
4,73
5,10
5,75
6,62
7,38
7,98
9,68
10,56
13,50
5,00
5,56
6,12
6,69
7,52
8,93
9,87
10,75
11,65
12,40
13,70
15,00
16,30
18,50
22,20
24,30

10

Vruty se zápustnou hlavou s hvzdicovým šestihranem
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch

1

nákupní kód
d1

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

6,0

d2
k max.
bit

5
1,2
T10

6
1,8
T10

7,0
2,1
T20

8,0
2,4
T20

8,8
2,7
T20

9,7
2,9
T25

11,6
3,4
T25

Balení
tis. ks
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,4
0,5
0,4
0,25

F-box
tis. ks
24
24
12
12
12
6
6
12
12
6
6
6
6
4
4
12
12
12
6
6
6
3
2,4
3
2,4
1,5

Paleta
tis. ks
2 304
2 304
1 152
1 152
768
576
384
1 152
768
576
576
384
384
256
256
1 152
768
768
576
384
384
288
230,4
192
153,6
96

Kg /
tis. ks
0,40
0,47
0,57
0,68
0,83
0,98
1,28
0,71
0,86
1,05
1,24
1,43
1,62
1,81
2,00
0,85
1,00
1,22
1,45
1,68
1,90
2,12
2,34
2,56
3,18
4,20

d
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

l
x 10
x 12
x 16
x 20
x 25
x 30
x 40
x 16
x 20
x 25
x 30
x 35
x 40
x 45
x 50
x 12
x 16
x 20
x 25
x 30
x 35
x 40
x 45
x 50
x 60
x 80

d
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

l
x 16
x 20
x 25
x 30
x 35
x 40
x 45
x 50
x 60
x 16
x 20
x 25
x 30
x 35
x 40
x 45
x 50
x 60
x 70
x 30
x 35
x 40
x 45
x 50
x 60
x 70

Balení
tis. ks
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,4
0,5
0,25
0,5
0,5
0,5
0,4
0,2
0,2
0,2

F-box
tis. ks
12
6
6
6
6
3
3
3
2
6
6
6
6
4
3
3
2,4
2
1,5
3
3
3
2,4
1,2
1,2
1,2

Torx
ocel kalená
galvanický zinek
bílý i žlutý

AAABK..CA

Paleta
tis. ks
768
576
576
384
384
288
192
192
128
576
576
384
384
256
192
192
153,6
128
96
192
192
192
153,6
115,2
76,8
76,8

Kg /
tis. ks
1,20
1,32
1,70
2,08
2,46
2,84
3,08
3,45
4,36
1,72
2,17
2,50
2,84
3,20
3,58
3,96
4,34
5,10
5,75
4,44
5,00
5,56
6,12
6,69
7,52
8,93

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

11

Vruty se zápustnou hlavou s hvzdicovým šestihranem
s ásteným závitem
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód
d1

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

6,0

d2
k max.
bit

5
1,2
T10

6
1,8
T10

7,0
2,1
T20

8,0
2,4
T20

8,8
2,7
T20

9,7
2,9
T25

11,6
3,4
T25

Balení
tis. ks
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,4
0,5
0,25
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,4

F-box
tis. ks
6
6
6
6
6
4
4
3
3
3
2,4
2
1,5
3
3
3
2
1,5
2,4

Paleta
tis. ks
576
384
576
384
384
256
256
288
288
192
153,6
128
96
288
192
192
128
96
153,6

Kg /
tis. ks
1,13
1,28
1,24
1,43
1,62
1,81
2,00
2,12
2,34
2,56
3,18
3,65
4,20
2,84
3,08
3,45
4,36
4,78
4,34

d
3,0
3,0
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5,0

l
35|24
40|24
x 30|18
x 35|24
x 40|24
x 45|30
x 50|30
x 40|24
x 45|30
x 50|30
x 60|36
x 70|42
x 80|50
x 40|24
x 45|30
x 50|30
x 60|36
x 70|42
x 50|30
x
x

d
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

l
60|36
70|42
x 80|50
x 90|60
x 100|60
x 120|70
x 80|50
x 90|60
x 100|60
x 120|70
x 140|70
x 160|70
x 180|70
x 190|70
x 200|70
x 220|70
x 240|70
x 260|70
x 280|70
x
x

Balení
tis. ks
0,5
0,25
0,2
0,15
0,2
0,2
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,1
0,1
0,1
0,05
0,05
0,05
0,05

F-box
tis. ks
2
1,5
1,2
0,9
1,2
1,2
0,9
0,9
0,9
0,9
0,6
0,6
0,4
0,4
1
0,5
0,5
0,5
0,5

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

1
Torx
ocel kalená
galvanický zinek
bílý i žlutý

AAABK..CB

Paleta
tis. ks
128
96
76,8
57,6
76,8
76,8
57,6
57,6
57,6
57,6
38,4
38,4
25,6
25,6
32
16
16
16
16

Kg /
tis. ks
5,10
5,75
6,62
7,38
7,98
10,56
9,87
10,75
11,65
13,70
16,30
18,50
22,20
23,25
24,30
26,85
30,00
32,00
34,50

12

Vruty WINTECH se zápustnou hlavou s kížovou drážkou
s drážkami pod hlavou
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch

1

nákupní kód
d1

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

6,0

d2
k max.
bit

6
1,8
PZ 1

6,8
2,1
PZ 2

7,8
2,4
PZ 2

8,8
2,7
PZ 2

9,7
2,9
PZ 2

11,6
3,4

Balení
tis. ks
1
1
1
1
1
0,5

F-box
tis. ks
6
6
12
6
6
3

Paleta
tis. ks
576
384
768
384
384
192

Kg /
tis. ks
1,24
1,43
1,22
1,68
1,90
2,12

d
3,5
3,5
4,0
4,0
4,0
4,0

l
x 30
x 35
x 20
x 30
x 35
x 40

Pozidrive (PZ)
ocel kalená
galvanický zinek
žlutý

AACBE

PZ 3

d

l

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

x 40
x 50
x 60
x 70
x 80

Balení
tis. ks
0,5
0,5
0,5
0,25
0,2

F-box
tis. ks
3
3
2
1,5
1,2

Paleta
tis. ks
192
192
128
96
76,8

Kg /
tis. ks
3,58
4,34
5,10
5,75
6,62

Vruty WINTECH svým provedením závitu ve špici pedstavují unikátní ešení pro snadnou aplikaci do
deva bez rizika rozštípnutí. Hvzdicovitý profil závitu byl vyvinut pro použití do masivníchtvrdých
dev a lepených profil - Eurohranol.

Samovrtné vruty se zápustnou hlavou s hvzdicovým šestihranem
s drážkami pod hlavou
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód
d1

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

6,0

d2
d3
k max.
ds
bit

6
2,5
1,8
3,3
T10

7
2,8
2,1
4,1
T20

8
2,9
2,4
4,2
T20

8,8
3,2
2,7
4,2
T20

9,7
3,6
2,9
5,3
T25

11,7
4,2
3,4
5,3

Balení
tis. ks
1
1
0,5
0,5

F-box
tis. ks
6
6
3
3

Paleta
tis. ks
576
384
288
192

Kg /
tis. ks
1,74
2,10
2,20
2,70

d
3,5
3,5
4,0
4,0

l
x 25
x 35
x 40
x 50

nákupní kód

Torx
ocel kalená
galvanický zinek
bílý i žlutý

AAEBK

T25

d

l

4,0 x 60
5,0 x 50
6,0 x 60

Balení
tis. ks
0,4
0,4
0,5

F-box
tis. ks
2,4
2,4
3

Paleta
tis. ks
153,6
153,6
192

Kg /
tis. ks
3,20
4,40
7,90

AAFBK

Samovrtné vruty do deva jsou ureny pro použití bez nutnosti pedvrtání a tím jsou ureny pro
rychlou a snadnou aplikaci zejména pro montážní a dokonovací operace.

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

13

Vruty se zápustnou okovitou hlavou s kížovou drážkou
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód
d1

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

6,0

d2
k max.
f
bit

6
2,5
1,1
PZ 1

7
2,9
1,25
PZ 2

8
3,3
1,4
PZ 2

8,8
3,7
1,6
PZ 2

9,7
4
1,75
PZ 2

11,6
4,7
2

Balení
tis. ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

F-box
tis. ks
12
12
12
12
12
12
12
6
12
12
6
6
6
6

Paleta
tis. ks
1 152
1 152
1 152
1 152
1 152
768
768
576
1 152
768
576
576
384
384

Kg /
tis. ks
0,60
0,70
1,00
1,00
1,18
1,20
1,40
1,60
0,90
1,34
1,55
1,76
2,01
2,21

d
3,0
3,0
3,0
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

l
x 12
x 16
x 20
x 16
x 18
x 20
x 25
x 30
x 12
x 16
x 20
x 25
x 30
x 35

1
Pozidrive (PZ)
ocel kalená
galvanický zinek
bílý i žlutý

ABABE

PZ 3

d
4,0
4,0
4,0
4,5
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
6,0
6,0

l
x 40
x 45
x 50
x 40
x 16
x 20
x 25
x 35
x 40
x 45
x 50
x 60
x 50
x 60

Balení
tis. ks
0,5
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,2
0,2
0,2

F-box
tis. ks
3
2,4
3
3
3
3
3
3
3
3
2,4
1,2
1,2
1,2

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

Paleta
tis. ks
288
230,4
192
192
192
192
192
192
192
192,0
153,6
115,2
115,2
76,8

Kg /
tis. ks
2,50
2,76
3,00
3,10
2,50
2,75
3,35
3,80
4,23
4,65
5,00
5,89
7,44
8,76

14

Vruty s plkulatou hlavou s kížovou drážkou
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch

1

nákupní kód
d1

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

6,0

d2
k max.
bit

5,75
2,25
PZ 1

6,8
2,35
PZ 2

7,75
2,75
PZ 2

8,7
3
PZ 2

9,7
3,45
PZ 2

11,75
4,2
PZ 3

Balení
tis. ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5

F-box
tis. ks
27
27
12
12
12
6
6
6
12
12
12
6
6
6
6
4
4
12
12
12
6
6
6
6
4
3
3

Paleta
tis. ks
1 728
1 728
1 152
768
768
576
384
384
1 152
768
768
576
576
384
384
256
256
768
768
768
576
576
384
384
256
192
192

Kg /
tis. ks
0,65
0,71
0,80
0,90
1,04
1,18
1,33
1,48
1,07
1,15
1,20
1,38
1,57
1,76
1,95
2,16
2,36
1,36
1,53
1,57
1,74
1,99
2,21
2,45
2,69
2,93
3,17

d
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

l
x 10
x 12
x 16
x 20
x 25
x 30
x 35
x 40
x 12
x 16
x 20
x 25
x 30
x 35
x 40
x 45
x 50
x 12
x 15
x 16
x 20
x 25
x 30
x 35
x 40
x 45
x 50

d
4,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

l
x 60
x 16
x 20
x 25
x 30
x 35
x 40
x 45
x 50
x 60
x 16
x 20
x 25
x 30
x 35
x 40
x 45
x 50
x 60
x 70
x 20
x 30
x 35
x 40
x 45
x 50
x 60

Balení
tis. ks
0,5
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,2
0,2

F-box
tis. ks
2
6
6
6
6
4
3
3
3
2
6
6
3
3
3
3
3
2
1,8
1,5
3
3
3
2
2
1,2
1,2

Pozidrive (PZ)
ocel kalená
galvanický zinek
bílý

ACABE..BA

Paleta
tis. ks
128
576
576
384
384
256
192
192
192
128
384
384
288
288
192
192
192
128
115,2
96
288
192
192
128
128
76,8
76,8

Kg /
tis. ks
3,65
1,63
2,25
2,55
2,85
3,15
3,45
3,75
4,05
4,65
2,50
2,95
3,44
3,75
4,15
4,56
4,97
5,38
6,20
7,02
4,65
5,24
5,89
6,54
7,19
7,84
9,14

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

15

Vruty s plkulatou hlavou s kížovou drážkou,
s ásteným závitem
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód
d1

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

6,0

d2
k max.
bit

5,75
2,25
PZ 1

6,8
2,35
PZ 2

7,75
2,75
PZ 2

8,7
3
PZ 2

9,7
3,45
PZ 2

11,75
4,2
PZ 3

Balení
tis. ks
0,2
0,2
0,2
0,25
0,2
0,2

F-box
tis. ks
1,2
1,2
1,2
1,5
1,2
1,2

Paleta
tis. ks
115,2
76,8
76,8
96
76,8
76,8

Kg /
tis. ks
4,16
5,25
5,95
7,02
7,84
8,65

d
4,0
4,5
4,5
5,0
5,0
5,0

l
x 70|42
x 70|42
x 80|50
x 70|42
x 80|50
x 90|60

d
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0

l
x 100|60

70|42
80|50
x 100|60
x 120|70
x
x

Balení
tis. ks
0,2
0,2
0,15
0,2
0,15

F-box
tis. ks
1,2
1,2
0,9
1,2
0,9

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

1
Pozidrive (PZ)
ocel kalená
galvanický zinek
bílý

ACABE..BB

Paleta
tis. ks
76,8
76,8
57,6
76,8
57,6

Kg /
tis. ks
9,48
10,44
11,02
13,30
15,80

16

Vruty do deva se šestihrannou hlavou
DIN
ISO 
SN
materiál
povrch

1

nákupní kód
d1

5

6

8

10

12

16

k
s

3,5
8

4
10

5,5
13

7
17

8
19

10
24

Balení
tis. ks
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,4
0,3
1
0,5
0,5
0,5
0,4
0,3
0,3
0,2
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,3
0,3
0,2
0,2
0,15
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,075
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,1
0,1

F-box
tis. ks
6
6
4
3
3
3
2,4
1,8
4
3
3
3
2,4
1,8
1,8
1,2
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,6
0,6
1,8
1,2
1,2
1,2
0,9
0,8
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,45
0,2
0,2
0,2
0,2
0,5
0,6
0,6

Paleta
tis. ks
384
384
256
192
192
192
153,6
115,2
256
192
192
192
153,6
115,2
115,2
76,8
57,6
57,6
57,6
57,6
57,6
57,6
38,4
38,4
115,2
76,8
76,8
76,8
57,6
51,2
38,4
38,4
38,4
38,4
38,4
38,4
38,4
28,8
19,2
19,2
19,2
19,2
16
38,4
38,4

Kg /
tis. ks
3,42
4,02
4,62
5,12
5,82
6,43
7,03
8,23
5,02
5,82
6,62
7,42
8,22
8,94
9,64
11,20
13,40
15,10
17,40
18,80
20,10
21,50
23,00
24,65
12,90
14,20
15,60
16,90
18,20
20,90
22,22
23,60
26,50
29,40
32,00
35,00
38,60
42,20
45,80
49,40
53,00
60,20
67,50
28,00
30,00

d
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10

l
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

20
25
30
35
40
45
50
60
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
110
120
140
150
30
35
40
45
50
60
65
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
180
200
40
45

d
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

l
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
180
200
220
240
260
280
300
40
45
50
55
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
200
220
240
260
280
300
320
340

Balení
tis. ks
0,1
0,1
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025

F-box
tis. ks
0,6
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,30
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

571
02 810
ocel
galvanický zinek
bílý

AEAAA

Paleta
tis. ks
38,4
25,6
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
12,8
12,8
12,8
12,8
8
8
8
8
8
8
8
28,8
28,8
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
12,8
10,24
10,24
10,24
10,24
10,24
10,24
9,60
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0

Kg /
tis. ks
32,10
36,50
40,70
45,20
49,90
54,00
57,50
61,80
66,10
70,40
74,70
79,00
87,60
96,20
108,50
121,00
133,50
146,00
158,00
39,80
42,10
45,40
48,60
51,80
57,80
64,50
71,00
77,10
83,40
89,50
97,60
103,50
109,40
115,30
121,20
127,10
138,90
156,00
173,00
190,00
207,00
225,00
235,00
255,00

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

17

Kombinované šrouby se stedovým šestihranem
DIN
ISO 
SN
materiál
povrch

1
ocel
galvanický zinek
bílý

AFBAA

nákupní kód
d1

M6

50
60
70
80
100
120
140
150
160

d
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8

l
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

50
60
70
80
90
100
50
60
70
80
90
100
110
120
125
130
140

M8

M 10

a

b

a

b

a

b

20
25
30
30
40

25
30
35
40
40

20
25
30
30
40
50
50
50
50

25
30
35
40
40
50
60
60
75

20
25
30
30
40
50
50
50
60

25
30
35
40
40
50
60
60
75

Balení
tis. ks
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

F-box
tis. ks
1,2
1,2
1,2
0,6
0,6
0,6
1,2
1,2
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,4

Paleta
tis. ks
115,2
76,8
76,8
57,6
57,6
57,6
76,8
76,8
57,6
57,6
57,6
57,6
57,6
57,6
57,6
57,6
38,4

Kg /
tis. ks
9,64
11,20
13,40
15,10
17,40
19,90
11,40
13,70
16,00
18,30
20,60
23,00
24,10
27,40
28,60
29,75
32,00

M6 pouze bez stedového šestihranu

d
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M12
M12

l
x 150
x 160
x 180
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

80
90
100
110
120
125
130
140
150
160
180
200
140
180

Balení
tis. ks
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05
0,05
0,05

F-box
tis. ks
0,4
0,4
0,4
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5

nákupní kód

Paleta
tis. ks
38,4
38,4
38,4
38,4
38,4
38,4
38,4
38,4
38,4
38,4
25,6
25,6
25,6
25,6
16
16
16

AFAAA

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

Kg /
tis. ks
34,30
36,60
41,10
29,60
33,30
37,00
40,70
44,40
46,25
48,10
51,80
55,50
59,20
66,60
74,00
58,00
72,00

18

Poznámky

1

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

19

Šrouby do sádrokartonu a cementotískových desek

2

ƒ Šrouby do sádrokartonu TN s dvouchodým závitem

20

ƒ Šrouby do sádrokartonu "V" s dvouchodým závitem

20

ƒ Šrouby do sádrokartonu TX s hrubým závitem

21

ƒ Samovrtné šrouby do sádrokartonu TB

21

ƒ Šrouby do sádrokartonu FN s rámovou hlavou, s hrubým závitem

22

ƒ Šrouby do sádrokartonu FN s rámovou hlavou, s jemným závitem

22

ƒ Šrouby s kuželovou hlavou, s hi-low závitem

23

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

20

Šrouby do sádrokartonu TN s dvouchodým závitem

d2

d1

DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód

2
m

k
l

d1

3,5

3,9

4,2

4,8

5,5

d2
k max.
bit

8
7
PH 2

8
7
PH 2

8,2
7
PH 2

8,2
7
PH 2

9,0
7
PH 2

Balení
tis. ks
1
1
0,5
0,5

F-box
tis. ks
6
6
3
3

Paleta
tis. ks
576
384
192
192

Kg /
tis. ks
1,35
1,80
2,20
2,60

d

l

3,5
3,5
3,5
3,5

x 25
x 35
x 45
x 55

d
4,2
4,2
4,2
5,5

l
x 70
x 80
x 90
x 90

Balení
tis. ks
0,25
0,2
0,2
0,2

F-box
tis. ks
1,5
1,2
1,2
1,2

Phillips (PH)
ocel kalená
fosfát šedý

CAACB

Paleta
tis. ks
96
76,8
76,8
76,8

Kg /
tis. ks
4,60
6,70
7,80
8,30

Šrouby do sádrokartonu "V" s dvouchodým závitem

d2

d1

DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód

m

k
l

d1

3,5

3,9

4,2

4,8

5,5

d2
k max.
bit

8
7
PH 2

8
7
PH 2

8,2
7
PH 2

8,2
7
PH 2

9,0
7
PH 2

Balení
tis. ks
1
1
0,5

F-box
tis. ks
6
6
3

Paleta
tis. ks
576
384
192

Kg /
tis. ks
1,35
1,80
2,20

d

l

3,5 x 25
3,5 x 35
3,5 x 45

d

l

3,5 x 55
4,2 x 70

Balení
tis. ks
0,5
0,3

F-box
tis. ks
3
1,5

Phillips (PH)
ocel kalená
fosfát šedý

CABCB

Paleta
tis. ks
192
96

Kg /
tis. ks
2,60
4,60

Šrouby do sádrokartomu "V" jsou špikové produkty pro opravdové profesionály. Optimáln
navržená geometrie závitu spolen s ízenou kontrolou kvality výroby zajiš ují bezproblémovou a
rychlou montáž sádrokartonových desek a tím zaruují vysoký výkon.

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

21

Šrouby do sádrokartonu TX s hrubým závitem

d2

d1

DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód

m

k
l

d1

3,5

3,9

4,2

4,5

4,8

d2
k max.
bit

8
7
PH 2

8
7
PH 2

8,2
7
PH 2

8,2
7
PH 2

9,0
7
PH 2

Balení
tis. ks
1
1
0,5
0,5

F-box
tis. ks
6
6
3
3

Paleta
tis. ks
576
384
192
192

Kg /
tis. ks
1,29
1,71
2,02
2,60

d

l

3,5
3,5
3,5
3,5

x 25
x 35
x 45
x 55

d
3,9
4,2
4,2
4,2

l
x 70
x 65
x 75
x 90

Balení
tis. ks
0,25
0,5
0,25
0,2

F-box
tis. ks
1,5
2
1,5
1,2

Phillips (PH)
ocel kalená
fosfát šedý

CACCB

Paleta
tis. ks
96
128
96
76,8

Kg /
tis. ks
4,00
4,02
4,60
7,80

DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód

d1

d2

Samovrtné šrouby do sádrokartonu TB

k

m
l

d1

3,5

3,9

4,2

4,8

d2
k max.
bit

8
7
PH 2

8
7
PH 2

8,2
7
PH 2

9,0
7
PH 2

Balení
tis. ks
1
1
0,5
0,5
0,2

F-box
tis. ks
6
6
3
3
1,2

Paleta
tis. ks
576
384
192
192
115,2

Kg /
tis. ks
1,56
1,97
2,40
2,80
3,20

d
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

l
x 25
x 35
x 45
x 55
x 65

d

l

3,9 x 25
3,9 x 35
4,2 x 70

Balení
tis. ks
1
1
0,25

F-box
tis. ks
6
6
1,5

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

Phillips (PH)
ocel kalená
fosfát šedý

CAECB

Paleta
tis. ks
576
384
96

Kg /
tis. ks
1,70
2,00
4,80

2

22

Šrouby do sádrokartonu FN s rámovou hlavou,
s hrubým závitem

d1

d2

2

DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód

m

t
l

d1

4,2

4,8

d2
t
bit

11
2,2
PH 2

11
2,2
PH 2

Balení
tis. ks
1
0,5
0,5

F-box
tis. ks
6
3
3

d

l

4,2 x 13
4,2 x 35
4,2 x 45

Paleta
tis. ks
576
192
192

Kg /
tis. ks
1,20
3,80
4,15

d

l

4,2 x 55
4,8 x 35
4,8 x 50

Balení
tis. ks
0,5
0,5
0,5

F-box
tis. ks
2
3
2

Phillips (PH)
ocel kalená
fosfát šedý

CAGCB

Paleta
tis. ks
128
192
128

Kg /
tis. ks
4,50
3,80
4,50

DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód

d1

d2

Šrouby do sádrokartonu FN s rámovou hlavou,
s jemným závitem

m

t
l

d

d1

4,2

d2
t
bit

11
1,8
PH 2

l

4,2 x 14
4,2 x 35

Balení
tis. ks
1
0,5

F-box
tis. ks
6
3

Paleta
tis. ks
384
192

Kg /
tis. ks
1,20
3,80

d

l

4,2 x 45
4,2 x 55

Balení
tis. ks
0,5
0,5

F-box
tis. ks
3
2

Phillips (PH)
ocel kalená
fosfát šedý

CAFCB

Paleta
tis. ks
192
128

Kg /
tis. ks
4,15
4,50

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

23

Šrouby s kuželovou hlavou, s hi-low závitem
pro upevnní cementotískových desek
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód

2,9
35°

m

d1

4,2

d2
k max.
m
bit

7
5
4,6
2

d

l

4,2 x 25
4,2 x 35

Balení
tis. ks
1
1

F-box
tis. ks
6
6

Paleta
tis. ks
576
384

Kg /
tis. ks
1,50
1,75

d

l

4,2 x 45
4,2 x 55

Balení
tis. ks
0,5
0,5

F-box
tis. ks
3
3

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

Phillips (PH)
ocel kalená
galvanický zinek

CFCDB

Paleta
tis. ks
288
192

Kg /
tis. ks
2,30
3,10

2

24

Poznámky

2

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

25

Šrouby do plechu

3

ƒ Šrouby do plechu s plkulatou hlavou s kížovou drážkou DIN 7981 C

26

ƒ Šrouby do plechu s plkulatou hlavou s kížovou drážkou DIN 7981 F

27

ƒ Šrouby do plechu se zápustnou hlavou s kížovou drážkou DIN 7982 C

28

ƒ Šrouby do plechu s okovitou hlavou s kížovou drážkou DIN 7983 C

29

ƒ Samovrtné šrouby se šestihrannou hlavou DIN 7504 K

30

ƒ Samovrtné šrouby s plkulatou hlavou s kížovou drážkou DIN 7504 N

31

ƒ Samovrtné šrouby s plkulatou hlavou se tvercovou drážkou DIN 7504 N

32

ƒ Samovrtné šrouby s rámovou hlavou s kížovou drážkou

32

ƒ Samovrtné šrouby se zápustnou hlavou s kížovou drážkou DIN 7504 P

33

ƒ Samovrtné šrouby - práškov lakované pro upevnní

34

stešní krytiny s EPDM podložkou
ƒ Samovrtné šrouby-nebarvené pro upevnní stešní krytiny

34

s EPDM podložkou
ƒ Samovrtné šrouby-nebarvené pro upevnní stešní krytiny

bez EPDM

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

34

26

Šrouby do plechu s plkulatou hlavou s kížovou drážkou
TYP
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód

3

d
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,8
4,8
4,8

d1

ST2,9

ST3,5

ST3,9

d2
k
bit

6
2,2
PH 1

7
2,6
PH 2

7,5
2,8
PH 2

8,2
3,05
PH 2

Balení
tis. ks
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,2
1
1
1

F-box
tis. ks
24
24
27
12
12
12
12
27
12
12
12
12
12
6
6
3
12
12
12
12
6
6
6
6
4
12
12
6
6
6
6
6
4
3
1,2
12
6
6

Paleta
tis. ks
2 304
2 304
1 728
1 152
1 152
768
768
1 728
1 152
1 152
768
768
768
576
384
288
1 152
1 152
768
768
576
576
576
384
256
1 152
768
576
576
576
384
384
256
192
76,8
768
576
576

Kg /
tis. ks
0,41
0,49
0,61
0,72
0,83
0,94
1,05
0,69
0,83
1,00
1,17
1,33
1,57
1,75
1,91
2,27
0,72
1,05
1,19
1,48
1,67
1,88
2,10
2,50
2,70
1,26
1,55
1,78
1,92
2,25
2,46
2,93
3,40
3,63
5,47
1,80
2,06
2,38

l
x 6,5
x 9,5
x 13
x 16
x 19
x 22
x 25
x 6,5
x 9,5
x 13
x 16
x 19
x 22
x 25
x 32
x 38
x 6,5
x 9,5
x 13
x 16
x 19
x 22
x 25
x 32
x 38
x 9,5
x 13
x 16
x 19
x 22
x 25
x 32
x 38
x 45
x 70
x 9,5
x 13
x 16

ST4,2 ST4,8

ST5,5

ST6,3

10,8
3,95
PH 3

12,5
4,55
PH 3

9,5
3,55
PH 2

d
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3

l
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

19
22
25
32
38
45
50
70
80
90
100
16
19
22
25
32
38
45
50
60
70
80
90
100
16
19
22
25
32
38
45
50
60
70
80
90
100
120

Balení
tis. ks
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,3
0,2
0,2
0,15
0,15
0,15
0,5
0,5
0,5
0,5
0,2
0,25
0,25
0,2
0,2
0,2
0,2
0,15
0,1
0,1

F-box
tis. ks
6
6
3
3
3
3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
6
6
3
3
3
2
1,8
1,8
1,2
1,2
0,9
0,9
0,9
3
3
3
3
1,2
1,5
1,5
1,2
1,2
0,8
0,8
0,6
0,6
0,6

C
7981
7049
02 1235
Phillips (PH)
ocel kalená
galvanický zinek

CBEDB

Paleta
tis. ks
384
384
288
288
192
192
115,2
76,8
76,8
76,8
76,8
384
384
288
288
192
128
115,2
115,2
76,8
76,8
57,6
57,6
57,6
288
192
192
192
115,2
96
96
76,8
76,8
51,2
51,2
38,4
38,4
38,4

Kg /
tis. ks
2,67
2,95
3,28
3,88
4,50
4,84
5,35
7,61
9,40
9,70
10,76
3,37
3,67
4,10
4,60
5,10
5,93
6,70
7,58
8,35
10,75
12,35
14,00
15,60
3,25
4,56
5,80
6,06
7,06
8,07
9,05
10,10
11,11
12,15
13,14
14,15
15,20
17,30

délka závitu 60 mm

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

27

Šrouby do plechu s plkulatou hlavou s kížovou drážkou
TYP
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód

d
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9

d1

ST2,9

ST3,5

ST3,9

ST4,2

ST4,8

ST5,5

ST6,3

d2
k
bit

6
2,2
PH 1

7
2,6
PH 2

7,5
2,8
PH 2

8,2
3,05
PH 2

9,5
3,55
PH 2

10,8
3,95
PH 3

12,5
4,55
PH 3

Balení
tis. ks
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1

F-box
tis. ks
24
24
27
12
12
12
12
27
12
12
12
12
6
6
6
3
27
12
12
12
6

Paleta
tis. ks
2 304
2 304
1 728
1 152
1 152
768
768
1 728
1 152
1 152
1 152
768
576
576
384
288
1 728
1 152
768
768
576

Kg /
tis. ks
0,41
0,49
0,61
0,72
0,83
0,94
1,05
0,69
0,83
1,00
1,17
1,33
1,45
1,55
1,91
2,27
0,72
1,05
1,19
1,48
1,67

l
x 6,5
x 9,5
x 13
x 16
x 19
x 22
x 25
x 6,5
x 9,5
x 13
x 16
x 19
x 22
x 25
x 32
x 38
x 6,5
x 9,5
x 13
x 16
x 19

d
3,9
3,9
3,9
3,9
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8

l
x 22
x 25
x 32
x 38
x 10
x 13
x 16
x 19
x 22
x 25
x 32
x 38
x 45
x 10
x 13
x 16
x 19
x 22
x 25
x 32
x 38

Balení
tis. ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5

F-box
tis. ks
6
6
6
4
12
12
6
6
6
6
6
4
3
12
6
6
6
6
3
2
3

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

F
7981
7049
02 1235
Phillips (PH)
ocel kalená
galvanický zinek

CBFDB

Paleta
tis. ks
576
576
384
256
1 152
768
576
576
576
384
384
256
192
768
576
576
384
576
288
128
192

Kg /
tis. ks
1,88
2,10
2,50
2,70
1,26
1,55
1,78
1,92
2,25
2,46
2,93
3,40
3,63
1,80
2,06
2,38
2,67
2,95
3,28
3,88
4,50

3

28

Šrouby do plechu se zápustnou hlavou s kížovou drážkou

d1

d2

80

0

TYP
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód

3

k

m
l

d
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8

d1

ST2,9

ST3,5

ST3,9

d2
k
m
bit

6
1,7
2,8
PH 1

7
2,1
4
PH 2

7,5
2,3
4,6
PH 2

8,1
2,5
4,4
PH 2

Balení
tis. ks
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
1
1
1
1
1
0,5

F-box
tis. ks
54
24
27
27
12
27
12
12
12
12
6
12
12
12
12
6
6
6
3
12
12
12
6
6
6
6
3
3
12
6
6
6
6
3

Paleta
tis. ks
3 456
2 304
1 728
1 728
1 152
1 728
1 152
1 152
768
768
576
1 152
1 152
768
768
576
576
384
288
1 152
1 152
768
576
576
576
384
288
192
768
576
576
384
384
288

Kg /
tis. ks
0,35
0,40
0,49
0,55
0,69
0,62
0,75
0,89
1,06
1,15
1,34
0,82
0,88
1,07
1,26
1,45
1,74
2,05
2,34
0,94
1,14
1,30
1,54
1,83
1,99
2,48
2,75
3,31
1,38
1,67
2,20
2,50
2,80
3,40

l
x 6,5
x 9,5
x 13
x 16
x 19
x 9,5
x 13
x 16
x 19
x 22
x 25
x 9,5
x 13
x 16
x 19
x 22
x 25
x 32
x 38
x 9,5
x 13
x 16
x 19
x 22
x 25
x 32
x 38
x 45
x 13
x 16
x 19
x 22
x 25
x 32

ST4,2 ST4,8

ST5,5

ST6,3

10,8
3,4
6,3

12,4
3,8
7
PH 3

9,5
3
5
PH 2

PH 3

d
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3

l
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

38
45
50
70
80
90
100
16
19
22
25
32
38
45
50
60
70
80
90
100
16
19
22
25
32
38
45
50
60
70
80
90
100
120

Balení
tis. ks
0,5
0,5
0,5
0,25
0,2
0,2
0,2
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,2
0,2
0,2
0,15
0,2
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,15
0,1
0,1

F-box
tis. ks
3
3
3
1,5
1,2
1,2
1,2
6
6
3
3
3
3
2
2
1,2
1,2
1,2
0,9
1,2
6
6
4
3
3
2
1,2
1,2
1,2
0,8
0,8
0,6
0,6
0,6

C
7982
7050
02 1237
Phillips
ocel kalená
galvanický zinek

CBGDB

Paleta
tis. ks
192
192
192
96
76,8
76,8
76,8
384
384
288
288
192
192
128
128
76,8
76,8
76,8
57,6
76,8
384
384
256
288
192
128
115,2
76,8
76,8
51,2
51,2
38,4
38,4
38,4

Kg /
tis. ks
3,73
4,33
5,15
6,70
7,60
8,45
9,30
2,75
3,00
3,26
3,65
4,56
5,47
6,25
7,00
7,78
8,60
9,68
10,80
11,85
2,70
3,61
4,50
4,84
5,95
6,55
8,55
8,89
10,20
11,20
12,24
13,55
14,94
16,47

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

29

Šrouby do plechu s okovitou hlavou s kížovou drážkou

d1

d2

80

0

TYP
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód

k
f

d
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,8

m
l

d1

ST2,9

ST3,5

ST3,9

ST4,2

ST4,8

ST5,5

ST6,3

d2
k
bit

6
2,2
PH 1

7
2,6
PH 2

7,5
2,8
PH 2

8,2
3,05
PH 2

9,5
3,55
PH 2

10,8
3,95
PH 3

12,5
4,55
PH 3

Balení
tis. ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
1

F-box
tis. ks
12
12
12
6
6
6
6
4
12
12
6
6
6
6
6
3
3
12

Paleta
tis. ks
1 152
768
768
576
576
576
384
256
1 152
768
576
576
576
384
384
288
192
768

Kg /
tis. ks
0,89
1,11
1,30
1,49
1,68
1,87
2,31
2,69
1,11
1,32
1,53
1,74
1,95
2,16
2,65
3,07
3,56
1,48

l
x 9,5
x 13
x 16
x 19
x 22
x 25
x 32
x 38
x 9,5
x 13
x 16
x 19
x 22
x 25
x 32
x 38
x 45
x 9,5

d
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

l
x 13
x 16
x 19
x 22
x 25
x 32
x 38
x 45
x 50
x 16
x 19
x 22
x 25
x 32
x 38
x 45
x 50

Balení
tis. ks
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

F-box
tis. ks
12
6
6
6
6
3
3
3
3
6
6
3
3
3
3
2
2

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

C
7983
7051
02 1239
Pozidrive (PZ)
ocel kalená
galvanický zinek

CBIDE

Paleta
tis. ks
768
576
576
384
384
288
192
192
192
384
384
288
288
192
192
128
128

Kg /
tis. ks
1,88
2,18
2,48
2,78
3,08
3,78
4,38
5,08
5,58
3,12
3,44
3,86
4,28
5,12
6,01
6,94
7,60

3

30

Samovrtné šrouby se šestihrannou hlavou
TYP
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód

3

d1

ST3,5

ST3,9

ST4,2

d2
k
s

8
3,45
5,5

8
3,45
5,5

8,8
4,25
7

10,5
4,45
8

Balení
tis. ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,5
0,5
0,5

F-box
tis. ks
12
12
12
6
6
6
6
6
6
6
6
4
3
6
6
6
6
4
3
3
2
2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
3
3
3

Paleta
tis. ks
768
768
768
576
576
384
576
576
384
384
384
256
192
576
384
384
384
256
192
192
128
128
76,8
76,8
76,8
76,8
76,8
76,8
288
288
192

Kg /
tis. ks
1,35
1,56
1,92
2,16
2,45
2,83
1,88
2,02
2,25
2,43
2,68
3,92
4,55
2,55
2,72
3,12
3,25
3,68
4,32
4,63
4,94
5,82
6,65
7,60
8,45
9,34
10,30
13,50
3,73
4,25
4,55

d
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
5,5
5,5
5,5

l
x 9,5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

13
16
19
22
25
13
16
19
22
25
32
38
13
16
19
22
25
32
38
45
50
60
70
80
90
100
120
19
22
25

ST4,8 ST5,5

K
7504
15480
vnjší šestihran
ocel kalená
galvanický zinek

CCADA

ST6,3
13,2
6,45
10

11,0
5,45
8

d
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3

l
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

32
38
45
50
60
70
80
90
100
120
140
16
19
22
25
32
38
45
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160

Balení
tis. ks
0,5
0,5
0,5
0,2
0,25
0,2
0,1
0,2
0,2
0,15
0,1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,15
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

F-box
tis. ks
3
2
2
1,2
1,5
1,2
0,6
1,2
1,2
0,9
0,6
3
3
3
3
1,2
1,2
1,2
1,2
0,8
0,8
0,8
0,9
0,6
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,4

Paleta
tis. ks
192
128
128
76,8
96
76,8
38,4
76,8
76,8
57,6
38,4
192
192
192
192
115,2
76,8
76,8
76,8
51,2
51,2
51,2
57,6
38,4
38,4
38,4
38,4
38,4
25,6
25,6

Kg /
tis. ks
5,20
5,90
6,80
7,50
8,31
9,00
10,82
11,96
13,08
15,38
18,23
4,82
6,08
6,50
7,05
7,97
8,60
9,86
10,80
13,90
14,40
15,91
17,58
19,15
21,66
22,32
24,01
25,52
27,45
29,60

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

31

Samovrtné šrouby s plkulatou hlavou s kížovou drážkou
TYP
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód

d
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8

d1

ST2,9

ST3,5

ST3,9

d2
k
m
bit

6
2,2
3
PH 1

7
2,6
4,2
PH 2

7,5
2,8
4,4
PH 2

8,2
3,05
4,6
PH 2

Balení
tis. ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,25

F-box
tis. ks
12
12
12
12
6
6
12
12
12
6
6
6
6
4
3
12
12
6
6
6
3
3
3
3
6
6
6
6
6
3
3
3
1,5

Paleta
tis. ks
1 152
1 152
768
768
576
576
1 152
1 152
768
576
576
576
384
256
192
768
768
576
576
384
288
288
192
192
576
576
384
384
384
288
192
192
144

Kg /
tis. ks
0,81
1,06
1,30
1,46
1,61
1,90
1,01
1,20
1,45
1,63
1,85
2,14
2,25
2,60
2,98
1,45
1,68
1,75
2,08
2,32
2,73
3,13
3,52
3,86
1,55
1,78
2,65
2,85
2,64
3,39
4,02
5,01
5,82

l
x 9,5
x 13
x 16
x 19
x 22
x 25
x 9,5
x 13
x 16
x 19
x 22
x 25
x 32
x 38
x 45
x 13
x 16
x 19
x 22
x 25
x 32
x 38
x 45
x 50
x 13
x 16
x 19
x 22
x 25
x 32
x 38
x 45
x 50

ST4,2 ST4,8

ST5,5

ST6,3

10,8
3,95
6,5

12,5
4,55
7,1
PH 3

9,5
3,55
5
PH 2

PH 3

d
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3

l
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

60
70
80
90
100
110
120
19
22
25
32
38
45
50
65
80
90
100
110
120
19
22
25
32
38
45
50
65
80
100
110
120

Balení
tis. ks
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,2
0,2
0,2
0,15
0,15
0,15
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,2
0,25
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1

F-box
tis. ks
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
6
3
3
3
3
2
1,5
1,2
1,2
1,2
0,9
0,9
0,9
3
3
3
3
1,5
1,2
1,5
0,8
0,8
0,6
0,6
0,6

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

N
7504
15481
Phillips (PH)
ocel kalená
galvanický zinek

CCCDB

Paleta
tis. ks
115,2
76,8
76,8
76,8
76,8
76,8
76,8
384
288
288
192
192
128
96
76,8
76,8
76,8
57,6
57,6
57,6
288
192
192
192
96
76,8
96
51,2
51,2
57,6
57,6
38,4

Kg /
tis. ks
6,65
7,60
8,45
9,34
10,30
12,00
13,50
3,08
3,51
3,76
4,30
4,88
5,62
6,87
8,27
9,76
11,96
13,08
14,32
15,38
5,50
6,00
6,60
7,22
7,71
8,56
9,27
10,39
13,16
15,84
21,66
33,76

3

32

Samovrtné šrouby s plkulatou hlavou se tvercovou drážkou
TYP
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód

3

d1

ST3,9

ST4,2

ST4,8

d2
k
m
bit

8
2,8
2
SQ 2

8
3,05
2
SQ 2

9,5
3,55
2
SQ 2

Balení
tis. ks
1
1

F-box
tis. ks
12
6

Paleta
tis. ks
768
576

d

l

4,2 x 13
4,2 x 16

Kg /
tis. ks
1,45
1,68

d

l

4,2 x 19
4,2 x 25

Balení
tis. ks
1
1

F-box
tis. ks
6
6

N
7504 

tyhran (SQ)
ocel kalená
galvanický zinek

CCCDN

Paleta
tis. ks
576
384

Kg /
tis. ks
1,76
2,32

Samovrtné šrouby s rámovou hlavou s kížovou drážkou
TYP
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód

d

d1

ST3,9

ST4,2

ST4,8

d2
t
m
bit

10
2
4,6
PH 2

11
2,2
4,6
PH 2

11,8
2,45
4,6
PH 2

Balení
tis. ks
1
1

F-box
tis. ks
6
6

Paleta
tis. ks
576
576

l

4,2 x 13
4,2 x 16

Kg /
tis. ks
1,40
1,80

d

l

4,2 x 19
4,2 x 25

Balení
tis. ks
1
1

F-box
tis. ks
6
6

Phillips (PH)
ocel kalená
galvanický zinek

CCEDB

Paleta
tis. ks
384
384

Kg /
tis. ks
2,10
2,50

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

33

TYP
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód

d1

d2

80 0

Samovrtné šrouby se zápustnou hlavou s kížovou drážkou

k

m
l

d
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
3,9
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8

d1

ST2,9

ST3,5

ST3,9

ST4,2

ST4,8

ST5,5

d2
k
m
bit

6
1,7
3
PH 1

7
2,1
4,2
PH 2

7,5
2,3
4,6
PH 2

8,1
2,5
4,7
PH 2

9,5
3
5,1
PH 2

10,8
3,4
6,8
PH 3

Balení
tis. ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
0,5

F-box
tis. ks
27
12
12
12
12
12
12
12
12
12
6
6
6
6
3
12
12
6
6
6
6
3
3
3
12
6
6
6
6
3

Paleta
tis. ks
1 728
1 152
1 152
768
768
768
1 152
1 152
768
768
576
576
384
384
288
1 152
768
576
576
576
384
288
192
192
768
576
576
384
384
288

Kg /
tis. ks
0,70
0,96
1,17
1,32
1,49
1,74
0,80
1,02
1,20
1,30
1,44
1,67
2,10
2,55
3,50
1,15
1,34
1,50
1,70
1,90
2,34
2,78
3,95
4,15
1,50
1,83
2,08
2,36
2,68
2,98

l
x 9,5
x 13
x 16
x 19
x 22
x 25
x 9,5
x 13
x 16
x 19
x 22
x 25
x 32
x 38
x 45
x 13
x 16
x 19
x 22
x 25
x 32
x 38
x 45
x 50
x 13
x 16
x 19
x 22
x 25
x 32

d
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3

l
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

38
45
50
60
70
80
90
100
110
120
19
22
25
32
38
45
50
60
70
80
90
100
110
120
25
32
38
45
50

Balení
tis. ks
0,5
0,5
0,5
0,2
0,25
0,25
0,25
0,2
0,2
0,2
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,2
0,25
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,5
0,2
0,2
0,2
0,2

F-box
tis. ks
3
3
3
1,2
1,5
1,5
1,5
1,2
1,2
1,2
6
6
3
3
3
2
1,2
1,5
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
0,6
3
2,4
1,2
1,2
1,2

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

P
7504
15482
Phillips (PH)
ocel kalená
galvanický zinek

CCDDB

Paleta
tis. ks
192
192
192
115,2
96
96
96
76,8
76,8
76,8
384
384
288
192
192
128
115,2
96
76,8
76,8
76,8
76,8
76,8
57,6
288
153,6
115,2
115,2
115,2

Kg /
tis. ks
3,74
4,30
4,80
5,66
6,50
7,47
8,42
9,55
10,70
12,00
2,75
3,14
3,36
3,84
4,36
5,70
6,14
7,90
9,00
9,72
10,90
11,50
13,00
14,50
6,60
7,22
7,71
8,56
9,27

3

34

Samovrtné šrouby - práškov lakované pro upevnní
stešní krytiny s EPDM podložkou
1,6

d3

d2

d1

p

t

3

k

f

s

a

l

2

ø6
ø14

d1

4,8

d2
d3
a
k max.
t
p
f max.

3
2,9
3
4,5
1,5
2,2
5,4

d

odstíny RAL:
3009
3011
5010
8017
9006
9010

F-box
tis. ks
1,2
1,2

Balení
tis. ks
0,2
0,2

l

4,8 x 20
4,8 x 28

DIN
ISO 
SN
materiál
povrch
barva
nákupní kód

Paleta
tis. ks
115,2
115,2

Kg /
tis. ks
4,30
5,00

d

l

4,8 x 35

Balení
tis. ks
0,2

F-box
tis. ks
1,2

ocel kalená
galvanický zinek
prášková barva

CICDJ

cihlov ervená
tmav ervená
modrá
tmav hndá
stíbrná
bílá

Paleta
tis. ks
115,2

Kg /
tis. ks
5,50

Samovrtné šrouby-nebarvené pro upevnní stešní krytiny
s EPDM podložkou
nákupní kód
d

F-box
tis. ks
2,4
1,5

Balení
tis. ks
0,2
0,25

l

4,8 x 20
4,8 x 28

Paleta
tis. ks
153,6
144

Kg /
tis. ks
4,30
5,00

d

l

4,8 x 35

Balení
tis. ks
0,2

F-box
tis. ks
1,2

CIBDJ
Paleta
tis. ks
115,2

Kg /
tis. ks
5,70

Samovrtné šrouby-nebarvené pro upevnní stešní krytiny
bez EPDM
d3

d2

d1

p

t
k

f

s

a

l

d

l

4,8 x 35

Balení
tis. ks
0,25

F-box
tis. ks
1,5

Paleta
tis. ks
144

DIN
ISO 
SN
materiál
povrch
nákupní kód

ocel kalená
galvanický zinek

CIADJ

Kg /
tis. ks
4,50

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

35

Šrouby se šestihrannou hlavou
ƒ Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlav DIN 933

4
36

ocel 8.8, galvanický zinek
ƒ Šrouby se šestihrannou hlavou s ásteným závitem DIN 931

ocel 8.8, galvanický zinek

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

38

36

Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlav
DIN
ISO 
SN
materiál
povrch
Objednávací kód

4

933
4017
02 1103
ocel tídy 8.8
galvanický zinek

DABKA

d1

M3

M4

M5

M6

M8

M10

M12

M14

M16

e
k
s

6,01
2
5,5

7,66
2,8
7

8,79
3,5
7

11,05
2
10

14,38
5
13

18,9
6,4
17/16•

21,1
7,5
19/18•

24,49
8,8
22/21•

26,75
10
24

d1

M18

M20

M22

M24

M27

M30

M33

M36

M39

e
k
s

30,14
11,5
27

33,53
12,5
30

35,72
14
32/34•

39,98
15
36

45,2
17
41

50,85
18,7
46

55,37
21
50

60,79
22,5
55

66,44
25
60

Balení
tis. ks
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05
0,08
0,075
0,075
0,075
0,05
0,05
0,05
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,04
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,05
0,05
0,025
0,025
0,025
0,02
0,03

F-box
tis. ks
0,6
0,6
0,4
0,4
0,3
0,32
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,6
0,6
0,6
0,6
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,24
0,15
0,15
0,15
0,15
0,1
0,1
0,3
0,3
0,15
0,15
0,15
0,12
0,18

Paleta
tis. ks
38,4
38,4
25,6
25,6
19,2
20,48
19,2
19,2
19,2
12,8
12,8
12,8
57,6
38,4
38,4
38,4
28,8
28,8
28,8
19,2
19,2
19,2
15,36
14,4
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6
19,2
19,2
14,4
14,4
14,4
11,52
11,52

d
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10

l
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

10
12
20
30
35
40
45
50
12
16
20
25
30
35
40
50
60
16
20
25
30
35
40
50
60
70
80
90
100
110
120
16
20
25
30
35

velikost otvoru klíe SW dle ISO 272
Balení
tis. ks
0,5
1
0,5
0,4
0,6
0,5
0,4
0,4
0,5
0,5
0,4
0,4
0,5
0,5
0,4
0,3
0,2
0,25
0,25
0,25
0,25
0,2
0,2
0,2
0,15
0,15
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,15

F-box
tis. ks
6
6
3
2,4
3,6
3
2,4
2,4
3
3
2,4
2,4
3
3
2,4
1,8
1,2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,2
1,2
0,8
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,4
1,2
1,2
0,6
0,6
0,9

Paleta
tis. ks
576
576
288
230,4
230,4
192
153,6
153,6
288
288
230,4
230,4
192
192
153,6
115,2
76,8
144
144
96
96
76,8
76,8
51,2
38,4
38,4
38,4
38,4
38,4
38,4
25,6
76,8
76,8
57,6
57,6
57,6

Kg /
tis. ks
2,63
2,87
3,87
5,11
5,73
6,35
6,99
7,59
4,42
5,11
5,80
6,65
7,51
8,37
9,23
11,00
12,70
11,10
12,30
13,90
15,50
17,10
18,70
21,80
25,00
28,20
31,40
34,60
37,70
40,90
44,10
19,20
21,20
23,70
26,20
28,70

d
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16

l
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
30
35
40
50
55
60
65

Kg /
tis. ks
31,20
36,20
41,30
46,30
51,30
56,30
61,30
66,40
71,40
76,40
81,40
86,40
31,00
34,10
37,70
41,30
44,90
48,50
52,00
58,20
66,40
73,60
80,80
88,00
95,20
102,00
109,00
116,00
123,00
76,90
83,50
90,20
103,00
110,00
117,00
123,00

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

37

Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlav
DIN
ISO 
SN
materiál
povrch
Objednávací kód

d
M16
M16
M16
M16
M20
M20
M20
M20
M20

l
x 70
x 80
x 90
x 100
x 40
x 50
x 60
x 70
x 80

Balení
tis. ks
0,03
0,03
0,03
0,025
0,025
0,025
0,02
0,02
0,02

F-box
tis. ks
0,18
0,18
0,18
0,15
0,15
0,15
0,12
0,12
0,08

Paleta
tis. ks
11,52
11,52
11,52
9,6
9,6
9,6
7,68
7,68
5,12

Kg /
tis. ks
130,00
144,00
157,00
170,00
155,00
176,00
196,00
217,00
238,00

d
M20
M20
M24
M24
M24
M24
M24
M24

l
x 90
x 100
x 50
x 55
x 60
x 80
x 90
x 100

Balení
tis. ks
0,01
0,01
0,015
0,015
0,015
0,01
0,01
0,01

F-box
tis. ks
0,06
0,06
0,09
0,09
0,09
0,06
0,06
0,06

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

933
4017
02 1103
ocel tídy 8.8
galvanický zinek

DABKA
Paleta
tis. ks
3,84
3,84
5,76
5,76
5,76
3,84
3,84
3,84

Kg /
tis. ks
258,00
279,00
274,00
289,00
304,00
363,00
393,00
464,00

4

38

Šrouby se šestihrannou hlavou s ásteným závitem
DIN
ISO 
SN
materiál
povrch
Objednávací kód

4

931
4014
02 1101
ocel tídy 8.8
galvanický zinek

DAAKA

d1

M3

M4

M5

M6

M8

M10

M12

(M14)

M16

b L<125
L>125<20
b L>200
e
k
s

12

14

16

18
24

22
28

6,01
2
5,5

7,66
2,8
7

8,79
3,5
7

11,05
2
10

14,38
5,3
13

26
32
45
18,9
6,4
17/16•

30
36
49
21,1
7,5
19/18•

34
40
53
24,49
8,8
22/21•

38
44
57
26,75
10
24

d1

M18

M20

(M22)

M24

M27

M30

(M33)

M36

(M39)

b L<125
42
L>125<20
48
b L>200
61
e
30,14
k
11,5
s
27

46
52
65
33,53
12,5
30

50
56
69
35,72
14
32/34•

54
60
73
39,98
15
36

60
66
79
45,2
17
41

66
72
85
50,85
18,7
46

72
78
91
55,37
21
50

78
84
97
60,79
22,5
55

84
90
103
66,44
25
60

Balení
tis. ks
0,03
0,04
0,025
0,025
0,05
0,03
0,02
0,03
0,03
0,03
0,025
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

F-box
tis. ks
0,18
0,24
0,15
0,15
0,30
0,15
0,12
0,18
0,18
0,18
0,15
0,12
0,12
0,12
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06

Paleta
tis. ks
17,3
15,4
14,4
9,6
19,20
14,40
11,52
11,52
11,52
11,5
9,6
7,68
7,68
7,68
3,84
3,84
3,84
3,84
3,84

d
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M12

l
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

50
55
60
70
75
80
90
100
110
50
60
70
80
90
100
120
50
60
70

velikost otvoru klíe SW dle ISO 272
Balení
tis. ks
0,2
0,15
0,15
0,15
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05
0,05
0,08
0,075
0,075
0,05
0,05
0,075

F-box
tis. ks
0,8
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,4
0,4
0,3
0,3
0,32
0,3
0,3
0,3
0,3
0,45

Paleta
tis. ks
51,2
38,4
38,4
38,4
38,4
38,4
38,4
38,4
38,4
25,6
25,6
19,2
19,2
20,48
19,2
19,2
28,8
19,2
43,2

Kg /
tis. ks
24,20
25,80
27,80
31,80
33,70
35,70
39,70
43,70
47,70
41,10
46,90
53,10
59,30
65,50
71,70
84,10
58,10
67,00
74,70

d
M12
M12
M12
M12
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M20
M20
M20
M20
M20
M24
M24
M24

l
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

80
90
100
120
45
50
60
70
80
90
100
60
70
80
90
100
80
90
100

Kg /
tis. ks
83,60
92,40
101,00
118,00
97,10
103,00
123,00
139,00
155,00
171,00
186,00
196,00
231,00
255,00
279,00
303,00
392,00
428,00
464,00

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

39

Šrouby s vnitním šestihranem
ƒ Šrouby s válcovou hlavou s vnitním šestihranem DIN 912

5
40

ocel 8.8, bez úpravy
ƒ Šrouby s válcovou hlavou s vnitním šestihranem DIN 912

41

ocel 8.8, galvanický zinek
ƒ Šrouby se zápustnou hlavou s vnitním šestihranem DIN 7991
ocel 10.9, galvanický zinek

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

42

40

Šrouby s válcovou hlavou s vnitním šestihranem
DIN
ISO 
SN
materiál
povrch
nákupní kód

5

d1

M3

M4

M5

M6

M8

M10

M12

b
d2 max
k max
s
t min

18
5,5
3,0
2,5
1,3

20
7
4
3
2

22
8,5
5,0
4,0
2,5

24
10
6
5
3

28
13
8
6
4

32
16
10
8
5

36
18
12
10
6

Balení
tis. ks
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,15
0,25
0,25
0,20
0,20

F-box
tis. ks
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1,5
0,9
1,5
1,5
1,2
1,2

Paleta
tis. ks
576
576
384
288
192
192
288
288
288
288
192
192
192
96
86,4
144
144
115,2
115,2

Kg /
tis. ks
2,70
2,95
3,45
4,01
5,55
7,09
4,70
5,07
5,46
5,75
6,53
7,59
8,70
11,00
15,40
11,50
12,10
13,40
15,00

d
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8

l
x 10
x 12
x 16
x 20
x 30
x 40
x 10
x 12
x 14
x 16
x 20
x 25
x 30
x 40
x 60
x 14
x 16
x 20
x 25

d
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M16
M20

l
x 30
x 35
x 40
x 20
x 25
x 30
x 40
x 50
x 60
x 80
x 20
x 25
x 30
x 40
x 50
x 60
x 70
x 60
x 50

Balení
tis. ks
0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,05
0,05
0,05
0,2
0,1
0,1
0,05
0,05
0,05
0,05
0,02
0,02

F-box
tis. ks
1,2
1,2
0,6
1,2
0,6
0,6
0,6
0,3
0,3
0,3
1,2
0,6
0,6
0,3
0,3
0,3
0,3
0,12
0,12

912
4762
02 1143
ocel tídy 8.8
bez úpravy

EAAKH

Paleta
tis. ks
76,8
76,8
57,6
76,8
57,6
57,6
38,4
28,8
28,8
28,8
76,8
38,4
38,4
28,8
19,2
19,2
19,2
11,52
7,68

Kg /
tis. ks
16,90
18,90
20,90
22,90
25,90
27,90
34,10
40,30
46,50
58,90
32,10
35,70
39,30
47,30
56,10
64,90
73,70
122,00
172,00

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

41

Šrouby s válcovou hlavou s vnitním šestihranem
DIN
ISO 
SN
materiál
povrch
nákupní kód

d1

M3

M4

M5

M6

M8

M10

M12

b
d2 max
k max
s
t min

18
5,5
3,0
2,5
1,3

20
7
4
3
2

22
8,5
5,0
4,0
2,5

24
10
6
5
3

28
13
8
6
4

32
16
10
8
5

36
18
12
10
6

Balení
tis. ks
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,1
0,15
0,1
0,25
0,25
0,2

F-box
tis. ks
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
1,5
3
3
3
3
3
3
1,5
1,5
1,5
0,6
0,9
0,6
1,5
1,5
1,2

Paleta
tis. ks
576
576
576
384
288
288
192
192
192
192
96
288
288
288
192
192
192
144
96
96
57,6
86,4
57,6
144
144
115,2

Kg /
tis. ks
2,55
2,70
2,95
3,45
4,01
4,78
5,55
6,32
7,09
7,86
8,63
4,70
5,07
5,75
6,53
7,59
8,70
9,90
11,00
12,10
13,20
15,40
17,60
10,30
12,10
13,40

d
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8

l
x

8

x 10
x 12
x 16
x 20
x 25
x 30
x 35
x 40
x 45
x 50
x 10
x 12
x 16
x 20
x 25
x 30
x 35
x 40
x 45
x 50
x 60
x 70
x 12
x 16
x 20

d
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12

l
x 25
x 30
x 35
x 40
x 45
x 50
x 60
x 80
x 16
x 20
x 25
x 30
x 35
x 40
x 45
x 50
x 60
x 65
x 20
x 25
x 30
x 35
x 40
x 45
x 50
x 55

Balení
tis. ks
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05
0,05
0,05
0,2
0,1
0,1
0,1
0,05
0,05
0,05
0,05

912
4762
02 1143
ocel tídy 8.8
galvanický zinek

EAAKH

5

F-box
tis. ks
1,2
1,2
1,2
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
1,2
1,2
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,3
0,3
0,3
1,2
0,6
0,6
0,6
0,3
0,3
0,3
0,3

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

Paleta
tis. ks
115,2
76,8
76,8
57,6
57,6
57,6
38,4
38,4
76,8
76,8
57,6
57,6
38,4
38,4
38,4
28,8
28,8
28,8
76,8
38,4
38,4
38,4
28,8
28,8
19,2
19,2

Kg /
tis. ks
15,00
16,90
18,90
20,90
22,90
24,90
28,90
37,00
20,90
22,90
25,90
27,90
31,00
34,10
37,20
40,30
46,50
49,60
32,10
35,70
39,30
42,90
47,30
51,70
56,10
60,50

42

Šrouby se zápustnou hlavou s vnitním šestihranem
DIN
ISO 
SN
materiál
povrch
nákupní kód

5

d1
b L<125
b L>125-20
d2
k max
s
t
lg max

d
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8

l
x 10
x 12
x 16
x 20
x 25
x 30
x 35
x 40
x 50
x 10
x 12
x 14
x 16
x 18
x 20
x 25
x 30
x 35
x 40
x 45
x 50
x 12
x 16
x 20
x 25
x 30

M3

M4

M5

M6

M8

M10

M12

12

14

16

6
1,7
2
1,2
3,2

8
2,3
2,5
1,8
4,4

10
2,8
3
2,3
5,2

18
24
12
3,3
4
2,5
6,3

22
28
16
4,4
5
3,5
8,2

26
32
20
5,5
6
4,4
10

30
36
24
6,5
8
4,6
11,8

Balení
tis. ks
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,5
0,5
0,5
0,3
0,25
0,3
0,2
0,25
0,25
0,2
0,2
0,2

F-box
tis. ks
6
6
6
3
3
3
3
3
1,2
3
3
3
3
2,4
3
3
3
1,8
1,5
1,8
0,9
1,5
1,5
2,4
1,2
1,2

Paleta
tis. ks
576
576
384
288
288
192
192
192
115,2
288
288
288
288
230,4
192
192
192
172,8
96
115,2
86,4
144
144
153,6
115,2
76,8

Kg /
tis. ks
1,85
2,10
2,59
3,09
3,71
4,33
5,43
6,20
7,74
2,85
3,05
3,40
3,76
4,12
4,46
5,34
6,22
7,10
8,83
10,56
11,00
6,10
7,35
8,59
10,20
11,70

d
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12

l
x 35
x 40
x 45
x 50
x 60
x 70
x 80
x 20
x 25
x 30
x 35
x 40
x 45
x 50
x 60
x 70
x 80
x 20
x 25
x 30
x 35
x 40
x 45
x 50
x 60
x 70

Balení
tis. ks
0,2
0,1
0,15
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,05
0,05
0,05
0,05
0,2
0,1
0,1
0,1
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

F-box
tis. ks
1,2
0,6
0,9
0,6
0,6
0,6
0,4
1,2
0,6
0,6
0,6
0,9
0,6
0,3
0,3
0,3
0,3
1,2
0,6
0,6
0,6
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

7991
10642
ocel tídy 10.9
galvanický zinek

EAEMH

Paleta
tis. ks
76,8
57,6
86,4
57,6
38,4
38,4
25,6
76,8
57,6
57,6
38,4
57,6
38,4
28,8
28,8
19,2
19,2
76,8
38,4
38,4
38,4
28,8
28,8
19,2
19,2
19,2

Kg /
tis. ks
13,30
14,80
16,30
19,90
24,80
29,70
34,60
14,10
16,60
19,10
21,60
24,10
26,60
30,10
35,70
41,20
46,70
21,20
24,80
28,50
32,10
35,70
39,35
43,00
54,00
62,90

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

43

Matice

6

ƒ Šestihranné matice DIN 934

44

ƒ Šestihranné matice se zvtšeným závitem DIN 934

45

ƒ Šestihranné prodlužovací matice 3d DIN 6334

45

ƒ Pírubové matice s ozubením DIN 6923

46

ƒ Korunkové matice DIN 935

46

ƒ Samojistné matice s polyamidovou vložkou DIN 985

47

ƒ Šestihranné matice pro pivaování DIN 929

48

ƒ Uzavené matice - nízké DIN 917

49

ƒ Uzavené matice - vysoké DIN 1587

49

ƒ Kídlaté matice lisované (americký typ) DIN 315

50

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

44

s

m

6

DIN
ISO 
SN
materiál
nákupní kód

e

d1

Šestihranné matice
934
4032
02 1401
ocel
FAAQJ

d1

M3

M4

M5

M6

M8

M10

M12

M14

M16

e min.
s
m max.

6,01
5,5
2,4

7,66
7
3,2

8,79
8
4

11,5
10
5

14,38
13
6,5

17,77
17 (16)
8

20,03
19 (18)
10

23,35
22 (21)
22/21*

26,75
24
13

d1

(M18)

M20

(M22)

M24

M27

M30

(M33)

M36

(M39)

e min.
s
m max.

29,56
27
15

32,95
30
16

35,03
32 (34)
18

39,55
36
19

45,2
41
22

50,85
46,0
24

55,37
50
26

60,79
55
29

66,44
60
31

povrch
d

mm

M
M
M
M
M
M
M
M

3
4
5
6
8
10
12
14

Balení
tis. ks
2
2
2
2
1
0,4
0,25
0,2

F-box
tis. ks
54
24
12
12
6
2,4
1,5
1,2

Paleta
tis. ks
3 456
2 304
1 152
768
384
153,6
96
76,8

Kg /
tis. ks
0,38
0,81
1,23
2,49
5,34
11,60
17,00
24,90

d

mm

M
M
M
M
M
M
M

16
18
20
22
24
27
30

Balení
tis. ks
0,12
0,08
0,07
0,05
0,05
0,025
0,025

F-box
tis. ks
0,72
0,48
0,42
0,3
0,2
0,15
0,1

povrch
d

mm

M
M
M
M
M
M
M
M

3
4
5
6
8
10
12
14

Balení
tis. ks
5
2
2
1
1
0,4
0,30
0,2

F-box
tis. ks
60
24
12
6
4
2,4
1,2
1,2

Paleta
tis. ks
3 840
1 536
1 152
576
256
153,6
77
76,8

Kg /
tis. ks
0,38
0,81
1,23
2,49
5,34
11,60
17,00
24,90

d

mm

M
M
M
M
M
M
M

16
18
20
22
24
27
30

Balení
tis. ks
0,12
0,08
0,07
0,05
0,05
0,025
0,025

F-box
tis. ks
0,72
0,48
0,42
0,3
0,2
0,10
0,1

galvanický zinek
Paleta
tis. ks
46,08
30,72
26,88
19,2
12,8
9,6
6,4

Kg /
tis. ks
33,20
49,40
63,80
78,30
109,00
164,00
229,00

bez úpravy
Paleta
tis. ks
46,08
30,72
26,88
19,2
12,8
6,4
6,4

Kg /
tis. ks
33,20
49,40
63,80
78,30
109,00
164,00
229,00

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

45

DIN
ISO 
SN
materiál
povrch
nákupní kód

e

d1

Šestihranné matice se zvtšeným závitem

s

m

934
7413
02 1401
ocel
žárový zinek

FABQJ

d1

M8

M10

M12

M16

M20

M24

M27

M30

e min.
s
m max.

14,38
13
6,5

18,9
17 (16)
8

21,10
19 (18)
10

26,75
24
13

32,95
30
16

39,55
36
19

45,20
41
22

50,85
46
24

Balení
tis. ks
0,4
0,25
0,12

F-box
tis. ks
2,4
1,5
0,72

Paleta
tis. ks
153,6
96
46,08

Kg /
tis. ks
11,60
17,00
33,20

Balení
tis. ks
0,07
0,05

F-box
tis. ks
0,42
0,2

Paleta
tis. ks
26,88
12,8

DIN
ISO 
SN
materiál
povrch
nákupní kód

6334

d

mm

M
M
M

10
12
16

d
M
M

m
m
20
24

6

Kg /
tis. ks
63,80
109,00

e

d1

Šestihranné prodlužovací matice 3d

m

s

d1

M6

M8

M10

M12

M14

M16

M20

e min.
m max.
s

11,05
10
18

15
13
24

19,6
17 (13)
30

21,9
19
36

25,4
22
42

27,7
24
48

34,6
30
60

Balení
tis. ks
0,5
0,5
0,20
0,3
0,2

F-box
tis. ks
3
3
1
1,0
0,8

Paleta
tis. ks
288
192
51
64,0
51,2

Kg /
tis. ks
4,62
9,72
19,74
24,68
30,20

d
M5
M6
M8
M8
M10

mm
x 15
x 18
x 24
x 30
x 25*

*

d
M10
M10
M12
M16
M20

m
Balení
tis. ks
m
x 25
0,2
x 30
0,1
x 36
0,1
x 48 0,025
x 60
0,02

F-box
tis. ks
0,8
0,6
0,4
0,15
0,08

s = 13

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

ocel
galvanický zinek

FACQJ

Paleta
tis. ks
51,2
38,4
25,6
9,6
5,12

Kg /
tis. ks
33,60
44,40
66,60
122,70
227,70

46

Pírubové matice s ozubením
DIN
ISO 
SN
materiál
povrch
nákupní kód

M5

M6

M8

M10

M12

M14

M16

M20

d2
s
h max.
m min.

11,8
8
5
2,2

14,2
10
6
3,1

17,9
13
8
4,5

21,8
15
10
5,5

26
18
12
6,7

29,9
21
14
7,8

34,5
24
16
9

42,8
30
20
11

Balení
tis. ks
1,5
0,5
0,3

F-box
tis. ks
9
3
1,8

Paleta
tis. ks
576
192
115,2

Kg /
tis. ks
3,12
7,10
11,85

Balení
tis. ks
0,15
0,08
0,03

F-box
tis. ks
0,9
0,48
0,18

d

mm

M
M
M

6
8
10

d

mm

M
M
M

12
16
20

ocel tída 6/8
galvanický zinek

FAFQJ

Paleta
tis. ks
57,6
30,72
11,52

Kg /
tis. ks
19,86
44,50
75,20

w
m

M4 - M10

w
m

DIN
ISO 
SN
materiál
povrch
nákupní kód

e

d1

n

d1

Korunkové matice

n

6

d1

6923
4161

s

M12 - M48

935
02 1411
ocel tída 6/8
galvanický zinek

FCAQJ

d1

M4

M6

M8

M10

M12

M16

M20

M24

M 30

e min.
m max.
w max.
n min.
s

7,66
5
3,2
1,2
7

11,5
7,5
5
2
10

14,38
9,5
6,5
2,5
13

18,9
12
8
2,8
17

21,1
15
10
3,5
19

26,75
19
13
4,5
24

32,95
22
16
4,5
30

39,55
27
19
6
36

50,85
33
24
7
46

Balení
tis. ks
1
0,75
0,35

F-box
tis. ks
6
4,5
2,1

Paleta
tis. ks
384
288
134,4

Kg /
tis. ks
3,16
7,35
15,80

Balení
tis. ks
0,2
0,1
0,05

F-box
tis. ks
1,2
0,6
0,3

Paleta
tis. ks
76,8
38,4
19,2

d

mm

M
M
M

6
8
10

d

mm

M
M
M

12
16
20

Kg /
tis. ks
20,00
38,90
75,20

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

47

m
h

DIN
ISO 
SN
materiál
povrch
nákupní kód

e

d1

Samojistné matice s polyamidovou vložkou

s

d1

M3

M4

M5

M6

M8

M10

M12

e min.
h max.
m max.
s

6,01
4
2,4
5,5

7,66
5
2,9
7

8,79
5
3,2
8

11,5
6
4
10

14,38
8
5,5
13

17,77
8
6,5
17

21,1
12
8
19

d1

M14

M16

M20

M24

M30

M36

M42

e min.
h max.
m max.
s

24,49
14
9,5
22

26,75
16
10,5
24

32,95
20
14
30

39,55
24
15
36

50,85
30
19
46

60,79
36
25
55

72,09
42
29
65

Balení
tis. ks
2
2
1
1
0,4
0,25

F-box
tis. ks
24
12
6
4
2,4
1,5

Paleta
tis. ks
1 536
1 152
576
256
153,6
96

Kg /
tis. ks
1,00
1,40
2,40
5,10
10,60
17,20

d

mm

M
M
M
M
M
M

4
5
6
8
10
12

d

mm

M
M
M
M
M

14
16
20
22
24

Balení
tis. ks
0,25
0,1
0,05
0,75
0,05

985
7040
02 1492
ocel tídy 8
galvanický zinek

FBAQJ

6

F-box
tis. ks
1
0,6
0,3
3
0,2

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

Paleta
tis. ks
64
38,4
19,2
192,0
12,8

Kg /
tis. ks
26,00
34,00
65,00
75,00
100,00

48

Šestihranné matice pro pivaování
DIN
ISO 
SN
materiál
povrch
nákupní kód

e

d2

d1

h2

h1
h

d3
s

929
02 1455
ocel (max. C=0,25%)
bez úpravy

FFBAJ

Tolerance závitu: 6 G

6

d1

M3

M4

M5

M6

M8

M10

M12

(M14)

M16

d2 (H13)
d3 (d11)
H11
h1

4,5
4,5
4,5
0,55
0
0,25

6
6
6
0,65
-0,1
0,35

7
7
7
0,7

8
8
8
0,75

12,5
12,5
12,5
1,15

14,8
14,8
14,8
1,4

0,4

0,8

3,5
9

5
11

0,65
-0,15
8
17

10
19

16,8
16,8
16,8
1,8
-0,2
1
-0,2
11
22

18,8
18,8
18,8
1,8

0,4
-0,1
4
10

10,5
10,5
10,5
0,9
-0,15
0,5
0
6,5
14

0,75
3

0,88
3,5

0,88
4

1
4,5

1,25
5

1,5
5

2
6

2
6

6800

11000

15500

28300

44800

65300

89700

123000

h2

h (h14)
3
s (h13)
7,5
tlouš ka plechu:
min.
0,63
max.
2,6
zkuš.síla (N)
N
3800

1
13
24

Šestihranné matice pro pivaování lze používat spolu se šrouby pevnostní tídy 8.8

d

mm

M
M
M

4
5
6

Balení
tis. ks
5
2,5
2

F-box
tis. ks
30
15
12

Paleta
tis. ks
1 920
960
768

Kg /
tis. ks
1,13
1,73
2,50

d

mm

M
M
M

8
10
12

Balení
tis. ks
1
0,4
0,3

F-box
tis. ks
4
2,4
1,8

Paleta
tis. ks
256
153,6
115,2

Kg /
tis. ks
5,27
9,58
13,70

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

49

DIN
ISO 
SN
materiál
povrch
nákupní kód

e

d1

Uzavené matice - nízké

x
t

s

t

h

M3 - M10

917
02 1431
ocel tídy 6
bez povrch. úpravy

FQAPJ

M12 - M24

d1

M4

M5

M6

M8

M10

M12

M16

M20

M24

e min.
h
s
min
t
max
x

7,66
5,5
7
4,16
4,64
1,05

8,79
7
8
4,96
5,44
1,2

11,05
9
10
6,71
7,29
1,5

14,38
12
13
9,21
9,79
1,87

18,90
14
17/16*
10,65
11,35
2,25

21,10
16
19/18*
13,15
13,85

26,75
20
24
16,65
17,35

32,95
25
30
20,58
21,42

39,55
30
36
23,58
24,42

Balení
tis. ks
1
1
1

F-box
tis. ks
6
6
6

Paleta
tis. ks
576
576
384

Kg /
tis. ks
1,31
2,22
4,29

Balení
tis. ks
0,5
0,3
0,2

F-box
tis. ks
3
1,8
0,9

Paleta
tis. ks
192
115,2
57,6

d

mm

M
M
M

4
5
6

d

mm

M
M
M

8
10
12

6

Kg /
tis. ks
9,50
19,30
25,50

x
t
h

s

t

M3 - M10

DIN
ISO 
SN
materiál
povrch
nákupní kód

e

d1

Uzavené matice - vysoké
1587

ocel tídy 6
galvanický zinek

FQBQJ

M12 - M24

d1

M3

M4

M5

M6

M8

M10

M12

M16

M20

M24

e min.
h
s
min
t
max
x

6,08
6
5,5
3,6
4
1

7,66
8
7
5,26
5,74
1,4

8,79
10
8
7,21
7,79
1,6

11,05
12
10
7,71
8,29
2

14,38
15
13
10,65
11,35
2,25

18,90
18
17/16*
12,65
13,35
3

21,10
22
19/18*
15,65
16,35

26,75
28
24
20,58
21,42

33,53
34
30
25,58
26,42

39,98
42
36
30,5
31,5

Balení
tis. ks
2
1
1
0,5

F-box
tis. ks
12
6
6
3

Paleta
tis. ks
1 152
576
384
192

Kg /
tis. ks
1,57
2,51
4,66
11,50

Balení
tis. ks
0,2
0,15
0,1
0,05

F-box
tis. ks
1,2
0,9
0,4
0,3

Paleta
tis. ks
76,8
57,6
25,6
19,2

Kg /
tis. ks
20,10
28,30
54,30
104,00

d

mm

M
M
M
M

4
5
6
8

d

mm

M
M
M
M

10
12
16
20

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

50

Kídlaté matice lisované (americký typ)

h

6

DIN
ISO 
SN
materiál
povrch
nákupní kód

e

d1

g

d2

d1

M3

M4

M5

M6

M8

M10

M12

e
h
d2
g

20,36
10,25
7,7
2,2

20,36
10,25
7,7
2,2

24,15
12,15
9,5
2,5

28,85
14,48
12,4
2,9

31,65
16,25
13,5
3,3

36,65
18,48
15,6
4,2

49,25
23,95
20,5
5,2

Balení
tis. ks
1
1
1
0,5

F-box
tis. ks
6
6
6
3

Paleta
tis. ks
576
384
384
192

Kg /
tis. ks
2,40
2,75
3,45
5,73

d

mm

M
M
M
M

3
4
5
6

d

mm

M
M
M

8
10
12

Balení
tis. ks
0,5
0,25
0,1

F-box
tis. ks
2,0
1,5
0,6

315
02 1665
ocel tídy 5
galvanický zinek

FIAPA

Paleta
tis. ks
128
96
38,4

Kg /
tis. ks
7,47
13,32
37,80

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

51

Nábytkáské matice

7

ƒ Narážecí matice

52

ƒ Narážecí matice se zoubky

52

ƒ Závrtné matice s límcem, typ "D"

53

ƒ Závrtné matice bez límce, typ "E"

53

ƒ Nábytkáské spojovací matice s plochou hlavou

54

ƒ Matice spojovacího lánku

54

ƒ Válekové matice s otvorem v ose

55

ƒ Válekové matice - vyosené

55

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

52

Narážecí matice
DIN
ISO
CSN
materiál
povrch
nákupní kód

7

d1

M4

M5

M6

M8

M10

d2
d3
h2

5,5
15
8

6,5
16
8

7,5
19
10

9,5
22
11

11
25
12

Balení
tis. ks
1
1
1
0,5

F-box
tis. ks
6
6
6
3

Paleta
tis. ks
576
384
384
192

Kg /
tis. ks
1,20
1,60
2,60
3,40

d

l

M3
M4
M5
M6

x 6
x 6
x 9
x 9

d

l

M8 x 11
M10 x 12
M12 x 14

Balení
tis. ks
0,5
0,2
0,1

F-box
tis. ks
2
1,2
0,6

ocel
galvanický zinek

FJAPA

Paleta
tis. ks
128
76,8
38,4

Kg /
tis. ks
4,90
7,20
10,40

Narážecí matice se zoubky
DIN
ISO 
SN
materiál
povrch
nákupní kód

d

d1

M6

M6

M8

M8

d2
d3
h2
e

7,5
16
9
17,5

7,3
16
12
17,5

9,6
21
11
22

9,6
21
15
22

Balení
tis. ks
0,5
0,5
0,5

F-box
tis. ks
3
3
2

Paleta
tis. ks
192
192
128

Kg /
tis. ks
3,40
3,80
4,90

l

M6 x 9
M6 x 12
M8 x 11

d

l

M8 x 15
M10 x 12

Balení
tis. ks
0,4
0,3

F-box
tis. ks
1,6
1,8

ocel
galvanický zinek

FJBPA

Paleta
tis. ks
102,4
115,2

Kg /
tis. ks
5,20
8,00

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

53

l

b

m

M5

M6

M6

M6

M6

M8

M8

M8

l
h
d1
d2
b

10
11,5
10,5
7
5

10
12,5
11,5
8
6

13
12,5
11,5
8
6

20
12,5
11,5
8
6

25
12,5
11,5
8
6

13
15
14,5
11
8

15
15
14,5
11
8

18
15
14,5
11
8

Balení
tis. ks
0,5
0,5
0,5
0,5

F-box
tis. ks
3
3
3
3

Paleta
tis. ks
288
288
288
192

Kg /
tis. ks
2,20
2,48
2,50
4,10

Balení
tis. ks
0,5
0,3
0,3
0,2

F-box
tis. ks
2
1,8
1,8
1,2

d
M5
M6
M6
M6

DIN
ISO 
SN
materiál
povrch
nákupní kód

d1

d2

h

m

Závrtné matice s límcem, typ "D"

l
x 10
x 10
x 13
x 20

d

l

M6
M8
M8
M8

x 25
x 13
x 15
x 25

slitina zinku
bez úpravy

FLAVH

7

Paleta
tis. ks
128
172,8
115,2
76,8

Kg /
tis. ks
5,55
3,35
4,64
6,44

b

l

d
M4
M5
M6
M6
M6

DIN
ISO 
SN
materiál
povrch
nákupní kód

d2

d1

m

Závrtné matice bez límce, typ "E"

m

M5

M6

M6

M6

M8

M8

M8

l
d1
d2
h

11
11
7
5

10
12
7,5
6

13
12
7,5
6

20
12
7,5
6

13
14,5
11
8

20
14,5
11
8

25
14,5
11
8

Balení
tis. ks
1
0,5
0,5
0,5
0,5

F-box
tis. ks
6
3
3
3
3

Paleta
tis. ks
576
288
288
288
288

Kg /
tis. ks
1,95
2,20
2,48
2,50
4,10

l
x 8
x 10
x 10
x 13
x 20

d
M6
M8
M8
M8

l
x 25
x 13
x 15
x 25

Balení
tis. ks
0,5
0,3
0,3
0,2

F-box
tis. ks
2
1,8
1,8
1,2

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

slitina zinku
bez úpravy

FLBVH

Paleta
tis. ks
128
172,8
172,8
76,8

Kg /
tis. ks
5,55
3,35
4,64
6,44

54

DIN
ISO 
SN
materiál
povrch

d2

d1

M6

Nábytkáské spojovací matice s plochou hlavou

s
t

7

b

l

m

M6x12

M6x17

M6x12

M6x17

d1
d2
t
s
b

15
9
2
8
4

15
9
2
14,7
4

17
9
2
8
4

17
9
2
14,7
4

Prmr hlavy 15 mm
nákupní kód
d

l

M6 x 12
M6 x 17

Balení
tis. ks
0,5
0,4

F-box
tis. ks
3
2,4

Prmr hlavy 17 mm

FRAFG
Paleta
tis. ks
192
153,6

ocel
galvanický zinek
antik bronz

nákupní kód
Kg /
tis. ks
7,50
10,62

d

l

M6 x 12
M6 x 17

Balení
tis. ks
0,5
0,4

F-box
tis. ks
3
2,4

FRBFG
Paleta
tis. ks
192
153,6

Kg /
tis. ks
7,50
10,62

Matice spojovacího lánku
DIN
ISO 
SN
materiál
povrch

d1
d2
k max.
bit

d

l

M4 x 30
M6 x 30

M4

M6

10
4,9
2,2
2

14
7,5
3,35
3

Balení
tis. ks
0,5
0,2

F-box
tis. ks
3
1,2

nákupní kód

Paleta
tis. ks
288
115,2

ocel
galvanický zinek
galvanický nikl
antik bronz

FRCFG

Kg /
tis. ks
3,22
9,00

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

55

Válekové matice s otvorem v ose
DIN
ISO 
SN
materiál
povrch
nákupní kód

m

M6

M6

M6

M8

l
d1

13
10

16
10

20
10

16
12

ocel
galvanický zinek

FSAVB

7
d

l

M6 x 13
M6 x 16

Balení
tis. ks
0,2
0,2

F-box
tis. ks
2,4
2,4

Paleta
tis. ks
230,4
230,4

Kg /
tis. ks
4,25
6,00

d

l

M6 x 20
M8 x 16

Balení
tis. ks
0,25
0,2

F-box
tis. ks
1,5
1,2

Paleta
tis. ks
96
76,8

Kg /
tis. ks
7,40
12,30

Válekové matice - vyosené
DIN
ISO 
SN
materiál
povrch
nákupní kód

d

m

M6

M6

M6

M8

l
d1

13
10

16
10

20
10

16
12

Balení
tis. ks
0,2
0,2

F-box
tis. ks
2,4
2,4

Paleta
tis. ks
230,4
230,4

Kg /
tis. ks
4,25
6,00

l

M6 x 13
M6 x 16

d

l

M6 x 20
M8 x 16

Balení
tis. ks
0,25
0,2

F-box
tis. ks
1,5
1,2

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

ocel
galvanický zinek

FSBVB

Paleta
tis. ks
96
76,8

Kg /
tis. ks
7,40
12,30

56

Poznámky

7

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

57

Závitové tye s metrickým závitem
ƒ Závitové tye s metrickým závitem DIN 975

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

8
58

58

Závitové tye s metrickým závitem

d1

délka
DIN
ISO 
SN
materiál
povrch

l

nákupní kód

8

d

mm

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

3
4
5
6
8
10
12
14
16
18

Balení
ks
100
100
100
100
50
25
20
10
10
10

Paleta
tis. ks
24
13
9
6
3
2
1,4
1
0,8
6

Kg /
tis. ks
44
78
124
177
319
500
725
970
1 330
1 650

d

mm

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

20
22
24
27
30
33
36
39
42
45

Balení
ks
5
5
5
5
5
3
3
3
1
1

materiál
povrch
Nákupní kód
d

mm

M
M
M
M
M
M
M

6
8
10
12
14
16
18

Balení
ks
100
50
25
20
10
10
10

Paleta
tis. ks
6
3
2
1
1
1
6,0

Kg /
tis. ks
177
319
500
725
970
1 330
1 650

d

mm

M
M
M
M
M
M
M

20
22
24
27
30
33
36

Balení
ks
5
5
5
5
5
3
3

1m
975

ocel tídy 4.8
galvanický zinek
bez povrchové úpravy

GAAFA

Paleta
tis. ks
0,5
0,4
0,34
0,27
0,21
0,174
0,15
0,126
0,11
0,1

Kg /
tis. ks
2 080
2 540
3 000
3 850
4 750
5 900
6 900
7 980
9 400
10 800

ocel tídy 8.8
galvanický zinek
bez povrchové úpravy

GAAKA
Paleta
tis. ks
0,5
0,4
0,34
0,27
0,21
0,174
0,15

Kg /
tis. ks
2 080
2 540
3 000
3 850
4 750
5 900
6 900

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

59

Hrubé šrouby
ƒ Šrouby s nízkou zaoblenou hlavou a tyhranem DIN 603

9
60

ocel 4.8, galvanický zinek
ƒ Tmeny z kruhové oceli bez matic a podložek SN 13 0725.0

62

ƒ Tmeny z kruhové oceli - odlehené, bez matic a podložek

63

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

60

M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8

l
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
130
140
16
20

v

l

d
b = l <125 mm
b = l 125 - 200 mm
b = l >200 mm
d2
k
f
v

d

v

b

f
k

9

DIN
ISO 
SN
materiál
povrch
nákupní kód

d1

d2

Šrouby s nízkou zaoblenou hlavou a tyhranem

Balení
tis. ks
1
1
0,5
0,5
0,5
0,4
0,25
0,3
0,25
0,25
0,2
0,2
0,5
0,5
0,4
0,3
0,2
0,25
0,2
0,2
0,2
0,15
0,15
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,15
0,15
0,3
0,3

M5
16
22

M6
18
24

13,55
3,3
4,1
5,48

16,55
3,88
4,6
6,48

M8
22
28
41
20,65
4,88
5,6
8,58

F-box
tis. ks
6
4
3
3
3
2,4
1,5
1,8
1,5
1,5
1,2
1,2
3
3
2,4
1,8
1,2
1,5
1,2
1,2
0,9
0,9
0,9
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
1,8
1,8

Paleta
tis. ks
384
256
192
192
192
153,6
144
115,2
96
96
76,8
76,8
192
192
153,6
115,2
115,2
96
76,8
76,8
57,6
57,6
57,6
38,4
38,4
38,4
38,4
38,4
38,4
38,4
38,4
38,4
115,2
115,2

Kg /
tis. ks
3,87
4,37
4,97
5,77
6,57
7,37
8,17
8,97
9,77
10,57
12,17
13,77
6,70
7,40
8,30
9,40
10,50
11,60
12,70
13,80
14,90
16,00
17,10
18,20
19,30
20,40
22,60
24,80
27,00
29,20
31,40
33,60
12,10
13,40

M10
26
32
45
24,65
5,38
6,6
10,58

M12
30
36
49
30,65
6,95
8,75
12,7

d
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ocel 4.6
galvanický zinek

HAAFA

M16
38
44
57
38,8
8,95
12,9
16,7

l
x

603
8677
02 1319

25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90

Balení
tis. ks
0,2
0,2
0,2
0,25
0,15
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,15
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05
0,1
0,1
0,05
0,05
0,05

F-box
tis. ks
1,2
1,2
0,9
1
0,9
0,6
0,6
0,6
0,6
0,4
0,6
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,5
0,5
0,9
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,3
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3

Paleta
tis. ks
76,8
76,8
57,6
64
57,6
38,4
38,4
38,4
38,4
25,6
38,4
25,6
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
19,2
25
25
57,6
38,4
38,4
38,4
38,4
38,4
19,2
25,6
25,6
19,2
19,2
19,2

Kg /
tis. ks
15,00
16,60
18,60
20,60
22,70
24,60
26,50
28,50
30,50
32,50
34,40
36,40
40,40
44,40
48,40
52,40
56,40
60,40
64,40
68,40
72,40
76,40
22,00
24,50
27,00
29,50
32,00
35,10
38,20
41,30
44,40
50,60
56,80
63,00

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

61

M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M12
M12
M12
M12
M12
M12

l
x 100
x 110
x 120
x 130
x 140
x 150
x 160
x 180
x 200
x 220
x 240
x
x
x
x
x
x

30
35
40
45
50
60

Balení
tis. ks
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,025
0,025
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

v

v

b

f
k

d

DIN
ISO 
SN
materiál
povrch
nákupní kód

d1

d2

Šrouby s nízkou zaoblenou hlavou a tyhranem

l

F-box
tis. ks
0,3
0,2
0,2
0,24
0,16
0,16
0,16
0,16
0,3
0,25
0,25
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2

Paleta
tis. ks
19,2
12,8
12,8
15,36
10,24
10,24
10,24
10,24
15
12,5
12,5
28,8
19,2
19,2
19,2
19,2
12,8

Kg /
tis. ks
69,20
75,40
81,60
87,80
94,40
100,40
106,40
118,40
130,40
142,40
154,40
44,30
48,00
51,70
55,40
59,80
68,60

d
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12

l
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
180
200
220
240
260
280
300

Balení
tis. ks
0,05
0,05
0,05
0,03
0,03
0,03
0,03
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025
0,025

F-box
tis. ks
0,2
0,2
0,2
0,18
0,12
0,12
0,12
0,1
0,1
0,1
0,1
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

603
8677
02 1319
ocel 4.6
galvanický zinek

HAAFA

Paleta
tis. ks
12,8
12,8
12,8
11,52
7,68
7,68
7,68
6,4
6,4
6,4
6,4
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5

Kg /
tis. ks
77,40
85,70
94,70
103,70
112,70
121,70
130,70
139,70
148,70
157,70
175,70
193,70
211,70
229,70
247,70
265,70
283,70

9

62

Tmeny z kruhové oceli bez matic a podložek
DIN
ISO 
SN
materiál
povrch
nákupní kód

DN

9

3/8"
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
2 1/2"
3"
4"
5"
6"
8"
10"
12"
14"

d
M6
M6
M8
M8
M8
M10
M10
M12
M12

D1
x 20
x 25
x 30
x 36
x 45
x 51
x 63
x 80
x 93

D1
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350

20
25
30
36
45
51
63
80
93
116
145
170
227
284
334
365

c
26
31
38
44
53
61
73
92
105
1 032
161
186
247
304
354
385

Balení
ks
20
20
10
10
10
10
10
10
10

F-box
ks
200
200
100
100
100
100
100
100
100

Paleta
ks
10 000
10 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000

l
23
26
32
34
40
45
50
64
72
90
105
120
150
180
205
220

l1

L
87
100
124
136
164
184
215
273
308
387
463
532
688
837
966
1 045

15

20
32
40
50
55
60
65
70

Kg / ks

d

0,020
0,023
0,051
0,057
0,068
0,120
0,139
0,254
0,288

M16
M16
M16
M20
M20
M20
M20

D1
x 116
x 145
x 170
x 227
x 284
x 334
x 365

Balení
ks
5
5
5
5
5
5
5

13 0725.0
ocel 4.6
galvanický zinek

HDAFA

d
M6

M8

M10
M12

M16

M20

F-box
ks
50
50
50
50
50
50
50

Paleta
ks
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

Kg / ks
0,642
0,768
0,882
1,782
2,170
2,505
2,707

Píklad použití:

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

63

Tmeny z kruhové oceli - odlehené, bez matic a podložek
DIN
ISO 
SN
materiál
povrch
nákupní kód

DN
3/8"
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
2 1/2"
3"
4"
5"
6"
8"
10"
12"
14"

D1
20
25
30
36
45
51
63
80
93
116
145
170
227
284
334
365

c
26
31
36
42
51
58
71
90
103
128
147
182
243
300
350
381

F-box
ks
200
200
100
100
100
100
100
100
100

Paleta
ks
10 000
10 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000

10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350

l
23
26
32
34
40
45
50
64
72
90
105
120
150
180
205
220

l1

L*
87
100
124
136
164
184
215
273
308
387
463
532
688
837
966
1 045

15

20
32
40
50
55
60
65
70

ocel 4.6
galvanický zinek

HDBFA

d
M6

M6

9

M8
M10

M12

M16

odlehené

d
M6
M6
M8
M8
M8
M10
M10
M12
M12

D1
x 20
x 25
x 30
x 36
x 45
x 51
x 63
x 80
x 93

Balení
ks
20
20
10
10
10
10
10
10
10

Kg / ks

d

0,020
0,023
0,028
0,031
0,037
0,076
0,088
0,174
0,198

M16
M16
M16
M20
M20
M20
M20

D1
x 116
x 145
x 170
x 227
x 284
x 334
x 365

Balení
ks
5
5
5
5
5
5
5

F-box
ks
50
50
50
50
50
50
50

Píklad použití:

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

Paleta
ks
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

Kg / ks
0,355
0,426
0,490
1,130
1,382
1,591
1,722

64

Poznámky

9

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

65

Šrouby s drážkou

10

ƒ Šrouby s plkulatou hlavou s kížovou drážkou DIN 7985

66

ƒ Šrouby se zápustnou hlavou s kížovou drážkou DIN 965

67

ƒ Šrouby s rámovou hlavou s prbžnou drážkou

68

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

66

Šrouby s plkulatou hlavou s kížovou drážkou
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód

7985
7045
02 1138
Phillips
ocel tídy 4.8
galvanický zinek

JBAFB

Všechny délky závitu až k hlav

10

d1

M3

M4

M5

M6

M8

M10

d2 max
k max
m
bit

6
2,5
3,1
1

8
3,25
4,6
2

10
3,25
5,3
2

12
4,75
6,8
3

16
6,15
9
4

20
7,68
10,2
4

Balení
tis. ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1

F-box
tis. ks
27
27
12
12
12
12
12
6
6
3
12
12
12
12
12
6
6
6
6
3
3
3
3
3
6
6
6
6
6

Paleta
tis. ks
1 728
1 728
1 152
1 152
1 152
768
768
576
384
288
1 152
1 152
768
768
768
576
576
576
384
288
288
192
192
192
576
576
576
576
384

Kg /
tis. ks
0,61
0,69
0,78
0,87
1,04
1,22
1,44
1,66
1,88
2,10
1,15
1,17
1,33
1,47
1,63
1,95
2,10
2,25
2,64
3,02
3,41
3,80
4,17
4,57
2,06
2,20
2,55
2,80
3,30

d
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M5
M5
M5
M5
M5

l
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
5
6
8
10
12
16
18
20
25
30
35
40
45
50
6
8
10
12
16

d
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8

l
x 20
x 22
x 25
x 30
x 35
x 40
x 45
x 50
x

8

x 10
x 12
x 16
x 20
x 25
x 30
x 35
x 40
x 45
x 50
x 65
x 80
x 16
x 20
x 25
x 30
x 35
x 40
x 45
x 50

Balení
tis. ks
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,2
0,1
0,35
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2

F-box
tis. ks
3
3
3
3
3
3
2
1,8
3
3
3
3
3
3
3
1,5
1,5
1,5
1,5
1,2
0,6
2,1
1,8
1,8
1,2
1,2
0,6
0,6
0,8

Paleta
tis. ks
288
288
288
192
192
192
128
115,2
288
288
288
288
192
192
192
144
96
96
96
76,8
38,4
134,4
115,2
115,2
76,8
76,8
57,6
57,6
51,2

Kg /
tis. ks
3,78
4,02
4,40
5,02
5,62
6,25
6,88
7,50
3,56
3,92
4,27
4,98
5,69
6,56
7,45
8,25
9,20
10,00
10,90
13,15
15,21
9,77
11,00
12,60
14,20
15,80
17,40
18,90
20,60

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

67

DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód

d1

d2

90 0

Šrouby se zápustnou hlavou s kížovou drážkou

k

m
l

965
7046-1
02 1152
Phillips
ocel tídy 4.8
galvanický zinek

JBBFB

Všechny délky závitu až k hlav
d1

M3

M4

M5

M6

M8

d2 max
k max
m

5,6
1,65
2,9

7,5
2,2
4,4

9,2
2,5
4,6

11
3
6,6

14,5
4
8,7

Balení
tis. ks
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
0,5

F-box
tis. ks
54
27
27
27
12
12
12
6
6
6
4
27
27
12
12
12
6
6
6
3
3
3
3
12
12
12
12
6
6
6
3

Paleta
tis. ks
3 456
1 728
1 728
1 728
1 152
1 152
768
576
576
384
256
1 728
1 728
1 152
1 152
768
576
576
384
288
288
192
192
1 152
768
768
768
576
384
384
288

Kg /
tis. ks
0,38
0,47
0,56
0,64
0,82
1,00
1,22
1,44
1,66
1,88
2,33
0,75
0,91
1,06
1,22
1,53
1,84
2,22
2,61
3,00
3,38
3,76
4,14
1,21
1,45
1,70
1,95
2,44
2,94
3,55
4,16

d
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5

l
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
50
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
6
8
10
12
16
20
25
30

d
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8

l
x 35
x 40
x 45
x 50
x 55
x 60
x 70
x 80
x

8

x 10
x 12
x 16
x 20
x 25
x 30
x 35
x 40
x 45
x 50
x 55
x 60
x 70
x 80
x 100
x 20
x 30
x 35
x 40
x 45
x 50
x 70

Balení
tis. ks
0,5
0,5
0,5
0,2
0,3
0,3
0,2
0,2
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
0,25
0,2
0,2
0,15
0,1
0,15
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1

F-box
tis. ks
3
3
3
1,2
1,8
1,8
1,2
0,8
6
6
6
6
3
3
3
3
1,5
1,5
1,5
1,2
1,2
0,9
0,6
0,9
2,4
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
0,6

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

Paleta
tis. ks
192
192
192
115,2
115,2
115,2
76,8
51,2
576
576
576
384
288
288
192
192
144
96
96
76,8
76,8
57,6
57,6
57,6
153,6
76,8
76,8
76,8
76,8
76,8
38,4

Kg /
tis. ks
4,65
5,40
6,02
6,65
7,35
8,00
9,15
10,63
2,19
2,54
2,89
3,60
4,31
5,19
6,08
6,96
7,84
8,73
9,61
10,49
11,38
13,15
15,21
18,39
8,21
11,40
13,00
14,60
16,20
17,80
24,20

10

68

Šrouby s rámovou hlavou s prbžnou drážkou
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód

Pozidrive-prbžná
ocel tídy 4.8
galvanický zinek

JBCFG

Všechny délky závitu až k hlav
d1
d2 max.
k max.
t max.
m
bit

10
d
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4

l
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

8
9
10
12
16
20
22
25
28
30
35
40
45
50

M4
9,8
2,6
2,1
4,4
2

M5
11
2,9
2,3
4,5
2

M6
13,5
3,7
3
6
3

Balení
tis. ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5

F-box
tis. ks
12
12
12
12
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3

Paleta
tis. ks
768
768
768
768
576
576
384
384
384
384
288
192
192
192

Kg /
tis. ks
1,56
1,60
1,63
1,80
2,08
2,25
2,40
2,64
2,85
3,00
3,48
3,85
4,27
4,57

d
M5
M5
M5
M5
M5
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6

l
x

8

x 10
x 12
x 16
x 30
x 10
x 12
x 30
x 60
x 70
x 80
x 90
x 100

Balení
tis. ks
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,25
0,2
0,25
0,1
0,1
0,1

F-box
tis. ks
6
6
6
6
3
3
3
1,5
1,2
1
0,6
0,6
0,6

Paleta
tis. ks
576
576
576
384
192
288
288
96
76,8
64
38,4
38,4
38,4

Kg /
tis. ks
2,70
2,94
3,18
3,66
4,88
4,30
4,63
10,00
15,40
17,60
19,40
22,60
24,20

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

69

Nýty
ƒ Trhací nýty z plochou hlavou DIN 7337

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

11
70

70

Trhací nýty z plochou hlavou
DIN
ISO 
SN
nákupní kód
nákupní kód

d1

11

2,4

3,0

3,2

4,0

4,8

5,0

l
4
6
8
10
5
6
8
10
12
6
8
10
12
14
16
6
8
10
12
14
16
18
20
25
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
10
12
14
16
18

d2

k

w

m

5,0

0,55

1,45

30,0

6,5

0,80

1,80

30,0

6,5

0,80

1,80

30,0

8,0

1,00

2,20

30,0

9,5

1,10

2,75

30,0

9,5

1,10

2,75

30,0

min
1,5
3,0
5,0
6,5
0,5
1,5
3,5
5,5
7,0
1,5
3,5
5,5
7,0
9,0
11,0
1,5
3,0
5,0
6,5
8,5
10,5
12,5
14,5
16,5
3,0
4,5
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
17,0
23,0
25,0
30,0
4,0
6,0
8,0
10,0
11,0

e

7337

KEJSA
KEJAA

max
3,5
5,0
6,5
8,5
2,5
3,5
5,5
7,0
9,0
3,5
5,5
7,0
9,0
11,0
13,0
3,5
5,0
6,5
8,5
10,5
12,5
14,5
16,5
21,5
4,5
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
17,0
20,0
25,0
27,0
35,0
6,0
8,0
10,0
11,0
13,0

2,5

3,1

3,3

4,1

4,9

5,1

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

71

Trhací nýty z plochou hlavou
DIN
ISO 
SN
tlo
trn
nákupní kód
tlo
trn
nákupní kód

d
2,4
2,4
2,4
2,4
3,0
3,0
3,0
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

l
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

4
6
8
10
5
10
12
6
8
10
12
14
16
6
8
10
12
14
16

Balení
tis. ks
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

F-box
tis. ks
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Paleta
tis. ks
384
384
384
384
384
384
384
384
384
384
288
288
288
288
288
288
288
288
288

Kg /
tis. ks
0,60
0,70
0,80
0,95
0,75
1,05
1,15
0,95
1,00
1,05
1,15
1,20
1,25
1,50
1,55
1,60
1,75
1,90
1,95

d
4,0
4,0
4,0
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

l
x 18
x 20
x 25
x

8

x 10
x 12
x 14
x 16
x 18
x 20
x 25
x 30
x 35
x 10
x 12
x 14
x 16
x 18

Balení
tis. ks
0,5
0,5
0,3
0,5
0,5
0,5
0,50
0,25
0,25
0,25
0,2
0,2
0,15
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

F-box
tis. ks
3
3
1,5
3
3
3
3
1,5
1,5
1,5
1,2
1,2
0,9
3
3
3
3
1,5

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

7337

Hliník Al Mg 3,5
ocel zinkovaná

KEJSA
ocel zinkovaná
ocel zinkovaná

KEJAA

Paleta
tis. ks
288
192
144
288
192
192
192
144
144
144
115,2
115,2
86,4
192
192
192
192
144

Kg /
tis. ks
2,15
2,20
2,40
2,25
2,36
2,55
2,68
2,79
2,95
3,20
3,60
3,80
4,30
2,80
2,90
3,10
3,30
3,55

11

72

Poznámky

11

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

73

Podložky

12

ƒ Podložky pro šrouby se šestihrannou hlavou a šestihranné matice DIN 125A

74

ƒ Podložky pro devné konstrukce DIN 440

75

ƒ Podložky pod nýty - bez sražené hrany DIN 9021

76

ƒ Podložky karosáské - bez sražené hrany

76

ƒ Vjíovité podložky s vnjším ozubením DIN 6798

77

ƒ Podložky s tsnící gumou EPDM

77

ƒ Pružné podložky s obdélníkovým prezem DIN 127 B

78

ƒ Pružné podložky pro šrouby s válcovou hlavou DIN 7980

79

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

74

Podložky pro šrouby se šestihrannou hlavou a šestihranné matice
DIN 125A
ISO 7089 
SN 02 1702
materiál ocel

s

d1
d2

d1
d2
s

d1
d2
s

M3

M4

M5

M6

M8

M10

M12

M14

M16

3,2
7
0,5

4,3
9
0,8

5,3
10
1

6,4
12
1,6

8,4
16
1,6

10,5
20
2

13
24
2,5

15
28
2,5

17
30
3

M18

M20

M22

M24

M27

M33

M36

M39

19
34
3

21
37
3

23
39
3

25
44
4

28
50
4

34
60
5

37
66
5

40
72
6

M30
31
56
4

povrch
nákupní kód

12
d

mm

M
M
M
M
M
M
M
M
M

3
4
5
6
8
10
12
14
16

Balení
tis. ks
5
5
5
2
2
1
0,5
0,5
0,3

F-box
tis. ks
135
60
30
24
12
6
3
2
1,8

Paleta
tis. ks
8 640
3 840
2 880
1 536
768
384
192
128
115,2

Kg /
tis. ks
0,12
0,30
0,44
1,14
2,14
4,08
6,27
8,60
11,30

d

mm

M
M
M
M
M
M
M
M

18
20
22
24
27
30
33
36

Balení
tis. ks
0,25
0,2
0,2
0,12
0,1
0,1
0,05
0,03

F-box
tis. ks
1,5
1,2
1,2
0,48
0,4
0,4
0,2
0,18

galvanický zinek
bez úpravy

LAAAA
Paleta
tis. ks
96
76,8
76,8
30,72
25,6
25,6
12,8
11,52

Kg /
tis. ks
14,70
17,20
18,40
32,30
42,30
53,60
74,40
92,00

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

75

Podložky pro devné konstrukce

d1

440
7094
02 1727
ocel

DIN
ISO 
SN
materiál

s

d2

d1
d2
s

d1
d2
s

M5

M6

M8

M10

M12

M12 *

5,5
18
2

6,6
22
2

9
28
3

11
34
3

13,5
45
4

14
45
4

M16

M20

M22

M24

M27

18
45
5

22
72
6

24
80
6

26
85
6

30
98
6

povrch

galvanický zinek
bez úpravy

nákupní kód

d

mm

M
M
M
M
M

5
6
8
10
12*

*

Balení
tis. ks
1
1
0,4
0,3
0,1

F-box
tis. ks
6
6
2,4
1,8
0,6

d1=14,1 mm

Paleta
tis. ks
384
384
153,6
115,2
38,4

Kg /
tis. ks
3,58
5,36
12,80
18,90
45,10

d

mm

M
M
M
M

16
20
22
24

Balení
tis. ks
0,05
0,03
0,02
0,01

F-box
tis. ks
0,3
0,18
0,12
0,06

nákupní kód

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

LBCAA
Paleta
tis. ks
19,2
11,52
7,68
3,84

LBCAB

Kg /
tis. ks
93,70
128,00
194,00
250,00

12

76

Podložky pod nýty - bez sražené hrany

d1

DIN
ISO 
SN
materiál

s

9021
7093
02 1726
ocel

d2

d1
d2
s

d1
d2
s

M3

M4

M5

M6

M8

M10

3,2
9
0,8

4,3
12
1

5,3
15
1,2

6,4
18
1,6

8,4
24
2

10,5

M12

M14

M16

M18

M20

13
37
3

15
44
3

17
50
3

20
56
4

22
60
4

30
2,5

povrch
nákupní kód

12

d

mm

M
M
M
M
M

3
4
5
6
8

Balení
tis. ks
5
5
2
1,5
0,5

F-box
tis. ks
60
30
12
9
3

Paleta
tis. ks
3 840
1 920
1 152
576
288

Kg /
tis. ks
0,35
0,77
1,94
2,79
6,84

d

mm

M
M
M
M

10
12
14
16

Balení
tis. ks
0,25
0,2
0,1
0,1

F-box
tis. ks
1,5
1,2
0,6
0,6

galvanický zinek
bez úpravy

LAJAA
Paleta
tis. ks
96
76,8
38,4
38,4

Kg /
tis. ks
12,20
26,50
33,30
40,90

Podložky karosáské - bez sražené hrany

d1

DIN
ISO
CSN
materiál
povrch
nákupní kód

s

d2

d1
d2
s

d

mm

M
M
M

4
5
6

M4

M5

M6

M8

M10

M12

4,5
30
1,5

5,5
30
1,5

6,5
30
1,5

8,5
30
1,5

10,5
30
1,5

13
36
2,5

Balení
tis. ks
0,5
0,5
0,5

F-box
tis. ks
3
3
3

Paleta
tis. ks
192
192
192

Kg /
tis. ks
7,93
8,05
8,24

d

mm

M
M
M

8
10
12

Balení
tis. ks
0,5
0,5
0,25

F-box
tis. ks
3
3
1,5

ocel
galvanický zinek

LALAA

Paleta
tis. ks
192
192
96

Kg /
tis. ks
9,31
9,62
13,40

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

77

Vjíovité podložky s vnjším ozubením
TYP
DIN
ISO 
SN
materiál
povrch
nákupní kód

s

d1
d2

d

~3s

d1
d2
s

M3
3,2
6
0,4

M4
4,3
8
0,5

M5
5,3
10
0,6

M6
6,4
11
0,7

M8
8,2
14
0,8

M10
10,5
18
0,9

M12
13
20,5
1

d1
d2
s

M14
15
24
1,2

M16
17
26
1,2

M18
19
30
1,4

M20
21
33
1,4

M22
23
36
1,5

M24
25
38
1,5

M27
28
44
1,6

Balení
tis. ks
5
4
2
2
2

F-box
tis. ks
135
48
24
24
12

Paleta
tis. ks
8 640
4 608
2 304
1 536
768

Kg /
tis. ks
0,06
0,14
0,28
0,36
0,75

mm

M
M
M
M
M

3
4
5
6
8

d

mm

M
M
M
M
M

10
12
14
16
18

Balení
tis. ks
1
1
1
0,5
0,25

F-box
tis. ks
6
6
4
3
1

A
6798
02 1745
ocel
galvanický zinek

LDAAA

Paleta
tis. ks
576
384
256
192
64

Kg /
tis. ks
1,25
1,70
2,40
3,00
5,00

Podložky s tsnící gumou EPDM

d1

DIN
ISO 
SN
materiál
povrch
nákupní kód

s

d2

d1
d2
s

d1
d2
s

d
4,8
4,8
5,5
5,5

mm
x 14
x 16
x 14
x 16

M3

M4

M5

M6

M8

M10

M12

3,2
6
0,4

4,3
8
0,5

5,3
10
0,6

6,4
11
0,7

8,2
14
0,8

10,5
18
0,9

13
20,5
1

M14

M16

M18

M20

M22

M24

M27

15
24
1,2

17
26
1,2

19
30
1,4

21
33
1,4

23
36
1,5

25
38
1,5

28
44
1,6

Balení
tis. ks
1,5
1,5
1,5
1,5

F-box
tis. ks
9
6
9
6

Paleta
tis. ks
576
384
576
384

Kg /
tis. ks
1,35
1,50
1,40
1,80

d
6,3
6,3
6,3
8,5

mm
x 16
x 19
x 25
x 25

Balení
tis. ks
1,5
1
0,5
0,5

F-box
tis. ks
6
4
2
2

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

ocel
galvanický zinek

LLAAA

Paleta
tis. ks
384
256
128
128

Kg /
tis. ks
3,54
5,09
8,59
8,59

12

78

Pružné podložky s obdélníkovým prezem

d1

DIN
ISO 
SN
materiál

s

127 B
02 1741
pérová ocel

d2

M10

d1 min.
d1 max.
d2 max.
s

M3
3,1
3,4
6,2
0,8

M4
4,1
4,4
7,6
0,9

M5
5,1
5,4
9,2
1,2

M6
6,1
6,5
11,8
1,6

M8
8,1
8,5
14,8
2

10,2
10,7
18,1
2,2

M12
12,2
12,7
21,1
2,5

M14
14,2
14,7
24,1
3

M16
16,2
17
27
3,5

d1 min.
d1 max.
d2 max.
s

M18
18,2
19
29,4
3,5

M20
20,2
21,2
33,6
4

M22
22,5
23,5
35,9
4

M24
24,5
25,5
40
5

M27
27,5
28,5
43
5

M30
30,5
31,7
48,2
6

M33
33,5
34,7
55,2
6

M36
36,5
37,7
58,2
6

M39
39,5
40,7
61,2
6

povrch

12

nákupní kód

d

mm

M
M
M
M
M
M
M

3
4
5
6
8
10
12

Balení
tis. ks
5
2
2
2
2
1
1

F-box
tis. ks
135
54
24
12
12
6
4

Paleta
tis. ks
8 640
3 456
2 304
1 152
768
384
256

Kg /
tis. ks
0,11
0,18
0,36
0,83
1,60
2,53
3,82

d

mm

M
M
M
M
M
M

14
16
18
20
22
24

Balení
tis. ks
0,5
0,5
0,5
0,25
0,2
0,1

F-box
tis. ks
3
2
2
1
0,8
0,6

galvanický zinek
bez úpravy

LCBAA
Paleta
tis. ks
192
128
128
64
51,2
38,4

Kg /
tis. ks
6,01
8,91
9,73
15,20
16,50
26,20

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

79

Pružné podložky pro šrouby s válcovou hlavou

d1

DIN
ISO 
SN
materiál

s

7980
02 1740
pérová ocel

d2

M10

d1 min.
d1 max.
d2 max.
s

M3
3,1
3,4
5,6
1

M4
4,1
4,4
7
1,2

M5
5,1
5,4
8,8
1,6

M6
6,1
6,5
9,9
1,6

M8
8,1
8,5
12,7
2

10,2
10,7
16
2,5

M12
12,2
12,7
18
2,5

M14
14,2
14,7
21,1
3

d1 min.
d1 max.
d2 max.
s

M16
16,2
17
24,4
3,5

M18
18,2
19
26,4
3,5

M20
20,2
21,2
30,6
4,5

M22
22,5
23,5
32,9
4,5

M24
24,5
25,5
35,9
5

M27
27,5
28,5
38,9
5

M30
30,5
31,7
44,1
6

M36
36,5
37,7
52,1
7

povrch

galvanický zinek
bez úpravy

nákupní kód

d
M
M
M
M

mm
4
5
6
8

Balení
tis. ks
5
2
2
2

F-box
tis. ks
60
24
24
12

Paleta
tis. ks
5 760
2 304
1 536
1 152

Kg /
tis. ks
0,20
0,37
0,43
1,05

d

mm

M
M
M
M

10
12
16
20

Balení
tis. ks
1
1
0,5
0,25

F-box
tis. ks
6
6
3
1,5

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

LCKAA
Paleta
tis. ks
576
384
192
96

Kg /
tis. ks
1,96
2,28
5,94
15,20

12

80

Poznámky

12

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

81

Spojovací materiál pro výrobu nábytku

13

ƒ Eurovruty se zápustnou hlavou d=8 mm, s jemným závitem

82

ƒ Eurovruty se zápustnou hlavou d=7 mm, s hrubým závitem

82

ƒ Eurovruty s plkulatou hlavou d=9 mm

83

ƒ Konfirmáty s vnitním šestihranems hrubým závitem s rozteí 3,0 mm

83

ƒ Konfirmáty s vnitním šestihranems jemným závitem s rozteí 2,2 mm

84

ƒ Nábytkáské šrouby se zápustnou hlavou a IKEA hrotem

84

ƒ Nábytkáské šrouby s plochou hlavou s vnitním šestihranem

85

ƒ Šrouby se zápustnou hlavou s vnitním šestihranem

85

ƒ Spojovací lánky s hibovou hlavou s prbžnou drážkou

86

ƒ Šroub spojovacího lánku s hibovou hlavou s prbžnou drážkou

86

ƒ Úhlový "L" klí

87

ƒ Policové podprky

87

ƒ Spojovací šrouby pro pracovní desky

88

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

82

Eurovruty se zápustnou hlavou d=8 mm,
s jemným závitem
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód
d1
d2
k max.
m
bit

d

l

6,3 x 10
6,3 x 13

Pozidrive (PZ)
ocel
galvanický zinek

MAAAE

4,2
8
5
4,6
PZ2

Balení
tis. ks
1
1

F-box
tis. ks
6
6

Paleta
tis. ks
576
576

Kg /
tis. ks
1,30
1,46

d

l

6,3 x 16

Balení
tis. ks
1

F-box
tis. ks
6

Paleta
tis. ks
576

Kg /
tis. ks
1,92

13

Eurovruty se zápustnou hlavou d=7 mm,
s hrubým závitem
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
d1
d2
k max.
m
bit

d

l

6,3 x 10
6,3 x 13

nákupní kód

4,2
7
5
4,6
PZ2

Balení
tis. ks
1
1

Karton
tis. ks
12
12

Paleta
tis. ks
768
768

Kg /
tis. ks
1,30
1,46

d

l

6,3 x 16

Balení
tis. ks
1

Karton
tis. ks
6

Pozidrive
ocel
galvanický zinek
galvanický nikl

MABAE

Paleta
tis. ks
576

Kg /
tis. ks
1,92

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

83

Eurovruty s plkulatou hlavou d=9 mm
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód
d1
d2
k max.
m
bit

d

l

6,3 x 10
6,3 x 13

Pozidrive (PZ)
ocel
galvanický zinek

MCAAE

4,2
9
4,5
5
PZ2

Balení
tis. ks
1
1

F-box
tis. ks
6
6

Paleta
tis. ks
576
576

Kg /
tis. ks
1,30
1,46

d

l

6,3 x 16

Balení
tis. ks
1

F-box
tis. ks
6

Paleta
tis. ks
384

Kg /
tis. ks
1,92

13

Konfirmáty s vnitním šestihranem
s hrubým závitem s rozteí 3,0 mm
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód
d1
d2
d3
k max.
p
m

d

l

6,3 x 40
6,3 x 50
7,0 x 40

6,3
12
7
12
3
4

7,0
14
7
12
3
4

Balení
tis. ks
0,5
0,5
0,4

F-box
tis. ks
3
2
2,4

Paleta
tis. ks
192
128
153,6

Kg /
tis. ks
6,00
6,90
7,00

d

l

7,0 x 50
7,0 x 60
7,0 x 70

Balení
tis. ks
0,2
0,3
0,2

F-box
tis. ks
1,2
1,2
1,2

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

vnitní šestihran
ocel
galvanický zinek
fosfát erný

MDAAI

Paleta
tis. ks
115,2
76,8
76,8

Kg /
tis. ks
8,75
10,50
12,20

84

Konfirmáty s vnitním šestihranem
s jemným závitem s rozteí 2,2 mm
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód
d1
d2
d3
k max.
p
m

d

l

5,0 x 40

5,0
10
5
5
2,2
4

6,3
12
7
12
2,2
4

7,0
14
7
12
2,2
4

Balení
tis. ks
0,5

F-box
tis. ks
3

Paleta
tis. ks
192

Kg /
tis. ks
4,00

d

l

5,0 x 50

Balení
tis. ks
0,5

F-box
tis. ks
3

vnitní šestihran
ocel
galvanický zinek
fosfát erný

MDCAI..B

Paleta
tis. ks
192

Kg /
tis. ks
5,50

13

Nábytkáské šrouby se zápustnou hlavou a IKEA hrotem
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód
d1
d2
k max.
m

d

l

M6 x 45
M6 x 56
M6 x 66

vnitní šestihran
ocel
galvanický zinek

MLABH

M6
12
3,3
4

Balení
tis. ks
0,3
0,25
0,2

F-box
tis. ks
1,5
1,5
1,2

Paleta
tis. ks
96
96
76,8

Kg /
tis. ks
10,90
12,10
14,40

d

l

M6 x 77
M6 x 89

Balení
tis. ks
0,2
0,1

Karton
tis. ks
1,2
0,4

Paleta
tis. ks
76,8
25,6

Kg /
tis. ks
17,00
19,70

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

85

Nábytkáské šrouby s plochou hlavou
s vnitním šestihranem
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
povrch

d2

d1

d3

l1

d2
d3
k max.
m

m

l

k

d1

s

M6
15
5,3
2
4

M8
15
7,1
2,8
4

M6

M8

17

17

5,3

7,1

2

2,8

4

4

Typ BD - prmr hlavy 15 mm
nákupní kód

d
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6

l
35
45
x 50
x 55
x 70
x 80
x 90
x 100
x 110
x 120
x
x

Balení
tis. ks
0,5
0,25
0,25
0,25
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1

Typ BB - prmr hlavy 17 mm

MEABH
F-box
tis. ks
3
1,5
1,5
1,5
1,2
1,2
0,9
0,6
0,6
0,4

Paleta
tis. ks
192
96
96
96
76,8
76,8
57,6
38,4
38,4
25,6

vnitní šestihran
ocel
galvanický zinek
antik bronz

nákupní kód
Kg /
tis. ks
8,70
10,40
11,20
12,00
14,50
16,20
17,90
19,60
21,20
22,90

d
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6

l
35
45
x 50
x 55
x 60
x 70
x 80
x 90
x 100
x 110
x 120
x
x

Balení
tis. ks
0,5
0,25
0,25
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

MEBBH
F-box
tis. ks
3
1,5
1
1,5
0,8
0,8
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

Paleta
tis. ks
192
96
64
96
51,2
51,2
38,4
38,4
38,4
38,4
38,4

Kg /
tis. ks
9,80
10,60
11,50
12,30
13,10
14,80
16,50
18,10
19,80
21,50
23,10

Šrouby se zápustnou hlavou s vnitním šestihranem
pro montáž hliníkových nábytkových dvíek
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód
d1

M5

d2
k max.
m

7,5
1,5
2,5

d

l

M5 x 8
M5 x 10

Balení
tis. ks
1
1

F-box
tis. ks
12
12

Paleta
tis. ks
1 152
768

vnitní šestihran
ocel
galvanický zinek

EVBKH

Kg /
tis. ks
1,39
1,62

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

13

86

Spojovací lánky s hibovou hlavou s prbžnou drážkou
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
povrch
nákupní kód
d1
d2
k max.
bit

d

l

M4 x 30
M6 x 30

M4
10
4,9
2,2
2

M6
14
7,5
3,35
3

Balení
tis. ks
0,5
0,2

F-box
tis. ks
3
1,2

Paleta
tis. ks
192
115,2

Pozidrive
ocel
galvanický nikl
antik bronz

MOABG

Kg /
tis. ks
5,85
16,55

13

Šroub spojovacího lánku s hibovou hlavou
s prbžnou drážkou

d1
k max.
bit

d

l

M4 x 15
M6 x 14

M4

M6

10
2,2
2

14
3,35
3

Balení
tis. ks
0,5
0,2

F-box
tis. ks
6
2,4

DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
povrch
nákupní kód

Paleta
tis. ks
576
230,4

Pozidrive
ocel
galvanický nikl
antik bronz

MOBFG

Kg /
tis. ks
2,00
5,00

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

87

Úhlový "L" klí
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
nákupní kód

d

l

2,0 x 48
2,5 x 50
3,0 x 54

Balení
tis. ks
0,1
0,1
0,1

F-box
tis. ks
2,7
1,2
1,2

Paleta
tis. ks
172,8
115,2
115,2

Kg /
tis. ks
5,00
5,00
7,00

d

l

4,0 x 60
5,0 x 64
6,0 x 70

Balení
tis. ks
0,1
0,1
0,1

ocel
galvanický zinek

MNAAA

F-box
tis. ks
1,2
1,2
0,6

Paleta
tis. ks
76,8
76,8
38,4

Kg /
tis. ks
9,00
14,00
28,00

13

Policové podprky
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
nákupní kód

d1
d2
l
h

d

l

5|3 x 16
5|5 x 16
7|5 x 16

5/3

5/5

7/5

5
3
16
8

5
5
16
8

7
5
16
8

Balení
tis. ks
1
1
1

F-box
tis. ks
12
6
6

Paleta
tis. ks
1 152
576
576

ocel
galvanický zinek

MMAAA

Kg /
tis. ks
2,10
2,50
3,00

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

88

Spojovací šrouby pro pracovní desky
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
nákupní kód

ocel
galvanický zinek

MPOCA

13

d1
d2
k max.
f
v

d

l

M6 x 65
M6 x 120
M6 x 150

M6
6
11
4,2
3,9
6,5

Balení
tis. ks
0,1
0,1
0,1

F-box
tis. ks
0,6
0,6
0,6

M6x65
M6x120
M6x150

l
65
120
150

Paleta
tis. ks
57,6
57,6
57,6

Kg /
tis. ks
5,00
5,00
7,00

b
65
90
90

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

89

Kotevní a upevovací prvky

14

ƒ Kotevní šrouby s plochou hlavou

90

ƒ Kotevní šrouby s plochou hlavou, hi-low ASTER závit s hrotem

90

ƒ Kotevní šrouby se zápustnou hlavou se 6 drážkami

91

ƒ Kotevní šrouby se zápustnou hlavou bez drážek pod hlavou

91

ƒ Kotevní šrouby s cylindrickou hlavou

92

ƒ Kotevní šrouby s cylindrickou hlavou se 4 drážkami

92

ƒ Kotevní šrouby s cylindrickou hlavou, hi-low ASTER závit s hrotem

93

ƒ Plechové kotvy pro montáž okenních a dveních rám

93

ƒ Natloukací hmoždinky se zapuštným lemem

94

ƒ Natloukací hmoždinky s rovným lemem

94

ƒ Univerzální hmoždinky bez lemu polyamid

95

ƒ Univerzální hmoždinky s lemem

95

ƒ Univerzální hmoždinky - plato 10 ks typ Myjava

95

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

90

Kotevní šrouby s plochou hlavou
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód
d1
d2
k max.
m
bit

d
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

l
42
52
x 72
x 82
x 92
x 102
x 112
x
x

Torx
ocel
galvanický zinek

NAABK

7,5
11
3,6
5
T 30

Balení
tis. ks
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

F-box
tis. ks
1,2
1,2
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

Paleta
tis. ks
76,8
76,8
57,6
57,6
57,6
57,6
57,6

Kg /
tis. ks
9,30
10,60
14,40
16,30
18,40
20,50
22,90

d
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

l
x 122
x 132
x 152
x 182
x 202
x 212

Balení
tis. ks
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05
0,05

F-box
tis. ks
0,6
0,6
0,4
1
0,5
0,5

Paleta
tis. ks
57,6
38,4
38,4
32
16
16

Kg /
tis. ks
25,50
26,67
30,35
36,50
40,05
43,03

14
Kotevní šrouby s plochou hlavou, hi-low ASTER závit s hrotem
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód
d1
d2
k max.
m
bit

d
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

l
x 52
x 72
x 92
x 112
x 122

Torx
ocel
galvanický zinek

NAGDK

7,5
11
3,5
5
T 30

Balení
tis. ks
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

F-box
tis. ks
1,2
0,6
0,6
0,6
0,6

Paleta
tis. ks
76,8
57,6
57,6
57,6
57,6

Kg /
tis. ks
10,60
14,40
18,40
22,90
25,50

d
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

l
x 132
x 152
x 182
x 202
x 212

Balení
tis. ks
0,1
0,1
0,1
0,05
0,05

F-box
tis. ks
0,6
0,4
1
0,5
0,5

Paleta
tis. ks
38,4
38,4
32
16
16

Kg /
tis. ks
26,67
30,35
36,50
40,05
43,03

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

91

Kotevní šrouby se zápustnou hlavou se 6 drážkami
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód
d1
d2
k max.
m
bit

d
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

l
52
72
x 92
x 112
x 122
x
x

Torx
ocel
galvanický zinek

NABBK

7,5
12
4
5
T 30

Balení
tis. ks
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

F-box
tis. ks
1,2
0,6
0,6
0,6
0,6

Paleta
tis. ks
76,8
57,6
57,6
57,6
57,6

Kg /
tis. ks
10,60
14,40
18,40
22,90
25,50

d
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

l
x 132
x 152
x 182
x 202
x 212

Balení
tis. ks
0,1
0,1
0,1
0,05
0,05

F-box
tis. ks
0,6
0,4
1
0,5
0,5

Paleta
tis. ks
38,4
38,4
32
16
16

Kg /
tis. ks
26,67
30,35
36,50
40,05
43,03

14
Kotevní šrouby se zápustnou hlavou bez drážek pod hlavou
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód
d1
d2
k max.
m
bit

d
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

l
52
72
x 92
x 112
x 122
x
x

Torx
ocel
galvanický zinek

NABXK

7,5
12
4
5
T 30

Balení
tis. ks
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

F-box
tis. ks
1,2
0,6
0,6
0,6
0,6

Paleta
tis. ks
76,8
57,6
57,6
57,6
57,6

Kg /
tis. ks
10,60
14,40
18,40
22,90
25,50

d
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

l
x 132
x 152
x 182
x 202
x 212

Balení
tis. ks
0,1
0,1
0,1
0,05
0,05

F-box
tis. ks
0,6
0,4
1
0,5
0,5

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

Paleta
tis. ks
38,4
38,4
32
16
16

Kg /
tis. ks
26,67
30,35
36,50
40,05
43,03

92

Kotevní šrouby s cylindrickou hlavou
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód
d1
d2
k max.
m
bit

d
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

l
62
72
x 92
x 112
x 122
x 132
x
x

Torx
ocel
galvanický zinek

NACBK

7,5
8
3,3
5
T 30

Balení
tis. ks
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

F-box
tis. ks
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

Paleta
tis. ks
57,6
57,6
57,6
57,6
57,6
38,4

Kg /
tis. ks
8,89
12,66
18,00
22,00
24,77
25,86

d
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

l
x 152
x 172
x 182
x 192
x 212

Balení
tis. ks
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05

F-box
tis. ks
0,4
0,4
1
1
0,5

Paleta
tis. ks
38,4
38,4
32
32
16

Kg /
tis. ks
29,00
31,30
34,70
38,80
40,00

14
Kotevní šrouby s cylindrickou hlavou se 4 drážkami
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód
d1
d2
k max.
m
bit

d
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

l
62
72
x 92
x 112
x 122
x 132
x
x

Torx
ocel
galvanický zinek

NADBK

7,5
8
4,5
5
T 30

Balení
tis. ks
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Karton
tis. ks
0,6
0,6
0,6
0,4
0,6
0,6

Paleta
tis. ks
57,6
57,6
57,6
25,6
57,6
38,4

Kg /
tis. ks
8,89
12,66
18,00
22,00
24,77
25,86

d
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

l
x 152
x 172
x 182
x 192
x 212

Balení
tis. ks
0,1
0,1
0,10
0,10
0,05

Karton
tis. ks
0,4
0,4
1,0
1,0
0,5

Paleta
tis. ks
38,4
38,4
32
32
16

Kg /
tis. ks
29,00
31,30
34,70
38,80
40,00

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

93

Kotevní šrouby s cylindrickou hlavou,
hi-low ASTER závit s hrotem
DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód
d1
d2
k max.
m
bit

d
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

l
62
72
x 92
x 112
x 122
x 132
x
x

Torx
ocel
galvanický zinek

NAHDK

7,5
8
3,3
5
T25, T30

Balení
tis. ks
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

F-box
tis. ks
1,2
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

Paleta
tis. ks
76,8
57,6
57,6
57,6
57,6
38,4

Kg /
tis. ks
8,89
12,66
18,00
22,00
24,77
25,86

d
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

l
x 152
x 172
x 182
x 192
x 212

Balení
tis. ks
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05

F-box
tis. ks
0,4
0,4
1
1
0,5

Paleta
tis. ks
38,4
38,4
32
32
16

Kg /
tis. ks
29,00
31,30
34,70
38,80
40,00

14
Plechové kotvy pro montáž okenních a dveních rám

d2

d3

d1

m

l

d1
d2
d3
m
bit

d
10
10
10
10

72
92
x 112
x 132
x

Pozidrive
ocel
galvanický zinek

NBAAE

10,0
12,8
9,9
7,6
PZ 3

l
x

DIN
ISO 
SN
drážka
materiál
povrch
nákupní kód

Balení
tis. ks
0,1
0,1
0,1
0,1

F-box
tis. ks
0,6
0,6
0,4
0,4

Paleta
tis. ks
38,4
38,4
25,6
25,6

Kg /
tis. ks
33,00
39,00
46,00
53,00

d

l

10 x 152
10 x 182
10 x 202

Balení
tis. ks
0,1
0,05
0,05

F-box
tis. ks
0,4
0,5
0,5

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

Paleta
tis. ks
25,6
16
16

Kg /
tis. ks
59,00
68,00
76,00

94

Natloukací hmoždinky se zapuštným lemem
DIN
ISO 
SN
materiál
heb
nákupní kód
d1

5

6

8

d2
k max.
bit

9
3
PZ2
5

10

11

d
5,0
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0

l
x 35
x 40
x 35
x 40
x 60
x 80

Balení
tis. ks
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

3

3,5

PZ2

PZ2

6

8

F-box
tis. ks
1,2
1,2
1,2
1,2
0,6
0,6

Paleta
tis. ks
115,2
76,8
76,8
76,8
57,6
57,6

Kg /
tis. ks
2,20
4,00
4,50
4,85
5,70
6,30

d
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0

l
50
60
x 75
x 80
x 100
x
x

Balení
tis. ks
0,05
0,05
0,1
0,1
0,1

F-box
tis. ks
0,3
0,3
0,6
0,6
0,6

polyamid
ocel kalená

NGAAB

Paleta
tis. ks
28,8
28,8
38,4
38,4
38,4

Kg /
tis. ks
6,30
7,50
9,70
10,60
13,50

14
Natloukací hmoždinky s rovným lemem
DIN
ISO 
SN
materiál
heb
nákupní kód
d1

5

6

d2
k max.
bit

9
2
PZ2
5

10

11

2

2,5

PZ2

PZ2

6

8

F-box
tis. ks
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
0,6
0,6

Paleta
tis. ks
115,2
115,2
76,8
76,8
76,8
76,8
57,6
57,6

d
5,0
5,0
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

l
x 25
x 35
x 45
x 35
x 40
x 45
x 55
x 60

Balení
tis. ks
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

polyamid
ocel kalená

NGBAB

8

Kg /
tis. ks
3,50
3,60
3,80
4,50
4,85
5,20
5,40
5,40

d
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0

l
75
80
x 45
x 60
x 75
x 80
x 100
x 120
x
x

Balení
tis. ks
0,05
0,1
0,1
0,05
0,05
0,1
0,1
0,05

F-box
tis. ks
0,3
0,6
0,6
0,3
0,3
0,6
0,6
0,2

Paleta
tis. ks
19,2
57,6
38,4
28,8
19,2
38,4
38,4
12,8

Kg /
tis. ks
6,20
6,30
6,40
7,50
9,70
10,60
11,00
12,20

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

95

Univerzální hmoždinky bez lemu
DIN
ISO 
SN
materiál
nákupní kód

d
5
6
7
8

l
x 25
x 30
x 35
x 40

Balení
tis. ks
0,2
0,1
0,1
0,1

F-box
tis. ks
1,2
0,6
0,6
0,6

Paleta
tis. ks
76,8
38,4
38,4
38,4

Kg /
tis. ks
0,70
0,85
0,90
0,96

d
10
12
14
16

l
x 50
x 60
x 75
x 90

Balení
tis. ks
0,10
0,025
0,02
0,01

F-box
tis. ks
0,6
0,15
0,1
0,1

polyamid

NCABB

Paleta
tis. ks
38,4
9,6
7,68
3,8

Kg /
tis. ks
1,10
1,40
1,80
2,30

Univerzální hmoždinky s lemem
DIN
ISO 
SN
materiál
nákupní kód

d
5
6
7
8

l
x 25
x 30
x 35
x 40

Balení
tis. ks
0,2
0,1
0,1
0,1

F-box
tis. ks
1,2
0,6
0,6
0,6

Paleta
tis. ks
76,8
38,4
38,4
38,4

Kg /
tis. ks
0,70
0,85
0,90
0,96

d
10
12
14
16

l
x 50
x 60
x 75
x 90

Balení
tis. ks
0,10
0,025
0,02
0,01

F-box
tis. ks
0,6
0,15
0,12
0,06

polypropylen

NCBBB
Paleta
tis. ks
38,4
9,6
7,68
3,8

14
Kg /
tis. ks
1,10
1,40
1,80
2,30

Univerzální hmoždinky - plato 10 ks typ Myjava
DIN
ISO 
SN
materiál
nákupní kód

d

l

6 x 30
8 x 40

Balení
tis. ks
0,1
0,1

F-box
tis. ks
1
1

Paleta
tis. ks
38,4
38,4

Kg /
tis. ks
0,85
0,96

d

l

10 x 50
12 x 60

Balení
tis. ks
0,1
0,10

F-box
tis. ks
0,6
0,6

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

polypropylen

NCACA

Paleta
tis. ks
38,4
38,4

Kg /
tis. ks
1,10
1,20

96

Poznámky

14

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

97

Nástroje, bity, náadí

15

ƒ Utahovací hroty 1/4"

98

ƒ Nástrkový klí pro vnjší šestihran

99

ƒ Magnetický držák bit

99

ƒ Adaptér

99

ƒ Utahovací hroty WITTE - Phillips

100

ƒ Utahovací hroty WITTE - Pozidrive

101

ƒ Utahovací hroty WITTE

102

ƒ Nástrkové klíe pro vnjší šestihran WITTE

103

ƒ Magnetický držák bit WITTE

103

ƒ Adaptér WITTE

103

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

98

Utahovací hroty 1/4"

Phillips 1/4" x 25

nákupní kód
d

l

PH1 x 25
PH2 x 25
PH3 x 25

Balení ks
25
25
25

OAABA
Kg /
tis. ks
4,76
4,76
4,76

Hvzdicový šestihran
1/4" x 25

15

nákupní kód
d
T15
T20
T25
T30
T40

l
x 25
x 25
x 25
x 25
x 25

Balení ks
25
25
25
25
25

d
3,0
4,0
5,0
6,0

l
x 25
x 25
x 25
x 25

Balení ks
25
25
25
25

nákupní kód
d

Kg /
tis. ks
4,76
4,76
4,76
4,76
4,76

Balení ks
25
25
25

OABBA
Kg /
tis. ks
4,76
4,76
4,76 

tyhran 1/4" x 25

nákupní kód
d

l

SQ1 x 25
SQ2 x 25
SQ3 x 25

Balení ks
25
25
25

OADBA
Kg /
tis. ks
4,76
4,76
4,76

Nástrkový klí

OAEBA
Kg /
tis. ks
4,76
4,76
4,76
4,76

l

PZ1 x 25
PZ2 x 25
PZ3 x 25

OACBA

Vnitní šestihran 1/4" x 25

nákupní kód

Pozidrive 1/4" x 25

nákupní kód
d
7
8
9
10

l
x 20
x 20
x 20
x 20

Balení ks
1
1
1
1

OBDBA
Kg /
tis. ks
10
11
15
19

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

99

Nástrkový klí pro vnjší šestihran

d
6
7
8
8
10
11
12
13

l

Balení ks

x 50

20
20
20
20
20
20
20
20

x 50
x 50
x 50
x 50
x 50
x 50
x 50

Typ
Typ
délka
nákupní kód

magnetický
1/4"
50 mm

Typ
Typ
délka
nákupní kód

magnetický
1/4"
60 mm

Typ
Typ
délka
nákupní kód

bez magnetu
1/4"
60 mm

OBABA

Kg /
tis. ks
25
27
30
39
42
50
59
70

Magnetický držák bit

d

l

Balení ks

1/4" x 60

20

OBBBA

Kg /
tis. ks
25

Adaptér

d

l

1/4" x 50

Balení ks
20

Kg /
tis. ks
14

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

OBCBA

15

100

Utahovací hroty WITTE - Phillips

BITPRO Phillips 1/4"

nákupní kód
d
PH1
PH2
PH3
PH2
PH3
PH4

l
x 25
x 25
x 25
x 32
x 32
x 32

Balení ks
1
1
1
1
1
1

OCABA
Kg /
tis. ks
5
5
5
5
5
5

BITFLEX Phillips 1/4"

nákupní kód

15

d

l

PH1 x 25
PH2 x 25
PH3 x 25

Balení ks
1
1
1

BITPRO-E Phillips 1/4"

nákupní kód
d

PH1 x 25
PH2 x 25
PH3 x 25

Balení ks
1
1
1

Kg /
tis. ks
5
5
5

BITFLEX-TIN Phillips 1/4"

OCCBA
Kg /
tis. ks
5
5
5

l

OCBBA

nákupní kód
d

l

SQ1 x 25
SQ2 x 25
SQ3 x 25

Balení ks
1
1
1

OCDBA
Kg /
tis. ks
4,76
4,76
4,76

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

101

Utahovací hroty WITTE - Pozidrive

BITPRO Pozidrive 1/4"

nákupní kód
d
PZ1
PZ2
PZ3
PZ4
PZ2
PZ3
PZ4

l
x 25
x 25
x 25
x 25
x 32
x 32
x 32

Balení ks
1
1
1
1
1
1
1

OCFBA
Kg /
tis. ks
5
5
5
5
5
5
5

BITFLEX Pozidrive 1/4"

nákupní kód
d

l

PZ1 x 25
PZ2 x 25
PZ3 x 25

Balení ks
1
1
1

BITPRO-E Pozidrive 1/4"

nákupní kód
d

PZ1 x 25
PZ2 x 25
PZ3 x 25

Balení ks
1
1
1

Kg /
tis. ks
5
5
5

BITFLEX-TIN Pozidrive 1/4"

OCHBA
Kg /
tis. ks
5
5
5

l

OCGBA

nákupní kód
d

l

PZ1 x 25
PZ2 x 25
PZ3 x 25

Balení ks
1
1
1

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

OCIBA
Kg /
tis. ks
5
5
5

15

102

Utahovací hroty WITTE

Hvzdicový šestihran 1/4"

nákupní kód
d
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40

15

l
x 25
x 25
x 25
x 25
x 25
x 25
x 25
x 25
x 25
x 25
x 25
x 25

Balení ks
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Vnitní šestihran 1/4"

OCKBA
Kg /
tis. ks
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

nákupní kód
d
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0

l
x 25
x 25
x 25
x 25
x 25
x 25
x 25
x 25

Balení ks
1
1
1
1
1
1
1
1

OCNBA
Kg /
tis. ks
5
5
5
5
5
5
5
5 

tyhran 1/4"

nákupní kód
d

l

SQ1 x 25
SQ2 x 25
SQ3 x 25

Balení ks
1
1
1

OCMBA
Kg /
tis. ks
5
5
5

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

103

Nástrkové klíe pro vnjší šestihran WITTE
Typ
Typ
délka
nákupní kód

d
6
7
8
8
10
11
12
13

l
x 50
x 50
x 50
x 50
x 50
x 50
x 50
x 50

Balení ks
1
1
1
1
1
1
1
1

magnetický
1/4"
50 mm

OEABA

Kg /
tis. ks
25
27
30
39
42
50
59
70

Magnetický držák bit WITTE
Typ
Typ
délka
nákupní kód
d

l

1/4" x 60

Balení ks
1

magnetický
1/4"
60 mm

OEBBA

Kg /
tis. ks
25

Adaptér WITTE
Typ
Typ
délka
nákupní kód
d

l

1/4" x 50

Balení ks
1

Kg /
tis. ks
14

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

bez magnetu
1/4"
60 mm

OECBA

15

104

Poznámky

15

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

105

Plastové krytky, záslepky

16

ƒ Plastové krytky pro vruty a konfirmáty

106

ƒ Plastové krytky pro kotevní šrouby, záslepky

107

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

106

Plastové krytky pro vruty a konfirmáty
typ drážky konfirmat

pozidrive

torx
Balení
v ks

odstín
rozmr

2

3

20

25

30

bílá   

1000

svtle béžová  

x

x

x

1000

tmavá béžová   

x

1000

teše 

Ŷ 

x

x

1000

olše 

Ŷ 

x

x

1000

mahagon 

Ŷ 

x

x

1000

hndá 

Ŷ 

x

x

x

1000

šedá 

Ŷ 

x

x

x

1000 

erná 

Ŷ 

x

x

1000

hruška 226 

Ŷ 

x

x

x

1000

buk 381 

Ŷ 

x

x

1000

buk 382 

Ŷ 

x

x

1000

dub 781 

Ŷ 

x

x

1000

oech 326 

Ŷ 

x

x

x

1000

oech 726 

Ŷ 

x

x

x

1000

16

Vyobrazené odstíny se mohou lišit od skuteného provedení.
Vyžádejte si náš vzorkovník na zákaznickém oddlení

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

107

Plastové krytky pro kotevní šrouby, záslepky
Krytka šroubu pro montáž parapetu
materiál
nákupní kód

barva

Balení ks

bílá

1000

hndá

1000

polypropylen

PAGDB

Plastová krytka pro šroub
MPC-E s okovitou hlavou

Krytka pro kotevní šrouby s plochou hlavou
Typ
materiál
nákupní kód

barva

Balení ks

bílá

100

hndá

100

zlatý dub

100

pevlená bez trnu
polypropylen

PADBK

Plastová krytka pro kotevní
šrouby s plochou hlavou

Krytka pro kotevní šrouby se zápustnou hlavou
Typ
materiál
nákupní kód

barva

Balení ks

bílá

100

tm. béžová

100

zlatý dub

100

16
pevlená s trnem
polypropylen

PAEAK

Plastová krytka se stedovým
trnem pro kotevní šrouby se
zápustnou hlavou

Záslepka pro zakrytí montážního otvoru
Typ
materiál
nákupní kód

barva

Balení ks

10/13-6,4 bílá

100

12/15-8,4 bílá

100

kulatá
polypropylen

PAFAA

Plastová záslepka pro zakrytí
montážního otvoru

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

108

Poznámky

16

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

109

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY SPOLENOSTI VISIMPEX a.s.
PRO DODÁVKY SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto podmínky se vztahují na veškeré nabídky, objednávky, dodávky zboží – spojovacího materiálu a reklamace mezi
spoleností VISIMPEX a.s. (jako prodávajícím) a jeho odbratelem (jako kupujícím), pokud není kvalifikovanou formou
dohodnuto jinak. Prodávající je podnikatelským subjektem, který se zabývá velkoobchodním prodejem spojovacího materiálu.
Kupující je podnikatelským subjektem, který v rámci své podnikatelské innosti nakupuje spojovací materiál. Prodejní sortiment
prodávajícího je uveden v platném nabídkovém katalogu VISIMPEX a.s. vetn základních technických a logistických
informací. Základní prodejní ceny jsou uvedeny v platném ceníku VISIMPEX a.s., který mže být souástí nabídkového
katalogu.
Dodávky zboží, které není souástí nabídkového katalogu nebo platného ceníku, se ídí individuálními dodacími, cenovými
a platebními podmínkami, které jsou stanoveny v rámci poptávkového a nabídkového procesu mezi prodávajícím
a kupujícím.
2.

OBJEDNÁVKY

Zpracováním doruených objednávek spojovacího materiálu, jejich evidencí a správou agendy kupujícího je poveno
zákaznické oddlení spolenosti VISIMPEX a.s. Zboží lze objednat pouze kvalifikovanou formou na zákaznickém oddlení
spolenosti VISIMPEX a.s. následujícími zpsoby:
písemn na adrese :
VISIMPEX a.s., Seifertova 33, 750 02 Perov
e-mailem:
obchod@visimpex.cz
faxem:
581 808 505
K první objednávce je nutné piložit aktuální výpis z obchodního rejstíku (osoba zapsaná v obchodním rejstíku) nebo
živnostenský list (osoba nezapsaná v obchodním rejstíku), v pípad plátce DPH pak osvdení o registraci k DPH vydané
píslušným finanním úadem.
Obsah objednávky
Z dvodu zajištní bezchybného a vasného zpracování doruené objednávky je nezbytné, aby objednávka spl
ovala minimální
náležitosti a to: pesné oznaení druhu objednávaného zboží dle kód zboží z katalogu (ceníku) VISIMPEX a.s., požadované
množství zboží, požadovaný termín a zpsob dodání zboží, adresu a místo urení pi dodání pepravní službou. Prodávající
akceptuje pouze objednávky kupujícího uinné kvalifikovanou formou.
Potvrzení objednávky
Prodávající zpracuje doruenou objednávku ve svém informaním systému tak, aby kupujícímu potvrdil svoji schopnost splnit
požadavky kupujícího uvedené v objednávce. Výstupem tohoto provení je dokument „Potvrzení objednávky“, který je
kupujícímu zaslán kvalifikovanou formou. Prodávající je pitom oprávnn upravit termín dodání zboží a jeho množství,
s ohledem na možnost prodávajícího dodat požadované zboží. Odesláním „Potvrzení objednávky“ zákazníkovi se prodávající
zavazuje dodat zboží v nm uvedené v potvrzeném termínu a množství. Nevznese-li kupující námitku proti obsahu „Potvrzení
objednávky“, platí, že kupující toto „Potvrzení objednávky“ v celém rozsahu akceptuje. V takovém pípad reklamace dodávky
zboží dle zaslaného potvrzení objednávky nebude kupujícímu uznána. Kupující je oprávnn vznést námitku vi obsahu
„Potvrzení objednávky“ v pimené asové lht ped odesláním dodávky.
3.

CENY

Prodejní ceny pro dodávky zboží prodávajícím kupujícímu budou ureny vždy dle platného ceníku spolenosti VISIMPEX a.s.
Základní prodejní ceny nabízeného sortimentu zboží jsou uvedeny v platném ceníku spolenosti VISIMPEX a. s. Aktuální ceník
lze na vyžádání obdržet v sídle spolenosti VISIMPEX a.s.
Prodávající mže z tohoto ceníku poskytnout slevy jednotlivým kupujícím, individuáln dle velikosti a pravidelnosti nákup
zboží. Aktuální výše slev je uvedena v platném rabatovém listu. V pípad porušení dohodnutých obchodních podmínek
kupujícím je prodávající oprávnn jednostrann odebrat výhody slev. Prodávající je oprávnn s ohledem na vývoj situace na
trhu aktualizovat a mnit své prodejní ceny, nebo úrovn poskytovaných slev.
4.

DODACÍ PODMÍNKY

Kupující je povinen v objednávce uvést zpsob dodání (pevzetí) zboží. Zpravidla se jedná o:

dodání pepravní službou na místo urení uvedené kupujícím

pevzetí zboží ve skladu VISIMPEX a.s. na adrese Seifertova 33, 750 02 Perov
Pi dodávce zboží v hodnot nad 5000 K bez DPH je doprava ZDARMA, u ostatních dodávek jsou náklady na manipulaci
a dopravu útovány samostatn se zbožím, vedle prodejní ceny, jejich výše bude uvedena v „Potvrzení objednávky“ uinném
prodávajícím.
Pepravu na místo urení zajiš uje prodávající vlastními dopravními prostedky nebo vybranými pepravními firmami. Zpsob
pepravy odpovídá objemu a charakteru dodávky.
Kupující je povinen potvrdit pevzetí zboží na dodacím listu. Na dodacím listu musí být kupujícím ádn a iteln oznaena
obchodní firma (pípadn jméno a píjmení, event. podnikatelský dodatek i jiné oznaení) kupujícího, jméno a funkce osoby,
která zboží pevzala a podpis této osoby. Potvrzením dodacího listu potvrzuje kupující i úplnost a požadovanou jakost
dodaného zboží, jakož i skutenost, že mu bylo dodáno to zboží, které si skuten objednal. V pípad, že kupující pouze
pevezme dodávku a není schopen ihned zajistit kontrolu její shody s dodacím listem, uvede navíc ke svému podpisu text „bez

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

110

fyzické kontroly“. V takovém pípad je kupující oprávnn využít 3 denní lhty ode dne dodání zboží k reklamaci neshody
skutené dodávky a dodacího listu.
V pípad dodání zboží pepravní službou formou dobírky je kupující povinen nejpozdji do 5 pracovních dn
od doruení výzvy k vyzvednutí zboží pevzít a uhradit jeho kupní cenu. V pípad, že takto neuiní ve stanovené lht, bude
zboží vráceno zpt pepravní službou do skladu prodávajícího a kupujícímu vznikne povinnost uhradit manipulaní poplatek ve
výši 1.000,- K bez DPH za každou jednotlivou zásilku, vetn náklad spojených s marnou pepravou zásilky.
5.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Konkrétní z níže uvedených zpsob platby urí vždy prodávající.
Platba v hotovosti - pi odbru zboží ve skladu VISIMPEX a.s.
Dobírka - v hotovosti pepravci pi pevzetí zboží.
Zálohová faktura (proforma faktura) - Prodávající vystaví zálohovou fakturu (proforma fakturu) na ástku urenou prodávajícím
po doruení kupujícím podepsaného „Potvrzení objednávky“. Zboží je expedováno po pipsání platby na úet prodávajícího.
K zásilce je piložen da
ový doklad s vyútováním zálohy. V pípad, že není úhrada proforma faktury provedena v dob
splatnosti, je objednávka zákazníka stornována.
Platba pevodem - Stálým obchodním partnerm nabízí prodávající možnost sjednání kreditu a doby splatnosti na odbr zboží
(odbr na fakturu). Pedpokladem k udlení kreditu je uzavení Rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží. Výše kreditu je
pímo úmrná výši odbru zboží. Výši kreditu a splatnost v rámci kreditu stanoví prodávající.
V pípad, že se kupující ocitne v prodlení se zaplacením jakékoli platby vi prodávajícímu, je prodávající oprávnn pozastavit
další dodávky zboží kupujícímu, piemž kupující není oprávnn vznášet z tohoto dvodu vi prodávajícímu žádné nároky.
Prodávající bude pokraovat v dodávkách zboží až poté, co kupující zaplatí platbu, se kterou byl v prodlení. Pi pekroení
schváleného kreditu není možný odbr zboží.
6.

PECHOD VLASTNICKÝCH PRÁV

Zboží zstává až do úplného zaplacení kupní ceny (faktury) ve vlastnictví spolenosti VISIMPEX a. s. V pípad, že kupující
zaplatí prodávajícímu fakturu pouze ásten, vztahuje se výhrada vlastnictví na veškeré zboží odebrané kupujícím touto
dodávkou, tj. na veškeré zboží uvedené ve faktue.
V pípad, že kupující bude v prodlení s proplacením faktury prodávajícímu, a to by i jen ásten, po dobu delší než 30 dn,
je prodávající oprávnn požadovat, aby mu kupující vrátil veškeré zboží, které je pedmtem fakturace dle této faktury. Kupující
je povinen této výzv prodávajícího vyhovt a do 7 dn od obdržené výzvy doruit na své náklady zboží do skladu
prodávajícího.
7.

BALENÍ

Balení zboží je standardní pro píslušný druh zboží a je uvedeno v katalogu VISIMPEX a.s. Pípustná odchylka množství v balení
je +-3%. Cena balení je zahrnuta v prodejní cen zboží. Souástí expedice každé dodávky je zajištní odpovídajícího zpsobu
balení s ohledem na charakter dodávky a zpsob její pepravy. V pípad požadavku (objednávky) jiného typu balení, než je
uvedeno v nabídkovém katalogu, budou náklady na nestandardní balení a manipulaci piútovány navíc, vedle prodejní ceny
zboží, tyto náklady budou uvedeny v „Potvrzení objednávky“ uinném prodávajícím.
8.

REKLAMACE

Reklamaci je možno uplatnit pouze písemnou formou. Reklamaci na dodané množství a zjevné vady zboží lze uplatnit na
zákaznickém oddlení prodávajícího nejpozdji do 3 pracovních dn ode dne pevzetí zboží kupujícím, jinak právo reklamovat
dodané zboží a zjevné vady zboží zaniká. Písemná reklamace musí obsahovat název nebo jméno kupujícího, druh
reklamovaného zboží, termín dodávky a popis vady. K písemné reklamaci je nezbytné piložit kopii dodacího listu. Reklamované
zboží zašle kupující na základ dohody se zákaznickým oddlením prodávajícího pepravní službou prodávajícího, piemž
náklady jsou v pípad oprávnné reklamace hrazeny prodávajícím, v pípad reklamace neoprávnné tyto pepravní náklady
hradí kupující.
9.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Kupující je povinen prodávajícímu sdlit své aktuální telefonní, mobilní a faxové íslo, elektronickou adresu a o jejich pípadné
zmn pak neprodlen informovat zákaznické oddlení VISIMPEX a.s.
Kupující je povinen veškeré poptávky, nabídky, objednávky, námitky a reklamace zasílat prodávajícímu v kvalifikované form,
není-li v tchto všeobecných obchodních a dodacích podmínkách spolenosti VISIMPEX a.s. stanoveno jinak.
Za chyby vzniklé telefonickým pedáním požadavku kupujícího prodávajícímu nenese prodávající žádnou zodpovdnost.
Prodávající prohlašuje že má uzavenou smlouvu o sdruženém plnní se spoleností EKO-KOM a.s.
Za kvalifikovanou formu se pro úely tchto všeobecných obchodních a dodacích podmínek považují :
písemná forma,
faxová forma,
e-mail.

V Perov dne 1.7.2007

VISIMPEX a.s.

tel.: +420 581 808 401-404, fax: +420 581 808 505, obchod@visimpex.cz, www.visimpex.cz

KAPSA NA PRODUKTOVÉ NOVINKY

Obchodně techničtí zástupci

Sídlo společnosti

Kraj Jihomoravský, Zlínský
Mobil tel. (+420) 737 222 162

Seifertova 33
750 02 Přerov
Tel. (+420) 581 808 444, 509
Fax (+420) 581 808 505, 510
info@visimpex.cz
www.visimpex.cz

Kraj Olomoucký, Moravskoslezský
Mobil tel. (+420) 603 293 390
Praha, kraj Středočeský, Liberecký
Mobil tel. (+420) 739 002 390
Kraj Plzeňský, Jihočeský
Mobil tel. (+420) 603 876 309
Kraj Pardubický, Vysočina, Královéhradecký
Mobil tel. (+420) 603 536 857
Kraj Ústecký, Karlovarský
Mobil tel. (+420) 737 221 422

Slovensko
Mobil tel. (+420) 737 200 088
Export – ostatní země
Mobil tel. (+420) 603 895 994

obchod@visimpex.cz

Zákaznické oddělení
Tel. (+420) 581 808 401–4
Fax (+420) 581 808 505
Zelená linka 800 310 031
Mobil tel. (+420) 603 145 536
obchod@visimpex.cz