You are on page 1of 2

COLEGIUL NAŢIONAL DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

„RAISA PACALO”
CATEDRA NURSING

GHIDUL LUCRĂRILOR PRACTICE

LA BAZELE ŞTIINŢEI NURSING a elevei (ului)._________________ grupei calificarea asistent medical profesor .