You are on page 1of 16

Taklimat

Instrumen Keberhasilan Guru PdP
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP)
Kementerian Pendidikan Malaysia
1

Skop Taklimat 1 Overview 2 Keberhasilan Guru Akademik Biasa 2 .

3 .INSTRUMEN KEBERHASILAN KUMPULAN PDP Tujuan •Menilai hasil kerja guru dalam tempoh satu tahun terhadap murid yang di bawah tanggungjawabnya.

ASPEK YANG DINILAI Guru Akademik Guru Bimbingan & Kaunseling Akademik Perkhidmatan Kaunseling Kokurikulum Sahsiah Sahsiah Kokurikulum Jurulatih Sahsiah Jurulatih 4 .

0 Pencapaian Akademikb KOKURIKULUM 2.1 Peningkatan Kemahiranb 5.3 Pencapaian Pasukanb KT S KS Skor 5 .ASPEK YANG DINILAI Guru diberi autonomi untuk membuat sasaran berdasarkan keupayaan murid BIL PERKARA 1.2 4.2 3.1 Peningkatan Pembelajarana 1.1 Penglibatan Kokurikulumb 2.2 2.2 5.0 Kaunseling Individub JURULATIH 5.1 Kesedaran Intrapersonala 3.2 Pencapaian Individub 5.0 PEMBELAJARAN MURID 1.1 Kaunseling Kelompokb 4.0 Pencapaian Kokurikulumb SAHSIAH 3.0 Kesedaran Interpersonalb KHIDMAT KAUNSELING 4.

negeri.kurikulum pada peringkat sekolah. perbincangan kumpulan. Peratus murid yang hadir dalam aktiviti kaunseling kelompok seperti yang dirancang Peratus murid yang mencapai sasaran perubahan tingkah laku seperti yang ditetapkan oleh guru kaunseling Kaunseling Kelompok Kaunseling Individu Peningkatan kemahiran Peningkatan kemahiran murid dalam sukan yang diceburi Pencapaian Individu Penyertaan dan pengiktirafan murid secara individu pada peringkat negeri. kebangsaan dan antarabangsa. Pencapaian Akademik Muridb Penglibatan Murid dalam Ko-kurikulumb Peratus murid yang mencapai sasaran pencapaian akademik yang telah ditetapkan oleh guru sendiri Peratus murid yang hadir untuk melibatkan diri dalam aktiviti ko-kurikulum seperti yang dirancang.ASPEK YANG DINILAI Aspek Ukuran Peningkatan Pembelajaran Murida Deskripsi Peningkatan keupayaan pembelajaran murid melalui interaksi murid melibatkan kemahiran berfikir dalam aktiviti PdP (soal jawab. daerah. Pencapaian Ko-kurikulum Murida Penyertaan dan pengiktirafan murid dalam aktiviti ko. pembentangan projek. kebangsaan dan antarabangsa 6 . tugasan penyelesaian masalah). Pencapaian Pasukan Penyertaan dan pengiktirafan murid secara individu pada peringkat negeri. kebangsaan dan antarabangsa. Kesedaran Intrapersonalb Peratus kehadiran untuk melibatkan diri dalam aktiviti program sahsiah Kesedaran Interpersonalb Penghargaan terhadap hubungan manusia dan alam sekitar merujuk kes disiplin yang dilaporkan.

Skop Taklimat 1 Overview 2 Keberhasilan Guru PdP 7 .

GURU AKADEMIK BIASA • Pencapaian Akademik • Peningkatan Pembelajaran Pembelajaran Murid Keberhasilan Guru Akademik Kokurikulum Sahsiah • Penglibatan kokurikulum • Pencapaian Kokurikulum • Kesedaran Intrapersonal • Kesedaran Interpersonal 8 .

ETR. Peningkatan keupayaan pembelajaran murid melalui interaksi murid melibatkan kemahiran berfikir dalam aktiviti PdP (soal jawab.GURU PDP Pencapaian Akademik Peningkatan Pembelajaran Pencapaian akademik murid di bawah tanggungjawab guru. 9 . Guru turut mengadakan beberapa aktiviti PdP untuk mencapah idea murid. Ujian Mac. Perbezaan nilai AVR (ujian akhir tahun) dengan TOV dan seterusnya menghitung pencapaian yang akan dikira menggunakan formula. pembentangan projek. tugasan penyelesaian masalah). perbincangan kumpulan. Penilaian adalah berdasar TOV. Ujian Pertengahan Tahun dan akhir tahun.

jam terlibat semasa acara sekolah. Perbezaan nilai AVR ( jumlah aktiviti sebenar) dengan ETR akan menentukan skor diperoleh. membuat tugasan seperti buku log dan lain-lain aktiviti. Tahap penglibatan ini mengikut kemampuan murid. Pada akhir tahun guru akan mengisi pencapaian sebenar murid dalam aktiviti kokurikulum. Guru menetapkan TOV penglibatan setiap murid di bawah seliaannya.GURU PDP Penglibatan Kokurikulum Pencapaian Kokurikulum Berdasarkan penyertaan dan aktiviti kokurikulum murid. Perbezaan TOV dengan pencapaian sebenar akan dikira secara automatik 10 . Jumlah jam aktiviti sebenar boleh dikira daripada jumlah jam perjumpaan. Penyertaan (ETR) jam aktiviti mengikut modul ditetapkan.

sederhana atau tindakan disiplin.GURU PDP Kesedaran Intrapersonal Kesedaran Interpersonel Pembentukan sahsiah murid selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu pembentukan modal insan secara menyeluruh iaitu jasmani. Sekiranya murid mencapai kehadiran melebihi 80% tetapi mempunyai masalah disiplin maka tahap disiplin murid ini adalah sederhana. rohani dan intelektual. 11 . Guru hanya perlu mengisi salah laku dan ponteng kelas dan skor akan dipaparkan. Kesedaran Intrapersonal ini diukur berdasarkan semua aktiviti murid di sekolah. Rekod ini sebagai rujukan untuk menentukan tahap disiplin murid sama ada baik. emosi. Penghargaan terhadap hubungan manusia dan alam sekitar diukur berdasarkan kes disiplin yang dilaporkan. Murid diberi pengiktirafan jika terlibat dalam aktiviti khidmat masyarakat yang dilaksanakan semasa kokurikulum. Peratus kehadiran untuk terlibat dalam program sahsiah* atau latihan sukan. Guru menyimpan rekod kehadiran murid dan masalah tingkah laku.

GURU BIMBINGAN KAUNSELING Perkhidmatan Kaunseling Keberhasilan Guru Bimbingan Kaunseling Kokurikulum Sahsiah • Kaunseling Kelompok • Kaunseling Individu • Penglibatan kokurikulum • Pencapaian Kokurikulum • Kesedaran Intrapersonal • Kesedaran Interpersonal 12 .

Guru kaunseling bertanggungjawab menggunakan manamana kaedah terapi untuk membantu murid dan keberhasilan diukur berdasarkan peratus pencapaian perubahan tingkah laku murid yang hadir dalam sesi kaunseling yang dirancang. 13 . Peratus murid yang mencapai sasaran perubahan tingkah laku seperti yang ditetapkan oleh guru kaunseling sama ada dirujuk oleh pihak sekolah.GURU PDP Kaunseling Kelompok Kaunseling Individu Peratus murid yang hadir untuk melibatkan diri dalam aktiviti kaunseling kelompok seperti yang dirancang. ibu bapa murid ataupun murid sendiri. Keberhasilan diukur berdasarkan peratus murid yang hadir dan terlibat dalam aktiviti kaunseling yang dirancang.

JURULATIH Jurulatih • Pencapaian Berpasukan • Pencapaian Individu Keberhasilan Jurulatih Sahsiah • Kesedaran Intrapersonal • Kesedaran Interpersonal 14 .

kebangsaan dan antarabangsa sebagai peserta atau mendapat pengiktirafan pingat.GURU PDP Pencapaian Individu Pencapai Pasukan Diukur berdasarkan sasaran pencapaian muridnya secara individu pada peringkat negeri. kebangsaan dan antarabangsa sebagai peserta atau mendapat pengiktirafan pingat. 15 . Diukur berdasarkan sasaran pencapaian sebagai satu pasukan pada peringkat negeri.

Sekian. Terima Kasih 16 .