You are on page 1of 9

TEST 1

1.

Vozač je:

1.

svako lice koje se u saobraćaju na putu nalazi u vozilu;

2.

lice koje na putu upravlja vozilom;

2.

Preglednost podrazumijeva:

1.

prostor koji učesnik u saobraćaju može da vidi sa mjesta na kojem se nalazi;

2.

mjesto na raskrsnici s kojeg vozač vidi ulijevo i desno najmanje 25 m;

3.

mjesto na raskrsnici s kojeg vozač vidi ulijevo najmanje 25 m;

3.

dokaz o izvršenom tehničkom pregledu;

2.

dokaz o plaćenoj putarini;

3.

dokaz o registrovanju vozila;

mokar kolovoz;

2.

suv kolovoz;

3.

opterećenje vozila.

2

Za koji period važi ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje
motornim vozilom?

1.

12 mjeseci od dana izdavanja;

2.

6 mjeseci od dana izdavanja.

6.

2

Šta utiče na produženje puta kočenja? (više tačnih odovora)

1.

5.

2

Stiker-naljepnica je:

1.

4.

2

2

Zaustavljanje vozila je:

1.

svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do 15 minuta, osim prekida koji se pravi da bi
se postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj;

2.

svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do 5 minuta, osim prekida koji se pravi da bi
se postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguliše saobraćaj.

2

TEST 1 7. 2. 2 Prelaz alkohola u krv (resorpcija alkohola). jednu kolovoznu traku. najkasnije nakon jednog sata od konzumiranja alkohola. kretati se uz desnu ivicu kolovoza. 2 Koja je najmanja dozvoljena brzina kretanja motornog vozila na autoputu? 1. 12. 2. 2 Koje radnje nije preporučljivo vršiti za vrijeme upravljanja motornim vozilom u uslovima smanjene vidljivosti? 1. više od dvije kolovozne trake. 2. 2 2 Šta se podrazumijeva pod pojmom „poseban objekat na putu“? 1. 9. 8. 40 km/h. 2 . 3. 2. 10. dvije kolovozne trake. lice koje upravlja vozilom. 11. ili se prevozi u vozilu ili na vozilu. 2. najkasnije nakon 24 sata od konzumiranja alkohola. završi se? 1. 60 km/h. zaštitne ograde i naplatne rampe. Koliko kolovoznih traka ima put sa jednosmjernim saobraćajem? 1. 2. lice koje se vozi na koturaljkama. prelaziti u saobraćajnu traku namijenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smjera. Pješak je: 1. oprema na putu postavljena radi smanjenja brzine kretanja vozila na mjestima gdje je posebno ugrožena bezbjednost učesnika u saobraćaju.

a da ne prođu taj svjetlosni znak. ne. ukoliko postupa po naredbi ovlaštenog lica. 14. U kojoj situaciji za vrijeme upravljanja vozilom vozač nije dužan da postupi na način određen saobraćajnim znakovima: 1. a za ostale učesnike zabrana prolaza. 15. Da li se na autoput smije uključiti motorno vozilo koje vuče drugo motorno vozilo koje zbog neispravnosti ne može da se kreće? 1. 3. ako se vozilom kreće uz desnu ivicu kolovoza. 2. kolovoz. 2. svjetlosnih saobraćajnih znakova. nakon gašenja „zelenog svjetla“. ako vozilom upravlja pod uticajem alkohola i opojnih sredstava. 2 . 2 Na raskrsnici i na drugom mjestu na kojem je saobraćaj regulisan uređajima za davanje 16. zabranu prolaza. kolovozna traka. saobraćajna traka. upaljeno „žuto svjetlo“ ima sljedeće značenje: 1. svako prevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po putu. 3. 2 2 Kojim postupcima vozač ugrožava bezbjednost saobraćaja? (više tačnih odgovora) 1. nije regulisano propisom. 2. svako motorno vozilo koje je namijenjeno za prevoz lica. zabranu prolaza za sva vozila. 17. 2 2 Dio površine puta namijenjen prvenstveno za saobraćaj vozila. 3. da. 18. ako upravlja putničkim vozilom. osim za vozila koja se u času kad se žuto svjetlo pojavi nalaze na tolikoj udaljenosti od svjetlosnog saobraćajnog znaka da se ne mogu bezbjedno zaustaviti. obavezu za sve učesnike u saobraćaju da se kreću naročitom opreznošću. ako vozilom upravlja umoran ili bolestan. 2. osim pokretnih stolica bez motora za nemoćna lica i dječjih prevoznih sredstava. 3. 2. 2.TEST 1 13. 3. naziva se: 1. ako znak nije blagovremeno uočio. Šta se podrazumijeva pod pojmom „vozilo“? 1.

.

.

.

.

B1 i B Netačno od 01-20 x 2 boda = Netačno od 21-30 x 3 boda = Netačno od 31-40 x 5 bodova = Pitanja za kategoriju/potkategoriju: C1. D i D1: 140 (mjesto i datum) Pitanja za kategoriju/potkategoriju: A1. A.NIJE POLOŽIO . .TESTOVNI LIST Kategorija/potkategorija Dopunski test za kategoriju/potkategoriju Test broj: NAPOMENA: 1 . D i D1. A.Za uspješno polaganje ispita kandidat mora ostvariti minimalno 108 bodova za kategoriju/potkategoriju: A1.Označavanje tačnih odgovora vrši se znakom X. B1 i B: 120 Ukupan broj bodova za kategoriju/potkategoriju: C1. A. D i D1 Netačno od 41-50 x 2 boda = Ukupan broj bodova: Ukupno negativnih bodova: Ukupno ostvarenih bodova: Ocjena: POLOŽIO . . (ime i prezime kandidata) 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 1 2 3 4 7 1 2 3 4 8 1 2 3 4 9 1 2 3 4 10 1 2 3 4 11 1 2 3 4 12 1 2 3 4 13 1 2 3 4 14 1 2 3 4 15 1 2 3 4 16 1 2 3 4 17 1 2 3 4 18 1 2 3 4 19 1 2 3 4 20 1 2 3 4 21 1 2 3 4 22 1 2 3 4 23 1 2 3 4 24 1 2 3 4 25 1 2 3 4 26 1 2 3 4 27 1 2 3 4 28 1 2 3 4 29 1 2 3 4 30 1 2 3 4 31 1 2 3 4 32 1 2 3 4 33 1 2 3 4 34 1 2 3 4 35 1 2 3 4 36 1 2 3 4 37 1 2 3 4 38 1 2 3 4 39 1 2 3 4 40 1 2 3 4 41 1 2 3 4 42 1 2 3 4 43 1 2 3 4 44 1 2 3 4 45 1 2 3 4 46 1 2 3 4 47 1 2 3 4 48 1 2 3 4 49 1 2 3 4 50 1 2 3 4 Ukupan broj bodova za kategoriju/potkategoriju: A1. .Za uspješno polaganje ispita kandidat mora ostvariti minimalno 126 bodova za kategoriju/potkategoriju: C1. B1 i B.Rješavanje testa vrši se isključivo na ovom testovnom listu.

B. BE. C. B1. traktora. C1. . Vatrogasni put 1 Organizacija i priprema kandidata za polaganje vozačkog ispita za: . D. 061. C1E.993 .potkategorije A1.L" Z E N I C A. CE. radnih mašina i motokultivatora Tel.206 .AUTOŠKOLA "H E M A .vozače mopeda. D1E . DE. D1.kategorije A.