You are on page 1of 413

1

KALANDOZÓK.HU
M.A.G.U.S. kalandmodul gyűjtemény
Írta:
a Kalandozok.hu közössége
Szerkesztette:
Hulla
Közreműködtek:
Antail, Con Salamander, Felon, Hunter, Magyar Gergely, Sneer, Tao, Venes
Az eredeti modulok elkészítésében, a fenti személyeken túl, közreműködött még:
Vértestvérek: Andoron, Batka, Daru
Álom a Két hold alatt: Andoron, Crowstone, Cz, Daru, Scylla
A Próféta: Andoron
Kacaj: Crowstone
Borító:
Seregrim
Modulindító illusztrációk (a megjelenés sorrendjében):
Temesi Márton, Temesi Márton, Szilágyi, Crowstone, Suttogó
Felhasznált irodalom:
Első Törvénykönyv (ETK)
Valhalla Páholy (1997, Budapest)
első kiadás
Bestiárium (Bestiárium)
Valhalla Páholy (1996, Budapest)
második kiadás
Papok, paplovagok kézikönyve (PPL I.; PPL II.)
Valhalla Páholy (1999, Budapest)
első kiadás, első és második kötet
Summárium – A teremtés könyvei (Summárium I.)
Valhalla Páholy (1999, Budapest)
első kiadás, első kötet
Kovács Adrián: Gyilkosság Caedonban c. kalandmodul
Jelen mű készítése és közzététele még közvetetten sem szolgál jövedelemszerzést vagy -növelést, és e
korlátozással mások által ingyenesen és szabadon felhasználható, a szerzők személyhez fűződő jogainak
tiszteletben tartása mellett. Jelen anyag felhasznál olyan karaktereket, helyszíneket, egyéb
jellegzetességeket, amelyek más személy szellemi alkotásai, illetve olyan védjegyeket, amelyek más
személy tulajdonában vannak – ezek önálló felhasználása csak a jogtulajdonosok hozzájárulásával
lehetséges. A jelen mű a hivatalos kiadók kiadványaitól független, nem hivatalos rajongói alkotás.
Készült:
az Úr 2011. esztendejében

2

BEVEZETŐ
Kedves Kalandozó!
Tudom, hosszú utat tettél meg míg eljutottál idáig, ezer kalandon és veszedelmen túl vagy már,
megjártad észak hatalmas hegyeit, és számtalan küldetést teljesítettél sikeresen Dél-Ynev lankáin is.
Mindig örömmel olvastam kalandjaidról a M.A.G.U.S.-ban, s most arra kérlek foglalj helyet és fogadd el
tőlem ezt a zamatos predoci óbort. Gyújtok is egy dzsad füstölőt – nem rég hoztam El Sobirából –, tudod
az jobban kihozza a bor kellemes ízét. Engedd meg, hogy szóljak pár szót a Kalandozókról, hiszen –
minthogy most itt vagy te is –, így te is közénk tartozol.
A kalandozók közössége a földi időszámítási rendszer szerint 2002-ben vetette meg lábát az
Internetnek nevezett hálózaton, majd 2003-ban öltött a maihoz hasonló, jól szervezett közösségi formát,
és azóta számos rangos szerepjátékos esemény sikeréhez hozzájárult, emellett életre hívta a saját
szervezésű, immár legendás Kalandozok.hu táborokat. Az oldal a kezdetek óta áll az eredeti K100-as
játékrendszer mellett, ennek mintegy utolsó nagy bástyájaként ékesedik a szerepjátékos közösségek
között. A rendszeresen szervezett táborok, modulíró versenyek igen termékeny táptalajt nyújtottak és
nyújtanak a mai napig a különböző kalandozócsapatok és kalandmesterek számára, hogy összemérhessék
tudásukat és tehetségüket egymás között. A tábori versenyekre készített versenymodulok válogatását a
szerepjáték iránti önzetlen rajongás és szeretet jóvoltából, a versenyzői és a szervezői tapasztalatokat
felhasználva kiegészítettük, és eme vaskos kalandmodul gyűjteménybe – amelyet épp a kezedben tartasz
– gyűjtöttük össze neked, hogy a tábori keretektől elszakadva az otthoni játékülések alkalmával is sok
kihívást, kalandot és örömet okozzanak neked és barátaidnak. Ne feledd kedves kalandozótársam, ezek a
történetek mágikus töltést hordoznak, mivel számtalan csapatnak okoztak már izgalmakban gazdag és
kellemes perceket, számtalan csapat küzdött már, hogy legjobban teljesítse a benne leírt küldetéseket, így
értéke pénzben nem meghatározható, játéktechnikailag ereklye típusú varázstárgynak számít. Meg kell
említenem, hogy természetesen nem minden csapatnak sikerült túlélni a küldetéseket, de kívánom, hogy a
te csapatod sikerrel vészeljen át, teljesítsen minden benne felállított akadályt, csapdát, fejtörőt, kalandot!
Ne is késlekedj, most lapozz tovább, hogy megismerd a régi-új kalandok történetét!
A szerkesztőcsapat és a Kalandozok.hu nevében kívánok jó szórakozást a Kalandozok.hu első
kalandmodul gyűjteményéhez, amely a Kalandozók Útján címet viseli!
Antail
P. sz. 3711. Krad Negyedik ("Felemelkedők") hava
Horváth Zoltán
2011. november 1.

3

TT A R T A L O M J E G Y Z É K
VVértestvérek
(1-10. szintű kalandozóknak)

Kereskedő Hercegségek

5

a szél fú
AAhogy
(4-6. szintű kalandozóknak)

Kereskedő Hercegségek

81

Két Hold alatt
ÁÁlom(4-6.a szintű
kalandozóknak)

Abaszisz

185

AA Próféta
(3-6. szintű kalandozóknak)

Dél-Ynev

277

KKacaj(4-7. szintű kalandozóknak)

Abaszisz

361

4

VV É R T E S T V É R E K
1-10. SZINTŰ KALANDOZÓKNAK
HELYSZÍN: Kereskedő Hercegségek, Odra városa
IDŐPONT: P. sz. 3691. Krad kvartja

A

Írta: TAO

Vértestvérek nem szokványos, napirendhez kötött modul,
épp ezért nyújt a megszokottnál sokkalta szabadabb
játékélményt a játékosoknak. Ezzel együtt azonban
nagyobb odafigyelést és felkészültséget követel meg a mindenkori
kalandmestertől, akinek elsődleges feladata, hogy a saját játékosaihoz
alakítsa a történetet, amely egyébként számos játékalkalmon át
biztosíthatja mindannyiuk szórakozását. A karakterválasztás és az
előtörténet kötött mivoltát teljes mértékben kompenzálja a ciklusmentes,
teljesen szabad játékvezetés.
A 2009-es Nyári Táborunk alkalmával ez a modul osztatlan sikert
aratott. Talán épp azért, mert játékstílusától függetlenül mindenki
megtalálja benne a számítását.
Akik kedvet éreznek hozzá, hogy e modult versenykörülmények
mellett teljesítsék, azok számára a verseny során érvényben lévő
karakteralkotási szabályokat az alábbi linken tettük elérhetővé:
http://www.kalandozok.hu/kalandozokutjan/nyt2009.pdf

5

Tartalomjegyzék
TARTALOMJEGYZÉK

6

HANGULATKELTŐ NOVELLA

8

KONCEPCIÓ

11

ESEMÉNYSOR
Előzmények

11
11

HÁTTÉR
Előtörténet

12
12

KÖRÜLMÉNYEK
Időpont
Időjárás
Időszámítás
Manaháló
Helyszín

13
13
13
13
13
13

KEZDETEK
Prológus
A találkozó
Milo, a félszemű túlélő
Utazás Odrába
Odrában

14
14
14
15
16
16

MELLÉKSZÁLAK
Hor volt, Hor nem volt
Jelige: Fehér virág, kalandorok kíméljenek
A kötélírás
Segítség, nem hagynak élni
Az elszabadult állat
A sorozatgyilkos
Piroska és a Farkas
A dzsad szélhámos
Gorviki viadalok
Dzsad viadalok
Kék a szeme…
Osztály-kirándulás
Sötét hatalmak
Endrin titkos fegyvere
Segítő Milo
A kahrei renegát
A géphal
A dzsadok
A gorvikiak
Kalandod itt véget ért, lapozz az első oldalra

17
19
19
19
20
21
21
22
24
25
25
26
26
27
29
30
31
32
33
34
35

6

A KALAND BEFEJEZÉSE

36

ODRA VÁROSA
Általános jellemzők
Kikötőnegyed
Kereskedőnegyed
Vízinegyed
Polgárnegyed

38
38
40
41
42
42

LEÍRÁSOK
Vertion dinasztia
con Dermini klán
Mundzsur klán
Nekromanta rend
Csatornarendszer
Céhek
’’Kovács és mindenes’’

44
44
45
46
46
48
49
51

NEVESÍTETT NJK-K
Vertion NJK-k
con Dermini NJK-k
Mundzsur NJK-k
Nekromanta rend NJK-k
Egyéb NJK-k

52
53
55
61
65
67

TÉRKÉPEK
Kereskedő Hercegségek
Odra városa
Odra környéke
A con Dermini klán fészke
Felkelő Nap Háza
Odra temetője
Nekromanta rendház
Odra város csatornája

69
69
70
71
72
75
76
77
78

KIADANDÓ ANYAGOK
Odra városa
Odra környéke

79
79
80

7

Hangulatkeltő novella
Az első vágás
Raehur Kereskedő Hercegségének Székhelye, Odra kikötővárosa
Az Égi Fény 3691. esztendejében
A Gályák tengerének Gyöngymagja, így nevezték valaha Odra
városát. A tenger feletti, központi elhelyezkedése mindig is tökéletes
táptalajt nyújtott a vízi kereskedelem teljes lefedéséhez, ám Odra
virágzása mégis évszázadokon keresztül váratott magára. Úgy tűnt, a
város utóbbi generációs uralkodói, a Vertionok uralma alatt érkezett el a
város ideje. A Vertionok okos kalmárhercegeknek bizonyultak: becsülettel
megfizettek mindent, hogy biztonságban folyjék a kereskedelem; okosan
kezelték a külpolitikát; és rendszeresen áldoztak Antohnak, minden vizek
úrnőjének, hogy hullámhegyeket kavaró indulatait más vizeken töltse ki.
Így lett hát, hogy Odra felemelkedése az utóbbi évtizedekben
akadálytalanul gördült előre, és a Kereskedő Hercegségek megszokott
tradícióival ellentétben, évtizedek óta nem látott lázadást és
uralkodóváltást.
A szomszédos hercegségek ezt a megszokott irigységgel, óvakodva
és hamis jóindulatú figyelemmel követték. A Hercegségekhez képest
hatalmas és félelmetes Gorvik túl közel volt, hogy ne vegye mindezt észre,
de ezidőtájt eléggé lekötötte legközelebbi szomszédja, Erone Hercegség
politikája. Úgy tűnt, Raehur fejlődése Odra virágzását követi, Odra
városa pedig megállíthatatlan gejzírként törekedett a magasba.
– Nagyságos úr...
A gigászi hálóterem csendes maradt, az ajtónálló szolga nem
kapott választ. Tudta, hogy az úr alszik, és mivel beteg, főleg nem szabad
zavarni. Csakhogy most olyan hír jött, ami nem tűr halasztást, és
kockázatosabb volt visszatartani azt, mint felébreszteni a nagyurat.
A pocakos szolga nagyot nyelt, megigazította fodros gallérját, és
halkan újra próbálkozott.
– Nagyságos úr!
Halálszagú csend, a hálóterem elhúzott kasmírfüggönyei nem
csak a napfényt, de a külvilág zaját is kitűnően felfogták. A félhomályban
valami mozdulni látszott, az arannyal hímzett baldachin meggyűrődött az
ágyon. Halk, erőlködő suttogásként érkezett a válasz.
– Mi az... Talaram?
– Felséges úr, egy futár van itt, halaszthatatlan üzenetet hozott.
– Engedd... be.
A szolga meghajolt, és behajtotta az ajtót majd elment. Az ágyon
fekvő személy lassan, erőlködve megpróbálta felültetni magát. Alig volt
még túl az ötvenen, de bőrének ráncai hatvannál is többet mutattak.
Májfoltos karjai belemarkoltak az ágytakaróba, inak feszültek,
mellkasából hörgés tört fel, miközben összeszorított fogakkal ülő helyzetbe
húzta magát. Nagyot sóhajtott, szemeit a plafonra szegezte.

8

a legjobb fegyvermesteremre bíztam… Ez nem lehet… 9 . fejét továbbra is lehajtva. hogy ne zavarják semmivel.. arca lángolt a hirtelen nyert erőtől. csak szavak lebegtek előtte. mert pihenésre van szüksége. Jó hír miatt nem ébresztik fel. Nem hiába volt egy tartomány uralkodója: félelemnek nyoma sem volt arcán. Kinyitotta. – Ez nem lehet! Az én fiam… Arimas… nem lehet! A futár csak alázatosan hallgatott. és ami a levélben van. és felébresztették. de tudta... nyakán kidülledtek az erek. Ismét uralkodó volt. Nem láthatják úgy. Megkeményedett arcán könnyek peregtek lefele. Más oka is volt azonban annak. mélységes alázattal. és várta a futárt. Arca megkeményedett. Érezte. mint egy haldoklót. lesütött szemekkel nyújtotta a beteg felé.. lélegzete egyenletesebbé vált. ami már megtörtént. – Ez nem lehetett tisztességes párbaj! Egy nemesi párbajban nincsenek balesetek! És Arimas jó vívó volt. Félt. szomorú baleset… sajnálatos módon… párbaj közben… fertályóra után… sérüléseibe belehalt… s mély részvétemről biztosítom… Belehalt. igaz. A belépő suhanc tisztelettel. Az első mondat után már nem látta a sorokat. csak ez az egy szó lebegett a szeme előtt. amit nem lehet halasztani. hogy a gyász vagy a gyűlölet-e a nagyobb a szívében. majd az öreg intésére lehajtotta fejét. Az öreg haldokló nem látta a félhomályos hálóteremben a futár arcát. Uram. tekintete acélos és szigorú volt. A suhanc az ágytól két lépésre megállt. belehalt. Nehezen tudta eldönteni. Nem akarta elvenni a levelet. Most mégis vették a bátorságot. Korábban azt parancsolta szolgáinak. Ám nem kellett látnia ahhoz. hogy szüksége van minden erejére ahhoz. Az ő elsőszülött fia halott! A Vertion am Odra család nevének és vagyonának örököse halott! Nem tudta felfogni. hogy közel az időm. hogy rossz hírt hoznak.– Tudom. Szigorú maszkjának megtöréséhez elegendő volt néhány másodperc… évtizedek politikai tapasztalata és gyakorlott arcjátéka tört össze. olyat. Az öreg hirtelen kiszakadt a révületből. Félt. majd miután engedélyt kapott. elindult az ágy felé. gyengülő szeme miatt tán napfényben sem látta volna tisztán. Az öregember keze megremegett. és félve olvasni kezdte. Szemében és szívében feltámadt a tűz. az már mit sem változtat azon. hogy a hírt fogadni tudja és méltósággal tudja kezelni. mélyen meghajolt. hogy megacélozta testét és akaratát. de adj még egy kis erőt – sóhajtotta. az várhatna a pihenés végéig is. hogy megérezze rajta a kifejezést: együttérzést és komorságot. Majd tekintetét az ajtóra emelte. A kopogásra beengedte a futárt a terembe. és féltérdre ereszkedett. Kabátja hajtókájából egy tekercset vett elő.

A futár felemelkedett. Raehur kereskedő hercegség kalmárhercege összecsuklott. arcán felsőbbrendű mosoly villant. 10 . öreg. kezéből a padlón gyülekező vércseppekre hullott a levél. – Ez nem párbaj volt… gyilkosság. A con Dermini család már régóta várt a pillanatra.Az öreg szemében felvillant a felismerés könyörtelen fénye. kezében tőr. és most léptek… EZ HÁBORÚ! – Jól látod. Esterias Vertion am Odra.

Adott a város összes főbb helyszíne. Odra városa. A modulcím kétértelmű: • Alapértelmezés szerint a JK-k mind testvérek. az első pillanattól fogva együtt játszol a csapattal. A cél: rövid időn belül. a Raehur nevű Kereskedő Hercegség székhelyét. hogy a történet kezdetekor nem lehet semmilyen kapcsolati támogatottságuk. a Vertion család utolsó leszármazottjai. Odrát. csak saját maguk. politikai hatalma. A meglévő információid alapján te döntesz. a KM.Koncepció E kaland – értő KM kezében – gyakorlatilag a csapat tapasztalati-szintjétől függetlenül lemesélhető. fogadója stb. akkor a KM a városba érkező örökös(ök) testőreiként. Akkor mi az. sz. Néhány KM számára talán újdonság értékű. változtathatod is őket. 3675 – Öt Vertion-gyermek (többségében. hűséges testőr stb. akire támaszkodhatnának. hogy mindannyian testvérek. Ami fontos. segítőiként. és teljes szabadságot arra vonatkozólag. lehet köztük családi barát. vagy kitalálhatod a saját mellékszálaidat. részletesen kidolgozott környezet. Ez azonban a gyakorlatban természetesen nem kötelező érvényű minden JKra. A város él. és történetszálak – bonyolult – hálója. 11 Előzmények . Fontos! A kalandmodulban végig úgy fogjuk kezelni a JK-kat. melyeket szabadon kombinálva vethetsz be a csapatod ismeretében. A Játékosok alakítják a történetet. Nincs a szó szoros értelmében vett vezérfonal. Nincs cselekmény-táblázat. Mindemellett sokszor kell majd improvizálnod. vagy teljesen egészében ezek a Játékosok Karakterek) elhagyják szülővárosukat. külső segítség nélkül átvenni a város felett a hatalmat. 3691-ben. P. reagálsz az ő cselekvéseikre. Délen a Kereskedő Hercegségekben. hogy mellékszálvezérelt modulról van szó. Krad kvartjában. Rendelkezésedre áll az egész. jórészt Odra városában játszódik. Sőt. ami van? Adott egy kiindulási helyzet. Módosíthatod. klánja. Nincs senki. a környezetet és az NJK-kat igazán élővé. A JK-k csak egy motivációt kapnak. • A kalandban több-kevesebb szerepet kap egy „maffiastílusú” játék. vagy annak egy következményére. sz. Te. hogy egy NJK vagy épp egy politikai hatalom hogyan reagál a JK-k egy cselekedetére. életút játékról van szó –. te teszed a várost. amennyiben ez az adott csapat esetében nem kivitelezhető – pl. csak egy vezércél. hogy hogyan teljesítik ezt a célt. majd egy halom mellékszál. Eseménysor • P. Mint mindig. tanácsadóiként is szerepeltetheti a JK-kat! Vagy egy további csavarral – és egy ágaskodó farkas-tetoválással – az egyik JK-t a Vertion családhoz való tartozásáról mit sem tudó örökösévé teheti. tanító.

A többi öt gyerek fiatalon vált el a családtól. apjuk végrendeletéről. Az uralkodó hatalom gyanakszik. 3681 – Nagy kalóztámadás Odra kikötőjében.• • • • • • • • • P. 3683 – Egy Odrában élő gorviki nemesi család. Esterias Vertion am Odra. P. Egyedül elsőszülött fiát. a Játékosoknak előre kiadott háttér. ahogy az előtte uralkodó dinasztia is. P. 3689 – Kisebb “balesetek” és másokra kent támadások a con Dermini klán részéről a Vertion dinasztia gyengítésére. 3691 (fél évvel később) – A Vertion dinasztia utolsó vér szerinti leszármazottai. de Pyarron és Krán háborúskodásától távol legyenek. hirtelen. sz. azaz a játékos karakterek. P.” 12 . inkognitóban élnek vagy elmenekülnek másik Kereskedő Hercegségbe. a XXXVII. P. Arimast tartotta maga mellett. sz. és egy olyan – csapatra szabott – bemesélés közbeiktatása. sz. 3677 – Arimas. P. P. székhelyül Odra kikötővárosát választotta.. század elején a család kivívta a jogot. 3675-ben. jól megszervezett orvtámadásokat majd nyílt háborút vezet sikeresen. 3691 eleje – A Vertion dinasztia hirtelen hanyatlása. amely megfelelő motivációs hátteret biztosít a játék idejére. sz. sz. A Vertion család vezetését és nagy részét lemészárolják. az aktuális családfő. sz. 3691 Krad kvartjának első napja – A Vertion dinasztia utolsó vér szerinti leszármazottai. hogy a külvilágban. P. amihez igazítaniuk kell a karaktereiket és az előtörténetüket. és bosszút esküdve a visszatérést és családjuk nevének feltámasztását tervezgetik. 3690 – Egy varázstudó rend költözik a városba.. Előtörténet „A Vertion dinasztia már több generáció óta tartotta hatalmát a Kereskedő Hercegségekben. innentől közvetlenül apjától lesi el az államigazgatás mikéntjét. Természetesen a korábban leírtak szerint a KM ettől eltérhet. Északon vagy Délen. sz. megérkeznek Kharian Hercegség egyik határ menti kisvárosába. Az utcán a Holdkos nevet rebesgetik. a klán utolsó életben maradt tagjai elrejtőznek. Janytas-t a con Dermini klán titokban átállítja a saját oldalára. a 16 éve külhonban élő gyermekek értesülnek a gyászhírről. A háttérben ismeretlen szándék lapul. az egyetlen otthon maradt Vertion leszármazott betölti tizenhatodik évét. sz.. P. a Dúlás egyre rosszabbodó állapotának hírére gyermekeit elküldte otthonról. sz. a con Dermini klán nyíltan politikai ambíciókat fontolgat. Raehur Hercegségben gyakorolta a hatalmat. ám ez esetben mindenképp szükségessé válik a történet újragondolása. és óvatosabb lesz. hogy eltanulja és továbbvigye a család és a Hercegség irányítását. akkor van egy. hogy a kilenc kalmárdinasztia egyikének nevezhesse magát. 3688 – A Vertion család személyes bérvarázslóját. A rivális klán meglepetésből. Háttér H a ragaszkodunk az eredeti koncepcióhoz.

5:15kor kel és 16:15-kor megy le. PPL I. amely éjszakára sem süllyed 20 oC alá.) Ennek részletes kidolgozása az ő dolguk. gyerekkori barát. évben. old. minden további juttatásuk és jövedelmük megszűnt. mégis túlnyomórész forró nappalok és fülledt éjszakák a jellemzők. sz. Manaháló A történetünk Dél-Yneven a Kereskedő Hercegségekben. Helyszín 13 Odra városleírás 38. féltestvérek. Mélységes gyász és tehetetlen düh jut nekik osztályrészül az oda vezető úton …” Ennek alapján a JK-k mind testvérek. 3691. hogy a holtak legalább máshol megkaphassák a végső tisztességet. családi tanító stb. Időpont Az időjárás a meleg évszak utolsó napjaiban megszokott. A Gályák tengerének északi partján fekszik. Odra Dél-Ynev egy zajos kikötővárosa. Raehur kereskedő hercegségének fővárosa. az egyes órák térségben használt neveiről a következő táblázat tájékoztat. a róla elnevezett karéjos öböl mellett. Időszámítás óra 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 elnevezése Kék hold Pusztítás Remény Fény Tisztesség Áldozatok Gazdagság Béke Igazság Szentek óra 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 elnevezése Törekvők Lobogók Hit Barátság Bűnbánat Vágyak Homály Vörös hold Álmok Sötétség A helyszín Mana-sűrűség szempontjából a sűrű-mana kategóriába tartozik (lásd. Bíznak benne. Ennek tükrében a nap kb. napja – azaz kezdete – megegyezik Krad negyedik (Felemelkedők) havának első napjával a P.). melynek visszatöltődési intenzitása 30 Mp/kör. A nappali csúcshőmérséklet megközelíti a 35 oC-ot. Időjárás A modul napi 20 órában számol. hogy néhány hű szolga kimenekítette a testeket Raehurból. hogy 400 Mp-al lehet számolni. családjuk tönkrement. 159-162. a család neve és hatalma elveszett. Ez azt jelenti. A Vertion család utódai majd a temetés napján látják egymást újra.< A JK-k csapat előtörténete > „… 3691-ben a gyerekként elszakadt Vertion leszármazottakat villámcsapásként érte a hír szerte a világban: édesapjuk és elsőszülött testvérük meghalt. Körülmények A modul 1. jórészt Odra városában játszódik. melyet előreláthatólag a szomszédos Kharian Hercegségben tartanak meg inkognitóban. A tenger közelségének révén kisebb zivatarok már előfordulhatnak az év ezen szakában. . A leszármazottak kitaszítottak lettek… családtagjaik temetését sem rendezhették meg otthon. Gyakorta fúj gyenge szellő a város felett. vagy családhoz közel álló személyek (hűséges testőr. old.

ismerős a terep. A találkozó Megérkeznek a helyszínre. Megtalálhatja egyikük egy kiskorában eldugott kedvenc fakardját stb.) • A holttestek nincsenek teljesen kifosztva. játszani.. egy határ menti kisvárosba. (FONTOS! Azok a JK-k. Csalódás. ködös emlékek jönnek elő. a gorvikiak csalinak használták a családfő testét és az összes mentésre érkezőt lemészárolták. ám hirtelen felbukkant a klán egy régi. Ott egy álruhás családi szolga várja a csapatot.. szintén rendelkeznek ezzel a tetoválással! Kicsit különbözik azonban. misztikus tagja. mely a család vér szerinti leszármazottjait illeti. klánja már kihalt). Egy üres épület. az övéké ágaskodó farkas. Ő (a szolga) idejött. de nem jártak sikerrel. nincs temetés. Ha megvizsgálják őket: • Csupán néhány órája halottak. 14 . csak azt. apjuk porhüvelyének kimenekítése Odrából nem sikerült a tervek szerint. nincsenek szolgák.. de értéktárgyaktól igen.. mikor beszélnek. Azt hitték. mert emlékeznek itt gyermekkori játékaikra. a szolga ezzel ellentétesen (menekülni és élni akar. akik a család leszármazottjai. Mikor megérkeznek. ahogy futkároznak a réten stb. Ennél többet nem tud. a hegyi farkas tetoválást a bal alkaron. ez valaha a család telke lehetett. de nem volt igazi küzdelem. amennyiben túlélik. Milo. Segítségével újabb információhoz jutottak. Fegyvertől estek el. hűséges klántag kihozza a családfő testét Odrából és megadja neki a végtisztességet. nem várja őket senki. hogy értesítse az elhunyt leszármazottjait mindezekről. • Mindegyik magán viseli a Vertion dinasztia jelét. Pár nappal később megérkeznek a megadott helyre. a többi öt ember pedig megkísérli a becses test kimentését. ahol – úgy tudják – apjuk temetése lesz inkognitóban. talán épp ezekben az órákban. Keltsünk némi érzelmet a karakterekben. A JK-k Odra városa felé veszik tehát az irányt. A következőket tudatja a JK-kal: Napokkal ezelőtt megpróbálták megszerezni a con Derminik keze közül. Egy utolsó esélyt kaptak arra. hogy kötődjenek a családhoz és múltjukhoz. Egy elhagyott tanya Odrától mintegy 30 mérföldnyire. hogy a körülbelül fél tucat életben maradt. Hagyjuk egy kicsit a JK-kat beszélgetni. A tetoválások jelentésével természetesen tisztában vannak. hogy hol van a találkozó velük. Itt kezdődik a modul a JK-k számára. aki szomorú hírről értesíti őket. elveszett a remény a holttest kimentésére. viszonylag friss hulla.Kezdetek Prológus A JK-k – előtörténetüktől függően csoportosan vagy különkülön – megérkeznek Kharian Hercegségbe. a tanyát saját maguktól felfedezni. Van viszont négy. szükség esetén ismerkedni. ami Odrától egy napi járóföldre egy kis kihalt tanya.

Miután átnézték a házat. . Milo-ként mutatkozik be. A szomszédos Hercegségek csendben figyelnek. vékony kötéldarabot. csak azt. nincs tisztában a legfrissebb fejleményekkel.. • Bujkál a városon kívül. • A városban káosz van. tehát a saját klánjuk készítménye. hogyan és milyen gyorsan történt a Vertion dinasztia bukása. hogy a dinasztiából nem sok embert ismert. amíg nem volt bizonyos abban. megmutatja a bal alkarján lévő hegyi farkas tetoválást.) 15 Milo. lódobogást hallanak. a gorviki con Dermini klán még nem erősítette meg hatalmát. mert a gorviki klán vadászik rá. Szokás szerint megvárják a hatalom megszilárdulását.) Fél éve most járt először Odrában. old. Ez azzal járt. Tehát bennfentes volt. csak nem mert idejönni. apjuk holttestét NEM találják itt. Utólag jött most utánuk. de kapcsolatai már halottak. ő is a részt vett a mentő-akcióban. • Mesél a gorviki klánról. hogy félszemű. (A karaktereket értesítő leveleket egyébként Janytas írta. de gyorsan reagál és kihagyja. messziről figyelte a csapatot. akiknek sikerült túlélnie. de cserébe őt sem ismerték. az utolsó sor kivételével. hogy a leszármazottak vannak itt. Titkosírás kötélnyelven. felolvassa a tartalmát. ha a JK-k rákérdeznek: • Ő külső informátorként dolgozott a dinasztiának. old.) Már egy ideje itt van. és épp tanakodnak vagy induláshoz készülődnek. Ha megmutatják neki a kötéldarabot: • Ránézésre felismeri. • Azt. kegyetlenségükről és határozottságukról. és nem ellenség.• • A családfő. De ezek szerint a con Dermini család gyorsabb volt. de a városban menekülés közben elszakadt a csapattól. con Dermini klán 55. (Motiváció a csapat számára. de nagyon jó úton van felé. hogy hol tartották Esterias holttestét a gorvikiak. A következőket meséli el magától is: • Odrából jött. egy félszemű gorviki. Hor 54. Egy lovas érkezik. egy Hor nevű koldustól tudta meg. pártatlanok. Csupán két emberrel tartotta a kapcsolatot: Esterias (a családfő) és Arimas (az elsőszülött fiú). Ő az egyike annak a kevésnek. Ha a JK-k meg akarják támadni. majd a győztessel kezet ráznak. akkor ő is el tudja olvasni. hogy néz ki. amin csomók vannak. (Ezen az utolsó soron maga is meglepődik. • Ha odaadják neki. Amennyiben a Hegyi Farkas nyelvén van. Csak. mint ő. (Nem tudják. old. a félszemű túlélő Milo 53. aki már évek óta a család megbízható informátora. tudott az érkezésükről.) Az egyik hulla görcsösen markol egy összetekert. tulajdonképpen kém volt. hogy ez valószínűleg egy piqual (gorviki: kötélírás).. a támadók elvitték. • Várta a JK-kat. Leírja nagyjából.

apátok testének kimenekítése nem sikerült. Milo nem tud semmit pontosat a városban éppen folyó dolgokról. nincs ellenőrzés. Milo egy elhagyott erdészházhoz vezeti őket. Az út egy napot vesz igénybe. vagy szív felett viselve. old. Általános információkat szerezhetnek be tőle a városról. Mikor megközelítik úgy 8-10 mérföldnyire Odrát. nem várhatnak segítséget a szomszédos Kereskedő Hercegségektől. Utazás Odrába Ezek után a JK-k a város felé veszik az irányt Milo vezetésével. viseljetek egy fehér szirmú virágot kalapba tűzve. Mindenféleképpen jussanak hozzá az általa rejtett információhoz. és más politikai hatalomtól sem. Útbaigazítja a JK-kat. aki igen. inkognitóban élő tagjai Odra városában. (A Vertion-család személyes tanácsadója és varázstudója volt évek óta. hogy ha szükségük van valamire. gondtalanul lezajlik.A kötél mondanivalója: Ha ezt a kötelet olvassátok. A kapunál simán bejutnak. és nincs itt. Hogy felismerjenek titeket. én halott vagyok. ismerkedhetnek egymással és Milo-val. Janytas Ne bízzatok a félszeműben. Ez a rész nagyban meghatározza a JK-k motivációját. hogy a JK-k TÉNYLEG bosszút akarjanak állni családjuk haláláért. Előfordulhat. tehát az egész modulra legyen elegendő motivációjuk. Ha a JK-k információt akarnak. Ő ott marad. mindenféleképpen be kell menniük. ami nem erőltetett. majd elválnak. Ha lehet. SZABAD JÁTÉK! 16 . megkereshetik itt. mert sosem látta. tegyük a félszeműt szimpatikussá számukra (ez számíthat később a kaland folyamán). mint ahogy itt le van írva (pl. Ha Janytasról kérdeznek Milo-tól: • Az általános dolgokat el tudja mesélni róla. Én már nem segíthetek. Mindent vessünk be. de ő a városba be nem teszi a lábát. Ha nem találják meg a kötelet maguktól. Biztatja a JK-kat. Odrában A városba a JK-k már egyedül érkeznek. várjanak pár órát.) • A “holttestek között van-e Janytas?” kérdésre nem tud válaszolni. Ez idő alatt a JK-k beszélgethetnek. örökségük elvesztéséért. Megjegyzi. megölik Milo-t stb. hogy így is gond nélkül jussanak el a városba. Előtörténetükből és motivációjukból fakadóan maguktól is Odrába kellene menniük. Klánunknak vannak még elbújt. nem kockáztatja a városba való visszatérést. ő mindössze két emberrel tartotta a kapcsolatot. Legyenek tisztában a JK-k azzal a ténnyel. sőt városőrség sem igazán. hogy a JK-k teljesen máshogy cselekszenek. De van. de ne erőltessünk semmit. hogy ha keresik.) Kezeld az ilyen helyzeteket. hogy egyedül vannak. segítsünk nekik. Janytas 55. és legyél azon.

• Ha a játék kezd lelohadni. dobj be egy segítő mellékszálat. mit értünk mellékszál alatt? Esetünkben gyűjtőfogalomként használjuk. mely az összes mellékszálat és a köztük lévő fontosabb kapcsolatokat mutatja. és ezek egy részét a JK-k megjósolhatatlan módon fogják generálni játék közben! 17 . ahogy ők akarnak. dobj be egy hátráltató mellékszálat. • Támaszkodj a mellékszálakra. Hadd játsszanak úgy. A bedobni kívánt szálat a csapat ismeretében bármikor. ide értünk minden többé-kevésbé önálló. túl gyorsan haladnak. • Ha olyan a mellékszál. dobj be egy motiváló mellékszálat. bárhogy módosíthatod. vagy később elkezdeni kívánt mellékszállal! Mikor vezess be egy-egy mellékszálat? • Ha a JK-k maguktól szaladnak bele.Hogyan mesélj a továbbiakban? • Hagyd a JK-kat cselekedni. hiszen rengeteg apró hatás van. hogy az logikus legyen. ez nem tartalmazza az összes köztük lévő kapcsolatot. • Ha a Játékosoknak segítségre van szükségük. Figyelem. ha van értelme bedobni! Csak úgy módosítsd a történetszálat. Csupán a következő aranyszabályokat kell követned: kerüld a következetlenséget! Csak akkor dobj be egy szálat.  Mellékszálak E lőször is. és koherens a többi már elkezdett. Kitalálhatod és bevezetheted a saját szálaidat is (akár a meglévőkből is lophatsz ötletet). • Támaszkodj a környezeti és NJK leírásokra. Számos előre elkészített mellékszál van kidolgozva a modulban. • Improvizálj. de semmiképpen se erőltess rájuk semmit. • Ha a Játékosok nagyon jók. Ezek egyike sem kötelező. ami passzol a csapatkoncepciójukhoz / játékstílusukhoz. és úgy gondolod. • Finoman terelheted. A következőekben egy ábra található. bedobható játékötletet. te reagálj a cselekvéseikre és játssz velük. segítheted. vagy éppen hátráltathatod őket. hogy fokozná a játékélményüket.

18 .

Janytas Ne bízzatok a félszeműben. én balról. és az itt leírtakat figyelmen kívül kell hagyni. akkor a temetőőr eligazítja őket. ki fogják szúrni őket. vagy szív felett viselve. csak a temetőben. megmutatja nekik. akkor kötelező. viseljetek egy fehér szirmú virágot kalapba tűzve. majd elválnak. hogy a JK-k rájöjjenek: nem érdemes viselni a fehér szirmú virágot. akkor kiderül. Ez a szál arra hivatott. Csakhogy friss sír sincsen. de nem nekik. De van. Hor nem volt „Odanézz! Annak ott egy fehér rózsa van a mellényzsebében. és csak a beavatott Vertion klántagok tudják elolvasni. Ám amennyiben a JK-k viselik a fehér szirmú virágot az kötél utasítása szerint. mellékszálban. még nem lettek eltemetve. aki igen. az elszabadult vadállat áldozata lett. tanúi egy fiatal szerelmespár turbékolásának. A lány ad a fiatalembernek egy fehér rózsát. mert a gorvikiak figyelnek a jelre. Hogy felismerjenek titeket. akkor köztük megtalálják Hor testét. hogy informátorként dolgozik. a fickót félreviszik és megkéselik. Ha a JK-k megnézik a tegnap éjszakai áldozatokat. Sötét hatalmak Hor volt. Most már bizony nem találják meg. ami egyedi kötélnyelven íródott. Ha a JK-k később is vissza akarnak menni. hogy a fickót tegnap éjjel baleset érte. méghozzá elég hamar. Klánunknak vannak még elbújt. de Hor nincs szétmarcangolva. hol tárolják a friss holttesteket. A JK-k az utcán / fogadóban / stb vannak. Rövid vizsgálat után nyilvánvaló lesz: a többi áldozattal tényleg valami állat végzett. Erre azonnal felfigyel két gorviki. A gorvikiak. .Ha a JK-k megpróbálják megkeresni a Hor nevű koldust (Milo-tól hallhattak róla). Részletek A gorvikiak c. vele kés végzett. mert rájöttek. Néha szokott ilyet tenni olyan testekkel. már nem találják. apátok testének kimenekítése nem sikerült. 19 Hor 54. Én már nem segíthetek. inkognitóban élő tagjai Odra városában. amik senkinek sem hiányoznak. A temetőőr megszorongatása esetén elárulja. újra megnézni Hor holttestét. FONTOS! Amennyiben a JK-k nem hallottak Hor-ról. A kötélírás Ez a szál már elindult a kaland kezdetekor. hogy eladta a testet az új iskolába (Nekromanta Rend). hisz a kaland elején kaptak a JK-k egy kötelet. Te jobbról. akkor Hor nem halt meg. Háttér: a gorvikiak végeztek Horral. mert jó pénzt kap érte. Érintett mellékszálak: A kötélírás. Amennyiben a JK-k továbbra is viselik a fehér virágot. Ha elmennek a temetőbe. kalandorok kíméljenek Ha ezt a kötelet olvassátok. és orvtámadás fogja érni a csapatot. Érintett mellékszálak: Az elszabadult állat. én halott vagyok. A gorvikiak Jelige: Fehér virág. A fiú repdes a boldogságtól és kitűzi a mellényzsebébe a rózsát. old. vagy nem keresik. Illetve használhatják csapdaként is stb. Személyleírást lehet szerezni.” Minden esetben ajánlott bevetni.

azért nem olvasta fel nekik az utolsó sort. ha megmutatják neki. hogy ne bízzanak Milo-ban. hogy félszemű. Milo-ról tud. hogy keressenek kapcsolatokat. de ő az utolsó sorról hallgatni fog. már a con Dermini vezetői között foglal helyet. ám tart tőle. • Janytas. Fehér virág = halálos ítélet. hazudok?” A JK-kat bárhol. de nem ismeri. hogy jöjjenek el a városba és viseljenek egy fehér szirmú virágot. de őt jó eséllyel nem érik el és nem tudják rávenni. • ha még újak. Eljátszotta a saját halálát. akár egy szabadúszó zsoldos banda vagy egy részeg matróz csapat is. amennyiben még él a történet szerint. • Janytas nem halt meg. elsősorban a városon kívül. nem hagynak élni „– Azt mondtad. épüljenek be valahova. Milo épp ezért bujkál. Csapda az egész. ha mindkét klán úgy tudja. Ebben az esetben a kis halak meg csendben maradnak. Érintett mellékszálak: A gorvikiak Segítség. áruló lett. akár politikai indokból • ha a gorviki klán oldalán állnak: a dzsad klán emberei. Ez azért kell. ezért megpróbálja elvágni őt a JK-któl a kötélben való utalással. Ami az egész kötél-ügy hátterében áll: • Milo-ban valójában megbízhatnak. A fehér virág alapján felismerhetőek lesznek.Akik el tudják olvasni: • Milo. hogy hogyan cselekednek. bármikor megtámadhatják a városban. Ha nyíltan és látványosan valamelyik klán oldalán tevékenykednek. és így a gorviki klán el tudja varrni a Vertion dinasztia utolsó szálait is. hisznek-e Milo-nak. Ez a szál arra ösztönzi a JK-kat. A kötelet az ő parancsára helyezték el a gyilkosok a helyszínen. akkor lebuktatják magukat. és nem bírják egyik hatalom védelmét sem: bármelyik klán. Ha Milo-n kívül mással is elolvastatják. mert senki nem ismeri a JK-k arcát. • Hor. hogy nekik dolgoznak. A városban pár ártatlan félszeműt fel is koncoltak miatta. vagy ha a holttestnél a lelkéből nekromanciával kiszedik az információt. Janytas. dehogyis! – Szóval azt mondod. A dzsadok 20 . Illetve. akkor fény derül az utolsó sorra. ezáltal a con Dermini. Érintett mellékszálak: A gorvikiak. illetve bárki. Innentől a JK-k dolga. Milo nem tud Janytas árulásáról. Csak és kizárólag akkor úszhatják meg a támadásokat. ha már „kapcsolatban” állnak vele. csupán csak annyit tud Milo-ról. akár pénzszerzési. akkor a másik klán akár orgyilkosokat is küldhet. akár rasszista. anyám Tharr fattya? – Nem. tehát az átlagos kötekedőktől békében maradnak. Ám nyilván nem akarta bemártani magát. A kötél arra szólítja fel a JK-kat. • Arimas. őszintén segíteni akar a JK-knak. ami pont arra utal. • ha a dzsad klán oldalán állnak: a gorviki klán emberei.

aki valójában felelős a gyilkosságokért. mert több emberük is meghalt. mert összefutott azzal a ragadozóval." • Pletyka: „Eddig csak éjszaka csapott le. azt nem tudja. hogy nem az elszabadult állat felelős a halálesetekért. és visszaadják az eredeti tulajdonosnak 50 aranyért. A JK-k sok mindent kezdhetnek a szállal: • Megtalálják. és eladják az alvilági gladiátorarénába.A városban pletykák szállingóznak egy állatról. A sorozatgyilkos Továbbiakban lásd lentebb a Piroska és a Farkas c. Miután kiderül. pontosabb információ megtudható a con Dermini klántól. A khál a csatornák mélyén rejtőzött el. hogy pusztítson / stb. aki szíves örömest ajánl 50 aranyat annak. és ez még jobban felbolygatja a várost. Tényleg elszabadult a dzsadoktól egy egzotikus állat. A dzsad piacon megkereshetik az állatkereskedőt. erre előbb-utóbb a JK-k maguktól rájönnek. • Pletyka: "Gyilkos ragadozó. általában éjjel vadászik. Ha a JK-k lezárják ezt a szálat. • További. Nagymacskaszerű / medveszerű / hüllőszerű. hogy a Csatornarendszer nem biztonságos. • Megtalálják. old. • A gorviki klán küldetéseként megölik az állatot (lásd A gorvikiak mellékszálat) • Megtalálják. és megölik / békén hagyják / saját szolgálatukba állítják / szabadon engedik a városban. Ugyanis nem a khál vadászik éjszakánként. Piroska és a Farkas 21 . • A Halászok céhétől megtudható. mellékszálban. de hogy milyen állat. és csak embert ölt. Piroska és a Farkas Az elszabadult állat 67. old. A helyzet iróniája.. Ő az egyetlen. Érintett mellékszálak: A gorvikiak. sebeit nyalogatja. • Pletyka: "A dzsad piacról elszabadult egy egzotikus dög". Érintett mellékszálak: A gorvikiak. aki hitelesen le tudja írni az állat kinézetét.. ahol akár 100 aranyat is hajlandóak adni érte. ami éjszakánként embereket öl. az emberhús a kedvence. a gorvikiak nyíltan 250 arany vérdíjat tűznek ki a felelős személy vagy állat fejére. Az elszabadult állat A gorvikiak (mellékszál) 34. amennyiben a JK-k nekik dolgoznak. a gyilkosságok akkor sem maradnak abba. de a nagyobb állatokat is kedveli. A sorozatgyilkos. A fél város a gyilkost próbálja megtalálni. aki élve visszahozza neki az állatot. egész pontosan egy vad khál. már nem mernek bemenni. lásd A gorvikiak mellékszálat. hogy a gyilkos ott van a JK-k szeme előtt.” • Minden pletyka másképpen írja le a kinézetét.

kihívták a város szélére. mindent ennek rendel alá. old. Nem minden éjszaka öl. Vérfarkas / Mindenképp érdemes bevezetni e mellékszálat. gyermeket. Teljesen ki van borulva. gyakran négy-öt áldozatot is szed. Minden reggel a csatornákban ébred. Nem mer felmenni a városba. de nem mindenben követjük. Tehetetlen dühében őrjöngött. a JK-k testvére. tudta ezt ő is. nem csak klántagot. mellékszálat. és vérfarkasként léteznek tovább. valójában egy farkasember. azaz Arimas táplálkozik helyette. Bár nem csinál semmit. a Farkas 53. A következő esemény a KM által meghatározott tetszőleges időpontban történik meg: Amikor a JK-k az utcán egy csatornanyílásnál / lent a csatornában / stb. mindig csak a gorvikiakat veszi célba.) A holttestét megtaláló gorvikiak kegyetlenül feldarabolták. A con Dermini klán emberei párbaj indokán tőrbe csalták. azaz Piroska 62. Huszonkét áldozata volt. Piroska A kaland kezdetekor a vérfarkas-lélek egy kislányban van – nevezzük Piroskának –. Élőholtak. Amikor vadászik. Lelke nem tért vissza a körforgásba. Efraim il-Mundzsur. megérzi az azonos vérbosszú szándékot és a Vér Szavát. ahova bevette magát. Csatornarendszer 48. és nem emlékszik semmire.” / Bestiárium. és testrészeit nyilvánosan bedobálták a tengerbe. és beköltözik az egyik JK (vagyis közeli rokonának) testébe. mert különleges élményekkel gazdagíthatja a játékot! Arimas. Arimas párbajsegédjei és testőrei meghaltak. 22 . Végső célja az egész gorviki klán kiirtása. azonban köztük nem válogat. old. de nem tudja. ott a Bestiárium a mérvadó. de amikor igen. csak naphosszat vacog a csatornákban. old. épp közel haladnak el hozzá. véres a ruhája meg a keze. A vérfarkas Arimas Vertion. Odra város csatornája 78. hogy halálukkor kiesnek a reinkarnáció folyamából. hanem nőt. hisz a Farkas. a dzsad klánvezér elveszett lánya.Piroska és a Farkas „Egyes személyek a vérengzésnek és kegyetlenkedésnek olyan határtalan fokát érik el életük folyamán. katonát egyaránt öl. ám ő maga a kiemelkedő harci tudása miatt túlélte a küzdelmet és legyőzte ellenfeleit. és a városba menet visszafele minden útjába eső gorvikit legyilkolt. valamint A gorvikiak c. végül ő is meghalt. Ő azon az éjen vált szörnyeteggé. hanem vérfarkassá vált. amikor meghalt. Már nem volt esélye túlélni. (Itt a Bestiáriumban szereplő vérfarkas leírását vesszük alapul. Emiatt azonnal otthagyja a kislányt. hogy valami furcsa történik vele. aki a csatornákban vacog. de régi énjének egy darabja torzultan megmaradt. nem mer kimozdulni abból a sarokból. Lásd A dzsadok. Tisztában van vele. idegileg összeroppant. old. és egy tucatnyi gorviki az életére tört. hogy mi. mégis életben marad. akik csapdába vezették. A kislány valójában Efraim. Ami nincs külön megemlítve. Egyetlen célja a bosszú mindenekfelett. és szükség esetén bármitől megvédi. Arimas tudata leépült. akkor sosem áll meg egynél. Azonban a csapdából való kitörés során nem tudott elkerülni egy mérgezett pengét. A Farkas Aki az éjszakai vérengzésekért felelős.

hogy utána hogy fog a város a JK-ra nézni. és megvédi a hordozót. És furcsák azok a horzsolások és karmolások a testén. mellékszálat. a Farkas azonnal megpróbálja átvenni az uralmat a test felett. ha csak a JK-k nem találják és mentik meg a csatornából. A Farkas éjjelente néha elmegy vadászni. Éjjelente el is megy gyilkolni. Harcértékeit ismerve ez jó eséllyel sikerülni is fog. Ha a Farkas lelket felfedezték. Más kérdés. és az marad a Farkas lélek távozása után is. Lásd A kötélírás c. hogyan használják ki. aztán amikor kitisztul a kép. és ettől függően a Farkas segítheti vagy hátráltatja őket. A Vertion-féle piqual-nyelvet ismeri a Farkas.. ezért csak kevés esetben tudja segíteni a csapatot információval. Hogyan meséljünk. Ne feledjük. aztán koppanjanak egy nagyot. akkor tud a lénnyel mentálisan kommunikálni. esetleg külön kérés nélkül is. amíg nem fedezik fel. hanem egyben átok is. csak úgy érzi. akkor egy belső mordulást hall. A HORDOZÓ NEM TUDJA URALNI A FARKAST. Ezt éreztessük a hordozó JKval. Ha nem szabadulnak meg a Farkastól. A KM döntése. a Farkas jelenléte nem csak egy tápos segítséget jelent a kalandban. a Farkas átveheti a JK felett a hatalmat egy nagyon kellemetlen pillanatban. idegroncs. hogy valami nem stimmel. A Farkas nem szól bele a hordozó életébe. akkor a JK-kon múlik.. A Farkassal jó / közömbös / negatív viszonyt is ki lehet alakítani. egy pillanatra elveszti a tudatát. hogy ezt épp mikor teszi meg. egy idő után a JK önmaga is véglegesen fertőzött farkasember lesz. akkor egyensúlyra és szövetségre kell törekednie vele. életképtelen. Pár nap után szomjan hal. így ebben biztosan tud segíteni a csapatnak. A vadászatot követő reggel a hordozó JK nem emlékszik semmire. Ha nem akar folyamatosan „összetűzni” a Farkassal. Ha a hordozó képes pszi-t használni. Meg persze a saját társai.Piroska továbbra is a csatornákban marad. pl. nappal pedig keresi – önmagát. addig nem kommunikál a hordozóval. A Farkas nem nagyon emlékszik az életében szerzett emlékekre. ezt éreztessük is vele! Pl. A város sorozatgyilkosa tehát – átvitt értelemben – az egyik JK (lesz). megment egy gorviki-t. Negatív esetben pl. ha a Farkas lélek jelen van az egyik JKban? • • • • • • • • • A Farkas jelenléte ne derüljön ki a JK-knak egyből! Szépen lassan fogjanak gyanút. akkor azon kapja magát. Ha a hordozó JK életveszélyes sebet kap. 23 . ha a Farkasnak nem tetszőt cselekszik a hordozó. hogy kitörte a fickó nyakát. hogy nagyon rosszul aludt.

és másik befogadót keres. A JK-k a másik üvegcse alapján alkímiával. A lényeg. aki értékeli az ilyen különlegességeket. Lefolyási ideje 3-7 nap. hogy fogalma sincs. ha megölik akkor sem). de van neki még 1 ugyanolyan üvegcséje. hiszen ők vannak kéznél. akkor sugallhatjuk. mellékszálat! Érintett mellékszálak: A gorvikiak. hogy éjszaka álmában szétvakarózta magát (és késleltethetjük a Farkas jelenlétének kiderülését). de ne hagyjuk. Egy dologban igazat mondott a dzsad kereskedő: ellenszer nincs. nem is méreg.) • Kiűzik a testből. (Ám ez akár egy másik JK is lehet. old. Egyetlen hatása. nem szándékos volt!” Amikor a JK-k egy piacon vannak. Érintett mellékszálak: Piroska és a Farkas 24 . Az elszabadult állat. Ekkor a Farkas lelke otthagyja a hordozó testet. hogy az illető bőre általánosan mindenhol viszketni fog.. majd véletlenül az egyik JK-ra ejti az üvegcsét. hogy milyen folyadék ömlött a szerencsétlen JK-ra. magas szintű pap (Űzés – Túlvilági Lények). meg szakadt a ruhája. hogy arra a JK-ra öntsük. A sorozatgyilkos A dzsad szélhámos A gyógyfüves 41. Ez a "legszebb" megoldás. mindenképp be kell mesélni a lenti. mert Arimast is megmentik a bűnhődéstől! Annak a JK-nak. az széttörik. "Látom uraságod abból a fajtából való. és megszűnik létezni. (Dobhatunk alibiből egy Képességpróbát is. ezáltal halálon túli léte elveszti értelmét. • Ha teljesítik a Farkas végső célját (vagyis a gorviki klán kiirtását). vagy a másik kereskedő utánajárásával kideríthetik. vagy Endrin (lásd a Sötét hatalmak mellékszálat). egy másik kereskedőtől (a gyógyfüvestől) kapta ráadásként egy félszemű majom mellé. balzsamos folyadék éri a bőrét. egy dzsad kereskedő kínálgatja a JK-kat valami csodaszerrel. akit megszáll a Farkas. és gyanús. tele van karmolásokkal. és véresek a körmei. Így amikor reggel felkel az illető. ki kell szenvedni a lefolyását. hogy a JK megússza!) A dzsadból kiszedhetik. A folyadék: Többnyire ártalmatlan. Erre képes: Élet szférájú. vesse fényes tekintetét erre a ritka fegyverméregre! *mutogat egy apró törékeny üvegcsét* Ez ellen még ellenméreg sem léteHOPPÁ! Jajj-jajj Galradzsa segíts meg.. A dzsad szélhámos c. visszakerül a lélekkörforgásba. akkor őrjöngése és bosszúvágya lenyugszik. és nagyon gyorsan be is szívódik. hogy vegyék meg.Megoldási lehetőségek: hogy lehet a vérfarkastól megszabadulni? • A hagyományos módszer: vérfarkas formában halálra verni. akiben benne van a Farkas. Egyáltalán nem halálos. hogy mi volt a folyadék (tényleg nem tudja.

és nincs visszaút. Az ellenfél a kör másik felén. pl. az nyer. aki az első vágást ejti a másik ARCÁN. Tehát nem halálig tart. mikor a JK beindulna. a csuklójukat még mindig fogják. Harcosok klubja. Pusztakezes ökölvívás védőfelszerelés és szabályok nélkül. akkor az ellen is ki lehet állni… továbbra is puszta kézzel. itt elkezdődhet. Gorviki viadalok A Felkelő Nap Háza 75. hogy ez a legveszélyesebb viadal. pozitív fogadtatás esetén be is viszi őket a klánhoz. és felajánlja nekik a klánhoz külső tagként való csatlakozás lehetőségét. vagy a fegyverért? És az ellenfél vajon melyikért fog? A győztes – amennyiben túlél – jutalma 25 arany.. akkor egy gorviki klántag felfigyel rájuk. éjszaka. Ha A dzsadok című mellékszál még nem kezdődött el.A Felkelő Nap Háza nevű szerencsebarlangban lehet belefutni ezekbe a rendezvényekbe. Tirman személyesen adja át. Amennyiben Az elszabadult állat című mellékszál még nem kezdődött el. mert az egyik fél MINDEN esetben meghal. Kürtszóra. benne az ellenszer. a győztes halálos gyomorsebet kapott. közvetlenül egymás mellett a földbe szúrva. Érintett mellékszálak: A gorvikiak. egy NJK-n keresztül tudatosítsuk benne. itt elkezdődhet. A JK-k fogadásokat köthetnek. aminek a tetején egy üvegcse. A JK-kra felfigyelhet egy dzsad klántag. 3 óránál 1 db rövid. akkor megfogják a csuklóját és a körhöz viszik. a vesztes csak egy karcolást az arcára. Késpárbaj Mindennapos verseny. nagy meglepetésére a mellette álló férfi. 6 óránál a JK. Ha a JK-k bármelyik viadalon győztesként szerepelnek. A dzsad kereskedő megkeresi a JK-kat. A népek körbeállnak. néha leszámolásokra is alkalmazzák. aki az arénába vezette őt. Száz szívdobbanás Hetente két-három alkalommal megrendezett verseny. látván. A legnagyobb látványosság. fogadásokat kötnek és hangosan ordibálva bíztatják kedvencüket. A két versenyző egy-egy késsel megy be. Fegyvertelenül lépnek be. Ha azzal fejezték be Az elszabadult állat című mellékszálat. ha egyszer belépett a ringbe! Ha vállalja. rátermett embereknek tűnnek. de néha mind a két résztvevő. A dzsadok A kereskedőnegyed piacterén napközben zajlik az ökölharc. hogy a dzsad kereskedőnek visszavitték az állatot. Ezt a Felkelő Nap Házának vezetője. és felajánl nekik 50 aranyat. illetve bármelyiken indulhatnak. és puhatolózik náluk. majd odasziszegi neki: "100 szívdobbanásod van. hogy milyen jól harcolnak. megvágja a JK alkarját. 9 óránál egy embermagas kőoszlop. ha visszahozzák neki az állatot.és 1 db hosszúkard van. Az elszabadult állat 25 Dzsad viadalok . Érintett mellékszálak: A dzsadok. Ha egy JK nevezne erre. Dilemma: a méregért fussunk. A kör kinézete: 12 óránál áll az ellenfél.. Esetenként meglepő eredmények jönnek ki. Itt lehetőség van megölni Tirman-t A gorvikiak vagy/és A dzsadok mellékszálból vett küldetés teljesítéseként. hogy bevedd az ellenmérget". hanem az első sikeres vágásig az arcon. old.

" A Nekromanta Rend tanulói valamilyen okból kifolyólag vonulnak a városban. hát úgy körülbelül 20 varázslói zónát a sajátodon belül. hogy az „új iskola” tanítványai közé tartozik.. • A fickó lerázható erőszakkal. mindenki utat nyit nekik. amit akarnak. (Azért a dühét ne eresszük a JK-kra. • Ha valakinek van legendaismerete. • Ha van varázsló. KM – "Az utcán sétáltok. Közel két tucat feketecsuhás (lehajtott fejjel. Te. varázslóorgyilkosok.Kék a szeme… "Psszt. ha van egy-kettő tartalékban". ha elhozod nekem. Ezután a vele beszélgető JK testrészei felé kezd érdeklődni. Azok túlélők. vagy Élet szférával rendelkező pap/paplovag a csapatban. hogy a többi JK ne hallja. hogy minek kellenek a testrészek. és jelentik Endrin-nek. hogy minden egyes zóna feketemágiától fertőzött volt. mászkálnak. akkor rájön. 18. komoly következménye nincs. old.. gorviki kultúrája vagy történelemismerete. Érintett mellékszálak: Sötét hatalmak Osztály-kirándulás Nekromanta rend 46. nem történik semmi. Megér nekem fél aranyat is darabja... • Amennyiben a fickót megölik. ezek inkább hasonlítottak egy szerzetesrendre. az feketemágia nyomait érzékeli. Ha a JK nem enged.) Érintett mellékszálak: Sötét Hatalmak 26 .. hogy egy rendtag élő emberek testrészeire alkudozik. hogy van egy ilyen hatalom is a városban. egy gyanús. amíg le nem rázzák. hogy ez bizony nem Holdkos. akkor csak azt mondja... A JK-k azt tesznek a szállal. *mutat a KM a varázsló JK-ra* érzékelsz 16.) • Ha nem ölik meg a fickót. és valószínűleg utána fognak nézni. hol van a Nekromanta Rend Iskolája. • A JK-k követhetik őket. a csuhások elvonulnak. arcuk nem látszik) sétál lassú tempóban." Amikor a JK-k a piacon / fogadóban / stb. és beszélgetést kezdeményez vele lehetőleg úgy. a Nekromanta Rend vezetőjéhez. mögöttük újra indul az élet. Ha a JK-k is kitérnek. akkor folyamatosan követni fogja a JK-kat mindenhova. akkor megpróbál más. amikor TE.. az utca előttük kihal. feketeruhás alak leszólítja az egyik JK-t.. ügyes lerázó meneküléssel. ismered azt az embert? *mutat az egyik JK-ra* Gyönyörűek a szemei.. • Ha megkérdeznek valakit a környékről. a hír még aznap eljut Endrinhez. aki a KM tetszése szerint reagálhat rá. vagy bármilyen testrész felajánlásával (amely akárkié lehet). és megnézhetik. • Ha a fickót nem szerelik le valahogy. hogy ki ez a feketeruhás fickó. azt mondják. akkor Endrin megköszöni és lerendezi az illetővel a dolgot. "mindig jó. hanem valami más. "olcsóbb" testrészekre alkudozni. Ez a kis közjáték igazából csak információ-szerzésre jó: • A JK-k tisztában lesznek vele. (A varázsló tudja. Ha megkérdezik tőle. befordultok egy sarkon...

Az egyik erős managyűjtő hely. Lásd lentebb a Küldetés részeket. Ha a managyűjtőhelyről kérdezik. a következőket árulhatja el: a temetőben van. akkor elmondja a véleményét. Ebben az esetben fény derül a Farkas jelenlétére. hogy beköltözött egy varázslóiskola. lásd lentebb a Küldetés résznél. így egy vérfarkasról is sok infót meg lehet tudni tőle. old. Hisz vagy kidobja a JK-kat. ha jó kapcsolatot alakítanak ki vele. még bármikor szükség lehet rájuk. nem hordja magasan az orrát. egy földalatti kripta. A rendnek a pletykákkal ellentétben semmi köze nincs a Holdkos gorviki iskoláihoz. Ha a Farkas egy JK-ban jelen van. vizsgálja meg őket. hogy Arimas Vertionról van szó. . Itt egy feladatot is felajánl a JK-knak.“Temessétek el a holtakat. de a manát taszítja. hogy egy kóborlélek. csak sokatmondóan mosolyog (hisz még nem akadt a hely nyomára. melyek pusztán megfelelő beszélgetéssel megtudhatóak tőle: • • • • A városban két hely is van. akkor további infókat tudhatnak meg tőle: • Megkérhetik. A JK-knak sem harapja le az orrát. A rend vezetője.” / Alyr Arkhon / A városba lassan egy éve már. • Szívesen beszélget nekromanciáról. old. csak akkor. akkor szélsőséges döntés következik. Infók. Ha a JK-k figyelmét ezt felkelti. és többet nem akarja látni őket ott. bárkivel hajlandó. Endrin mindenáron meg akarja őrizni iskolájának nyugalmát és függetlenségét. Nyitott. Ha a manamentes területről kérdezik. hogy a JK közéjük való (Nekromanta Rendbe). Ha rákérdeznek. és a tervük az. és sokszor nem kereshető fel. A hely bizsereg a feketemágia utóhatásaitól. Endrin Katalinas 65. A másik manamentes. Ha elnyerik a szimpátiáját (teljesítettek neki legalább egy küldetést). akkor Endrin ezt érzékeli. simán fel lehet keresni és beszélgetni vele. akkor azt mondja. hogy visszaszerzik a hatalmat. és vizsgálatra kérik őt. Sok időt nem áldoz a JKkra. Csak annyi derül ki. egy vérfarkas van a JKban. ami mágikus szempontból különleges. és őfelé nyitottabban fog állni. De ne túl mélyre. azt. hogy szívesen… cserébe egy szívességért. pl. Célozgatásokat is tesz a JK-nak. hogy nézzen bele a fejükbe. Valószínűleg valami szekta használta régen sötét szertartásaira. nem tudja mi történt. • Ha a JK-k megkérik. Úgy érzi. mert 27 Sötét hatalmak A nekromanta rend 46. a válasz nemleges lesz. az aurája fekete nyomot hagy az asztrális síkon. Ennél többet vizsgálat nélkül nem tud mondani. hogy ők a város jogos urai. Az nem. akkor nem válaszol. tárgyalni bármikor. segítenek neki céljai elérésében. Ha a JK-k felfedik előtte. de biztos a létezésében). hogy segítsen nekik a gorviki klán kiirtásában. miért nem használja ki stb. hogy hogyan lehet tőle megszabadulni.

csak ha kiszedik belőle. hogy az adott klán semlegesen viszonyuljon az ő rendjéhez. • A lény egy vámpír. mert szükségük van egy szövetségesre a gorvikiak ellen. Ő azt kéri. akkor segít nekik.• rontja a semlegességét. Embert nem ad. akkor erről Endrin is tudni fog. Küldetés – A “lény” • A temetőben. már többször is próbálkoztak a gorvikiak). fura dologgal szembesülhetnek. és halálig küzd. hogy hozzák el neki a lényt. és a Nekromanta Rend ruháját és tetoválását viseli. amíg ő nincs közvetlenül érintve. meggyőzőek. Ezért nem tudja maga Endrin elintézni ezt a dolgot. ő maga sem száll hadba. mellékszálat. Megkéri a JK-kat. vagy holtan. Megoldás erre igazából nincsen. csak mágiával sebezhető. • Ha a JK-k elmennek a kriptába. • Ha sikerrel járnak és visszaviszik a vámpírt a vezetőnek. Endrin titkos fegyvere 28 . mert tényleg ott a vámpír (erős JK-csapat esetén pár ghoul segítheti). Amennyiben sikerül meggyőzni. Erről Endrin-en kívül senki nem tud a városban. mert azon a környéken senki nem jár. teljesítettek küldetéseket stb. segít is nekik (elsősorban a tudásával és információival). Piroska és a Farkas. Nem csak a JK-k. hogy a vámpír tényleg az ő rendjéből való ember volt. hogy "az én semlegességemet". hogy elpusztítson?". old. A dzsadok. ha a JK-k több jó pontot is szereztek nála. a manamentes területre beköltözött egy lény. Vámpír novícius 66. nem számít. hogy mit kapnak cserébe. amíg neki nem kerül semmibe. Osztály-kirándulás. infókat adhat a JK-knak. ezenkívül nem lehet infót kiszedni belőle. Érintett mellékszálak: Kék a szeme. Pl. a gorvikiak pedig „aki nincs velünk. egy "baleset" eredménye lett ez a kellemetlen dolog. Részletekért lásd az Endrin titkos fegyvere c. esetleg varázstárgyat is stb. hogy tegyenek annak érdekében. tippeket. és ezen kívül még jól is érvelnek. Többet nem hajlandó beszélni róla. hogy mindenkit félreinformáltak. de a vámpír sem képes mágiát alkalmazni. Szabad bejárást biztosít nekik a rendházba. Erről többet nem hajlandó mondani. Odra város temetője 76. akkor kiszedhetik belőle. Endrin ezeket nem feltétlenül osztja meg a JK-kal. Küldetés – Semlegesség Amennyiben a JK-k nyíltan tevékenykednek bármelyik klán oldalán. ő csak kölcsönös semlegességet kíván. mosolyogva azt válaszolja. Élve. Ha a JK-k megkérdezik. arról csak annyit mond. beépültek. Nem hajlandó szövetségre lépni velük (pl. az ellenünk” elvet követik. vagy pedig meggyőzik a JK-k. de innentől kezdve sokkal kedvesebb a JK-kal. de ez csak akkor lehetséges. A vámpír reakciója: "Már megint rám küldött valakit az a vén eszelős? Mikor jön már ő maga. A gorvikiak. de csak addig. ám a terület manamentes. és látszólag megmarad a semlegessége. a dzsadoknak mindenképp kéne a segítségük. nincs semmilyen titkos fegyver. Ha a JK-k felhozzák neki a titkos fegyver témáját. old.

A föld alatti teremhez vezető ajtó nincs különösebben védve fizikailag. ami akkora hatalmat adhat a birtokos kezébe. az Endrin számára egy felbecsülhetetlen értékű kísérlet. szürke kőpadlón csak akkor vehetik észre. akkor meglepetésükre nem találnak semmiféle titkos fegyvert. akik figyelmeztetik. Így megtalálhatják a „titkos fegyvert”. (Most már tudjuk. akkor könyörög. Sima retesz. egy göthös.) A kísérlet létezéséről és helyszínéről a Rend összes tagja tud. se zár. mihez köthető a „baleset” a Sötét Hatalmak c. primitív zombi odaállítva. Csak annyit sejtenek róla.. • Nehéz észrevenni: A bilincsek nem csak erősek. old. amik óvatosságra inthetik a JK-kat: • Könnyű észrevenni: Az öreg vastag acélbilincsekkel és lánccal van kikötve. a történet ugyanaz. akkor a „titkos fegyver” fog végezni velük. 29 Endrin titkos fegyvere Vámpírúr 67. hogy a Nekromanta Rend olyan titkos fegyver birtokában van. Ha a JK-k nyers erővel mennek be a Nekromanták Rendházába. A félhomályban.. és győzte le mágikus összecsapásban. Maga Endrin állt ki vele szemben egy emberöltővel ezelőtt. hogy derítsék fel és szerezzék meg a titkos fegyvert. rejtve kutathatnak.Amikor a JK-k a gorviki vagy/és a dzsad klánban magasabb szintre küzdötték magukat. belső támadásra meg nem számítanak. Varázsló kasztú JK megállapíthatja a következőket: Bebörtönző Varázskör élőholtakra. de nem támadják meg az arra járót. az szinte egyenlő az öngyilkossággal. megéri-e hozzányúlni. illetve nagyon szemfüles karakter észreveheti a bilincsen lévő apró rúnákat. Ebben az esetben szabad járásuk lesz a Rendházba. A föld alatti teremben egy különleges lényt tart fogva: egy vámpírurat. Valójában amit a klánok titkos fegyvernek hisznek. bizalmat nyertek. A feltételek teljesítése esetén akár mindkét klántól megkapható a küldetés. hogy bent van a Nekromanták Rendházában. Mindegy melyik klánról van szó. Ezt csak varázsló érzékelheti. de kísérlet mivoltáról (és a vámpírúrról) a novíciusok nem tudnak. és elárulja. A Rend összes varázslójával kell szembenézniük. A klán a titkos forrásaiból származó információk alapján meg van győződve arról. A legesélyesebb módszer. . Ha a JK-k lejutnak a föld alatti terembe. Azóta fogva tartja és kísérleteket végez rajta. de ha ezen túl is teszik magukat. apró vésetek vannak kör alakban. rendkívül erős Körbezáró Varázskör az összes létező mágiatípusra. A klán a JK-kra bízza a feladatot. ha elnyerik Endrin szimpátiáját (lásd a Sötét Hatalmak mellékszálat). csak egy kereszt alakban kiláncolt foglyot. köhögő aggastyánt. nincs lakat. Ha megkérdezik a titkos fegyverről. ezt a feladatot kapták a klántól. Van viszont pár békés. hogy eldöntheti a városban zajló háborúskodást. Jelek. hogy engedjék el. ha bejelentve vizsgálják a padlót. mellékszál küldetésében. és körbenézhetnek. ám ott át kell értékelni a helyzetet. hol van. de mágikusak is. hiszen a rendház önmaga elég biztonságos. • Nehéz észrevenni: A földben vékony.

• Ha a Farkas velük van. Lehetőségei számtalanok: denevér-alakváltás. „Épp most tudtam meg egy koldustól. hogy szabadítsák ki. Ez valószínűleg az egyetlen esélyük a túlélésre a vámpírúr ellen. Vámpírúr csatának lehetünk tanúi. (Varázsló kasztú. aki hallotta egy másiktól. Ha a vámpírúr kiszabadul a bilincsből: • JK-kal az összecsapás elkerülhetetlen (bármit is ígért előtte a vámpírúr). hisz beláthatatlan következményei lesznek a vámpírúr ellenőrizetlen tevékenykedésének.. kiszabadítják és uralmuk alá hajtják.. old. Ekkor Milo. és a – jó eséllyel végzetes – összecsapást sem. Sötét Hatalmak Segítő Milo Milo 53. akkor viszont. • Ha a vámpírúr (bármilyen módon) eltűnik a föld alatti teremből. és egy kis információ-morzsával megsegíti őket. akkor a hordozó JK felett átveszi az uralmat. ha az sem működik. Endrin dühös és kibékíthetetlen lesz. Ha sikerül kiszabadulnia. A JK-k jó eséllyel az életükkel fizetnek merészségükért. nem kell a kezét használnia. de nem nyúlnak hozzá. • Bravúros és kvázi lehetetlen: kiderítik. varázslói mágia stb. de elakadnak valamilyen információ hiánya miatt.. Másrészt a JK-k maguktól is felkereshetik. nyakig vannak a guanóban. de kétszer annyi ideig tart a kántálás. mi a titkos fegyver. először megpróbálja rávenni szép szóval. akkor már semmiképpen sem ússzák meg a vámpírúr mágikus próbálkozásait. Mellékszál néhány megoldási lehetősége: • Legokosabb: kiderítik.” A JK-k akarnak haladni. korábbi ígérete ellenére bejön a városba. továbbá az felér egy természeti katasztrófával a városnak. Ha nem teszik meg.. és kiszabadítják. akkor mágikus hatalommal (még kántálnia sem kell hozzá!) próbálkozik (80E tetszőleges asztrál/mentál mozaik). aki mágiával bármikor hatást gyakorolhat a JK-kra. felkeresi a JK-kat. • Legmerészebb: kiderítik. A vámpírúr hatáskörébe léptek.) Fontos! Első körben nem célja a JK-k elpusztítása.Onnantól kezdve. menekülni fog. • Legbutább: nem derítik ki. és kiszabadítják. hogy a JK-k beléptek a varázskörökbe. Ha a JK-k beléptek a körbe. Gigászi Vérfarkas vs. akkor varázsol. Ezt nem fogja megtenni egyből. Érintett mellékszálak: A gorvikiak. Csak a bilincset akarja levetetni magáról és a varázsköröket megtöretni a JKkal.. • Ha a vámpírúr netalántán vesztésre állna. A dzsadok. könyörgéssel. hogy.. csak a kiszabadulását tartja szem előtt. E mellékszállal továbblendíthetjük a történet folyását. 30 . légiesség. játszani.

viszont ha kinyitják. Fél a megtorlástól. Ha elnyerik Hower bizalmát.) Küldetés – Bevásárló lista Howernek szüksége lenne egy hordó lámpásolajra. Mivel Howernek sok dolga van. melyből egy titkos kahrei recept alapján ő maga képes rendkívül gyúlékony. de nem tud mit tenni. hogy bízhat-e a kiszemeltekben. észrevehetően cselekednek. és megláthatja köztük a potenciális tesztelőket. old. Itt Hower felfigyelhet rájuk. Ha felfigyelt a kalandozókra Hower. hogy az ő műhelyébe tévednek be. hogy minden héten jön hozzá egy gorviki kántag. nincs ideje átmenni érte. ugyanakkor ez rengeteg pénz és egyáltalán. vagy valami baj lesz a veszélyes anyaggal. akkor bennük látja a tökéletes jelölteket titkos találmányának tesztelésére. hogy megtámadják. Hower az alkimistától olyan anyagokat rendel. • Szintén összefuthatnak vele piactéren. Találkozási lehetőségek: • Ha fegyvervásárlási szándékkal. • Maga Hower is kezdeményezhet feléjük. hagyományos módon elolthatatlan lánggal égő folyadékot keverni. miért fizessen ő! Hower megkérdezi a játékosokat. Továbbiakban lásd A géphal c. Pl. akkor zenélni kezd. és egyáltalán végrehajtják-e a küldetést. Érintett mellékszálak: A géphal 31 Rud Hower 68. mert fél. amit kipróbálásra felajánl a kalandozóknak. és neki céhadóként 5 aranyat kell fizetni. vagy fegyverjavítási szándékkal kovácshoz fordulnak.A városban él inkognitóban egy kahrei renegát Gilron-pap. előbb meg akar győződni arról. akkor Hower fizet nekik érte 2 aranyat (amit le is vásárolhatnak nála). Megkéri hát a kalandozókat (vagy egyiküket) hogy segítsenek neki. ha a KM úgy kívánja) teljesíteniük kell: Küldetés – Zenélő doboz Egy díszes kis dobozt kell eljuttatni egy ismerőséhez. Küldetés – A Kullancs eltávolítása Howernek elege van abból. hogy nem tudnának-e neki segíteni valamilyen módon. Az alábbi küldetések közül legalább egyet (vagy akár többet is. amit egy papírra felírt. „Kovács és mindenes” 51. A segédjére pedig nem meri rábízni. részt vesznek a piactéren zajló viadalban. mellékszálat. Ő csak kullancsnak hívja. Tündérrózsának. . a Világ Rózsáinak Kertjébe. hogy Hower arra kíváncsi. akkor könnyen lehet. A lényeg az. Rud A kahrei renegát Hower. de a piacon nem kapni ekkora mennyiségben. ha a játékosok feltűnően. Ha a kalandozók megbízhatóan végrehajtják. A ládikába nincs semmi értékes. (Igazából maga a ládika értékes. old. hogy kinyitják-e – a rejtve lepecsételt – ládikát. akkor előhozakodik a titkos találmányával. ahol legfrissebb portékáit árulja nagyon jó áron. Viszont van egy alkimista a Kereskedőnegyedben. Ám mielőtt ezt felfedné előttük. Hozzák át azokat a dolgokat. A JK-knak cserébe ebből ad egy kulacsnyival.

egyszerre lenyomva előre haladás). és balra haladás. ami a múltját illetően nem is meglepő. de vastag üvegű ablak található méretes csavarokkal körbe rögzítve. vasalt dongákkal.) Hower ellátja a hordót egy kis kovaköves szikracsiholó szerkezettel. mint a víznek – felemelkedik és nekiütközik a hajófenéknek. A kíváncsiság azonban nem hagyja nyugodni. Hogy ez az esemény ne következzen be a hordó kioldása előtt – ami a géphal vesztét okozná nyomban – Hower egy biztosítékot szerkeszt a gépbe. Az elején két pici. Hower évek óta dolgozik egy új találmányon. A szerkezetet nem kell mechanikus. és a hordó felrobban. hogy mire. melyek a szerkezet előre jutását biztosítják. Ez a „küldetés” Csakis Rud Hower-től kapható meg.). egy kör alakú nyíláson át lehet bemászni. A géphal A fura szerkezet leginkább egy nagy fekvő boroshordóra emlékeztet. Mire jó? A géphallal lehet legészrevétlenebbül megközelíteni a gorviki klán Medúza nevű hajóját. ami a hordó kioldásakor élesíti a szikracsiholó műszert. Hogy a géphallal el lehessen süllyeszteni a hajót ki kell egészíteni a szerkezetet valamilyen támadó eszközzel. és ezzel komoly hatalmi gyengülést okozhatnak a klánnak. A géphal vezetését két pedál (jobbra. (Az ezekhez szükséges anyagok beszerzését korábban a kalandozókra bízta. Erre Hower könnyen rávehető. hogy a kalandozókat kéri meg erre. 32 . így arra gondolt. Mindez a hétköznapi halandók számára rendkívül különös látványt nyújt. A rázkódástól a szerkezet szikrát csihol. Hower a szerkezet a víz alatti világok feltárása végett építette. mert a működéséhez szükséges erőforrást a Gépszellem varázslat biztosítja (PPL I. 84.A géphal Rud Hower 68.). ami – mivel kisebb a sűrűsége. és egy kar (előretolva merül. A szerkezetbe felülről. amit ő maga csak géphalnak nevez. a JK-k találékonyságára van bízva. Ez pedig nem más mint egy víz alatt közlekedő eszköz. és kioldják a hordót. melyet kovácsolt vasajtó zár el reteszekkel. Tehát Hower szükség esetén felszereli a géphalat pár kisebb hordóval. annak szimpátiája esetén. szellőzésről pedig szó sincs. csupán egyetlen egy gond van vele: Nem meri kipróbálni. A terv egyszerű: A Medúza teste alá úsznak. főleg a félhomályos poros műhely atmoszférájában. A géphal gyomrába két 80font súlyú ember férhet be. 84. A hordó két oldalából haluszonyszerű mechanikus szerkezetek álnak ki. ám a hely így is elég szűk. Ezenfelül Gilron áldása is védi a szerkezetet (PPL I. vagy gőz energiával ellátni. A manőverezést egy farok úszó oldja meg. hátrahúzva emelkedik) segítségével oldotta meg. aminek elsüllyesztésével elég komoly gondot. és tömítéssel a víztől. old. mivel a gorviki klán a kovácsokra kirótt magas adók miatt amúgy se igen szimpatikus neki. Ezen kívül másra is használható a géphal. amikbe titkos összetételű és rendkívül gyúlékony folyadékot tölt.

pl. Gyengülésük vagy eltűnésük egyértelműen kedvezne a dzsadoknak.Mi történik. Itt bizonyítaniuk kell. Feladat: a vezetőt. alias Piroska lent kuksol a csatornákban. A JK-k maguk is felkereshetik a dzsad klánt. Részletek a Piroska és a Farkas c. meg kell várni. amennyiben tudnak róluk. hogy tényleg a gorviki klán ellenségei. A súlyhatárra a kalandozók figyelmét Hower mindenképpen felhívja. akkor a géphal a vízben a többletsúlynak megfelelő arányú sebességben süllyedni kezd. A gyanúsítottak a gorvikiak. de egyik sem történt. A belső tér 20 kör alatt telik meg vízzel. old. mellékszálban. Ez történhet úgy. és az ablakok mellett betör a víz. A fejüket el kell vinni bizonyítékként. Af-ú úszással 10+k10 kör szükséges. ha a KM úgy akarja) teljesíteniük kell: • Elveszett a klánvezér 10 esztendős lánya. vagy visszaküldték volna egy testrészét. old. A géphal gyomrát maximum 160 Font-al lehet terhelni. Mf-ú úszással 5+k10 kör. Efraim. amíg a víz kitölti a belső teret. Az ajtót a külső nyomás miatt nem lehet kinyitni emberfeletti erővel sem. 33 Mundzsur klán 46. vagy csak kiemelkedő harcosok (lásd a Dzsad viadalok c. Ha a kalandozók használják a géphalat (akármire is) ez a baleset biztosan bekövetkezik. majd megfeneklik. A gorvikiak A dzsad klán és küldetései. . (Már aki tud úszni. azaz kiegyenlítődik a nyomás. ahányas az Állóképessége.) A felszínre jutáshoz úszás képzettség nélkül 15+k10. A szerkezet sűrűsége így nőni kezd. A dzsadok Első kör Először kapcsolatba kell kerülni a klánnal valamilyen módon. ezt a temetőőr is megerősíti. Második kör Ha ide eljutottak. A temetőben nem található a holtteste. vértezet) meghaladja ezt a súlyt. Érintett mellékszálak: A kahrei renegát. Mundzsur NJK-k 61. Az egyik ilyen apró. • A Halászok Céhe már több bosszúságot is okozott a klánnak. addig agyalhatnak a JK „a hogyan meneküljünk meg” kérdésen. Utána tudnak kijutni a gépből és felfelé úszni a felszínre. akkor többé nem érheti támadás őket dzsad oldalról a Segítség. és nem teljes vértben szállt be. A tömítés pedig eldurran. nem hagynak élni! c. hogy a dzsadok felfigyelnek a JK-kra valamilyen tevékenységük folytán. és tudják kit kell keresni. Ha bent lévők – és a náluk lévő tárgyak súlya (pl. Az alább megadott küldetések közül akármelyiket (vagy akár többet. ha használják? Nem tökéletes a szerkezet. Feladat: megtalálni és visszahozni.: gorvikit ölnek. bár ők nagydobra verték volna. A kislány két hónapja veszett el. ezután körönként -1-el Akaraterőpróba. A felemelkedés ezúttal sem működik. de halálos hiba az ablakok tömítése. Halászok Céhe 49. Sok apró hibája van. old. Parbin Delvull-t és tanácsadóját Urbass-t el kell tenni láb alól. mellékszálban. ami természetesen használat közben a „legjobbkor” megy tönkre. mellékszálat). A lélegzet-visszatartás mikéntje: annyi körig. Efraim. hiszen még senki nem próbálta. old. ezért nem fog tudni felemelkedni. Piroska és a Farkas 22.

Hor 54. Az alább megadott küldetések közül legalább kettőt (vagy akár többet. Ebben a körben a feladatokat Tirman-tól. A JK-k maguk is felkereshetik a gorviki klánt. Had gondolkodjanak és tervezzenek a JK-k. a gorviki kézben lévő fogadó-hajó elsüllyesztése. és kisebb dolgokkal (egyszerű felszerelés. egy gorviki alvezértől kapják. akkor többé nem érheti támadás őket gorviki oldalról a Segítség. Első kör Először kapcsolatba kell kerülni a klánnal valamilyen módon. • Az elszabadult állat / a sorozatgyilkos (attól függően. öljék meg. • A Medúza. ugyanis az összes áldozata gorviki volt. mellékszálat). aki azzal az infóval szolgálhat a JK-k számára. Piroska és a Farkas 22. Itt kisebb feladatokkal bizonyítaniuk kell. mellékszálakat. ha a KM úgy akarja) teljesíteniük kell: • Van egy Hor nevű koldus az utcákon. Nem adnak küldetést a JK-knak. con Dermini NJK-k 55. de akárhova mozdul ki. mellékszál. mellékszálban. old. A nagyasszony gyakori vendég a Felkelő Nap Házában. vagy csak kiemelkedő harcosok (lásd a Gorviki viadalok c. A gorviki con Dermini klán küldetései. ezáltal közel jutnak a vezetőkhöz. és ha nem ölik meg. old. Keressék meg. akkor a dzsadok adnak tippeket: • Épüljenek be a gorviki klánba. információ) segíti is a JK-kat. a többi a dzsadok dolga. Érintett mellékszálak: A gorvikiak. Feladat: megszerezni egy személyes tárgyat vagy hajszálat / bőrdarabot tőle. old. • Öljék meg Tirman-t. valamint a Piroska és a Farkas c. old. Második kör Ha ide eljutottak. lásd: a A kötélírás c. inkább együtt beszélik és tervezik meg velük a további csapásokat a gorviki klánra.• A Dermini-család fejének felesége igen fontos a férje és családja számára. hogy tényleg a con Dermini klán hű emberei. mellékszálban lévő okból. akkor a dzsad klán megbízik bennük. A klán az egyetlen. • Endrin titkos fegyvere c. mindig számos profi testőr vigyáz rá. valaki vagy valami irányíthatja. hogy a gorvikiak felfigyelnek a JK-kra valamilyen tevékenységük folytán. információval is tud szolgálni. Gorviki viadalok. A sorozatgyilkos. nyerjék el a bizalmukat.) Hor a Vertion klán embere volt. Továbbiakban lásd: Az elszabadult állat. Harmadik kör Ha ide eljutottak. pl.. (A kivágott nyelvű hullának hagyományosan jelentése van erre felé. és hozzák el a kivágott nyelvét. mellékszálat. Részletek a Gorviki viadalok c.: dzsadot ölnek. nem hagynak élni! c. hogy az állat nem pusztán egy állat. aki túl sokat beszél. a Felkelő Nap Házának vezetőjét. Dzsad viadalok. Ez történhet úgy. hogy mi derült ki eddig) elfogása élve vagy halva. Endrin titkos fegyvere A gorvikiak con Dermini klán 45. a con Dermini klán egyik alvezérét. 34 .. Amennyiben maguktól nem hoznak fel ötleteket.

A fickó a Felkelő Nap Házának vezetője. ha felkeresik. ugyanis a céh elég befolyásos és szükség van rájuk. old. Ő volt az áruló. Efraim il-Mundzsur 62. vér vonzása stb. amit ad: • Endrin titkos fegyvere c. Példát kell statuálni klánon belül. mellékszálban. csak lassan bontakoznak ki (napfény utálata. Felszerelés elvétele KM-re van bízva. Gyertyaöntők céhe 50. hogy mit tegyünk akkor. Harmadik kör Itt már komolyabb feladatokat bíznak rájuk a gorvikiak.). hogy sikkaszt a szerencsebarlang bevételéből. Másnap felébred valahol (esetleg temetőben. A Gyertyaöntők céhe nem hajlandó adózni a gorvikiaknak. Kalandod itt véget ért. ha meghalt egy JK. Pár tipp annak kezelésére. Tirman 59. old. A temetőbe biztos nem hozta senki. emberfeletti erő. Endrin titkos fegyvere. aki eddig a kapcsolattartójuk volt. ahogy a történet hozza). old. Efraim. és a Vertion család bukásának egyik fő okozója. Érintett mellékszálak: A dzsadok. A sorozatgyilkos. és egy másik klánvezérhez irányítja őket. de sehova sem mozdul ki testőrség nélkül. Valójában élőholt. és ez a vámpír vagy a vámpírúr elleni harcban történt: A JK-t megharapta a vámpír (nem feltétlenül kell tudnia róla). hogy él. a másik klánvezér nagy meglepetésükre Janytasként mutatkozik be. hogy megölnék őket. Az új kapcsolat. azt. de anélkül. Piroska és a Farkas Endrin titkos fegyvere 29. az egyik klánvezérrel. Gorviki viadalok. Tirman továbbküldi a JK-kat. A vámpír tulajdonságok nem egyből. Negyedik kör Melchor-tól vállveregetést kapnak Tirman megöléséért. nem emlékszik olyasmire. Bármit bevethetnek. de nem ölhetnek meg egy tagot sem. és tényleg az a Janytas. ezt a temetőőr is megerősíti. Melchor-ral (az elsőszülött fiú) közvetlenül tárgyalhatnak. A feladat. megtalálni a dzsadok előtt. Dagar il-Mundzsur a Kereskedőnegyedben sok különböző helyen megtalálható. Feladat. A következő feladatot kapják tőle: • Öljék meg Tirman-t. Efraim. a klán egyik alvezérét. Piroska és a Farkas 22. azt hiszi. hogy meghalt. lapozz az első oldalra Amennyiben csak 1 JK halt meg. a Vertion dinasztia volt bérvarázslója. A dzsad Mundzsur család elsőszülöttjének megölése.• • • Elveszett a dzsad Mundzsur klán vezérének 10 esztendős lánya. 35 . mellékszál. old. old. Igen. a család nem tolerálja az ilyesmit. ami teljes egészében a klánt illetné meg. és bebizonyosodott. Vegyék rá őket az együttműködésre. alias Piroska lent kuksol a csatornákban. old. old. Részletek a Piroska és a Farkas c. Mundzsur klán 46. vagy ne adj isten az egész csapat. megmarad minden emléke. Janytas 55. Igen. kivéve halálának körülményei. akit halottnak hittek.

jellemükkel ütközhet. Még gyerekkorukban kapták. és mennyire gyenge volt apjuk uralma. mert a temetőbe már csak kifosztott testek kerülnek. Ő is egy tetszőleges KM által választott testbe kerülhet. és újra uralkodócsaláddá válni! (Nem minden JK-tól várható ez el. Kicsit különbözik a többi klántag tetoválásától.. hogy a tetoválást felmutatják a városban. akiknek mondják magukat? A bal alkarjukon lévő ágaskodó hegyi farkas tetoválással. a tetoválás nyúlik. mennyivel hatalmasabbak lehetnek velük. a rend vezetője felismeri. Ám fontos. ezalatt a bőr változik. A kaland befejezése gy vesszük. Ha az egész csapat meghal: Haláluk után a temetőbe kerül a testük. még ha tökéletes másolat is. és történetileg ne legyen nagyon erőltetett. és másik testet keres. Tehát nem feltétlenül kell átvenniük a város feletti uralmat. a Farkas kiszáll belőle. Egyéb Bármilyen sztorit kitalálhatsz. Tehát egy friss tetoválás különbözni fog. majd feltámasztja őket homonkuluszként. hogy ha a „con Dermini klán hatalmát véglegesen és visszafordíthatatlanul megdöntötte”. Minden felszerelés elveszett. mert nem elég halál pontosan lemásolni a rajzot. 36 . hanem inkább „felnyitja a szemüket”. akiben a Farkas volt: Halálakor Arimas. de a fontos tárgyak után lehet nyomozni. Egy Ranagol-pap egy Kétely + Meggyőzés + Kos hite + Hatalom szava kombinációval még a legfanatikusabb Domvik-papból is hithű Ranagolitát csinálhat. nyílt célpontok lesznek a con Dermini klán szemében. pl.. hogy ők tényleg azok. épp ellenkezőleg. a dzsad klán és a nekromanta rend ellen. még nem lesz hatalmuk. Megmutatják nekik.) Ú Hogyan lehet bizonyítani a Vertion család leszármazottjairól. pl. attól. Persze. ahonnan a temetőőr pedig eladja a testeket a Nekromanta Rendnek. rajz elkészítése óta eltelt 16 év. és amennyiben nagyobb az Akaratereje. mert már megfertőződött. Amennyiben a gorvikiak végeznének a csapattal: A klán nem végzi ki a foglyul ejtett JK-kat. Tökéletesen hamisítani csak mágiával.Amennyiben meghalt az a JK. illúzióval lehet. hogy érje őket valamilyen büntetés (például felszerelés elvétele). A tetoválás tökéletesen nem hamisítható. hogy a csapat akkor teljesíti a modult. túl sokáig volt farkasember.  Utána pedig a con Demini klán oldalán folytathatják a kalandot. A JK lelke szintén vérfarkas lesz. kopik és halványul. bármikor átveheti felette az irányítást. Endrin. Milo házában ébrednek a városon kívül stb.

a klán épületeinek és vagyonának 80%-a elveszett. minden kém nekik jelent. Vertion család uralkodik újra. vagy elfogadta a JK-kat uralkodónak. • Az elvetemült / bosszúálló JK-k az egész várost elpusztítják. elég sokféle befejezés várható. nem szólnának bele a város életébe? A városban még néhány hétig forrongás és klánháború dúl. hogy a con Dermini véglegesen és visszafordíthatatlanul megtört és elbukott? • A klán vezetősége teljes egészében.. mert a dzsad klán az utolsó pillanatban a JK-k ellen fordul és átveszi a hatalmat. ám a Vertion dinasztia NEM kerül hatalomra. • A gorviki klán elbukott. meglehetősen nagy a káosz. ám a befejezésig vezető utak száma még nagyobb. a külvilági diplomácia pedig elismeri a klánt Odra. Minden céh nekik adózik. nem lesz ellenfele. Néhány példa a kaland elképzelhető végződésére: • A gorviki klán elbukott. Mintegy négy hét alatt kiírtja a dzsad klánt.. és ezt ki is használja. Mint látjuk. ha a JK-k semmit sem cselekednének. A JK-k kinyilvánítják és fellépnek örökségi jogukkal. összes tagjainak pedig 80%-a meghalt. és egyben Raehur uralkodó szervezeteként.Mikor tekintjük úgy. újra a Vertion dinasztia kerül hatalomra ÉS ezt a dzsad klán is elismeri. • . ÉS • A városban nyilvánossá vált a JK-k kiléte és hatalma. 37 . és teljes körű uralomra tesz szert a városban. • A gorviki ÉS a dzsad klán is kihalt. vagy más kézbe került. A con Dermini klán azonban erőfölényben van a dzsadokhoz képest.stb. hogy a JK-k a város urai is lettek? • A con Dermini klán véglegesen és visszafordíthatatlanul elbukott ÉS • A dzsad klán szintén kipusztult. Mi történne. Mikor tekintjük úgy. VAGY • A klán vezetősége teljes egészében meghalt.

Ebbe a legnagyobb kereskedőházak. ám formálisan nekik is csak egy szavazatuk van. Közigazgatás Odra városának legnagyobb részét a kikötőnegyed teszi ki. Így a kereskedő-hercegségek közül Raehur lett felelős a tengeri kereskedelemért. feltehetően a P. hogy elég erősek és gazdagok. A Gályák tengerének északi partján fekszik. hiszen a legtöbb tengeri útvonal érinti Odrát. mint Raehur központja. mely főként pyarroni mintát követ. nevük önmagáért beszél. szárazdokkal. és talán egyedülálló módon hatalmas mechanikus átrakógépekkel rendelkezik. A város vezető testülete a kereskedők tanácsa. A város egy másik érdekessége a Vízinegyed. és céhek megbízottai foglalnak helyet. A kereskedőházak leginkább a kereskedelemmel és gazdasági tevékenységükkel vannak elfoglalva. hajójavító műhelyei. Gazdaság Raehur fokozatosan a tengeri kereskedelem felelőse lett a Hercegségeken belül. a Gályák tengerének egyik legjobban felszerelt kikötőjévé vált. az Raehur ura is. A nemesi származás egyáltalán nem számít. valamint szándékuk a város jóléte.Odra városa O dra Dél-Ynev egy zajos kikötővárosa. században is létezett már. minden jelentős erő tagja e testületnek. melyek általában egy kézben. sz. hogy számos kiváltság és monopólium van más-más családok vagy céhek kezében. És aki Odra ura. egy nagy család. nemkülönben fogadói is nagy átmenő forgalomra rendezkedtek be. A kereskedelme roppant színes. vagy Ház kezében futnak össze. mint halászfalu. sz. I-II. ez a város nemeseinek otthona. Raehur kereskedő hercegségének fővárosa. Az emberek megtelepedését a kedvező kikötési lehetőséget biztosító öböl eredményezhette. Hatalmas kikötője népszerű átrakó. Történet Odra városának alapítása a régmúlt idők homályába vész. Más kérdés. akit a tanács választ meg tagjai közül. melyet ma már Odrai-öbölként tisztelnek a Gályák tengerének hajósai. A város méretéhez képest már akkor is hatalmas kikötőben folyt a tenger északi részét érintő hajóforgalom majd harmada. hogy valójában a kezükben sokkal több minden futhat össze. XX. így a város felügyeletére és működtetésére erős és szervezett hivatalnokrendszer alakult ki.és javítóműhellyel. így ők tekinthetők a város urainak. bizonyítván. melyet azzal érdemelhetnek ki. így szükségszerű. Bonyolultságukra jellemző. A P. A város másik két része a Polgárnegyed és a Kereskedőnegyed. Hivatalosan a legerősebb család feje a kereskedőtanács elnöke. hajókészítő. a róla elnevezett karéjos öböl mellett. mely részben tengerre épült. de ez csak formális. bár a történelem során számtalanszor volt ez másképp. gyakorlatilag mindent meg lehet kapni. Befogadóképessége óriási. A politikai felszín alatt azonban szövevényes kapcsolatrendszerek húzódnak. A majd’ fél városnyi méretű negyed több száz kikötőhellyel. hogy irányításában is részt vegyenek.és elosztóhely. rengeteg raktárépülettel. 38 . hogy a megfelelő összeget befizetik a városi kincstárba. Nyilván e posztot a legerősebb család szerzi meg. Odra is élen jár ezen a téren. valamint a vízi szállítmányozásért. századra Odra. így fővárosa.

Vallás A Városőrséget hagyományosan a kereskedőtanács finanszírozza. A gyakran és gyorsan változó hatalmak. Több. ebben jelentős a halászat és a kézműipar. A számos idegen és a város színes vallású népessége. tanyák. még pyarroni. Gyakorlatilag minden városrészben más ügyel a rendre. A Kereskedő Hercegségek jellemző módon nem foglal állást vallási kérdésekben. úgy Domviknak. Sajátosságuk. ahol hatalmas raktárak között szűk sikátorok kanyarognak. A várostól nem messze több karsztvízforrás található. Számos istenség temploma áll a városban. sőt. vagy shadoni nyomásra sem. színes és gazdag kavalkádot hoz létre. Tényleges városőrség csupán a Polgárnegyedben van. a város védelmét már nehezen tudnák ellátni. A közbiztonság csapnivaló. és felszereltségű. Városőrség és Közbiztonság Odra épületei a városhoz hasonlóan változatos stílusban épültek. tökéletes melegágya a konfliktusoknak. A Kereskedőnegyedben a dzsadok. A követ. de ahány példa. Odra megélhetést jelent a környékbeli falvaknak. és főleg az uralkodó kereskedőház érdekei szerint tart fenn. vagy Ranagolnak is nyíltan találhatók templomai. erdészházak. széthullott. és ez ritkán látott. A városban mindenféle vallás képviselői megtalálhatók. nemkülönben erejű őrség áll készen. és a két klán ügyeitől távol tartják magukat. ezáltal több mészkőbarlang is van viszonylag közel. amelyek több mérföldről hordják a hatalmas város etetésére szánt javakat. A modulban: A városőrség rendkívül gyenge. Sok függ tőlük. népre. Gyakoriak a dzsad mecsetek is.Saját gazdasága csak önellátását valósítja meg. hogy a kikötőnegyedben egész kis flottával rendelkeznek. a Vízinegyedben a con Dermini stb. Mindenesetre az általánosan elmondható. raktárnegyednek is csúfolt rész van a városban. melyet a városőrség csak tesséklássék módon. A város környéke 39 . vallásra való tekintet nélkül. a tulajdonos ötlete és anyagi helyzete függvényében. Fontos posztjait azonban általában a legerősebb kereskedőház tagjai. partvidéki stílus szerint a középületek kőből. szinte minden valamirevaló kereskedőház tart fenn lerakatot a városban. mint a pyarroniaknak. melyek gyakran kötődnek a város igazi hatalmasságaihoz. és korszakonként más és más az őrök felkészítése is. egy-egy titkos pincében néhány Orwella-papnővel is találkozhatunk. hogy a nagy városhoz megfelelő méretű. de csak kis létszámmal. erdőkitermelések. az alvilági klánok. az egymással rivalizáló céhek. A hagyományos. elvétve pedig még Ordani templommal. a lakóházak jó másfél lábnyi kő alapra szintén fából készülnek. Építészet Falvak. Feladatuk a rend fenntartása – több-kevesebb sikerrel –. legalább ugyanannyi kivétel is található. a raktárak fából. Kikötőik hangoztatottan befogadnak mindenkit. így építőanyag bőven áll rendelkezésre. vagy emberei töltik be. akárcsak a fát a közeli Anakada-hegységből szállítják. mind ingataggá teszik a város közbiztonságát.

Fetrengő Jellegzetes kikötői késdobáló. Vitorlavarrók céhe Egyetlen nagy céhépület. Általában az itt kikötő hajók matrózaival van tele. Talponálló kocsma. old. Menedék Egy üres. Városőrök ritkán tévednek erre. piszkos. Az utóbbi idők nehézsége miatt az épületet és őrségét megerősítették. valamint a koldusok összetartó ereje. de külső támadóval szemben összetartóak. abból balhé lesz. ma már csak azokat. gyenge minőségű tömegszállás. de néhányat egy-egy speciális funkció ellátására alakítottak át. a koldusok és nincstelenek otthona. Minőség és ár: nagyon alacsony. (Ha egy betérő le mer ülni. halászháló stb. omladozó raktárház. pl. szálláson kívül más ellátást nem kínál. Általában marják egymást.). Régebben akárkit beengedtek. az ülőhelyek a törzsvendégek számára vannak fenntartva. üzlete és műhelye. „Kovács és mindenes” 51. Nem fogadó.: hajóépítő műhely stb. Minőség és ár: nagyon alacsony Gödör Lásd fent a Fetrengőt. Több tucatnyi szobával rendelkezik. Uralkodó hatalom: con Dermini. Halászok céhe 49. Kovács A kahrei Rud Hower lakhelye. elsősorban élelmiszert és vízi alkalmatosságokat árulnak (evezőlapát. Kikötői piac. akkor is meghúzzák magukat. A céhtagok családjait csak éjszakára gyűjtik be ide. de úgy tűnik nincs rá szükség – a con Dermini klánnal jó viszonyt ápolnak. A tengeri patkány Olcsó. de mindig találhatóak ideiglenesen itt tartózkodó matrózok is.Kikötőnegyed A város legnagyobb kerülete. ezenkívül van egy nagy társalgója. Az épületblokk viszonylag szilárd és erős. itt élnek a céhtagok családjai. old. A sikátoros. A Halászok céhének felügyelete alatt áll. több száz dokkból áll. különböző tulajdonosokkal. homályos alvilág kedvelt fészke. Lakóházak alig akadnak. Többségüket a hajórakományok átmeneti tárolására használják. akiknek előre egyeztetett időpontja és dolga van a céh vezetőivel. old. melyek egyenként 6-12 fősek. Halászok céhe A céh egy közepes épületblokkot birtokol. 40 . ám éjszakára mindig megtelik. Raktárházak Számos épületblokk. leginkább raktárépületekből és műhelyekből tevődik össze. Hatalmas kikötő. Nappal kevesen vannak. Felkészültek arra. Halpiac Nevével ellentétben természetesen nem csak halat árulnak. a Halászok céhe. Vitorlavarrók céhe 50. Szegények lakta környék. hogy megvédjék magukat.) Szálláslehetőség nincs. ételből csak a legegyszerűbbek szerepelnek a táblán.

Raktárházak Jól őrzött. Uralkodó hatalom: Mundzsur klán. minden a vendéghez van igazítva. mondják. csak tudni kell kérni (ajzószer. A Mundzsur klánház Kétszintes. Rengeteg ablaknyílása van. Az ügyfél az ügyfél. Fű alatt fekete áruk is megtalálhatóak. emberek... tömegszállástól a lakosztályig terjed. ő viszont nehezen győzhető meg ilyesmiről. Szolgáltatása széleskörű...A város legkisebb. Minden eladó. amennyiért el lehet adni. 41 Mundzsur klán 46. Mágia és mechanika egyaránt szerepet kap kiemelkedő védelmében. az alkudozás alapvető része a vásárlásnak.). olykor mágikus tárgy). ruha stb. felőlük akár kráni is lehet az illető. Minden annyiba kerül. savak. de Vundzsusz. mérgek stb. A külső besúgókat leszámítva a klán összes tagjának itt van szállása. Az Oázis Nagy kiterjedésű dzsad szeráj és szórakozóhely. vastag falakkal rendelkező épület. nem tesznek különbséget az emberek között. Bankház Ugyan dzsad kézben van.. de legforgalmasabb negyede.). Minőség és ár: alacsony-közepes-magas. egy rendkívül biztonságos vagyontárgy-megőrzőként működik. éjszakára viszont visszahúzódnak és elcsendesülnek az emberek. a bolttulajdonos valójában alkimista. Gyakorlatilag a JK-knak nincs igazán esélyük kirabolni a bankot Rud Hower segítsége nélkül. fegyverek. Főleg gyógyfüvek és herbáriumok vannak kirakva. minden kapható. a többi pedig minden másnak (állatok. old. Hajnaltól estig nyüzsgés van. hogy ne férjen át rajta egy ember (még egy gyermek is nehezen). mégsem tartozik a Mundzsur klánhoz. Saját belső udvarral és istállóval rendelkezik. és más anyagokat is kínál eladásra (alkímiai anyagok. A gyógyfüves A piactól nem messze van egy kis füves bolt. A városőrség néha erre téved. Valójában semmi köze nincs a készpénzhez. függönyökkel eltakart Aranyteremig. Kereskedőnegyed A nagypiac A piac egyharmada a hétköznapi áruk (élelmiszer. ha megfizetik. nagy területen terpeszkedő. méreg. nem is beszélve a megfelelő testőrségről..és raktárházak szép számmal akadnak a negyedben. de nem aktívak. a zsúfolt ivótól a sivatagi hangulatot idéző. megerősített kereskedő.) értékesítésére van fenntartva. . de mindegyik akkora méretű. megegyezésben állnak a dzsad klánnal. .

de ebben ki is merül a kínálat. con Dermini klán fészke 72. Minőség és ár: közepes-magas. Mundzsur. lakott rész. a con Dermini kezében van. Dermini klánház Egy városi birtokon elterülő. con Dermini klán 45. testőreinek lakhelye. a város polgárainak nagy többsége itt rendelkezik lakhellyel. Jóval kisebb a mérete és felhozatala a dzsad piacnál. Ez is tengerparti városrész. Számos bérelt testőr mutatja a céh gazdagságát. Ez az egyetlen kerület. Gyertyaöntők céhe Egy viszonylag kicsi. hanem dzsadokon és nem-embereken kívül bárkit. az uralkodó dinasztia és a város krémje itt rendelkezik lakhellyel. de nekik adózik. Fürdőház A szórakozás és kikapcsolódás a felső réteg számára. fedett piac. tiszteletet parancsoló nemesi kúria. közel horgonyoz a parthoz. old. a tulajdonos a felújítás helyett úgy döntött. A Medúza A kikötőben egy fogadó-hajó. old. Uralkodó hatalom: con Dermini klán. Nem csak gorvikiakat látnak szívesen. A Felkelő Nap Háza Közismert szerencsebarlang. hogy fogadóvá alakítja. mintegy 25 láb hosszú kötélhídon át is lehet menni. old. de a vendégek között nyíltan csak ritkán. old. Ennek oka. A főépület a con Dermini család és közeli szolgáinak. a volt Vertion családfő holtteste.Vízinegyed A város második legkisebb része. hogy az őrség gyakorlatilag polgári milicistákból áll. emiatt használaton kívül van. ami a mindennapi élethez kell (élelmiszer. ruha. ám fényűző ház. A con Dermini építteti. Polgárnegyed Nagy kerület. Nevét onnan kapta. Nem a Dermini-család kezében van. háztartási kellék). Kereskedők kapuja Kicsi. A dzsad és gorviki határok itt találkoznak. Vezetője Tirman. itt a legerősebb a klánháború hatása. Fontos: A föld alatti pincékben található Esterias Vertion am Odra. mérete megközelíti a Kikötőnegyedét. akik saját otthonukat védik. hogy részben tengerre épült. Minden kapható. aki a nap legnagyobb részében jelen van. Gyertyaöntők céhe 50. a klán többi tagja számára két kaszárnya van fenntartva. Félig megépült Ranagol-szentély Még építés alatt áll. Felkelő Nap Háza 75. Ahogy a neve is elárulja. Városőrség. 42 . A városőrség távol tartja magát innen. akárcsak a Kikötőnegyed. Jómódú. ahol a városőrségnek még van némi hatalma. a Ranagol-hit terjedését és Ranagoliták idecsalogatását várja tőle. Valódi tengerjárásra már évek óta alkalmatlan. de itt ritkán vannak hajók. amely katonai jellegű megerősítése miatt egy kisebb erődnek is beillik. Uralkodó hatalom: con Dermini. A kikötőben áll.

a közemberek kedvelt mulatóhelye. 43 . Tündérrózsa.: Sivatagi Rózsa (dzsad leány).Taverna a Legendákhoz Csendes. Lakótömbök Számos épületblokk és ház. Troll-szoba. ezért a városőrség a mai napig is használja. Mániákus legenda. . nyitottsága és érdeklődése miatt sok történetet felszedett. mindkettőnek fizet védelmi pénzt. mind a dzsad klánnal jó kapcsolatot ápolgat. valamint saját testőreinek bérbeadásából él. attól függően. ár csökkenthető a fentebb említettek alapján. A fogadós az Új-Pyarroni Egyetemen volt takarító húsz évig. Tavi Rózsa. vidám kocsma. ki állt mögötte.. imádja a különleges lényeket. A liget Egy kisebb. Világ Rózsáinak Kertje Közismert szórakozóhely és bordélyház.. jó minőségű fogadó. Elsősorban testőrképzést és katonai oktatást vállal. Minőség és ár: alacsony-közepes.és történetgyűjtő. de tiszteli és sokra tartja a mágiát. a nép lakónegyede. hogy mennyire elégítik ki kíváncsiságát. Néhány hónapja a klánháború alatt egy robbantás színhelye volt. Emiatt a varázstudó vendégei több-kevesebb kedvezményt kaphatnak nála. csak hideg ételt és alkoholok széles választékát. Dzsinn-lakosztály. mesterségesen telepített erdőcske. Földje – nagyrészt – szentelt. A város jelenlegi állapota miatt csökkent a forgalma. senki nem tudja. Az ott dolgozó lányok mind szabad akaratukból vannak ott. Hányóra borozó Hangos. A tulajdonos biztosra megy. Fekete Rózsa. nem életveszélyes. Pl. A városi temető A város temetője.: Unikornis-szoba. Fiatalok és gyerekek kedvelt játszóhelye. és mind a gorviki. de Raehurban jó nevű harci iskola. Sok hasznát ugyan nem veszik. Minőség és ár: közepes-magas. Szobaszámozás nincsen. Ugyan ő maga nem képes varázsolni. minden kulcsot és szobaajtót egy szimbólum jelöl. mindegyikük egy rózsafajta nevét viseli „művésznévként”. Bár az épület elég rossz állapotban van. inkább presztízs-kérdés az épület megtartása. a holtak nem okoznak problémát (egy-két vámpírtól eltekintve ugye ). Szállást nem kínál. pl. Fegyverek temploma Egy kicsi. leginkább az átutazókból él. Városőrség Központ Romokban álló épület.

Leírások Vertion dinasztia A Vertion-név több évszázados gyökerekre vezethető vissza a Kereskedő Hercegségekben. mindig is a vezető régióbeli kereskedőcsaládok közé tartozott. így a Kereskedő Hercegségek Szövetségének egyik vezető posztjára emelkedett. de nem akadályozzák az arra járókat. A nekromanta rendház Szürke. 3602-ben kivívta a jogot. vagy engedély nélkül bejutni csak igen jelentős mágikus támogatással lehet. Praktikusan félúton a liget és a temető között helyezkedik el. Ezenkívül mágiával megerősített nyílászárók és kémrendszerek. Az alábbi istenek szentélyei találhatóak itt: • Antoh • Darton • Kyel • Domvik Nekromanta rend 46. egyszerű lakóépület lehetett régen. old. hogy ez ma már bizony nem lakóház. Nekromanta rendház 77.Szentélyek Vallási szentélyek egy kisebb parkja. viszonylag közel a temetőhöz. Az épületbe észrevétlenül. baljós épület. akik figyelmeztetik. így a misére tartó polgárnak és a temetőbe tartó hullának is közel esik. A kísérleti laborok tele vannak mágikus jellegű tárgyakkal és komponensekkel. ami jelzi. 44 . Védelmi rendszer: Közepesen erős kirekesztő varázskörök minden mágiatípusra. A hozzáértők számára viszont masszívan mágiát sugároz. Nem tűnik különösebben megerősítettnek. A fontosabb helyiségek bejáratait néhány békés zombi védi. székhelyük Odra kikötővárosa. old. Régiójuk Raehur Hercegség volt. A vámpírúr cellája rendkívül erős védő varázskörökkel és rúnákkal van ellátva. hogy a Kilenc Kalmárdinasztia egyikének nevezhesse magát.

és a con Dermini-vel folytatott klánháborút elvesztette. A maradék vagyon is elveszett: a Vertionok felélték a belharcokban. A Vízinegyedet és a Kikötőnegyedet teljesen irányításuk alatt tartják. Mindegyik klántag magán viseli a Vertion dinasztia jelét.A félreértések elkerülése végett: A Vertion-dinasztia nem gorviki származású. Közel 90 évig volt már uralmon a család. a városban székelő dzsad Mundzsur klán okozza számukra a legtöbb problémát. Mivel a tartományt a bíboros vezeti. Ennek köszönhetően a con Dermini család eme ága áttelepült Odra városába és szépen lassan elindították árnyékháborújukat a várost uraló Vertion család ellen. con Dermini klán A con Dermini család Aquilona tartomány második családja. de az előrelátó feleségnek már körvonalazódik a terve. Ám a család leszármazottjainak tetoválása kicsit különbözik. Az utolsó generáció családtagjai: • Esterias (családfő. old. egy kikötő birtoklásának megszerzéséhez (lévén a tartomány nem rendelkezik víz menti „birtokkal”). (Erős háttértámogatást kapva a tartománytól. így a család első fia természetesen a papi pálya elvakult képviselője. old. hogyan szabaduljon meg tőlük is. . ám a család második fia (Blas) és kivételes képességű felesége (Eleana) megfelelő párosításnak bizonyult egy külső „bázis”. hisz az övéké ágaskodó farkas. A család rezidenciáját és vagyonának nagy részét megszerezte a gorviki klán. 45 Dermini klánház 42. illetve a keselyűk martaléka lett. a hegyi farkas tetoválást a bal alkaron. mikor hatalma megtört. mely kizárólag a család vér szerinti leszármazottjait illeti. az apa) • Jillen (feleség) • Arimas (az elsőszülött fiú) • JK-k Vertion NJK-k 53. Dermini klán fészke 72. old.) Miután a Vertion család kiirtására áldozták legtöbb energiájukat.

a klán egyik vezére Janytas. független varázslóiskola. a Felkelő Nap Házának vezetője Parbin Delvull. Idővel természetesen lebukott. a klán harmadik. tsz boszorkánymesterek és boszorkányok) 7 fő. Endrin-t egész életében – és azután is – a nekromancia érdekelte. tsz. Endrin Katalinas 65. családi testőrség (6. tsz harcosok) 9 fő. Boszorkány-konyha (2-5. a Halászok Céhének vezetője 110 besúgó. családfő. de a gorvikiak miatt kevesen merik felvállalni. a klán alvezére. ahol a holt anyag utáni kutatások tiltottak és szentségtelenek voltak. kém és informátor 130 szabadharcos (1-4. A dzsad Mundzsur klánnak adózik a Kereskedőnegyedben mindenki.con Dermini NJK-k 55. A fontosabb harcosok (testőrök. és távozni 46 . Holdkos varázsló. elsőszülött fiú. fejvadászok) 15 fő. Körülbelül kétszáz évvel ezelőtt alapította egy pyarroni renegát varázsló. Nekromanta rendház 77. a vezér ágyasa • Lagrean. old. Galradzsa-pap • Igram Biluggi. old. friss alvezére (egyelőre titokban). mely a Kereskedő Hercegségek kaotikus világában talált otthonra. tsz Ranagol-papok) Megjegyzés: gyakorlatilag az összes klántag (besúgókon kívül) mérgezi a fegyvereit valami olcsó. a klán egyik vezére Eleana. old. tsz. tsz fejvadászok) 7 fő. ahol hatalma miatt idegenként is talpon tudott maradni. az élet és halál határmezeje. A Fehér Páholy üldözése elől Gorvikba menekült. Mundzsur NJK-k 61. Sajnálatára gyermekkorában olyan iskolába került. old. Felépítése • • • • • • • • • • • • • Blas con Dermini. old. a vezér elsőszülött fia • Ramada. háttérben lévő vezére Tirman. Nekromanta rend Nekromanta rendház 44. kislányuk • Dagar il-Mundzsur. harcosok) 50 embervadász (2-4. egyszerű méreggel. klánvezér • Athina il-Mundzsur. a nagyasszony Melchor con Dermini. a klán második. így csupán a legnagyobb titokban próbált a belső könyvtárak elfeledett fóliánsaira pillantani. orgyilkosok) komolyabb mérgeket is használnak. Felépítése • Raszif Karam il-Mundzsur. leszámoló • 22 testőr (harcos vagy fejvadász) • 52 tolvaj és besúgó (ennek körülbelül a fele gyerek) • 4 Doldzsah-pap A kezdetek kezdetén ez egy kicsi. old. Mundzsur klán Mundzsur klánház 41. A Polgárnegyedben is akadnak hozzá húzó személyek. Árnyék alakulat (5-7. beszervező ember • Haszef ibn Akra af Hágin. Raszif és Ramada nyíltan vállalt gyermeke. a vezér felesége • Efraim il-Mundzsur. Papság (2-6. Endrin Katalinas.

se energiájuk nincs rá. különös alakok csuklyában. Odra városa – bár szintén darázsfészekként él jelen pillanatban – azért tűnt jó célpontnak. Az utcán a Holdkos nevet rebesgetik. és teljesen lezárta. aminek a forgatagába könnyebben beleolvadhatnak. Számukra csak az a fontos. Hatvanegynéhány évesen megalapította független rendjét. a fogadtatás miatt néhány évente arrébb kellett költöznie. mert itt már jóval kisebb a gorviki nyomás (bár még mindig számottevő). üldözni már csak hivatalból is kötelező volt. a létszám az alapítás után két évszázaddal is családiasnak mondható. Az alapító Endrin a mai napig a rend vezetője. békében végezhetnék kísérleteiket. A rend az utóbbi száz évben kiköltözött Gorvikból. létszükségleteik nekik is vannak. mindenkitől távol. Csakhogy ez lehetetlen. ha egy lakatlan vidékre költöznének. Enni-inni muszáj. fontosabb és nem evilági kérdések foglalkoztatják. mert rá vannak szorulva az átlag emberi élővilágra. miért vannak itt. továbbá friss holttestek utánpótlására is mindig szükség van. és geográfiailag is megfelelő. a Fehér Páholynak sosem lett tagja. Nem tudják pontosan kik ők. ahol néhány év alatt talpraállt. akiket ritkán látni az utcákon. Stabil helyet nem talált itt sem. A rend távol tartja magát a politikától. de egy idő után bizonyossá vált. és a diplomáciailag számára megfelelőbb helyeket kereste. mint egy városon uralkodni. A pórnép – a városlakók – ezt látják belőlük. és főként mint csinálnak. Az ottani hangulat még sokkal rosszabb volt.kényszerült. hogy legyen egy biztos helyük. Emiatt mindig valami nagyobbacska várost kerestek. és az Endrinre irányuló második sikertelen merénylet után az alapító a költözést választotta. A legutóbbi időkig a varázslórend utolsó székhelye Erone-ben volt. mások az életére törtek. Őket sokkal nagyobb. és bár halálát nem akarta a pyarroni rend (Endrin sosem volt feketemágus!). 47 . és ne zavarják őket a fontos munkában. mint ami Odrában van. sokan a szövetségét akarták. Nem is említve a manafókuszt a csatornákban. hogy hosszú távon ott nem maradhat meg semlegesen. nagyobb a szétszórtság. Számtalanszor próbálták már kibillenteni elkötelezett függetlenségéből. Így menekült Gorvikba. és mit akarnak. vegyes a nép. majd ezt követően már saját kutatásaival is tudott foglalkozni. elvégre ők is élő emberek (többségük legalábbis). Kitaszították. melyet csak a nekromancia tudományának szentelt. Pont ezért ijesztőek a lakosság számára. Valójában a rend számára az lenne a legjobb. végül a Kereskedő Hercegségekben maradt meg. tekintéllyel és erős kézzel fogja össze a rendet. A rend néhány hónapja érkezett. Megfelelő jelentkezők ritkán akadtak egy amúgy is zártkörű rendbe. megvásárolt egy épületblokkot. de két évszázad tapasztalata és trükkjei eddig kimentették minden helyzetből. ahol senki nem zavarja őket. Se idejük.

Ha megközelítik. az alapító jobb és bal keze: Rendir és Vellias. és 1. Efraim-il Mundzsur 62. Az elszabadult állat 67. Elejtett szavak: „sok gorviki. de a parancs szerint csak akkor intézkedik. és akkor sem tud értelmesen. Kommunikációra csak sok próbálkozás után vehető rá. akkor a 2 lábnál közelebb került személyt azonnal megtámadja. A vad khál A csatorna egy félreeső zsákutcájában pihen. karmolások vannak a testén. sebesült. „nem tudtam megvédeni őket”. főleg asztrálmágiával könnyen semlegesíthető. szökőkút”. régi csatornarendszer. Varázslattal. horzsolások. tsz varázsló • Magiszterek. „én nem. tsz varázslók. old. Efraim. titkolni kívánt találkozásokra tökéletesen alkalmas és használják is. és hogy esélytelen a jó szándékú közeledés is. megközelíteni nem lehet még állatidomítással sem. két 8. de könnyen rá lehet jönni. tsz varázsló • 6 Adeptus (6.. Ha a khál véletlenül találkozna Efraim-Piroskával. Megszelídíteni. még tanoncok) Kapcsolatok: • Odra városának temetőőre már viseli a mellkasán a rend hűségbélyegét. de sötét üzelmek végrehajtására.. de ha nem tud tovább. ha az adott hulla feltűnésmentesen tűntethető el. összefüggően beszélni. „vér. Eredeti funkcióját már elvesztette. hogy fél. tsz varázsló) • 16 Novícius (0. Ő biztosítja a friss holttesteket a nekromantikus kísérletekhez. de Endrin mindkettőt visszautasította. nem akartam”. „hatalmas állat”.A varázslórend felépítése: • Az alapító: Endrin Katalinas. a város vízellátása már fúrt kutakról és folyóvízről történik. 48 . hátrál amíg lehet. a dzsad klánvezér elveszett kislánya Egy eldugott sarokban ül összehúzódva.. akkor iszonyúan elkezd nyüszíteni és félni a lánytól (ugyanis tőle kapta a sebeket.”. és elismeri nála erősebb állatként). Odra városa alatt van egy kezdetleges. Ha megközelítik. old. nem támad. Ennek ellenére nagyjából sértetlennek tűnik.. didereg és magában beszél. és nem fedi le az egész várost.. old. mind a dzsad klán megpróbált szövetséget kötni a nekromantákkal. Ruhája tépett. Búvóhelynek nem megfelelő. Csatornarendszer Odra Csatornarendszere 78. próbál távol maradni mindenkitől. Nem egy bonyolult útvesztő. 12.. • Mind a gorviki. és néhol vérfoltok is. mert építése elég egyszerű és tágas.

és vedd az ellentettjét) • 10 db üvegcse. így mágikusnak minősül. zsúfolt). a hűségéért cserébe tisztes segítség és támogatás illette. ami beomlasztja azt az egész csatornaszakaszt. emiatt visszaesett a halászat. A céh a kikötőnegyedben rendelkezik céhházzal. melyet most megerősítettek. bár teljesen új rend szerint kell fizetniük az „adókat”. és napközben a gyermekek gyülekezőhelyeként funkcionál. A helyszínen Ranagol áldása van. lásd Szerencse amulett. légiesség és társai nem működnek a bejutáshoz. de a széthúzáshoz elég. kis területre fókuszált robbantással (a kahrei renegát segítségével) Tartalma: • 1 db üvegcse. ami nem kis terhet jelent (messzebb van a régi helyektől. hogy engedjenek a Mundzsur klánnak. Kinyitható: • sikeres zárnyitással (-50%) • minimum 20-as erővel (pl. A klán kihalása után a kikötőben megjelentek a dzsadok. Parbin Delvullt. Robbantani nem érdemes. még asszonyaikat is így szervezték.) • ügyesen megoldott. Ilyenkor a halászok kötélbontó vasakkal felszerelkezett járőrei próbálnak biztonságot teremteni házaik környékén.Csempészraktár Egy titkos. 49 Céhek . Kora éjjelente a ház tanácskozástól hangos. mert akkora robbanóerő kell hozzá. tartalma rózsaszín folyadék (Sárkánylehelet itala) • 1 db amulett (Balszerencse amulett. a céhen belül kezdi felütni a fejét az a nézet is. Manapság csoportosan járnak. A Vertion Házzal bonyolult szerződésük volt. Szinte minden halászattal foglalkozó egyén tagja a céhnek. ám ezt kevesen támogatják. A piacokat is ők birtokolják. vagy a khál segítségével stb. ETK. A bevételek majd felét a „függetlenedett” halászok termelik. Semmilyen módon nem akarnak engedni a „koszos sivatagi kutyáknak”. vezetőjét. ám támogatás híján nehezen boldogulnak. pszi képességnövelés. így a halászok ott igyekszenek boldogulni. ugyanis nélkülük még kikötőt kapni is nehéz. aminek a helyiek nem örültek. akik viszonylag békésen munkálkodhatnak a dzsad területeken. fekete folyadék (gorviki Feketevér méreg) Halászok céhe Az odrai halászok céhe javarészt helyi vagy gorviki születésű vagy gondolkodású embereket tömörít. Mivel az állapotok eléggé áldatlanok. gorviki csempészraktár. Mindössze egy kicsi. rejtett szoba az egész. és ott árulják a halat. Felfedezéséhez sikeres titkosajtó-keresés kell -25%-al. A Dermini Ház a kikötőnek csak kicsiny részén képes elégséges jelenlétet mutatni. tartalma sűrű. a halász céh több lakóházba húzódott vissza. hogy ne legyenek védtelenek.

ám ez csak vezetőjüknek köszönhető. Mivel igen elfoglaltak. 50 . amíg ilyen nincs. jól tartja magát. és egy alig öt esztendeje tevékenykedő hölgy. Mindenféle füstölőket. megszerezte a városban a gyertyák kereskedelmének monopóliumát is. Bár sokan vannak. egyfajta közvédelmet is élveznek. Senki nem tud róla még céhen belül sem. az a vagyont is „örökli”. plusz 15 inas/tanuló. Parbin nagy támogatója. a férfiak az urak. szervezi a céh védelmét (egész jól). akinek még nem remeg kezében a tű. szakmájának igazi ismerője. ha gorviki hajón volt is. kb. díszes. és az öltésfajtákat is fejből tanítja. és munkában edzett férfiak. aki szolgálata letelte után kezdett halászkodni. ám jelentős befolyással bíró céh. a vizet. Békésnek. Az kevéssé ment neki. vörös üstökű férfi halászcsaládból származik. A céhmester az 53 esztendős Parbin Delvull. és egyéb vízi alkalmatossággal rendelkezik. nagy műhelyet. Erős. és titokban alvezéri pozíciót ajánlottak neki. A megtermett. és lelkesen vezeti hadba a megfáradt halászokat. A céh neves embere még Urbass Kontan. sőt. tiszteletnek örvendő vezetője. a város tisztes polgára miután jó helyre házasodott. Több befolyásos polgár is tagja a céhnek. A tagok ismerik a kikötőt. és nagy hangján szólni is képes. Céhével igyekszik kimaradni mindennemű csetepatéból. Emellett elég zárt közösséget alkotnak. nincs idejük politizálni. Bár sok a nő. Vitorlavarrók céhe A kikötőnegyed egyik legelfoglaltabb munkáscéhe ez. Egyelőre kitartanak elveik mellett. így mindenkinek számolnia kell velük. és a város menti partszakaszt is. hangulatos. a halászok karizmatikus. aki nagyurak szeretője volt. nem kenyerük a harc. odrai születésű vitorlavarró. Pyarronból száműzött Hornus Dinva. Mindennemű gyertyát készítenek itt. több évre előre ki van fizetve a védelmi pénz. az ősz. ugyanennyi kisebb csónakkal. aki az új úr. A céh értékes tevékenysége miatt több másik céhhel is jó viszonyban van. hogy pár napja Parbin el is fogadta az ajánlatot. bárkával. legalább is amíg az nem készül behódolni a dzsadoknak. ha dzsad. A Vertionoknak rendszeres adót fizettek a védelemért. megbecsültek. Az egyetlen. tudásukat pedig féltékenyen őrzik. ahol mindenki megtalálja a maga feladatát. Álláspontjuk szerint. kicsi és nagy gyertyákat is öntenek. adót pedig csak a város hivatalos urának hajlandó fizetni. hogy Parbint felkereste a con Dermini klán vezetősége. így most nem fizetnek senkinek. ám most elemében érzi magát. amely mérgező. a Geliani születésű volt tengerészkatona. és egyébként is bárkitől elfogadnak munkát. és híresen semlegesnek mondhatók. a szóbeszéd szerint még olyat is. Gyertyaöntők céhe Kis létszámú. melyet egy régi dokkból alakítottak át. A céhmester a 45 esztendős. elzárkózik. (Nem mintha nagy különlegességet tudnának…) A céh vezetője az idős (62) Gerra Dussh. 10-20 család üzemelteti.A halászok céhe csaknem 60 tagot számlál. a vörös Rakhyra révén. Arról meg végképp nem tud senki. és három szép leány apja. mondván: a vitorla az vitorla. A céh 25-35 tagot számlál. odrai születésű halász.

hogy Hower idegenvezetése nélkül nem ajánlatos ide betérni. old. Ez egy sima tölgyajtó egyszerű kulccsal. amit olajlámpásokkal világított be. Rengeteg különféle szerszám a falakon. egy kisebb kovácsműhely a sarokban. azonnal beszorul. a kahrei renegát. Sikertelen próba esetén görcsös rángásba kezd az áldozat. amíg átbújik az ember mellettük. és mélyet lélegezik a mérgező gázból. Kinyitni sem könnyű. ami a rakpart alá vezet. akkor győz az ösztön. az ajtó zármechanizmusa egyedi. Nyilvánvaló. ha nem rendesen nyílik ki. és magatehetetlenül rángatózik a földön habzó szájjal. száj. orr). 30 Fp elvesztése után Egészségpróbát kell dobni körönként. Már az is szembeötlő lehet. A földdel borított talaj rezgését érzékeli. finom szerkezet. Meg lehet kísérelni a lélegzet visszafojtását. Sokkal több problémát okoz a járatba beeresztett mérgező zöldes füst. Ezek még nem is lennek önmagukban veszélyesek. A folyosó végén van még egy ajtó.A cégér szerint legalábbis. ha erőltetik. ami egy csörlős-láncos emelőn lóg. Ha ez bekövetkezik. (Maga Hower a Javítás varázslattal természetesen könnyedén orvosolja ezt a problémát. Mögötte van a műhely. onnan indul egy szűk alagút. vagy nem a hozzá tartozó kulccsal akarják kinyitni. és semmilyen zárnyitó eszközzel nem lehet kioldani. Aki be akar jutni. Az ajtó után csigalépcső vezet le úgy 5-6 láb mélyre. . vagy mágikus úton való megsemmisítése. és ha élesedett a csapda.) Marad még az ajtó betörése. akkor körönként 1Ép és 2Fp mindenképp veszít az áldozat (plusz k6 Fp). Ha nem sikerül. Erre annyi körig képes a JK ahányas az Állóképessége. ami a műhely felé vezető alagúton vár a betolakodókra. A kovácsműhely alatt van egy rejtett műhely. annak az épületen belül egy nagyon jól elrejtett titoksajtót kell megtalálnia (titoksajtó keresés -60%). Ennek közepén található az erőszakos behatolásra reagáló rendkívül precíz csapda (csapdafelfedezés -60%). hogy mit keres egy ilyen műhely a kikötőnegyedben. Bárhogyan is sérül az ajtó. hiszen 16-os Erő felett sikeres Erőpróbával visszatolhatók. Vele együtt viszont teljes biztonságban közeledhetnek. akkor a folyosó falaiból kovácsolt vasrácsok csúsznak ki 5 lábanként. Középen a géphal helyezkedik el. utána körönként -1 el kell Akaraterőpróbát dobni. mely azonnal marni kezdi a nyálkahártyákat (szem. Ezzel a szerkezettel lehet a műhely végében található medencéhez emelni. 51 „Kovács és mindenes” Rud Hower 68. finom mechanikus áttételeken át. akkor élesít egy csapdát. ami gyakorlatilag egy kijárat a tengerre a rakpart alatt. Körönként k6 Sp-t okoz. Itt lakik és dolgozik Rud Hower. Nincs is zárva. A 40 font tömegű testsúly felett a lépés már működésbe hozza. ami egyenesen halad 100-120 lábnyi távot.

old. Mundzsur klán Nekromanta rendház Egyéb NJK-k 52 . tsz. old. old. tsz. tsz. 57. old. Ramada 5. a sakál 5. tsz. tsz. Estreban con Dermini 1. az áruló 5. old. old. tsz. Hor. Deana.Nevesített NJK-k Vertion klán Arimas. old. harcos a klán leszámolója 64. Eleana con Dermini 7. Vámpír novícius vámpír a kripta lakója 66. old. harcos Vertion elsőszülött 53. tsz. tolvaj a klán rábeszélőembere 63. old. 55. boszorkány Dermini leánygyermek 59. harcos a khál 67. old. tsz. varázsló a rend foglya 67. tsz. harcos Mundzsur klánvezér 61. tsz. varázsló/tolvaj Dermini vezető Blas con Dermini 7. old. old. Melchor con Dermini 5. fejvadász Dermini ügynök 60. Efraim il-Mundzsur kasztnélküli Mundzsur leánygyermek 62. old. con Dermini klán Janytas. old. tsz. Milo. boszorkány a klánvezér bizalmasa 62. a Farkas 8. Gilron-pap kovács-mindenes 68. varázsló a rend alapítója 65. old. boszorkány Dermini nagyasszony 57. Tirman 4. Raszif Karim il-Mundzsur 6./3. Ranagol-paplovag Dermini elsőszülött Leopold con Dermini 5. Haszef ibn Akra af Hágin 5. tsz. tsz. tsz. a félszemű kasztnélküli Vertion informátor 53. old. Rud Hower 8.mester Dermini másodszülött 58. bosz. tsz. Vámpírúr 9. old. Rabbo kasztnélküli a temetőőr 66. Az elszabadult állat 6. old. old. old. Endrin Katalinas 12. Ines con Dermini 0. tsz. harcos Dermini családfő 56. old. old. Igram Biluggi 4. gladiátor Dermini harmadszülött 59. tsz. old. tsz. bárd Dermini alvezér 59. a koldus kasztnélküli Vertion informátor 54.

amit – különösen most – rejt. nőről vagy férfiról van szó. de kedveli a nem hivalkodó. Büszke tudására. férfi rend gorviki . hogy gyerekről. Minden más úton szerzett seb azonnal beforr. az egyik szemét egy korai küzdelemben elvesztette. vékony. de korlátok közé szorítható. férfi halál-káosz élőholt-farkasember Harcértékek 91 Fegyver Mp: - Arimas. melynek hatására az Istenek büntetést róttak ki rá: nem engedték vissza lelkét a körforgásba. alkalmazkodik a partneréhez. arányos testalkatú. Addig nem nyugszik. illetve mágiával. Sokáig napszámosként. Azóta hozzájuk hűséges kém és informátor. hűséges ember. testén több anyajegy is látható. többféle stílust használ. Fél szeme 53 Milo. Öltözékét mindig a feladathoz választja meg. ember. általában kést. Minden gorvikit kérdés nélkül megölne. Jellem: (rend) Szerény. Gyakran visel drága és kényelmes alsóneműket. harcos 38 éves. ám mégis kényelmes ruhákat. ember. a félszemű kasztnélküli 38 éves. 3679-ben. és kapcsolatteremtő készsége. függetlenül attól. kegyetlen mészárlást rendezett a városban.7 láb magas. Jellemzés: Gorviki születésű – legalábbis vérű – férfi. két lábon járó farkasember. koldusként tengette életét. vérfarkassá vált. inkább a környékről szerezte a híreket. Egyetlen ékszere egy fekete gyűrű. olajjal keni. Szeme fekete. Kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik Odra környékén. így a klán kihalásával elveszítette összeköttetését. neki ennyi jutott. melyet egy paptól kapott egykor. Kinézet: 1. míg a Vertionok fel nem karolták P. Beszéde nyugodt. Jellem: (halál-káosz) Beszámíthatatlan. jellegtelen. uralhatatlan. csak a családfővel és fiával állt kapcsolatban. a városban csak néhánnyal. Különösen tehetségesnek bizonyult. gorviki kéztől esett el. így a falusi tájszólástól az előkelő beszédig sokféle módon szólhat. Jó a memóriája. Alkarját a Vertionok farkas-tetoválása díszíti. izmos. szemén kötést visel. sz.4 láb magas. „Grrrrr!” Erő 25 Állóképesség 21 Gyorsaság 19 Ügyesség 17 Egészség 16 Ép: 30 Fp: Ellenállás Pp: - A Mancs - TME - - Intelligencia 9 Statikus - - Asztrál Érzékelés 20 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp 4 60 135 160 k6+11 M Szépség Akaraterő 8.Vertion klán Jellemzés: A Vertion család elsőszülött fia. de cserében ő is rejtve maradt. Fekete haját rövidre vágja. így nem sok mindenkit ismert. bár nem kérkedik vele. Kinézet: 2. gorviki vonásokat viselő férfi. rejtve visel. míg a con Dermini klán ki nem hal. Motiváció: Vérbosszú. a farkas Dinamikus - - 7 Egyéb - - 15 Teljes imm imm Megjegyzések: Csak mágikus és ezüstfegyverrel sebezhető. tsz. Halála előtt borzalmas. Fegyverekből mindig csak kicsit.

más fajúakat nem szívleli. A klán kihalása után se jövedelme. Ápolatlan. hol pénzzel. és mivel magasra jutott. hol üzlettel. persze azért a szemét még nyitva tartja.7 láb magas. hálás nekik. hogy felvegyen. koldusként tengeti az életét. lemondó. Fegyvert nem visel. A takácsok céhénél dolgozott. mégis van becsülete. Motiváció: A Vertionokhoz hűséges. már a Sheral túlsó felén lennék!” Erő 11 Ép: Állóképesség 13 Gyorsaság 12 Ügyesség 14 Egészség 12 Szépség 12 TME Intelligencia 15 Statikus Akaraterő 14 Asztrál 13 Érzékelés 15 6 Fp: Harcértékek 22 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 16 22/14 76 - Kés 2 26 26 76 k5 Kézi nyílpuska 2 19 28 30 k3 Fegyver Mp: - Pp: Ellenállás - A M 3 4 15 15 Dinamikus - - Egyéb - - Teljes 18 19 Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Lélektan Af Lopózás 44% közös 5 Mellébeszélés Mf Rejtőzködés 58% gorviki 5 Álcázás/álruha Af Mászás 50% dzsad 4 Szájról olvasás Af Zárnyitás 62% shadoni 4 Hamisítás Af Követés/lerázás 65% Pszi használat - Felszerelés: Helyzettől függő Hor. ruházata ócska. nem is ért hozzájuk. a koldus kasztnélküli 37 éves. trágár. nincs kedve sem máshol újra felverekedni magát. nem is tudná. se szervezete. koszos. no és túlélést talált. 54 . Az erőszaktól fél. A földművességet nem szerette. „Ha csak azon múlna. A pénz kevéssé motiválja. A céltalan férfi Milo révén került közelebbi kapcsolatba a Vertion klánnal. Kedveli a nyugodt iszogatást. ezért a közeli Odrában próbált szerencsét. Egy Odra melletti faluban született. középszerű inasként. Bár kém. amit akar. Bal alkarját a Vertionok farkas-tetoválása díszíti. koldus. éppen ami kerül. Igazi gorviki. megszokta őket. Jól ráérez. férfi káosz-élet Jellemzés: A Vertion-klán egy volt informátora. inkább a családnak segítene.ellenére is megnyerő a modora – számtalan történetet tud az elvesztésére. informátorai is mind emberek. hol csak beszélgetéssel szerzi meg. és jobb. amire később ráment a vagyona. ő maga nem alkalmazza. ember. és a szolgálatban új értelmet. A hölgyekkel szemben gátlásos – a beszélgetésnél ritkán megy tovább. Beszéde sokszor zaklatott. kiből mivel húzhat ki információt. majd saját lábra próbált állni. és a táncot is. kérges bőrű férfi. Jellem: (káosz-élet) Pénzért. Az állatokat nem szereti. hol fenyegetéssel. mint ami volt. Kinézet: 1. a maga érdekében is. Kölcsönt kellett. a dzsadokat. felesége is meghalt. lesoványodott. de még ételért is sok mindenre kapható.

barna bőrű gorviki. 3655-ben született. az áruló 5. nagy fejű. valahol Abradoban. Számos zsebe. Nem látszik rajta. horgas orrú. Apja névtelen gorviki. bár ezt gyakorlottan titkolja. Jó viszonyba kerül a családfővel. később (2. Megrendezi a saját halálát. tsz. Az embereket nem szereti túlzottan. sötét ruhákat visel. mérlegel. számos ősz hajszála is van. ami a fekete mágia ára. onnan befolyásolni kedve szerint az eseményeket. sz. majd kockáztat. férfi halál korábban a Vertionok bérvarázslója. Az utcán nőtt fel. csöndes. a Vertion család árulója. ikerkaszt) – tehetséget mutatva – egy Holdkos mester keze alatt találta magát. a Dermini-klán egyik vezére. Szeret a háttérből tájékozódni. tsz. és a gorviki klán szolgálatába áll. amelyre néha Milo hívta meg. A Vertionokhoz a „nincs jobb” elv. jelenleg a Derminik egyik alvezére Beszélt nyelvek Rejtőzködés 30% közös 4 Alkímia Af Lopózás 45% gorviki 5 Mellébeszélés Af Zsebmetszés 35% dzsad 1 Politika/diplomácia Af Csapdafelfedezés 40% shadoni 4 Méregkeverés/semlegesítés Af Titkosajtó keresés 30% Felszerelés: Holdkos-gyűrű. Rejtőzés köpenye (+60% Rejtőzködés) Megjegyzések: Fegyvereit gyakran mérgezi 55 Pszi használat kyr . tessék-lássék módon nyíratja rövidre./3. P. erszénye van. Jellem: (halál) Számító. Haja fekete. no és a megszokás fűzi. „Minek ez…?” con Dermini klán Jellemzés: Gorviki Holdkos-varázsló. hamar egy tolvajklánban. sz. P. anyjáról még ennyit sem tudni. irigy rájuk. Öltözéke sosem hivalkodó. jellegtelen. Kinézet: 1. varázsló/tolvaj 46 éves. személyes tanácsadóvá válik. övtáskája. Erő 8 Ép: 7 Állóképesség 13 Gyorsaság 12 Ügyesség 13 Egészség 13 Szépség 11 TME Intelligencia 16 Statikus Akaraterő 15 Asztrál Érzékelés Fp: Harcértékek 62 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 17 33/17 93 - Ököl 2 27 37 94 k2 Tőr 2 27 41 95 k6 Garott 1 17 38 73 k10 Fegyver Mp: 50 Ellenállás Pp: 37 A M 7 5 37 37 Dinamikus 1 1 17 Egyéb - - 12 Teljes 45 43 Kiemelt képzettségek Hátbaszúrás Af Janytas. de képes fürgén mozogni. egyszerű. szeret sok hasznos dolgot magával cipelni. gyógyital (8 Ép). visszahúzódó típus.Motiváció: Egyetlen szenvedélye a dzsad feketeleves. P. és a klán bérvarázslója lesz. Vertion-tetoválását mágiával eltüntette. Odrába kerül. vékony. 3666-ban a Vertion Ház megvásárolja szolgálatait. ezen kívül fél is még az erejüktől. bőrét több helyen fakó folt díszíti. ember. Fogai rosszak. gyakran színlel bicegést is. sz. 3688-ban kedvező ajánlatot kap a con Derminiktől.8 láb magas..

inkább segít valakit. Leginkább mások varázslatainak megszüntetéséhez használja. Tolvaj korában a besurranáshoz. gorviki férfi megégett arccal. és elmés módon. ám egyszerű. vagyon. gyakran él vele. Nemesi ruhája kiváló minőségű. a pillanatnyi viszonyokból ítél. Motiváció: A Vertionokkal végzett. harc).kard) Mf Nehézvértviselet Af közös 4 Belharc Mf Lélektan Af gorviki 5 Földharc Af Hárítás Mf shadoni 4 Hárítófegyver használat Mf Hadvezetés Mf Pszi használat Mf Felszerelés: *Rúnázott hosszúkard (63 Mp). MGT: 0) Megjegyzések: Pszi pajzsait a klán egy varázstudója építette. középkorú. tsz. szintű. gyengeség / görcs). a családfő 7. visszafogott mértékben. igyekszik elvarrni a szálakat. katonai szabású. gyógyital (15 Ép). harcos 47 éves. Motiváció: Hatalom. Egyedül felesége és elsőszülött fia segít neki a döntések meghozatalában. Régen kellett már az utcán szerzett tudását használnia. egyéb mérgek. Emberei kérdés nélkül követik és tisztelik. ez nem természetes tűz. ezért abban nem túl gyakorlott. és akkor is számító. de ez sosem nyilvánosan történik. intrikus érzékét kamatoztatja. igazi Holdkos. ha teheti. A mágiát fennkölt eszköznek tartja. de közben ügyel. melyet csak végszükség esetén szabad alkalmazni. ember. jobbnak látta otthagyni őket. nem gyógyítható. a klán egyik vezére. a családok közötti viszályok. Minden fegyvere mérgezett (4. azonnal és közepes ideig ható.Nem szeret a központba kerülni. férfi halál-rend gorviki a Derminik vezére Erő 16 Ép: Állóképesség 14 Gyorsaság 15 Ügyesség 17 Egészség 15 Szépség 13 TME Intelligencia 12 Statikus Akaraterő 15 Asztrál Érzékelés 12 Fp: 66 Pp: 27 Harcértékek T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 35 66/12 117 - Ököl 2 45 71 118 k6 Ramiera 2 43 83 131 k6+1 Hosszúkard* 2 48 95 148 k10+1 Hárítótőr 2 43 70 +19 k6 Fegyver Mp: Ellenállás A M 5 5 50 50 Dinamikus 1 1 15 Egyéb - - 14 Teljes 56 56 Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Fegyverhasználat (h. (Aki ért hozzá felfedezi. A pszit kedveli. hogyis nem nekem jutott eszembe!?” Jellemzés: A con Dermini család feje. Főleg képzettségeit. így most mindent megtesz. nehogy túlzottan függjön tőle. „Kiváló meglátás. az árnyékháború a szakterülete. Kinézet: Magas. frontemberré válni. hiszen gorviki. „A Kárpiton innen utoljára keresztezted az utamat fattyú!” Blas con Dermini. Sodronying (SFÉ:3. ha megfelelő lehetőség nyílik rá. Az örökösöktől fél. ismeri a vérbosszút. hogy megszabaduljon a maradéktól is. izmos.) Fekete kendőt hord csuklójára kötve (háború. erőskezű katona. 56 . lesvetéshez értett igazán. elemez. Jellem: (halál-rend) Határozott. Mindig az erősebb mellé áll.

tsz. ember. Hosszú sötét hajában sárga kendőt visel (politikai ellenségeskedés).Jellemzés: A con Dermini család rangidős asszonya. tsz. gyors hatású. Kiváló hadvezetési képességekkel rendelkezik. a család vallási vonalát viszi. Kinézet: Átlagos magasságú. Igazság amulettje Jellemzés: Ranagol lovagja. vagyon. kábulat / ájulás). a nagyasszony M 7 5 50 50 1 1 Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Méregkeverés/semlegesítés Mf Szexuális kultúra Mf közös 5 Hátbaszúrás Af Lélektan Mf gorviki 5 Herbalizmus Af Alkímia Af shadoni 4 Etikett Mf Tánc Mf dzsad 3 Pszi használat Mf Felszerelés: Gyógyital (8 Ép). Az árnyékháború és a manipuláció mestere. a családfő felesége. boszorkány 45 éves. Férjét. szintű. A külvilág számára engedelmes asszony és előkelő dáma. Ranagol-paplovag 27 éves. jóképű gorviki férfi. mérget tartalmazó gyűrű (6. Apja riválisa és szövetségese is egyben. vele különösen óvatos és kedves. de simulékony nő. Jellem: (halál) Az a típus. a család fő mozgatórugója. Nyíltan lila kendőt hord felkarjára kötve (hit és harc).” 57 Melchor con Dermini 5. 2 hatalom itala. Anyjának titkos szeretője (emiatt az anyja abszolút befolyása alatt áll). Kinézet: Középkorú. bár ez nem látható. Az egyetlen vezér. Jellem: (káosz-halál) Erős akaratú. de sokat mond. A klán egyik vezére. akárcsak idegenekkel. Összes családtagjának érzelmeit kordában és saját irányítása alatt tartja. ám fiatalos és vonzó nő. „Politika? A férfiak dolgába én sosem ártanám bele magam!” Erő 8 Ép: 8 Fp: 41 Pp: 35 12 Gyorsaság 12 Ügyesség 14 Egészség 15 Szépség 16 TME Intelligencia 16 Statikus Akaraterő 15 Dinamikus Asztrál 17 Egyéb - - Érzékelés 12 Teljes 58 56 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 15 30/4 90 - Tőr 2 25 38 92 k6 Fegyver Ellenállás A 7. de ő ennél valójában sokkal több. férfi halál gorviki az elsőszülött fiú . Motiváció: Hit és hatalom. Az átlagemberek félik. akin nem uralkodik Janytas. Jobb füléből hiányzik egy darab. rövid ideig ható. nő káosz-halál gorviki a Derminik irányítója Harcértékek Állóképesség Mp: 56 Eleana con Dermini. „Több hibát nem lesz alkalma elkövetni … barátom. Embereivel. Blas-t gyakorlatilag ő irányítja a háttérből. kimért és rideg. aki keveset beszél. Motiváció: Hatalom. ember.

kapcsolatokat épít. és helyébe kíván lépni.Erő 14 Állóképesség 14 Ép: Gyorsaság 14 Ügyesség 16 Egészség 15 Szépség 14 TME Intelligencia 15 Statikus Akaraterő 15 Dinamikus Asztrál 13 Egyéb - - Érzékelés 14 Teljes 54 56 13 Fp: Harcértékek 60 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 20 54/- 105 - Ököl 2 30 58 106 k6 Ramiera 2 28 71 119 k6+1 Lovagi kard 1 27 74 122 2k6+2 Fegyver Mp: 44 Pp: Ellenállás 26 A M 3 5 50 50 1 1 Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Fegyverhasználat (l. Motiváció: Bátyja helyébe lépni. gyógyital (5 Ép). azonnal és közepes ideig ható. hosszú. Az adósod vagyok. Anyja szeretete és elismerése mindennél fontosabb számára. egyenes haját lesimítva hordja. Jellem: (káosz-halál) Csúszómászó féreg. Mindenkivel keresi a kommunikációt. Leopold con Dermini Jellemzés: Az „örökös második” fiú. boszorkánymester 24 éves. Csupán anyja befolyása miatt nem próbálta még meg bátyja kiiktatását. Nyálas stílusa a legtöbb embert taszítja.kard) Mf Ökölharc Mf közös 5 Kínokozás (lovagi kard) Af Lélektan Af gorviki 5 Kínzás Mf Lovaglás Mf shadoni 4 Pajzshasználat Af Hadvezetés Mf Pszi használat Mf Felszerelés: Fegyverei áldottak. Bátyját. gyengeség / görcs). hatalom. ember. aki a feketemágia gyakorlásában talált önmagára. de miután kihasználta azokat. egyéb mérgek. Mellvért (SFÉ:4. MGT: 4) Megjegyzések: Pszi pajzsait a klán egy varázstudója építette. szintű. Melchor-t mérhetetlenül gyűlöli. egy napon még rengeteget érhet a nekem tett szívességed.” 5. tsz. Minden fegyvere mérgezett (4. férfi káosz-halál gorviki a másodszülött fiú Erő 10 Ép: Állóképesség 11 Gyorsaság 13 Ügyesség 15 Egészség 14 Szépség 11 TME Intelligencia 14 Statikus Akaraterő 13 Asztrál Érzékelés 7 Fp: Harcértékek 33 T/k Ké Té/Cé Vé/m Alap - 20 40/15 95 - Tőr 2 30 48 97 k6 Dobótőr 2 30 51 97 k6 Fegyver Mp: 35 Ellenállás Pp: 25 A M 5 3 50 50 Dinamikus 1 1 15 Egyéb - - 12 Teljes 56 54 58 Sp . egyszerűen hátba döfi őket. Kinézet: Általában hivalkodó ruhákban díszeleg. „Hidd el.

nő káosz gorviki az elsőszülött leány 1. hiszen a várost az ő családja uralja. Finom vonásai révén akár 8-10 évet is letagadhat. Erényei közé sosem tartozott az együttérzés és a családi összetartás. Ravasz. göndör hajú.) Kinézet: 1. Jellem: (káosz) Kíváncsi természet. vékony. azonnal és rövid ideig ható.7 láb magas. és látványosan költi a pénzt. „Dupla vagy semmi?” 59 0. elismerés. információforrásnak használja. Kíváncsisága miatt sok helyen megfordul a városban. Hosszú. Kinézet: 1. Szerencsét próbált az életben. férfi halál-káosz gorviki a harmadszülött fiú Tirman 4. Szeme és haja színe barna. Jellem: (halál-káosz) Fiatal és féktelen. Anyja praktikáit tanulgatja. sokfelé ismerik és szeretik. ember. férfi káosz gorviki a Derminik egyik alvezére . korához képest nagyon jól fejlett és izmos fiú. Motiváció: Kíváncsiság. a Felkelő Nap Házának vezetője. Termete nyúlánk. tsz. gyorsan felismerte az erőviszonyokat és csatlakozott hozzájuk. Drága ruhákat visel. ember. Jellemzés: Az egyetlen leány-gyermek. fiatal. indulatos és hirtelen haragú. Az utóbbi időkben saját klánja bevételét is rendszeresen megcsapolta.Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Méregkeverés/semlegesítés Mf Hátbaszúrás Mf közös 5 Mellébeszélés Af Lopózás 60% gorviki 5 Álcázás/álruha Af Rejtőzködés 60% shadoni 4 Pszi használat Mf Felszerelés: Gyógyital (5 Ép). Úgy érzi. de igazi nők kedvence típusú férfi. bárd 36 éves. gladiátor 15 éves. Gorviki vérét nem tagadhatja meg. a gorviki ármánytól viszonylag még fertőzetlen. élvezet. Mikor a con Dermini klán árnyékháborúba kezdett. hogy neki mindent lehet. „Verjétek láncra a büdös parasztját!” Ines con Dermini Jellemzés: Forrófejű ifjú. aztán kérdez” természet. ember. (Anyja előtt ez sem titok. „kihaénnem” tagja. mindent látni szeretne. szintű. mélybarna szemekkel. sötét. esténként kocsmákban duhajkodik. Titokban egy dzsad fiúval találkozgat. klasszikus „először üt. egyéb mérgek Megjegyzések: Pszi pajzsait a klán egy varázstudója építette. az izgalom és a kockázat. Napközben a Fegyverek Templomában kardforgatást gyakorol. Ruházata igényes. „Szórakozzunk vele egy kicsit!” Estreban con Dermini Jellemzés: A con Dermini klán egyik alvezére.5 láb magas. Motiváció: Dicsőség. Kinézet: Sunyi képű. nők. ritkán hivalkodó. élettel teli lány. Jellem: (káosz) Mindene a szerencsejáték. Fiatalon tekintélyes vagyont örökölt. Minden fegyvere mérgezett (5. közel 1. végül a sors Odrába sodorta. ám túlságosan dölyfös és magabiztos. a család legfiatalabb. Motiváció: Kockázat és pénz. Gorvikból. tsz. mellyel azonnal lelépett hazájából. harc. kifinomult. ahol kártyán nyert egy fogadót. kiemelkedő intelligenciával rendelkezik.9 láb magas. tsz. boszorkány 17 éves. émelygés / görcs).

oson. Máig nem tudja senki. fejvadász 27 éves. mindig is a con Dermini klánnal együtt élt. akinek apja a klán egyik adósa volt. akár egy macska. vagy gyilkol. Próbára tették. az őr már átvágott torokkal feküdt. „Nem fognak több problémát okozni. tsz. Gorviki születésű lány. Motiváció: A klán érdekei. Alig múlt 8 éves. Jellem: (rend-halál) Beépül. és mire odaértek. amikor az egyik őr csak úgy szórakozásból erőszakoskodni akart vele. és ki tudja. Hűségét már számtalanszor bizonyította. nő rend-halál gorviki a Derminik egyik ügynöke Erő 13 Ép: Állóképesség 14 Gyorsaság 15 Ügyesség 15 Egészség 14 Szépség 13 TME Intelligencia 13 Statikus Akaraterő 14 Asztrál Érzékelés 10 Fp: Harcértékek 60 T/k Ké Té/Cé Vé/m Alap - 25 58/5 112 - Ököl 2 35 62 113 k6+2 Ramiera 2 33 75 126 k6+3 Fejvadászkard 1 33 72 126 k6+4 Fegyver Mp: Ellenállás Pp: 20 A M 3 4 20 20 Dinamikus 7 6 13 Egyéb - - 15 Teljes 30 30 Alkar.7 láb magas. nadrágján éppen csak az öv volt kikapcsolva. mint egy igazi gorviki. Kinézet: Fiatal nő. bár jelleme és vérszomja inkább egy sakálra emlékeztette tanítóit. ha kell.Erő 11 Ép: Állóképesség 11 Gyorsaság 15 Ügyesség 18 Egészség 13 Szépség 14 TME Intelligencia 17 Statikus Akaraterő 14 Asztrál Érzékelés 8 Fp: Harcértékek 40 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 35 48/21 95 - Ramiera 2 43 65 109 k6+1 Fegyver Mp: 28 Pp: Ellenállás 20 A M 2 4 20 20 Dinamikus 5 5 12 Egyéb - - 16 Teljes 27 29 Pszi használat Mf Jellemzés: A gorviki klán egyik beépítő és beépülő embere. sosem harapna bele. mely „enni ad”. ám tettét már sosem gyónhatta meg. karcsú. Ruháját mindig az aktuális helyzethez igazítja. az őr tőrét markolva erősen. Apja. kiderült. hűvös természetű. s bár olykor kiszámíthatatlan. milyen feladatok vártak volna még rá. aki így már elég korán cselédként dolgozott a con Dermini klánnál. de ugyanakkor szenvedélyes is. egy régi tartozás miatt volt kénytelen megválni a kislánytól. Intelligens. a kézbe. kissé öntörvényű. Erről kapta becenevét. a kislány pedig véres ruhával. hogy a lány tehetséges kardforgató és ügyes. nagyjából 1. uram!” Daena 5. ha egy bizonyos baleset be nem következik. fekete hajú és szemű. melyeket újabb próbák követtek. ember.és lábszárvédő Sp +15 Pszi használat Mf Felszerelés: Helyzettől függő 60 . izmos alkatú. pontosan mi történt… hiszen csak a sikoltásra lettek figyelmesek.

Így került végül Raehur Hercegségébe. „Megtisztelő számomra. harcos 52 éves.Mundzsur klán Jellemzés: A dzsad Mundzsur-család feje. izmai acélosak. mégis ereje teljében. férfi rend dzsad Harcértékek 65 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 26 60/4 110 - Tőr 2 36 68 112 k6 Szablya 2 38 85 137 k6+2 Fegyver Mp: - Raszif Karam ilMundzsur. Kinézet: Középkorú. házfő és családjának vezetője. majdnem éhen és szomjan pusztulva. holott ennek a valósághoz vajmi kevés köze van. Fűtötte az ifjonti hév. erőskezű vezető. ember. akárcsak arcvonásai. ahol végül Odra kikötővárosában eszére és az alapos munkára támaszkodva építette fel a Mundzsur klánt.” Erő 15 Állóképesség 14 Ép: Gyorsaság 13 Ügyesség 14 Egészség 14 Szépség 12 TME Intelligencia 15 Statikus Akaraterő 17 Dinamikus Asztrál 13 Egyéb - - Érzékelés 11 Teljes 38 42 11 Fp: Ellenállás Pp: - A 6. így a ház. és nyugatra vette az irányt. ami kimagasló a dzsadok között. Jellem: (rend) Természete nyugodt. egy fiúval és egy leánnyal ajándékozta meg őt. Athina. Erion felé. semleges. s ahogy emberei mondják néha. és megmásíthatatlan. Motiváció: A család és a klán biztonsága és hatalma. hogy nem bánják. szavaira még az ég is megremeg. Ramada. Apja emberei hét nappal később leltek rá a fiatal fiúra a sivatagban. és finoman tudtára adták. ám ötlete végül csúfos véget ért. a klán ősatyja lett. hogy eme nehéz időkben szerény hajlékomban fogadhatom Önöket.8 láb. kimerülten. és hazacibálták a tékozló fiút. ám ez a nyugodtság visszafojtott lobbanékonyságot takar. Felesége. kereskedelmi viszonyt tartva fenn a Vertion házzal. ám Raszif ennél jóval többre vágyva. Raszifot egy a Kereskedő Hercegségek felé küldött karaván kísérésével bízták meg. amelyek mögött némelyek dzsenn vért sejtenek. első számú szeretője és ágyasa egy fattyúval. kalandok reményében egy éjjel megszökött otthonról. mostani eszével már nem is tudná megmondani. Magassága nagyjából 1. jó harcos. szemeiben bölcsesség csillog. aki egy helybéli kereskedő-klán lánysarja. aki immáron túl van az 50-en is. Az apai harag kemény volt. Abadanai kereskedőcsalád első gyermeke volt. Raszif végül mégis apja nyomdokaiba lépve. a klánvezér M 3 7 35 35 - Pszi használat - Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Fegyverhasználat (szablya) Mf Történelemismeret Mellébeszélés Af (Kereskedő Hercegségek) Lélektan Mf Politika/diplomácia 61 Af Af közös 5 dzsad 5 shadoni (gorviki) 4 (3) . mi vonzotta magával a lenyugvó nap irányába. tsz. és nem kevés borsot törve a betelepülő gorvikiak orra alá. ha onnan nem is tér vissza. a név és a dicsőség várományosa városukban. deresedő hajú férfi.

olajos bőrű gyermek. aligha van olyasmi. arcát szinte mindig fátyol fedi. apja szeme fénye. Kinézet: Ramada fekete. A cselédek gyakran összesúgnak a háta mögött. nő káosz dzsad az elveszett elsőszülött leány Jellemzés: Ramada. tőr (rejtett) 62 . valójában Raszif gyermekkori és ifjúkori szerelme. bár korát pontosan talán csak maga a klánvezér tudja. Ez elég érthető a vele történtek után (A Farkas). és egyben kíváncsi természet volt. elméje zavart. arcán ugyan nem egy ránc díszeleg már. akinek igazi neve Navah el Bara. karcsú teremtés. ahogy mindenki ismeri. Ruházata dzsad stílusú. összefüggéstelenül beszél. A nő. Ramada 5. Jelenleg viszont súlyosan sokkos állapotban van. Ehhez méltón a kislány már gyermekkorában nagyon akaratos. hogy egyszer egy nagyhatalmú emír jegyese legyen. Ramada mennyivel dicsőbb képet mutatna a vezér oldalán. Motiváció: nincs „Én nem… nem akartam … nem…nem…neeeeeeeem!” Efraim il-Mundzsur (azaz Piroska) kasztnélküli 10 éves. Raszif bizalmasa és egyben első ágyasa háremének hölgykoszorújából. 2 hatalom itala. mint a mellette szürke kisegérnek tetsző Athina. Kinézet: Efraim nagyjából 1. nő rend dzsad a klánvezér első ágyasa Erő 10 Állóképesség Ép: 7 Fp: Harcértékek 27 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 16 29/5 94 - Tőr 2 26 37 96 k6 9 Fegyver Gyorsaság 15 Ügyesség 15 Egészség 14 Szépség 15 TME Intelligencia 14 Statikus Akaraterő 16 Asztrál Érzékelés Mp: 40 Ellenállás Pp: 25 A M 6 5 25 25 Dinamikus 1 1 15 Egyéb - - 14 Teljes 32 31 Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Méregkeverés/semlegesítés Mf Szexuális kultúra Mf közös 5 Etikett Af Lélektan Af dzsad 5 Herbalizmus Mf Tánc Af Pszi használat Mf Felszerelés: 2 db gyógyital (6 Ép). és gyakran pletykálkodnak arról. 10 esztendőt megélt kislánya. de teste még mindig fiatal és üde. A nő már nem ifjú. vidám természet volt az eltűnése előtt. nehezen tudtak vele szót érteni. Hónapokkal ezelőtt elveszett. akaratos. ember. a külvilágot alig fogja fel. így nem sokan ismerik őt személyesen. s vele szökött a száműzetés alatt.3 láb magas. s talán éppen ezért kelt híre angyali szépségének. és egyben legféltettebb kincse. Jellem: (káosz) A kislány beszédes. hiszen már gyermekkorában arra szánta apja. hullámos hajú. barna szemű. hiszen azok is tudják. ember. talán ez okozta a vesztét is: a kislány több hónapja elveszett.Jellemzés: A dzsad klánvezér egyetlen. fekete hajú. jelenleg a csatornákban bujkál. A családfő a gorvikiakra gyanakszik. boszorkány 40 éves. tsz. amit ne adna meg Efraim életéért. Nevét a sivatagi virágok egyik legszebbje után kapta. ám még mindig csinos és tiszteletet parancsoló.

Igram abadanai születésű. tsz. Nevét maga mögött hagyta. ismer és birtokában van olyan fortélyoknak. 3687-ben kitúrták a klánból. „Ahogy parancsolja a nagytiszteletű uraság!” Jellemzés: A Mundzsur klán ékesszóló rábeszélő. s tanulásával együtt változott sorsa is a klánon belül. Magassága 1. egy tisztes szolgálólány – ki tudja kitől fogant – féldzsad gyermeke. bőven megszolgálta már ezt. Erő 11 Ép: Állóképesség 13 Gyorsaság 13 Ügyesség 16 Egészség 12 Szépség 14 TME 2 0 Intelligencia 13 Statikus - - Akaraterő 10 Dinamikus - - Asztrál 12 Egyéb - - Érzékelés 14 Teljes 2 0 6 Fp: Ellenállás Pp: - A 4. Motiváció: Saját titkának megőrzése. Igram Megnyerő mosolyú. hangja kellemes. tárgyalói szerepben alkalmazták. választékosan beszél. ám viselkedésében igencsak határozott. és az ehhez fűződő mágiához. Bár érzéke mindig is volt a csábításhoz. hogy ne ismerhessék fel. Logikát. de el nem hervadt rózsája. vita a kenyere. a sivatag kivirágzott. ilyenkor mindig a másik szavába vág. férfi káosz dzsad a Mundzsur klán egyik rábeszélő embere Harcértékek 36 T/k Ké Té/Cé Vé/m Alap - 25 37/16 91 - Tőr 2 35 45 93 k6 Hárítótőr 1 33 41 +19 k6 Fegyver Mp: - Igram Beluggi M Kiemelt képzettségek Sp Beszélt nyelvek Belharc Mf Mellébeszélés Af közös 5 Hárítófegyver használat Mf Lélektan Af dzsad 5 Etikett Af Ugrás 25% Értékbecslés Mf Zárnyitás 60% Felszerelés: Helyzettől függő 63 shadoni (gorviki) 3 (2) Pszi használat - . Az érvelés. a klán egyik rábeszélőjévé (el Ghadr) küzdötte fel magát. Ekkor csatlakozott a dzsadok Mundzsur klánjához. Általában zárt. mire mestert és eszközt talált magának céljai elérése érdekében. tisztázó kérdésekkel. amelyeket jobb titokban tartani. viselkedése határozott. Az élet megviselte. beszervező embere. tökéletesen testére szabott. ahol felhajtói. képzetten. Jellem: (rend) Többnyire mindenkihez kedves. klán érdekei.Megőrizte természetes vonzerejét. ahol fokozatosan számossá. hosszú időbe telt. sz. tolvaj 34 éves. A Szélfogók nevű tolvajklán kebelén lelt menedékre. Menekülnie kellett. Elemző módon. arca szabályos. ismétlésekkel érvel. ékesszólást tanult. Odrában a Mundzsuroknak köszönheti megtelepedését és munkáját. rafinált ruhákban mutatkozik. és megtépázta. de sok mindenre meg is tanította. P. kedves. nehéz gyermekkorát az utcán töltötte.72 láb. Al Avdal. később Raehur lett az otthona. egy bukott vezért támogatni nem szerencsés. Anyja mellől lopás gyanúja miatt kitették. de azt gondolja. ember. illemtudása ellenére is gyakran elnyomja beszélgető partnereit.

szám 17. egy másikat pedig hárítófegyverként forgat. „No. halvány barna bőrű. Motiváció: Pénz. Apja halálával – kapcsolatai nem lévén túl fényesek – nem kívánatos személlyé válik a sejk udvarában. ám jól bánik a tőrrel. Jellem: (káosz) Elsősorban saját érdekeit nézi mindenben. és csak másodsorban a klánét. Dzsad vonásai halványak. ajándékba kapott szablyájához tanítót is talált. göndör haja. halálos homoki ráját félik neve hallatán. Jó vívó. harcos kardtáncos 28 éves. ha kell. hosszasan figyeli. inkább kibeszéli magát belőle. Djanahani (Al Mugaffe) születésű dzsad férfi. dinamikusan. ha kell. melyekkel külön is kereskedik. tapasztalt harcos. majd szemtől szemben legyőzi ellenfeleit. amit ő maga nem szeret. fekete szemei és orra letagadhatatlanná teszi származását. Öltözéke kerüli a hagyományosan dzsad ruhadarabokat. ez segít neki elvegyülni. ő maga a mérget használó. ezt ki is használja. kapcsolatok. fergeteges iramban táncolja körbe ellenfelét.Ezért nem habozik a saját maga malmára hajtani a vizet. évfolyam 1. A harchoz tehetséget mutató fiú kétszeresen is szerencsés volt. ember. Rája néven vált ismertté. beleszédítve azt a harcba. 64 . megkeresi. tsz. oldal. Harcmodora a dzsad kardtánc. a „harc kábultan” módosítói lépnek érvénybe – bővebben lásd: Rúna IV. Kinézet: 1. jóképű férfi. illatszere van. számos ékszere. és kedveli a selymet. ám fekete. Rászokott. Apja az Avdalok egyik parancsnoka. különleges technikája pedig még félelmetesebbé teszi. mert bár a dzsadok a hirtelen felbukkanó. anyja a sejk háremhölgye (jutalom). Ha szorult helyzetbe kerül. Amolyan embervadász-féle. becstelen jószágot látja benne. ahányadik szintű az ellenfél. hozzá azonban hűséges. férfi rend dzsad a Mundzsur klán leszámolója Erő 11 Állóképesség 12 Gyorsaság 17 Ügyesség 16 Egészség 13 Szépség 13 TME Intelligencia 12 Statikus Akaraterő 14 10 Fp: Harcértékek 52 T/k Ké Té/Cé Vé/m Alap - 32 59/6 108 - Ököl 2 42 63 109 k2 Dzsenn szablya 1 46 89 135 k6+3 Fegyver Mp: Ellenállás Pp: 15 A M 0 4 15 15 Dinamikus 9 5 9 Egyéb - - 11 Teljes 24 24 Asztrál Érzékelés Ép: Kiemelt képzettségek Sp Beszélt nyelvek Fegyverhasználat Mf Etikett Af közös 5 Lefegyverzés Mf Tánc Af dzsad 5 Földharc Af Ugrás 30% Pszi használat Af Megjegyzés: A kardtánc során annyi kör elteltével. Persze azért nem tagadja meg származását. szégyenében elhagyta Mugaffét is.7 láb magas. a rája 5. a lenge ruhákat is. kardtáncossá válik. tehát tisztázzuk. hogy ügyfeleitől információkat tud meg. Kóborlása Odrában ér Haszef ibn Akra af Hágin. Feladata a különleges elemek kiiktatása. Te ugyebár azt állítod…” Jellemzés: A klánon belül csak fogadott apjának (klánvezér) tarozik elszámolással.

véget, ahol találkozik a Mundzsurok fejével; a hagyománytisztelő
családfővel, és leszármazottaival még a nagyapja kötött örök barátságot –
az ezt tanúsító levél persze ügyes hamisítvány –, azóta Raszif Karam ilMundzsur egyik „jobbkeze”.
Kinézet: 1,8 láb magas, barna bőrű, horgas orrú, dzsad, dzsenn
őseiről csak kék szeme árulkodik. (EMBER, egyszerű dzsad!) Olajos,
fekete haját mesteréhez hűen hosszúra növeszti és kontyban hordja,
víváskor szertartásosan leengedi. Hagyományos dzsad ruhákat hord,
kedveli a laza, finom anyagú holmikat. Díszes kardjától (dzsenn szablya)
soha nem válik meg. Igényes, ápolt, dzsadvizet használ.
Jellem: (rend) A hiú Haszef nagy tisztelője a dzsad
hagyományoknak. Nőkkel nemigen áll szóba, a dzsadokat tiszteli, de
ellenfeleivel is harcosként bánik – igaz, akárkit nem tekint annak, el sem
vállalja őket. Fegyelmezett ember, viszont gyengéi a szép, szőke (vagy
nem dzsad) nők. Nagyon büszke nevére, származására, nem különben
arra, hogy kardtáncos. Igencsak beképzelt, nem barátkozik akárkivel.
Motiváció: Szép nem-dzsad nők, méltó ellenfelek, a klán.
„Szavai, melyek foltot ejtettek őseim becsületén, vért kívánnak!”

Nekromanta rend
Jellemzés: Endrin-t egész életében – és azután is – a nekromancia
érdekelte, az élet és halál határmezeje. Sajnálatára gyermekkorában olyan
iskolába került, ahol a holt anyag utáni kutatások tiltottak és
szentségtelenek voltak, így csupán a legnagyobb titokban próbált a belső
könyvtárak elfeledett fóliánsaira pillantani. Idővel természetesen lebukott,
és távozni kényszerült, a Fehér Páholynak sosem lett tagja. Kitaszították,
és bár halálát nem akarta a pyarroni rend (Endrin sosem volt feketemágus)
Erő

10

Ép:

Állóképesség

18

Gyorsaság

12

Ügyesség

12

Egészség

18

Szépség

10

TME

7

5

Intelligencia

18

Statikus

81

81

Akaraterő

15

Dinamikus

35

35

Asztrál

17

Egyéb

-

-

Érzékelés

11

Teljes

123

121

11

Fp:

Ellenállás

Pp:

81

A

12. tsz. varázsló
nekromanta
262 éves, ember, férfi
élőholt, homonkulusz
rend
pyarroni

Harcértékek

Fegyver

Mp: 120

Endrin Katalinas

T/k

Té/Cé

Vé/m

Sp

-

44

47/2

101

-

Alap

M

Kiemelt képzettségek

Beszélt nyelvek

Rúnamágia

Mf

Történelemismeret

Mf

közös

5

Legendaismeret

Mf

Drágakőmágia

Lélektan

Mf

Démonológia

Mf

dzsad

5

Mf

gorviki (shadoni)

Alkímia

Mf

Élettan

Mf

erv

Sebgyógyítás

Af

5 (4)
3

Pszi használat kyr

Felszerelés: Nekromanták botja, gyógyital (12 Ép), 60 karátos obszidián (töltetlen), 60 karátos onyx (detekció:
ellenséges érzelmű ember), köpenye +2 SFÉ-t adó védőköpeny

65

üldözni már csak hivatalból is kötelező volt. Így menekült Gorvikba, ahol
néhány év alatt talpra állt, majd ezt követően már saját kutatásaival is
tudott foglalkozni. Hatvanegynéhány évesen megalapította független
rendjét, melyet csak a nekromancia tudományának szentelt.
Kinézet: 1.9 láb magas, vékony, hórihorgas testalkatú. Arca
keskeny, hosszúkás, szemei kutatóak, tekintete áthatoló. Hosszú, egyenes
haját szabadon viseli köpenye felett. Teljesen élőnek tűnik, átlagember
nem jön rá, hogy homonkulusszal áll szemben.
Jellem: (rend) Endrin a mai napig a rend vezetője, határozott és
bölcs férfiú, aki tekintéllyel és erős kézzel fogja össze a rendet. Alapjában
véve barátságos, de a legapróbb jelre is gyanakvóvá válik.
Motiváció: A rend fennmaradása, illetve a kutatásainak
folytatása.
„Sajnálom, de nem tehetek eleget a kérésnek.”
Jellemzés: Odra város temetőjének magányos őre.
Kinézet: 1.7 láb magas, tömzsi, hordóhasú férfi. Arca
pirospozsgás, orra vörös. Kopaszodó fejébe néha kalapot nyom.
Jellem: (élet) Egyszerű lélek. Jól tűri a monotonitást, a temető
csendességét. Barátja, családja nincsen. Az egyetlen öröm az életében az
alkohol, csak titokban iszogat, de természetesen bárki ránézésre
megmondja róla.
Motiváció: Alkoholfélék. Pia segítségével bármilyen kisebb
csínyre rávehető, lefizethető. Kivétel: a nekromanta rend érdekeit sosem
fogja megsérteni, és az ő kérésüket mindig előnyben részesíti bárkiéhez
képest (hűségbélyeg van a hátán).
„A holtak nem beszélnek.”

Rabbo,
a temetőőr
kasztnélküli
51 éves, ember, férfi
élet

Jellemzés: Életében a nekromanta rend novíciusa volt, de egy
baleset folytán áldozatul esett a rend által rabként tartott vámpírúrnak.
Kinézet: 1.7 láb magas, vékony, nyüzüge testalkatú. Arca
fiatalos, sápadt, szemei vörösek. A nekromanta rend fekete csuháját viseli.
Jellem: (káosz-halál) Vámpír.
Motiváció: Bosszúállás Endrin-en.
„Már megint rám küldött valakit az a vén eszelős!”

Vámpír novícius
42 éves, ember, férfi
káosz-halál
élőholt-vámpír

Erő

20

Ép:

Állóképesség

16

Gyorsaság

12

Ügyesség

12

Egészség

20

Szépség

10

TME

-

-

Intelligencia

15

Statikus

-

-

Akaraterő

16

Dinamikus

-

-

Asztrál

12

Egyéb

-

-

Érzékelés

13

Teljes

imm

imm

40

Fp:

Harcértékek

Fegyver

Mp: Ellenállás

Pp:

Kéz

-

A

M

T/k

Té/Cé

Vé/m

Sp

4

32

80

120

k6+6

Speciális képességek (nem mágia!): Légiesség, Mágikus
tekintet, Akaratátvitel 40E, Félelemkeltés 40E, Csak
mágiával és mágikus vagy ezüstfegyverrel sebezhető,
Regeneráció (1 Ép / kör), Alakváltás (denevér, farkas)
Speciális hátrányok: Napfény hatására elveszti különleges
képességeit, Vér-függés, Távol tartható tükörrel és áldott
tárgyakkal

66

Jellemzés: Hihetetlen hatalmat birtokló élőholt, Endrin foglya.
Kinézet: Mágiája segítségével olyan alakot vehet fel, amilyet
akar. Jelenleg rabságában megrekedt az utolsó felvett alakjában: 1.7 láb
magas, vékony, nyüzüge testalkatú aggastyán.
Jellem: (káosz-halál) Vámpírúr. Nem ismer ellenfelet Endrin-en
kívül.
Motiváció: Bosszúállás Endrin-en, illetve minden halandón.
„Persze, hogy tudok a fegyverről, hisz ezért tartanak fogva a
nekromanták, hogy sose derüljön fény a titkukra.”
Erő

25

Állóképesség

16

Gyorsaság

17

Ügyesség

17

Egészség

20

Szépség

7

Ép:

50

Fp:

Harcértékek

Fegyver

Mp: 90
Ellenállás

Pp:

Kéz

60

A

M

TME

-

-

Intelligencia

15

Statikus

-

-

Akaraterő

16

Dinamikus

-

-

Asztrál

12

Egyéb

-

-

Érzékelés

12

Teljes

imm

imm

T/k

Té/Cé

Vé/m

Sp

4

60

130

170

k6+11

Speciális képességek (nem mágia!): Légiesség, Mágikus
tekintet, Akaratátvitel 80E, Félelemkeltés 80E, Csak
mágiával és mágikus vagy ezüstfegyverrel sebezhető,
Regeneráció (1 Ép / kör), Alakváltás (denevér, farkas)
Speciális hátrányok: Napfény hatására elveszti különleges
képességeit, Vér-függés

Egyéb NJK-k
Jellemzés: Egy primitív, emberi beszédet nem értő, vad khál.
Intelligenciája az állati és emberi között félúton van.
Kinézet: 2.2 láb magas, izmos, két lábon járó nagymacska.
Jellem: (káosz) Civilizációt csak ketrecekből látott.
Motiváció: Csak állati ösztönök.
„Grrrrr!”
Erő

21

Állóképesség

16

Gyorsaság

18

Ügyesség

16

Egészség

18

Szépség

7

TME

0

4

6

Statikus

-

-

Dinamikus

-

-

8

Egyéb

-

-

17

Teljes

0

4

Intelligencia
Akaraterő

14

Asztrál
Érzékelés

Ép:

15

Fp:

Ellenállás

Pp:

-

A

Az elszabadult
állat
6. tsz. harcos
19 éves, khál, hím
káosz

Harcértékek

65
Fegyver

Mp: -

Vámpírúr
9. tsz. varázsló
189 éves, ember, férfi
káosz-halál
élőholt-vámpír

Mancs

T/k

Té/Cé

Vé/m

Sp

4

45

95

133

k6+7

M

Kiemelt képzettségek

Beszélt nyelvek

Mászás

40%

Lopózás

30%

Esés

40%

Rejtőzködés

30%

Ugrás

40%

Pszi használat -

Megjegyzések: Minden asztrális varázslat és diszciplína +20-al nagyobb erősséggel hat rá. Ugrás: +8 Vé.

67

Jellemzés: Egy halottnak hitt kahrei renegát, aki próbálja
megtartani inkognitóját, de múltját és természetét nem tudja megtagadni.
Más kahrei mérnökökkel közösen dolgozott egy csuda szerkezeten, mely
mellett a kahrei nyílpuska fokpiszkálónak, a gépszolga pedig ócska
marionett bábúnak hatott. Ynev Istenei által valaha látott legösszetettebb,
legbonyolultabb mechanomágikus szerkezetén dolgoztak. Egy különleges
repülő szerkezeten, mely leginkább egy sárkányra hasonlított (már aki
látott sárkányt), és annak rendje módja szerint képes volt pusztító
tűzcsóvával felperzselni az arra érdemesebb célpontokat. Bizonyos, hogy
valamely Isten nemtetszésének egyértelmű következménye volt az a
baleset, mely a szerkezet kipróbálásakor következett be. Az amúgy sem
simára sikerült felszállás után a gépsárkány irányítása bizonytalanná vált,
majd egyszerűen lehetetlenné. A szerkezetnek foglyul, de leginkább
pánikba esett legénység majdnem több mint 200 mérföldre sodródott el
Tarin hegyei közé, ahol végül sziklának csapódott, és tüzes ménkőként
hullott alá a feneketlennek tűnő szakadékba.
Bizonyára Gilron keze volt abban hogy hihetetlenek tűnő módon
Hower túlélte a balesetet, no persze „kissé” megviselten. Mérnöktársai,
barátai mind oda vesztek, ami miatt mind a mai napig lelkiismeretfurdalás
gyötri. Ám a kudarc és a vele járó szégyen miatt is végül úgy döntött, nem
tér vissza Kahrébe, és elmenekül, amilyen messze csak lehet. Kahre város
papjai azóta is úgy tudják, hogy társaival ő maga is odaveszett. Így
keveredett Orda városába, persze kínosan ügyelve, hogy kilétre fény ne
derüljön. Hogy a szégyen miatt, vagy a szökésért járó megtorlás miatt
bujkál, az eltelt évek távlatából nézve már jó kérdés, de megélhetését
fegyverkovácsként teremtette meg. Azonban tehetsége és a benne lakozó
kreativitás nem hagyja nyugodni. Minden spórolt pénzét (és persze
mechanomágikus tudását) egy saját kis titkos szerkezetre fordítja.

Rud Hower
8. tsz. Gilron-pap
46 éves, ember, férfi
káosz-élet
kahrei

Erő

14

Állóképesség

12

Gyorsaság

10

Ügyesség

16

Egészség

13

Szépség

9

Ép:

9

Fp:

Harcértékek

60
T/k

Té/Cé

Vé/m

Sp

Alap

-

14

56/9

107

-

Kés

2

26

26

76

k5

Kézi nyílpuska

2

19

28

30

k3

Fegyver
Mp: 72
Ellenállás

Pp:

38

A

TME

M
3

4

38

38

Intelligencia

15

Statikus

Akaraterő

14

Dinamikus

1

1

Asztrál

13

Egyéb

-

-

Érzékelés

12

Teljes

42

43

Kiemelt képzettségek

Beszélt nyelvek

Mechanika

Mf

Szakma (kovács)

Mf

közös

Fegyverismeret

Mf

Szakma (óraműves)

Mf

gorviki (shadoni)

Építészet

Af

Sebgyógyítás

Af

dzsad

3

Csapdaállítás

Af

Zárnyitás

65%

erv

5

Értékbecslés

Af

Titkosajtó keresés

45%

Pszi használat Mf

Felszerelés: Szerszámok, szent szimbólum

68

5
4 (3)

Kinézet: A magas, szikár férfi bőrét a kovácskohó tüzes melege
hosszú éveken át cserzette. Feje kopasz, de kissé ápolatlan szakálla és
bajusza pótolja a hiányosságot. A sok olvasástól meggyengült látását kis,
kerek szemüveggel orvosolja. Kopasz homlokán jól látható, nagy sérülés
nyoma húzódik egész a feje búbjáig. Ruhától eltakarva ugyan, de hasonló
forradások találhatóak karján és a lábán is. Egy kicsit sántít is, mintha
csípőficamos lenne, de különösebben nem zavarja a mozgásban. Ruházata
egyszerű és célszerű. Szinte mindig keményített posztó nadrágot, és
könyékig feltűrt munkás inget hord. Maga elé bőrből készült
kovácskötényt köt, melyet derekához szerszámos övvel rögzít (kalapács,
csavarhúzó, mérőpálca, kulcsok). Lábbelinek pedig egy strapált
bőrbakancs is megteszi.
Jellem: (káosz-élet) Kíváncsi, kutató természet, szeret
beszélgetni, de még inkább beszélni. Ugyanakkor visszahúzódó és
maximálisan konfliktus-kerülő típus.
Motiváció: Két célja van az életben: inkognitóját megtartani
Kahre előtt, és folytatni kísérleteit, feltalálásait. Harcra nem lehet rávenni,
csak ha önvédelemről van szó és már nincs lehetőség menekülni sem.
„Az egy érdekes szerkezet! Megnézhetem?”

Térképek

Kereskedő Hercegségek
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen)

Forrás: www.szurkecsuklyas.hu/goribardomborzat.jpg (részlet)
Szerző: Domoly & Beelze, Szürkecsuklyás Testvériség

69

Odra

(Tájolás: északi, Lépték: a térképen, lábban)

1 – Polgárnegyed
2 – Kereskedőnegyed
3 – Kikötőnegyed (észak)
4 – Vízinegyed
5 – Kikötőnegyed (dél)
1 – Fetrengő
2 – Gödör
3 – Tengeri patkány
4 – Halpiac
5 – Menedék
6 – Halászok céhe

7 – Vitorlavarrók céhe
8 – Kovács és mindenes
9 – Nagypiac
10 – Mandzsúr klánház
11 – Bankház
12 – Oázis
13 – Gyógyfüves
14 – Medúza
15 – Dermini klánház
16 – Gyertyaöntők céhe
17 – Fürdőház
18 – Kereskedők kapuja

70

19 – Felkelő Nap Háza
20 – Ranagol szentély
21 – Taverna a legendákhoz
22 – Hányóra borozó
23 – Városőrség központ
24 – Fegyverek temploma
25 – Világ Rózsáinak Kertje
26 – Liget
27 – Városi temető
28 – Szentélyek
29 – Nekromanta rendház
30 – Világítótorony

71

72

73 .

74 .

75 .

76 .

77 .

78 .

Kiadandó anyagok 79 .

80

AA H O G Y A S Z É L F Ú

4-6. SZINTŰ KALANDOZÓKNAK
HELYSZÍN: Kereskedő Hercegségek, Sushtar városa
IDŐPONT: P. sz. 3705. Adron kvartja

E

Írta: Hulla

z egy történet központú kalandmodul. A történet, az
események egymásutánisága és ok-okozati viszonya adott,
a karakterek pedig cselekedeteik alapján majd
remélhetőleg ebben a térben mozognak. Életút játékba illesztve
előzményei és következményei sok órányi izgalmas játékélményt
nyújthatnak a csapatoknak.
Első modulírópályázatunk győztes alkotásaként, a 2008-as Nyári
Táborunk részletekbemenően kidolgozott és legendásan nehéz modulja
volt ez a történet. Ezt mi sem szimbolizálja jobban, minthogy a játékos
karaktereknek kevesebb, mint harmada élte túl és ennél is kisebb hányada
teljesítette sikeresen a játékot.
Akik kedvet éreznek hozzá, hogy e modult versenykörülmények
mellett teljesítsék, azok számára a verseny során érvényben lévő
karakteralkotási szabályokat az alábbi linken tettük elérhetővé:
http://www.kalandozok.hu/kalandozokutjan/nyt2008.pdf

81

Tartalomjegyzék
TARTALOMJEGYZÉK

82

HANGULATKELTŐ NOVELLA

84

KONCEPCIÓ

86

ESEMÉNYSOR

86

HÁTTÉR
Előtörténet

88
89

KÖRÜLMÉNYEK
Időpont
Időjárás
Időszámítás
Manaháló
Helyszín

89
89
89
89
90
90

A MODUL 0. NAPJA
Bemesélés
Kezdetek
Megérkezés Sushtarba

90
90
91
93

A MODUL 1. NAPJA
Sushtarban
A Medál
Dash megbízatása
Szürkecsuklyások

93
93
94
95
96

A MODUL 2. NAPJA
Bonyodalmak
Boszorkányok ideje
A gyilkosság
Behatolás az Erődbe
Az elf nő

96
97
97
97
99
101

A MODUL 3. NAPJA
Menekülés
Első stáció
Második stáció
Harmadik stáció
Epilógus

102
102
103
103
105
106

SUSHTAR
Történelem
Lakosság
Vallás
Gazdaság
Politika

107
108
108
108
108
109
82

Tehetősek
Városkép
Kapuk, falak, alagutak
Utak
Klánok, rendek, iskolák
Városőrség, katonaság
Kikötő és hajózás
Fogadók és ivók
Szórakozás
Kémhálózat
Alvilág
Törvények
Pletykák, események

109
110
111
111
111
112
112
113
113
114
114
114
115

LEÍRÁSOK
Gyöngyvadász
A Medál
Kalózhajók
Tavirózsa fürdő
Dash háza
Rodovek napirendje
Kaszárnya
A fogadás
Fehér Fok-i Erőd
Fehér Fok-i boszorkányrend
Akasztottak dombja

116
116
116
117
117
118
118
119
120
126
128
129

NEVESÍTETT NJK-K

130

TOVÁBBI NJK-K ÉS BESTIÁK

154

TÉRKÉPEK
Kereskedő Hercegségek
Sushtar
Sushtar és környéke
Fehér Fok-i Erőd
Tavirózsa fürdő
Városrészlet fogadóval
Árnyasvölgy

162
162
163
164
165
174
175
176

MELLÉKLETEK
Címerek
Mérgek
Varázslatok
Szószedet
Kiadandó anyagok

177
177
178
178
179
179

83

Hangulatkeltő novella
A szikrázóan kék ég végtelen lepelként borult a Gályák tengere fölé.

Tiszta kékjét sehol nem lyuggatták át felhők. Csak a mindent égető nap
volt képes megtörni monoton tökéletességét, ám ma a világ éltetője mármár túlzott odaadással ontotta magából a forróságot. Sehol egy fuvallat,
sehol egy nesz, és a háromárbocos karavell lusta kutyaként terpeszkedett
az égbolt tükörképén. Mintha egy pillanatra megállt volna a világ, hogy
aztán egy, az égen lassan közeledő fehér folt gördítse tova a mindenség
homokóráját megakasztó szemet.
A sirály kapkodó és görcsös szárnycsapásokkal tette meg az
utolsó métereket, mielőtt egy fuldokló kétségbeesésével megkapaszkodott
volna a hajó árbockosarán. Előbb nehezen meglelte imént elvesztett
egyensúlyát, majd fajtájától szokatlan, inkább emberekre jellemző módon
szárnyát s fejét lógatva próbálta kipihenni magát. Kétségtelenül hosszú út
állhatott mögötte. A meleg – és főként a tudat, hogy úszóhártyás lábai
alatt biztos pontot talált – eredményezte, hogy úti célját feledve néhány
pillanattal később álomba szenderült. Egy ember rémálmába…
Az égő nafta kénköves füstje, mely az ajtó rései közt
megállíthatatlanul ömlik ízlésesen berendezett kabinomba, kegyetlenül
kaparja a torkomat. A fedélzeten lángra kapott szerencsétlenek sorra
idézik meg a halált, kétségbeesett sikolyokkal. Szerencsére a zajokon túl
az ajtó csak a füstöt engedi be, és egyelőre jól ellenáll az azt ostromló
szablyacsapások tucatjainak. Bár jobb lett volna elkerülni a dolgot, jobb
lett volna, ha minden a terveim szerint alakul, mégsem esek kétségbe.
Kezemben a madár. Az a dög rendesen összekarmolt, pedig jó lesz, ha
megbarátkozik a tudattal, hogy néhány napig igencsak közel kerülünk
majd egymáshoz. A kajüt emberfejnyi ablaka nyitva, hozzá közel hajolva
próbálom még pár pillanatig száműzni a tüdőmből előtörni kívánó
köhögést. Egy rosszul kiejtett szó, vagy egy határozatlan hanglejtés és ez a
kellemetlen nap lesz a legutolsó evilági pályafutásomban. De nem. A
mágia pont abban a pillanatban rontja le a fizikai világ korlátjait és
enged utat lelkemnek, amikor az ajtó a monoton pengecsapásoknak.
Mintha még érezném, hogy a kapitány fegyvere hátulról a
gerincoszlopomba mar. De nem számít. Szabadon, mint a madár repülök
ki a kajüt ablakán.

Ezt nem hiszem el. Legszívesebben eszelősként kacagnék a
tomboló vihar képébe, de csak valami groteszk vijjogás telik tőlem ebben
a nyomorult testben. Légy átkozott Antoh, te nyomorult szuka. Vajon az
istenek foglalkoznak egyáltalán egy, a tomboló vihar közepében
rongycsomóként verdeső madárral? Érzem, ahogy a kétségbeesés, akár
egy felsőbbrendű entitás lassan úrrá lesz rajtam. De nincs más megoldás.
Az imént is csak a jó szerencsémnek köszönhettem, hogy nem vágott a
tengerbe egy váratlan szélroham. Hiába az évekig tartó kemény tanulás,
az eltűrt megaláztatások sora. Hiába, hogy a minap még emberek tucatjai
lesték parancsaimat, hogy sokan féltek tőlem, és akik nem féltek azok is
tiszteltek legalább. Most mégis kénytelen leszek egy szánalmas állatnak
átengedni a test feletti uralmat. Pedig a novíciák figyelmét mindig erre

84

hívjuk fel először. Ezt a varázst csak akkor oldd fel, ha teljesen biztos vagy
a dolgodban. Mert azután akármilyen erős is vagy, csak idő kérdése, hogy
a tudatod feloldódjék a test, istenek által rendelt tulajdonosának lelkében.
Hát szárnyalj sirály, szárnyalj, ahogy bírsz, és vigyél ki engem ebből az
átkozott viharból.

Hideg, síkos és ficánkol. Hmm, szeretem. Nem, nem. Hol vagyok?
Ááá, gyűlölöm a halat! Mennem kell… de hova is? A torony, igen a fénylő
torony. Szárnyra kapok. Gyorsan haza kell mennem. Ott majd segítenek
rajtam. Ő. Anya? Ő biztos segít majd rajtam. Mondják, az éhség nagy úr.
Biztos az éhség adott erőt ennek a nyomorult állatnak, hogy legyőzze az
én akaratomat. Igen, igen. Már emlékszem, vihar volt. Merre menjek?
Talán erre, igen erre… ööö ez biztos, biztos jó lesz. Jé, egy… tutaj. Rajta
három ember. Biztos a vihar juttatta ide őket. A szerencsétlenek, hehe.
Étlen szomjan a semmi közepén. Ettől kicsit jobb kedvem lett.

Sehol a part, pedig egész éjjel repültem. Szörnyen fáradt
vagyok… és éhes. De nem adom fel. Nem hagyhatom, hogy az állat, az
állati éhség átvegye felettem az uralmat. Csak a nap ne tűzne ennyire!
Egyre nehezebb a repülés. Pihennem kéne. De mégegyszer nem szállok le
a vízre! Az biztos előhozná az ösztönöket. Ott, az a… hogyishívják. Hajó!
Ott pihenek. Nem sokat, csak egy kicsit. Hogy a szárnyaim ne fájjanak
ennyire.

Enni, enni! Nem! Sötét van. Aludtam. Elaludtam. Enni! Én
rikoltottam? Ott, távol az éjszakában. Villanó fény. A torony! A villogó
torony! Enni! Jó, jó. Enni a toronynál.

Mi ez az ocsmány íz? Rengeteg társ. A társaim hangja. Csípnek. A
kétlábú öntötte a vízbe a finomat. Finom? Moslék. De akkor, itt vagyok. A
város. Repülni. A fénylő torony ott! Alattam rengeteg kétlábú. Félni kell
tőlük! Nem! De! Végre torony, torony, torony…?
Pergő dzsad nyelven mondott viccet az egyik őr a másiknak. Majd
jóízűt, amolyan szívből jövőt hahotáztak rajta. Végre már nem volt olyan
meleg! Aztán a mellvéden tovább őrjáratoztak. Egyikük az alant elterülő
város ezernyi fénylő pontjában gyönyörködött, mely mintha kicsiny mása
lett volna a felette elterülő csillagos óceánnak. Társa úton volt a
világítótorony felé. Közben feltámadt a távoli hegyek felől fújó szél.
Errefelé ez így szokott lenni. Egyszer a hatalmas homoktenger, másszor a
végtelen víz felől fú. Majd az őr visszafordult, de még látta, ahogy egy
sirály halászni indul a tengerre.

85

Koncepció

A

kaland alapvetően 4-6. tapasztalati szintű csapatnak
íródott, ilyen karakterekhez van igazítva. Ez egy történet
központú modul, amely alaposabban csak a fő
csapásirányt taglalja. Ettől egy-egy adott mese alkalmával viszonylag tág
keretek közt el lehet majd térni. Tehát a történet, az események
egymásutánisága és ok-okozati viszonya adott, a karakterek pedig
cselekedeteik alapján majd remélhetőleg ebben a térben mozognak.
A modul a Gályák tengerének északi partján a Kereskedő
Hercegségek egyikében – név szerint Ennaimban –, pontosabban annak
Sushtar nevű városában játszódik. Mivel az időpontot célszerű a
Manifesztációs háború befejeződése után tenni, hogy ne legyen túl nagy
zűrzavar a vidéken, ezért P. sz. 3705-ben játszódik. Egészen pontosan a
meleg évszak idején, Adron negyedik havának (Feloldozás) első és
második hetében. A modul szűken négy nap történéseit foglalja magában.
Egy mondatban és alapesetben – hisz nem tudható, hogy az egyes
csapatok mit hoznak majd ki belőle – egy politikai fogoly kiszabadításáról
szól a történet.
Fontos megemlíteni, hogy az alábbi történet egy relatíve „jó”
jellemű (így feltehetőleg kooperáló) csapathoz lett igazítva. Amennyiben
„gonosz” (vagy valószínűleg nem összetartó) csapat játssza, akkor – hogy
szerepükhöz hűen motiváljuk őket – a modul történeti környezetét néhány
helyen módosítania kell a KM-nek. E módosítástól függetlenül a modul
lényegi (lejátszandó) része megmarad. A nem együttműködő csapat
esetében eszközlendő változtatásokat, illetve javaslatokat az egyes
ciklusokon belül ismertetem. Mivel a nem kooperálók reakciói csak nagy
vonalakban jósolhatók meg, ezért az ilyen csapatok esetében nagyobb
teher hárul majd a mindenkori Mesélőkre. Mindazonáltal javaslom, hogy
a Mesélők ne(!) gördítsenek jelentős (erőltetett) akadályokat a modul fő
csapásirányát nem követő csapatok útjába. Ha reakcióik a koncepciójuk és
a körülmények alapján életszerűnek és logikusnak tűnnek, akkor hagyjuk
meg számukra a játék szabadságát és cselekedhessenek belátásuk szerint.

Eseménysor
Rodovek napirendje
118. old.
Fogadás leírása
120. old.

0. nap

A

z egyes ciklusoknál megtalálható a fenti események
bővebb leírása. Míg Rodovek részletes napirendje a
Leírások közt szerepel.

* az esemény bekövetkezése a karakterek cselekedeteitől függ
** a Fogadás leírásánál megtalálható az adott események
részletesebb leírása.
• 9 óra – A karakterek a Gyöngyvadász fedélzetén megkapják a
ládikát.
• 12 óra – Obree Erkhamm futárral levelet küld az Úrnőnek,
hogy lemondja a fogadáson való részvételt.
• *14 óra – Kalózok utolérik a Gyöngyvadászt, hogy nyomást
gyakoroljanak a karakterekre.
• 17 óra – a Gyöngyvadász kiköt Sushtarban.

86


7 óra – Obree Erkhammot meggyőzi az Abadei-ek küldötte,
hogy mégis éljen a meghívással.
8 óra – A Hontalan (és a zauder) titokban hajón megérkezik a
kikötő narvál-mólójára.
10 óra – Hontalan társával elhagyja Sushtart és titokban
Árnyasvölgybe mennek, előkészíteni az akciót.
*10 óra – Dash embere felkeresi a karaktereket a Medál miatt
13 óra – Az Erődben előkészítik a báltermet a fogadásra.
14 óra – Két hordó sör érkezik az Erődbe.
19 óra – Hontalan zaudere (Gothem báró alakjában)
találkozik zsoldosaival az Árnyasvölgy körüli erdőkben.

1. nap

3 óra – Gyilkosság a karakterekével szomszédos szobában.
5 óra – Ikrass Del Montara gróf hajója kiköt a páva-mólónál.
6 óra – Gyümölcs és hús szállítmány érkezik az Erődbe.
7 óra – A szobalány a karakterek szállásán felfedezi a
gyilkosságot.
7 óra – Feldíszítik az Erőd báltermét és a többi helyiséget.
8 óra – Asdell Kvrenna del Haar vidéki kastélyából hintaján
elindul a fogadásra; hal szállítmány érkezik az Erődbe,
megkezdik az étkek elkészítését.
*8 óra – A Fehér Fok Úrnője végrehajt egy tetszőleges, de a
karakterek ellen irányuló varázslatot.
10 óra – Gveldon il’Obrat-ék hajója kiköt a narvál-mólónál.
10 óra – A fogadás fellépői/produkciói megérkeznek; jég
szállítmány érkezik az Erődbe.
11 óra – A fogadás kezdete, a vendégek megérkezése. **
12 óra – Beszélgetések, bemutatások. **
13 óra – Ebéd, előtte az Úrnő üdvözlőbeszéde **; a fogadás
fellépőit átkísérik az Erődbe.
14 óra – Gladiátor viadalok; kém (ál-eunuk) elfogása a
teraszon **; jég szállítmány érkezik az Erődbe.
15 óra – Tárgyalások a fogadás résztvevői között. **
16 óra – Hontalan elindul a karakterek elé, hogy a
temetődombig kövesse őket.
17 óra – Vacsora (végén féltékenységi jelenet). **
18 óra – Első vendégek távozása. **
19 óra – Tárgyalások a fogadás résztvevői között. **

2. nap

1 óra – Az ádzzsa és más vendégek távozása. **
2 óra – A fogadás vége. **
0 és 2 óra közt – A kalandozók megérkeznek a Hókával való
találkozás helyszínére, azaz az Akasztottak dombjára (ettől
kezdve csak a dombtól való indulás pillanatát alapul véve
lehet megadni az elkövetkező események időpontjait).
+4 óra – A kalandozók megérkeznek Árnyasvölgybe és az elf
nő megszül.
+4,3 óra – A magas szintű fejvadász (Giverre) rajtuk üt.
+4,5 óra – Feljutnak a temetődombra a romokhoz és
megtörténik a záró jelenet.

3. nap

87

erős gorviki kapcsolatokra utaló jelekre is figyelemmel lett a szolgálat. amikor „szerencséjükre” Ennaim egyik igen befolyásos nemesének – a Sushtari ádzzsának – a hajója kimenekítette őket. Az első az volt. Erről – persze a névtelenség jótékony homályában maradva – tájékoztatta annak férjét is. amely tudvalevőleg kalózkodásból tartja fenn magát. ha a bárónő nem jutna el élve férjéhez. (A bárónő két társa közül csak az egyik – egy matróz – maradt életben.Háttér M ajdnem egy évvel a modul kezdete előtt a Hat város szövetségének egyik igen befolyásos tagjának – Gothem bárónak – felesége (Eirah’nimm Gothem) épp hajóúton volt Equassel és Patarre (Edorl) közt. A báró ehhez a „kéréshez” tartotta is magát. A bárónő harmadmagával napokig hánykolódott a tengeren. Úgy döntött. és Sushtartól 100 mérföldre nyugatra hajótörést szenvedett. A hosszabb tengeri útra puszta passzióból vállalkozott. Továbbá. Pyarron igen kellemetlen helyzetben találná magát a kéretlen és rosszul sikerült mentőakció okán. hol és kik tartják fogva annak feleségét. hogy sikertelenség esetén semmilyen közvetlen kapcsolatot ne találjon senki a szabadítási akció és Pyarron között. ám környezetének és ezzel együtt a Pyarroni Titkosszolgálatnak kezdet szemet szúrni a báró világi ügyekben tanúsított irracionális viselkedése. ám jóval több követ kellett megmozgatnia ahhoz. bizalmas környezetébe. hogy kiderítse. A sors úgy hozta. hogy határozatlan ideig „vendégül látja” a bárónőt. ugyanis az ádzzsa az utóbbi években túl szoros üzleti kapcsolatba került az Eronei hercegséggel. a Hontalant. Ezzel kétszeresen is jól járhat Pyarron. mert férjét hónapokra elszólították az államügyek és a tervek szerint Patarreben látták volna viszont egymást. hogy mivel tartják sakkban a bárót. miként kovácsolhatna politikai tőkét saját maga számára az esetből. Egyrészt komoly kárt okoz az ádzzsának. hogy a szituációt kihasználva egy kémet kellene bejuttatni az ádzzsa közvetlen. amikor hajója szörnyű viharba került. mindaddig nagy becsben tartja nemesi „vendégét”. A már eszméletlen állapotban lévő túlélőket titokban azonnal Sushtarba vitték. A Titkosszolgálatnak nem okozott nagy nehézséget kideríteni. ha az ádzzsa rájönne.) Az ádzzsa jelleméből adódóan azonnal meglátta. hisz nem lenne szerencsés. Ezeket szem előtt tartva a Hontalan megkezdte az akció lebonyolítását… 88 . Tehát megszületett a döntés: meg kell szüntetni Gothem báró függőségét a Sushtari ádzzsától. aki jelenleg is az ádzzsa kémszervezetének egyik titkos börtönében sínylődik. A feladat végrehajtásával egyik igen tehetséges ügynöküket bízták meg. hogy Pyarron ennyire szemmel tartja. Pyarron számára előnytelen helyzet rajzolódott ki. A másik utasítás az volt. Sőt. miközben a Sushtari ádzzsa üzleteit vizsgálta. Az alapvető célon túl két elvárást fogalmaztak meg vele szemben. másrészt lekötelezi Gothem bárót. teljesítette az ismeretlen zsaroló követeléseit. amíg a báró a kereskedelmi és politikai ügyekben az ádzzsának kedvező döntéseket hoz. a Hat város szövetségének egyik legbefolyásosabb polgárát. Megígérte.

ami egyébként igen nehézkes. az egyes órák térségben használt neveiről a következő táblázat tájékoztat. Így nem lesz lenyomozható kapcsolat a mentőakció és Pyarron közt. Időpont A történet négy napja a forró nyár közepén játszódik. egy viszonylag nagyhatalmú boszorkány. Az Úrnő ugyanis. hogy az általa kiszemelt kalandozó csapattal raboltatja vissza a báró hitvesét úgy. évben. aki a karaktereket – tudtuk nélkül – Dash útjába vetette. (Ezt a kellemetlen körülményt Mesélőknek érdemes is lesz kidomborítani. hogy a bárónőt itt „látják vendégül”. aki egyébként alvilági körökben jól ismert orgazda. A Fehér Fok Úrnője a Sushtari ádzzsa egyik legjelentősebb és leghasznosabb szövetségese. ami +10-es módosítót takar. Ebből adódóan a nappali csúcshőmérséklet 38-42 oC. Ennek alapján célzófegyvereknél a légmozgás „szellő” kategóriáját kell majd számításba venni. és közben a szervezetnek hála. rengeteg információt is sikerült megszereznie róluk. Ugyanis a Fehér Fok lényegében egy kisebb. A játékos karakterek a modul kezdetén épp egy hajón utaznak Sushtar felé.) A modul ideje alatt végig tiszta felhőmentes nappalok és éjszakák váltakoznak. pedig jó alkalmat kínál a fogadás. Szóval ez egy fatális véletlen. hogy a megbízó kiléte végig rejtve marad. amelyre az ádzzsa és a térség néhány befolyásos személyisége lesz hivatalos. hisz ők inkább műgyűjtőként gondolnak rá. 4:45kor kel és 16:45-kor megy le. hogy egy medált szállítsanak el Sushtar egyik tehetős polgárához. másrészt titkon leánykereskedelemmel is foglalkozik és a partvidék minden jelentősebb városában bordélyházat üzemeltet. A Hontalan elképzelése az. Az Erőd rendkívüli mágikus védelemmel rendelkezik. Azt azonban még a pyarroni sem tudja. Tehát ott a várva várt lehetőség. hogy a Fehér Fok rövidesen egy fogadás (politikai és üzleti találkozó) színtere lesz. sz. Ennek tükrében a nap kb. aki egyrészt háremhölgyeket „képez” a térség dzsadjai számára. amelyhez egy mágikus világítótorony is tartozik. old. amely éjszakára 20-25 oCra mérséklődik. Körülmények A modul 0. A játékos csapatot már jó előre kiszemelte a Hontalan a fenti feladat végrehajtására. bár ezt a csapat nem feltétlenül tudja. napja – azaz kezdete – megegyezik Adron negyedik hava (Feloldozás hava) első hetének utolsó (ötödik) napjával a P. Szépen terelgette is őket a megfelelő irányba. késő hatodkori erőd. ám e légmozgás erőssége igen csekély. csupán az 1. 3705. Időszámítás 89 . Előtörténet A medál 116. Lényegében a Hontalan volt az. Ez is indokolta. éjjel az ellenkező irányba fúj. ahogy sokan sejtik is róla.A közeljövőben rég várt lehetőség adódik a feladat végrehajtására. Időjárás A modul napi 20 órában számol. Firell Dashhoz. hogy Dash valójában a Sushtari ádzzsa kémszervezetének vezetője. A bejutásra. A szél nappal a szárazföld felől a tenger felé. nap éjjelén látszanak a déli horizonton egy tengeri vihar villámai. a bárónő ugyanis Sushtarba érkezése óta a Fehér Fok Úrnőjének „vendégszeretetét élvezi”. Aktuális feladatuk.

szűk sikátorokban és erdőben ennél kedvezőtlenebb módosítók is alkalmazhatóak. Helyszín A történetünk Dél-Yneven a Kereskedő Hercegségekben. A medál 116. aki megszállott gyűjtője az ilyen régiségeknek. egészen pontosan Sushtar városában játszódik. A modul 0. old. hogy 200 Mp-al lehet számolni. hogy a Gyöngyvadász nevű karavellen utaznak a város felé. hét 5. old. hogy honnét keltek útra a kalandozók szinte mindegy. mert egy medált kell elszállítania oda.). Ez persze csak nyílt terepre értendő. old. hogy sikerült vevőt találnia. • jó esetben megérkeznek a történet színhelyére. hogy nyomást gyakoroljanak a karakterekre • 17 óra – a Gyöngyvadász kiköt Sushtarban Bemesélés Gyöngyvadász 116. Hogy pontosan hogyan került ez a medál a csapathoz. a róla elnevezett Sushtari-öbölben. aki nem sokkal később megkereste őket azzal. A kalandozócsapat – az előtörténetben megfogalmazottak szerint – azért kelt útra Sushtar felé. A Gályák tengerének északi partján fekszik. amely Ennaim kereskedő hercegségének második legnagyobb városa. 159-162. óra 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 elnevezése Kék hold Illidzser Próféta Gazdagság Első imádság Galradzsa Alamizsnálkodás Dzsah Pihenés Hitvallás óra 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 elnevezése Hrudidzse Égi tűz Doldzsah Harram Vándorlás Második imádság Vörös hold Csillagok Dzsergah Éjközép Manaháló A helyszín Mana-sűrűség szempontjából a vékony-mana kategóriába tartozik (lásd. 90 . old. Az. napja Az I. csak az a lényeg. Ez azt jelenti. nyílt terepen csak a „Harc félhomályban” módosítóival kell számolni éjszaka. Főbb események: • 9 óra – a karakterek a Gyöngyvadász fedélzetén megkapják a ládikát • *14 óra – kalózok érik utol a Gyöngyvadászt. Fontos. amikor: • a karakterek szembesülnek a feladattal és eldöntik mennyire kívánnak megfelelni annak. az a mesélőtől függ. PPL I. melynek visszatöltődési intenzitása 10 Mp/kör. Jó pénzért (50 arany) határidőre (vagyis ez év Adron negyedik havának (Feloldozás) második hetére) le kell szállítaniuk azt a sushtari Firell Dashnak.Mivel az éjszakai égbolt mindvégig derült és a holdak is szinte egészükben fent vannak. hogy ezt a medált a karakterek felkínálták egy kereskedőnek. Sushtar városleírás 107. napja a Feloldozás havában.

A csapat Sushtarba való érkezés előtt egy nappal. A gonosz partiknak vannak bűneik. vagy nehezebben motiválható csapatoknak is lehet klánja. hogy a Fehér Fokból szabadítsanak ki egy elf nőt (valójában Eirah’nimm de Gothem-t). hanem egy (a nagyhatalmú szervezethez illő) eléggé ijesztő figura adja át a ládát. Itt a Mesélő átnyújtja a ládika tartalmát jelképező anyagot a játékosoknak (melyet egyébként szerencsés az adott csapatra „alakítani”). mert a kikötőt és az utakat is figyelik. mely feltehetőleg nem fog együttműködni. Mindez az adott csapat előtörténete alapján. a megbízólevelet. amitől tart a parti vagy legalább annak legbefolyásosabb tagja. vagy olyannál. mely olyan nyelven íródott. amikkel meg lehet zsarolni őket. Továbbá itt-ott célzásokat tesz a karakterek féltett titkaira. amire áhítoznak a karakterek). A gonosz. hanem ember(akarom mondani elf-) rablásról szól. (Azokra miket a Pyarroni Titkosszolgálat kideríthetett róluk. és azért választ gonosz partit. miről milyen infót gyűjtöttek) • Fehér Fok vázlatos leírása • A fogadásra meghívottak listája. A ládika kisebb irathalmot tartalmaz. ez egy fenyegetés!) Továbbá figyelmezteti őket. a klán rendezettnek tekintheti a számlát. Akár az elhagyott klán is küldheti a levelet. leírja. „Gonosz” csapat esetében. (Igen. hogy hol mi van. Az ilyen csapatok tagjai közt biztos van egy-két renegát. mert azokért úgyse kár. bár már huzamosabb ideje a hajón utazik. hogy a karakterekhez hasonló kalandozók bizalmatlanok az ilyen megbízásokkal szemben. hogy végképp elszakadhassanak ezektől. máskülönben ők is egy megoldandó problémát jelentenek a levél írójának. melyben egy ismeretlen „barátjuk” arra „kéri őket”. specifikusan rájuk legyen szabva. amit Darass kapitány nyújt át nekik. egy sellős ládikát kap (valójában a Hontalantól). A levél összességében nagyon barátságos.) Ellátja őket néhány jó tanáccsal. a karakterek talán épp keresik a módját. hogy a várost dolguk végezetlenül ne próbálják elhagyni. old. a levélnek lehet feladója. törvénytelen tetteikre stb. hogy amikor (és nem ha!) a karakterek úgy döntenek ráállnak a feladatra. majd zárszóként leírja. vezetője.) A feladó általában egy olyan szervezet. amit a csapat tagjainak többsége ismer. Vagyis el kell rabolni az elrablottat az elrablóktól. hogy tisztában van azzal. Ha sikeresen végrehajtják a feladatot. . pár szavas jellemzéssel. múltjukban szereplő sötét foltokra. és a fogadás programja • Arckép (miniatűr) az elf nőről (az azonosításhoz) • Pecsét (mely rézből készült és bele egy mithrill érme és egy vésetekkel ellátott fém lapka van rejtve) • 25 arany előlegről szóló vagyonlevél 91 Kezdetek Kiadandó anyagok 179. rendje. A levél itt nem túszszabadításról. a Fehér Fok és a fogadás leírását zárják vissza a ládába és azt adják vissza a kapitánynak még mielőtt a nap delelne. A kapitánynak ebben az esetben nem egy elf nő. (Bár igazából ezt is a Hontalan írja. A sellős ládika további tartalma: • Sushtar térképe (a játékosok majd ezen vezethetik. de az 5 mithrill érme jutalom mellett kilátásba helyez egyéb előnyöket is (már ha van. Található benne egy levél.

Ha kérdőre vonják. csak a játékosok összezavarása kedvéért. Ha megölik. aki egyébként minimális jutalom ellenében kész komoly segítségére lenni a karaktereknek. aki • „jó” csapat esetén egy agyontetovált elf. hogy kíméletlen legyen. de megtagadja a vitorlák felhúzását. old. hisz a Pyarroni Titkosszolgálat titkos börtöneiben fogva tartott legrettegettebb lényeket is van módja lemásolni. E kis közjáték után a csapatot elszállítják Sushtarba. Kalózhajók 117.) Valójában egy jóslat miatt aggódott a szélsőségesen babonás kapitány. hogy kémkedésért felakasszák őket. Harass sin Darass 133. • „gonosz” csapat esetén egy számukra sokkal ijesztőbb teremtmény vesz tőlük ilyen „testrészeket”. Ekkor a kapitány könyörög a karaktereknek (esetleg fenyegetőzik). úgy a kalózok kérdés nélkül katapultokkal vagy tüzes íjjakkal felgyújtják a hajót. Ekkor a kapitány vízbe veti a ládát. Rendkívül óvatosan figyeli. de remélhetőleg elvállalják a játékosok a feladatot. majd ezt követően a martalócok el is hagyják a kikötőt. és látható megkönnyebbüléssel a tengerbe dobja. hogy annak mindenképp ki kell kötnie Sushtrarban. A másik – kevésbé elegáns – módszer a csapat „motiválására”. hogy a játékosok ráállnak-e a feladat végrehajtására. egy Antoh-pap. de önként nem ajánlkozik! Ha a karakterek megtartják. hisz ha megtalálják náluk. A zauder repertoárja igen széles. akkor az Antoh-pap szabotálja úgy a hajót. Itt igaz kényszer hatására. Ha mégsem vállalják.Eljam 135. Ha a csapat nem vállalja a feladatot (azaz nem adja vissza a ládát). hogy vessék tengerbe a ládát. hogy azt tegyék. ha megkérik. Mondjuk egy Tharr-pap gyűjt tőlük egy kis vért. hogy ő próbált finom eszközöket alkalmazni. hogy egy elf nőtől kapta még mielőtt a karakterekkel egyáltalán találkozott volna. old. akár élete árán is. az a későbbiekre nézve igen kockázatos lehet. amit kell. Egy kyr varázstudó. (Ez igaz is. vagy lemásolják a fent említett 3 pergament. legalábbis a kapitány ezt hiszi. old. vagy legalább úgy tesznek (akár ez is elég). hogy valamivel napnyugta előtt néhány kalózhajó tűnik fel a horizonton (a navigátor értesítette őket). Ezért bemutatja nekik kedvenc varázstudóját (valójában a zaudert). 92 . vagy egy korcs aquirnak tűnő szerzet félemlíti meg őket. Ha visszaadják a ládát a kapitánynak a levéllel és a másik két leírással (ezt a kapitány darabra (3 pergamen) ellenőrzi is). Ezek után a vízbe esett karaktereket kihalásszák a tengerből. ki körmöt vagy hajat vesz minden karaktertől és kapnak egy utolsó esélyt. A hajón – mint navigátor – ott van a Hontalan egyik „ügynöke”. akkor a babonás kapitány megmakacsolja magát és a jóslat miatt. elmondja. de a csapat rákényszeríttette. A fedélzeten az elmaszkírozott Hontalan fogadja őket – mint a kalózok vezetője – és közli a foglyul ejtett karaktereknek. az elég bizonyíték lehet ahhoz. mert beteljesedik a jóslat és itt pusztulnak. akkor az lezárja a ládikát. vagy kényszerítik a kapitányt.

nap délutánján kezdődik. napon 0 óra és 2 óra közt egy. . ahova a nőt el kell vinni. hét 1. Városrészlet fogadóval 175. vagyis pár hangulati elem. megszabadítod őket egy-egy személyes (szimpatikus viszonyban levő) tárgyuktól. „felveszik annak ritmusát”. egész pontosan a nyugatra vezető út mellett felállított akasztófák tövéhez érkezzenek az elf nővel. vagy arra. • a másnapi gyilkosság előkészítése. folyamatosan (különösen éles helyzetekben) tájékoztasd a karaktereket a szélirány váltakozásáról. akkor tévedjenek is el gyakran. Megérkezés Sushtarba Akasztottak dombja 129. hogy miként szabadulhatnának a szituációból. hátha azt hiszik. • felkeresik a tolvajklánt a biankó szívességért. hogy megpróbálják majd kirabolni a szobájukat. hogy csak óvatosan mozogjanak. napja a Feloldozás havában. Remélhetőleg addigra valami tervet is sikerül kiötleniük a feladat végrehajtására. old. A modul 1. hogy a 3. ha minden eshetőségre felkészítve. hogy milyen rekkenő hőség van a városban. a lüktetését próbáld meg átadni a játékosoknak a leírásaidban. 93 Sushtarban Sushtar 107. Itt ne szívbajoskodj Mesélő. old. old. • a város zsongását. Minél olcsóbb szállást keresnek. hisz főként a helyi hatalomnak (ádzzsa) mindenhol vannak kémei – azt tesznek. A fogadás a 2. old. Ráadásul ez a vezető nagyon hangulatos NJK lehet a Mesélő kezében. akit érdemes a csapathoz megalkotni. • a medál ügyében találkoznak Dash-al és esetleg elfogadják tőle a Rodovek kiiktatására vonatkozó megbízást. egy utcakölyköt). amikor: • a karakterek megismerkednek a várossal. Ettől a pillanattól a helyi kémhálózat (Dash utasította őket erre a medál miatt) nagyjából szemmel tartja őket. Valószínűleg szállást keresnek. Ha a városban való mozgáshoz nem fogadnak fel egy vezetőt (pl. kik tucatszám ajánlják fel szolgálataikat a városba érkező külhoniaknak. a város falain kívüli helyre. Hóka 144. külön jó. hogy egy eleven. Főbb események: • *10 óra – Dash embere felkeresi a karaktereket a medál ügyében A karakterek a városban – bár a levél írója kérte őket. Feladatuk pedig az.A csapat 17 óra után megérkezik hajójával a kikötőbe és kiköt a Hínár nevű mólónál. élő dologként tekintsenek majd a történet színhelyére. Tippek neked tisztelt Mesélő a mesélés egészére. és ahol – miután minden rendben van – megkapják a jutalmukat. • a karaktereket nevenincs zsebesek (esetleg csalók) megpróbálhatják majd megrövidíteni. amire külön figyelj a mese során: • a modul címéhez hűen. • a leírásoknál ne feledd mindig kihangsúlyozni. amit akarnak. annál valószínűbb. Ott a Hókától megtudják a pontos helyet. • hozzálátnak a szabadítási akció előkészítéséhez. hogy ennek van bármi jelentősége. napja A II. a forgatagot. ha mesélő szükségét érzi a modul nehezítésének.

A város nagyon mozgalmas hely. A nem együttműködő csapatok esetében feltehetőleg egyetlen „új” céljuk lesz. Ez áthúzódhat a további napokra. hogy feladja a karaktereket a helyi kémhálózatnál. Látogatásukat Dash már nagyon várja. hogy a karakterek elhagyják a várost. boszorkányokat és minden szükségesnek ítélt eszközt bevethet. Mindemellett nagyon lényeges kérdés. Szintén nehéz hajót szerezni a szellemhajókról keringő pletykák miatt. Ha a nem kooperáló csapatnál a medál eljut Dashhoz. old. akkor némileg módosul számukra a modul. és ennek megszerzése pedig Dash feladata. Ha a karakterek Hrudidzse órájáig (10 óra) nem viszik el a medált Firell Dashhoz. Ennek érdekében nem fogja engedni. Mindvégig fontos az időtényező. Feltehetőleg megkísérlik elfogni (esetleg megölni) őket. vonakodnak elvinni őket. ne unatkozzanak. hogy átadták-e a karakterek a náluk lévő medált Dashnak. mindig történjen valami. Ezen kívül a jelentős fejpénzért a Szürkecsuklyások is beszállhatnak az üldözésbe. Ne hagyjuk leülni a történetet. Ha ez nem 94 . A Medál A medál 116. Ehhez el kell hagyniuk Sushtart. szóval gyanússá válhatnak. Ha nem. Ez a gyakorlatban azt jelenti. a kikötőbe való érkezésük óta figyelteti őket. ha a karakterek bejelentkeznek náluk a biankó szívességért (hogy az segítse menekülésüket). ha a helyi hatóság üldözi a karaktereket. így nemigen válogat az eszközökben. kémeket. akkor a Mesélőnek „bele kell nyúlnia” a történet szerkezetébe. kémeket. fejvadászokat. akkor tudtukon kívül megakadályozzák az Úrnő terveit. hadihajókat. Persze a városból (de inkább az országból) így is sikeresen ki kell jutniuk. hogy a feladatát megoldja. rengeteg a pénzköltési lehetőség. Türelme véges. akár a város határain kívülre is. boszorkányokat és minden szükségesnek ítélt eszközt bevethet.Fehér Fok Erőd 126. Minden eladó. Jó esetben itt valóban hozzálátnak a szabadítási akció előkészítéséhez. Itt a mesélő a városőrséget. a játék folyamatossága. nap éjjeléig (az elf kisded születéséig). Sőt. akkor a helyi kémhálózat tényleg a nyomukba szegődik. sőt a jutalom ellenébe akár kettős játékot is űzhetnek és feladják őket a hatóságoknak. akkor annak egyik embere megkeresi őket. akkor egy tolvaj ellopja tőlük. Dash háza 118. hogy kimeneküljenek az adott szituációból. Dash a medál átadásáig mindenképp figyelteti őket. hogy azt megszerezze a karakterektől. fejvadászokat. Itt a mesélő a városőrséget. hogy a Hóka – ki ekkor már ügynökein keresztül szemmel tartja a karaktereket – értesül az engedetlenségükről és a Hontalan utasítására megfenyegeti őket (persze nem személyesen). mégpedig az. akkor egy nagyon jól megszervezett kelepcébe csalják majd őket. Friell Dash 134. akkor ő – mint a helyi kémhálózat vezetője – nagy erőket mozgat meg annak érdekében. old. Ha ez sem motiválja a csapatot. A kapitányok. old. Ha kihúzzák a 3. Ha a medál nem jut el Dashhoz. hadihajókat. egy hatalmas emberforgatag. old. és felkéri a csapatot. mestertolvajokat. Eszközökben ekkor már nem válogatnak. (Ha nem hajlandók átadni a medált. hogy keressék fel a nemes urat. Az Úrnőnek ugyanis mindenképp kell a karaktereknél lévő medál. amúgy is érkezésük óta figyelteti őket. A város törvényei alapján a kémkedés büntetése halál.

azaz hogy Rodoveket nem szabad elfogniuk. Ugyanis amikor (ha) elfogják Rodoveket. Azt viszont látja a fickóról. hogy a karakterek elfogadják Rodovek elfogására vonatkozó megbízást. A karaktereknek „őszintén” elmondja. egy bizonyos Kardell Rodovek-et. hogy nem sikerül majd elkapni. fejvadászok. Gyanítja. aki majd a szöktetés éjszakáján a karaktereket a találkahelyhez útbaigazítja majd. az is hogy nem is gorviki) és ha emlékeznek arra. Ezt persze jól álcázza. Persze a saját részéről (10 arany) is hajlandó lemondani. ami esetleg segíthet a karaktereknek. és adják át a városőrségnek. hacsak nem veszi észre náluk a medált. mert ő tudja. boszorkányok stb. hogy a kalandozók mit tudnak vele kezdeni. hogy a medált mielőbb megkaparintsák. Ha a játékosok meg akarják zsarolni. akkor összeállhat nekik a kép. Itt bevetnek mindent: városőrség. Dash örömmel kifizeti nekik az 50 aranyat a medálért. de ez az egyedüli jel. old. . hogy Rodovek egy kém. aki a Hontalan – és így a karakterek ismeretlen megbízójának – helyi összekötője. hogy Rodovek valójában a Hóka. ki fog számukra derülni. de szorongatott helyzetben – míg a karakterek üldözik – hátha hibát követ el. az azonosításra a kapitánytól kapott ládikóban található medál (illetve az abba alaposan elrejtett egyedi mithrill érme és titkos üzenet) szolgál.lehetséges. hogy a megbízó levele szerint a Hókával kell találkozniuk. akkor a kínzómesterei tényleg kivallatják. Inkább leteszteli. Ez a 30 arany jelen pillanatban is ki van tűzve az illető „úriember” fejére. Szóval a Rodovek elleni sikeres akcióval a saját küldetésüket teszik/tehetik tönkre. Sok rejtekutat ismer. mondja ő. A fickó nagyon dörzsölt és felkészült. Ha esetleg mégis sikerül elkapni. Amit azonban egyik fél sem tud. Szóval megpróbál (kérlek Mesélő Te is tégy így) mindent elkövetni. hogy élve fogjanak el egy aljas rabszolga-kereskedőt. akkor ezt nem hangsúlyozza ki. ha ez kiderülne róla. VIGYÁZZ A NEVEKKEL. hogy hol is van Rodovek. A szállása is hemzseghet a csapdáktól és titkos menekülési utaktól. 95 Dash megbízatása Rodovek 144. (Persze ellenőrizteti annak valódiságát. ő azért nem akar nyíltan belekeveredni az ügybe. Ja. Mégpedig azt.) Márpedig az nagyon rossz fényt vetne rá.) Ha nem akadékoskodnak. hogy igen profi. Egyébként a Hóka nevet onnan kapta. bár ennek valószínűsége csekély. akár mágikusan is. (MESÉLŐ. Akár hajtóvadászatot is indítanak. old. De e nélkül is minden józan lelkű ember számára szolgálatot tennének ezzel a tettükkel a kalandozók. egy színlelt dühkitörés után újabb aranyakat is hajlandó felajánlani. akkor megkísérlik erőszakkal elvenni tőlük. de ez a 10 arany jár neki. NEHOGY A JÁTÉKOSOK ELŐTT KEVERD A HÓKÁT ÉS A RODOVEKET!) Ráadásul a Hóka az. szeretné kivallatni. hogy a férfi albínó. ezért nem akar saját embereket ráküldeni. Egyébként Rodovek (a Hóka) biztonsági okokból nem tudja kikkel fog találkozni aznap éjjel. Vagyis a Hóka teljes erőbedobással küzd majd a karakterek ellen. (Ha a karakterek láthatóan gorvikiak. helyeket ahol el lehet tűnni az üldözők elől. így átverni nem lehet!) További 20 aranyért egy újabb feladatot szeretne rájuk bízni. hogy ő albínó (és esetleg. mert tudtán kívül üzleti kapcsolatba került ezzel a nyomorult gorvikival. hogy ő csak 20-at mondott? Hát igen. azaz szállítsák el a Kaszárnyába. Rodovek napirendje 118. Valójában Dash – aki a helyi kémhálózat feje – gyanítja.

Mondjuk úgy érdemes kezelni a dolgot. már a megbízói levélben is figyelmeztette a Hontalan őket. melyben az ordani követre. Kapcsolatfelvétel a tolvajokkal. amikor: • ha úgy alakult. meg fogják őt keresni. Ezt követően. Az információ eljut a helyi kémhálózathoz. hogy ne derüljön ki. majd megkezdik annak kivitelezését. (A tolvajklán – Szürkecsuklyások – csak akkor végzi el ezt az egy feladatot. Persze ez nem lehet valami nagy dolog. A fogadás 120. • vagy (és) szembesülnek egy gyilkosság következményeivel. nem oldhatják meg a feladatot a karakterek helyett. hogy a tolvajok mit képesek (vagy hajlandók) végrehajtani a mesélő dönti el. Félő. A modul 2. old. Eszközökben ekkor már nem válogatnak.Szürkecsuklyások Tavirózsa fürdő 117. Azt. A beszélgetést egy – a bejárati függöny mellett ülő – félelf hallgatja ki (esetleg plusz pszi Érzékélesítés (hallás)-al). ha arra rábólint a Hóka is. Főbb események: • 3 óra – gyilkosság a szomszéd szobában • 7 óra – a szobalány a szomszéd szobában felfedezi a gyilkosságot és 20 percre rá megérkezik a városőrség • *8 óra – a Fehér Fok Úrnője végrehajt egy tetszőleges. mi is a valódi céljuk a karaktereknek ezzel a szolgálattal. old. a karakterek tovább üldözhetik Rodoveket. hogy legfeljebb egy 30-40 aranyas „szívességet” kérhetnek. 6 óra kell. Ha ő rábólint (ehhez kb. de karakterek ellen irányuló varázslatot • 13 óra – a fogadás kezdete 96 . és ott próbálnak kapcsolatot létesíteni az összekötővel. a Szürkecsuklyások jó pénzért majd feladják őket. A masszőr (egy középkorú férfi) egyébként süket. Arra. akkor az legyen egyenlő a lebukással. ha rendben van az üzlet. napja a Feloldozás havában. A Hóka mindenre rábólint. bár fontos. a Szürkecsuklyások végrehajtják a kérést. nem a Rodovek féle személyazonossága alatt üzletel). mivel a tolvajoknak naponta kétszer van alkalmuk felvenni vele a kapcsolatot). • előállnak a végső tervvel a szabadítási akcióra vonatkozóan. melybe ők is belekeverednek.) A karaktereknek a tolvajok képviselőjével a kapcsolatot egy kizárólag férfiaknak fenntartott Tavirózsa nevű fürdőben lehet felvenni a levél szerint. mint közös ismerősre kell hivatkoznia. ami valószínűsíthetően a megbízatásuk sikerét szolgálhatja. csak szájról tud olvasni. Érdekes szituáció lesz. A kérést – közvetítőkön keresztül – továbbítják a Hókának (aki a Szürkecsuklyásokkal egy másik. amely azonnal a nyomukba szegődik. napja A II. hét 2. ahogy a férfi karakterek egy szál semmiben bemasíroznak erre a sok-sok hiányos öltözetű szolgálólányt is foglalkoztató helyre. majd előadhatja egyetlen kérését. Majd feltehetőleg el is fogják (esetleg megölik) őket. hogy ne kérjenek túlságosan a valódi feladatra utaló dolgot. A megadottak szerint itt egyiküknek – egy Ibarában elszenvedett nyaktáji sebre panaszkodva – valódi (azaz férfi) masszőrt kell kérnie. Ha erre mégsem figyelnek Mesélő. Az ismeretlen megbízójuk (írja a levélben is) intézett nekik egy biankó szívességet a helyi alvilágtól. Így heroikus feladattá válik a modul elsődleges céljának végrehajtása.

Ezért végrehajtja a „Szólító ige” nevű varázslatot a Fehér Erőd udvarán. hogy a nem együttműködőket egy kicsit visszatereljük a modul csapásirányába. Természetesen a Mesélő a szituációtól és a csapattól függően kell. A fogoly beszélhet a viaszbábról. mert alapesetben vagy Rodovekkel foglalkoznak. különben sosem menekülnek meg ebből a szituációból. Remélhetőleg ebből rájönnek a karakterek. Igazálom (vagy bármilyen speciális egyedi varázslat). akkor e nap hajnalán vagy ez előző nap éjjelén a karakterek úgy dönthetnek. Boszorkányok ideje Tehát – ha eddig nem tették –. Elérkezett az idő. Jellemtorzító átkok. akivel az egyik karakter konfliktusba került az ideérkezésük óta. de végső esetben akár a valaki által „ellopott” széklet (szálláshelyről vagy a Gyöngyvadász fedélzetéről) is alkalmas lehet. Városrészlet fogadóval 175. és már a Hontalan rájuk szabadította a helyi kémszervezet. Persze. hogy eldöntse. Fehér Fok-i boszorkányrend 128. Átokvarázs. Ettől függetlenül. Kétségtelen. hogy hiába menekülnek. Szemmelverés. A szimpatikus elven működő varázslathoz vagy egy a karakterektől valami módon megszerzett (ellopott. Viszály. . old. ha egy fogadóban ébrednek (mert jó eséllyel így lesz). hogy a Fogadás megzavarására. a következőket lehet alkalmazni. A gyilkosság 97 Rodovek napirendje 118. Lássuk az Úrnő motivációit és eszköztárát. Nagyon sürgeti az idő. A másik lehetőség. a Fehér Fok boszorkányai megtalálták a módját (pl. ha nincsenek a városban. Az egyik haldokló támadó aztán elárulja. old. ha elfogadták Dash erre vonatkozó megbízását. Ha még a karaktereknél van a Medál. Ámokfutás. melyet remélhetőleg épp csak túlélnek a karakterek. megkísérlik elfogni Rodoveket. elhagyott) tárgy. Tudatrablás. akkor egy 504 Mp-os varázslatot vethetnek be a karakterekkel (vagy egyikükkel) szemben. hisz így könnyebben elmenekülhet üldözői elől. addig sorra jönnek az egyre durvább mágikus praktikák és az egyre felkészültebb rajtaütések. Ha az Úrnő a hat legerősebb tanítványával Boszorkánykört alkot. Álmatlanság. akár Árnyékajtón keresztül is.Itt a mesélőnek kell mérlegelnie. akkor – mivel Dash-ék feltételezik a kalandozókról. Kínokozás. ezt már korábban beszerezték. hogy ez ellen esélytelen minden játékos karakter. csak akkor. Megölnek valakit. hogy szerezze meg a medált és adja át az Úrnőnek. hogy bevessük a Fehér Fok-i boszorkányrendet. Rémálom. Amíg nem jönnek rá. Reggel. akkor a Fehér Fok Úrnője úgy dönt – ha már Dash nem képes rá – ő maga szerzi meg a Medált a karakterektől. Például: Szerelemvarázs. Ha a karakterek átadták a Medált. hogy készítenek egy Kék viaszbábot és egy Sugallat varázslattal utasítják az egyik karaktert. vagy a gyilkosságból mossák tisztára magukat a karakterek. szimultán is felvetheti e két bonyodalmat. Dash előrelátó emberei. Bár ha a Mesélő elég felkészültnek látja a csapatot. hogy be kell jutniuk az Erődbe és elpusztítani a viaszbábot. hogy végezzenek a karakterekkel. Kék viaszbáb). a boszorkányok milyen mágiát vetnek be – feltehetőleg – a Kék viaszbáb segítségével. Érzelem kioltó és érzelem keltő varázslatok. old. gyilkosság történik a szomszéd szobában. Bonyodalmak Nem kooperáló – vagyis a modul céljával nem foglalkozó – karakterek esetében itt a motivációik és eddigi cselekedeteik alapján specifikusan kell meghatározni a hátralévő napok eseményeit. Ezt egy jól szervezett rajtaütés követi. esetleg merényletre készülnek – az ádzzsa utasítására Személy megkeresését varázsol a Fehér Fok Úrnője.

a fogadóban megszállt egyik vendég (kit akár testőrei is kísérhettek) az áldozat. hogy nyertek-e vagy veszítettek. hogy a kérdéses karakter a szóban forgó szobában szeretne találkozni vele. hogy este. majd agyonverte egy széklábbal. Ott azonban nem a karakter. • Egy másik. akkor méginkább van indíték. aki egy gazdag kereskedő. hogy a karakterekkel kacérkodik. Valójában két besurranó tolvaj végzett az idegennel. Ezért odament a lányhoz és azt hazudta neki. Mivel a lány hajlott a légyottra. ezért itt beszélték meg közös dolgaikat. akkor el tudják lopni a pénzét. mivel szemet vetettek a vagyonára. A fogadós kicsit gyengeelméjű fia már régóta szemet vetett erre az ifjú hölgyre. A férfi. majd látva a visszautasítást. hogy a fiacskájának milyen kétes üzelmei vannak. az ágy alatt). hogy segíti a pénzszerzésben. hogy miért ilyen kockázatos áldozatot (értsd a játékos karaktert) szemelt ki számára. Valójában egy fejvadász végzett vele. hisz erőszakkal akarták visszaszerezni. dühében végzett a lánnyal. bejutott a szobába és elrejtőzött (pl. Amikor már mindenki aludt és a szoba előtti őr sem volt már éber. Leütötte. kivel szerencsejátékot játszott(ak) a karakter(ek). inkább maradjon „csöndben” és örüljön. de nem voltak elég óvatosak. Az mindegy. A tolvaj megfenyegeti a fiút. Be is jutottak a szobába. akkor a férfi jött revansért követelőzni és pórul járhatott. aki előbb őszinte szerelmét bizonygatta. Helyi konkurensei tartottak tőle. mellyel a karakter(eke)t vádolják. A fogadós fia volt a felhajtója a tolvajnak. A két tolvaj. Valójában a fogadós fia végzett a tolvajjal. hanem a begőzölt ifjú várta. a megbeszélt időpontban a szobába ment. ezért drága pénzen orgyilkost fogadtak. inkább örüljön a tolvaj. kivel kikezdett az egyik karakter. amit elvesztettek. Ennek során a tolvaj letorkolta a fiút. Leszúrta. Erre a fiú visszavág. Valójában a fogadós fia végzett vele. majd a szoba ablakán keresztül észrevétlenül elhagyta a tett helyszínét. amíg a kereskedő és testőrei vacsoráztak. de lebukott bár sikerült elmenekülnie vagy épp futni hagyták. Úgy hitték sikerült eléggé leitatniuk ahhoz. akivel összeszólalkoztak a karakterek. hogy az apja még nem szerzett tudomást arról. Ha nyertek a karakterek. 98 . zajt csaptak és így az álmából felriadó férfit leszúrták. Megfojtotta. ő szemelte ki számára a tehetősebb embereket. aki a karakterek szálláshelyének közelében megpróbálta elemelni az egyik karakter erszényét.Tippek a szomszédszobában történt gyilkosság körülményeire. előbújt. ha besurrannak hozzá. Leszúrták. Az orgyilkos. hogy jelentősen túl fogja őket licitálni és így veszélyezteti az üzletüket. Végzett a kereskedővel. vagy fordítva. igencsak féltékeny lett. Ha vesztettek. Azaz kit? ki? miért? • Egy tolvaj az áldozat. A karakterek szobája melletti helyiség épp üresen állt. együtt mulatott az áldozattal az előző este. • Egy lány az áldozat. üzleti tárgyalásra érkezett a városba. • Egy férfi az áldozat. És amikor látta. Erre dühében a fiú leütötte a neki hátat fordító tolvajt.

Ha a karakterek (illetve a játékosok) képesek rá. old. képtelenek lesznek megbirkózni ezzel a kihívással. Sőt! Van olyan csapda is. akkor BIZTOS a lebukás. és jó eséllyel a rendfenntartók a szökevények felkutatásába kezdenek majd. ha a karaktereknek egyéb fontos dolga van a szöktetés előkészítéséig. Elméletileg lehetetlennek kellene lenni a bejutásnak. Hisz a meghívott társaság tagjai viszonylag jól ismerik egymást. old. a víz szintjén. beszélgetések során. Ha ott őszintén elmondják a történteket és nem találnak náluk semmi kompromittáló dolgot (pl. További előnye a dolognak. de legizgalmasabb és legértékesebb megoldás is. Máskülönben – különösen. Tipp: A csapdák valóban halálosak. a Mesélő akár ki is hagyhatja mindezt a történetből. és ha gyorsan nem tűnnek el. hogy ez rengeteg csapdát és különleges őrséget jelent. akinek a személyazonosságát sikerrel felölthetik: 99 Behatolás az Erődbe Fehér Fok kazamatái 167. Variációk a behatolásra és a bárónő kiszabadítására. tárgyalások. ha hazugságon kapják őket – komoly veszélybe kerül a küldetésük végrehajtása. Ettől függetlenül ez egy több ezer éves godoniak által épített erőd. . Főként. ha olyan meghívottat szemelnek ki. Ilyen körülmények közt tovább nehezedik a fő feladat végrehajtása. vagy ha a Mesélő úgy látja. Persze csak akkor. nincs náluk véletlenül a Gyöngyvadászon kapott anyag vagy annak másolata). azaz milyen módokat találhatnak a karakterek a feladat végrehajtására jellemzőikből adódóan: • Víz felől a „dungeonosoknak”. beviszik (legalábbis megpróbálják elfogni) az ügyben érintett karakter(eke)t a Kaszárnyába.Tehát a városi őrség rövidesen jön. hogy miként alkalmazza ezeket. Egyébként is izzasszuk meg őket! A három meghívott. A fogadás 120. • Meghívottként a „komédiásoknak”. de – megtudhatják a helyi könyvtár legendáriumából (esetleg a Szürkecsuklyásoktól vagy az El Abadei család krónikáiból). belebújhatnak ez egyik meghívott szerepébe és így bejuthatnak. Ez a rész lényegében csak arra szolgál. Ezt követően a csapatnak csak percei lesznek a kijutásra. ha nem buknak le az intrikák. A másik fő probléma. Csak közvetlen közelről látható. hogy van egy titkos tenger felőli – részben víz alatti – bejárat a Fehér Fok Erődjébe. melynek nincs semmi köze a modulhoz. ami az Erőd délnyugati sarkától 60 lábnyira van a sziklafalszerű part mentén nyugatra. hogy 99% eséllyel az egyetlen őr majd észreveszi a kalandozók érkezését és értesíti az Úrnőt. Ha inkább futva menekülnek a szálláshelyükről. A karakterek – bár nem könnyen. akkor – talán kis csúszópénz átadásával – a kivizsgálás gyorsan tisztára mossa ő(ke)t és nem sokkal dél után ki is jut(nak) a Kaszárnyából. tehát a Mesélőnek alaposan meg kell fontolni. hogy kicsit megizzasszuk őket. hogy ez egy teljesen fals szál a történetben. Ez az egyik legnehezebb. Szintén nem tudják a bejárat pontos helyét. tehát ne adja magát könnyen a helyzet. Ha eddig is nehezen haladtak. akit a helyiek ismernek. Amit nem tudhatnak. akkor még gyanúsabbá válnak. hogy a beugró a sziklák közt valójában egy barlang van. Épp ezért. közülük való. amely végképp lezárja az illetéktelen behatolók útját. Esetleg súlyos pénzekkel kell megvesztegetni a hatóságokat a csapat többi tagjának.

eunuk. nagyon(!) könnyen lebukhatnak. Nehéz a Szürkecsuklyások elől „ellopni” a saját emberüket. melyet csak a fenti három meghívott kapott (hisz az ő kilétük ismeretlen) egy érme nagyságú rézpecsét. Testőrök 157. Ráadásul. Tehát ez a legrosszabb választás a három közül. Viadorok 159.) Persze a játékosok nagy kockázatot vállalnak ezzel. A nehézség csak az. Ez is egy jó megoldás. háremhölgy. • Személyzetként az ügyeskedőnek. old. Ám itt a klán végig szemmel tartja a grófot. Persze valami jó koncepcióval ki kell őket is szúrni a kikötőben. amelyet az özvegyasszonynál. • a flyep-i kormányzó (azaz a kalózok) képviselője Asdell Kvrenna del Haar. hogy a Rounn Loandar nevű bárd az elhárítás beépített embere) • a rend saját személyzeteként (pl. Gveldon il’Obrat 147. old. melyen a Fehér Fok-i rend szimbóluma (fénygömb. old. Így ez kész lebukás! Valamivel jobb módszer. kitől is tudhatnák(!) – a fogadás résztvevői közül senki nem tudja. Bár – feltehetőleg ezt a játékosok nem fogják tudni. egy rendtag vagy egy a rend tulajdonában lévő leány bőrébe bújnak. de nem kevesebb ügyességet és szervezést igényel. egymás alatt 3-3 sugárirányba távolodó fénysugár van) található. kevés kísérettel. tehát a nappali forgalmas utcán kell elkapni őket. mint az előző. komédiásként (Fontos. Persze az özveggyel ott lesz a bajvívó Gnorden és a testőrei is. old. hisz az özvegyet mindenki ismeri. old. esetleg Fehér Fok-i boszorkány) • szállítóként • gladiátorként Legfőbb veszély a mentális vizsgálat. Gnorden 139. Tipp: A pecsét. ha felöltik is az alakját. melynek két oldalán. ha egy eunuk. bárki „képében” érkezhetnének. Asdell Kvrenna del Haar 142. hogy ők egyből érkezésük után hintón indulnak a Fehér Fok Erődjébe. A meghívottak testőrségéről az NJK-knál található információ. Érkezésük körülményeiről a fogadás leírásában van bővebb információ. Talán az egyik legjobb választás. • a Szürkecsuklyások küldöttje Ikrass Del Montara gróf. Így nem is lenne muszáj felölteni az özvegy álcáját. old. hisz nem ismerik az erőd pontos belső 100 . melynek tagja az öccse Nelkom il’Obrat. (Ám nehéz lesz a 2 láb magas karaktereket 50 fontnyi súlyú háremhölgyeknek álcázni. Titokban érkezik. Itt is gond lehet a meghívást és így a valódi kilétüket igazoló pecsét. Rounn Loandar 151. ráadásul nincs is a grófnál az azonosításra szolgáló pecsét. hogy kit várjon a flyep-i kormányzótól. hogy kit is küld a rierai ádzzsa. • a rierai ádzzsa követe Gveldon il’Obrat. hisz azt majd a klán egyik sushtari vezetőjétől fogja megkapni. hogy a karakterek nehezen tudnak majd megszemélyesíteni egy középkorú özvegyasszonyt. hisz senki a résztvevők közül nem tudja. melynek minden meghívott mutatványost/művészt alávetnek. sőt konfliktusai is lesznek a többi meghívottal. Itt talán az okozhat problémát. Itt lehet próbálkozni: • művészként. Természetesen itt is észre kell venni a kilétüket igazoló pecsétet.Ikrass Del Montara 146. Nelkom il’Obrat 147. old. annak erszényében kell megtalálniuk. old.

• Besurranóként vagy ostromlóként az öngyilkosoknak. A fogadás 120. old. nagy fogadásokkal. Viszont a lehetőség adott.kialakítását. utóbbiban komoly önértékelési zavarral küszködő karakterek kellenek ahhoz. Az elf nő az erőd belső tornyában – annak legalsó szintjén (0. akkor nem vetik mentális vizsgálat alá. A tébláboló szolgákra pedig kérdezés nélkül lesújtanak. hogy idegenek még az Erőd épületének közelébe sem mehetnek. A gladiátorokat. a szállítmányt beengedik a kapun. azokért az a személy a felelős. hogy csak az első szinten mozoghatnak. ráadásul akkor még mindig csak egyedül jutott be. Négy – a vendégek egy-egy prominens képviselője által szerzett – gladiátor ketrecharca. Mondják. Tipp: Ezt. így vonakodik is a csapattal tartani. Előbbi esetben nagyon speciális. A sok újfiú biztos feltűnik valakinek. hogy megpróbálják falat mászva vagy fegyverrel átküzdve magukat végrehajtani a szöktetést. hogy a Fehér Fok egy hatodkorabeli erőd. órájában amúgy is megindulna!) Végül úgy dönt. Ráadásul kéretlen szállítmányokat nem engednek be. illetve a második szinten kerüljék a járkálást és maradjanak a szobáikban. ami a mai napig is erős és veszedelmes mágikus védelemmel rendelkezik. az Erődről kérdezősködő karaktereknek már idejekorán el kell kezdeni „beadagolni”. mint Mesélői jóindulat) kell ahhoz. Mondjuk nehéz valakinek rabszolga gladiátorként betrükköznie magát. Az elf nő Eirah’nimm de Gothem 141. csepűrágók. . tér. nap 5. ha rabszolgák. de a legnagyobb kihívás csak most következik. Étkezések. Lesz ott nyitóbeszéd. old. illetve más hasonló mágikus praktikák biztosítják. mint nap. A fogadáson résztvevő főbb NJK-k száma 20-30 közt van. old. Tudniillik az elf nő terhes. Talán csak a fogadás ideje alatt van elrendelve a novíciáknak. old. szint) – raboskodik.és lélekcsapdák. Megpróbálkozhatnak még szállítóként bejutni. (A szülés egyébként a 3. nem akar itt raboskodni 101 Fehér Fok Erőd 126. hogy a mágikus bejutás mennyire veszélyes. hogy ez sikerüljön nekik. ha rossz helyre tévednek. Tipp: A mentális vizsgálat valószínűleg lehetetlenné teszi a komédiásként való bejutást. Szintén probléma. Több mágikus és mechanikus csapdán. hisz ott rengeteg rendtag mozog nap. bár óriási szerencse (és több. • Mágikus úton senkinek! Ugyanis arra a megbízótól kapott levél is figyelmeztet. Kisebb csoportokban bizalmas és titkos politikai és üzleti megbeszélések. majd a pihenőidejüket töltő eunukok közül páran lerakodják. Tipp: A riadóztatáshoz egy őr is elég és ezt meg is teszik azonnal. táncosok. ugyanis egy váratlan fordulat felboríthatja a tökéletes terveket is. aki behozza őket. hogy kintről semmi hívatlan ne juthasson be az épület falai közé. A fogadás 120. Muzsikusok. Délután kezdődik a fogadás a Fehér Fokban. Egy féltékenységi jelenet stb. Ezzel csak az a fő probléma. sőt bármelyik percben megindulhat a szülés. akár életük árán is! Szinte képtelenség egy egész kalandozócsapatnak észrevétlenül átkutatni az erődöt az Elf nő után. hogy az Erőd körül élő 80-90 ember legalább arcról ismeri egymást. valamint jó pár őrön át vezet ide az út.

pontosan ki küldte őket.3 óra – a magas szintű fejvadász rajtuk üt • +4. melynek segítségével a varázskönyvet képes elolvasni/használni. ugyanis neki saját terve van. Ezért itt kínos beszélgetésre számíthatnak. hogy a születés pillanatában azonnal rendelkezésére álljon a kisded.) A másik a kulcs. (Erre egyébként a megbízó levele is sarkallja őket. 102 . hogy egy ősi varázslat segítségével feltámasztja a születendő gyermek és a gyermekek apja közti társszimpátiát és ezen keresztül tartósan közvetlen befolyással lehet majd Gothem báróra. azaz az Akasztottak dombjára (innentől kezdve csak a dombtól való indulás pillanatát alapul véve lehet megadni az elkövetkező események időpontjait) • +4 óra – a kalandozók megérkeznek a faluba és a nő megszül • +4. ahol az elf nő megszüli gyermekét. Nem sokkal azután. Tehát ezért nem mer drasztikusan fellépni az elf nő ellen.).tovább. amellyel folyamatosan nyomon lehet követni. Az egyik az az egyedülálló könyv. de a főbb állomásokat nem kerülhetik ki. melyben azért a főbb dolgok úgy történnek majd. Probléma lehet. de itt elengedhetetlen. hét 3. old. • eljutnak az Árnyasvölgy nevű faluba. Külön pont jár a karaktereknek. ha meg akarják győzni.) A modul 3. hogy ők tényleg a „jó” oldalon állnak. (Ez az a bizonyos medál. napja a Feloldozás havában. Egy szimpatikus elven működő (előre elkészített) Fürkész gyertya (a boszorkányiskola különleges varázstárgya). Tehát e körülmények közt zajlik az éjszakai üldözés. majd a városból és megérkeznek az Akasztottak dobjára. Az izgalmas üldözős menekülős rész. napja A II. aki jó viszonyba került a fogollyal. amit a karakterek hoznak a városba. és a Hontalan utasításai alapján végrehajtják utolsó feladatukat. ahogyan azt mi (Mesélők) szeretnénk. a Távolbalátás nevű varázslattal folyamatosan szemmel tartja az elf nőt. Természetesen számtalan szimpatikus mágiát is használhatnának az elf nő ellen (viaszbábok stb. (Ez a szobájában van elrejtve. Ezt követi az erődből kifelé vezető nehezebb út egy várandós elf nővel. hogy merre van a Gothem bárónő. hogy a karakterek nem tudják ki a nő. ha valami jó elterelő manőverrel próbálnak időt nyerni maguknak.5 óra – feljutnak a temetődombra Menekülés Fürkész gyertya 178. Csakhogy az Úrnő ezt csak a legvégső esetben meri megkockáztatni. Azt tervezte. amikor: • a csapatok remélhetőleg kijutnak a Fehér Fokból. az Úrnő egyik tanítványa. hogy a karakterek kijutnak a Fehér Fokból. ami ezt a varázslatot tartalmazza. A karakterek jó ötletekkel és megoldásokkal megérdemelnek olykor egy-egy lélegzetvételnyi szünetet/pihenőt/verbális hátba veregetést. Hogy ezt végrehajtsa 3 dologra van szüksége. továbbá azt sem.) Harmadrészt pedig a születendő gyermek. Viszont van egy komoly segítsége. Főbb események: • *00 és 02 óra közt – a kalandozók megérkeznek a Hókával való találkozás helyszínére. • majd remélhetőleg elviszik a nőt a temetődombra.

ahová a bűnösöket szokás felakasztani. A Hontalan küldte. végül kissé lemaradva két tucat eunuk. További érdekesség lehet. Erre a hírre a Távolbalátás nevű varázslatot felfüggesztik. vagy valami hasonló. tsz. de gyorsabb a hagyományos erdei földúton (kb. A megadott vonal mentén kettétörhető pecsétben van egy titkos rekesz. Tehát a Hóka jó esetben megadja a találkozási pontot. a magányos Giverre Cordeal (a komorna/fejvadász) pszi-vel jelenti. esetleg ezzel a frászt hozza rájuk. Sushtar és környéke 164. sajnos csak kettő ilyen van. Ha a karakterek nem juttatták az ellenség kezére a Hókát. Ezért a csapat elé siet. mellyel csak az egyik játékos karakter rendelkezik. tsz. old. hogy a Hóka lebukott. vezetőjük 4 tsz. és kb. 4 órás utazást jelent. Az első állomás a város falain kívül egy hely. akkor bizony negyed órát várniuk kell.). ugyanis megjött neki a hír. de ha volt eszük és gondoskodtak járműről vagy hátasokról. hegyen völgyön át. Hát még az üzenetet hordozó nyílvessző kitépése az egyik holttestből. A környező bokrok közt rejtőzve várja a kalandozókat. hisz nem tudhatja. Néhány pillanat múlva elő is lép onnan. A rövidebb. . és az Úrnő utasítja két magasabb szintű (10. Két út közül kell választaniuk. old. Titkos üzenet 179. old.) tanítványát (akik ismerik a falut. hogy hova kell menniük. tsz. Giverre (9.-ű) fejvadászosztag. légvonalban 6 mérföld. aki tehát 103 Második stáció Árnyasvölgy 176. A vesszőn egy üzenet van. melynek következtében a rothadó testnedvek az adott karakter kezére majd a földre folynak. hogy a karakterek jó eséllyel oda tudjanak érni. A rekeszben titkosírással egy speciális ismertetőjel leírása. a Mesélő izzassza meg őket minden lábnyi távolságért!) A hosszabb. ugyanis a Hontalannak van humorérzéke!) A rekesz további tartalma egy kis motiváló előleg a csapatnak. Ez a hely a várostól nyugatra található kis falu (Árnyasvölgy) temetődombja fölött található régi rom (de csakis az!). éjjel az erdőben könnyű eltévedni. A karaktereknek a ládikóban talált különleges pecséttel kell igazolni magukat (ahogy a levélben is meghagyta a megbízó). Ha gyalog mennek ez is lehet 3 óra (a 3 mérföld/óra egy vajúdó(!!!) nőtől nem rossz).-ű. tovább nem várnak ott rájuk. akkor ő ott várja őket. Akasztottak dombja 129. tsz. de ő maga még nem mutatkozik. nyílegyenesen visz a romhoz (alapesetben 6 mérföld). és 6. (Ha egy terhes nővel ezt választják. tsz. az Akasztottak dombja. hogy a csapat a faluba tart.A közvetlen üldözőcsapat: Xyira (8. old. Első stáció További NJK-k 154. (Esetleg intim vagy vicces dolog. Ha a karakterek kiiktatták a Hókát. sokkal hamarabb is odaérhetnek. Továbbá magányosan és a többiek előtt járva az Úrnő személyes testőre. de lassabb.-ű boszorkány). míg egy nyílvessző csapódik az egyik akasztott tetembe. Ez értő Mesélő kezében hangulatos éjjeli helyszín lehet. egy 7 fős elit (3. A hibájukért valóban meg kell szenvedniük! A második állomás környékén az üldöző csapat legjobbja. old. melyhez még mindenképp napkelte előtt el kell érni a csapatnak. komornája egy kiválóan képzett. ha a városban konfliktusba kerültek vele. Nevesített NJK-k 130. Mondjuk egy különleges formájú anyajegy a testén. 10 mérföld). old. Persze a várakozás percei – a környéket körüllengő bűzben – igen kellemetlenül telnek a játékosok számára. ez mennyire lenne biztonságos. azaz egy egyedi mithrill érme (csak hogy feldobódjanak és hogy az is bizonyítsa kilétüket). A hely olyan messze van. ám kissé labilis idegzetű gorviki fejvadász ”nő”.

A szél suhogtatja a fák leveleit és a patak zúgása hallik mindenütt. A modul vonatkozásában a vajúdást lerövidítjük a Fehér Fok és az Árnyasvölgy közti utazásra. Könyörög és fenyegetőzik. és még hosszú ideig véreznek is. hogy a gyermek világra jötte után vinni kell azt is meg a nőt is. majd utolsó vérig kobratáncba kezd. bezárkóznak házaikba. de próbáljuk nyomás alatt tartani vele a karaktereket. ha sürgősen megkeresik a falu bábáját/javasasszonyát. Ha esetleg szét akarnak válni. (Teremtsd meg a hangulatot Mesélő!) Itt bekövetkezik a legrosszabb/legszebb dolog. akár itt is bevethető a gorviki fejvadásznő. még ha nincs magánál. Megszületik a gyermek! A mindenképp beinduló szülés apropóján annak folyamatáról néhány szóban. A helyieket a kutyáik ugatása ébreszti. ami egy tenyér nagyságú. igen véres jelenetekkel. Második állomás a falu. akkor is). lényegében erdő veszi körül az eléggé tagolt felszínű helyet. akkor el lehet vágni a köldökzsinórt. Mindenesetre lesből kiiktatja az egyik kalandozót. Tegyük fel. ráadásul ekkor támad rájuk Giverre. (Ez öngyilkos 104 . vagy a bábaasszony házának tetejéről. Egyébként is. meredek völgyben fekszik. 10-20 perc). de annál vastagabb masszív dolog. ám ez az 1. Itt a Mesélőre van bízva. esetleg egy fáról ugrik az első áldozatára. amit ha nem szül meg a nő. hadd idegeskedjenek a karakterek. a tenger felé lejt. vagy itt hagyják az elf nőt. Gyakran a magzatvíz elfolyása indítja be a szülést. de még meg kell szülnie a nőnek a méhlepényt. hogy álljanak meg. de mihelyst megpillantják a fegyvereseket. Külön öröm lesz majd nekik. Két és feledik állomás a szülés helyszínéről való elinduláskor jön el. Éjszaka érnek ide a karakterek és meglepően hűvös van itt. ordít stb. Giverre Cordeal 138. mint a filmeken.5 liter valóban vízszerű folyadék nem mindig egyszerre folyik el. majd a dolgok előrehaladtával egyre sűrűbben. gyakran lábra sem tudnak állni utána. otthonaikban fény gyúl. A házak közt fák állnak. old. és tényleg jól ki akarják játszani a szituációt) jó. A szülés maga „csak” 10-20 perc. Árnyasvölgy egy apró favágó település közel két tucatnyi egyszintes faházzal. A szülés a vajúdással kezdődik. (Igazság szerint a szülés alatt közel sem ordít minden nő annyit. De fontos. Egy sebes folyású patak formálta. a nő sikít. és tényleg célravezető módon (pl. Elmegy a magzatvíz. Az újszülött megszoptatása meggyorsítja a méhlepény „kijövetelét”. A szülés rendkívül kimeríti a nőket. amikor is Giverre Cordeal (a komorna/fejvadász) orvul. és egy önmagából kivetkőzött nővel. mely jobbára délnek.) Ha a gyerek kint van. A nő viselkedése a vajúdás és szülés során tetszőleges. mérgezett fegyverek) rátámad a csapatra. hogy épp az egyik hídon kelnek át settenkedve a karakterek. Ha nincs a csapatban sebgyógyítással rendelkező karakter (vagy olyan női karakter. teljes elfolyása után is folyamatosan újratermelődik. amikor a vízből rájuk veti magát.képes is a varázslatra). hogy még az éjjel felérhessenek a dombra. szűk. vérmérgezést kaphat. aki már szült (látott már valaki ilyet?). A dombra képtelenség felvinni. hogy nyissanak egy-egy Árnyékajtót a faluba. hogy meddig tart maga a szülés (kb. olykor csak szivárog órákon át. Egy először szülő nő átlag 12 órát vajúdik. Tehát a faluba érve az elf nő megszüli gyermekét (mint tudjuk. Ezek a fájások eleinte 20 percenként következnek.

kiben az elf nő hitvesére ismer. miért fizetnek!” Erre Gothem báró (azaz a zauder) arcvonásai majd egész teste megváltozik és felölti az elf nő alakját. szóval irány a domb. Az üldözők vezetője egy csinos. old. ha nem fenyegető a csapat. Gothem báró 141. de igen ártalmas nőszemély. hogy nem csatlakozott-e hozzájuk valaki az úton. A hölgy ott összeesik. Köszönöm. Hogy minden a tervek szerint alakuljon. ha át akarják vágni őket.) Ekkor lép a színre a Hontalan. old.) Esetleg. ezért őszinte leszek. Nekünk az lesz a feladatunk. hogy a maguk fajtája mindennél jobban gyűlöli. de ön veszélyt jelent a gyermekére. amikor meglátja a csecsemőt. Ha a játékosok mindent terv szerint csinálnak. lehet. Jó meredek. Elmondja. hogy biztonságba helyezzem. hogy tényleg élve kijutunk innen mindannyian. A romnál egy férfi várja őket. (A nő ez utóbbit választja férje bíztatására.) Remélhetőleg a bestia jó kis kavarodást (meneküljünk vagy menekítsünk? hova tegyük le a nőt és a gyermeket?) okoz majd. akkor lássuk. élükön az említett boszorkánnyal. old. Válasszon: vagy magánál tartja a gyermekét. arcán önelégült mosollyal a férfi. . (Itt a Hontalanra gondol. Ha nem kérdeznek sokat. hogy most hogyan tovább. A „gonosz” csapat átverést szimatol. 105 Harmadik stáció Árnyasvölgy 176. Hontalan 143. hogy az üldözők perceken belül itt vannak (a távolból fegyvercsörgés hallik. láthatatlanság köpenye stb. Ha úgy tűnik nem sikerül legyőzniük Giverret. és így kiteszi a kockázatnak. a kimerült csapat tanácstalanul (esetleg értetlenül) áll. Tehát maguk közül ketten néhány pillanat múlva futásnak erednek a rom mögött álló fa irányába. de most hihetően(!!!) el kell adniuk. hogy kudarcot vallottak. Zauder 161. ezért ezt a Mesélőnek fontos is megismerni. Ebben a pillanatban feltűnik az üldözők első (az Úrnő fejvadászaiból álló) csoportja. az ekkor visszatérő Gothem gróftól. old. Miután legyőzik. Összeölelkeznek. a Hontalan orvul végezhet vele helyettük is. A domb tetején – háttérben a kelő teliholddal – kirajzolódik a rom baljós sziluettje. hogy elhozták idáig a hölgyet. hogy vinni kell a vérző nőt és a síró újszülöttet. nagy pocakkal. A megbízó (vagyis Hontalan) a csapat egyik felével berohan a romok közé. de az NJK részletes jellemrajzában mindez tisztázva van. Persze a sikerért így is keményen meg kell küzdeniük.) Sajnálom asszonyom. Az asszony biztonságban van? (Kérdi. de időt kellett nyernem magunknak. Azt.akciónak tűnhet tőle. a távolban megpillanthatják üldözőiket. (Egy pillanatra elakad a szava. hogy van nála … valamilyen lámpás.) Jó. különösen. ameddig látszólag a sírok is tartanak. Ami számunkra – az édes pofikáján túl – figyelemreméltóvá teszi.) Szóval maguk kalandozók és tudom. Gothem (nem mutatkozik be!) megkérdi tőlük. A teteje felé kezdődnek a – többségében gondozatlan – sírok. hogy a hölgy – élve!!! – az üldözői fogságába essen. „gonosz” csapat esetében nem egészen ezekkel a szavakkal: „Bocsánat a késlekedésért. Harmadik állomás az árnyasvölgyi temetődomb. akkor jó érzékkel két tűz közé szoríthatják ezt a boszorkányt. Ezután néhány fegyveres tűnik elő és jelentik Gothemnek (nem szólítják néven!). hagynunk kell. hogy ezt a lámpást tönkretegyük. A többiek velem jönnek a romok közé. hogy maguk nem szeretnek veszíteni már bebizonyították. mivel a boszorkányok praktikáikkal még mindig árthatnak nekünk önön keresztül. vagy engedi. Majd a férj bekíséri a romok közé. akkor a legrosszabb állapotban lévő karakternek átnyújthat egy adag gyógyitalt. A gyereket az egyik fegyveres elviszi.

(Mesélő intézd úgy. és jó eséllyel elvégezhető a csere.-ű boszorkányból. old. akár több viaszbábú (esetleg haj vagy más hasonló dolog) maradhatott utána a Fehér Fok Erődjében. tudta. A karakterek a fedélzetre kerülnek. A gyertya miatt óriási lenne az álbárónő lebukásának veszélye. hogy csak a romok rejtekéből – bár valószínűleg félhomály van – íjjal segíti őket. Egyébként is. Csak ők vannak a hajón. és elhagyják a helyszínt. hogy miért kellett idáig vonszolni az elf nőt): A Hontalan – a kapott utasítások szerint – egy kémet akar bejuttatni az ádzzsa környezetébe. Amikor a csapat elkezd morogni. Epilógus A megbízó (Hontalan) szinte biztos. az egyetlen problémát (mivel a Távolbalátás varázslat már nem él) a Fürkész gyertya jelenti. old. akkor a bárónőnek szinte örök időre szimpatikus mágiától óvó varázskörben kell élnie életét. aki ismeri a boszorkánymágiát. és a vízbe ugrottak. Egy mérföldet kell csak futniuk a karaktereknek pár üldözővel a nyomukban.) A csapat a dombra történő megérkezésekor azért van a zauder Gothem báró alakjában. A Titkosszolgálat erre egy mágikusan kondicionált zaudert (vagy bármilyen más alakváltót) biztosít a számára. csekély lesz. és a sziklaszirten ott várja őket két fegyveres. Razmundból és 4 újabb fejvadászból áll. hogy legalább ő megmeneküljön. Megtudják. Tehát miután a karakterek sikeresen otthagyták az eszméletlen bárónőt (vagyis a zaudert). A tervek szerint az igazi bárónőt a rom mögötti kiszáradt fa alá vezető alagút végébe rejti el. További NJK-k 154. más nem is ugrott a vízbe. Ha a fentiek – azaz a Hontalan tervei – szerint történnek a dolgok. ha tényleg hihetően hátrahagyták az (ál) elf nőt. és most már valóban kénytelenek menekülni. plusz néhány eunuk. (Elissia Iannamon) és két 6. hogy merre van az igazi bárónő. Ezután lemennek a nőért az 106 . amiben – ha kinyitják – egy „Köszönöm” felirat és 5 mithrill érme található. hogy az út a Gályák tengerén bárhová ki van fizetve. (A két Árnyékajtós különítmény egy 10. Van 5-6 körük.Nevesített NJK-k 130. A Hontalan.) Az üldözés intenzitása. hogy nem is kaptak fizetést. ezután megérkezik a két Árnyékajtós csapat. (Ezért kellett pont erre a helyre hozni a kalandozóknak. ha rosszra fordulnának a dolgok. ezért jól megfigyelte az üldözőket. hogy az elf nő probléma nélkül együttműködjön. jó helyre mutat. 2 profi testőrből. vagyis ki kell iktatni. mert lent 2 csónak is köröz. szóval már csak egy nagy ugrás a szabadság. A Hontalan az elf nő alakjában akarja bejuttatni a zaudert. mert itt megfelelőek az adottságok. ami mindig jelezné. hogy elintézzék a boszorkányt és a lámpást. hogy úgy érezzék. míg az Úrnő szolgái elviszik az (ál) elfet. akár lehet üres is a ládikó. A bárónő a biztonság kedvéért az alagútba küldésekor kap tőle egy utazás pálcáját. akkor lényegében a következő történt (tehát magyarázat a záró jelenetre és arra. Egy „gonosz” csapat esetében bármi más. Így a fürkész majd kb. a kapitány pedig megkérdi tőlük. a Hontalan és megmaradt emberei a közeli erdőben rejtőznek el. a kapitány egy a Gyöngyvadász fedélzetén kapott ládikához kísértetiesen hasonlót nyújt át nekik. Örök élmény lesz és senki nem fulladhat meg. hova viheti őket. ha a zaudernek nem sikerül beszivárognia. hogy számítani kell ilyesmire. Megvárják. tsz. épphogy megmenekülnek!) A szirt alatt egy hajó horgonyoz. hisz mint tudjuk.

és elfoglalta a már akkor jelentős tengerparti kereskedővárost. A Hontalan biztosítja a nőt. amiért neki kell eltüntetni a nyomokat utánuk. az teljesen a Mesélőre van bízva. hogy férje a gyermekükkel már úton van Equasselbe (ez egy kegyes hazugság). Ez nagyban függ attól. Sushtar S ushtar városa a Gályák tengerének északi. a mai hercegi főváros elődjét. Serreinas és Sushtar. lévén a mágikus veszély még nem múlt el teljesen. amely P. észak-nyugati partján fekszik az Ennaim nevű kereskedő hercegségben. amíg a zauder át nem veszi az Úrnő helyét. 107 Sushtar térképe 163. . old. Előbb elfoglalta Nanontal-t. majd alig egy évszázaddal később megalapította Riera városát. A hercegséget a Meironqueből származó Querra nemzetség alapította. az potenciális veszélyt jelenthet az álbárónőre (zauderre). már jóval az ennaimi időket megelőzően is álltak városok. Sushtar eredetéről nem sokat tudni.alagútba. sz. (Yneven sem minden fekete vagy fehér!) Gonosz csapat esetében a záró jelenetben a dombtetőn a Hontalan nem lesz ennyire udvarias. melyből – ismerve az események hátterét – szinte bármilyen hosszúságú játék kerekedhet. Az épületben feltehetőleg csak addig kell maradnia. old. Természetesen a legtöbb fenti város – így Sushtar – helyén. Hogy siker esetén a Hontalan valóban hagy-e a játék végén 5 mithrillt a karaktereknek a hajón vagy sem. sz. A város mai képét annak a három dzsad családnak (esetleg törzsnek) köszönheti. A hercegi főváros Laroque mellett Meironque. amely Pyarron alapítását követő első évszázadokban épülhetett. bár a Sushtari ádzzsa történészei váltig állítják. Ekkora vagyont – pl. amely majdnem 1000 esztendővel ezelőtt a város aranybányáinak bevételét szárazföldi hadsereg kialakítására fordította. Az újszülöttet a Hontalan egy másik úton viszi magával a Hat város szövetségébe. 2855-ben – elfoglalta Serreinas-t. Az egyedüli biztos pont ebben a kérdésben a település legrégebbi épülete a Fehér Fok Erődje (dzsad nyelven Gava el Hanur). hogy kifizet egy pyarroni ügynök. Részsiker vagy teljes kudarc esetén a Mesélőre van bízva a történet folytatása. Riera. egy ranagolita bandának – nem valószínű. Ennaimban hat jelentősebb város található. hogy mennyire különbözik a karakterek értékrendje a pyarroni eszméktől. Nanontal. de neki. a pálcát használva kell menekülnie. írásos emlékek nem maradtak fenn. hogy itt városalapításról kell beszélni. Sushtar és környékének térképe 164. hogy amennyiben a faluban a karakterek a gyerek születése után találkoztak valakivel (pl. A Hontalan munkájának az árnyoldala – utálja is –. és letorkolja a karaktereket. Közel 700 évvel ezelőtt tovább terjeszkedett nyugat felé. majd két évtizeddel később taktikus politikai manőverek után a hercegséghez csatolta Sushtart is. Például hozza a kezében a bábaasszony levágott fejét. tehát a romoknál zajlódó jelenet előtt ez(eke)t a személy(eke)t a Hontalannak sajnos meg kellett ölnie. Újabb 150 év elteltével – P. Inkább a háttér sztorihoz illő kegyetlen figurát alakít. Így kialakult a mai Ennaim. bábaasszony). A pálca eljuttatja a nőt a Titkosszolgálat mindenféle mágiától levédett épülete elé. 2300 környékén északról érkezvén telepedett le itt.

Ezek mellett Doldzsah. Mire P. sz. Mára némileg visszább szorultak már. a kézművesség és a helyi hajóépítő hagyományok. Lakosság A város lakossága kb. az egyes etnikumok közti keveredés – különösen a két legnagyobb (pyarroni és dzsad) réteg esetében – mindennapos. A két legnépszerűbb istenség Antoh és Dzsah. ám a rabszolgatartás csak a tehetősek közt előforduló jelenség. akik több alkalommal is megkíséreltek szentélyt építeni úrnőjüknek. 40. de eleddig minden ilyen kísérletük kudarcba fúlt. Ezért minden egyes a városban megforduló rabszolga testén (szinte kivétel nélkül az arcán) a tulajdonos köteles elhelyezni (tetoválással vagy billoggal) a saját jelét. ezek közül a 108 . azok is többnyire átutazók. bár vérük az évszázadok során már igencsak elkeveredett a többi itt élőével. hogy jobban megéri szabad emberekkel dolgoztatni. Sushtar falai közt működik egy Domvik templom. hisz a rabszolgákat etetni és ruházni kell. Szintén szót kell ejteni a gorviki. és – bár az emberáldozatokat tiltják a város urai – feltehetően legalább egy titkos Ranagol szentély is. Alborne. bár az alapító El Abadei család most is fénykorát éli. A városban annyira sok a munkás kéz. Galradzsa. hogy ki milyen származásúnak tartja magát: 40% pyarroni. A lakosság összetétele igen vegyes képet mutat. Szót kell még ejteni Ellana papnőiről. A rabszolgaság intézménye itt elfogadott. Az akkori zűrzavaros idők kedveztek a jövevényeknek. mellyel a második legnépesebb település a hercegségben a főváros után. Krad. a shadoni és a nomád felmenőkkel rendelkező lakosokról is. Mindent összevetve a sushtariak esetében nem beszélhetünk általános ismertetőjegyekről. Uwel és – a város falain kívül (északi irányba) található temető szomszédságában – Darton papjai tartanak fenn egyházi „intézményeket”. Messze földön híresek az itt készült tengerjárók és a mesteremberek. Más faj egyedeivel csak elvétve találkozhatunk a városon belül. Vallás Mint a Kereskedő Hercegségekben általában. A beszélt nyelvek tekintetében a pyarroni (közös) és a dzsad nyelv használata mindennapos. itt is jellemző a vallási sokszínűség.Történelem P. sz. hívei az előző kettőhöz hasonlóan több szentélyt tartanak fenn városszerte. kik páratlan gyorsasággal és alapossággal végzik a szárazdokkokban az oda betérő hajók javítását. A város történelméből adódóan azonban a dzsad istenek követőinek száma szinte alig marad el a pyarronitákétól. Noir. de gyakran hallható a shadoni és annak öbölvidéki akcentusa is. 2300 környékén három dzsad törzs (család) érkezett meg a mai Sushtar területére valahonnan Al Madoba térségéből. 30% kevert. Letelepedtek és hamar vezető pozícióba kerültek a városban. 5% gorviki. 20% dzsad. 5% shadoni. a várost már a dzsadok leszármazottai irányították. Számottevő még Dreina hite. Gazdaság Sushtar gazdasága három pilléren alapszik. Ez a kereskedelem. emlékét már csak a kikötő túlpartján álló Dzsemal erőd neve őrzi. Gilron.000 fő. A rabszolgák szabadoktól való megkülönböztetését törvény írja elő. 2871-ben Ennaim követei megérkeztek. A harmadik (El Dzsemal) család kihalt. A kézművesség tagjai itt is céhekbe tömörülnek. A másik alapító – az El Hisszaim – család szintén igen befolyásos. Számszerűleg. köszönhetően a Fehér Fok Úrnőjének. Az öltözködési szokások az év legnagyobb részében uralkodó hőséghez igazodnak.

• El Abadei család (a jelenlegi ádzzsa családja. több iskolát üzemeltetnek) • Numereim család (a szárazföldi kereskedelem irányítója. mely sokat vesztett már a vér tisztaságából. aki az előző ádzzsa testvéröccse. hogy Sushtarban a nemesi származás nem sokat ér. A város a Gályák tengerének szinte minden városával tart fenn kereskedelmi kapcsolatot. A kinevezés az adott személy haláláig szól. pyarroni eredetű. úgy a Nagyherceg tiszteletben tartja az ádzzsa pozícióját és szuverenitását. Ezek közül azonban jelen pillanatban öt olyan van. de ezt a hagyományok alapján mindig a város legbefolyásosabb (azaz legvagyonosabb. eredeti jelentése: parancsoló. A felsorolás sorrendje a köztük meglévő pillanatnyi erőviszonyt tükrözi. bár rendkívüli esetben a Nagyherceg ezt a kegyet megvonhatja. Az ádzzsa dzsad eredetű kifejezés. A város belügyeibe a hagyományok szerint a mindenkori Nagyherceg (jelen pillanatban a 21 éve uralkodó II. Az árak magasak (akár a szokásos kétszerese). melyek Sushtartól a tengerpart mentén nyugati és keleti irányba indulnak. vagyis aki a legtöbbet ígéri a Nagyhercegnek) családjainak ajánlása szerint foganatosítja. Ennél jóval csekélyebb a szárazföldi kereskedelmi utak jelentősége. a legbefolyásosabb sushtari család feje. Egyébként a Sushtari ádzzsát a Nagyherceg nevezi ki e poszt betöltésére. Itt a vagyon és a befolyás határozza meg a társadalmi pozíciót. A legnagyobb befolyást pedig az jelenti. Ezért van az. ám alkudni itt szinte kötelező. A jelenlegi ádzzsa – Abret Hillam El Abadei – biztosan tölti be pozícióját. emellett birtokolják a fakitermelési és bányászati jogokat) 109 Politika Tehetősek (azaz a Nemesség) . Szót kell még ejteni arról. sz. hogy a legvagyonosabb családok mind erre a pozícióra áhítoznak. hogy a térség legrégebbi Dzsad Bankháza is ezen a településen üzemel. és nem lépi túl az ősi egyezményekben megfogalmazott sushtari katonai erőre vonatkozó korlátokat. mely igazán meghatározó és melyekkel kiemelten kell számolni.legjelentősebbek a kőfaragóké. Mindenekelőtt fontos leszögezni. amely a hercegi fővároson kívüli többi nagyváros vezetőjét illeti meg. Amennyiben a város ádzzsája rendben megfizeti az adót. Ennaim kereskedő hercegségben használatos titulus. fő bevételi forrásuk a kereskedelem. Az ifjú kinevezése (P. A városban két-három tucat valóban tehetősnek mondható „család” él. Querra’ke Gazbaar) nemigen avatkozik be. továbbá nem veszélyezteti a hercegség katonai. Jelenleg egymást követően a negyedik ádzzsa kerül ki a dzsad városalapítóktól származtatott El Abadei család tagjai közül.: 3696) óta erős és biztos kézzel kormányozza városát. ha egy adott család tölti be az ádzzsa hivatalát. Apja. tengeri kereskedelemből és a dzsad hagyományon alapuló kézművességből vannak bevételeik) • El Hisszaim család (a másik „városalapító” család. Közös nyelven helytartóra szokás fordítani. gazdasági és politikai stabilitását. a kikötőmunkásoké és a kocsmárosoké. a szőnyegkészítőké. mely a város legjelentősebb kereskedelmi flottájával és széles kereskedelmi jogokkal rendelkezik. mely ügyel a dzsad hagyományokra. sok kézműves céh támogatja és ezekben van is érdekeltsége. a fazekasoké.

úgynevezett portákon élik életüket. kivéve a rakpartot. a kereskedők (Ny). a hajóácsok (új-város ÉK). hogy az ott lakók az utcán végzik el dolgukat. domborzat. 110 . hogy Sushtar utcáin mekkora káosz is uralkodik. a porták kisebb-nagyobb részt ragadtak ki az utcákból. valamint a kikötőt. Történelme során több és több ember szeretett volna a biztonságot nyújtó falakon belülre kerülni. lapos tetős épületek között. a kézművesek (ó-város ÉNy). Ezek után már belátható. azonban a viszonyok és szövetségek úgy váltakoznak itt. A porta közepe felé nyílnak a házak nagyobb ablakai. kikötőmunkások céhének alapítói és vezetői. ahol nagyobb tömeg összegyűlhetne. gorviki származású. közintézmények és a leggazdagabb családok palotái. A gazdagabb polgárai ízléses belső kerteket tartanak fenn „palotáik” belső udvarán. Olykor új falakat húztak fel. a néprétegek azonban – igazából nem etnikai szempontból – mégis egymástól jól elkülönülten élnek. A lakosok általában közös telkeken. sem álló vagy folyóvíz. Az évszázadok során ezek a szabályos porták felbomlottak. az ötlet. ahogy a szél fú Sushtar fölött. Ennél magasabb építmények csak a templomok.• • Remini testvérek (3 fivér (1 már nem él) alapította). sikátorokból álló rengeteg. A városban nincs park. A portákat sokszor felosztottak vagy épp egyesítettek. míg Obree Erkhamm nagyon okosan mindvégig távol tartotta magát attól. Egy-egy ilyen portán átlagosan 3-7 család osztozik. Egy-egy portának általában egy-két bejárata (kapuja) van. A jószomszédi viszony itt nagyon fontos. Az építkezési szokásokra jellemző. épületek. a hajósok (ó-város DK). várhatóan a négyből valamelyik fia viszi tovább a családfő pozícióját) Természetesen ezen öt család mögött számtalan (ha nem is mindegyik) kevésbé jelentős is felsorakozik. A lakóépületek körbeveszik a porta gyakran jelképes méretű udvarát. 30 éve telepedtek meg itt. jelentős a flottájuk (hajókísérés). hogy a Reminik is őket támogatták. esetleg egy emeletes épületeket húznak fel. hogy földszintes. Kerületek. A jelenlegi ádzzsa megválasztásakor az első három család aspirált a hivatal betöltésére a Nagyhercegnél. ennek alapján területe körülbelül 9 négyzetmérföld. városkép. az könnyen eltévedhet. hogy a választania kelljen. Erre még egy lapáttal rátesz. melyek elsődlegesen a tehetősek palotáiba juttatnak ivóvizet. a küzdelmet végképp eldöntötte. A városban igazából nincsenek konkrét határai az egyes kerületeknek. Aki először jár Sushtarban. illetve az alatt található fedett csatornákban – kihasználva a domborzati viszonyokat – szállítják el kincsüket városszerte. víz A város hosszúsága és szélessége is kb. 3 mérföld. de mára próbálják nem bemocskolni a kezüket. majd a főutcák mentén. ha szükséges újabb falakat húznak fel. Ilyen módon megkülönböztetjük a tehetősek (ó-város DNy). vagy épp épületeket bontottak le. Ennek egyenes következménye lett a város túlzsúfoltsága. valószínűleg kalózkodásból szedték meg magukat. a szegények (új-város Ny) negyedét. a katonák (ó-város középső). hogy e céhet 20 éve megalapították nagyon kifizetődő volt Obree Erkhamm (a hajóépítők céhének vezetője. viszont az utcák felé (kifelé) gyakran ablakok sincsenek. munkáikat. A jobbára fehérre festett. és fennhangon árulják portékájukat. Bár az El Abadeiek már eleve jól álltak. Két piacterén kívül nincs más hely. A főutcák kivételével a város egy zegzugos utcákból. A város vízellátását a nyugati dombok tövében fakadó források biztosítják. ha egy-egy utca átjárása már nem volt biztosított.

a legtehetségesebbekből pedig akár valódi dervis is válhat. a régebbi falak belső oldala a legtöbb helyen már összenőtt az épületekkel. fából állított – védvonalat a többi részen is megtalálható – 7-9 láb magas és 3 láb széles – kőfalra cserélik. nem tart-e valaki magánál csempészett (iratokkal nem rendelkező) árut vagy lopott holmit. Ezen a falon található a Régi Kapu – Sushtar egykori bejárata – amely (bár őrzik) általában mindig nyitva van. Ilyen járattal rendelkezik az El Abadei család. Ennek magyarázata. a nyugati oldalról szegélyezték. Valódi falak csak az északi. amely azt jelenti. melyek nyomvonalát festékkel jelölték (lásd a térképen vastagon berajzolt utakat). hogy a város két nagyobb lépcsőben érte el a mai formáját. A várost kettészeli – Új és Régi városra osztja – a régi északi városfal. A kocsikat. a Kadír lángjáról. a háborút megjárt dervis vezetésével karavánkísérőket képeznek. Utak A városban két tolvajklán található. hisz itt a legkönnyebb egy-egy ilyen járatot kialakítani. Szót kell még ejteni a Kikötői Kapuról. Az első időkben a város hozzávetőleges alaprajza négyzet alapú volt. vámot szednek. Az utak hálózatának kialakulására a város fejlődése volt komoly hatással. Kapuk. Közvetlenül ez után falat emeltek a déli kikötőnél is. hogy a jelenlegi – 5 láb magas. melyet Új Kapunak neveznek az itteniek. melyet hasonlóan őriznek. A városból közel fél tucat titkos(!) alagút vezet ki. E falak belső oldalán ez a távolság 10 láb. ez gátolta a fejlődést. hogy a külső falaktól számított 60 lábnyi távolságon belülre tilos építkezi. A városkaput napnyugta után 2 órával zárják és napkelte előtt 2 órával nyitják. ám ezt az új fal megépítését követően nyitották meg.A városnak egyetlen valódi kapuja van. amely a régi és az új városrész közti fal alatt vezet át. melynek következtében az végleg megszűnt. Főként vészhelyzet esetére. Klánok. Ezek mellett szót kell ejteni a Manifesztációs háború veteránjai – kiket az ádzzsa fogadott be – által vezetett harcos iskoláról. Napjainkban a város nyugati falát kívánják megerősíteni úgy. Sokan a falakon kívülre szorultak. de néha még a nagyobb csomaggal érkező vagy távozó gyalogosokat is átvizsgálják. valamint a Fehér Fok Erődje is bír egy ilyen titkos járattal. Ezek kivétel nélkül a város nyugati oldalán találhatók. az El Hisszaim család (és így az Aranycsinálók klánja). iskolák 111 . Ezért az akkori ádzzsák újabb falak építtetését kezdték meg és ezzel a város területe megkétszereződött. melyet továbbra is fenntartanak a biztonság megóvása érdekében. A leghosszabb út a tengerpart vonalát követi. A külső falak mentén építési tilalom van elrendelve. Több – kocsik közlekedésére is alkalmas – út található a városban. ám ezt már csak az újonnan épített fal esetében tudják betartatni. illetve csempészésre használják őket. rendek. Ezeknek az utcáknak a szélességét tilos bármilyen építménnyel csökkenteni. gyengébb minőségű védművek. Mindezek mellett a régmúltból megmaradt néhány – mára funkcióját vesztett – alagút. falak és alagutak A város egy sziklás területen fekszik. Itt néhány. a Szürkecsuklyások két alagúttal. mely a nyugati részétől lejt a másik három égtáj felé. melyekről később – az Alvilág fejezetben – még szó esik. E gyengébb védművek mögött a belső oldalon – a domborzati viszonyokból adódóan – általában 3-5 láb magas meredély található. Az ezredfordulót követő években Sushtar már túlontúl zsúfolttá vált.

ahol 112 . gyengébb védmű mentén található Felderítők erődje. míg a nagyobbakon 50 fő teljesít szolgálatot. Szintén említésre méltó még a nyugati. Egyébként maga a kiképzőhely holléte is titkos. vagy egyéb különleges esetekben a hadihajók legénységét is a városba vezényelhetik. bőr kispajzsot és különféle fegyvereket viselnek.A város legrégebbi (harcos) tengerész iskolája a Széljárók szövetsége. Ennek legfőbb oka. A hajók a rakparttal párhuzamosan a mólóknál kötnek ki. A Nagyherceg rendelete alapján a hercegség határain belül törvényen kívülinek tekintendő mindenféle fejvadász testvériség. Ezek közül egy időben általában 400 fő van szolgálatban. A kikötő északi végében találhatók a szárazdokkok. hozzáértő és a fegyverforgatásban is igen jártas legénységet tudhat majd maga mellett. Minden mólónak saját neve van. a valóságban csak közvetve van rá befolyása. Ez bár névleg az ádzzsa felügyelete alatt áll. A város keleti oldala végig a kikötő (rakpart). hogy a Sushtartól 30 mérföldre található Kharragar sziget ad otthont az iskola központjának. melyet nem maga a Nagyherceg alapított. A Régi Kapu bástyapárja ebből a szempontból egyetlen kisebb bástyának minősül. Szintén erős rendnek számít a külvilág számára a Sushtari testőrség néven ismert iskola. egyszerre 30-40 hajó befogadására is alkalmas. Városőrség. egyenként 6 főből álló őrjárat tartja fenn a rendet. További 50 városőr a kaszárnyában tartózkodik. A bástyák személyzete rendkívüli esetben kürttel. Szinte mindannyian a helyi hadihajókon töltik ki szolgálati éveiket. hogy a Manifesztációs háború idején súlyos veszteségeket szenvedő dzsad egyház. vagy őrtüzekkel jelezhet egymásnak. ebben a városban – melyet elkerültek a háború közvetlen borzalmai – komoly támogatásra talált. hogy szükség esetén azonnal bevethető legyen. A helyi vallások papjai a komoly elhivatottsággal jelentkező ifjakat általában más. Az őrök keményített bőrvértet. a valóságban azonban nagy számú és a fejvadászokéhoz kísértetiesen hasonló képzésben részesült „testőr” kerül ki az iskola falai közül. míg a Fehér Fok erődjében az Úrnő katonái (eunukok) látnak el szolgálatot. Az ilyen veteránok után kapva kap minden Gályák tengerén járó hajóskapitány. A Fehér Fok-i boszorkányrend – melyről még a későbbiekben több helyütt is olvashatunk – is számtalan leányzónak adja át mágikus tanait. Ezt az intézkedést kikerülendő. az iskola névleg csak az ádzzsa testőrségének tagjait képzi. Szervezett keretek közt kizárólag Dzsah-papokat képeznek a városban. (E három nagyobb bástya közül az egyik a kikötői öböl túlpartján lévő Patkány-foki Dzsemal erőd. hisz személyükben nagyon fegyelmezett. A város védművei között 6 db kisebb és 3 db nagyobb bástya található. Sushtar ostromakor. katonaság Kikötő és hajózás A városőrség (mely egyben az ádzzsa szárazföldi „haderejének” gerince is) létszáma 800 fő. csak a legjobban értesültek tudják. vagy helyezik át. Egy bástya személyzetét öt naponta váltják. Ez a majdnem 3 mérföldes szakasz. A fentieken kívül még néhány magányos bárd és boszorkánymester oktathatja az ilyen tudásra szomjazókat. A városban egyszerre 9 db. ezen felül – elsősorban a bástyákon szolgálatot teljesítők esetében – célzófegyver lehet náluk. a tanítással többet foglalkozó rendházakba és kolostorokba küldik.) A kisebb bástyákon és a hozzájuk tartozó falszakaszon egy időben 25 fő.

és két-három marék pénzt (rezet és ezüstöt) tesznek. mely az elején csupán térdig ér. a közel 250 láb széles behajózó csatorna folytatásában létrehozott mesterséges zátonyrendszer és a Patkány foki Dzsemal erőd védi. de legfeljebb közepes termetű cápát tartanak ebben a „medencében”. aki bármit megvizsgálhat a hajó fedélzetén. 10 láb széles és 30 láb hosszú részt. Ezek felszereltsége és minősége rendkívül tág keretek közt mozog. valamint a kereskedő negyedben található. A halászok hálóiba akadt néhány vérszomjas. mellyel az ő instrukciói alapján esetleg ki tudják húzni a vízből. majd a bekötött zsákot a „medence” legmélyebb részének tájára juttatják. a vége felé azonban már 2-2. Fogadó a kapu árnyékában. húsz fogadó és legalább háromszor ennyi ívó található. A tisztet egy csónak várja a Kikötő erődnél. ha túl sokat nyert az illető – nem mindig ilyen egyszerű. A kikötőt ezen kívül a bejáratnál található Kikötői erőd ostromgépei. A hadihajók kivételével a többi hajó számára nem egyszerű a Sushtari-öböl elhagyása. Szórakozás 113 . Sushtari taverna. A legjellemzőbbek az asztali játékok és az állatviadalok. ha átszállt és jelez. az öböl belső részén egy – az utóbbi években hihetetlen népszerűségnek örvendő – itt kitalált „játék” zajlik. A város közeli partok természetéből adódóan (meredek sziklafalak) ugyanis ez máshol nem lehetséges. Kék osztriga fogadó. Ha önerejéből képes megszerezni a zsákot. de igen ritka az alkalmankénti 2-3 öngyilkos-jelöltnél több. ám a kijutás – főként. hogy a hajón tartózkodik. Rengeteg a bámészkodó. a benne található érméket megtarthatja. Nagy többségük a kikötő. A játékra bárki jelentkezhet. Néhányuk elnevezése: Fogadó a három szirénhez. Az egyik legkülönlegesebb és messze földön híres esemény a cápaviadal. Ezeket általában az utcán lehet játszani. A városfalon kívül. A feladat csupán annyi. A tengerből elrekesztettek egy kb. kifőzdét és ivót. hogy megnehezítse az esetleges partraszállást. A kikötő napnyugtától napkeltéig zárva tart. A viadalokat – érdeklődéstől függően – 2-3 naponta rendezik. Kizárólag a fogadósok céhének tagjai üzemeltethetnek fogadót. kap egy kést. Fogadó a kalóz kincséhez. továbbá ha akarja erős kötelet kötnek a lábára vagy a derekára. A kikötőtisztek foglalkozása igen veszélyes (bár megvesztegethetőek).több száz hajóács munkálkodik egyszerre. amit éjjel a behajózó csatornában lehorgonyzó hadihajók biztosítanak. a katapultok és balliszták kezelői nincsenek tekintettel. melyekbe betérhet a bátor szerencsejátékos. de van néhány fogadó is. mely utóbbinak feladata. Végső esetben – a kikötő védelmének érdekében – még hajókat is el szoktak süllyeszteni a behajózó csatornán. A „viador”-t leöntik sertésvérrel. mely a súlytól elsüllyed. Füstös. Fogadók és ivók Százféle szerencsejátékon veszítheti el vagyonát az. hogy egy közepes zsákba felfújt disznóbelet. Minden hajó induláskor köteles kikötőtisztet venni a fedélzetére. és a fogadásokból is szép vagyon jut a szervezőknek. a kikötni vágyó hajók a védett öbölben horgonyoznak le együtt a város hadiflottájának 1012 jól felszerelt hajójával. akit Sushtarba vet a jószerencse. a hajó elhagyhatja az öblöt. Ha szükséges. Féllábú Brick tavernája.5 láb mély. hisz arra. de a fenéken „feláll”. A városban kb. hogy ezzel akadályozzák meg az ellenséges flotta kikötőöbölbe való bejutását.

Gyilkosságokat ritkán követnek el. Mondják. és védelmi pénz szedésével is megpróbálkoznak. büntetése: akasztás. a város falain belül semmi sem történhet az ádzzsa. A kémhálózatot az ádzzsa tartja fenn. A büntetések igen szigorúak. Megítélése jobbára annak kegyetlenségétől függ. a köztük lévő összetűzések rendkívül ritkák. hogy a város a Szürkecsuklyások mellett egy másik. mint amit a tolvaj egyszerre meg tud enni: billogozás. Akinek pénze van. 114 . az eszközökben nemigen válogat. muszájból fordulnak hozzájuk az emberek. főként lopásokból tesznek szert bevételre. úgy ez is jelentős kémhálózattal rendelkezik. hogy a szervezetet a helyi tehetősök közül irányítja valaki. • lopás. szinte minden kétes üzlethez közük van. ám azzal minden külhoni számolhat. ezek az Aranycsinálók. inkább csak sejtik. Éjszakára sokat romlik a helyzet. Az Aranycsinálók. Törvények Törvényszolgák – kiket az ádzzsa nevez ki – hívásra jönnek. A kémhálózat ellenben már korántsem ennyire megvesztegethető. ezért valóban csak végső elkeseredésükben. ha annak értéke több. inkább a kisemberekből tartják el magukat. • gyilkosság. Alvilág Az alvilág – bár a törvények által kilátásba helyezett büntetések igen szigorúak – vígan megél Sushtarban. a Szürkecsuklyások és kis túlzással az Aranycsinálók tudta nélkül. bár a törvényszolgák bizonyos enyhítő körülmények esetén ettől eltérhetnek: • lopás. Erről azonban teljes bizonyossággal sem a Szürkecsuklyások.Kémhálózat Mint a Kereskedő Hercegségek minden városa. már ha az elkövetőket sikerül felelősségre vonni (elfogni). A három legtehetősebb család jó néhány informátora ténykedik városszerte. ám ahol lehet. Sok élelmes városlakó épp információkereskedelemből tartja fenn magát. Természetesen. helyi tolvajklánt is képes „eltartani”. A Szürkecsuklyások ezt – míg érdekeiket nem sértik – nyugodtan tűrik. Emellett csempészettel. az sok mindent megúszhat. A büntetési tételek a következők. hogy minden másnap megpróbálják majd erszényétől megszabadítani. A korrupció hihetetlen méreteket ölt a városban. mint látható nem csak az ádzzsa foglalkoztat kémeket. A város alvilágát jobbára a Szürkecsuklyások tartják a markukban. Olyannyira. maximális: halálra kövezés. hogy a vitás kérdésben „vesztes” fél fizeti a törvényszolga bérét (minimum 30r). Ebből adódóan a város falain belül – a Kereskedő hercegségekhez képest – viszonylag jó a közbiztonság. ott a városőrség katonái tesznek igazságot. ha annak értéke kevesebb. mint amit a tolvaj egyszerre meg tud enni: akasztás. miután a nap lemegy a város egyes részein és a sötét sikátorokban. Rendkívül nagy besúgói hálózattal rendelkezik. minimális büntetése: rabszolgaság. ellentétben nagynevű társaikkal. már minden arra járó kísérti a szerencséjét. sem az ádzzsa kémhálózata nem tud semmit. Az Aranycsinálók – akik között feltehetőleg jó néhány Doldzsahpap is van – valójában az El Hisszaim család irányítása alatt állnak. A törvényszolga hívásának legfőbb kockázata. Bűnismétlés esetén akasztás. • kémkedés. így az ő mindenkori érdekeit szem előtt tartva tevékenykedik.

Kimúlása előtt még megátkozta gyilkosait. napján) egy 11 főből álló kalandozó csapat indult a várostól északra. aki csempészik. és az azokra vigyázó rettenetes szörnyetegeket emlegetnek. hogy a minap (modul 0. a modul idején nem szívesen hagyja el egy kapitány sem a sushtari kikötőt. kb. • Az első. hogy a csapat hány (esetleg mely) tagja fog visszatérni az útról. évfordulója. hogy ez az egész csak egy jól megszervezett átverés. nem fizet adót. illetve annak közeledte. hogy szállítsák a fővárosba. mondván. így meglopja az ádzzsát. más tulajdonának rongálása. a kaloda és a botütés. állapota – egyesek szerint az admirális bosszúszomja – ezt nem tette lehetővé. ha ez nem sikerül: rabszolgaság. az expedíció kimeneteléről.) • A második. A modul időpontjában három népszerű pletyka foglalkoztatja a város lakóit. a lopással együtt kezelik. flottáját elsüllyesztette.• • • • csempészés. (Ez a hír minden 115 Pletykák. Mindenesetre a csapat nagy nyilvánosság előtt. sokakat foglalkoztató körülmény Qwardell kapitány halálának 33. aki a város vízkészletét veszélyezteti. hogy kicsalják a fogadni vágyók pénzét. melyet éjjelenként a város régi (tehetősebbek által lakott) negyedében többen is látni véltek. A kapitány egy a szokottnál is kegyetlenebb kalóz volt. melyek kivétel nélkül mesés kincseket. meg kell téríteni a tulajdonos kárát. (Ám az is lehet. nemi erőszak. hogy ha nem muszáj. A történet szerint Ennaim admirálisa Serreinas közelében kelepcébe csalta. Ezért zászlóshajójának – a Gályák Korbácsának – csonka árbocrúdján karóba húzták. Jelenleg városszerte folyik a találgatás. A belső várfal másik oldalán pedig (a szegény negyedben) állítólag egyeseket el is ragadott. és már életében is legendás alakká vált a tengerészek közt. Ez az oka annak. sötét teremtményről szól. e kalandozó csapat szálláshelyén – a Kék Narvál fogadóban – még fogadásokat is lehet kötni. Sőt. a súlyos (állítólag halálos) sebet kapott kapitányt pedig elfogta. • A harmadik érdekes felvetés egy szárnyas. azt zsákba varrva a tengerbe vetik. heteken át készült a 6-8 napos küldetésre. melyet a környék lakói El Khaza Narah Gunn (azaz a Végtelen Mélységek Kapuja) néven emlegetnek. Halálának első évfordulója körül az admirális zászlóshajója eltűnt a tengeren. Erről a helyről számtalan legenda kering már emberöltők óta. és ott hagyták. aki évtizedeken át rettegésben tartotta a térség lakóit. 2 napi járóföldre lévő barlanghoz. büntetése: kasztrálás. Azóta állítólag többször is látták ez év ezen szakában Qwardell kapitány lidércfényben tündöklő kalózhajóit a vízen. Az enyhébb büntetések közül mindennapos a forró billogozás. Bár a Nagyherceg utasítása az volt. vízszennyezés. események .

a másikon hullámvonalakat formáz. A csapat – előtörténetétől függően – már hetek óta úton van a Gályák tengerén egy Gyöngyvadász nevű túlterhelt karavellen. A hajó történetesen bort és búzát (vagy bármi mást) szállít Sushtarba. A kapitány. 116 . enyhe mágiát sugároz magából. ismerni vágyó emberek számára. melyekből a papok igyekeznek kiolvasni a város (az állam) szempontjából lényeges ómeneket. Az út – bár két viharos nappal kezdődött – szerencsére eseménytelenül zajlik. és amely a karaktereket a modul helyszínére viszi.-i IV. A karakterek. és arannyal van futtatva. hogy távol tartsa az embereket a gazdag negyedtől és a fogadás helyszínétől. azaz a Fehér Foktól. igyekszik távol tartani a legénységet a kalandozóktól. hogy nyakban is hordható legyen az ékszer. a rendkívül babonás Harass sin Darass. A hívek összegyűlnek e két isten templomaiban. kik előre fejenként heti 2 ezüstöt fizettek az útért. melyek felett két halhatatlan – esetünkben Adron és Noir – közösen gyakorol védnökséget. ha megfelelő módszerekkel vizsgálják. Azon ünnepek közé tartozik. Értéke. Kapitánya. A szekta neve El Niah Hadzsraeh. hogy csak a féldrágakövek miatt tapasztalható. ezért minimálisra csökkentette a legénység rum-fejadagját és betiltott minden szerencsejátékot erre az útra. mely lehet. középütt egy különleges jel található. ki a Hat város szövetségének zászlaja alatt hajózik. amely egyik oldalon egy szemet. melyet ma talán a Szárazság (vagy Szomorúság) Lányaiként tudnának a nyelvészek (Dzsad nyelvismeret Mf) lefordítani. hajóútjának mindennapjai unalomban telnek. legénysége 75 fő. melyet a kyr/toroni liturgia az Intések Éjjelének nevez. A medál. Ezt Adron Kvartjának negyedik („Feloldozás”) havában rendezik meg. old. Mindkét oldalát hét-hét féldrágakő díszíti. A heptaéder alakú és aranypénz nagyságú medál ezüstből készült. hogy elejét vegye minden későbbi problémának. mint ékszer kora és egyedisége okán 40-50 arany. A felső részén kisebb fül található. sz. lényegében a helyi kémhálózat terjeszti.valóságalapot nélkülöz. Leírások Gyöngyvadász A Medál A hajó. Ez Morgena hasonló funkciójú ünnepével esik egybe. melyet – sötét praktikáik okán – az emirátus dzsenn uralkodói nyomtalanul (és kíméletlenül) eltöröltek a történelem színpadáról a P. évezred hajnalán. mint gondolták. (Forrás: Summárium 458. s amennyiben úgy látják jónak. rengeteg jós ajánlja fel lépten-nyomon szolgálatait a városban. A legendaismeret Mf-kal (esetleg történelemismeret Mf-kal és dzsad kultúra Af-kal) rendelkező karakterek egy olyan Al Abadanában működő boszorkányszektát hozhatnak kapcsolatba a jellel. ahol a modul kezdődik. megosztják egymással álmaikat. Ami miatt a karakterek Sushtarba érkeznek és ami fontosabb lehet.) A modul időpontjában már nagy a készülődés Ynev egyik legfőbb ünnepének – a Kitekintés Ünnepe – megülésére. a jövőjüket és sorsukat tudni.) Az eseményt mintegy „meglovagolva”.

Erről – és ennek jelentőségéről – feltehetőleg a játékosoknak fogalmuk sem lesz. A kulcsokat a vendégek általában a nyakukba vagy a csuklójukra kötik. A személyzetet válogatott szépségű hölgyek alkotják. és olvasható el. A legnagyobb melegvizű. A fürdőbe csak annak állandó támogatói. . Három medence található itt. A további három – függönnyel lezárt helyiségben – masszázs és egyéb „szolgáltatások” vehetők igénybe. Mivel a fürdőbe mezítelenül szokás csak belépni. A falak mentén ülőhelyek várják a pihenni vágyókat. illetve azok nyerhetnek bebocsátást. A fürdőben mindig meleg és páradús levegő van. a mögöttük lévő fűtőhelyiségből melegítik. Tavirózsa fürdő 117 Tavirózsa fürdő alaprajz 174. utóbbi pedig eleve hadicélokra épült. A központi medence két oldalán egy száraz és egy gőzkabin található. két évtizeddel ezelőtt felépítette ezt a fürdőt. Előbbi kettő kereskedőhajóból lett átalakítva.Valójában a medál az említett boszorkányszekta titkos könyvének kulcsa. akik az egyszeri fél aranyas(!) „felajánlást” hajlandóak kifizetni. a karavellé 90 fő. a másikban meglehetősen hideg víz hullámzik. Ez a város egyetlen minőségi közfürdője. Emellett még van néhány – csak nevében – hasonló intézmény. akik rögtön az épületbe belépő vendégek kedvét keresik. A két kisebb közül az egyikben langyos. A fürdőbe vezető folyosón erősen hiányos öltözetű hölgyek gyors tisztálkodó „csutakolásra” invitálják a férfiakat. old. azaz a Szürkecsuklyásokkal. A fürdőbe csak férfiak léphetnek be. aki megnyerve magának néhány helyi nemest. Természetesen néhány jól képzett fegyveres is a személyzet tagja. Itt azonban teljesen másról van szó. melybe jellegéből adódóan vendégként csak a valóban tehetős férfiaknak(!) van bejárása. hisz ide többnyire csak a város nagyrabecsült lakói szoktak betérni. az előtérben minden vendég számára egy-egy zárható utazóládát biztosítanak. Csak ezek után vezetik be őket a fürdőbe. A karakkok kétkét kisebb katapulttal és egy tucat ballisztával vannak felszerelve. A karakkok legénysége egyenként 100. A fürdő tulajdonosa egy alacsony északi (Erionból elszármazott enoszukei származású) férfiú. A vendégek korlátlanul fogyaszthatnak a lengén öltözött lányok által felszolgált gyümölcsökből és a nem túl erős borokból. Ez a régi kódex csak ennek segítségével nyitható ki. A melegvizes medencét és ezt a két kabint. Az előtérben gyakran a tulajdonos fogadja a vendégeket. A végső esetben bevetendő kényszerítő eszköz a nem kooperáló karakterek számára A kényszerítőerőként funkcionáló kalózhajók (remélhetőleg nem lesz rá szükség) száma három. A kalózok – ha szükséges – minden kérdés nélkül katapultokkal vagy tüzes íjjakkal felgyújtják a Gyöngyvadászt. ahol elhelyezhetik javaikat. A fürdő minden nap 8-18 óráig van nyitva. aholis egy dézsa állott langyos vízben áztathatják magukat a kevésbé igényes vendégek. Két karakk és egy karavell. Kalózhajók Ahol a karakterek felvehetik a kapcsolatot tolvajklánnal.

hisz figyelmeztették. azaz a Tengeri-kígyóhoz nevű fogadóban elkölti reggelijét. • 0 óra: megérkezik otthonába és lepihen. ám megmenekülése esetén mindenképp ott lesz az Akasztottak dombjánál. Rodovek (azaz a Hóka) napirendje Rodovek 144. mert informátorai itt jelzik neki. • 19 óra: visszamegy Zerkom házába. Ahol jó eséllyel átadják a medált és bevállalnak egy olyan feladatot. A Hóka napirendje szabadon változtatható. mely eléggé hivalkodóra sikeredett. A Hóka most kifejezetten óvatos. • 12 óra: elindul a Zerkom féle ház felé. • 7 óra: elindul szokásos felderítő körútjára. • 14 óra: Zerkom álcájában tárgyal néhány kereskedővel. hét 1. • 11 óra: visszatér a Tengeri-kígyóhoz nevű fogadóba egy ebéd erejéig.Dash háza Friell Dash 134. nap (Feloldozás hava. • 7 óra: a törzshelyén. drága dzsad szőnyegek. és elindul a kereskedő-negyedbeli Sushtar csillaga nevű fogadóba. Ez egy kisebb forma palota. mely a város kikötőjének északi részén található. nap) • 6 óra: felébred a házában. hogy a Szürkecsuklyások emberével találkozzék. Belülről inkább a pyarroni stílusjegyek találhatók meg. hét 2. 118 . Az épület két szintes. és amennyiben a játékosok üldözni kezdik Rodoveket. Őrök és testőrök mindig vannak Dash közelében. ott felveszi Zerkom személyazonosságát. A tetszetős belső kertet falak veszik körül. A reggeli és ebéd idejét próbálja mindig tartani. itt-ott néhány szobor. és ott egy órát vár a fogadóban a Szürkecsuklyások emberére. II. azaz a Tengeri-kígyóhoz nevű fogadóban elkölti reggelijét. • 6 óra: a törzshelyén. A falakon több festmény. díszes tükör vagy más műalkotás található. ha fel kell velük venni a kapcsolatot. ha a karakterek megkísérlik elfogni. de a folyamatban levő akció érdekében egyelőre kénytelen vállalni a kockázatot. Jó néhány egységes ruházatú szolga tüsténkedik a ház ura körül. mely a város kikötőjének északi részén található. melyet egyébként nem kellett volna. ahol visszavedlik Rodovekké. tetején jókora terasszal. 2. nap) • 5 óra: felébred a házában. • 13 óra: egy órát vár a fogadóban a Szürkecsuklyások emberére. II. old. nap (Feloldozás hava. E napirend a modul 1-3 napjára vonatkozik. és ízlésesen van berendezve: faragott bútorok. melyek közül egy-kettő komoly meglepetéssel is szolgálhat az ártó szándékkal közeledők (akár a játékos karakterek) számára. 1. úgy ez természetesen módosulhat. melyen információt gyűjt a kikötőben. Jelentősen módosulhat. • 18 óra: ha még nem találkozott velük. vastag brokát függönyök. old. hogy a helyi kémhálózat esetleg felfigyelhetett rá. akkor visszaérkezik Sushtar csillagába.

Tornya négy emelet magas („minaret-szerű”). ám a hagyományok alapján nagyon sok városőr háza az ahhoz közeli utcácskákban található.• • • • • • • • • 8 óra: elmegy a közeli Antoh szentélyébe. A hely. majd visszatér Zerkom házába. ezért úgy dönt. és elindul a kereskedőnegyedbeli Sushtar csillaga nevű fogadóba. hét 3. vagy egy emeletes. a régi városrészben helyezkedik el. II. ahová kapunyitás után (kb. majd visszaindul a városba. 10 óra: a Hajóácsok céhébe megy. valójában a kalandozók tevékenységének nyomát kutatja. • 8 óra: a törzshelyén. Alig 60-70 rab befogadására képes. Máskülönben a város dél-nyugati részébe megy. Általában 50 városőr tartózkodik a kaszárnyában. A zegzugos építményrendszer kívülről jól védhetőnek tűnik. ahol reméljük a karakterek nem töltenek majd sok időt. ott felveszi Zerkom személyazonosságát. összesen öt bástyával rendelkezik. nap (Feloldozás hava. A többi épület földszintes. Mindkettő előtt folyamatosan őrök állnak. ahol 10 aranyat ad át a céh könyvvezetőjének. mely a város kikötőjének északi részén található. azaz a Tengeri-kígyóhoz nevű fogadóban elkölti reggelijét. Két udvara és két kapuja van. 119 Kaszárnya . hogy onnét belátható legyen az egész város. 12 óra: ha tegnap nem találkozott a Szürkecsuklyások emberével. • 7 óra: felébred a házában. A városi őrség kaszárnyája a település közepén. így a vészkürtök megszólalását követően percek múltán további 50-60 őr jelenik meg az épület kapuinál. 11 óra: visszatér a Tengeri-kígyóhoz nevű fogadóba egy ebéd erejéig. Ennek legfőbb oka. látszólag ügyet intéz. Falai körül 20 láb sugarú körzetben az ádzzsa törvényei szerint senki nem építkezhet. majd elrejtőzik és vár 3. 15 óra: a város dél-nyugati részébe megy. hogy nem követik. 2 óra 45 perc) be is jut. öltözéket cserél és sietve az Akasztottak dombjához megy. 17 óra: az Új kapun keresztül gyalogszerrel elhagyja a várost. ott visszavedlik Rodovekké. majd miután meggyőződött arról. 19 óra: megérkezik az akasztottak dombjához. de valójában a kalandozók tevékenységének nyomát kutatja. hogy a városban kiszabható büntetések közt nem találjuk meg a börtönbüntetést. átnézi a környéket. nap) • 2 óra: legfeljebb eddig vár a kalandozókra. hajón elmenekül a városból. Ablak nélküli börtönépülete – mely a kaszárnya közepén található – a város méreteihez képest igen kicsi. akkor elindul a Zerkom féle ház felé. egy órát vár a fogadóban. elindul a kelet felé tartó úton. 13 óra: ha Zerkom álcájában van. az öböl menti épületek közt ténykedik. • 9 óra: értesítik. ahol egy templomszolgán keresztül utasításokat és pénzt kap a titkosszolgálattól. 18 óra: letér az útról. látszólag ügyet intéz. hogy a hatóságok rövidesen megkísérlik elfogni. így törlesztve adóságának egy részét.

Ami alatt valószínűleg megkísérli a karakterek a szabadítást. Program Eseményeinek időrendje. Sushtar kereskedelmi lehetőségei Ennaim vonatkozásában rendkívül beszűkültek az utóbbi évtizedekben. ha gond van. amely évszázadokkal ezelőtt eleve katonai megszállással csatolta magához a várost. A sushtari és rierai kereskedőknek pedig árban alá kell ígérni a nanontali kereskedőknek. Ezzel együtt ők ketten megkísérlik úgy kezelni az eseményeket. egészen addig. míg azok tönkre nem mennek. Szintén jó érv Nanontal földrajzi közelsége. Azért szervezik meg itt az eseményt. A katonai agresszió pedig szóba sem jöhet. Ezen kívül az Úrnő különféle produkciókkal kíván gondoskodni vendégei szórakozásáról. Nem szabad. ezért. hogy Nanontalban mindig is nagy teret hódított magának a központi hatalommal – vagyis a Nagyherceggel – való szembenállás. hogy Sushtar hajóépítői ténylegesen kijavítsák vagy pótolják a nanontali flotta veszteségeit. hogy a vendégek minél kevesebbet vegyenek ebből észre. Ráadásul Rierát a Querra nemzetség alapította. hisz a látszatra adni kell! Az ádzzsa és az Úrnő szavatolja a vendégek biztonságát. egy sikeres szöktetés a fogadás alatt) jelentős változásokat okozhatnak. hogy senkinek ne tűnjön fel. Próbálják leplezni az összejövetel fontosságát – hisz a Gályák tengerének északi partvidékén mindenütt hemzsegnek a különféle hatalmat szolgáló kémek –. A flyepi kalózoknak fokozott intenzitással kell támadni Nanontal kereskedőhajóit. ezért néhány résztvevő feleségét is meghívták. A történelem során Nanontal már több alkalommal próbált kiválni Ennaim hercegségből. Riera szerepének visszaszorításából sokkalta kevesebbet profitálna Sushtar. Emellett szól az is. Bár azokat az Úrnő megpróbálja tompítani. másrészt a Fehér Fok Erődjénél nincs biztonságosabb hely a városban. hogy Nanontal rovására fog terjeszkedni. amely biztos nem nézné jó szemmel a „Nyugati végvárának” (ahogy a hercegi udvarban nevezik) hátrányos helyzetbe kerülését. Ehhez a Szürkecsuklyásoknak meg kell dézsmálnia a nanontali raktárkészleteket. hogy politikai öngyilkosság lenne mindkét várossal egy időben szembeszállnia. A város üzleti kapcsolatainak kelet felé való terjeszkedése a hercegi főváros Laroque és Serreinas miatt lehetetlen vállalkozásnak tűnik. old. hogy kereskedelmi nehézségeket keltsen. 120 . az ádzzsa számára egyértelművé vált. hisz az zavarná a tárgyalásokban. Jelen fogadás célja. Ám az is tény. Persze az ádzzsa neheztel majd rá. hogy miért történhetnek meg ilyen dolgok. hogy Nanontal vagy Riera rovására kell újabb pozíciókat szereznie. és a Pyarronban rejlő óriási lehetőségek okán. A fogadás Célja Fehér Fok-i Erőd 126. hogy megbízhatatlannak tűnjön Nanontal a (nyugati) partnereinek szemében és így veszítsen üzleti pozícióiból. melyben a karakterek cselekedetei (pl. Így hosszas tervezgetés után a sushtari ádzzsa úgy döntött. hogy néhány – az ügyben esetleg szerepet vállaló – félnél puhatolódzó tárgyalásokat folytasson az ádzzsa. A tárgyalásokon összesen kilenc fél vesz részt. Az ádzzsa azt akarja elérni. mert egyrészt az ádzzsa nem akar házigazda lenni. hisz minden ilyen próbálkozást kíméletlenül elfojtana a Nagyherceg.

• • • • • • • • • • • • 11 óra: vendégek érkezése. majd az ádzzsa apja. (2) a Sushtari ádzzsa** Már a modul kezdetén Sushtarban tartózkodik. Elissia Iannamon 145. frissítők felszolgálása 12 óra: beszélgetések. ezért szórakoztatja a vendégeit és próbálja megoldani a felmerülő problémákat. Asdell K. akit a vendégek többsége testőrként kezel majd. majd ebéd (közben zenészek). old. majd kivégzése 15 óra: tárgyalás (Sushtari ádzzsa és Morv en’Drokka és Bebra Hillam El Abadei közt) 16 óra: tárgyalások (Sushtari ádzzsa és Ikrass Del Montara közt. A fogadásnak és a mögötte megbúvó terveknek ő az egyik megálmodója. Bebra Hillam El Abadei és Farroccio Remini) 0 óra: tárgyalás (Sushtari ádzzsa és Bebra Hillam El Abadei és Gveldon il’Obrat közt). el sem hagyja a Fehér fokot. old. Nelkom és Gveldon il’Obrat lepihen 2 óra: a fogadás vége. Dzsah helyi főpapja. és néhányuknak meghívóval kell bizonyítania személyazonosságát. kikkel) Akik szinte kivétel nélkül hintón érkeznek a fogadás helyszínére. melynek legfelső szintje a mindenkori ádzzsa hivatali rezidenciája. Razmund 149. aki a renden belüli helyettese. majd nagyjábóli rendrakás (ami kb. a barbár szerető. del Haar közt) 18 óra: az első vendégek (Erkhammék és Morv en’Drokkaék) távozása 19 óra: tárgyalások (Sushtari ádzzsa és Asdell Kvrenna del Haar. előtte üdvözlőbeszéd. old. Testőrök 157. Del Montara gróf és a Reminik távozása. A fogadásnak ő lesz a házigazdája. Ehhez jó néhány tárgyalást kell sikeresen lebonyolítania az este folyamán (lásd fentebb). Sushtari ádzzsa 152. Giverre Cordeal 138. miért. del Haar lepihen 1 óra: az ádzzsa. az utolsó helyi résztvevők távozása. Az éjszakáit általában a családja (El Abadei-ek) palotakomplexumában tölti. Bebra Hillam El Abadei és Obree Erkhamm közt) 17 óra: vacsora (közben muzsikusok és táncosok). Kíséretében jelen lesz még Elissia Iannamon. Vele lesz még Ebrah Abevah. Giverre Cordeal a testőre. kiválóan képzett testőre is. amit az Úrnő mond 13 óra: ebéd (csepűrágók. mint az El Abadei család ádzzsáinak mindenkori tanácsadója. old. akit mindenki a személyes szolgálójának (olyan komornafélének) fog tartani. és végül Razmund. 2 órát igényel) Meghívottak (honnan. . annak felesége és Asdell K. 121 Ebrah Abevah 132. old. napközben pedig a városháza épületében található. kém (ál eunuk) elfogása a teraszon két gladiátor-küzdelem között. mutatványosok) 14 óra: gladiátor viadal. old. Fehér Fok Úrnője 137. féltékenységi jelenet (Bebra Hillam El Abadei. Elkíséri a két legjobb. * = szabad gladiátort hoz ** = rabszolga gladiátort hoz (1) Fehér Fok Úrnője* Már a modul kezdetén Sushtarban tartózkodik. old.

old. Testőrök 157. old. aki a fogadás reggelén hajóval érkezik meg Serreinasból a Páva-mólóra. old. (További fontos részletek a jellemzésében. Asdell Kvrenna del Haar 142. Dasshamn El Abadei 131. (3) Morv en’Drokka. Bérelt. A valódi kilétét igazoló pecsétet itt a megbeszélésen a klántársától kapja meg. old. a hintajánál várják urukat. aki mellesleg Dzsah-papja. amelyen kísérő nélkül vesz részt. Az ádzzsának a fent vázolt terv hatékony kivitelezéséhez lenne szüksége a Szürkecsuklyásokra. (6) Asdell Kvrenna del Haar a sushtari tehetősek „második vonalából” való özvegyasszony. mit is akarhat tőlük az ádzzsa és mik a klán aktuális dolgai. az ádzzsán és annak apján kívül más nem is tud. akik elviszik a klán helyi vezetőjéhez. old. (5) Ikrass Del Montara gróf. Gnorden 139. A fogadáson – pozíciójából adódóan – ő képviseli a Nagyherceg érdekeit. aki a Szürkecsuklyások embere. senki nem tudott a fogadás szervezői közül. Mellesleg kifejezetten jó viszonyt ápol az El Abadeiekkel. Mirriamn El Abadei 131. Testőrök 157. 15 mérföldre található „kastélyából” érkezik a fogadásra. ráadásul a Fehér Fok Úrnőjének egykori „leánya” (de nem boszorkány!). Persze a képviselőjükkel csak a klánnal kapcsolatos részt közlik a tervükből. kb. Az özveggyel együtt érkezik annak (állítólagos) unokaöccse Gnorden. old. Fiával együtt ők ketten dolgozták ki a Nanontal elleni „összeesküvést”. mint régi barátját mutat be a fogadáson. Testőrök 157.) Arról. old. Valamint első felesége Mirriamn. Ikrass Del Montara 146. Bebra Hillam El Abadei 131. Az ehhez szükséges tárgyalások során e cél sikeres megvalósításának érdekében fog eljárni. (4) Bebra Hillam El Abadei. hogy épp ő fog érkezni. Aki a várostól északkeletre. és valójában (egy titkos jelbeszéddel) helyette dönt a fontos kérdésekről. de a Szürkecsuklyások három jól képzett tagjával „felszerelt” hintón érkezik meg a fogadás helyszínére. aki valójában a kormányzó embere. hogy együtt megvitassák. mint a flyep-i kormányzó (azaz a kalózok) képviselője. old. old.Morv en’Drokka 135. A hintó személyzeteként három testőr kíséri őket. A testőrei – hisz teljes biztonságban érzi magát – nem követik az Erődbe. Ő az. az ádzzsa apja Aki a modul kezdetétől a fogadás kezdetéig a család palotakomplexumában tartózkodik. 122 . old. ennek végrehajtására érkezett az özvegy. old. Ott már várja néhány Szürkecsuklyás. aki egyébként az ádzzsa anyja. Vele érkezik még tanácsadóként az ádzzsa nagybátyja Dasshamn El Abadei. Alaniel en’Drokka 135. Vele érkezik még felesége Alaniel en’Drokka. és akit az Úrnő. Sushtar és környéke 164. old. Ez azonban kínos következményekkel járhat (lásd féltékenységi jelenet). hogy valaki által képviseltesse magát a találkozón. A valódi kilétét (vagyis a meghívást) igazoló pecsétet hét napja egy futáron keresztül juttatták el az özvegyasszonyhoz. így valódi kilétéről rajta. a Nagyherceg sushtari konzulja** Aki a Sushtari palotájából érkezik a fogadás helyszínére. és aki mindvégig a nővel tart. Mivel az Úrnő (illetve az ádzzsa) a kormányzót arra kérte.

A tárgyalások során hajlik az ádzzsával való együttműködésre. azok barbár és faragatlan népség. sétálgasson az Erőd falai közt. gyors járású hajó egy neves rierai kereskedőé. 123 Nelkom il’Obrat 147.) Nem a bálok és fogadások embere. Erkihl. jelenlegi felesége Kalianza Remini. old. old. aki a rierai ádzzsának felel unokafivérei testi épségéért. A fogadáson a rierai ádzzsa érdekeit képviseli. Tiu 148. Összesen: 23 meghívott. próbálta kimenteni magát. A „vitát” végül az ádzzsa megérkezése és gesztusa zárja le. Kalianza Remini 151. a fogadás napján 10 óra körül köt ki a sushtari kikötő Narvál nevezetű mólójánál. hogy kiket is utaztattak idáig. Az Úrnő Rymilo-ból – az ádzzsa meghívására – érkezett követeként mutatja be őket. old. Elkíséri még két testőre. . a rierai ádzzsa követe (az ottani ádzzsa unokafivére) Ő az. aki teljes titokban. Ez idő alatt jobbára a család házában tevékenykedik.(7) Gveldon il’Obrat. A fogadáson próbálja jól érezni magát. Ezzel együtt nem igazán érzi majd jól magát. Elkíséri felesége Permeeh Erkhamm és másodszülött fia. meggondolta magát. Többször kísérletet tesz. és akiben mindenki könnyen felismerheti Dreina egyik papját. akinek szintén két testőre van. Elkísérte még egy nagyon jól képzett testőre (illetve testőrük). hogy mégis vegyen részt az eseményen. de megakadályozzák. A követ a kapitánnyal hintót béreltet. Általában saját házában tölti idejét. Ezt az Úrnő „emberei” – főként a helyettese – udvariasan. Vele tart a nálánál 10 évvel fiatalabb. (Futárral levelet küldött a modul 0. bár az alapvető kérdésekben nem fog egyértelműen dönteni. aki feladatául kapta. Farroccio Remini 150. A valódi kilétüket igazoló pecsét a Gveldon nyakába kötött/rejtett apró erszényben van régóta. (8) Farroccio Remini. Gveldon il’Obrat 147. old. Magyarázatul annyit mond. napján). hogy a rieraiak eléggé lenézik a tőlük keletre élő embereket mondván. old. Régi (a testvére szerint beteges) vágya volt már. a fiatalabb testvér Aki modul ideje alatt mindvégig Sushtarban tartózkodik. aki valójában a saját öccse (Nelkom). A hajó látszólag most is árut szállított. a másik felesége testőre. de több alkalommal elhagyja azt az üzleti ügyeinek intézése végett. Testőr 157. és a kapitányán kívül nem is tudja senki. Tanácsadója a Tiu nevű boszorkánymester. (9) Obree Erkhamm. majd azon jut el a Fehér Fok Erődjébe. de több alkalommal felkeresi a műhelyeket is. hogy varázstudói szemmel vegye szemügyre ezt a legendás Erődöt. és ott tárgyal is néhány vevővel. hogy egyszer bejusson a Fehér Fokba. old. a hajóépítők céhének vezetője Ő a modul kezdete óta Sushtarban tartózkodik. továbbá a Fehér Fok Úrnője és annak „személyzete”. Igazából el sem akart jönni az Úrnő invitálására. Vele együtt érkezik tanácsadója. melyből egyébként konfliktus is származik. hogy a felvetéseket továbbítja a rierai ádzzsának. hogy kicsit körülnézzen. old. A jól felfegyverzett. hisz a meghívás szerint mindenkit csupán egy fegyveres kísérővel érkezhet. ám mikor az Abadeiek küldönce tolmácsolta neki az ádzzsa apjának kérését (a modul 1. Testőr 157. hogy az egyik az ő. Ennek magyarázata. napján. de ígéretet tesz. azaz (5 db testőr) és (17 fő lényeges személy).

Gveldon il’Obrat az illem határain belül a lehető legkevesebbet érintkezik a fogadás többi résztvevőjével. Mindemellett jól érzi magát a fogadáson. Kiváltképp igaz ez a sushtariakra. és csupán egyetlen tőrrel (melyet itt adnak nekik!) kell halálig tartó párviadalt folytatniuk. Farroccio Remini konfliktusba kerülhet Ikrass Del Montara gróffal és Asdell Kvrenna del Haarral. ez utóbbi családját egyébként sem szívleli. Mielőbb távozni szeretne. Neheztel Bebra Hillam El Abadeire. A személyes testőrök is folyamatosan az uruk/úrnőjük közelében tartózkodnak (állnak). amiért annak idején nem sietett akkori jó barátja – azaz az ő néhai férje – segítségére. Ikrass Del Montara gróf figyel. valamint Farroccio Reminivel. A személyek felsorolása a lefordított U betű jobb alsó.Ülésrend A Bálterem „U” alakú asztalánál csak a külső íven ülnek. Származása végett (ugyanis ő shadoni) konfliktusba (valószínűleg csak verbálisba) keveredhet Farroccio Reminivel. Asdell Kvrenna del Haar gyűlöli a Reminiket. amit az asszony máig nem bocsátott meg. Jobb száron: Tiu Qurabadal – Kalianza Remini – Farroccio Remini – Dasshamn El Abadei – Erkihl Erkhamm – Permeeh Erkhamm Középső száron: Obree Erkhamm – Nelkom il’Obrat – Gveldon il’Obrat – Sushtari ádzzsa – Fehér Úrnő (az asztalfőn) – Morv en’Drokka – Alaniel en’Drokka Bal száron: Bebra Hillam El Abadei – Mirriamn El Abadei – Asdell Kvrenna del Haar – Gnorden – Ikrass Del Montara – Ebrah Abevah Dzsah Kapcsolatrendszer A Fehér Úrnő. Egy szál ágyékkötőt viselhetnek csupán. Egyszerre két viador küzd meg egymással a hétszer hét láb méretű helyen. 124 . próbál mindenről és mindenkiről információt szerezni. akik tönkretették a családját és felelősek férje öngyilkosságáért. A bálteremben 4 eunuk (ebből 2 az Úrnő fejvadásza) őrködik az asztal ívével szemközti fal mellett. azaz a terem délkeleti végétől indul. Bebra Hillam El Abadei első felesége. Mirriamn féltékenységi jelenetet rendezhet. Obree Erkhamm személyisége okán kerüli a találkozást a Fehér Fok Úrnőjével. Morv en’Drokka mindenkivel jó kapcsolatra törekszik és vele is mindenki jóban akar lenni. szinti terasz északnyugati (ideiglenesen láncokkal lekerített) sarkában bonyolítják le. a Sushtari ádzzsa és Bebra Hillam El Abadei közösen és összhangban – egy előzetes megbeszélés alapján – munkálkodik a fogadás céljának zökkenőmentes lebonyolításán. és onnan megy körbe. Látványosságok A gladiátorviadalt a 3. mert férje és Asdell Kvrenna del Haar közt évekkel ezelőtt volt valamiféle szerelmi kapcsolat.

) Középkorú 35 éves. Egyszerűen felakasztják a függőhídra. ő személyesen válogatta ki őket. Képzett hasbeszélő. A szereplőket egy „mentalista” (gondolatolvasás itala és igazság amulettje) vizsgálja meg (feltesz nekik pár kérdést) mielőtt a Fehér Fok Erődjébe lépnének. ezt szúrta ki a mentalista. de elfogják. neve Rounn Loandar. (A konzul már hallhatta őket korábban. és ide térnek vissza utána. Egyiküket megkörnyékezte a Numereim család. Társai most is aggódnak a sorsáért. akik kivétel nélkül az Úrnő „leányai”. A zenészek szinte egész nap a bálteremben játszanak. így ismerheti is őket személyesen. tsz. hogy gyűjtsön információt a vendégekről. kék szemű) fiatalember. az ádzzsa ott helyben halálra ítéli. 28 éves északi csavargó (4. majd azonnal ki is végzik. pyarroni származásúak. Ezek a férfiak Laroque-ből érkeztek. old. Őket nem tartják együtt a többi művésszel. (Titokban a Sushtari ádzzsa embere. de a Numereimek embere) megkörnyékezte. hogy valójában egy álcázott kém (fejvadász). gyakran bevonja produkcióiba a közönséget is. majd eligazítják őket. és eunukok tartják szemmel kintről az ajtót. Két nagyon alacsony növésű férfi. Négy leány (ők nem boszorkányok) és két dekoratív eunuk látja el ezeket a feladatokat. A Fehér Fok Erődjén belül a művészeket egy vendégszobában tartják. a leányszálláson kapnak ételt. . Az egyik zsonglőr lebukik. Szinte mindennel zsonglőrködnek (bevonják a közönséget is). ki bérelte fel (valójában a Hisszaim család). A „művészek” 10 órakor érkeznek. Négy (5-1) zsonglőr. igazság amulettje) folyamatosan velük van. A zsonglőrt a kaszárnyába viszik. Ő fogadja a „művészeket”. Innen hívják őket. Erionból kerültek Ibarába. mert nem tudja eltitkolni. majd onnan ide. Nincs szabad közlekedésük! Művészek: • • • • • • Egy bárd. Mivel az ádzzsa kérdésére nem hajlandó elárulni. a hercegség egyik legkiválóbb triója. A többieket 12 órára kísérik át az erőd egy 2. megfigyeli a többi csepűrágót. tsz. kártya és érme trükköket mutat be. A Fehér Fok alacsony szintű boszorkányai mindannyian. onnan kísérik őket mindig a produkciójuk helyszínére. lázadozó természetű férfiú. ha fel kell lépniük.. meg persze hallgatózik. Egy szemfényvesztő. 2 húros és 1 fúvós. tolvaj). mely még ismeretlen. Jóképű (szőke. Szintén a produkciók közt kell megemlíteni a lélegzetelállító szépségű táncoslányokat.) Két bohóc akrobata.A viadal szünetében az egyik eunuk őrről kiderül. és mentalista sem vizsgálja őket. emeleti (7-es számú) helyiségébe. középkorú – 38 éves – dzsad származású férfi Ibarából. Művészek 156. old. Megpróbál elmenekülni. ahol a „mentalista” boszorkány (5. hogy valaki (ő nem tudja. amikor megérkeznek. 2 (3-1) férfi. 2 nő. Egy tűz és kardnyelő fakír. 125 Rounn Loandar 151. Három fős zenekar. A felszolgálók szintén az Úrnő közvetlen alattvalói. Az egyes produkciókról az Úrnő helyettese gondoskodik.

300) készült el a világítótorony és a hozzá tartozó (valószínűleg annak védelmét ellátó) öregtorony. és a város mai védműrendszerének szerves részét képezi. reggel hozza őket egy kereskedő három embere. Szekérről adnak le két-két tömböt. • Feldíszítés a modul 2. 700) – de még az elsőt megépítő mesteremberek követői által – nyerte el az erőd a mai formáját. a kikötőbe beérkező egyik hajóról négy hordár hoz két hordót. feltehetően godoni menekültek építhették. és onnan viszik azokat a bálterembe. Ezeket az Erőd éléskamrájában helyezik el. old. Senki – a rend legmagasabban jegyzett tagjain kívül – nem tud a legalsó (a bejárat alatti) szintről. és ki szállítja le ezeket? Az Erődbe senki nem léphet be a szállítások kapcsán! Az Erőd éléskamrájába eunukok hordják be. sz. napjának délutánján történik. napján érkezik. P. A második szakaszban (kb. P. az erődöt két fő szakaszban. • Húsok a modul 2. melyek az Erőd éléskamrájába kerülnek. Az ételt a leányok szállásán készítik az ottani szakácsok. Az építészeti jegyek alapján. de 1 láb 126 .Előkészületek a fogadásra Mit hol tartanak. Reggel egy szekérről adnak le három kisebb ládát. tehát ezekből nem érkezik szállítmány. napján. A leányok szállására szállítják ezeket. Míg a gyümölcsöket és italokat az erődben tárolják. napjának délelőttjén. • Főzés a modul 2. és onnan hozzák a felszolgálók az Erődbe. • Jég 2. • Bútorok berendezése a bálteremben. a modul 1. Az épületnek csak a felső két szintjén vannak – alig 30 cm széles. napján reggel szállítja egy kereskedő ide szekéren. mely a megbeszélt húsokat tartalmazza. Az első szakaszban (kb. azaz a mai erőd északnyugati hatoda. A leányok szállására viszik ezeket. az ehhez szükséges anyagokat – melyeket a bálteremben tárolnak – az Úrnő helyettese szerzi be a modul 1. • Bor és más ital van az Erőd éléskamrájában. „túszszabadítást”. A Fehér Fok-i Erőd – vagy ahogyan az itteni dzsadok nevezik. Ahonnan a karaktereknek végre kellene hajtani a „lányszöktetést”. napján történik folyamatosan. • Gyümölcsöket az előre egyeztetettek szerint a modul 2. sz. napján érkeznek a kikötőből. kiváltképp az az alatt húzódó titkos alagútrendszerről. E fölé magasodik az öregtorony további két szinttel. napján érkeznek a régi piacon található hentestől. melyből az erőd és a hozzá tartozó mágikus világítótorony épült. Maga a masszív kinézetű erőd egy alacsonyabb sziklára épült. napon két alkalommal (10 órakor és 14 órakor) érkezik a piac környékén található jegestől. egyenként 4 láb magas szintből áll. amit kell. ehhez minden meg van az Erődben. melyeket az Erőd éléskamrájában helyeznek el. • Sör a modul 1. • Halak a modul 2. Fehér Fok-i Erőd Fehér Fok-i Erőd 165. a Gava el Hanur – nevét arról a bizonytalan eredetű fehér színű kőzetről kapta. Kívülről jól láthatóan három.

A rúnaköveknek még a létezéséről sem tud senki! E rúnakövek jelölik ki az üreg mágiasemlegesítő hatásának határait. fizikai úton. ennek további előnye. mágikus módszerrel annak saját (fentihez hasonló) védelme okán. a csapadékvíz elvezetésére. Közepében – a rúna-tornyok mintájára – egy rejtett. A mágikus védelem része az a kilenc rúnakő. A fal külső vonalától kifelé és befelé 3. hogy még az Antisson. több helyen találni értékes szőnyegeket. Éjjel. a többi belső fal „csak” 1 láb magas. szintjén mellvéddel megerősített kerengő visz körül. Ez a hatás az erőd külső falain. Persze ennek létezéséről és különösképp működéséről még az erőd jelenlegi urai sem tudnak semmi pontosat. Az épület belülről díszes. magas ablakai. Az asztrál és mentál síkon is jelen van. A körkörös mellvéd alatt 7 vízköpő található. A világítást a közös helyiségekben és folyosókon fali karokba helyezett parázsgömbökkel. így általában meg is szünteti azt. Ha egy lélek vagy az asztrál sík egy lakója mégis áthaladna rajta. 12 láb hosszúságú belül rúnázott falú üreg található. valamin az öregtorony csúcsába van beépítve. míg a mezőn belülre. A rúna üregbe való bejutás. Az öregtoronyban díszesen faragott fa burkolatot is alkalmaznak. zárszerkezetük bonyolultsága eltérő. ugyanis ekkor a mezőn kívülre semmilyen hatása nincs a mágikus védelemnek. annak megbonthatatlan mágikus anyaga miatt képtelenség. akkor 100E-vel véglegesen csökkenti annak E-jét. Amennyiben a mezőn keresztül halad vagy hat ez a mágikus hatás. mely a téglatest alakú épület nyolc sarkába. hogy megnehezítse a csáklyázást. melyeket belülről vastag brokátfüggönnyel lehet „lezárni”. 10 láb távolságonként kihelyezett fáklyákkal világítanak. Fő falai 1. ha valaki a mezőben tartózkodva varázsol. falikárpitok jellemzik. Többi belső ajtaja vasalással megerősített tölgyből készült.magas – hosszúkás. A hagyományos erődökön megszokottakkal ellentétben. összesen 6 láb vastag mezőt generál. Különös. belső oldala erősen lekerekített. melyet belülről kereszt reteszekkel és kihajtható támvasakkal lehet még ellenállóbbá tenni. 127 . hogy minden ezen síkokon létezőt taszít. A tető északkeleti sarkán rejtett. valamint az erőd alatt és (torzult tetraéder alakban) az erőd fölött működik folyamatosan. A mező olyan kifinomult. A nevesebb közös helyiségek padozata mozaikberakásos. a kevésbé fontos helyeken lámpásokkal oldják meg. fémből készült kétszárnyas ajtó. Bejárati ajtaja rendkívül masszív. akkor az – mivel veszít 100 Ép-t – általában megszűnik létezni. illetve befelé irányulva továbbra is teljes erővel működik. általában festett falak. Teljesen más a helyzet. Ez a mező elnyom minden mágikus eredetű hatást 100E-ig. Ez utóbbi jelenséggel kizárólag a boszorkányrend prominens tagjai vannak tisztában. hogy nem csak az elsődleges anyagi síkon érvényesül. csak ha tényleg semmi fény nincs. de a mezőn belülről kifelé is tapasztalható ez a mágikus védelem. falba épített csatorna viszi az esővizet az erőd legalsó szintjén található ciszternába. A mellvéd 1 láb széles és 1.6 magas.5 láb szélesek. További lényeges hatása ennek a mezőnek. melyen mindig őrök állnak. lőrések nincsenek rajta. A harmadik szinten annak teljes déli felét elfoglaló hatalmas terasz található. Az erőd 3. A városszerte bevehetetlennek tartott erődöt komoly mágikus védelemmel is ellátták a néhai Godonból elszármazott építői. a kívülről érkező behatolók és támadások ellen is védelmet nyújt a fentiekhez hasonló módon.

A Fehér Fok-i boszorkányrend megalakulása kb. ahol több tucat leány várja a vendégeket. Az egyik az eunukok szállás. A két utóbb említett épület közt fal és megerősített vaskapu tartja távol a hívatlan látogatókat. Az erődhöz még további két épület tartozik. ahol két őr posztol. A sushtari örömtanyájuk neve a Fehér Liliom Háza. Az eunukok a pihenőt a szálláshelyükön töltik. Ám nem is ez adja valódi hatalmukat. hogy ez az épület örökidőre az ő tanítványainak központjául szolgáljon. Ezek mellett gyakran hírekkel. szintjén található kerengőről. A karakterek „ellenfelei”. két oldalról mellvéddel megerősített híd vezet. Az erődöt jól őrzik.5 láb átmérőjű. máskülönben néhány hónapon/éven belül a rend valamely bordélyházában találják magukat. Ezeket a lányokat szerencsés esetben egy-egy gazdagabb úr megvásárolja. különleges rúnákkal ellátott gömb szórja mind a 4 égtáj felé a fényt. Fehér Fok-i boszorkányrend Fehér Fok Úrnője 137. Tény azonban. 3400 körüli időpontra tehető. A 20 őrből 2 mindig az Úrnő fejvadászai közül kerül ki. Rájuk egy magas rangú rendtag és féltucat eunuk vigyáz. A sudár termetű (20 láb magas és 7 láb széles) világítótorony egy a tengerből kimagasló szirten áll.Az épülethez tartozó mágikus világítótorony ma is jól szolgálja a város lakóit. A boszorkányrendet a Fehér Fok mindenkori Úrnője vezeti. az Öregtorony második szinten található bejáratánál 2. Szinte sosem vesznek fel – a szó szoros értelmében – új tagokat maguk közé. Bejáratához (melynek kulcsát az Úrnő őrzi) keskeny. mely az erődhöz vezető kaptató keleti oldalán található. ám jóval díszesebb épület a rendhez kerülő (de boszorkányi képzésre alkalmatlannak talált) leányok szálláshelye. A boszorkányrend tagjainak száma alig éri el a száz főt. hogy milyen befolyásos támogatóik vannak szerte a partvidéken. sz. Az őrséget 12 óránként váltják. A torony tetején speciális foglalatban egy 1. Az alapító Kriniah Helir származásáról és előéletéről nem sokat tudni. Az erődöt nászajándékul kapta a város akkori urától. 128 .és kiképzőhelye. Sikerült elérnie. bejárata a belső udvar irányába nyílik. de az ott lévő épp pihenő 26 eunuk is bármikor percek alatt bevethető. hogy ez a hölgy lett a város akkori ádzzsájának – ki az El Abadei családból származott – első felesége. sok fiatal lány „megy át a kezükön”. Fő jövedelemforrásuk a leánykereskedelem. Mindemellett az északi partvidék minden jelentősebb városában bordélyházat üzemeltetnek. Ez egy kétszintes épület. old. információkkal kereskednek. A másik hasonló kinézetű. Ám nincs is erre szükségük. az erőd 3. Háremhölgyeket és szeretőket „képeznek ki” a térség dzsadjai és más tehetős férfiúi számára. a külső vaskapunál 2 eunuk őr posztol alapesetben. Sokkal fontosabb. a bejárati ajtó előtt 2. kik közül néhány alkalmasnak bizonyul a valódi képzésre. Ablakait erős fémrácsok védik. hisz a leánykereskedelem során. a bejárati ajtón túl lévő őrszobán 3. Belső udvarán ízléses virágoskert található. és nagyjából háromszor ennyi fegyveres (jórészt a tulajdonukban lévő eunuk) áll a szolgálatukban. melyhez istálló is tartozik. az erőd folyosóin őrjáratban 2. A mellvéden 9. P.

akkor a hullát kordéra teszik. Ezen általában négy-öt megcsomózott kötél lengedez. légvonalban alig 1. Varázstudók a mágikus védelemről hadoválnak. Az út szintjétől a domb teteje kb. Mások állítólagos lányrablásokat. mi volt a bűnük. A mindenkori Úrnő maga jelöli ki későbbi utódját is. Valószínűleg azért. és a város temetőjének egyik zugában elkaparják. ha hoznak új elítéltet. A találkozó éjjelén három férfi holtteste lóg itt. Az akasztottak dombja mögött és az út két oldalán kisebb cserjék és bokrok nőnek. hogy a Fehér Úrnő örökké él. Az akasztófákat az út északi oldalán (attól 30 lábra) egy kisebb dombon állították fel. Az Erődbe hagyományosan a rend tagjain és az eunuk őrökön kívül senki más nem léphet be. mire kell számítaniuk. hogy az elítélteket az egyébként halottak elszállítására szolgáló kordéról akasztják fel. ami ide juttatta őket. egy tolvaj. Igazából tartanak a boszorkányok befolyásától. Esetleg suttoghatnak a helyi tehetősökkel közösen tartott titkos szeánszokról. Így faggatja az érkezőt a szándékairól. A meleg éjszakán a terjengő bűz alig elviselhető. A bevett eljárás az. Két „Y” alakú mélyen a földbe ásott oszlopra egy kb. Egy hangulatos találkahely a Hókával. A rend jelképe a kör közepén lévő fénygömb. A történet idején húsz rendtag tartózkodik az Erődben és további öt a városban. Az emberek (volt rá pár száz évük) már megszokták.5 mérföldre (ez úton 4 mérföld) a várostól. Ezt követően. 6 láb hosszú gerenda van keresztben elhelyezve kb. esetenként fekete mágiát emlegethetnek. melynek két oldalán. hogy a nyugat felől érkezők is tisztában legyenek azzal. A halottakat általában 1-2 hétig közszemlén hagyják. 7 lábbal van magasabban. valakivel a karakterek találkoztak a modul során és itt lóghat (pl. hogy itt van. A tenger felől fújó gyenge szellő belengeti a testeket. A harmadikat (hacsak a KM-nek nincs olyan jelöltje. Az érkező idegeneket mindenkor a rend egyik (legalább közepes hatalmú) tagja fogadja. a tetemeket a dögevők már kikezdték. Nyíltan rosszat nem is mernek rá mondani.A jelenlegi Úrnő lassan 60 éve tölti be a pozícióját. aki nyakában rejtve egy igazság amulettjét visel. aki meglopta őket)) tegnap akasztották fel lopás miatt. a nyakukban lévő tábla mutatja. orgiákról. Tíz láb távolságon belül mindez gyomorforgató élmény. Ez idő alatt erős szövetséget alakított ki az El Abadei családdal. A város egyik (mert hisz a régi piactéren van a másik) kivégzőhelye a Nanontalba vezető út mentén található. 129 Akasztottak dombja . vagy arról. így jól hallható a kenderkötelek monoton „nyöszörgése”. A városban különféle információk keringenek a rendről. 3 lábnyi magasságban. Közülük kettőt jó egy hete végeztek ki csempészés miatt. ha nem tartják be Sushtar törvényeit. egymás alatt 3-3 sugárirányba távolodó fénysugár látható.

Dzsah-pap az ádzzsa apjának tanácsadója 131. old. Ikrass 5. Eljam 2. boszorkány az Úrnő helyettese. Qurabadal. az „elf nő” del Haar. Antoh-pap a Gyöngyvadász navigátora 135. tolvaj/fejvadász a Titkosszolgálat ügynöke Hóka. harcos a rierai ádzzsa követe 147. Anruhr 4. old. harcos a Reminik egyik vezetője 150. old. old. harcos a Titkosszolgálat összekötője Iannamon. tsz. El Abadei. Fehér Fok Úrnője 15. old. tsz. El Abadei. Dash. old. Sushtari ádzzsa 3. bajvívó flyep-i kalózok összekötője de Gothem báró. Gveldon 4. Erkhamm. Permeeh kasztnélküli Obree Erkhamm felesége 137. il’Obrat. old.mester a Reminik vén magitora 148. fejvadásza 138. Asdell Kvrenna kasztnélküli a flyep-i kalózok „képviselője” 142. Harass 3. Remini. tsz. old. Giverre 9. boszorkány a boszorkányrend vezetője 137. old. old. bárd a Fogadás egyik fellépője 151. old. tsz. Rounn Loandar 4. Razmund 5. Dasshamn 7. harcos/tolvaj a Szürkecsuklyások ügynöke 146. . old. tsz. tsz. 143. Xyira 8. old. old. Dzsah-pap az ádzzsa tanácsadója 132. Rodovek. old. Erkhamm./6. sin Darass. Abevah. tsz. Alaniel kasztnélküli a konzul felesége 135. tsz fejvadász az Úrnő komornája. Erkihl kasztnélküli Obree Erkhamm fia 137. tsz. old. harcos Sushtar városának vezetője 152. old. tsz. 141. old. harcos a Gyöngyvadász kapitánya 133. Hontalan 10. old./10. tsz. boszorkány. il’Obrat. 153. wier az Úrnő végrehajtója 130 139. Kalianza kasztnélküli Farroccio Remini felesége 151. tsz. Eirah’nimm kasztnélküli a báró neje. old. „jobb keze” 145. Farroccio 4. Mirriamn kasztnélküli az ádzzsa anyja 131. 144. testőre 149. old. old. old. old. tsz. azaz Hóka 7. barbár az Úrnő szeretője. old. Gnorden 6. old. Remini. fejvadász az ádzzsa kémfőnöke 134. old. tsz. Elissia 10. tsz. azaz Rodovek 7. Erkhamm. Del Montara gróf. old. bosz. harcos a Titkosszolgálat összekötője 144. en’Drokka. en’Drokka. Tiu 6. Obree kasztnélküli a hajóépítők céhének vezetője 136. old. old. Ebrah 10.Nevesített NJK-k El Abadei. old. Nelkom 3. Bebra Hillam kasztnélküli az ádzzsa apja és a család feje 131. Morv kasztnélküli a Nagyherceg sushtari konzulja 135. old. harcos a szövetség befolyásos nemese 141. tsz. tsz. tsz. Dreina-pap a rierai ádzzsa tanácsadója 147. tsz. de Gothem. Friell 6. tsz.

férfi rend dzsad az ádzzsa apjának tanácsadója M 6 2 34 34 1 1 131 . bár boszorkány-praktikákba sosem avatták be. aki egyedül az üzlet kapcsán nem ismeri a tréfát. Bebra Hillam kasztnélküli 60 éves. határozott ember benyomását kelti. aki kiváló minőségű. rendkívül elhízott férfiú. A szolgák épp úgy. Dasshamn Jellemzés: Bebra Hillam El Abadei nagybátyja. bő ruhákban jár. milyen érdekes. de kíméletlen embernek tartják.Jellemzés: Feltehetően az ádzzsa apjaként és az El Abadeiek családfőjeként a legbefolyásosabb ember Sushtar városában. aki mellett Dzsah-pappá való avatása óta tanácsadóként dolgozik. Mindenkivel szereti éreztetni pozícióját. de lenne egy valóban visszautasíthatatlan ajánlatom!” El Abadei. Jellem: (élet-rend) Hirtelen haragú és kissé öntelt nőszemély. és a családfő első felesége El Abadei. hogy milyen sokra is vitte ő. Dzsah-pap 66 éves. és szinte mindenki jó véleménnyel van róla. becsületes. tsz. aki mindig a legdrágább kelmékből. hogy komolyan ad a megjelenésére. Ezzel együtt szigorú tekintetű. ember. Motiváció: Minden cselekedetében a családja érdekeit tartja szem előtt. Motiváció: Szeretné megmutatni az Úrnőnek – aki egykor a rabszolgapiacon megvette őt –. aki alárendeltjeivel gyakran durva és lekezelő. családja kedveli ezt a jó kedélyű férfit. Kinézet: 60 éves dzsad származású férfiú. Látszik rajta. ember. aki még mindig jól tartja magát. népének hagyományaihoz hűen öltözködik. még látjuk egymást!” kasztnélküli 54 éves. … ööö remélem. Kinézet: Nagydarab. Jellem: (rend) Jellemzően békés. mint a rivális családok tagjai. derűlátó és jó kedélyű férfiú. egyben a családfő El Abadei. nő élet-rend dzsad az ádzzsa anyja. „Megértem a fenntartásait. A környezete. ember. Erő 13 Állóképesség 14 Ép: 6 Fp: Harcértékek 52 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 5 48/0 100 - Tőr 2 15 46 102 k6 Fegyver Gyorsaság 8 Ügyesség 10 Egészség 9 Szépség 14 TME Intelligencia 15 Statikus Akaraterő 12 Dinamikus Asztrál 16 Egyéb - - Érzékelés 14 Teljes 41 37 Mp: 58 Ellenállás Pp: 34 A 7. Kinézet: Középkorúnak kinéző dzsad asszony. aki ismeri. ezért rettenetesen sokat hajlandó tenni is. Mirriamn Jellemzés: Bebra Hillam El Abadei első felesége és egyben az ádzzsa szülőanyja is. „Ó. Ehhez gyönyörű ruhái és értékes ékszerei jó szolgálatot tesznek. Jellem: (rend) Következetes. hisz ott rendkívül számítóvá és gyakorlatiassá „silányul” a viselkedése. A Fogadáson tartandó politikai tárgyalások sikeres kimenetele nagyon fontos számára. férfi rend dzsad az ádzzsa apja. A Fehér Fok-i rend közvetítésével került az El Abadei családfőhöz.

ékszerek. Abevah tizenhárom esztendeje látja el ezt a két hivatalt. görnyedt tartású öregember viseli. Azóta is hagyomány. aki szorgalmának és számító magatartásának köszönhetően került jelen pozíciójába. Jellem: (rend-élet) Alapvetően nyugodt természetű és magabiztos férfiú. ami a szemlélőnek eszébe jut. hogy sikerre vigyék terveiket a fogadás alkalmával. láthatja. Szinte minden idejét a munkájának szenteli. Ez idő alatt igen jó kapcsolatot alakított ki az El Abadei családdal. ez az első szó. A térségben a dzsadok ezt a bankházat nyitották először. 10. ékszerek Megjegyzések: Fegyvere mérgezett (5. hogy a Bankház mindenkori vezetője tanácsadóként is segíti az ádzzsa munkáját. „Mézes datolya!? Talán gyarló vagyok… de ez az egyik kedvencem!” Abevah. férfi rend-élet dzsad az ádzzsa tanácsadója Erő 10 Ép: Állóképesség 12 Gyorsaság 11 Ügyesség 9 Egészség 12 Szépség 13 TME Intelligencia 15 Statikus Akaraterő 15 Asztrál Érzékelés 8 Fp: 68 Pp: 46 Harcértékek T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 6 48/0 123 - Tőr 2 16 56 125 k6 Fegyver Mp: 76 Ellenállás A M 5 5 46 46 Dinamikus 1 1 15 Egyéb - - 13 Teljes 52 52 Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Értékbecslés Mf Írás/olvasás Mf közös 5 Pénzügyek/birtokigazgatás Mf Politika/diplomácia Mf dzsad 5 Lélektan Mf Jog/törvénykezés Af erv 5 Etikett Af Történelemismeret Mf shadoni (gorviki) Méregkeverés/semlegesítés Af Legendaismeret Af Felszerelés: Előkelő dzsad ruházat. erszény (20 arany) 132 5 (4) Pszi használat Mf . Hosszú szakálla és dús szemöldöke szigorú ábrázatot kölcsönöz neki. Kinézet: Gazdagság. hogy a gazdag ruhát egy filigrán. Dzsah-pap 72 éves. ember. tsz. Ebrah Jellemzés: Abevah a Dzsad Bankház sushtari kirendeltségének vezetője és így az egyik legbefolyásosabb külhoni a városban.Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Értékbecslés Mf Írás/olvasás Mf közös 5 Pénzügyek/birtokigazgatás Mf Politika/diplomácia Af dzsad 5 Lélektan Af Jog/törvénykezés Af shadoni (gorviki) Etikett Af Történelemismeret Af 4 (3) Pszi használat Mf Felszerelés: Előkelő ruházat. Ám ha több ideje van szemlélődni. aszkéta testű. Motiváció: Segíteni unokaöccsének és az ádzzsának. azonnal és hosszú ideig ható. görcs / halál). szintű. ha rápillant erre az úrra.

Ha nagy jövedelemmel kecsegtető üzletre igent is mond.” Jellemzés: A Gyöngyvadász kapitánya igen labilis idegzetű ember. hisz rengeteg pénzébe került. hogy a szövetség – többé-kevésbé biztonságot jelentő – zászlaja alatt hajózzék. különben rajtad és kilencíziglen utódaidon végzetes átok ül majd. hogy a saját bőrét és a hajóját (ami egyetlen vagyona) mentse. aki e mellett igencsak zsugori és gyáva is. egy mérföldön át se tűrd meg a hajón. harcos 47 éves. hogy a Bankház is minél többet profitálhasson a majdani eseményekből. Babonás félelmeinek elvakultan alárendeli magát. Könnyen elveszti önuralmát és ilyenkor a leküzdhetetlen dadogása miatt még idegesebb lesz. Harass Fegyver Mp: Ellenállás Pp: - A M Kiemelt képzettségek Sp Beszélt nyelvek Hajózás Mf Úszás Mf közös 5 Tengerjárás Mf Csomózás Mf dzsad 3 Időjóslás Af Ökölharc Af erv 2 Mászás 35% Esés 25% Kötéltánc 30% Ugrás 25% Felszerelés: Kapitányi öltözék. erszény 133 shadoni (gorviki) 3 (3) Pszi használat Mf . Kinézet: Széles vállú. Jellem: (rend) Matrózai kivétel nélkül egy sunyi szadistának tartják a kapitányt. hosszúkard. mely a lelketek örök kínba taszajtja. Rettenetesen babonás férfiú. szigorúan ebben a sorrendben. furkósbot. melyet indulás előtt tolmácsolt neki legtöbbre tartott javasasszonya (a Hontalan kérésére): „Ha találkozol a sellővel. Engedetlen vagy lusta matrózaiba a tiszteletet és a munkakedvet mindig a keze ügyében lévő furkósbottal próbálja meg beleverni. ember. Óvakodik a kétes helyzetektől és a rázós ügyletektől. férfi rend Antoh hívő a Gyöngyvadász kapitánya Harcértékek 35 T/k Ké Té/Cé Vé/m Alap - 16 46/3 100 - Tőr 2 26 54 102 k6 Rövidkard 1 25 58 114 k6+1 1 Hosszúkard 1 22 60 116 k10 - - Furkósbot 1 18 53 114 k6 Dinamikus - - Ököl 2 26 50 101 k2 9 Egyéb - - 13 Teljes 0 1 Asztrál Érzékelés Ép: sin Darass. tőr. cserzett bőrű férfiú viszonylag előnytelen és igénytelen külsővel.Motiváció: Megfelelni Dzsah elvárásainak. Motiváció: Életben maradás és pénz. hogy a Hat város szövetségének egyik kereskedő céhébe felvegyék. Jóslat szövege.” Erő 14 Állóképesség 12 Gyorsaság 14 Ügyesség 13 Egészség 17 Szépség 10 TME 0 Intelligencia 10 Statikus Akaraterő 11 14 Fp: 3. A fogadáson segíti az ádzzsa terveinek megvalósulását és keresi a módokat. és így jogot szerezzen arra. tsz. aki szigorú a legénységgel. ám ha valahonnét pénzt szimatol. mihelyst gondok adódnak megpróbál kihátrálni. „Dzsah áldó tekintete kísérje e ház népét. rögvest félreteszi aggályait.

fejvadász 36 éves. finomkodó és tehetős kereskedő. mi van a zsákban. tsz. A történet ideje alatt – sok egyéb mellett – Rodovek becserkészése. hogy átnyújthassa. Ha tudta volna. Friell Jellemzés: Dash egy nagymúltú kereskedőcsalád legutolsó sarja. ember. férfi rend-halál a Sushtari ádzzsa kémszervezetének vezetője. aki addigra már eléggé lecsúszott. Az El Abadei család jelenlegi urának (az ádzzsa apjának) két évtizeddel ezelőtt ajánlotta figyelmébe őt az apja. melyet egy idegen bízott rá. Ott már kénytelen átadni a karaktereknek. Erre az ádzzsán „keresztül” a Fehér Fok Úrnője utasította. illetve a fogadás biztosítása a feladata. biztos nem veszi át. Motiváció: A történetben – különösen ha a játékosok nem haladnak a modul fő szála mentén – nagy szerepet kaphat ez az NJK. Megeskették. akkor a karakterek nyomába szegődik. Mindig testőrök hada veszi körül. Alapesetben az a célja. „Megtisztelő számomra. mivel olyan információk juthatnak el hozzá. A külvilág számára ő egy Sushtarban élő gazdag kereskedő. inkább szikár. Jellem: (rend-halál) A felületes szemlélőnek egy jó kedélyű. 5 esztendővel idősebbnek tűnik. hogy nem néz bele. Ha úgy alakulnak a dolgok. A valóságban azonban magas intelligenciáját és páratlan megfigyelőkészségét a munkájának szenteli. Évekkel később. Alvilági körökben orgazdaként tartják számon. mondandója végén belenyúl és kiveszi. Kinézet: Viszonylag magas.Ez a jóslat az oka annak. ám amikor átadja (hisz hajtja a kíváncsiság). hogy rosszban van az El Abadei családdal. Valódi életkoránál kb. Ekkor pillantja meg a ládát. hogy mára ő lett a Sushtari ádzzsa kémszervezetének vezetője. mindenki úgy tudta. hogy távoli neves egyetemekre küldi tanítatni a fiút. tehetős férfiú. hogy szerény hajlékomban köszönthetem Önöket!” 6. miután azt átadja a karaktereknek. az igazság azonban az. Mindenki úgy tudja. hogy megszerezze a medált. ahol kilétét titokban tartva fejvadász képzésben részesült. Bebra Hillam El Abadei meglátta benne a fantáziát. hisz „felkonferálta” azt. látszólag kegyvesztettként tért vissza Suhtarba. míg véreset nem v-v-vizeltek!” Dash. „Mo-mocskos lusta ba-banda! A-a-addig hajtalak be-benneteket. aki a nyilvánosság előtt neves műgyűjtő és a helyi művészek támogatója. a valóságban azonban csak a közeli Kharragar szigetre küldte. hogy a rendkívül babonás kapitány egy mérföldet sem hajlandó továbbvinni a sellős ládikát. hogy ők veszélyt jelenthetnek a fogadás biztonságos lebonyolítására. orgazda Erő 14 Állóképesség 15 Gyorsaság 17 Ügyesség 13 Egészség 18 Szépség 9 Ép: 14 Fp: 69 Pp: 28 Harcértékek T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 29 64/3 115 - Tőr 2 44 82 127 k6+3 Hárítótőr 2 37 68 +19 k6+3 Rövidkard 1 38 76 129 k6+4 Dobótőr 2 39 75 117 k6+3 Fegyver Mp: Ellenállás TME A M 5 3 44 44 Intelligencia 16 Statikus Akaraterő 13 Dinamikus 1 1 Garott 1 29 69 95 k10+3 Asztrál 15 Egyéb - - Ököl 2 39 68 116 k6+3 Érzékelés 17 Teljes 50 48 134 . széles vállú. Hosszúkás arca a jókora kampós orrával aszkétaszerű ábrázatot kölcsönöz neki.

nő élet-rend a Nagyherceg konzuljának felesége Eljam 2. céhlegényi szolgálatra. 135 en’Drokka.” Jellemzés: Valódi neve Eljam Gorkroth és Antoh felszentelt papja. a Hontalan ügynöke . Családjával még kisgyermekkorában települt át Laroqueba Predocból. rövidkard. a világ dolgaival többé-kevésbé tisztában lévő asszonnyá vált. Motiváció: A hajó indulását megelőzően a Hontalan kérésére jelentkezett a Gyöngyvadász kapitányánál. görcs / halál). és a művészetek iránt érdeklődő nemesi származású ember. rögtön fel is fogadták. garott. Kinézet: A fiatalember átlagos hajóstisztnek tűnik. mérgezett tőr (5. Kinézet: Kifogástalan viselkedésű. Zavarás. „Hát nem is tudom…Erről inkább a férjemet lenne szerencsés megkérdeznie. aki már közel 25 éve tölti be a konzuli posztot Sushtarban. ám igen éles eszű. pajzsait más építette Jellemzés: Kiváló politikus. „A pénz nekem is pénz.Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Fegyverhasználat (tőr) Mf Mellébeszélés Mf közös 5 Hárító fegyverhasználat Mf Értékbecslés Mf dzsad 4 Belharc Mf Lélektan Mf gorviki (shadoni) Ökölharc Mf Rejtőzködés 55% Lopózás 60% Ugrás 50% 4 (3) Pszi használat Mf Felszerelés: Sötét színű díszes nemesi öltözék. dobótőr. hisz mellette egy nyílt látókörű. Antoh-pap 23 éves. szintű. férfi rend a Nagyherceg sushtari konzulja en’Drokka. aki sokat ad a megjelenésére. Persze ő sosem találkozott a Hontalannal. akit (bár nem mutatja) igencsak felbőszít. Motiváció: A lehető legjobban szolgálni a Nagyherceget. holott erről szó sincs. aki sikeresen hiteti el mindenkivel. Sokat köszönhet neki. Alaniel kasztnélküli 36 éves. Kinézet: Magas és feltűnően vékony nő. ember. ha érti mire gondolok?!” Jellemzés: Predocból származó férjénél épp tíz évvel fiatalabb. hárítótőr Megjegyzések: Képes alkalmazni a Tetszhalál. Mivel kiváló ajánlólevele volt az equasseli navigátorok céhétől. Motiváció: Megfelelni férje elvárásainak. hogy nem mindenben lojális a Nagyherceghez. Ezen kívül rendkívül művelt. Jellem: (élet-rend) A családjától korán elkerült nemes hölgy eléggé visszahúzódó természetű. Morv kasztnélküli 46 éves. csinos és rendkívül okos nőszemély. és nem is tud róla. művelt és jól képzett szolgája istenének és rendjének. Jellem: (rend) Alapos. ember. Bár nem szerelmes a konzulba. azonnal és hosszú ideig ható. ember. Jellem: (rend-élet) Kötelességtudó. éles látású és gyors észjárású ember. mégis nagyon sokra tartja és tiszteli őt. Visszafogott és halk szavú. társaságban igencsak visszafogott és halk szavú. ha nem rangjához mérten bánnak vele. tsz. Testsúlyváltoztatás pszi diszciplínákat. továbbá rendkívül divatosan és ízlésesen öltözködő középkorú férfiú. férfi rend-élet a Gyöngyvadász navigátora.

hogy fokozott óvatossággal tartsa szemmel a kalandozókat. és legalább a fiát is bemutathatja neki. szent szimbóluma (Viharkagyló nyaklánc) rejtve Erkhamm. Minden fényűzésnél többre becsüli a tisztességesen végzett munkát. Mikor másnap aztán tolmácsolták neki az ádzzsa apjának kérését. és távozik a fogadásról. „Nekem a tenger a mindenem! Az erő.Utasításait egyik hittársától pszi üzenet formájában kapja. bajuszt és szakállat viselő öregúr. hogy korábban kétkezi munkával kereste meg a betevőt. meggondolta magát. Motiváció: Igazából el sem akart jönni az Úrnő invitálására. Régi jó kapcsolat fűzi őket egymáshoz. köpcös és szikár. Emberséges megnyilvánulásaiért még a céhen kívüliek is városszerte tisztelik. amely belőle árad. Ezután pszi üzenetben kell jelentenie a történteket. Itt nem kizárólag a családjára. „Egy szkogg tatfelépítményénél én mindig a megrendelő kívánságait tartom szem előtt. Feladata. Jellem: (rend-élet) Alárendeltjei szigorú és következetes vezetőnek tartják. amely miatt a hajónak sürgősen Sushtar kikötőjébe kell mennie. tőr. Mihelyst módja van rá. Mert mi van ha …” 136 . ezért levél útján próbálta kimenteni magát. ember. Kinézet: Ősz hajú. miután az előre megbeszélt napon a kapitány átad nekik egy ládikát. az élet. ő hajtja végre a szabotázst. az egyszerű inaslegénytől a tekintélyes mesteremberekig. Ezt nem szívesen hajtja majd végre. férfi rend-élet a hajóépítők céhének vezetője Jellemzés: Nem a bálok és fogadások embere. Szigorú kézzel őrködik az övéi felett. hát nem lenyűgöző?” Erő 14 Állóképesség 10 Ép: Gyorsaság 14 Ügyesség 14 Egészség 12 Szépség 13 TME Intelligencia 16 Statikus Akaraterő 18 Dinamikus Asztrál 15 Egyéb - - Érzékelés 16 Teljes 21 24 8 Fp: 28 Pp: 15 Harcértékek T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 13 35/4 90 - Tőr 2 26 43 92 k6 Szigony 1 17 50 100 k10+1 Fegyver Mp: 18 Ellenállás A M 5 8 15 15 1 1 Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Vallásismeret Mf Tengerjárás Mf közös 5 Történelemismeret Mf Hajózás Mf dzsad 3 Lélektan Mf Úszás Mf Kötéltánc 35% Mászás 35% Pszi használat Mf Felszerelés: Egyszerű ruházat. Ha szükséges. akin jól látszik. Számára idegen ez a környezet. amit csak a modul kezdetének hajnalán kapott meg. ki is menti magát. máskülönben elsüllyed. Obree kasztnélküli 54 éves. a lüktetés. hogy mégis vegyen részt az eseményen. hanem a város összes hajóépítőjére kell gondolni.

és a számára felfoghatatlan hatalommal bíró vendégek kézzel fogható közelségétől. „Hát nézzék el nekem. A személyiségéből sugárzó magabiztosságot a többség kérkedésnek veszi. „A családom és a Céh nevében megtisztelve érezzük magunkat. hogy milyen sokat megélt asszony ő. egy kissé slampos. hogy egy nap az ő nyomdokaiba lépjen. Jellem: (káosz) A külvilág felé jobbára hideg. Motiváció: Az elvárásoknak megfelelően viselkedni. pedig ez sokkal inkább arról a két emberöltőnyi tapasztalatról szól. nő élet-rend Obree Erkhamm felesége Erkhamm. hogy a fiát bemutassa a város életét irányítóknak. Keménykezű. A sorsába már rég beletörődött. akit érdekből adtak jelenlegi – nálánál jóval idősebb – férjéhez. aki alig múlt 20 esztendős. férfi rend Obree Erkhamm másodszülött fia Fehér Fok Úrnője 15. egyszóval nem igazán illik egy olyan fogadáshoz. melyek sorában ő a harmadik Úrnő. aki egyedül a fiaival szemben engedékeny és elnéző. aki a céljai elérése érdekében hajlandó minden áldozatot meghozni. Kinézet: Fejedelmi. Jellem: (élet-rend) Néha házsártos. a körültekintés és az alaposság jellemzi. ember. amit ők hoztak Sushtarba. csak a céltudatos tekintetéből látszik. Kinézet: Látszólag negyvenes éveiben járó nő.Jellemzés: Az egyik helyi kereskedőcsalád szülöttje. ami bárkinek eszébe jut. életét a fiainak szenteli. aki egy kissé elhízott. vagy inkább képeztesse egy jó mesteremberré. Permeeh kasztnélküli 39 éves. Már több. melyet a Fehér Fokban rendeznek. A fogadáson eléggé kellemetlenül fogja érezni magát a lenge ruhás lányok. melyet ebben a környezetben eltöltött. és minél többet látni a város valódi urainak világából. akkor a nyakában – ha ez lehetséges – ott fityeg az a medál. Ennek és egyéb praktikáinak köszönhetően komoly hatalmi tényezővé vált a Gályák tengerének északi partvidékén. érdemes-e a gyerekbe további energiákat fektetni. Cselekedeteit azonban a céltudatosság. távolságtartó a fellépése. hisz az esze megvan hozzá a gyereknek. A fogadás közeledtével lámpaláz lesz rajta úrrá. hogy a vendégei lehetünk!” Jellemzés: Vele kapcsolatban senkinek semmilyen személyes információja nincs. ez a legelső jelző. nő káosz Noir hívő a Fehér Fok-i boszorkányrend vezetője . ember. hogy azt később ne bánja meg. Törékenynek és nagyon fiatalnak tűnik (látszólag huszas évei közepén jár). Erkihl kasztnélküli 22 éves. tsz. Én igazából … ö … hogy is értette ezt?” Jellemzés: A négy fivér közül apjuk talán őt tartja a leginkább alkalmasnak arra. Kinézet: Izmos és jóképű fiatalember. ember. 137 Erkhamm. következetes és ellentmondást nem tűrő asszony. akit a környezete kedvel simulékony modoráért és tréfás megjegyzéseiért. így zavarában majd többször össze-vissza beszél és ügyetlenkedik az esemény alatt. mint hatvan éve tölti be ezt a pozíciót. ha találkozik vele. de érdeklődő személyiség. boszorkány 102 éves. Jellem: (rend) Türelmes. Ez idő során erős szövetséget alakított ki az El Abadei családdal. és ezen keresztül megállapíthassa. Ha a fogadáson a karakterek összefutnak az Úrnővel. de férje iránt tiszteletet tanúsító asszony. Az esemény egyébként jó alkalmat szolgáltat arra. Motiváció: Úgy részt venni a fogadáson. egy kissé csúnyácska.

„Hagyjuk a felesleges köröket! Vesztedre pontosan tudom ki vagy. egyrészt az. pihennie kell Giverre-nek. azonnal és hosszú ideig ható. korbács. Tíz éve került a „gazdája” mellé. Jellem: (rend) A külvilág felé jelentéktelen személyiség. bizonytalanná vált. másrészt szeretne egy újabb jó pontot szerezni az ádzzsánál azzal. hogy sikeresen megrendezi a fogadást. Kinézet: Vékony. hogy Gothem bárónő születendő gyermekén végrehajthassa azt a varázslatot. és miért jöttél!” Erő 11 Ép: Állóképesség 13 Gyorsaság 17 Ügyesség 17 Egészség 15 Szépség 20 TME Intelligencia 17 Statikus Akaraterő 15 Asztrál 15 Érzékelés 15 8 Fp: Harcértékek 70 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 28 44/7 120 - Méregfog 2 38 52 122 k6 Korbács 2 32 50 120 k3 Ököl 2 38 48 121 k2 Dobótőr 2 38 55 122 k6 Fegyver Mp: 120 Pp: Ellenállás 68 A M 5 5 68 68 Dinamikus 1 1 Egyéb - - Teljes 74 74 Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Lélektan Mf Antissjárás Mf közös 5 Mellébeszélés Mf Méregkeverés Mf dzsad 5 Politika/diplomácia Mf Herbalizmus Mf khors 5 Szexuális kultúra Mf Értékbecslés Af shadoni (gorviki) Etikett Mf Ökölharc Af 5 (5) Pszi használat Mf Felszerelés: Előkelő ruházat. szintű. és gyakran észre sem venni a jelenlétét. másrészt rettenetesen elhagyatottnak érzi magát. hatalom amulettje (40 Mp) Giverre 9.Motiváció: Cselekedeteinek fő mozgatórugója a saját maga (és rendje) hatalmának. Szintén ebből az okból kisgyermekként kasztrálták is. Parancsolója ezt a megingást már észlelte. Valódi keresztneve Giverro. de visszafogott. Egyrészt nemi identitászavarral küzd. ember. tsz. lapos mellű nő. 3 db hatalom itala. átlagos szépségű. melynek segítségével a bárót engedelmes bábjává teszi – ehhez kell egy ősi könyv. és az Úrnő kívánalmainak megfelelően képezték ki gorvikban. igazság amulettje. Úgy véli. aki többnyire hímzett. egy medál (ami a könyvet "nyitja"). és kell az újszülött –. Feltűnően keveset beszél. de az utóbbi hónapokban egyre több kérdés vetődött fel benne. nő/férfi rend gorviki a Fehér Fok Úrnőjének komornája. középkorú. Ettől azonban ő még inkább elveszettnek érzi magát. aki – ha észre is veszik – mindig kimért és csendes. dobótőr. A közelmúltban búskomorság és depresszió lett rajta úrrá. A történet idején két dolog foglalkoztatja. görcs / halál). 138 . hogy valójában ő az Úrnő testőre és fejvadásza. már-már tudathasadásos. méregfog (5. egyrészes ruhákban jár. fejvadász 28 éves. gyógyital (8 Ép). Azt pedig csak az Úrnő tudja. ékszerek. Csak a magasabb szintű rendtagok közül tudják néhányan. és hiábavalónak tartja az életét. ezért az utóbbi időben már nem küldte bevetésre. illetve befolyásának növelése. legalábbis annak született. hogy igazából férfi. fejvadásza Jellemzés: Ő a külvilág számára a Fehér Fok Úrnőjének komornája.

4 dobótőr. Később fogvatartói is belátták. remélve. szégyenletes cselekedet volna. tsz. hogy élete végéig az Úrnő mellett kell maradnia. a rengeteg izgalom és az az egész miliő. de mostanában úgy érzi. Persze. Ugrásból +15 Vé Jellemzés: Miután túlélt egy a flyep-i kalózok által végrehajtott támadást sokáig fogva tartották őt. „Parancsára. két dobótőrén és a tőrén (5. Jelentéktelenség pszi diszciplínákat. tőr. Az.és alkarvédő Kiemelt képzettségek +15 Beszélt nyelvek Kétkezes harc Mf Álcázás/álruha Mf közös 5 Fegyverhasználat (fv kard) Mf Nyomolvasás/eltüntetés Mf dzsad 3 Fegyverdobás (dobótőr) Mf Etikett Af gorviki (shadoni) Lopózás 74% Ugrás 75% Rejtőzködés 93% Mászás 94% 5 (4) Pszi használat Mf Felszerelés: 2 db fejvadászkard. Egy nemesi 139 Gnorden. szintű. azonnal és hosszú ideig ható. Tetszett neki az új életvitel. ám a fogság hosszú hónapjai alatt egész jó kapcsolat alakult ki a fogoly és fogvatartói közt. A kalózok vezetőjétől (a kormányzótól) aztán új feladatot kapott. oldal). Persze a végső elhatározás még nem fogant meg benne. Képes alkalmazni a Kobratáncot (Rúna II.Motiváció: Szolgálni! Ezt nevelték belé. szám 16. ezért a szökés meg sem fordul a fejében. hogy minden lehetőséget megad majd a karaktereknek. A kalandozókkal való összecsapás erre épp megfelelő lenne. Olyannyira. hogy Gnorden csatlakozott a kalózokhoz. Érzékelhetetlenség. alkarvédő. hogy a klánja az élete. Épp kapóra jönne neki egy végzetes küldetés. Tudja. hogy ennek nincs semmi realitása. hogy önkezével vessen véget életének. a végső megváltás számára a halál. 3k6 Fp / 6k6 Fp). istenek itala (Ügy +2) Megjegyzések: Mérgek: a fejvadászkardokon (6. „del Haar” 6. szintű. Tisztában van vele. ember. férfi káosz Domvik hívő a flyep-i kalózok összekötője . mely során senki nem hányhatná a szemére. Az egyetlen kiút. Zavarás. hogy mi mindent köszönhet nekik. Ügyessége és Gyorsasága 5 körre 10 alá csökken. mesterei cserbenhagyták őt. görcs / halál) Képes használni a Tetszhalál. bajvívó 27 éves. amelyben élhetett. Testsúlyváltoztatás. elveszti a Pszi használatának képességét. hogy végezhessenek vele. (Asztrálja lecsökken. azonnali hatású. hogy majd valaki hajlandó lesz váltságdíjat fizetni érte. évfolyam 1. ha még néhányat magával is visz a Kárpiton túlra. Képtelen lenne szégyent hozni a klánjára. ha belehal. Ezért első elszenvedett sérülése után végképp elborul majd az elméje. Úrnőm!” Erő 12 Állóképesség 13 Ép: Gyorsaság 16 Ügyesség 14 Egészség 18 Szépség 13 TME Intelligencia 17 Statikus Akaraterő 15 Dinamikus Asztrál 12 Egyéb - - Érzékelés 18 Teljes 43 46 14 Fp: 92 Pp: 40 Harcértékek T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 34 86/4 121 - Ököl 2 44 90 122 k6+4 Fejvadászkard 2 47 112 149 k6+6 Tőr 2 44 94 123 k6+4 Dobótőr 2 44 107 123 k6+4 Fegyver Mp: Ellenállás A M 2 5 40 40 1 1 Lábszár. az külön megnyugvást jelent majd számára.) Úgy fog küzdeni.

Gnordent a del Haar özvegy unokaöccseként mutatják be a fogadáson. könnyed járású fiatalembernek a megjelenését. hogy a nénikémet egy percre se hagyjam magára. Céljaiért lelkiismeretesen dolgozik. ahol a balkezükben tőrt forgatnak a bajvívók. Halálos szúrás: ha a támadáskor 00-át dob. akkor a rendes sebzésen túl további 2k6 Ép-t sebez. dobótőr. „Jó apám a lelkemre kötötte. tőrkard. Mesterjel. de különleges helyzetekben gyakran vakmerő és kockázatos lépésekre szánja el magát. Motiváció: Legfőbb feladata az özvegy védelme. bár ez a magabiztosság esetenként okoskodásnak vagy önteltségnek tűnhet mások számára. Csak ők tanulhatnak meg fegyvert dobni. Kinézet: Az elálló fülei. ugyanis a kalózok összerabolt vagyonát ilyen feddhetetlen személyeken keresztül szokták jövedelmező üzletekbe befektetni. és egy titkos (de egyszerű) jelbeszéd segítségével irányítja a tárgyalást az özvegy és az ádzzsa között.” Erő 15 Ép: Állóképesség 11 Gyorsaság 18 Ügyesség 14 Egészség 12 Szépség 10 TME Intelligencia 14 Statikus Akaraterő 14 Asztrál Érzékelés 7 Fp: Harcértékek 48 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 29 71/4 117 - Tőrkard 2 43 93 141 k6+2 Tőr 2 39 79 119 k6 Dobótőr 2 39 82 119 k6 Fegyver Mp: Ellenállás Pp: 23 A M 5 4 23 23 Dinamikus 1 1 15 Egyéb - - 13 Teljes 29 28 Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Kétkezes harc Mf Etikett Mf közös Fegyverhasználat (tőrkard) Mf Politika/diplomácia Af shadoni (gorviki) Lefegyverzés (tőrkard) Mf Lélektan Mf dzsad Vakharc Mf Mellébeszélés Af Heraldika Mf Vallásismeret Af 5 5 (4) 2 Pszi használat Af Felszerelés: Nemesi öltözék. Mindvégig a nő nyomában jár. a penge vékony száj és a hosszú kecskeszakáll teszik karakteressé ennek az izmos testfelépítésű. sodronying (SFÉ: 3) Megjegyzések: Shadleki-stílus követője. tőr. 140 . és ezzel túl is üti ellenfelét.családot vezető özvegyasszonyt kell „segítenie és szemmel tartania”. aki mindig magabiztos. Jellem: (káosz) Alapjában véve cinikus és álmodozó alkat. Ezért – mély sajnálatomra – nem tudom teljesíteni az Ön kérését.

ahol távoli rokonsága nem látja szívesen azon családi viszály miatt. 3500 körül született elf. Napjainkban – főként kereskedelmi ügyekben – a szülőföldjének egyik legbefolyásosabb politikusa. mivel első feleségét már (egy vadászbaleset alkalmával) elvesztette. sz. Közben sebesülteket ápol. Visszatér Pyarronba. „Fohászkodtam Kyelhez. így komoly ismeretre tesz szert a gyógyítás terén. van egy fia. hosszúkard Jellemzés: Bárónő. aki egy a mai Ó-Pyarron területén P. Huzamosabb ideig hazájának pyarroni nagykövete. harcos 51 éves. Képtelen kezelni a rá nehezedő terhet és problémáit. férfi rend-élet a Hat Város szövetségének befolyásos nemese Harcértékek 40 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 15 45/3 102 - Hosszúkard 1 21 59 118 k10 Fegyver Gyorsaság de Gothem báró. Feltehetően kyr felmenőkkel rendelkező. de semmi esetre sem akar kockáztatni. Részt vesz az újjáépítésben. mely Yllinorba „száműzte”. és aki a házassági ajánlattal „kimenekíti” a kellemetlen rokonság közeléből. de néhány éve környezete megdöbbenésére újraházasodott.Jellemzés: Ezzel a karakterrel NEM FOGNAK TALÁLKOZNI A JÁTÉKOS KARAKTEREK. akivel kapcsolatban nagy tiszteletet érez. Motiváció: Mivel feleségét ismeretlenek fogva tartják és ezzel zsarolják. Jellem: (rend-élet) Magabiztos és tettrekész ember hírében állott egészen a közelmúltig. szigorú arcú átlagos testfelépítésű férfi. elf. tsz. Kinézet: Középkorú. figyelmetlenné és hirtelen haragúvá vált. Özvegy volt. egy pyarroni magiszter veszi maga mellé. A zsarolás kezdete óta azonban nem lehet ráismerni. nő élet-rend Gothem báró neje . nem tud megküzdeni a kialakult helyzettel. Alig töltötte be életének századik esztendejét. A Dúlás során elveszíti közvetlen hozzátartozóit. amikor családjával a frissen megalakult Yllinorba költözött. a Hat város szövetségében született nemes. határozatlanná. Elkeseredetten keresi a kiutat. csak az alakváltó ölti fel a személyiségét. ember. aki kifejezetten konzervatívan öltözködik. 141 de Gothem. hogy ismét mellettem legyél!” Erő 15 Állóképesség 10 Ép: 9 Fp: 9 Ügyesség 13 Egészség 12 Szépség 15 TME Intelligencia 15 Statikus Akaraterő 15 Asztrál Érzékelés Mp: Ellenállás Pp: - A 4. Itt ismeri meg későbbi férjét. Eirah’nimm az „elf nő” kasztnélküli 208 éves. Anruhr M 5 4 35 35 Dinamikus - - 14 Egyéb - - 14 Teljes 40 39 Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Fegyverhasználat Af Politika/diplomácia Mf közös Lovaglás Mf Etikett Af shadoni (gorviki) Heraldika Af Lélektan Mf dzsad 5 Történelemismeret Af Vallásismeret Af erv 4 5 5 (4) Pszi használat Felszerelés: Alkalomhoz illő öltözék.

aki a szükség óráiban nem segített rajta. Jellem: (élet-rend) Alapjában véve önzetlen és rendkívül együttérző személyiség. hanem a meg nem született gyermekemért!” Erő 12 Ép: Állóképesség 11 Gyorsaság 13 Ügyesség 17 Egészség 12 Szépség 16 TME 7 8 Intelligencia 13 Statikus 7 7 Akaraterő 18 Dinamikus 1 1 Asztrál 17 Egyéb - - Érzékelés 14 Teljes 15 16 7 Fp: Harcértékek 23 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 15 35/30 88 - Tőr 2 25 43 90 k6 Fegyver Mp: - Pp: Ellenállás 7 A M Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Lovaglás Mf Sebgyógyítás Mf közös 5 Fegyverhasználat (tőr) Af Élettan Mf ilor 5 Tánc Af Erdőjárás Mf dzsad 5 Lélektan Af Idomítás Mf shadoni (gorviki) Etikett Af Történelemismeret Af 3 (2) Pszi használat Af Felszerelés: Egyszerű fehér ruházat. Tovább bonyolítja a dolgot. Kinézet: Fellépése és viselkedése még idősebbnek mutatja valós koránál. Búskomor tekintete nehéz életútjáról és megkeseredettségéről árulkodik. hogy a családfő halála után a del Haar nemzetség lassan kihal. Borostyánszín szeme. Nyílt titok. apró címeres (Gothem ház) medál a nyakában del Haar. ember. „Ne értem tegyék. hogy a néhai del Haar jó „barátja” volt Bebra Hillam El Abadei-nak. a flyep-i kormányzó maga mellé vett.) A biztosítékot a del Haar család egyetlen fiú örököse jelenti. cipő. ám az események hatására igencsak bizalmatlanná és félénkké vált. de egyúttal reménykedik is a szabadulásban. és néhány héttel ezelőtt elfogadta a flyep-i kormányzó titkos ajánlatát. (Valójában így vásárolja be magát a sushtari kereskedelembe. Sötét ruhákban jár.Kinézet: Várandósan is nem evilági teremtés benyomását kelti az egyszerű. A szabadítás során jó eséllyel egy Sárga gyertya (Hazugság 65E) hat majd rá. akit gyámja. Motiváció: Bizalmatlan a szabadítóival szemben. nő rend a flyep-i kalózok „képviselője” Jellemzés: Az özvegyasszony férje szerencsétlen üzleti manővereknek hála szinte mindenét elvesztette. aranyszőke haja. hogy megnehezítse a menekülők dolgát. törékeny alkata és légies mozgása teszi különlegessé. majd öngyilkos lett. cselekedeteit pedig jobbára az érzelmei vezérlik. bár rettenetesen félti még meg nem született gyermekét. hogy a Reminik keze volt a dologban. melyet most visel. Asdell Kvrenna kasztnélküli 41 éves. amelynek értelmében a kormányzó anyagi segítséget nyújt a családnak. 142 . akihez a régmúltban intim szálak fűzték. fehér szövetruhában. Ám az özvegyasszony nem hagyta annyiban a dolgot. Mindenki azt hitte. pedig akkoriban az özvegy személyesen is felkereste Abadei-t ez ügyben. Bőre sápatag. Emiatt kissé zavarodott.

” Jellemzés: Valódi nevét tán már ő is elfelejtette. akin látszik. Ennek érdekében pedig maximálisan meg kell felelnie jelenlegi támogatójának. Kinézet: Mindig más. hárítótőr. tsz. hogy utódai egyszer bosszút állhassanak a rajtuk esett sérelmekért. és a gyász jeleként folyton feketéi visel. stílusát. most inkább visszavonulnék. fajáról vagy előéletéről sehol semmilyen információ nincs a szolgálaton kívül. mérgektől óvó amulett (+3 ME).Jellem: (rend) Határozott és céltudatos asszony benyomását kelti. láthatatlanság köpenye Megjegyzések: Képes alkalmazni a Tetszhalál. a tánc már ööö… idegen tőlem. tőr. „A muzsika. Zavarás. Jelentéktelenség pszi diszciplínákat. magas rangú ügynöke. férfi káosz a Pyarroni Titkosszolgálat ügynöke Harcértékek 90 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 37 77/26 127 - Rövidkard 2 51 99 151 k6+6 Fegyver Mp: - Hontalan 38 Hosszúkard 2 43 91 143 k10+5 5 5 Tőr 2 47 85 129 k6+5 70 70 Ököl 2 47 81 128 k6+5 Dinamikus 1 1 Dobótőr 2 47 98 129 k6+5 15 Egyéb - - Rövid íj 2 47 43* 90 k6+5 17 Teljes 76 76 Hárítótőr 2 45 81 +19 k6+5 Ellenállás A M Kiemelt képzettségek Fegyverhasználat (r. Motiváció: Biztosítani a család fennmaradását. Rettenetesen ügyes és jól képzett kém. bm. sötét öltözék. „Még találkozunk. Szokatlan módszerei gyakran vezetnek eredményre. Neméről. Ígérem!” Erő 15 Ép: Állóképesség 14 Gyorsaság 16 Ügyesség 16 Egészség 16 Szépség 14 TME Intelligencia 15 Statikus Akaraterő 15 Asztrál Érzékelés 10 Fp: Pp: 10./10. Emellett kiismerhetetlen. ember. 6 db dobótőr. ha kell pillanatok alatt változtatja a megjelenését. A cél szentesíti az eszközt elvet vallja. A szervezeten belül számos sikeres feladat végrehajtása köthető a nevéhez. akár a kalandozó csapat ellen is. rövid íj. ha kell nemtelen módszereket is hajlandó bevetni. tolvaj/fejvadász 34 éves.) Af 5 5 (5) Felszerelés: Abbitacél sodronying (SFÉ: 4). r. Engedelmükkel. A Pyarroni Titkosszolgálat egyik igen tehetséges. Ugrás: +12 Vé 143 . hogy az élet megkeményítette. Statikus pszi pajzsait más építette. gyógyital (5Ép/10Fp). viselkedését. Ehhez. Motiváció: Célja.kard. hogy a reá bízott feladatot mindenképp ellássa. Jellem: (káosz) Céltudatossága számítóvá és érzéketlenné tette. rövidkard. Testsúlyváltoztatás. a tréfát ki nem állhatja. kíméletlen és kíméletlenül realista. Érzékelhetetlenség.íj) Mf Beszélt nyelvek Lélektan Mf közös Fegyverdobás (dobótőr) Mf Mellébeszélés Mf shadoni (gorviki) Célzás* Af Álcázás/álruha Mf dzsad 5 Kocsmai verekedés Mf Színészet Mf erv 5 Ökölharc Mf khors 5 Belharc Mf Ugrás 60% ilor 5 Vakharc Mf Lopózás 110% toroni 3 Nyomolvasás Mf Mászás 115% Pszi használat Mf Mágiaismeret (pap. bosz. Mindig komor.

Jellem: (káosz) Körültekintő és nagyon óvatos. A hajóépítőkkel kötött egyezség alapján addig ő el sem hagyhatja a várost. garott. tőr. tsz. Hajója – a Kék Hullám – egy felfogadott kapitánnyal közben az általa felhajtott szállítmányozási munkákkal járja a tengert. melytől az állandóan gyulladt állapotban van. Ehhez egyrészt test. harcos 29 éves. Másrészt egy Zerkom nevű tehetős laroquei kereskedő szerepét játssza. Valójában az igazi Kardell Rodovek másfél évvel ezelőtt meghalt. Jelenleg két személyiség álcájában tevékenykedik Sushtarban. aki négy hete tartózkodik a városban. közel négy éve tölti be ezt a szerepkört a szervezetben. hogy ő a Xoron-füstje nevű szernek a rabja. A hajóját csak hitelből tudta megjavíttatni. férfi albínó káosz Antoh hívő a Pyarroni Titkosszolgálat sushtari összekötője Erő 14 Ép: Állóképesség 18 Gyorsaság 12 Ügyesség 14 Egészség 19 Szépség 13 TME Intelligencia 14 Statikus Akaraterő 16 Asztrál Érzékelés 16 Fp: Harcértékek 72 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 25 58/4 120 - Szablya 2 37 83 147 k6+2 Kés 2 35 62 120 k5 Fegyver Mp: Ellenállás Pp: - A M 6 6 Rövidkard 2 34 70 134 k6+1 30 30 Béltépő 2 35 66 122 k6+2 Dinamikus - - Vasököl 2 34 63 122 k3 16 Egyéb - - Garott 1 25 63 100 k10 16 Teljes 36 36 Dobótőr 2 35 69 122 k6 Kiemelt képzettségek Fegyverhasználat (szablya) Mf Hajózás Úszás Értékbecslés Beszélt nyelvek Álcázás/álruha Mf közös Mf Lélektan Af shadoni (gorviki) Mf Mellébeszélés Mf dzsad Af Írás/olvasás Af Pszi használat - Felszerelés: Szerepnek megfelelő öltözék. brigantin (SFÉ:3) Megjegyzések: Statikus pszi pajzsait más építette 144 5 4 (3) 4 . Természetesen az épp játszott szerepétől függően változik a megjelenése. Kinézet: Az albínó mivoltát próbálja állandóan elrejteni. A látszólag negyven év körüli albínó férfi az álcázás nagymestere.és hajfestéket használ a látható részeken. Egyrészt egy gorviki származású hajóskapitány személyazonosságát „öltötte” magára. de ezt nem is bánja. Egyébként a borúlátás.Jellemzés: A Pyarroni Titkosszolgálat sushtari összekötője. szerepnek megfelelő fegyverek. ezért van még mindig életben. A külső szemlélők ettől úgy vélik. ember. Másrészt a szemébe folyamatosan beleken egy anyagot. Tervei szerint nagyobb összeggel akar majd beszállni az egyik helyi kereskedelmi társulásba. Ebben az álcájában egy évvel ezelőtt egy vihartól teljesen tönkretett hajón érkezett a kikötőbe. melyet még mindig nem tudott visszafizetni. az akadékoskodás és a pesszimizmus sem áll messze tőle. Hóka azaz Rodovek 7. mert így legalább senkinek nem szúr szemet a folyamatos itt tartózkodása. aki általában kétes üzleteiből tartja fenn magát.

ékszerek. aki az Úrnő mellett látja. dobótőr. Már elő is készítette a soron következő álcáját. Formás idomok. nő káosz Noir hívő a Fehér Fok Úrnőjének helyettese Harcértékek 44 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 12 30/4 105 - Korbács 2 16 36 105 k3 Dobótőr 2 22 41 107 k6 Fegyver Mp: 80 Iannamon. akkor azzal jobbára azzal hozzá fordulnak. Ha bármi „szokványos” probléma merül fel az Erőd (és a Rend) életében. méregfog.Motiváció: A Hókának már van egy olyan rossz előérzete. azt maximálisan és kifogástalanul végrehajtsa. tsz. még azt hiheti. Motiváció: Számára az a fontos. összeszedett és kimért. A rend hétköznapi ügyeit lényegében ő intézi. Főként. hisz a Rodovekhez kötődő hálózatát néhány napig megbénítaná a személyiségcsere és így egy időre le kellene mondania a jelenleg nélkülözhetetlen informátori jelentésekről. hogy a Rodovek féle álcája szemet szúrt a helyi kémszervezetnek. de a Fehér Fok-i akció befejezéséig még nem válthat. és nem is túl kreatív. tűgyűrű* (5. én a hajóépítők céhével megegyeztem!” Jellemzés: Ő az Úrnő jobb keze és helyettese. Váratlan és szokatlan helyzetekben azonban meginoghat. görcs / halál). Elissia M 7 7 Méregfog 2 22 38 107 k6 46 46 Sarlókés 2 22 38 107 k6 Dinamikus 1 1 Tűgyűrű 2 22 34 106 tű* 17 Egyéb - - 15 Teljes 54 54 Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Lélektan Mf közös Mf Etikett Mf gorviki (shadoni) Mf Szexuális kultúra Mf dzsad 4 Af Tánc Mf erv 3 Herbalizmusa Mf Méregkeverés/semlegesítés Sebgyógyítás Értékbecslés 5 5 (4) Pszi használat Mf Felszerelés: Előkelő. boszorkány 69 éves. Egyébként. hogy annak a mostoha nővére. mivel a városban ő a második a klán hierarchiájában. Az ilyen munkára nagyon jó adottságokkal rendelkezik. de visszafogott ruha. bár az Úrnő nem enged neki túl nagy döntési jogkört. nyájas viselkedés jellemzi szinte mindenkivel szemben. ami az ő feladata. hogy ami rá tartozik.” Erő 8 Ép: 8 Állóképesség 12 Gyorsaság 12 Ügyesség 14 Egészség 15 Szépség 18 TME Intelligencia 15 Statikus Akaraterő 17 Asztrál Érzékelés Fp: Ellenállás Pp: 46 A 10. Kinézet: Mindig elegánsan öltözködik ez a gyönyörű nő. 3 hatalom itala 145 . korbács. „Ennek pillanatok alatt könnyedén utánajárhatok. hogy látszólag húszas évei végén jár. „Ez egy félreértés lesz. szintű. sarlókés. Ebből adódóan mostanság igen szorongatott helyzetben érzi magát. azonnal és hosszú ideig ható. Jellem: (káosz) Mindig precíz. ember.

néhány üzenettel és utasítással. harcos/tolvaj 38 éves.Jellemzés: Ő Szürkecsuklyások egyik középszerű ügynöke a térségben. hogy a fogadáson részt kell vennie. tőrkard. mára azonban már belefáradt a sok utazásba. Reggelenként néha azt sem tudja. hárítótőr 146 5 5 (4) 4 Pszi használat Af . ezért idejekorán megszökött. utóbb beszervezték a klánba. mert Laroqueből épp Sushtarba indult. dobótőr. 2 33 68 119 k6+1 16 Egyéb - - Ököl 2 35 59 106 k2 16 Teljes 35 32 Hárítótőr 2 33 59 +19 k6 Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Fegyverdobás (dobótőr) Mf Lélektan Af közös Kocsmai verekedés Mf Etikett Mf shadoni (gorviki) Álcázás/álruha Mf Politika/diplomácia Af dzsad Értékbecslés Af Mászás 75% Heraldika Af Rejtőzködés 75% Felszerelés: Díszes utazóruha. Eleinte szerette a munkáját. az Egyetlen Úr útjai kifürkészhetetlenek. garott. Feladata. Negyedszülött fiúként amúgy sem lettek volna jó kilátásai. hol van épp. Ikras 5. megbízásokat és üzleteket hajtson fel. bár döntési jogkört nem kapott./6. Valójában egy shadoni nemesi családból származik. Jellem: (káosz) Viselkedése magabiztos. hogy egy valódi nemes emberrel van dolgunk. hogy valójában egy shadoni gróf. továbbá üzeneteket és utasításokat vigyen a klán embereinek. de földjüket (és ezzel rangjukat) már rég elvesztették. azt azért nem sokan gondolnák róla. „Ahogy nagyapám mondta. csak hat nappal a fogadást megelőzően értesült. A városba való megérkezése után a Szürkecsuklyások egyik helyi vezetőjével megbeszélést folytat arról. tsz. férfi káosz Domvik hívő a Szürkecsuklyások ügynöke Erő 13 Állóképesség Ép: 10 Fp: Harcértékek 50 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 25 55/25 105 - Tőrkard 2 34 67 119 k6+2 Dobótőr 2 35 76 107 k6 Tőr 2 35 63 107 k6 Garott 1 25 60 85 k10 9 Fegyver Gyorsaság 18 Ügyesség 16 Egészség 13 Szépség 15 TME Intelligencia 14 Statikus Akaraterő 13 Asztrál Érzékelés Mp: Ellenállás Pp: 28 A M 6 3 28 28 Dinamikus 1 1 Shadleki buz. hogy a Fehér Fokban miképp is képviselje a szervezet érdekeit. ember. Kinézet: Bár az már első pillanatra is látszik. hogy őt küldik tárgyalni.” Del Montara gróf. A választás azért esett rá. hogy az utasításoknak megfelelően járja a térséget. A klán vezetői egyébként sem akarták egyetlen városi vezetőjüket sem leleplezni azzal. Motiváció: Arról. majd tíz évnyi szolgálat után leszerelt. tőr. hogy nem csak egy jól öltözött bugris. Fellépése alapján rögtön egyértelművé válik. Katonának állt. Ezekhez tartja is magát a fogadáson.

Kerüli a hivalkodó öltözékeket. aki egyébként a testvére. Ám ha olyan szituációt kell megoldania. 147 il’Obrat. Nem árulja el. Gveldon M 5 6 35 35 Kispajzs 1 23 53 +20 k6 Dinamikus - - Dobótőr 2 32 64 106 k6 15 Egyéb - - 13 Teljes 40 41 Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Fegyverhasználat (h. ami nagyobb kreativitást igényel. Jellem: (rend-élet) Testi adottságaival nem igazán él. hogy ő látásból ismeri Gothem bárót és feleségét (vagyis az elf nőt). széles vállú. tsz. harcos 29 éves. bizalomkeltő mélyzöld szemekkel. Kinézet: Olyan. bár annak csekély a valószínűsége. Jellem: (rend) Viselkedéséből és mozdulataiból árad a rend és a kimértség. hogy nem igazán érzi majd jól magát a fogadáson. hogy alig töltötte be a huszadik esztendejét ez a rendkívül jó megjelenésű fiatalember. Lelkiismeretes. jelenleg annak követének tanácsadója . 3 dobótőr. hogy az ádzzsája miért bízta meg ezzel a feladattal. Eddig a rierai ádzzsa mellett munkálkodott. hogy a rieraiak eléggé lenézik a tőlük keletre élő embereket. mondván. önálló feladatot kap. Sokáig Pyarronban élt és tanult. Csak fél évvel ezelőtt tért vissza szülővárosába. de ígéretet tesz. hogy azok barbár és faragatlan népség. és ahol nem elég a katonás viselkedés. férfi rend-élet a rierai ádzzsának. bár az alapvető kérdésekben nem fog egyértelműen dönteni. hosszú fekete hajú férfi. „A politikánál már csak a fényűző bálokat gyűlölöm jobban.Jellemzés: A rierai ádzzsa unokatestvére. hogy vérrokonság fűzi a rierai ádzzsához. Motiváció: A fogadáson a rierai ádzzsa érdekeit képviseli. ettől függetlenül igényes. hogy valami nagyobb. hogy találkozna valamelyikükkel is a történet során. Érdekesség. tőr. Nelkom 3. és ez az első alkalom. ezért nem is érti. aki a katonai pályával kacérkodik. Előre eldöntötte. ember. óvatos. Nagydarab. alapvetően jótét lélek. hogy a felvetéseket továbbítja a rierai ádzzsának. ott könnyen zavarodottá válik. Kinézet: Első pillantásra sokan úgy vélik. inkább szeret a háttérbe húzódni. hosszúkard. ember. mint egy katona.” Erő 14 Ép: Állóképesség 15 Gyorsaság 14 Ügyesség 15 Egészség 11 Szépség 13 TME Intelligencia 12 Statikus Akaraterő 16 Asztrál Érzékelés 8 Fp: Ellenállás Pp: - A 4. férfi rend Dreina hívő a rierai ádzzsa követe Harcértékek 48 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 22 53/5 104 - Hosszúkard 1 33 77 130 k10 Tőr 2 32 61 106 k6 Ököl 2 32 57 105 k6 Fegyver Mp: - il’Obrat. kis pajzs Megjegyzések: Statikus pszi pajzsait más építette Jellemzés: A családja hatására találta meg hivatását. sodronying (SFÉ: 3). Ennek magyarázata. Dreina-pap 26 éves.kard) Mf Etikett Af közös 5 Ökölharc Mf Heraldika Af dzsad 3 Hadrend Af Írás/olvasás Af Pszi használat - Felszerelés: Nemesi öltözék. vagy a Nelkom nevű „tanácsadójához”. tsz. és ad is magára.

mogorva hullagyalázó”. ember.” Erő 13 Állóképesség 14 Ép: 11 Fp: 27 Mp: 26 Pp: 19 Harcértékek T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 9 33/4 91 - Rövidkard 1 18 45 105 k6+1 Tőr 2 19 41 93 k6 Hárítótőr 1 17 37 +19 k6 Fegyver Gyorsaság 8 Ügyesség 14 Egészség 15 Szépség 18 TME Intelligencia 16 Statikus Akaraterő 15 Asztrál Érzékelés Ellenállás A M 3 5 35 35 Dinamikus 1 1 13 Egyéb - - 12 Teljes 41 41 Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Vallásismeret Mf Politika/diplomácia Mf közös 5 Történelemismeret Mf Lélektan Mf dzsad 5 Etikett Mf Értékbecslés Af shadoni (gorviki) Legendaismeret Af Heraldika Af 5 (4) Pszi használat Mf Felszerelés: Jó minőségű kabát. hacsak tényleg valami rendkívüli esemény nem történik. ing. Kinézet: Vézna. Az erény előny. de tartva magát az utasításokhoz. hogy kísérje el és utasította. tőr. „A türelem erény. hogy a legkeményebb harcosok is összerezzennek. Qurabadal. szent szimbólum: arany láncon egy férfi tenyér közepén egy női szemmel (nyíltan hordja) Megjegyzések: Statikus pszi pajzsait más építette. nadrág. Mégsem meglepő. rövidkard (a fogadáson nem). „Hogy Ranagol pokla eméssze el! Apadjon el az epéje annak a mocskos… ! ” 148 . aki még a rég megboldogult apjuknak fogadott véresküt. aki 10-20 évvel idősebbnek néz ki valódi koránál. A két családfő is csak „öreg barátom”-ként szokta szólítani. hogy ha már ott lesz. Jellem: (káosz-halál) „Kiállhatatlan. akkor magitori szemmel vizsgálja az Erődöt. Ennek alapján érzékelhető.Motiváció: Segíti testvérbátyját. így nevezik azon kevesek. milyen kiállhatatlan is lehet a természete. ha az üveges szemeivel rájuk pillant. Tiu 6. a fogadáson nem). visszavonhatatlanul nem kötelezik el magukat semmilyen téren. Csakhogy Farroccio ragaszkodott hozzá. cipő. Természetesen Tiu-nak esze ágában sincs mágiát alkalmazni az elátkozott falak közt. tsz. hiszen gyermekkoruk óta ismerik Tiu-t. férfi káosz-halál Ranagol hívő gorviki a Reminik vén magitora Jellemzés: Veszett hírek terjengnek város szerte a Reminik vén magitorával kapcsolatban. boszorkánymester 58 éves. Motiváció: Nem önszántából vesz részt a fogadáson. beteges arcú ösztövér figura. akik kedvelik ezt az alattomos és számító feketemágust. Az előny jobb esély céljaink elérésére. és mennyire is adta át magát a sötét praktikák gyakorlásának. hisz a Fehér-fok varázstudók körében terjedő rémhíre még őt is sikeresen távol tartaná. nem is fog megváltozni. posztóvért (SFÉ: 1. és ez az elhatározása. hárítótőr.

méregfog (5. mérgektől óvó amulett (+1ME) Jellemzés: Egy kalandozó csapat tagja volt. hogy bármikor elmehet. ember. férfi káosz a Fehér Fok Úrnőjének szeretője és testőre M 31 31 Statikus - - Hajítóbárd 2 47 92 97 k6+4 Közepes pajzs 1 38 82 +35 k6+2 Akaraterő 13 Dinamikus - - Asztrál 11 Egyéb - - Érzékelés 12 Teljes 31 31 149 . vagy a lelkét fertőzte meg az Úrnő. A feladat végeztével az Úrnő tett neki egy ajánlatot. Azzal áltatja magát. garott. pedig – igaz sosem vallaná be magának – önszántából semmi esetre sem hagyná el az Úrnőt. 3 db hatalom itala. hangos viselkedés jellemzi. Igencsak kiszámíthatatlan. amilyennek a barbárokat Ynev szerte elképzelik. dobótőr. hogy az Úrnő nem engedné. Azóta sem tudott elszabadulni. tsz. lázadó típus. esetleg részt vesz az eunuk őrök gyakorlataiban. Nem arról van szó. esetleg a hely szelleme. Lehet. melyet az Úrnő bérelt fel közel két esztendővel ezelőtt. Egyébként szabadon jár-kel a városban. Kinézet: Olyan tipikus nagydarab durva figura. jó minőségű ruházat. amolyan álmodozó. szintű. Jellem: (káosz) Többnyire jókedélyű. görcs / halál).Erő 7 Ép: 10 Állóképesség 14 Gyorsaság 10 Ügyesség Egészség Szépség 10 TME Intelligencia 14 Akaraterő Fp: Harcértékek 40 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 20 42/24 91 - 17 Méregfog 2 30 50 93 k6 17 Béltépő 2 30 50 93 k6+2 Dobótőr 2 30 53 93 k6 Garott 1 20 47 71 k10 Fegyver Mp: 42 Ellenállás Pp: 29 A M 8 2 Statikus 29 29 12 Dinamikus 12 16 Asztrál 18 Egyéb - - Érzékelés 14 Teljes 49 47 Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Méregkeverés/semlegesítés Mf Mágiaismeret (papi) Af közös Herbalizmus Mf Mágiaismeret (boszorkány) Af gorviki (shadoni) Hátbaszúrás Mf Politika/diplomácia Af dzsad 2 Alkímia Af Lopózás 45% erv 3 Időjóslás Af Rejtőzködés 75% Pszi használat Mf 5 5 (4) Felszerelés: Sötét. hogy Razmund kényelmesedett el túlságosan. azonnal és hosszú ideig ható. kard 1 47 105 115 2k6+4 Tőr 2 48 90 95 k6+2 Egyk. néha egy-két napra is eltűnik. Erő 18 Állóképesség 16 Gyorsaság 17 Ügyesség 16 Egészség 19 Szépség 10 Intelligencia 7 Ép: 17 Fp: Harcértékek 62 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 38 82/6 93 - Másfélk. csatabárd 1 43 94 104 k10+4 Fegyver Mp: Ellenállás TME Pp: - A Razmund 5. Harsány. ő pedig – nem hallgatva társaira – elfogadta. barbár 26 éves. A szobájában a felszerelése mindig menetkész állapotban van. béltépő.

Jobban teszed. a látszatnál is erősebb fizikumú fickó. mert én is kalandozó vónék. Sushtar elég messze van Gorviktól. mulatni érkeztünk urak!” 4. de megakadályozzák. hogy kicsit körülnézzen az Erőd falai közt. hogy túl jól ment nekik. A fogadáson próbálja jól érezni magát. és a fogadás alkalmával testőrként mindvégig mellette marad. hogy egyszer bejusson a Fehér Fokba. ember. A három fiú négy megmaradt hajójukkal hagyta el Gorvikot. De ezt az Úrnő „emberei” – főként a helyettese Elissia Iannamon – udvariasan. viselkedése gyakran közönséges. férfi káosz-halál Ranagol hívő gorviki a Reminik egyik vezetője Erő 17 Ép: Állóképesség 11 Gyorsaság 14 Ügyesség 16 Egészség 12 Szépség 12 TME Intelligencia 14 Statikus Akaraterő 15 Asztrál Érzékelés 9 Fp: Harcértékek 42 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 23 61/6 101 - Ramiera 2 36 88 125 k6+1 Hosszúkard 1 29 75 117 k10+1 Dobótőr 2 33 72 103 k6+1 Ököl 2 33 65 102 k6+3 Fegyver Mp: Ellenállás Pp: - A M 1 5 29 29 Dinamikus - - 11 Egyéb - - 15 Teljes 30 34 150 . harcos 47 éves. Gorvikból üldöztetésük miatt kellett menekülniük. míg végül rátaláltak új hazájukra. Motiváció: Rég dédelgetett vágya volt már. másfélkezes kard. tsz. egykezes csatabárd. Jellem: (káosz-halál) Arcáról sosem fagy le a kaján vigyor. de még épp nincs túl közel Pyarronhoz. Apjuk halála után nem volt maradásuk. a vesztüket is az okozta. A kikötőben tesz egy sétát. Stílusa elég harsány.Kiemelt képzettségek Fegyverhasználat (mf. kalandozó felszerelés (összekészítve a szállásán). „Ismerem a fajtádat. hajítóbárd. Sokáig tartott. utóbb visszatér a Fehér Fokba. Farroccio Jellemzés: Két testvérével hozták létre a sushtari Remini házat. majd az ottani törzshelyén ebédel. kard) Mf Beszélt nyelvek Erdőjárás Mf közös 5 Pusztítás Af Fegyvertörés Mf erv 3 Ökölharc Mf Szexuális kultúra Af dzsad 2 Birkózás Mf Ugrás 25% Pszi használat - Felszerelés: Változó ruházat. A tárgyalások során komolyan hajlik az ádzzsával való együttműködésre. Ezek után az Úrnő kérésére már nem mozdul ki. Kinézet: Jól megtermett. „Nem az időt múlatni. tőr. Többször kísérletet tesz. Már ott is tengeri kereskedelemmel foglalkoztak. aki mindig drága ruhákban mutatkozik. közepes pajzs Megjegyzések: Ugrásból +5 Vé Motiváció: A modul idején csak az 1. közel harminc esztendővel ezelőtt. és ezt sokan nem nézték jó szemmel. Most végre eljött a várva várt lehetőség. Embereket és minden mozdíthatót próbáltak magukkal vinni. ha hitvány farkaskölök módjára most rögvest haza ódalogsz!” Remini. nap reggelén hagyja el az Erődöt.

Motiváció: Igazából nincs. a helyi kémhálózat beszervezett embere Harcértékek 44 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 23 42/16 97 - Tőrkard 2 32 54 111 k6+2 Tőr 2 33 50 99 k6 Fegyver Mp: 20 Remini. férfi káosz caedoni a Fogadás egyik fellépője. de ha nagyon akarja. Erő 10 Ép: Állóképesség 12 Gyorsaság 11 Ügyesség 16 Egészség 15 Szépség 14 TME Intelligencia 15 Statikus Akaraterő 16 Asztrál Érzékelés 10 Fp: Ellenállás Pp: 18 A kasztnélküli 23 éves. szülőhazájáról nem beszél. ez a két fő jellemvonása ennek az önmagával meghasonlott dalnoknak. hogy férjét ne dühítse fel. Jellem: (rend) Az a nő. Komoly célok nélkül tengeti életét. ember. aki egyébként otthon rendszeresen veri és mások előtt gyakran megalázza. 3k6 Fp / 6k6 Fp) Megjegyzések: Statikus pszi pajzsait más építette Jellemzés: A húszas éveinek elején járó leányzó állítólag gorviki felmenőkkel büszkélkedhet. csinos lányok. ékszerek. de nem kirívó. még mindig képes a figyelem középpontjába kerülni. aki sokat ad a külsőségekre. hacsak nem az. azonnali hatású. Öltözködése igényes. Varázsa az évek során már megkopott. bárd 33 éves. Kinézet: Középkorú. Kétség sem férhet hozzá. szintű. sötét hajú és szemű. Gyengéi a fiatal. ember. igazán dekoratív ifjú hölgy. aki egykori elveit és álmait már rég feladta. aki míg meg nem szólal. tsz. nő rend Farroccio Remini felesége Rounn Loandar 4. valószínűleg fájdalmas emlékeket őriz magában ebből az időszakból (részleteket lásd az „Álom a Két Hold alatt” című modulban). Együgyű teremtés. ha a férje nincs jelen. Sajnos többet beszél a kelleténél. hogy nem vetette meg az élet örömeit. minden férfi szívet megdobogtat. és ez különösen igaz. Jellem: (káosz) Felületesség és cinizmus. Kalianza M 2 6 Dobótőr 2 33 63 99 k6 18 18 Hárítótőr 2 31 46 +19 k6 Dinamikus - - 12 Egyéb - - 14 Teljes 20 24 151 . ramiera (6. biztosan igaza is van. „A férjem szerint néha sokat beszélek. hogy Farroccio Remini csakis a megjelenéséért vette el a kissé butácska Kalianza-t.Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Fegyverhasználat (ramiera) Mf Lélektan Af közös Belharc Af Kínzás Af gorviki (shadoni) Kocsmai verekedés Af Pénzügyek/birtokigazgatás Af Hátbaszúrás Af Etikett Af Ökölharc Mf Értékbecslés Af 5 5 (4) Pszi használat - Felszerelés: Előkelő öltözék. Kinézet: Feltűnően magas. Ez a vonzódás már beteges! Múltjáról. a napokban is …” Jellemzés: Látszik rajta. de egykor valóban jóképű lehetett. Ügyessége és Gyorsasága 5 körre 10 alá csökken. arcán már sokasodnak a ráncok. De ez a ruha valami csodálatos.

de a Fogadáson nem csak mint előadó van jelen. Ám akik nem így gondolkodnak. Motiváció: Hatalmának és családja pozícióinak megőrzése és kiterjesztése. férfi rend dzsad Dzsah hívő Sushtar vezetője Erő 13 Állóképesség 17 Gyorsaság 13 Ügyesség 12 Egészség 13 Szépség 8 Ép: 10 Fp: 42 Pp: - Harcértékek T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 15 43/2 97 - Hosszúkard 1 21 57 113 k10 Tőr 2 25 51 99 k6 Fegyver Mp: Ellenállás TME A M 3 7 46 46 - - Intelligencia 17 Statikus Akaraterő 17 Dinamikus Asztrál 13 Egyéb - - Érzékelés 12 Teljes 49 54 152 . viselkedése kimért. hisz családja rendelkezik a város legnagyobb kereskedelmi flottájával. de mindenekelőtt körültekintő. akik békével közelednek felénk és betartják törvényeinket. lant. „Túl régóta járom már a világot. és ha sors téged is annyiszor vert volna a padlóhoz. hogy minden a tervei szerint történjen. tsz. Senki nem tudja róla. megértenéd. hogy tartsa szemmel azokat a „művészeket”. Külön feladatul kapta. akkor további fegyverek. de kopottas ruházat. céljai megvalósításában kitartó és gátlástalan. harcos 38 éves. Hatalmát felmenői szilárdították meg. és a város szívesen látja azokat. rugós hárítótőr (rejtve). alapos és óvatos. ember. viselkedése kifogástalan. és az birtokolja a kereskedelmi jogok többségét. aki egyelőre sikeresen küzd a térségben befolyásának megerősítésén.Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Fegyverdobás (dobótőr) Mf Etikett Mf közös 5 Hátbaszúrás Af Legendaismeret Mf aszisz 5 Kötelékből szabadulás Af Mellébeszélés Af erv 5 Mászás 67% Lopózás 63% dzsad 3 Ugrás 35% Rejtőzködés 60% Pszi használat Af Felszerelés: Díszes. Kinézet: Öltözéke lenyűgöző. Ha épp nem a Fogadáson van. „Sushtar az én városom. miről beszélek. A fogadás alkalmával szeretné. Megjegyzések: Ugrásból +7 Vé Motiváció: Pénz! Már csak ez érdekli ezt a meghasonlott dalnokot. aki – mint jelenlegi sushtari ádzzsa – kilencedik éve tölti be ezt a posztot. …” 3. mint engem. Jellem: (rend) Hangulata többnyire komor.” Sushtari áddzsa Jellemzés: Eredeti neve Abret Hillam El Abadei. hisz ez az alacsony termetű férfiú mélyen ülő malacszemekkel és hihetetlenül vastag ajkakkal rendelkezik. akik majd fellépnek a Fehér Fok-i fogadáson. Mégis mindenkinek rendkívül előnytelen vonásain akad meg legelőször a szeme. Hatalmával előszeretettel kérkedik. Ennek érdekében mindegyikükkel megpróbál majd beszédbe elegyedni. Éles eszű és kiváló politikai érzékkel megáldott férfiú.

formás. 3 db dobótőr. Tény. csinos. hogy sokkal tartozik az Úrnőnek. hogy megkezdődött az átváltozás. durva. boszorkány 33 éves. hatalom amulett (40 Mp) 153 .Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Lélektan Af Lélektan Af közös 5 Vallásismeret Af Etikett Mf dzsad 5 Szexuális kultúra Af Politika/diplomácia Af shadoni (gorviki) Értékbecslés Af Birtokigazgatás Af Heraldika Af Jog/törvénykezés Af 4 (3) Pszi használat - Felszerelés: Díszes öltözék. hogy ő valóban nem mindennapi boszorkány. Ez a tény pedig nagyban befolyásolja viselkedését. Ha csak teheti nem folyamodik az ezekben a körökben megszokott finom módszerekhez. hogy ő valójában wier. aki kiemelte a mocsokból. tsz. Halálosan jól fogunk szórakozni. Bár esetenként felületes. nő káosz-halál dzsad Noir hívő a Fehér Fok Úrnőjének végrehajtója Harcértékek 45 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 13 48/7 84 - 17 Tőrkard 2 22 60 98 k6+2 15 Tőr 2 23 56 86 k6 Korbács 2 17 54 84 k3 Ököl 2 23 52 85 k2 Dobótőr 2 23 59 86 k6 Fegyver Mp: 64 Ellenállás Pp: 40 A M 6 3 40 40 Dinamikus 1 1 16 Egyéb - - 16 Teljes 47 44 Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Ökölharc Af Lélektan Mf közös 5 Méregkeverés/semlegesítés Mf Mellébeszélés Mf dzsad 5 Sebgyógyítás Mf Szexuális kultúra Mf gorviki (shadoni) Hátbaszúrás Af Etikett Af erv Álcázás/álruha Af Lopózás 61% Pszi használat Mf 3 (3) 3 Felszerelés: Feltűnő divatos öltözék. Az Úrnő kivételével senki nem tudja. a rangsorban alatta lévőkkel kifejezetten kegyetlen és lekezelő. tőrkard (5. „Gyere a szobámba. célratörő és kegyetlen. ékszerek. Sokak szerint szadista hajlamait valami gyermekkori trauma okozza. tőr.” Erő 13 Ép: Állóképesség 12 Gyorsaság 10 Ügyesség Egészség Szépség 16 TME Intelligencia 17 Statikus Akaraterő 13 Asztrál Érzékelés 8 Fp: Xyira 8. hogy a vele szemben támasztott követelményeknek megfeleljék. wier. így szokták háta mögött emlegetni a vele egyenrangú rendtagok. Jellem: (káosz-halál) Szenvedélyes. Kinézet: Széparcú. bár kicsit alacsony leányzó. Motiváció: Tudja. azonnal és hosszú ideig ható. görcs / halál). drága ékszerek. Férfiakkal nagyon rámenős. és azután sem vált meg tőle. szintű. korbács. mégis törekszik arra. míves tőr Megjegyzések: Statikus pszi pajzsait más építette Jellemzés: Az „Úrnő vadászgörénye”. 4 db hatalom itala. pedig nem épp erről van szó.

2. tsz. old. kék – arcot eltakaró – emámé. tsz. kiad. az Erőd alatti útvesztőben 160. fejvadászok a boszorkányrend elit fegyveresei 158. Fehér Fok-i rendtagok 0-6. Eunukok Szerepük: A Fehér Fok-i Boszorkányrend fegyveresei.) 107. akik hajlandóak akár életüket is áldozni a szolgálat során. Városőrök 1-2. Viadorok 5. Mindegyikük bal arcára a rend szimbóluma (fénygömb. verőlegények 0-2. tsz. harcosok a kalóztámadáskor. Gahul Bestiárium (2. sötétkék ruházat. harcosok 154. Hontalan zsoldosai 3. fegyverek. old. tehetősek kasztnélküli a játék során bárhol 156. kocsmában. old. tsz. boszorkányok a Fehér Fok boszorkányai 155. old. old. férfi rend Erő 13 Ép: Állóképesség 13 Gyorsaság 12 Ügyesség 13 Egészség 12 Szépség 10 TME Intelligencia 11 Statikus Akaraterő 13 Dinamikus Asztrál 13 Érzékelés 12 9 Fp: Harcértékek 30 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 18 40/13 86 - Rövidkard 1 27 52 100 k6+1 Ököl 2 28 44 87 k6 Fegyver Mp: Ellenállás Pp: - A M 3 3 Kis pajzs 1 19 40 +20 k6 12 12 Rövid íj 2 23 20 90 k6 - - Egyéb - - Teljes 15 15 Felszerelés: Bő. tsz. old. Kőgólem Bestiárium (2.) 222. 154 . tsz. a játék során a Hontalan irányítása alatt 161. old. polgárok kasztnélküli a játék során bárhol 156. Fanatikusak. „gladiátorok” a Fogadáson fellépő négy gladiátor 159. kiad. harcosok a helyi rendfenntartó erő fegyveresei 158. tsz. old. Zauder Bestiárium (2. Nemesek. old. old. az Erőd alatti útvesztőben 160. tolvajok a játék során bárhol 157. Testőrök 3-7. old. Művészek. tsz. harcosok ember. két oldalán 3-3 fénysugárral) van rátetoválva. tsz. Matrózok 1. MGT:0) Megjegyzés: A pszi pajzsokat rendtagok építették. Úrnő fejvadászai 3. old. old. old. Rablók. kiad. old.További NJK-k és Bestiák Eunukok a boszorkányrend fegyveresei 2. old. harcosok a tehetős és fontos személyek őrzői 157. kivert bőrpáncél (SFÉ:1.) 83. hajón 156. harcosok a temetődombi jelenet fegyveresei 155. akik az erőd és rend érdekeltségeinek védelméért felelnek. tsz. old.

mire számíthatnak. +5 Té. +29 MME. +1 Cé. de akár a város bármely pontján találkozhatnak majd velük a karakterek. boszorkányok ember. +6 Ké. férfi káosz-halál dzsad Harcértékek 40 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 20 50/4 95 - Jatagán 1 27 54 109 k6+2 Sarlókés 2 30 58 97 k6 Fegyver Mp: - Hontalan zsoldosai M TME 0 3 Garott 1 20 55 75 k10 2 30 54 96 k6 Intelligencia 11 Statikus - - Ököl Akaraterő 13 Dinamikus - - Asztrál 10 Egyéb - - Felszerelés: Teljesen fekete. +1 Ké. +29 Pp. +9 MME. mégis rövid ideig majd fel tudják velük venni a versenyt.): +5 Fp. Lopózás. Ez azt jelenti. +6 Cé. mint az Úrnő fejvadászai. és nem gondolnak a menekülésre. +6 Té. tsz-en Lélektan Mf. +5 Cé. fegyverek. +8 Mp. A modul idején Sushtarban három fő hatodik. harcosok ember. tényleg a legjobbak közül valók. A közönséges eunukoknál valóban jobb harcosok. tsz. +5 Vé Módosítók (6. de mivel uruk rengeteg pénzt kapott. és 6. +25 AME. öt darab ötödik. kivert bőrpáncél (SFÉ:1.Szerepük: A Fehér Fok-i Boszorkányrend tagjai ők. Asztrál 13 Egyéb - - Érzékelés 12 Teljes 3 3 Megjegyzés: Az 5. MGT:0) Érzékelés 13 Teljes 0 3 Megjegyzés: Ökölharc Mf. sivatagi rablók. hogy szolgálják a külhonit (azaz a Hontalant). +48 Mp. Erő 14 Állóképesség 14 Gyorsaság 14 Ügyesség 14 Egészség 14 Szépség 9 Ép: 11 Fp: Ellenállás Pp: - A 3. +1 Vé Módosítók (5. nyolc első. +5 Ké. Zsoldosok. tsz. tsz. Bár nem olyan jól képzettek. Összesen tizen vannak. és jól tudják. tsz. esetleg Antissjárás T/k Ké Té/Cé Vé/m Alap - 13 21/4 76 - Tőr 2 23 29 78 k6 Korbács 2 17 25 76 k3 Fegyver Mp: Ellenállás Pp: - A M Sp Módosítók (1. +25 MME. tsz. 45% 155 .): +30 Fp.): +25 Fp. addig kitartanak. +40 Mp. +9 Pp. +1 Té. arcot is elrejtő ruházat. hogy amíg nem hal meg közülük négy. Erő 9 Ép: 6 Fp: Fehér Fok-i rendtagok 0-6. +25 Pp. +6 Vé Szerepük: A temetődombi jelenetben lehet majd velük találkozni. Vakharc Af. és húsz nulladik szintű rendtag található. hisz volt idejük felmérni a terepet. fegyvereik esetleg mérgezettek. nő káosz Harcértékek 9 Állóképesség 11 Gyorsaság 13 Ügyesség 14 Egészség 13 Szépség 16 TME 3 3 Intelligencia 14 Statikus - - Akaraterő 13 Dinamikus - - Felszerelés: Változó. Főképp az erődben. Rejtőzk. +29 AME. +9 AME.

változó fegyverek. illetve lehetnek segítségükre bizonyos szituációkban. ékszerek. Művészek. Esés 35%. illetve amiket a szerepkör megkíván 6 Fp: Harcértékek 14 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 8 15/1 70 - Kés 1 18 19 70 k5 Ököl 2 18 19 71 k2 Furkós bot 1 10 22 84 k6 -10 -25 -20 Fegyver Mp: - Pp: Ellenállás Nemesek. Ugrás 25% Fegyver Mp: Ellenállás A M Szerepük: A játék során bárhol előfordulnak. férfi káosz Erő 13 Ép: Állóképesség 12 Gyorsaság 11 Ügyesség 13 Egészség 13 Szépség 10 TME 0 Intelligencia 10 Statikus Akaraterő 10 Asztrál Érzékelés 10 Fp: 18 Pp: - Harcértékek T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 12 33/3 85 - Rövidkard 1 21 45 99 k6+1 Ököl 2 22 37 86 k2 0 Kis pajzs 1 13 33 +20 k6 - - Furkós bot 1 14 40 99 k6 Dinamikus - - 10 Egyéb - - Felszerelés: Szegényes ruházat. tehetősek - A M Szerepük: Az események függvényében bárhol és bármikor bevethetőek a modul során. hogy konfrontálódnak velük a karakterek. ivókban. Leginkább a Fehér Fok-i Erődbe való bejutásnál fordulhat leginkább elő. de feltehetőleg nem támadják meg a karaktereket. tsz. illetve a kocsmákban.Matrózok Szerepük: A kalóztámadás alkalmával. 1. harcosok ember. polgárok kasztnélküli Erő 11 Állóképesség 11 Ép: Gyorsaság 11 Ügyesség 11 Egészség 11 Szépség 11 TME 1 1 Intelligencia 11 Statikus - - képzetlen: Akaraterő 11 Dinamikus - - Felszerelés: Változó Asztrál 11 Egyéb - - Érzékelés 11 Teljes 1 1 Megjegyzés: Képzettségek különféle szakmák. posztóvagy bőrvért (SFÉ:1. kasztnéküli Erő 11 Állóképesség 10 Ép: Gyorsaság 11 Ügyesség 11 Egészség 12 Szépség 11 TME 2 2 Intelligencia 11 Statikus - - Akaraterő 12 Dinamikus - - Felszerelés: Előkelő ruházat. MGT:0) 11 Teljes 0 0 Megjegyzés: Mászás 50%. hajókon és utcákon zajló összetűzések és verekedések alkalmával kerülhetnek összetűzésbe velük a karakterek. amiket a szerepkör megkíván Érzékelés 11 Teljes 2 2 7 Fp: 15 Mp: - Pp: - Harcértékek T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 12 33/3 85 - Kés 1 21 45 99 k6+1 Ököl 2 22 37 86 k2 Hosszúkard 1 13 33 +20 k6 -10 -25 -20 Fegyver Ellenállás A M képzetlen: 156 . változó fegyverek Asztrál 12 Egyéb - - Megjegyzés: Képzettségek.

Esés 20%. tsz-től Pszi Af és Sebgyógyítás Af Fegyver Mp: Ellenállás Pp: - A M Módosítók (5. Erő 13 Ép: Állóképesség 14 Gyorsaság 14 Ügyesség 14 Egészség 13 Szépség 11 TME 2 Intelligencia 12 Statikus Akaraterő 12 Dinamikus Asztrál 12 Érzékelés 14 10 Fp: Testőrök 3.. az 5. szintű (mind kint) • Bebra Hillam El Abadei: 3 fő 5. tsz. +4 Ké. Mászás 20%. +2 Ké. szintű (kint) • Obree Erkhamm: 2 fő 3. . tsz. +12 MME. szintű (hintón) • Ikrass Del Montara gróf: 1 fő 5. szintű (kint) • Morv en’Drokka: 3 fő 5. tsz. +8 Ké.): +10 Fp. szintű (hintón) • Gveldon il’Obrat: 1 fő 7. Erő 12 Állóképesség 11 Gyorsaság 11 Ügyesség 12 Egészség 12 Szépség 10 Intelligencia Akaraterő Asztrál Érzékelés Ép: 9 Fp: Ellenállás Pp: - A 1-3. szintű (kint) kint: az erőd előtt várakozó hintónál marad hintón: a hintó nem vár az erőd előtt. +16 Té. +12 Pp. 1 14 26 50 k6+1 Statikus - - Ököl 2 22 34 81 k2 Dinamikus - - Felszerelés: Változó. +10 Vé Módosítók (7. +12 AME. szintű (fogadáson) és 4 fő 3. tsz. +10% a fenti képzettségekre Módosítók (3. +21 AME. szintű (hintón) • Asdell Kvrenna del Haar: 3 fő 3.Szerepük: Az események függvényében bárhol és bármikor bevethetőek a modul során..): +5 Fp. Ugrás 20%. harcos (tolvaj) Harcértékek 15 T/k Ké Té/Cé Vé/m Alap - 12 30/10 80 - Tőr 2 22 38 82 k6 Rövidkard 1 21 42 94 k6+1 Fegyver Mp: - Rablók. +8 Vé. mégis jellemzően az általuk védelmezett személy közelében tűnhetnek fel. szintű (fogadáson) • Farroccio Remini: 2 fő 5. szintű és 1 fő 3. hanem a nap végén visszatér 157 . +20 Pp. Mf A fogadáson résztvevők testőrsége: • Sushtari ádzzsa: 2 fő 7. +8 Té. +20 Fp. +20 Vé + Fegyverh.): +1 képességek. +2 Cé. verőlegények M Sp TME 0 0 Könnyű nyílp. +20% a fenti képzettségekre Szerepük: Az események függvényében bárhol és bármikor bevethetőek a modul során.7 tsz.): +1 fizikai képességek. +1 Ép. szintű (fogadáson) és 4 fő 5. +4 Vé. +8 Té. fegyvereik esetleg mérgezettek 9 Egyéb - - 10 Teljes 0 0 Megjegyzés: Kocsmai verekedés Af. harcos (esetleg fejvadász) Harcértékek 35 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 20 45/4 99 - Hosszúkard 1 26 59 115 k10 Ramiera 2 28 63 113 k6+1 2 Jatagán 1 27 59 113 k6+2 - - Kis pajzs 1 20 46 +20 k6 - - Felszerelés: Helyzettől és a védett személytől függ Egyéb - - Teljes 2 2 Megjegyzés: Ökölharc Mf. Lopózás 20% 9 10 Módosítók (2. +4 Ké. tsz. szintű és 2 fő 3. +21 MME. +4 Té. +1 Cé. 5. +10 Fp.

Alapesetben az őrködő eunukok között az erőd teraszán és az erőd bejáratának környékén mindig van egy ilyen fejvadász. vagy konfliktusba kerülni. férfi rend Erő 13 Ép: Állóképesség 14 Gyorsaság 14 Ügyesség 14 Egészség 13 Szépség 13 TME Intelligencia 12 Statikus Akaraterő 14 Asztrál Érzékelés 9 Fp: Harcértékek 44 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 20 46/4 100 - Rövidkard 1 29 58 114 k6+2 Ököl 2 30 50 101 k6+1 Sarlókés 2 30 54 102 k6+1 Alkarvédő 1 20 46 +15 k6+1 Fegyver Mp: - Pp: Ellenállás 12 A M 4 4 12 12 Dinamikus 1 1 14 Egyéb - - 14 Teljes 17 17 Felszerelés: Mint az eunukoké. +5 Vé 158 fehér Sp kendő. Városőr 1. bár velük. posztóvért (SFÉ:1. Mf Szerepük: A helyi rendfenntartó erők. +1 Ép. fejvadász ember. tsz. falakon. +10 AME. MGT:0) 12 Teljes 2 2 Megjegyzés: Ökölharc Af Fegyver Mp: Ellenállás Pp: - A M Tiszt (2. 1 17 21 50 k6+1 2 Lándzsa 1 19 55 97 k10 - - Kis pajzs 1 16 33 +20 k6 Dinamikus - - 12 Egyéb - - Felszerelés: Világosszürke egyenruha. +10 MME. illetve helyzettől függ. Úrnő fejvadászai 3. +12 Té. +5 Té. tsz. +9 Pp. tsz. köztük élnek. Igazából nem is eunukok. +10 Fp. +1 Sp.Szerepük: Ők az Úrnő elit harcosai. Kapuknál. akik ezen kívül a város (csekély) szárazföldi haderejének gerincét alkotják. +6 Ké.): +1 képességek. Fegyverméreg (4. Feladata a veszély gyors felmérése és az annak kezeléséhez szükséges személyek azonnali értesítése bármi áron. tsz. +2 Ké. . szintű. A karakterek legkésőbb a temetődombi rajtaütés során találkozhatnak majd velük. + Fegyverh. férfi rend Erő 12 Ép: Állóképesség 13 Gyorsaság 13 Ügyesség 13 Egészség 12 Szépség 12 TME 2 Intelligencia 11 Statikus Akaraterő 12 Asztrál Érzékelés 9 Fp: Harcértékek 20 T/k Ké Té/Cé Vé/m Alap - 15 33/5 85 - Rövidkard 1 24 45 99 k6+1 Könnyű nyílp. A fogadás során a bálteremben is van legalább kettő közülük. fegyverzet. gyors és közepes ideig ható. harcos ember. bódulat / ájulás) Vezetőjük (5.): +6 Fp. +10 Vé. őrjáratban és a rendvédelem kapcsán lehet velük találkozni.

máskülönben helyzetétől függ. tsz. önként jött és tisztában van a viadal veszélyeivel. aki egy városban tartózkodó kalandozócsapat egyik tagja. Kétkezes harc Mf. Farroccio Remini „szabad” ember viadora. teli korbács okozta hegekkel. de összesen négyen vannak. Az erősorrendjük – melytől a szituációktól függően a Mesélő szabadon eltérhet – az alábbi felsorolás sorrendje szerint kezelendő.Szerepük: A fogadás egyik fő produkciója lesz az ő küzdelmük. • Sugat Forca Sanovick. Alacsony szikár férfi. Dekoratív. Képességeit Remini már sikerrel próbára tette a helyi cápaviadalon. onnan mentette ki a konzul. Ha közönség is van. Fegyverhasználat (tőr) Mf. Erő 16 Ép: Állóképesség 16 Gyorsaság 16 Ügyesség 16 Egészség 17 Szépség 13 TME 4 5 Intelligencia 13 Statikus - Akaraterő 15 Dinamikus Asztrál 14 Érzékelés 13 15 Fp: Viadorok 5. Vé: +10. Egy jó felépítésű és jóképű izmos dzsad. 159 . férfi Harcértékek 60 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 26 70/6 110 - Tőr 2 41 88 122 k6 Dobótőr 2 36 81 112 k6 Hosszúkard 1 32 84 126 k10 - Ököl 2 36 74 111 k6 - - Egyéb - - Teljes 4 5 Felszerelés: Viadal során egy ágyékkötő és egy tőr. aki egy gorviki tőröző. aki egy dzsad bahrada. a Sushtari ádzzsa rabszolga viadora. aljas és beképzelt fickó. A legfelső a „legerősebb”. Viadorok: • Loor. Birkózás Mf. Arrogáns. míg a szabad emberek magukban érkeznek a Fehér Fokba (őket a „Mentalista” átvizsgálja). de rabszolgánál nem lehet fegyver Fegyver Mp: Ellenállás Pp: - A M Megjegyzés: Ökölharc Mf. akkor Ké: +5. Belharc Mf. Ugrás 40% (+8 Vé) Különleges képességük: Ha egy-egy ellen küzdenek. • Izmel Abedal. megtermett északi. az Úrnő viadora szabad ember. A legutóbbi két házi viadal győztese. Sok pénzzel tartozik a Reminiknek. gladiátorok ember. Té: +5. akkor Ké: +5. Az értékeik az egyszerűség kedvéért egyformák. de a kráni határ közeléből származó orgyilkos. Té: +5. Ezt nem tudják. A rabszolgák fegyvertelenül urukkal. Morv en’Drokka (a Nagyherceg konzuljának) rabszolga viadora. Vé: +5. Xyira szervezte be. szőke. Egy laroquei hajón volt gályarab. kékszemű. • Erman Garm.

Éles és hegyes fegyverek sebzését felezni kell és a tűz ellen immunisak. Az elektromosság alapú mágia is csak a felét sebzi a normál sebzésének ezeken a gólemeken. old.: Jellem: Leírás: A gólemeket csak túlütéssel lehet sebezni. Mp. old.. 160 . 107.: Jellem: Káosz.Gahul Bestiárium II. Mp. Előfordulás: ritka Megjelenők száma: 1 Termet: E Sebesség: 60 (SZ) Támadó érték: 40 Védő érték: 80 Kezdeményező érték: 15 Célzó Érték: Sebzés: 1k6+2 Támadás/kör: 1 Életerő-pontok: 25 Fájdalomtűrés-pontok: Asztrál ME: immunis Mentál ME: immunis Méregellenállás: immunis Pszi: Intelligencia: átlagos Max. Kőgólem Bestiárium II. 83. Halál Necrográfiai osztály: IV. Előfordulás: nagyon ritka Megjelenők száma: 2 Termet: E (195cm. vérivó élőholt Leírás: A halott zabáló élőholt bűzének hatása a víz alatt nem érvényesül. 300font) Sebesség: 75 (SZ) Támadó érték: 75 Védő érték: 90 Kezdeményező érték: 35 Célzó Érték: Sebzés: 1k10 Támadás/kör: 2 Életerő-pontok: 12 Fájdalomtűrés-pontok: Asztrál ME: immunis Mentál ME: immunis Méregellenállás: immunis Pszi: Intelligencia: átlagos Max.

Ha áldozatát megpillantja. Képes az áldozat minden tárgyát és felszerelését is magából megformálni.Előfordulás: ritka Megjelenők száma: 1 Termet: E Sebesség: változó Támadó érték: 60 vagy változó Védő érték: 120 vagy változó Kezdeményező érték: 35 vagy változó Célzó Érték: –. Feje ocsmány. 161 Zauder Bestiárium II. ám a szellemi átalakulás során már bármilyen tevékenységet végezhet. legalább 10 körre van szüksége. sűrű. 5 szint Intelligencia: kiemelkedő Max. Ahhoz hogy áldozata minden tudásával. akkor mindez 30 kört vesz igénybe.: Jellem: Káosz. hatalmas agyának tekervényei tisztán láthatók. Halál Leírás: Ez az alakváltó a saját formájában – amivel jelen esetben a karakterek feltehetően nem találkoznak majd – áttetsző bőrű. koponyacsontja nincs. vagy változó Életerő-pontok: 25 Fájdalomtűrés-pontok: 80 Asztrál ME: 60 Mentál ME: 80 Méregellenállás: immunis Pszi: Pyarroni Mf. old. Mp. Képes bármely emberi (E) méretű lényt tökéletesen lemásolni. 222. Ám ha a lemásolandó személy asztrál. a következő körben külsőre már megkülönböztethetetlen az alanytól. vagy változó Sebzés: 1k10+2 vagy változó Támadás/kör: 1. . vörös szőrrel borított humanoid. képességével és emlékével rendelkezzen. A külső átalakuláshoz az említett 1 kör nyugalomra van szüksége.vagy mentálpajzsa nagyobb ötvenes erősítésnél.

hogy a térkép teteje melyik égtáj felé mutat. Szürkecsuklyás Testvériség 162 .hu/goribardomborzat. ha a karakterek odaérnek. az azt jelöli. Ellenben ha egy ajtó csukottan van berajzolva.: +15%” Csapdafelfedezés módosítójának jelölése: „csap. az arra utal.szurkecsuklyas. Lépték: a térképen) Forrás: www. vagyis hogy a hálós szerkezet egy egysége pontosan mekkora távolságnak felel meg. A lépcsők aljától nyíl mutatja a lépcsőn felfelé haladás irányát.: +15%” Kereskedő Hercegségek (Tájolás: északi. hogy azt általában zárják. hogy feltehetőleg nem lesz „kulcsra” zárva.a. Nyitott/zárt ajtók: amennyiben egy helyszínrajzon egy helyiség ajtaja nyitva van.Térképek Tájolás: arról tájékoztat. Lépcsők: egyes helyszínrajzokon növekvő hosszúságú párhuzamos vonalak jelölik a lépcsőket. Titkosajtókeresés módosítójának jelölése: „t. A zárnyitás módosítóját a helyiség leírásának elején – pl. hogy a térkép – mely általában hálós szerkezetű – milyen méretezéssel készült.: „zár: +15%” – formában jelöltem. Ez többnyire észak! Lépték: azt mutatja meg.jpg (részlet) Szerző: Domoly & Beelze.

Lépték: a térképen.Sushtar (Tájolás: északi. lábban) 1 – Fehér Fok Erőd 2 – Tavirózsa fürdő 3 – Kaszárnya 4 – Dzsad Bankház 5 – Régi piac 6 – Új piac 7 – Régi kapu 8 – Új kapu 9 – Kikötői kapu 10 – Dzsad mecset 11 – Dzsah imaház 12 – Antoh szentélyei 13 – Dreina templom. egyéb szentélyek 14 – Gilron szentély 15 – Krad templom 16 – Uwel rendház 17 – Domvik templom 18 – Ranagol szentélye (titkos) 19 – El Abadei palota 20 – El Hisszaim palota 21 – Numereim villa 22 – con Remini villa 23 – Városháza 24 – Fehér Liliom Háza 25 – Hajóácsok céhháza 26 – Kadír lángja rendház 27 – Széljárók klánháza 28 – Hínár móló 163 29 – Páva móló 30 – Narvál móló 31 – Fogadó a Tengerikígyóhoz 32 – Sushtar csillaga fogadó 33 – Dash háza 34 – Erkham háza 35 – Rodovek háza 36 – Zerkom háza 37 – Drokka palotája .

Sushtar és környéke (Tájolás: északi. Lépték: 1000 láb) 1 – Sushtar 2 – Árnyasvölgy 3 – Temető és Darton templom 4 – Dzsemal erőd 5 – del Haar család „kastélya” 6 – Akasztottak dombja 164 .

Fehér Fok-i Erőd (látkép a délnyugati oldalról. tájolása: északkeleti) 165 .

tájolás: északi) (északi homlokzat. tájolás: déli) 166 .Fehér Fok Erőd (déli homlokzat.

lépték: 3 láb) 167 .Fehér Fok Erőd (felülnézet) (tájolás: északi.

lépték: 10 láb) 0 – Szikla. melyen a világítótorony áll 1 – A barlang nehezen észrevehető bejárata a víz felől. 4 – Víz alatti (kb. 5 – A barlang belső (sötét) része. csak kérdezd. Az őrök az eszméletlenekre támadnak. minden 5Fp = 1Ép-vel. őrök. old. ha nincs térképészetük. Aztán visszazárják az ajtót. hogy merre fordulnak benne!) 8 – Hegyes cseppkövekkel teli 4 láb mély gödör. mások 2k10 Fp-t vesztenek. vagy kötéltánc.) Csak kis fegyver használható és tudni kell úszni. ha sok a felszerelés Ügyességpróba. visszhangos barlang. mely mögött valószínűleg egy járat lehet. 9 – Terem.) mentálszimbólum van (I. 600 font) sziklatömb a barlang oldalában. hogy rajzoljanak a játékosok. 6 – Egy elágazás. a parton egy 6 személyes csónak evezőkkel. Ez -3as Erőpróbával (ha valaki segít is -1-essel) nyitható.Fehér Fok Erőd (-1. Csekély felszereléssel a párkányon egyensúlyozva át lehet haladni. hisz azon kapkodva nem könnyű átjutni.5 láb széles. (Harc sötétben /a Ghaulnak nem/. 2 – Félhomályos. akkor érzéketlenül nagy eséllyel mindenki beleesik a gödörbe (Akaraterőpróba). kivéve az északi és nyugati oldalán. Hatására az alany képtelen varázsolni -100 Ké/Té/Vé.: 3 kör). benne a víz 3 láb mély. Ám a párkánnyal szemközti falon egy 50E Érzéketlenség (ETK 307. mely 6 láb hosszú és 1. Mivel ez halálos. Kéretik hangulatosan bemesélni őket! A terem keleti falán egy 100E Kábaság (ETK 308. ahol csak 60 cm.t. szint) (tájolás: északi. de ha hat a mágia. 168 . A gödörbe eső eszméletlenek 3k10. helyhez kötve. majd a menekülőket a cseppköves gödörbe kergetik. Benne középtájt mágikus láncra verve 3 Ghaul. -200 Cé. szélessége 1-3 láb. melynek segítségével (Erőpróba +4-el) kinyitható. 7 – Útvesztő.) mentálszimbólum van (I. hogy elájul-e. Kintről képtelenség kinyitni.a. melyet kintről egy jókora kő ajtó zár le. Ha a rossz ágon maradnak egy „végtelen” barlangrendszerbe jutnak. A belső oldalról két hatalmas (ott rögzített) lánc és egy ellensúly található. hagyd. vagy felemelni. Egy hatalmas (kb. Jobb-bal váltogatással mindkét irányból át lehet jutni. Aki még nem tapasztalt ilyet annak Asztrálpróba. mely nagyon nehezen észrevehető a befelé haladóknak (ha figyelnek Érzékelés –1). melyet az Erőd építői vájtak ki. 3 – Felfedezésének esélye (t. Bent amund szobordémonnak kinéző kőgólemek (2db).t. 1. -20 Erő/Gyo/Ügy (ne haljon meg!).5 láb mélyen) alagút.:+45%). víz alatt. old. és néhány órán át tartják belülről. Sötétség! Belmagassága 2.: 1 kör). (Mesélő.5 láb.

a. egyébként -30%). szint) (tájolás: északi. Köztük 2 db Vörös gyertya 40E (AME és MME. A többi gyertya csak elterelés.).:-10%) 5 – Rejtett titkosajtópár. 12 – Üres cellák. mely 1 láb magasságban hosszában keresztülszáll a folyosón. Cé: 55. könyv. Ez tényleg a következő ajtót nyitja. akkor is riadóztat. majd Futótűz (26Mp – 2 szegm. 3 – Rácsos acél ajtó. 50 cm-es ajtaját lakattal zárták le. 7 – Börtönfolyosó. 169 . A két ajtó közti térben egy pontosan olyan kar van. amit ha meghúz valaki. Kulcs helyett három koncentrikus tárcsával nyitható. lépték: 1 láb) 1 – Jókora kar a falon. 9. ajtajuk nyitva. kopogtatással felfedezni képtelenség. 39 gyertya hármasával. ha valaki érkezik.) az első ellenfélre.:+10%) 2 – Padlóba rejtett súlyérzékelő. 10 – Az elf nő szépen berendezett cellája. szék (a folyosó felé néző). Egy kőkocka kihúzásával nyílik. Szerszámokkal. tsz. (zár. 6 – Lépcső az 1. (zár. Behatolni. különleges zárral. Sebzés k3+MÉREG (Kobramarás). Itt a rend egy 5. Ezután hatalom itala. (zár.” Megfejtés ZÁR.Fehér Fok Erőd (0. Minden tárcsán 9 kyr betű (Ősi nyelv ismeret (kyr). (t. (csap. Külső tárcsa betűi: GEZÍPSÓVK. Asztal. a sarkon túl egy óriási kőtömbbel zárja le a folyosót. Bent is van egy Sárga gyertya (Hazugság 65 E).a. szétverni szinte lehetetlen (100 STP).:-15%). (zár. 4 – Ciszterna teteje. Belső tárcsa betűi: MFCNIŐRAB.: 5%). akkor a folyosóval szemközti falból egy apró dárdát lövell ki. újabb varázslat. Ezeket kell a szükséges állásba fordítani. (csap. 8 – „Őrhely”. és próbálja élve elfogatni magát. hogy elalszik-e) és 2 db Zöld gyertya (ebben Shaia titka nevű MÉREG). mechanika tudással és nehezített zárnyitás próbával esetleg kinyitható. lámpás. bemenekül a 12-es cellába. Ha bezárul. Taktikája: Füstidézés maga köré (5Mp – 3 szegm. Ha győzelemre áll. Pszi üzenet az Úrnőnek: „Riadó” (1 szegm). 13 – Rúnaüreg: a mágikus védőmező generálója. mint ami dárdát lövell a folyosón. csak a lépcső felőli oldalán van. Víztartalék van benne.) a gyertyák miatt. onnan. esetleg Nyelvismeret (toroni-Af(5)) + Írás/olvasás). A falakon magasan gyertyatartók. mely ha 50 fontnyi nyomás éri. Zár. de ha kulccsal jönnek és nem kiáltja az érkező a saját (az őr által ismert) nevét.: -40%). víz. Tűzgyújtás (3Mp – 1 szegm.:-15%) ismételt próba a kinyitásához. szint titkos járatába. A zár tetején egy kyr (nem toroni!) mondat: „Mond a szót. (t. hogy meghallja. de elég zajos. teli ősi rúnákkal. ha nem. Csak a cellákhoz van kulcsa. mi nyitja az ajtót.: -20%). 11.-ű tagja (lásd NJK-k) tartózkodik (váltás 8 óránként). Középső tárcsa betűi: YHBJÚLÁET. Biztos. Ráadásul 15 percig semmilyen módon sem nyitható. A belső oldalról két falon lévő kőkocka együttes benyomásával a falba visszasüllyeszthető.:-10%. Egy kőből rakott alakzat.

továbbá víz. szint) (tájolás: északi. 11 – Étkező: középen hosszában hosszú asztal. 170 . levelezései. szekrények. melyekből a novíciák tanulnak. díszes bútorzattal. teli ősi rúnákkal. eszköz. 12-15 – Novícia szobák (4 fős): emeletes ágyak.:-10%): a boszorkányok minimális harci tudásának oktatására szolgáló eszközök (tőrök. a falba vezetett üregen át a tengerszint alatt a tengerbe csurog az anyag. (börtön) szintre. tőrkardok.:-15%): rengeteg méregkeveréshez.:+5%): bezsúfolva bútorok. belül jól felszerelt alkimista műhely.Fehér Fok Erőd (1. 21 – Ruhák és egyéb női dolgok raktára (zár. dísztárgyak.a. hordókban ostrom idejére eltett élelmiszerek. 18-19 – Titkos élelmiszerraktár (t.:+15%. 5 – Fogadó szoba: kényelmes tágas helyiség. 7 – Novícia könyvtár: a rend azon könyvei vannak itt. szerződései. zár:+10%): amforákban. kopogtatással felfedezni képtelenség. 17 – Élelmiszer raktár (zár. apró lőfegyverek. tükrökkel. szintre 1 – Titkos járat a falban: mely a 2.:-10%): az első szoba inkább raktár jellegű a polcokkal és asztalokkal. 9-10 – Alkimista oktató (zár. 20 – Bútorok és eszközök raktára (zár. posztóvértek) a gyakorláshoz. falikárpittal. alkímiához és herbalizmushoz való alapanyag. krónikái. 8 – Fegyverszoba (zár. 2 – Alkimista labor (zár. gyümölcsök és azonnal fogyasztható ételek. lépték: 1 láb) 0 – Lépcsők a 2.:-15%): a rend kiemelten értékes (mágikus) könyvei.:+5%): alapvető élelmiszerek. 3 – Belső könyvtár (zár. hol a diákok a méregkeverés és a herbalizmus tudományát sajátítják el.:+5%) 22 – Rúna üreg: a mágikus védőmező generálója. szőnyegek stb. 4 – Mágikus raktár (zár. A fogadás ideje alatt mindben tartózkodik novícia (nulladik szintű boszorkány). Általában 3 őr van bent és 2 őrjáraton. sok festménnyel. körülötte székek. illetve elkészítésükhöz alapanyagok. Behatolni. 16 – WC: kő ülőalkalmatosság lyukkal. 23 – Eunuk őrszoba: priccsek és néhány fegyver van itt az őröknek. illetve a 3. 6 – Oktató terem: az északi és keleti fal mentén ülő alkalmatosságok.:-15%): különféle (főként boszorkányi) varázstárgyak. szintről vezet a 0.

szintre: rajta vastag szőnyeg. A börtön őrei itt járnak le. mely a 0. a lépcső 2 őre figyeli őket. közösségi szoba.:+5%) 14 – Beavatott rendtagok szobája (2 fős)* 15-19 – Beavatott rendtagok szobái (1 fős)* 20 – WC: kő ülőalkalmatosság lyukkal.: -15%. szintre 5 – Rangos rendtag lakosztálya. és a 3.:-5%) Régebbi rendtagok ismerik! 2 – Fő lépcső az 1. 8 – Bálterem: a fogadás. 13 – Beavatott rendtagok szobája (2 fős)* (zár. lépték: 1 láb) 0 – Lépcső az 1.:-5%) 6 – Elissia Iannamon lakosztálya (zár. 1 – Titkos járat a falban. zár. csak egy vödör található benne. E lakosztály fával burkolt előteréből nyílik egy titkos járat a falba. teli ősi rúnákkal. a szoba ízlésesen van berendezve. szintre (börtön). Nagy „U” alakú asztal. Négy őr mindig lesz itt az esemény alatt. mellesleg Noir szentély*: füstölők illata. 12 – Zárka: a tanítványokat büntetésképp ide szokták zárni.: -15%. 9 – Meditációs. 24 – Rúna üreg: a mágikus védőmező generálója. a falba vezetett üregen át a tengerszint alatt a tengerbe csurog az anyag. Jelenleg van lakója. (t. * A helyiségben tartózkodhat beavatott rendtag (első. 7 – Vendég lakosztály: a fogadás idején a művészek itt várakoznak a fellépésükig. szint) (tájolás: északi. 171 . 4 – Mellék lépcső az 1.:-10%): az Úrnő helyettesének gyönyörűen berendezett szobái.:-10%): ő épp nem tartózkodik a városban. illetve a 3. szintre: az Öregtorony szintjei közt itt történik a közlekedés. (zár. zár. ötödik vagy hatodik szintű boszorkány). kopogtatással felfedezni képtelenség. 21 – Beavatott rendtagok szobája (2 fős)* 22 – Beavatott rendtagok szobája (1 fős)* 23 – Giverre Cordeal (komorna/fejvadász) szobája: feltűnően puritán módon berendezett.:+5%) 11 – Xyira szobája: a fogadás ideje alatt jó eséllyel itt tartózkodik. 3 – Lépcső a 3.Fehér Fok Erőd (2. szintre: rajta vastag szőnyeg.a. a padlón ülő alkalmatosságok.a. szintre visz. 10 – Beavatott rendtagok szobája (4 fős)* (zár. A falon címerek zászlók és pajzán festmények. különösképp az étkezések helyszíne. (t. Behatolni.

értékes dísztárgyak. lépték: 1 láb) 0 – Lépcső a 2.:-15%): a fogadást követően Nelkom il’Obrat és a testőre száll meg itt. 5 – Vendégszoba (zár. és a 0. szintre (börtön) visz. ékszeres ládika stb. fésülködőasztal. Gnorden száll meg itt. mely a 2. szintre 1 – Titkos járat a falban.:-15%): a fogadást követően Gveldon il’Obrat száll meg itt.:-25%): gazdagon berendezet.:-5%) 2 – Lépcső a 2. a kerengőn körben pedig nyolc őr tartózkodik. 8 – Terasz.:-15%): a fogadást követően Asdell Kvrenna del Haar és unokaöccse.a.:-15%): a helyiség rendben tartva. A fogadás idején a terasz északnyugati része lesz lekerítve a gladiátorviadal helyszíneként. 4 – Razmund szobája (zár. tükrök. zár. (t. A belső szobában baldachinos ágy. 6 – Vendégszoba (zár. A kerengő délnyugati sarkából híd vezet át a világítótoronyhoz. Itt mindig egy őr. szint) (tájolás: északi. intarziás bútorok.: -15%. 172 . szintre 3 – Fehér Fok Úrnőjének lakosztálya (zár.Fehér Fok Erőd (3. 7 – Vendégszoba (zár. az ágy mellett egy hatalmas hátizsák kalandozó felszereléssel.

lépték: 1 láb) 1 – Csigalépcső a 4. ágy. Íróasztal. hintaszék. térkép. szintről. szint) (tájolás: északi. Régen csillagvizsgálónak vagy megfigyelőszobának épülhetett. jegyzetei.:-25% 1 – A Fehér Fok Úrnőjének privát szobája: ide senkit sem enged be. szint) (tájolás: északi. 2 – Csigalépcső az 5.Fehér Fok Erőd (4. Személyes dolgai. szintre Fehér Fok Erőd (5. Az Erőd mágikus védelmének működése okán. zár. 173 . lépték: 1 láb) 0 – Lépcsőfeljárat (NEM TITKOS!) a 3. az Úrnő itt szokta végrehajtani a védőmezőn kívülre tartó varázslatait. szintre le 2 – A Fehér Fok Úrnőjének kilátó szobája.

konyha 12 – Élelmiszer raktár 13 – Fűtőterem előtere 14 – Fűtőterem 15-16 – Fa és szén tároló 17 – Tűzhely (Kazán): mögötte apró „medence” melyet a kazán fala melegít.Tavirózsa fürdő (tájolás: északi. az egyetlen (7-es helyiségbe mutató) sárgán gőz áramlik. hanem vastag függöny zárja le. 2 – Vendégfogadó előtér: itt őrök és általában a tulaj fogadja a vendégeket.5 láb magas fallal védett. A többi helyiség bejáratát nem ajtó. 174 . * Csak a 2. 3 – Öltözőhelyek (fa elválasztókkal) 4 – Tisztálkodó hely dézsákkal 5 – Fürdőterem 6 – Szauna (száraz) 7 – Gőzfürdő 8-10 – Privát (masszázs) helyiségek 11 – Személyzeti helyiség. Piros (sötétebb) csöveken meleg levegő. 2. lépték: 1 láb) 1 – Udvar. 11. 13 helyiségeknek van valódi (zárható) ajtaja.

Városrészlet fogadóval (tájolás: északi. lépték: 5 láb) 175 .

lépték: a térképen. lábban) 1 – Sushtari út 2 – Fűrészmalom 3 – Bábaasszony háza 4 – Temető (domb) 5 – A Rom (találkahely) 6 – Föld alatti alagút 7 – A magányos fa 8 – Patak 176 .Árnyasvölgy (tájolás: északi.

Mellékletek Címerek 177 .

mely az idegrendszeren keresztül hat. Elkészítésekor a célszemély hajtincsén túl 5 karátnyi (1g) porrá zúzott Füstkvarcot is a gyertyaviaszba kell keverni. ám megközelítő becslést tud mondani az. a célszemélyt megérinti. mely vagy hatástalan. és mindig abba az irányba lobog. szintű fegyverméreg. Enyhébb esetben émelygést. SHAIA TITKA 4. azzal egyéb dolgot meggyújtani nem lehet. szintű fegyverméreg. szintű fegyverméreg. szintű keringési rendszerre ható étel-. A gyertyához kötött személy halálát követően a gyertya kialszik. és hatása közepes ideig tart (1k6 óra). A gyertya „túlvilági” lángja hőhatással nem jár. súlyosabb esetben 6k6 Fp elvesztésével jár. Izomrendszerre hat. akkor a gyertya 1 szegmens alatt csonkig ég. és végérvényesen használhatatlanná válik. Gyors hatású (1k6 kör). Ellene mágiaellenállás nem dobható. súlyosabb esetben különös bódulatot okoz. ital-. minél közelebb van a gyertya a hozzá szimpatikus úton kötött személyhez. illetve kontaktméregként alkalmazható szer. amerre a célszemély található. de csak rövid ideig (1k6*10 perc). Gyors hatású (1k6 kör). szintű idegrendszerre ható méreg. Annál hevesebben ég. A megmérgezett személy Ügyessége és Gyorsasága 5 kör erejéig 10 alá csökken. aki a gyertyát a kezében tartja. Ha az. aki ismeri a gyertya működését. melynek során az áldozat Akaratereje 3ra csökken. Hatása azonnali (k10 szegmens). Pontos távolságot nem. Szörnyű fájdalmat okoz. és görcs esetén hosszú ideig hat (1k6 nap). hogy azt a személyt megkeressék vele. és a hatása rövid ideig tart (1k6*10 perc). és arra szolgál.Mérgek ALTATÓ 3. 178 . vagy alvást okoz. mely azonnal (1k10 szegmens) kifejti egyszeri hatását. Az égő gyertya lángja egy holdhónapon át természetes módon nem alszik ki. KOBRAMARÁS 5. mely enyhébb esetben 3k6. mivel azt képtelenség újból meggyújtani. Varázslatok FÜRKÉSZGYERTYA Típus: Szimpatikus mágia Mana-pont: 44 Erősség: 6 Varázslás ideje: lásd a leírásban Hatótáv: lásd a leírásban Időtartam: speciális Mágiaellenállás: A varázstárgyat egy személyhez szokás kötni. VÉRIZZÍTÓ 6. Gyengébb hatásként bódulatot máskülönben ájulást okoz. így minden egyértelmű és határozott szóbeli utasítást azonnal végrehajt. Görcsöt vagy halált okoz. Gyorsan hat (1k6 kör). és így megsemmisül. ERLONN KEZE 7.

amely a hercegi fővároson kívüli többi nagyváros vezetőjét illeti meg. ezért részben megtarthatta önrendelkezési jogát. A hercegi fővárosa Laroque. miről milyen infót gyűjtöttek. amely tárgyalások útján csatlakozott Ennaimhoz. alább egy általános verzió lett kidolgozva) • Sushtar térképe Vaktérkép. A porta általában egy-két bejárattal. valamint a fogadás programja • Vagyonlevél Egy 25 arany előlegről szóló váltó. 2727-ben. tehát: XA-NŐ-JO-BB-CO-MB-JÁ-NT-ÉP-ET-TH-EG 179 .: A NŐ JOBB COMBJÁN TÉPETT HEG. porta: A sushtari városszerkezet egysége. Ez a titoksírással a következőképp fest: EGTHETÉPNTJÁMBCOBBJONŐXA Megfejtése. sz. és ha nem elég alapos a fémlapka ottléte felett könnyen el is siklik! Az elrejtett véset szövegének megfejtéséhez legalább Nyelvismeret (khors. Querra nemzetség: Ez a Meironqueből származó nemzetség alapította Ennaim hercegséget P. Mindenki a mithrill érmét veszi észre rögtön. Általában 3-7 lakóépület mely egy központi udvar körül áll. Jelenleg II. Egy portán általában több család lakik. eredeti jelentése: parancsoló. • Szószedet Arckép (miniatűr) az elf nőről • Pecsét Rézből készült. tisztelt Mesélő! • Fehér Fok vázlatos leírása • A fogadásra meghívottak listája pár szavas jellemzéssel. azaz kráni) Af (2) (tán egy szótár) és Írás/olvasás kell. Ha nincs Térképészetük. hogy a dzsad eredetű Sushtar volt az első olyan város. a házak ablaka és ajtaja az udvarra néz. Querra’ke Gazbaar tölti be ezt a titulust. Bele egy mithrill érme és egy vésetekkel ellátott fém lapka van rejtve. akkor ebben (mármint a jelölésben) ne segíts nekik. mert páros betűszám kell). Az elnevezés onnan származhat. Pl. Kiadandó anyagok A ládika tartalma: • Levél a megbízótól (Ennek szövege jelentősen függhet a csapatkoncepciótól. amit csak a sushtari dzsad bankházban lehet beváltani a Feloldozás havának második hetében.ádzzsa: dzsad eredetű kifejezés. A véset a játékos karakterek valamelyikének valamilyen személyes azonosító jelről informál. melyben mindenkori Nagyherceg uralkodik. Az épületek és a köztük húzódó falak tartják távol az idegeneket. A játékosok majd ezen vezethetik (bejelölhetik) hogy hol mi van. Ennaim kereskedő hercegségben használatos titulus. Közös nyelven helytartóra szokás fordítani. Később a többi város helytartóját is ádzzsa titulussal nevezte ki a Nagyherceg. kapuval rendelkezik. A pecsét csak egy bizonyos átló mentén törhető „könnyen” ketté. hogy a szöveg végéről kezdve 2-2 betűnként kell olvasni a szöveget (az X azért van benne.

A bizalmatlanság és a gyanakvás a hosszú élet titka. de a jutalom sem lesz épp megvetendő. hogy egy számomra fontos ügyben közbenjárjatok. Mert ugye mindig van valaki. Q. Társaimmal együtt már régóta nyomon követjük a ténykedéseteket. ha ehhez hasonló üzenetekkel zaklatják őket. Az esetleges visszautasítás okán ti is egy újabb megoldandó problémát jelentenétek a számunkra. pontosabban egy elf nőt. hogy az ordani követ ajánlotta nektek a fürdőt. hogy megbizonyosodjék valódi kilétetekről. majd előadjátok kéréseteket. míg másokat Ordan végrehajtói zaklatnának kellemetlen kérdésekkel. a kapcsolatfelvételhez menjetek a város Tavirózsa nevezetű fürdőjébe. ha a hogyanok és miértek tekintetében egyelőre nem elégítem ki kíváncsiságotokat. és ott egy „valódi” csontkovácsot kérjetek az Ibarában szerzett nyaktáji sérülés miatt. Ahhoz. egy arcképet és némi előleget. hogy ezt kihasználhassátok. hogy a segítségemre tudtok lenni. Az egyik társam – nevezzük Hókának – a várostól nyugatra található Akasztottak dombjánál fog várni titeket.Vándorok! Tisztában vagyok azzal. Őszintén remélem. Segítségképp előre elintéztem nektek egy „szívességet” a város árnyékjáróinál. sokak számára okozna fájdalmas perceket. hát egy-egy mithrill érmével fogom jutalmazni szolgálataitokat. Hamarosan találkozunk. Sushtar térképét. Tehát amikor úgy döntöttetek. Tisztában vagyok a közelmúltban általatok véghezvitt tettek részleteivel. Ezt a hölgyet kellene kimenekíteni és biztonságban eljuttatni ezen hónap második hetének a harmadik napján egy megadott helyre. és persze ha egyéb kívánságotok nem lesz. Ezek az „esetek” engem meggyőztek arról. akit a régi klánja látna „szívesen” viszont. tegyetek velem kivételt. Azért. hogy az erőd az említett hét második napján egy fontos politikai fogadásnak lesz a helyszíne. Mindazonáltal kérlek Titeket. Ha vele tudatjátok. a harmadik nap első két órájában. Mellékelem továbbá a Fehér Fok leírását. 180 . Talán már hallottatok a sushtari Fehér Fokról. A rendezvény megkönnyítheti a bejutásotokat és jóval nagyobb zűrzavart okozhattok egy-egy figyelemelterelő eseménnyel. hogy a magatok fajta világjárók nem nézik jó szemmel. Erről és a résztvevőkről mellékelek nektek néhány feljegyzést. Emellett jó pár fontos kérdésre tudunk megnyugtató válasszal szolgálni. akkor ezt a levelet – a Fehér Fok és a fogadás leírását – helyezzétek vissza a ládikába és adjátok át a hajó kapitányának. A saját biztonságotok érdekében jobb. Ebben az épületben tartanak fogva egy nőt. a ládikában található pecsétet adjátok át neki. hogy alkalmasak vagytok arra. Tehát a véletlenségből egy-két rossz helyen kimondott szó. hogy sikerült meggyőznöm benneteket. ahol is az Erődről elnevezett boszorkányrend székel. a klán meg fog keresni titeket. Amit kérek az nem apró szívesség. De erre inkább nem is akarok gondolni. hogy a tolvajklán – a saját biztonságotok végett – nem tudhatja meg valódi célotokat! Az említett időpont megválasztásában az is közrejátszott. Fontos megjegyeznem. Erről a helyről csak a sikeres szabadítást követően tájékoztatlak benneteket.

181 .

A városban gyakran megforduló varázstudók olyannyira tartanak ettől a védelemtől. A Gályák tengerének északi partján minden nagyobb városban fenntartanak egy-egy gyönyörházat. lélek. Ez egy kétszintes épület. Valószínűleg a védőköröknek. Az itt székelő Fehér Fok-i boszorkányrendet háromszáz évvel ezelőtt alapította. Ablakait erős fém rácsok védik. E mellett háremhölgyként és szeretőként leányokat adnak el a térség tehetős férfiúi számára. Ennek belső udvarán díszes kert található. mely a város délnyugati szegletében helyezkedik el. melynek közelében mindig vannak őrök. ám jóval díszesebb épület a rendhez kerülő leányok szálláshelye. közelében mindig eunuk őrök posztolnak. A másik hasonló kinézető. hogy az erőd közvetlen közelében nem is hajlandóak képességeiket alkalmazni. amelyek fölé az északnyugati szegletében található „Öregtorony” két további szinttel magasodik. Az erődhöz még további két épület tartozik. Állítólag afrodiziákumokkal. mely az erődhöz vezető kaptató keleti oldalán található. melyen szintén mindig őrök állnak. a Gava el Hanur – nevét arról a fehér színű kőzetről kapta. Az erőd harmadik szintjén mellvéddel megerősített kerengő visz körül. bejárata a belső udvar irányába nyílik. magas ablakai. A rendet a Fehér Fok mindenkori Úrnője vezeti. melynek természetéről nem sokat tudni. E két utóbb említett épület közt fal és megerősített fémkapu tartja távol a hívatlan látogatókat. A hagyományos erődökön megszokottakkal ellentétben lőrések nincsenek a mellvéden.A Fehér Fok-i Erőd – vagy ahogy a helyi dzsadok nevezik. Állítólag ebben az épületrészben található a Fehér Fok Úrnőjének rezidenciája. fémből készült bejárata az északi oldalon nyílik. így legalább húsz láb magasba tör. 182 . A városszerte bevehetetlennek tartott erődöt – talán épp Godon leszármazottjai – komoly mágikus védelemmel is ellátták.és manacsapdáknak köszönhető.és kiképzőhelye. hogy esetlegesen sikeres mágikus bejutásról senki nem tud. melyből a masszív erőd és a hozzá tartozó mágikus világítótorony épült. melyhez istálló is tartozik. bájitalokkal és információkkal is kereskednek. A harmadik szinten annak teljes déli felét elfoglaló hatalmas terasz található. Az épületnek csak a felső két szintjén vannak – alig két arasz széles – hosszúkás. Legalább három szintből áll. Ez a több ezer esztendős épület. Egyetlen. a település egyik szimbólumává vált. az akkori ádzzsa első felesége. Az egyik az eunukok szállás.

az ádzzsa édesapja. csak az biztos.A Fehér Fok Úrnője lesz az esemény házigazdája. Biztos információk vannak arról. A tervek alapján a fogadás valamikor a sötétség órájának környékén fog befejeződni. de a hivatali székhelye a városházán található. még nem tudni. aki a Sushtari palotájából érkezik a fogadás helyszínére. életére saját emberei és a helyi kémhálózat ügyel. Feltehetőleg meghívást kapott Obree Erkhamm. a helyi hajóépítők céhének vezetője is. Az ádzzsa a családi palotában él. Valószínűleg testőrök fogják kísérni mindenhova. Az estélyen részt vesz a város ura a Sushtari ádzzsa is. 183 . arról nem tudni semmi biztosat. Kilétéről nincs pontos információ. A flyep-i kormányzó is meghívást kapott. táncosnő és egyéb produkciók fogják szórakoztatni az egybegyűlteket. A városban őt pozíciójából adódóan kiemelten kezelik. Feltehetően a rierai il’Obrat család valamelyik tagja érkezik ezzel a céllal a városba. esetleg leánya is. közben muzsikusok. hogy a páva-mólón fog kikötni az őt hozó hajó a fogadást megelőző nap délutánján vagy a fogadás napjának reggelén. A rierai ádzzsa titkos követe is jelen lesz a fogadáson. aki talán fiával együtt fog megérkezni. A fogadáson a nyitóbeszédet követően – ami a madarak órájában várható – egy hosszú lakoma következik. Az értesülések alapján ez a képviselő egy helyi nemes. hogy a Szürkecsuklyások egyik tárgyalóképes képviselője is ott lesz az eseményen. de hogy mikor és hová. az ennaimi Nagyherceg sushtari konzulja. hanem csak képviselője útján lehet ott az eseményen. Minden bizonnyal lesz a vendégek által foglalkoztatott gladiátoroknak néhány viadala. Szintén kiemelt vendége lesz a fogadásnak Bebra Hillam El Abadei. Ami biztos. melyet hagyományosan meg szoktak rendezni és melyen egyetlen tőrrel küzdenek meg a bajnokok. A szervezés részleteinek lebonyolítását egy Elissia Iannamon nevű rendtársa végzi. hogy elfogadja-e. Feltehetően vele tart majd felesége. vagy tehetős személy özvegye lesz. Hogy a két testvér közül melyik lesz ott. Szintén meghívást kapott Morv en’Drokka. Feltehetően néhány tárgyalást és megbeszélést fog megejteni a többi meghívottal. hogy nem személyesen. Ám az még bizonytalan. Az egyik igen befolyásos és az ádzzsát nyíltan támogató család a Reminik is képviseltetik magukat az eseményen. ám jelen állás szerint nem vesz részt a fogadáson.

php?image_id=1917 Szerző: Pozsgay Gyula Forrás: http://lfg.php?image_id=680 Szerző: Lipták László 184 .Forrás: http://lfg.hu/art/details.hu/art/details.

ha a mindenkori játékosok tisztában vannak karaktereik képességeinek határaival. Daru.kalandozok. Baraadheik városa IDŐPONT: P. Crowstone. amelyben vérmérsékletétől és stílusától függetlenül szinte bármely kalandozócsapat érvényesülhet. bővített formáját azonban csak most. Cz. rendezett. Maga a modul a 2007-es Nyári Táborunk alkalmával került lemesélésre. sz. MagyarGergely és Scylla. Akik kedvet éreznek hozzá. Krad kvartja E Írta: Sneer z egy viszonylag könnyebben játszható történet. Megszületésénél közösségünk tagjai közül sokan bábáskodtak. e gyűjtemény szerkesztésekor érte el. Végső.pdf 185 . azok számára a verseny során érvényben lévő karakteralkotási szabályokat az alábbi linken tettük elérhetővé: http://www. Ezzel együtt szerencsés. SZINTŰ KALANDOZÓKNAK HELYSZÍN: Abaszisz.hu/kalandozokutjan/nyt2007.ÁLOM A KÉT HOLD Á ALATT A 4-6. hogy e modult versenykörülmények mellett teljesítsék. Név szerint Andoron. 3690.

NAPJA Ébredés A találkozó A megbízatás hátterében A gyűrű A merénylet Uwel bosszúja A hajó Vacsora a hajón Kerülő utakon 197 197 197 198 199 199 200 201 201 202 A MODUL 2. NAPJA A rajtaütés A leszámolás 211 211 211 186 . NAPJA Baaradheikben Chacal megpróbáltatásai A gyűrű kísértése Chacal keresése Újabb merénylet A szerelmes némber Találkozás Omakkal 203 203 204 204 205 207 207 208 A MODUL 3.Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 186 HANGULATKELTŐ NOVELLA 188 KONCEPCIÓ 191 ESEMÉNYSOR 191 HÁTTÉR Előzmények 192 195 KÖRÜLMÉNYEK Időpont Időjárás Időszámítás Manaháló Helyszín 196 196 196 196 196 196 A MODUL 1. NAPJA Uwel visszatér Kitör a káosz Chacal követői Az újabb megbízatás 209 209 209 210 210 A MODUL 4.

A MODUL 5. NAPJA Az Oroszlánölők 213 213 BARAADHEIK VÁROSA 213 BARAAD-SZIGET Baraad címere Baraad történelméről. NAPJA A viadal 212 212 A MODUL 6. NAPJA A beszéd és a bál 212 212 A MODUL 7. politikájáról A Baraadi belpolitika Baraad-szigeteki családok Tordein Ház Beknard Ház Nobun Ház Tolcador Ház Don Corrido Ház -En Kossylor Ház Dal Ergan Ház La Terrogh Ház -on Trissar Ház Del Asseris Ház -en Yrdaquor Ház Rogiar Ház Vilenas Ház se Krollgor Ház Lorgahf Ház A Baraad-szigetek rontásérsekei 217 217 218 221 223 223 224 225 226 227 228 228 229 230 231 232 232 233 234 234 235 LEÍRÁSOK A merénylet Karvel Nyári lak A bál 238 238 240 240 246 NEVESÍTETT NJK-K 249 TOVÁBBI NJK-K ÉS BESTIÁK 267 TÉRKÉPEK Abaszisz Caedon Baraadheik Egy fogadó 270 270 271 272 273 MELLÉKLETEK Varázstárgyak Mérgek Versek 274 274 275 276 187 .

nem holmi nincstelen jöttment szeretne besurranni a fogadók királynőjébe. pedig ez ebben a pillanatban abszolút mellékes körülmény volt. és akkor még olcsón megússza! És még van képe kérkedni... kettesével szedte a fokokat. láthatóan keresett valakit. hol a késői óra ellenére is a számtalan ablakon átszűrődő fény jelezte. hogy az ezüstgyűrűvel varkocsba fogott őszbe hajló üstökét megregulázza. – Szóval elhiheted. Ez meg hova lett? Lothar Kosztasz. Örömmel konstatálta. annak emeletein..Hangulatkeltő novella Az északról jött férfi magabiztos léptekkel érkezett Torozon tavernájának főbejárata elé. kezéből a hangszer is megszokott helyére került. Kiverik belőle a szart is. A nagy tömegre óhatatlanul is jellemző bűzt mandulaillatú füstölők tették elviselhetővé. majd helyet foglalt. 188 . hogy micsoda hódítás. majd határozott léptekkel indult meg a városok városának egyik legismertebb épülete felé. Az egyszerű szemlélő azt hihette. az estares-i szabású nadrág. sokaknak hosszúra nyúlt az éjszaka. A kinti hideg szelek után jól esett neki a barátságosabb miliő. a megerőltetéstől fordult bíborszínbe az ábrázata. Valamit furcsállhatott.. mégis gyorsan átlátta. ahogy tekintetét végigfuttatta az illusztris épületen. Közben sokat megélt tekintetét kutatón fúrta a füstös levegőbe. hogy jó pár üres szék árválkodik a közeli pult mellett. így arrafelé vette az irányt. mert értetlenül rázta meg fejét. Közben fejével biccentett a rá pillantó szolgálólány felé. Az egymástól nem túl távol elhelyezett lámpások fényében sorra ismerte fel a baloldali ajtók számait. Bent a vártnál nagyobb zsivaj és lomhán terpeszkedő füst fogadta az érkezőt. amikor szóltam neki.. Szóval mit óhajt a . ha az öreg rajtakapja őket. – Ez a hü1ye gyerek! – forrongott magában – Pedig amilyen. Az értékes hangszert maga elé tette. hogy a főnök egyetlen szeme fényét láttam beosonni azzal a jóképű aszisz dalnokkal a kétszáztizenhármasba! – Ajjaj. hogy Torozon talpnyalója milyen képet vágott. A két leányzó Selmo fájdalmával az arcán. "Gyere el este!" "Majd meglátod!" Az eszementnek tűnő rohanás a második emeleti galérián ért véget. hogy az emelet tizenhármas szobáját a jobbra futó folyosón kell keresnie. Mialatt az idős bárd végigtekintett a fakazettás folyosón. A célhoz közel válláról leakasztotta a fonott bőrszíjon függő mandolint. hét . de a beszélgetés fonalát meg nem szakítva őgyelgett közelebb. Az ajtónállók nem álltak útjába.. Öles léptekkel szedte lábat a süppedős dzsad szőnyegen. csak ő lehet az. amint felfelé kaptatott a taverna brokáttal borított lépcsőjén. korát meghazudtoló módon. Bal kezével elgondolkodva morzsolta kecskeszakállát. – Öt. hát én nem szeretnék egyik helyében sem lenni. szobát pedig egyszer sem nyittatott. A selyem mellény. az awern bőr csizma és a kezén viselt fél tucat gyűrű drágaköveinek szikrázó kacsintásánál nem kellett jobb bizonyíték. Bár élete során csak néhányszor járt még itt. aki hasonszőrű barátnőjével köszörülte a nyelvét épp valakin.

melyet eddig a fejébe tóduló vér szavának hitt. többre a helyzet okán úgysem volt idő! – A lány? – Őőő.. mint amivel néhány hónappal ezelőtt megérkeztek. Minden bizonnyal az intézmény tulajdonosa. feltépte a belső szoba intarziás ajtaját. – Most tűnj el. Az utazónegyedben átlagosnak mondott szoba felszerelésébe tartozó utazóláda és szekrény ajtaja nyitva.Az ajtók ilyetén. a lépcső irányába kapta a fejét. Az öreg oda. számmal való ellátásának hagyománya is Erionból származik. Közben az ajtó melletti sarokba tolta. majd kopogásra emelte jobbját. Mestere váratlan feltűnését az ajtóban. amikor váratlanul feltárult az ajtó. és tovább rótta az ajtó és ablak közti köröket. hogy amaz felfogta az elhangzottakat.. A mozdulatlanságra és vakságra kárhoztatott perceket az átkozott előtérnek a sarkában. amikor a megtermett libériás szolga az ajtóval együtt az előtér padlójára zuhant. Látszik. A végtelen hosszúságúnak 189 .. hogy valaki véletlenül beléje botlik. A szoba közepén csomagok.. hevesen gesztikulálva hozzátette. mint az itt töltött idő hossza indokolná. tökéletes szabású és feltehetőleg méreg drága köntösben. Újfent végig gondolta az elmúlt órák eseményeit. minden kétséget kizárólag az általa imént megmászott lépcső felől felhangzó léptek zaja. de jóval több. – Képzelheted. de a kíméletlenül őszinte válasz beléfojtotta a szót. akik egykor kiötlötték ezt a rendszert. alszik! – felelte az ifjú. A mentora hosszas távolléte okán fokozottan kétségbeeső Rounn már tucatszorra ellenőrizte a szoba ablakába kitett vékonyka gyertya lángját. tizenegy . Tekintete – mellyel a nyugalom vizét próbált önteni az ifjú kétségbeesésének felcsapó lángjára – belemélyedt az ijedt szempárba. zsolozsmaként citált szavak hatására épp akkor látszott kifakulni a világból. Kevesebb. A lányt. Csak ekkor ébredt tudatára. de fojtott hangon a szemtelenül jóképű hódító. csomagolj! Lothar bíztatóan tette öreg kezeit kedvenc tanítványának vállára. Fejét még mindig a lépcső irányába tartva meglendítette kezét. Majd. Körbepillantott. majd mesterkélt hangon. vagy mert az ajtó kezdett engedni a vállak szüntelen ostromának. majd vissza. Téged nem láttak meg! – ebben a pillanatban kezdődött az ingerült dörömbölés az ajtón. aki beljebb lökte ifjú tanítványát. – Üdv! – hallatszott az ajtóból egy meglepett ifjú hangja.. aaa.? – kezdte volna őszinte felháborodással. A páni félelmet. aztán irány a szállásunk! Amíg nem érek oda. Most hálával adózott a feledés homályába vesző embereknek. – Mi a . ahol egy ízléses. kilenc. – Tizenhárom! – mondta ki fennhangon. majd sietve bereteszelte az ajtót. jól ment itt a soruk. mert látta. A szobába beözönlő szolgákat. Majd az ablakból visszahúzódott a helyiséget uraló félhomályba. A hátrahagyott Rounn alakja. – . kinek arcán a dac játszi könnyedséggel fordult kétségbeeséssé. középkorú férfiú. egy pillanatra megtorpant a felajzott menetet vezető. – Rendben. Az ágy bevetetlen. – Az apja! – mutatott az öreg a belső szoba felé.. hogy a dübörgés.. Egy pillanatra megfagyott a levegő. A mozdulatlanság béklyójából elsőként Kosztasz szabadult. a mágiával telt. kicsit sem ideges! – Pillanatnyi hatásszünet következett..

Két beletörődő fáradt koppintás a jármű oldalán. – mondta ezt látva az öreg északi – a batár mindjárt ide ér! A hajnal első sugarai már a sötét monstrum mellett érték őket. így Lothar törte meg a csöndet. ahogy egy éjjeliedény tartalma minden előjel nélkül ért földet az utca túloldalán. tartja a mondás. – próbálkozott békíteni az ifjú – ahogy a dal mondja: Erionban sej van számos kocsma. Senki! – Senki? – hallatszott a háta mögül a bariton hang. Tett egy tétova lépést felé. Az öreg – lévén jó színész – mosolyt csalt arcára. Vesztettek! Erion győzedelmeskedett. – Rövidesen nyit a Kapuk Tere. A már-már kínos hallgatást a meginduló kocsi zöreje sem volt képes elfedni.. mely eszetlen futásra sarkallta. Megpördült. nem fintorogtak. Az ajtóban a türelmetlenül várt férfi alakja. Közben alig volt képes legyőzni a késztetést. hol vélt (vagy valós?) kutató pillantások tucatját érezte a hátában. És minden kardon vér csorog. 190 . akkor rögvest el is hagyjuk Eriont. de aztán visszakozott. szemében ismét játékos fény gyúlt. – Hol van már Lothar? Lehet.. de szitkozódni is elfelejtett. Karja vas és csókja méz. – Haza – jött a kurta felelet. – Szedjük a sátorfánkat. A hideg reggel vagy épp a hosszú éjszaka okán borzongás futott végig fáradt tagjaikon.tűnő utat ki a tavernából. Mindketten összerezzentek. márpedig nem szoktak. Csupán néhány kutya vonyítása cakkozta a több emelet magas házak közt feltámadó szél zúgását. Türelmetlenül hajolt ki az ablakon. Nem törődtek vele.? Nem! – nem is mert arra gondolni. És minden harcos hord kardot. Rounn érezte benne a csalódottságot. és a kihaltnak tűnő utcát vizslatta. Hol a szíve a torkában dobogott. közben a fejét az ablakkeretbe verte. A város kiveti magából a veszteseket. Újfent ellenőrizte a gyertyát. – Haza megyünk? – kérdezte a tanítvány. hogy . Miközben bekászálódtak a feketére lakkozott ajtón. mindketten ugyanarra gondoltak. Gondterhelten vetett még egy (utolsó?) pillantást az utazónegyed ébredező utcáira. És minden kocsmán harcosok. mialatt ők a meglepően tágas utastérbe pakolták evilági javaikat. Minden leány utána fordul Érintené szép női kéz. Az okos enged. A hatalmas város szokatlan lassúsággal ébredezett. legény a talpán. mielőtt sebtiben összehúzta a rázkódástól szétcsúszott brokátfüggönyt a batár ablakán. A két herélt egykedvűen rostokolt a kocsi előtt. Még elmaradtak a megszokott zajok. ha a térmágusok nem alszanak el. A győztes sej. de képtelen volt már figyelni a dalra. – Ne légy morcos öreg mesterem.

19 óra – Oren kapitány előadása. Baraadheikben teljesedik ki a modul cselekménye. hét nap a történet maga. A hatodik nap a Kettős hold ünnepe. Don Corrido Chacal születésnapja is! Kalandozóink Caedonban szállnak tengerre. Onnan kezdődik el az egész konfliktus. 18 óra – Vacsora a Cetie Arne Rupl-n. együtt vannak fenn annyi ideig. 15 óra – Összetűzés Vörös Kákkal. 18 óra – Borozás kezdete Omakkal. 20 óra – Caedoni bordal. Lényegében kb. ahol a különös lények tűzhalálukkal és feltámadásukkal ejtik ámulatba a város lakóit. „A Kettős Hold Ünnepe Krad Kvartjának második havában („Bölcsek”) tartják meg. Ekkor (a modul 6. Ráadásul ebben az évben a Vörös hold épp telihold ezen az éjjelen.Summárium Fontos tényező. Mind a két hold egyszerre látszódik.”. 5 óra – Chacalt átviszik a nyári szállásra. 10 óra – Ultimus Spus elleni kalóztámadás. hogy ezen az egy napon az évben nincsen éjközép. nap 191 . 14 óra – Merénylet Chacal pátriárka ellen. „a szerelemes nő” színre lép. A Kettős Hold Ünnepét a kyrek megülték. 1. ám náluk – s így Toronban is – elsősorban az égi erők előtti hódolat kifejezése volt. Innen az ünnep neve. nap • • • • • • • • • • • 3 óra – A Cetie Arne Rupln Baraadheikbe érkezése. 11 óra – Találkozó a megbízóval. 9 óra – Legkorábbi bejutás a Corrido palotába. eljutnak a Baraad szigetre és az ottani városban. 9 óra – A kalandozók ébredése a caedoni Sasfiók fogadóban. 20 óra – Omak testőrének története. 7 óra – Ultimus Spus hajó indulása Caedonból. 13 óra – Ultimus Spus megérkezik Baraadra. Eseménysor • • • • • • • • • 6 óra – A baraadi tanácsülés kezdete. az ottani egyik pátriárkának. 11 óra – Az Antoh-papok elleni támadás. Az ünnepelés módja a kontinens tájegységei szerint változik. 2. s tágan értelmezett Tudománynak szentelik. amíg az éjközép tartana amúgy. 16 óra – A hajó indulása Baraadra. Erionban például ilyenkor nyitják meg a nagyközönség előtt a Főnixek Parkját. napján) van az egyik baraadi pátriárka.Koncepció A csapatnak egy gyűrűt kell eljuttatnia egy szigetre. 15 óra – Neliah. Don Corrido Chacalnak. 14 óra – A Kyel-pap Álomút során összegzi a helyzetet.

18 óra – Lothar megérkezik Baraadra. masszív erőd koronázza. hogy a város szemrevaló leányairól híres szerte a Tengermelléken. ezért a városi tanács már régóta saját varázspecsétjével látja el az elszállítandó palackokat. 15 óra – A 2. A caedoniak egy. 7. Természetesen a hamisítása sem ütközne különösebb nehézségbe. menet. nap • • • • • • • 5 óra – Hajó indul a bárdért. Az egyetlen bevett vallás jelenleg a pyarroni pantheon tisztelete. 17 óra – Sindilla színrelép. 4. a várdombot. az aszisz nyelvet rettenetesen kerékbe törő. 6. ám mindhiába. majd köszönetnyilvánítása. 16 óra – A Corrido bál kezdete. az egyetlen komolyabb kiemelkedést. emellett elterjedt köreikben a sinemosi és a közös is. Talán a szerencsés vérkeveredésnek köszönhető. 5. mert fennhatósága a szárazföldön csak néhány közeli falura terjed ki. melynek közvetlen szomszédja az abasziszi Nyktalos tartomány. magas termetű caedoni sem ritka. nap • • • • 4 óra – Lothar újabb megbízása. Caedon azon kevés országok közé tartozik. így a szőke. 15 óra – Újabb áldozás Tharrnak. Háttér Caedon „A Városállamok nyugati kapuja ez a mozgalmas kikötőváros. 8 óra – Feltűnik Vörös Kák fia. A caedoni ütközetben Baraad flottája a város kikötőjének bejáratánál csapott össze a caedoni és tehysi hajóhaddal. 19 óra – A triumvirátus tanácskozik. 17 óra – Chacal felköszöntése. ennélfogva igen keresett messze délen is. nap • • 14 óra – Viadal az arénában. A húszezer lelket számláló város félkaréjban terül el a környező domboldalakon. A szövetségesek oldalán még a kikötői védművek hadigépei is beleszóltak a csata alakulásába. nap • 13 óra – Találkozás az Oroszlánölőkkel. Caedon kitűnően védett természetes kikötővel rendelkezik.3. amely joggal nevezheti magát városállamnak. 15 óra – Áldozatbemutatás Tharrnak. Legfőbb nevezetessége az Istenek Forrása. A lakosság sinemosi bevándorlók és a helybéli aszisz lakosság leszármazottaiból áll. 11 óra – A baraadheiki kikötői „csata”. 14 óra – A JK-kat felkérik a viadalra. nap • • • • 12 óra – Chacal főtéren tartandó beszéde. 10 óra – Kalózok támadnak Palyd és a JK-k ellen. mely egyben a város jólétének biztosítéka is: egyetlen pohárnyi a vizéből meggyógyít bármiféle természetes eredetű nyavalyát. A naftavetőkkel is felszerelt baraadi galleonok könnyűszerrel zúzták szét a jobbára lomha kereskedőhajókat 192 . azaz harc a mantikorral. 9 óra – Caedoniak lincselése. pergő akcentust beszélnek.

melynek élére élethossziglani elnököt választanak. mint a nyugati szigetvilág szétszórt közösségei. Chacalnak nincsen törvényes örököse. (Nem tudott utódot szülni a férjének. és kis híján múlt. ám annak csodás tűzoltó képességét eleddig nem sikerült újra előcsalniuk. és a rabszolgaság sokkal elterjedtebb.” (forrás: www. Idővel persze kénytelen-kelletlen idomult a környező közeghez. és eloltani – egyetlen cseppje többvödörnyi víz erejével hatott.felvonultató helybéliek ellenállását. melyből kedvező fekvése okán hatalmas hasznot fölöz le. amely eredetileg nem tartozott az obasz honfoglalók által megszállt területhez.szurkecsuklyas. A nő öngyilkos lett. melynek tagjai a város leggazdagabb kalmárcsaládjaiból kerülnek ki. Így lett bárd a fiúból. A szigetet toroni kivándorlók telepítették be a P. II. Helyzete ebből kifolyólag számos vonatkozásban eltér a többi tartományétól. Dalon Homers hatalma folyamatosan csökken. az elnök irányítja az 193 Baraad-sziget . de például a kasztrendszer egyes csökevényei a mai napig élnek a Baraadszigeten. A tartomány éltető eleme a tengeri kereskedelem. az őslakosságot beolvasztva vagy elüldözve. sz. ahogy városa a közeli Baraaddal mind kevésbé képes lépést tartani a tengeri kereskedelem ellenőrzéséért folyó küzdelemben. ám attól eltérően nemcsak közrendi tömegek vettek részt benne. „Abaszisz hetedik tartománya a Baraad-sziget. aki közé rendkívül nehéz alulról bekerülni.) A meglehetősen népszerűtlen országbáró. Vezető rétegét a leggazdagabb kalmárdinasztiák szűk köre adja: tucatnál alig több család. Nyughelye a családi kriptában van Baraadheik temetőjében. Erre utal az is. (Ennélfogva nemesi címük meglehetősen talmi kérkedésnek tűnhet például egy erigowi ekoss előtt. A felégetett kikötővel együtt a raktárak sora is tüzet fogott. szinte valamennyien toroni eredetűek. mint a vele párhuzamosan a Tengermellék felé irányuló migráció. hanem államszerződéssel csatlakozott az országhoz 2646-ban. 3687-ben különösebb erőfeszítés nélkül zúzta szét az egyesült caedoni és tehysi hajóhadat. Az elemi mágia beavatottjai azóta is folyamatosan kísérleteznek a forrás vizével. A pátriárkának van egy törvénytelen fia. sz. A tanács viszi a napi teendőket. akik hagyományosan pátriárkának hívatják magukat. A családfők. Szerencsére az égiek nem hagyták el Caedon lakóit: a pusztító lángokat az Istenek Forrásának vizével sikerült megfékezni. A kialakuló kolónia tehát – bár sohasem állt birodalmi fennhatóság alatt – sokkal teljesebben és átfogóbban tükrözte a toroni kultúrát.hu) Caedonban adva vagyon egy bárd Lothar Kosztasz. akit régi nevelője gondjaira bízott. Valójában ez előző életének átka volt. évezredben. hanem a társadalom valamennyi rétege. Rounn Loandar. Eme bárd Chacal régi nevelője. hogy az erős keleti szélben a teljes város lángba nem borult. hogy a baraadi kalmárok flottája P. Hasonló folyamat volt ez. Az államocskában két fontos politikai erő gyakorolja a hatalmat: az utóbbi időben meggyengült hatalmú országbáró és a Nemesi Tanács. Éppen ezért a papok se tudtak segíteni rajta. és egy éve vesztette el feleségét. alkotják a kormányzótanácsot. ettől megőrült.) Elizabeth-nek hívták. mint a kontinentális Abasziszban.

) A két poszt lassú egybemosódásával alakult ki az a gyakorlat. melyek ekkor már csaknem két évtizede folytak Abaszisz és a szigetállam között. akinek tekintélye az övékkel vetekedett: a helyi püspököt. melynek harcosan védi érdekeit a többi tartományban. amit a három pápa valamelyike meg ne erősítene. fölülmúlja bármelyik hercegkapitányét. mind gyakrabban előfordult. és semmiképpen sem tekinthető Toron vak eszközének. 2639-ben a császári Lélekőr a Baraad-szigeti püspököt. nem tűrik meg az egyházukban. és ő képviseli a szigetet minden olyan ügyben. Hatalma elvben erősen korlátozott. Az emberáldozati rítusok például a törvényes büntetés szerepét vették át. s ezzel a Baraad-sziget Abaszisz hetedik tartománya lett. mégis elsősorban a szigetállam érdekeit képviseli. de egymás óvatos támogatójának tekinthető. ha éppen nincs belőlük elegendő raktáron.igazságszolgáltatást.” (forrás: Raoul Renier – Vallások és egyházak Abasziszban) 194 . amely megköveteli az egységes föllépést (háborúban. Noha magas méltóságot visel Tharr egyházában. mint az abasziszi térség legnépesebb egyházközségének elöljáróját. noha bizonyos irányzataik be vannak tiltva: ilyen például a Dreina-hit viadomói militáns szárnya vagy Antoh meressita szektája. Szentélyeik ma már a sziget széltébenhosszában megtalálhatók. Az új talajban különösen Antoh és Dreina vallása gyökerezett meg gyorsan. A Baraad-szigeten természetesen Tharr vallása az uralkodó. Az egyezményt végleges formájában 2646-ban hirdették ki. külpolitikában stb. Ez nagy lökést adott a csatlakozási tárgyalásoknak. és ligára lépett velük a nagykirály ellen. A Baraad-sziget bizonyos értelemben a Tengermellék tükörképének tekinthető. hanem pénzért vásárolnak elítélteket Caedonból. (Értelemszerűen Tharr püspökéről van szó. s mindezt bizony nem mindig könnyű összeegyeztetni. 2646tól azonban más kultuszok is megjelentek: az aszisz mintájú egyházügyi szabályozás bevezetése volt az egyik ár. ami lényegileg formasággá süllyesztette. napjainkban Calyd Karnelian és Udalbaar rontásérsek ha nem is szövetségesnek. hiszen nincs az a kinevezés. Mivel az elnöki poszt pártatlanságot és hozzáértést igényelt. és kiterjesztette joghatóságát a régió kisebb püspökségeire. hanem az egyetlen olyan kívülálló személyt választották meg rá a szigeten. Bonyolult pozíciójuk nap. A felsőbb egyházi fórumoknak csak a megerősítés joga maradt. A Tharr-egyház hitélete Baraadon határozottan prakticista képet mutat. hogy a sziget egyszemélyi vezetője a mindenkori püspök. Tharr baraadi prelátusa annak idején az elsők között ismerte el a Karnelianok hercegkapitányságát. a fanatikusokat. ha azonban ügyesen kezeli. számos fórumnak tartozik számot adni róla. elsősorban a közös kereskedelmi érdekek nyomására. sokfelé van elkötelezve. A baraadi rontásérsek helyzete igen összetett: kényes pozícióban ül. a püspököt viszont a pátriárkák világi tanácsa választja.). mindkettőjüket erősen nyugtalanítja Morgena egyházának rohamos térnyerése a kontinentális Abasziszban. amellyel érdekes módon sohasem voltak rosszak a kapcsolatai. hogy művészi fokon keressenek és kössenek kompromisszumokat. amit a szigetállamnak a csatlakozásért fizetni kellett. az oltárra kalózok és más bűnözők kerülnek. mint nap megköveteli a rontásérsekektől. hogy a pátriárkák nem maguk közül töltötték be valakivel. akik tevékenységükkel veszélyeztethetnék a kialakult egyensúlyt. nem a sziget lakosságát kezdik el irtani. ezt is sikerült lealkudni pápai szintre. érseki méltóságra emelte.

Az Abaszisztól való elszakadás és Corrido az az ember. A tanácstagok többségét maga mögött tudhatja. Elhivatott Toron pártiként nem hagyhatja. Közös érdekük a Corrido dinasztia vezetőjének halála. Don Corrido Chacal egy markáns elszakadás párti pátriárka. Abaszisz hetedik tartományaként. Ezért nem keresztezte Corrido terveit. Dirin Corrido nagy érdemeket szerzett a Caedon elleni hadjáratban. nem tetszik neki a Tharr egyház befolyása. 195 Előzmények Don Corrido Chacal 227. Zajlik ugyan a kereskedelem. Seth Mortai eszközként használja az unokatestvért. Minden családot más-más indok vezet. hajóforgalom. A keményvonalas Seth és az izgága Dirin Corrido összefognak. Pyarronita. Van olyan dinasztia. A kapott elismerés azonban kevés neki. a helyettese. A rontásérsek konkrétan nem. Addigra már a Corrido család feje Dirin kell. vagy olyan állapotba kell kerülnie. A Don 15 családból sok dinasztiát tud maga mellé állítani. már kész tények elé kell állítania. Ráadásul Tharr hitű. A Nagykirály abasziszi oldalról és a Tharr hit a szigeten. méltó jutalomra számíthat! A tanácsülésen minden ház képviselteti magát. aki elég markáns ahhoz. ki a toroni vér megalázásának érzi. old. egy semleges. hogy legyen. közti egyesség révén vállalták a Kollorok a merényletet. old. Valaki azért áll ki Chacal mellett. Az országbárói fejvadászokra ezért próbálják ráhúzni a vizes lepedőt. A rontásérsek nincs a szigeten. Ifinben van a Nagykirálynak. Rövidtávon azonban van egy közös érdekük. Abaszisznak és a Tharr egyháznak megszűnnének a problémái. csak tűzszünet. Baraad. aki a pénz istenének hitét vallja és félti a háborútól üzleteit. ha a Corrido pátriárka helyét támogatottjuk venné át. Helyettesével az érsek nem kérdés. és az udvarnak celebrálja ebben az évben Udalbaar a Kettős Hold ünnepét. Besúgó hálózatának köszönhetően tudja mire megy ki igazából a játék. és mint ilyen. A 15 családból 8 áll mögötte. hisz túllépi tetteivel a hatáskörét! Ám ha sikerrel jár. most cselekedhet. Ekkor széthullana a tanácsban az elszakadás pártiak szövetsége. El akarja tenni az útjából – a szemében hazaáruló – Don Corrido Chacalt. Seth Mortai. avagy elvigye a balhét. Ha hibázik Tharr ítélete egyértelmű lesz vele szemben! Kínhalál. A Tharr-pap és a La Terrogh ház igazi vezetője. hogy véghez vigye ezt. és az érsek képviseletében Seth elnököl. A kettős Hold ünnepét előkészítő tanácsülés. Előző évben Shulurban volt. hogy holmi obasz birodalomhoz tartoznak. de nincs béke a két állam között. Nincs sok ideje. Chacalnak halottnak kell lennie. A szakadék felé hazáját két tényező tolja. hogy a sziget függetlenné váljon. Chacal unokatestvére az asziszok pártján van. A pyarronita hitű családok indoka hasonló a Donéhoz. Caedon és Baraad nincs jóban. hogy ne tudja a családját képviselni. old. mert titokban Morgena hívő. . Dirin Corrido 254. a jól kialakult kereskedő hálózatát. a közelgő háborúban előbb utóbb a Fekete hadurak oldalán fogja találni magát ismét. Seth Mortai 253.A rontásérsek a Kettős Hold ünnepe miatt nincs a szigeten. Visszatérne az 5 évvel ezelőtti több kis pártra szakadt régi világ: a Káosz csodálatos világa. Ha a Rontásérsek visszatér. Dinnala. mert ő nagy hintapolitikus. Az ülés vége fele caedoni országbárói fejvadászokra utaló fegyverekkel és mérgekkel – valójában Kollorok (tüskehalak) a La Terrogh ház fejvadászai – próbálják megölni Chacalt. hogy hogyan bánik el.

A történet helyszínének adottságai (t. old. A történet a meleg évszak második felében játszódik. Feszült a helyzet a környéken. hogy valami elkezdődött. magára a tengerre. Annak negyedik hetének első napján. sz. Ez azt jelenti. napja – azaz kezdete – Krad első havában (Ifjak hava) játszódik. melynek visszatöltődési intenzitása 10 Mp/kör. a P. zászlóháború előtt.Körülmények Időpont Időjárás A modul 1. Két évvel vagyunk a XIV. 3690. Helyszín A történetünk Észak-Yneven Abasziszban játszódik. 196 . Délen az amundok még csak ekkor kezdenek feltünedezni.i. Ebből adódóan a nappali csúcshőmérséklet 35-40 oC. Kalandozóink útjai Caedonba. A mesélő tetszés szerint küldhet tengeri vihart vagy épp forró kánikulát a szigetre annak függvényében. sziget) jól visszaköszönnek az időjárás alakulásában is. amely éjszakára 22-27 oCra mérséklődik. óra elnevezése óra elnevezése 00 Éjközép 10 Napközép 01 Fáklyagyújtás 11 Sirályok 02 Holdak 12 Pelikánok 03 Áldozat 13 Füstölők 04 Szélkelte 14 Léptek 05 Hullámverés 15 Macskák 06 Cápák 16 Baglyok 07 Halak 17 Horgonyvetés 08 Imádság 18 Ájtatosságok 09 Felhőjárás 19 Csillagok Manaháló A helyszín Mana-sűrűség szempontjából a vékony-mana kategóriába tartozik (lásd. az egyes órák térségben használt neveiről a következő táblázat tájékoztat. 159-162. a Baraad szigetre és az ottani városba Baraadheikbe vezetnek ebben a modulban. PPL I. A Dúlás 14 éve volt. Időszámítás A modul napi 20 órában számol. old. évben.) Baraadheik városleírás 213. 5:05kor kel és 16:25-kor megy le. hogy 200 Mp-al lehet számolni. hogy a történet vezetés szempontjából mi jön épp kapóra. Bár ez még a hétköznapi életben nem érződik. Ennek tükrében a nap kb. (Az Észak Lángjai regény cselekménye és a Gyilkosság Caedonban modul előtt vagyunk időben. A színfalak mögött már lehet sejteni.).

Semmi mozgást. hogy az öreg bárd a barátja annak. arra a roncsra – fejével biccent az elsüllyedt hadihajó felé. A kikötő szélén. az istállóban vannak. mert már nagyon untam! Tíz rézpénzt kapott az egész melóért árulja el. jó ember benyomását akarja a bárd kelteni. fáradtan. Miután a halász kiköti a bárkáját az egyik létrához. hogy ne azzal töltsék el az időt. . A hátasaik. old. vásárol. A kaland az ébredésükkel indul. Szerencse. amiről egy halász tudhat.A modul 1. A parti láttán a bárd emelheti a tarifát. A Bob herceg operett egyik dalára írták az Oroszlánölőkről szóló dalt. Ezt érdemes eljátszatni! Jó móka. mert meg voltak csúszva stb. nem álmodnak és a felszerelésük mind megvan. hogy ők éjszakai felderítő útra indulnak a városba. hogy hol aludtak. Aki ide küldte őket. miután a halász kievez velük a roncshoz. A halász köszön nekik közös nyelven: – Jó napot hölgyek/urak! Szálljanak be! Elviszem kendteket. Nyugtasd meg őket (most még) „kedves” mesélő. hogy az éjjel nem történt velük semmi. csak küldött rá pénzt. ha kell. Ez a kapcsolatfelvétel. ki mit vesz fel. Két kötéllétra várja őket a rommá lőtt hadihajó oldalánál. hogy egy versszakot felolvasnak a játékosok. ha valamire meg akarják kenni. Éjjel érkeztek meg. Lothar Kosztasz 250. álmosan. Nincsenek elvarázsolva. Ha kérdezik válaszol. A szállás díjától tekints el. hogy jöttek a hölgyek/ urak. A lényeg. a nyílt tenger felöli részen. balhézik stb. hogy összeszedjék magukat. hova megy egy röpke sétára. Két órájuk van. Dobass velük Allóképességpróbát. ő is felmászik. utoljára. Elmaszkírozta magát. ma két órával a Sirályok órája előtt és utána még kettőt. az állta még ezt. Itt kellett üldögélnie. Caedon 271. amíg elmondják. – Ezt a hüle nótát kellett dúdolnom. kikémlel. Fontos. A Sirályok órájában van a megbeszélt találkozó. Nem tudhatja. old. napja K alandozóink Caedonban a Felhőjárás órájában felébrednek szállásukon a Sasfiók fogadóban. Egyszerű. Válasszanak szobát/szobákat a karakterek. A fedélzeten. Nem vett ki nekik szobát. hogy másik bárd vagy varázsló nincs-e az érkezők között! A hangulatkeltő vers dalát dúdolja. Ráhangolódnak a játékosok a játékra. Itt mászhatnak fel a kalandozók. Nem használ illúziót. és azzal megvan a kapcsolatfelvétel. Lehet persze úgy is csinálni. A taton a fiatal Rounn Loandar várja őket. Ez a rész ízlés és kedv szerint játszandó. old. Állva elalszanak olyan fáradtak. Nem aludtak két napja annyira siettek. kint a tehysi mólónál. kapcsolatot épít. Attól függ. Elmond mindent. a fattyú tárgyal velük. Miközben csónakáznak. Egyből ágyba zuhantak. old. Ébredés A bárd egy öreg halásznak öltözött be. Rounn Loandar 250. és te is mesélő. mit akarnak tőle. Éhesen és tettre készen ébrednek. aki a kalandozókat ide küldte! Ők személyesen ismerik egymást. mit ebédel (az ebédet már fizetniük kell!). A kalandozók választották a Sasfiók fogadót. Ergo a kalandozók tudják a A találkozó 197 Egy fogadó 273. Állíthattak őrséget stb. A kalandozóknak el kell kezdeniük énekelni a dalt. nem látnak senkit a hajón. egy hadihajó roncsán zajlik le a találkozó. ha voltak.

old. keresteti és minden áron oltár elé akarja citálni. hogy miért nem tart velük. Ő a negyvenes éveiben járó Emília. aki nem tud elmenni a születésnapi bálra. Chacal pedig az apja. Innen ered az édesapja haragja. A megbízatás hátterében bárdról. Megbízója. arra gondol. Elmondja Rounn. Emília az anyja. hogy egy születésnapi ajándékot visz Baraad szigetére a Corrido család fejének. Ez alatt az öreg „halász” lógatja lábát a megdőlt hajó oldalán. A kalandozók bizonyára megértik. Az erioni Torozonnak pedig vannak kapcsolatai! 198 . Ha nem értik miért nem. Intelligenciapróbát azért dobathatsz! Ha erre rákérdeznek. hogy hogyan néz ki. Valójában Lothar Kosztaszt egy haragvó apa üldözteti. hogy ő mint caedoni nemes hölgy. akihez jöttek. (Lásd a Hangulatkeltőt. Miért nem kételkedik az utód ebben? Pedig jól ismeri már ravasz mesterét. A karakterek. egy a személyét titokban tartani kívánó caedoni. hogy születésnapi ajándék a gyűrű. (Ha esetleg valaki a halászt nézné az ennél a résznél – lévén vizuális tipus – vigyorog. Egy nő van csak közöttük. A kölyök gondolja. ha kérdezősködnek informálódnak később a városban. Vagy szóbeli leírás alapján. hisz képet is lehet pszivel küldeni. Kicsit kelletlenül viselkedik. Igaznak vélve mondja el. ezzel az árulás bélyegét venné magára. meleg. aki pszi Mf-al rendelkezhet. Ha a karakterek előtörténete alapján olyan ember küldte őket. Bármennyire is bárd. hogy tárgyaljon a dicső kalandozókkal. hogy a nemes hölgy nem utazhat el Don Corrido Chacal születésnapjára. akkor a kölyök elmondja. akkor egy skicc is a rendelkezésükre állhat. hogy Emília küldi a gyűrűt Chacalnak.Don Corrido Chacal 227.) Elmondja. hogy rájöjjenek (ne te hívd fel rá a figyelmüket Mesélő!). (Mivel tényleg úgy tekint a bárdra. amit mond. és ezt tudja a gyerek is.) Chacal régi barátja. A kölyök viselkedésének okát kicsit később tárgyaljuk. Az idősödő bárd még most is megnyerő külsejű. eggyel több vagy kevesebb. Sokan boszorkánynak tartják ezért a városban. Leányanya lesz a szentem. hogyha elkapnák őket. No de ezt a fattyú se tudja. akkor pontos képük van róla. Sikeres Érzékeléssel vagy más módon (Lélektan Af) vagy aki külön bejelenti. (No de nem az. hogy Emília Hoya nagyasszonyról van szó. A kölyök tényleg azt hiszi. de nem ő a vétkes. A nevük sem azonos! Ez lehet az indok a második Intelligenciapróbára. hisz a főnemesek a Nemesi tanács tagjai. Ez persze nem igaz.) Ő csak tartotta a gyertyát. hogy ő a fia Lothar Kosztasznak. hogy figyeli a tárgyaló partnert. nem leplezi jól. de igazán szép teremtés. Mindössze tizenhat tavaszt látott. csak hát még fiatal. ezért nem hazugság. nemes hölgy. Ez arra elég lehet. hogy csak egy fogadós lánya. egy régi szerelem emlékére. annak feltűnik ez a viselkedés. hogy édesapja őt kérte meg. Esetleg ha festő vagy szobrász az illető. Neki már úgy is mindegy. Napfény. akkor el kell mesélni nekik a Baraad és Caedon viszonyát! Nincs béke. mégis elviszi a balhét. hangsúlyozza a fiatal bárd. Az árbocnál és a palánknál támaszkodnak a beszélgetők. Rounn a ludas az egészben. ne tudjanak semmit mondani az „apjáról”. mint apjára. Az apja nem kötötte az orrára. fogadóban. arra a meggyőződésre juthatnak. sirályok. Nos. aki soha se ment férjhez. csak tűzszünet van a két városállam között. kék ég. hullámverés. hogy nem azzal beszélnek majd a taton.) Ennek háttérben az öreg bárd azt hazudta a fattyúnak. igaz ezt egy hete tudja csak a gyerkőc is. A hölgy igaz. Mivel caedoni főnemes a hölgy.

ami a kalandozóknak kell. Az őrök figyelme is lankad. egyből érzi a véseteket a gyűrűn. Elismeréssel méltatja a kalandozók éleslátást. Romantikus. majd ha elkapják. Esetleg felajánlja a segítségét olyan dolog megszerzésében. hogy a gyűrű fontossága miatt kellenek a kalandozók. Éppen a Léptek órájában járunk. old. hisz a tárgyalók között vannak a megbízóik is. hogy az eltűnhessen. kicsit színpadias bolondként viselkedik. ő se kapott több pénzt a megbízótól. A felirat a Kettős Hold ünnepén. az Oroszlánölőket küldi születendő unokája apjáért. Ha valaki megfogja. körbe.Ynev leghíresebb fogadósa egy válogatott kalandozó csapatot. Ha vége a tárgyalásnak a fiú velük marad. Egy szép rubinos ezüstgyűrű. A kalandozók a védelmére kellenek. Ezért viselkedik kelletlenül a kalandozókkal. . Még négy órájuk van az indulásig. majd beszél a barátjáról.” A megbízás pillanatában láthatatlan a felirat. A fiú ezen megsértődik. aki ide küldte a kalandozókat. ragyogva válik láthatóvá. Arnigla átka 275. A „jegy” a gyereknél van. A gyűrű a srác nyakában egy fémláncon lógó bőr erszényben van. Állítja. Időt nyer a kölyöknek. és nem akarják a kalandozók elkísérni a gyereket. mert biztosan elfogják. hogy azt hiszi a mestere. A gyűrűre. hogy: „Boldog Születésnapot. Bevállalja a balhét. Arnigla átka nevű méreget használnak a pátriárka ellen. 20 aranyat és fejenként egy kancsó Istenek forrása vizet ajánl fizetségül Rounn. hogy felültette őket. egyből felcipekedhetnek a hajóra. A merénylet során az egyik mérgezett lövedékkel sikerül is eltalálni Chacalt. egy órát vesz igénybe. 199 A merénylet A merénylet leírása 238. Önérzetét sérti. Egy ideig eljátszik az Oroszlánölőkkel. Mindenki fáradt. A halász/bárd kiviszi őket a kikötőbe. Továbbá teljes ellátást a küldetés alatt. Tehát a fiú eltüntetése Caedonból az igazi cél! Aki egyébként mit sem tud az üldözőkről. Azok kézbe is vehetik. Valamint a Corrido születésnapi bálon való részvételt. hogy az üldöző csapat hamarosan Caedonba érkezik. A bárd tudja. A kalandozók ugye eleve egy jó ismerősük barátján segítenek! Ez már egy motiváció. mikor mindkét hold fent van. ahányan vannak az ifjúval együtt. akinek segíteni jöttek. akkor az öreg halász leleplezi magát. Elnézést kér tőlük. A hajójuk este indul Baraadra. Torozont megbékélteti majd sorsával. szituációban hiszi magát. ha az felnő. Az öreg bárd ígéretet tett Chacalnak. azaz oda tud figyelni. Lejártak a tanuló évei és a mestere elbocsátja. tart. rá van vésve kívülről. aki öt aranyig hajlandó engedni. Annyi személyre szól. Megmutatatja a kalandozóknak a tárgyalás alatt. A helyszínt és a védelmét nagyon jól ismerik a fejvadászok. hogy ő egyedül nem képes a születésnapi ajándékot elszállítani. és nincs éppen zűrzavar körülötte. Ezzel bizonyítja. A gyűrű Ha minden kötél szakad. Ha akarják. A gyerek szavait szóról szóra elismétli. hisz beszélni azt tud öreg „halász” barátunk. mondja mosolyogva. de csak óvatosságból tette. Eközben Baraad szigetén a tanácskozások már több órája zajlanak. de utána visszakéri és elteszi az erszényébe. old. kitalál valamit. A fiúnak persze azt hazudja. Régi rutin. Oroszlánölők néven foglaltak nekik kabinokat. hisz bárd. hogy a fiút épségben elküldi hozzá. amit megmutat és át is ad a csapat egyik tagjának. Előleget kérhetnek a fiútól. Chacal! Mestered. a tárgyalás kb. hogy valóban az. Most aztán tényleg eljött ennek az ideje.

kihasználja a felfordulást. Ezt a tanács tagjainak és Chacal embereinek mondja el csak. Az ájult. old. Egy ilyen magas szintű Tharr-pap nem magyarázkodik mindenféle jöttmentnek pl. A testőrök le vannak foglalva a fejvadászokkal. ha a roham és egy jó dobás miatt meghalna valamelyik karakter. ha nem boldogulnának. Persze ha úgy áll érdekébe szívesen hazudja ezt nekik is! 17 év álom vár Don Corrido Chacalra. Amennyiben van komoly sérültjük. de az első kör után. Nem kockáztat meg egy nyílt támadást. Halál szavát vagy egy tőrszúrást. A papok. A történet további részében Seth sajnálkozva közli. a kikötőben szembe találkoznak Vörös Kákkal. A Tharrpapnak nem állnak az útjába. így nem tud figyelni. hogy kudarcot vall a merénylet. aki okozta. Optim Nuro. A fiút nem éri támadás. hátasaikért visszamennek még a Sasfiókba. amikor a hajóra mennek. hisz egy pyarronitán segített. Az embereket félre lökve rohamban érkezik Kák és mellette két harci kutyája. hogy csak valakivel összetéveszti őket?! (Amennyiben a csapat múltjában van más. Akár gyógyitalait is beleértve. a varázslói Destrukció (84 Mp) varázslattal. pl. Palyd Deloran akadályozza meg. old. „Uwel köszönöm!” – kiáltásra lesznek figyelmesek a hátuk mögül. aki ezt meg tudja szüntetni. hogy biztosan üljön az ütés! Megszüntetése papi Időkapuval (200 Mp) vagy Mágia szétoszlatással (84 Mp). Csak a nyakában lévő amulettek és a TME védi mentál varázslat ellen. old. ha a támadók még talpon vannak segít a csapatnak. ha kérdezik tőle. A csapat régi haragosa. a kalandozóknak. A szigeten két pap van. 200 . a két bárd helyi kapcsolataival pillanatok alatt helyre pofozzák a morális szabály által védett kalandozó(ka)t. ez lehet vélt vagy valós indok! Bár az is elképzelhető. Feltehetőleg kalandozóink a felszerelésükért. oldal. Hastin harcikutyák 268. A varázslat (75 E) 84 Mp. ideillő NJK. Nem kell félni. Neki fedhetetlennek kell maradnia. A csata után barátaink hajóra szállnak. Vé -20. Az egyik. A lényeg. ráadásul ez az egyik kedvenc varázslata. amiért az útjába vezette a csapatot. haldokló baraadheikinek a dinamikus pajzsai oda. ezért választotta az időtlen álmot. Fennhangon hálát ad Uwelnek. ezért a harc gyűlölet (Ké +3. Az Időtlen álom mellett dönt (1 kör) ETK 159. mert Tharr elfordult tőle. hogy maga az álom időtartama pedig véletlenszerű. hogy nincs módjában felébreszteni Chacalt. Seth Mortai felismerve. majd meggyógyítja Chacalt (2 szegmens szünet után 14 kör). esetleg ősi hatalomszóval lehetséges. Uwel bosszúja Vörös Kák 259. akkor itt érdemes azt bemesélni!) Kák megsértve érzi magát. Gyorsan kell cselekednie. így a Kyel-pap is tudja. Nem tudhatták milyen gyors a méreg. Té +10. old.Palyd Deloran 251. Palyd gyógyítása hátha lassú lett volna. A későbbiekben Seth azt állítja. Cé -20) módosítókkal harcol. a másik egy helybeli Antoh-pap. majd a tömegből feltűnik Vörös. ha nem tesznek semmit az emberei! Palyd és a testőr parancsnok. A JK-k. hisz nem a csapat tagja. Nincs más ilyen nagyhatalmú varázshasználó a szigeten. A halálát a helyszínen lévő Kyel-pap. Kák barátunk most érkezett hajóval. hogy ő is mentette Chacalt. Seth Mortai 253. először a család városi otthonába viszik a pátriárkát. A pátriárka tanácsnoka mágiával felismeri a mérget (1 kör). s segítséget színlelve a pátriárkához siet. a fiú szintén segít nekik. A Kyel-pap varázsol.

Valami szerelmi szál volt a háttérben akkor. jelentése: kicsi fekete gyöngy). Ha nem lövik le. Oren kapitány 261. Pár matróz felismerni véli az ifjúban Chacalt. A hajón házigazdájuk Oren kapitány szórakoztatja őket. Látom ön kedveli az italt. A kereskedő is rendelkezik egy kis üvegnyi Istenek Forrása vízzel. hisz baraadheikiek. hanghordozás (mély. továbbá a baraadi kalmárdinasztiák státuszáról értesülhetnek. Sőt korához képest idősebbnek adja ki magát. ha akarod. old. Kedves KM itt kiélheted magad. Erről elfelejtett szólni a karaktereknek ő is meg Rounn is. A ládák cirkuszi sátor ponyváit rejtik. old. A Vörös Tűzhal lobogója alatt fut. Ha vele jó viszonyba kerülnek a karakterek. ugyebár! Fő a biztonság. Szórakoztatja az asztaltársaságot. (Megrendelésre szállítja egy mutatványos csapat számára a nevük Mantess Morti – asziszul van és Oroszlánölők a jelentése. mert nagy részük Antoh hívő. mikor másodtisztként a fiatal nemest. kedvenc vicceidet add most elő. Bár furcsa Orennek. mert az öreg kapitány emlékszik még arra az időre. . Van itt még pár láda Tenger lehelete és Fekete Gyöngy ital. Omak Malkhasz. ahogy ő tudja. Oren kapitány megpróbál kettesben maradni Rounnal. A vacsora végén Rounn előadja kedvenc dalát. Omak Malkhasz 261. a pátriárkához való hasonlatossága jön ki sokkal jobban.) A hajó a kereskedő által szállított áruval van tele.) Lothar adta fel a szállítmányt. Nem is nagyon eszik. vagy a kabinjába invitálja. hogy az eset megesett. Szó szerint. menekítették a szigetre Caedonból. Az ifjú pedig hasonlít az apjára. határozott) és hajviselet stb. két testőrével. Tapasztalt ember benyomását akarja kelteni a kalandozók előtt! Egy biztos. Az sohasem árt. A matrózok amúgy kedvelik Chacalt. meg fogják hallgatni. A hajóút elején vacsorára hívja a kereskedőt és hőseinket. Az italt a kereskedő állja a szállítmányából. Ruházat. „szintén” álruhában. öblös. Antoh most nem véletlenül sodorta útjába a pátriárkát. No de biztos varázslat van a háttérben – gondolja a kapitány. Látták már elégszer. Legénység jelenleg 120 fő. A hajó neve Cetie Arne Rupl (asziszul van. Ez a baraadi „semleges” ház a Vilenasok módosított lobogója. „Barátom milyen szép nótát adott itt elő nekünk. egy órán keresztül mondja a poénokat. hogy ilyen jól tartja magát Chacal. A vacsora után egy sétára invitálja a fedélzeten.A szigetre vezető hajóút hét óra a karvellel. A vacsora hal és egyszerű tengeri ételek. A hajó a kapitány tulajdonában van már. (Elsősorban az aktuális politikai és gazdasági helyzetről a Quiron tenger ezen részén. pedig már 20 éve is van annak. Itt az ő lehetősége. No és persze rum is van! A vacsora alatt a kapitány a pohárköszöntő után egyből beveti magát. az álruhás Chacal a hajón utazik rangrejtve. old. Ezt a rossz teóriát tálalja később a kapitánynak: – „Az Oroszlánölők egyik tagjának adja ki magát Don Chacal Corrido kapitány uram!” A pletykát azért is könnyen elhiszi a hajó tulajdonosa. old. old. Baraadi családok 223. A fedélzetmester a kapitánnyal közli a „hírt” miután ő maga is meggyőződik a hasonlatosságról a vacsora asztalnál. akkor sok információt tudhatnak meg. Rumot még egy pohárkával? Jöjjön! A saját készletemből adok önnek…” 201 A hajó Karvel 240. csak egy utas van rajtuk kívül a fedélzeten – egy aszisz kalmár. Vacsora a hajón Caedoni bordal 276. A csapat hajóra szállása után – a Baraadról származó matrózok – a hajó legénysége suttogni kezd. inni is csak módjával fog.

A kalandozóknak ez feltűnhet. Ha sikerül neki. mikor Caedonból menekült. Ezekkel a karakterekkel is történt valami legalább! A Kilenc Hajós Kalóz támadja meg személyesen a hajót. hogy a JK-k kérdezzék ki! Ha nem kérdeznek tőle semmit. hogy a bejelentőjük. akkor a legkorábbi másik hajó Krad Első “Ifjak” havának 4. hetének 2. Esetleg több részre szakad a csapat. Emlékezteti „Don Corridot”-t. akkor előadja. egy kabinban vannak vele stb. Tisztelt Mesélő hagyd. Persze attól függően. A Mantess Morti-ról már sokat hallott. egy kis toldozásra-foldozásra. azt mondják a kalandozók. Jó húsz éve kapta ajándékba magától Chacaltól. reggel a Halak órájában indul. A bárd a nevelője és apja helyett apja volt. hisz találkozni fog a gyűrű átadásakor az apjával. Ha a kapitánynak nem sikerül a srácot leválasztani. Ennyit és így tudja a dolgokat a gyerek. Esetleg még jobban átdobják a palánkon és pl. A fiú tudja tartani magát. Itt a kontinensre visszatérőkről van szó. (tehető Intelligencia. hogy ő tudja. és valaki(k) lemaradnak a Cetie Arne Rupl-ről. Kérhet még különleges szállítmányozási megbízásokat is! A kalandozók. ahogy akarják. ha belefolynak a beszélgetésbe úgy alakítják az eseményeket. és az ajándék biztonságos szállításáért kérheti is ezt cserébe. feltéve ha felléphet a születésnapi bálján! Gondolja. 202 . valamint sok utasra számítanak az ünnepség végeztével. nem kalóz zászló van felhúzva. hogy a JK fülében ott van a bogár: A srác hasonlít a Corrido család fejére. Egy kalóztámadást kivéve. előáll kérésével. akkor a többiek (vagyis a kalandozók közül azok. Ha minden jól megy a JK-k is köztük lehetnek. Szintén karavell. A Tordein ház lobogóját fúja a szél a támadó hajón. A lényeg. Köszöni is szépen az aranyakat. Hogy mi lesz. hogy Chacal-al beszél és persze megőrzi a titkát. napján. Innen a fenti verzió fut. old. A ház önkéntesen úgy döntött. Ha barátaink minden áron más hajóval avagy módon akarnak a szigetre jutni.) jelenlétében ugyanolyan tisztelettel. mintha négyszemközt lennének. porondmesterük akar lenni a baraadheiki fellépésük alkalmával. KM. és valóban a pátriárka utazik velük? Előfordulhat. hogy a pátriárka a születésnapja miatt igyekszik vissza a szigetre. hogy ő Chacal nem elismert leszármazottja. Az úton nem történik semmi különös. hogy ők már hadban állnak Caedonnal. hogy korábban is becsülettel segítette meg azon a hajnalon.és/vagy Érzékeléspróba -1-el). hogy azok eddig hogyan álltak hozzá. Ekkor nem hazudik nekik és bevallja. old. Kerülőutakon Fegyveresek 267. jelentése: Utolsó Esély). A kapitánynál van egy festmény a kabinjában. A kapitány és a hajó egyébként marad az ünnepség végéig Baraadon. az anyja Emília caedoni főnemes. Ez az Ultimus Spus (tororni név. amiket akkor kapott. Itt az idő a pihenésre. Lehet. az már a kalandozókon és rajtad áll. A karakterekkel őszinte. de cserébe mást kérne. hogy a csapat már itt a hajón sarokba szorítja Rounn-t. hogy ők meg Toron követei. Baraadi családok 223. Talán még el is tudja intézni a furcsa kérést. Felvilágosíthatják a kapitányt. Ez már tőlük függ. hogy téved. akkor csak a lényegre szorítkozz! Az apja a baraadi pátriárka. és nem röhög a képébe. Most is megőrzi titkát. hogy kapitányunk megpróbálja leválasztani Rounnt róluk. hogy átvertek minket gondolhatják ezt is a JK-k. A gyűrű valóban születésnapi ajándék az anyjától az apjának. ami Chacalt ábrázolja. akik a gyerek mellett maradnak a vacsora után. Vagy a kapitány előállhat azzal. Hogy Chacal az apja csak egy hete tudja.

törpék stb. akkor felajánlja a szállítási. Nem hajóval akkor abban meg kellene akadályozni őket. Persze ez lehet drágább és olcsóbb is. Mesterfokú úszással kivitelezhető. Elfek. fogadósokra. Ha maguk megoldják jó. Persze helybelieket is lehet alkalmazni dupla ennyiért és raktár se lesz olcsóbban! A különleges karakterekre kitérve. akkor ingüket gatyájukat kelljen érte kifizetniük vagy tíz kilót izzadjanak le. de a legénység zöme baraadai. ha álcázni akarják valódi kilétüket. 2 arany). Ezt nem áldozná fel erre. hogy a legénység Chacalt véli felismerni a velük tartó fattyúban. A saját pénze három arany. hivatalnokokra. Meleg évszak van. raktározási és felállítási költség egy részét. aki átússza a tengerszorost. Ezt a köznép hiszi így. Aki egy kicsit is műveltebb tisztában van az igazsággal. Ha önhibájukon kívül késték le a két hajót. Ez egy caedoni hajó. nemesekre.Az Ultimus Spus hajóra is igaz. az pénzükbe kerül. Persze rengeteg téves információval rendelkeznek. A modul 2. Inkább a kíváncsiság az. . az udvari orkok gro-ugoni száműzöttek stb. amivel feléjük fordulnak a helybeliek. 203 Baraadheikben Baraadheik városleírás 213. Például a törpéknél nincsenek nők. vitetniük. Ez a városban a katonákra. viszonylag normális áron el tudnak jutni egy harmadik hajó fedélzetén Baraadheikbe. Amúgy elég drága. old. Ha a JK-k nem túl vagyonosak. A kereskedőnek kell az árut kifizetni (kb. de a kapitánytól bérelhetnek legolcsóbban embereket és tároló helyet (kb. No persze nem minden áron! Ceadon és Baraadheik 90 ynevi mérföldre van egymástól. hajóskapitányokra igaz. A szigeten minden nem ember nagy feltűnést kelt! Ez tény. és számos egyéb magyarázatot kitalálhatnak a JK-k. Megkezdődik a kirakodás. napja M egérkeznek barátaink Baraadra. hajós népségről lévén szó nem félik az idegen dolgokat. Ha teljesen máshogy akarnak a szigetre eljutni. ha nem muszáj. 10 arany). amíg össze tudnak hozni valamit kedves KM. mert tizenkét aranyból hozható ki az egész. de ha önszántukból vannak „késésben”. Ha még nem tudnak róla Rounn benyögi. Befut a hajó Baraadheikbe. Akár több új tag is lehet. A karakterek feltehetően nem is észlelik azonnal a kikötést a másnaposságuk okán. Mondjuk az első után egy óra múlva egy második támadás. A wierek vámpírok gyerekei. ebben az esetben. Kereskedő. Ezek után már a főhőseinknek kell vadászni hajót. Ebben az esetben csak a felszerelése marad el. Ha vitetik vagy itt hagyják. hogy eljussanak a szigetre. A khálok kráni harcimacskák. A sziget maga csak 20 mérföldre a kontinenstől! Lehet olyan elvetemült. akkor legyen szerencséjük. ha a fiú is ezzel a hajóval utazna. Ők lehetnek az Oroszlánölők új tagjai. Az elfek a fákból születnek. papokra. Itt a kapitánnyal és az aszisz kereskedővel való viszonyuk nagyon fontos. Kalóztámadás a tengeren alap. Az ifjúnál nincsen pénz az előlegen kívül. hogy a sátort is el kellene valahogy vinniük.

Egy sziklába vájt út vezet egy fehér kőkerítéshez. és valamilyen hamisítvánnyal helyettesíteni. A nyári szálláson tartózkodik. Időtlen álomban van a pátriárka. Nagy hagyománya van ennek itt Baraadon. (A végén még egy JK kalandozó hölgy is befuthat erre a posztra. A házhoz termőföldet hordtak a sziget belsejéből. amíg a merénylőket nem kapják el. aminek a feloldásához az ő hatalma kevés. Megkéri. Méghozzá olyanban. a könyvtár balkonjáról hangzik el. Része az ünnepi eseményeknek. a hagyományos születésnapi beszédén. A Tharr-pap persze „elfelejtette” megemlíteni neki. A szigeten egy emberhez fordulhat segítségért. Lehet. Újabb méregérzékelés és mágia felfedezés során ébred rá az igazságra. Az új feleségjelöltekből nincs hiány. Lincshangulat van minden caedonival szemben. Sziklába vájt lépcső vezet le a tengerhez. Ha nem mindannyian Káosz jelleműek és nem sötét toroni Tharr hívő szekta tagjai. old. akkor akár harmadik erőként is felléphetnek a sziget feletti uralomért vívott harcban. Chalcal valójában haldoklik. indíttatásuknak. hogy rangrejtve érkezzen a nyári szállásra. felfogásuknak megfelelően cselekszenek. A sziget népéhez szólnak ilyenkor sorba a tanács vezetői. Mikor kalandozóink mondandójukkal odáig jutnak. és túlélte a merényletet. Ez a várostól nyugatra. A szinte lapos tetejével. de nem nyírják ki a megbízót. de lehet hogy évszázadok múlva. Az utána lévő bálok közül kiemelkedik a Corrido dinasztia bálja.) A Kyel-pap először megijed. Ha nem illogikusak. ami leválasztja a szirtet a sziget többi részéről. A jelenlegi bálnak fontosságot ad. akkor igaz hogy durván dolgoznak. fehér falaival és lépcsőzetes teraszos megoldásával a ház a távoli Gályák tengerének épületeire hasonlít. hogy a fiú ellen fordulnának hisz a jó barátjuk. mikor a herceg nem tér magához a gyógyítása után. Egy szirten áll a földszintes ház. amit tesznek. Akiknek nem sikerül. Ez a főtéren. kék tenger. akkor ez nehezen fordulhat elő. ezért tudnak a hatalmas fák árnyékot adni a háznak. Nem érti a dolgot. Letelt a gyászév. Ám a városban terjed a pletyka. A gyűrű kísértése A pátriárkát ezidő alatt a sokkal biztonságosabb nyári szállására szállítják hű emberei. Hosszú szálú füvet fúj a szél. hogy a csapat megpróbálja megszerezni Rounntól a gyűrűt. A városban lévő caedoniak rövid úton távoznak. Direkt így lett megépítve. Törpe bokrok és fák. amíg az méltó módon viselkedik. A karakterek szabadon cselekszenek. sőt már meg is halt! Így napról napra nő a feszültség a településen. öt mérföldre van. Nem tudja azt se. barátjának segítenek. hogy most érkeztünk Caedonból. Erre a KM-nek kell figyelnie! 204 . Fehér sziklák. ha már lelepleződött. Az emberek bosszúhadjáratért kiáltanak Caedon ellen. hogy mit varázsolt Chacalra.Chacal megpróbáltatásai Nyári lak 240. az addig kedves baraadiak már csak egyet kérdeznek: – Oda is valósiak vagy csak átutazóban jártak arra? Négy nap múlva Chacalnak meg kell jelennie a nyilvánosság előtt. A hivatalos verzió szerint a pátriárka jól van. a fiú pedig őszinte velük. Előfordulhat. Kis kőmóló található itt. ritkás növényzet. Antoh felkent szolgája. hogy itt lehet először megkörnyékezni Chacalt. Egy kisebb vitorlás még pont ki tud itt kötni. hogy azonnal. Ő Pesdan Barrath. Bár nehéz elképzelni. jó egy hónapja. mikor ébred fel a pátriárka. azok nem sok jóra számíthatnak. Pszivel üzen az atyának. Teszem fel ha ranagolita csapatról van szó.

A kalandozók későbbi helybeli barátai. előre fizetve). járőrök. amikor az igazi csapat személyazonosságában kételkedő városőrök másnap meztelenül lógtak a Tengermellék felé vezető országút kapujában Ezt a történetet a kapitány. A lehetőségek végtelenek. . Az áldozatok mindig férfiak. de erre maguktól kell rájönniük. hogy megvesztegethető emberbe botlanak. aki sötét. tehát most is ott van. Itt. Van akkora híre a csapatnak itt. De szerencsés esetben két aranytól felfelé megnyílnak a kiskapuk. mint sima kalandozók lépnek fel. Egy igazi amazon van közöttük. Elég. 205 Chacal keresése Baraadheik 213. hogy a modul tovább haladhasson. Ám ennek is anyagi vonzata van (1 arany/nap. hogy a város valamelyik terén felállítják a cirkuszi sátrat. A vámszedőket marhára nem érdekli. hogy kicsodák ők! Ott aztán lefekszenek a földön. A vezetőjük az éjember. Ajánlólevelet. és ezt bizonyítani is tudja. szolgák legalább is oda. A kérdések tárgya. hogy tényleg így volt-e. Ha nagyon-nagyon jóba lesznek Orennel. ha maradnak továbbra is az Oroszlánölők álcájában. ha csak azt mondják ők azok. Itt és most a helyzetre való tekintettel a lefizetés se működik. akkor felajánlja nekik ezt a megoldást. A fogadósok. A karakterek előbb vagy utóbb elindulnak a Corrido házhoz. Csekély esélyük van. hogy nem sokan tudják. Ügyes ötletekhez. Jó ötlet. passzust kérnek. abban a városban arra az időre megnő a gyilkosságok száma. a fő porondmesterig jutnak el. akkor persze más a helyzet. A csapatot annyian annyiféle képpen írták már le.A délelőtt folyamán a karakterek feltehetőleg szállást keresnek maguknak egy fogadóban. old. hogy nem kételkednek bennük. ha csak. Ezt a porondmester elkottyinthatja. pszivel a segítségét az emberüknek. Kérhetik pl. Lothar és Rounn is ismeri.) Ha van nemesi rangú közöttük. kíváncsi nemesek a bálon stb. A családfő valóban szeret a nyári lakban időzni. mint az éjszaka. ami amúgyis biztonságos. Mindenki ismeri azt a két évvel ezelőtti ifini történetet. Az őrséggel lévő írnok is konok. ha lesznek ilyenek. Már a hajón felajánlja a karaktereknek vagy legkésőbb a kiszálláskor. Rebesgetik róluk még. Persze a karakterek a hajón is maradhatnak egész végig. Az Oroszlánölők körül még további három legenda kering. Az egyik fogadó az övé ugyanis. Bejutásnál aztán fordulhatnak mágia segítségéhez. aki küldte őket Caedonba stb. az Ünnepségi Kamarához a tanácspalotához irányítják őket. Egy részeg a kocsmában. vesznek bele ágyat stb. lópokrócon. szintén zaklathatják őket ezzel a kérdéssel. hogy ahol fellépnek. Az őrség nem nagyon akarja őket beengedni. (Ez a legvégső ilyenkor a KM ad ötletet a csapatnak. hogy kikből áll. fedélzetmester vagy a matrózok is kérdezhetik a hajón a csapattól. ha ügyesek. leellenőrizhetőséget. hogy hogyan csinálták. A merényletre hivatkoznak. Azért nem ingyen persze! További lehetőség. Mással amúgy se tudnak beszélni. ha már barátinak érzi a csapatot. mert a testőr kapitány és a tanácsnok is a nyári szálláson van Chacallal. Az ajándékokkal ő foglalkozik. Ő a pátriárkáról a hivatalos álláspontot ismeri. Az aszisz az egyik lehetséges szállásadó.

adják ki magukat. hogy hamisítványt adnak oda. mint ajándékról.Baraadi családok 223. A karakterek jöjjenek vissza később! Ha a JK-k adnak pénzt (pár ezüst elég). mutatványos csapatnak. félelfek előnyben. A nyári szálláson gyógyul uruk a merénylet után. Mellesleg a férfi nemet kedveli. Ekkor a magyarázat az. Templomokba. old. akkor így hivatalos módon nem tudják a pátriárkának eljuttatni. Vannak családok. Odaadják. Személyesen akarja odaadni az apjának. híres harcosként. ha a játékosok ezt hagyják avagy kívánják tőle. A látogatásra Palyd Deloran a Kyel pap és Optim Nuro a testőrség vezetője adhat engedélyt. de visszaszerzik. arra is rámegy az egész délután. Így a bálra is kapnak meghívót. A porondmester egy izgága kifent hippodrom. A munkát elvileg Antoh és Dreina papjai végzik. Sokan visszahúzódtak a biztonságos odúikba és nem fogadnak senkit az ünnepségekig. A különböző családokhoz is elmehetnek. Rounn se hajlik erre. ha fel akarják venni a kapcsolatot. Ha nem adják ki a gyűrűt. Bárd. ha az Oroszlánölőknek vagy valamilyen más gladiátor bandának. Persze nem mindenki ilyen. A dinasztiák ismeretébe erről neked kell döntened KM. kerekedőként. Sok házúr távol van. most hol is tartózkodik valójában. akkor is egy nap. A JK-kat elcsalhatod a helyi könyvtárba. 206 . Idegesítő fejhangon beszél. Ha beszélnek neki a gyűrűről. művészként. őrök. hogy mi hogyan történik. Aki nagy valószínűséggel amúgy se kapná meg így időben. Ha a fiú velük van. Ha okosak. A porond – avagy ceremóniamester. családok egyes tagjai. Ráveszik az ifjút valahogy. akkor felkéri őket az ünnepség sorozaton való fellépésre. ajándékként fogja lajstromba venni. Oren kapitányt éppenséggel itt is be lehet ajánlani szerepelni. Ha nemesként. Jelenleg ők sincsenek a Palotában. Lehet. hogy mégis adja oda a gyűrűt. A merénylet miatt is óvatos most mindenki. Elfek. olykor simogatja a karaktereket beszélgetés közben. hogy Chacal. Akkor majd kénytelen kelletlen előbújnak. Ez már tényleg rajtuk múlik és a tervükön. Semmiség egy ilyet elintéznie. inkvizítorként. simán elintézi. mondják. akkor nem beszélnek róla. hogy Chacal-al nem tudnak beszélni. akik mentalitásukból fakadóan inkább mutogatják magukat. hogy íme ők nem félnek holmi caedoni merénylőktől. Ott pedig nem lehet zavarni. mert az a nyári lakban pihen az ünnepségig. hogy hol van Palyd és Optim. papként. hogy nyári szálláson vannak a főnökeik. Pl. vagy nem adják oda. Hol is van az a nyári szállás? Az alvilággal. Nyomozhatnak az után. fürdőkbe. akkor is kaphatnak meghívót a bálra. csak valamelyik rokonnal tudnak beszélni. sőt Chacal. sokat kell várakozni. Azonnali fogadás kizárt! Még ha az Oroszlánölők. Az őröktől és az írnokoktól is megkaphatják a hivatalos infót. hogy a ház urai méltó képpen akarják őket fogadni Másrészt nem minden család lakik itt Baraadheikben. A merénylet miatt minden ajándékot le kell ellenőriztetnie. KM. de ez csak a végső segítséged legyen a csapatnak! Hadd gondolkodjanak és cselekedjenek ők! Az egész délutánjuk rámegy a Corrido palotában az ügyintézésre. amit a ceremónia mester előttük írat meg és pecsétel le. és audienciát kérhetnek. akkor értesíthetik a mélyen tisztelt idegeneket szállásukon. senki sem tudja. kalandozóként lépnek fel. A harmadik naptól már meg tudják mondani a szolgák. A karakterek azonban intézhetik úgy. Különösen az ifjút és a 14 feletti Szépséggel bíró férfi karaktereket tünteti ki figyelmével. hol vannak. egyből meg akarja vizsgáltatni és 222.

Caedon épp csak kiheverte az összecsapást. eltávolítani. ha ezen az oldalon állnak és nem elég ügyesek. Újabb merénylet A kalandozók útjába akad egy bűn ronda vendég a szomszéd szobából. A születésnapján nem jelenik meg. Itt az ideje egy Álomúttal rendezni a gondolatait. és másnapra rendkívüli tanácsülést indítványoz. Baraad a Nagykirályé marad. Meg kell ezért fizetniük! Indítsuk a flottánkat Caedon ellen!” Ha ez a forgatókönyv teljesül.) Chacal hű embereit pedig megpróbálják leváltani. A segítségnek már rég meg kellett volna érkeznie. továbbá a kevésbé aktív csapattagok játékba való bevonása is könnyen megoldható vele. Seth taktikája a következő: A pátriárka időtlen álomban marad. Erősebbek. Az unokatestvér rangjánál fogva hivatalos tájékoztatást kér a tanácsnoktól. váratlanul. Mikor pszivel nem tud érintkezésbe lépni Pesdan Barrathal kiküldi a lovas őrjáratot. (Egyiküknek Nyomolvasás/Eltüntetés Mf-a van. Pesdan Barrath-ot két kisebb rangú Antoh-pap kíséri a nyári lak felé lóháton. Mindenáron meg akarja kapni. A Nagykirály pedig megindítja szárazföldi seregeit. A fejvadászok egy különítménye (8 fő) lecsap. A szerelmes némber 207 Neliah Enna 262. old. hajnalban az ablakon át. és vajon mire is kell neki a szende kalandozó? Természetesen mindig a legrosszabbkor érkezik. Érdekes. A modul végén a távozó hajó fedélzetén ő is fenn van. Akkor szeretett bele kalandozónkba. Ez vár a kalandozókra is. ha nem tesz valamit. amíg ki nem nyiffantják a JK-k vagy el nem távolítják a közelükből valamilyen módon. A beiktatására kiváló alkalom a Kettős Hold ünnepe. a városon kívül. Mindegy hol szállnak meg! Ez a bizonyos. A megmaradt fejvadászok minden nyomot eltüntetnek. Itt elmondja: „A caedoniak voltak a merénylők. amikor meglátta beköltözéskor.) A Kyel-pap a nyári lakban vár. megölni. izgalmas kihívást jelenthet a csapat számára szerepjátékos módszerekkel megoldani ezt a problémát. A nő titkon Orwella fanatikus követője. akkor az ünnep után a baraadi flotta hajói megindulnak Caedon ellen. Neliah üldözi a szerelmével a csapat egyik tagját. (például fürdés közben.) A történet vége felé a bálon jelenik meg. tánc közben partnert cserénél. Az ünnepi beszéden drámai bejelentéssel ecseteli Chacal állapotát. Szintén caedoniaknak adják ki magukat. ezért maradt itt. No persze csak addig. Az információt nem titkolhatják előle tovább hivatalosan sem. a kómában lévő Chacal mellett. mint három éve. Esetleg Tharr oltárán végzi. (Ezt amúgy a caedoni kikötő leírásnál lehet érzékeltetni. Amíg a herceg kómában van az unokatestvére a családfő. de a különítmény fele is odavész.Antoh egyházának helyi vezetőjét. hogy mindhárom pap meghal. amikor karakterünk másnak udvarol éppen stb. Ilyen aljas módon vágtak vissza a három évvel korábbi vereségükért. megzsarolni. . A La Terrogh ház besúgó hálózata azonban működik. Két óra leforgása alatt összerakja a képet. ami az összecsapással kapcsolatos. A végkifejlet. A segítségnek lőttek. Újabb támadástól tart. Végül magát Chacalt is egy újabb álcázott merénylettel megölni. a három fős kompániára. persze titokban. A győzelmük garantált.

Holott otthon is maradhatna. ha nem lettek halálos ellenségek a partival valamilyen oknál fogva. old. Omak egy borozásra hívja meg lakosztályába a karaktereket. Ezt a háttér infót az egyik testőre tudja a kalmárnak. Eddig Abasziszban tárgyalt és álruhában tért vissza a Kettős Hold ünnepére.Találkozás Omakkal A második nap estéjén a kalandozók visszatérnek a szállásukra vagy itt vannak végig. Hallotta. kikötőket. kirakodott. Ezeknél nem folyik járőrözés sem. avagy meg is próbálkoznak ezzel. Valamiféle adósságról magyarázott Omaknak az illető. Ha voltak. Lehet kockaparti. A ceremónia mesterhez ajánlotta be a csapatott. büszkén keresi fel a csapatot és meséli el. Nyári lak 240. hogy Chacal valóban él. A hajó. Itt beszél a Tolcador Házról és Dirin Corrido nagybecsű nemes úrról. Olykor együtt szoktak sörözni. hogy csak a palotákat. hisz nem is volt a szigeten. Utánuk megy és megszólítja őket: „Uram/Asszonyom várjanak! Talán tudok valamit. Másik szóbeszéd. aki a szívén viseli az aszisz kereskedők sorsát. hogy a régi tulajt megzsarolták. nap délutánjánál leírtak következnek számukra. nagy kártyacsata a fogadóban. és fellépnek a Két Hold ünnepség tiszteletére rendezett viadalon. amivel jobb. templomokat. Igaz nem is vett részt a balhéban. nehéz embereit. a hozzá való bejutásra. Ezért is kísérgeti saját áruját. Ám a kapukat. végre segíthet ismét valakiken. Hamarosan tudni lehet. Omak Malkhasz 261. Könnyűvérű lányok. miegymás. Ha nem voltak a palotában vagy nem találkoztak a ceremónia mesterrel. hogy segített rajtuk. aki családja életét féltvén elköltözött a szigetről. pénze meg akad és ideje is. Már amennyiben érdekli a karaktereket ez éjközép tájékán. vacsoráznak. Az aszisz kereskedő. A „Szépen felvirágoztattam ezt a helyet!” mondat is elhangzik persze. hogy ide akarnak bejutni. Omak Malkhasz. a karakterek a kapcsolódó pletykákra. A karakterek nagy valószínűséggel az estét azzal töltik. Ha tudják hol van. amivel érkeztek. Ezek mellett/helyett mindenesetre mehet a szokásos időtöltés is a csapatnak. de nem kötötte annak orrára. hogy holnapra szerzett a karaktereknek belépési lehetőséget a Corrido palotába. Szárnyra kelnek a legújabb pletykák. jelzi van infója. de azt nagyon. hogy tervet kovácsolnak Chacal megtalálására. amikor az üzletet megkötötték egy ével ezelőtt. Erre már nem jut ember. Sokat sejtető vigyor. Ezt a karakterek fogadósa is mesélheti vacsoránál. Nincsen családja. A matrózok szabadidejüket töltik a városban. Baraadi családok 223. jobbára haszontalanul. akkor valószínűleg már nem kívánnak élni a kereskedő ajánlatával. 208 . más közintézmények épületeit nem. Ehhez a részhez a nyári lak leírása ad segítséget. Itt jó pár rezet elverhetnek. kacsintás. A testőr beszélhet az igazságról a karaktereknek a borozás után. Akár mi is a beszélgetés vége. Az előző tulajdonos sürgősen távozott a szigetről. rezidenciákat őrzik. akkor reggel a 2. kocsmabunyó stb. Ő is neki köszönheti a fogadója olcsó vételi árát. olyan jól érezte magát a csapattal. Tényleg jó ember ez az Omak. ha maguk is tisztában vannak!” Zsoldos így néhány ezüstért előadja nekik a történetet. old. csupán ismeri Dirin kalózait. old. hogy az Oroszlánölők csapata visszatért a szigetre. Az igazság az. A karaktereknek a várost járván feltűnhet.

terveiknek megfelelően reagálnak. old. Ennek helye és formája családonként változó. valamint az idősebb Kák két kutyája. így jelenleg a helyettese. akkor ezzel az arcátlanságukkal is megvádolják őket! Ezt az utcán több járókelő is hallja! A kalmár dinasztiák fülébe is eljut ennek a csetepaténak a híre. hogy mi áll az érdekükben. a Beknard ház emberei. faragások. Abban azonban megegyezik. Tehát lenyomozzák amúgy rutinosan. a városőrség siethet a segítségükre. ha még tudnak! Ha az Oroszlánölők álcájában vannak a karakterek. A Tharr hitűek úgy érzik. Ekkora derül ki ugyanis az Antoh-pap.A modul 3. Uwel visszatér A harmadik napon eluralkodik a lincshangulat a városban. talán épp a fogadóból távozva. és a bálra már rendelkeznek azzal az információval. napja E nap reggelén. A helyiek komoly sérülés esetén (értsd Ép) elmenekülnek. Ez a címer „őrület” a hintókra. úgy érzik haza érkeztek. A Tordien. Pesdan Barrath halála. old. hogy a városőrök Kitör a káosz 209 Vörös Kák 259. onnantól több információt is beszereznek majd róluk. A bajkeverők és a káosz erői meglovagolják a feldühödött tömeg szülte helyzetet. Nyílt kihívás intéz Uwel nevében a csapathoz. illetve süllyed épp. házakra. mert a vörös hajú kalandozó vét ellene. szétverik. Zászlók. Káosz. a temető vagy a tanácspalota. Tény. hajókra is igaz. boltokra. A karakterek szemtanúi lesznek a caedoniak megverésének. Az egyes családok ezt aszerint használják fel. Beknard. aminek elnöke a rontásérsek. Ha nagyon vesztésre állnak.) Természetesen a durva karakterek be is szállhatnak a fosztogatásba. halál jelleműek. A sziget harmada Antoh hívő. . Ezen felül minden Háznak van saját fegyveres csapata. A kikötőben a legnagyobb a felfordulás. Hivatalos és nem hivatalos egyaránt. mint pl. A rend és az élet szellemének oszlopos tagjai bizonyíthatják. hogy az igazság bajnokai. Ezekre a karakterek jellemüknek. Kivételt az egyházak területei. Ha a történetben szembekerülnek a csapattal. fosztogatásoknak. A caedoni érdekeltségű raktárak égnek. Kilenc caedoni kereskedőhajó is lángokban áll. Ez a rész tényleg csapat függő. A szomszéd városállam polgárainak baraadheiki boltjait kifosztják. Seth Mortai nagy befolyással bír a város közkerületeit felügyelő katonákra. nők megerőszakolásnak. Remélhetően a kalandozók nyernek az utcai csetepatéban. aki nagyon nagy tiszteletnek örvendett a szigeten. Vilenas galleonok lőtték szét őket. hogy jól látható helyen vannak a ruházaton. Itt javallott a mesélőnek nehéz szituációkba hozni a karaktereket. már ha élnek még. emberek a család címerét viselik öltözékükön. Rogiar. Persze Uwel a kalandozókat segíti. feliratok hirdetik. A kihívónak öt helybeli felbérelt kemény legény a segítsége. hogy itt a kánaán. A cápavértesek néven hívott városőrség parancsnoka a kormányzótanácsnak tartozik elszámolással. Akaraterőpróbák. Vörös Kák fia 260. mikor megnevezi őt kicsinyes bosszújában. A hivatalos katonák. Vörös Kák fia (és ha életben van az apja is) várja a csapatot az utcán. old. Fegyveresek 267. (Mehetnek az Asztrál-. hogy a csapat nem az Oroszlánölőkkel azonos brigád. épületei jelentenek és az olyan közös dolgok. hogy a sziget/város adott szeglete éppen melyik kalmárdinasztiához tartozik.

hogy a tömeg megnyugodjon. Ha erre az időpontra már van bejárása a nyári szállásra a karaktereknek. árulások és intrikák során át kell keresztüllavírozni a karaktereknek a siker érdekében. A fizetség a sziget leggazdagabb családjának hálája. mint eddig megszokott volt. az előtt le a kalappal! Már csak meg kell védenie a pátriárkát a Rontásérsek hazaérkezésééig! Ebben az esetben merényletek. Persze a szerencsétleneknek semmi közük az egészhez. Ha él a bárd és a fiú. aki nemet mond. Seth celebrálja a szertarást. hogy sokkal inkább spirituális jellegű. Így a kalandozók igazi megbízója is a szigetre. akkor a szálláshelyükön Kosztasz felkéri őket. érkezik estére! Itt. Egy pszi üzenet Rounnak. a bárdért. A kalandozók közül ki is baraadi? Feltehetően nem sokan! Chacal követői Palyd Deloran 251. Ha igen. mielőtt önmaga ellen fordulna. hogy ez sikerül. A város ugyanis egy nap alatt kifogyott a caedoniakból. Az egy órán át tartó szertartás során kilenc lélek távozik a főtérről. Addig nem engedik a kísérletezgetést. A Tharr hitű házak nyíltan részt vesznek rajta. a testőr kapitány. Lothar Kosztasz 250. a Corridok családi birtokán Palyd Deloran és Optim Nuro várják. Seth amellett. hogy a függetlenség és elszakadás pártiak elálltak volna szándékuktól. A jelenlegi szertartásban az a durva. Ezt nem kell sokáig részletezni. Nyári lak 240. hogy segítsenek neki. Nobun. napján) lesz – oldják meg Chacal helyettesítését. Tolcador. hogy hol vannak és már indul is. hét 1. Még reggel elküldet Lotharért. Ha valaki talál módot a herceg felébresztésére a fennálló körülmények figyelembevétele mellett. A történtekről természetesen mélyen hallgatniuk kell. A valóságban sok Tharr hitű is a sziget elszakadását óhajtja Abaszisztól. hogy ismerik-e a kalandozókat és a nevelt fiát. se Krollgor. Valamint tudják-e. hogy Tharr dicsősége lebeg a szeme előtt. Ötezres tömeg gyűlik össze. En Kossylor. Ha nem. Optim Nuro 252. összeesküvő caedoniakat végzik ki. Állítólag a tanács életére törő. napján (Krad második “Bölcsek” havának 1. Egy Corrido hajó indult érte Caedon mellé. nyilvános emberáldozatot mutatnak be Tharrnak. old. Elmondják neki mi a helyzet. pontosabban a nyári lakba. Így vagy úgy. akkor „csupán” annyi a feladatuk. saját maga kerekedik fel és keresi meg őket. a fiú és a bárd él. de hajnalra meglelik őket. Ez nem azt jelenti. Kevés az a kalandozó. azonnal küldessenek értük. hol tartózkodnak. ha valamilyen elv miatt teszi ezt vagy karaktere kijátszása miatt. La Terrogh. old. Rogiar. melyek pontos részleteit a KM-nek kell kidolgoznia a fennálló szituáció figyelembevétele mellett! Amennyiben viszont nem tudnak mit kezdeni az Időtlen álommal (márpedig nem tudnak). Chacalt ki kell hozni az Időtlen álomból! A körülményeket figyelembe véve nem valószínű. 210 . Egyelőre Seth Mortai és szövetségesei tervei szerint alakulnak a dolgok. az egésszel azt akarja elérni. Az újabb megbízatás Palyd tanácsnok Álomútja eredményes volt. Lothar egyből rákérdez. akkor ott veszik fel velük a kapcsolatot. mert van egy hasonmásuk és két bárdjuk. hogy mit is jelent anyagilag vagy más téren. Ha ez nem lehetséges. hogy az ünnepség alatt – ami a történet 6. Ha Roun halott lenne. old. amíg a tanácsnok. Most következhet a többi idegen.erejéből csak a fontos épületek védelmére futja. A harmadik nap estjén. old. Beknard. akkor jó eséllyel indulnak. Tordien. Persze az más. akkor Optim három jól képzett emberével megy megkeresni a kalandozókat.

Szerencsétlen esetben a kalandozók közül is lehet valaki az áldozatok között. Tízezres tömeg és huszonhét áldozat. A kivégzések istentisztelet jellegűek. a Beknard család és hamis tanúk segítségével. A rajtaütés A negyedik nap késő délután az összes ház képviselete mellett (a Corrido családot Dirin képviseli) lezajlik az Antoh-pap gyilkosait segítők kivégzése. 5-10 aranyat fizetnek a fellépésért a csapatnak. Dirin által felbérelt kalózok a támadók. A két kivégzésről persze hallanak. Az új fiatal vezetőjük még járatlan a politikában. ha a kalandozók egyesével kóborolnak. akkor szerencséjére le marad a mai osztásról. No és gyerekkora óta utálja teljes szívéből. A helyzettől függően egy vagy több támadás zajlik a szigeten. ha valaki éppen rejtőzik vagy nagyon jól álcázza magát ahhoz képest. A Viadal napján szeretnének egy jó kis gladiátor viadalt. Saját egyházában rendez tisztogatást. Persze a Házak vezetőinek megvan a magukhoz való eszük. Antoh egyháza se megy el odáig. Oroszlánokkal kellene megküzdeni. Csakhogy valakivel meg kellene küzdeni. A fővárosban róluk halottak. Valószínűleg a Tordein család állatparkjában kötnek ki. Az igazi célpont a tanácsnok. A városban lenyugszanak a kedélyek. A házakat járja. így a Viadalok napját általában ők szervezik. Az elmaradt tárgyalások. Minden házat sikerül megvezetnie az ő oldalán álló Tharrpapok. Az lényegtelen. Extrém esetben. Amúgy is felkérik őket a Viadalon való részvételre. akit ki kell vonni a forgalomból. rögtön ítélkezések békeidőben stb. vagy ha az aszisz pártiakra nézve veszélyesek. mint ahogy a szigeten megismerhették és még Palyd közelébe sincsen. Dreina papjai ezért sem emelnek szót a törvényességi hézagok miatt. a kalandozókat is. Az arénában derül majd ki persze. Az ötödik napon van a viadalok napja! Ha az Oroszlánölők álcájában vannak még mindig. Nem szólnak bele Seth tisztogatási akciójába. ha nem az Oroszlánölők nevében vannak itt. Ez után szűk két napjuk van a karaktereknek. amint megtudják. Ez a dolog csak rá és a Rontásérsekre tartozik. old. A negyedik nap délutánján a Tordein ház emberei mindenképpen megkeresik őket. Itt nagyon jó üzletet tudnak kötni. hogy miben utaznak. Persze. A támadást fosztogatásnak álcázzák. ők a legjobb kalandozók. hogy a kalandozók éppen a nyári szálláson vannak-e. amennyiben Chacal oldalán állnak. Dirin a Kyel-papot tartja az észnek. hogy a Tharr egyház belső vizsgálatát kétségbe vonja. vagy máshol. méghozzá lehetőleg oroszlánokkal. akik kéznél vannak. hogy felkészüljenek. A Viadalok napján utolsó vérszomjukat is kiélhetik. egyeztetett velük. hogy a négy oroszlán után egy mantikorral szemben hogyan is állják meg a sarat barátaink. Legalább is a köznépnél. Palyd. a híres csapatot. A leszámolás 211 Fegyveresek 267. akkor elő kéne állni valami műsorral. . napja A negyedik napon délben megtámadják a nyári szállást. akkor akár 5-6 támadás lesz.A modul 4. Nem baj. Közben zajlik az árnyékháború. Erről beszél az egész város. Ezt is Seth Mortai celebrálja. A Tordein ház rendelkezik az Aréna felett. Bár a fősodrás szerint általában nincsenek a városban az áldozásokkor.

E z Krad második. A karakterek. A bálon az En Kossylor ház képviselőitől tudhatnak meg részleteket Kopreedről és kis kedvencéről. A nőről csak nagyon kivételes esetben tudhatnak bármit a karakterek. Kivételesen ügyesnek kell lenniük. valamint jutalomjátékként a mantikorral! A modul 6. Lehet. A zenekarnak egy külön pavilont állítanak fel. napja A viadal Oroszlán 269. Erre már a JK-k úgy is önmaguknak csinálnak programot. mi történik velük. old. Sindilla Alley 257. Kopreed az en Yrdaquor Ház védelmét élvezi – az En Kossylor házzal ezért vannak haragban. Ha esetleg Seth oldalán vannak a kalandozók. hetének 1. A z ötödik nap a viadal körül forog. meséli. akkor sincsenek könnyű helyzetben. A nap egyetlen biztos történése a viadal. Lothar. Hozzájuk a Kyel-pap tudja irányítani a kalandozókat. Egy híres Tharr hitű bajvívó kalandozó. A JK-k az előző napokban találkozhattak a mesteremberekkel és az árut. old. melyen jó eséllyel a karakterek is részt vesznek. Az meg zajlik. napja. ahogy alakulnak. székek. hogy a fő sodrástól eltérve éppen két család árnyékháborújában vesznek részt. A bálon bevetik az aszisz pártiak titkos adujukat: egy anatydát. A kísérete is méltó Sindillának. Avagy megpróbálnak a város tömlöcéből éppen kijutni. Beszéd a város főterén. az anatydáról. kerevetek. mint a Déli Jégmező. Sindilla feladata elcsavarni Chacal szerepében tetszelgő férfit. Erioni pletykaként elmesélheti még. Ha jók a sejtései holnap reggelig tart a megbízatása és a hölgy által kiszemelt Chacal (avagy annak szerepében lévő) felé int fejével. old. majd a bál a nyári szállás kertjében. Sethnek a sogroniták támogatásuk jeléül bocsátják rendelkezésre az anatydát uraló Kopreedet. old. nyugágyak várják a vendégeket. Az alakváltó némber mentál bélyegek kötik a Tirla’Siell (vércsillag) áruló varázslójához. Az özvegy kérte fel kíséretnek. hosszú fehér abrosszal leterített asztalok. hogy hogyan járt Torozon. a Kyel-pap és emberei nem könnyű prédák! 212 . A lényeg. felhasználva a modulban leírtakat. elmondja. erioni nemes hölgyként. Belekerültek Baraadheik életébe. Az est beköszöntével lampionok garmadája és fáklyák erdeje világítja be az ünneplőket. vagy akár egy merénylet végrehajtására. kis pavilonok. ha ez az ötlet eszükbe jutott. A nőt függetlenként játsszák be a bálra. Felcsinálták az öreg lányát! Valami környékbeli bárd volt. Lehet. Később a nyári lak kertjében fából ácsolt tánctér. amivel leléphetnek. Ők maguk is bejuthattak akár így a nyári lak területére. ha beszédbe elegyednek a bajvívóval. Mantikor 269. Fernas la Sirande 258.A modul 5. hogy játszanak. “Bölcsek” havának 1. hogy megpróbálnak egy hajót szerezni. hogy a helyzet ismeretében meséld nekik. A főtéren mód nyílik a forrongó tömeg lecsendesítésére. Elérkezett az ünnepség ideje. és megküzdenek a négy oroszlánnal. majd rákérdez: – Az urak/hölgyek nem ismerik Lothar Kosztaszt véletlenül? Meghívná azt az embert egy italra! Alakulnak az események. bárki legyen is az. Mesélő a te feladatod. ételt szállító szekerekkel. old. napja A beszéd és a bál A bál leírása 246. hogy nem rég érkeztek Erionból.

mely ma a Cápa-öböl nevet viseli. Az Oroszlánölők alapból nem hentesek. Főleg ha a velük szemben állók nevét bitorolták. A sajátos. amely önálló kerületként a sziget hajóforgalmának jelentős részét bonyolítja. fontos épületnek és központnak. Központi része a kikötőnegyed. Igen az Oroszlánölők tudnak erről! A végső csata vagy egy nagy beszélgetés következik. XV. amiből nagyon nehéz lesz kimászniuk. II. Akár menekülniük kell a karaktereknek. évezredre tehető. Nevének jelentése Baraad szíve. Jelentősége ma is megkérdőjelezhetetlen. a toroni-aszisz hajóforgalom egyik fontos állomása. lakossága húszezer fő körüli. Az öböl bal ágán. Ettől kezdve a sziget központja. az a szituációtól függ. Bár a sziget tenger felőli oldalán fekszik. amikor a khetonok keletről menekülve elérték és benépesítették Baraad-szigetét is. Ha a karakterek akár csak a hajón használták az Oroszlánölők nevét. sz. old. találkoznak egy csapattal. Történet Baraadheik városa nyolc főbb kerületből áll. akkor még jó barátokká is válthatnak. de a bárdért jöttek. Baraad-sziget északi részén fekszik. a szigeten nem is található másik. félig a negyedik kerület osztozik. Ez az egyetlen nagyobb hajók tömeges kikötésére is alkalmas hely a szigeten. a sziget sajátos berendezkedése okán otthont ad valamennyi nemesháznak. Baraad fővárosa lett. illetve partján a szabadkikötő fekszik. „T” alakú öblöt. Kialakulása valószínűleg még a crantai időkre. A bárdot követve jutottak el a szigetre. e. és külön irányítás alatt fogadja a nemes Házak engedéllyel rendelkező hajóit. Ez a végső kelepce a JK-nak. mint a hazatérő Rontásérsek! Az Oroszlánölők Oroszlánölők 262. És a pyarronita Chacalt ki ébreszti fel végül? Igen! Ki más. melyen három. a P. Persze a nevükben elkövetett cselekedetekhez mérten. A nyári lakot elhagyva a városba vezető út kapujában meztelen városőröket lenget a szél (élnek). Hatalmas szerepjátékkal és diplomáciával. minden bizonnyal kedvező elhelyezkedése okán alakult ki e település a part mentén. mely kapcsolatban áll a nemesi negyeddel. Felépítés 213 . old.A modul 7. a P. és lassan az aszisz tartománnyá váló. a századok során jelentősen kiszélesítettek. napja A bál utáni nap. a kis falu méretét meghaladó település. Hogy Lotharnak van-e kedve az Oroszlánölőkkel tartani és tisztázni Torozonnal a dolgokat vagy vonakodik menni. A kapuban az Oroszlánölők várják a csapatot személyesen. ami a sziget lakosságának jó 50%-a. azért kártérítést követelnek. Ha ügyesek voltak és az Oroszlánölők hírnevét csak öregbítették vagy jó a beszélőkéjük. A Cápaöböl jobb oldali ágában és partján található a helyi kikötő. Baraadheik városa B araadheik Abaszisz hetedik tartományának fővárosa és a sziget egyetlen valamirevaló városa. A település jelentősége az első toroni családok bevándorlásának idejére. Baraadheik térképe 272. akár dicsőséggel vészelték át az éjszakát. évezredre tehető.

Amelyik elkészül. Több árus. két mechanomágikus rakodódaru toronnyal. A pallósziget nyugalmát több erős hullámtörő is biztosítja. Az Oroszláncsarnokot kisebb templomok. kristálylencsés fedele alatt pedig Sogron szent tüze lobog. században. emelvényekkel övezik. Uralkodó épülete a P. század elején kezdték el építeni. az öböl közepén ékelődik a város testébe a Tharr-negyed. amely most a polgári kerület része. A kikötő méretére jellemző. hivatal. Érdekessége a szinte mindig üresen álló királyi palota. igaz. ám tiltott. több Antoh-templom és különböző magasságú stégek labirintusa található itt. ahol a javítandó és félig kész hajókat egyszerűen körbeépítik. Több palota áll közvetlenül a tengerpart szikláin. VIII. de számos toroni magános-ház is rendelkezik itteni villával. Lakóházait számos régi palota egészíti ki. kézműves műhely. az abasziszi rontásérsek és így a Tharregyház központja is. A nemesi kerület paloták. sz. vörös márvánnyal díszített fehér épület ad otthont a szigetet irányító nemesi tanácsnak. saját kikötő és szárazdokk. raktárak és egyéb épületek övezik. A toroni stílusú. században emeltek. hullámtörőkkel védett bejáratával szemben. sz. mintegy száz lábnyira emelkedő zátonyszigeten álló világítótorony is. A vallási kerület jobb oldalán. mesterséges szigetet hozva így létre. A nemesi és a vallási kerület határán áll a szintén impozáns tanácspalota. csak ünnepek alkalmával nyitják meg a közönség előtt. és kifuthat az öböl vizére. XXVII. Itt található maga a város. XXII. a körül elbontják a pallókat. a helyi kikötő szomszédságában áll a nemesi kerület. továbbá itt található a híres és drága Abbit Delfinhez címzett fogadó is. mely a Quiron-tenger déli partvidékének legimpozánsabb Tharr-temploma. melyet a P. Ashyer Entirom rontásérseksége alatt emelt Oroszláncsarnok. eredetileg nem ez volt a szigetre érkező családok szálláshelye. mind a tizenöt jelentős nemesház tart fenn egy palotát itt. Sajátossága. hatalmas oroszlán szoborcsoportja még a vallás ellenségeiből is elismerést vált ki. az öböl vizétől elhódított rész. de két nagyobb csatorna lévén szinte mindegyik nemesi villa közvetlen kijárattal rendelkezik a tengerre. szerzetesi rendház. kiegészülve a munkások szállásaival. A Sogroniták szent helyként tartják nyilván. 1875-ben építettek. Hármas tornyos kupolája. alatta állítólag erős varázsjel kényszeríti mozdulatlanságra a vizet. hogy új. A majd háromtucat palotát és gazdag házat elegáns parkok. melyet P. pallókkal. ahol a város hajókészítéssel és javítással kapcsolatos műhelyeinek nagy része található. melyet a város ajándékozott Abaszisz Nagykirályának a csatlakozást követő első évtizedben. 214 . szökőkutak és terek csipkézik. most élelmes kereskedők bérházai. A vallási kerület bal oldalán. sz. A két kikötőnegyed között. a kikötőőrség által felügyelt terület. pazar udvarházak egész sorát rejti. itt csak kisebb bárkák és csónakok férnek el. Közvetlenül a szabadkikötő mellett található a műhelykerület. Baraadheik vallási kerülete. A P. hogy nagy mélységű stégei mellé még igazi tengerjáró hajók is beállhatnak A kikötőkerület része elméletileg az öböl mesterségesen szűkített. és gondosan tervezett. amely azonban bárki számára nyitva áll. sz. piactér. mely egykor nemeseké volt.Számos raktárház. a szabadkikötőt és a műhely kerületet érintve terül el a polgári kerület. Fontos része az a folyton változó alakú. céhházakkal és raktárakkal. csak pallószigetnek csúfolt. régi palotáikat odahagyva. külön részt alkotva a városon belül.

három nagy falura osztható „falu” rész. és egy aréna is. amely a kerületek kormányzótanács által kinevezett vezetőit tömöríti. mely elárasztható. és így a sziget fő irányítását is. kaszárnya.bordély. így birtoklásáért. A város igazgatása a választott Városnagy feladata. az utcák már nem kövezettek. és ahol számos okirat. sz. A polgári kerülettől balra. Abaszisz felé képviseli a szigeteket. Ezekre a vezető posztokra a kormányzótanács választ tisztviselőket. A lakosság mezőgazdasággal foglalkozó része él itt. hogy nincs beleszólása akármibe a szigeten. aki egyben a cápavértesek nevet viselő városi őrség parancsnoka is. a P. 3690-ben tizenöt Ház a tagja. ha őket is hozzászámolnánk. kocsma és fogadó áll itt. A Városnagy vezeti a Baraadheiket irányító kerületi tanácsot. megbízatásuk pedig három évre szól. ami érdekli. melyet sugaras irányban nyolc-nyolc hatalmas hajítógép vesz körül. A hadi negyed felügyelete alatt áll az öböl két partján emelt polipbástya. bár balgaság lenne azt hinni. aki a kormányzótanács tagja. melyeket nem kötelez Toron távol déli Concitatorának megsegítésére a baraadi concordia. A baraadheiki városi őrségnek. A nemesi tanács elnökletét. Szinte szabad bejárása van ide a toroni hadihajóknak. A héttagú tanács tagjai sem láthatnak el más tisztséget. mely kevéssé híres. a házak fokozatosan kisebbek lesznek. akit a toroni egyházszervezet az abasziszi rontásérsekként tart nyilván. Ezek képezik a kikötő fő védelmét. gyakran horgonyoz egy-kettő öblében. így a rontásérsek csak a külpolitikában. Egy kisebb. játékház. sz. de alkalmas toroni gladiátorviadalok rendezésére is. a sziget teljes lakosságának 6065%-a élne a városban. a Tharr vallás vezetője is. a pátriárkák fő erejét a Házak magánflottái adják. könyv mellett kitüntetett helyen őrzik a 2646-os csatlakozási szerződés eredeti példányát is. A nem hivatalos nyolcadik kerület a várost délről övező. hercegkapitányi jogokkal az abasziszi Nagy Konzílium tagja. és az árusok helyett hazatérő tehenek szűkítik az utakat. Baraadheik szélén fekszik a kis méretekkel büszkélkedő hadi kerület. bár azon kevés arénák közé tartozik. A Városnagyi tisztséget a törvény szerint nem láthatja el olyan személy. innen kapták nevüket is. melynek P. külön öböl mellett áll. kisebb ostromgép. Ő a nemesi tanácsnak tartozik elszámolással. 2500-as évektől hagyományosan a baraadi rontásérsekre bízzák. folyamatos verseny folyik a nemesházak ifjai között. Állandó 215 Közigazgatás . kivéve a hadi kerület vezetője. de a Quiron-tenger déli partjának toroni egyházfeje. A rontásérsek. és számos raktár. a Baraad-sziget flottája igen szegényes. mely nemesi ajánlással látogatható. a hadi kerület erődje a központja. Itt található a Baraadi levéltár is. Baraad szigetét a nemesi tanács vezeti. Központi épülete egy nagy erőd. melyben a szabadkikötőnél rosszabbul felszerelt hadikikötő üzemel. katapult és lángvető is készen áll a sziget legnagyobb kikötőjének védelmére. kikötőhely áll itt. vagyis a cápavérteseknek. ahogy a baraadi flotta parancsnoki és a városőrség parancsnoki tisztségéért is. és papi személy sem lehet. nem csak Baraad ura. A hadikikötőben alig áll hajó. A rontásérsek és a kormányzótanács azonban főleg a szigetek külpolitikáját irányítja. Baraadheiknek nincsen városfala. ám számos egyéb.

mint amilyen a Dreina egyház Viadomói militáns irányzata. melyet el is látnak. a város börtöne is a vallási kerületben áll. Bár hivatalosan nem ismerik el. a Hústépő szekta halálra korbácsolós szertartásain.) Tharr vallása a szigeten eléggé prakticista képet mutat. akik véleménye nem egyezik a rontásérsekével. és – a toroni rontásérsekektől eltérő módon – egyházi tanácsot működtet. Noir és Morgena egyháza tekinthető. Toroni jellege révén jó a kapcsolata a toroni magános házakkal. a Tharr egyház bástyájának számít a Quiron-tenger déli partján. valamennyi temploma megtalálható Baraadheikben – természetesen a vallási kerületen kívül. Gazdaság Vallás Városőrség és közbiztonság Baraadheik gazdasági erejét elhelyezkedése. bárki. melyben a számottevően erős Tharr-szekták elöljárói képviseltetik magukat – már. Dreina. Baraad titkos szerződéssel még Caedon rabjait is megveszi. Tharr vallása a sziget hivatalosan ki nem mondott vallása. ugyanis a vallási kerületben álló követek palotájában számosan tűnnek el. mint az abasziszi rontásérsek székhelye. hiszen összefogja a Toronon kívüli Tharr hívők táborának jelentős részét. igaz. (A sziget jelenlegi rontásérseke is a szekta híve. gyakran az alvilág helyi harcainak függvénye. és aki bekerült oda. sajátos okokból a rontásérsek nem mindig a soraikból kerül ki. 216 . hogy áruikat igazi tengerjárókra rakodhassák. Mivel a rontásérsek politikai támogatottsága Quironeia-szerte jelentős. baraad egészen máshogy adóztatja meg a területén áthaladókat. szinte mindegyik pátriárka támogat valamilyen kalóztestvériséget. hogy elegendő áldozathoz jussanak a sziget lakosságának kiirtása nélkül is. kevéssé vérengző. Fő feladatuk a kikötő védelme. csupán a szélsőséges irányzatokat tiltják. A kerületek közbiztonsága változó. mint a toroni rontásérsekek. egyhamar Tharr oltárán hullajthatja vérét. 2646-os Abasziszhoz való csatlakozása óta a szigeten az aszisz vallási törvények értelmében az összes hitvalló és fogadalmas egyház engedélyezett. Hatalmas kikötője az elsődleges toroni-aszisz forgalmat lebonyolító kikötő. ahová még a partmenti hajók elérnek. ahol a Háromfejű szerzetesei és papjai őrködnek a kiváló közbiztonság felett. és politikai jellege adja. Kikötője évszázadok óta szabadkikötő. mint toronban. amellett is számos termékből szorul behozatalra. Sogron és kevéssé Darton. nemzeti megkülönböztetés nélkül vámmentesen használhatja. vagy az Antoh-egyház központosítását szorgalmazó Merresiták. Népszerűnek csupán Antoh. sz. Általában rabokat áldoznak a Háromfejűnek. akik átláthatatlan szervezettséggel szolgálják a sziget urainak érdekeit. jóval elfogadóbb a különböző nézetek iránt. A P. nem csoda. az utolsó hely. Baraadheikben a rendért – vitatható eredményességgel – a cápabőr zubbonyaikról csak cápavérteseknek hívott városi őrség felel. Baraadheik. nem szorul olyan vérmes szekta támogatására. ha elmennek. Az őrségnek nincs bejárása a Tharr kerületbe. ám ez soha nem okozott gondot. Mezőgazdasága csak önellátására elegendő. Baraad P. ahol a nemesházak saját testőrei biztosítják a rendet – szigorú törvény értelmében egymásra tilos kezet emelniük. 3600-as évek végén az uralmat az Oroszlán morhagrist követő Hústépő szekta gyakorolja. és a Quiron-tenger észak-déli hajóforgalmának jó felét Baraadheiken keresztül bonyolítják le.helyettessel rendelkezik. sz. vallási. és a nemesi kerületbe sem.

sajátos módon. A sziget jelképe a vörös cápa lett. mely szándéka ellenére jó színvonalával sem tudta magához vonzani a toroniakat. míg a város egyéb része a helyi Angolnák felügyelete alatt áll. A hajók színe az Abasziszhoz való csatlakozás után változott feketéről tengerkékre. vagy valamelyik nemesház támogatását élvezi. mégis. ahol akár több aranyba is kerülhet az ellátás. A Kobrák mellett a kikötőnegyed az alcarai gyökerű Félszeműek. hogy akár erőszakos eszközökkel is rendet tehetnek a kisebb klánok között. a sziget erdői még bőven biztosítják a szükséges faanyagot. nagyobb házak. A tetőket cseréppel fedik. Baraadheik látképét az oroszláncsarnok. ám egyéb utazókat igen. II. mint egy Velős Cubák nevű goblin szeszmester. igaz. mely vagy az egyház. toroni pajzsban. A polgári kerület híres fogadója a Császári matróz. a helyi világosszürke agyagból fakószürke cserepeket égetnek. a századok során több zátonysziget is egyszerűen elfogyott az építkezések során – ebből az időből maradt hátra a kikötőkerület két hatalmas. eredetileg három fekete galleon jelképezte a szigetek tengeri hatalmát. A 2300-as évektől tűnik fel a hajó motívum. és a lazább erkölcsű. és mindenről tudnak. akik persze adót kötelesek fizetni nekik. Épületek A város legdrágább tavernája a nemesi kerület Abbit delfinhez címzett fogadója. ám szabad teret engednek a kisebb klánoknak. ezek még a szigeten kívül is keresettek. kiváló ételeiről elhíresült Kalózpihenő. sz. Természetesen a szigeten képviselteti magát a Láncbarátok szervezete is. Rendek Baraad-sziget A Baraad-szigetek P. Ezek közül a középsőt a P. Állítólag rontásérseki papírjuk is van róla. Az alvilágiakon kívül megtelepedni csak olyan klán. melyet toroni családoknál ábrázoltak először címerként. A szigetek vidéki részén tevékenykedik a Nyavalyások névre keresztelt tolvajszervezet. mechanomágikus daruja. Ők az urak. közelségének és minden bizonnyal az anyaországtól való függetlenség hangsúlyozásának egyik eszközeként. sz. Népszerű az aszisz jellegű. mely állítólag még a nemesi palotákba is beoson olykor. A kikötőkben egymást érik a kocsmák és ivók. legendák szólnak olyan különlegességekről. igaz. tornyok pedig a nemesi negyedben sorakoznak. vagy iskola képes. melyek azóta elkeveredtek az aszisz szokásokkal.Baraadheik épületei főleg toroni stílusjegyeket tükröznek. A nagyobb épületek kőből készültek. hamar átvette az aszisz szokásokat erre vonatkozóan is. A kisebb házak fából épülnek. 217 Baraad címere . és a tanácspalota hatalmas kupolái uralják. XXV. század körül Tharr szimbólumára cserélik – ebben az időszakban mosódik össze a kormányzótanács elnöki posztja a sziget Tharr püspöki rangjával. ám ezt nyilván bizonyítaniuk is kell. a nőktől az ételkülönlegességekig mindent meg lehet kapni. Noir oltárral is rendelkező Kék Álmok Háza. Fogadók A város alvilágát a Kobrák klánja uralja. évezredre tehető toroni migrációt követően a toroni heraldika szokásait örökölte. ha kell.

Tharr jelképét fogják közre. Első hivatalosan is egységes fellépését a P. kék-ezüst palásttal. P. politikájáról A Baraad-szigetek sokáig jelentéktelen volt. sisakdísze egy felvont vitorlázatú hajó. a tengeren. Fokozatosan belátták. mint új kereskedelmi és szállító. szembenéző tengerkék (aszisz heraldikai szín) hajóval. egészen a P. nem a Baraadheikben épült vadonatúj. Az egységes fellépéstől politikai tényezővé váló szigetekre Toron is felfigyelt. mint katonai hatalom jelent meg. amikor is a több városállam összeverődött hajóiból álló karavánt kifosztó. XIX. A pajzsot két cápa tartja. Baraad történelméről. és emiatt szükségszerűen. vízszintes. a Tolcador Ház kék-sárga zászlaja alatt hajózó galleonok először vonták fel a Baraad-szigetek kormányzótanácsának vörös cápás zászlaját. ezért nincs mit csodálkozni azon. a Sharyennas (Sorshozó) fedélzetén. A címer alsó részén a szigetek nevét tartalmazó szalag ezüstszínű. kék alapon ezüst. hullámvonalú pólya. de még a P. 1876-ban. sz. II. melyek stilizált fekete kimérát. Baraad családjai nagyrészt vereségként hagyták oda hazájukat. Ekkor egyre inkább megerősödött gazdaságilag.A Baraad-szigetek nagycímere a nem nemesi címerektől elvárt csonkolt toroni pajzson. Jellemző az akkori belső viszonyokra. évezredben bevándorló toroni családok ellenére sem emelkedett jelentős politikai tényezővé. a fennmaradás kifelé egységes fellépést igényel. két. és elhatárolni magukat mind Torontól. sz. A pajzsláb kék mezejében vörös cápa. Baraad jelképe. századig. hogy a tanács nem tudott egyetértésben egy 218 . toroni stílusú tanácspalotában. sz. hogy igyekeztek függetlenek maradni. rajta rostélyos sisak. concordiára kötelezte a kormányzótanácsot akkor képviselő három pátriárkát. és a szigeten remélték megtalálni a boldogulást. sz. mind – az aszisz családok érkezésével – Abaszisztól. hogy bár a sziget belső kérdéseiben továbbra sem értenek maradéktalanul egyet. 1869-es Kígyó-foki csatától számítják. némi gúnnyal. hanem a kisebb raj élén érkező toroni karakka.

vezetőt kijelölni. és ezt nem csak a hozzá képest elenyésző erő. A Baraad-szigetek fokozatosan megerősödő kereskedelme. és a baraadi kereskedők is több monopóliumhoz és engedélyhez jutottak. 2011-ben előkerült Baraadi Fekete Lobogó. katonai erő biztosítása mellett a baraadi flottából a szövetséges Toron Közép-keleti concitatora részére. és egy esetleges csatlakozás reményében. amit csak jóváhagynia kellett ezentúl a toroni Tharr egyháznak – ez a formalitássá váló dolog is fokozatosan a pápák kezébe került. Talán ennek a csekély. A toroni származású családok miatt azonban mégsem váltott ki Baraadon a toroni befolyás olyan ellenállást. és kiterjesztette joghatóságát a régió kisebb püspökségeire. igaz. és több háborúban is a toroni flotta ugródeszkájává változtatta a szigetek kikötőit. ahhoz azonban elegendő volt. A Torontól való függés megakadályozta akkoriban az egységes tengeri fellépést. hogy a szigetek. valamint a baraadiak „szakszerű politikai közvetítő szerepének” hála. mint az abasziszi térség legnépesebb egyházközségének elöljáróját. a Császárság kifejezetten megtiltotta az ilyen jellegű manővereket. hogy a birtokló Merydass Ház bukását okozza. Tharr egyháza minden bizonnyal üdvösnek találta Baraad tevékenységét. a toroni politikusok már jó pár évszázada művelik mesterségüket – ugyanis számos engedményt érhetett el az immáron Tharr püspök által vezetett baraadi kormányzótanács. sz. 219 . illetve a toroni politikai nyomással vezető szerepben reménykedő családok folyamatos támogatásának is volt köszönhető. Ez nagy lökést adott a csatlakozási tárgyalásoknak. 2622-ben megerősítették a Toronhoz fűző concordiát. hogy nincs olyan kinevezés. Baraadon nagy hagyománya alakult ki a tengeri kalózok foglalkoztatásának és támogatásának. és tudvalevő. Emellett lehetővé vált a szigetek egységes politikai és katonai erőként történő fellépése. ami a Toron felé történő elszámolás megváltozását is eredményezte. de a visszatérésben. hogy egy erős vallási támogató Tharr hitén többet jelenthet egy buta csatlósnál – hiába. mint például Abasziszban. Mindkét fél engedményekre szorult. mely a kezdeti lelkesedés után hamar hamisnak és értéktelennek bizonyult. mivel a Lélekőr P. melyre valamelyikük rá ne bólintana. noha ezt hivatalosan egy Ház sem ismeri el a mai napig sem. jelentősen csökkentek az aszisz hajókat ért kalóztámadások. és megnövekedett igényei miatt egyre inkább egy oldalra került Abaszisszal több városállam és a Sinemosi-Liga ellenében. hogy a kalózok miként tevékenykednek. Persze emellett magas a Házak ilyen kötelezettséggel nem rendelkező magánflottájának létszáma. Minden bizonnyal Toron is úgy gondolta. sajnos ez az egységes baraadi flotta kritikusan alacsony létszáma miatt csak nagyon ritkán valósul meg. sz. továbbra is önállósági kezdeményezésnek volt a része a P. A szigetek belső kérdéseinek viszonylagos rendezése volt a Tharr püspök hatalmának megerősödése. mint hű szövetséges tovább segíthesse Új Kyria ügyét. Elképzelések és tárgyalások kezdődtek a közeledés. sz. ám azt nem ellenőrizhette. ám a kormányzótanács kezébe helyezte törvényesen is a püspök megválasztását. P. a Nagykirály országában több rendelkezés is született Tharr egyháza érdekében. mely ugyan újabb kötelezettségeket jelentett. 2639-ben rontásérsekké emelte a baraadi püspököt. A concordia a számos politikai kérdésben Torontól való függés mellett jelentős szolgáltatásokat írt elő a baraadi tanácsnak. melyek ekkor már csaknem két évtizede folytak Abaszisz és a szigetállam között.

természetesen csakis tévedésből – előfordult egy-egy aszisz hajó elsüllyesztése is. mint Abaszisz hetedik tartománya. mint a szigetek kormányzótanácsának feje. helyzete számos vonatkozásban eltér a többi tartományétól. így abból jóval többet sikerült megmenekíteni. amit és akit csak lehetett. XI. A Baraadi rontásérsek. Larad nagykirály P. mint az emberek. noha nyíltan nem említik meg benne. hogy nem szól bele. így beleszólással rendelkezik számos politikai kérdésbe is.Az államszerződést P. Későbbi kereskedelmi politikája és kalózkodásai nagyban hozzájárultak a P. mint a nyílt ütközetek. hogy hajói ne az asziszok irányítása alatt. aszisz nagykirály. így remélte. Persze véleménye mindenkinek lehet. Önállósága sokkal nagyobb. viszonylag büntetlenül. A Kereskedőháborúban például sikerült elérnie. ám a toroni politika mégsem hagyhatja figyelmen kívül egy rontásérsek cselekedeteit. Ellenben megtanulták. így gyakorlatilag saját szakállára fosztogathatta az ellenségesnek bélyegzett hajókat. baraadi rontásérsek között. vagy kineveződése tekintetében. hajói még a Sinemosi-szorosban is harcoltak. mégis úgy. a Fekete Hadurak oldalán vett részt. a Tharr támogató nemesek közbenjárására – ti. Ez formálisan Toron hozzájárulását is jelenti. Baraad Abaszisz hű szövetségesének bizonyult hosszú időn keresztül. hogy a baraadi rontásérsek koronázza meg. hogy a kalózkodás sokkal kifizetődőbb. igaz. sz. az áru tovább bírta a víz alatt. 2874-es Tehysi szerződés aláírásához. holott erre semmi nem kötelezné. és egy bizonyos szint fölött ennek hangot is lehet adni. sz. hogy saját birtokukon csak ők legyenek már az urak a Tharr-papok felett is – semmissé nyilvánították. A Baraad-szigetek. A rendeletet IV. Az első „tengeri” Zászlóháborúkban (VII. hiszen Baraad külön utakat jár. A baraadi rontásérsek például a csatlakozás kezdetei óta nyíltan állást foglal az aszisz tartományok hercegkapitányainak kinevezése. hogy kötelezettségei mindig hasznára legyenek. nem egy nagykirály alkalmazza. támogatja. például IV. 2646-ban kötötték meg. és általában sikerült úgy rendeznie a dolgokat. de a kormányzótanács előrelátóbb pátriárkái is igyekeznek tudatosan fenntartani és növelni. a tartományok Tharr egyházainak minden királyi engedmény és juttatás csak a baraadi rontásérsek ellenjegyzésével valósulhat meg. Hiere. Larad halála után. és a toroni származású Ashyer Entirom. bár. sz. 3093-as rendelete értelmében. és joga sem volna hozzá. Azóta is emlegetett politikai minta siker.) Baraad Abaszisz hű szövetségeseként. melyet – a rontásérsek előrelátóságának köszönhetően – a fényes ünnepséggel egybekötött ceremónia végén minden jelentős baraadi pátriárka kézjegyével és pecsétjével látott el. 3125-ben. mint ellenséget. és ne is aszisz parancsnokság alatt harcoljanak a közös célért. sz. P. és VIII. a nagykirály konzíliumának tagja. Szintén bevett gyakorlat. A Baraad-ellenes aszisz politikusok 220 . Ellenben Abaszisz is támogatja a baraadiak erősödését bizonyos téren. s ezt a rontásérsek. és fennhangon elismeri. vagy éppen ellenzi azokat. Amiről azért kimenekítették. hogy a rontásérsek majd leveszi válláról a rendfenntartás gondjait ezen a téren. noha rendelkezéseit még jó tíz esztendeig alkalmazták. de legalább is minél kevesebbről kelljen lemondania miattuk. hogy ezt az érsek képes volt vér nélkül – állítólag – elérni.

szerint a szigetek és a rontásérsek hintapolitikájának. sokat javított Baraad aszisz megítélésén.) Külső helyzetének stabillá válása a belső ellentétek kiéleződését okozta. 3687-ben. hogy a fizetendő háborús jóvátétel jelentős részét vállalta magára a rontásérsek. melyekkel szemben alulmaradnának. A kikötő. 3690-ben Baraad. Két évvel később azonban már nem volt ilyen szerencséje áldozatának. a Caedoni csatában súlyos vereséget mért a caedoni hajóhadra. sz. Az akkori rontásérsek. Egyre gyakrabban. Rontásérsekei –. egymás mellett viselve Abaszisz. Zászlóháborút sikerült kis veszteségekkel – például nem ismeretes okokból egy. dzsad számvevő kalkulációi szerint azonban még így is jelentős haszonnal kellett. P. essa Daelan Essar állítólag csöndben támogatta az abasziszi concordia P. században hoztak létre. ám sokáig ez sem hozott stabilitást. Az utóbbi időben a Baraad-szigetek kifejezetten megerősödött. állítólag a toroni raj Trodar-on Echín parancsnoksága alatt hajózott. sz. ma már majdnem lehetetlen alulról a pátriárkák soraiba férkőzni. P. A Szigetek pedig jelentős szerepet vállalt a lecsökkent létszámú aszisz hajóhad feladatainak ellátásában a vereség utáni rendfenntartásban is. noha a szigetek nem mondta fel sajátját. és egyre nyíltabb és erőszakosabb akciókra szánja el magát erejének és elsőségének bizonyításaképpen. Igaz. mind gyakrabban tűnnek fel baraadi hajók a városállamok kikötőiben is. akkoriban még egész családok érkeztek az üres vagy gyengébb területekre. noha még a kikötői ostromgépek is beleszóltak a csatába. nem ismeretes. az en-Kossylor Ház közbenjárására teljes bukást hozott. később nyomtalanul eltűnt dsidoni. hogy nyíltan ne helyezkedjenek szembe olyan hatalmakkal. sz. A XIII. Sikerült kimaradnia a P. bár a rontásérsek ügyesen mozgatja a sziget politikai szálait. XVII. hogy zárják az egyébként vesztes háborút. melynek a vereség teljes meggyengülést és nagy riválisuk. sz. A kormányzótanács felállítását a szigeteken eluralkodó hatalmi harcok kényszerítették ki. Az utóbbi évtizedekben megszaporodtak a baraadi érdekeltségű lerakatok. igaz. ami – a csatlakozástól függetlenül – továbbra is megmaradt. P. és. melyet a P. A Baraad-szigeteket a legerősebb kereskedődinasztiák és nemesházak családfői. Egy névtelen. Irányító testület a belőlük szerveződött kormányzótanács. 3615-ös Ragg-foki csatából is – leszámítva a szélsőségesen Toron-ellenes Ersimbhar Házat. no és „gyenge” flottájának jókora szerepe volt a vereségben. helyzete egyáltalán nem mondható nyugodtnak és egységesnek. hogy miként sikerült – állítólag yankari közbenjárásra – harc nélkül távozásra bírni őket. a déli vizeken hajózó toroni hajóraj menetből elsöpörte a Dal Ergan ház négy hajóból álló karavánját. csak az Istenek Forrásának köszönhető. sz. 3685-ben például Alcara kikötőjét vonja blokád alá. (Természetesen ereje nem említhető egy lapon Toronéval. itteni elnevezés szerint pátriárkák vezetik. és minden bizonnyal kalózpátriárkái is – elég okosak hozzá. valamint a szigetek cápás lobogóját. sz. 221 A Baraadi belpolitika . Udalbaar rontásérsek vezetése alatt a térség egyik legjelentősebb tengeri kereskedelmi és katonai tényezője. Fokozatosan szigorúbbá váltak a bekerülés feltételei. hogy sikerült megfékezni a lángokat. és csaknem a város is leégett. 3809-es felmondását. Konfliktusaiban egyre bátrabban lép fel.

Mivel a külső tényezők nem lennének elkötelezettek Baraad érdekei felé. A kereskedelem. és a rontásérsek. miután a baraadi püspök rontásérsekké lépett elő. A helyzet megteremtésében óriási szerepe volt az Abasziszi térség első rontásérsekének. az intrikák. ezért többször is a baraadi Tharr egyház feje. Ezt is sikerült fokozatosan a pápák szintjére süllyeszteni. ennek eredményeként a baraad-szigeti Tharr püspököt a kormányzótanács választja. a gazdaság és a belső hatalmi kérdések tekintetében kialakult minden Ház saját birtoka. melyet a három pápa valamelyike ne hagyna jóvá. a császári követ pedig közben megérkezett és nem merték várakoztatni. Szokássá vált. és a P. a P. különösen. Később a Tharr-papok már egyenesen versengtek. A rontásérsekek a káosz és az intrika mestereiként kibékítették a sokszor nyíltan ellenségeskedő Házakat. A két tisztség összemosódott. a püspök kapott felkérést a poszt betöltésére. például régi ellenfele ellenében az -En Kossylor Ház. Baraad kifelé fordult. sz. Az „uralkodó” kérdésének rendezése viszonylag normalizálta a szigetek belső politikai viszonyait. így formálissá tenni. akik hevességükkel vagy szélsőségességükkel nyíltan veszélyeztették a stabilitást. de sikerült elérni. A posztért folyó harc sokáig jellemezte a belső baraadi politikai életet. mint például az Abaszisztól való elszakadást szorgalmazó Házak. innentől kezdve viszonylagos belső stabilitás jellemzi a baraadi politikai életet. hiszen az egyház gyeplőjét tartva a birodalom tehetett politikai engedményeket. gondoskodtak róla. sz. Jó példa erre a Ragg-foki ütközetben önállóan – hiszen a kormányzótanács a tartózkodás mellett döntött – Abaszisz oldalán részt vevő Ersimbhar Ház. melynek sorsát megpecsételte a vereség. mivel másfél napon át tartó parázs vita után még mindig nem született megegyezés az egyszemélyi vezetőről. és a magas toroni egyházi körök csak jóváhagyják. A pátriárkák azonban nem akarták tovább aprózni hatalmukat sok újonnan érkezővel.A tucatnál alig több (P. sz. hasonlóan. hiszen nincs az a kinevezés. aki hatalomban azért hozzájuk mérhető. Ashyer Entiromnak. sz. Persze a felszín alatt folynak a harcok. folyamodtak ezért a tisztségért. Olyan politikai erők jelentek meg. no és hű támogatói. hogy méltatlanul ne maradhasson a baraadheiki vezető körök tagja. 2500-as évekre általánossá vált. A Rontásérsekek csak azok ellen fordultak nyíltan. 2300-as években. nagyjából független személyt választanak. ezért próbálkoztak meghívással is. melyet a helyzet stabilitása érdekében a tanács felállításával elértek. melyek kiváló vezetőre találtak a karizmatikus Don 222 . hogy ezek megmaradjanak az árnyékháborúk szintjén. 1876-os concordia megtárgyalására (a toroni fogalmazás szerint elfogadására) például három pátriárka együttesen kényszerült megjelenni. és fokozatosan megerősödött. hogy a tanács élére olyan. A Baraad-szigetek külső sikerei. A P. ellenségeinek eltűnte magával hozta a nyugalmat (kívülről). például így települt a szigetre a toroni EnCorryal (később Don Corrido) Ház. és a belső ellentétek kiéleződését. ahogy az egyházon belül is igyekeznek a végletekig fanatikusokat kitessékelni a sziget életéből. 3690-ben tizenöt) pátriárkát tömörítő kormányzótanács élére élethossziglani elnököt választanak. A rontásérsekek tevékenységének köszönhetően megváltozott a szigetek függése Torontól. hogy a kormányzótanács elnöke a baraadi püspök. az eredmények tovább erősítették a rontásérsekek helyzetét. majdnem semmissé téve azt az eredményt.

A jelenlegi rontásérsek. vérük felhígult. Hogy áldás ez. noha a Baraadszigetek egy többfelé húzó politikai vezetéssel készül szembenézni a közelgő Zászlóháborúval. meghatározó erőként fellépni. kalózkodás Boszorkánymester Művész. főleg a pyarroni vallás elleni csöndes ellenállás és harc legelkötelezettebb híve. állattartás Családfő: Bantos Tordien (57) Toroni eredetű baraadi nemesház. Az ő szövetségeseik voltak a dolam’anok. Ma őslakosainak számítanak a szigetnek. Baraad térségébe keletről. a rabszolgák egy részét így szerzik. sz. a Tordien Ház a rabszolga kereskedelem vezetője. hagyományos fegyverük a széles pengéjű tengerészszablya. Magánhadserege. 15.Corrido Chacal személyében. valamint a caedoni feláldozandó foglyok legfőbb szállítói. kifejezetten császári parancsra. Ez bevételeik fő forrása. Udalbaar azonban biztos kézzel irányítja a szövevényes baraadi politikai szálakat. e. egyre ritkábbak közöttük a kyrre emlékeztető jegyek. Az elszakadás pártiak nélküle aligha lennének képesek együttes. kalózkodás Harcos. Név Tordien Beknard Nobun Tolcador Corrido -En Kossylor Dal Ergan La Terrogh -on Trissar Del Asseris -en Yrdaquor Rogiar Vilenas se Krollgor Lorgahf Eredet toroni kheton* toroni dolamin toroni toroni aszisz kheton toroni aszisz toroni kheton dolamin kheton aszisz Vallás Tharr Tharr Tharr Tharr Pyarronita Tharr Antoh Tharr Tharr (M) Tharr (Py) Sogron Tharr (-) Ősi-sámán Tharr Antoh Politika Abaszisz-párti Háború (aszisz) Toron-párti Corrido-párti Függetlenségpárti Függetlenségpárti Függetlenségpárti Abaszisz-párti Függetlenségpárti Abaszisz-párti Abaszisz-párti Függetlenségpárti Semleges Függetlenségpárti Abaszisz-párti Gazdaság Rabszolga. kalózkodás. így 223 Tordein Ház . ha a családi krónikáknak hinni lehet. vagy átok. szesz Pénz Tudomány. A Ház Tharr hitét vallja. évezredben menekültek Abaszisz. Hajóik a Láncbarátok Toron felé áramló rabszolga kereskedelmének jelentős részét bonyolítják. és embereik a kalózkodásban is jártasak. mai nevükön dolaminok. kereskedelem Kereskedelem (kelet) Helyi „maffia” Hajóépítés Bortermelés Politikusok Hajózás. A szigeteken megtalálták a számításukat. a külvilágban gyakran ez a hivatalos foglalkozásuk. kézműves Baraad-szigeteki családok (P. megoszlanak a vélemények… A Tordienek teljesen elkorcsosultak. vezetésével azonban megtehetik. számos ezzel kapcsolatos monopólium birtokosa. A Ház nem egy tagja – főleg az oldalágakból – Tharr egyházának különböző posztjait tölti be. kalóz Hajózás Élelmiszer. (Crantai kronológia) Eredet: Toroni Vallás: Tharr Politika: Abaszisz-párti Gazdaság: Rabszolga-kereskedelem. és a Láncbarátok helyi szövetségese és vezér alakja. és a más. kalóz Fegyverek. ám emellett állatok kereskedelmével is foglalkoznak. Majd két évezrede hagyta maga mögött a Háromfejű birodalmát. Hajóik. 3690-ben) * A khetonok a P. állat. a ’kardhal-fiúknak’ hívott legények a szárazföldön és a tengeren egyaránt rettegettek.

hiszen túl engedékenynek tartják. aki furcsa perverzióiról ismert. s ami a legtöbb hasznot termeli. a toroni heraldika öröksége. ők a keményvonalas és erőt mutató Tharr hívei. A Beknardok hagyományosan Tharr vallását követik. Eredet: Beknard Házkheton Vallás: Tharr Politika: Háború (aszisz)-párti Gazdaság: Fegyverkereskedelem. a család kereskedőflottájának kapitánya. így támogatja azokat. Gyakran szivarozik. A Tordien Ház politikáját tekintve Abaszisz párti. Még a jelenlegi rontásérsek ellen is támogatják. mely szokása okán a nemesi körökben „sárkány” gúnynévvel illetik. mely kevés halottal. annak idején a csatlakozás egyik nagy támogatója volt. no és a szoros egyházi kapcsolatokban a Tordienek ellenfelei. Fiatalabbik fia a 28 esztendős Bohmer Tordien. mint kereskedő. 2639-ben rontásérsekké emelt püspök tisztogató akciója. Megtehetik. őszes hajú. Szemben velük kék alapon arany kardhal – a Ház alapítójának szent állata. Idősebbik fia a 32 éves Siften Tordien. ebben a tekintetben. A Ház számos tagja büszkélkedhet különleges kovácsmunkákkal. A ház kisebb kereskedőflottával rendelkezik. magas. illetve szállítóit. a szigetek Quessora. kalózkodás Családfő: Biggaros Beknard (43) Kheton eredetű. nemességét a szigeteke mindenkori hű szolgálatával szerezte meg. ezen jelentősen csökkentett a P. messze küldött tisztviselővel járt. A Beknardok tartják kezükben a szigetek fegyvergyártását. és Baraadheik őrségét is jelentős mennyiségű hadianyaggal. a forrongó hangulat és a talán közelgő zászlóháború nagy hasznot ígér a Fekete Hadurak oldalán. hogy gyakran támogatják a sziget egyházát.egyházi befolyásuk is említésre méltó. A jobb pajzslábban kék alapon arany vitorlás hajó. ami a hajózásra utal. gúnynevén a Kilenc Hajós Kalóz. Szolgái suttogva mesélnek kikötözve talált ágyasokról. Ilyen téren jók a kapcsolatai a teraggini Húsz Galleon kereskedelmi szövetséggel. mivel csapnivalóan vívnak. fegyverkovács klánját. A nemesi körök gúnya szerint mégsem tudnak mit kezdeni velük. A család pátriárkája a 43 esztendős Biggaros Beknard. ősi baraadi ház. ez azonban nem igaz. javarészt bérli hajóit. noha ők nyertesei a 3639es tisztogatásnak. melyek a Ház hét elvét tükrözik. Jelenleg is számos fontos egyházi tisztség birtokosai. vele szemben pedig arany alapú kék csillagkárpit. A Ház jelenlegi pátriárkája az 57 éves. aki Ifinben él. inkább több. A család minden második fia papnak megy. és méltán híres a Ház számtalan ritkaságot rejtő fegyverterme is. Drungah jeles Tharr-pap. A Ház – nem véletlenül – érdekelt a térség háborúiban. Igaz. a fegyverkereskedelem számos monopóliuma is az övék. ferdén négyelt toroni pajzsú címerük jobb pajzsfőjében kékkel és arannyal hatszor vágott. A Ház színe a kék és az arany. sikolyoktól hangos szerelmes éjszakákról. Biggaros öccse. majd egy évezrede már. kiélt arcú Bantos Tordien. Jelenleg Abaszisz párti. és az ottani láncbarátok fontos tisztségét tölti be. a szokás már dédapja óta a Tordienek jellemzője. nagy hajós. sz. a Bakpápa elkötelezett 224 . Seth Mortai (Udalbaar rontásérsek helyettese) is személyes jó barátjuk.

rajta fekete galleon a hadihajózás jelképe.híve. A pátriárka örököse a 23 esztendős Lonthor. és csupán annyira veszélyes vízre szállni a Nobunok „tákolt hajóin”. feltéve. fekete és arany váltakoznak hatszor vágva. Ellenben hajósai kiválóak. kopasz fa. mivel iszonyodik a víztől. Toront a 2700-as években hagyta oda. politikájuk szerint a Baraad-szigetek toroni fennhatóság alá kerülését szorgalmazzák. Vérvonalukat őrzik. holott a vékony. remek hajós. a ház valamennyi fia hagyományból elvégzi a Hullámjárók iskoláját – nekik persze nem kell tíz aranyat fizetni a kétéves képzésért. Illyenn (24). tanult ember. A pajzstalp két oldalán ellentétes fekete-arany színnel két medve. akiről az a szóbeszéd járja. beteges asszony nem bánik rosszul az áldozótőrrel sem. a kettőzés egykori házegyesülésre utal. 225 . a nemesi körök ismert széptevője és párbajhőse. A Ház címere kheton pajzsban vörös alapon bal arany harántpólya. mivel ekkor vezető szerepet remélnek maguknak. hogy nem kipusztult. Húga. Tekidia (21) és a vadóc Leirna (17). hanem elmenekült. és nem mondtak le a Toronba való visszatérésükről. a tengeri házak egyik hagyományos címerállata. míg két oldalt felül szembeforduló delfinek. a csodaszép fekete hajú. kinek kezére többen is pályáznak. a Ház feje a két idősebb bármelyikét szívesen látná Chacal oldalán. Nobun Ház Eredet: Toroni Vallás: Tharr Politika: Toron-párti Gazdaság: Hajózás Családfő: Ayres Nobun (48) Shuluri gyökerekkel rendelkező dinasztia. Felesége a toroni származású Sinit en-Huiassil. innen-onnan összeválogatott hajói között mindenféle nagyságú és állapotú megtalálható. Nagy kereskedőflottát tart fenn. A szóbeszédekkel ellentétben nem elhanyagoltak. a Ház iskolájából remek navigátorok és hajósok kerülnek ki. és szintén kedvelt. a Ház legendáival függ össze. Hullámjáró. Corrido Chacal szövetségesei. a család címerállata néz farkasszemet. A Ház fő gazdasági bevételeit a hajózás jelenti. mint bármelyik másikon. mely a színellentétek okán a toroni heraldikában a kettősség szimbóluma. ha az áttérne a Háromfejű hitére. akit hosszú. Ebből kifolyólag jelenleg az Abaszisztól való elszakadás hívei és kiszámítható támogatói. a Ház színei. Szomjazzák a bosszút. a Corrido villa gyakori vendége. mivel igen súlyos hatalmi harcokat veszített el – csak egyházi támogatásnak volt köszönhető. a jobb pajzsfőben a Ház színei. A Nobun Ház címerében toroni pajzson a jobb pajzsfőben arany alapon fekete. A Ház Tharr vallását követi. az egyházi szertartások állandó résztvevői – ettől is kyr vérük megőrzését remélik. Chacal jó barátja. hogy még sosem járt a család hajóin. fehér haja miatt gyakran tündérként emlegetnek. Három lányuk van. A pátriárka a 48 éves Ayres Nobun. példás vallásgyakorlatukról híresek. és intelligens hitvita partnere. csapodár Reilla (21).

Vagyonuk is a második legnagyobb a szigeten. A pátriárka a 20 esztendős Felip Tolcador. 226 . jóindulatuk jeléül. melyből többek között a rontásérseket is támogatják. amikor a Tharr hit eluralkodott a szigeten. a szigeten termelt élelmiszerek 70% az ő birtokaikról származik. Még két év és a sógornője megérkezik Alidarból. almát. A 15 éves Tolcador lány fülig szerelmes Chacal unokaöccsébe. A Meleg évszakban a gyümölcstermelésük is eléggé szép hasznot hoz. A Ház Tharr hitét vallja. míg a pajzsláb bal oldalán vörös alapon kettős arany horgony. Uralják a Baraad-szigetek mezőgazdaságát. A Család címerének dolamin pajzsában a jobb pajzsfőjében vörös alapon arany tengeri hal. politikájukban Chacal egyik fő támaszának számítanak. mégsem hitbuzgóságukról híresültek el. Felip és az édesanyjuk is pártolja ezt a frigyet. egy dolamin törzsszimbólum. aki ezt ki is használja. Apja meghalt a Caedon öböli ütközetben. Tehát a modul idején az ő szekér karavánjaik hozzák a dinnyét. támogatásaik mindenesetre feledtetik az olykor elmaradt áldozatokat és kihagyott szertartásokat. 3687-ben. A bor és szeszes ital kereskedelem a legnagyobb bevételi forrásuk. Az egyetlen család. melynek központja nem a fővárosban található. A Tolcadorok a Corrido Ház nagy szövetségesei. szemben vele zöld-vörös eső-hegyessávok. Ereikben az ősi szigetlakók és a toroni vér keveredik. és Tharr akaratával egyezőnek titulált – vigyáznak is a ritka okmányra. a Ház ősi színei. barackot a város piacára. sz. mint egy ezerötszáz-kétezer éve. bár. tengeri haditettek vagy tisztségek emléke. még nem házasodott meg. Ariennel él. Ellenben a legnagyobb birtokokkal rendelkeznek a szigeten belül. szesz Családfő: Felip Tolcador (20) Dolamin származású. ami helyzete miatt egy beházasodott család színei. noha tartanak fent egy kisebb rezidenciát Baraadheikben is. A Ház már vagy kilencszáz esztendeje kisnemesi rangot szerzett. jobb oldalt a pajzslábban emelkedő zöld-arany hegyes-sávok. Anyjával. ezért tarthatták meg birtokaikat. melyek külön oklevélen Tharr egyháza is megerősített. eredetileg gazdálkodó család. A Corrido Ház pedig egy éve fizeti már a Felip számára nevelt alidari menyasszony költségeit. családfővé válása után ez igencsak sürgető kérdéssé vált. Két nagy család tudna egybe forrni így! A Tolcadorok kijuthatnának a tengerre és végre nem kellene másokkal szállítatni az áruikat. valamint obasz vér is csordogál. Nileith-tel és 15 éves húgával. Viszonzásul.Tolcador Ház Eredet: Dolamin Vallás: Tharr Politika: Corrido-párti Gazdaság: Élelmiszer. Erdonba. P.

Annak idején a szigetek önállósága mellett foglalt állást. és dicséretes módon függetlenítik az üzletet a politikai céljaiktól. aki határozott. A szigetek függetlenségi törekvéseinek fő szószólója. gőzerővel küzd az elszakadásért. jelentős támogatással. és felhíguló kyr vérével már nem számított az előkelő Házak közé. szinte ősi baraadi családként vezeti az itteni politikai életet. ambiciózus politikus. érdekes keveredése a déli és a toroni heraldikának. A jobb pajzslábon kék alapon arany liliomkárpit. noha ellenfeleként lép fel. és nem akarta új birtokait az obaszok alárendeltségében tudni. remek hajós és ugyancsak remek intrikus. hiszen maga jól boldogult. Erejét a költözésre fordította. a jelenlegi baraadi politikai élet és a függetlenségi párt vezéralakja. A Ház pátriárkája a 35 éves Don Corrido Chacal. ma már megerősödve. Fő bevételét a pénzügyekkel való foglalkozás jelenti. a Ház címerállata. Dirin egyetlen testvére Erdon (27). a sziget egyetlen bankháza. hogy eredeti En-Corryal nevét is módosította. titokban Seth Mortai szövetségese. Toronnal való szakítása után tért át a Pyarroni hitre.Don Corrido Ház Eredet: Toroni Vallás: Pyarroni Politika: Függetlenségpárti Gazdaság: Pénz Családfő: Don Corrido Chacal (35) A Don Corrido Ház egyike a Baraad–szigetek jelenlegi legerősebb nemesházainak. Unokatestvére. hanem a családfő. hogy vezető szerepet szerzett a politikában. A család több mint ezernégyszáz esztendeje vándorolt ki Toronból. még nem kezdett háborúba vele. Arienne Tolcador szerelme. déli eredetű átvett szimbólum. bár elég okos hozzá. háromszorozása a család ősi eredetére utal. A pátriárka elég markáns személyiség. hogy a szigetek függetlenségi törekvéseinek vezető erőjévé váljon. amit ma is erősen vall. hogy megtűrje a Háromfejű hitét is. Don Corrido Chacal személyiségének is. Emellett határozott politikai tényezőnek is számítanak a szigetek tanácsában. de terveit nem adta fel azóta sem. ahol jelentőségét vesztett. 227 . Dirin (37) is a politika csillaga. Most. az oszlopai miatt csak „szálkás palotának” hívott épület is az ő vezetésük alatt áll. A Ház címerén toroni pajzson a pajzsfőben vörössel határolt arany pólyában három ugró kék delfin. A bal pajzslábban lévő arany alapú vörös hajó a tengeri uralom jelképe. ám akkor veszített. fekete hajú Rielle. vagy vallási meggyőződéseiktől. Néhai felesége a hollóasszonyként emlegetett. Emellett az egyik leggazdagabb nemesi Ház a szigeteken. Ezt nem csak vagyonának köszönheti. Olyannyira szakította császársággal.

és főleg északon állomásoznak. ahol – a hiedelmekkel ellentétben – leginkább csak az elme művészetét (pszit) oktatnak. aki a mágia egyes területeit képes oktatni. három jelentős Ház. akit nem kevés gazdasági engedményért cserébe tudott megszerezni jó tizenhárom éve. Dal Ergan Ház Eredet: Aszisz Vallás: Antoh Politika: Függetlenségpárti Gazdaság: Kereskedelem Családfő: Berin Ulves Dal Ergan (43) A Dal Ergan Ház a szigetek egyik legnagyobb kereskedőháza. vagy tetteket jelképez. leggyakrabban az Elemi. rendszeresen tanácsadói képviselik. csak néhányan tudtak Baraadra menekülni. A Ház emellett tudatosan támogatja a tudományokat is.-En Kossylor Ház Eredet: Toroni Vallás: Antoh Politika: Függetlenségpárti Gazdaság: Kereskedelem. bár inkább csak a tengeren jelentős. Gyakorlott bálozó és párbajozó. Hajókaravánjai biztonságukról híresek. a Tirla’Siell (vércsillag) is. leginkább csak anyagi. Hadi ereje is ennek megfelelő. így manapság az elszakadást támogatja. flottája nagy. igaz. és ami itt is naggyá tette őket.) A családfő Atler-En Kossylor. energikus. szilárd alapelveket. tengeri hadviseléshez egyaránt ért. csak néha akad egy-egy hozzáértő mester.és Természetes anyagok mágiáját. pedig minden bizonnyal dicsőséget szerzett volna. A Ház a Toron irányában folytatott kereskedelem fő ellenőrzője. a toroni származású Lyonna-An Tery’ssal. erős férfi. jó hat évszázada települt a szigetekre. (A baraadi varázslók csak egy területet használhatnak a mágiából. no és toroni kapcsolatai révén – amik csak igen kevéssé működnek. ám a politikához nemigen ért. nem vehetett részt benne. Tanult és világlátott. A caedoni-csatából ellenfelei kigolyózták. a hajózáshoz. A Ház annak idején nem tudott beleszólni az Abasziszhoz való csatlakozásba – nem volt még jelentős akkor – de az aszisz érdekek érvényesülése fokozatosan megnyirbálta az övéit. Toroni eredetű. Kétszázötven esztendeje még Nyktalos egyik tengerparti kereskedőháza volt. mivel otthon elbukva politikai csatáit kiszorult a vezető szerepből. főként a keleti kereskedelmet uralta a tartományban. De ők magukkal hozták vagyonukat. tudomány Családfő: Atler-En Kossylor (38) A Baraad-szigetek kisnemesi Házainak egyike. 38 esztendős. az ő fennhatóságuk alatt áll a Baraad-szigetek hírhedt varázslóiskolája. Aszisz hatásra tért Antoh hitére. és annak elkötelezett híve már több száz éve. toroni címerállat. A Toronhoz hű Dal Khossys Ház azonban majd egy szálig kiirtotta makacs Antoh-hite miatt. gazdasági eszközökkel. Kétoldalt arany mezőben egy-egy vörös vékony cölöp. Különlegessége a Ház úrnője. keleti 228 . A Ház címerében toroni pajzson középen vörös cölöpön három arany bakfejű lény. vagy ág egyesülését jelképezi. fegyverforgatáshoz. Aszisz eredetű. Két fiuk és két lányuk van.

(Amit Nyktalos időlegesen elveszített. Zsarolás. állítólag ez is hozzájárult az Amallik hatalomátvételéhez. Csak a szárazföldön úr. a legtöbb alvilági klánhoz van valami köze. Nemcsak a toroniak hitét. 2600-as évek közepétől pedig. csinos aszisz udvarhölgyei váltják ki a nemesi bálokról.kapcsolataikat. így gazdasági úton szavatolják szállítmányaik védelmét. mindenre ráteszi a kezét. és minden bizonnyal nagyobb rend lenne. A szigeteken hamar magukhoz ragadták a keleti régióval.-ű papja. A szakadás a helyi erőket juttatná abszolút vezető szerephez. melynek kiskapuit megtanulta kihasználni. szívesen foglalkoztat toroni bérgyilkosokat. vagy csupán semleges viszonyban áll velük. persze csak fű alatt. az Abasziszhoz való csatlakozás óta a Nagykirály kirendelt hadihajói biztosítják a keleti kereskedelmi útvonalát. sz. nem kevés pénzzel „támogatva” a baraadi kalózdinasztiákat sem. két fia. A Dal Ergan család címere aszisz pajzson jobb oldalon a pajzsfőben arany alapon zöld rákot mutat. ám saját emberei. Kheton eredetű. illegális adók. Tifud Dal Ergan. a Kollorok (tüskehalak) néven emlegetett fejvadászok is megfelelő hírnévnek örvendenek. a P. Antoh 2. A jobb pajzslábban arany alapon zöld horgony utal a Ház tengeri mivoltára. Politikáját tekintve Abaszisz-párti. A családfő Berin Ulves Dal Ergan. mivel vezető kereskedelmi szerepre tett szert Baraadon. ha nem az asziszok diktálnának. A kisebbik fiú. Yankar. de módszereit is átvette. 229 . tsz. vékony. ezt nem akarják. a tengerekre nem jut ki. mivel ők kiharcolják maguknak a keleti befolyást is így. A nemesházakat és jelentős hatalmi tényezőket szerződések. a tengereket járja. melyek főleg a part mentén. barna. La Terrogh Ház Eredet: Kheton Vallás: Tharr Politika: Abaszisz-párti Gazdaság: „Maffia” Családfő: Abram La Terrogh (37) A La Terrogh Ház a szigetek egyik legbefolyásosabb Háza. neki tökéletesen megfelel a baraadi-aszisz kettős irányítás. és ragaszkodik is a helyi dolgokhoz. Szinte az egész szigeteket behálózó kapcsolatai vannak. A család Antoh hitű. Felesége is aszisz – a Ház hagyományaihoz híven – Neilah Ubrokh. de a tengeren érzi igazán jól magát. Toranikból.) Az Ergan Ház még az Antoh-hű Amallik hatalomra kerülése után sem vágyott már vissza Abasziszba. Számos csepűrágója. Elenyészően kevés hadihajójuk van. míg a jobb pajzsfél vörössel és arannyal ötször vágott. generációnként felbukkan egyegy Antoh-pap is. csempészet. A Ház viszonylag nagy kereskedelmi flottával rendelkezik. torzonborz férfiú. a távoli királyi hatalom miatti sajátos viszonyok is neki kedveznek. nekik előnyös volna. no és saját hajóikat is kísérik. Emiatt támogatják a függetlenségpártiakat. Alidax és a Sinemosi-szigetek irányában járnak. szövetségek átláthatatlanul kusza rendszerével tartja maga mellett. Művelt. védelmi pénzek. a Sinemosi-Ligával folytatott kereskedelem előjogát. egyben felügyelve is a baraadi kereskedőket. magas. Fő területe a belső gazdaság és az alvilág uralása.

ám visszahúzódó és fiatal (?) Dinnala irányítja. mely aszisz heraldikai szokás. a kheton pajzsú címer jobb felén kék alapon abbittal foglal helyet. már évek óta az ágyat nyomó apja. mivel így tényleg mindenki csak tőlük vásárolhatna hajót – nem mintha ez jelenleg is nem így lenne. neves párbaj és szájhős. aki öreg. A ház állítólag jó kapcsolatokat ápol az aszisz Vérajkúak boszorkányrenddel is. míg a bal pajzslábon vörös-kék sakkozás található.. sem jellemében nem túl erős. Művelt. A családot a háttérből felesége. akiket még a kalózok sem szívesen háborgatnak. ám titokban Morgena követői. a csinos és határozott. kit nyíltan. mivel teljesen el vannak vágva az Árnyékúrnő toroni híveitől. Egyszer úgyis kifutnak a nyílt vízre. bár sem hitében. a drogokból és a nemesi összejövetelekből áll. Látszólag itt is Tharrt tisztelik. kit csak a háttérből. ez szinte csak névleges. A Ház Pátriárkája jelenleg a 21 esztendős Farryn-on Trissar. A Trissarok leginkább gazdasági erejükre támaszkodnak.. a nőkből. Két lányuk és egy fiuk van. így semmiről nem tudnak és mindenből kimaradnak – ám még nem váltottak. Igaz. megrögzött társasági ember. A bal pajzsfőben vörös alapon arany gálya. Toront majmoló. Még azt is. Abaszisztól gazdaságilag is elszakadt szigetek. A szóbeszéd nem egy balkezi gyermekről is tudni vél. bár állítólag a hajóépítő műhelyeket és partszakaszokat képzett fegyveresek őrzik. -on Trissar Ház Eredet: Toroni Vallás: Tharr (Morgena) Politika: Függetlenségpárti Gazdaság: Hajóépítés Családfő: Farryn-on Trissar (21) Az –on Trissar Ház egyike Baraad kisnemesi házainak. A Ház toroni pajzsú címerében vörös és arany sakkozású alapon két fekete csikóhal néz farkasszemet. léha.. Az ifjú még feleséget keres.. bár ottani szemmel nézve szánalmas vérnászok egyik hőse.. Ma az összes valamirevaló hajóépítő klánt befolyásuk alatt tartják a szigeten. kheton törzsi totemből ered. utóbbi sok mindenben apjára ütött.. A Család címerállata a homár. 230 . ám csak igen visszafogott mértékben támogatja azt. ami családok egybeolvadására utal. nem kevés mágikus támogatással (boszorkánymesterek). a szigeteki. életerős Abram La Terrogh.A Pátriárka a jóképű. A Terad-Halas tartományból származó Ház hajóépítő mestereinek köszönheti túlélését a kalózpátriárkák szigetén. Gazdaságuknak jót tenne a független. Toronból származik. Oklynn-on Trissar helyett vezeti a Házat. ami a családszínek alárendelt megjelenítése. élete az italból. amelyik kedvezőbb ajánlattal jelenik meg az esetleges megrendelő felé. A Ház politikáját tekintve függetlenségpárti. sem erős katonai ereje nincs. onnan állítólag egyházi perek hatására menekült el. Sem számottevő flottája.

Egyszerű családként érkeztek. a Láncbarátok ősi ellenfeleivel. és nők iránti vonzalmát máig megőrizte. holott azt csak az obasz eredetű nemeseknek lehet Abasziszban. ebben sincs kialakult álláspontjuk. A család aszisz pajzsú. ám balegyeneseiről szintén legendákat mesélnek – állítólag fiatalon ököllel ütött agyon egy nagyképű Tharr-papot. Főként a sziget déli részén rendelkeznek nagy. Felesége évekkel ezelőtt meghalt. az ügyet azóta elsimították.. a Ház jelképe. mind a számos gyermekét bírálják. mind paraszti foglalkozását.Del Asseris Ház Eredet: Aszisz Vallás: Tharr – Pyarroni Politika: Abaszisz-párti Gazdaság: Bortermelés Családfő: Ruppal Del Asseris (59) A Del Asseris Ház aszisz eredetű. és az addig nem túl jelentős bortermelést is magukkal hozták. Politikai befolyást talán megbízhatatlanságuk okán mindeddig nem tudtak szerezni. A pátriárka Ruppal Del Asseris. új asszonyt nem akaródzik neki szerezni. A nemesi körök kedvelt. viccekben szereplő „bűnbakja”. és a nyugalom. valaha jóképű volt. Máig nem vetkőzték le aszisz hintapolitikus vonásukat. persze csak az öregúr háta mögött. de Baraad ugye messzebb van. katonai erejét csak a birtokaira vigyázó zsoldosok adják.. mind nemesi eredetét. Négy fia. és három leánya van. két fogadott fia. Ez adott nekik később vagyont. nem kívánnak túlzottan belefolyni a politikai csatározásokba. állítólag még teljesítőképességét is. Emiatt igen jó kapcsolatot igyekszenek fenntartani a nagy kereskedőcsaládokkal. évszázadokkal ezelőtti konfliktus miatt hagyták oda a Szigetbirtokot és a Karnelianokat. aki ugyan a kardot nem kedveli.. Elegáns. és megvásárolt kisnemesi címet. harmadolt címerében a jobb pajzsfőben három arany kancsó sorakozik vörös alapon. Hajói nincsenek. A Ház egyébként a nemesi körök egyik sokat vitatott. A bal pajzsfőben arany alapon vörös tengeri csiga. és hatalmas szőlőültetvényekkel. Hivalkodó módon az aszisz ’Del’ nemesi előtagot használják. a feledés homályába vesző. 231 . nyugodt vérmérsékletű.. összefüggő birtokokkal. gyakorlatilag generációnként változik. hogy a családon belüli kisebb viszályoknál jobban elhatalmasodjék. noha a kereskedelemből kiszorultak – nem is voltak benne.) A bortermelés nagy bevételeket jelent. (Területileg első helyen állnak a családok között. így szép leányaik hol egyik. jókedéjű öregúr. hol másik oldalnál találtak érdek-férjre. Viszont soha nem olyan erős. A család hol Tharr híve. nekik megfelelnek az asziszok ismert törvényei. egy 59 esztendős. Állítólag jó kapcsolatuk van az északi érdekeltségű Ezüstököl testvériséggel. hol az Antoh hitével kapcsolatban megismert Pyarroni isteneknek hódol. míg a ferde elválasztású pajzslábban vörös alapon arany szőlőlevél található. anekdótázója. Abasziszpártiak.

Toront mondvacsinált okokkal. kiváltságokat harcoltak ki maguknak. természetesen csak titokban. ami már Baraadon került a család címerébe. kormos hajú Sogron-pap. kalózok Családfő: Arbunne Rogiar (35) A kheton eredetű Rogiar Ház a Baraad-szigetek egyik kisnemesi Háza.) Nyíltan a Tűzkobra hívének vallják magukat. meggyőződése. helyi származású hölgy. akik olykor nekik is tesznek szívességet. támogatókat. az ő befolyásuk alá tartozik. a szigetek északi részének vizeit uralják. valószínűleg egyházi érdekből. Mindenki ad véleményükre. A pajzslábban a toroni heraldika szokásai szerinti kék és kéklunír váltakozó haránt hasításos alapon vörös-arany főnixmadár bontogatja szárnyait. Hadihajóik nincsenek jelentős mennyiségben. A szigeten lévő Sogron hívők vezetői. vagy legyőzött családok emlékei. Felesége a lángszemű Iwiennek nevezett (egyébként albínó. 232 . Sogron hitének jelképe. eddig sem tudták megfogni semmivel. A Pátriárka Troddar-en Yrdaquor. mégis mindenki ad véleményükre. és toroni hittársaikhoz hasonlóan. hogy az önálló kormányzású szigeteken még szabadabban manőverezhet majd. Alig kettőszáz éve érkeztek a szigetre. ám a háttérből számos kalóz-klánt támogatnak. ezt Toronból hozták magukkal. persze. gazdasági erejük nincsen ugyan. gondos előkészítés után. Főleg a toroni vizekre betörő kalóztestvériségek mögött áll. kereskedelem. ami áll a szigeten. A család nem egy papot is ad a Láng Urának. az a néhány rendház.-en Yrdaquor Ház Eredet: Toroni Vallás: Sorgon Politika: Abaszisz-párti Gazdaság: Politikusok Családfő: Troddar-en Yrdaquor (41) Az -en Yrdaquor Ház toroni. még ha csak lekötelezett útján is. Két fia és három leánya van. ami biztosítja a gazdag adományokat. A Ház fiai politikusok. szinte valamennyi körben befolyásosak. izmos testalkatú. Politikáját tekintve függetlenségpárti. számos vezető politikai tisztséget tudnak magukénak. így semmiben nem szenvednek hiányt. 41 esztendős. A kobrát ölelő három csillag beházasodott. A nemesi körök kedvelt bölcselkedője. Jó kapcsolatot tart fenn a toroni Láncbarátokkal is. A Ház címerében toroni pajzson a jobb pajzsfőben vörös alapon arany tűzkarika. egyes pletykák szerint egy átok elől menekülve hagyták el. Olyan előjogokat. így a Tordien Házhoz is szoros kapcsolatok fűzik. Jelentős katonai. Pidera-shín tartományból származó kisnemesi Ház. Rogiar Ház Eredet: Kheton Vallás: Tharr (gyenge) Politika: Függetlenségpárti Gazdaság: Hajózás. mivel a toroni kárpitokra ritkán helyeznek bármit is. előszeretettel támogatják Tharr egyházát. Kis halászflottájuk van. míg a bal pajzsfőben arany alapon vörös kobra. vörös szemű). (Birtokaik vannak.

A Ház pátriárkája a 35 esztendős Arbunne Rogiar. Hajóin is feltűnnek igazi aszisz-boxolók. Több hivatalos harcos. a Ház új nemesi színei. A bal oldalon zöld alapon vörös tűzhal. noha a Caedoni csatában nem sok szerepük volt. Birtokaikon mégis véres fegyelmező-nevelő tevékenységükről váltak rettegetté. a rosszmájú pletykák szerint nem csak a Sinemosi-oldalról. A Család címerében kheton pajzson jobb oldalon kékkel és ezüsttel kétszer vágott. A kalózok szertartásai között számos az ősi dolamin eredetű. Számos hajójuk.. kalózkodás Családfő: Ugnarr Vilenas (82) Vilenas Ház A Vilenas helyi.. Hadihajói a Baraad-szigetek flottájának jelentős erejét adják. hadihajójuk van. A Ház dolamin pajzsú címerének jobb pajzsfőjében vörös alapon zöld növények. ők csak a maguk érdekét nézik. ők pedig – mind az öten – hűek apjukhoz. bár leginkább az jellemző rájuk. a fővárosban csak egy udvarházuk áll. alvezérek a kalóztársaságokban. temetnek. fogatlan Ugnarr Vilenas. hogy kimaradnak a politikai harcokból.A Ház hagyományosan Tharr egyházát támogatja. de nem túl buzgók. csak tessék-lássék módon gyakorolják a vallást. 233 . A pajzs bal oldalán kék alapon ezüst sellőalak. és legkiterjedtebb hálózattal rendelkező kalóz-Ház. Csekély. Több kalóztestvériség. középen kék hajóval. Eredet: Dolamin Vallás: Ősi-sámán Politika: Semleges Gazdaság: Harcos. és területeiken máig ősi szertartások szerint áldoznak. nem részesült különleges neveltetésben. A pletyka szerint Alidarból szerzett ágyast. titokban máig az ősi sámánhitet vallják magukénak. dolamin eredetű nemesi Ház. A jobb pajzsláb kékkel és arannyal hatszor vágott. szélhámos. drága pénzen fogadott politikusok képviselik. Az egyik legnagyobb. de hatékony támogatást adnak nekik a dolamin sámánok mai leszármazottai. Nem nagy harcos. főleg az apróbb szigeteken rendelkeznek birtokokkal. falu is a befolyásuk alatt áll... Igazi csaló. mégsem adja át fiainak a hatalmat. házasodnak. viszont remek testőrei vannak.. A pátriárka az öreg. tengerész iskolájuk is van. ami csak részben igaz mert bár a hölgy tényleg alidari. hol ott tűnnek fel. a Ház jelképe. Kémhálózatuk viszont különösen jó a környék kikötőiben. A Ház érdekeit általában képzett. A Ház nyíltan egyik egyházat sem támogatja. és az éppen gyenge fél hajói nem sok jóra számíthatnak. aki a 82. Már csak támogatással tud járni. ám a Kereskedőháború alatt számos hajót kifosztottak a tengeren. ősi dolamin jelkép. hol itt. dolamin törzsi totem eredetű. életévét éli. Politikájukat tekintve semlegesek.. Az etikettel a kheton nemesi hagyományokhoz híven csak a legszükségesebb mértékben foglalkozik. megrögzött szerencsejátékos. de csak a Ház harcosainak oktatják a Quironeiában veszett hírű aszisz-boxot. s családja adta el származását kihasználva. baraadi.

) A Nemesi körökben gyakran megfordul. A klán elsősorban a méregkeverésben. mivel a mindenféle pletykák csodás képességekkel ruházzák fel. Lorgahf Ház Eredet: Aszisz Vallás: Antoh Politika: Abaszisz-párti Gazdaság: Kézműves Családfő: Renthel Lorgahf (33) A Lorgahf ifini eredetű. bár szigetcsoportjait kis flottilla védi. a család is a Háromfejű hitét vallja. a boldogulás miatt hagyta ott Ifint. még tartja magát. és a betegségekben van otthon. fiatal baraadi kisnemesi család. (A pontos életkor nem közismert. de azt tudják. A se Krollgor Ház csak kis kereskedőflottával rendelkezik. még ha az Baraadon kicsit a helyi viszonyokhoz idomulva is érvényesül. noha pont abban elég gyengécske. jobbra forduló krokodil.. hogy jóval túl van a százon. Politikáját tekintve Abaszisz-párti. Politikailag függetlenségpárti. Pátriárkája az örökifjúnak tartott. így a szigeten az egyik elterjedt gyógyító erő. hogy van hozzá némi köze. Második felesége a vörös. így kereskedelmét is. Ilyen módon szabályozza jópár árucikk előállítását. két fia és három leánya mellett pedig legalább egy tucat gyermek anyja vallja. aki egyébként száznegyvenkettő éves. Abasziszból Antoh vallását hozta magával. melynek több magisztere is a család vérvonalába tartozik. Tharr egyházát támogatják. baraadi Estillea (aki a pletyka szerint nem veti meg saját nemét sem). 234 . hadihajóval nem. kheton eredetű kisnemesi Ház. noha módszereik.. Szoros kapcsolatot tartanak fenn a helyi érdekeltségű Tüskehal kölykei nevű boszorkánymesteri klánnal. Politikai erejük nem jelentős. és az asszonyok egyik kedvence. bár ennek jelentőségében elmarad a nagyoktól. Politikai ereje sem jelentős. Maga nem rendelkezik jelentős flottával.se Krollgor Ház Eredet: Kheton Vallás: Tharr Politika: Függetlenségpárti Gazdaság: Kereskedelem Családfő: Nerred se Krollgor (142) A se Krollgor helyi. Noha a helyi erők többször is megtépázták. Birtokaik a szigetek központi szigetének közepén találhatóak. A Ház kheton eredetű pajzson ábrázolt címerében felezett aranyzöld mezőben ellenszínű. gazdasági téren azonban nagy családi hagyományokkal rendelkeznek. és kedvez neki az aszisz fennhatóság. szokásaik és feltételeik korántsem szokványosak. haderővel sem. a Ház jelképe. baraadi néhány évszázada alatt nem változtatott ezen. főleg polgári családokból. A Ház kereskedelemmel foglalkozik. és mágikus praktikáknak köszönheti fiatalságát. jól ki tudja használni régi kapcsolatait. viszont számos caedoni érdekeltsége van. A Ház a különböző kézműves céheket tartja befolyása alatt. 30 körülinek kinéző Nerred se Krollgor. Neki nem kedvez az aszisz adó és törvényrendszer.

azaz a Halál hatásai az életre. P. sz. sz. 2019-2163) Shabbúli születésű toroni nemes. tehetséges Tharr-pap.A pátriárka Renthel Lorgahf híres festő és szobrász. sz. Többségük önként. 2019-ben baraadi püspök lett. később beavatott Tharr-pap lett. majd az egész Quironeiában ismerik nevét a hozzáértők. alacsony társadalmi kasztból felemelkedett. Gyakorlott intrikus és hazudozó. Állítólag nem csak Tharr jóindulatának köszönhető különösen hosszú élete. Tevékenysége természetesen virágzást hozott Házának is. 2019-ben. még Tharr papjai között is kiemelkedett művészetében. A szekta megerősödésével Alewun szekere is jól futott. Élénken érdeklődött a mágia több területe iránt is. Aruth Myradd (P. 1868-ban). A politikában is jártas férfiút már a 235 A Baraad-szigetek rontásérsekei . ami nemcsak. Baraadon. a Ház színei uralkodó ábrázolásban. melyet több leírás szerint egy szerelmi vallomásnál is nyájasabban tudott tálalni. hogy jogokat nem biztosított nekik. 38 évesen lesz Tharr baraadi püspöke. (A Myrthon Ház P.) Jarken Beknard (P. 1868-1893) Baraadi származású nemes. Alewun fiatalon elkötelezte magát Tharrnak. most is több egyházi lekötelezettjük „mondott le”. a Császárháborúk következtében. életerővel manipuláló boszorkánymesteri rendek máig keresett könyve. sz. A jobb pajzsfőben arany alapon zöld tengeri csillag a Ház jelképe. A püspök P. a Kígyópápa híveként (P. 2002-2019) Baraadi származású politikus. sz. A karizmatikus egyházférfi mindig is támogatta. sz. Jarken leplezi le egy egyszerű vizsgálattal a Merydass Ház lobogóját. hogy P. 2619-2635) Toroni származású. A Beknardoktól már ekkor sem volt idegen az egyházban történő szerepvállalás. hogy Jarken előrejuthasson. illetve annak közelében legyenek. a tengeri eredetű házak jelképe. mely a különböző. melyet szolgálattal kívánt megszüntetni. egy vadászbalesetben halt meg. A Ház címerében aszisz pajzson a bal pajzsfőben és jobb pajzslábban jobb zöld-ezüst haránt szelés. sz. Híres könyve az Secritta Trattus Mortentus. Olyannyira elmerült az egyházban. Alewun Myrthon (P. valamikor a P. udvarháza több jeles művész menedéke volt már. században. míg a bal pajzslábban arany alapon kis zöld vitorlás hajó. de romlásba döntötte őket. a szigeteken akkor működő Bakszarv-szekta tagja. és sikerült elérnie. és emiatt a Ház támogatja a művészeteket. Ismert és rettegett volt nem halálos büntetéseiről. és állítólag nem kis szerepe volt az egyház Abasziszban történő terjesztésének támogatásában. és Tharr-pap. többek szerint merénylet áldozata lett. tettekre sarkallta a szigetlakókat. a jobb szelés a Ház eredetére utal. majd tűnt el Baraadról. 1893-ban veszítette életét egy sikeres áldozatbemutatás után. Apja is jelentős művész volt. hatalomra kerülése után egy évvel – nem kis biztatásra – került sor a Kígyó-foki csatára. Alewun emellett Toron-hű politikát folytatott. sz. Hyssenil on-Trobeldar (P. X. sz. illetve az első concordia előkészítésében is. Betegségében Tharr büntetését látta. A Myrthon Ház a toroni Pidera-Shín tartományból költözött Baraadra. sz. 2300-as években hanyatlott le. hogy egyre magasabb egyházi beosztásai mind Baraadon.

sz. Mivel hazájában nem volt sok oka maradni. A politikus-pap sokak szerint csöndben támogatta Abaszisz törekvéseit a concordia felmondására. Toronba távozik. Quessor. sz.2639-től a baraadi püspök rontásérseki rangot kap a Lélekőrtől. sz. Kíméletlen érvelőnek. Tyrzoc (P. pont ő kapott kedvezőbb ajánlatot a császárságból – hogy mit. 2622-ben.kormányzótanács választja baraadi püspökké P. Az ő munkásságának köszönhető a Baraad-szigetek concordiájának „megerősítése” is. hogy azután kimaradjon mind a Zászlóháborúból. és igencsak beleártja magát az aszisz politikai életbe is. sz. megteremtve az áldozatok bemutatásának egy új. Rhín tartománybeli születésű politikus. Ő purgálta ki a baraadi egyházszervezetből a Tordienek lekötelezettjeit. sz. P. Nem támogatta királyának. A szóbeszéd szerint pedig belső kertjét igazi oroszlánok lakják. 3598-3613) Toroni. vér és áldozatok nélkül. és bámulatos módon elérte. szinte megkülönböztetés nélkül. 2782 után hatalomra kerülő I. Emellett nevéhez fűződik Baraadheik legnagyobb Tharr templomának – érsekhez illő – felépíttetése is. Pályájának korai szakaszában a szigetekre került. ezért – Andar dul Mordak. 3598-ban baraadi rontásérsekké választják. 236 . ? -2783-?) Kevéssé ismert történetű rontásérsek. sz. Osatur del Khosszisznak a Karnelianokat célzó büntetőhadjáratát. és más magas egyházi tisztséget elfogadva önként mondanak le eredetileg élethosszig tartó megbízatásukról. Bár. Támogatóinak nem kevés erőfeszítésébe kerül. Híres támogatója az abasziszi Tharr-felekezeteknek és szektáknak. és igencsak számítónak írják le a róla készült feljegyzések. gondos előkészítés mellett megrendezett ünnepségen aláírta az államszerződést XI. P. Megszólításuk aser-ről essa-ra módosul. amikor egy kínálkozó lehetőséggel élve magas egyházi posztra juttatják. a P. később baraadi püspök. Baraad rontásérseke ettől kezdve aszisz hercegkapitányi jogokkal rendelkezik. és szórakoztató formáját. és közösen megállítva a nagykirály seregeit. majd 2639-től az első baraadi rontásérsek. sz. és tagja a Nagy Konzíliumnak. rak narvali hercegkapitánnyal együtt – szövetséget kötöttek Trevir Karneliannal. 2635-ben elhagyja a szigeteket. a nem kis kihívást jelentő tisztséggel együtt is. Állítólag magas rangja ellenére is maga szerette végrehajtani a korbáccsal történő áldozatok levezetését. és kezdettől fogva támogatta és segítette az Abaszisszal való egyesülés gondolatát. az impozáns Oroszláncsarnok máig Baraadheik dísze. P. miszerint a szigetet elhagyva. Daelan Essar (P. Igazi politikus. Sokáig csak laikus hívő. P. P. 2635-2672) Lakassyni származású Tharr-pap. sz. számos küldetéssel és messze földre szólító megbízatással. mint a várható Toroni megtorlás elhárításából. sz. boldogan vállalta fel a szigetek érdekeit. 2646-ban aztán. 2646-ban a Baraasd-szigetek államszerződéssel csatlakozik Abasziszhoz. és hitelesítse a jegyzőkönyvet. sz. Hiere-vel. sz. elismerve őt. hogy valamennyi pátriárka elfogadja. tette mindezt okosan. azóta sem tudni – mégis az ő nevéhez fűződik az élethosszig választott püspökök – később érsekek – törvényének azon része. Ashyer Entirom (P. P. 2619-ben. Daelan azonban kiválóan megállja helyét.

akit ígéretes tehetség lévén – és állítólag nem kevés ügyeskedés árán – P. Személyesen bünteti meg a kormányzótanács döntése irányában engedetlen. A szintén tehetséges. egyházi vizsgálóbizottság szerencsére egy nemes családot sem talált gyanúsíthatónak az ügyben. Myrtis Zorrun (P. és saját kívülállóságát kihasználva szintén nem engedte belerángatni magát a Ragg-foki ütközetbe. számos parkot építtetett a fővárosban. 3628-ban halt meg. (a rossz nyelvek szerint szeretője is). Az asziszok büszkeségét. Állítólag szerette Baraadot. bár nem bizonyítható. az -En Kossylorok végzik ki… P. A kormányzótanácsot nagy hozzáértéssel vezeti. sz. ám a toroni. és keményen munkálkodik a szigetek felemelkedésén. Hozzá kötődik a Caedonnal megkötött titkos fogolyátvételi szerződés is. kifejezetten pápai ajánlásra hívnak meg a rontásérseki székbe. 3650-ben a tengeren leli halálát. Sokak szerint meggyilkolták. 3653-3679) A Gedaga-yggyr tartománybeli Lerhynn városát uraló OnLyntorn Házból való Tharr-pap. Mesteri merényleteiről vált ismertté. szélsőségesen Toronellenes. melynek fő végrehajtójának a Tordieneket teszi meg. inkább csak kihasználta a kínálkozó lehetőségeket. Zászlóháborúból. Riundah On-Lyntorn (P. A család többi részét riválisa. mivel felismerte a benne. barátja. 3653-ban. sz. A tehetséges.Fanatikus pyarroni vallás ellenességéről volt ismert. és más egyházak közelengedésében rejlő lehetőségeket. és békében adja át neki az érseki pozíciót. Rommines Ersimbart. előde kifejezett ellenszenve ellenére. sz. sz. Az érsek azonban nem sokáig politizálhatott az Oroszláncsarnokban. állítólag még szereket is szedett. hogy átvészelje a feltétlenül szükséges tárgyalásokat. illetve két pátriárka ezzel nagyjából egybekötött halála sem. 3650-ben választanak baraadi rontásérsekké. hogy így vette volna át a hatalmat Baraadon. intrikus hajlamú rontásérsek mestere tanácsai szerint kimaradt a XIII. 3650-3653) Abaszisz származású Tharr-pap. P. és így az egyensúlyra veszélyt jelentő Ersimbhar Ház pátriárkáját. 237 . Hozzá fűződik több pyarroni felekezet betiltása Baraadon – természetesen a nagykirály törvényeinek nyíltan nem mondhatott ellent. sz. sz. sz. és utódja. Különös gondot fordított a baraadi vallásgyakorlat prakticista alakításához.) Kyr vére ellenére sem jellemző rá a toroni gőg. betegség vagy mérgezés következtében. Hastor Dul Mekron (P. helyettese. Enitt Bardul (P. sz. Állítólag Udalbaar barátja volt. „megérezve” halálának közeledtét – ami be is következett négy hónapra rá. 3628-3650) Szindvili születésű Tharr-pap. 3613-3628) Essa Daelan Essar tanítványa. akit P. ugyanis három évvel később életét vesztette. és egyébként elkötelezett érsek hűen képviseli a szigetek érdekeit. (Házától idegen vallása miatt még kinevezése előtt kiátkozták családjából.

Az üvegablakok is nyitva vannak. A tanácspalotával szemben található egy fasor. Az írnokok egyszerű fa székeken foglalnak helyet. Mindenki mellett egy írnok vagy tanácsadó és egy szolga van a teremben. hogy az asztal melyik részen. A Kollorok közül szinte mindenki részt vesz a merényletben. 3679. A Léptek órájában járunk. Jelen van az összes ház vezetője. A helyszínt és a védelmét nagyon jól ismerik a fejvadászok. Különösen fontosnak tartja a belső konfliktusok mihamarabbi. Nagy hintapolitikus. Kollor fejvadászok 268. A nemesi kerület amúgy is külön fallal rendelkezik. A tanácspalota nincs körülkerítve az itt zajló ünnepségek és a közösségi életben betöltött szerepe miatt. nyilván nem jár csak úgy be oda mindenki! Az ülésterem két oldalán nyolc-nyolc befelé nyíló kétrészes ablak helyezkedik el. A fák körül dísznövények találhatók melynek gondozását a merénylet napján álruhás Kollorok végzik. Szó szerint késhegyre menő viták folytak itt olykor. toroni származású rontásérseke. A gyűlés a tanácspalota délkeleti szárnyában van. Nagyrészük a menekítésben és az elterelésben vesz részt! A tanácsterem nincsen fénymágia ellen biztosítva. Ezek miatt az esetek miatt szabályozták le pontosra a résztvevők létszámát. Helyettese (és utóda?) a sokkal erőszakosabb és keményvonalas Seth Mortai. Nézetei szerint Baraadnak Abaszisz oldalán a helye. Sejthetjük kik a gyújtogatók! Az oltásban a palota előtt várakozó katonák is kiveszik a részüket. ezek most nincsenek behajtva. A tüzet felfedező (okozó) cselédek “véletlenül” ide futnak segítségért. hogy a nemes házak egymásnak estek. Középen tölgyfa asztal helyezkedik el. neki két Tharr-pap a kísérője. A pátriárkák és az elnök kényelmes székeken ülnek. Ez körülbelül 40 főt jelent (1-7. A tanácspalotát kívülről nem szokták megtámadni békeidőben. 238 . legalább a közelgő Zászlóháború elmúltáig. melyik ház foglal helyet. Mindenki fáradt a hosszú tanácsülés miatt. körben párnázott karosszékekkel és sima fa székekkel. Már nyolc órája folyik a tárgyalás. Ennek folyosó felőli oldalán várakoznak a katonai kíséretek vezetői. A szolgák állnak a falnak támaszkodnak. Kívülről spalettázhatóak. Szinte mindenkivel jó kapcsolatot tart fenn. a terem szellőztetése miatt. sz. hogy Baraad kimaradjon ebből. Aggódva szemléli Morgena vallásának rohamos terjedését. de a jó időre való tekintettel. és mindent megtesz. és lehetőleg békés rendezését.) A Baraad-szigetek jelenlegi. ügyesen tartja a káosz felé törekvő rendet a pátriárkák között. A teremből egy kétszárnyú ajtó vezet ki. A téglalap alakú terem belmagassága 6 láb. A falakon címerpajzsok. A biztonsági intézkedéseket is a belülről induló merényletek ellen alakították ki. Pár utcával arrébb kigyullad az egyik palota kocsiszínje.Udalbaar (P. állítólag az idős Calyd Ruplert-Cetiehir Karnelian gyakori vitapartnere. old. Leírások A merénylet Baarantheik térképe 272. hisz helybeliek. A tanácstermekben már előfordult. 40 láb hosszú és 15 láb széles. old. Nem akar túl nagy változásokat a háború előtt. Ezek jelzik. szintű fejvadászok). Seth Mortai elnököl.

A Corrido család testőrkapitánya Optim ugyan derekasan helytáll. Illetve kezd forró lenni a lábuk alatt a talaj.Közben a tanácspalotában a frissítő italokon hajba kap pár szolgáló. főleg ha valaki meghal közülük és nem tudják kimenteni a holtestét. akkor más módszerhez folyamodtak volna! Gondoskodtak beépített szolgálóról. hogy teljesítették feladatukat. A Kollorok értenek az időjósláshoz. Senki nem támad egyből a berontókra. hatóterületük 4 láb átmérőjű). A kertészek kosaraikból palánták helyett különleges dobólabdákat juttatnak a tanácsterembe az ablakokon át. Céljuk a jelenlévő káosz fokozása. hogy az ablakok nyitva legyenek! Ez egy kulcsfontosságú szerep. A három fejvadász ék alakban tör feléjük. de az egyik mérgezett lövedék így is eltalálja Chacalt. ahol tudják akadályozzák a véderőket. hogy ez csak cselvetés és valamelyik szomszédjuk színt vallva rájuk ront azon nyomban. ellentámadásba lendülnek. ahogy ez Tharr egyházában szokás. például a szél miatt. Mindenki kiabál mindenkivel! Csupán fél perc telt csak el a "labdák" érkezése óta. úgyhogy a lépcsőházban várakozó testőröknek kell beavatkozniuk a rend helyreállítása érdekében. 2 láb átmérőjű fénygömböt szolgáltatnak) zavarják meg a tanácsülést. hogy nem valamelyik paptársuk szervezte ellenük a rajtaütést. valamint gyakoroltak pár hetet a feladatra. Sokuknak volt alkalmi fizető ivócimborája előző este! Az éjszaka folyamán fél tucat fejvadász helyezkedik el a tanácspalota tetőterében. A testőrök berontanak a terembe a padláson a rejtőzködő fejvadászok a sort zárva csatlakoznak hozzájuk. ha be lennének spalettázva az ablakok. Chacalt ketten védik. aki biztosítja. A hátba támadás sikeres. Megindul a támadás. A fejvadászok az elterülő áldozat láttán joggal hiszik. de a Tüskehalak jól felkészültek. Az egység egy másik tagja már köteleket dobál ki az ablakon. jó pár testőrkapitány leli itt halálát. A klán egyik alvezére hajtja végre ezt a feladatot. A behatolók képzettek a vakharcban. így nem igazán állnak a helyzet magaslatán. old. de egy tű elé? Ennek sokkal kisebb az esélye! Arnigla átka nevű méreget használnak a pátriárka ellen a fejvadászok. . mert akkor lelepleződnek. Egy nyílpuska lövedék elé még bevetődhet egy testőr na. így készítve elő a menekülési útvonalat. hogy felettesük (sajnos) biztonságban van és arról. A Tüskehalaknak több beépített embere is van a családok testőrségeiben. tovább nem maradhatnak. A fúvócső nem olyan elterjedt fegyver itt északon. Őket így a fényviszonyok nem nagyon zavarják. Ezek a beépített informátorok most azzal a feladattal lettek megbízva hogy. A Kollorok behatolnak a terembe. Első lépcsőben tehát elterelik a Kollorok a tanácspalota területen tartózkodó magánkatonák figyelmét. A terem meglepett kiáltásokkal telik meg. Ekkor még nagy a kavarodás a teremben. hisz ez Tharrnak tetsző cselekedet! Seth előrelátóan nem a legjobb Tharr 239 Arnigla átka 275. mert úgy vélik. Vakító fénnyel világító labdák (6 db kb. Azaz a családok emberei egymást is szemmel tartják. A merénylőknek a tervekbe be nem avatott két Tharr-pap miatt kell gyorsan távozni! A papok miután meggyőződnek róla. A fejvadászok előtt szabad az út a célpontig. közrefogva a fúvócsöves mesterlövészt. A La Terrogh ház embere ugraszt össze néhány inast. A testőrök nagy része másnapos. illetve az asztal és a székek védelmébe bújnak. Ezeket sötétség gömböket létrehozó labdák követik (5 db. Itt pofonok is elcsattannak. A szolgák földre viszik a házak vezetőit.

” Forrás: www. Az ablakon át távoznak a Kollorok. II. A karvel a Quiron-tenger egyik legnagyobb múltú többárbocos vitorlása. Ezután hamis nyomok. Mivel főleg kalmárkodásra használják. (Az Abbit Delfinbe tartott “éppen”.hu/vizijarmuvek. bizonyítékok téves információt terjesztő besúgók.) A rövid menekülés után pedig hazai terepen könnyedén rejtőznek el búvóhelyeikre.papokat hozta magával az ülésre. melynek megszületése a P. Lantvitorláik segítségével kedvező szélben náluk nagyobb hajókkal is versenyre kelhetnek. amely az aszisz parti bárkák egyenes ági leszármazottja. az előredőlő orrárboc a hajó közepén. Karvel Nyári lak „Hossz: 20–25 láb Szélesség: 5–7 láb Merülés: 2 láb Sebesség: 12–15 mérföld óránként Teljes terhelés: 100–200 teher Legénység: 75–150 fő Gyakran hívják karavellának is.szurkecsuklyas.htm 240 . sz. Hadászati célra szinte sohasem használták ezt a viszonylag kicsi hajót. és igen éles szögben képesek szél ellen haladni. a tengeri rablók elleni védekezésre szolgáló dárdavető. a főfedélzet fölé építenek hosszú. a karvel nemigen hordoz nehézfegyverzetet. A karvelek általában három árboccal épülnek. a másik kettő e mögött kap helyet. Menekülésüket az utcában felborult boroshordó szállítmány fedezi. lefizetett városőrök Caedon fejvadászaira terelik a gyanút. így a Tüskehalak nem halnak bele a rájuk lesújtó varázslatokba. évezredben fellendülő kereskedelemhez köthető. mely rendszerint egyenes tattükörben végződik. csupán hátul. de fedélzetén rendszerint található egy-két. A karvelnél elöl ritkán található felépítmény. bástyaszerű tatfedélzetet. ahol már lovakkal várják klántársaik őket.

A tenger felől 30 lábra alábukó fehér mészkősziklák érdes. Erre található a lovarda. 241 . a kocsiszín.A Corrido villa a sziget egyik szélső csücskének sziklákkal szegélyezett partján épült fel. csak szűk rések. Nem véletlenül. A falon egymástól 80 lábra egy-egy őrtorony található. illetve építettek a meredek sziklafal tövébe kínkeserves munkával. melyeken át nyílpuskával könnyűszerrel lehet tüzelni. hogy vízi úton is megközelíthető legyen a nyári lak. végig kígyózva a teraszos szintek között. melyet lépcsőzetesen. A két homlokzaton két-két 4 láb magas kőszobor magasodik. 1. hogy az épületek helyet kaphassanak. és a hozzá tartozó kiszolgáló szárnyak. Innen kikövezett út vezet lefelé egészen a nagykapu irányába. Az épület együttes egy lejtőre épült. és nem pusztán a festői kilátás miatt választották a part ezen részét. de gyakorlótér is ide épült. A külső őrség kaszárnyájához. Lefelé haladva az úton elérünk a széles U alakú épülethez. Ennek tövéből indul két irányba. és az ahhoz tartó lépcsősort véstek. Néhol a fák és a bokrok sűrűjébe vesznek. és öleli körbe a nyári lak teljes területét egészen a sziklapartig egy kőből épült. E kőből épült teraszfalak 1. 4 láb magas fal. Legfelül közvetlen a part szomszédságában magasodik a kúria kétszintes épülete. U alakban öleli körbe a bejáratot. hogy a család nyugalmát senki ne zavarja. melynek tetején az őröknek gyilokjárót alakítottak ki.3 láb magasak. mely a kúria bejárata. A sziget felől a meredek part nyújt védelmet. Mindezek mellett fontos hangsúlyt fektettek az épület védelmére is. így nyújtva jobb pozíciót az esetleges támadókkal szemben. Egyetlen kikötőt. A kúria bejárata. teraszos formán rendeztek át.5 . Az épületen nincsenek nagy ablakok. A lakott településektől jócskán távol esik. Ennek megfelelően a kikötő alkalmatlan nagyobb hajók fogadására. hiszen az épület elsődleges célja pihenést biztosítani. és éles falai közel lehetetlenné teszik a behatolást. Az út félúton kettéágazik. fehérre meszelve. karcsú kinyúló sátortetővel. és a kiszolgáló személyzet szállásához kanyarodik le. Egyszintes. de magas épület.

Itt lehet kijutni a portát körbe ölelő falra is. Kövekből kirakott ösvények vezetik körbe a csodálkozókat. Természetesen az épületbe az udvar felőli bejáraton keresztül lehet bejutni. Középen széles. 6. Jelenleg egyegy számszeríjász figyeli a tájat a toronyból. egy száznagy igazgatja az ügyeket. míves. 2. A kertet finom virágillat öleli át. Innen kis lépcsősor vezet a bejárathoz. Bár száz katonát lehet itt elszállásolni. Innen jobbra és balra folyosók indulnak a szállásokra. és a középen álló madaras házból fület gyönyörködtető madárének hallatszik. mellvértezetben és sisakban. 5. Mindezekre négy katona vigyáz. Két rettenetes tömör. A fal tetején egy ember kényelmesen tud sétálni. Lapos tetős fehér épület nagy ablakokkal. A kaszárnyában csupán a helyettese. 242 . Most. Míg két katona a kapu előtt áll őrt. tíz katona teljesít itt szolgálatot. Ő felel a fal védelméért.Harcosokat ábrázol. pompás kerttel körbe véve. E tornyok homlokzata kőből épült. de ez is csak egy fél válaszfallal van elkülönítve a folyosótól. melybe a hintó beállhat. Az épület kétszárnyú bejárata egy kis terembe nyílik. 9. Kétszintes fehérre meszelt. bőven van teendőjük. A üdítő zöld gyepet káprázatos virágszigetek tarkítják. Udvar felöli fala nincs. valamit a kutyák ólja is itt van. További négy katona teljesít itt őrszolgálatot a száznaggyal együtt. A tengerre egy oszlopcsarnok néz. Mellette jókora kifutó és karám található a lovaknak. azok is pihenőn. Leírását lásd később. Oszlopcsarnokos terasz. kivéve egy latrinát. és nem egy otromba épület. A toronyban két ember fér el. alabárddal. Jelenleg a parancsnok a nyári szálláson lévő részére kialakított lakhelyen van. Az épület belseje nem komplikált. magas kapu áll. és a szekereknek is itt a beállója. 3. A bejárattal szemben. Lapos tetős fehér épület nagy ablakokkal. A nyári lak fő épülete. A csapatban a jobb szárnyon tartózkodó strázsamester parancsnokol. szintén tartja a stílust. de nem felülről. Leírását lásd később. Ez az épület szolgál szállásként a birtokot ellátó cselédeknek is. a Corrido család letűnt hőseit. 7. a parancsnoki szoba van. A nyári szállás északi szárnya. hanem oldalról keresztezi a behatolók útját. és legalább másfél láb vastag. A tető a fal felé emelkedik. mely a kővel kirakott úthoz kapcsolódik. vasalt fa ajtó díszített berakásokkal őrzi a portát. Kifelé a mellvéd nyújt védelmet. Pajzsukon a családi címer díszeleg. Az épület előtt szökőkút található. továbbá nem egy cseléd is foglalatoskodik itt. Leírását lásd később. de az épületen belül van átkötő folyosó. míg teteje fa ácsolat. A kaszárnya épülete egyszintes. A két szárnyra két-két bejárat van. A kocsiszín. hogy Chacal a villában tartózkodik. karcsú tetőzettel. 8. Ezekből tizenhat van. A kőfal négy láb magas. A nyári lak kertje. mely egyben az istálló is. A porta felé nincs ilyen. A hintónak. Végig folyosó húzódik szobák és egyéb helyiségek nélkül. Előtte kaviccsal borított gyülekezőtér található. 4. Folytonosságát kis őrtornyok szakítják meg. mely a jobb szárny végében van. Ezek közül az egyik az elöljáró. csupán fa gerendák támasztják a tetőt. de ettől nem szélesebb. Négy-négy számszeríjász a két szárnyon. E mögé szükség esetén rácsot is be lehet tolni. most csak tíz katona van. szintén fehérre meszelt. A nyári lak bejárata. A nyári lak keleti szárnya. míg négy katona a falakon sétál körbe. szobrokkal gazdagon dísztett épület.

11. Mind egytől egyig kiváló mestermunka. A hintó beálló. 4. bársonyfalú szoba közepén bőrrel vont fotelek vesznek körbe egy kör alakú asztalt. Csupán esztétikai okból épült. A falakat bársony szövet díszíti. Tárgyaló szoba. 3. Az ajtóra két elit őr vigyáz. Ők háromszög alakban veszik körbe a nyári lak főépületét. A parkettás. mely katonákat ábrázol. és épített kőlépcső sor a kikötőhöz. és a család leszármazottainak képei sorakoznak körbe. politika. és jelképes kapu. hosszú kecses boltívekkel. ami csupán egy egyszerű. és míves lépcsősor vezet innen fel az emeltre. no meg Chacal. A kandalló uralja a szobát. magas boltozatú gazdagon díszített terasz.10. így bárhonnan érkezik behatoló. mely félúton kettéágazik. További hat társuk párban. tengerészet stb. Fedélzetén csak a hajó személyzete tartózkodik. és az őrség értesül róla. Az ajtó két szárnyán két dombormű látható. hogy a kutyák megneszelik. A kétszárnyú ajtóhoz három fokos lépcső vezet. faragásokkal díszítve. Az újabb képek a Lorgahf ház festőinek keze munkája Egy széles. A mennyezetről alányúló óriási kristály csillár csak fokozza ezt. A sziklapart felőli bejárat. A szoba egyik oldalát egy kandalló díszíti (a tárgyaló kandallójával egy kürtőbe nyílik). Jelen pillanatban is itt horgonyoz a herceget szállító egyik kétárbocos hajó. Ebédlő. és bársonyborítású falak itt sem maradnak el. Nyári lak – földszint 1. Az őröknek (mindnek) Palyd a Kyel-pap.) A mólón pedig két őr egy kutyával teljesít szolgálatot. A parketta. Dirin Corrido az elit őrök kivételével szintén parancsot adhat a katonáknak. amibe még talán soha be sem gyújtottak. székekkel körbe rakva. A lépcső előtt két elit őr áll. Négy katona teljesít itt szolgálatot. és vaskos könyvköteteket tartanak. 2. A kikötő. folyamatosan járja a nyári lak teljes udvarának területét. Vele szemben polcok sorakoznak a fal mellett. A kőből épített móló kisebb hajó kikötését teszi lehetővé. (Ez a szállásuk is. Optim Nuro a testőrség parancsnoka adhat ki parancsot. Fehér márvány padlójával pompás látványt nyújt. biztos lehet benne. 243 . Innen indul a sziklafalba vájt. pajzsukon a családi címerrel. és kecsesen díszített asztal áll. Középen hosszú. Fogadó terem. egy-egy kutyával. A szintén márványból készült lépcsőt gazdagon faragott korlátok díszítik. Témájuk: jog.

igényesen vannak berendezve. és liszteszsákok. 10. vagy Érzékeléspróbával könnyen kiszúrható. no meg persze számtalan hordóban jófajta borokat. Egyikben főzőedények. komolyabb munkával áttörhető. és 10 cm-es víz borítja az alját. Itt már vastagon be van temetve a járat. Oszlopcsarnok. 7. Itt felügyeli az őrséget a parancsnok. majd egy T elágazással kettéválik. Jelenleg Optim található itt főleg esténként. ki a nyári lak alatt. mely egy tengeri csatát örökített meg. A szemfüles kalandozónak itt is akad izgalom. Padlózatát egyetlen. Semmi luxus. Ennek kőből faragott fedelét elmozdítva (egyedül igen nehéz. Egy shadoni festőművész remekműve. Folyosó az őrség szobájára. 5. Konyha. Bár a szobák kicsik. Amolyan kis éléskamra. Titkosajtókereséssel mínuszok nélkül. Ennek vége. és az ő beosztottjai számára.vele szembe egy óriási kép látható. Az ablakokat függöny takarja. Titkosajtókeresés -30%-al felfedezhető. itt már nyirkos. A fal mellett szekrényekben könyvek és térképek sorakoznak. míg a sarokban a tűzhely áll. Ez be van falazva. 6. de áttörhető. Napközben 5-6 cseléd szorgoskodik itt. A folyosó azonban tovább is halad. sötét járat nyílik meg. előtte székekkel. A triumvirátus beszélgetése is itt zajlik le a 3. és világos. mesteri szoborfaragványokkal díszítve. 9. A járat a föld alatt indul el. fehérre meszelt falak. de ez zajjal jár mindenképpen. Ők figyelik a cselédek mozdulatait és kóstolják meg az ételeket. nap estéjén. Pár hordó. de ketten már könnyebb) egy dohos. mely felfelé nyílik. Egy törpe könnyen „kiszimatolja”. A nyári lakot körbe ölelő fal alá nyúlik. Kő aljzat. Továbbá két őr mindig jelen van a helyiségben. melyen emberek állatok társaságában a szabadban étkeznek. Pincelejáró. és büdös. A helyiségből hosszú és szűkös lépcsősor vezet innen lefelé a pincébe. Van is egy feljárat az épületbe. Körben szekrények sorakoznak. A járat egyenesen a móló alá visz. és ez esetben a mólóra jutnak ki. A tenger felé néző impozáns épületszárny. szekrény és egy kör alakú asztal található mindben. 8. Innen jobbra haladva tovább a kaszárnyához lehet eljutni. Az elágazástól balra haladva a tengerparthoz lehet kijutni. 2-3 cseléd várja itt az urak kérését a jelző csengők alatt. hogy az egyik boroshordó eltolásával egy csapóajtó bukkan elő. Erőpróba -4-el. másikban sütéshez. A kép hangulata idilli. 244 . köztük a szakács. Ágy. ám szerszámokkal. egyéb élelmiszer alapanyagok találhatóak itt. Szobák a parancsnok. óriási méretű mozaikkal díszítettek. Az épültbe vezető ajtót két őr vigyázza. hogy a felszínre innen ki lehet ásni félóra munkával. szintén be van falazva. Parancsnoki szoba. Középen egy méretes előkészítő asztal található. főzéshez szükséges alapanyagok. eszközök. Este sem üres. ahol szintén élelmiszereket raktároznak. ami a tárgyaló feleket fogadja. mely a mellékhelyiségbe nyílik. fűszerek. A szobát egy nagy íróasztal birtokolja. magas karcsú boltívekkel. hogy van itt egy kémlelő nyílás az étteremre.

szintén a Lorgahf ház alkotásai. Vele szemben pedig könyvespolc található. és vigyázza a herceg nyugalmát. Innen nyílik a folyosó. A kalandozókat valószínűleg itt szállásolják el. A kandalló előtt bőr fotelek várják a lepihenni vágyót. Vendégszobák. A szoba közepén széles asztal áll. A szobában két őr áll az ágy mellett. A szoba bejárata előtt két elit őr áll. Márvány padlójával és bársony falaival követi a földszinti terem stílusát. Ide ér fel a földszintről induló két lépcsősor. Vastag szőnyeg. Őrök szobája. Folyosó. aranyozott bársony tapéta. csodás fehér márványból faragva.Nyári lak – emelet 1. rajtuk könyvek és egyéb értékes dísztárgyakat. Leginkább szépirodalmi művek Ynev minden tájáról. A pátriárka szobája. Társalgó. melyet kényelmes székek vesznek közre. A falakon aranyból készült gyertyatartók. Középen hosszú. 5. Festmények helyett itt szobrok sorakoznak. 2. ha a nyári lakban időznek hosszabb ideig. Az ablak alatt íróasztal áll. bársonyborítású díszes szobák. ahol két elit őr áll a nap összes órájában. Itt „alszik” Chacal. Parkettás. 4. Bár a helyiség eredetileg nem ezt a célt szolgálta. és most a Chacal szobájára vigyázó elit őrök lakhelye. 7. a helyzetre való tekintettel ezt átrendezték. és süppedős szőnyeg húzódik végig. bársony tapéta. Az ágyat hálóval védik a kellemetlenkedő rovaroktól. Szintén pazar luxussal berendezett szoba. A szobroknak csupán díszítő szerepe van. melyek vadászatok képeit örökítették meg. 3. A családfő hálószobája. mindegyik szoba falát díszíti egy-egy festmény. Pazar luxus mindenütt. 245 . 6. A kandalló itt is inkább csak díszítő elem. Lépcső terem. Vastag szőnyeg. Az ablak két oldalán polcok.

(A szerelmesek segítséget kapnak Tharr híveitől tiltott nászukhoz. A mű hozzáértők között ismert. lampionok meggyújtása. Chacal felköszöntése • A hagyomány szerint egy jó barát kapja az ilyen feladatot. Elhangzik a hagyományos „házunk vendégei vagytok. 3690-ben a kettős holdtölte még Vörös teleholddal is párosul. ezek innentől kezdve mindig elérhetőek külön asztalokon. tányérokat cserélik. • Fáklyák. Kerthelyiség elfoglalása • A kerthelyiséget megnyitják. Horgonyvetés (17) órája Lakoma • Nagy asztalokon terítenek. azokat folyamatosan frissítik. de csak a kettős hold alatt lehetnek büntetlenül egymáséi – évente egyszer. témájában a kasztok közötti tiltott szerelem és a holdak magasztalása. a házigazda mindenkit köszönt. a vendégeket feljegyzik. A meghívókat már hetekkel korábban kézbesítették! A Corrido bál programja Macskák (15) órája Vendégek fogadása • a vendégeket ellenőrzik (személy. ital.) Ismerkedés. a vendégeket bevezetik. bálágyakat hoznak és helyeznek el igény szerint. de állva. Frissítők felszolgálása • Könnyű italok. ülőpárnákat. folyamatos kiszolgálás. Ez egybeesik a Kettős Hold ünnepével.A bál A Corrido bál ideje Krad második. Baglyok (16) órája A bál megnyitása – szertartásmester • egyszerű beszéd. sz. védelmét élvezitek” formula is. székeket. Színjáték bemutatása. segítsége is megjelenik. • A frissítőket elhelyezik bárki számára hozzáférhetően. P. az illemnek ellentmondó fegyvereiket „elkérik”. poharakat. Címe: Szerelem a holdak alatt. és Don Corrido Chacal születésnapjával is. sétálva is elfogyasztható. (periddo) • Helyi társulat toroni stílusú (ottani szemmel kicsit torz és hiányos) periddo színjátékot ad elő. létszám).. ő az előre megbeszéltek szerint a szertartásmester által felkonferált Ayeres Nobun. írója a toroni Treddal Ikarren. Mindenki helyet keres magának. köré lehet ülni. Több fogás. az érdemesekkel beszélget kicsit. „Bölcsek” havának első napja. a fogadócsarnokba vezetik őket. hiszen amúgy is az égiek nagysága előtti tisztelgésről szól az ünnep. 246 . • Chacal felköszöntése egy rögtönzött beszéddel. előételek felszolgálása. mely köszönt mindenkit. aki azonban tiszteletből nyilvánosan felkéri erre Seth Mortait (ha ott van).. Kezdete a meghívók szerint a Baglyok (16) órája. A bál a Corridok nyári lakában kerül megrendezésre. kiemelve a rang szerint érdemeseket. kezdeti beszélgetések • A vendégek szabadon beszélgethetnek.

(Furulya. ám kerüli a túlzott vallási fanatizmust.) Chacal köszönetnyilvánítása • Az ünnepelt beszéde. Több ágyat is állítanak fel a bokrok között. és persze Tharr-t magasztalja. tánc terén. a párok inkább félrevonulnak. amely csak a bál idejére. A beszélgetésbe az anekdotázni szerető vendégek is bekapcsolódhatnak. A táncon csak állandó. (Ez nem zárja ki. amelyről azonban itt nem kell szólni. kinek az ajándéka nyerte el leginkább tetszését (dicsőség). amivel mindenki szemügyre veheti a holdakat. és csak szórakoztatásra kötelezi az ünnepelt választottját. és a két hold együttes látványát. Ájtatosságok (18) órája Tharr-papok beszéde • A bál rangidős Tharr-papja mond beszédet. Áldozatbemutatás nincs. áldást kér minden résztvevőre. egy-két lépést mindenkinek illik tennie.Ajándékok átadása • Ilyenkor jelképes ajándékokat szokás egyenként átadni kedves szavak kíséretében az ünnepeltnek. 247 . hely elfoglalás. pergő ritmust északi méltósággal ötvözi. hogy megtartották idáig. melynek fénypontja a főnixjelmezes táncosnők színre lépése. a hagyomány szerint megnevezi. melyben a kettős hold ünnepét méltatja. és előjogokat biztosít neki a beszélgetés. vagy alkalmi párok vesznek részt. • A kertben látcsövet állítanak fel. Éjközép (00) órája Vágyak tánca • A toroni Vérnász hitvány utánzata a lenge ruhájú táncosnők előadása utáni szabad tánc. melyben köszönetet mond az isteneknek. a kyr isteneket (Mindet. mint inkább a mögöttes mondanivalóról szól. ünnep van!) dicséri. egy külön részen. lant és fibolla játékából álló vidám aszisz tánczene. majd mindenki csatlakozhat.) A táncot az ünnepelt kezdi. ezt így minden baraadi gyomra beveszi. ellenben a jelképes ajándék elmulasztása sértés. de az orgia itt nem divat. melyben a különösen vad elemek is megengedettek. és nem is helyettesíti az igazi ajándékokat. Az előadás a látványról. Az első tánc után a párcsere szabad. és a jelenlévők közül „párt” választ magának. a hozzájuk kapcsolódó legendákról. • Egy hozzáértő személy beszél a holdakról. Tánc • Aszisz muzsikusok játszanak balount. megköszöni az ajándékokat. Csillagok (19) órája Holdak csodálata és magasztalása • A vendégek a kertből megcsodálhatják a kék hold felkeltét. Főnix-játék • Színésztársulat az Erioni Főnixek Parkjának megnyitását felidéző játékot ad elő. ám nem kötelező továbbmenni a táncnál.

Fáklyagyújtás (01) órája Éjjeli étkek felszolgálása • Könnyű ételeket és italokat szolgálnak fel. old. Fűszeres krémmel töltött cápakölyök. Hamvas homár) Tánc. Az ételeknél a látvány is fontos. beszélgetések • Könnyű zenére szabadon táncolhatnak. A fontosabb meghívottak listája • Ayres Nobun. a ház vezetőjének fia és kísérete • Korp En Yrdaquor a Ház vezetőjének fia és tanácsnoka Kopreed Dirrewol • Sindilla Alley erioni nemes hölgy (az anatyda) • Seth Mortai és kísérete • Dirin Corrido • Omak Malkhasz • Neliah Enna (a szerelmes némber) 248 . tetszés szerint távozhatnak. Itt már megengedett bármiféle esetleges párbaj vívása. Bál zárása • A szertartásmester rövid beszéddel zárja a bált. Holdak (02) órája Tánc. Baraadi családok 223. mert a korábbiakban az ünnep miatt nem volt illendő. felesége és lányai • Felip Tolcador. majd szabadon. sétálhatnak és beszélgethetnek a vendégek. beszélgetések • Könnyű zenére szabadon táncolhatnak. Nevesített NJK-k 249. az ünnepelttől és a rangidőstől is el szokás köszönni! Áldozat (03) órája Vendégek távozása • A vendégek hiánytalanul visszakapnak minden (esetleg) megőrzésre átadott dolgot a kapunál. (Tengeri csillag kaviár ágyon. A Házigazdától. édesanyja és húga • Alter-En Kossylor és felesége • Dara Dal Ergan a Ház vezetőjének idősebb fia és kísérete • Nerred se Krollgor és kísérete • Lonthor Beknard. old. sétálhatnak és beszélgethetnek a vendégek. hagyományosan itt szokás igazi különlegességekkel és vad dolgokkal elkápráztatni a vendégeket.

harcos Chacal unokatestvére 254. old. old. Torrden 6. Dinnala La Terrogh 7. tsz. Sindilla Alley anatyda Kopreed szolgája 257. tsz. old. old. old. tolvaj az Oroszlánölők egyike 266. old. gladiátor Kák segítője 260. tsz. Omak Malkhasz kasztnélküli kalmár 261. Eric 6. gladiátor az Oroszlánölők első embere 262. varázsló -en Yrdaquor ház varázslója 256. old. tsz. harcos Cetie Arne Rupl kapitánya 261. Annal 6. bajvívó Sindilla testőre 258. old. harcos Chacal testőrkapitánya 252. tsz. Oren kapitány 4. tsz. old. Kopreed Dirrewol 6. tsz. Lothar Kosztasz 7. Tharr-pap a rontásérsek helyettese 253. old. old. old. boszorkány La Terrogh ház vezetője 254. old. tsz. Kyel-pap Chacal tanácsadója 251. old. old. Optim Nuro 8. tsz. tsz. tsz. Neliah Enna kasztnélküli „szerelmes” némber 262. Ryan Air 7. bárd Chacal fia 250. Dirin Corrido 5. Ellyssire 6. Seth összeesküvői Egyéb NJK-k Az Oroszlánölők 249 . harcos a kalandozók üldözője 259. tsz. barbár az Oroszlánölők egyike 265. tsz. tsz. Troddar-en Yrdaquor 5. amazon az Oroszlánölők vezetője 263. Palyd Deloran 7. tsz. Fernas la Sirande 6. Sogron-pap -en Yrdaquor ház vezetője 255. old. old. old. Arel-pap az Oroszlánölők egyike 264. old. Vörös Kák 3. old. Vörös Kák fia 3. bárd Chacal és Rounn mestere 250. old. Seth Mortai 10. tsz.Nevesített NJK-k Chacal támogatói Rounn Loandar 2. tsz. tsz.

bárd 18 éves. hogy ezt el is érje. Kalandozó évei alatt Észak-Ynev szinte minden országában megfordult. Megjelenése igényes. 250 . már ahhoz képest. de nem kirívó. majd annak törvénytelen gyermeke végre értelmet adott létezésének. Gyengéi a csinos fiatal lányok. Ám ahogy szembesül a problémákkal. ember. MGT: 0). bő zöld szövetnadrág és egy barna utazócsizma. kicsúszik a lába alól a talaj. tsz. szinte bármiben hajlandó részt venni a siker érdekében. Előbb a mesterének akar megfelelni azzal. férfi káosz Chacal és Rounn nevelője Jellemzés: Lothar Ifinben látta meg a napvilágot. így kénytelen volt elhagyni Eriont és visszatérni szülőföldjére. Ifjú tanítványa. Kinézet: Fiatal. Apja egy kereskedőcéh vezetője volt. akit Lothar Kosztasz nevelt fel Chacal kérésére. akivel számtalan összetűzése volt fiatal korában. amikor a Corrido család szolgálatába szegődött. férfi káosz-élet Chacal törvénytelen fia Erő 10 Ép: Állóképesség 12 Gyorsaság 12 Ügyesség 17 Egészség 15 Szépség 15 TME Intelligencia 15 Statikus Akaraterő 16 Asztrál Érzékelés 10 Fp: Harcértékek 29 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 20 37/17 93 - Rövidkard 1 29 49 107 k6+1 Dobótőr 2 30 48 95 k6 Fegyver Mp: 10 Pp: Ellenállás 12 A M 6 2 12 12 Dinamikus - - 12 Egyéb - - 13 Teljes 18 14 Kiemelt képzettségek Fegyverhasználat Af Beszélt nyelvek Legendaismeret Mf közös 4 Lovaglás Af Etikett Af aszisz 5 Hangutánzás Af Éneklés/zenélés Mf erv 4 Történelemismeret Af toroni 3 Pszi használat Af Felszerelés: Rövidkard. Amennyiben viszont elegendő támogatást kap. egy átdorbézolt éjszakáról vagy éppen egy színpadias párbajról (bár ez utóbbiban eddig csak kétszer volt része) Szeret a középpontban lenni és nagy rutint szerzett abban. Jellem: (káosz-élet) Nem veti meg az élet örömeit.Jellemzés: Corrido Chacal és Emília Hoya gyermeke. kimondottan jóképű. hogy mihelyst módjában állott végképp elhagyta a szülői házat. bárd 59 éves. Motiváció: A történet során túl sok kihívással kell megküzdenie a fiúnak. Utazó ruházata fekete vékony szöveting (a posztóvért rejtve tud maradni alatta). „Már nagyon unom. Érthető. Nagy fordulat volt életében. ha tehette. ember. életvidám fiú. legyen szó egy női szív meghódításáról. Corrido Chacal. hogy mindenki megmondja mit kell tennem!” Rounn Loandar 2. Néhány barátot és számtalan ellenséget szerzett magának. Nagylábon élt. tsz. 3 arany Lothar Kosztasz 7. posztóvért (SFÉ:1. Tanulóévei gondtalanul tovatűntek. hogy egy bárdról van szó. A közelmúltban azonban túlságosan messzire ment (lásd hangulatkeltő novella). 1 adag Istenek forrása. hogy időben leszállítja az ajándékot. 4 db dobótőr.

már-már puritán. Kyel-pap 53 éves. hogy a közeljövő eseményei sorsfordítóak lehetnek ebből a szempontból. posztóvért (SFÉ:1. Fekete haja. Jellem: (rend) Általában kimért és tartózkodó a viselkedése. környezetében sokan számítónak tartják! Motiváció: Ha származását tekintve nem is. erősen kopaszodó átlagos megjelenésű férfi. Őszintén vallja. mégis Rounn jelenti számára az életet. Az éleseszű és tettrekész ifjút a család tanítatta. szeme világosbarna. Motiváció: Bár sosem mondaná ki. Reálisan látja a dolgokat és tisztában van vele. Mintha csak a saját édes gyermeke volna. vagy ha ez nem lehetséges segíteni neki mindenben. 4 db dobótőr. Rajong az elegáns ruhákért. kackiás bajusza.Kinézet: Markáns arcvonásokkal rendelkezik. Kinézet: Aszkéta alkatú. sosem lehet kizökkenteni a nyugalmából. Tetteit mindig a céltudatosság vezérli. tsz.” Erő 16 Ép: Állóképesség 13 Gyorsaság 12 Ügyesség 14 Egészség 13 Szépség 15 TME Intelligencia 18 Statikus Akaraterő 13 Asztrál Érzékelés 10 Fp: Harcértékek 66 T/k Ké Té/Cé Alap - 26 67/18 95 - Szablya 1 33 82 112 k6+2 Hosszú íj 2 30 24 95 k6+1 Dobótőr 2 36 88 97 k6 Fegyver Mp: 56 Ellenállás Pp: 34 A M 5 3 34 34 Dinamikus - - 15 Egyéb - - 17 Teljes 39 37 Kiemelt képzettségek Vé/m Sp Beszélt nyelvek Fegyverhasználat Af Mászás 70% közös 5 Lélektan Af Lopózás 90% aszisz 5 Etikett Mf Rejtőzködés 80% toroni 5 Hamiskártya Mf Csapdafelfedezés 50% erv 4 Hangutánzás Af Titkosajtókeresés 45% Pszi használat Mf Felszerelés: Szablya. 45 arany Jellemzés: Palyd Abasziszban született. családja már több generáció óta a Corrido család szolgálatában állt. hogy Chacal vezetésével egy jobb jövő felé kormányozzák a családot. férfi rend Chacal tanácsadója . mondhatni piperkőc. Apja az előző pátriárka egyik számvevője volt. ember. hogy idővel ismét a nemzetség szolgálatába kell állnia. Szimbólumát nyíltan hordja. Igencsak cinikusan szemléli az élet dolgait. Öltözködésben is hétköznapi. kecskeszakálla az évek előrehaladtával egyre deresedik. hogy mivégre született. Jellem: (káosz) Az az igazi sokat látott világcsavargó. Haja. védeni. nem titkolva. hosszú íj. Szemében még most is folyvást ott csillog a gyermeki huncutság lángja. gyógyital (4 Ép). de a gyakorlatban ő is a Corridok egyike. A feladat súlya azonban könnyen maga alá temetheti! „A sorsunk Kyel kezében van! Imádkozzunk!” 251 Palyd Deloran 7. „Egyszer mindenkinek színt kell vallania. MGT: 0). megnyerő. Próbálja óvni. Fellépése mindig higgadt és magabiztos. könnyű vele kijönni. Alkalmazkodó.

MGT: 0). sikertelenül. magas fegyverforgató. 50 réz Optim Nuro Jellemzés: Feltehetően Abasziszban született. 2 db gyógyital (8 Ép 10 Fp). harcos 43 éves. Jellem: (rend) Alapjában véve visszahúzódó természetű. haja rövid. de igazságos. Beosztottjaival szigorú. Mára megkérdőjelezhetetlen a hűsége. fekete. Mindig egyenruhában és fegyverrel jár. ember. Kinézet: Nem tartozik a szép arcú férfiak közé ez a jó felépítésű. ám vészhelyzetben határozott. Rabszolgaként került a családhoz még gyermekkorában. Végül hűséget esküdött a családnak és cserében felszabadították. így válhatott a Corridok fegyveres erőinek vezetőjévé. Szeme barna. ráadásul esküje is kötelezi. tőr. 1 13 61 114 k6+2 Szépség 13 TME Intelligencia 15 Statikus Akaraterő 16 Asztrál Érzékelés Mp: 56 Pp: Ellenállás 34 A M 6 6 34 34 Dinamikus 1 1 16 Egyéb - - 14 Teljes 41 41 Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Fegyverhasználat Af Politika/diplomácia Mf közös 5 Lélektan Mf Lefegyverzés Af aszisz 5 Etikett Mf Pajzshasználat Af toroni 5 Történelemismeret Mf Nehézvértviselet Af erv 4 Sebgyógyítás Mf Pszi használat Mf Felszerelés: Szent szimbólum.Erő 13 Állóképesség 13 Ép: 8 Fp: Harcértékek 50 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 6 49/1 101 - Fegyver Gyorsaság 9 Ügyesség 11 Tőr 2 16 57 103 k6 Egészség 12 Tüskés buzogá. 4 arany. Motiváció: Tisztában van vele.… az életünkért!” 8. bőrpáncél (SFÉ:1. Késő már. Többször próbálkozott a szökéssel. Emberei felnéznek rá. tsz. hogy mindent elölről kezdjen! „Ott kinn nem a zsoldért küzdünk. férfi rend Chacal testőrkapitánya Erő 14 Ép: Állóképesség 14 Gyorsaság 14 Ügyesség 11 Egészség 17 Szépség 11 TME Intelligencia 16 Statikus Akaraterő 15 Dinamikus Asztrál 12 Érzékelés 15 14 Fp: Harcértékek 78 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 29 77/2 104 - Hosszúkard 2 40 101 130 k10 Dobótőr 2 39 98 106 k6 Ököl 2 39 81 105 k6 Fegyver Mp: Ellenállás Pp: 19 A M 5 2 34 34 1 1 Egyéb - - Teljes 40 37 252 . Kiváló adottságainak köszönhetően az akkori testőrkapitány felügyeletére bízták. hogy Chacal nélkül az ő jövője is bizonytalan. magabiztos és olykor vakmerő.

abbitacél pikkelyvért (SFÉ:4.Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Fegyverhasználat Mf Mászás 60% aszisz 5 Fegyverdobás Mf Esés 50% közös 3 Nehézvértviselet Mf Ugrás 45% Ökölharc Mf Kétkezes harc Af Hadvezetés Af Lovaglás Af Pszi használat Af Felszerelés: Hosszúkard. számító. Motiváció: A hatalom! Seth életének ez az egyetlen mozgatórugója. törtető és kegyetlen. és képességeihez mérten nem várt magaslatokba tört. inkább sármos. Általában hosszú utazóköpenyt visel. 15 arany 253 . csak akkor hozza nyilvánosságra. ember. de nem kirívó. Valójában azonban mérhetetlenül egoista. Jellem: (káosz) Seth a külvilág felé mindig nyugodt és megfontolt. gyógyital (5 Ép). Magas. ha szükséges. ékszerek. Megjelenése igényes. 6 arany Megjegyzés: Statikus pszi-pajzsait Palyd építette Jellemzés: Egy magasrangú toroni nemes rossz embertől fogant gyermeke. 3 db dobótőr. nem színeiben különleges. Mennyei!” Erő 11 Ép: Állóképesség 11 Gyorsaság 12 Ügyesség 16 Egészség 15 Szépség 12 TME Intelligencia 17 Statikus Akaraterő 16 Asztrál Érzékelés 11 Fp: 68 Mp: 90 Pp: 48 Harcértékek T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 33 56/6 110 - Tőr 2 43 64 112 k6 Fegyver Ellenállás A Seth Mortai 10. férfi káosz a rontésérsek helyettese M 4 6 48 48 Dinamikus - - 14 Egyéb - - 16 Teljes 52 54 Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Fegyverhasználat Af Méregkeverés Mf közös 4 Lélektan Mf Hátbaszúrás Mf aszisz 5 Etikett Mf Álcázás/álruha Af toroni 5 Kínzás Mf Politika/diplomácia Af Szexuális kultúra Mf Pszi használat Mf Felszerelés: Szent szimbólum. széles vállú. A baraadi rontásérsek udvartartásában aztán sikeresen helyezkedett. Most is! „A káosz az életben olyan. díszes öltözék. hangulata kedélyes. fiatalabb korában sok nő fejét elcsavarhatta annak ellenére. No csak annyira rossztól. ám ezért bármit hajlandó elkövetni. amely durva posztónak tűnik. Tharr-pap 45 éves. MGT: 1). de tapintása mégis kellemes. hogy nem kifejezetten jóképű. A fellépése magabiztos. hogy mielőbb el kellett távolítani a birodalomból. meglett férfiember. tőr. Szent szimbólumát rejtve hordja. ruhája inkább anyagában. tsz. mint a fűszer az ételben. Kinézet: Középkorú.

hogy Seth mellé állt. Ha arról van szó. sosem érdeklődött a család ügyei iránt. tsz. rövidre nyírt haja erősen ritkul. az előnytelen szituációkban gyáva. Gyakran hangsúlyozza felsőbbrendűségét. 20 éves formára fiatalodva (életvíz) tér vissza. aki inkább a művészetek iránt rajongott anno. Jellem: (káosz) Önhittsége hihetetlen magabiztossággal párosul. ahol a rend szolgálatában az alvilágban befolyásos La Terrogh Ház szolgálója lesz. mint az örökös felesége. de kényelmes ruhákat hord. Kinézet: Kifejezetten jóképű. nagybátyja ettől mindig is távol tartotta. A lány tizenhárom évesen a rend tagja lesz. oldalára díszes pengét köt. a szolgákat durván megalázza. „Ezek a szomorú idők erős embert kívánnak a nemzetség élére!” Dirin Corrido 5. ember. szintű. aztán azt feladva úgy tíz évvel ezelőtt visszatért a szigetre. Tervszerűen készíti elő visszatérését. Habár ő az idősebb mégsem ő most a nemzetség vezetője. Motiváció: Tisztában van vele. 3625-ben kerül Baraadra. ám gyakran meggondolatlan. 254 . gyengeség / alvás). A fiatal Dirin hiába is próbált volna intenzíven belefolyni a politikába. boszorkány 84 éves (látszólag 36). a Vérajkúak boszorkányszektával kapcsolatban álló bordély kurtizánja. majd egy év múlva. 2 adag méreg (5. sz. erős testalkatú férfi. Aranybarna. persze behízelgő és alattomos is tud lenni. tsz. Dinnala La Terrogh 7. MGT:0). ugyanis a ház örökösét születésétől fogva figyelemmel kíséri. hogy most mindent egy lapra tett fel azzal. férfi káosz Chacal unokatestvére. P. harcos 38 éves. az „áruló” Erő 16 Ép: Állóképesség 13 Gyorsaság 14 Ügyesség 13 Egészség 15 Szépség 14 TME Intelligencia 14 Statikus Akaraterő 15 Asztrál Érzékelés 12 Fp: Harcértékek 56 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 21 58/3 107 - Szablya 2 33 83 134 k6+2 Tőr 2 31 66 109 k6 Fegyver Mp: - Pp: Ellenállás 17 A M 3 5 35 35 Dinamikus 1 1 13 Egyéb - - 14 Teljes 39 41 Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Fegyverhasználat Mf Történelemismeret Af közös 5 Írás/olvasás Af Lélektan Af aszisz 5 Etikett Af Lovaglás Af toroni 5 Lefegyverzés Af Úszás Mf erv 4 Pszi használat Af Felszerelés: Szablya. Ezt sosem volt képes megemészteni. Általában elegáns. Apja. nő rend-halál a La Terrogh ház valódi vezetője Jellemzés: Anyja egy. ember. Dinnala Alsan. azonnal és rövid ideig ható. 67 évesen távozik a Háztól. Egy ideig a katonai pályával kacérkodott. hogy a Corridok pátriárkájává váljék. abbitacél sodronying (SFÉ:4. 8 arany Megjegyzés: A pszi-pajzsait mással építtette fel fizetség fejében.Jellemzés: Dirin és Chacal mindig is rivalizáltak. tőr. Bízik a papban és az ő unszolására gyakorlatilag bármeddig képes elmenni azért.

Nagybátyjától tanult. ez viselkedésében is kiütközik. fogai sárgák. férfi rend-halál -en Yrdaquorok vezetője . gyengeség / bénultság) Jellemzés: Baraadon született. Volna kedve …?” Erő 9 Ép: 6 Fp: 27 Pp: 32 Harcértékek Állóképesség 11 Gyorsaság 12 Ügyesség 13 Egészség 13 Szépség 16 TME Intelligencia 13 Statikus Akaraterő 14 Dinamikus Asztrál 12 Egyéb - - Érzékelés 11 Teljes 40 42 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 17 28/6 84 - Tőrkard 2 26 40 98 k6+2 Tőr 2 27 36 86 k6 Dobótőr 2 27 39 86 k6 Hajtű 2 30 41 94 k2 Fegyver Mp: 56 Ellenállás A M 2 4 32 32 6 6 Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Fegyverhasználat (hajtű) Mf Szexuális kultúra Mf közös 4 Lélektan Af Hangutánzás Af aszisz 5 Etikett Af Tánc Af toroni 3 Méregkeverés/semlegesítés Mf Lopózás erv 3 Mellébeszélés Af 30% Pszi használat Mf Felszerelés: Gyógyital (5 Ép) és (27 Fp). Motiváció: Mindenekelőtt hűséges a Vérajkúak rendjéhez. több helyen égett. szintű. szinte mindig kontyban hordja. bátorság itala. jobban meg kell nézni. ember. amin azért uralkodik. Mint viselkedése. ha muszáj.Kinézet: 1. Jellem: (rend-halál) Mindent szeret eltervezni. és a legapróbb eltérés is agressziót vált ki belőle. a toroni és aszisz divatot egyaránt követi. vékony. Ezért dolgozik most is és ezért be is fog vetni mindent azokkal szemben. két hajtűvel rögzítve. azonnal és rövid ideig ható. „Van egy kis villám nem messze innen. Hamar leteremti alárendeltjeit. legyen az mágikus. vagy politikai. A férfiakat megtanulta kihasználni. törékeny testalkatú. A hosszú. nehezen lép ki ebből a szerepből is. könnyű ruhákat kedveli. Kopasz. Teste lángmotívumokkal tetovált. könnyen fogalmaz hirtelen keménységgel.8 láb magas. fekete. A rend harciassága is jellemző rá. erőteljes testalkatú férfi. a hízelgés nehezebben megy már neki. Határozott. akitől tizenkilenc évesen veszi át a Baraad-szigeteki Sogroniták főpapi titulusát. Kinézet: Két láb magas. kedveli a pompát és a kényelmet. ám szép. 2 adag a hajtűre is kenhető méreg (7. Arca kerekded. Arca hosszúkás. tsz. haja hátközépig érő. visszafogott smink díszíti. hogy a férfin úrrá legyen az érzés. Sogron-pap 41 éves. öltözködése is visszahúzódó. hajtűk. az a hatalom. hogy le nem tudja venni a szemét a fiatalos nőről. vonásain kivehetőek a kyr jegyek. Idomai hibátlanok. Szinte mindig elegáns. nagy szemei feketék. 255 Troddar-en Yrdaquor 5. Gazdagon ékszerezett. mérgektől óvó amulett (+1). szája szürkés. parancsoláshoz szokott. ám ezt csak különleges alkalmakkor engedi sejtetni. pontosan végiggondolni. akik a tervei útjában állnak. Kilétét titkolja. varázshatalmát is csak akkor láttatja. Ami kedves neki. lehelete kormos.

vékony testalkatú. majd 5 perc után a fegyver újratöltődik) Megjegyzés: Minden tűz alapú támadásból 2E-t semlegesítődik. de ha változnak a dolgok. Szeret a középpontban lenni. de önértékelési gondokkal küzd. „A tűz meleget ád. kheton) Af erv 3 Pszi használat Mf Felszerelés: Szent-szimbólum. tsz. Szeme. Vállig érő aranybarna haját leengedve hordja. csak Sogron-pap használhatja és ránézésre egy díszes tőr. a Sogron Étkének hála Kopreed Dirrewol 6. de kioktató lesz. bordó dreggis (SFÉ:1. ha kézbeveszik egy lángoló (3E) pallossá alakul melyen e lángok 3k10 körön át maradnak fenn. ember. közismerten fondorlatos és számító politikus. Kifelé barátságos és végtelen türelmű. Társaságban előszeretettel mesél tanulságos történeteket és történelmi érdekességeket. Idővel bejárta a délvidéket is. végleg nem kötelezi el magát egyik fél mellett sem. fülei elállóak és nagyok. Jellem: (rend) Becsvágyó. A jelen helyzetben úgy érzi Seth áll nyerésre. és mindig használ illatszereket. ezért tevőleg is támogatja. Hite megingathatatlan. varázsláshoz ha csak teheti előveszi. eldicsekedni tetteivel. varázsló 32 éves. aki már fiatalon kitűnt éles eszével. gyorsan oldalt vált. 256 .Jellem: (rend-halál) Céltudatos ember. bőre barnás. Orra egyenes. férfi rend -en Yrdaquor ház varázslója. de a pusztulásodat is okozhatja. lángpallos (a főpapi hivatal jelképe. fölényes és varázslósan öntelt. majd hazatérte után szakított rendtársaival (árulónak tekintik) és az Yrdaquorok szolgálatába szegődött. Kinézet: Közel két láb magas. A felé tanúsított tisztelet leveszi a lábáról. Ellenfeleivel kegyetlen. Egy kalandozó vette szárnyai alá és íratta be a helyi Vércsillag varázslóiskolába.” Erő 15 Állóképesség 16 Ép: Gyorsaság 13 Ügyesség 14 Egészség 13 Szépség 10 TME Intelligencia 14 Statikus Akaraterő 13 Dinamikus Asztrál 13 Egyéb - - Érzékelés 12 Teljes 31 31 9 Fp: 39 Pp: 25 Harcértékek T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 12 52/6 94 - Tőr 2 22 60 96 k6 1/2 12 58 96 5k6+2 Fegyver Mp: 42 Ellenállás A Lángpallos* M 3 3 25 25 3 3 Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Fegyverhasználat Af Politika/diplomácia Mf közös 5 Lélektan Af Történelemismeret Mf aszisz 5 Etikett Mf Jog/törvénykezés Mf toroni 5 Heraldika Mf Ősi nyelv (kyr. kobrabot (3k6 Fp-s tűzcsóva óránként). akit születésénél fogva vezető szerepre készítettek fel. Motiváció: Mivel igazi politikus. tanácsadója Jellemzés: Egy baraadi halász fia. MGT:0). ha módja van rá fizikai kínzásokat is alkalmaz. attól viselkedése barátságos. Ezért és gyenge fizikuma miatt a család feketebáránya lett. Drága ruhatárából elegánsan öltözködik. Rendszerető. Varázspálcáját övébe tűzve hordja.

hosszú szőke hajú. díszes ruházat Megjegyzés: Kizárólag pszit és mentálmágiát használ! Egy mentállényt kötött magához (+20 MME). körbevezetne?” 257 Sindilla Alley nemes hölgy 23 éves. így általában emberi alakot öltenek. uszító. Módjában áll kiélni eredeti hajlamait. szégyen de még a nyelvüket sem beszélem. így kiváló intrikus. uralkodhat másokon. aki átutazóban van épp a szigeten. hogy egy mentál varázslatának E-je +20-al növekedjen.” Erő 8 Állóképesség Ép: 6 Fp: 22 Pp: 44 Harcértékek 12 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 8 22/6 83 - Kés 2 18 26 83 k5 Fegyver Gyorsaság 9 Ügyesség 12 Egészség 13 Szépség 15 TME Intelligencia 17 Statikus Akaraterő 14 Asztrál Érzékelés Mp: 60 Ellenállás A M 6 4 44 44 Dinamikus 2 2 16 Egyéb 5 20 10 Teljes 57 70 Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Fegyverhasználat Af Heraldika Af közös 5 Lélektan Mf Szakma (oktatás) Af aszisz 5 Alkímia Mf Szexuális kultúra Af erv 4 Élettan Af Sebgyógyítás Af toroni 3 Mágiaismeret (boszorkány) Af Jog/törvénykezés Af Pszi használat kyr Felszerelés: Varázspálca (40 Mp-t tárol). Jellem: (káosz) E kifinomult gondolkodású alattomos bestia a védtelen nő szerepében tetszeleg. saját alakjuk nincs. vagy épp szemérmes és visszahúzódó. old. melyet támadásba is küldhet. Egy saját varázslóiskolát ígértek neki. formás idomok. Fitos orr. mint erioni nemes hölgy kerül. ha az kell pillantása sokat sejtető. hogy a Corrido személyazonosságában színre lépő férfiút elcsábítsa. így mindig az ő parancsainak megfelelően cselekszik.Motiváció: Az -en Yrdaquor ház intrikáinak köszönhetően szinte bármire hajlandó a család érdekeiért. anatyda káosz Kopreed szolgája Bestiárium II 31. gyógyital (4 Ép). Talán csak a közvetlen életveszélyt nem vállalná a kedvükért. Eszköztára szinte kifogyhatatlan. ha viszályt szíthat. kékszemű fiatal nő. Gazdájának hála csodás ruhakölteményt és számtalan ékszert aggathat magára. Kinézet: Jelen alakjában egy tökéletes szépségű. „A mágikus potenciál a felsőbb rendű entitások fő jellemzője. Jellemzés: Az anatydák humanoid alakváltók. A történetbe ez alakalommal. Ha nem nagy kérés. Mentális bélyegekkel képes irányítani. Mindig mosolyog. . Ezt az egyedet Kopreed Dirrewol hozta magával a dél-ynevi utazásairól. „Elveszettnek érzem magam itt. bájos arc. asztrál amulett (+5 AME). Az ünnepség ideje alatt mindent megtesz azért. Motiváció: Elméjét Kopreed tartja uralma alatt. ha érzelmileg eltiporhat másokat. aki örömét leli abban.

vörös lunírral futtatott fegyverét balján hordja. Kinézet: Fernas átlagos magasságú. melyből az egyik (hamisított) családi pecsétgyűrű. (Mint az Elvakultság mozaik. Arca szögletes. Kopreedet nem kedveli igazán. fegyverveszésig tartó párbajt vív ellenfeleivel. pontot tenni az ügy végére.) Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Fegyverhasználat Af Írás/olvasás Mf közös 5 Lélektan Mf Szexuális kultúra Mf shadoni 5 Etikett Mf Lovaglás Af toroni 5 Mellébeszélés Mf Történelemismeret Af dzsad 4 Etikett Mf Pszi használat - Felszerelés: Elegáns ruházat. Oda van a szép hölgyek társaságáért. valamiért annak stílusa zavarja őt. férfi káosz-halál Sindilla testőre Jellemzés: Egy erioni nemes törvénytelen gyermeke. Sokat ad a megjelenésre. gyengeség / bénultság) Fernas la Sirande 6. Vak Beelard legyőzője. kisebbségi érzésű családi helyzete miatt. hogy féltékeny lesz-e. szintű. hogy beleszeret-e. Ha teheti. Jelenlegi feladata egy ifjú nemeshölgy Sindilla Alley kísérése. talán már hallott rólam!” 258 . talán a megesett polgárleány unszolására – egy bajvívó gondjaira bízott. ami 30 E-s asztrális hatást jelent. A baraadi -en Yrdaquor ház egyik felhajtója egy körmönfont manőverrel szolgálatra kötelezte. A célpontban képes felerősíteni az uralkodó érzelmeit. aki látja 30 E-s mentális hatás éri. A védencét fenyegetők figyelmét igyekszik magára terelni és mielőbb. sportos testalkatú férfi. tsz. Később éveken keresztül kalandozóként járta Ynevet. művelt. hogy Tharr követője. gyorsan és rövid ideig ható. két kezén egy-egy gyűrűt hord. Egyébként finom. Imád párbajozni. míg az azonos neműt. Motiváció: Szereti a feladatát komolyan venni.Erő 8 Ép: 8 Állóképesség 10 Gyorsaság 12 Ügyesség Egészség Szépség 18 TME Intelligencia 16 Akaraterő Fp: Harcértékek 15 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 25 20/0 60 - 13 Tőr 2 35 28 62 k6 15 Speciális képességek: Alakváltás (egy adott faj tökéletes szépségű példányává képes átváltozni) Fegyver Mp: - Pp: Ellenállás - A M 80 70 Statikus - - 17 Dinamikus - - Asztrál 18 Egyéb - - Érzékelés 15 Teljes 80 70 Az ellentétes neműt. a Vöröskardú. bajvívó 27 éves. akit apja – talán lelkiismereti okokból. majd bérvívó lett. inkább maradandó sebet ejt ellenfelén. ember. Jellem: (káosz-halál) Kíméletlen. Szőkés haját az erioni divatnak megfelelően rövidre vágja. Nagy vörös köpenyt visel. „Fernas la Sirande vagyok. öltözete igényes. ha szükséges fegyverrel. tőr 2 adag méreggel (6. de könnyen megsértődik. ezért most igyekszik visszafogni magát. hátul hosszabb tincset hagy. Ha csak teheti nyíltan hirdeti. bár ennek nem ad hangot. keskeny kecskeszakállat visel. Csengő aranyak fejében most is nekik dolgozik. de ha teheti nem öl.

Erő 13 Ép: Állóképesség 13 Gyorsaság 17 Ügyesség Egészség Szépség 14 TME Intelligencia 13 Statikus Akaraterő 12 Asztrál Érzékelés 7 Fp: Harcértékek 52 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 46 64/6 108 - 16 Tőrkard 2 60 86 132 k6+2 12 Köpeny Fegyver Mp: Ellenállás Pp: 22 A M 4 2 30 30 Dinamikus 1 1 14 Egyéb - - 11 Teljes 35 33 +20 Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Fegyverhasználat Mf Tánc (udvari) Mf közös 5 Lefegyverzés Mf Lovaglás Af aszisz 5 Vakharc Mf Vallásismeret (Tharr) Af toroni 5 Etikett Mf Halálos szúrás 95-től Heraldika Mf Mesterjel 60% Pszi használat Af Felszerelés: Tőrkard. nemesi ruházat. Járja a nagyvilágot és a maga együgyű módján hirdeti az „igét”! Kinézet: Jól megtermett bivalyforma férfiú. hogy rendkívül kitartó. meggondolatlan és trágár. „Hála Uwelnek. vörös köpeny. 1 26 69 110 k6+5 Alkarvédő 1 22 48 +18 k6+1 Tőr 2 26 55 89 k6+1 +3 +10 -20 Fegyver Mp: - Vörös Kák Harc gyűlölettel: 259 . Az egyetlen pozitív tulajdonsága. hogy Uwel lovagjává váljék. furulya. elvakult. vastag száj. A kikötőben egy olyan társaság tagjaival téveszti(?) össze őket. mihelyst teheti a nyomukba ered. Vonásai kifejezetten előnytelenek. ahol anyja szolgálóként dolgozott. mélyen ülő malacszemek. Ha túléli az összetűzést. himlőhelyes arc. 8 arany. Ám őt nem lehetett eltántorítani. 12 ezüst Megjegyzés: Statikus pszi-pajzsait Kopreed építette fel Jellemzés: A vöröshajú Kák egy Uwel rendházban nevelkedett. tsz. hogy utamba vezérelt titeket!” Erő 17 Állóképesség 14 Gyorsaság 14 Ügyesség 12 Egészség 15 Szépség 9 TME Intelligencia 8 Statikus Akaraterő Asztrál Érzékelés Ép: 12 Fp: Ellenállás Pp: - A M 0 4 12 12 Dinamikus - - 8 Egyéb - - 15 Teljes 12 14 14 3. férfi rend-halál a karaktereken bosszút állni akaró Uwel hívő Harcértékek 44 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 20 51/2 91 - Tollas buzog. Jellem: (rend-halál) Kák egy vallási fanatikus. Sajnos képességei kevésnek bizonyultak ahhoz. akiken már régóta szeretne elégtételt venni. Motiváció: Le akar számolni a karakterekkel. ezért a bosszú istenének önjelölt szószólója lett. ember. harcos 36 éves. hirtelen haragú.

„Papára senki nem emelhet kezet öcsém! 3. Egy ifini szajha gondjaira bízta. de az ő haja is vörös. Nem tudja. hogy az öreg hívására elhagyta Ifint. 12 réz Megjegyzés: Statikus pszi-pajzsait a gladiátor aréna kirurgusa építette fel 260 . gladiátor 18 éves. alkarvédő. Kák mikor megtudta mérhetetlen haragra kelt. Kinézet: Az előnytelen külsőben „apjára” ütött. MGT:2). Motiváció: Követi az apját. egy vérpestistől sújtott faluban találta. pikkelyvért (SFÉ:3. hát megbosszulja. szülei már halottak voltak.). Ez a két láb közeli debella az igénytelenség mintaképe. gladiátorvért (SFÉ:4. ember. 2 36 76 123 k6+5 Tőt 2 37 61 104 k6 Közepes pajzs 1 27 54 +35 k6 Fegyver Mp: Ellenállás TME Pp: - A M 0 3 12 12 Harc gyűlölettel: +3 +10 -20 Intelligencia 10 Statikus Akaraterő 13 Dinamikus - - Egy az egy ellen: +5 +5 +10 Asztrál 10 Egyéb - - Közönség előtt: +5 +5 +5 Érzékelés 12 Teljes 12 15 Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Fegyverhasználat Mf Kétkezes harc Af közös 2 Pajzshasználat Af Futás Af aszisz 5 Vértviselet Mf Úszás Af Pszi használat - Felszerelés: Láncos buzogány. Az összetűzésre utolsó pénzérméin verőlegényeket fogad. de később rájött. Az Uwel hívő. vagy ha az meghalt. 2 db tőr. Testszaga méterekkel előtte jár. Statikus pszi-pajzsait más építette fel Vörös Kák fia. aki csecsemőkorában akadt rá. Ám meglepően őszinte és szenvedélyes. MGT:2). Fél éve sincs. tsz. vadásztőr. a srác jó kezekbe került. 47 réz Megjegyzés: Van két idomított harcikutyája (lásd: 268. férfi rend-halál Kák segítője.Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Fegyverhasználat Mf Idomítás (kutya) Mf közös 3 Hárítás Mf Erdőjárás Af aszisz 5 Vértviselet Af Vallásismeret (uwel) Af toroni 2 erv 2 Pszi használat Felszerelés: Tollas buzogány. közepes pajzs. Berr Jellemzés: Berr egy toroni parasztcsalád gyermeke. old. Meglepő. magamutogató és beképzelt. Jellem: (rend-halál) Szellemi „neveltetésében” az apja nagy hatással volt rá. Az arénabeli viselkedése a mindennapokban is kísérti. Feje baloldalán tenyérnyi tépett sebhely éktelenkedik. így mindig szimpadias. aki néhány évvel később a hihetetlen fizikumú kölyköt eladta az egyik gladiátor arénának. hogy az idősebb Kák valójában nem is az édesapja. 6 ezüst. követője Erő 16 Állóképesség 14 Gyorsaság 16 Ügyesség 16 Egészség 16 Szépség 8 Ép: 14 Fp: Harcértékek 45 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 27 53/6 102 - Láncos buzog.

férfi rend a Cetie Arne Rupl kapitánya Harcértékek T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 17 45/3 103 - Rövidkard 1 26 57 117 k6+1 Tör 2 27 53 105 k6 1/3 18 53 107 spec. Fegyver Mp: - Oren kapitány M Dobóháló Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Fegyverhasználat Af Hajózás Mf közös 4 Kocsmai verekedés Mf Időjóslás Mf aszisz 5 Írás/olvasás Af Csomózás Mf toroni 3 Lélektan Af Értékbecslés Af erv 3 Pszi használat Felszerelés: Rövidkard. harcos 40 éves. Kinézet: Alacsony de izmos felépítésű középkorú férfi. „Ismerik a viccet a toroni pálinkáról meg az aszisz rumról?” Erő 15 Ép: Állóképesség 13 Gyorsaság 11 Ügyesség 13 Egészség 15 Szépség 12 TME 4 5 Intelligencia 12 Statikus - - Akaraterő 15 Dinamikus - - Asztrál 14 Egyéb - - Érzékelés 13 Teljes 4 5 12 Fp: 46 Ellenállás Pp: - A 4. Még a matrózaival szemben is engedékeny. könnyű bőrvért (SFÉ:1. Kinézet: Megjelenésében kiköpött aszisz. Valójában egy igazi álmodozó. Ápolt körszakállat visel. aki miután kitanulta apja mesterségét. tőr. Az átlagnál alacsonyabb. 261 Omak Malkhasz kasztnélküli 43 éves. Hangja mélyen zengő.Jellemzés: Oren mióta az eszét tudja a tengert járja. a Tolcador Ház és Dirin Corrido segítségével (eléggé elítélhető módon) megszerezte a jelenlegi fogadójának tulajdonjogát. kalap Jellemzés: Omak egy nem túl nagy multú helyi kereskedőcsalád sarja. No persze ha a szükség úgy hozza. Szőkésbarna hullámos haját rövidre vágja. pofaszakálla már deresedik. még ha nem is mindig a legtisztességesebb módszerekkel. A szigeten jó pár pincével büszkélkedhet a család ma is. Motiváció: A hajóút során szeretne jó vendéglátó lenni. férfi élet kalmár . MGT:0). A semmiből küzdötte fel magát. Jó ízléssel öltözködik. vidám szemei tengerkékek. Vagyoni helyzetét jó pár fülkarikával és gyűrűvel próbálja mindenki tudására adni. madárcsontú fickó. Apja még leginkább élelmiszerekkel. ember. és bár nem elégedetlen a neki rendelt sorssal. A „Chacallal” való „találkozást” jó alkalomnak tekinti ahhoz. Napjainkra ez a fogadó lett az elsődleges munkája. Jellem: (rend) Szigorú arcával hihetetlen kontrasztban áll barátságos jelleme. ember. ha csak teheti kalapban és sétabottal jár. de főként borral üzletelt. Omak a másodszülött fiú. mégis többre vágyik. Mára saját hajója van és Vilenasok zászlaja alatt hajózik. hogy meghívassa magát a születésnapi bálra. képes bekeményíteni. tsz.

Motiváció: A soronkövetkező kiszemeltje a karakterek egyike. abból gond lehet. akik puhánynak tartják. Barátságos. amit erről a bányarémről hallhatunk.Jellem: (élet) Vannak. két szempontból is „elszámolnivalójuk” van egymással. ami Torrden számára elítélendő. Ma ő a méltán rettegett Oroszlánölők vezére. Jellem: (halál) A nő nem őrült. Sötétbőrű. ezért utazott el onnét Neliah. ha a karakterek segítségére lehet. Szorult helyzetben igencsak kiszámíthatatlan és vakmerő. Ez a legenyhébb vélemény. „Hát ismét találkoztunk!? Tán a sors akarata. férfi káosz az Oroszlánölők vezére Jellemzés: Neliah egy eatirai nemes hölgy. aki egyébként kedveli a tréfás szituációkat. hogy megszerezze magának. Másrészt az Oroszlánölőknek vissza kell vinniük Lothart Torozonhoz. szószólója. „Örömömre szolgált. átlagos magasságú. ember. hogy megismerhettem az urakat. Csodás ékszerek és ruhaköltemények. és az érdekei ezt diktálják. Csenevész alkat. Ha ezalatt bármi olyat tettek. Kinézet: Feltűnő jelenség. horgas orr. ha valamit vagy valakit meg akar kapni. éleseszű férfiú. akit egy kis létszámú nemesi szekta térített Orwella hitére még ifjú lány korában. Mindenesetre mindent megtesz. ő intéz mindent. de nem szereti az erőszakot. egyenes szálú hollófekete haj. Már közel féltucat férfi halála szárad a lelkén. Előszeretettel alkalmaz mérgeket és ajzószereket! Eatriában kezdtek gyanússá válni ezek az eltűnések. de valahonnan délről származik. aki ha teheti szívesebben forog nálánál magasabb körökben. az adott szó számára szent. aki. tsz. köztük a férjéé is. Az Arcnélküli hatalom követője. Na persze ha arról van szó. hogy a leghidegebb télben is csupasz felsőtesttel mászkál. A lehető legrosszabb pillanatokban bukkan fel. Egyrészt a karakterek jó eséllyel bitorolták az Oroszlánölők nevet. Ám a valóságban igencsak hiszékeny és pesszimista lélek. nő halál orwellánus özvegy nemes hölgy a „szerelmes” némber Torrden 6.” Neliah Enna kasztnélküli 32 éves. Talán álmot látott. ez a feladatuk. ember. Motiváció: Amikor a karakterekkel összefut a kompániája. hogy a szerencsétlen lelkére az istenasszony áhítozik. hogy mi egy kicsit jobban megismerjük egymást! Nem gondolja?” Jellemzés: Egy soraidai gladiátoriskolában nevelkedett. az alkalmazkodásban pedig a gerinctelen viselkedésig is képes elmenni. Nagyon rámenős. legyezők. de mindannyian az oltáron végezték. Ő a csapat „arca”. Ha a JK-k és Lothar kapcsolata nyilvános. Próbál mindenkivel jó viszonyt kialakítani. aki annyira büszke a testére (és sebhelyeire). Jellem: (káosz) A környezete felé nagyon temperamentumos és szenvedélyes. Vörösesbarna haját kétoldalt leborotválja. gyorsan köpönyeget vált. de megszállott. Motiváció: Örömmel tölti el. Úgy hiszi izgalmas és nagyvilági dolog ilyen fontos emberek közelében tartózkodni. számíthatnak egy nagy verésre. gladiátor 28 éves. Talán még valami üzlet is lehet a dologból. ám „békeidőben” két kézzel szórja a pénzt. Hosszú sötétre festett körmök és szempillák. kalapok. szeme barna. A munkában nagyon kitartó és buzgó. Sokan tartották jó partinak a gazdag özvegyet. Rengeteg küzdelem és szenvedés után vált azzá. Bár valójában a csapat egyetlen nőtagja (a felesége) vezeti az orránál fogva. „Őszintén! Ti mit tennétek a helyemben?” 262 . szabálytalan fogsor. Kinézet: Hihetetlenül ronda. de tagbaszakadt izomember.

Kinézet: Ő egy rendkívüli szépség. A férjét Annallal csalja. 1 47 77 124 2k6 Rövid íj 2 48 34 90 k6 Tőr 2 48 62 104 k6 Dobótőr 2 48 65 104 k6 Fegyver Mp: Ellenállás Pp: - A Ellyssire 6. MGT:2). „Mutasd meg nekem. szeme zöld. Szereti a testhez álló. meggyilkolt szeretők „tucatjait” hagyja maga után. mint egy boszorkány. Fegyver Mp: Ellenállás Pp: - A M 4 0 29 29 Egy az egy ellen: +5 +5 +10 Dinamikus - - Közönség előtt: +5 +5 +5 14 Egyéb - - 13 Teljes 33 29 Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Fegyverhasználat Mf Fegyvertörés Af közös 3 Ökölharc Mf Nehézvértviselet Af aszisz 5 Birkózás Af Vakharc Af Kétkezes harc Mf Ugrás Lovaglás Af 50% Pszi használat - Felszerelés: Szablya. amazon 21 éves. Akit csak lehet kihasznál. Motiváció: Megbosszulni a világon azt. Aztán épp az Oroszlánölők mentették ki szorult helyzetéből. így jobb híján csatlakozott a csapathoz. gladiátorvért (SFÉ:4. dobóháló.Erő 14 Ép: Állóképesség 13 Gyorsaság 15 Ügyesség Egészség Szépség 14 TME Intelligencia 11 Statikus Akaraterő 10 Asztrál Érzékelés 16 Fp: Harcértékek 55 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 26 79/7 111 - 17 Szablya 2 38 104 138 k6+2 18 Hárítótőr 2 34 83 +19 k6 Dobóháló 1/3 27 87 115 spec. hogy számtalan hódolója van. tsz. ember. Minden városban ahol megfordul. Gátlástalan nőszemély. Jellem: (rend) Rosszabb. mégis mélyen gyűlöli őket. Haja vörös. Bár minden férfival kikezd. Tisztátalan révén nem térhetett vissza hazájába. hárítótőr. 8 arany Megjegyzés: Statikus pszi-pajzsait társa Annal építette fel Jellemzés: Ellyssire rabszolgaként került távolra otthonától. hogy tönkretették az életét. Nem csoda. milyen kemény férfi vagy!” Erő 13 Ép: Állóképesség 14 Gyorsaság 16 Ügyesség 15 Egészség 14 Szépség 17 TME Intelligencia 14 Statikus Akaraterő 13 Asztrál Érzékelés 11 Fp: Harcértékek 61 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 38 54/20 102 - Másfélkezes k. nő rend az Oroszlánölők vezetőjének neje M 1 3 29 29 Dinamikus - - 11 Egyéb - - 16 Teljes 30 32 263 . formás vonalait kiemelő ruhákat.

„Nem vagyok már gyerek… majd meglátjátok!” 6. izmos.Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Fegyverhasználat Mf Lovaglás Af közös 3 Fegyverdobás Af Erdőjárás Af amazon 5 aszisz 1 Harci láz Mf Vadászat/halászat Af Csapdaállítás Af Nyomolvasás/eltüntetés Af Hangutánzás Af Szexuális kultúra Mf Pszi használat - Felszerelés: Másfélkezes kard. 3 db gyógyital (6 Ép). ember. tőr. Kinézet: Arcvonásai alapján még fiatalabbnak látszik valós koránál. 2 arany. Ezért – és a bőséges adományok okán – már nagyon fiatalon egy ompuri Arel-pap szárnyai alá került. 10 arany Megjegyzés: Sólyomszív irányzat. szeret igényesen öltözködni. ha muszáj. ám romantikus lelkülete okán olykor megfontolatlanul cselekszik. férfi élet az Oroszlánölők egyike Erő 14 Ép: Állóképesség 14 Gyorsaság 12 Ügyesség 13 Egészség 16 Szépség 15 TME Intelligencia 14 Statikus Akaraterő 12 Asztrál Érzékelés 12 Fp: 40 Mp: 48 Pp: 29 Harcértékek T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 17 51/18 100 - Hosszúkard 1 24 71 122 k10 Rövid íj 2 18 20 96 k6 Fegyver Ellenállás A M 3 2 29 29 Dinamikus 1 1 13 Egyéb - - 12 Teljes 33 32 Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Fegyverhasználat Mf Történelemismeret Mf közös 5 Fegyverismeret Af Erdőjárás Mf aszisz 5 Kocsmai verekedés Af Időjóslás Af Vadászat/halászat Af Sebgyógyítás Af Nyomolvasás/eltüntetés Af Herbalizmus Af Pszi használat Mf Felszerelés: Hosszúkard. Többnyire realista. aki kifejezetten szenvedélyes és bátor tud lenni. Külseje ápolt. hogy csatlakozzon az Oroszlánölőkhöz. míg Ellyssire meg nem „győzte” arról. Termete alacsony. rövid íj. Jellem: (káosz) Alapjában véve jókedélyű férfi. Ezt követően jó sok helyre eljutott a Quiron-tenger déli partvidékén. Arel-pap 24 éves. 4 db dobótőr. 2 ezüst Megjegyzés: Statikus pszi-pajzsait társa Annal építette fel Annal Jellemzés: Annal az Északi Városállamok egyikében látta meg a napvilágot. keményített bőrpáncél (SFÉ:2. Tehetős hajóskapitány apja Arelnek ajánlotta gyermekét még annak születésekor. rövid íj. ám a küzdelmes novícius évek után végül pappá szentelték. Képességeivel sosem emelkedett ki igazán. Lélek 264 . tsz. Barna haját lófarokba köti. MGT:2). Motiváció: Forr benne a bizonyítási vágy a csapattársai és főleg szeretője felé. Szférái: Természet.

ritka vadállatokkal. hogy ez tönkre teheti ezt a jó közösséget. férfi halál az Oroszlánölők egyike M Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Fegyverhasználat Mf Vadászat/halászat Mf közös 3 Fegyverdobás Mf Erdőjárás Mf korg 5 Birkózás Af Futás Af Ökölharc Af Mászás 40% Fegyvertörés Af Ugrás 25% Felszerelés: Kétkezes csatabárd. és ha kell az utolsó leheletéig küzd. 1 41 98 100 3k6+3 Csatacsákány 2 41 91 92 k10+3 Hajítóbárd 1 45 100 88 k6+3 Fegyver Mp: Ellenállás Pp: - A Eric 6. Ha csak teheti Torrden mellett van. csatacsákány. akik Ifinbe tartottak. Rajtuk keresztül került a Kard-lovagrend egyik tagjának tulajdonába. a győzelmet mely az ellen számára a pusztulást jelenti. 4 db hajítóbárd. Lassan rájön. méltó ellenfelekkel. Sokkal jobb megoldás az. Keresi a küzdelem lehetőségét. A közelmúltban az Annal és Ellyssire közti viszony foglalkoztatja. 1. testi adottságai már sokkal inkább megfelelnek az ideálnak. Balszerencséjére ork rabszolgavadászok bukkantak rá. Mámorosan áhítja a győzelmet. A néhány hónapos fogság után azonban ezt a lovagot a balsors néhány kalandozóval hozta össze. ha a zavaró tényezőt (Annal). Torrdennek inkább nem szól. Bőrből készült mellényt. de nagyon könnyen elveszti a türelmét.b. aki többnyire jó kedélyű és derűlátó. elpusztítja! „Hagyjátok nekem! Majd a bárdommal törlöm le a mosolyt arról a disznószaros képéről!” Erő 17 Ép: Állóképesség 20 Gyorsaság 12 Ügyesség 13 Egészség 20 Szépség 14 TME 0 6 Intelligencia 13 Statikus - - Akaraterő 16 Dinamikus - - Asztrál 10 Egyéb 35 35 Érzékelés 15 Teljes 35 41 18 Fp: Harcértékek 71 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 36 80/3 84 - Kétkezes cs. Eric kapott az alkalmon és csatlakozott a társasághoz. barbár 22 éves. Egyenes szálú hosszú fekete haja és mélykék szeme teszi egzotikussá megjelenését. ember. szívóssága. 5 arany 265 Pszi használat - . nadrágot. Annak ellenére.Jellemzés: A szívós korgot egy megáradt folyó ragadta el a törzsétől. hogy messze került hazájától. szegecselt alkarvédőket és fejpántot visel. Kinézet: Magassága.8 láb. Jellem: (halál) Eric nagyon magabiztos fellépésű ember. Ilyenkor nem érdemes az útjába kerülni. Eric jól érzi magát. nem ismeri a menekülést. nem túl kiemelkedő. tsz. Élete folyamatosan dicső harcokkal teli. mindenben követi. A harcokban hősies és szívós. Izomzata. E nagyvárosban találkozott az Oroszlánölőkkel és Torrden invitálására beállt közéjük. Motiváció: A lételeme a harc. származásához képest.

Ígéretes tehetségnek tartották. ezért minél több lelket. aki egy tolvajklán szolgálatában állt. Közel egy évig maradt mellette. 5 arany Megjegyzés: Statikus pszi-pajzsait társa Annal építette fel 266 . búskomor és depresszióra hajlamos lélek. Ő úgy hisz megérezte Tharr hívását. Azután több kalandozóból álló kompániához is csatlakozott. Szüleit sosem ismerte. félelf. férfi káosz az Oroszlánölők egyike Erő 13 Ép: Állóképesség 11 Gyorsaság 18 Ügyesség 16 Egészség 13 Szépség 17 TME Intelligencia 14 Statikus Akaraterő 14 Asztrál Érzékelés 7 Fp: Harcértékek 55 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 30 55/31 93 - Tőr 2 40 63 95 k6 Ostor 2 33 61 93 k2 Rövidkard 1 39 67 107 k6+1 Dobótőr 2 40 76 95 k6 Kézi nyílpuska 2 33 45 30 k3 Fegyver Mp: Ellenállás Pp: - A M 4 4 29 29 Dinamikus - - 14 Egyéb - - 14 Teljes 33 33 Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Fegyverhasználat Af Esés 120% közös 4 Fegyverdobás Mf Ugrás 115% aszisz 5 Kocsmai verekedés Mf Mászás 150% toroni 3 Álcázás/álruha Mf Lopózás 30% erv 2 Hátbaszúrás Af Rejtőzködés 29% Pszi használat - Felszerelés: Tőr. számító. 6 db dobótőr. Ám az éjszaka vámszedői közt hamar megtanulta a túlélés törvényeit. lehetőleg elf származásúakat. semmit mondó ruhákban jár. próbál átküldeni istenéhez. tsz. Tőle hallotta. haja hollófekete. Gyűlöli magát. Csakis önös céljait tartja szem előtt. rövidkard. szeme zöld. Sokat nem ad a megjelenésre. nagyon sanyarú sorsa volt a fiúnak. Bizalmatlan. A vén kuruzsló mellett. tolvaj 38 éves. ha csak teheti átlagos. hogy bebizonyítsa. Alkata filigrán. érzéketlen. míg végül az Oroszlánölőknél kötött ki. Jellem: (káosz) Ryan hideg. A borúlátás csak úgy süt belőle. ha csak teheti kételkedik mindenben. Egy útszéli kuruzsló nevelte fel. csakhogy letagadhassa felmenőit. ostor. Kinézet: Köszönhetően elf származásának rendkívül jóképű. Füleit is lecsonkolta. hogy ember anyját egy hosszúéletű tette magáévá. Egy nap azonban Tharr egyik szolgája. érdemes Tharr kegyére. Motiváció: Életcélja. „A Kárpiton túl a szolgám leszel obsor!” Ryan Air 7. egy Khótorrpap igehirdetése során megvilágosodott. Majd a gyermek születésekor el is dobta őt magától. de Ryan ezért is gyűlöli magát. az egész világot. alacsony és vékony. Megszökött a klántól és a pappal tartott.Jellemzés: Ifinben egyik nyomornegyedében látta meg a napvilágot.

old. Hastin harcikutya Bestiárium (2. harcosok kalózok. a Viadalon 269. változó fegyverek. illetve a kocsmákban. a Házak elit emberei 267. változó fegyverek. a Viadalon 269. tsz. Lefegyverzés Af Fegyver Mp: Ellenállás Pp: - A M 267 . old. posztó. harcosok ember. illetve lehetnek segítségükre bizonyos szituációkban. ivókban. matrózok. a Kákal való küzdelemben 268. kiad. Mantikor Ynevi Kóborlások 105. tsz. old. vagy más kiemelten fontos épületében teljesítenek szolgálatot. A tehetőseik palotáiba. illetve a kikötő biztonságáért. kiad. old.) 22. Hajózás Af Fegyver Mp: Ellenállás Pp: - A M Őrök Szerepük: Ők alkotják az eggyes nemesi Házak fegyvereseinek derékhadát. férfi rend Harcértékek 40 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 18 47/3 93 - Hosszúkard 1 24 61 109 k10 Tőr 2 28 55 95 k6 3 Szigony 1 22 62 103 k10+1 - - Ököl 2 28 51 94 k6 - - Egyéb - - Felszerelés: Egyenruha. Ilyen jellemzőkkel bíró fegyveresek felelősek a nemesi és a vallási kerületek. tsz. férfi káosz Harcértékek 18 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 12 33/3 85 - Rövidkard 1 21 45 99 k6+1 Ököl 2 22 37 86 k2 0 Kis pajzs 1 13 33 +20 k6 - - Furkós bot 1 14 40 99 k6 Dinamikus - - Egyéb - - Felszerelés: Szegényes ruházat. harcosok ember. tsz. old. bajkeverők 267. MGT:0) Teljes 0 3 Megjegyzés: Ökölharc Mf. harcosok városőrök. MGT:0) Teljes 0 0 Megjegyzés: Kocsmai verekedés Af.További NJK-k és Bestiák Fegyveresek 1. Erő 13 Ép: Állóképesség 13 Gyorsaság 13 Ügyesség 13 Egészség 13 Szépség 11 TME 0 Intelligencia 11 Statikus Akaraterő 13 Dinamikus Asztrál 10 Érzékelés 13 10 Fp: 2.vagy bőrvért (SFÉ:1. posztóvagy bőrvért (SFÉ:1. old. Oroszlán Bestiárium (2. Kollor fejvadászok 1-7.) 17. hajókon és utcákon zajló összetűzések és verekedések alkalmával kerülhetnek összetűzésbe velük a karakterek. fejvadászok a La Terrogh Ház orgyilkosai 268. old. tsz. old. old. Őrök 2. Erő 13 Ép: Állóképesség 12 Gyorsaság 11 Ügyesség 13 Egészség 13 Szépség 10 TME 0 Intelligencia 10 Statikus Akaraterő 10 Asztrál 10 Érzékelés 11 10 Fp: 1. Fegyveresek Szerepük: Kalóztámadások alkalmával.

húsz fő van harcrakész állapotban. +16 Vé. tsz. +23 Ké. a klán Baraadheikben tartózkodó tagjainak már csak a fele. +8 Vé. +6 MME. fegyvereik gyakran mérgezettek Egyéb - - Teljes 10 11 Megjegyzés: Az 5. Lendületből való támadása Rohamnak minősül. a karakterek ellen is bevethetik őket. +8 Té. tsz. +34 Vé. kb. erőteljes testalkatú fajta. súlya 70 font körüli. illetve kiemelkedő százalékos és alvilági képzettségek Fegyver Mp: - Pp: Ellenállás 6 A M Módosítók (3. +6 Pp. tsz. Szívós. +25 AME. old. és 7. +21 Pp. Kollor fejvadászok 1-7.Szerepük: A La Terrogh Ház felügyelete alatt álló Tüskehal fejvadászklán tagjai. Mikorra a karakterekkel szembekerülhetnek. +15 AME. +16 Té. fejvadászok ember rend Erő 13 Ép: Állóképesség 15 Gyorsaság 15 Ügyesség 16 Egészség 13 Szépség 12 TME 2 Intelligencia 12 Statikus Akaraterő 13 Dinamikus Asztrál 12 Érzékelés 15 9 Fp: Harcértékek 25 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 24 38/6 90 - Sarlókés 2 34 46 100 k6 Rövidkard 1 33 50 104 k6+1 3 Alkarvédő 1 25 38 +18 k3 6 6 Dobótőr 2 34 49 92 k6 2 2 Felszerelés: Változó.: Jellem: Leírás: Marmagassága 80 cm. Ha a helyzet úgy hozza. +12 Ké. +13 Pp. +2 Sp Módosítók (7. Mp. tsz-en Pszi Mf. 268 . A Don Corrido Chacal és a Pesdan Barrath elleni merényletet is ők követték el. tsz.): +15 Fp. Hűségüket harci drogokkal biztosítják. kitartó. +6 Ké. +1 Sp Módosítók (5.): +45 Fp. +3 Sp Hastin harcikutya Bestiárium II. klántetoválásuk a tövisekkel kétszer átszúrt hal.): +30 Fp. +6 AME. Előfordulás: ritka Megjelenők száma: 2 Termet: E Sebesség: 130 (SZ) Támadó érték: 58 Védő érték: 48 Kezdeményező érték: 14 Célzó Érték: Sebzés: 1k6+2 Támadás/kör: 2 Életerő-pontok: 20 Fájdalomtűrés-pontok: 54 Asztrál ME: Mentál ME: Méregellenállás: 5 Pszi: Intelligencia: állati Max. +34 Té. +15 MME. +25 MME. 17.

Előfordulás: nagyon ritka Megjelenők száma: 1 Termet: N Sebesség: 100 (SZ).: Jellem: Leírás: Nagytermetű állatok.Előfordulás: gyakori Megjelenők száma: 4 Termet: E Sebesség: 180 (SZ) Támadó érték: 45 Védő érték: 70 Kezdeményező érték: 30 Célzó Érték: Sebzés: 1k5/1k5/1k6+1 Támadás/kör: 3 Életerő-pontok: 28 Fájdalomtűrés-pontok: 44 Asztrál ME: Mentál ME: Méregellenállás: 6 Pszi: Intelligencia: állati Max. Sikeres találat esetén 5. két körre egy 9 E-ű Elemi sötétség kupolát. old. Mp. 22. akik hatalmas ugrással vetik magukat áldozatukra. 269 Oroszlán Bestiárium II. egyébként ezen kívül még fulladással járó bénulást is. gyakran földre taszítva azt. Jelen példány a csonkolt szárnya miatt levegőből nem tud támadni. Továbbá ha rákényszerül. Ez utóbbit. három körönként egyszer. ősz hajú öregemberfejet. Minden körben képes karmos mellső lábait és agyarát használni. szintű gyors hatású bénító mérget fecskendez a sebbe. old. Képes egy 6 láb sugarú körben naponta kétszer egy 25 E-ű félelem aurát kisugározni.: Jellem: Halál. Káosz Leírás: A jól megtermett oroszlántestén loboncos. szívesen használja harcban is a fejjel való támadás helyett. fehér angyalszárnyakat és egy jókora skorpiófarkat hord. Sikeres Egészségpróba esetén csak 1k6 Fp veszteséget okoz. Mantikor Ynevi Kóborlások 105. Mp. 80 (L)* Támadó érték: 115 Védő érték: 95 Kezdeményező érték: 25 Célzó Érték: Sebzés: 1k6+2/1k6+2/1k10 vagy 1k6+méreg Támadás/kör: 3+1 Életerő-pontok: 42 Fájdalomtűrés-pontok: 88 Asztrál ME: 5 Mentál ME: 10 Méregellenállás: 12 Pszi: Intelligencia: alacsony Max. .

Térképek Abaszisz (Tájolás: északi. Szürkecsuklyás Testvériség 270 .jpg (részlet) Szerző: Domoly & Beelze.hu/qdomborzat. Lépték: a térképen) Forrás: www.szurkecsuklyas.

Caedon
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen, lábban)

1 – Felsőváros
2 – Kikötőkerület
3 – Kereskedőkerület
4 – Kézműveskerület
5 – Lakókerület
1 – Gyöngypalota
2 – Városháza
3 – Istenek Forrása
4 – Erőd
5 – Park

6 – Ervil bankház
7 – Bárói bankház
8 – Hrigal bankház
9 – Vízárusok csarnoka
10 – Fürdő
11 – Színház
12 – Aréna
13 – Levéltár
14 – Piac
15 – Halpiac
16 – Világítótorony

17 – tel Ralist
hajóépítő
18 – en Krihhyl
hajóépítő
19 – Börtön
20 – Temető
21 – Fő vámház
22 – Krad-templom
23 – Dreina-templom
24 – Ellana-templom
25 – Darton-szentély

271

26 – Antoh-templom
27 – Gilron-templom
28 – Noir-szentély
29 – Sogron-templom
30 – Tharr-templom
31 – Doldzsah-mecset
32 – Kézművesek céhh.
33 – Halászok céhháza
34 – Hajókészítők céhh.
35 – Üvegfúvók céhh.
36 – Rakodók céhháza

37 – Ékszerészek
céhháza
38 – Kocsikészítők
céhháza
39 – Istenek Forrása
fogadó
40 – Tengerszem
fogadó
41 – Sasfiók fogadó
42 – Aranykovács
bankház

Baraadheik
(Tájolás: északi, Lépték: a térképen, lábban)

1 – Világítótorony
2 – Polip-bástya
3 – Oroszláncsarnok
4 – Követek palotája
5 – Városi börtön
6 – Aréna

7 – Levéltár
8 – Fogadó az Abbit Delfinhez
9 – Tanácspalota
10 – Erőd
11 – Antoh-templom
12 – Dreina-templom

272

13 – Sogron-templom
14 – Darton-templom
15 – Noir-templom
16 – Darutorony

Egy fogadó

273

Mellékletek
Varázstárgyak

ISTENEK FORRÁSA
Készítheti: természetes, Caedon
Mana-pont: Időtartam: Elkészítési ár: Eladási ár: 7-10 arany
Az Istenek Forrása a dél-quironeiai Caedon városának
nevezetessége. A víz természetes forrásból tör elő, és csak itt található
meg. Kereskedelmét szigorúan kézben tartja a városi tanács,
kereskedelmével a caedoni deh Orbel Ház foglalkozik. A víz
hagyományos, varázspecséttel lezárt, dombormintás kék üvegcsében
szerezhető be, melyet Caedon főterén, a Vízárusok csarnokában
árusítanak. Caedoniak számára ára hét, külhoniak számára tíz arany.
Természetesen, a várostól távolodva az ára is nő, a távoli Ibarában egy
eredeti üvegért akár 60-70 aranyat is elkérhetnek.
Az Istenek Forrásának vize több különleges tulajdonsággal
rendelkezik. Bár ezek közül több is vetekszik a mágikus italok hatásaival,
a külsőre kristálytiszta forrásvíznek látszó folyadékot a mágikus
fürkészések is közönséges víznek mutatják.
A forrásvíz egyetlen adagja (kb. három jókora korty) azonnal
semlegesít minden 6.-nál alacsonyabb szintű mérget, és azonnal
megszünteti minden 6.-nál alacsonyabb szintű betegség hatását. (Azonnal,
nem lépésenként!) A forrás vize az egyéb italok hatásait is semlegesíti
anélkül, hogy ízén változtatna, egyetlen cseppje megszünteti a bor vagy
pálinka bódító hatását, vagy közönséges, káros hatások nélkül megiható
vízzé tesz egy pohár tengervizet. A forrásvíz a halál kapujából is
visszahozza azt, akibe sikerül beletölteni, a „morális szabály” állapotát
egy adagja eszméletlenséggé változtatja. Az Istenek Forrásának vizével
átitatott gyolcsok alatt sokkal gyorsabban gyógyulnak a sebek is, egy óra
alatt 1 Ép regenerálódik még a hanyagul bekötött sebek esetében is. Az
ilyen gyolcsok percek alatt elállítják a vérzést is.
Az, aki Antoh áldását viseli, akár varázslat, akár felavatása (pap)
következtében, arra a forrásvíz minden adagja, pohara egy adag, 1 Ép-nyi
gyógyitalként hat. Amennyiben valaki az Istenek Forrásának vizét
használja fel gyógyital készítésére, úgy annak hatása kétszerese lesz egy
hagyományos gyógyitalnak, azaz 4 Mp ráfordításával nem 1 Ép-t, hanem
2 Ép-t gyógyít majd meg a gyógyital. A káros hatású anyagok, mérgek
készítése során az alapanyagként használt forrásvíz felezni fogja a káros
hatásokat.
A forrás vize emellett számos, csak időszakosan kimutatható
tulajdonsággal rendelkezik, például a P. sz. 3687-ben Caedon oltására
használták, ahol minden cseppje egy egész vödör vizével ért fel. Ezt a
hatást azóta sem tapasztalták újra, noha az Istenek Forrásának vizét a mai
napig vizsgálja a caedoni Pecsét őrei varázslórend.
Forrás: A Vitorlát tép és lángot hoz a szél – kalandmodul a 2008-as
Mentálcsavar táborra alapján.

274

Mérgek

ARNIGLA ÁTKA
6. szintű keringési rendszerre ható, különleges hatású
fegyverméreg, mely az aszisz méregkeverők tudását dicséri, és különleges
alapanyaga miatt ma is csupán a Quironeiában ismert.
A méreg sűrű, feketés zöld folyadék, ami a levegővel érintkezve
gyorsan szárad – lévén, eredetileg víz alatti méreg. Ez után egy napig őrzi
meg felhasználhatóságát, ha vérbe jut, feloldódik. A méreg íze keserű,
szaga kagylószagú, büdös, tengeri szag. Üvegekben tárolják, és
közvetlenül használat előtt kenik a fegyverre.
A méreg a vérbe kerülve fejti ki hatását. Gyors hatású, a
szervezetbe kerülése után 1k6 körön belül hatni kezd. Sikertelen
Egészségpróba esetén különleges, szervezetet gyengítő hatás érvényesül,
míg sikeres Egészségpróba esetén émelygés lesz úrrá az áldozaton. A
hatását 1k6 órán át fejti ki. A szervezetet gyengítő hatás abból áll, hogy az
áldozat a méreg hatása után, tizenöt percenként Egészségpróbát köteles
dobni. (A méreg sikerességét eldöntő dobás számít az elsőnek.) Az
áldozat minden sikertelen Egészségpróba után elveszít egyet az Erejéből
és egyet az Állóképességéből. Minden második sikertelen után pedig
egyet az Egészségéből is. Ha az áldozat túléli a méreg hatását – amire
segítség nélkül elég kevés az esély – akkor kezd csak el felépülni. Minden
pihenéssel eltöltött nap után kap vissza egyet az elveszített pontokból.
A méreg különleges alapanyaga az aszisz partok közelében élő
arnigla hal méregmirigyében tárolt méreg. A kis tengeri hal kétarasznyi
mérete ellenére ragadozó. Áldozata mellé úszva a hasán lévő
tapadókorongjával rátapad, és annak szervezetébe juttatja mérgét. Ezután
már csak meg kell várnia, hogy a kiszemelt hal, amely gyakran több
százszorosa a kis ragadozónak kifáradjon, és a parti sekélyebb vizek
nyugalma felé menekülve a fenékre süllyedve kimúljon. Ekkor veszi
kezdetét az arnigla halak heteken át tartó lakomája. Egy adag méreg
elkészítéséhez 2k10 hal mérgére van szükség. A méreg elkészítési ideje
három nap.
A mérget bár messze vidékeken is ismerik, mégis csak a
Quironeiában, Abaszisz közelében terjedt el. Az arnigla halak ugyanis
csak ezen a partszakaszon élnek, máshol eddig nem bukkantak rájuk.
Mivel a halakat befogni sem könnyű, és a méreganyag termelésük igen
lassú, emiatt a méreghez csupán az alapanyagok 20 aranyba kerülnek, így
a szer a drágább mérgek közé sorolható.
Az Arnigla átkának nincsen ismert ellenszere, minden
valószínűség szerint csak a mágikus beavatkozás segít ellene.

275

Versek

CAEDONI BORDAL
Csókot szájra, bort pohárba,
Vigadjon együtt pór, és nemes,
Ha otthon asszony sodrófája vár
cimborám, hát magadra vess.
Mert nem férfi, kit harsány hangú
Asszony parancsol haza,
Látom papucsban érkeztél,
S otthon maradt a gatya.
Én minden este visszatérek
Mert nincsen jobb boromnál,
Hazafelé hányok egyet,
A Caedoni romnál.
Füled tapaszd poharadra,
Hallod, hogy dorombol ?
Még hogy a bor pusztít
Elbutít és rombol ?
Akik ezt állítják
Ostobák, és balgák
Nem járnak ők fogadóba,
Tehén tőgyét nyalják.
Én minden este visszatérek
Mert nincsen jobb boromnál,
Hazafelé hányok egyet,
A Caedoni romnál.
Egy szépasszonynál töltöttem
A tegnapelőtt estét
Végigcsókolgattam
Gyönyörűszép testét.
De eljöttem közétek,
elég volt a jóból, mert
Egy asszony sem csókol úgy,
mint egy flaska óbor.
Én minden este visszatérek
Mert nincsen jobb boromnál,
Hazafelé hányok egyet,
A Caedoni romnál.
Jöjj hát borom, te drága,
te hallgatag barát,
fogadós ki vízzel pancsol,
szétrúgom farát.
Ki bort iszik, a jövendőbe
vidáman tekint,
Az Ég ezerszer áldja meg,
e folyékony rubint.
- Niel din Siniel

276

AA P R Ó F É T A

3-6. SZINTŰ KALANDOZÓKNAK
HELYSZÍN: Dél-Ynev, Tagreosz városa
IDŐPONT: P. sz. 3699. Krad kvartja

A

Írta: TAO

Próféta – mely 2005-ben íródott – a sajátos hangulatú
Téli Táboraink egyik gyöngyszeme. E rendezvényeink
moduljaira mindig is jellemző volt, hogy próbáltak
szakítani a hagyományokkal. Valami újat, valami szokatlant szerettek
volna nyújtani a résztvevőknek. Jelen esetben a M.A.G.U.S. modulokban
megszokottnál sokkalta nagyobb szerepet kap a történetben a misztikum,
a szó hagyományos értelmében vett fantasy. Akik nem riadnak vissza az
ilyesféle kihívásoktól, bizton nem fognak csalatkozni benne.
Játékalkalmak sorát tölthetik azzal, hogy kibogozzák a történet háttérében
futó szálakat.
Akik kedvet éreznek hozzá, hogy e modult versenykörülmények
mellett teljesítsék, azok számára a verseny során érvényben lévő
karakteralkotási szabályokat az alábbi linken tettük elérhetővé:
http://www.kalandozok.hu/kalandozokutjan/tt2005.pdf

277

Tartalomjegyzék
TARTALOMJEGYZÉK

278

HANGULATKELTŐ NOVELLA

280

KONCEPCIÓ

284

ESEMÉNYSOR

284

HÁTTÉR

285

KÖRÜLMÉNYEK
Időpont
Időjárás
Időszámítás
Manaháló
Helyszín

286
286
286
287
287
287

KEZDETEK
Bemesélés
Megérkezés a városba
A kalandozók megpróbáltatásai
Abyss színre lép
A másik Abyss is feltűnik
Abyss visszatér

287
287
288
289
290
291
292

A SZÁLAK SZÉTFUTNAK
A harci torna
A bárdpróba
A szántóverseny
A bál
A Vadrózsák Gyilkosa
Rosszkor, rossz helyen
A szemfülesek
A kobzos

293
294
295
297
298
298
299
300
301

VÉGJÁTSZMA
A végső csata
Epilógus: Az Istenek sakkoznak…

301
303
304

TAGREOSZ
Történelme címszavakban
Első pillantásra
Elhelyezkedés
Címer
Időjárás
Lakosság
Közbiztonság
Városőrség

305
305
306
307
307
307
307
308
308

278

legendák.Alvilág Mágiavédelem Öltözködés Kereskedelem Vallás Törvények Társadalom Közélet Pletykák. szóbeszédek A városfalon kívüli területek Polgárok kerülete Nemesek kerülete Utazók kerülete Hit kerülete 309 309 310 310 310 311 312 313 313 316 317 319 320 323 LEÍRÁSOK Alsóváros A Prófécia A Tudás darabjai 326 326 334 335 NEVESÍTETT NJK-K 337 TOVÁBBI NJK-K ÉS BESTIÁK 345 TÉRKÉPEK Nyugat-Shadon Tagreosz Alsóváros Paprik ivója Taverna a Szent Arához Kócos Királyfi Fogadó Ábrahámhoz 352 352 353 354 355 355 356 356 MELLÉKLETEK Varázslatok Hadrend formációk Kiadandó anyagok 356 357 358 359 279 .

és igen tisztességeset rúg a bokájába. és még a félhomály sem tudja elrejteni azt a gyilkos leintő nézést. mi a közelben harsányan dacol még birodalma hódításával. Mégsem áll meg. sűrűn körbevéve az élőket és a holtakat. mert egy harmadik mellé lép. ahogy ráeszmél. uram. Szívesen látunk. Köddé vált árnyai alatt minden alak. annyira nyájasan. – Ki vagy? Mit keresel itt? A hang felé pillant.Hangulatkeltő novella Dél Ynev. – Utálom a bárdokat. amit eddig elsajátított. és megereszt egy mosolynak szánt fura kis grimaszt. és hallja a kardpenge halk szisszenését. – Ne törődj a társaimmal – feléjük pillant. minden olyan távolinak tűnik számára. ahol nem keverhet galibát. ott. Ha megpihenhetnék ma este a tűznél. akár egy kígyó támadás előtt. – Kicsit már fáradtak. Tagreosz városállam határán. Az előbbi rideg hanghoz most egy megvető mordulás is párosul. ám mégis erősen indulnak meg újra. egy dalnok. Léptei zaját nem nyomja el a fák suhogása. az életével játszik. s hogy barátok-e? A bárdot már kevéssé gyötri a kérdés. mintha csak most ébredt volna álmából. ráadásul a város mellett. amit a másik hangos szisszenéssel és egy rándulással. hogy alakok mozognak árnyat vetítve a fénybe. a túlélés magasiskoláját. Közelebb érve már ki tudja venni.. ahogy arra tekint. A fáradtság kilúgozta belőle csaknem minden óvatosságát. elhomályosulnak a messzi fények: egy város álmos pislogása. dallal. és elmosolyodik.. lassan haladva a hajladozó igézet felé.. hogy messzebb kicsit megpihenhet.. öten vannak. amit feléjük intéz. sok szép románccal hálálnám meg kedvességüket. a tűz percegése. mi molylepke gyanánt vonzza a nehéz lábú vándort magához: egy tábortűz égbeszökő lángjai. a múltkor is egy rohadt kobzos miatt kerültünk bajba… – s egy jókora köpéssel ad nyomatékot szavainak. – Egy bárd? Na ne… csak azt ne… – befejezni már nem tudja. Érzi magán a tekinteteket. aztán mogorván int a bárdnak. A koboz lassan lekerül válláról. hogy bizonyítsa állítását. talán menedéket lel végre. A bárd fáradtan mosolyodik el. s sötét bársonyba vonta az eget az éjszaka. Csak egy valami van. – Szegény vándor vagyok. Csak nem raknak a banditák ekkora tüzet az éjszakában . Léptei bizonytalanul. ahogy csak ereje engedi. Na jól kifogtam… kalandozók… Egy másik felkapja a fejét. egyetlen dolog. de nem is akarja már leplezni jöttét. majd szúrós tekintettel nyugtáz. A harmadik a dalnok felé pillant. érzékeiben robban a felismerés. 3699 nyárutója Az alkony már régen elmúlt. csak a rideg hang. ami visszahozza a jelenbe. 280 .

– s a kulacsot mélyre nyomja a táskába. hát Tagreoszba mennek az urak! – A bárd igen harsányan felel. a bárd hirtelen utánakap. – Regét. ha megengedik. Feltekint arra. hogy másról beszélhet. A lángok között íncsiklandó illatok kelnek. A vándorok összenéznek.. mély levegőt véve végigsimít a koboz húrjain. melyből megkínálják őt is. fogcsikorgatót harap a szeletbe. ahogy a kényes szeretők testén fut végig egy gyengéd férfi ujja. láthatóan hálás azért. – No igen. majd látható jókedvvel. egy vaddisznó sül. ki e húst szárította! – kiált fel fennhangon. – Te igric. – Igazán. Tartalmát a földre borítja. mennyiszer jártam arra? Most is onnét jövök ám! No igen! A csodás Tagreoszi tornyok. a csodás Tagreosz. mintha csak királyi lakomát költene el éppen. hogy ez? Áh. egy kulacs. S fénye ad lángokat. Szórakozottan mosolyog egyet vendéglátóira. fütyörészve kezd el bajlódni útitáskájával. s hogy miért. melyből minden az öt vándor számára világossá válhat.. melyet valamiféle bőrbe bugyoláltak. 281 . takarva a többiektől.A bárd meghajol. Választ nem vár. Táskájából egy kisebb csomagot vesz elő. nem árulja el a kérdő szavak. majd mint aki mély álomból eszmél. mintha éppen előadást tartana. s közelebb lép a bárdhoz. színpadiasan és kissé megszokottan.. melyet eddig csak elkötött. majd tartalmát – mely láthatóan kissé gondot okoz neki. és hozzá egy dicsérőéneket. Egy éktelen lyuk tátong alján. Akad ott még egy dolog.. mi az ott nálad? A bárd felkapja a fejét. s tekintetek után sem. semmiség. – Regét írnék arról. – Előadom. amit szemmel láthatóan félve vesz csak ki. ám hangja kissé ideges. mint aki gyorsan témát akar váltani. ki közelebb engedte végre. arca kétségbeesett és mosolytalan. bizony ám. egy kis.. lekuporodik. Remek dal... és hölgyek – pillantása elréved egy pillanatra.. majd egyikük feláll. majd kezeit előre nyújtva melegedik annak hevénél. egy híres bárd írta – szerényen elmosolyodik. Nem mondtam még... – ÁÁÁÁH.. annyira. s most úgy fest. s gyorsan mindent elpakol a háta mögé. ám a bárd nem kér belőle. egy koszos. semmi. falak. hogy alja kibukkan a hatalmas lyuknál. Aztán hogy szavait tett kövesse. – Hogy. „Szél támad a hűvös hajnallal Ég a torony a hét angyallal. – Tudok egy remek dalt Tagreoszról. – majd legyint egyet. – Az urak hova tartanak? – kérdezi könnyednek szántan. és hadaró. s egy félmosollyal arcán lép közelebb a tűzhöz. rozsdás patkó gurul el belőle. olyan kemény – kedvtelve fogyasztja. Megérdemli az istenadta. egy sóhajtással kap koboza után. s karját a színészethez értők félreismerhetetlenül egyedi mozdulatával tárja szét. – Délre – mondja halkan. és elteszi a maradékot.. úti víz. hogy e hírneves bárd itt ül éppen előttük. kocsmák. Lassan cserélnem kellene. és mosolyogva teszi a többi dolga közé. Ahogy felkel a vörös nap. azt készül végleg eltüntetni.

de ideje lenne nyugovóra térnünk. s melynek nyüzsgő népe egész nap sem fogyatkozik. és a kimondatlan szavak története. akárcsak a víz. azok még csak éppen ébredeznek. Hamarosan feljön a második Hold. mintha csak köd támadna. ahonnan pajkos kacaj. aztán összeráncolja szemöldökét és körbenéz. Társait figyeli. A gyönyörű. az. A másik kettő is igencsak fáradt már. a valóság síkja mintha megremegne a kalandozók körül. melyen az egész város jelen van. s szavait halkan intézi. egyikük álmos lassúsággal nyitja fel szemét. Aztán közöttük. mégis oly hideg és érinthetetlen tagreoszi nőkről. mire felfogja 282 . és a jókedv félreismerhetetlen aromája szivárog az utcákra. és a dallam különös mellékhangzatot nyer. az egyikük. A főtér eseményeiről. és azonnal álomba merül. Mihez hasonlót még nem látott az ég. és elálmosodnak az éjjeli vadak. Elnyomta őket a meseszerű látomás. megsimogatják a virágok harmatkristályos szirmait. s melynek bizarr távolában kegyetlen. képek jelennek meg. A fogadók dallamos zsongásáról. a többiek mind megvannak. most hozzá lép. valami mintha változott volna. Alaposabban megfigyeli a környéket. s újra a jelen valóságában vannak. aki a dalnokot fogadta. ki legutoljára feküdt le mind közül. melyet felsőbbrendű méltósággal figyelnek fehér csuhás emberek. A hatalmas. mintha egy nem evilági lény énekét hallgatnák. ahol a kofák zsivaja összekeveredik a léptek. a lovak nem messze legelésznek. Azzal visszamegy fekhelyéhez. A hajnal sugarai lágyan nyúlnak szét a mezőkön. közöttük leghangosabb fortyogással az a mogorva. mely ősidők óta hirdeti a Hétarcú hitének igazát.Szép Tagreosz. melyek teljesen körbeveszik őket. és a dalt neked. és szilárd Katedrálisról. és egy nő kíntól torz sikolya tölti be a teret. bárd. s nyújtózkodva ül fel. jeges ajkaidon a fény Megcsillan. szinte éterivé válik. s a kalandozók közül hárman már az igazak álmát alusszák. homályosan látják még egymást. Valami furcsa számára. a tűz kialudt. feküdj le most már te is. Tagreosz. s melyek függönyén át. s forró még a remény. A reggeli révületben eltart neki pár percig. Mégis valahogy hiányérzete van. s üde aromát söpörnek magukkal. és a pénzcsengés zajával. Képek egy városról. – Köszönjük a képeket. vörös lángnyelvek villannak. ki közel engedte a kobzost. kényelmesen elhelyezkedik a lehetőségekhez mérten. Míg szavad új és új arcot ölt. mégis valami nincs rendjén. kiknek hűvös szépsége messze földön híres… Aztán a kép lassan szertefoszlik. melynek illatára felébrednek a nappali állatok. A hang furcsán csengővé. A népes piacról. S miért keblemben hon-szerelem ég. az ennivaló eltéve. Asszonyok bőrén a legfinomabb kelme. A kalandozók lassan mocorognak.” Ahogy a bárd elkezdi dalát. Pezsgő léted melegséggel tölt. A bárd éneke abbamaradt. Hétarcú gyöngyszeme. Oh.

és a földre borítja. hogy itt járt. s odalép. hol este lefeküdt. csupán a füvek elnyomódása mutatja fekhelyét.elméje. de a táska tartalmában remél választ a kérdésre. és nagyjából öt láb hosszú selyemkötél darab hever a lábai előtt. a táskája. Színtelen folyadékkal töltött üvegcse. Nincs ott. valamint a csikóbőr kulacs mellett – amit a kobzos az este félve rejtegetett – ott fekszik egy rozsdás lópatkó… 283 . ami itt maradt. A kalandozó lassan feltápászkodik. a furcsaságot a bárd okozza… pontosabban a bárd hiánya. egy kis darab fáklya. Egyetlen dolog van. mely jelzi még. Vajon miért hagyta itt? Maga sem tudja miért. ezért kinyitja.

ami játszódik városban. 284 . nap • 18 óra – A Hangulatkeltő novellában szereplő történések. de Abyss (a shadoni) kimenti őket és beszél velük. de remélhetőleg a modul és Tagreosz város leírása elég átlátható képet ad. ahol a harc-orientált és a szerepjátékos csapatok is jól érezhetik magukat. letartóztatás. nap • • • • • 5 óra – A szántóverseny. 18 óra – A bárdverseny kihirdetése és gyűlés a Kócos Királyfiban. a Nem Játékos Karakterek. földalatti labirintusban. kocsmapróba). átadja a Próféciát. 5 óra – A városkapukat lezárják. részletesen ki van dolgozva. Eseménysor 0. 19 óra – A Vadrózsák Gyilkosa megöli áldozatát. nap • • • • 4 óra – A városőrség megtalálja az áldozatot. Egy kaland. ezért Tagreosz leírásának elolvasása mintegy előfeltételnek nevezhető a modul megértéséhez. Egy kaland. a kalandozók közönséges emberek (félelfek. nap • • • • 5 óra – A városkapukat újra megnyitják. A helyszín. 1. Nagy szabadságot ad a játékosoknak és a kalandmestereknek is. ahol a Vadrózsák Gyilkosa megismer és elcsábít egy bárdnőt. Azonban a háttere. erdőben. 10 óra – A harci torna első száma (vívás). 15 óra – A lovagi-harci torna kihirdetése. 15 óra – A harci torna második száma (birkózás). 13 óra – Tárgyalás és halálos ítélet. 4.) és ugyanakkor kiválasztottak. hogy a játékosok bárhova mehessenek. a bárdnőt. 18 óra – A bárdverseny két száma (dalpárbaj. • 3. és leír egy történetet. ahol a kaland játszódik. 6 óra – Abyss (a shadoni) felkeresi őket. az ok-okozatok nem igazán nevezhetőek egyszerűnek. 6 óra – A városőrség megy a kalandozókhoz. orkok stb. ugyanis a modul csak felépít egy alapot. de a Játékos Karakterek a kalandba keveredés után tetszőleges módon oldhatják meg azt. A modul története tulajdonképpen elég egyszerű. de a Kalandmestereknek még így is nagyban kell majd támaszkodniuk az improvizálásra. az indíttatások. mindenki megtalálhatja a számítását. hogy a modul megértése nem igazán sikerülhet Tagreosz városának ismerete nélkül. bármit tehessenek. nap • • 17 óra – A karakterek megérkeznek Tagreoszba. 19 óra – Abyss (a kráni) éjszaka felkeresi őket. Realitás és heroizmus egyszerre van jelen. Itt mindjárt ki is emelnénk. 2.Koncepció A modulban rengeteg mindent próbáltunk összeszedni. nevezés a Főtéren. 19 óra – Gyilkosság történik. A kalandot (megszámlálhatóan) végtelen sokféleképpen lehet lejátszani. és a világ reagáljon cselekvésükre. és nincsen semmire kényszerítve.

(Maga sem tudja. majd végezték máglyán. nap Természetesen a fent sorolt események csak azokat a történéseket tartalmazzák. . A medál egy hosszú arany nyakláncon lóg valakinek a nyakában. harmincas éveiben járó. Koldus létére gyerekkora óta van nála egy arany medál. nap • 5 óra – A sakkjátszma." Ez van rávésve Lingua Domini nyelven egy aranymedálra. Néma. s köszönhetően egy ősi próféciának. sz. Hamis próféták tucatjai emelkedtek fel. valamint a Vadrózsák Gyilkosa is jelen van. a Hétarcú birodalma gőzerővel keresni kezdte ezt az embert. amelyek valószínűleg a JK-k cselekedeteitől függetlenül is bekövetkeznek. Bel Aligheri kisasszonyra pályázva. mikor a legújabb korszak eme embere megszületett. Pusztulásra ítéltetik. eléri őt a Nagyúr haragja. 15 óra – A harci torna negyedik száma (kopjatörés). 3668-ban volt. pontosan mi is történt a Játékos Karakterek városba érkezése előtt… "Ki életét veszi őneki.• • • 10 óra – A harci torna harmadik száma (íjászat). A legendák egyszerűen Prófétának nevezik az ilyen embert. s áldozata lészen a Fekete Angyalnak. Shadon legendái szerint minden tucat évszázadban egy ember van. Ez pedig Domvik kiválasztottja. 3699-ben fog megtörténni az égi együttállás. Erionban született férfi. Nem sok sikerrel. 3699-ben jött el az ideje annak. harmincéves koráig koldulásból tartotta fent magát. melynek idejében a Próféta felbukkan. és elég beteges alkat. 17 óra – A bárdverseny két száma (kártyaverseny és szópárbaj). A Próféta valójában egy mit sem sejtő. a várossal Háttér K icsit visszamegyünk az időben. hogy Shadon felfigyeljen és megtalálja ezt az embert. A Próféta kilétéről Shadon sem tud. nem emlékszik rá.) 6. de csak P. ki lelkébe nyomva viseli a Hétarcú bélyegét. (Egyben a lovagi-harci torna és a bárdverseny utolsó száma. pontosan meg is jelölik felbukkanását Ynev politikájában. nap • 17 óra – A bál estéje. hogy mindenki megérthesse.) Megmagyarázhatatlan módon nem 285 Próféta 337. sz. pl: • kalandozás az Alsóvárosban • a Tudás darabjainak megszerzése • párbeszéd a két oldallal. 7. P. sz. 5. mely hosszú láncon lóg a nyakában. Tehát nem tartalmazzák az • opcionális mellékszálakat: • A szemfülesek • Rosszkor rossz helyen • A kobzos • és a JK-k egyéb cselekvéseit. old. ki maga sem tud saját sorsáról. hogyan került oda. hogy P. de miután csillagászok és papok egyaránt kijelentették.

Az időjárás alakulására az év ezen szakaszában már az esős évszak közeledte nyomja rá bélyegét. sz. hogy a Próféta pont oda tartott. sz. a krániak már ott vannak. immár két nagyhatalom kereste. hanem külső tartományból származó. Más koldusok. mind csúf véget értek. 3698-ban. egy pincében tartják fogva. csak azt. Nem tudta miért. aki tartja egy csoporttal a kapcsolatot. természetesen jelen van Krán kémhálózata. napja – azaz kezdete – Krad negyedik havában (Felemelkedők hava) játszódik. ezért kisebb viharok vagy hosszan elhúzódó csöndes esőzések is előfordulhatnak. Majd. egy shadoniak által alapított városállam székhelyére: Tagreoszba. sz. nem is próbálta már megérteni. Egy éven át gyaloglábon vándorolt. elrejtőzve. de sikertelenül. mikor megpróbálták elvenni tőle. Nem tudják.tudja levenni magáról. 3699-ben Tagreosz városállam határát átlépve úgy érezte. külsős* kráni kémek megtalálták. És mindezen dolog egybeesik Tagreosz város alapításának ötszázadik évfordulójával … * Nem a birodalom saját ügynökei. egyikük meg is halt. Mikor P. 3698 körül e városállamban is megjelentek a kutató shadoniak. hogy rejtegetve súlyos aranyláncot visel. A shadoniak erről nem tudnak. külső tartománybeli klán a Vasemberek (Ru'hgadbarr) fejvadászai. sz. hogy a Sötét Birodalom talált rá… P. hogy kit keresnek. Körülmények Időpont Időjárás A modul 1. bevitték oda. Annak harmadik hetének negyedik napján. Azt viszont nem tudták a kémek sem. egy kis. hogy Shadonnak nagyon sokat jelent. de egyet sem értett meg. napi betevőjét mindig összekéregette. hogy ki az. óriási szerencsével. mert égre-földre keresteti. Megkezdődött a „vadászat” a Prófétára. így pont ott fogja keresni… Mielőtt a JK-k Tagreosz városába érnek. ahova neki rendeltetett. hogy megérkezett oda. hogy végsősorban ki is az. bár ők ugyanúgy nem tudták. a P. hirtelen indíttatásból fogva elhagyta Eriont. évben. ahol Shadon szerintük a legkevésbé keresné: az ellenség fészkébe. Amíg nem derül ki semmi. 3699. Ebből adódóan a nappali csúcshőmérséklet 26-30 oC. s keserű módon koldulnia kell annak ellenére. 286 . P. kémekkel kerestetik a Prófétát Tagreoszban és a környező városállamokban. vallatni próbálják. Idővel kiderítették. 3699-ben. akik olykor a birodalom számára is kémkednek. A történet a meleg évszak utolsó napjaiban játszódik. Létezik egy kém. ám Shadon épp ezt tudja. P. A Prófétát a harmincas éveibe lépve furcsa látomások kezdték ellepni. akit elkaptak. szabad klán kémei. amely éjszakára 17-20 oCra mérséklődik. E városállamban. a kráni kémek azonnal felfigyeltek. sz. Egy év után. Meg sem közelítik a Birodalmi Vadászok emberfeletti képességeit. Krán számára az információ mindig is alapvető fontosságú volt. A sors fintora tán. és foglyul ejtették. és dél felé vette útját. miután a Próféta átlépte Tagreosz városállam határát. ahogy délen mindenütt. A Prófétát rejtegetik.

egy ismeretlen tartalmú csikóbőr kulacs és egy közönséges lópatkó – külön ki kell térni. rosszabb esetben a KM a csapat ismerete alapján motivál. A kulacs tartalmát ki kell dobni k10-el: 1 – 5 Ép-s gyógyital 2 – poshadt ivóvíz 3 – hashajtó hatású. hogy 200 Mp-al lehet számolni. Ez azt jelenti. old. óra elnevezése óra elnevezése 00 Fekete Angyal órája 10 Tanító órája 01 Exterminus 11 Hit Védelmezőjének órája 02 Vér 12 Napközép 03 Bosszú 13 Jóság Forrásának órája 04 A Kék Hold órája 14 Szeretet 05 Napkelte 15 Küzdelem 06 Élet Teremtőjének órája 16 Templom 07 A Gyógyító órája 17 Félhomály 08 Sietség 18 A Vörös Hold órája 09 Szélfúvás 19 Eretnekek Ostorának órája A helyszín Mana-sűrűség szempontjából a vékony-mana kategóriába tartozik (lásd. A csikóbőr kulacsban két kortynyi (tehát 2 adag) folyadék van. Ennek tükrében a nap kb. 159-162. Egészen pontosan a Shadleket és Viadomoval összekötő vonalon fekszik. Sikeres ellenállás esetén gyengeséget okoz.). 5:25kor kel és 17:05-kor megy le. A történetünk Dél-Yneven. Mivel a játék közvetlenül a Hangulatkeltő novellában olvasottak után folytatódik – lényegében az maga a bemesélés – a bárd után maradt három tárgyra – színtelen folyadékkal teli üvegcse. szintű italméreg. de nagyon finom dzsad tea 4 – predoci 5 fürtös 5 – tömény sósav 6 – ork pálinka 7 – fegyverolaj 8 – tartósított vér 9 – sárkánylehelet itala (azonnal ható. sikertelen esetén az áldozat az őt érő görcs miatt a saját hányásában fog fetrengeni. ami egy a shadoniak által öt évszázaddal ezelőtt alapított település. melynek visszatöltődési intenzitása 10 Mp/kör. Tagreosz városállamban játszódik.A modul napi 20 órában számol. 1k10 percen belül hat. egyszeri) 10 – 6. Időszámítás Manaháló Helyszín Tagreosz városleírás 305. old. Kezdetek A JK-k Tagreosz városállam határánál tartózkodnak éppen. Az üvegcsében lévő színtelen folyadék valójában egy 3 Ép-s gyógyital. és a novella alapján dél felé tartanak. 1k10 percig. PPL I. Ennek okát jobb esetben a csapat határozza meg. az egyes órák térségben használt neveiről a következő táblázat tájékoztat. a kettő közt épp félúton. 287 Bemesélés .

nem zavarja a manahálót 3. boszorkány. A várost úgy kell leírni a JKknak. 288 . ami egy tömör kivonat a helyi törvényekből. mint mások. mint délre távolodni tőle. amelyik semmiképpen sem szándékozik dél felé haladni. ha: • a csapat egyik tagját egy éjjel elrabolják ismeretlenek. azt a KM-nek kell irányítani. a KM hátradőlhet. akkor rájönnek azonnal. ha meg akarják menteni társukat. innentől már nyakig merülnek a történet sodrásába. old. Eddig tartott a neheze. hogy olvassák el a kőtáblán található információkat. Csapda esetén előfordulhat. a normálisabbja fogadóba megy. amit akarnak. csupán arra. hogy a város shadoni származású. zsebben. A városkapunál való belépéskor a városőrség néhány kérdést tesz fel az átutazóknak: • Honnan jöttek? • Mi a céljuk a városban? A fesztiválra érkeztek? • Van-e köztük mágiahasználó? Majd a városőrség felszólítja őket. (Ez egyáltalán nem jelenti azt. még egy varázsló sem mondja meg róla magától. a gonoszabbik fajta esetleg a Polgárok Kerületében keres elfoglalható lakást.) A lópatkóról nem lehet megmondani ránézésre. Ha van olyan csapat. rájön az emberrablásra. A mágia mibenlétének kifürkészésére nagyobb hatalom kell. és belépnek Tagreosz kapuján. Esetleg egy-két kedvenc hátast is megzavarhat az égi háború. old. úgy. ugyanis 1. hogy mágikus. (Működése nem az ETK szerinti. azaz nem befolyásolja a kockadobások értékét!) Hatása abban mutatkozik meg. így levetik lovasukat és dél felé iramodnak málhájukban a balszerencsés karakter becses tárgyaival. Legyenek tisztában azzal. majd lepihennek. hogy mágikus. A nyomok egyértelműen dél felé vezetnek. tényleg patkónak néz ki. annál gyengébb. semmi jel nincs rajta. hogy mágikus tárgy. Az ünnepség előtt két nappal a JK-k Tagreosz városába érkeznek. hogy ne értsenek félre semmit. de a társára hat. hogy általánosságban nézve ő gyakrabban kap jó lapot. akinek a birtokában van (táskában.: a csapatra zúduló nyílzáporból ő kapja a legkevesebb nyílvesszőt. A lényeg. hogy a karakterek dél felé haladtak. vagy valahol) a véletlen támogatását élvezi. a városőrség stabil. hogy aznap este azt tesznek. varázsló stb). hogy ő aktiválja. reggel a csapat többi tagja felébred. Kártyázás közben az átlagosnál jobb lapokat kap. mert az is. Valószínűleg szállást keresnek majd. Viszont ha magára a lópatkóra valamilyen mágiafürkésző varázslatot mondanak (pap. Pl. egy fáradtságos. hosszú út után. Tegyük fel. Megérkezés a városba Tagreosz városleírás 305. így kénytelenek lesznek követni azt. hogy mindig ő győz. • szörnyű vihar közeleg észak felől. hogy mágikus tárgy. 2.A lópatkó nem pusztán közönséges tárgy: szerencse amulett. nincs más lehetőség. Kőtáblák szövege 312. De a természetére nem. hogy az. Estefelé. Lehetséges módszer erre az esetre. hogy az ne legyen drasztikus és erőltetett. csupán azt.

rablógyilkosságnak álcázva. Ki is jelentik. hogy a JK-k között van nem bevallott mágiahasználó. A JK-k gyanúba keveredtek már a városőrség szemében (sőt. ezért egyszerűen kirakják egy sikátorba a hullát kifosztva. ő ezt előre sejtheti. melyet hallomásból minden shadoni ismer. s a hirtelen előálló hintóba tessékeli be őket. amire senki nem számít. hogy merre jártak előző este. Ez alatt a férfi bemutatkozik nekik Abyss néven.) Kikérdezik őket. (Már délelőtt ki lett dobolva a tömegnek. Abyss (a shadoni) 338. hogy nem éri meg ellenállni. (A városőrség veteránja megpróbálja kideríteni. akkor végképp gyanút fognak. old. Tesznek egy kis körutat. esetleg rejtőzködnek. hogy a látványosságot még aznap este. hogy viselője az Inkvizíció tagja. és a tömeg előtt vallatja őket három Domvik-pap. aki a Prófétát kutatja. hogy két osztag van jelen. de igazából csak kevesen láttak: egy arany Daccoridon. A férfi. old. és kerestetik őket. majd útszélen megállnak. vagy még jobban belekeverik magukat. majd fejet hajtva szétnyílnak előtte. esetlegesen Domvik-paplovag által támogatva. hogy a JK-k Shadon ellenségei és máglyahalált érdemelnek. (Ha itt csatára kerül a sor. ha a kém eltűnik. old. és tiszteletteljes hangon kijelenti. Még a Domvik-papok is meghajolnak kijelentése előtt. Az alak hátrahajtja a csuklyáját. este kivégzés lesz. az őrök természetesen összezárnak előtte. .) A városőrök hajnalhasadtával találnak rá a holttestre. (Egy shadoni kém. mert a veterán rutinosan teszi fel a kérdéseket…) JK-kat letartóztatják. Egy földbarna köpenyes. és a városkapukat még Napkelte előtt lezárják. A JK-kat a lehető legegyszerűbb módon kell ráébreszteni. hogy túl feltűnő lenne. (Ha van shadoni kultúrát ismerő karakter. A krániak megölik. csupán a tárgyalásig. Domvik-lovagjai 349. Az őrök először hebegnek. akkor ott simán odamennek értük. se be… Az ünnepség sorozat kezdetét megelőző nap reggelén a JK-kat felkeresi a városőrség. Márpedig felmerül. alkonyatkor tartják meg itt. és most érkeztek. A férfi a JK-kat elhívja onnan. mint amilyennek várják. Abyss. hogy délután nyilvános tárgyalás. de állításuk szerint csak ideiglenesen. kihajtanak a városból. a főtéren. mely azt jelenti. véletlenül rábukkan a krániak szálláshelyére. ha máshol vannak. (Ha a fogadóban vannak. Se ki. és egy beszédbe fog… 289 A kalandozók megpróbáltatásai Városőrök 345. azonnal letartóztatják őket. ki kell használni. a főtéren történik.) Kiállítják őket egy nagy fa-szerkezetre. Rajta egy gyűrű. csuklyás alak a tömegből kilép. mivel idegenek.Az éjszaka gyilkosság történik. a városőrség a kalandozók jóakaróitól tippet is kapott). ahol majd szabadon védhetik magukat. Ami nem egészen olyan. Csakhogy a kijelentéssel egy időben valami olyasmi történik. hogy az Inkvizíció jogán az idegeneket felmenti. Természetesen nem hisznek el egy szót sem.) A „tárgyalás” a Hit kerületében. és felemeli jobb kezét.) A városőrség fogdájába kerülnek reggel. és délután eljön a tárgyalás. van-e alibijük stb. fellép a fa-ácsolatra. Ha felmerül a gyanúja. mert Domviknak célja van velük. s a tárgyalás végére kihozzák. majd maga is beszáll. s a kérdésekre adott válaszok alapján vagy sikerül kicsit enyhíteni a helyzetüket. de tudják.

• A városőrök szerint rablógyilkosság volt.: kard) által okozott seb van rajta. vérveszteségben. illetve a városőröktől való kérdezősködéssel: • Az áldozat egy huszonéves (tisztavérű) shadoni férfi volt. ami most történt. ott a hulla. ugyanis a tarkójánál átvágták a gerincben futó idegeket. vagy NAGYON jártas az orvgyilkolásban (elsősorban fejvadász kasztúak). és tudja őt értesíteni. A városőrség rendfenntartásra van kiképezve. nem nyomozásra. Ez profi munkára utal. ezt igazolni is tudja a pecsétgyűrűjével. Nyomok már nincsenek. Ide tartozik még. vagy felmerül bennük. hogy menjenek a városőrség központjába. a következőket tudhatják meg a hulla megvizsgálásával. és felkéri őket az ügy megoldására. akik megtalálták. (A JK-k számára nem sokban különbözik. ami furcsa: az áldozat a halálakor már nem érzett semmit. amit még tud vagy sejt. hanem a Második Arc Testvériségének tagja. ő bejáratos a Domvik-rendházba. egy mellékutcában. Ha elmennek a városőrség központjába. • Ha valaki rendelkezik Élettan képzettséggel. hogy ugyan az áldozat tényleg lassan halt meg. egy jel. ám a mi szempontunkból jelentős a különbség: például egy inkvizítor egy boszorkánymestert azonnal máglyára küld. Nem utasíthatják vissza. Szóval ilyenre még nem volt példa. mert valószínűleg Domvikpap vagy -paplovag is akad köztük. és a városőrök. akkor is egy kereskedő ütött agyon hirtelen felindulásból egy vásárlót. míg Abyss inkább felhasználja a saját céljaira. és a felkérés a nyomozásra sem álca. Azt is elmondja. vagy nem). hogy amit Abyss elmondott a JK-knak. az mind igaz.Abyss színre lép Abyss inkvizítorként mutatja be magát. Rengeteg éles fegyver (pl. Innentől kezdve ugyanúgy folyik a modul. keressék őt a Szent Arához címzett taverna fogadósánál. kivégzésre. és nagyon ritkán fordul elő gyilkosság a városban. Elmondja továbbá. mégis van valami. ami túlmutat a rablógyilkosságon. mintha a shadoni oldalra álltak volna. Ezért „felkéri” (nemleges választ nem fogad el) a kalandozókat. hogy miért nem kiabált az áldozat? Ugyanis a környéken nem hallott senki semmit. (Főleg. Ezután Abyss visszaviteti a kalandozókat az Utazók kerületébe. Csak annyit. hogy az életükért cserébe – amit most megmentett – nyomozzák ki neki ezt a gyilkosságot. de ha valami nagyon fontosat tudtak meg. • Felmerülhet a kérdés (ne vezessük rá a JK-kat. mert a fickót kifosztották. feltakarítottak.) Abyss elmeséli. ám rengeteg dolgot nem árult el. hogy majd ő keresni fogja őket. akkor megállapíthatja. és láthatóan megmotozták. Oda is álltak. amit halaszthatatlanul át kell adniuk. csak nekik nem volt választásuk. • Ha a tanúskodó városőröket megkérdezik. • Az áldozat halálát vérveszteség okozta valószínűleg. a fickót hajnalban találták meg a Polgárok kerületében. 290 . Valójában nem inkvizítor. a modul eleje változik: ők nem kerülnek bíróság elé. hogy a város közbiztonsága igen kiemelkedő.) Velük egyszerűen kapcsolatba lép az inkvizítor. amennyit szerinte a kalandozóknak tudniuk kell. Az utolsó másfél évtizede volt. Ha egy shadoni partival van dolgunk.

Éjjel felkeresi a JK-kat valaki. Mikor a JK-k alszanak, bemegy
hozzájuk. Nem akarja meglepni őket, egyszerűen odamegy a JK-khoz.
(Ha fogadóban vannak a karakterek, akkor egyszerűen szerez kulcsot a
szobájukhoz, kinyitja és bemegy.) A JK-k meglepődhetnek a szürkeruhás,
acélmaszkos idegen láttán, aki teljesen higgadtan és nagy nyugalommal
bemegy hozzájuk.
A fickó elnézést kér a késői zavarásért, és a furcsa maskaráért,
maga sem kedveli, de az inkognitóját meg kívánja őrizni. Hangja
nyugtató, kellemes és magabiztos. Fegyver látszólag nincs nála. Nem
támad, és az esetlegesen agresszív JK-kat is lebeszéli róla (elsősorban
szép szóval, de ha máshogy nem megy, parancs varázzsal). Ha a JK-k
„fejjelafalnak” módszerrel nekirohannak, és minden áron meg akarják
ölni, akkor lapozzanak az első oldalra… ugyanis a fickó Ranagol-pap, és
két láthatatlan fejvadász kíséri.
A férfi hümmög, majd (még az álarcon át is érezhetően)
elmosolyodik, és Abyssként mutatkozik be (igen, ugyanazon a néven,
mint a Titkos Inkvizíció tagja). Majd egy monológba vág bele, melynek
célja, hogy a JK-kat a lehető legjobban elbizonytalanítsa, és a maga
oldalára állítsa. A dolgok, amikről beszél:
• A másik, magát Abyssnak nevező férfi hazudott nekik, csak
fel akarja használni őket saját céljaira. Tényleg az Inkvizíció
tagja? És dolgozott valaha az Inkvizíció valaki MÁSNAK az
érdekében, mint a sajátja? Ha felbukkan itt, akkor valami
nincs rendben, és a JK-knak csupán a feláldozható bábuk
szerepét szánták. (Ez féligazság.) Állítása szerint Abyss (a
shadoni) nem is inkvizítor (ez igaz, bár nem tudja).
• A főtéren történt esemény teljes egészében meg lett
rendezve, csupán azért, hogy a JK-kat átvágják, s így
belekényszerítsék ebbe a nyomozásba, az Inkvizíció oldalán.
(Ez nem igaz, a pap blöfföl. De nagyon ügyesen ám.)
• Ő az igazságot és a túlélést kínálja, az Inkvizítorral szemben.
Azt mondja, ha túl akarják élni ezt, amibe belekeveredtek,
akkor csak is úgy van erre esélyük, ha őmellé állnak.
• Saját magáról nem akar elárulni semmit, egyelőre. Ennek oka
egyszerű és érthető: ő is túl akar élni. De ha a JK-k azt teszik,
amit ő mond, akkor később beavatja majd őket, állítása
szerint.
Ha a JK-k beleegyeznek, és úgy döntenek, hogy hisznek neki
(vagy legalábbis úgy tesznek, mintha hinnének), akkor elárulja nekik,
hogy a halott, akinek az ügyében nyomoznak, nem rablógyilkosság
áldozata volt, hanem ő is ebbe az ügybe keveredett bele, amibe a JK-k, és
túl sokat tudott meg, ezért kellett halnia. (Ez tulajdonképpen igaz, bár
kissé abszurd, ugyanis pont ő ölette meg, mert a shadoni kém rájuk
bukkant.) Azt mondja, hogy a tettesek álcában lévő gorvikiak voltak. (Ez
természetesen hazugság.) Azt mondja, hogy Abyssnak (a másiknak) ezt
nyugodtan mondják el, hogy ezt derítették ki. Férkőzzenek a bizalmába,
és tegyenek meg mindent, amit kér, így nem fogják felkelteni a gyanúját, s
nem lesz gond. Ezen felül viszont figyeljenek, minden elejtett szavára és
próbáljanak meg megtudni mindent egy férfiről, akit a shadoniak
keresnek. Hogy ki ez a férfi, ő sem tudja, csak abban biztos, hogy az

291

A másik Abyss is
feltűnik

Abyss (a kráni)
339. old.
Puszta Kézzel Ölő
348. old.

egész titokzatos történet egy férfi körül forog, akit az Inkvizíció keres. (Ez
a fickó a Próféta, aki a krániak fogságában van, de ők sem tudják, hogy kit
tartanak fogva, csupán azt, hogy valamiért nagyon fontos a shadoniak
számára.) Majd még keresni fogja őket, ne kutassanak utána. A saját
érdekükben.
Ha a JK-k visszautasítják az igen meggyőző monológját, akkor
figyelmezteti őket, hogy ezzel a saját halálos ítéletüket írták alá. Nem,
nem ő fenyegeti őket, hanem maga az Inkvizíció. Ő nem fenyegeti a JKkat, állítása szerint ő is csak túlélni akar, azt mondja, hogy a JK-k a
megbízóik áldozatai lesznek. Majd azt mondja, hogy még egy esélyt ad
átgondolni a dolgot, van egy percük. Ha a JK-k továbbra is
visszautasítják, akkor elmegy, de figyelmezteti a JK-kat, hogy a jövőben
ne akadjanak össze útjaik.
Mit tegyünk, ha egy kráni / gorviki / toroni partival van dolgunk?
Semmit, ugyanúgy lehet őket kezelni a modul szempontjából,
mintha közönséges kalandozók lennének. Származásuk rejtésére nekik
kell figyelni, mert ha lebuknak, nem lesz benne köszönet. Kivéve, ha a
máglyahalál annak számít.
Valószínű, hogy kráni és gorviki parti a kráni oldalra fog állni.
Nagyon kráni-szimpatizáns csapatot Abyss (a kráni) még inkább a saját
oldalára csábít. Ha teljesen kráni-szimpatizáns csapat jön, akkor fel is
szólítja őket a Birodalom szolgálatára.

Abyss visszatér

A Prófécia
334. old.

Az ünnepség sorozat első, nyitó napja. Reggel meglátogatja őket
Abyss (a shadoni). Megkérdezi a JK-któl, hogy jutottak-e valamire. A JKk döntése, hogy mit mondanak el neki. Hogy csak azt mondják, amit
maguktól tudtak meg a városőrségnél, vagy amit az éjjeli látogató
mondott nekik, vagy elmesélik az egészet, hogy volt éjjel egy látogatójuk.
A pap mindenféleképpen be fogja avatni őket bővebben a saját terveibe.
Ha a JK-k jól forgatják a szót, meggyőzőek, és nem hazudnak, akkor a
paptól megtudhatják azt is, hogy a Próféta az, akit keresnek, és hogy a
legendák szerint ki az a Próféta (azaz, hogy mi áll a Próféciában).
Amibe a pap beavatja őket:
• Igen, ő is sejtette, hogy nem rablógyilkosság volt a tegnapi
áldozat halálának oka, ugyanis az áldozat shadoni kém volt.
De meg akart bizonyosodni erről, és a JK-kat is próbára
akarta tenni ezzel.
• Átadja nekik a Próféciát, elmondja, hogy az egy shadoni ősi
tekercs, egy jóslat, és elmondja továbbá, hogy az alapján kéne
igazából nyomozniuk. A Próféciából kiderül, hogy miért
fordul hozzájuk. Az első két sor megfejtését megmondja a
JK-knak, a többiét nem tudja.
Ugyanezen a napon (az ünnepség sorozat első napján) még egy
fontos dolog történik: városkapukat megnyitják újra. Ennek két oka van:
• A gyilkossági ügyet már lezártnak tekintik, hiszen a JK-kat
elkapták.
• Kezdődik az ünnepség, nem akarnak elzárkózni az érkező
átutazóktól, hiszen ők hozzák a városnak a pénzt, és viszik
majd szét a hírnevet.

292

A szálak szétfutnak

E

zek után valójában végtelen sok lehetőség van a modul
további folytatására. Az eddigiek egy alapot képezetek a
kalandnak, a modul hátralévő részében a csapattól függ,
mindez miképp fog elsülni. Függ a csapat származásától, összeállításától,
jellemétől, játékstílusától, játszani akarásától, és egy kicsit a KM
kockáitól is. Az Abysstól szerzett információk alapján és a Próféciából a
JK-k számára a feladat tiszta: meg kell szerezni a Tudás darabjait és meg
kell találni a Prófétát.
Az első különbségek már itt jelentkeznek:
• A csapatok választhatnak, hogy az inkvizítornak segítenek
(tehát Shadonnak), vagy a rejtélyes idegennek (tehát
tudtukon kívül Kránnak), vagy egyiknek sem, és a két oldal
között pengeélen táncolnak. (Ez utóbbi a legérdekesebb talán
és a legbravúrosabb is, de rendkívül nehéz kihasználni a két
oldalt egymás ellen. Egyetlen hiba egyenlő a halállal.)
• A csapatok különböző sorrendben fogják keresni a Tudás
darabjait. Lesz, amelyik az Alsóvárosba megy, lesz, aki
egyből „versenyre”.
• A Tudás első darabja ugyan mindenkinek ugyanott van (az
Alsóvárosban), de a második helye csapatonként változhat
(lásd később). A harmadik darab szintén ugyanott van
mindenkinek (a Prófétánál).
Tehát ettől a ponttól fogva a KM-eknek alkalmazkodni kell a saját
csapatuk cselekményeihez. Hagyni kell, hogy arra menjenek, amerre ők
akarnak, had gondolkodjanak és játsszanak a saját ízlésük szerint.
Tagreosz városa elég részletesen ki van dolgozva, így a JK-k a
városállamban maradva nem tévedhetnek olyan területre, mely
meglepetést okozna a KM-nek. A város leírását jól el kell olvasni, ugyanis
a JK-k bárhol járhatnak majd, bármelyik fogadóban megszállhatnak,
bármit tehetnek. A részletes városleírás ellenére a KM-nek nagy
mértékben kell majd az improvizációra támaszkodnia a JK-csapat
cselekvései kapcsán.
A különböző feladatok megoldásai sincsenek megkötve,
akármilyen módszerrel tehetik a dolgukat. Továbbá oda kell figyelni arra
is, hogy bár a JK-k azt tesznek, amit akarnak, egyes események igen nagy
valószínűséggel az ő cselekedetüktől függetlenül is bekövetkeznek. A
környezet él, és reagál a JK-k minden cselekvésére, tehát előfordulhat az
is, hogy a modulban egy előírt esemény nem, vagy másképp következik
be a JK-k egy cselekedetének hatására. Minden partinak egyéni
játékélménye lesz.
Azért azt fontos szem előtt tartani, hogy a játékosok nem
találhatják meg idejekorán a Prófétát. A krániak már régóta itt vannak,
kiváló az álcájuk és észrevétlenül lehetetlen megközelíteni a
búvóhelyüket.
A modul innentől nincs ciklusokra bontva, csupán mellékszálakra,
fejezetekre, összetartozó eseményekre. Nincs értelme sorrendbe szedni
őket, a JK-k úgy lavírozhatnak ezek között, ahogy nekik jól esik.

293

A Prófécia
334. old.
A Tudás daradjai
335. old.

Alsóváros
326. old.

Tagreosz városleírás
305. old.

A harci torna

Előszó hozzá: csupán mellékszál, ami akkor is megtörténik, ha a
JK-k nem vesznek részt benne. Akkor csupán egy érdekesség. De a JK-k
lehetnek aktív részesei is ennek az eseménynek. Harcorientált
csapatoknak való mellékszál.
Az Astercus hercegi család rendezi. Kihirdetése és a nevezés az
ünnepség sorozat első napján történik. 21 induló nevez (ebben benne
lehetnek a JK-k is). A kihirdetés a Küzdelem órájában, a Hit Kerületének
főterén történik. A nevezés itt helyben, a kihirdetés után. Díja 10 arany, ez
magában tartalmazza az uralkodói család báljára való meghívást is. A
meghívott néhány szolgát, esetleg hitvesét is magával viheti.
Szabályok:
• A benevezett harcos-lovagnak mind az öt versenyszámon
indulnia kell. A próbákat nem árulják el előre.
• A lovagnak lehetnek párbajsegédei, akik a verseny minden
pillanatában mellette lehetnek. A lovag sérülése vagy egyéb
komoly indok esetén egy versenyszámban indulhat helyette
egy párbajsegédje, de ez nem lehet az utolsó versenyszám.
• Minden versenyszámra lehet kapni pontokat. Minden
versenyszámon belül az első 5 pontot kap, a második 3, a
harmadik(ok) 2 pontot. A többi helyezett nem kap pontot. Az
lesz a harci torna győztese, aki az öt versenyszám alatt a
legtöbb pontot szedi össze. (Akár úgy is lehet győzni, hogy
egyik versenyszámot sem nyerte meg a lovag.)
• A többi, részletes szabály versenyszámonként változik.
Természetesen nem írja szabály, de szabályos viselkedést várnak
el minden pillanatban. Lovagiatlan, esetleg aljas cselekedetek alapján akár
ki is lehet zárni a versenyből az indulót. A díjazás meglepetés, de az
uralkodó család bőkezűnek ígérkezik.
(A JK-któl függetlenül a legjobb NJK 16 pontot ér el a verseny
során!)
A versenyszámok:
1. Vívás: Egy-egy elleni küzdelem, egyenes kiesésben. A kardot
szabadon választhatja az induló, de természetesen csak „nagy” kardok
jöhetnek szóba: hosszúkard, lovagkard, másfélkezes kard, pallos.
Pajzshasználat nem engedélyezett. Páncél tetszőleges (saját), de minimum
mellvért kötelező. Egy küzdelem addig tart, míg az egyik fél el nem ér
három sikeres (minimum 1 Fp-s) találatot vagy az ellenfél láthatóan nem
tudja folytatni a harcot. Tilos komoly sérülést okozni (csonkolás,
életveszélyes seb azonnali kizárást von maga után). A negyedik párharc
veszteseié a harmadik hely, és az ötödik viadal dönt az első két helyezett
kilétéről. A KM-nek célszerű egyre jobb képességű lovagokat
szembeállítani a játékos karakterrel.
2. Birkózás: Egy-egy elleni küzdelem. Lebonyolítása az előző
próbával azonos. A felek itt félmeztelenül lépnek a hét lépés átmérőjű
birkózókörbe. Az a fél veszít, aki először kerül ki a körből, vagy láthatóan
leszorítják, mozgásképtelen lesz, vagy feladja. A küzdelem típusát nem
köti meg szabály, de a bírák pusztakezes küzdelmet szeretnének látni.
Komoly sérülés okozása, vagy pl. mágikus praktikák, aljas cselek
alkalmazása tilos.

294

3. Íjászverseny: Mindenki egyszerre lő, huszonegy, egy láb
átmérőjű céltáblára, fegyver választható: messzebb hordó rövidíj, vagy
hosszúíj. Első körben három nyílvesszőt kell kilőni egy 30 lábra lévő
táblára. A legjobb tizennégy jut tovább a második körbe, ahol megint
három nyílvesszőt kell kilőni immár 60 lábról. Innen újfent a legjobb hét
jut tovább, nekik három lövés a 80 lábra lévő céltáblára. A legjobb három
lő majd még hármat a 100 lábra lévő célra.
4. Kopjatörés: 120 láb hosszú futópályán történik, középen el
van választva egy vékony és alacsony fakerítéssel. A két ló egymással
szemben, ellentétes oldalon fut el, a lovagok pedig tompa hegyű
lovaskopjával találatot próbálnak elérni ellenfelükön. Ha kilökik a
nyeregből, azonnal megverték, ha nem, 3 pontig megy. Fej találat 2 pont,
törzs 1 pont. Aki kiesett, nem versenyezhet tovább. Lebonyolítása azonos
az első versenyszáméval.
5. Báli etikett: Ez az udvariasság, etikett és lovagiasság próbája.
Ez a szám a hercegi bálon történik, és az egész bál ideje alatt tart.
Nincsenek döntnökök, ebben a számban maga a hercegi család dönt. A bál
legvégén, hajnalban történik az eredményhirdetés és a díjátadás.
A díj egy színezüst lovagkard és díszpajzs. A pajzson Tagreosz
város címere, a kard pengéjében pedig belevésve shadoni nyelven a
következő: „Tagreosz bajnokának.” A pajzsot és a kardot a hercegi
kincstárból vették, ahol már évszázadok óta hevert. Kicsit felújították, és
az került ki díjnak. Amennyiben a Tudás második darabja eme versenyhez
tartozik, a kardmarkolat gombja lecsavarható, és a markolatüregben
található a papiros. (Ha a JK-k nem jönnek rá, hogy a markolatban van
egy papiros, akkor Abyss (a shadoni) fogja észrevenni, mikor elviszik
neki a kardot.)
Előszó hozzá: csupán mellékszál, ami akkor is megtörténik, ha a
JK-k nem vesznek részt benne. Akkor csupán egy érdekesség. De a JK-k
lehetnek aktív részesei is ennek az eseménynek. Elsősorban szerepjátékos
csapatoknak való mellékszál.
A bárdpróbát a Kócos Királyfi fogadó rendezi, nem hivatalos
verseny, de sokan tudnak róla a városban, kiemelt látványosságnak számít
az ünnepség alatt. A Kócos Királyfi célja a versennyel a fogadó
népszerűsítése, nevének szélesebb körben való ismertetése, vendégek
gyűjtése, a jó hangulat keltése és egy kicsit a nemesek heccelése.
A versenyen bárki indulhat (nem csak bárdok), aki befizeti a
nevezési díjat, az öt aranyat. A szabályok szerint a nevezőnek lehetnek
segédei, akik segítik őt a verseny ideje alatt. A segédek száma legfeljebb
négy lehet, és többnyire a verseny összes számában segíthetik a nevezett
cselekvéseit, de nem oldhatnak meg helyette semmit.
Szabályok:
• A nevezettnek mind az öt versenyszámban indulnia kell. A
versenyzők a próbákat nem ismerhetik előre.
• A nevezettnek lehetnek segédei, akik (néhány kivételtől
eltekintve) folyamatosan mellette lehetnek, és bármiben
segíthetik. Nem cselekedhetik meg helyette egy
versenyszámnak még csak egy részletét sem, de segíthetik a
cselekvését bármivel.

295

A bárdpróba

A Vadrózsák Gyilkosa
(mellékszál)
298. old.
Leiona Bel Aligheri
341. old.

Minden versenyszámra lehet kapni pontokat. Aki a legtöbb
pontot szedi össze a bárdpróba végére, az nyer.
• A többi, részletesebb szabály versenyszámonként változik.
A versenyszámok:
1. Dalpárbaj: Nem összekeverendő a „párbaj dalvesztésig”
párbajjal. Itt minden nevező előad egy dalt a Kócos Királyfiban, a
közönség dönti el, ki a győztes. A dalt bármivel lehet kísérni, színjátékkal,
hangszerekkel, bűvészkedéssel. A lényeg a jól eltalált hangulat és
kompozíció. A győztes öt pontot kap, a második hármat, a harmadik
legjobb előadó két pontot.
2. Kocsmapróba: Egy-egy elleni párbaj. Két nevezett megiszik
egy-egy Szent Állatot, majd a kezükbe nyomnak egy üveg aszisz rumot, s
beküldik őket egy üres szobába. Aki hamarabb kijön az üres üveggel, az
győz. Ha öt percen belül nem jön ki senki, akkor mindketten vesztettek.
Minden győztes két pontot kap.
3. Kártyaverseny: Két vagy négy fős csoportokban játszanak a
nevezettek, a győztes mindig tovább jut. A kártyaverseny győztese öt
pontot, a második hármat, a harmadik két pontot kap.
4. Szópárbaj: Látszólagos rapír-párbaj, nem igazi harc. A felek
pénzfeldobással döntik el, ki kezd. A kezdő áltámadást visz a másik felé,
de a hangsúly nem ezen van, hanem valamilyen sértő módon
gúnymondatot mond a másikra, a válaszadónak pedig egy frappáns
válaszmondattal kell védeni, ami rímel az első mondatra, így a két sornak
úgy kell hangzania, mint egy vers két sora. Amennyiben ez sikerül, akkor
a felek szerepet cserélnek, és új támadás-védekezés kezdődik. Az a fél
veszt, aki nem tud válaszolni a felé irányzott gúnymondatra.
(Játéktechnikailag a KM és a csapat játszik egymás ellen, 90 másodperc
van egy mondat kitalálására) Aki nyer egy párbajban, továbbjut. Aki az
egészet megnyeri öt, aki a második lesz három, a harmadik helyezett két
pontot kap.
5. Csábításpróba: Az utolsó, vérbeli bárdpróba. A feladat az
uralkodócsalád által rendezett bálon jelen lesz minden helyi nemes, és
mindenki, aki számít. A bálon jelen lesz Leiona kisasszony is, a Bel
Aligheri család egyetlen sarja, aki híres-hírhedt szépségéről és arról, hogy
minden széptevő lepattan róla. Az nyeri meg ezt a próbát, aki a bálon el
tudja csábítani őt. (Megjegyzés: A próba része az is, hogy be kell jutni a
bálra. Ugyanis oda csak nemesek mehetnek be.) Eme próba győztese tíz
pontot kap, más helyezés nincs.
Az ünnepség első estéjén lesz a gyűlés, szabályhirdetés és
nevezés. Az első két próba az ünnepség második napjának estéjén, a
harmadik és negyedik próba a harmadik nap estéjén lesz megtartva. Az
utolsó versenyszám a negyedik napon, az uralkodói bálon dől el.
(A JK-któl függetlenül a legjobb NJK az első négy(!) számban
összesen 11 pontot ér el!)
Díjazás: A fogadó egy egész hónap ingyen ellátást biztosít a
győztesnek, ezen kívül a jutalma egy aranyszobrocska-trófea, és egy
fizetett éjszaka egy erioni Ellana-szentély főpapnőjével. Ha a Tudás
második darabja ehhez a mellékszálhoz tartozik, az szobrocska talpazata
nyikorog, és könnyen leemelhető az alja, ott van a darabka papiros.

296

Segítség a KM-nek, azaz inzultusok, beszólások a szópárbaj
versenyszámhoz.
Könnyebbek:
• Még mindig viselsz pelenkát?
• Úgy viselkedsz, mint egy koldus!
• Nem vagy ellenfél számomra, te szerencsétlen bolond!
• Nyelvem élesebb, mint bármely kard!
• Ne kalimpálj a fogpiszkáddal, mert rám jön a frász!
Nehezebbek:
• Én vagyok a végzeted, te csatornalakó korcs!
• Nincs szó arra, arcod mily gusztustalan.
• Beszéltem már majmokkal, kik értelmesebbek voltak, mint
te!
• Ne csak pattogj, lássuk, mit tudsz, te mitugrász!
• Pengém hegye nem sért téged, nyelvem ellen nincs esélyed,
szövegem töcs!
Ultra-nehéz:
• Közeleg az idő, mikor kardom beléd mártom, te kis siskebab!
• Bűzlesz, mint a kéthetes surcilefety!
• En Garde! Touché!
Előszó hozzá: csupán mellékszál, ami akkor is megtörténik, ha a
JK-k nem vesznek részt benne. Akkor csupán egy érdekesség, már ha a
játékosok tudnak erről egyáltalán. De a JK-k lehetnek aktív részesei is
ennek az eseménynek.
Minden harmadik évben a városon kívüli faluban élő parasztok
szokás szerint megrendeznek egy szántóversenyt, önmaguk
szórakoztatására. Bár erre az évre nem esne verseny, mert két éve volt az
utolsó, az ünnepség miatt előrehozták, és idén tartanak szántóversenyt.
A versenyt az ünnepség második napjának reggelén tartják meg.
Nevezés ott helyben történik, díja három tyúk, vagy azoknak megfelelő
érték. A versenyen egy nevezés alatt két ember indulhat, legfeljebb kettő
igavonó állattal.
A szabály: Az nyer, aki hamarabb felszánt egy előre kijelölt,
50x50 lábnyi földterületet.
Trükközések: A parasztok is spekulálnak ám. Van, aki igáslóval
indul, és van, aki úgy számít, jobban jár a vontató ökrökkel. Azon is
gondolkodnak, hogy bár a felszántani való földek mindenkinek
ugyanakkora területűek, nem ugyanolyan alapúak, és számítgatják,
melyikkel járnának jobban, egy téglalap alapúval, esetleg egy négyzettel,
és ha hosszabb az egyik oldal, akkor milyen oldalról érdemes szántani. A
verseny legnagyobb újítója egy olyan paraszt lesz, aki újfajta ekével
próbálkozik, a törpékkel kovácsoltatta hetekkel ezelőtt.
A verseny fődíja két igásló vadonatúj acélekével, és egy esti
kocsmázás, ahol a győztest minden nevezett meghívja valamire.
Természetesen a győztesnek mindet meg kell innia, amire meghívják.
Amennyiben a Tudás második darabja ehhez a mellékszálhoz fűződik, a
papiros az újonnan hozott ekére van rátekeredve, de nem törődnek vele a
parasztok, csak valami szemétnek hiszik, nem tudják, hogy került rá.

297

A szántóverseny

A bál

Az uralkodócsalád az ünnepség negyedik napján, a lovagi torna
utolsó napján tartja az estélyt. A bál a Félhomály órájában kezdődik
hivatalosan. A meghívottak listáján az összes helyi nemesi család, és a
lovagi torna nevezettjei szerepelnek. Rajtuk kívül csak olyanok
szerezhetnek még meghívót, akik bár nem tagreosziak, de nemesek, és az
ünnepségre érkeztek. Ha elég nívós a nevük, akkor automatikusan
meghívják őket, ha tudnak a városba érkezésükről. A kevésbé ismert nevű
nemeseknek csak úgy van esélyük, ha maguk járják ki a meghívásukat.
Az estélynek az uralkodócsalád a házigazdája, tehát az esemény
az Astercus-palotában történik. Rengeteg szolga áll a vendégek
szolgálatára, a birtokra lépve a lovakat, hintókat elvezetik, az ajtónállók
segédkeznek, a felszolgálók kívánságokat lesnek, a palotaőrök figyelnek.
A bál ideje alatt fegyverviselet tilos, csupán dísztőr és díszkard
engedélyezett. A palota alsó része, a kis termek, a lovagterem és a
bálterem van nyitva és fenntartva a vendégsereg szórakoztatására, a felső
rész elzárva. A palotaőrség ötven fővel van jelen a palotán kívül, a
birtokon, és huszonöt fővel a palotában.
A bál időrendje:
• Félhomály – A bál megnyitása, első vendégek érkezése,
étkezés, beszélgetés.
• A Vörös Hold órája – Az uralkodócsalád megjelenése, és az
uralkodó köszöntő beszéde, a lovagi torna utolsó
versenyszámának kezdete.
• Eretnekek Ostorának órája – Etikett, bálozás, tánc stb.
• Fekete Angyal órája – Etikett, bálozás, tánc stb. Az
uralkodócsalád elvonul.
• Exterminus órája – Kis szünet, majd az uralkodócsalád
kihirdeti a lovagi torna utolsó versenyszámának győztesét, és
végül az egész lovagi torna győztesét, és megtörténik a
díjátadás.
• Vér – Ünneplés, a bál legpezsgőbb része.
• Bosszú – Az estély csillapodása, a fáradtabb vendégek már
szállingóznak el.
• A Kék Hold órája – Minden vendég elbúcsúzik és elhagyja a
palotát.

A Vadrózsák
Gyilkosa

A mellékszál címe egy férfit jelöl, lásd NJK-k. A férfi az
ünnepség sorozat előtt érkezett néhány héttel. Az ünnepek előtt néhány
nappal találta meg következő leendő áldozatát, egy szomszédos
városállamból, a Kócos Királyfi bárdpróbájára érkező bárdnőt. A férfi az
ünnepség első napján, mikor a Kócos Királyfiban nagygyűlés van (a
bárdpróba előestéje, a nevezések), elcsábítja (ha a JK-k jelen vannak,
akkor ennek szemtanúi is lehetnek).
Másnap délután ismét találkozik a nővel, majd az éjszakát együtt
töltik a Kócos Királyfiban, a férfi lakosztályában. Az együttlét után
megmérgezi a nőt (egy pohár borral), s hajnal előtt egy órával kilopózik
az utcára, s a Fogadó Ábrahámhoz kocsma oldalsikátorába cipeli a nőt.
Senki nem látja őt, városőrök épp nem járőröznek arra. (Legfeljebb a JK-k
szaladhatnak bele véletlenül, akkor megváltozik az egész helyzet, de
valószínű nem lesz ilyen véletlen.)

Vadrózsák Gyilkosa
343. old.

298

vagy sem. Innentől rajtuk múlik a nemes kisasszony élete. csendes. A férfi pedig a bál ideje alatt egyszerűen beleszeret Bel Aligheri kisasszonyba. rejtőzködni kíván. elcsábul. Ők nem tudják ki az a férfi. (Időbe telik. Mikor a csapat egy fogadóban tartózkodik. majd hosszan figyeli távolról. s csak később cselekszik. akkor tagad mindent. Időben nincs meghatározva. Akad. Ellenben a karakterek kis szerencsével igen. főleg mivel tudják. hogy ő volt a gyilkos. ám igen hatásos fellépéssel. . megpróbál valamilyen módon a közelükbe férkőzni. belép egy fiatalember. Ez a rész teljesen opcionális. kérdezősködéssel rá lehet jönni arra is.Reggel (az ünnepség harmadik napján) megtalálja a városőrség a nő holttestét. majd meghívja őket egy italra. nem tudnak tenni semmit. felsőbbrendűen mosolyog a kalandozókra. De. mégpedig a hercegi család által tartott bálon. Ha megölik. az Inkvizítornak segítenek. ezúttal nem nyúlva semmihez. mindent helyben hagyva. Utánajárással. Leiona. bár sokáig nem próbálja megkörnyékezni. Rosszkor. nincsen köze a modulhoz. vagy a csapat női tagjának próbál hódolni. old. ha tudják róla. őket fogják hívatni a hullához. (Köszönhető ez a sötét bárd fellépésének. hogy ételvagy italméreg). és velük akar maradni. esetleg felfogadja őket arra. majd miután felfigyel a csapatra. old. mint a többiek. A lényeg az. ha a kaland eleje felé történik. hogy a nő méreg áldozata lett (méregkeverési ismeretekkel megtudják azt is. Ha felkeresik és szembenéznek vele. ugyanis nagy valószínűséggel nem tudnak rábizonyítani semmit. de ajánlott (és logikusabb). akivel táncol Leiona. fergeteges tánctudásának. s felkéri a kisasszonyt egy táncra.) Leiona-t a bál alatt természetesen a szokásosnál is jóval több férfi próbálja megkörnyékezni (hiszen ő a bárdpróba utolsó „versenyszáma”).) Ez természetesen rengeteg ifjúnak és versenyzőnek nem tetszik. hogy ő nem is vesz részt a bárdpróbán. hogy elsüti-e ezt a rövidke mellékeseményt a kalandban. egy szál rózsával a szájában. csak átkozódnak. a jéghideg fal. és beszélgetésbe kezd. ugyanis ha nem lépnek majd időben közbe. Végül a Vadrózsák Gyilkosa lép oda hozzá valamilyen egyszerű. akkor Tagreosz törvényei szerint őket is büntetés sújtja. Mivel ekkor a JK-k már elvileg hivatalosan Abyssnak. de igazából senki nem tud bevágódni nála. hogy ki udvarolt neki két nappal azelőtt. míg észreveszi. Vizsgálattal és nyomozással kideríthetik. De mégsem tesznek. hogy valamiféle csinált indokkal a csapat közelébe igyekszik férkőzni. hogy közvetlenül halála előtt nemi aktusban volt része. ő nem menekül el. 299 Leiona Bel Aligheri 341. akiről eddig mindenki lepattant. különleges vonzerejének. a kisasszony éjközép után néhány órával már csupán egy szál rózsaként él tovább az őrült sötét bárd emlékeiben. A negyedik napon újra összefuthatnak vele. farkasszemet is nézhetnek vele. Valójában biztonságot keres. A kalandozók pedig nem tehetnek semmit bizonyítékok nélkül. hogy menjenek ki vele a városból egy vadászatra. vagy kihívja őket egy fogadásra a versennyel kapcsolatban. rossz helyen (opcionális) Gorn 340. esetleg bosszút esküsznek magukban. még ha rá is találnak a Vadrózsák Gyilkosára. Gorn néven mutatkozik be. ki több sikerrel. A bálon rengeteg ember van jelen. a KM ítéli meg. de arcvonásai és szemei elárulják. És akkor megtörik a jég. de észre fogják venni. és élettani ismeretekkel azt is. mivel eltűnni nem tud a városból a nyomában lévő városőrök miatt. hogy mikor történjen.

nem próbálja meglopni a JK-kat. a látogatók népességével együtt érkeztek a nagy ünnepségre. itt elvileg nem halhatnak meg – kivéve persze. Okosan játszanak.) Tehát nem kell félteni a kalandozókat. A csapat így egy kellemes kis guanóba keveredett. este mire visszatérnek. (Ez a legtöbb. a másik a bűnösök rejtegetésére vonatkozik. mérgezett nyílvesszők feszülnek a nyílpuskák húrjain. gazdagságra utaló elejtett szavak stb. épp jelen van egy tolvaj. és legfeljebb bénulást okoz. nem gyilkosok. ugyanis Gorn mindenáron meg akar lépni a helyszínről. A támadásuk: a kalandozók elhagyják lakhelyüket napközben. Tartsd szem előtt.). old. Mindent felhasználnak.) Ettől a pillanattól fogva egyikük mindig figyeli a kalandozókat. alacsony szintű. két Domvik-lovag támogatásával. felkészülve várja őket. KM! Ne legyél szívbajos. Meglepetésszerű szülinapi buli jellege van a dolognak. old. (Öten vannak. a JK-k pedig gyanúba keverednek bűnöző rejtegetése miatt. egy kicsit kiismerték őket (ki a vezető. A dolog előzménye kell. és ehhez mérten is indítják támadásukat. van-e köztük mágiahasználó stb. aki pedig a JK-k „háta mögött” keres védelmet. De ennek előzménynek kell lennie. akit a városőrség napok óta keres. egy nagy vagyon kiadása nyilvánosan. Miután Gorn a csapattal kapcsolatot teremtett. az egyik a tiltott mágiahasználatra. hogy elsüti-e. Ugyanis Gorn mágiahasználó (mellékesen boszorkánymester). rejtőzködve várják a kalandozók hazatértét. bármikor történhet. de természetesen nem azért. Méghozzá két osztag. ez is teljesen opcionális. A szobát nem rendezték át. Azonnal jelenti ezt a társainak. Mivel legalább 1-2 napja figyelik a kalandozókat. akkor nem jöhet ez a rész. amiből csak jó magyarázattal és bizonyítékokkal tudja kivágni magát. ha valami baleset történik. A szemfülesek (opcionális) Akárcsak az előző esemény. Ez végződhet akár összecsapással is. de fel vannak készülve. bukózsineg a küszöb előtt stb. és figyeléssel töltik. A méreg. és így okozhatnak meglepetést. mert érdekli őket az ünnep. Ez lehet egy nemesi ruha viselete. ritka állat tartása. Ugyanis amikor a JK-k egyike ilyet cselekszik. és beszélgetésbe keveredett velük. Játéktechnikailag csupán első szintű tolvajok. a KM ítéli meg az időbeosztás és a csapat játékstílusa alapján. Nincs meghatározva. amit képes az egyikük – a méregkeverőjük – előállítani. megjelenik a fogadóban a városőrség. az ötfős tolvajcsapat már jelen van. ha nem történik meg. és felkapja a fejét eme cselekedetre és a nagy zsákmánnyal kecsegtető lehetőségre. Függöny mögé. de a második éjszakától kezdve bármikor megtehetik. hogy ezek haszonéhes tolvajok. hanem mert tökéletes vadászidénynek tűnt nekik az ünnepség sorozat. ami gazdagságukra utal. hogy melyik nap történjen. A fogadóba lépve azonnal a csapat újdonsült ismerőse felé veszik az irányt. 300 . csupán figyel. használd ki a tolvajok helyzeti és meglepetésbeli előnyét a kalandozókkal szemben. amit használnak. hanem csapdákkal és nyílvesszőkkel várják az ünnepelteket. hogy legyen. Két törvényt idéznek fel szó szerint. aki nem tesz semmit.Törvények 311. amikor kifoszthatják őket. csak itt nem tortával. Szemfülesek 346. Legalább az első éjszakát még megvárják. hogy a JK-k olyan dolgot cselekedjenek. mestergerendák fölé rejtőznek. és tervezik a pillanatot.

Ideális esetben egészen idáig. Ha a csapat nem akarja visszaadni.) Vegyük figyelembe. szent szimbólum vagy díszesebb ruhadarab.) Idejutva. menekülni fognak. (Az ünnepségsorozat első napjától a negyedikig a mellékszálak folynak. Például: az ajtó felett egy kis vödör méregerős fűszer-por várja a belépőt. amelyről kiderül. ami a kezük ügyében van. Legyen az akár pénzes tarsoly. és mindent. és a krániak oldalán állnak Ez a legnehezebb verzió a végjátszmában (nem harci szempontból. mert a Tudás mérete változtatható-nyújtható. és ahogy ráhelyezik. akkor a bárd – aki mellesleg benevezett a bárdversenyre is – szeretné visszakapni majd a cuccait a kalandozóktól. ha valami mód – pl. melyen megjelenik 4 ábra: 2 „királynő” és 2 „bástya”. hogy nincs ideális eset. Amennyiben a tolvajok győzelmet aratnak (legfeljebb kisebb veszteséggel). találkoztak már vele. az ötödik napig. ha egyet sem. átkutatják a szobát. megmotozzák a kalandozókat. illetve dolgait. Végjátszma A z ünnepség-sorozat első napjától kezdve teljesen kötetlenül. csak olyanokat használnak ezúttal. hogy maga is egy prófécia. szájába jut. ami értékesnek tűnik. hogy Tagreosz város építése is teljesen négyzet alapú (ne vezessük rá őket. nyakába zúdulva kellemetlen hatást okoz. A JK-k megszerezték a Tudást. összerakták. ha megvan mind a három darab”. Összeillesztve egy négyzet alapú papiros lesz. vagy azt. Nem erőszakoskodik. legfeljebb a városőrséget próbálja meggyőzni.A tolvajok által ez esetben használt csapdák azonban igen primitívek. amit még egy képzetlen személy is képes elkészíteni. a vaktérképet is csak akkor adjuk ki nekik. elviszik. A kobzos (opcionális) Oswald Larion 342. főleg ha az áldozat szemébe. ugyanis ha a shadoni oldalon állnak. old. szabadon mehetett a kaland. Ha a tolvajok vesztésre állnak. Ez már sejteti a végjátszmát. hiszen a szükséges tudás és a kellő idő hiánya egyszerre áll fenn. A kobzos Oswald Larion néven mutatkozik be. Semmi komoly csapda. Szétbontjuk a befejezést a lehetséges esetekre: Ha mind a 3 darab náluk van. gondolkodós). akkor sem próbál szembeszállni velük. (Akkor sincs gond. és ha egy várostérképre ráhelyezik a Tudást (a méretaránnyal nem lesz gond. vagy nagyon nagy erejű csapást kapnak rövid idő alatt. akkor legfeljebb csak kettőt tudnak megszerezni. ártalmatlan fickónak tűnik. akkor az alábbi dolgokat tapasztalják: 301 . a Krónikásban – szert tettek rá!). ami maradt belőlük. esetlegesen magukhoz kapva. A JK-k a városban összefuthatnak a hangulatkeltő novellából ismert bárddal is. optimális esetben a kalandozók megszerezték legalább egy darabját a Tudásnak. hogy „az számít legjobbnak. hogy a külhoniak meglopták. rendkívül csíp. csupán szép szóval próbálja visszakérni a táskáját. a Tudás áttetszővé válik). Feltűnhet a JK-knak. így ha újra összefutnak vele. A kalandozók elvileg már ismerik őt.

a krániak rejtekhelyére esik. hogy a Kosfejes Úr megvilágította elméjét az éjszaka. mikor a Próféta nyakából le akarta venni a medált. hogy a Kosfejes Úr parancsa. Méghozzá egy király." Ez van rávésve Lingua Domini nyelvén a Próféta nyakában lévő medálra. hogy az ereklye. álöltözetben a csatára: hagyni kell. és elmondja. de mégis félelemkeltőnek tűnjön. mikor el akarta venni a medált. Ranagol ereklyéje. hanem Abyss (a kráni) mondja el a kalandozóknak. (Tizenhatan lennének. 302 . Ezért kell kiállítani. Mi történik. a Kosfejes Úr szolgája tévedhetetlenül állítja. hogyan állítanak ki egy királyt. hogy minél nagyobb veszteséget okozzon. Amire rádöbbenhetnek már itt a JK-k: ők bábuk lesznek egy sakktáblán. ahol a két királynő áll. hogy ne lehessen felismerni. amit a kalandozók a kezébe adtak. Szent háború. elkéri és elhúzódik gondolkodni. hiszen nem valószínű. melynek szabályait Domvik hívei is be fogják tartani – állítja. de ők. hogy másnap nyíltan álljanak ki a csatára. és a krániak oldalán állnak Hasonlóan történik. Ha 1 vagy 2 darab van náluk. csak itt nem a Tudásból jönnek rá a dologra. nagy pallossal. s áldozata lészen a Fekete Angyalnak.) Ezáltal két legyet ütnek egy csapásra. Ahogy ezt megmutatják Abyss-nak (a kráninak.• • A fehér bástya pontosan a Domvik-rendházra esik. a Ranagolpap vezeti rá őket. Hogy miért. Nem tudják. Pusztulásra ítéltetik. az nagyon pozitív. vagy ő találja ki az egészet. A királynők jelentésére vagy maguktól jönnek rá a kalandozók.) És tapasztalták is: egy kráni meghalt. de egy kráni meghalt. egymással szemben. Másnapig ki kell találniuk. hanem álöltözetben. hogy a fehér oldalon (shadoniak) kik fognak kiállni ellenük.) Tehát kell egy tizenhatodik „bábu”. Hogy miért? Abyss. Ha erre maguktól jönnek rá a JK-k (megjegyzem valóban nehéz). mint az előző esetben. Természetesen nem nyíltan. hogy a JK-k beszélik a nyelvet. akkor Abyss. Azt mondja. ha megöli valaki a Prófétát? Minden bizonnyal meghal. hogy a shadoniak megöljék. viszont az inkvizítort kijátszva megtudhatják annak jelentését. és szentírásnak tekinti szavak nélküli próféciáját. vagy a Ranagol-pap mondja meg nekik: holnap kimennek oda nyíltan. Ha nem jönnek rá maguktól. hogy a nyílt csatának meg kell történnie. Őt kell beállítani tizenhatodiknak. (Lehetőleg a fehér oldal királya vagy királynője ellen kell harcba küldeni. • A fehér királynő és a fekete királynő a város közepén áll. Megoldás: a Próféta. és hogy lehet erre rájönni? "Ki életét veszi őneki. eléri őt a Nagyúr haragja. Az összecsapás színhelye a térkép szerint az Arc-Szentélyek tere az Utazók negyedében. királynak. A fekete bástya pontosan az ő szövetségeseik. például páncélban és sisakban. és összecsapnak a shadoniakkal. (Persze ezt meg kell érteni valahogy. nyilvánvalóan nem a másiknak). a krániak és a kalandozók együtt csak tizenöten vannak.

a krániak senkit nem hagynak a közelébe kerülni! 303 A végső csata . hogy részt vesznek egy igen furcsa és nagy horderejű eseményben. a fehér csak tizenötöt. aki mindvégig a krániak fogságában van. Másnap bejelenti. mert a harmadik a Próféta nyakában van. (KM. kiemelkedően nagy létszámmal. Eljön az ünnepség-sorozat utolsó napja. A pillanat csendes. királynő. hogy harcoljanak valamennyit. de parancsba kapták. ebben az esetben a KM improvizálása szükséges. Napkelte órájában megjelenik a téren a Fehér és a Fekete sereg. és a shadoni oldalon állnak Ezen az oldalon állva nagyon valószínű (gyakorlatilag biztos). Tehát a lehetséges kimenetelek: • lásd: Ha 1 vagy 2 darab van náluk. négyzet alapú szigetecskén. Az ArcSzentélyek terén felállnak egymással szemben.). tó közepén fekvő kis mesterséges. a krániak utolsó fohászukat ejtik meg a Kosfejes Úr felé… Majd villámcsapásszerűen a krániak megindulnak. Ha 1 vagy 2 darab van náluk. hadd érezzék. szent háborúban állnak ki az ismeretlen (ismert?) ellenféllel. elcsendesedik. Miután a kalandozók megmutatták Abyssnak (a shadoninak) a Tudás azon darabjait. ami belefér. hagyd. Minden szereplő hozza ki magából a maximumot. a fogság se tett jót neki. és valamelyik fél mellett harcolni. Nem kételkedik abban. Bármilyen poszton lehetnek. De sokáig ne hagyd.) A Fekete király mozdulatlan (gyenge fizikumú. és Domvik szavára nyílt. Mindkét fél elhelyezkedik (a JK-k a megfelelő oldalon. VAGY • a JK-k valami egyedit alkotnak a végére. főleg ne a krániak ellen. de ha harc-orientált csapatról van szó. de a fehér király helye üresen marad. Csata. hogy nem lehet meg mind a három rész.Ha 1 vagy 2 darab van náluk. A JK-k itt már igazából nem döntenek el semmit. hogy jósálmot látott az éjszaka a Hétarcú jóvoltából. hogy nem harcolhatnak. és a krániak oldalán állnak. VAGY • lásd: Ha 1 vagy 2 darab van náluk. és a shadoni oldalon állnak. és a két oldal között állnak Ebben az esetben nagy valószínűséggel az utolsó pillanatban kénytelenek lesznek oldalt választani. ünnepélyes hangulata a város középpontjában fókuszálódik. A fekete sereg tizenhat főt számlál. a hozzájuk illő helyen. Fekete Királynő – Abyss (a kráni). ráadásul súlyos páncélban van) és néma (bekötötték a száját). hogy az isteni csata törvényeit az ellenség is be fogja tartani. Fehér Király – nincs. Fehér Királynő – Abyss (a shadoni). kivéve király. ő elkéri azokat megvizsgálásra. A városőrök vannak csak az utcákon. hogy az NJK-k mit tesznek. Ezen a reggelen nem mozdulnak ki az emberek a házukból… a máskor oly életvidám Tagreosz most ködbe burkolózik. A Domvik-szerzetesek buzgón zsolozsmáznak. amiket megtaláltak. rád van bízva. Fekete király – Próféta. Harc és mágia.

tsz Domvik-pap. ahol a novella végződött. de valahogy mégis…? A választ nem kell elmondanunk a JK-knak. tsz fejvadászok) • Futárok és Huszárok: Puszta Kézzel Ölők (8. és alapjaiban rengetné meg a Domvik-egyházat. Tán nem illúzió volt?! Az Istenek játszmája döntetlennel ért véget. Domvik csapása lesújtott. s mindkét fehér bástya csak őt fedezi. A Fekete Király (a Próféta) meghalt. arca felfedeződik: a Próféta. Ha a Hétarcú prófétájának gyilkosát halálra ítéli. tsz) • Bástyák: Domvik-lovagjai (8. s mivel a Fehér Király megölte: halnia kell. a Hétarcú küldötte. és mindvégig csupán az általa mesélt történet szemtanúi voltak? Vagy az egészet álmodták? Vagy minden megtörtént. azt hiszem. tsz lovagok) Epilógus: Az Istenek sakkoznak… A JK-k még látják az égből lecsapó villámot. vakító fehér energia mindent elhomályosít… A kalandozók felnyitják szemüket. leesik róla a sisak. – Nos. tsz fejvadászok) • Bástyák: Kosfejes Csapása (8. Ironikus. Az Angyal rárepül az eddig mozdulatlan Fekete Királyra. Ekkor az égből egy villám villan. oldal) A Fehér Király megjelenése megfordítja a csatamorált (eddig ugyanis a krániak tagadhatatlanul erősebbek voltak). 304 . :) A kalandozók Tagreosz városállam határán eszmélnek. mely pontosan a Fehér Angyalba csap. Leszáll. Hiszen az egyház és a hit alapköve. a tévedhetetlenségi eszme megbukna. S így. Domvik hívei fanatikusan harcolnak. akarva-akaratlanul. Ott marad a két sereg király nélkül: Döntetlen! További NJK-k 345. Mikor befejezi imáját (néhány kör). Domvik pedig lesújtott. a Hétarcú lesújt reá. képes kérni istene küldöttjének segítségét. ha a gyilkost történetesen ő küldte le az égből. lásd Bestiárium 136. és alászáll valaki az égből… egy Fehér Angyal. éjszaka van. tsz) A sakktábla sötét oldalán állók: • Parasztok: Vérével Védők (6. s elfoglalja helyét a sakktáblán: ő lesz a Fehér Király. Hiszen Domvik prófétája az áldozat. Épp aludni térnek. a ködös-felhős ég megnyílik. s elpusztítja azt. tsz) • Futárok és Huszárok: Boszorkányvadászok (6. és elbuktatta a játszmát. – Ideje nyugovóra térnünk.A csata kezdetekor a Fehér Királynő hangos. dalszerű fohászba kezd. A sakktábla világos oldalán állók: • Parasztok: Fehér Gárdisták (5. (Abyss 9. és isteni pallosával kettébevágja éjszín teljesvértjét… a Fekete Király elterül. Patt. hanem az istenekének. és meg volt írva. hogy Domvik tévedhetetlen. uraim – fejezi be a bárd. mint amikor az ember a sötétből hirtelen kiér a fényre. hogy az ő gyilkosát utoléri a Fekete Angyal bosszúja. Valójában egyik sem! Nem a bárd illúziójának estek áldozatul. még ha az pont az ő küldöttje is volt. Mint ahogy eddig mindig. akkor be kell teljesíteni a bosszút akkor is. pont ott vagyunk. homályosan látnak. A bárd illúziójának estek áldozatul. Ha nem tenné. majd a Fehér Angyalból felszabaduló. old. ennyi a történet. hiszen a Fehér Angyal is az ő oldalukon száll csatába. A Fekete Angyal bosszúját egy Fehér Angyal sem kerülhette el.

egy ellentétpár. század közepe: a shadoni expedíció megtelepszik ezen a vidéken. a kőből épített várost nem rombolják le. A város rohamosan épül. mint főnixmadár a hamvaiból. század vége: új expedíció. neve Tagreoszon. Az idő folyamán újra és újra összemérik erejüket. Pyarron szerint XXXII. Mindketten felhasználták híveiket egy kicsinyes játszmában. Tagreosz. 305 Történelme címszavakban . külvilágban kitűzött zászlajának tekintik. Pyarron szerint XXXII. és újra… Az időnek nincs értelme az Istenek szemében. Ekkor érkezik uralkodója. apró hívő halandók életével játszanak egymás ellen. kijelölt területet neveznek ki magukénak. és maga alá temeti a várost. Tagreosz városa alatti barlangrendszer néhány évszázadon belül beomlik. kőépületek nőnek a semmiből. és az istenek csatája évezredek múlva újra meg fog ismétlődni. század vége: a kiszorított nomádok nagy erőket gyűjtve beveszik a gyengécske Tagreoszon várost. egy Shadonból származó nemesi család. Majd újra. masszív. század közepe: Shadon megtorló válasza egy emberöltővel később érkezik. A város mellett levő hegy leomlik. a hitterjesztés. A Tudás újra a föld alá kerül majdan… és új kolónia érkezik majd Shadonból. Csupán két év alatt a várost kipucolják. Kevesen élik túl a természeti katasztrófát. birtokába véve egy határozatlan méretű területet. és betelepítik. Kicsi kis várost alapítanak. Két külön. akik itt hercegi rangra emelkednek. Pyarron szerint XXXI. Tagreosz Pyarron előtt: nomád törzsek uralta vidék Pyarron szerint XXXI. magával rántva az egész felszíni várost. Shadon első. és egyikük sem jut el Shadonig. Megkezdődik a vidék civilizálása. de valójában Shadon egy külső tartományának. mely egy független állam. század közepe: a visszahódítás után Tagreoszonban állomásozó sereg földrengés áldozatává válik. század eleje: Shadon meg kívánja vetni lábát a külvilágban. Pyarron szerint XXXII. vastag kőfalak. nem kegyelmeznek a nomádoknak. Nyoma sem fog maradni a mai Tagreosznak. de a város lakossága kicsiny még. Pyarron szerint 3199: a város születésének hivatalos időpontja. utak építése. A halandók által Tudásnak nevezett dolog egy egyszerű kis darab mindkettőjük isteni síkjából. mely megveti lábát e földön.Ranagol és Domvik. Pyarron szerint XXXI. expedíciót küld ki felderítésre és telepedésre. hatalmas személyiség. újjászületik. két egyistenhit fő alakja. a hittérítő népet mind egy szálig megölik. Hivatalosan megalapítják Tagreosz városállamot. ezúttal nagyobb és jobban megerősített. A helyszínre érve immár egy meghatározott. hanem betelepítik. A várost visszafoglalják. Domvik lovagjai és shadoni katonák véres szent háborút hirdetnek a várost elfoglalt nomád törzsek ellen. A város minden lakója Shadonból ide telepített ember.

az ember két kezén meg tudná számolni hány lakó-épület van itt. az újonnan érkezett látogatót kedvesség és életvidámság fogadja. század: a városállam immár szilárd. Már első pillantásra is a város közbiztonsága furcsán jónak tűnik. A társadalom. A Hit Kerületének egy részét a temető foglalja el.Pyarron szerint XXXIII. A legkülönösebb negyed mégis az Utazók Kerülete. század: Tagreosz városállam felgyógyul sebeiből. 306 . hogy a legkevesebb ember épp ebben a negyedben lakik. a lakosság élettel telinek. Az itt megfordulók nagy része nem helyi születésű. kiforrott lábakon áll. Csak a nemesek vigyáznak a shadoni vérvonalra. melynek neve nem véletlenül lett Főtér. hírnevében nem. Hasonló a fogadtatása a Hétarcú szolgáinak. illetve kialakulnak a politikai viszonyok. de ezen negyedek mérete nem egyezik. Mikor egy nemes vonul át az úton kíséretével. csak a városőrség és néhány – láthatóan nem idevalósi – személy visel ilyet oldalán. A megmaradt részek közepén a Hétarcú katedrálisa. a legtöbb ember itt él. de semmiben sem ugyanolyan. de kötöttebb. Belépve a falak közé. Pyarron szerint XXXVII. a város kiépülése. nemesi birtokokból álló negyed. század közepe: háború egy szomszédos tartománnyal kereskedelmi okok miatt. Első pillantásra Tagreosz térképe 353. de elhelyezkedésük és felépítésük nagyban különbözik. bár nem kiemelkedő. old. hogy dolgozó szüleik helyett egy városőr figyel rájuk. s előfordul. A kereskedelem jónak mondható. a nép azonnal utat nyit neki. és az Utazók Kerülete nagyjából ugyanakkora. A gyerekek együtt játszanak az utcán. két évtized után Tagreosz kerül ki győztesen. A népesség ekkor már nem tiszta shadoni. kényelmet és biztonságot kínáló városfalak. Ettől nem messze található a híres Krónikás. s igen meglepődik. de a gazdaság és a haderő erős. Ha a várost madártávlatból szemlélné az utazó. erőt sugárzó katedrális. egy másik nagy darabot Domvik rendháza és kolostora farag le belőle. bár sok sebből vérzőn. amikor az Utazók Negyedébe érkezvén mégis csak lát néhányat közülük. Koldusokat nem lát az ember sehol. keveredik a környező népekkel. kilógó színfolt Tagreosz rendezettségéből. Az utcán járkáló emberek igen ritkán hordanak fegyvert. ez a különlegesség a városfalakon kívülről és belülről sem látható: Tagreosz négyzet alapú területen fekszik. Tagreoszt megközelítve már mérföldekről látszik a városból kiemelkedő. a közélet. rájuk más törvények is vonatkoznak. A kapuhoz érve városőrség a várhatónál udvariasabb. a törvénykezés mind-mind követi a shadoni minta alapjait. század: Tagreosz társadalmának kialakulása. A legnagyobb a Polgárok Kerülete. a vallás. A politikai helyzet stabilizálódik. mely csak méretében alárendeltje a katedrálisnak. Tagreosz városa is kénytelen kompromisszumokat kötni. Pyarron szerint XXXVI. a túlélés érdekében kénytelen volt alkalmazkodni a környezethez. Méretben nem sokkal marad el mögötte a Nemesek Kerülete. érdekes látvány fogadná.-XXXIV. annak ellenére. Négy negyedre osztott. megerősödése. szigorúbb is. és újfent megerősödik. Pyarron szerint XXXV. A köznép nyitott és közvetlen. A kereskedelem megindul a szomszédos városállamokkal. Nagy. s előtte Tagreosz legnagyobb tere fekszik. s a nyugalmat. A másik két negyed: a Hit.

Címer A város szerencsésnek mondható a terület és az éghajlat szempontjából. köszönhető ez az időnkénti bő esőnek is (ami a földművelésnek is kedvez). A pusztán shadoni felmenőkkel rendelkezők büszkék származásukra. hogy ne legyen kibírhatatlan a nyári meleg. de nem fagyos. hanem az általuk teremtettekre is. de nem száraz és forró. de híres ünnepekkor. shadoni-kevert vérű helyiek. ezek az átutazók és a kereskedők. Átlagosan három-négyszáz fő körül mozog a létszámuk. az előtérben pedig hét aranyjogart ábrázol. A Dúlást az elhelyezkedése miatt kerülte el. nemesi családok 50 fő. számuk nem haladja meg kétszázat (uralkodócsalád 8 fő. kereskedők).Dél Ynev dél-keleti része. 20 fő). Velük szemben a legtöbb főt a kevert helyi nép számlálja. karneválokkor számuk meghaladja a nyolc-kilencszáz főt is. Nincs túl közel az esős vidékhez. Elhelyezkedés A város címere pajzs alapú. Ők vannak a legkevesebben a városban. Természetesen a shadoni gyökerekre és a Hétarcúra utal. Az időjárás a meleg évszakokban kellemesen meleg. Nem nézik le a kevertvérű népet. Meglepő módon a nem idevalósiak is általában sokan vannak. A tiszta vérvonalúak nagyrészt az uralkodócsaládból. büszkék a hagyományokra. bár emiatt kiváltságokra nem tesznek szert. A háttérben egy zöldes-barna dombot. illetve egyéb (átutazók. a helyben születettek nem ismerik a havat. Büszkék a származásukra. Időjárás Tagreosz lakosságát három fő csoportra lehet osztani: tisztavérű shadoniak. magukénak vallják őket szintén. Télen az idő hűvös. Shadlek és Viadomo közt félúton. és Domvik szolgáiból állnak. a nemesekből. a Shadon-közeli régió. Domvik szolgái 110-120 fő. a polgárok több mint tizenkétezren vannak. és elég délre van tőle ahhoz. de nem csak az őshazából hozottakra. Lakosság 307 . egyéb kb.

komolyabb kiképzést is kapnak. ezzel is terjesztve a városállam környékén. A városban tiltott a mágiahasználat (lásd Törvények c. mikor nagyobb törvényszegés történt.Közbiztonság A város közbiztonsága kiemelkedő. hogy a fiatalok tanuljanak az idősebbektől. körülbelül 80-100 az újonc-őröké. és a helyiek rendszerető mentalitásának. A városőrség központi épülete az Utazók negyedében található. hanem kistestű. a legvédettebb helyek pedig manacsapdákkal vannak felszerelve. A katonák tapasztalatát a mellény gombjai Városőrök 345. Ezen kívül a városőrség központjában kutyákat is nevelnek és képeznek ki. világoskék ing és mélykék mellény. de tulajdonképpen tőlük függetlenül működik a Nemesi negyed elit őrsége. A városőrség mindig gyorsan reagált. old. A Shadonban honos Aeternam-fajta nem harci kutya. tehát a rendszer működését biztosítja. fegyverzetük szintén különbözik a normál városőrökétől. Mindezek létezése és helye természetesen a legnagyobb titokban van. Kihelyezett őrposztok vannak minden városkapunál. és veterán is. Ezek az őrjáratok úgy vannak összeállítva. Ennek a csoportnak külön központja van. ha mágiahasználó ellen vonul ki. mert az emberi szem elől még el lehet rejtőzni. ezeket különlegesebb esetekben szokták bevetni. hogy itt nem érdemes bűnt elkövetni. Háború esetén a városfal megbízhatóan vastag és erős. és több mint félszázan vannak az idősebb. Ezen kívül egyszerre három. és a kereskedők sem aggódnak a portékák meglovasítása miatt. 308 . Az utóbbi évtizedekben. egyenként 5 fős őrjáratok tesznek köröket a városban. Fehér Gárda 349. a magas rangú tisztek száma. egy komolyabb ostromot is elbírna egy jó darabig. és feladatuk a nemesek kerületének vigyázása. erre külön odafigyelnek. nyomkövető kutya. old. 100 körül mozog a már bejáratott. A polgárok nyugodt szívvel járják az utcákat sötétedés után is. A városőrséghez tartozik még névleg. veterán városőrök. A városőrségnek csupán hat kiképzett kutyája van. okos. a Fehér Gárda. de a kutyák orra elől nem nagyon. és mindegyik városnegyed határánál. szinte sosem a helyiek követték el. és szinte kivétel nélkül hamar felülkerekedett a problémákon. Ez az őrség 50-55 főből áll. hogy mindig legyen benne újonc. Egyes helyeken mágiaérzékelők vannak (lásd lent). Mindez két dolognak köszönhető: az erőskezű városőrségnek. A városőrség. A veteránok mélykék köpenyt is viselnek. Tagreosz továbbá rendelkezik katapultokkal és ballisztákkal. hanem átutazók. és másfajta. ugyanis a tapasztalatok szerint ott kerekedik a legtöbb csetepaté. kik már több évtizede vannak a szakmában. melyet Tagreosz címere díszít. Városőrség A városőrség körülbelül háromszáz embert számlál. mozgékony. de ezek békeidőben nincsenek kiállítva a falakra. rutinosabb őrök száma. ami a működési kerületükben található. mindig kap támogatást Domvik-papok vagy -lovagok képében. Felépítése: 20 fő a vezetőség. Nem utolsósorban a közbiztonság a shadoni Titkos Inkvizíció kihelyezettségének is köszönhető. A törvényszegők eseteiből gyakran példát statuálnak. résznél). Ruhájuk. Városőrség felszerelése: világosbarna alsóruházat. Ez a néhány ember elsősorban az egyházat és a városőrséget ellenőrzi. Sokszor segítettek már tolvajok megtalálásában.

például ellenséges mágiahasználók ellen a városőrséget megfelelő erőkkel támogatják az egyház tagjai. fehér ing. az alábbi helyeken elrejtve: • egy az Astercus-palotában (Nemesek kerülete) • egy a Piac-sétány közepén (Polgárok kerülete) • egy a Piactéren (Utazók kerülete) • kettő az Utazók Kerületében: egyik a Kócos Királyfi fogadó mellett. a legügyesebbnek másfél évig sikerült. csak tiszteletbeli szimbólumok. mert a hitetlen mágiahasználókat a legnagyobb szigorral büntetik. Ezekre igencsak figyelnek a városőrök. Tagreosz városában tiltott a mágiahasználat. és a törvények rendkívül szigorúak. ahol nincs jelen aktív alvilág. Több kisebb klán próbálta megvetni a lábát. a másik a Szent Arához címzett taverna mellett (tehát ezek a fogadók a hatáskörzetébe tartoznak) • egy a Nemesek kerületének bejáratánál • egy a Krónikásban (Hit kerülete) • egy-egy mind a négy városkapunál Mágiavédelem 309 Shanaya 342. de egyesek kiváló számszeríjászok. . old. Kötelező alapfelszerelésük a tőr. akik a városi tanácstól engedélyt kaptak. Náluk nincsenek tiszteletbeli jelölések a tapasztaltságra utalva. old. Hadrend formációk 358. A városőrség és a város vezetői mindig is nagyon figyeltek erre. jobb oldalukon hosszúkard. csupán egyetlen megfigyelőjük van a városban. Ezek nem rangjelzések. Nincs tolvajklán. A Fehér Gárda öltözete: világos színű. old. Ezek a rúnák 50 lábnyi körzetben érzékelik. A rézgombok arra utalnak. Van egy másfél tucat tagú. illetve azoknak. hogy a katona még újonc. a Szürkecsuklyások testvérisége. A második szem jele 357. A város katonái az egykori hazájukban alkalmazott harci formációkhoz hasonló készségeket sajátítanak el a kiképzésük során. Egyes helyen mágiaérzékelő rúnák vannak elrejtve a városban. Ilyen tekintetben a város nem ismer kegyelmet. és ezeket – ha a szükség úgy hozza – a mindennapokban is előszeretettel alkalmazzák. fekete mellény.szimbolizálják. A városban 11 ilyen rúna van. ha a manaháló változik körülöttük. bal oldalukon rövid-. ennek kiegészítője hosszúkard vagy könnyű számszeríj. nincs fejvadászklán. Különleges esetekben. Alvilág Mint később majd a törvényekből kiderül. akik legalább két évtizede tagjai a városőrségnek. Yneven azon kevés városok közé tartozik Tagreosz. Az ezüstgombokat hat évi szolgálattal lehet kiérdemelni. megalkuvást nem tűrő polgároknak szintúgy. ki rettegésben tartaná a várost. ilyen esetekre kiképzett Domvik lovagokból és papokból álló csoportjuk. gyakran fehér alsóruházat. aki rendkívül jól játssza szerepét: A Kócos Királyfi fogadósnője. A veterán városőrök már mágiaismereti kiképzést is kaptak. mert passzívak. A város törvényei szerint csak Domvik szolgáinak van joguk mágiát alkalmazni. Köszönhető ez a város alapelveihez ragaszkodó. Egyetlen közösség képviselteti csak magát évek óta – természetesen titokban –. De végül mindet kiirtották gyökerestül. Mindannyian kétkezes vívók. mint a várost vezető nemeseknek és az erőskezű városőrségnek. Az aranygombokat a veteránok viselik. kik a polgároktól és a kereskedőktől védelmi adót szednének stb. Az is csak azért.

A vékony ing örök sláger a férfiaknál. hogy saját vallásukat gyakorolják. Divatban követik ugyan a shadoni mintát. bár túlzásba nem esnek. bőrkikészítőkkel és szabókkal büszkélkedhet. 310 . Ezekből az öltözködési stílusokból messze kilógnak Domvik szolgái. nem viselnek tarkabarka ruházatot. Tagreosz alkalmazkodó magatartásának egyik fontos példája a vallási nyitottság. terjesztése még komolyabb következményeket von maga után. A városállam a környék kisebbfajta monopóliumát tartja fenn a fémkereskedésben. kinek díszesebb. ugyanis szerencsés az elhelyezkedése: két. A Ranagol-hitet és egyéb. őket messziről meg lehet ismerni egyéni ruhájukról. A városállam elismeri és elfogadja a többi vallások többségét. Domvik felavatott papjai pedig általában kék csuhát és köpenyt viselnek. és egy frissen felfedezett vas.Öltözködés Az időjárásból következően az emberek lenge ruhákat hordanak. vörös övvel kiegészítve. míg nem nyíltan teszik ezt. és míg nem ütközik gyökeresen Domvik tanításaival. Nincs gond így a gabonafélékkel. Kereskedelem A városon kívüli falvak megtermelik a mindennapi élethez szükséges dolgokat. csak rétegesebben öltözködnek. évszázadok óta működő aranybányája. hanem a helyi lakosság teljes egészében a Hétarcú híve. húsfélékkel és zöldségekkel. A városnak ezért kiváló fémmegmunkálás alakult ki. kinek selyemből. mint hit. a város jó cipészekkel. borok és ételkülönlegességek vannak importlistán. nem beszerezhető főszerek. komoly luxuscikkeknek számítanak. fenntartják a polgár vallásosságát a Hétarcú felé. a fiatalok kedvelik a színes. általuk gonosznak és sötétnek nevezett vallásokat tiltják. A polgárok körében Domvik vallása inkább hagyomány. az alapvető élelmiszert és nyersanyagokat. áruk az aranyéval vetekszik. hogy itt kovácsoltassa meg magának eszközeit. nők körében az átlagosnál rövidebb szoknya (értsd: térd alá érő) is megengedett. Ezek megmunkálása már szintén helyben történik. de a különlegesebb selymek. ha valaki fekete nadrághoz vörös mellényt vagy inget vesz fel. Posztó és még sok egyszerűbb ruhaanyag is készül helyben. főleg a nemesség. és gyakorlóit nyilvános máglyahalálra ítélik. és a Domvik-egyház erős jelenlétének a városban. Az idősebbek a konzervatív barna. Domvik szolgái és a nemesek azonban nem engedik kicsúszni a dolgot a kezükből.és rézlelő helye van. kinek egyszerűbb ruhaanyagból. különösen az utóbbi évtizedekben. és megengedi az átutazóknak. feltűnőbb viseletet. Félre nem értendő. az már igen feltűnőnek számít. Sok kereskedő a szomszédos városállamokból idejár. Fiatalemberek között dívik a térdnadrág viselete. Vallás Tagreosz államvallása a Domvik-hit. és gyakorta hosszúbottal mászkálnak. Ez nem csak hivatalosan van így. A (Benignusrendi) szerzetesek földbarna csuhát viselnek. kinek egyszerűbb. Az idegen vallások nyilvános gyakorlása tiltott és büntetett. bár általában egy-másfél éves késéssel. Ez egyaránt köszönhető a népesség erős ragaszkodásának az anyaországhoz. bőrök behozott. még télen sem vesznek bundát. Élelmiszerből a helyben nem termő gyümölcsök. szürke és fekete színekből válogatnak. A csuhán kívül nyíltan viselik a hosszú aranyláncon lógó szent Domvik-jelképet. sújtásokkal.

és bélyeget süssenek a vállára. tiltott kereskedelemért a bűnös úgy legyen büntetve. kéregetés. kevésbé konzervatív. • Tilos a koldulás. az áldozat(ok)tól függ a kínzás mértéke. akkor veszítse el fél karját. ám egyes dolgokban engedékenyebb. de nem nyilvánosan gyakorolható a nem-helyiek számára. veszítse el mindkét mutatóujját. súlyosabb esetben szeme világát is. veszítse el mindkét karját. 311 Törvények . második alkalommal huszonöt botütést. Aki szerencsejátékban bizonyítottan csalást követ el. helyi törvények: • Csendrendelet: a Vörös Hold órájától kezdve Napkeltéig csendnek kell honolnia. kivéve a háborús és vallási bűnösök szolgasága. mint a közönséges tolvajok. Követi a „szemet szemért. fogat fogért” felfogás erősített változatát. Ha nagyobb értéket tulajdonított el. • Idegen vallás terjesztésének következménye három nap kaloda nyilvánosan. tiltott szervezkedéséért. Tharr. majd börtön. Az alapvető vallással kapcsolatos törvények: • Domvik gyalázása huszonöt botütést. • A kéthetente tartandó nagymiséken kötelező a részvétel minden Domvik-hívő számára. Itt viszont nem részesülnek védelemben és jogokban a nincstelenek. részesüljön a bűnösre kirótt büntetés felében. • Lebukott kémek sorsa nyilvános akasztás. Ha nagymértékben csal. • Tilos a cirkuszok és szerencsejátékok üzemeltetése. utcán élés a városban. • Domvik tanaival nem gyökeresen ellentétes vallás szabadon. kivéve az Utazók Kerületében.A város alapvető törvénykezési felfogása Shadon mintáját követi. kivéve az Utazók Kerületében. bűnös maga is. Az alapvető. • Indok nélküli rágalmazásért huszonöt botütés jár. • Haszonért való paráználkodás és férjét megcsaló asszony jussa: bélyeget süssenek a nő vállára. • Csempészetért. a kihágásokat huszonöt botütéssel büntetik. • Gyilkosság következménye kínhalál. Az alapvető bűnökkel kapcsolatos törvények: • Rabszolgaság tiltott. • Erőszaktételért veszítse el a személy a férfiasságát. harmadik alkalommal fogdát von maga után. tagadása három nap fogdát érdemel. • Idegen vallás nyilvános gyakorlása első alkalommal figyelmeztetést. • Ranagolita. tolvajként legyen büntetve. ám ebben is sokat módosult. • Ki bűnöst rejteget. és egyéb sötét vallások gyakorlása máglyahalált érdemel. • Konspirációért. • Ha egy tolvaj kisebb értéket lopott (egy ló értékénél kevesebbet). összeesküvésért a bűnös veszítse el mindkét fülét.

kereskedők • Városon kívül élő földművesek • Nincstelenek A társadalom összes rétege megbecsült (kivéve a Nincstelenek. hogy az átutazók ne tudjanak ezekről. A kihágást nyilvános botozással büntetik. törvényileg egyik sem emelkedik a másik fölé. legalább kétszeres. helyi törvényeket. A városkapuknál található kőtáblás szövegek tartalma: „Elrendeltetett. az inkvizíció • A nemesi családok. amíg nem nyilvánosan teszik ezt. A sötét mágiák gyakorlói máglyahalállal sújtatnak. és csak az Utazók kerületében találhatóak). Mivel a városnak van néhány egyedi törvénye. mégis jogilag csak kevesen emelkednek ki az átlag emberek közül.” Társadalom A társadalom alapvetően kétfelé bomlik a városban: a helyiekre és a nem-helyiekre. Az egyenlőség elve alapján a másfajúakat sem vetik meg. (Ebben csak a hercegi család és a papság jelent kivételt. büntetése legyen teljes körű. Tagreosz városa megengedi az átutazóknak. egyedi. ami alapján felépül a társadalom. sötét bálványok imádása azonnali megtorlást von maga után. illetve a Krónikásban. a város törvényei szerint nincs fajgyűlölet. melyre közös nyelven felvéstek egy szöveget. megelőzendő azt. az egyház szerzetesei • Polgárok. • Ha egy nemesen született követ el bűnt. katonák. A tagreoszi társadalom így áll össze tökéletesen. hogy saját isteneiket imádják. ámbár a konzervatívabb szemléletet nem hagyták el a shadoni-kevert vérűek. kit rajtakapnak. mindegyik rétegnek szüksége van a többire. • A Nemesek Kerületében fegyvert viselni csak nemesen születetteknek szabad. ami nem jellemző más városállamokra. Kivétel ez alól a kerület őrsége. Kit rajtakapnak. Így teljesen jogosan büntethetik őket is. ők nagyon kevesen vannak.• Tilalmas a hitetlen mágiaformák gyakorlása.) Az alapfelfogás szerint van ugyan kasztrendszer. A (helyi) társadalom rétegei sorrendben lefele haladva: • Az uralkodó hercegi család. az egyház papjai • A városőrök. Azért van erre szükség. nyilvánosan levágatik egy kézfeje. Bővebb ismeretek a törvényekről megtudhatóak a városőrségtől. hogy a Vörös Hold órájától Napkeltéig csend honoljon a városban. mert a nem-helyiek is igen nagy létszámban vannak jelen általában. ezért – a tapasztalatokból okulva – a városőrség minden városkapuhoz kiállíttatott egy kőtáblát. ha elkövetnek valamilyen bűnt. más vallások terjesztése. amely összefoglalja a legfontosabb. Domvik gyalázása. példát statuáló. Az egyéb törvények megfelelnek a Domvik-adta természetes erkölcs értékrendjének. A nemességet érintő / védő törvények: • A nemesség vagy Domvik szolgái ellen elkövetett vétek büntetése súlyosbított. Sötét mágiák gyakorlói máglyahalállal sújtatnak. Ha egy elf megszáll itt egy 312 . nyilvánosan veszítse el egy kézfejét. Tilalmas a hitetlen mágiaformák gyakorlása.

Bár ez az ének minden nap megismétlődik. munkakezdő indulójának kürtszavát. Nagyságrendileg havi rendszerességgel bálokat is szoktak tartani. mégis mindennapos dolgot: a Jóság forrásának órájában tartott misét. Az éjszaka az egyetlen része a napnak. hogy hallják. az álmos pékek ásítását. nyitni készülő kereskedők halk zsivaját. A polgárok számára néhány (szolidabb) utcai karnevál is akad. mindenféle (törvényes!) különlegességeket ajánlva fel nekik. melyekkel a JK-k találkozhatnak a városban. itt három fogadó is van. a vevők alkudozása. A nemesség is szereti szórakozással múlatni az időt: gyakoriak a vadászatok a városállam egyetlen erdőségében és a meghívásos teaestek. Pletykák. él és virágzik. vagy akár a főszál megoldásában segíthetnek. ám a papság ezt már nem nézi jó szemmel. Napkeltekor már hallani a mosónőket munka közben. de estére betelik a kikapcsolódni vágyó polgárok zsivajával. Az Utazók kerülete a legnyüzsgőbb az összes közül. A kerület egyetlen kocsmája. és csendet hoz egészen az új napkeltéig. Hasonló fogadtatásra. mégis sokkal kötetlenebb és nyitottabb. hogy ők fordultak meg itt legtöbbet. ez talán annak tudható be. Közélet A városban sok szóbeszéd és legenda jár a köznép nyelvén. Új hagyományokat teremtettek. egész nap ezt az időszakot várva. Évente több vallási ünnepet is ülnek a helyiek. mint Shadonban. Miután az ebédjét elfogyasztotta. hallani a városőrök friss. csak átköltöznek a fogadókba és lakóházakba.fogadóban. kap kiszolgálást. Ez az ünnep ugyan vallási ünnepnek számít. megnézni egy helyi látványosságnak számító. Egészen elfogadottak viszont a félelfek. mégis sokan újra és újra elmennek csak amiatt. Más fajú népekkel még nem találkoztak. ilyen például a Teremtés és Születés ünnepe. mellyel a város alapítását ünneplik minden ötödik évben. Piac nincsen. vidáman dúdolni a tó közelében. sőt megbecsültek. napközben még félerővel dolgozik csak. Chaunter testvér ad elő. és már megszokták őket. Egyes helyek csak ilyenkor élnek igazán. melyek egyes mellékszálak. és az azt követő éneket. többet. vagy félrevezető pletyka. legenda is. amikor az egész városra csend borul. Íme egy jó pár ezek közül. Éjközép előtt két órával érvénybe lép a Csendrendelet törvénye. a polgárok és nemesek együtt ülik meg és töltik el ezt az alkalmat. mint a többi szakrális ünnep. de minden bizonnyal megtoldva felárral és néhány kinéző pillantással. ahogy az a különös. átadva magukat az önfeledt szórakozásnak. megfoghatatlanul tehetséges hang megtölti az egész katedrálist. Vannak köztük elrejtett információk is. ez a város fémmegmunkálási és kovács-múltjának köszönhető. legendák. szóbeszédek 313 . a kofák kiáltozása. Napközben még inkább él a város: a Piac-sétányon állandó a nyüzsgés. sőt rosszabbra számíthat egy udvari ork is. ugyanis törpékkel hozatták be ezt a művességet magasabb szinten. A törpék szintén elfogadottak. Estére az utcák elcsendesednek. ami csak ivó jelleggel működik. de utcai árusok sokasága várja az átutazókat. de van sok független. és Domvik tiszteletére rendezik. a zsivajok nem tűnnek el. a pakolászó. évente két-három alkalommal. az ellene elkövetett apró bűnök felett még az amúgy oly szigorú és igazságos városőrség is szemet hunyna. sok polgár és átutazó átvonul a Domvik-katedrálisba. amikben napközben is van élet. A város él. melyet egy szerzetes.

• pletyka: Nem is létezik Alsóváros. megkeresik. mert lesz aki újított ekével indul. valami Rogan (ejtsd: Rogen). és addig zárva lesz a városkapu. és nem mindegy a terület alapja sem. de a Hétarcú nem méri majd szűkmarkúan a büntetést gyilkosára. hogy a városőrség mindenkit le fog tartóztatni. • Abysstól (shadoni) és Domvik-papoktól tudható: Van Alsóváros. • Ábrahámhoz címzett fogadóban tudható meg: Szántóversenyt rendeznek a város melletti tanyán. A Szántóversenyről • Paprik ivójában tudható meg: Szántóversenyt rendeznek a városon kívül. hogy ezzel is idecsábítsák az utazókat. de a gyilkos biztosan nem helyi volt. • A Krónikásból tudható: tényleg volt itt régen város. míg a gyilkos nem bűnhődik. • pletyka: Voltak kalandozók. de eltűnt a felszínről. a tekercsek szerint mire ideért az új expedíció. • pletyka: Domvik egy papjára sújtott le a végzet. ő igazi lovag. de nem könnyű ám megnyerni. A bárdversenyről • pletyka: Biztos akkora balhé lesz belőle. Shadonban tanult. Se nomádok. • pletyka: Északról érkezett egy gladiátor. • Shanayatól tudható: Van Alsóváros. mindenki megmondhassa. • pletyka: Az évszázad legnagyobb bulija. • Zécétől tudható: Zécé fog nyerni. aki részt vesz benne. 314 . A legenda szerint létezik Tagreosz alatt egy másik város. de állítólag igazi bárdhoz méltó lészen. csak azért találták ki. Az Alsóvárosról • legenda: a lakosság minden egyes embere már gyerekkora óta ismeri. • Másoktól tudható: Zécé nem fog nyerni. az ünnepség második reggelén. ő ismer is egy lejáratot oda. nagyon jó pénzért. a város már nem volt jelen. de senki nem tudja hová. akik úgy gondolták. biztosan ő fog nyerni.A gyilkosságról • pletyka: Valami fontos embert. • pletyka: Senki nem tudja ki lehetett az áldozat. ezért nagyon nehéz lesz. • pletyka: Senki nem tudja mik lesznek a próbák. azóta nem látták őket. • pletyka: Titok a főnyeremény. ők ismernek egy lejáratot oda. el is mentek. senki se tudja hogyan. nemest öltek meg az éjszaka. állítólag legyőzhetetlen. A harci tornáról • pletyka: Artis Am Navarro (helyi nemesi család egy fiatal sarja) fog nyerni. és Shanaya nem veri a fogához a garast etéren. de egyikük sem hiszi.

szerzetesi életet él. • pletyka a Kócos Királyfi fogadósnőjéről. • pletyka a Taverna a Szent Arához fogadósáról: névtelen szerzetesnek álcázza magát. miszerint szó sem volt könnycseppről. és egy könnycsepp hullott alá az égből. • pletyka: A bál utáni napon a nemesség megajándékozza a köznépet. aki számít. • A Krónikásból tudható: tényleg leomlott a város melletti hegy. hogy Domvik ezt végignézvén megsajnálta népét. fogadósokról • pletyka Paprikról: valaha tolvaj volt. • pletyka a Taverna a Szent Arához fogadósáról: névtelen. A nemesség azóta tiszta és bűntelen. nem említi a legenda). mely épp a városban esett le. és tényleg ezért van ott egy hegyorom. A gyógyforrásról • legenda: A múltbeli nagy háború során akkora veszteségek érték Tagreoszt. • legenda: Létezik egy másik verzió is. Sok városőr szívesen múlatja az ő kocsmájában az időt. hogy a városőrség mikor elégeli meg a kihágásait. de az biztos. amit a köznép bátrabb pletykásai suttognak. hogy a kocsma már nem sokáig fog megmaradni. s rázúdult a városra. Ezt a verziót Domvik szolgái terjesztik szorgalmasan. Azóta csak egy hegyorom van a város mellett. A Hétarcú rendháza nem veszi fel. valójában az Inkvizíciónak kémkedik. 315 . a gyógyforrás egy régen volt lávatengernek köszönhető. neki jobban tetsző várost építettek fel. nem hegy. egy múltban elkövetett bűnéért vezekel. és záratja be. De a tagreosziak túléltek. Ennek helyén azonnal gyógyforrás fakadt. Shanayaról: állítólag csak az ő bája miatt nem zárják be a fogadót.A nemesi bálról • pletyka: Minden nemes ott lesz. és meglepetés-események. • pletyka: A bálon lesznek meglepetés-vendégek. s Domvik kegyelmességéből egy új. és dühétől megremegett a város melletti hegy. • pletyka a Kócos Királyfiról: idő kérdése. de ma már kevés becsületesebb ember él nála Tagreoszban. ezzel is bizonyítva az Egyetlen kegyelmességét és figyelmét a város felé. • pletyka az Ábrahámhoz címzett fogadóról: senki sem tudja ki Ábrahám. pedig próbálkozik bekerülni folyamatosan. A fogadókról. A hegyomlásról • legenda: A múltban egyszer Domvik megharagudott Tagreosz vezető nemességére (hogy mi miatt. betemetvén és elpusztítván azt.

A városfalon kívüli területek A város körül öt jelentősebb falu található. A városban több őrzött magtár is létesült az idők folyamán. a savanyú. A városállamnak egyetlen folyója van. Ebből csak a másfél évtized igaz.) A hegy nagyrészt mészkőből áll. ahová ostromidőre hetekre való készletet halmoznak fel az előrelátó helyiek. A keserű. (Ez omlott le néhány száz éve a városra. Ez a töcs. Ennek egy holt ága a városba is utalt talált. hogy a városban kialakult szokások szerint nem csupán négy. • A Fehér Gárdáról pletyka: a köznép úgy tudja. ahol néhány félelf erdész. A városállamnak van egy hatalmas erdeje is. ennek szélén van egy kis tanyácska. de nem savanyú. ízlelgette újra és újra.” Azóta töcsnek nevezték el azt a gyümölcsöt is. A városállam egész területének mérete kb.és rézérc lelőhelyet. A folyó mentén három vízimalomban őrlik a gabonát. de nem édes. északkeletről jön. és délnyugat felé tart. melyeket a törpe mérnökök építettek és tartanak fenn. 316 . melynek teteje furcsán le van csapva.Egyéb pletykák. melyben évszázadok óta két aranybánya működik. a falu fiataljai pedig sétákkal. emellett falvanként tucatnyi konda és nyáj rója a távolabbi dombok legelőit. végül csak annyit mondott: „Ez… ez… olyan töcs. Ő percekig hallgatott. Gyakran ezzel a szóval illetik az új. és a Polgárok kerületében egy tavacskába torkollik. Ők látják el a várost a húsélelem nagy részével. hanem öt alap ízt ismernek.: • északra 30 mérföld a határ a várostól számítva • keletre szintén 30 • nyugatra 12 • délre 40 mérföld. amit nem tudtak a másik négyhez hasonlítani. Mivel a feltételek adottak. finom. s a neveltetés másfél évtizedig tart. Csupán 30 mérfölddel arrébb van egy másik hegy. A hegy másik oldalán az utóbbi évtizedekben fedeztek fel egy vas. A kedvező időjárásnak köszönhetően évente kétszer aratnak. fanyar. Kellemes íz. kíváncsian várta a reakcióját. Egyszóval töcs. és az ízét is. hosszan ízlelgette. legendák • A töcs legendája: Először is tudni kell. komoly mezőgazdasági termelés folyik ezekben a falvakban. az édes és a sós mellett egy újfajta íznek is nevet adtak. erdőjáró él. Ennek működtetésében egy odatelepített törpe kolónia segédkezik. de meglepően jó dolgokat is. A város mellett – gyakorlatilag a közvetlen szomszédságában – egy hegyorom magaslik. aki távoli földről hozott egy újfajta gyümölcsöt (egy dinnyefélét). Ennek legendája: állítólag. Az uralkodó megkóstolta. A város nemessége gyakran múlatja itt az idejét vadászattal. mindenki hosszasan. több száz évvel ezelőtt az akkori uralkodó elé állt egy kereskedő. hogy a Fehér Gárda minden tagját Shadonban képezték ki. gabonafélékkel és zöldségekkel. melyek népessége egyenként 4-600 fő. A városfalon kívül van egy dögkút.

és egészen éjközépig zsúfolt. bár nem sokkal nagyobb. Szerelmesek Tava. Tagreosz polgárai. a kerületi kapuknál 2-3 városőr mindig tartózkodik. „közemberek” lakják. hatalmas kezével gyorsan lebukott. Tűzoltóság. Piac-sétány. (Ezek a későbbiekben kerülnek részletezésre. A fogadó egy átlagos napja: nappal pang az ürességtől. pontosan a négy világtáj felé néznek. Nem volt túlzottan tehetséges a zsebmetszésben. akik régebben nem. A tulajdonos: „Paprik. Tán ők is csak hírből. old. Ahhoz viszont tökéletesen megfelelő. Belső területek Általánosságban A helyi lakosság területe. estefelé. a belsők 3-4 lábig lettek építve. Fontosabb helyek a kerületben: Paprik Ivója. old. Ez a legzsúfoltabb kerület. mint a többi három. Szállási lehetőség nincs. az Utazók és a Hit Kerületére. . nagyon nagy. Nincsen (már) rá szükség. és csak Napközép órájában nyit ki. akik nagyon régóta törzsvendégek. de az nagyon nagy. a helyiek már csak elvből sem tennének kárt semmiben. Paprik ivója (alaprajz) 355. A törzsvendégek a munkától napközben megfáradt helyi lakosság. sokkal békésebb a közösség. kézművesek. Idősebb. az utcán folyamatos a gyerekzsivaj. ötven fele járó. de a fogadós úgy döntött.A város négy negyedre osztották: a Polgárok. akik itt vezetik le a feszültséget. Alkata alapján kovács. Éjközép után két órával a fogadó bezár. mivel ezekből robbant ki a legtöbb ellenségeskedés és verekedés. Szinte kizárólag csak emeletes társasházak vannak. és szerencséjére még segítőt is talált. Ezt a hozzáállást a fogadós nem csak a vendégbarát viselkedésével és becsületességével érdemelte ki. 8-10 őr). Négy városkapu van. Paprik ivója Tényleg csak ivó része van. vagy harcos is lehetett volna belőle. szívesebben járnak ide azok is. A kocsmának nincs kidobója. a tolvaj”. hogy jó útra tér. A külső városfalak 4-5 lábnyi magasak. sőt semmilyen más funkciót nem lát el a helyiség a kocsmázáson kívül. Polgárok kerülete 317 Tagreosz térképe 353. A visszavonult és megtért tolvajból becsületes fogadós lett. a Nemesek. így két évtizeddel ezelőtt fogadót nyitott ebben a városban. Megfogadta. A Polgárok kerülete a legnagyobb méretű. a városkapuk a Vörös Hold órájától a Kék Hold órájáig zárva vannak. de fiatalon rossz társaságba kerülve a tolvaj szakmával ismerkedett meg. (Szándékosan így építették meg a várost. hanem kiosztott pofonjaival is. A kerületkapuk mindig nyitva vannak. ahol normál esetben negyven-ötven embernek biztosítanak asztalt és ülőhelyet. és a közlekedő polgárok hada. téglalap alapú terem. ritkább esetben 4-5 család él. hogy betiltja. Egy házban általában 2-3. nem tagreoszi születésű férfiú. melyek közel egyforma területűek. Az ivóban a szerencsejáték évekkel ezelőtt még előfordult. itt szórakoznak. a Félhomály órájában megtelik. Paprikot mindenki tiszteli. melyeket már csak azok ismernek.) Minden városkapu megerősített őrséggel rendelkezik (kb. két ujja bánta. Amióta betiltotta. Arc-szentélyek.) A kerületeket kisebb kerületfalak határolják el egymástól. helyi kereskedők. de teltház esetén százötven-kétszáz ember is befér (nem ülve persze).

és bár elfordul. kb. 318 . egy kupa háromfürtös predoci 1 ezüst. mindkét oldalon sűrűn telítve árusokkal. A sétány az Utazók kerületét és a Polgárok Kerületét köti össze. ami ezen a kereskedelmi régióban elérhető és törvényes. mivel ez a legzsúfoltabb. és elvezet egészen a Polgárok Kerületében a Kézművesek terére. A tavacska a város melletti folyó városba vezető holtágának a végállomása. széles vállú. A hatalmas fakupákkal viszont 10 lábról eltalálja röptében a dobótőrt is. (Ennél drágább ital nincs is. így saját tűzoltósággal is rendelkezik. Paprik: 2. pékek. gyakori találkahelye a fiatal szerelmeseknek. A tűzoltóságot mindössze néhány vizes szekér. szeme szürkés. nem akadhat be és szorulhat meg a tömeg. 50 láb átmérőjű kör (persze nem szabályos). Az utca három szekér széles. Ezek az emberek viszont egész-állásban dolgoznak. Ide azok járnak. Lócsiszárok. predoci bor (3 fürtösig). amire figyelniük kell. A tűzoltóság épülete a polgárok kerületébe került. Ha mégis bajkeverő átutazó kerül a kocsmájába.) Szerelmesek tava A polgárok kerületében az egyetlen nem túl zsúfolt hely az a park. nem túl erős.) Kínálat: házi sör. Szinte mindent lehet kapni. Példák: egy kupa házi sör 1 réz. a városi tanácstól kapnak érte fizetést. de nem volt szükség rá évek óta. Haja rövidre nyírt. (Gyenge harcos. tagreoszi kevert (helyi specialitás. ez elég elrettentő. Tűzoltóság A város meglehetősen előrelátó és civilizált. A városőrök emelt létszámmal vannak jelen. déli férfi. fegyverkovács. és itt történt leggyakrabban tűzeset. ahova csak gyalog szabad bemenni. padokkal. Lovon csak a helyi nemesek közlekedhetnek itt. Egy igazi harcossal szemben nincs esélye. vegyeskereskedő. A leggyakoribb dolog. törpe sör. Ennek bevezetését a régebben gyakran előforduló kisebb tűzesetek indokolták. Tulajdonképpen ez a sétány a város nagypiaca. tsz kocsmáros”. a haladásnak folyamatosnak kell lennie. mint egy tucat ember alkotja. patkolókovács. egy kupa bor 1 réz. és kofák százai találhatók meg itt. Neve nem véletlen. barna. szíjas izomzatú. a polgárok számára is könnyen megfizethető. helyi bor. a piacról indul ki. nem könnyű kihozni a sodrából. tsz tolvaj / „10. A tó maga nem nagy. A park körülötte szintén nem nagy. Az összes árus és kézműves képviselteti magát valamilyen szinten. hatalmas tenyere elrettentő általában. A kocsmában ő tartja fenn a rendet. így kis sétányok vannak. ők elsősorban nem ezért vannak jelen. főleg az átutazók nagyobb tömegű érkezésekor. zsivajból. akik ki kívánnak szakadni a pörgésből. Piac-sétány A nevét onnan kapta. kevert ital). A sétány egyik fele az Utazók Kerületből. ahol a szerelmesek tava van. hogy ne alakuljon ki tumultus az utcán. de hatalmas ereje van. törpe pálinka (ezek az idetelepült törpe bányászkolóniának köszönhetőek). Igen békés természetű.Kinézete: két lábnál is magasabb. és valamivel több. A fogadó árairól: olcsó. édes. hogy ez egy széles sétáló utca. de a liget elég sűrű. pár ló. Ritka a lopás. aszisz rum.

hanem az ajtók kilincsei tömör ezüstből vannak. hogy bármikor. könyvtárszoba.) Az Astercus-palota Az uralkodócsalád palotája. Ezen kívül dolgozószoba. Saját lakosztálya van az uralkodó párnak. leginkább egy nagy istállóhoz hasonlítható. shadoni tiszta vérvonalat megőrző nemesi családé. mint a többi nemesi birtok. de ez nem abban nyilvánul meg. Hat ló van még a szekerek mellett. a városi tanácspalota. tulajdonképpen csak három olyan épület van. Domvik három különböző arcának szentelve. az uralkodó szándékosan így osztotta ki őket. a hercegné szüleinek. A Gyógyító és a Jóság Forrása. hogy óriási a fényűzés. Az uralkodócsalád. 319 Nemesek kerülete . vendéglakosztályok és szobák. Az uralkodócsalád csupán nyolc fő (a herceg. nem északi. A birtok maga a legnagyobb. tárgyaló terem az uralkodónak. a legnagyobb az uralkodócsaládé a többi hét pedig egy-egy. ebből egy. hanem „elszórva” a kerületben. A birtokok pontosan ugyanakkora alapterületűek. de a hívők gyakran átvonulnak Napközép órája után a Hit kerületének hatalmas Domvik-katedrálisában tartandó misére. de – kivéve. Tehát a fényűzés óriási. de shadoni jellegű. Az egész birtokra jellemző. A nemesi birtokok Tagreosz nemesi negyedében összesen nyolc birtok van. A birtokon van egy külön személyzeti szállásnak szolgáló épület. akinek szobra van ebben a kerületben: A Tanító. és a hercegné szülei). mégis valamiféle rend szerint. A szobrok nem egymás mellett vannak. mint áthatolhatatlan. gyorsan be lehessen fogni őket a szekér elé. mint bármelyik másiké. egy hatalmas lovarda. és még két raktárnak szolgáló épület a palotán kívül. (Tagreoszban minden Domvik-Arcnak van egy kis szentélye. ha nemes az illető – csak fegyvertelenül. ebből három a Polgárok kerületében. utcanév és egyéb shadoni nyelvű. négy az Utazók kerületében található. A polgárok a reggeli fohászukat. mindegyik átalakítva. Belépés a kerületbe engedélyezett bárki számára. (Az összes többi kerületben közös nyelvűek ezek a dolgok. hogy például sok kis aranyrojt van a csilláron. mindannyian képzett testőrök. ennek ellenére a palotában körülbelül ötven nemest (!) lehetne elszállásolni. A palotának saját őrsége van. és a hét nemesi család birtokai vannak itt. A kerületben minden kiírás. étkező. de létszámban itt laknak a legkevesebben. hatalmas vizes-tömlőkkel teli. Kovácsolt acél lándzsákból álló kerítése inkább elrettentő. Sok a felesleges pompa is. körülbelül háromszor akkora területű.) A három arc. és a gyerekeknek egyenként. és a Fehér Gárda épülete. táncterem. A kerületben szinte csak nemesi birtokok vannak. mely nem tartozik egyik nemesi birtokhoz sem: A Domvik-templom. kisebb áldozatokat gyakran ezeknél a szentélyeknél végzik el. négy gyerekük. de készen arra. a hercegné. Három szekér van bent. de nem tarkabarka jellegű a dolog. Van viszont három szobor. Arc-szentélyek A polgárok kerületében nincs Domvik-templom.Egy épület az egész. Általánosságban A kerület mérete nem sokkal kisebb.

Nem nyilvános a nép számára. kivéve a Nemesek kerületét. mindenről. de fényűzésben meghaladja a katedrálist. Ilyen például a cirkusz és a szabadtéri színház. az ő adományukból építtetett.és fogadónév közös nyelven van feltüntetve. ahol minden felirat shadoni. A Fehér Gárda tagjainak itt van a szállása. ves Crusedo. A Fehér Gárda épülete Kétszintes épület. az általuk generált problémákat. Tagreosz hatalmas címerét viselő. ves Tartini. sil Gallenis. Piactér Innen indul a Piac-sétány egyik vége. a gazdasági kereskedelemről. old. A Piactéren a nevével ellentétben nem igazán az árusoké a főszerep. saját. de ez nagyobb ünnepekkor. Piactér. Az Utazók negyedében minden utca. testőrei. ami a város közéletével kapcsolatban van. 320 . Itt inkább szórakoztató tevékenység folyik. Arc-Szentélyek tere. az ellátás és a szállásolás is gördülékenyen működhet. Ez volt az oka az Utazók kerületének kialakulásának körülbelül kétszáz éve. kiképzőhelye. (Ez igaz a többi kerületre is. ezt a teret köti össze a Polgárok kerületében található Kézművesek terével. Utazók kerülete ezzel is jelképezve a nemesek közti egyenlőséget.) A kerület fontosabb helyei: Taverna a Szent Arához. kétszintes épület. A Domvik templom Méretében meg sem közelíti. illetve a szerencsejáték. Itt kapnak teret a kikapcsolódásra vágyók. A Piactér a szórakozás és kikapcsolódás övezete. A családok: Bel Astercus (a hercegi család). az egész élete. sil Ort Pesci. Általánosságban Tagreosz városában viszonylag sok az átutazó. és itt teszi tiszteletét Domviknak. A városvezetők az épületet csupán hetente két alkalommal használják: a hét második és negyedik napján. zárt belső udvarral. vagy különleges alkalmakkor ezer-ezerkétszáz főre is emelkedhet. Minden nemesi családnak vannak személyes őrei. az árusok a Piac-sétányon foglalják el helyüket. amik a Város többi részében nem. ves Parva. de az összes nemes bejáratos. A városi tanácspalota Egy dísztelen. A többi napon is nyitva az épület. A Kócos Királyfi. elvileg az uralkodócsalád külön temploma. az állandó nyüzsgés közepette gyakran cserélődik a szórakozók és szórakoztatók forgataga. A kerületben előforduló nagy mértékű fluktuáció megélhetési lehetőséget biztosít jónéhány helyi lakosnak. Ez a város létszámához viszonyítva igen szép szám. ves Navarro. Fogadó Ábrahámhoz. ám tekintélyt parancsoló. a külpolitikáról. de ilyenkor csak a hivatalnokok és írnokok tartózkodnak és dolgoznak itt. Általában ötszáz fő körül mozog a számuk. Bel Aligheri.Fehér Gárda 349. Olyan dolgok is törvényesek itt az Utazók Kerületében. Itt határoznak a törvények felől. A város vezetői (akik tulajdonképpen a nemesekből és az uralkodócsaládból állnak) és azok tanácsadói itt döntenek a város életéről. Így a város hatékonyabban tudja kezelni az átutazók ügyeit.

A fogadóra általánosságban véve semmi világiasság. Háromágyas szoba egy éjszakára: 35 réz. az Élet Teremtője. ebéd. és egy kép egy több évszázaddal ezelőtt élt szentéletű nőről. minden nap két órát zsolozsmázik és fohászkodik. melyen egy lebegő-függő mesterséges szigetecske helyezkedik el. harmadik szinten pedig az egyágyas szobák. Példák: Egyágyas szoba egy éjszakára: 15 réz vacsorával együtt. 321 Taverna a Szent Arához (alaprajz) 355. ha a szoba háromágyas. tarkopasz. és egy közösségi szoba található. a hét egyágyas szobák felett szintén egy-egy Domvik-arc. A falon Domvik szent jelképei foglalnak helyet. Domvik Hét Arca közül négy: A Hit Védelmezője. és tilt a tavernájában. tehát az átutazók véletlenül sem találkoznak örömlányokkal. kurtizánokkal. hogy pont középen van. helyi bor. az egész fogadó teljesen puritán jellegű. Egy kupa bor: 2 réz. Kínálat: reggeli. A tavernába lépve semmi kockacsörgés. A második szintet a háromágyas szobák foglalják el. hogy szerzetesnek készült. (Megjegyzendő: 1. . Itt történik mindenféle kiszolgálás. Ruhája is hasonló Domvik szerzeteseiéhez. A harmadik szinten. old. Az ablakok. egyágyas szoba. és a fogadós szobája. de nem teljesen ugyanolyan. Az Arc-szentélyek tere Az Utazók Kerületének nem a közepén. és neki az ahhoz tartozó szobába kell mennie. a fürdő. A JK-k nem vehetik észre. Aki idejön. A legalsó szinten csak az étkező van. hogy a bűnös örömöket tiltja a város. vacsora. fehér falú.Fontos megemlíteni. teljes csendességre és nyugalomra számíthat. és hét darab háromágyas szobája van (másmilyen nincs). A szobrok a tér közepe felé fordulnak. A falak belül is fehérre vannak meszelve. és sarkaiban egy-egy szobor foglal helyet. Mentalitásáról annyit. háromágyas szoba. semmi zsivaj nem várja az érkezőt. Taverna a Szent Arához Az épület kétemeletes (háromszintes). a legfelső. Ez is szabvány négyzet alapú.) Itt egy kis mesterséges tó van. hogy nő. nyílások kicsik. Ha valaki kivesz egy szobát. A második szinten a három ágyas szobák ajtaja felett egy-egy Domvik-arc képe található. az Eretnekek Ostora és a Fekete Angyal. s végül apja nyomdokaiba lépve fogadós lett. A férfi 50 év körüli. csak a feliratból derül ki. rabszolga-viadalokkal stb. tisztavérű shadoni. A fogadónak hét darab egyágyas. akkor a kép nagyobb. mérete 8x8 láb. de nem sikerült a dolog. estebéd. csak ha utánanéznek várostérképnek a Krónikásban. akkor a Domvik-arc képe kisebb. de Tagreosz városának a mértani közepén található meg ez a tér. Ha a szoba egyágyas. Szinte szerzetesi életet él. kis szakállal az állán.) A fogadó árai: a helyi mértékhez mérve átlagosnak mondható. semmi fényűzés nem jellemző. A fogadós egy fanatikus hívő. ami itt kapható. bódító füvekkel. az ajtó is épp akkorra. 3 vacsorával együtt. vastag. Bal karján rózsafüzért visel. akkor a kapott kulcson egy Domvik-arc lesz. Szándékosan így lett elhelyezve az építészek által 2. hogy egy átlagos ember befér rajta. (Ez az egyetlen alkoholt tartalmazó ital. Minden világi dolgot elutasít. A kinti cégéren egy elmaszatolt emberalak van. egyszerű.

A Kócos Királyfi Kétemeletes (háromszintes) fogadó. a vidámság. A fogadó ajtaja fölé. „Az ajtón belépve a következő kép tárult elém: bal oldalon egy nagy kerek asztalt ültek körbe férfiak. az átutazók és szórakozni vágyók körében a legnépszerűbb taverna. A városi tanács már rég közveszélyesnek ítélte meg az épületet. kőház. aki itt szállna meg: minden itt töltött éjszaka van 42% esély arra.) • kézbirkózó verseny (Ezt is csak ritkán rendezik meg. ha van olyan JK. old. Nyomorultak. A fogadós is közéjük tartozik. aki reggel a Sietség órájára már rendszeresen részegen fetreng. aki általában csak estére rúg be. helyi bor (vizezett). Árak: olcsó kategória. aki önként megszállt volna itt. házi sör (vizezett). de a város törvényei szerint nem bontathatja le.) 322 . Jobbra kocka csörgött két ember kezében. Fogadó Ábrahámhoz Egyszintes (tehát nem emeletes) fogadó. vagy akár sokkal többet is. Gyakori cselekmények a fogadóban: • kártyázás (Aki csalással lebukik. A fogadó specialitásai: • Arra az esetre. a helyi törvények szerint elveszti mindkét mutatóujját. 1 liter (=2 kupa) bor/sör 1 réz. melyen az alábbi közös nyelvű felirat található: „Belépés csak saját felelősségre. de kívül-belül faborítású. • A Fogadóban minden este. a cégér mellé viszont ki kellett rakni egy táblát. a dalolászás. repedésekkel teli. akik már elrontották az életüket. mikor egy kés állt bele egy arasznyira a fejemtől az ajtófélfába…” Tagreosz városában ez a legvilágiasabb. ha a tulajdonos nem egyezik bele. Az ivó részben nincsenek székek és asztalok. az alapzajt megadta a sarokban kornyikáló kobzos. hogy a fogadó rájuk omlik. bár évek óta nem volt vendég. Szállás: 2 réz/éjszaka/fő. házi pálinka. tagreoszi kevert (nem túl erős. Mindezt persze alig hallottam. nagyon rossz állapotban van. A falak vakolata eléggé hiányos. A legkisebb az összes közül. hogy ő maga a tulajdonos –. a Félhomály órája körül az összes jelenlévő törzsvendég előadja az „Ábrahám negyven fia” című dalt. édes. Szóval inkább nem csalnak!) • kockajáték (A kártyázásra kijelentett dolgok itt is élnek. vagy fetreng a padlón. aki egész nap nem tesz semmit. Kínálat: hideg étkezés. old. Belül kellemes hangulat várja az érkezőt.” A törzsvendég-sereg egy körülbelül tucatnyi főből álló idült alkoholista. csak a könyöklőben beszélget egy sör mellett. csak a fal mellett könyöklők. a győztes eddig mindig a kidobó legények közül került ki. Általános a szerencsejáték. ilyenkor a fia veszi át a helyet. miközben egyikük épp kártyát kevert. házi rum. és egymás szavába vágva kiáltoztak. Szállást is kínál a fogadó. de mindig a fogadósnő nyeri.) • késdobáló verseny (Ezt csak ritkán szokták megrendezni. old. feltéve. Az egész épület roskadozó. hogy szereti a szórakozást és kikapcsolódást. kevert ital). Cégére egy fésülködő ficsúr arcképe. A szemem épp megakadt a bájos fogadósnőn – akiről csak később tudtam meg. Shanaya 342.Fogadó Ábrahámhoz (alaprajz) 356. Hatalmas épület. Az a típus jár ide. ő az első. Kócos Királyfi (alaprajz) 356.

viccből. Itt tartózkodó NJK-k: • Shanaya (a fogadósnő) • a Vadrózsák Gyilkosa Általánosságban A neve szinte mindent elárul. ő a vén róka a szakmában. de a Domvikpapok nem nézik jó szemmel a jelenlétét. aszisz rum. majd – hogy befejezze – gyorsan meghívják egy italra. a vakbuzgó hit sugárzik minden itteni épületből. szállás egy éjszakára egy főnek egy ezüst (vacsorával). predoci háromfürtös másfél ezüst kupánként. Negyedpoharanként árulják fél ezüstért. Általánosságban elmondható erről a fogadóról. aki figyelemmel kíséri a vendégeket. Ebben a városnegyedben található fontosabb helyszínek: Domvik szent katedrálisa. Vigyáz arra. helyben titkos recept alapján készülő ital. mert a fogadó kobzosa csapnivaló. 323 Vadrózsák Gyilkosa 343. Zécé nevű kobzos szokott énekelni esténként. predoci bor (négyfürtösig). A fogadó specialitásai: • „A Szent Állat” : a Kócos Királyfi specialitása. vacsora. és utasítja szükség esetén a kidobókat cselekvésre. A fogadósnő megválogatja. a Szent Állat stb. már-már hagyományból – minden vendég meg szokott hallgatni pár percig. például „elveszett” tárgyakhoz. örömlányhoz. • Ha valaki közeli. Még nappal is tele van. ahol a szükség miatt kidobó emberek is dolgoznak: három markos legény. Hit kerülete . Ez az egyetlen fogadó. sör. hogy mindig törvényes maradjon. Az épületek szigorúak. ebéd. sziklaszilárdak. A fogadósnő egy bájos. helyi bor. ámbár kénytelenek elfogadni az átutazók miatt. De a legveszélyesebbek nem ők. akit – szórakozásból. A Gyógyító Könnyének Háza. hogy kivel osztja meg titkait. ami súrolja a törvényesség határát. • A fogadóban egy igen rossz hangú. Két negyedpohárnyi után még a szívósabbak is visszavonulót fújnak… állítólag egy egész pohárnyi ledönt a lábáról egy ökröt is. öreges férfi.illetve szórakozóhelyéül. bizalmi kapcsolatba kerül a fogadósnővel. 30-35 év körüli nő. kétágyas szobák. old. a főtér. mindig átutazók nyernek. estebéd. de estére mindig zsúfolt.) Az összes fogadó közül ez az egyetlen. akkor – Tagreoszban ez az egyetlen lehetőség erre – akár törvénytelen dolgokhoz is hozzájuthat. a Hétarcú rendháza és kolostora. A jó hangulatról a tulajdonos mindig gondoskodik. Kínálat: egyágyas szobák. Példák: vacsora: 10 réz. mégis egyszerűséget hirdetnek. hanem a fogadósnőnek segítő. hatalmasságot és dicsőséget.) • ivóverseny (Hónapok óta a fogadóban megszállt törpe nyeri. tagreoszi kevert. és a temető. hogy folyamatos a mulatság. négyágyas szobák. sok átutazó miatta választja ezt a tavernát szállás. csak a tényleg megbízható és jól fizető vendégekkel teszi ezt meg. A Hétarcúnak szentelték ezt a városnegyedet. A Krónikás. reggeli. elég óvatos. Árak: „jó minőség sosem olcsó” kategória.• dalverseny (Évente 1-2 alkalommal rendezik csak meg.

A Domvik katedrális Hatalmat sugárzó. hogy bár évek óta minden nap ő énekli azt a bizonyos Oltalmazó-zsoltárt. nem engednek belátást. melyben belül egy szintén négyzet alapú. szürke. A kolostorban több száz kisméretű cella van. old. melyet Chaunter testvér ad elő. Ez természetesen azt jelenti. Csak a tömeg az. négyzet alapú épületegyüttest alkotnak. a katedrális előtt. egyaránt találhatóak ott szerzetesek és papok is. és rendkívül szegényes környezetben élnek. A belső udvar közös használatú. pontosabban az azt követő ének. hetente legalább egyszer minden helyi hívő megfordul itt. A rendházban két tucat szoba. Alatta egy pincerendszer van. kövekkel kirakva. minden szerzetes saját cellában lakik. nincsenek szökőkutak. hanem méltóságosan dicsőségessé emeli. Nagy. hatalmas belső udvar van. sokkal puritánabb. szabályos alakú tér. A Hétarcú rendháza és kolostora Hatalmas. Eme fiatal szerzetes olyan különleges. ez szolidabb. Az épületet rengeteg beugró. nincsenek padok. Domvik-adta hanggal rendelkezik. Hatalmas bronzharangja naponta háromszor kondul meg: Napkeltekor. A kolostorban a szerzetesek kaptak helyet. A rendház Domvik magasabb rangú szolgáié. gigászi épület. Itt tartózkodó NJK: • Abyss. Életmódjuk különbözősége ellenére tökéletesen megférnek egymás mellett. de legalább két évente ellátogat oda a Shadoni Inkvizíció egy képviselője. a shadoni „inkvizítor” (csak pihenéskor) A főtér Eme névtelen. Velük ellentétben a papok díszített ruhákat hordanak. és öt lakosztály található mindössze. A város köznépe itt teszi meg tiszteletét Domviknak. Szép szobákban. Tagreosz városában nincsen (ismert) inkvizítor. és a Félhomály órájában. 324 . építészeti remekmű. egyedül. nincsenek fák. mielőtt a lakosság felkelne. és még Napkelte előtt elvégzik halk fohászukat. Hétszögletű. amit vallatónak és fogdának használnak. Ez a hely szolgál az egyház ellenségeinek fogva tartására. egyszerűen csak főtérnek nevezett tér a kerület középpontjában található. mérföldekről is észre lehet venni. A rendház épülete közvetlenül a kolostor mellett van. a papoké. A szerzetesek minden reggel idevonulnak. neki külön lakosztály van fenntartva a rendházban.Abyss (a shadoni) 338. A városban már nevezetességgé vált a katedrálisban naponta. és semmiben nem szenvednek hiányt. Ablakaik kicsinyek. A szerzetesek cellákban laknak. de nem teszi tarkabarkává. kevés ételt vesznek magukhoz. egybe is vannak építve. masszív épületek. hiszen ugyanaz az elv élteti őket. a főpapok – akár – lakosztályban laknak. valódi színes üvegablakainak csodájára járnak a közeli városállamokból is. Márványoszlopait fél tucat ember tudná csak átkarolni. mégis rengetegen csak az ő hangja miatt járnak vissza napi rendszerességgel. puritán körülmények között. Üres. Napközépkor. hogy elég nagy a nyüzsgés még itt is. márványfaragvány. A katedrális magas tornya olyannyira kiemelkedik a városból. ami állandó. dombormű díszíti. hogy még városon kívülről. a Jóság Forrásának órájában megtartott mise.

A temető elég nagy. Ezért kapta a fürdőház a szépen csengő nevet: A Gyógyító Könnyének Háza. de nem akkora. és a papok vallják is. legendák • Tagreosz városa • Domvik-hit és -egyház • Vallások az igaz hiten kívül • Shadon. A kapura ki van írva ugyanez közös nyelven is. vízben való viseletet adnak. A Krónikás Ezen a néven vált ismertté a város könyvtára. fürdőházat emelt oda. Gyakori a kalodában szenvedő ember látványa és a csendrendelet ellen vétők botozása. hogy egy mindenki által látogatható. Egyedül a nemeseknek van saját kriptájuk. és az árban az egész napos étkeztetés is benne foglaltatik. hogy mivel a városfalon belül van. mely a köznép előtt is nyitva áll a hét minden napján. Ezért természetesen teljes körű kiszolgálás jár. A temető A Hit kerületének. közkönyvtárról van szó. és máglyahalál pedig fő látványosságnak minősül. az anyaország • Környező városállamok A Gyógyító Könnyének Háza Tagreosznak van egy melegvizű gyógyforrása. bóklászó polgárokat. A könyvtár készlete elég nagy ahhoz képest. melynek lehetőségeit ki is aknázza a város. Ennek magyarázata az. A forrást Domvik hatodik arcának. csak a nemesek és a leggazdagabb kereskedők. mely a kapuja felett viseli Tagreosz város címerét és „A Krónikás” feliratot shadoni nyelven. fehér színű kőház. hogy a forrás jelenléte Domvik kegyességét és tekintetét jelképezi a város felett. a Gyógyítónak szentelték fel. vallási ünnepek tartására. akik 325 . átutazók engedhetik meg maguknak: egy napra egy arany. mind shadoni. a Tanító órájától a Küzdelem órájáig. Több száz könyv található itt. A könyvtárban járó az alábbi témákban találhat könyvet itt: • Tagreosz törvénykezési rendszere • Tagreosz történelme • Tagreoszi történetek. belépve viszont csak szerzeteseket. Az épület egy szintes. Beépítette. vagy pyarroni nyelvű. A papok gyakran használják a teret prédikációk. A belépő igen borsos. vagy kíváncsi átutazókat találhatunk. akasztás. amekkora egy ilyen mérető városhoz illene. a bűnöst itt éri el a büntetése. ezek a város kiemelt tagjainak sírjai. Szórványosan látni komolyabb büntetéseket. a kézlevágás.Ha törvényszegés történik a városban. az uralkodóháznak pedig saját mauzóleuma. ritkaságszámba megy. a kiszabott területen belül kell maradnia. vakítás. s a gyógyító hatású forrást csatornákban vezeti két fürdőterembe. így praktikus okokból nagyrészt hamvasztással történik a holtak búcsúztatása. és egyben a város területének szélén helyezkedik el. ritka esetben egy könyvnek mind a két nyelvű fordítása megvan. ilyenkor hatalmas tömeg szokott összegyűlni itt. A fürdőházon belül a fehér márvány dominál. Vannak sírok is. A kapu környékén mindig található városőr. A köznép halottjainak hamvát a kijelölt területen szórják szét.

Leírások Alsóváros Alsóváros térképe 354. A lejáratot elrejtették és lezárták. melyben megtalálhatóak a régi shadoniak. Most viszont egy egész. nem kell órákon keresztül lefele kapaszkodni. A temetőbe való belépés bárki számára engedélyezett. hogy le lehet jutni oda. A temető földje szentelt. néhány magas rangú pap. Pedig a város tényleg létezik. Talán egy tucatnyi ember: páran az uralkodócsaládból tudnak a létezéséről.kiérdemelték. a patakhoz vezet (lásd lejjebb). • A városfalon kívül található dögkút is lejárat. 25 láb vastag. források is vannak. Kevesen tudják Tagreoszban. old. és a Kócos Királyfi fogadósnője és tanácsadója tud a fogadó alatt lévő pincéből nyíló járatról. Ez a lejáró nem ismert. és ezt a papok időnként megújítják a holtak nyugalmának érdekében. Ez a vadászterületre juttatja a kíváncsi felfedezőket (lásd lejjebb). Egy város. • A temető egyik kriptájából is le lehet jutni. Erre a földtengerre épült rá a mai Tagreosz. ami az egész óvárost járhatóvá teszi. A régi Tagreosz teljesen betemettetett. hogy ilyen kitüntetésben részesüljenek. és maga alá temette az akkori várost. és földalatti patakok. ők ismerik a fürdőházból levezető utat. old. és a város mellett közvetlenül található hegy (mára már csak hegyorom) leomlott. hogy az Alsóvárosba vezet. vagy hasonló hírnévvel és közmegbecsüléssel rendelkező polgárok voltak. Mára már csak néhány ember tud róla. ugyanis a levegő bejut a felszínről. valódi várostól elválasztó földréteg kb. de erről sem tud senki. 326 . Ők is csak sejtik. Az Alsóvárosba négyféle helyről lehet lejutni: • A Gyógyító Könnyének Házából. találtak az építők egy lejáratot. mikor a hegy ráomlott a földrengéskor évszázadokkal ezelőtt. század közepe táján egy földrengés volt a környéken. igazából nem nagyon hisznek bennük. Ezek általában történelmi hősök. de lezárták és elrejtették. az Alsóvárosról. de éjszakára a kapu zárva van. de arról nem. Tagreosz térképe 353. nyitott barlangrendszer van. és az erdőbe vezet (lásd lejjebb). és az előttük ott élt nomádok nyomai. ők magas rangú Domvik-papok. ahol a forrás a felszínre érkezik. Hogy lehet ez? A válasz lentebb található. Az Alsóváros évszázadok óta embernépek által lakatlan. hogy az Alsóváros tényleg létezik. de rengeteg állat és lény fészkelte be magát ide. Természetesen mind a négy járat máshová érkezik le az Alsóvárosba. Általánosságban Bár szállingóznak a köznép száján legendák egy föld alatti városról. A fogadósnő és tanácsadója tud csak erről. Ez a lejárat a sötétebb világba vezet (lásd lejjebb). • A Kócos Királyfi fogadó alatti pincéből nyílik egy függőleges járat lefele. pontosabban annak romjai. Az Alsóvárost a felső. Az erdőbe. Pyarron szerint XXXII. tehát alatta van a régi város. Tehát a lejáratokon keresztül lehetséges a lemászás. még nem próbáltak lemenni.

a fémet sem ismerik. primitívebbek. s időnként kollektív tisztálkodást is tartanak („én vakarom a te hátadat. A törzs körülbelül kétszáz. fülében turkálni a kedveskedés. A goblinok úgy ismerik az Alsóvárost. hogy idegenek láttán vagy megijednek. Kis csoportokban együtt alszanak. a törzsfő személye általában csak annak halálakor változik. a törzs együtt eszik. A fény. A vadászterület A név arra utal. A goblinok gyávák. nagylábujjára taposni pedig a szerencse-kívánat jele. Van egy melegvizű forrása és patakja is. ha valaki elveszti a bal fülét. Számukra a világ a barlangjuk. Belső harcok a törzsben csak ritkán vannak. és ők a legintelligensebb és legéletrevalóbb faj. ha sikerül pozitív hozzáállást elérni náluk. életmódjuk. ami feltör a felszínre és melyből A Gyógyító Könnyének Háza nyeri a vizet. kialakult (primitív) nyelvük van. 327 Goblin 351. Saját. s idővel a növényeket kisebb barlangi állatok. vagy/és harcolni fognak először. egy tucat négyzetmérföld. Ez a goblin faj különbözik a gro-ugonitól. A goblinok közösségi lények. jelentőséget tulajdonítottak minden balszerencsének és szerencsének. ami különbözik a „normál” goblin nyelvtől. bár torz élővilág alakult ki odalent. Fejlődési szintjük alacsony. így a hitviláguk is így alakult ki. old. de képesek elfogyasztani bármit a túlélés érdekében. A patak által a barlang hőmérséklete kellemes. így fegyvereik fából és kőből készülnek. ez az. kétszázötven főt számlál. Náluk egész életre szóló óriási szerencsének számít. kb. szervezetük. old. tüsszentéshez és krákogáshoz hasonlít. háromszor egymás után elesni pedig rossz ómen a nemi életben. a sötétebb világ. és mivel fény is van (legalábbis nagyrészt). Mára teljes. Hitvilágukban egy bálványt tisztelnek. de nagy tömegben. Egy barlangi goblin törzsé. és mivel időnként megjelenik és elfogyaszt közülük egyet. hogy ez a terület a barlangban élő legintelligensebb faj vadászterülete. rendkívül félnek tőle. Kialakult világszemléletük és hitviláguk van. ha nem beszélik a nyelvüket). A fény okára a választ szintén lejjebb olvashatjuk majd. Természetükből fakadóan babonásak. A területükön vadásznak kisebb állatokra. szemük barlangi élethez szokott. Más kérdés persze. Az Alsóvárost évszázadokkal ezelőtt eltemették. Egymás orrában. . Az Alsóvárost négy főbb részre lehet bontani: az erdő.A barlangrendszer mérete megközelíti a napvilági Tagreosz város méretét. igénylik az összetartozást. ennek kifejezési formája emberi szemszögből leginkább a röfögéshez. Ennek kialakulása egyszerű: ez az általuk Dahuka-nak nevezett lény létezik. Dahuka 350. te túrod az én orromat”). a talaj és a hőmérséklet megfelelő volt némely szívósabb növény számára. mégis van benne élet. már évekkel a beomlás után. Dahuka-t (ejtsd: dáhúká). túlerőben érezve magukat meglepően vakmerőek. a vadászterület és a templom. a kis állatokat pedig ragadozók követték. a növényvilág is megtelepedett. így az idejutó kalandozóknak nagy segítséget jelenthetnek (még akkor is. mint a kedvesük orrátfülét.

Tehát ha valaki térdig ebben a fűben mászkál. mintha semmi veszély nem leselkedne rájuk. vagy elátkozott fák és növények. A goblinok ezeket ingyen kajának tartják (nem tudják. (Ezeket a goblinok elkerülik. • Fogasfű: Magas. akár egy lábnyira megnövő fűfajta. így a területet nem ismerők számára komoly veszélyt jelent. és elég könnyű benne elveszni. sőt kívánatosnak és édesnek. Kiterített nagy leveleknek tűnnek a földön. bár ez vajmi kevéssé hasonlít a napvilági erdőkre. hogy fertőzöttek. néhány kőházat ügyesen megerősítettek és tárolóhelynek is használják. annyira ismerik már. hiszen ismerik. de ha megáll rajta egy élőlény. 328 . hiszen minden nap járnak a patakhoz vízért. melynek levelén apró. piros gyümölcsöket terem. tüskés bokor. de egyes növények a nagyobb testű élőlényeket is megtámadják. egy három lábnyira fekvő goblin magához húzása kb. mérgező nyálkájával bénítja az áldozatát. szintű) bír. A gyümölcs valójában erős méreggel (1.A goblinok törzshelye a régi város határán van. az ő szervezetük eddig mindig szívósabb volt). a talaj a növényt. hogy van.) A bokor közepében idővel tüskéivel széttrancsírozza.) Egyes helyeken a talaj mocsaras is. mely nagy. ennek köszönhetően egészen kellemes a hőmérséklet a barlangban (hideg. majd napokig fogyasztja. Almához hasonlító gyümölcse fogyaszthatónak tűnik. csupán húsevők. aztán nem felkelni többet. Az áldozat táplálja a talajt. legfeljebb goblinoid méretű. A goblinok úgy járnak-kelnek. legfeljebb kétembernyi magas fák. A bokor ezzel csalogatja magához áldozatait. de ha egyszer elesik… • Édeshalál: Feltűnően kellemetlen szagú.) Az erdőnek semmi köze nincs az Elátkozott Vidéken élő hasonlóan táplálkozó növényekhez. A növény ugyanis a közelében fekvő testeket tüskés indáival nagyon lassan magához húzza. ugyanis nem támad addig. A barlangi patak egy meleg vizű forrásból folyik. vagy kerül teljes egészében a fűbe. így vizük is van elegendő. és előszeretettel fogyasztják. nem lesz semmi baja. (Támadni nem tud vele. és belső. akkor összecsapódik körülötte. de élhető). míg az áldozat egész teste mozdulatlan nem lesz. a nagyobb testűekre hosszan tartó bénulást. Az erdő él. (Nem eltévedni. mint egy medvecsapdáé. Megemlítendő még a vadászterületük szélén álló üreg. melyet ők „hascsodának” neveznek. Működése sunyi. ide jutnak le a járványban vagy betegségben elhullott állattetemek. Gondolkodásukra és hitvilágukra jellemző. Vadászik a kisebb állatkákra. hanem elesni. hogy okát nem keresik a kajának. szabad szemmel csak nagyon közelről látható tépőcsápok vannak. Az erdő A barlangi patak környéki növényvilágot nevezik a goblinok erdőnek. indák. ezek nem élőholt. csak örülnek. de ez gyakran egyenlő a halállal. 2 óra. Példa néhány növényfajtára: • Goblincsapó: Működése. sűrű aljnövényzet. A patakhoz viszonylag közel vannak. és hagyja elrothadni azt. Ez az üreg a napvilágon álló dögkút földalatti folytatása. Alacsony. Az erdő kiterjedése elég nagy. kistestű lényekre nagyon gyors halált hoz.

Valaha az ősi nomádok használták őrzőnek. nem jut be a fény.) Ennek oka az épületben keresendő. csak a sötétet szerető lények – ibloghok – élnek itt. old. a sötétebb világ majdnem teljesen fekete. ha a nem állnak le vele harcolni. és tette ismét járhatóvá-élhetővé a területet. annál kisebb. illetve az az alatti. mikor a JK-k az Alsóvárosba kerülnek (álma napokig is tart). . Ez a barlang többi részére is valamilyen mértékben kiterjeszti fényét. szikla zuhanása stb. A többi része félhomály-homály uralta vidék. de közlekedni csak nagyon nehezen lehet benne. általa kivájt. növényt. A Dahuka alapesetben alszik. Ez a rész távol esik a barlangi pataktól. de ez a karaktereket most nem érinti. anélkül. (Értsd: majdnem nappali fény veszi körül. Nem fürge. és összeomlik. az egykori nomád őrző „lakhelye” egy templom. így hűvös. old. Ugyanis miután a városra ráomlott a hegy. Az ide érkező kalandozók először nem látnak semmit. mert nem az ő vadászterületük. mint egy óriási féregszörny. Nem véletlenül alakult ki a goblinok teremtésmítosza. A föld feletti Tagreosz emiatt halálra van ítélve évszázadokon belül. ha felébred? Futáááás… jobban járnak a JK-k.) • a fény forrásának kioltásával Mi történik. földet. Tehát a templomban már az is elég. Ezen a néven a goblinok nevezik a barlang eme részét. 329 Iblogh 351. akkor alszik is tovább. Ha a kalandozók nem ébresztik fel. mely takarásban van. ha kézzel elkezdik verni a falat teljes erőből. a féreg vájta ki a barlangrendszert a föld alatt. (Tulajdonképpen a folyamatos zabálása miatt a barlangrendszer egyszer csak túl lesz terhelve. mely egyértelműen nem békés szándékú. Létezése sok dologra magyarázatot ad. A talaj köves. mely még a nomád-korokból maradt a régi (földalatti) Tagreoszban. több láb vastag és többtucatnyi láb hosszú fekete kígyó-féreg-félére hajaz. ahogy az egész környezet is.) • bárhol a barlangrendszerben nagy rezgés keltésével (minél közelebb vannak hozzá. A templom a legfényesebb terület az egész barlangban. hogy észrevette volna őket. Furcsa. Itt sem teljes a sötétség. Dahuka 350. A Dahuka-nak nevezett bálvány tulajdonképpen nem más. de azóta elvadult és elfajzott teljesen. állatot. de rezgésérzékelő hallása és szaglása kiváló. Kinézetre egy hatalmas.) A Dahuka. Ők sosem merészkednek ide. mely szerint a Dahuka teremtette a világot. emberi szemmel is meg lehet szokni. a fény forrása ott található. Hogy lehet felébreszteni? • a templomban nagy erejű hang keltésével (ordibálás. Teljesen vak. de mérete miatt rendkívül gyorsan képes mozogni egy emberhez viszonyítva. Bármit megeszik. és növényzet sincsen. hatalmas méretű verem. a Dahuka (goblinul: „dáhúká”). A féreg hona a templom alatti. verem. csak feketeséget… majd egy zöld szempárt… majd még egyet… majd még egyet… A templom Itt él a goblinok által tisztelt és félt „istenbálvány”.A sötétebb világ A barlangrendszer legsötétebb része. Primitív állat ragadozó ösztönökkel.

Még a legelső városban építették. hanem masszív. ezt a nomádok is felismerték. és fáklyák. és saját szertartásaikra használták. Aki az utolsó próbát is sikeresen teljesíti. aki nem Domvik elkötelezett szolgája. Ezért van az. hogy a JK-knak sokkal nagyobb esélyük van meneküléssel túlélni. Az első termen kívül. A terembe bevezető bejárat felett van egy shadoni nyelvű felirat (tehát nem feltétlenül lehet könnyen észrevenni): Tanuld meg hát az Első nevét S mondd fennhangon a szent igét 330 . mint szemtől szemben. nagy alapterületű épület. a falon a következő felirat van shadoni nyelven (a későbbiekben is ezen a nyelven lesz minden felirat. hanem ereklye-őrzésre. A Tanítót ábrázolja. A régi Domvikpapok olyan védőrendszert alkottak. a falakon ősi vésetek (nomád írásjelek). A Tudás első darabjának védelmi rendszere Ez tulajdonképpen egy rejtvényes akadályrendszer. old. a kivételek ki lesznek emelve): Hívő ki temploma oltalmába lép Csodálja hát a Hét test erejét Kinek nem magasztos a szentség Lesújt rá a magasságos ég A termek: 1. Hiába telepítették be a templomot a nomádok. és különbséget tud tenni hívő és betolakodó között.A Tudás darabjai 335. és élt közvetlenül mellette a Dahuka. hogy az általuk Hétarcú ereklyéjeként tisztelt tekercs máig épen és biztonságban maradjon. ötlet és/vagy harc árán legyen lehetséges. Fontos és ezt éreztetni is kell. majd omlott rájuk egy hegy. (Ne tegyük lehetetlenné azt sem. hogy a falakon nem shadoni írások. aki nem kívánatos? Mindenki. A teremben semmi sincs. melyet csak azok tudnak elolvasni. csak amit a Hétarcú bocsát hívei rendelkezésére. sok kis teremmel. A templomban más szakrális mágia nem működik. A tapasztalati mágiaformáknak viszont nagyon is kedvez a környezet. Közvetlenül egy ilyen jelsorozat van a bejárat felett. Egyetlen folyosó vezet át hét termen. és ezek a termek mind egy-egy próbának felelnek meg. Nem közösségi istentiszteletek céljából lett építve. de ez csak tökéletes stratégia. hanem nomád vésetek találhatóak. csak kőpadló. A templom nem katedrális jelegű. mely biztosította. a Tudás első darabja a védelmi rendszernek köszönhetően sértetlen és elérhetetlen maradt. amely az ő esetleges haláluk után (ez be is következett) is élni fog. A Tanító – Egy üres terem. Hogy a Domvik-papok szerint ki az. annak eleste után a nomádok bevették. hogy legyőzzék.) A templom ironikus módon egy volt Domvik-templom romja. de annak eléréséhez több csapdán és akadályon is át kell jutni. akiknek van bármilyen fajta nomád nyelvjárásban némi ismeretük: „Ne ébreszd fel az Őrzőt!” A templomban található a Tudás első darabja. az szabad utat kap a Tudás első darabjához. mely megakadályozza a nem kívánatos behatolást. és középen egy szobor. ezért használták szertartásaik elvégzéséhez. Előrelátóan olyan védelmet kreáltak.

A mozaikkőre lépésnek a kő felületének legalább arasznyi megközelítése számít. A mozaik mágiája érzékeli a rálépő élőlényeket. A többi kőlapra lépve csapdát aktivál a behatoló. egy körben hét arc. Ha jelenlévők jellemében nincs Halál. aki vagyok. hanem a körben lévő hét arcot. Bár zárnyitással nem lehet. Ezek a csapdák mind szakrális mágiával készültek. és a jelek. Uram! Ha ezt felolvassák hangosan. és egy körben hét napszimbólum. A megoldás: Domvik szent szimbólumára szabad csak lépni. A továbbjutás megoldása: A szobor talapzatára fel van írva shadoni nyelven egy fohász: Vagyok. napnak mosolygása. ez alapján nem azonosítható a különbség közöttük. 331 Terem rajzolatai 359. aki vagyok. Hetedszerre: hidegre hűlő szív. erőnek bástyája. létrejön egy jellemérzékelés. Az alábbi jelek vannak rajta „összevissza” elrendezve: egy körben hét buzogány. és a mai napig működnek. függetlenül azok súlyától. csak bejárat. egy hétszemű arc. hegyeknek haragja. Előszörre: zölddel sarjú vetés. hét párhuzamos vonal. aggoknak intése. . Dicsérjünk hát Téged. éjnek morajlása. Tehát ezen a távolságon kívül a mágikus csapda nem érzékel.) 2. és csak azokon haladva kell (alulról felfele) átjutni a terem másik oldalára. Hatodszorra: lobbal sújtó pallos. léleknek balzsama. Ha a jellemben van Halál. a túloldalon kinyílik egy rejtekajtó. Vagyok. anyaölnek melege. A szobában lévő különböző mozaiklapok – a megoldást kivéve – különböző csapdákat rejtenek. de több száz évvel ezelőtt az egyház nem azt tartotta jelképének. A mozaikok. így az egész szoba is egységesen erős szakrális mágikus kisugárzással rendelkeznek.A teremből nincs kijárat. Másodszorra: óvón nyújtott tenyér. A trükk: Domvik mai szent szimbóluma a körben lévő hét buzogány. mechanikusan működik. Ötödszörre: bölcsen szóló szózat. A Hit Védelmezője – A teremben a bejárat feletti felirat a következő: Ki nem tiszteli az Ő hitét Nem bírja a Második védelmét A teremben középen egy kőlapokból felépített négyzetrácsos elrendezésű rajzolat együttes kap helyet. nem történik semmi. Harmadszorra: halat adó habok. (Ha ezt megtalálják. Negyedszerre: testet serkentő ír. mert nincs zár. kinyithatják másképp is. old.

s a két oldalán több ugyanolyan szobor is van. Másképp is át lehet jutni a terem túloldalára. melynek a forrása nem meghatározható. A terem túloldalán nyitva a kijárat. oldal). A teremben nincs semmi akadály.A mozaikra lépő személy annyiszor szenvedi el a mágikus csapda hatását. A hatás 20 körig tart. amennyiben sikeres. ami ellen mágiaellenállás tehető. Pókhálókkal teli. az időtartam alatt elkövetett dolgok emléke. simán át lehet sétálni a másik oldalon lévő kijárathoz. Tehát nem akar semmit tenni. Hét arc Ez a megoldás. ami hihetetlen mértékű agresszióval párosul. (ETK 160. a jelek nem fogynak ki. Emellett egymással párhuzamosan is működnek. csak a fényt fogja látni. 3. ahányszor rálép a kőre. ezeken lehet átkelni a szobán. csak egy jelentéktelen. A fény mindenkinek. oldal) A hatás időtartama 10 kör lesz. mielőtt a másik ajtóhoz ér. amiért idejött. illetve több azonos jelre történő lépés esetén is mindig ugyanazok a hatások történnek. kötelet pedig nem lehet megakasztani semmiben. 24E-s Intő Jelben lészen része (ETK 166. k3 Ép veszteséget okoz. a szerzett érzelmek azonban megmaradnak. Viszont. 332 . a hét arcot ábrázoló mozaikokra lépve semmi nem történik. 60E ellenében. majd megszűnik. ha netán ő lépett volna rá. egy pillant alatt az egész szobát sötét vörös fény árasztja el. eltúlozva reagál. meghajló szerzeteseket ábrázolnak. aki nem hajol meg Domviknak. akinek a jellemében bármilyen súllyal szerepel a Halál. Hét napszimbólum Az erre a jelre lépő személyt asztrális csapás éri. A csapás hatására az áldozaton levertség. azaz egyszerre akár az összes is aktiválható. és agresszívan. támadásnak vesz minden közeledést. ami ellen mentális mágiaellenállás tehető. az őt eddig lelkesítő dolgok irányában érdektelenné válik. Az azonos jelekhez azonos csapda tartozik. múló fájdalmat érez az illető. Hét párhuzamos vonal Ha valaki erre a jelre lép. vagy a Káosz komponens. érdektelenség lesz úrrá. egyéb hatással rá a csapda még akkor sincsen. A varázslat erőssége 45E. melyek térdelő. oldal) hatása alá kerül. ha a kalandozók ügyesek. Erőssége 45E. nem érdekli az. A hatás 20 körig tart. Az Eretnekek Ostora – A teremben lévő bejárat feletti felirat a következő: Mély alázat hajtsa minden léptét S a Harmadik ostora nem veszi létét Ez a terem különösen homályos (itt nincsenek fáklyák a falon). A varázslat ellen mentális mágiaellenállást lehet tenni. Akinek az említett vonások nem szerepelnek a jellemében. Hét buzogány A buzogány jelére lépő személy azonnal a papi Kárhozat varázslat hatása alá kerül. Átugrani ezt a távolságot képtelenség. nincs elrejtve. Arc hét szemmel A jellel érintkező személy egyetlen szegmens alatt a papi Bénítás varázslat (ETK 157.

A felirat: Halott a jel.) Megoldás: nem gyűlölettel. Nincs felirat a bejárat felett. ellenben egy sérült. az Élet Teremtőjét formálja meg. akár az életükbe is kerülhet. Megoldás: rájönni. nem gyógyít. másképp is kinyitható. kezében hóhérpallossal. ellenáll. Nem tudnak elmenni mellette. A Tudás első darabja. Felirat a bejárat felett: Hatodik érintése gyógyítja testét Ki megtalálja. de mágiával is. vagy akár kötözés. mely megelevenedik. 333 Gólem 352. . és szóra bírja vizét A szökőkútból elapadt a víz. Sebzés: k6 Minden elszenvedett Fp sérülésért ugyanannyival nő a Ké-je és háromszor annyival nő a Té-je és Vé-je. a túloldali nyitott kijárat előtt. inkább a képzeletük szüleménye. Természetesen. csupán egy szökőkút van a közepén. de nem szemetbántó fényt sugároz. patakvíz. A Fekete Angyal – A terem közepén egy szentély. Té:20. Ha megisszák. A szobor az egyik kezét kinyújtva. puszta kézzel védekezik. ha megtalálják. Valójában Gólem. haldokló szerzetes van a teremben. A teremben egyetlen dolog van a szentélyen kívül: mögötte egy angyali alakra megformált kőszobor. Megoldás: ha vérét adja valaki a szobor tenyerébe. annál agresszívabb. 7. hogy működjön. 6. összezárva tartja. akár az előző terem. Vé:50. Ha el akarják távolítani az útból. Kis repedések vannak az alján. és így is tesznek. hasonlít az első két teremre. de minden támadásra visszatámad. hogy a víz tovább csörgedezik a szökőkút alatt. de itt másképp néz ki. A Gyógyító – Szintén üres terem. (Induláskor Ké:10. 5. a kút vizével mosott sebek háromszoros sebességgel gyógyulnak. hanem jósággal és szeretettel kell közeledni hozzá. megnyílik a túloldali rejtekajtó. és nem változtatnak. erősebb lesz. akkor továbbjutnak könnyedén. De ha felismerik. de akár gyógyital is. A Jóság Forrása – Üres. Ezt egyszerűen meg lehet tenni barkácsoló módszerekkel is. de annak következményei lesznek. akárcsak a legelső teremben. de ha hívő adja vérét A Negyedik tekintete teremti életét A terem közepén egy szobor. Ha meg akarják ölni eszeveszettül. Kitárt szárnyú hószín kőszobor. elállja az utat. Mágiát és erős. Mágiával nem tudnak rá hatni. Ha sikerül. Nincs kijárat. ha elveszik a tekercset. és nincs szobor. Az Élet Teremtője – Itt már vannak fáklyák a falakon. Könyörgő tekintettel néz az érkezőkre. Továbbá ő alapból sosem támad. old.4. annak hatása nem marad meg. tenyerét felfele. Minél inkább verik. Ha elvisznek belőle. majd bármilyen módon visszaterelni a vizet a kútba. hogy nem ellenségesen kell hozzá közeledni. azon rajta egy furcsa tekercs. ha megtámadják. A gyógyítás módja lehet mágia. A felirat a bejárat felett: Véres tett szüli a szív gyűlöletét Az Ötödik jósága járja át lelkét A szerzetes nem közönséges ember.

. mint tárgyra. 334 . pediglen helyben vagyon az. sor jelentése: Az Istenek Összecsapása. Ha a kalandozók megszerzik a Tudás első darabját (elveszik a helyéről). sor jelentése: Az utolsó darab a Prófétánál van. Győzni az Egyetlen fog." 1. de a játék folytatásához jó alap. de látni nem fognak. 6. az Égiek akarata szerint mindig kívülálló döntött. de hangos lészen halála. kik hitetlenek és idegenek. Tagreoszban. s bár nem tudni honnan. ott találtatik meg az igaz Tudás. a Dahuka felébred. Célzás a Tudás-ra.Megjegyzés az összes teremhez: a legtöbb próbát ügyeskedéssel. sor jelentése: Megjelöli a helyszínt... Azaz a kalandozók. ugyanis ez volt annak forrása… a Dahuka pedig – ha eddig nem tette meg – felébred… (A Fekete Angyal bosszút áll?!) A Prófécia "Zimár csillagzata együtt áll majd Aeron fényességével. trükkökkel. de a három csak együtt egy. hirtelen minden fény kialszik az egész barlangrendszerben. tehát a véletlenen múlik. Dönteni hát ők fognak. Hogy melyik versenyen. 4. sor jelentése: Megjósolja a Próféta eljövetelét. A Két Birodalom pedig Shadon és Krán. Remény a hívőké. Tagreoszt. vagy egyetlen egy sem. 2. Oltalmazó. ám hogy az kicsoda. De ha a kalandozók ezt úgy teszik például. sor jelentése: Kívülállók fogják eldönteni a csata kimenetelét. micsoda a KM fantáziáján múlik. 5. hogy hol van. mint ami le van írva. csata az Isteneké. a KM dobja ki k6-al. sor jelentése: Versenyen lehet megszerezni a második darabot. csak ha megszerzik a Tudást. tehát olyan.. Össze kell rakni a három darabot. mikor a Próféta. sor jelentése: Célzások a Próféta életére és halálára. hogy a meg nem nyitott kijáratot láncos buzogánnyal nyitják meg. sor jelentése: Összefoglalása a történetnek! A megfejtés – az első betűk összeolvasásával – Zrogdavar. aki egyik oldalon sem elkötelezett. míg élte csendes. a városba tartana a Két Birodalom között. Az első rész van a legmesszebb. sor jelentése: Az első darabja a Tudásnak itt van. az Egyetlen fog győzni (Egyetlennek hívják Domvikot. Versenyre hív a második. az Istenek Csatájában ő lészen a béke és a vér. Reményt hordoz isteni tudással. hol halandók mérik össze erejüket. vagy nem lesz győztes. de Ranagolt is). 3. a mai Alsóvárosban. és megjelöli ennek időpontját (3699). a Hétarcú követe eme földre lép. 8. hol van a tárgy. csupán az esztendők rejtik el szemük elől. 7. 9. az ősi városban. Az utolsó szilánkját a Próféta hordozza. döntés a hitetleneké. A KM a csapata ismeretében mellőzheti a kockadobást és eldöntheti ő. más úton is meg lehet oldani. vagy akár ki lehet kerülni a próba megoldását. Aki ezt eldönti kívülálló lesz. s nyitja meg a hitetleneket belül.

A próbát megelőzően ki kell dobni k6-al. Csak egy Domvik-pap által bemutatott szertartás varázslat hatására nyílik meg. Tetszőlegesen nyújtható. de ha a papiros három darabját összeillesztik. tehát az inkvizítornak dolgoznak. akkor ő felfedi előttük a lejáratot. misztikus tárgy. s megjelenik rajta négy ábra (erről később). • A Kócos Királyfi fogadó pincéjéből. hogy le akarnak menni az Alsóvárosba. A Tudás tulajdonképpen egy papiros. Erre először is rá kell jönniük a JK-knak. A Tudás első darabja „Az első rész van a legmesszebb. maga is egy prófécia. ha teljesen a shadoni oldalra álltak.) 335 A Tudás darabjai Alsóváros 326. ha gyanakodnak. és nem is akarnak. ábrák nem. A Tudás egyes darabjai is. hogy a függőleges lejárat az Alsóvárosba visz. fektetik. mert Tagreosz újraépült a hegyomlás után. old. hogy az alábbiak közül melyik kór teszi próbára a szervezetét: 1-3: Sreena Átka . • A temető egyik kriptájából. de az arányait mindig megőrzi. Ha érdeklődnek Shanaya-nál. Ebben az esetben. Van 20% esélye minden karakternek. Erről a lejáratról senki nem tud. Ezekből négy van: • A Gyógyító Könnyek házából. hogy a régi város alaprajza nem egyezik a maiéval. A lejáratról csak magas rangú Domvik-papok tudnak. és elkezdik átkutatni őket. old. és NAGYON megfizetik (vagy ráveszik másképp). Maga a papiros tulajdonképpen láthatatlan lesz. préselhető. Persze széttéphetetlen is. éghetetlen. (lásd ETK 376. • Ha – bármilyen – sík felületre terítik.” A Tudás első darabja az Alsóvárosban van. Ezen kívül csak akkor tudnak erről a részről. hogy a sikertelen Egészségpróbát követően megfertőződik valamiféle kórral. Ott találnak egy lezárt részt. 6: Vérsápadás. ha a JK-k felvilágosítják. csupán halovány vonalak látszódnak rajta. pediglen helyben vagyon az. hisz nyúlik. összeforrnak maguktól.Először is pár szó a Tudásról. Ők is csak sejtik. azonnal áttetszővé válik. Csak a fogadósnő és a tanácsadója tud erről. Nem a szó szoros értelmében vett ereklye. Pont ott van a dögkút lefúrva és le lehet jutni. hogy ilyen tényleg létezik. ha a fürdőben szándékosan kutatnak utána. de a rajta lévő vonalak. • Mágikus. csupán az esztendők rejtik el szemük elől. annak fizikai megvalósulása egy formában. de a régi betemetett város alatta van. szavak nélkül. és egyberakva is a következő furcsa tulajdonságokkal bírnak: • Változtatható a mérete. Inkább úgy kell elképzelni. hogy a temető régi kriptái már nagyon régóta ott állnak. de egy kis helyen „kilóg” alóla. Ezt a lejáratot csak akkor találják meg a karakterek. Ezek után lejáratot kell találniuk az Alsóvárosba. mint egy apró darabocska a Külső Szférákból. • A városfalon kívüli dögkútból. Arról viszont a könyvtárban szerezhetnek információt. még nem jártak ott. akkor kötelező titoktartás mellett megmutatja a JK-knak. és bár nagyrészt lefedi a területét a mai. 45: Aldennara . . Egy mágikus. Erre csak akkor jönnek rá a JKk. Erről a lejáratról sem tud senki. Míg darabokban van.

Ahhoz. A véletlenen múlik a Tudás második darabjának helye. A versenyre a nevezés az első napon történik. s a második napon már elkezdődik a megmérettetés. aki ezen eséllyel vehetne részt. és négy ábra rajzolódik ki belőlük. Erről a városban élők közül csak a bejáró parasztok. így visszarakta. maguktól összeolvadnak. Ugyanis csak akkor tudhatják meg a Próféta helyét. a kráni oldalon kell állniuk. A medál láthatóan szétnyitható.” A harmadik darab a Próféta nyakában lévő medálba van zárva.” No igen. népszerűsítésének céljából) egy nagyobb. old. meg egy-egy tájékozottabb személy Paprik ivójában. Ha egy kalandozó nyitja ki a medált. De hogy melyik verseny? Ezt a KM titokban határozza meg. old. de a kérdés. de az ünnepség miatt előbbre hozták. Ha a három részt összeillesztik. s nyitja meg a hitetleneket belül. hogy ezt a részt a karakterek megtalálják. különlegesebb próbát hirdetnek ki: bárdversenyt. pedig nekik a harci torna feküdne jobban. a Próféta meg is tette már. Erről a harci tornáról az egész város beszél. Ez meg is van jósolva a Próféciában. Ennek okára példa: Nincs a csapatban bárd. de a három csak együtt egy. ott találtatik meg az igaz Tudás. Bár most épp nem lenne ez időben. de neki nem jelentett semmit a benne lévő papiros. de ezúttal az ünnepség alkalmából (és a fogadó életének élénkítése. hogy milyen versenyre. illetve felülbírálhatja annak eredményét titokban. Mindenféleképpen a „verseny” fődíja (vagyis a fődíj része valamilyen módon). 2 „királynő” és 2 „bástya”… 336 . esetleg összefutnak egy olyan NJK-val. A Tudás harmadik darabja „Az utolsó szilánkját a Próféta hordozza. vagy egy másik fogadóban. kofák tudnak. délelőtt. Egész pontosan három: • Az Astercus uralkodócsalád a shadoni hagyományoknak tisztelegve három napos harci tornát rendez. ő nem esik áldozatul isteni csapásnak. egy emberüket vesztették el miatta. hol halandók mérik össze erejüket. ha megfordulnak a Kócos Királyfiban. Mégis kidobják a bárdversenyt. Ekkor elolvashatják a medálon szereplő feliratot is (bár Lingua Domini nyelven van). 1-2 – A szántóverseny 3-4 – A harci torna 5-6 – A bárdverseny A KM a csapat ismeretében mellőzheti a kockadobást.A szálak szétfutnak 293. lehetetlen nem tudni róla. Próféta 337. vagy más olyan karakter. A krániak is megpróbálták kinyitni. Ugyanis a városállamban többféle verseny kezdődik az ünnepségsorozat megkezdésekor. hogy csak egy kívülálló dönthet bizonyos dolgok felől. A Tudás második darabja „Versenyre hív a második. • A Kócos Királyfi fogadóban minden évben szoktak dalversenyt rendezni. • A városon kívüli faluban néhány évente a parasztok egy földszántó versenyt szoktak rendezni. aki elmeséli nekik. Az ünnepség sorozat harmadik napján tartják meg. Erről akkor tudhatnak a JK-k.

napi betevőjét mindig összekéregette. (Maga sem tudja. tolvaj a Kócos Királyfi fogadósnője 342. Halandó ember keze által nem halhat meg. boszorkánymest. aki a medált megpróbálja elvenni. P. A nyakában lévő medál tulajdonképpen isteni ereklye. tsz. Tulajdonsága pusztán annyi. bárd egy ostoba dalnok 342. old. old. Senki sem tud róla. és dél felé vette útját. harmincas éveiben járó. Vadrózsák Gyilkosa 4. old. tsz. férfi élet Domvik kiválasztottja koldus . Abyss (a shadoni) 9. mindenféleképpen sikertelenül jár és büntetésben részesül (ennek mértéke merészségével egyenesen arányos). vagy túléljen és terjessze Domvik tanítását. A Prófétát a harmincas éveibe lépve furcsa látomások kezdték ellepni. Néma. Shanaya 2. eléri őt a Nagyúr haragja. vagy megpróbálja eltulajdonítani. de egyet sem értett meg. azzal Domvik haragja végez. sz. Oswald Larion 4. kém 339. a menekülő szélhámos 340. old. ember. amikor megérkezett. mely hosszú láncon lóg a nyakában. Tagreosz városállam határát „átlépve” úgy érezte. Egy év után. amire született: részt vegyen az Istenek összecsapásában. Abyss (a kráni) 9. Ranagol-pap a Vasemberek vezetője. Egy éven át gyaloglábon vándorolt." Tehát a medál vigyázza az életét. s áldozata lészen a Fekete Angyalnak. ahova neki rendeltetett. old.Nevesített NJK-k Próféta kasztnélküli Domvik kiválasztottja. s ki életére tör. nem emlékszik. majd. P. Más koldusok.) Megmagyarázhatatlan módon nem tudja levenni magáról. Nem tudta miért. Pusztulásra ítéltetik. tsz. Jellemzés: A Próféta valójában egy mit sem sejtő. az egy 100 E-s Intő jel (ETK 166. de eltávozni nem engedi egykönnyen. A próféta testét tulajdonképpen nem védi sérülések ellen. Gorn 3. harmincéves koráig koldulásból tartotta fent magát. s keserű módon koldulnia kellett annak ellenére. tsz. old.) célpontjává válik. tsz. hogy elérje azt. de aki hozzáér a medálhoz – a Prófétán kívül –. hirtelen indíttatásból elhagyta Eriont. s védelmezi testét. hogy megérkezett oda. könnyedén foglyul ejtették. Koldus létére gyerekkora óta van nála egy arany medál. A krániak véletlenül bukkantak rá. Bárki. hogy megjelöli hordozója lelkét. mind csúnya véget értek. old. tsz. Esélye sem volt. nem is próbálta már megérteni. old. Erionban született férfi. és elég beteges alkat. koldus 337. 3698-ban. bárd az őrült sorozatgyilkos 343. 3699-ben. hogy került oda. sz. Domvik-pap „inkvizítor” 338. old. mely a kiválasztottság szimbóluma. mikor megpróbálták elvenni tőle. hogy rejtegetve súlyos aranyláncot visel. Erre utal a medálba vésett szöveg is: "Ki életét veszi őneki. egyikük meg is halt. Leiona Bel Aligheri kasztnélküli a megközelíthetetlen dáma 341. elbukjon. 337 Próféta kasztnélküli 33 éves.

338 . Erő 9 Állóképesség 9 Ép: 6 Fp: Harcértékek 16 Fegyver Gyorsaság 10 Ügyesség 13 Egészség 12 Szépség 14 TME 6 6 Intelligencia 11 Statikus - - Akaraterő 16 Dinamikus - - Asztrál 16 Egyéb - - Érzékelés 11 Teljes 6 6 Mp: - Pp: Ellenállás - A Alap T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp - 8 18/3 73 - M Kiemelt képzettségek Lélektan Af Ismert nyelvek Lopózás 33% Rejtőzködés 53% közös 5 Pszi használat Felszerelés: Rongyos ruházat Abyss (a shadoni) 9. gyermekkora óta papnak készítették fel. A megengedettnél jóval kíváncsibb és nyitottabb szemlélete miatt az Inkvizíció még harminc év töretlen szolgálata után is mindig visszautasította jelentkezését. nem érti hova viszik. és örömmel csatlakozott. csendes férfi. bizalmatlan. maga sem értve az okokat. beteges és egyébként is gyenge fizikumú férfiú. hogy egy magasabb rendű hatalmat szolgál. Sovány. Bár a Második Arc Testvériségének tagjaként még azt is megengedik neki. kutatóak. az álruha viselete és álnév használata. Jelenleg két éve tagja a szervezetnek. hogy szükség esetén hazudjon. A Második Arc Testvérisége. határozott. tartása görnyedt. tekintete megfáradt és beletörődő. férfi rend „inkvizítor” Jellemzés: A valódi neve Initiatus Abyss Soronir. s megérti. Jellem: (rend) Alapvetően szerény. Sosem ítél első látásra. Mindezek ellenére megy. ember. Céltudatos. Intelligens. Majd egyszer nagy meglepetésére valakik felkeresték… de nem az Inkvizíció. amilyennek nevelték. tagadjon bármit. mert tűrni kénytelen. kik fogták el. de nem ravaszkodik. Kezdeti meglepetésén hamar túltett. tapasztalt világszemléletű. ehhez még sohasem folyamodott. Ruházata olyan. tsz. szemei mélyen ülők. barna. de nem gyáva. nem érti mi és miért történik vele. aki életében rengeteg megpróbáltatást szenvedett végig. de szükség esetén szónoklatokra is képes. Ötvenes éveinek közepén járó. bár nem mindig a teljes igazságot. Az egyetlen hazugság. Domvik-pap 54 éves.Kinézet: Harmincas évei elején járó. mint egy koldusé. mindig igazat mond. melyet elkövet életében. óvatos. Shadon tartományban született. nem érti. Motiváció: Nem érti miért került fogságba. Kinézet: Haja hosszú. és tűr. csendes (főleg mivel néma) ember. arca beesett. mert mennie kell. Élete vége felé közeledve egyre inkább kezdi látni az összefüggéseket. Ha beszél. Jellem: (élet) A Próféta egy visszahúzódó. bölcs arcú férfiú.

csupán ranagolita. mint a Sötét Birodalmat. a többire pedig úgysincs szükség. megmarad. A pap nem gonosz. csak a szervezet jóváhagyását minden cselekedetére. Egy külső tartománybeli. de ő nem is erre teremtetett a Kosfejes Úr szemében. Segítséget nem kapott. elvégre ő a Kosfejes Úr szolgája. szent szimbólum. a természetes kiválasztódás híve. Vallja. Kinézet: Kortalan arcú férfi. de ne higgyétek. Nem gyilkol 339 Abyss (a kráni) 9. hogy aki erős. próbálgatni. a Vasemberekhez csapódott huszonévesen. arany gyűrű Jellemzés: Eredeti neve Kithac Rinnth’sa. hogy pusztán ezért maradtatok életben. Kiemelkedően intelligens. határvidéki kis szabad klánhoz.Motiváció: Tagreoszba a közösség küldetésére jött. Ő egy azok közül. mit bírnak.” Erő 14 Ép: Állóképesség 13 Gyorsaság 14 Ügyesség 12 Egészség 17 Szépség 12 TME Intelligencia 15 Akaraterő 13 Fp: Harcértékek 45 Fegyver Mp: 72/10 Pp: Ellenállás A 42 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp - 11 54/2 123 - Alap M 6 9 Statikus 42 42 19 Dinamikus 10 10 Asztrál 16 Egyéb - - Érzékelés 12 Teljes 58 61 Kiemelt képzettségek Lélektan Mf Beszélt nyelvek Mágiahasználat (mentálmágia) Mf pyarroni 5 Erkölcs Mf Mágiaismeret (boszorkány) Af shadoni (gorviki) 5 Ősi nyelv . vonásai tagadhatatlanul krániak. s rendkívül jól képzett más emberek manipulálásában. Egy külső tartományban nevelkedett. A klán évszázadok óta úgy biztosítja fennmaradását. A Belső Tartományok számára misztikus.mester) Af erv 4 Mellébeszélés Mf Álcázás/álruha Mf dzsad 3 Méregsemlegesítés Mf Szájról olvasás Mf Pszi használat Mf Felszerelés: Földbarna csuha. Fizikai képességei nem kiemelkedőek. Jellem: (rend) A pap kifejezetten szeret játszani más emberek érzelmeivel. feladata a Próféta megtalálása és Shadonba való szállítása. hanem egyszerűen úgy cselekszik. Nem a természetéből fakad a gonoszság. jobban ismeri a Fekete Határon túli világot. ember. folyamatosan próbára teszi a körülötte állók képességeit. azóta velük szolgál és él. s tehetségesnek bizonyult a túlélés mesterségében. tsz. Emiatt a pap életének nagy részét a Birodalmon kívül töltötte. hogy a Birodalomnak kémkedik a Fekete Határon túl. Ranagol-pap 42 éves. halandó létet.Lingua Domini Mf Mágiaismeret (bosz. akik a legközelebbi kapcsolatban vannak vele. Szeret próbára tenni másokat. A Hétarcúnak minden bizonnyal célja van veletek. tökéletes létformát jelentenek. míg a külvilág a szennyezett. ahogy hite és élete megkívánja. „Domvik kegyessége határtalan. férfi rend a Vasemberek tagreoszi csoportjának vezetője Virsha ar Rah’naggol (A Kosfejes Nagyúr szolgája) kráni kém . hiszen kénytelen. közvetlenül őt szolgálja. Természetesen hatalmát fel is használja Tagreoszban.

mindenhol lebukott méregkereskedőként. de az igazi lételeme a méreg. Ha fegyvert vesz kezébe. Mindig. világéletében vándorolt. hogy áldozni fog istenének. mikor már közvetlen életveszélyben volt.” Erő 13 Ép: Állóképesség 16 Gyorsaság 11 Ügyesség 14 Egészség 15 Szépség 14 TME Intelligencia 18 Akaraterő 11 Fp: Harcértékek 73 T/k Ké Té/Cé Vé/m Alap - 10 60/4 114 - Áldozótőr 2 27 79 126 k6+2 Fegyver Mp: 72 Pp: Ellenállás 45 A Sp M 7 7 Statikus 45 45 17 Dinamikus 20 20 Asztrál 17 Egyéb - - Érzékelés 12 Teljes 72 72 Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Fegyverhasználat Mf Lélektan Mf kráni 5 Hátbaszúrás Mf Mellébeszélés Mf pyarroni 5 Kínzás Mf Színészet Mf shadoni (gorviki) Méregkeverés/semlegesítés Mf Álcázás/álruha Mf erv 4 (5) 4 Pszi használat Mf Felszerelés: Áldozótőr. Boszorkánymester. Ő sosem harcol. sem a maremita irányzathoz.feleslegesen sohasem. ember. MGT:0). Miért bízott volna feladatot ismeretlen külvilágiakra? Külvilágiakra. akikért nem kár… az Inkvizíció szemében csupán feláldozható bábuk vagytok a játszmában. az azt jelenti. szent szimbólum. számító és előrelátó mivolta miatt ezt elég jól működteti. erre megvannak a testőrei és vadászai. Szövetségesek híján pedig nem tud mást csinálni egy városban sem. Az ő asztala a mérgek ismerete. annak ellenére is. Pontosabban menekült. posztóvért (SFÉ:1. Kinézet: Középkorú. de fiatalos férfi. elveteti az életét bárkinek. nem köti magát sem az eredeti. Eddig mindig siker koronázta az „add el. rontásokat. 340 . Intelligens. Jellem: (káosz) Darton hitű. függetlenül attól. mindenki az ő keze alatt működik. férfi káosz a menekülő szélhámos Jellemzés: A méregkeverés mestere. „Abyss? Átvágott titeket. Erionban született. hogy ki az. 58 arany Gorn 3. Villámmágiához alig fordult (néhányszor csupán). előnyben részesíti az átkokat. nincs kiút az egérfogóból. de ha a küldetése megkívánja. majd egy évtizeddel idősebbnek látszik valós koránál. Motiváció: A tagreoszi kráni csapatnak ő a vezére. boszorkánymester 28 éves. pusztán akkor. bár világszemlélete elég egyéni. szerephez illő ruházat. és gyorsan állj tovább” jellegű szemléletet. de sosem szerette a nekromanciát. keverése és eladása. és sosem találta meg a helyét az alvilágban. de még suhancként elhagyta azt. Ha mágiát alkalmaz. Praktikáinak hála. tsz. Élete nem egyszer került már veszélybe saját baklövései és fekete humora miatt. de ezúttal – úgy tűnik –. hogy a stratégiában és hadvezetésben nem különösebben képzett. csak továbbállni. mérgekkel kereskedik.

ahogy én most itt vagyok. eleven szobor szépség. Ezért is próbál a család elvárásainak mindinkább megfelelni: olyan férfiút találni. már az első vevőjénél. Ugyanakkor a rá nehezedő nyomás okán. nyaka. Jellem: (élet-rend) Nem csak szép. Rendkívül vigyáznak rá. ha azt hiszi. mint ők. és téved uram. de általában udvarias. hogy mekkora felelősség hárul most rá. de félhavi ott tartózkodás után lebukott. kézi nyílpuska. Szőkésbarna haja rakoncátlan fonatokban hullik a válla alá. így továbbállni nem tud. mivel fiúgyermek nem született. Akárcsak Leiona. „Azt mondotta szépségemnek nincs párja a világon? Tényleg nincs. őzbarnák. Ez a legtöbb kérőjének kifejezetten hátrány. Számos kérője akadt már. keze. lehetőségei korlátozottak: rejtőzés és városon belüli menekülés. ő fogja tovább örökíteni a család gyökereit. hogy maga lesz az!” 341 Leiona Bel Aligheri kasztnélküli 22 éves. mert általában műveltebb. A tagreoszi városőrség pedig nem kedveli az ilyen dolgokat. egész lénye kecses. „Csupán másfél arany! A minőségre magam vagyok a bizonyság. ember. aki hozzászokott már a rengeteg hódolóhoz. nő élet-rend a Bel Aligheri család soronkövetkező feje . A kapuknál már keresik őt. Nyelve csípős. erre mérget vehet!” Erő 9 Ép: 8 Állóképesség 10 Gyorsaság 12 Ügyesség 17 Egészség 15 Szépség 15 TME Intelligencia 11 Statikus Akaraterő 13 Asztrál Érzékelés Fp: Harcértékek 13 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 25 30/16 88 - Rövidkard 1 34 42 102 k6+1 Kézi nyílpuska 2 28 30 30 k3 Fegyver Mp: 21 Ellenállás Pp: 15 A M 7 3 15 15 Dinamikus 5 5 17 Egyéb - - 17 Teljes 27 23 Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Méregkeverés/semlegesítés Mf Értékbecslés Mellébeszélés Af Lopózás Hátbaszúrás Af Rejtőzködés közös 5 52% erv 3 52% dzsad 3 Af Pszi használat Mf Felszerelés: Rövidkard. aki méltó a kezére. hibátlanul fehér és hideg. Ujjai. de művelt és okos is. 3 ezüst Megjegyzés: Fegyverei különféle mérgekkel lehetnek preparálva. Bőre. Motiváció: Tisztában van vele. Úgy fog működni. de a család a tökéletesre vár. különféle „csodaszerek”. Jellemzés: A Bel Aligheri nemesi család utolsó sarja. képes könnyen túlzásokba esni. Kinézet: Húszas éveibe épp csak belépett. s már kisujjból képes lerázni a legelszántabb ifjakat is.Motiváció: Tagreoszba érkezvén most is megpróbált ügyeskedni. szemei melegek. 3 hatalom itala. mint a márvány.

de viseltes ruházat. Nem húzódott meg. amellyel soha sincsen gond. nem harcosnak vagy fejvadásznak nevelték. melyről egész Dél-Ynev-szerte ismerni fogják nevét. Egész életében vándor-dalnokként kereste kenyerét. és mivel hosszabb távú. Motiváció: Sosem törekedett nagy babérokra. többkevesebb sikerrel. kinek intelligenciája nem túl kimagasló. és kaptam számtalan pofont a sorsról. Viselkedése ismerhető a hangulatkeltő novellából. de ezt most nem fogom lenyelni!” 4. Valaha hozzákerült egy szerencsehozó kabalatárgy. Külső. akár egy életre szóló megfigyelésre kapott parancsot. ő képviseli a szervezetet ott. a bárdok nagystílű életmódja pedig szintén nem. hogy egyszer olyan dalt szerezzen. de rendes. ember. nő rend-élet a Kócos Királyfi fogadósnője a Szürkecsuklyások helyi embere Jellemzés: A hölgy nem helyi születésű. tsz. tsz.Oswald Larion Jellemzés: Egy déli származású bárd. Egy férfi kíséretében került ide. Ruházata. amiért szerencséjére „öreganyám”-nak szólította. Jellem: (élet-rend) A nőcsábász kifejezés sosem illett rá. egy vén. „Nyeltem én már eleget. hanem Shadonból települt Tagreoszba. Méghozzá nem csendes fajtát. megnyerő megjelenésű férfi. rövidre nyírt haja helyenként ritkul. de álma mindig is az volt. bűvész és zenész. Azóta nála van az a rozsdás patkó. fogatlan öreganyótól kapta. ahol gyanús alakok húzódnak meg 342 . vagy próbált bujkálni. hanem tökéletes színésznek és megfigyelőnek. Barna. s úgy vigyáz rá. Shadonban mindössze tizenkilenc éves koráig élt. férfi élet-rend az ostoba dalnok Erő 12 Ép: Állóképesség 13 Gyorsaság 15 Ügyesség 9 Egészség 11 Szépség 15 TME Intelligencia 12 Statikus Akaraterő 12 Asztrál Érzékelés 6 Fp: Harcértékek 30 T/k Ké Té/Cé Alap - 15 45/10 98 - Tőrkard 2 24 57 112 k6+2 Dobótőr 2 25 66 100 k6 Fegyver Mp: 8 Pp: Ellenállás 15 A M 2 2 15 15 Dinamikus 7 7 12 Egyéb - - 10 Teljes 24 24 Kiemelt képzettségek Vé/m Sp Beszélt nyelvek Fegyverdobás (dobótőr) Mf Etikett Mf közös Kocsmai verekedés Mf Legendaismeret Mf shadoni (gorviki) Zsonglőrködés Mf Lovaglás Af dzsad 3 erv 2 5 3 (3) Pszi használat Af Felszerelés: Tőrkard. Ő „csak” egy bárd volt mindig is. bárd 28 éves. Színész. külseje kissé ápolatlan. sem olyat. A kobzos egyébként kissé naiv. okosan rendezte érkezését. tolvaj 35 éves. 3 dobótőr. koboz. Apja révén szinte gyermekkora óta a Szürkecsuklyások tagja. balek típus. passzív kémként részese a klánnak. ember. Kinézet: Kifejezetten jóképű. áttelepedett Tagreoszba. 2 arany Shanaya 2. mint a szeme fényére. elegáns. hanem fogadót nyitott. becsületes fickó.

de éppen csak ott. hogy csak azokra „vadászik”. akiknek minden tiszteletével hódol. hogy a szemük előtt táncoló fogadósnő valójában egy alvilági testvériség tagja. kockacsörgéstől és szórakozni vágyók kiabálásaitól. de sosem jutna eszébe senkinek.esténként… hanem olyat. Élvezi. Megvannak ehhez a fizikai adottságai is. mindig a törvényesség határán maradt. de nem ezért különleges. A sors iróniája. Olyat. Motiváció: Semmilyen alvilági tevékenységben nem vesz részt. A férfinek több mint húsz éves tapasztalata van a női csábítások terén. Gyakran előfordult például. alvilágban jártas személy is csak kacér fogadósnőt lát benne. férfi halál az őrült sorozatgyilkos . a városőrséggel is többször összeakadtak az útjai. és sosem lépi túl. megöli őket. Minden egyes áldozatáért ültet egy vadrózsát. Még egy tapasztalt. A férfi sorozatgyilkos. tsz. sosem esik ki belőle. Jellem: (rend-élet) Szerepét nagyon jól játssza. mert tulajdonképpen tényleg az. hogy figyelmeztetést kapott a Csendrendelet megsértése miatt. és megfelelő időközönként jelentést tesz. már harmincas évei közepén jár. sokatmondó tekintetű nő. csupán folyamatosan nyitva tartja a szemét. de még mindig rendkívül vonzó és szép. bárd 44 éves. hanem érett és szenvedélyes. amit csinál. egy hétig a vendégem!” Erő 9 Ép: 7 Állóképesség 10 Gyorsaság 15 Ügyesség 16 Egészség 13 Szépség 16 TME Intelligencia 13 Statikus Akaraterő 12 Asztrál Érzékelés Fp: Harcértékek 15 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 25 32/6 87 - Tőr 2 35 40 89 k6 Dobókés 2 35 46 87 k5 Fegyver Mp: Ellenállás Pp: - A M 2 2 35 35 Dinamikus - - 12 Egyéb - - 14 Teljes 37 37 Kiemelt képzettségek Fegyverdobás (kés) Mf Kocsmai verekedés Álcázás/álruha Beszélt nyelvek Mellébeszélés Mf közös 5 Mf Lélektan Af shadoni 5 Af Színészet Af dzsad 4 erv 3 Pszi használat Megjegyzés: A pszi-pajzsait más építtette fel a klán megbízásából. amely zeng a daloktól. s miután néhány szívdobbanásig birtokolta. eddig még nem volt nőnemű egyén. ki ellen tudott volna állni neki. ember. Nem gyönyörű fruska. tényleg egy fogadósnőként éli életét. „Aki legtovább bírja táncos lábbal. ami kellőképpen központba került Tagreosz városképében. Hosszú távon az egész város elkönyvelte a tavernát olyannak amilyen. hanem belső 343 Vadrózsák Gyilkosa 4. hogy ne feszítse túl a húrt. elcsábítja őket. Jellemzés: Norio del Sepphus. akikért szerinte élni érdemes. Mindig vigyázott. Folyamatosan vándorol és keresi a tökéletes szépségű nőket. Kinézet: Shanaya középkorú nő.

Egy pillantásával őrületbe tud kergetni egy átlagos asszonyt. akkor ő nem beszél. hogy megtalálja és birtokolja néhány szívdobbanásig Ynev leggyönyörűbb nőit. Jellem: (halál) Őrült.vonzereje miatt. drágakövek. Mégsem került még sor párbajra egy nő miatt. A férfi nem túl jó harcos. a többi ékszerben vagy drágakőben. drága ékszerek. nem hős. bármit tesz. de hosszabb „ostrom” után még egy Ellana-papnő vagy egy boszorkány is behódolna neki. Egyáltalán nem gonosz. szócsavarásával nem csak a nők csábításához ért. Kinézet: Negyven év körüli északi férfi. Nem lop. származása miatt adott (örökség). „Mikor a vadrózsa virágzása legszebb korában van… nos. mindenben az elérhető tökéletességre törekszik. Stílusosan él. Csupán rendkívül ért a nők csábításához. beszédével. Vagyona mértéke alapján meg is engedheti ezeket magának. de készpénz csak annyi van nála amennyi szükséges. Életfelfogása szerint a szépség múlandó… de a tökéletes szépséget minden fölé helyezi. Mindenben az élet szépségét és tökéletességét keresi. ha egy nőért férfiak versengenek. előkelő ruházat. Nem is adja magát annak. csupán a felfogása tér el – nem kis mértékben – az átlagtól. vagy valamely személyes tárgyát. beszédével próbálja levenni a lábáról a nőt. hanem a férfiak leszereléséhez. Esetleg emlékbe elveszi a nő nyakláncát. titokzatosságával és vonzerejével felkelti a nő érdeklődését. szó nélkül felkéri a nőt egy táncra. ha elpusztítjuk azt a legszebb pillanatában. de a maga nemében rendkívül nemesi. hogy csak úgy lehet megőrizni (emlékét) a jövő számára. Mégis. Ha nem tennénk. tekintete igéző. iszik. semmilyen sötét célja nincs. s úgy gondolja. visel. azt magánál és dzsad bankházakban tartja. Vagyona múltja. csupán odamegy. és mind a hízelgésével. alkata vékony. 8 arany 344 . akkor kell leszakítani.” Erő 13 Ép: Állóképesség 16 Gyorsaság 14 Ügyesség 14 Egészség 14 Szépség 15 TME Intelligencia 16 Statikus Akaraterő 13 Asztrál Érzékelés 9 Fp: Harcértékek 36 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 20 50/14 98 - Tőrkard 2 29 62 112 k6+2 Fegyver Mp: 24 Ellenállás Pp: 19 A M 2 3 19 19 Dinamikus 7 7 12 Egyéb - - 12 Teljes 28 29 Kiemelt képzettségek Beszélt nyelvek Éneklés/zenélés Mf Etikett Mf pyarroni 5 Tánc Mf Mellébeszélés Mf ilor 5 Szexuális kultúra Mf Lélektan Af shadoni (gorviki) 4 (4) Pszi használat Af Felszerelés: Tőrkard. és már csak a maradékot látnánk. A férfi nem rablógyilkos. nemesek lekenyerezéséhez is. Arca nemesi vonású. Motiváció: Életcélja. egy mély pillantással. elmúlna a szépség.

old. a hetedik terem Fekete Angyala 352. 2-3. tsz. tsz. rutinos (2540 év körüliek. old. veterán (40-55 év közöttiek. tsz. old. 4-5. Fehér Gárda 5. fegyverzet. tsz. tsz. tsz. lovagok a „játszma” Fekete Bástyái 348. old. Városőrök Szerepük: A helyi rendfenntartók erő. old. Vasemberek (Ru'hgadbarr) Vérével Védő 6. +5 Cé. Ép: 1-5. fejvadászok a „játszma” Fekete Futói. a „játszma” Fehér Gyalogjai 349. Boszorkányvadászok 6. Gólem Bestiárium (2. +10 Cé. A Kosfejes Csapása 8. Hadrend Mf Veterán (5. Huszárai 348. harcosok elit őrök. tsz. Puszta Kézzel Ölő 8.) 12 Fp: Harcértékek 20 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 12 30/1 83 - Tőr 2 22 38 85 k6 Hosszúkard 1 18 42 97 k10 Könnyű nyílp. amely a helyi törvények betartatásáért és a város nyugalmáért felel.) 107. Hadrend Mf. +10 Ké.). kiad.További NJK-k és Bestiák Városőrök 1-5. old. kiad. A városőröket három különböző kategóriára osztjuk: újonc (20 év körüliek. Domvik-lovagjai 8. old. tsz. posztóvért (SFÉ:1. harcosok Tagreosz rendfenntartói 345. Huszárai 349. old.): +32 Fp. Fegyverhasználat (választott) Mf 345 . harcosok ember. +5 Té. tsz.): +16 Fp. old.). paplovagok a „játszma” Fehér Futói.) 116. Iblogh Bestiárium (2. +7 Vé. tolvajok öt fős kezdő tolvajbanda 346. 1 14 17 50 k6+1 Fegyver Mp: Ellenállás Pp: - A M Rutinos (3. old. Hadrend Af (lásd 358. lovagok a „játszma” Fehér Bástyái 349. fejvadászok a „játszma” Fekete Gyalogjai 347. férfi rend Erő 14 Állóképesség 13 Gyorsaság 11 Ügyesség 11 Egészség 15 Szépség 11 TME 1 3 Intelligencia 10 Statikus - - Akaraterő 13 Dinamikus - - Asztrál 11 Egyéb - - Felszerelés: Kék egyenruha.). Szemfülesek 1. tsz. kiad. old.) 107. tsz. tsz. old. 1. Goblin Bestiárium (2. az Alsóváros lakói 351. a Sötétebb világ ragadozói 351. +10 Té. old. +5 Ké. tsz. Fehér bábúk Dahuka az Alsóváros „istene” 350. +14 Vé. MGT:0) Érzékelés 13 Teljes 1 3 Megjegyzés: Ökölharc Af. old. tsz. old. old.

Tagreoszba az ünnepségsorozat híre miatt jöttek. trükkös csapdákat. hogy nem is ő lopta el az almát. A többiek elismerik vezérként. kirabolják őket. hogy az ünnep néhány napja alatt kifigyeljék a gazdagabb személyeket. görbe orrú. arca ravasz és számító. mert fiatal kora és tolvaj léte ellenére nemesi származásúnak mondja és tartja magát. másodszor pedig ravaszsága és óvatossága miatt. Olyan ártatlan képet tud vágni. alig töltötte be tizenötödik életévét. és véletlenül pont az ő zsebébe. Ért egy kicsit a méregkeveréshez. • Icpah. és kizsebeljék. tsz. vékony és rugalmas. lányos képű fiú. Haszonéhesek. vékonyka.Szemfülesek 1. Becenevét onnan kapta. a sasszemű: alacsony. Óriási türelemmel képes tanulmányozni azokat. könnyűléptű fiú. mint mázsás teste miatt nem jó zsebes. a vezér: aránytalanul nyurga testalkatú. az átlagmagasságot bő fél fejjel meghaladja. hogy rengeteg átutazó és bámészkodó fog érkezni a fesztiválra. • Ogrom. a sznob: furcsa viselkedésű. apjától tanulta (aki mellesleg bitófán végezte egy közeli városállamban). de komolyabb tapasztalatokra egyikük sem tett szert. az ártatlan: A csapat legfiatalabb tagja. Tervük az. A többiek gyakran csúfolják és gúnyolják. Mindannyian kitanulták a tolvaj szakmát. Amihez viszont kiemelkedően ért a csapatban. a legidősebb sincs több húsz esztendősnél. Alacsony. a kövér: testalkata miatt állandó céltáblája a többiek feszültség-levezető gúnyos szavainak. tudták. az a csapdák ismerete. hogy közöttük ő bánik a legjobban a kézi számszeríjjal. kissé gnóm testalkatú fiú. a színészkedéshez és a mellébeszéléshez. A többiek ezen titokban mosolyogni szoktak. a felnőttkor korai szakaszaiba lépett Ednes (ejtsd: Ednesz). Vékony. A legfiatalabbjuk tizenöt év körüli. férfi káosz-élet Szerepük: Öt fiatal tolvaj. Modora furcsa. akár egy rókáé. nemesekről nem is beszélve. • Rodiv. A csapaton belül árnyéknak is szokták nevezni. és avatott szemei szinte mindig megtalálják a betolakodók ellen (ellenük) felállított vermeket. a tömegben nem tud elvegyülni. hogy Icpah nem tud semmit szüleiről. Egyáltalán nem gyilkosok. hiszen ők is tudják. futni pedig végképp nem tud. de valójában elismerik. Szinte csak egyetlen dologhoz ért. hosszúkás ujjaival állítólag még zárnyitó-készlet nélkül is képes kinyitni egy átlagos zárat. vakmerőek. Több. csupán a vagyonszerzés egy könnyebbfajta útját választották. Kiskoruk óta ismerik egymást. Fiatal kora ellenére. hogy bármikor meggyőz egy kereskedőt arról. a kereskedőkről. fiatalok. Alacsony. • Idnus. elsősorban mert ő a legidősebb. és ő is ugyanolyan oszlopos tagja a csapatnak. tolvajok ember. mert annyira ügyesen tud rejtőzni és halkan lopózni. mint akármelyikük. 346 . és együtt dolgoznak. A csapat tagjai: • Ednes. elég magas növésű. Így kerülhetnek kapcsolatba a JK-kal is. kövér ujjai ügyetlenek a zsebmetszéshez. bár szüleit nem ismerte. hanem az leesett. rövid barna hajú. A falkavezér. Csupán 1-2 éves tapasztalat van mögöttük. de derékbősége kétszerese is megvan az átlagosnak.

a terület. fejvadászok ember. gyorsan és rövid ideig ható. Feladatuk elsősorban a pap és a csoport védelme. görcs / bénultság hatású. mert az viszonylag kis méretű. amelyekkel a célpontot lassíthatják. és szükség esetén rejthető is.és személyvédelem. nyolc testőr. 9 Jellemzés: Ednes és Icpah a rövidkardhoz. de fennmaradását úgy próbálja biztosítani. fegyverek. férfi rend-halál Harcértékek 70 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp - 32 66/7 122 - Rövidkard 2 (4) 41 78 136 k6+4 Dobótőr 2 (4) 42 87 124 k6+3 Fegyver Mp: - klán Alap M 7 7 45 45 Dinamikus 5 5 Egyéb - - Teljes 57 57 Felszerelés: dobótőrök Helyzettől függő ruházat. Ogrom révén a csapat gyakran használ csapdákat is. Rodiv a kézi nyílpuskához ért. lélegzetvétel. Csupán néhány évszázados múltja van. a végjátszmában ők töltik be a gyalogok szerepét a sakktáblán. Jellemzés: A Vasemberek (Ru'hgadbarr) névre hallgató klán emberei. tsz. zavarhatják. mozdulat észrevételéhez. Elsősorban a saját szakállára dolgozik. MGT:0) Érzékelés 14 Teljes 0 0 Megjegyzés: Képességeik pontos értékei eltérőek lehetnek. A többiek nem használnak fegyvert. Természetesen sok fegyverhez értenek. izomrendszerre ható méreg van).Erő 10 Állóképesség 10 Gyorsaság 13 Ügyesség Egészség Szépség 13 TME 0 0 Intelligencia 13 Statikus - - Dinamikus - - Akaraterő Ép: 5 Fp: Harcértékek 12 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 17 30/15 81 - 15 Rövidkard 1 26 42 95 k6+1 11 Kézi nyílpuska 2 20 29 30 k3 Fegyver Mp: Ellenállás Pp: - A M Asztrál 10 Egyéb - - Felszerelés: Egyszerű ruházat. viszonylag kis létszámú klán. és krán déli részén található. A honos tartomány harmadik legnagyobb városát tartja a birtokában. hozzá vannak szoktatva minden rezdülés. Az alapkiképzésen felül ez az ő asztaluk. négy vadász. de általában rövidkardot és dobótőrt szoktak használni (kiegészítőként vagy fő fegyverként). 2 rövidkard. Ők egy külső tartománybeli. szintű. Ugrás 100% 347 . 8-an vannak. Fegyverdobás Mf. Vasemberek Ru'hgadbarr Szerepük: Testőrök. A tartomány neve Khar-Shaddan. könnyű bőrvért (SFÉ:1. Szinte mindig van kint két-három kisebb csapata Dél Yneven. esetleg ideiglenesen foglyul ejthetik. hogy a Birodalom számára is kémkedik a Fekete Határon túl. Fegyvereik mérgezettek (4. Vérével Védő Hín dah Last’na Erő 14 Ép: Állóképesség 17 Gyorsaság 17 Ügyesség 17 Egészség 16 Szépség 12 TME Intelligencia 12 Statikus Akaraterő 17 Asztrál 17 Érzékelés 18 12 Fp: Ellenállás Pp: 23 A 6. áldozatot nem igazán sebző csapdákat állítanak. Egy ilyen csoportot alkotnak ezek a krániak is… A kémcsoport tagjai: Abyss (a kráni). Általában egyszerű. tehát a Birodalomban a fiatal klánok közé tartozik. amelyek kémkedéssel foglalkoznak. Kimagasló érzékeik vannak. és két mesterharcos. sehol sem kelt feltűnést. Megjegyzés: Kétkezes harc Mf.

Puszta Kézzel Ölő Hín dah Ral’Quastarr Szerepük: Vadászok. MGT: 5). Kétkezes harc Mf. Mf. több okból is: a fegyver számukra felesleges súly. 2 láncosbuzogány 16 Egyéb - - 14 Teljes 57 57 Megjegyzés: Fegyverhasználat Mf. mint ők. elöljárók. nem kiemelkedő kémek. Vértviselet Mf. A sakktáblán kettő közülük fegyvertelen lesz. akik a fejvadász alapkiképzés után azonnal a pusztító harc és a háború mestereihez kerültek. lovagok ember. onnantól kezdve semmi mással nem foglalkoztak egész életükben. Egy dologhoz értenek igazán a háborúhoz. Ökölharc Mf. illetve elveszik az ellenfél fegyverét.Jellemzés: Először dobótőrökkel gyengítik ellenfeleiket. a másik kettő dupla sequor-t forgat majd. Rengeteg fegyver és egyéb tárgy használatában. és kötöttség. fürge ugrásaikat kitérésként alkalmazzák (+18 Vé). férfi rend-halál Erő 12 Ép: Állóképesség 17 Gyorsaság 18 Ügyesség 18 Egészség 16 Szépség 12 TME Intelligencia 13 Statikus Akaraterő 17 Asztrál Érzékelés 12 Fp: Harcértékek 88 Fegyver Mp: - Pp: 31 Alap Ököl Ellenállás A Sequor M T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp - 46 71/8 130 - 2 56 75 131 k6+4 2 (4) 54 84 146 k6+6 7 7 45 45 Dinamikus 5 5 Felszerelés: Helyzettől függő ruházat. férfi halál-rend Erő 18 Ép: Állóképesség 17 Gyorsaság 16 Ügyesség 16 Egészség 16 Szépség 12 TME Intelligencia 14 Statikus Akaraterő 16 Asztrál Érzékelés 12 Fp: Harcértékek 88 Fegyver Mp: - Pp: 31 Alap Láncosbuzog. Ha a hely engedi. fejvadászok ember. ha szükség hozza. mint ők. egy csapás . Általában nem hordanak maguknál semmilyen fegyvert. fürge ugrásaikat kitérésként alkalmazzák (+20 Vé). Pusztítás Mf. Pszi-pajzsukat Abyss (a kráni) építette. Ugrás 90%. a belharc is előnyös számukra (Belharc Mf). felhasználják a körülöttük található tárgyakat. Pusztítás Mf. tsz. Pszi-pajzsukat Abyss (a kráni) építette. áruló jel. Ha az ellenfél nagyobb fegyvert forgat. Ha fegyverre van szükségük. Kétfegyveres taktikákat helyzethez alkalmazkodva használják. A Kosfejes Csapása Hín dah Yan’thuris Szerepük: Mesterharcosok. Lopózás 95% Jellemzés: Ha csak tehetik. Hátbaszúrás Mf. A lopakodás és a rejtőzés mesterei. hátulról támadnak. ha lehetőség adódik. Pszi-Roham. Ha az ellenfél nagyobb fegyvert forgat. Rejtőzködés 95%. Ha csak a hely engedi. Hadvezetés Mf. 8. Nem jó orgyilkosok. Roham. Ilyenkor nem törődnek taktikázással.egy ember. Akik pusztakézzel kezdenek. Feladatuk a bármilyen körülmények közötti gyilkolás. Olyan emberek ezek. azok pusztakézzel lefegyverzést próbálnak alkalmazni. 8. Ellenállás A T/k Ké Té/Cé Vé/m - 25 85/6 130 - 2 (4) 34 108 151 k6+7 Sp M 7 7 45 45 Dinamikus 5 5 Felszerelés: Teljesvért (SFÉ: 6. a belharc is előnyös számukra (Belharc Mf). Pszi Mf Jellemzés: Hátulról segítik és irányítják csapatukat pszi-üzenetekkel. esetleg 2 sequor 17 Egyéb - - 17 Teljes 57 57 Megjegyzés: Kétkezes ha. tsz. A sötétség a barátjuk. Ők ketten a sakktáblán a két bástya szerepét töltik be. Lefegyverzés Mf. majd a sebesülttel két rövidkard egyidejű forgatásával próbálnak végezni. és a fegyvertelen küzdőművészetben is rendkívül képzettek. 348 .

A végső ütközet alkalmával a Fehér oldal vezetője komoly szerepet szán nekik. kalandozók ellen) is őket vetik be. 1 27 28 50 k6+1 Fegyver Mp: - Fehér Gárda M 2 4 20 20 Dinamikus - - Felszerelés: Egyenruha. old. Létszámuk közel félszáz fő. Pszi Mf. sodronying (SFÉ:3. Mindannyian erős hitű. akik elsősorban a Nemesi kerület biztonságáért felelnek. lovagok ember. Hadrend Af (lásd 358.Szerepük: A helyi rendfenntartó erők elit alakulatának tagjai. Fehér ruházatukról. Erő 15 Ép: Állóképesség 14 Gyorsaság 14 Ügyesség 14 Egészség 15 Szépség 11 TME Intelligencia 12 Statikus Akaraterő 14 Asztrál Érzékelés 12 Fp: Ellenállás Pp: - A 5. MGT:1) 16 Egyéb - - Megjegyzés: Álcázás/álruha Mf. melyet egy fekete mellény tesz teljessé. mint egyetlen más istenség paplovagjai sem. Erő 14 Ép: Állóképesség 15 Gyorsaság 14 Ügyesség 14 Egészség 15 Szépség 14 TME Intelligencia 13 Statikus Akaraterő 14 Asztrál Érzékelés 10 Fp: 60 Mp: 35 Pp: 28 A 6. mindannyian jól felkészült. tsz. Ennek köszönhető. fegyver. Ők Abyss fülei és kezei. messziről felismerhetőek. férfi rend Harcértékek 55 T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 25 55/12 100 - Tőr 2 35 63 102 k6 Hosszúkard 1 31 69 116 k10 Rövidkard 1 34 67 114 k6+1 Könnyű nyílp. harcosok ember. tsz. jobbjukon hosszúkardot forgatnak. paplovagok ember. tsz. Kivétel nélkül kétkezes vívók.) 14 Teljes 22 24 Pszi-pajzsukat Domvik-papjai építették Szerepük: A Mendraioszok Domvik felkent követői. posztóvért (SFÉ:1. hogy a Második Arc Testvériség Abyss (a shadoni) Próféciával kapcsolatos munkájának megsegítésére négy boszorkányvadászt is melléje rendelt. akik lovon és gyalogosan is kiválóan megállják a helyüket. A legégetőbb helyzetben az egyház soraiba tartozó elöljáróik őket kérik fel a fegyveres összetűzéssel járó problémák kezelésére. baljukon rövid. Valódi nehéz fegyverzetű harcosok. Gyakran mágikus támogatást is kapnak az egyház részéről. 349 Domvik-lovagjai 8. akár önállóan is cselekvőképes fegyveresek. szigorú előírások szerint élő férfiak. Belharc Mf 16 Teljes 59 57 Pszi-pajzsukat Abyss (a shadoni) építette Szerepük: A helyi lovagrend kimagasló tapasztalattal bíró tagjai. A végső összecsapás alkalmával előszeretettel támaszkodnak varázserejükre. akik olyan egyedi kiképzésben részesülnek. férfi rend Harcértékek T/k Ké Té/Cé Vé/m Sp Alap - 25 48/18 99 - Mendra 2 34 61 115 k6+3 Hosszú íj 2 29 24 110 k6+1 Fegyver Ellenállás Boszorkányvadászok M 6 4 45 45 Dinamikus 8 8 Felszerelés: Változó. Különleges és nagyobb odafigyelést igénylő helyzetekben (pl. MGT:0) 12 Egyéb - - Megjegyzés: Kétkezes harc Af. Elsődleges feladatuk a felderítés és az információgyűjtés. férfi rend-élet .

Nem fürge.Erő 17 Ép: Állóképesség 14 Gyorsaság 13 Ügyesség 13 Egészség 16 Szépség 14 TME Intelligencia 13 Statikus Akaraterő 14 Asztrál Érzékelés 13 Fp: Harcértékek 85 T/k Ké Té/Cé Vé/m Alap - 11 80/3 130 - Lovag 2 18 100 152 2k6+3 Közepes pajzs 1 11 80 +35 k6 Fegyver Mp: - Pp: Ellenállás 19 A M 2 4 45 45 Felszerelés: Fegyverzet. Primitív állat. Bármit megeszik. de rezgésérzékelő hallása és szaglása kiváló. A lény jobbára a lenti templom alatti üregében alszik. Vértviselet Mf.: Jellem: Halál Leírás: A Tagreosz alatti Alsó Városban élő. tárgyakra stb. teljesvért (SFÉ:6. MGT:5) Dinamikus 5 5 12 Egyéb - - Megjegyzés: Fegyverhasználat Mf. Pajzshasználat Mf. az ottani goblinok által istenként tisztelt bálvány Dahuka. Bőre igencsak szívós. növényt. Fegyvertörés Mf. Valaha az ősi nomádok használták őrzőnek. mely egyértelműen nem békés szándékú. állatot. ragadozó ösztönökkel. 350 . – egyaránt hatással van. Pszi Af 12 Teljes 52 54 Dahuka Sp Pszi-pajzsukat Abyss (a shadoni) építette Előfordulás: egyedi (csak a Tagreosz alatti Alsó Városban) Megjelenők száma: 1 Termet: Ó Sebesség: 100 (SZ) Támadó érték: 150 Védő érték: 150 Kezdeményező érték: 0 Célzó Érték: Sebzés: 3k6 Támadás/kör: változó Életerő-pontok: 85 Fájdalomtűrés-pontok: 250 Asztrál ME: immunis Mentál ME: immunis Méregellenállás: immunis Pszi: Intelligencia: állati Max. de azóta elvadult és teljesen elfajzott. Tulajdonképpen nem más. mely még a nomád-korokból maradt a régi (földalatti) Tagreoszban. több láb vastag és többtucatnyi láb hosszú fekete kígyó-féreg-félére hajaz. mint egy óriási féregszörny. Mp. Túlütés esetén letiporja vagy elnyeli áldozatait. Teljesen vak. ezért 2-es SFÉ-vel rendelkezik. földet. az az egy támadás – a közelében tartózkodó lényekre. Lovaglás Mf. de mérete miatt rendkívül gyorsan képes mozogni egy emberhez képest. Kinézetre egy hatalmas. Bár hatalmas testével körönként csak egyszer támad.

sikeres Egészségpróba esetén k6 körig émelygést. a fémet sem ismerik.: Jellem: Halál Leírás: Egy körben két kézzel. Primitív vadászó. 107. 116. old. 351 Goblin Bestiárium II. igen gyávák. gyűjtögető életmódot folytatnak. old. Mp. sikertelen próba esetén k6 órás bénulást okoz. Nyála azonnal ható. mozgásközpontot támadó 4. Harcban. vagy fegyvertől függ Támadás/kör: változó Életerő-pontok: 39 Fájdalomtűrés-pontok: 120 Asztrál ME: 70 Mentál ME: 70 Méregellenállás: immunis a természetes eredetű mérgekre Pszi: Intelligencia: alacsony Max. majd köpéssel támad. Mp. újabb – köpésre alkalmas – szájat nyit a testén. Előfordulás: nagyon ritka Megjelenők száma: 1k3 (néha több) Termet: változó Sebesség: 120 (SZ) Támadó érték: 70 Védő érték: 118 Kezdeményező érték: 20 Célzó Érték: 40 Sebzés: 1k6/1k6+speciális. Iblogh Bestiárium II. hacsak túlerejük nem óriási. fegyvereik fából és kőből készülnek. .: Jellem: Káosz Leírás: Fejlődési szintjük igen alacsony. szintű méreg. Minden 10 Sp-t meghaladó vágó fegyver által ejtett seb.Előfordulás: ritka Megjelenők száma: 10k10 (összesen 250) Termet: K Sebesség: 65 (SZ) Támadó érték: 25 Védő érték: 60 Kezdeményező érték: 10 Célzó Érték: Sebzés: fegyver szerint Támadás/kör: 1 Életerő-pontok: 7 Fájdalomtűrés-pontok: 12 Asztrál ME: Mentál ME: Méregellenállás: 3 Pszi: Intelligencia: alacsony Max.

5 láb) Sebesség: 50 (SZ) Támadó érték: 75 Védő érték: 95 Kezdeményező érték: 20 Célzó Érték: Sebzés: 2k10 Támadás/kör: 2 Életerő-pontok: 21 Fájdalomtűrés-pontok: Asztrál ME: immunis Mentál ME: immunis Méregellenállás: immunis Pszi: Intelligencia: átlagos Max. Előfordulás: nagyon ritka Megjelenők száma: 1 Termet: N (2. 107.vagy vágófegyverek sebzésének csak a felét szenvedi el.hu/shaddomborzat.Gólem Bestiárium II. hegyes. Villám alapú támadás vagy az Elemi erő felét sebzi rajta. Mp. old. kezében hóhérpallossal.jpg (részlet) Szerző: Domoly & Beelze. Éles-. Nincs rajta Lélekcsapda bélyeg. anyaga kő. Kizárólag túlütéssel lehet sebezni.szurkecsuklyas. Térképek Nyugat-Shadon (Tájolás: északi. kitárt szárnyú. hószín kőszobor.: Jellem: Leírás: Egy angyali alakra megformált. Szürkecsuklyás Testvériség 352 . Lépték: a térképen) Forrás: www. Őselemekre immunis.

lábban) 1 – Hit kerülete 2 – Utazók kerülete 3 – Polgárok kerülete 4 – Nemesek kerülete 1 – Temető 2 – Kripta 3 – Katedrális 4 – Főtér 5 – Gyógyító Könnye 6 – A Krónikás 7 – Rendház 8 – Kolostor 9 – Tanító szentély 10 – Paprik ivója 11 – Tűzoltóság 12 – Gyógyító szentély 13 – Szerelmesek tava 14 – Jóság Forrása szentély 15 – Piac sétány 16 – Arc-szentélyek tere 17 – Tanácspalota 18 – Domvik templom 19 – Fehér Gárda épülete 353 20 – Astercus palota 21 – Városkapuk 22 – Taverna a Szent Arához 23 – Kócos Királyfi 24 – Fogadó Ábrahámhoz 25 – Lejárat az Alsóvárosba 26 – Dögkút .Tagreosz (Tájolás: északi. Lépték: a térképen.

Lépték: a térképen) 354 .Alsóváros (Tájolás: északi.

Lépték: a térképen. lábban) 355 .Paprik ivója (Tájolás: északi. lábban) Taverna a Szent Arához (Tájolás: északi. Lépték: a térképen.

lábban) 356 .Kócos Királyfi (Tájolás: északi. lábban) Fogadó Ábrahámhoz (Tájolás: északi. Lépték: a térképen. Lépték: a térképen.

majd isteni eredetű varázserővel tölti fel azt. hogy segítségével tetten érhessék a tiltott mágiahasználókat. a helyzet nem határozható meg. akik megfelelő tisztaságúak. legalább 151 Mp-t igénylő varázslatot. a hitet vigyázó arcáról kapta nevét. titkok ismeretére kiválasztott Domvik-papok mágiát kutató munkájának. A jelet legtöbbször márványlap alatti kőbe vésik. majd megteheti a szükséges lépéseket. A varázsjel ötven lábnyi sugarú körben érzékel mindenfajta mágiahasználatot. A jel a manaháló változásait érzékelve ugyanis mentális riasztást küld a hozzá kötött felügyelőjének. Azaz a varázslatot NEM ismeri alapból minden Domvik-pap. A jel Domvik második. akiknek a varázsjel elkészítésekor a helyszínen kell tartózkodniuk. A varázsjel ezen kívül már pontatlanul érzékel. és nem is mindent. Például jelez egy 150 lábnyi távolságban létrehozott. Ő képes meghatározni. amelyekhez a felhasznált mana-pont legalább eggyel nagyobb. tsz. hogy mely jel küldte az üzenetet. Ez utóbbi. (Ebben a KM szava döntő!) A varázsjelet a Shadoni városok felügyeletet igénylő pontjain szokták elhelyezni Domvik szolgálói. így meglehetősen nehéz felfedezni is. A jelet egy általa kijelölt személyhez köti (akár többhöz is.) A második szem jele egyfajta őrjelként. tehát az ötven lábas hatókörön kívüli érzékelés meglehetősen pontatlan lesz. és a jelhez képest hol történt a mágiahasználat. ám mára a szakrális mágiába olvadt. Eredete valószínűleg godoni. érzékelőként működik. amíg a vonalai töretlenek. és vallásukban előrehaladottak. legyen az bármilyen gyenge. Ezt elkerülni csak a varázslat mágikus voltának. 357 . mint a varázsjeltől számított távolságuk lábban.Mellékletek Varázslatok A MÁSODIK SZEM JELE Típus: Egyedi (Domvik). Domvik papjainak elvei szerint a mágiát csak azok alkalmazhatják. a varázsjel erősségét meghaladó erősítésű leplezése esetén lehet. (Emellett bírnia kell mentális. Mint ismeretes. csak a mágiahasználat tényét jelzi a jel. nem véletlenül. Az efölött való őrködésre szolgál a második szem jele. csak azokat a mágiahasználatokat mutatja ki.). azaz pszi képességgel. egészen pontosan varázsjel jó példája a magas szintű. A varázsjel mindaddig kifejti a hatását. max. utána azonban bármekkora távolságra eltávolodhatnak. máskülönben az romlásba taszítja őket. Egy személy az intelligenciájának megfelelő számú jelet képes felügyelni. A második szem jelét csak kivételes esetekben oktatják Domvik azon mágiahasználó papjainak. A varázsláskor a pap egy gyermekfej nagyságú varázsjelet készít. akik elég érettnek és elmélyültnek bizonyulnak ilyen jellegű tudományok befogadására. de már 51 lábnyira sem jelez egy 50 Mp-os varázslatot. A jellel innentől mentálfonál köti össze ő(ke)t. lásd a leírást Mágiaellenállás: Ez a varázslat. Természet Mana-pont: 55 Erősség: 20 Varázslás ideje: 30 perc Időtartam: amíg a jel töretlen Hatótáv: 50 láb. A jel erősségének növelésére nincs mód.

Az alakzat azon tagjai. melyet a Hétarcú országhatárain kívül szinte sehol nem ismernek. KÖRKÖRÖS VÉDELEM Legalább három fő szükséges e védőtaktika alkalmazásához. akiknek mindkét oldalán egy-egy fegyvertárs áll a küzdelem során +10 Vé-t kapnak. A két harcos egymásnak veti hátát. 358 . Shadonban a katonák és zsoldosok alapvető kiképzéséhez tartozik. Az ilyen formációban küzdőket nem lehet hátulról támadni.Hadrend formációk SHADONI PÁROS Közelharcban. KETTŐS FEDEZET Három jólképzett harcos kell e támadó formáció alkalmazásához. Ezen igen statikus taktika hátránya. hogy rendkívüli fegyelmet követel meg. de már szinte az egész Délvidéken ismerik. Természetesen a trió tagjaival szemben félhátulról vagy hátulról csak szélsőséges esetekben lehet közelharci támadást végrehajtani. feltéve hogy nem ütközik ellenállásba. A két fedezet zavaró megmozdulásainak köszönhetően a középső fegyverforgató +10 Té-t kap a vele szemben álló egyik ellenfélre. a szembenálló csapatok teljes elkeveredése után használják. A gyakorlatban a parancsnok vezényszavakkal utasítja a formáció tagjait. A formációt elsőként edorli gyalogosok alkalmazták. ám ez nem feltétel. Vé-jük pedig – az állandó mozgástól és forgástól – 5-tel nő. így védve társát a hátulról jövő támadásoktól. amely így is csupán lépésben képes haladni. A formáció tagjai leggyakrabban körbeállnak e taktika alkalmazásakor. hiszen tagjai csupán együtt mozoghatnak. A shadoni nehézgyalogság egyik alaptaktikája. továbbá képtelenség mögéjük kerülni. Alkalmazása során a trió középső tagja vezeti a formációt. de Ynev többi táján is ismerik és használják.

. Oltalmazó." 359 .. döntés a hitetleneké. pediglen helyben vagyon az. Versenyre hív a második. a városba tartana a Két Birodalom között. Az utolsó szilánkját a Próféta hordozza. mikor a Próféta. ott találtatik meg az igaz Tudás.. de hangos lészen halála. Az első rész van a legmesszebb. csak ha megszerzik a Tudást. de látni nem fognak. s nyitja meg a hitetleneket belül. csupán az esztendők rejtik el szemük elől. s bár nem tudni honnan. az Istenek Csatájában ő lészen a béke és a vér. kik hitetlenek és idegenek. Remény a hívőké. vagy egyetlen egy sem. az Égiek akarata szerint mindig kívülálló döntött. míg élte csendes. Győzni az Egyetlen fog. csata az Isteneké. a Hétarcú követe eme földre lép.Kiadandó anyagok "Zimár csillagzata együtt áll majd Aeron fényességével.. Reményt hordoz isteni tudással. Dönteni hát ők fognak. de a három csak együtt egy. hol halandók mérik össze erejüket.

360 .

sz. akik egy kis önfeledt. Higgyétek el.pdf 361 . hisz a 2004-es Téli Táborunk alkalmával került terítékre.K KACAJ 4-7. hogy kielégíthesse a mindenkori igényeket. mégis páratlan játékélményt nyújthat azoknak. vidám szórakozásra vágynak.hu/kalandozokutjan/tt2004. Darton terce A Írta: Sneer és Cz gyűjteményben szereplő kalandmodulok korelnöke a Kacaj. Hideg évszak. Ráadásul az antológia összeállításakor ez esett át a legnagyobb változásokon. azok számára a verseny során érvényben lévő karakteralkotási szabályokat az alábbi linken tettük elérhetővé: http://www. hogy e modult versenykörülmények mellett teljesítsék. SZINTŰ KALANDOZÓKNAK HELYSZÍN: Abaszisz és az Északi városállamok határa. 3703.kalandozok. Hogy ezek után miért ragaszkodtunk a szerepeltetéséhez? Mert megérdemli! Mert bár le lehet játszani szokványos modulként is. megéri! Akik kedvet éreznek hozzá. Természetesen ehhez kellenek a hasonló elvárásokat támasztó játékostársak és a közös kacaj érdekében mindent alárendelő kalandmester is. Garhud kastély IDŐPONT: P.

Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 362 HANGULATKELTŐ NOVELLA 364 KONCEPCIÓ 366 ESEMÉNYSOR Előzmények 366 366 HÁTTÉR 368 KÖRÜLMÉNYEK Időpont Időjárás Időszámítás Manaháló Helyszín 369 369 369 369 370 370 BEMESÉLÉS 370 ELSŐ NAP Útban a birtok felé Megérkezés a kastélyba A másik örökös 371 371 372 373 MÁSODIK NAP Lélekcsere A Kyel-pap érkezése Feszültség az ebédnél Nyomok a kastélyban 373 373 374 374 375 HARMADIK NAP Lélekcsere A hercegkapitány követe A bárd próbálkozásai A rivális taktikája 375 375 376 376 376 NEGYEDIK NAP Lélekcsere Az események felgyorsulnak Az ereklyehordozók 377 377 377 377 LEÍRÁSOK Családfa A könyvtár katalógusa Garhud kastély A szobor 378 378 378 380 384 NEVESÍTETT NJK-K 386 TOVÁBBI NJK-K ÉS BESTIÁK 396 362 .

TÉRKÉPEK Abaszisz Garhudda 400 400 401 MELLÉKLETEK Varázstárgyak Mérgek Versek Kiadandó anyagok 402 402 405 407 409 363 .

hogy én fel is kelek – fut át Khiwayen agyán az ironikus gondolat. fájdalmasat. Az ötödik rajtaütést szervezte ellenük.Hangulatkeltő novella Szélkelte A paplovag begurult az árokba. – A különbség az. arcára szokatlanul őszinte mosoly ül ki. Nyolc Iker teteme a garancia. igaz csak egy ellenfele van. Földre dönti. Az arca is szép. most biztos halott lenne. Az abbitacél kitart. Khiwayen. Helyette fogyó hold ívű pengéken törik meg Ynev anyjának fénye. megszorítja. gyorsabban. Mandulavágású szemek. Kardját megsuhintva. A csapás pokoli erejű. Piszok nagy szerencséje! A csatabárd érkezett. és újra végigfut tekintetével a birtoklevélen. Az íjász pontos lövése földre döntötte a lovat. fekete haj és ragadozó mosoly. Slan kard és tőr. – Van itt még valami számodra. tenyérnyi húsdarabokat szakítva ki annak testéből. nem hiányzik egy csonttörő rúgás. és a vértjébe mar. majd meghajol. ami árulója lenne ellenfelének. – Khiwayen!!!! A Dorcha ellen még együtt sincs esélyünk. A szeme várja már a fekete páncélon megvillanó napfényt. világot búcsúztatót. akivel nem bírt. Ezt is túlélik. Khiwayen nem akarta elengedni a szemétládát. A testőrkapitány körbenéz. 364 . Átnyújtja a lepecsételt pergament. Egy hatodik támadást nem kockáztathatnak meg. csak bő vászon ing és furcsa szoknyaszerű nadrág. ha támadott volna. A nagydarab izomkötegnek már rég a földön kellett volna feküdnie és vért köpnie. valahonnan ismerős! Egy festményről? A testőrkapitány torkából hangorkánként szakad ki a kiáltás. Mégsem! Az erioni díszpinty életben van. A kalandozó felkészült a hátraugrásra. csak a díszes udvari csizma koppan ütemesen a kőpadlón. A rángatózó lovat kikerüli. Egyszerre zuhannak az útra. Töltelék. Feláll. A hergoli villámbörtöne biztonságában áll. Khiwayen mégis csendesen megtöri a pecsétet. A lova egy utolsót nyerített. Khiwayen közel volt a lovaghoz. mint ahogy az előző négyet. Mindketten tudják mi áll benne. oldalán a tarisznyának álcázott Menedék. barátom – szól csendesen a kapitány. de egy szót sem szól. Tekintete mindent elárul. Az alidari szuka ott biztonságban van. A teljesvértnek nyoma sincsen. Tíz abasziszi halt már meg a hercegkapitány testőrségéből és a csapatából is már csak ő volt életben. Elismerés és tisztelet. takan és ruganyos. A csatabárd így is nekicsapódik. Halak A teremben néma csend. A kapitány Khiwayenhez lép. A szigonyát már háromszor szúrta bele csontig. Egy szuszanyásnyi idő. A barbár utolsó erejét felemésztve eldobta az öt fontos kétélű halált. int az asztal mellett álló írnoknak. mint várta. kétkezes csatabárdját oldalra lendítve indult támadásra. a gondot a vele szemben tornyosuló barbár jelentette. aki egy ezüsttálcán még egy papirost visz oda neki. Szerencséje volt. A hegyek szülötte. A kalandozók mind halottak. de túlságosan eltávolodott. Az ilyenkor szokásos etikettre fittyet hányva megragadja a férfi vállát. Szabad az út az árok felé. női alkat. mintegy erőt merítve belőle elindul.

Szavakat mormol. Ekkor tűnik fel a lány a konyha ajtajában. tréfát űznek velük. lehajtott fejjel vár az ember nagyságú tükör előtt. de a bálterem nagytükréből előugró fekete ruhás ellenfele ráébresztette a valóságra. Khiwayen meglepődve veszi el a másik papirost és kíváncsian töri fel a kapitány saját pecsétjét. Khiwayen már próbálkozott a meneküléssel is. Ketté akarta vágni ellenfelét. csak iszik. Most a bálteremben folyt a küzdelem. hogy az ő testét is acél járja át. Macskák A vacsorának vége. Nem rég érkezett. Emlékszik. hogy rendet rakjanak. van elég palack a pincében. Igaz. a kastély mellé. hogyan néznek ki ezek a szellemek. Egy nemesi levél… Felhőjárás Mosolygott. Azóta szellemként járkál gondolataiban. hogy felvette kisegítő személyzetnek a szakács mellé. Khiwayen nem tudta kimozdítani a ritmusából. A mostani telet is Erionban fogja tölteni. hogy nézzenek utána a dolognak. A mattfekete hosszúkarddal ellenfele kiváló védelmet font maga köré. ám azóta Szomojk se panaszkodik. és egy folyamatosan vérző sebet hagyott maga után. kecses és mindenekelőtt elbűvölő… A lány féltérdre ereszkedve. A vágása húst szakít és csontot tör. A tükörkép megremeg s az egyszerű cselédszoba képe átadja helyét egy teljesen más világnak. ami miatt még talpon volt. Szeretett kijönni ide. A cselédek szorgos hangyákként lepik el a termet. nézni a tavat. Az udvarmesterre gondolva vidám emlékek jutnak eszébe. a hiúsága áldozata lesz. mikor összetalálkoztak a szobájában. A tükördémon lövése csak kevéssel tévesztette el a szívét. Az emeleten szinte minden szobában volt tükör. Halálos vágás. hogy idén marad. mint azt az elmúlt hét évben tette. hogy mesélje el. Elméje erejét használta az utolsó rohamra. amit Toron soha nem bocsát meg… 365 . de érzi. aki megölte feleségét. A nyílpuskája a földön hevert. Alidaxban mindig is számított a pompa… Léptek Az arányos testalkatú férfi mozdulataiban gyilkos elegancia. együttes találat. Van. Különösen a meleg évszakban. Üvöltés szakadt ki torkából. ezért is kért meg két paplovagot két évvel ezelőtt. alig két hete. Az Adachnoa bal karja és az erioni teste is a földön. Khiwayennek a bal vállában lévő nyílvessző egyre jobban fájt. A 20 év tapasztalat volt az. Ki tudja. A vessző üvegszerű anyaga darabokra tört. Az északi tigris utolsó üvöltése. de ő nem tudott pontos leírást adni róluk. a kastély urának sikerült kiütni a merénylő kezéből. Hiába. Kérte udvarmesterét. Lehetett az Láplidérc vagy Árny is akár. talán így áll bosszút a kastély volt urainak kísértetein. Azóta nincs probléma. Igaz nem részletezték. Gyönyörű. ha így akarod. hogy évekig ragaszkodott ahhoz a meséjéhez. immáron elfoglalhatod megérdemelt helyedet az udvarban. hogy miként és hogyan esett a dolog.– Ezt is kiérdemelted. megígérte Szomojknak. hogy a kastély volt urai visszajárnak és megőrjítik az embereket. miközben a lova nyergéből a birtokát kémlelte. bármennyire is próbálta. Sebaj. legyőzhetetlenséget sugárzó fekete szemek. A kék és zöld szobán végigverekedték magukat. Khiwayen elégedetten néz végig rajtuk. több súlyos sebet kapott.

17 óra – Vacsora. 3699 – Az alidaxi ügynök elcsábítja Khiwayen tel Dilort. Lényegét tekintve egy örökösödési ügy fejleményeit taglalja. E hónap utolsó napja – A kalandozók megérkeznek Garhudda közelébe. 366 . maga a szárnyra kelt halál. Ezek a halálvarjak nem hagyják csak úgy itt a szabad prédát. a Pawar-hegység lábainál. Kora délután – A csapat megérkezik a faluba. majd – Szomojk kivételével – visszatérnek a faluba.-ű csapatnak íródott. ami néhány faluból és egy kastélyból áll. Veszedelmes és félelmetes. mert dolguk van itt. Megmarkolja az ásót. sz. a hideg évszakban. napja – Eltemetik Khiwayen tel Dilort és feleségét. tsz. szorosan. Lovasok tűnnek fel az úton. majd jutalmul megkapja a birtokot és a nemesi címet. Darton Harmadik (Kacaj) havának első napja) • • • • • 3693 – Khiwayen tel Dilor teljesíti a hercegkapitány megbízását. a kérges tenyér végigsimít gondozatlan szakállán. hogy valami nincs rendben. 3694 – Az ereklye a kastélyba érkezik. ugyanis is a történet szereplőinek lelke naponta más-más testbe plántálódik. Újabb örökösök netán? A kastély irányában. remélvén. jöttek. az erdő felől fekete felhő töri meg a hópelyhek csendes táncát. 3699 – Dartoniták érkezése a kastélyba. majd kettéválik … Koncepció E kaland 4-7. Abaszisz Nyktalos tartománya és az Északi Városállamok határán. messziről érkezett emberek.Horgonyvetés A síkságot kettévágja a kastély felé kígyózó kereskedőút. Egy csapat kalandozó. 3703 – Darton Első (Sikolyok) hava tizenkilencedik nap: A démon megöli a feleséget. Megtörli kézfejével a szája szélét. érzi. az ereklye elrejtése. amelyet némi miszticizmussal fűszerez. majd végez Khiwayen tel Dilorral is. 3703-ban. 16 óra – Megérkezik a kastélyba Aldon tel Menglosz. Hópelyhek szállingóznak alá kecsesen a szürke égből. a karakterek találkoznak Szomojkkal. ezúttal meg tudják védeni a vetést. nap (3703. és P. Összesen négy nap történéseit foglalja magába. Eseménysor Előzmények • • • • • • • • 1. egy kisebb birtokon. Ma nincsenek sehol a varjak. E hónap 13. 3703 – Darton Második (Csend) hava. jórészt a Halál harmadik – Kacaj – havában játszódik Észak Yneven. Nyolcan jöttek ki a határba. 18 óra – A szolgák mindenkit a szobájába kísérnek. Gyorsan közeledik. Késő délután – A csapat megérkezik a kastélyba.

12 óra – Ebéd. 15 óra – Arne Kempe visszaérkezik a kastélyba. és átnézi az iratokat. 8 óra – Reggeli. 10 óra – A szobrászmester meghozza a térdeplő szobrot kijavítva. 18:30 – A két Darton-paplovag megérkezése. 8 óra – Reggeli. nap 4. 0 óra – Lélekcsere. 12 óra – Ebéd.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 óra – Lélekcsere. 13 óra – Arne Kempe mágikus gyertyákat helyez el az ebédlőben. 14:30 – A hercegkapitány küldötte. és felajánlja segítségét. 11:30 – Tízórai. köztük Selewynaval. 19 óra – Arne Kempe elmegy a faluba. 7:45 – Arne Kempe megérkezése a kastélyba. annak kísérete és a Kyelpap megérkezik a kastélyba. 18 óra – Aldon tel Menglosz megpróbálja szétzilálni a csapatot. Aldon tel Menglosz mérget tesz az ételekbe. nap 3. 8 óra – Reggeli. 7:30 – Ébredés. 17 óra – Vacsora. 13 óra – Selewyna megkéri a karaktereket. hogy vezessék körbe a kastélyban. 16 óra – A hercegkapitány és emberei visszatérnek a Kyelpaphoz éjszakára. 15 óra – Halotti tor. 17 óra – Vacsora. nap . * nem feltétlenül következik be 367 2. 10 óra – A hercegkapitány küldöttje megérkezik kíséretével. 18:30 – Arne Kempe megpróbálja megvenni a kastélyt mindkét örökös-jelölttől. 15:30 – Arne Kempe kivallatja a mérgétől elbódultakat. 11 óra – Selewyna kimenti magát az ebédről. *11 óra – Aldon tel Menglosz párbajra hívja az örököst. *17 óra – Selewyna és Arne Kempe támadása. 0 óra – Lélekcsere. 10:30 – Aldon tel Menglosz megpróbálja felbérelni a csapat egyik tagját. a Kyel-pap megérkezése a kastélyba. 13 óra – Az ebéd végére megérkezik Aldon tel Menglosz a szobájából. 10:30 – Arne Kempe betör Khiwayen tel Dilor szobájába. 18 óra – Végrendelet felolvasása. 16 óra – Arne Kempe a pincében kutakodik. 10:30 – A küldött teljes kíséretével bezárkózik a dolgozószobába. 9 óra – Gerald.

A zaudertől pár varázstárgyon kívül hozzá kerül a Halálvarjú nevű ereklye. Az ötödik rajtaütés (Hangulatkeltő novella: Szélkelte) már Nyktalos tartományi székhely közelében történt. akit Khiwayennek hívtak Erionból érkezett a hercegkapitány hívására. Az igazi jövendőbelit a hercegkapitány személyi testőreinek. egy hergoli boszorkánymesternek és az erioni csapatnak kellett új otthonába kísérnie. Pawar-hegység déli lábainál. Khiwayen ezt Darton szent tárgyának vélte. Tíz évvel ezelőtt (P. mert Khiwayen legyőzte a Dorcha alakját öltő lényt. Az abasziszi Nagykirálynak és Toronnak azonban túl friss volt még a Calyd Karnelian okozta seb. és cserébe ezt a birtokot kapta. A harmadik és negyedik támadás még Alidar mellett történt. Itt élt egy északi születésű harcos. Természetesen több álmenyasszony is útnak indult Alidarból. Ezután rendszeresen itt töltötte az év nagy részét. Otlokir király eközben találkozóra hívta a nyktalosi hercegkapitányt. A második rajtaütés a kivezető titkos alagút végén érte őket. még Alidarban. Minden Éjközépkor húsz napon keresztül kicseréli a környezetében lévő lelkeket (állatokét is). A rajtaütésekben abasziszi fejvadászok. A csapat térkapuval távozott volna Alidar falai alól. A frigy ellen hivatalosan senkinek nem volt kifogása.) Khiwayen (Hangulatkeltő novella: Halak) a küldetés sikeres teljesítése után nemesi címet és egy birtokot kap közel a miriani határhoz. majd hét évig állt a háziszentély oltárán. kinek személyes elszámolnivalója volt a hercegkapitánnyal. és valljuk be. old. A Barmetta és a Mirian közti országúttól egyenlő távolságra helyezkedik el. (Aki egyébként egy 30 éve toroni nemes álcájában élő zauder. udvari varázslójának. 0.3 ynevi láb (30cm) magas. Az ereklye értő kezekben (beavatott Darton-papok) nagyon hatásos. É Halálvarjú ereklye 402. Az első rajtaütés a lány elhozatalakor történt. sz. Az utazás pálcáikat ilyen közel a várfalak tércsapda-varázsjeleihez még nem volt életbiztosítás használni. ami néhány faluból és egy kastélyból áll. A fekete fém szobor kb. (A zauder járt ugyan Tiadlanban. Abaszisz Nyktalos tartománya és az Északi Városállamok határán van egy kisebb birtok. aki valaha nagy szolgálatot tett a Nyktalos hercegkapitányának. Ebben a rajtaütésben már a famor személyesen is részt vett. csak a téli hónapokra költözött vissza a kalandozók városába.) A bosszúja végül nem sikerült. így is kezelte. Az utazás pálcákat használva a hercegkapitányi vadászkastélyba érkezett a „nászmenet”. 3693) a harcos. Az ellenfél egy famor volt. de csak a Dorcha egyik hasonmását látta a sok közül. boszorkánymesterek. 368 . Az ereklye magától is működik Darton Kacaj havában. a végén már Ikrek és felbérelt kalandozók vettek részt. az udvari varázsló is ezen idő alatt lelte halálát. ez az esemény nagyon is hasonlított az előbb említettre. akit a császári udvar utasított. Lelkeket lehet vele kiszakítani és tetszés szerinti helyre lökni 200 lábon belül. Az összes kalandozó – Khiwayen kivételével – és a testőrgárda nagy része odaveszett.Háttér szak Yneven. A nyktalosi hercegkapitány alidari menyasszonyát kellett biztonságban eljuttatni Obratba. az emberi türelmetlenségnek azonban nagy ára van. A harcos és társai egy veszélyes feladatra szerződtek. Biztonságosnak hitt úton vitték a visszatérő hercegkapitány elé hitvesét. hogy menyegző helyett temetés tartsanak az asziszok.

ráadásul kiváló kalandozó is. aki megöli a feleséget. Csillagok csupán a 3.Szomojk és a házi cselédek öt évig voltak kitéve a hatásának. hogy a szobrot rejtse el. aki mellesleg földterülettel is rendelkezik. a kilencedik hordó mögötti szobába. hogy tényleg nincsenek kísértetek a kastélyban. amely éjszakára -5 – -10 oC-ra mérséklődik. Nem tűnik fontosnak. A mendemondák alapján ellenőrzi. A férfi szerelmes lesz. 3699-ben egy ügyes ügynökük elcsábítja a nemessé lett kalandort. ekkor teszi titkos rejtekhelyére. Egy híres nemesre van szükségük céljaikhoz. A két paplovag a hideg évszakban érkezett. mikor Khiwayen megkérte a közeli maremita erőd lovagjait. Négy év boldogság és az Alidaxnak – tudtán kívül – teljesített munkák után Khiwayent eléri a végzet. Időpont Az időjárás hideg. Jó helyen van az ereklye ott. A rendházukba küldött üzenetükre nem várt helyről. Khiwayen tökéletesen megfelel ennek. Időközben Alidax csápjait egyre messzebbre nyújtja. hogy a kalandozó Khiwayen jó pár mágikus tárggyal rendelkezik ekkor. Télen az asszony is Khiwayennel tart. A kastély előtt álló démon szobra köti le a figyelmét. A modul 1. 8:55kor kel fel és 16:15-kor megy le. valamint férje előélete. hogy továbbra sincs meg. (Hangulatkeltő novella: Léptek) Egy tükördémont küldenek rá. Kísértetekre gyanakodott a cselédek elbeszélése alapján. Rowonból jön az információ. A munka elvégezve. Az ereklye hatása a faluig nem terjed ki. A kalandozó nem kérdezősködik. napja – azaz kezdete – megegyezik Darton Harmadik (Kacaj) havának első napjával. Abasziszon is. feleségül veszi az először még cselédlányként nála szolgáló alidaxi ügynököt. sz. így a kísértetjárásnak vége (Hangulatkeltő novella: Felhőjárás). hisz hithű dartonita. Mikor eljön az ideje. 3703-ban játszódik. Ennek tükrében a nap kb. hogy Darton kéri ezt tőle. Darton hónapjaira még Szomojk is beköltözik a faluba. Khiwayen és az alidaxi boszorkány halála után nem hiába érkezik majd egy másik alidaxi ügynök a kastélyba… Körülmények A történetünk P. hogy az egy dartonita kegytárgy. akkor eljönnek majd érte. Nem találtak semmit. sz. így P. akik keresztbe tesznek neki. (Hangulatkeltő novella: Macskák) Nincs szükség mágiára. Fogást keres mindenhol. gyakran havazik. Ne feledjük. Érdekes taktikát választanak a Hallgatag Úr szolgái. Hadd higgye a világ. viszont a halálvarjú-szobor felkeltette az érdeklődésüket. Időjárás A modul napi 20 órában számol. de a felhők mögül néha kipillant a nap is. majd végez a ház urával is. Időszámítás 369 . ahol van. A szolgákat minden évben télre elbocsátja Khiwayen. az egyes órák térségben használt neveiről a következő táblázat tájékoztat. Toron nem felejti el azokat. így nem kerül szembe soha a „mellékhatással”. Az ügynök sok minden mellett tud a szoborról. Ebből adódóan a nappali csúcshőmérséklet 0 – 5 oC. csak annyi. idővel megtud mindkettőről mindent. hogy nézzenek körül a birtokán. Egy régóta elveszettnek hitt ereklye került elő. indoklás nincsen. de csak annyit. nap éjjelén láthatók az égen. Khiwayent megkérik.

Ezen kívül a téli hónapokban a parasztoknak a varjak ellen – melyek rajokban szállnak Rowon felől – kell kapát. Helyszín A történetünk Észak-Yneven. az utak is erre vezetnek. falusiaknak is fel kellett venniük a harcot. a völgybe ebből az irányból a legkönnyebb a bejutás. melynek visszatöltődési intenzitása 10 Mp/kör. a Pawar-hegység déli lábainál. A terület. old. 159-162. KM a parti ismeretében olyan módot találj ki a levél kézbesítésére. old. reá hagyta a birtokát. kaszát. A kalandozó valóban rokona a megboldogultnak és emlékezhet is a híres erioni rokonra. kit Khiwayennek hívnak. az erioni futárszolgálat kézbesítette. Megvannak a módszereik (pénz. utóbbiakra vadászni lehet.óra 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 elnevezése Éjközép Fáklyagyújtás Holdak Áldozat Szélkelte Hullámverés Cápák Halak Imádság Felhőjárás óra 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 elnevezése Napközép Sirályok Pelikánok Füstölők Léptek Macskák Baglyok Horgonyvetés Ájtatosságok Csillagok Manaháló A helyszín Mana-sűrűség szempontjából a vékony-mana kategóriába tartozik (lásd. Garhudda 401. egy kisebb völgy. ami logikus és megfelelő! A karaktert lehet a hatalom és a gazdagság mellett azzal a lehetőséggel is kecsegtetni. csak a pénzt kell felmarkolni. hogy 200 Mp-al lehet számolni. Garhud kastély 380. A levél tartalma. ami egy faluból. A falvak lakói félnek az orkoktól. hogy a birtok igazgatását másra is rá lehet bízni. közepén egy nagyobb tóval. az orkok pedig nem érdeklődnek az emberek után. de megtelepedett a határ túloldalán egy ork törzs is. itt már a növényzet más fajtákat is mutat a tűlevelűeken kívül. old. Tölgyesek és fűzfaerdők váltják egymást. hogy egy rokona. mágia). Abaszisz Nyktalos tartományának és az Északi Városállamoknak a határán – Barmetta és Mirian városok közt félúton – játszódik. a csapat kedvenc helyén kap egy levelet. A levelet. bunkót fogniuk az életük és jószágaik védelmében. kivéve azt a dartonita erődöt. A környéken aszisz származású emberek élnek. de nagy károkat nem okoznak. A z egyik kalandozó a csapatból. Itt található egy kisebb birtok. enyhe dombokkal tarkított a táj. az ogárok ellen viszont a határőröknek. A tájon néha átvonul néhány sacron. 370 .). ami néhány mérföldre van a határtól. néhány tanyából és egy kastélyból áll. old. ezek a hegyek tele vannak fenyves erdőkkel és vadakkal. jobb híján. hogy kiderítsék kit hol találnak. A völgyet sziklás hegyek veszik körül három oldalról. ahol ez a kastély áll. Bemesélés Gerald atya levele 410. Ez azt jelenti. a Hallgatagok törzséből. PPL I. A levelet egy Kyel-pap írta. A negyedik oldalról viszont már lankásabb a terület.

annyit mond. de minimum 10-en támadnak. hogy az utolsó del Garhud gonosz praktikákkal foglalkozott. Az uradalom központjában. old. hideg évszak lévén. Falusiaktól nyerhető információk: • Khamras a kocsmáros: legenda a régi kastély szellemeiről. azóta vannak kísértetek. egy nagyobb faluhoz érkeznek. old. és ha a felajánlott összeg megközelíti az egy ezöstöt. A Halálvarjak kisebb csapatokban. Az intelligens Halálvarjaktól az egyszerű ól nem jelent védelmet. Az apja idejében is kísértettek már itt szellemek. akik megátkozzák a benn lakókat. Del Garhudhez. . • Khar a paraszt és a többi lakó: A két legenda vegyítve. A karakterek a faluban tudnak információhoz jutni. old. Első nap A kalandozók tetszőleges útvonalon érkeznek a környékre. hogy kereskedők vették ki.Keményebb partiknak. Lhapa 391. melyből épp csupán kettő szabad. akiket kísértettek a del Garhudok. továbbá olyan csapatoknak. annak helyére lépve mennek – a csapatnak legmegfelelőbb célt kitűzve – a kastélyba. A környéken több százan vannak.) A parasztok reggel összecsaptak a varjakkal. ha „nézelődnek” mielőtt bemennének a faluba. Ugyanis ha a varjak a házak közé merészkednek. old. Mióta az átkozott szobor ide került. hogy mit látnak a földeken. hogy ők a klánjuk. akik délvidéki ajzószerek és a mágikus tárgyak adásvételével foglalkoznak. Valami idevonzza őket! Talán az ereklye működése!? Ha esetleg ez feltűnne valakinek. Darton. ha nincs üres szoba. vagy hogy ugorjanak egy örökségre. de a két Darton-paplovag itt járta óta nem történt ilyesmi. mint a Csend havának utolsó napját meg kell említeni. A kocsmáros – ha kérdezik – először csak. gazdag vadállománnyal az erdőben stb. old. 371 Útban a birtok felé Garhudda 401. hanem a falut. A falu egyetlen fogadójában hét egy ágyas szoba van. A tegnapi napot. krániaknak. Történet Khiwayenről és feleségéről. még több pénz esetén szót ejt az ajzószerekről. parancsára az örököst megölve. Khar 390. Természetesen egyik sem igaz. ha már a varjakat erre eszi a fene telente.) A többit előre lefoglalták a Kincses ládák fosztogatói nevezetű hírhedt kalandozó csapat számára. az út melletti földeken egy csetepaté nyomaira bukkanhatnak (sikeres Érzékeléspróba. Khamras 390. Lassan odaérnek a birtokhoz. kizárólag többszörös túlerejük megléte estén. hamar sötétedik. hogy Abasziszba keveredjenek. ha kérdezősködnek. a rendjük. (Túl gyanús lenne. Igazából nem a vetést védik. A határban. mondván. Délután van. Néhány rézért cserében megmondja a nevüket (abasziszi és északi városállamokbeli alvilági körökben járatos karakterek ismerik őket). Halálvarjú 397. lehet magyarázni a közeli dartonita erőddel. Kacaj hava! Mi is a modul címe? A novelláé? Ezen biztos elgondolkodnak majd. innen van alapjuk/lehetőségük rákérdezni majd. akkor annyi a jószágnak! A parasztok ezért döghúst szórnak szét a határban. vagy ha rákérdeznek. gorvikiaknak. akkor legalább a dögöt egyék meg. érdemes előadni. és ne a még élő állatokat. akik amúgy nehezen elképzelhető. A kinti szobor az oka mindennek. • Lhapa a kovács: pletyka. hogy milyen hónap is a következő.

A tűzvarázslók. és mesélheti karaktereknek is. old. mikor már unta a sok siránkozást) paplovagokat. melyre Szomojk figyelmeztetheti is a JK-et.) A kétségbeesetten felfele néző arcú szobor a karakterek érkezésekor nincs sehol. A szobor márványból készült. Ez valószínűleg be fog következni. A bejáratot „U” alakban veszi körbe az épület. Természetesen a kaland ideje alatt ez a kompánia nem érkezik meg. Megérkezés a kastélyba Garhud kastély 380. A Kyel-pap – Gerald – nem jön az ivóba. de csak szükségből beszél róla. akkor már lehet engedni. A kastély bő negyedórányi lovaglásra (gyalogszerrel az út egy órás) van a falutól. ha nagyon kérlelik. ha a csapat önerőből fejti meg a titkosírást!) 372 . Démonológia Af-al megállapítható. Szomojk elbeszéléseiből merítve. (Khiwayen Darton hívő. Amikor a karakterek megérkeznek csak a Démon látható. old. ha a templomban felkeresik. hisz jó lelkű ember. Ez a fantazmagória a lélekcsere és az ital közös eredménye volt.Gerald atya 388. csak akkor találkoznak vele a karakterek. Korábban Szomojk mesélte urának. és szolgák is vannak vele. Nekik pár betűt el lehet árulni segítségképpen. hogy ez egy közdémon szobra. azaz a Lélektépő. Beris del Garhudot megformáztatta. közepén hegyikristállyal. Ha a Kyel-pap is itt van. és eszükbe jut ez a lehetőség. éppen javítják. A pap tud a másik örökösről is. a mágikus tárgyakat is szóba hozza. hisz ő küldetett érte is. A kastélyba vezető úton az Átokpartnál a karakterek összetalálkoznak a parasztokkal. old. és térdeplő állapotban a szobor elé helyeztette. Khiwayen persze hitt a szolgájának. hogy annak idején a kastély régi urát látta kísértetként. Legalább az első éjjel ne! Utána. humora hasonlatos választott istenéhez. A kastély előző urát. old. (Szerencsés. old. A szobrászmester javít rajta pár vonást. hogy mivel állnak szemben. Ezért is hívják azt a parasztok Átokpartnak. A bejárat előtt az U alak közepén egy szobor áll. Vésetek 385. Készülnek az örökösök fogadására. varázslók. mintha a démon az ő lelkét tépné ki. Az atya a kastélyba irányítja a kalandozókat. A parti. Persze. elkíséri őket. ugyanis a talapzat ki lett egészítve Khiwayen ötlete nyomán. A cél. akik sokat vizslatják az írást. a csatorna ki vezet a földekre. mint azoknak az írniolvasni tudó karaktereknek is. késő délután érkezik meg a kastélyba. hogy űzzék el a „gonoszt”. ha ütemesen haladnak és nem töltenek 2-4 óránál többet a faluban. A szobor 384. hogy az udvarmester a volt uraság halála óta ott van. ajtajához pedig lépcső vezet fel. (Egy kis bevezető harc a Halálvarjakkal. nem tart a karakterekkel. papok. A kastély egy kétszintes épület. ha szerencsések vagy okosak. A szobor amolyan szökőkútszerűen körbe van csatornázva. akik épp a határt védik az arra repülő Halálvarjakkal szemben. Épp az összetűzés sűrűjébe kerültek. akkor a parasztokat védelmezi mágiájával. hogy ne aludjanak a fogadóban a karakterek. hogy ez egy Shramoul. amelynek megérintése súlyos következményekkel járhat.) Khar vezeti a parasztok különítményét. Mivel készül az aznapi imára. A talapzaton lévő szöveg írásjeleinek többsége a godoni nyelvből származtatható. A szív tájékán különös faragvány található. A képzettség Mf-ával megtudható. godoni ősi nyelvismerettel rendelkezők felismerik. és kissé megemelték. Elmondja. ezért is hívatott (igaz jó pár év után. valójában a kastély előző ura sosem kísértett itt. Halálvarjú 397. amely egy démont formáz.

de sok alkoholt fogyasztó ember. nem egy kalandozó csapatra. Szomojk egy elhízott. mialatt a karakterek ismerkedhetnek a másik féllel. Az egyik különösen ellenszenves embere a Myrror névre hallgat. mint az egyik karakter. Az első este után Szomojknak semmi baja. kénytelen itt lenni ezekben a vészterhes. mint pl. Azon az éjszakán. akik ezek után – Szomojk kivételével – visszatérnek a faluba. ahol hat ágy van. mintha az övé lenne. csak könnyebb elviselni. Minden vendégszobában kis falitükör. . Az este fénypontjaként a vacsora során a legfinomabb vadak. A részegség. aki egy fiatal. A várba később érkezik meg a vár másik lehetséges ura. A többi családtag is visszatért. Természetesen választhatnak maguknak más vendégszobát is. Ébredés. Tel Menglosz. „kísérteties” órákban is. hogy az tényleg kihívást jelentsen.: a régi várúr (Beris del Garhud) halálára (szörnyet halt. Most. borostás. léha. Menglosz emberei többségében egymás közt váltottak lelket. barna szemű. Nyugtató hatású szerek segíthetnek még. mindenképpen övé kell. A kastély és környéke ennek számít. Bátorítandó magát. mert csak egy emberre számított. A kertben egy Tel Menglosz harcosai közül a tyúkokat hajtja és kukorékol. Vacsora Második nap jközép. Született aszisz. old. lehetőleg minél érdekesebben. old. Tel Menglosz kísérete 396. Szomojk 394. ezek egyágyasak. keménykedő lovag. vagy a tökéletes lelki egyensúly. rövid hajú. az öntudatlan állapot. old. de érezni rajta az alkohol szagát. A vár leendő urához még kedvesebb. üvöltéstől volt hangos a kastély. hogy ő kísért. Lélekcsere az ereklye 200 lábnyi körzetében. A harcos lelke a kakas testében van. illemtudó. megmérgezték politikai ellenfelei). a szomszéd birtokos. hogy csupán szerencséje volt. mosdótál és szekrény található. iszik is rendesen. frissen sült kenyerek. A karakterek a trófeák szobájában beszélgethetnek vele. hogy legyen a birtok. A vacsora után mindenkit a szállására kísérnek a szolgák. Mindenki más testben ébred.A karakterek most találkoznak először a kastély részeges komornyikjával. Már úgy beszél a birtokról. Darton már túl sokat szórakozott vele csak is ezért. és megpróbál mindenben a kedvére tenni. vagy kérdésük. Ha megkérdik Szomojkot vagy bármely szolgát. A korábbi kísértetes legendákkal keveredik ez a történet. FONTOS! Első Éjközépkor a játékos karakterek legyenek mindannyian az ereklye 200 láb sugarú körzetében. A karaktereket szívélyesen fogadja. és a saját testébe került vissza. hogy meghalt a kastély ura. A karaktereknek az első emeleti nagy vendégszobába ágyaznak meg. A KM választása szerint cserélődnek a karakterek (lehetőleg egymás közt). Myrror 392. É 373 Lélekcsere Halálvarjú ereklye 402. Ekkor is megtörténik. hogy visszatér. párolt zöldségek kerülnek felszolgálásra. old. és álszent módon kedvesen bánik az örökös karakterrel. ezen a napon csak figyel. Szomojkkal. Innen a legenda. és a kinti démonszobor okozza ezt. ezért úgy gondolja. Nagyobb csapattal érkezik. Itt derülhet fény néhány dologra. és a karakterek csak vendégek lennének. asztalka. old. A másik örökös Tel Menglosz 395. halálakor azt ordította. az aggodalmainak ad hangot. az alvás segít a lélekcsere átvészelésében. ha van kedvük. de lehet. hogy Khiwayenre és feleségére is ez a sors vár. majd a modul végén.

akkor természetesen beengedi a bárdot. egyből jön Szomojk. hogy az új szobor csak tíz éve készült. fehér lovon érkezett idegent. Az építészethez. de ezt nem köti a karakterek orrára. vándordalnoknak adja ki magát. így próbálja meg ellehetetleníteni a karaktert. Az ügyes karakterek. de mikor látja a keveredést. gondolnak. Az ebéd végén. felajánlja. a Kyel-pap előtt bevádolja a csapatot. Ha pyarronitákkal van dolga vagy jó szándékúaknak véli a kalandozókat. A kapcsolódó képzettség fokától függően megállapíthatják az eredeti szobor korát is. A bárd ebédnél újabb verset szaval. hogy hadd rendezzék a soraikat. Ha mégis ezt tervezik. amit a falubeli templomban őriz. Átokfejtést is végezhet. Kintről csoszogó lépteket hallanak. de neki ilyen drágaköve nincsen. hogy a halál szavával ki lehet tépni a lelket a testből. hogy nem átokkal áll szemben. A bárdnak ajtót nyitó karaktereket egy verssel fogadja az idegen. egyik harcosának testében érkező Tel Menglosz. Kikérdezi a csapatot. közli. Az örökös testéhez beszél a komornyik. Csak egy nap múlva a hercegkapitány küldöttének érkezésekor bonthatja fel a végrendeletet. hogy valaki közülük boszorkánymester vagy boszorkány. elmondja. Azt még tudja. így nem érte őket támadás. old. hadd nézzen körül a könyvtárban feljegyzések után. hogy ő itt nem tehet semmit. old.Első vers 407. old. ha kinéznek a nagy vendégszoba ablakán (elvileg – legalábbis a testük – itt töltötték az éjszakát) láthatják az egyedül. Érdeklődik a karakterek és a másik vendégsereg iránt. szobrászathoz értők (jó eséllyel a törpék) észrevehetik. A mai napon érkezők szerencsések voltak. hogy megénekli az életét. folyamatos. hogy egy varázsló talán tudna segíteni. old. Feszültség az ebédnél Második vers 407. Ha kérdezik. Miután megtudja. a szobron lévő amulett) maradjon. Arne Kempe 386. Rájön. hogy csak meg akarta ismerni az újdonsült örökös jelölteket. aki eme ódon kastélynak az uráról szeretne egy hőskölteményt írni (itt Khiwayenre gondol). Reggel a karakterek épp. Halkan jegyzi meg. Ha már az előző napon találkozott a csapattal. mit keresek az egyik emberem testében???” 374 . Az első reakciókat követően. Sokat segítene. nagy tisztelettel. démoni hörgést! Talán a szobor kelt életre? Szomojk krákog és részegen támolyog a folyosón. A lélekcsapda varázslattal el