You are on page 1of 2

Notiune

Substitutiile fideicomisare NCC

Substitutiile fideicomisare VCC

Art. 993

Art. 803

Dispozitia prin care o persoana numita


instituit este insarcinata sa administreze
bunul sau bunurile care constituie
obiectul liberalitatii sis a le transmita unui
tert, denumit substituit, desemnat de
dispunator, nu produce efecte decat in
cazul in care este permisa de lege.

Substitutiile sau fideicomisele sunt prohibite; orice


dispozitii prin care donatarul, eredele instituit sau
legatarul va fi insarcinat de a conserva si a remite la o
a treia persoana, va fi nula, chiar in privirea
donatarului, a eredelui numit sau a legatarului.

Art. 994

Este permis dispoziia prin care o a treia persoan ar


fi chemat a lua darul, ereditatea sau legatul, n cazul
cnd donatarul, eredele numit, sau legatarul nu ar
primi sau nu ar putea primi (C. civ., 924 i urm.).

O liberalitate poate fi grevata de o sarcina


care consta in obligatia instituitului,
donatar sau legatar, de a administra
bunurile care constituie obiectul
liberalitatii si de a le transmite, la decesul
sau, substituitului desemnat de
dispunator.

Elemente

Domeniul de aplicare: liberalitati =>


donatii sau legate
Aspecte generale:
Instituitul dispozitiile
privitoare la fiduciar
Incapacitatile de a dispune
in raport cu dispunatorul
Incapacitatile de a primi in
raport cu instituitul si
substituitul
Efecte:
Catalogata ca o sarcina
Numai cu privire la bunurile
care au constituit obiectul
liberalitatii aflate in
patrimoniu la data decesului
Si asupra valorilor mobiliare
care inlocuiesc alte valori
mobiliare
Formalitatile de publicitate
Drepturile substituitului:
Se nasc la moartea
instituitului
Dobandirea bunurilor ca
effect al vointei
dispunatorului
NU poate fi supus obligatiei
de administrare si

Art. 804

Art. 805
Este permis asemenea dispoziia ntre vii sau
testamentar, prin care uzufructul se d la o persoan
i proprietatea nud la alta (C. civ., 517 i urm.).

Existenta a doua liberalitati succesive


-acelasi obiect
-doua sau mai multe personae
desemnate de dispunator
-executare succesiva
Obligarea primului gratificat la
conservarea si transmiterea obiectului
legatului la cel de-al doilea
-bunurile sunt indisponibilizate
=>clauza de inalienabilitate care
contravine principiului liberei circulatii
a bunurilor
Reportarea transmiterii legatului catre
substituit la momentul si ca urmare a
decesului instituitului
-dispunatorul stabileste ordinea
succesorala
=>Nu reprezinta o substitutie prohibita aceea in
care remiterea bunului depinde de un alt element
decat moartea instituitului

transmitere => un singur


grad

Sanctiune

Situatii
similare

Sarcina nu poate inclaca rezerva in


situatia instituitului mostenitor
rezervatar.
Sunt premise de NCC
Ineficacitatea substitutiei
predecesul sau refuzul
substituitului
Legatul alternativ sau dublu
conditional
Fiducia art. 773-791 NCC
Legatele de residuo sau de eo
quod supererit art. 10011005 NCC
Fideicomisul simplu art.
989 alin. 2 NCC

Nulitatea absoluta a intregii


operatiuni

Legatul alternativ sau dublu conditional


-nu exista doua transmisiuni succesive
doar una cu caracter retroactive
-in cazul in care conditia este
reprezentata de predecesul rimului
legatar trebuie sa fie circumstantiata
-ambii gratificati trebuie sa fie cel putin
conceputi la decesul dispunatorului
Fiducia
-fiduciarul nu este un gratificat
=>transmiterea bunurilor se realizeaza
doar in scopul administrarii
Legatele de residuo sau de eo quod
supererit
-nu exista obligatia de conservare
=>poate dispune liber de bunuri, insa nu
prin testament
-exista o dubla conditie- un dublu legat
conditional
-cei doi legatari trebuie sa fie conceputi
la data decesului dispunatorului
-decesul legatarului ramasitei duce la
caducitatea legatului sau
-decesul primului legatar determina
conferirea legatului in intregime celui
de-al doilea
Fideicomisul simplu