You are on page 1of 4

GURU MENGAJAR MURID

BELAJAR

VISI DAN MISI JPN SABAH


VISI JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH
Pendidikan Berkualiti Penjana Modal Insal
Unggul
MISI JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SABAH
Untuk mencapai visi, warga pendidikan negeri
ini perlu berusaha untuk memenuhi misi berikut:
Membangunkan kepimpinan dan pengurusan
pendidikan untuk mewujudkan organisasi
pendidikan terbilang
Menyediakan perkhidmatan pendidikan
berkualiti yang mampu melahirkan modul
insan unggul dan seimbang yang mampu
membangunkan diri, keluarga, masyarakat
dan negara
SPEED
Smart Planning Enhances Education Dynamics
MOTTO
Melangkah Ke Hadapan

FOKUS JPN SABAH

1. Melonjakkan Prestasi Peperiksaan Awam UPSR, PMR,


SPM dan STPM.
2. Pencapaian Sub- NKRA KPM :2.1 Prasekolah - Peningkatan kadar penyertaan kanak- kanak
berumur 4
hingga 5 tahun dan peningkatan kualiti
pendidikan
prasekolah
2.2 LINUS - Peningkatan penguasaan literasi dan
numerasi murid Tahap 1
3. Kepimpinan Pendidikan
4. Pemantapan Sistem Pengurusan Kualiti :4.1 Pemantapan sistem perkhidmatan pendidikan
4.2 Pemantapan pengurusan kewangan dan akaun di semua
peringkat
4.3 Pemantapan dalam pengurusan pentadbiran dan
pengendalian
awam serta PBS di sekolah
5. Peningkatan
Sahsiahpepriksaan
Murid
5.1 Pengurangan kadar ponteng dalam kalangan
murid sekolah
7. Pembangunan
6.
Perkhidmatan
Psikologi
infrastruktur
dan
dan
kaunseling
kemudahan di sekolah
5.2 Pembangunan
sukan
dan
kokurikulum