You are on page 1of 38

SELAMAT DATANG

CERAMAH &

AKTIVITI MOTIVASI
Sempena Bengkel JPKN 2006
Penceramah & Fasilitator
TAIDIN SUHAIMIN & DR. JOHNSON TEE
9 Disember 2006 - 0800-1000hrs
Tuaran Beach Resort, Tuaran, Sabah

PROGRAMPEMBANGUNAN
PEMBANGUNANWARGA
WARGAKERJA
KERJAJPKN
JPKN
PROGRAM

Rukun Kursus
Sila:
Dengar dan beri perhatian sepenuhnya kepada
syarahan / penerangan. Dapatkan idea-idea utama.
Kemukakan soalan sekiranya anda kurang faham.
Ambil bahagian aktif dalam semua perbincangan
kumpulan.
Gunakan semua prinsip yang anda pelajari. Proses
pembelajaran anda yang terbaik akan mengambil
tempat jika anda melakukannya.
Tepati Masa Program.
Padam atau Senyapkan Telefon Bimbit Anda.

Copyright 2006 by UGMC. All rights reserved.

PROGRAMPEMBANGUNAN
PEMBANGUNANWARGA
WARGAKERJA
KERJAJPKN
JPKN
PROGRAM

Latar Belakang Profesional


TAIDIN SUHAIMIN
TAIDIN SUHAIMIN adalah graduan Ijazah Sains Pengurusan (Pemasaran
Strategik) dari Lancaster University, United Kingdom, Diploma Pentadbiran
Awam dan Sijil Pembangunan Eksekutif dari Universiti Teknologi MARA.
Merupakan pengasas UGMC, beliau mempunyai lebih 25 tahun pengalaman
kerja termasuk lebih 13 tahun sebagai penceramah profesional dalam
bidang pembangunan sumber manusia. Sebelum itu, beliau pernah
berkhidmat dari tahun 1980-1993 dengan sebuah badan berkanun
terkemuka di Malaysia (Yayasan Sabah) dalam bidang Pembangunan
Pelajaran & Sumber Manusia.
Semenjak tahun 1993, beliau telah mengolah dan mengendalikan program-program
latihan dan pembangunan sumber manusia kepada pelbagai lapisan peserta dari ketua
eksekutif kepada pelajar sekolah rendah dari lebih 150 organisasi di Asia Tenggara
khususnya di Malaysia, Brunei dan Singapura.
Beliau juga telah beberapa kali muncul dalam program-program motivasi menerusi
TV1, RTM Inspirasi Pagi serta Radio Sabah Motivasi Pagi.
Merupakan juruperunding untuk MARA sejak tahun 2000, pada masa ini beliau giat
menulis beberapa buah buku berasaskan bidang pengkhususan beliau iaitu:
Pembangunan Diri & Komunikasi.
Misi beliau adalah untuk menyumbang ke arah pembangunan diri dan kejayaan kerjaya
setiap peserta program-program beliau dengan menyajikan maklumat dalam suasana
yang menyeronokkan, membangunkan minda serta suasana saling bantu-membantu.

Copyright 2006 by UGMC. All rights reserved.

PROGRAMPEMBANGUNAN
PEMBANGUNANWARGA
WARGAKERJA
KERJAJPKN
JPKN
PROGRAM
Sebahagian daripada hampir 200 organisasi yang pernah beliau kendalikan
program-program pembangunan sumber manusia secara in-house sejak
1994:

Akademi Percukaian Negara (Sabah & Sarawak)

Asian Supply Base (Labuan) Sdn. Bhd.

Avon (Malaysia) Sdn. Bhd.

Belmont Marco Polo Hotel, Tawau

Beras Corporation Sdn Bhd

Corporate Dynamic Sdn. Bhd.

Dewan Bahasa dan Pustaka (Sabah)

Dewan Bandaraya Kota Kinabalu

Dewan Perniagaan & Perindustrian

Kadazandusun Sabah

GSL (Perak) Sdn. Bhd., Ipoh

Innoprise Corporation Sdn. Bhd.

Innosabah Securities Sdn. Bhd.

Institut Perkhidmatan Awam Brunei

Islamic Development Bank, Brunei

Jabatan Pendidikan Sabah

Kementerian Hal Ehwal Agama Brunei

Kementerian Perusahaan Utama Brunei

Kolej Yayasan Sabah

KOPEKS Berhad

Korporasi Pembangunan Desa

Lembaga Koko Malaysia

Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia

Lembaga Sukan Sabah

Majlis Amanah Rakyat (MARA)

Malaysia National Insurance


Maktab Kerjasama Malaysia
Nokia Ltd, Singapore
Perkasa Trading Sdn. Bhd.
Perkasa Hotel Holdings Sdn. Bhd.
Petronas Methanol (Labuan) Sdn. Bhd.
Petronas Carigali Sdn. Bhd.
Sabah Development Bank Berhad
Sabah Economic Development Corporation
Sabah Electricity Sdn. Bhd.
Sabah Energy Corporation Sdn. Bhd.
Sabah Land Development Board
Sabah Parks
Sawit Kinabalu Berhad
Sabah Shipyard Sdn. Bhd.
Steel Industries (S) Sdn Bhd
SEBOR (Sabah) Sdn. Bhd.
Strategi Tegas (Johor) Sdn. Bhd.
Saham Sabah Berhad
Suruhanjaya Syarikat Malaysia
Si Khiong Industries Sdn. Bhd.
Telekom Malaysia Berhad
Tiara Labuan Hotel
Multimedia University, Kuala Lumpur
Politeknik Kota Kinabalu
Universiti Malaysia Sabah (Labuan)
Yayasan Sabah

Copyright 2006 by UGMC. All rights reserved.

PROGRAMPEMBANGUNAN
PEMBANGUNANWARGA
WARGAKERJA
KERJAJPKN
JPKN
PROGRAM

Professional Background of
JOHNSON TEE
Dr. Johnson Tee holds a PhD in Maritime Law from St. Georges
University, UK branch Campus, UK and a Master of Laws degree
(LLM) from the University of Wales, Cardiff, UK.
He is a Chartered Member of the Chartered Institute of Logistics and
Transport (CILT) London, United Kingdom and has worked as a ship
chartering Manager and Senior Personnel Executive for Yayasan
Sabah Shipping for 23 years.
He is a qualified trainer from an Australian institute. He taught part
time at UITM from 1983-1985. At present he teaches and coordinates
Logistics Management courses in Kota Kinabalu Open University
Malaysia and conducts seminar in logistics matters and motivation.
He runs his consulting firm providing consultancy inputs for transport
logistics, planning initiatives and self-improvement programme in
Kota Kinabalu and is an active Logistics Consultant with POIC Lahad
Datu Sdn. Bhd.
He writes regularly for a leading newspaper in Sabah.
He was a board member for Sanergy Marine Sdn. Bhd. from 20012002 and a director of Asian Supply Base Sdn. Bhd. from 2003-2005.
At present he is a board member of Sabah Port Authority and
Akademi Mahir (Sabah) Sdn. Bhd.

Copyright 2006 by UGMC. All rights reserved.

PROGRAMPEMBANGUNAN
PEMBANGUNANWARGA
WARGAKERJA
KERJAJPKN
JPKN
PROGRAM

Kandungan & Susunan


08.00 AM - 08.15 AM ANJAKAN PARADIGMA
Anjakan Paradigma
Open Mindedness
Menangani Cabaran
Kepentingan Kerjasama & Budaya Kerja Cemerlang
Speaker: Taidin Suhaimin
08.15 AM - 09.00 AM DYNAMIC TEAM BUILDING GAME
Facilitated by Taidin Suhaimin & Dr. Johnson Tee
09.00 AM - 09.15 AM DYNAMIC TEAM BUILDING GAME REVIEW
Facilitated by Taidin Suhaimin & Dr. Johnson Tee
09.15 AM - 09.45 AM ETIKA & BUDAYA KERJA CEMERLANG
Pengertian & Kepentingan Etika Kerja
7 Tonggak Etika Kerja
Meningkatkan Kualiti Etika Kerja
Speaker: Taidin Suhaimin
09.45 AM - 10.00 AM SOAL JAWAB
Panels: Dr. Johnson Tee & Taidin Suhaimin

Copyright 2006 by UGMC. All rights reserved.

ANJAKAN PARADIGMA
Pengertian Paradigma & Kepentingan
Memiliki Paradigma yang Betul
Pengaruh Paradigma Anda terhadap
Keberkesanan & Kejayaan Diri Anda

PROGRAMPEMBANGUNAN
PEMBANGUNANWARGA
WARGAKERJA
KERJAJPKN
JPKN
PROGRAM

PERUBAHAN Pemikiran

Carefully describe
what you see.

Copyright 2006 by UGMC. All rights reserved.

PROGRAMPEMBANGUNAN
PEMBANGUNANWARGA
WARGAKERJA
KERJAJPKN
JPKN
PROGRAM

PERUBAHAN Pemikiran

Carefully describe
what you see.

Copyright 2006 by UGMC. All rights reserved.

PROGRAMPEMBANGUNAN
PEMBANGUNANWARGA
WARGAKERJA
KERJAJPKN
JPKN
PROGRAM

What Have You Learned?


The way we see the world is not neccesarily
the way other people see the world.
People do not see as it is; they see it as they
are - or as they have been conditioned to be.
Almost always this kind of perception
experience causes people to be humbled and
to be much more respectful, more reverent,
more open to understanding.
- Dr. Stephen R.Covey

Copyright 2006 by UGMC. All rights reserved.

10

PROGRAMPEMBANGUNAN
PEMBANGUNANWARGA
WARGAKERJA
KERJAJPKN
JPKN
PROGRAM

Impak Paradigma
Paradigma kita adalah cara kita melihat
dunia kita - bukan secara melihat dengan
mata kasar, tetapi melalui:
Tanggapan
Fahaman
Tafsiran

Semua ini mempengaruhi:


Cara Kita Berfikir.
Tindak-Tanduk dan Sikap Kita.

Copyright 2006 by UGMC. All rights reserved.

11

PROGRAMPEMBANGUNAN
PEMBANGUNANWARGA
WARGAKERJA
KERJAJPKN
JPKN
PROGRAM

Impak Paradigma
Paradigma-paradigma kita adalah sumbersumber kepada sikap dan kelakuan kita.
Paradigma kita memberi kesan kepada cara kita
berinteraksi dengan orang lain.
Lebih jelas kita kepada paradigma kita, lebih
bertanggungjawab kita kepada paradigmaparadigma tersebut.

Copyright 2006 by UGMC. All rights reserved.

12

PROGRAMPEMBANGUNAN
PEMBANGUNANWARGA
WARGAKERJA
KERJAJPKN
JPKN
PROGRAM

Impak Paradigma
Paradigma kita boleh menghadkan kita.
Paradigma kita boleh jadi salah. Usaha dan sikap
adalah sia-sia jika paradigma kita salah.
Perubahan-perubahan besar dalam hidup kita
berpunca daripada anjakan paradigma.

Copyright 2006 by UGMC. All rights reserved.

13

PROGRAMPEMBANGUNAN
PEMBANGUNANWARGA
WARGAKERJA
KERJAJPKN
JPKN
PROGRAM

Anjakan Paradigma
Hampir semua kemajuan besar dalam
bidang saintifik adalah satu pemecahan
tradisi pemikiran lama atau paradigma
lama.
- Thomas Khun

Copyright 2006 by UGMC. All rights reserved.

14

PROGRAMPEMBANGUNAN
PEMBANGUNANWARGA
WARGAKERJA
KERJAJPKN
JPKN
PROGRAM

PERUBAHAN Pemikiran
Payung terjun hanya berfungsi
jika ia terbuka

begitu juga
minda anda
Copyright 2006 by UGMC. All rights reserved.

15

PROGRAMPEMBANGUNAN
PEMBANGUNANWARGA
WARGAKERJA
KERJAJPKN
JPKN
PROGRAM

Menangani Cabaran Perubahan


Fenomena Perubahan & Impaknya
Perubahan adalah suatu fenomena kehidupan
Ianya melibatkan perubahan teknologi,
struktur dan manusia. Ianya merupakan
suatu ciri dalam zaman yang tidak menentu.

Copyright 2006 by UGMC. All rights reserved.

16

PROGRAMPEMBANGUNAN
PEMBANGUNANWARGA
WARGAKERJA
KERJAJPKN
JPKN
PROGRAM

Menangani Cabaran Perubahan


Kepentingan Menyesuaikan Diri
Kunci untuk menangani perubahan dan
cabaran ini ialah kemampuan menyesuaikan
diri.
Untuk menangani segala cabaran serta
ketidaktentuan masa hadapan dengan
jayanya, setiap individu bukan sahaja perlu
meningkatkan tahap kemahiran mengurus,
memimpin serta pengetahuan malah yang
lebih penting ialah sikap positif, pendekatan
dan cara berfikir yang menepati keperluan
semasa.
Copyright 2006 by UGMC. All rights reserved.

17

PROGRAMPEMBANGUNAN
PEMBANGUNANWARGA
WARGAKERJA
KERJAJPKN
JPKN
PROGRAM

Team Building
Kepentingan Kerjasama
& Budaya Kerja Cemerlang

DYNAMIC TEAM
BUILDING GAME

Lets GO!

Copyright 2006 by UGMC. All rights reserved.

18

Team Building

PROGRAMPEMBANGUNAN
PEMBANGUNANWARGA
WARGAKERJA
KERJAJPKN
JPKN
PROGRAM

Team Building Game


What Have You Learned?

Copyright 2006 by UGMC. All rights reserved.

20

PROGRAMPEMBANGUNAN
PEMBANGUNANWARGA
WARGAKERJA
KERJAJPKN
JPKN
PROGRAM

Team Building: Why is it Needed?


Most of the Work In Any Field Accomplished
in Groups

Together
Everybody
Achieves
More
Copyright 2006 by UGMC. All rights reserved.

21

PROGRAMPEMBANGUNAN
PEMBANGUNANWARGA
WARGAKERJA
KERJAJPKN
JPKN
PROGRAM

The Impacts of Teamwork


Teamwork Leads to Synergy
1 + 1 = 3 or More
None of us is better than all of us
"When spiders unite they can tie down a
lion." - Ethiopian Proverb

Copyright 2006 by UGMC. All rights reserved.

22

ETIKA & BUDAYA


KERJA CEMERLANG
Pengertian & Kepentingan Etika Kerja
7 Tonggak Etika Kerja
Meningkatkan Kualiti Etika Kerja

PROGRAMPEMBANGUNAN
PEMBANGUNANWARGA
WARGAKERJA
KERJAJPKN
JPKN
PROGRAM

ETIKA & BUDAYA KERJA CEMERLANG


Siapa kita pada hari ini sebahagian besarnya
adalah hasil daripada pilihan yang kita buat
kelmarin.
Esok, kita akan menjadi seperti apa yang kita
pilih hari ini.

"Kita adalah apa yang kita lakukan berulangkali,


kecemerlangan bukanlah satu tindakan tetapi satu
amalan/(tabiat)".
- ARISTOTLE

Copyright 2006 by UGMC. All rights reserved.

24

PROGRAMPEMBANGUNAN
PEMBANGUNANWARGA
WARGAKERJA
KERJAJPKN
JPKN
PROGRAM

Pengertian Etika
ETIKA adalah Akhlak, atau
Tatasusila
Kamus DwiBahasa Oxford Fajar

Prinsip-prinsip tingkahlaku yang


mengawal individu
Shea (1988)

Copyright 2006 by UGMC. All rights reserved.

25

PROGRAMPEMBANGUNAN
PEMBANGUNANWARGA
WARGAKERJA
KERJAJPKN
JPKN
PROGRAM

ETIKA KERJA

Penaklukan
diri sendiri itu
adalah
kemenangan
yang paling
besar.
Plato

Pangkal segala kemunduran kita pada


hari ini terletak di atas cara-cara kita
berfikir dan cara-cara kita menghadapi
satu-satu masalah di rumah, sekolah,
pejabat, di Ladang, dan juga di kilangkilang dan perniagaan.

- Tan Sri Senu Abdul Rahman - Revolusi


Mental

Ubahlah fikiran-fikiran anda, maka anda


akan mengubah dunia anda. Orang-orang
besar adalah orangorang yang melihat
bahawa fikiran-fikiranlah yang akan
menguasai dunia.

- R.W. Emerson

Copyright 2006 by UGMC. All rights reserved.

26

PROGRAMPEMBANGUNAN
PEMBANGUNANWARGA
WARGAKERJA
KERJAJPKN
JPKN
PROGRAM

ETIKA KERJA

7 Tonggak Utama
Etika Kerja
Sila catatkan sekurangkurangnya 7 amalan kurang
baik yang mesti anda ubah
pada diri anda.

Copyright 2006 by UGMC. All rights reserved.

27

PROGRAMPEMBANGUNAN
PEMBANGUNANWARGA
WARGAKERJA
KERJAJPKN
JPKN
PROGRAM

TERAS ETIKA KERJA


NIAT YANG
BETUL

NIAT YANG BETUL


Bekerja Dengan Azam Mengabdikan Diri
Kepada Tuhan & Mentaati Majikan (Orang
Yang Berkuasa)
Bekerja Dengan Matlamat Kebahagiaan
Manusia Sejagat
Menggerak Ke Arah Kebaikan &
Kecemerlangan

Copyright 2006 by UGMC. All rights reserved.

28

PROGRAMPEMBANGUNAN
PEMBANGUNANWARGA
WARGAKERJA
KERJAJPKN
JPKN
PROGRAM

TERAS ETIKA KERJA


NIAT YANG
BETUL
AMANAH &
JUJUR

AMANAH, JUJUR &


IKHLAS
AMANAH - Boleh dipercayai,
Bertanggungjawab.
JUJUR - Bercakap benar dan
menepati janji, Memperkotakan
Apa Yang Dikatakan.
IKHLAS - Berhati bersih, jujur dan
suci daripada kekotoran rohani.

Copyright 2006 by UGMC. All rights reserved.

29

PROGRAMPEMBANGUNAN
PEMBANGUNANWARGA
WARGAKERJA
KERJAJPKN
JPKN
PROGRAM

TERAS ETIKA KERJA


NIAT YANG
BETUL
AMANAH & J
UJUR
BIJAKSANA,
CEKAP

BIJAKSANA, CEKAP DALAM


SEBARANG TINDAKAN
Proaktif & Berinisiatif
Menghargai Masa
Bekerja Dgn Semangat GotongRoyong

Copyright 2006 by UGMC. All rights reserved.

30

PROGRAMPEMBANGUNAN
PEMBANGUNANWARGA
WARGAKERJA
KERJAJPKN
JPKN
PROGRAM

TERAS ETIKA KERJA


NIAT YANG
BETUL
AMANAH & J
UJUR
BIJAKSANA,
CEKAP
AKHLAK &
PENAMPILA
N YANG
CEMERLANG

AKHLAK YANG CEMERLANG


Berdisiplin, Beradab, Bertertib,
Berbudi Mulia patuh kepada arahan,
peraturan dan undang-undang.
Perlakuan & Penampilan Yang Baik
Penyayang & Bertimbang Rasa, Mudah
menolong tanpa mengharap apa-apa
balasan.

Copyright 2006 by UGMC. All rights reserved.

31

PROGRAMPEMBANGUNAN
PEMBANGUNANWARGA
WARGAKERJA
KERJAJPKN
JPKN
PROGRAM

TERAS ETIKA KERJA


NIAT YANG
BETUL
AMANAH &
JUJUR
BIJAKSANA,
CEKAP
AKHLAK &
PENAMPILA
N YANG CE
MERLANG
DEDIKASI,
TEKUN &
RAJIN

DEDIKASI, TEKUN & RAJIN


Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta
bersedia menerima tugas dengan tidak
mencari helah;
Sanggup berkorban masa dan tenaga demi
kepentingan perkhidmatan;
Tekun dan rajin serta bersikap positif dalam
melaksanakan tugas dan memastikan hasil
kerja sentiasa berkualiti:
Menjalankan tugas dan tanggungjawab
dengan sabar (Kekuatan hati dalam kesusahan),
teliti, bersungguh-sungguh dan ceria, tidak
cuai atau merungut; dan
Cergas dan pantas bekerja dan hasilnya
menepati kehendak organisasi.

Copyright 2006 by UGMC. All rights reserved.

32

PROGRAMPEMBANGUNAN
PEMBANGUNANWARGA
WARGAKERJA
KERJAJPKN
JPKN
PROGRAM

TERAS ETIKA KERJA


NIAT YANG
BETUL
AMANAH &
JUJUR
BIJAKSANA,
CEKAP
AKHLAK &
PENAMPILA
N YANG
CEMERLANG

DEDIKASI, TEKUN & RAJIN


Kepentingan Sikap BersungguhSungguh Dalam Sebarang Usaha
"Tidak ada perkara besar yang
pernah tercapai tanpa
kesungguhan." - (RW Emerson)

DEDIKASI,
TEKUN &
RAJIN

Copyright 2006 by UGMC. All rights reserved.

33

PROGRAMPEMBANGUNAN
PEMBANGUNANWARGA
WARGAKERJA
KERJAJPKN
JPKN
PROGRAM

TERAS ETIKA KERJA


NIAT YANG
BETUL
AMANAH &
JUJUR
BIJAKSANA,
CEKAP
AKHLAK &
PENAMPILA
N YANG
CEMERLANG
DEDIKASI,
TEKUN &
RAJIN
BERSYUKUR
& BERTERIMA
KASIH

BERSYUKUR & BERTERIMA KASIH


Sentiasa menghargai anugerah dan nikmat
yang diterima tanpa menganggap kejayaan
sebagai hak;
Berpuas hati dengan nikmat yang
diperoleh seperti ganjaran yang diterima
dan kemudahan yang disediakan.
Bersedia memberikan pengiktirafan
kepada mereka yang berjaya tanpa
sebarang prasangka, berdendam atau
menabur fitnah;
Tenang menghadapi masalah dan reda
menerima ketetapan, kegagalan dan ujian
serta tidak berputus asa.

Copyright 2006 by UGMC. All rights reserved.

34

PROGRAMPEMBANGUNAN
PEMBANGUNANWARGA
WARGAKERJA
KERJAJPKN
JPKN
PROGRAM

TERAS ETIKA KERJA


NIAT YANG BETUL
AMANAH & JUJUR
BIJAKSANA, CEKAP
AKHLAK &
PENAMPILAN YANG
CEMERLANG
DEDIKASI, TEKUN &
RAJIN
BERSYUKUR &
BERTERIMA KASIH

MENILAI DIRI
(MUHASABAH),
SENTIASA
MEMPERBAIKI
DIRI & PRESTASI
KERJA

MENILAI DIRI
(MUHASABAH)
Menilai diri, menghitung kebaikan
dan keburukan yang telah kita
lakukan.
Setiap manusia hendaklah insaf
bahawa setiap kegiatan kita di
dunia ini akan diperhitungkan di
akhirat nanti.

Copyright 2006 by UGMC. All rights reserved.

35

PROGRAMPEMBANGUNAN
PEMBANGUNANWARGA
WARGAKERJA
KERJAJPKN
JPKN
PROGRAM

ETIKA KERJA

Demikianlah
7 Tonggak Utama
Etika Kerja
Semoga menjadi tonggak
amalan kita semua!

Copyright 2006 by UGMC. All rights reserved.

36

PROGRAMPEMBANGUNAN
PEMBANGUNANWARGA
WARGAKERJA
KERJAJPKN
JPKN
PROGRAM

Silakan....

Copyright 2006 by UGMC. All rights reserved.

37

PROGRAMPEMBANGUNAN
PEMBANGUNANWARGA
WARGAKERJA
KERJAJPKN
JPKN
PROGRAM

USAHAWAN GROUP
Management Consultants

Lot 9, Grd Floor, Tmn Menggatal, Menggatal


Km 14, Off Jalan Tuaran
88450 Kota Kinabalu, Sabah, MALAYSIA
Tel: 6 088-497141, 6 016 831 4696, 6 019 8024696
Fax: 6 088-497142
E-Mail: tsuhaimin@gmail.com
Copyright 2006 by UGMC. All rights reserved.

38