You are on page 1of 25

5 Perkara yang

Anda Perlu Tahu


Sebelum
Merekabentuk
Banner
atau Bunting

Tahu membezakan antara


banner dan bunting

Tahu membezakan antara


banner dan bunting

Tahu saiz dan jenis banner


atau bunting yang hendak
dibuat

saiz banner: (12 kaki x 4 kaki) / (15


kaki x 4 kaki) / (10 kaki x 5 kaki) / (20
kaki x 4 kaki)
saiz bunting: (3 kaki x 6 kaki) / (2
kaki x 6 kaki)

Bunting terdapat dalam 2 jenis


yang dibezakan mengikut kaki
bunting berkenaan. Iaitu bunting
X-stand (spider-stand) dan
bunting T-stand (round-stand)

Tahu menggunakan
sekurang-kurangnya satu
perisian
Antara perisian yang sesuai adalah:
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Corel Draw
- Microsoft Publisher

PERBEZAAN IMEJ VECTOR &


RASTOR

Tahu perbezaan antara


warna CMYK dan RGB
CMYK adalah empat warna yang
terdapat pada mesin cetak yang
membawa maksud Cyan, Magentha,
Yellow, dan Key (hitam) dan RGB
bermaksud Red, Green, Blue.

CMYK sesuai untuk rekabentuk cetakkan


seperti banner, bunting kad dan
sebagainya manakala RGB sesuai untuk
rekabentuk digital seperti banner web
dan sebagainya

Tahu apa yang anda hendak


tulis di banner atau bunting
berkenaan

pastikan penggunaan warna adalah


bersesuian.
Pastikan perkataan pada banner atau
bunting itu lebih menonjol
berbanding latar belakang banner
berkenaan.

Cara Membuat
banner
dan bunting
menggunakan
Microsoft Publisher

2x7

3x3

5x3

3x7

3x9

6x1

10 x
0.7

4x3

6x3

3x5

2x9

8x0.
7

8x3

5x1

9x3

2x5
10x1

7x3

TEXT GENERATOR
COOLTEXT.COM
MEGACOOLTEXT.COM
FLAMINGTEXT.COM

ONLINE PHOTO EDITOR

ONLINE PHOTO EDITOR