You are on page 1of 2

PK15-1

RUMUSAN TINDAKAN DIALOG PRESTASI


Nama Mesyuarat
Tarikh

:
:

DIALOG PRESTASI BIL 1/2016


04 FEBRUARI 2016

Tempat

BILIK MESYUARAT SMK(BM) SARATOK

Sekolah

___________________________________________________

Bil
.
1
2

PERKARA

TINDAKAN

Dashboard KPM tidak dapat dipaparkan kerana masalah capaian talian internet.

MAKLUM BALAS

Urusetia

Data yang digunakan adalah data secara manual.


Guru yang mempunyai masalah kehadiran terutamanya cuti tanpa kenyataan

semua PGB

hendaklah dipantau oleh pentadbir sekolah


Pungutan balik gaji dan elaun bagi guru sekolah rendah yang mengambil Cuti

Semua

Tanpa Gaji hendaklah dimaklumkan kepada Unit Gaji PPD Saratok (u.p : Cik

Guru Besar

Normah) untuk tindakan seterusnya.


Justifikasi Keberadaan guru pada bulan Januari yang di bawah 90 % hendaklah
4

semua PGB

dihantar ke UPS (u.p Cikgu Zulkarnain bin Ahmad) selewat-lewatnya pada 16


Feb 2016
Ibubapa mesti dimaklumkan sekiranya murid terlibat dengan masalah salahlaku

semua PGB

dan rujuk kepada kaunselor sekolah atau PK HEM bagi sekolah rendah yang
tiada kaunselor
Sekolah mendapat GPS 3 ke atas UPSR 2015 diminta memberikan justifikasi

bertulis dan program intervensi berfokus kepada PPD sebelum 20.2.2016.

Pihak sekolah hendaklah memurnikan sebab ketidakhadiran murid (ponteng)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SK HjJunid
SK Ng Grenjang
SK Ng Abu
SK TemudokAwik
SK Praja
SK SgNyiar
SK SgAntu
SMK ( BM ) Saratok

sebelum 16 Feb 2016

DISEDIAKAN OLEH: ___________________________________

TARIKH: