You are on page 1of 2

Chin dch mi Tri nghim mua sm th v cng thng hiu thi trang quc t Viviane

Thong-bao-chien-dich-moi-thuong-hieu-thoi-trang-quoc-te-viviane-tren-accesstrade
Cp nht thng tin chin dch mi Tri nghim mua sm th v cng thng hiu thi
trang quc t Viviane trn h thng tip th lin kt ACCESSTRADE kim tin online
hiu qu
Kim tin trn mng online hiu qu vi chin dch mi ca nh cung cp Viviane
thng hiu thi trang quc t trn h thng ACCESSTRADE Vit Nam.

Knh gi Qu i tc, nn tng affiliate marketing ACCESSTRADE Vit Nam xin trn trng
thng bo ti Qu i tc chin dch mi Tri nghim mua sm th v cng thng hiu thi
trang quc t Viviane chnh thc khi ng t ngy 18 thng 02 nm 2016. Cc i tc hot
ng trn h thng cp nht thng tin kim tin qua mng hiu qu vi chin dch.
Thng tin v nh cung cp Viviane:
Viviane l website bn hng trc tuyn chuyn v cc sn phm lt, ng, bi, mc nh. Sn
phm ca Viviane c thit k t Php, Nht v sn xut ti Vit Nam theo tiu chun cht lng
nghim ngt ca quc t v thnh phn cht liu, quy trnh sn xut cho n khu cui cng l thnh
phm. Vn phng Viviane t ti Tp.HCM nhng phc v khch hng ti 63 tnh thnh trn c nc, v
trong tng lai Viviane mong mun tip cn vi khch hng trn ton khu vc ng Nam .
Viviane nhn thy ngi tiu dng Vit Nam hin cha c nhiu s la chn khi cn mua lt, bi,
ng hay mc nh. Mt s thng hiu quc t c mc gi qu cao, cc thng hiu trong nc
cht lng sn phm khng ng nht, ch truyn thng th trn lan cc mt hng cht lng thp khng
m bo an ton cho ngi s dng. Viviane ra i vi mong mun mang n tri nghim mua sm tt
hn, s dng nhng sn phm cht lng hn vi mc gi tt nht ti ngi tiu dng.
Mua sm trn Viviane vi nhiu tri nghim th v:
Mua sm trn website trc tuyn: www.viviane.vn mi lc mi ni
Giao hng nhanh, n tn nh bn, giao hng ton quc
Sn phm cht lng cao, gi tt
Viviane ang trin khai hai chng trnh hp dn khch hng:
Qun lt Tng hnh Under curve Hugging
Sn phm mm mt, mng nh, m du v "tng hnh" di lp qun o ngoi ca bn. Gi ch cn
89.000/ci! MUA 6 TNG 1 thoi mi c tun!

Tm hiu thm: http://www.viviane.vn/search?q=under+curve


o ngc ma xun
Ha tit ca o l hoa l, l mu sc ti sng v rc r nh ma xun ang n gn. Mc o vo nhng
ngy u tin ca nm mi mang n cho bn c nm ti vui v rng r nh ma xun.
Thng tin giao hng hp dn:
Min ph ship ni thnh Tp.HCM cho n hng t 300k hoc bn phi tr ph ship l 30k.
Min ph ship cc tnh thnh v ngoi thnh Tp.HCM (C Chi, Hc Mn, Bnh Chnh, Nh B, Cn
Gi, Bnh Tn, Q12) cho n hng t 500k, hoc bn phi tr ph ship l 50k.
Giao hng siu tc t th 2 n th 6.
thc hin chin dch Tri nghim mua sm th v cng thng hiu thi trang quc t
VivianeQu i tc vui lng xy dng ni dung tip th lin kt cc sn phm ca Viviane ang c, s
dng cc hnh thc m code ca Viviane trn h thng website ca mnh, s dng cc cng c Marketing
Online : Facebook Marketing, Google Adwords, mt s mng x hi: G+, Pinterest, Linkedin,kim tin
online hiu qu hn vi chin dch
THAM GIA NGAY
Thng tin v hoa hng khi kim tin qua mng vi chin dch
# Loi kt qu: Hon thnh thanh ton n hng
# iu kin t chi kt qu: n hng b hy, cha thanh ton.
# Hoa hng hp dn: 7% gi tr thanh ton ca n hng
# i tc t mua hng c chp nhn chuyn i
# Affiliate vi cc trang tr thng c chp nhn
# Thi gian lu cookie: 60 ngy

Tm kim trn Search Engine Google:


-

Kim tin online vi Viviane


Tip th lin kt cho Viviane