You are on page 1of 3

KVALIFIKOVANE TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA PREMA ISO 15614-1 (EN ISO 14555) i DGRL 97/23/EG / PED 97/23/EC; DIN EN ISO

15614-1:2008, DIN EN 12952-6:2002

WPQR-a

Tip Postu
spoja pak

OM

Grup
a OM

Opseg za
grupe OM

Opseg
t Opseg

za (mm za t Klasa
(mm)
(mm)
)
(mm)

Ar/CO
DM
2
(l/min)

29.09.2015.

Zatitni
gas
prema
EN14175

Vrsta
struje

Brzine
max
TO Vrijeme
PredgreJaina
zagrevanja
Opseg za
meuslo nakon odariva
vanje
struje I Poloaj
i hlaenja
poloaj
jna T
zav.
nja
(A)
(C)
(C)
(C)
(min)
(C / h)

M21

DC (+)

120-190

PF, PC

PF, PC

170

Argon
(99,999)

DC (-)

70-130

PF, PC

H-L045

ne

ne

ne

ne

I1

DC (-)

95-115

H-L045

H-L045

210

Argon
(99,999)

DC (-)

70-130

PF, PC

H-L045

ne

350

ne

ne

ne

I1

DC (-) /
DC (+)

H-L045

H-L045

210

1046-2-11

BW

135

16Mo3, 1.5415 EN
10028-2

1.2

Reh275

PA,
PC150

12

3-24

EN ISO 14341-A: G3Si1

01-07/1/2008

BW

141

16Mo3

1.2

1 sa 1

60.3

30,15

3-8

TIG Mo: ER 80S-G

1046-5-11

BW

141

16Mo3, 1.5415 EN
10216-2

1.2

1 sa 1

70

35

3-12

EN ISO 21952: WMoSi

01-07/4/2008

BW

141

16Mo3

1.2

1 sa 1

219.1

109,6

12.5

6,3-25

TIG Mo: ER 80S-G

1046-6-11

BW

141 /
111

16Mo3, 1.5415 EN
10216-2

1.2

1 sa 1

70

35

3-12

EN ISO 21952: WMoSi /


ENISO3580AEMoB42H5

01-07/2/2008

BW

141 /
111

16Mo3

1.2

1 sa 1

219.1

109,6

12.5

6,3-25

DMO-IG: ER 80S-G / FOX


DMO Kb:E7018

8-12

Argon
(99,999)

DC (-) /
DC (+)

70-130 /
100-140

PF, PC

H-L045

ne

ne

ne

ne

1046-4-11

BW

111

16Mo3, 1.5415 EN
10216-2

1.2

1 sa 1

70

35

3-12

EN ISO 3580-A: EMoB42H5

DC (+)

85-100

H-L045

H-L045

190

1046-3-11

BW

111

16Mo3, 1.5415 EN
10028-2

1.2

1 sa
Reh275MPa

PA,
PC150

15

7,5-30 EN ISO 3580-A: EMoB42H5

DC (+)

140-165

PF, PC

PF, PC

195

K-2.032

BW,
ss, nb

141

10CrMo910

5.2

5.1(2)-5.1(2)
5.1(2)-1 (2)

38

25

6.3

EN 12070: W CrMo2Si

12-14

I1
(100%Ar)

DC (-)

90-110

H-L045

H-L045

200-250

ne

ne

ne

10

01-07/3/2008

BW

141 /
111

10CrMo910

5.2

5.1(2)-5.1(2)
5.1(2)-1 (2)

88.9

44,45

12.5 6,25-25

WCrMo2Si / ECrMo2B42

8-12

Argon
(99,999)

DC (-) /
DC (+)

70-130 /
80-140

PF, PC

H-L045

200-300

680730

50

150 / 150

11

1046-11-11

BW

141 /
111

10CrMo910, 1.7380
EN 10216-2

5.2

5.1(2)-5.1(2)
5.1(2)-1 (2)

273

136,5

22.2

11,144,4

ENISO21952: WCrMo2Si/
ENISO3580-A: ECrMo2B42

I1

DC (-) /
DC (+)

85-125

H-L045

H-L045

250

285

700740

75

150 / 150

12

11046-7-11

BW

111

10CrMo910, 1.7380
EN 10216-2

5.2

5.1(2)-5.1(2)
5.1(2)-1 (2)

60.3

30,1

3-12

EN ISO 3580-A:
ECrMo2B42H5

DC (+)

95-110

H-L045

H-L045

8 ne
8 da

195

13

1046-12-11

BW

111

10CrMo910, 1.7380
EN 10216-2

5.2

5.1(2)-5.1(2)
5.1(2)-1 (2)

273

136,5

22.2

11,144,4

EN ISO 3580-A:
ECrMo2B42H5

DC (+)

80-120

H-L045

H-L045

250

280

700740

30

150 / 150

14

1046-10-11

BW

141

10CrMo910, 1.7380 /
14MoV63, 1.7715
EN
10216-2

5.2 /
6.1

5.2 / 6.1

33.7

25

3.6

3-7,2

EN ISO 21952: WCrMo2Si

I1

DC (-)

85-95

H-L045

H-L045

250

150

690730

30

150 / 150

15

1046-14-11

BW

141 /
111

10CrMo910, 1.7380 /
12X1M

5.2 /
6.2

5.2 / 6.2

57

28,5

3-12

ENISO21952: WCrMo2Si/
ENISO3580-A:ECrMo2B42H5

I1

DC (-) /
DC (+)

85-125

H-L045

H-L045

250

2902

690730

30

150 / 150

16

K-2.030

BW,
ss, nb

141

10CrMo910 /
X10CrMoVNb 9-1

5.2 /
6.4

5.2 / 6.4

38

25

5.6

3-11,2

EN12070: WCrMo5Si

10-12

I1
(100%Ar)

DC (-)

90-110

H-L045

H-L045

max 300

max 300

720750

30

150 / 200

17

1046-9-11

FW

111

10CrMo910, 1.7380 /
X10CrMoVNb 9-1, 1.4903
EN 10216-2

5.2 /
6.4

5.2 / 6.4

50

25

3-5,8

EN ISO 3580-A:
ECrMo5B32H5

DC (+)

85-100

PF

PA, PE,
PF, PD

250

280

730750

30

140

18

1046-8-11

FW

111

10CrMo910, 17380 EN
10028-A/ X15CrNiSi 2520, 1.4841 EN 10095

5.2 /
8.2

10

3-20

ISO 3581: E25.20B20+

DC (+)

77-121

PD

PA, PB,
PF, PD

105

19

K-2.031

BW,
ss, nb

141

X10CrMoVNb 9-1

6.4

42.4

25

6.2

3-12

EN 12070: W CrMo91

10-12

I1
(100%Ar)

DC (-)

90-110

H-L045

H-L045

280-320
max 320

max 320

740770

30

max 150 /
max 150

20

1046-1-11

BW

141 /
111

X20CrMoV12-1,
1.4922 EN 10216-2

6.4

193.7

96,8

22.2

11,144,4

ENISO21952: WCrMoWV12Si/
ENISO3580-A:ECrMoWV12B42H5

I1

DC (-) /
DC (+)

85-125

PC, PF

PC, PF

250

285

740780

21

1046-13-11

BW

111

X15CrNiSi25-20,
1.4841 EN 10095

8.2

PA,
PC150

10

3-20

ISO 3581: E25.20B20+

DC (+)

55-115

PC, PF

PA, PC,
PF, PE

50-80

22

1046-15-11

FW

111

10CrMo910, 1.7380 /
X10CrMoVNb 9-1, 1.4903
EN 10216-2

5.2 /
6.4

5.2 / 6.4

38
44,5

25

3-5,8

EN ISO 3580-A:
ECrMo5B32H5

DC (+)

90-105

PF

PA, PE,
PF, PD

250

295

730750

30

max 140

23

IZBH-124/11

FW

784

16Mo3 EN 10028-2

5,
l=150

6-6
6-2 (1)

3-12

8-12

8-12

max 100

KVALIFIKOVANE TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA PREMA ISO 15614-1 (EN ISO 14555) i DGRL 97/23/EG / PED 97/23/EC; DIN EN ISO 15614-1:2008, DIN EN 12952-6:2002

WPQR-a

Tip Postu
spoja pak

24

BW

1025-1-15

111

OM

Grup
a OM

Opseg za
grupe OM

S355J2H
(W.Nr. 1.0576)

1.2

ReH355

Opseg
t Opseg

za (mm za t Klasa
(mm)
(mm)
)
(mm)
219.1

109,5

Ar/CO
DM
2
(l/min)

ISO 2560-A: E383C21


12,5 6,25-25 ISO 2560-A: E423MoC25

Zatitni
gas
prema
EN14175

Vrsta
struje

k DC (-) /
p i z DC
(+)

29.09.2015.

Brzine
max
TO Vrijeme
PredgreJaina
zagrevanja
Opseg za
meuslo nakon odariva
vanje
struje I Poloaj
i hlaenja
poloaj
jna T
zav.
nja
(A)
(C)
(C)
(C)
(min)
(C / h)
55-100

PH/PJ

PF, PH,
PJ, PG

KVALIFIKOVANE TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA PREMA ISO 15614-1 i DGRL 97/23/EG / PED 97/23/EC; DIN EN ISO 15614-1:2008, DIN EN 12952-6:2002

Tip Postu
WPQR-a
spoja pak

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

OM

Grup
a OM

Opseg za
grupe OM

(mm)

Opseg
t Opseg
za (mm za t
(mm)
)
(mm)

Klasa
DM

Ar/CO
2
(l/min)

Zatitni
gas
prema
EN439

Vrsta
struje

Jaina I
Opseg za
Poloaj
(A)
poloaj

Vrijem
Brzine
max
TO
Predgree
zagrevanja
meuslo nakon
vanje
odari i hlaenja
jna T
zav.
vanja
(C)
(C)
(C)
(min) (C / h)

1/21/2013