PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

DENGAN KEPUJIAN

TUGASAN PROJEK
TAHUN 2016

PROGRAM :

PISMP

TAJUK KURSUS :

OPSYEN : PP 1, PP 2, BI 1, BI 2, RBT 1,
RBT 2,
RBT 3 dan BC

EDU 3073
Bimbingan dan

SEMESTER :

7

Kaunseling
Kanak-Kanak

TARIKH MULA :

24 JANUARI 2016

TARIKH HANTAR :
2016

21 FEBRUARI

HASIL PEMBELAJARAN :
1.
2.
3.
4.
5.

Menghuraikan konsep perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah
rendah, etika kaunselor dan peranan guru biasa (C2, A1, LO1)
Mempraktikkan kemahiran-kemahiran asas bimbingan dan kaunseling di
dalam bilik darjah (C3, A5, LO3, LO4)
Melaksanakan intervensi terapi melalui bengkel simulasi kaunseling kanakkanak secara berkumpulan (C3, LO3, LO4, LO5, LO8)
Mengintergrasi teori-teori kaunseling dalam kaunseling individu dan
kelompok (C6, A4, LO3, LO4)
Meneroka minat kerjaya murid melalui maklumat inventori psikologi yang
sesuai (C6, LO3, LO6)

3 Saiz huruf – 12 2. Jumlah muka surat ialah 3 – 4 muka surat (tidak termasuk lampiran) 5. 3. Melaksanakan satu contoh program intervensi kaunseling kanak-kanak. (30 %) PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK 1 : 1. Anda telah dilantik menjadi guru bimbingan dan kaunseling di sekolah tersebut bagi menggantikan guru bimbingan dan kaunseling yang telah berpindah. maklamat serta keperluan dan kepentingan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah rendah.2 Fon Arial 2. OBJEKTIF PROJEK 2 : 1. . Amalan plagiat adalah dilarang sama sekali. Menjelaskan konsep.Kerja kursus ini merangkumi tiga bahagian iaitu projek 1 (penulisan akademik) yang menilai Hasil Pembelajaran 1. OBJEKTIF PROJEK 1 : 1.4 Langkau 1. 4. Tugasan ini adalah tugasan individu. Panjang esei untuk tugasan 1 ini ialah 750 patah perkataan. Sebagai guru bimbingan dan kaunseling yang baru. 2. 2. Rujukan tidak termasuk dalam jumlah pengiraan perkataan.1 Muka depan hendaklah mengikut templet terkini 2. perjelaskan langkahlangkah yang perlu dijalankan untuk memulakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah berkenaan dan nyatakan perincian perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang akan anda tawarkan. TUGASAN PROJEK 1 (30 %) Anda seorang guru baru yang baru ditempatkan di sebuah sekolah.5 baris 2.5 Rujukan mengikut format APA (American Psychology Association) 3. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut : 2. 6. Mengaplikasikan terapi-terapi dalam program intervensi kaunseling kanakkanak. Tugasan-tugasan ini membawa markah 100 % dengan wajaran 50 %. Menghuraikan etika kaunselor yang perlu dipatuhi oleh guru bimbingan dan kaunseling di sekolah. projek 2 (Bengkel Simulasi) yang menilai Hasil Pembelajaran 3 dan projek 3 (penulisan akademik) yang menilai Hasil Pembelajaran 5. 2. Menghuraikan peranan guru biasa dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah.

Mengamalkan dan mempraktikkan kaedah dan teknik terapi dalam bentuk simulasi. isu-isu tersebut dapat dibendung bersesuaian dengan personaliti kanak-kanak yang suka bermain dan berinteraksi sesama sendiri.LOKASI TEMPAT BENGKEL . terang dan kadar penglihatan 1 ½ hingga 2 meter. Personalia yang terlibat dalam bengkel simulasi ini boleh melibatkan muridmurid prasekolah. murid-murid berkeperluan khas. (40 %) PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK 2 – (BENGKEL SIMULASI) 1. 3. Rakaman diserahkan dalam bentuk CD di mana di bahagian kulit CD hendaklah dilengkapkan dengan maklumat berikut : . Audio dan video dalam rakaman tersebut hendaklah jelas. Tempat bengkel tersebut juga adalah bebas sama ada di bilik-bilik darjah atau premis yang bersesuaian di mana kaedah terapi boleh dijalankan seperti premis pusat komuniti murid OKU atau pusat pemuliharaan haiwan kesayangan. murid-murid bermasalah pembelajaran dan murid-murid biasa. Melalui pendekatan terapi-terapi ini. Kanak-kanak pada asasnya sihat dari segi psikologi tetapi mempunyai isu-isu perkembangan dan situational. Bilangan murid-murid yang terlibat adalah bebas. Terapi Bermain atau Terapi Muzik.NAMA PELAJAR-PELAJAR DALAM KUMPULAN . Hanya satu sahaja terapi yang digunakan dalam program intervensi tersebut iaitu sama adaTerapi Bercerita. Tugasan hendaklah dibuat secara kumpulan.3. 6. 4.SEMESTER . 5. Rakaman bengkel simulasi tersebut hendaklah selama sekurang-kurangnya tiga puluh minit.TAJUK TERAPI . 7. 2.OPSYEN . Kumpulan anda dikehendaki menyediakan satu rakaman video mengenai pelaksanaan satu program intervensi terapi melalui bengkel simulasi kaunseling kanak-kanak. TUGASAN PROJEK 2 (BENGKEL SIMULASI)-(40%) Program intervensi kaunseling kanak-kanak melalui terapi-terapi amat bersesuaian dengan tahap kanak-kanak di sekolah rendah. Terapi Seni.

8. suka melakar lukisan di atas kertas dan dilihat berkeadaan ragu-ragu dalam pemilihan kerjayanya. Menjelaskan analisa dapatan ujian Self-Directed Search (SDS) dengan pilihan bidang kerjaya yang diminati. Pemarkahan sepenuhnya berdasarkan penyaksian terhadap rakaman tersebut dan tiada pembentangan. TUGASAN PROJEK 3 (30 %) Azlan seorang pelajar tingkatan 3 di sebuah sekolah menengah. 1999). Bidang-bidang pekerjaan yang sesuai dipadankan berdasarkan kod-kod tersebut mengikut The Occupational Finder (TOF) (Robert & Janet. Memberikan saranan-saranan berupa tindakan susulan hasil daripada keputusan ujian Self-Directed Search (SDS). Azlan bercita-cita untuk menjadi seorang pelumba motosikal profesional setelah tamat persekolahannya. Beliau sangat meminati bidang seni lukisan dan kerap diminta melukis mural di dinding sekolah. OBJEKTIF PROJEK 3 : 1. Namun. Azlan telah mengambil ujian minat kerjaya Self-Directed Search (SDS) dibawah kendalian guru bimbingan dan kaunseling di sekolahnya. . 3. Keterangan :  Ujian minat kerjaya Self-Directed Search (SDS) mengukur personaliti dan persekitaran berasaskan teori keselarasan individu – persekitaran Holland iaitu RIASEC (Holland. Keputusan dapatan skor SDS Azlan adalah seperti di bawah ini. 1970). beliau merasakan personaliti dirinya sesuai dengan pilihan kerjaya sebagai pelumba motosikal. Azlan adalah seorang yang pendiam. 2. Dapatan Skor SDS Azlan Kod SDS R I A S E C 6 8 24 30 12 20 Responden Azlan Menurut padanan kod-kod The Occupational Finder (TOF) yang ideal bagi seorang pelumba motosikal ialah RES. Mengaplikasi ujian Self-Directed Search (SDS) untuk tujuan penerokaan minat kerjaya.

Disediakan oleh : ………………………………. KRITERIA PERMARKAHAN Tugasan ini akan dinilai berdasarkan Kriteria Permarkahan Tugasan yang dilampirkan. menyeluruh serta terkini. Rujukan tidak termasuk dalam jumlah pengiraan perkataan.  Format ulasan dan analisis perlu jelas dan koheren.  Rakaman hendaklah menayangkan penglibatan aktif dan menyeluruh ahliahli dalam kumpulan dari awal hingga ke akhir slot rakaman. beri ulasan dan saranan-saranan terhadap cita-cita Azlan berdasarkan keputusan ujian SDS tersebut.  Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan. Panjang esei untuk tugasan 3 ini ialah 750 patah perkataan.Sebagai guru bimbingan dan kaunseling. TUGASAN YANG BAIK HARUS MENUNJUKKAN KRITERIA-KRITERIA BERIKUT : 1. gambargambar dan sebagainya secara kreatif. Amalan plagiat adalah dilarang sama sekali.5 Rujukan mengikut format APA (American Psychology Association) 3. pengolahan idea-idea dan kematangan hujah dalam menterjemah maklumat secara analitikal.2 Fon Arial 2. 2.. (30 %) PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK 3 : 1.5 baris 2. Jumlah muka surat ialah 3 – 4 muka surat (tidak termasuk lampiran) 5.  Penulisan projek harus menunjukkan kefasihan bahasa.  Tugasan anda perlu merangkumi perkara-perkara yang memenuhi kehendak objektif projek yang telah disenaraikan seperti di atas.3 Saiz huruf – 12 2. 2.  Penulisan esei hendaklah dibuat dengan lengkap dan sempurna dengan bukti-bukti sokongan rujukan dan sebagainya yang dirasakan perlu. 4. Penulisan Esei  Penghasilan penulisan yang baik adalah mencakupi pelbagai aplikasi pengurusan grafik.1 Muka depan hendaklah mengikut templet terkini 2. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut : 2. Penghasilan Rakaman Bengkel Simulasi  Rakaman yang dipaparkan haruslah mengandungi perkara-perkara dan prosuder-prosuder yang dianggap penting. 6. Tugasan ini adalah tugasan individu. Disemak oleh : ……………………………………………… .4 Langkau 1.

Mohd. Disahkan oleh : ………………………………………………. En. Ketua Jabatan. Said bin Sulaiman Penyelaras EDU 3073. IPG KTHO. Jabatan Ilmu Pendidikan. Jamal Mohd Nasir bin Atan. Jabatan Ilmu Pendidikan. . Mohtari bin Mesron SME Ilmu Pendidikan. Bidang Bimbingan & Kaunseling. Hj. IPG KTHO..En. Jabatan Ilmu Pendidikan. IPG KTHO.