RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEJARAH

Mata Pelajaran dan
Kelas
Tajuk/ Unit

Sejarah Tahun 4 Firdaus

Tarikh
Masa

Tajuk : Sejarah dan Kita
Unit 2 : Sekolah Kebanggaan Saya
-Gedung Ilmu
24/2/2016 (Rabu)
9.00-9.30 pagi

Standard Kandungan

1.3 Sejarah Sekolah

Standard
Pembelajaran

1.3.1 Menyatakan nama dan alamat sekolah dengan lengkap
1.3.2 Mengenalpasti lokasi sekolah

Objektif

K1.2.7 Menjelaskan tanggungjawab diri sebagai warga sekolah
Di akhir pembelajaran, murid dapat :
i.
Menyatakan nama dan alamat sekolah
ii.
Menerangkan lokasi sekolah
iii.
Menjelaskan tanggungjawab diri sebagai warga
sekolah
1. Menyanyikan lagu rasmi sekolah
2. Menghasilkan brosur sekolah
3. Bermain kuiz tentang tanggungjawab diri sebagai warga
sekolah
4. Melengkapkan puzzle simbol sekolah

Aktiviti

Nilai Murni - kesetiaan, bekerjasama
KPS
- Elemen asas sejarah.
Dimensi Kewarganegaraan - bangga terhadap pencapaian
sekolah
ENT – Kreativiti

EMK

Bahan Bantu
Mengajar
Penilaian Pengajaran
dan Pembelajaran
DSP

Lirik lagu sekolah, kertas pelbagai warna, puzzle logo sekolah,
pensil kapur

Refleksi

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

kesetiaan -lirik lagu sekolah 1. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran hari ini. Murid dalam pasangan dikehendaki menghasilkan brosur sekolah yang mana seorang akan menulis nama dan alamat sekolah dan pasangannya akan melakarkan secara ringkas pelan lokasi sekolah dari rumah mereka 3.pensil kapur . Langkah 1 (15 minit) 1.Kertas pelbagai warna Nilai . Guru membahagikan murid EMK .Bekerjasama KB . Murid diminta mencari pasangan berdua 2. Guru bertanyakan soalan kepada murid berkaitan dengan lagu sekolah yang dinyanyikan: KB a) b) c) d) - Apakah nama lagu sekolah kamu? Murid menjawab soalan guru -Menjana Idea -menghubung kait Bilakah selalunya kita nyanyikan lagu ini? Murid menjawab soalan guru Mengapakah kita perlu menyanyikan lagu sekolah ? Murid menjawab soalan guru Apakah etika semasa menyanyikan lagu ini? Murid menjawab soalan guru 2.Keusahawanan BBM .LANGKAH Set induksi (3 minit) EMK Nilai Murni CATATAN BBM Menyanyikan lagu sekolah . Setiap pasangan diminta untuk mempersembahkan hasil karya mereka di hadapan kelas tentang maklumat sekolah dan lokasi sekolah 4.menjana idea BBM . Guru menjelaskan semula kepada murid tentang maklumat sekolah Langkah 2 (7 minit) 1.

3. Kumpulan yang berjaya menjawab soalan tersebut mendapat markah dan kumpulan yang tidak menjawab dengan betul tidak diberikan markah tetapi kumpulan lain diberikan peluang untuk menjawab soalan tersebut. Kumpulan yang berjaya mengumpul markah yang paling banyak dinobatkan sebagai pemenang. Nilai Murni  Bekerjasama   Menjana idea menghubungkait KB EMK  Belajar sambil bermain Nilai Kesetiaan * tanggungjawab murid sebagai warga sekolah . 5.Guru merumuskan isi penting pelajaran hari ini. Guru bertanyakan semula kepada murid tentang tanggungjawab murid sebagai warga sekolah Penutup (5 minit) 1. 4. Beberapa orang murid diminta untuk melengkapkan puzzle simbol sekolaj 2. kepada 3 kumpulan untuk bermain kuiz Guru membacakan soalan dan wakil kumpulan yang mengangkat tangan terlebih dahulu diberi peluang untuk menjawab soalan guru samada ‘betul’ atau ‘tidak’ tentang tanggungjawab murid sebagai warga sekolah.2.