You are on page 1of 84

Ubee EVW3226 Advanced

Wireless Voice Gateway


Pruka pro uivatele

www.ubeeinteractive.com
Ubee Interactive Europe
Beech Avenue 54-80
1119 PW Schiphol Rijk
The Netherlands
Prodej (e-mail): eusales@ubeeinteractive.com
Podpora (e-mail): uesupport@ubeeinteractive.com

Poznmky a autorsk prva


2012 Ubee Interactive. Vechna prva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace tkajc se spolenosti Ubee a
nen uren ke zveejnn ani pouit, pokud takov postup nen v souladu s odpovdajcmi dohodami. Tento materil je
chrnn zkonem na ochranu autorskch prv ve Spojench sttech a dalch zemch. Nesm bt reprodukovn, en ani
upravovn dnm zpsobem a dnou entitou (vnitn ani vnj vzhledem ke spolenosti Ubee), pokud takov postup nen
v souladu s odpovdajcmi dohodami, smlouvami i licencemi, bez vslovnho psemnho souhlasu spolenosti Ubee a
opertora kabelov st, kter je vlastnkem materilu.
Spolenost Ubee Interactive sv produkty soustavn vylepuje a vyhrazuje si prvo provdt zmny v produktech
popsanch v tomto dokumentu bez upozornn. Spolenost Ubee Interactive nenese dnou odpovdnost, kter by mohla
vzniknout v dsledku pouit produktu popsanho v tomto dokumentu.
Vechny ochrann znmky uveden v tomto dokumentu jsou vlastnictvm pslunch vlastnk.
Tato brna je certifikovna sdruenm Wifi Alliance:

Ubee Interactive

Obsah
1 vod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Bezpenostn a legislativn informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1


Konektory a aplikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
dost o podporu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kontrola soust balen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Zadn panel zazen EVW3226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Pedn panel zazen EVW3226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Specifikace, standardy a firmware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vchoz hodnoty a pihlaovac daje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Provoz indiktor LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2 Instalace zazen EVW3226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11


2.1
2.2
2.3

Nastaven a pipojen zazen EVW3226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11


Pipojovn zazen k sti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Odstraovn problm s instalac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3 Pouit webovho uivatelskho rozhran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17


4 Nabdka Stav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
4.1
4.2
4.3

Pouit monosti Pipojen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19


Pouit monosti MTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Pouit monosti Diagnostika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

5 Nabdka Zkladn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27


5.1
5.2
5.3

Pouit monosti Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27


Pouit monosti Mstn s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Pouit volby Zazen klienta DHCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

6 Nabdka Upesnit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35


6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Pouit volby Monosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Pouit volby Filtry IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pouit volby Filtr adres MAC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pouit volby Filtry port. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pouit volby Pedvn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pouit monosti Aktivan procedury port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pouit volby Filtr adres MAC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pouit monosti Brna firewall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35
36
38
39
40
43
46
47

7 Nabdka Rodiovsk kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49


7.1
7.2
7.3
7.4

Pouit monosti Rodiovsk kontrola Zsady zazen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Pouit monosti Zkladn nastaven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pouit monosti Filtry webovho serveru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pouit monosti asov filtry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49
50
52
53

December 2012
Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

8 Nabdka Bezdrtov pipojen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55


8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Pouit monosti Bezdrtov pipojen Rdio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Pouit monosti Zabezpeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pouit monosti Upesnit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pouit monosti zen pstupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pouit monosti WPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zprovoznn bezdrtov st a odstraovn problm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55
57
62
63
64
65

9 Nabdka Systm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69


9.1
9.2
9.3
9.4

Pouit monosti Heslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Pouit monosti Reim pepnae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pouit monosti Zlohovn a obnova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pouit monosti Protokol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69
70
71
74

10 Nabdka WIFI4ALL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77


11 Nabdka DSLite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

December 2012
Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

vod
Vtejte u srie hlasovch a datovch sovch produkt spolenosti Ubee. Tato pruka se
konkrtn tk zazen EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway a slou k
nsledujcm elm:
Obsahuje pokyny ohledn pipojen a obsluhy zazen EVW3226.
Obsahuje pokyny ohledn konfigurovn a sprvy zazen EVW3226 prostednictvm
webovho uivatelskho rozhran.
Obsahuje technick podrobnosti potebn k lokln sprv zazen EVW3226. Me
to zahrnovat zskvn informac z brny pro ely podpory a odstraovn problm.
Tmata
Viz nsledujc tmata:

Bezpenostn a legislativn informace na stran 1


Konektory a aplikace na stran 4
dost o podporu na stran 4
Kontrola soust balen na stran 4
Zadn panel zazen EVW3226 na stran 5
Pedn panel zazen EVW3226 na stran 6
Specifikace, standardy a firmware na stran 7
Vchoz hodnoty a pihlaovac daje na stran 9
Provoz indiktor LED na stran 10

1.1

Bezpenostn a legislativn informace


Dky nsledujcm informacm mete lpe porozumt bezpenostnm a legislativnm
standardm v souvislosti s instalac, drbou a pouvnm zazen EVW3226 Advanced
Wireless Voice Gateway.

1.1.1

Bezpenost
VAROVN: Nsledujc informace pedstavuj bezpenostn pokyny pro
kadho, kdo instaluje a obsluhuje zazen EVW3226. Dve, ne tento
produkt zanete vybalovat, instalovat, obsluhovat nebo pipojovat k elektrick
sti, si pette vechny bezpenostn pokyny v tto pruce. ite se pokyny
na vech ttcch na samotn brn. Dodrujte nsledujc bezpenostn
pokyny, aby brna pracovala sprvn.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

Postupujte podle zkladnch bezpenostnch opaten, aby se snilo riziko


poru, razu elektrickm proudem a zrann. Zabrate vzniku poru a razu
elektrickm proudem tm, e jednotku nebudete vystavovat deti a vlhkosti ani
produkt nebudete umisovat do blzkosti vody. Na produkt ani do nj nikdy
nelijte dnou tekutinu. Na povrchu produktu ani v jeho blzkosti nepouvejte
tekut ani aerosolov istic prostedky. Pi itn pouvejte mkk such
hadk.
Do otvor modulu produktu ani do przdnch patic nevkldejte pedmty.
V opanm ppad by mohlo dojt k pokozen jeho soust a ppadn razu
elektrickm proudem.
Polovodiov zazen se mohou trvale pokodit elektrostatickm vbojem.
Vdy postupujte podle pokyn ohledn zabrnn elektrostatickm vbojm pi
manipulaci se zazenmi a jejich skladovn.
Pouvejte pouze napjec adaptr dodan spolu s brnou. Napjec kabel nepipojujte
k povrchm budovy i podlahy, jinak me dojt k pokozen kabelu.
Napjec kabel by ml bt voln poloen bez jakchkoli pekek. Na napjec kabel
neklate tk pedmty. S kabelem zachzejte opatrn a nelapte na nj.
Na brnu neklate dn pedmty, mohlo by se zhorit vtrn. Brnu neumisujte
na nestabiln podstavec i stl; mohla by spadnout a pokodit se.
Chrate zazen ped pehtm a nezakrvejte otvory v krytu modulu, je slou
k vtrn. Nevystavujte zazen EVW3226 pmmu slunenmu svtlu. Do blzkosti
brny neumisujte hork zazen; mohla by snit jej vkon nebo ji pokodit.

1.1.2

Prohlen o ochran ivotnho prosted


Na zazen EVW3226 se vztahuj nsledujc prohlen o ochran ivotnho prosted.
Poadavky na sbr a dal zpracovn obal:
Tento produkt by se neml likvidovat spolu s domcm
odpadem. Vydejte si od mstskch orgn informace o
monostech recyklace elektrickch zazen. Dal informace
tkajc se sbru a dalho zpracovn obal a odpadu z obal
v rmci konkrtnch jurisdikc mete zskat od spolenosti
Ubee Interactive na webu www.ubeeinteractive.com.

1.1.3

Shoda s poadavky smrnic


Spolenost Ubee Interactive Corporation zaruuje, e zazen EVW3226 Advanced
Wireless Voice Gateway spluje poadavky ohledn shody v souvislosti s nsledujcmi
smrnicemi:
2002/95/ES (smrnice o RoHS) omezujc pouvn nebezpench ltek
v elektrickch a elektronickch zazench.
2002/96/ES (smrnice o OEEZ) pedchzejc vzniku odpadnch elektrickch
a elektronickch zazen (OEEZ) a sniujc jeho objem.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

2006/95/ES (smrnice o nzkonapovch zazench) omezujc veker zdravotn


a bezpenostn rizika vznikajc u elektrickch zazen, kter pracuj v uritch
mezch napt.
2004/108/ES (smrnice o elektromagnetick kompatibilit) zajiujc,
e (i) elektromagnetick emise neru radiokomunikaci ani telekomunikaci i jin
zazen, a zajiujc (ii) imunitu dodvanch produkt/zazen vi interferenci.
1999/5/ES (smrnice o radiokomunikanch a telekomunikanch koncovch
zazench) zajiujc, e radiokomunikan a telekomunikan koncov zazen
jsou bezpen a neru radiokomunikan sluby ani jin zazen.
2009/125/ES (smrnice o ekodesignu) stanovujc rmec pro uren poadavk na
ekodesign vrobk spojench se spotebou energie a tak veker relevantn
nazen vznikl na jejm zklad vetn (m-li to smysl), ovem bez omezen
pouze na vyjmenovan poloky, nazen o pohotovostnm reimu (ES)
. 1275/2008, pokud jde o poadavky na ekodesign z hlediska spoteby elektrick
energie elektrickch a elektronickch zazen urench pro domcnosti
a kancele v pohotovostnm reimu a ve vypnutm stavu (nazen o
pohotovostnm reimu), a nazen (278/2009) (nazen o spoteb energie).
Uplatuj se nsledujc standardy:

EN300328
EN301893
EN301489-1
EN301489-17
EN50385
EN55022
EN55024
EN60950-1

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

1.2

Konektory a aplikace
Nsledujc schma ilustruje obecnou topologii konektor a aplikace zazen EVW3226.

1.3

dost o podporu
Uivatel pihlen k odbru se mus ohledn pm podpory obracet na poskytovatele
slueb. Podpora zazen z hlediska dokumentace me bt k dispozici na webu: [xxxx]
http://www.ubeeinteractive.com

1.4

Kontrola soust balen


Balen zazen EVW3226 obsahuje nsledujc poloky:
Poloka

Popis
1 kabel Ethernet RJ45 (lut)
Dlka ~ 1,55 m

Obrzek je ukzkov, skuten vzhled se me


liit.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

Poloka

Popis

1 disk CD s uivatelskou prukou a


dokumentac k zazen EVW3226
Obsah:

Pruka pro rychlou instalaci


Uivatelsk pruka (vcejazyn)
Bezpenostn upozornn

1 napjec adaptr (pro EU)


Vstup: 207240 V ~, 5060 Hz
Vstup: 12 V, 2 A
Pouvejte pouze pvodn napjec jednotku
dodanou spolu se zazenm EVW3226 Advanced
Wireless Voice Gateway.

Obrzek je ukzkov, skuten vzhled se me liit.

1 napjec adaptr (pro Spojen krlovstv


a Irsko)
Vstup: 207240 V ~, 5060 Hz
Vstup: 12 V, 2 A
Pouvejte pouze pvodn napjec jednotku
dodanou spolu se zazenm EVW3226 Advanced
Wireless Voice Gateway.

Obrzek je ukzkov, skuten vzhled se me liit.

Upozorujeme, e spolu s brnou obdrte 1 napjec jednotku podle zem svho pobytu.

1.5

Zadn panel zazen EVW3226


Prohldnte si nsledujc obrzek a popisy konektor na zadnm panelu brny.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

Poloka

1.6

Popis

TEL1
TEL2

Pipojuje se ke standardnmu analogovmu telefonu pomoc


kabelu RJ11. Telefonn sluba mus bt aktivovna
prostednictvm poskytovatele slueb.

ETH1
ETH2
ETH3
ETH4

Pipojuje se k zazenm s rozhranm Ethernet, jako jsou


potae, hern konzole nebo smrovae/rozboovae
pomoc kabelu RJ45. Kad port ETH na zadnm panelu
brny je vybaven indiktorem LED, kter informuje o jeho
stavu, je-li pipojeno zazen s rozhranm Ethernet:
Indiktor LED m oranovou barvu, je-li zazen
pipojeno rychlost 10/100 Mb/s.
Indiktor LED m zelenou barvu, je-li zazen pipojeno
rychlost 1000 Mb/s (gigabitov Ethernet).
Indiktor LED blik, probh-li penos dat do pipojenho
zazen a z nj.

USB

Port hostitele USB: nabz port pro pipojen zazen USB.


Tato funkce nemus bt v konkrtnm zazen brny
povolena.

RF

Pipojuje se k zsuvce kabelu poskytovatele slueb nebo k


rozboovai kabelu pipojenmu k zsuvce kabelu.

RESET

Obnov vchoz nastaven zazen EVW3226 vetn


nastaven bezdrtovho pipojen a vlastnho nastaven
brny. piatm pedmtem tisknte tlatko RESET 510
sekund, dokud indiktor LED napjen nezhasne. Po zhasnut
indiktoru LED napjen tlatko uvolnte. Je-li tlatko
RESET stisknuto dle ne 5 sekund, zpsob optn
zaveden systmu brny.

VYPNA (POWER
ON/OFF)

Zapn a vypn zazen EVW3226. POZNMKA: Pokud je


vypna v poloze OFF (vypnuto), nelze iniciovat ani pijmat
telefonick hovory.

POWER

Pipojuje napjec adaptr k brn. Pouvejte pouze


napjec adaptr dodan spolu se zazenm EVW3226.

WPS

Pipojuje zazen Wi-Fi chrnn kdem PIN, je-li pouita


metoda WPS (Wi-Fi Protected Setup). Po stisknut tlatka
WPS nebo sputn akce prostednictvm webovho
uivatelskho rozhran zazen EVW3226 se na dv minuty
rozsvt indiktor LED na pedn stran brny nahoe, dokud
nebude zadn kd PIN z bezdrtovho klienta, napklad
penosnho potae, kter d o pipojen. Po spnm
pipojen klienta Wi-Fi zstane indiktor LED rozsvcen
5 minut a pot zhasne. Dal informace naleznete v sti
Pouit monosti WPS na stran 64.

Pedn panel zazen EVW3226


Na nsledujcm obrzku je znzornn pedn panel zazen EVW3226. Popisy indiktor
LED naleznete v sti Provoz indiktor LED na stran 10.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

WPS
Tlatko

Tlatko WPS (WiFi Protected Setup) je umstno na prav stran zazen EVW3226.
Jeho funkce je popsna v sti Pouit monosti WPS na stran 64.

1.7

Specifikace, standardy a firmware


Dle je uveden seznam funkc a specifikac zazen EVW3226.
Rozhran a standardy

Kabel: konektor F, zsuvka


4 porty RJ45 s podporou rychlosti 10/100/1000 Mb/s
USB: 1 port hostitele USB 2.0
Telefonie: 2 porty RJ11, s certifikac PacketCable1.5
Certifikace EuroDOCSIS 3.0
V souladu se specifikac DOCSIS 3.0
V souladu se specifikac DOCSIS/EuroDOCSIS 1.0/1.1/2.0
Certifikace CE, certifikace WiFi Alliance

Pipojen v rmci st

Frekvenn rozsah: 108 MHz ~ 1002 MHz


Modulace: 64 / 256 QAM
ka psma kanlu: 8 MHz nebo 6 MHz
Maximln rychlost penosu dat na jeden kanl (a 8 kanl):
DOCSIS = 30 Mb/s (64 QAM), 42 Mb/s (256 QAM)
DOCSIS = 41 Mb/s (64 QAM), 55 Mb/s (256 QAM)
Celkov maximln ka psma (8 kanl): DOCSIS = 342 (304) Mb/s,
EuroDOCSIS = 444 (400) Mb/s
Rychlost penosu symbol:
DOCSIS: 5,056941 Msym/s (64 QAM) a 5,360537 Msym/s (256 QAM)
EuroDOCSIS: 6,952 Msym/s (64 QAM a 256 QAM)
Vstupn vkon RF: -15 a +15 dBmV (64 QAM), -15 a +15 dBmV (256 QAM)
Vstupn impedance: 75

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

Pipojen mimo s
Frekvenn rozsah: 5 MHz ~ 85 MHz
Modulace:
A-TDMA: QPSK, 8, 16, 32, 64 QAM
S-CMDA: QPSK, 8, 16, 32, 64, 128 QAM
Max. ka psma 4 kanl = 122,88 (108) Mb/s, ka psma na jeden kanl (a
4 kanly) = [QPSK 0,32 ~ 10,24 Mb/s, 8 QAM 0,48 ~ 15,36 Mb/s, 16 QAM 0,64 ~
20,48 Mb/s, 32 QAM 0,80 ~ 25,60 Mb/s, 64 QAM 0,96 ~ 30,72 Mb/s, 128
QAM/TCM 30,72 Mb/s]
Rychlost penosu symbol: 160, 320, 640, 1280, 2560, 5120 Ks/s
Vstupn vkon RF: TDMA/ATDMA: +8 dBmV a +54 dBmV (32/64 QAM). Pouze
ATDMA: +8 dBmV a +55 dBmV (8/16 QAM), +8 dBmV a +58 dBmV (QPSK).
S-CDMA: +8 dBmV a +53 dBmV (vechny modulace)
Skuten hodnoty rychlosti se li vzhledem k rznm faktorm vetn konfigurace
st.
Zabezpeen a s
Podpora vce SSID, certifikace 802.11 a/b/g/n s rychlost spoje a 300 Mb/s,
2 antny Tx a 2 antny Rx
Klient/server DHCP, Ethernet 10/100/1000 BaseT, pln duplexn provoz s funkc
automatickho dohadovn, podpora protokol IPv4 a IPv6
Bezpenostn brna NAT, filtrovn podle adresy MAC / adresy IP / portu,
rodiovsk kontrola, SPI (Stateful Packet Inspection), ochrana proti tokm DoS,
WPS / WPA / WPA2 / WPA-PSK a 64/128bitov ifrovn WEP
Prchoz s VPN
Hlasov sluby

SIP (RFC3261)
Napt pi zvonn: 270 V ~, pk-pk (tip-ring)
Napt linky ve stavu zaveno: -48 V
Smykov proud: 20 mA / 41 mA
Monost zvonn: 600 m (2000 stop), 5REN
Stav zaven: Zatek smyky signalizace
Detekce tn pi tnov volb, pedvn T.38 FAX (G.711), odstrann ozvny
(G.168) / potlaen ticha, detekce hlasov aktivity a generovn umlho umu

Sprva brny

Podporuje standard IEEE 802.11e Wi-Fi Multimedia (WMM) Power Save.


DOCSIS/EuroDOCSIS, webov verze
Upgrade firmwaru prostednictvm protokolu TFTP
Zlohovn a obnoven konfigurace
Podpora protokolu SNMP

Fyzikln vlastnosti a prosted


Rozmry: 240 mm () x 172 mm (H) x 42 mm (V)

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

1.8

Hmotnost: 548 g
Napjec jednotka: Vstup (~) 207~240 V, 50~60 Hz. Vstup (ss) 12 V, 2 A.
Provozn teplota: 0 C ~ 40 C
Vlhkost vzduchu: 5~95 % (bez kondenzace)

Vchoz hodnoty a pihlaovac daje


Zazen EVW3226 je pedem konfigurovno s pouitm nsledujcch parametr. Nkte
opertoi mohou vchoz hodnoty zmnit. Zjistte u pslunho opertora kabelov st
vchoz hodnoty pro vai oblast.
Adresa loklnho portu: 192.168.0.1, webov rozhran: http://192.168.0.1
Maska podst: 255.255.255.0
Provozn reim: Reim smrovae
Vchoz nastaven bezdrtov st:
Primrn SSID (spravovno odbratelem) = UPC plus 7 automaticky
generovanch slic. Pklad: UPC1234567.
Pedem sdlen kl / heslo / pstupov heslo WPA = jedinen kl pro kadou
brnu. Nazv se tak sov kl. Informace naleznete v sti Pouit monosti
Zabezpeen na stran 57.
Pstupov heslo je generovno automaticky a sestv pouze z 8 velkch
psmen AZ (krom psmen L,I a O). Pklad: ABCDEFGH.
SSID a pstupov heslo jsou vytitny na produktovm ttku. Pklad:

Zabezpeen bezdrtov st = ifrovn WPA/WPA2-PSK

Standardn pihlaovac daje k webovmu uivatelskmu rozhran:


Jmno uivatele: admin
Heslo: admin

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

1.9

Provoz indiktor LED


Nsledujc tabulka obsahuje souhrnn informace o indiktorech LED zazen EVW3226.

Indiktory LED na pednm


panelu
Pozice

Barva

Popisek

Zelen /
LED1

DS beze spoje

Pomalu: Zjiovn kanl

US beze spoje

Pomalu: Zjiovn kanl

Pipraveno k pouit

Zazen EVW3226 je
vypnuto nebo nen
online

Pomalu: Automatick test


nebo inicializace funkc

Registrace port v podku

Sluba VoIP nen


online

Pomalu: Probh
registrace nebo je sluba
VoIP v jinm stavu ne
zaveno

Registrace port v podku

Sluba VoIP nen


online

Pomalu: Probh
registrace nebo je sluba
VoIP v jinm stavu ne
zaveno

Technologie WLAN je
vypnuta

RYCHLE: Aktivita

Zelen: Zapnuto, zmek


DS bez piazenho kanlu
DS

modr

Modr: Zapnuto, zmek DS


s piazenm kanlem

Zelen /

Zelen: Zapnuto, zmek


US bez piazenho kanlu
US
Modr: Zapnuto, zmek US
s piazenm kanlem

Zelen

Zelen

RDY

TEL1

TEL2

Zelen: Spoj 2,4 GHz

Zelen /
WLAN

Modr: Spoj 5 GHz

modr

10

Pomalu: Automatick test

Zelen /

LED7
LED8

Vypnuto
erven: Abnormln stav

Zelen

Zelen

Blikn

Zelen: Napjen v podku

modr

LED6

Zhasnuto

erven

LED3

LED5

Rozsvceno

PWR

LED2

LED4

Chovn

WPS

WPS spch

Probh operace WPS

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Instalace zazen EVW3226


Podle informac v tto kapitole mete nastavit a pipojit zazen EVW3226, pipojit dal
zazen a odstraovat problmy s instalac.
Tmata
Viz nsledujc tmata:

Nastaven a pipojen zazen EVW3226 na stran 11


Pipojovn zazen k sti na stran 13
Odstraovn problm s instalac na stran 15

2.1

Nastaven a pipojen zazen EVW3226


Pi nastavovn a pipojovn zazen EVW3226 postupujte podle nsledujcch pokyn.
Je-li brna nastavena a pipojena, postupujte podle pokyn pro konfiguraci v sti Pouit
webovho uivatelskho rozhran na stran 17.
Dleit informace: Pokud si odbratel nejsou jisti, mli by se obrtit na pslunho
poskytovatele slueb ohledn aktivace pstupu k Internetu a slueb telefonie.
Kroky
Postup pi nastavovn zazen EVW3226:
1. Vyjmte brnu EVW3226, napjec jednotku a kabely z obalu.
2. Umstte zazen EVW3226 tak, aby se k nmu snadno pipojovala dal zazen,
jako jsou potae i hern konzole.
Bezdrtovou brnu a bezdrtov klienty umstte do otevench oblast mimo
psoben transformtor, vkonnch motor, mikrovlnnch trub, ledniek, zivek
a dalch zazen pouvanch ve vrob. Tato zazen by mohla mt vliv na
bezdrtov signl. Sla bezdrtovho signlu me klesnout po prchodu kovem,
betonem, cihlami, zdmi i podlahami.
Brnu umstte na such msto s provozn teplotou 0 C a 40 C. Dal
bezpenostn informace naleznete v sti Bezpenostn a legislativn informace na
stran 1.
3. Zapnte pota. Pota mus bt vybaven sovm adaptrem Ethernet nebo portem
Ethernet a mus v nm bt nainstalovn internetov prohle, napklad Chrome nebo
Internet Explorer.
4. Pipojte napjec adaptr dodan v balen s produktem k zadn stran brny a druh
konec pipojte do zsuvky elektrick st.
5. Pipojte sov kabel dodan v balen s produktem k portu Ethernet potae. Druh
konec pipojte k portu ETH1, ETH2, ETH3 nebo ETH4 brny.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

11

Ubee Interactive

6. Pipojte koaxiln kabel jednm koncem k portu RF na zadn stran zazen EVW3226
a druh konec do zsuvky kabelov st i ke kabelovmu rozboovai pipojenmu k
zsuvce kabelov st nebo postupujte podle pokyn opertora kabelov st ohledn
pipojen brny ke kabelov sti.
7. Zkontrolujte sov pipojen podle indiktor LED, je by mly potvrdit provoz. Dal
informace naleznete v sti Provoz indiktor LED na stran 10.
Indiktor LED WLAN mus neperuovan svtit.
Indiktory LED PWR, DS, US a RDY neperuovan svt.

2.1.1

Mont na ze
Zazen EVW3226 lze namontovat na ze s pouitm dvou montnch trbin na spodn
stran brny. Doporuuje se pout dva vruty s kulatou nebo zaoblenou hlavou. ite se
nsledujcm obrzkem.
Prmr hlavy

5,05,5 mm

Prmr vrutu

2,9-3,0 mm

Dlka vrutu

8,2-9,0 mm

Vka hlavy

1,8-2,2 mm

Kroky
Postup pi monti zazen EVW3226 na ze:
1. Upevnte do zdi dva vruty tak, aby od sebe byly ve vodorovnm smru vzdleny 194
mm. ite se nsledujcm obrzkem.

12

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

Vruty by ze zdi mly vynvat tak, abyste mezi hlavu vrutu a ze mohli nasunout
zazen EVW3226. Pokud vruty montujete do sdrokartonu, pouijte hmodinky, aby
se zabrnilo stren jednotky ze zdi dlouhodobm tahem kabel a napjen.
2. Pipevnte brnu na ze.

2.2

Pipojovn zazen k sti


Pi pipojovn sovch zazen a ovovn funkc brny postupujte podle nsledujcch
pokyn.
Tmata
Viz nsledujc tmata:

Pipojen zazen s rozhranm Ethernet na stran 13


Pipojen bezdrtovho zazen na stran 14
Pipojen telefonn linky na stran 15

2.2.1

Pipojen zazen s rozhranm Ethernet


K zazen EVW3226 lze pipojit a tyi zazen s rozhranm Ethernet.
Kroky
Postup pi pipojovn dalho zazen s rozhranm Ethernet k sti:
1. Pipojte kabel Ethernet ze zazen s rozhranm Ethernet (napklad z potae nebo
z hern konzole) k volnmu portu Ethernet na zadn stran zazen EVW3226.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

13

Ubee Interactive

2. Ovte provoz podle indiktor LED zazen EVW3226. Dal informace naleznete
v sti Provoz indiktor LED na stran 10.
3. Otevete webov prohle a pejdte na libovoln web, abyste ovili sov pipojen
a pipojen k Internetu (pklad: http://www.wikipedia.org).
4. Je-li pipojenm zazenm hern konzole, provete libovolnou operaci online, kterou
konzole podporuje (napklad pihlen k hernmu serveru, hran hry online i staen
obsahu).
Poznmka
Informace tkajc se odstraovn problm naleznete v sti Odstraovn problm
s instalac na stran 15.

2.2.2

Pipojen bezdrtovho zazen


Pi pipojovn bezdrtovho zazen (napklad penosnho potae) v brn postupujte
podle nsledujcch krok.
V nsledujcch krocch jsou uvedeny vchoz hodnoty.
Kroky
Postup pi pipojovn bezdrtovho zazen k brn:
1. Pejdte k funkci bezdrtov st v pslunm bezdrtovm zazen. V potai
se systmem Windows 7 otevete okno Ovldac panely a kliknte na monost
Centrum sovch pipojen a sdlen.
2. Kliknte na monost Spravovat bezdrtov st. Zazen EVW3226 se dodv
s vchozm SSID (identifiktorem sady slueb). SSID pedstavuje nzev
vesmrovho vysln v bezdrtov sti z brny, aby se k nmu mohli pipojovat
bezdrtov klienti.
3. Dvakrt kliknte na poloku SSID zazen EVW3226 v okn bezdrtovch st.
Vchoz SSID je UPC plus 7 automaticky generovanch slic. Pklad:
UPC1234567. SSID sv brny naleznete na ttku na spodn stran zazen
EVW3226 nebo v Pruce pro rychlou instalaci dodvan spolu s nm.
4. Po zobrazen vzvy zadejte sov kl, nazvan tak pedem sdlen kl nebo heslo.
Pedem sdlen kl / heslo WPA je jedinen kl pro kadou brnu.
Heslo je generovno automaticky a sestv pouze z 8 velkch psmen AZ
(krom psmen L,I a O). Pklad: ABCDEFGH. Heslo WPA naleznete na ttku
na spodn stran brny nebo v Pruce pro rychlou instalaci dodvan spolu
s nm.
5. Ovte monost pipojen sputnm webovho prohlee a pechodem na libovoln
web (pklad: http://www.wikipedia.org) nebo pejdete do webovho rozhran pro
zazen EVW3226 (viz st Pouit webovho uivatelskho rozhran na stran 17).

14

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

Poznmka
Webov rozhran umouje pizpsobit si konfigurace a monosti pro zazen
EVW3226. pln vysvtlen vech funkc webovho rozhran naleznete v sti Pouit
webovho uivatelskho rozhran na stran 17.
V ppad problm nebo otzek tkajcch se bezdrtovho pipojen si pette st
Zprovoznn bezdrtov st a odstraovn problm na stran 65.

2.2.3

Pipojen telefonn linky


Chcete-li pouvat telefonn (hlasov) funkce, mete k zazen EVW3226 pipojit a dv
telefonn linky. Hlasov sluba mus bt aktivovna prostednictvm poskytovatele slueb.
Kroky
Postup pi pipojovn telefonn linky:
1. Pipojte analogov telefon ke konektoru TEL1 nebo TEL2 na zadnm panelu zazen
EVW3226 pomoc telefonnho kabelu RJ11.
2. Zvednte sluchtko a zjistte, zda se ozv oznamovac tn.
3. Uskutente telefonick hovor, podejte nkoho, aby vm zavolal, nebo na pslun
slo zavolejte z mobilnho telefonu a ovte, e pipojen bylo spn vytvoeno.

2.3

Odstraovn problm s instalac


Pi odstraovn problm s instalac se ite nsledujcmi radami.
Po zapnut zazen EVW3226 nesvt dn indiktor LED.
Zkontrolujte, e je vypna na zadn stran brny pepnut do polohy ON
(zapnuto).
Zkontrolujte pipojen napjecho adaptru do zsuvky elektrick st. Ovte, e je
zsuvka elektrick st pod proudem a e je k n napjec adaptr pipojen.
Zkontrolujte pipojen napjecho adaptru k brn. Vypnte brnu a pokejte
5 sekund. Pot brnu znovu zapnte. Pokud problm petrvv, me dochzet
k potm s hardwarem.
Indiktory LED ETH1, ETH2, ETH3 i ETH4 u pipojench kabel Ethernet na
zadn stran brny nesvt.
Restartujte pota, aby mohl znovu navzat spojen s brnou.
Zjistte, zda nedochz ke konfliktu prostedk (pouze pro uivatele systmu
Windows):
1.

Kliknte pravm tlatkem myi na poloku Tento pota na pracovn ploe a vyberte
monost Vlastnosti.

2.

Pejdte na kartu Sprvce zazen a zjistte, zda u sov karty (adaptr NIC) v poli
Sov adaptry nen lut symbol vykinku nebo erven symbol X. Je-li zobrazen
nkter ze symbol, me to znamenat, e dochz ke konfliktu poadavk peruen
(IRQ). Informace o dalm postupu naleznete v dokumentaci od vrobce.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

15

Ubee Interactive

Ovte, e je pro sovou kartu jako vchoz nastaven protokol TCP/IP.


Restartujte brnu vyjmutm napjecho adaptru ze zsuvky elektrick st a jeho
optnm zapojenm. Pokejte, a brna znovu nave komunikaci s
poskytovatelem kabelovch slueb.
Zkontrolujte, zda nedochz k obecnm problmm s pipojenm:
Je-li pota pipojen k vlastnmu zazen smrovae nebo pepnae, pipojte jej
pmo k portu Ethernet na brn.
Pouvte-li kabelov rozboova, odejmte jej a pipojte brnu pmo do zsuvky
kabelov st. Pokejte, a zazen EVW3226 znovu nave komunikaci s
poskytovatelem kabelovch slueb. Postupujte podle pokyn ohledn instalace
zsuvky kabelov st od pslunho opertora kabelov st. Je mon, e bude
potebn zesilova signlu antny nebo jin zazen od opertora kabelov st.
Zkuste pout jin kabel. Je mon, e kabel Ethernet je pokozen.
Pokud dn z tchto postup nevede k odstrann problmu, podejte
poskytovatele kabelovch slueb o dal pomoc.

16

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Pouit webovho uivatelskho rozhran


Webov uivatelsk rozhran pro zazen EVW3226 se snadno pouv a umouje
zobrazit a konfigurovat nkolik nastaven pro bezdrtovou brnu. Pstupem k webovmu
uivatelskmu rozhran brny lze ovit instalaci.
K webovmu uivatelskmu rozhran pro zazen EVW3226 se pistupuje z webovho
prohlee, napklad Internet Explorer v potai se systmem Windows.
V nsledujcch krocch jsou uvedeny vchoz hodnoty.
Kroky
Postup pi pstupu k webovmu uivatelskmu rozhran:
1. Zkontrolujte, e je pota pipojen k zazen EVW3226 kabelem Ethernet nebo
bezdrtov (viz st Pipojen bezdrtovho zazen na stran 14). Spuste v potai
internetov prohle, napklad Internet Explorer.
2. Do dku adresy v okn prohlee zadejte nsledujc adresu IP a stisknte klvesu
Enter.
http://192.168.0.1
(Upozornn: Pokud zazen EVW3226 pracuje v reimu pemostn, pistupujte k webov
uivatelskmu rozhran prostednictvm adresy IP http://192.168.100.1. Informace
naleznete v sti Pouit monosti Reim pepnae na stran 70.)

3. V dialogovm okn ovovn zadejte jmno uivatele a heslo.


Pokud k uivatelskmu rozhran pistupujete poprv (nebo pokud dolo v brn
k obnoven nastaven od vrobce), zobraz se na vodn obrazovce vzva k vbru
zem a jazyka.

Standardn pihlaovac daje k webovmu uivatelskmu rozhran:


Jmno uivatele: admin
Heslo: admin

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

17

Ubee Interactive

Poten obrazovka po pihlen je obrazovka Stav. Obsahuje informace o zazen


EVW3226.

Popis nabdky Stav naleznete v sti Nabdka Stav na stran 19.

18

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Nabdka Stav
Nabdka webovho uivatelskho rozhran Stav umouje zjiovat informace o brn,
jako je software, pipojen (stahovn i odesln), adaptr MTA (Multimedia Terminal
Adapter) a diagnostika.
Tmata
Viz nsledujc tmata:

Pouit monosti Pipojen na stran 19


Pouit monosti MTA na stran 22
Pouit monosti Diagnostika na stran 24
Kroky
Pstup k monostem stavu:
1. V hlavn nabdce kliknte na monost Stav.

4.1

Pouit monosti Pipojen


Monost Pipojen zobrazuje zkladn informace o softwaru brny a tak informace
o odesln a stahovn.
Tmata
Viz nsledujc tmata:

Pouit monosti pipojen Zkladn na stran 19


Pouit monosti pipojen Odesln na stran 20
Pouit monosti pipojen Stahovn na stran 21

4.1.1

Pouit monosti pipojen Zkladn


Kroky
Postup pi zobrazovn informac pro monost pipojen Zkladn:
1. V hlavn nabdce kliknte na monost Stav.
2. V nabdce na lev stran kliknte v sti Pipojen na monost Zkladn. Popisy pol
jsou uvedeny pod ukzkou obrazovky.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

19

Ubee Interactive

Popisek

4.1.2

Popis

Stav pipojen

Zobrazuje stav pipojen. Pi normlnm provozu se zobrazuje stav:


FUNKN.

Stav spoutn

Zobrazuje stav pi sputn a informaci o tom, zda je brna funkn.

Zabezpeen

Zobrazuje stav nastaven zabezpeen: zapnuto/vypnuto.

Adresa IP CM

Zobrazuje adresu IPv4 (Internet Protocol verze 4) kabelovho


modemu (zazen EVW3226).

Adresa IPv6 CM

Zobrazuje adresu IPv6 kabelovho modemu.

Doba zapjen CM

Zobrazuje dobu zapjen v sekundch. Po uplynut doby zapjen


se pota mus pipojit k serveru DHCP.

as vypren zapjen CM

Zobrazuje datum a as, kdy zapjen vypr, ve formtu rrrr-mmdd hh:mm:ss. Pklad: 2012-12-13 12:12:12.

Systmov as

Systmov as je zajiovn serverem. Ne brna pejde do stavu


online, zobrazuje se as potan od okamiku 1970-01-01
00:00:00.

Pouit monosti pipojen Odesln


Kroky
Postup pi zobrazovn informac pro monost pipojen Odesln:
1. V hlavn nabdce kliknte na monost Stav.
2. V nabdce vlevo kliknte v sti Pipojen na monost Odesln. Popisy pol najdete
pod ukzkou obrazovky.

20

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

Popisek

4.1.3

Popis

Transmitter #

Index vyslae.

ID kanlu

Zobrazuje aktuln ID kanlu kabelovho modemu (zazen EVW3226)


pro odesln.

Zamknut stav

Zobrazuje informaci o tom, zda se kabelovmu modemu podailo


uzamknut do kanlu pro odesln.

Frekvence

Zobrazuje aktuln frekvenci kabelovho modemu pi odesln v


hertzch.

Modulace

Aktuln typ modulace kabelovho modemu pi odesln.

Rychlost symbol

Zobrazuje rychlost penosu symbol v nsobcch 1000 symbol


za sekundu.

Typ kanlu

Zobrazuje typ kanlu.

Vkon

Zobrazuje aktuln vkon kabelovho modelu pi odesln v dBmV


(decibel milivolt).

Pouit monosti pipojen Stahovn


Kroky
Postup pi zobrazovn informac pro monost pipojen Stahovn:
1. V hlavn nabdce kliknte na monost Stav.
2. V nabdce na lev stran kliknte v sti Pipojen na monost Stahovn. Popisy pol
najdete pod ukzkou obrazovky.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

21

Ubee Interactive

Popisek

4.2

Popis

. pijmae

Index pijmae.

ID kanlu

Zobrazuje aktuln ID kanlu kabelovho modemu pro stahovn.

Zamknut stav

Zobrazuje informaci o tom, zda se kabelovmu modemu podailo


uzamknut do kanlu pro stahovn.

Frekvence

Zobrazuje aktuln frekvenci kabelovho modemu pi stahovn v


megahertzch (MHz).

Modulace

Zobrazuje metodu modulace pro kanl pro stahovn (64 / 256 QAM).

Rychlost symbol

Zobrazuje rychlost penosu symbol v nsobcch 1000 symbol


za sekundu.

SNR

Zobrazuje pomr signlu k umu (SNR) poadovan pomr rovn


signlu k rovni umu na pozad.

Vkon

Zobrazuje aktuln vkon kabelovho modelu pi stahovn v dBmV


(decibel milivolt).

Pouit monosti MTA


Na obrazovce MTA jsou zobrazeny informace tkajc se telefonie o inicializaci adaptru
MTA (Multimedia Terminal Adapter) brny.

22

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

Kroky
Postup pi zobrazovn informac o pipojen:
1. V hlavn nabdce kliknte na monost Stav.
2. V nabdce na lev stran kliknte na monost Stav v sti MTA. Popisy pol najdete
pod ukzkou obrazovky.
95

Popisek

Popis

Postup sputn
Telefonn DHCP

Telefonn zabezpeen

Zobrazuje stav zajitn protokolu DHCP pro adaptr MTA.


Mon hodnoty:
1.

Neinicializovno

2.

DHCP: zjitno

3.

DHCP: zprva s nabdkou

4.

DHCP: nezjitno

5.

DHCP: dokoneno

Zobrazuje informaci o zabezpeen.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

23

Ubee Interactive

Popisek
Telefonn TFTP

Popis
Zobrazuje stav zajitn protokolu TFTP. Mon hodnoty:
1.

Neinicializovno

2.

TFTP: poadavek DNS serveru

3.

TFTP: odpov DNS serveru

4.

TFTP: zahjen

5.

TFTP: dokoneno

Server telefonickho voln

Zobrazuje adresu zajitnho serveru voln.

Stav telefonnho zajiovn

Zobrazuje stav zajiovn adaptru MTA.

Stav linky MTA


Line 1, Line 2

4.3

Zobrazuje pipojen telefonnch linek. Mon hodnoty:


1.

Nezaveno

2.

Zaveno

3.

Registrovno

4.

Nen k dispozici

Pouit monosti Diagnostika


Prostednictvm monosti Diagnostika lze testovat monosti pipojen k sti. K dispozici
jsou dva nstroje: Pkaz Ping a Najt trasu.
Tmata
Viz nsledujc tmata:

Pouit monosti Pkaz Ping na stran 24


Pouit monosti Najt cestu na stran 25

4.3.1

Pouit monosti Pkaz Ping


Pomoc nstroje Pkaz Ping lze testovat monosti pipojen k sti mezi zazenmi
odeslnm testovac zprvy konkrtnmu zazen. Mete rovn potvrdit, e se velikost
odeslanch dat shoduje s velikost pijatch dat.
Kroky
Postup pi testovn monost pipojen mezi zazenmi:
1. V hlavn nabdce kliknte na monost Stav.
2. V nabdce na lev stran kliknte na monost Pkaz Ping.
3. Zadejte nov hodnoty parametr nebo potvrte vchoz hodnoty.

24

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

4. Kliknte na monost Spustit. Popisy pol najdete pod ukzkou obrazovky.

Popisek

4.3.2

Popis

Clov adresa IP

Definuje adresu IP, na kterou chcete odeslat pakety pkazu Ping.

Velikost paketu

Definuje velikost paketu (poet bajt dat) pro odesln v rmci operace
Pkaz Ping.

Poet paket

Definuje poet paket, je maj bt odeslny na clovou adresu IP.

Spustit

Spust test Pkaz Ping.

Peruit

Peru test Pkaz Ping.

Pouit monosti Najt cestu


Nstroj Najt cestu uruje adresy IP hostitel na cest v sti. Zakrtnete-li polko
Pevdt nzvy hostitel, nstroj Najt cestu se bude snait zjistit, kter nzev adrese
odpovd. Nkte hostitele nemaj dn nzev a mohou se zobrazovat jako adresy IP i v
ppad, e je tato monost aktivn.
Kroky
Postup pi zjiovn adres IP hostitel na trase:
1. V hlavn nabdce kliknte na monost Stav.
2. V nabdce na lev stran kliknte na monost Najt cestu.
3. Zadejte nov hodnoty parametr nebo potvrte vchoz hodnoty.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

25

Ubee Interactive

4. Kliknte na monost Spustit. Popisy pol najdete pod ukzkou obrazovky.

Popisek

26

Popis

Adresa IP hostitele

Definuje konkrtn adresu IP nebo domnu (napklad


ubeeinteractive.com), k n chcete najt cestu.

Prvn TTL

Definuje poten poet krok. Kroky jsou poty smrova,


jimi se pi hledn cesty prochz. Vchoz hodnota je 1.

MAX TTL

Definuje maximln poet krok. Kroky jsou poty smrova,


jimi se pi hledn cesty prochz. Vchoz hodnota je 5.

Spustit

Spust test hledn cesty.

Peruit

Peru test hledn cesty.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Nabdka Zkladn
Vtinu poloek konfigurace pro zazen EVW3226, vetn adres IP st WAN, adres IP st
LAN nebo parametr DHCP, lze najt v nabdce brny Zkladn. Nabdka brny Upesnit
nabz napklad monosti pro konfiguraci filtrovn adres MAC nebo pedvn port.
Tmata
Viz nsledujc tmata:

Pouit monosti Internet na stran 27


Pouit monosti Mstn s na stran 29
Kroky
Pstup do zkladn nabdky:
1. V hlavn nabdce kliknte na monost Zkladn.

5.1

Pouit monosti Internet


Prostednictvm monosti Internet mete konfigurovat zkladn funkce brny, kter
se tkaj pipojen k poskytovateli ISP (Internet Service Provider).
Kroky
Konfigurace monost Internet:
1. V hlavn nabdce kliknte na monost Zkladn.
2. V nabdce na lev stran klepnte na monost Internet. Popisy pol najdete pod
ukzkami obrazovek.
Poznmka
Adresa IP zobrazen na obrazovce zvis na reimu smrovae.
Nachz-li se brna pouze v reimu IPv4, budou zobrazeny adresa IP a maska
podst.
Nachz-li se brna v reimu IPv6, bude zobrazena adresa IPv6.
Nachz-li se brna v reimu duln sady protokol, budou zobrazeny ob tyto
monosti.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

27

Ubee Interactive

Snmek obrazovky pro reim duln sady protokol:

Popisek

Popis

Mstn s
Adresa IP

Zobrazuje internetovou adresu IP zskanou od poskytovatele


slueb.

Maska podst

Zobrazuje masku podst pro danou internetovou adresu IP.

Adresa IPv6

Zobrazuje globln adresu IPv6 zskanou ze serveru a mstn


adresu IPv6 spoje.

Adresa MAC

Zobrazuje hardwarovou adresu rozhran WAN.

Vypr dne

Zobrazuje datum, kdy vypr platnost adresy IP rozhran WAN,


je-li nastaveno.

Jmno hostitele

Uruje hostitelsk nzev smrovae. Tuto hodnotu mohou


vyadovat nkte poskytovatel slueb.

Nzev domny

Uruje nzev domny smrovae. Tuto hodnotu mohou


vyadovat nkte poskytovatel slueb.

Obnoven WAN IP

Kliknutm na toto tlatko obnovte adresu IP rozhran WAN.

Uloit

Kliknutm na toto tlatko ulote vechny zmny proveden na


tto obrazovce.

Poznmka: Ve uveden popisy ovldacch prvk se vztahuj tak na nsledujc snmky


obrazovky pro reimy IPv4 a IPv6.

28

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

Snmek obrazovky pro reim IPv4:

Snmek obrazovky pro reim IPv6:

5.2

Pouit monosti Mstn s


Pomoc monosti Mstn s lze nakonfigurovat mstn s a server DHCP.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

29

Ubee Interactive

Kroky
Nastaven monost mstn st:
1. V hlavn nabdce kliknte na monost Zkladn.
2. Kliknte na monost Mstn s v nabdce vlevo. Popisy pol najdete pod ukzkami
obrazovek.
Poznmka
Adresa IP zobrazen na obrazovce zvis na reimu smrovae.

Nachz-li se brna pouze v reimu IPv4, budou zobrazeny adresa IP


a maska podst.
Pracuje-li brna v reimu IPv6, zobraz se rovn adresa IPv6 a pedpona.

Snmek obrazovky pro reim IPv4:

30

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

Popisek

Popis

Adresa IP

Uruje mstn adresu IP, co je vchoz adresa brny pro


vechny hostitele v sti LAN, kte se pipojuj k zazen
EVW3226.

Maska podst IP

Uruje hodnotu masky podst.

Adresa MAC

Zobrazuje hardwarovou adresu rozhran LAN.

Server DHCP

Nastavuje stav funkce serveru DHCP (Povoleno/Zakzno).

Poten mstn adresa

Uruje poten soukromou adresu IP fondu adres IP, kter


mohou vyuvat k pipojen klienti. Soukrom adresy se
pevdj na veejn adresy IP pro pouit v sti.

Velikost fondu DHCP

Uruje maximln poet klientskch zazen, kter se mohou


pipojit k sti prostednictvm zazen EVW3226.

as pronjmu

Uruje dobu pronjmu v sekundch. Pota uivatele sluby


DHCP obdr adresu IP s uritou dobou pronjmu. Jakmile
doba pronjmu vypr, mus se pota pipojit k serveru
DHCP a mus mu bt znovu pidlena stejn nebo jin IP
adresa. Vchoz as pronjmu pro zazen EVW3226 je
86400 sekund (24 hodin).

Systmov as

Hodnotu Systmov as poskytuje server ToD. Ped aktivac


v reimu online brna zobraz dobu, kter uplynula od data
1970-01-0100:00:00.

DNS server 1
a
DNS server 2

Uruje DNS servery, kter se maj pouvat pro peklad


nzv na IP adresy, napklad pi prochzen Internetu. Ve
vchozm nastaven budou tato pole vyplnna standardnmi
hodnotami poskytovatele slueb. Uivatel me v tomto poli
tak nastavit dal DNS servery run.

Nzev domny

Uruje nzev domny, kter maj pouvat lokln pipojen


klienti. Pklad: local.loc.

Uloit

Ulo zmny.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

31

Ubee Interactive

Snmek obrazovky pro reim IPv6:

Poznmka: Popisy oznaen na snmku obrazovky pro reim IPv4 se tkaj tak snmku
obrazovky pro reim IPv6. V horn sti obrazovky jsou pidna pole Adresa IPv6
a Pedpona.

5.3

Pouit volby Zazen klienta DHCP


Pomoc volby Zazen klienta DHCP lze zobrazit zazen pipojen k zazen
EVW3226 prostednictvm protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
Kroky
Zobrazen zazen pipojench pomoc protokolu DHCP:
1. V hlavn nabdce kliknte na volbu Zkladn.
2. V nabdce vlevo kliknte na volbu Zazen klienta DHCP. Popisy pol jsou uvedeny
pod ukzkovm snmkem obrazovky.

32

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

Popisek

Popis

Adresa MAC

Zobrazuje hardwarovou adresu pipojenho zazen.

Adresa IP

Zobrazuje adresu IP pipojenho zazen.

Jmno hostitele

Nzev hostitele pipojenho zazen.

Vypr dne

Zobrazuje datum, kdy vypr platnost adresy IP.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

33

Ubee Interactive

34

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Nabdka Upesnit
Volby v nabdce Upesnit umouj nastavit konfiguran parametry brny, jako je
napklad filtrovn adres MAC nebo pedvn port.
Tmata
Viz nsledujc tmata:

Pouit
Pouit
Pouit
Pouit
Pouit
Pouit
Pouit

volby Monosti na stran 35


volby Filtry IP na stran 36
volby Filtr adres MAC na stran 38
volby Filtry port na stran 39
volby Pedvn na stran 40
monosti Aktivan procedury port na stran 43
volby Filtr adres MAC na stran 46

Kroky
Pstup do nabdky Upesnit:
1. V hlavn nabdce kliknte na volbu Upesnit.

6.1

Pouit volby Monosti


Prostednictvm volby Monosti mete konfigurovat volby smrovae.
Kroky
Aktivace a deaktivace sovch protokol:
1. V hlavn nabdce kliknte na monost Upesnit.
2. V nabdce vlevo kliknte na volbu Monosti. Popisy pol jsou uvedeny pod ukzkovm
snmkem obrazovky.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

35

Ubee Interactive

Popisek

6.2

Popis

Blokovn WAN

Blokuje dosti o pipojen inicializovan uivateli Internetu (jeli to povoleno). Chcete-li provit adresu IP brny WAN pomoc
programu PING, mus bt blokovn WAN deaktivovno.

Pechod IPSec

V reimu prostho reimu IP pipojen aktivuje podporu IPSec.


Za obvyklch okolnost se doporuuje zapnout.

Pechod PPTP

Aktivuje pro klienty podporu pro ustaven spojen PPTP VPN.


Za obvyklch okolnost se doporuuje zapnout.

Vcesmrov vysln

V porovnn s jednosmrnm vyslnm optimalizuje vyuit


ky psma (zejmna pro aplikace streamovn videa).

UPnP

Je-li tato volba zapnuta, aktivuje technologii UPnP (Universal


Plug and Play). Zazen typu UPnP se mohou dynamicky
pipojit k sti, zskat adresu IP, poskytovat svoje funkce nebo
detekovat jin zazen v sti. Nen-li ji nadle pouvno,
me se takov zazen naopak hladce a automaticky odpojit
od st. Jako pklady zazen, kter mohou vyuvat
technologii UPnP, jsou hern konzole nebo webov kamery.
Jsou-li v domc sti umstny hern konzole nebo jin zazen
s technologi UPnP, doporuuje se tuto volbu aktivovat.

Uloit

Ulo zmny.

Pouit volby Filtry IP


Prostednictvm volby Filtry IP mete filtrovat adresy IP. dn hostitel v tomto seznamu
nen pstupn pro internetov provoz.

36

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

Kroky
Filtrovn adres IP:
1. Zkontrolujte, zda je pota pipojen k brn a zda jsou ob zazen pipojena
k napjen a funguj.
2. Poznamenejte si adresy IP zazen, kterm chcete odept internetov pstup.
3. Po pihlen k webovmu uivatelskmu rozhran brny kliknte v hlavn nabdce na
volbu Upesnit.
4. V nabdce vlevo kliknte na volbu Filtry IP. Popisy pol jsou uvedeny pod ukzkovm
snmkem obrazovky.

Popisek

Popis

Poten adresa IP

Uruje poten adresu IP rozsahu, kter m bt filtrovn.

Koncov adresa IP

Uruje koncovou adresu IP rozsahu, kter m bt filtrovn.

Pidat dek

Umouje konfigurovat dal filtry adres IP.

Uloit

Ulo zmny.

Poznmka: Chcete-li zadat jedinou adresu IP, zadejte ji do potenho i koncovho pole.

Poznmka
Je-li prostednictvm vestavnho DHCP serveru pidlena adresa IP loklnho
hostitele (viz st Pouit volby Zazen klienta DHCP na stran 32), me dojt ke
zmn tto adresy IP. Chcete-li tomu zabrnit, mete filtrovat tak MAC adresu, co
nevyaduje nastaven statickho pronjmu. Informace naleznete v sti Pouit volby
Filtr adres MAC na stran 38.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

37

Ubee Interactive

6.3

Pouit volby Filtr adres MAC


Volba Filtr adres MAC umouje filtrovat adresy MAC pro blokovn provozu z definovanch
zazen v sti LAN do st Internet. Pro filtrovn adres MAC se vytvo seznam a dn
hostitel v tomto seznamu nebude mt prostednictvm zazen EVW3226 pstup do st WAN.
Kroky
Filtrovn adres MAC:
1. Poznamenejte si adresy MAC zazen, kterm chcete odept internetov pstup.
Poznmka: Zkontrolujte, zda jsou vechna zazen, kterm chcete odept internetov
pstup, pipojena k sti zazen EVW3226.
2. Po pihlen k webovmu uivatelskmu rozhran kliknte v hlavn nabdce na volbu
Upesnit.
3. V nabdce vlevo kliknte na volbu Filtry adres MAC.
4. Do textovho pole pod popiskem Adresa MAC zadejte adresu MAC, kterou chcete
blokovat.
5. Kliknte na tlatko Pidat adresu MAC. Adresa MAC se zobraz v seznamu filtrovanch
adres MAC. Popisy pol jsou uvedeny pod ukzkovm snmkem obrazovky.

Popisek

Popis

Adresa MAC

Uruje adresu MAC, kter m bt blokovna.

Pidat dek

Umouje konfigurovat dal filtry adres MAC.

Uloit

Ulo zmny

Poznmka: Platn formt pro zadvn adres MAC je xx:yy:zz:aa:bb:cc.

38

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

6.4

Pouit volby Filtry port


Prostednictvm volby Filtry port mete konfigurovat blokovn filtr port pro vechna
zazen v rmci internetovch slueb LAN, kter dan porty pouvaj.
Kroky
Konfigurace filtr port:
1. V hlavn nabdce kliknte na monost Upesnit.
2. V nabdce vlevo kliknte na volbu Filtry port. Popisy pol jsou uvedeny pod
ukzkovm snmkem obrazovky.
Pklad:
Zablokovn vekerho pstupu pomoc sluby Telnet do va st LAN a v jejm
rmci:
1. Pro poten a koncov port rozsahu zadejte hodnotu 23.
2. V poli Protokol vyberte volbu Oboj, aby byly zahrnuty protokoly TCP i UDP.
3. Zakrtnte polko Aktivovno.
4. Kliknte na volbu Pout. Popisy pol jsou uvedeny pod ukzkovm snmkem
obrazovky.
Upozornn
Pi piazovn filtr port pomoc rozsah port bute velmi obezetn. Mohlo by se stt,
e nechtn zablokujete douc provoz ve sv sti, jako je napklad protokol http nebo
e-mail. Pedem piazen porty aplikac jsou uvedeny na obrazovce Pedvn. Informace
naleznete v sti Pouit volby Pedvn na stran 40.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

39

Ubee Interactive

Popisek
Rozsah filtrovanch port

6.5

Popis
Uruje formt sel port, kter maj bt filtrovny. Monosti
jsou nsledujc:
1.

Jedin port (vstupn formt je 23)

2.

Rozsah port (vstupn formt je 23-25)

Protokol

Vbr typu protokolu. Monosti jsou UDP, TCP nebo Oboj.

Pidat dek

Umouje konfigurovat dal filtry port.

Uloit

Ulo zmny.

Pouit volby Pedvn


Prostednictvm volby Pedvn lze brnu informovat o tom, do kterho potae v sti
LAN maj bt odeslna data. Pokud vae hostitelsk systmy nebo aplikace zakouej
komunikan pote s pipojenm k Internetu, mete pomoc funkce Pedvn vyeit
nsledujc pote:
Data jsou odeslna z loklnho hostitele do st Internet, pitom vak lokln hostitel
nedostv informace o nvratov cest pro oekvan data.
Ze st Internet nelze zskat pm pstup k nkter aplikaci nebo slub sputn
v loklnm hostiteli v lokln sti (napklad dost odeslan na lokln zvukov server).
Pklady jsou nsledujc:
Xbox/PlayStation Hry/aplikace
Systmy zabezpeen domcnost Systmy zabezpeen, kter vyuvaj Internet
Zvukov servery/VoIP Aplikace a sluby pro zpracovn zvuku a VoIP
Tmata
Viz nsledujc tmata:

Jet ne nastavte pedvn na stran 40


Nastaven pedvn port na stran 41
Ukzka konfigurace pedvn pro Xbox na stran 42

6.5.1

Jet ne nastavte pedvn


Ped piazenm pravidel pro pedvn zkuste pout nsledujc volby:
Aktivujte technologii UPnP (Universal Plug and Play). Tento krok me vyeit aktuln
pote, ani by bylo nutn nastavovat pravidla pro pedvn. Postup pro aktivaci
technologie UPnP je popsn v sti Pouit volby Monosti na stran 35. Pot
zkontrolujte pouvanho loklnho hostitele nebo aplikaci, jako je napklad Xbox, zda
pracuje sprvn. Pokud hostitel nebo aplikace nekomunikuje sprvn, pikrote k nastaven
pedvn.

40

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

Piate statick pronjem adresy IP klientovi/hostiteli, na kterho konfigurujete


pedvn. Adresa IP se tak nezmn a nenaru pravidla pedvn. Pokud napklad
ve sv intern sti hostte webov server a chcete pro nj konfigurovat pravidlo
pedvn, doporuuje se tomuto systmu zajistit statick pronjem adresy IP, aby
nedolo k obnoven tto adresy IP a naruen pravidla pedvn.

6.5.2

Nastaven pedvn port


Pokud doporuen uveden v sti Jet ne nastavte pedvn na stran 40 nevyeila
v problm s komunikac, pouijte postup pedvn port.
K nastaven pedvn budete potebovat nsledujc informace:
Adresa IP kadho loklnho hostitelskho systmu (napklad Xbox), pro kter
chcete nastavit pravidlo pedvn port.
sla port, na kterch aplikace loklnho hostitele pijm pchoz poadavky/data
(napklad hra nebo jin sluba). Tato sla port by mla bt dostupn v pslun
dokumentaci aplikace.
Poznmka
Podrobn informace o pedvn port, vetn postupu, jak je nastavit pro specifick
sov zazen (napklad kabelov modemy), najdete na adrese:
http://portforward.com nebo v uivatelsk pruce k hostitelskmu zazen i aplikaci.
Kroky
Konfigurace pedvn:
1. V hlavn nabdce kliknte na volbu Upesnit.
2. V nabdce vlevo kliknte na volbu Pedvn.
3. Do pol pedvn zadejte poadovan daje a kliknte na tlatko Pidat dek.
4. Kliknte na tlatko Uloit. Vytvo se pravidlo pedvn a zobraz se v tabulce.
Popisy pol jsou uvedeny pod ukzkovm snmkem obrazovky.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

41

Ubee Interactive

Popisek
Rozsah veejnch port

Popis
Uruje formt sel port na stran WAN, kter maj bt
filtrovny. Monosti jsou nsledujc:
1.

Jedin port (vstupn formt je 23)

2.

Rozsah port (vstupn formt je 23-25)

Clov adresa IP

Uruje adresu IP loklnho hostitelskho systmu. Informace


o postupu vyhledn adresy IP klienta najdete v sti Pouit
volby Zazen klienta DHCP na stran 32 .

Rozsah clovch port

Definuje formt sel port, na kterch pijm poadavky


hostitel serveru nachzejc se ve va sti LAN. Monosti jsou
nsledujc:
1.

Jedin port (vstupn formt je 23)

2.

Rozsah port (vstupn formt je 23-25)

Protokol

Vbr typu protokolu. Monosti jsou UDP, TCP nebo Oboj.

Pidat dek

Umouje konfigurovat dal pedvn.

Uloit

Ulo zmny.

Poznmka: Chcete-li zadat jedinou adresu IP, zadejte ji do potenho i koncovho pole.

6.5.3

Ukzka konfigurace pedvn pro Xbox


Nsleduje ukzkov postup, jak konfigurovat jednu konzoli Xbox se sputnou hrou
Modern Warfare 2. Vzhledem k tomu, e pro konzoli Xbox je pouita hra Modern
Warfare 2 a vce port, bude pro kad port konfigurovno samostatn pravidlo
pedvn. Pro dal aplikace nemus bt vyadovno vce port a pravidel pedvn.

42

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

Kroky
Konfigurace pedvn port pro konzoli Xbox:
1. V hlavn nabdce kliknte na monost Upesnit.
2. V nabdce vlevo kliknte na volbu Pedvn.
3. V poli Clov adresa IP zadejte adresu IP konzole Xbox.
4. V poli Rozsah veejnch port urete porty, kter m konzole Xbox pouvat. V poli
Rozsah clovch port urete tyt porty, kter m konzole Xbox pouvat.
5. Pro jednotliv porty vytvote pravidla pedvn port. Pravidlo konfigurovan pro port
53 funguje pro port 53. Kad port me bt pouvn vdy pouze jednm programem
zrove.
Poznmka
Aplikace i sluby mete konfigurovat tak, e budou pijmat poadavky na jednom
internm portu. Extern uivatel st Internet, kte chtj mt k dan aplikaci pstup, ji
budou adresovat prostednictvm externho portu (napklad zvukovho serveru).
Intern porty jsou takov porty, na kterch pijmaj poadavky lokln servery. Extern
porty jsou porty, na kterch pijm poadavky brna ze st WAN.

6.6

Pouit monosti Aktivan procedury port


Aktivan procedury port definuj dynamick spoutc procesy pro specifick zazen
v sti LAN. To umouje zajistit sprvnou funkci specilnch aplikac, kter vyaduj
specifick sla port s obousmrnm provozem. Tato speciln nastaven mohou
vyadovat napklad aplikace pro videokonference, hlasov sluby, hry nebo nkter
funkce program pro odesln zprv.
Nkter sluby vyuvaj vyhrazen rozsah port na stran klienta, ppadn vyhrazen
rozsah port na stran serveru. Rozdl mezi pedvnm port a aktivac port spov
v nsledujcm:
Pi pedvn port se nastav pravidlo pro odesln sluby na jedinou adresu IP
st LAN.
Pi aktivaci port jsou definovny dva druhy port: aktivan port a clov port.
Aktivan procedura odele z nkterho hostitele LAN dost o slubu na clov
port se specifickm slem. Port, na kterm m hostitel LAN prostednictvm
aplikace pijmat poadavky, se nazv clov port. Server na tyto porty vrac
zprvy odezvy.
Pklad:
1. Pedpokldejme, e John poaduje urit soubor ze serveru Real Audio (port 7070).
Port 7070 je aktivanm portem a zpsob, e zazen si zaznamen adresu IP
Johnova potae. Zazen EVW3226 propoj adresu IP Johnova potae s rozsahem
clovch port 6970-7170.
2. Server Real Audio odesl reakce na sla port v rozsahu 6970-7170.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

43

Ubee Interactive

3. Zazen EVW3226 pedv sov provoz na adresu IP Johnova potae.


4. Dokud nen pipojen ukoneno nebo nevypr jeho platnost, me se k serveru Real
Audio pipojit pouze John.

Kroky
Postup pi konfiguraci aktivace port:
1. V hlavn nabdce kliknte na monost Upesnit.
2. V nabdce vlevo kliknte na monost Aktivan procedury port.
3. Do pol aktivanch procedur zadejte vdy poadovan daje a kliknte na tlatko
Pidat dek.
4. Kliknte na tlatko Uloit. Vytvo se pravidlo aktivan procedury port a zobraz
se v tabulce. Popisy pol jsou uvedeny pod ukzkovm snmkem obrazovky.
Poznmka
V nsledujc ukzce je zobrazena monost Aktivan procedury port nastaven pro
duln konfiguraci konzole Xbox.

44

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

Popisek
Rozsah aktivanch procedur

Rozsah clovch port

Popis
Definuje rozsah port, kter aktivuj smrova, aby si
zaznamenal adresu IP potae LAN odeslajcho sov
provoz na server v sti LAN. Monosti jsou nsledujc:
1.

Jedin port (vstupn formt je 23)

2.

Rozsah port (vstupn formt je 23-25)

Definuje rozsah clovch port, kter server v sti WAN


pouv pi odezv na poadavky slueb. Smrova pedv
sov provoz prostednictvm tohoto portu (nebo rozsahu
port) do klientskho potae v sti LAN, kter danou slubu
poadoval. Monosti jsou nsledujc:
1.

Jedin port (vstupn formt je 23)

2.

Rozsah port (vstupn formt je 23-25)

Protokol

Uruje typ protokolu pro toto pravidlo (UDP, TCP nebo Oboje).

Pidat dek

Umouje konfigurovat dal aktivan procedury port.

Uloit

Ulo zmny.

Poznmka: Chcete-li zadat jedinou adresu IP, zadejte ji do potenho i koncovho pole rozsahu.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

45

Ubee Interactive

6.7

Pouit volby Filtr adres MAC


Pi pouit monosti Hostitel DMZ (Demilitarizovan zna-) mete vystavit adresu IP
hostitele v sti WAN (veejn s Internet). Tuto monost mete pout tehdy, kdy
aplikace neumouj spolupracovat s aktivanmi procedurami port nebo jinmi sovmi
strategiemi.
Kroky
Postup pi konfiguraci hostitele DMZ:
1. Pipojte pota k portu Ethernet na zazen EVW3226. Zkontrolujte, zda jsou ob
zazen pipojena k napjen a jsou funkn.
2. Klientsk zazen (napklad pota), kter se m nachzet v zn DMZ, pipojte
k portu Ethernet na zazen EVW3226 nebo prostednictvm st WLAN.
3. Po pihlen k webovmu uivatelskmu rozhran kliknte v hlavn nabdce na
monost Upesnit.
4. V nabdce vlevo kliknte na monost Hostitel DMZ.
5. Zkontrolujte zazen, zda m pstup k sti Internet a je funkn. Zkuste se napklad
pipojit k sti Internet z potae pipojenho k domc brn nebo uskutenit voln
z telefonu VoIP.

Popisek

Popis

Adresa IP

Definuje adresu IP hostitele, kter m bt vystaven.

Uloit

Ulo zmny.

Poznmka: Jakkoli hostitel vystaven tmto zpsobem bude pln dosaiteln ze st Internet
a nebude chrnn brnou ani funkcemi brny firewall zazen EVW3226.

46

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

6.8

Pouit monosti Brna firewall


Pomoc volby Brna Firewall mete konfigurovat typy sovho provozu, kter jsou
povoleny ve va sti. Brnu firewall drazn doporuujeme ponechat neustle zapnutou.
Postup pro zablokovn pstupu z Internetu na specifick servery najdete v sti Pouit
monosti Filtry webovho serveru na stran 52.
Kroky
Postup pi konfiguraci parametr brny firewall:
6. V hlavn nabdce kliknte na monost Upesnit.
7. Kliknte na monost Brna firewall v nabdce vlevo. Popisy pol jsou uvedeny pod
ukzkovm snmkem obrazovky.

Popisek

Popis

Detekce skenovn port

Detekuje toky za vyuit skenovn port.

Detekce peteen IP

Detekuje zplavov toky typu IP flood.

Ochrana branou firewall IPv4

Aktivuje funkci brny firewall IPv4.

Ochrana branou firewall IPv6

Aktivuje funkci brny firewall IPv6.

Uloit

Ulo zmny.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

47

Ubee Interactive

48

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Nabdka Rodiovsk kontrola


Pomoc funkc rodiovsk kontroly lze dit pstup uivatel ze st EVW3226 k Internetu.
K dispozici jsou nsledujc funkce rodiovsk kontroly:
Definovn pstupu pomoc uivatelskch jmen a hesel.
Blokovn konkrtnch webovch server a vech webovch server s uritmi
klovmi slovy.
Nastaven asu, kdy bude uivatelm povolen pstup k Internetu.
Prohlen protokolu udlost se zznamy o internetovch aktivitch.
Tmata
Viz nsledujc tmata:

Pouit
Pouit
Pouit
Pouit

monosti
monosti
monosti
monosti

Rodiovsk kontrola Zsady zazen na stran 49


Zkladn nastaven na stran 50
Filtry webovho serveru na stran 52
asov filtry na stran 53

Kroky
Pstup k nabdce rodiovsk kontroly:
1. Kliknte na odkaz Rodiovsk kontrola v hlavn nabdce.

7.1

Pouit monosti Rodiovsk kontrola Zsady zazen


Pomoc monosti Zsady zazen lze urit, kter uivatelsk ty se mohou nebo
nesmj pipojovat k bezdrtov nebo kabelov sti, a nastavit parametry jednotlivch
pipojen.
Kroky
Nastaven uivatelskch t:
1. Kliknte na odkaz Rodiovsk kontrola v hlavn nabdce.
2. Kliknte na monost Zsady zazen na lev stran obrazovky. Vysvtlivky k polm
v sekci Zsady zazen najdete pod ukzkou obrazovky.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

49

Ubee Interactive

Popisek
Pidat zazen

Popis
Kliknutm na tlatko Pidat zazen pidte konfiguraci
rodiovsk kontroly pro nov klientsk zazen. Pslun
informace zadejte v nsledujcm okn:

Mstn okno Pidat zazen

7.2

Nzev zazen

Zadejte nzev zazen, pro kter m bt aktivovna


rodiovsk kontrola.

Adresa MAC

Zadejte adresu MAC zazen, pro kter m bt aktivovna


rodiovsk kontrola.

Storno

Zru pidvn zazen.

Pidat zazen

Kliknutm na tlatko Pidat zazen pidte zadan zazen.

Nzev zazen

Zobrazuje nzev zazen s aktivovanou rodiovskou


kontrolou.

Adresa MAC

Zobrazuje adresu MAC zazen s aktivovanou rodiovskou


kontrolou.

Filtry webovho serveru

Zobrazuje filtry webovch server.

Filtry ToD

Zobrazuje asov filtry.

Uloit

Kliknutm na toto tlatko ulote vechny zmny.

Pouit monosti Zkladn nastaven


Pomoc monosti Zkladn nastaven lze vybrat pravidla, kter budou blokovat urit
internetov obsah a nkter webov servery. Zmnte-li nastaven rodiovsk kontroly,
projev se nov nastaven a po kliknut na pslun tlatko Pout, Pidat nebo Odebrat.
Chcete-li zobrazit nastaven, kter je momentln aktivn, aktualizujte zobrazen
v prohlei.

50

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

Kroky
Filtrovn internetovho obsahu a webovch server:
1. Kliknte na odkaz Rodiovsk kontrola v hlavn nabdce.
2. Kliknte na monost Zkladn nastaven na lev stran obrazovky. Vysvtlivky
k polm v sekci Zkladn nastaven najdete pod nsledujc ukzkou obrazovky.

Popisek

Popis

Povolit rodiovskou kontrolu

Vbrem monosti Povoleno aktivujete funkci rodiovsk


kontroly.

Heslo

V tomto poli mete nastavit heslo.

Zadejte heslo jet jednou

Do tohoto pole zadejte stejn heslo jet jednou pro kontrolu.

Doba trvn pstupu

Doba trvn pstupu v minutch.

Povolit potlaen hesla

Povoluje pouit nadzenho hesla pro nastaven filtru.

Dvryhodn potae
Adresa MAC

Zadejte adresu MAC dvryhodnho potae.

Pidat k dvryhodnm
potam

Kliknutm na tlatko Pidat k dvryhodnm potam


pota pidte.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

51

Ubee Interactive

Popisek
Dvryhodn potae

Seznam dvryhodnch pota.

Odebrat vybran

Tmto tlatkem odeberete vybran zazen ze seznamu


Dvryhodn potae.

Uloit

7.3

Popis

Ulo vechny zmny na obrazovce a pokud je rodiovsk


kontrola povolena, aktivuje ji.

Pouit monosti Filtry webovho serveru


Pomoc monosti Filtry webovho serveru lze urit, kter webov servery budou ze
zazen dostupn.
Kroky
Nastaven filtr webovch server:
1. Kliknte na odkaz Rodiovsk kontrola v hlavn nabdce.
2. Kliknte na monost Filtry webovho serveru na lev stran obrazovky. Vysvtlivky
k polm v sekci Filtry webovho serveru najdete pod nsledujc ukzkou obrazovky.

Popisek

Popis

Zsady

Vpis existujcch zsad v rozbalovacm seznamu.

Odebrat aktuln zsadu

Odstran zsadu. Vyberte z rozbalovacho seznamu


poadovanou zsadu a kliknte na tlatko Odebrat.

Pidat novou zsadu

Kliknutm na tlatko Pidat novou zsadu pidte novou zsadu.

Mstn okno Pidat zsadu

52

Nzev zsady

Zadejte nzev zsady, kterou chcete pidat.

Storno

Kliknutm na tlatko Storno zrute pidvn nov zsady.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

Popisek
Vytvoit

7.4

Popis
Kliknutm na tlatko Vytvoit pidte novou zsadu.

Klov slova

Zde mete pidat klov slova a nsledn zablokovat adresy


webovch server (URL), na nich se tato slova vyskytuj.

Vbr reimu

Vyberte reim nov zsady Povoleno nebo Blokovno.

Domny

Zde mete vytvoit seznam domn, kter budou v zvislosti


na zvolenm reimu buto blokovny, nebo zpstupnny.

Vymazat

Vymae informace, kter jste na tto obrazovce zadali.

Odeslat

Kliknutm na toto tlatko ulote vechny zmny.

Pouit monosti asov filtry


Pomoc monosti asov filtry lze nastavit pstupov zsady zaloen na ase, kter
budou blokovat veker internetov provoz v uritch asech.
Kroky
Nastaven zsady asovch filtr:
1. Kliknte na odkaz Rodiovsk kontrola v hlavn nabdce.
2. Kliknte na monost asov filtry na lev stran obrazovky. Vysvtlivky k polm
v sekci asov filtry najdete pod nsledujc ukzkou obrazovky.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

53

Ubee Interactive

Popisek

Popis

Zsady

Vype existujc zsady asovch filtr v rozbalovacm


seznamu.

Odebrat

Odstran zsadu. Vyberte zsadu z rozbalovacho seznamu a


kliknte na tlatko Odebrat.

Pidat

Pid novou zsadu. Zadejte nzev zsady a kliknte na


tlatko Pidat. Oteve se okno Pidat zsadu.

Mstn okno Pidat zsadu

54

Nzev zsady

Zde mete zadat nzev zsady.

Storno

Kliknutm na tlatko Storno zrute pidvn zsady.

Vytvoit

Kliknutm na tlatko Vytvoit vytvote zsadu.

Hodina / den v tdnu

Zde mete vybrat konkrtn dny v tdnu a denn asy, kdy


m dan zsada blokovat pstup k Internetu.

Vymazat

Kliknutm na tlatko Vymazat vymaete zobrazen poloky


protokolu.

Invertovat

Invertuje nastaven pro vybranou hodinu a den.

Blokovno

Blokovan hodiny jsou v jednotlivch dnech mode


zvraznny.

Odeslat

Ulo zmny.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Nabdka Bezdrtov pipojen


Nabdka Bezdrtov pipojen slou k nastaven konfigurace bezdrtov st. K dispozici
jsou monosti konfigurace pro psma 2,4 GHz a 5 GHz. V kadm okamiku me bt
aktivn pouze jedno psmo. Snmky obrazovky pro monosti Zabezpeen, Upesnit,
zen pstupu a WPS jsou u psem 2,4 i 5 GHz shodn. V nsledujcm textu jsou
vyobrazeny detaily snmk pro psmo 2,4 GHz.
Tmata
Viz nsledujc tmata:

Pouit monosti Bezdrtov pipojen Rdio na stran 55


Pouit monosti Zabezpeen na stran 57
Pouit monosti Upesnit na stran 62
Pouit monosti zen pstupu na stran 63
Pouit monosti WPS na stran 64
Zprovoznn bezdrtov st a odstraovn problm na stran 65

Kroky
Pstup k nabdce bezdrtovho pipojen:
1. Kliknte na monost Bezdrtov pipojen v hlavn nabdce.

8.1

Pouit monosti Bezdrtov pipojen Rdio


Monost Rdio slou k nastaven konfigurace bezdrtovho penosu, k n pat slo
kanlu a zen ky psma. Pomoc monosti Rdio lze aktivovat bu psmo 2,4 GHz,
nebo 5 GHz. V kadm okamiku me bt aktivn pouze jedno z nich.
Kroky
Nastaven konfigurace bezdrtovho provozu:
1. Kliknte na monost Bezdrtov pipojen v hlavn nabdce.
2. Kliknte na monost Rdio v nabdce vlevo, bu pod psmem 2,4 GHz, nebo 5 GHz.
Popisy pol najdete pod ukzkami obrazovek.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

55

Ubee Interactive

Snmek obrazovky pro reim Smen (802.11b, 802.11g a 802.11n)

Popisek

Popis

Povolit

Zde mete vybrat stav bezdrtovho penosu Povoleno


nebo Zakzno.

SSID

Uruje identifiktor SSID (Service Set Identifier) brny, kter


slou jako veejn nzev bezdrtov st.

Reim 802.11

Zde mete vybrat poadovan sov reim. Monosti jsou


nsledujc:
1.

Smen (802.11b, 802.11g a 802.11n)

2.

802.11b

3. 802.11g
V reimu 5 GHz jsou k dispozici nsledujc sov reimy:

56

1.

Smen (802.11a a 802.11n)

2.

802.11a

Kanl

Zde mete z rozevracho seznamu vybrat kanl, kter


odpovd pouitmu nastaven st. Aby mezi sebou mohla
zazen v bezdrtov sti komunikovat, mus vechna vyslat
na stejnm kanlu. Vbrem monosti Auto nastavte
automatickou volbu kanlu.

ka psma

Vyberte jednu z nsledujcch monost kanlu:


1.

20 Mhz

2.

40 Mhz

Vkon

Nastavuje procento vstupnho vkonu vyslae.

Uloit

Ulo zmny.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

Snmek obrazovky pro reimy 802.11b a 802.11g

V reimech 802.11g a 802.11b nen k dispozici pole ka psma. Tyto reimy pracuj
s pevnou kou psma 20 MHz. Tot plat pro reim 802.11a v psmu 5 GHz.

8.2

Pouit monosti Zabezpeen


Monost Zabezpeen slou k nastaven rznch poloek konfigurace zabezpeen
bezdrtovho pipojen.
Kroky
Pstup k monosti zabezpeen bezdrtovho pipojen:
1. Kliknte na monost Bezdrtov pipojen v hlavn nabdce.
2. Kliknte na monost Zabezpeen v nabdce vlevo, bu pod psmem 2,4 GHz, nebo
5 GHz. K dispozici jsou tyto reimy zabezpeen:
dn
WEP
WPA osobn
WPA podnik
3.

Popisy pol najdete pod ukzkami obrazovek pro jednotliv reimy zabezpeen.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

57

Ubee Interactive

Vbr reimu zabezpeen dn

Reim zabezpeen WEP

58

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

Popisek
Reim zabezpeen
bezdrtovho pipojen

Popis
Uruje reim zabezpeen bezdrtovho pipojen.
Je-li zvolen smen reim 802.11, nelze zabezpeen WEP
vybrat. Je pouiteln pouze v reimech 802.11b a 802.11g.
Vzhledem k znmm bezpenostnm rizikm tohoto standardu
se doporuuje zabezpeen WEP pokud mono nepouvat.

Oven WEP

ifrovn WEP

Uruje metodu oven. Monosti jsou nsledujc:


1.

Automaticky

2.

Sdlen kl

Uruje zpsob ifrovn WEP. Monosti jsou nsledujc:


1.

WEP (64-bit)

2.

WEP (128-bit)

Pstupov heslo WEP

Do tohoto pole zadejte pstupov heslo bezdrtovho


pipojen, kter jste si zvolili (o dlce 8 a 63 znak).

Vytvoit

Kliknutm na tlatko Vytvoit vygenerujete sov kle.

Kl 1 Kl 4

Vyberte kl WEP (14), kter chcete pouvat jako vchoz


kl pro vysln. Pijmac zazen mus pouvat stejn kl.
Chcete-li msto pouit pstupovho hesla zadat kle WEP
run, vyplte pslun pole. 64bitov kle pracuj s 10
slicemi, 128bitov kle s 26 slicemi. Pouvaj se
hexadecimln slice, tj. psmena A a F a slice od 0 do 9.

Uloit

Ulo zmny.

Reim zabezpeen WPA osobn

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

59

Ubee Interactive

Popisek

Popis

Reim zabezpeen
bezdrtovho pipojen

Uruje reim zabezpeen bezdrtovho pipojen.

Ovovn

Uruje metodu oven. Monosti jsou nsledujc:

ifrovn

1.

WPA

2.

WPA2

3.

WPA/WPA2

Uruje ifrovac algoritmus. Monosti jsou nsledujc:


1.

AES

2.

TKIP

3. AES+TKIP
Je-li zvolen smen reim 802.11, nelze vybrat ifrovn
TKIP. Toto ifrovn je pouiteln pouze v reimech 802.11b a
802.11g.

60

Interval kle

Zadejte interval obnovy kle (v sekundch), kter uruje, jak


asto m brna mnit ifrovac kl.

Pstupov heslo

Zadejte pstupov heslo (oznauje se tak jako pedem


sdlen kl, ovovac etzec i sov kl). Pstupov
heslo je vytitno na produktovm ttku. Dal informace
naleznete v sti Vchoz hodnoty a pihlaovac daje na
stran 9.

Znovu zadat pstupov heslo

Zadejte pstupov heslo jet jednou pro kontrolu.

Uloit

Ulo zmny.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

Reim zabezpeen WPA podnik

Popisek

Popis

Reim zabezpeen
bezdrtovho pipojen

Uruje reim zabezpeen bezdrtovho pipojen.

Ovovn

Uruje metodu oven. Monosti jsou nsledujc:

ifrovn

1.

WPA

2.

WPA2

3.

WPA/WPA2

Uruje ifrovac algoritmus. Monosti jsou nsledujc:


1.

AES

2.

TKIP

3. AES+TKIP
Je-li zvolen smen reim 802.11, nelze vybrat ifrovn
TKIP. Toto ifrovn je pouiteln pouze v reimech 802.11b a
802.11g.
Interval kle

Zadejte interval obnovy kle (v sekundch), kter uruje, jak


asto m brna mnit ifrovac kl.

Server Radius
Adresa IP

Zadejte adresu IP serveru Radius.

Port

Zadejte slo portu na serveru Radius.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

61

Ubee Interactive

Popisek

8.3

Popis

Sdlen tajn kl

Zadejte sdlen tajn kl vyuvan brnou a serverem


Radius.

Znovu zadat sdlen tajn kl

Zadejte sdlen tajn kl jet jednou pro kontrolu.

Uloit

Ulo zmny.

Pouit monosti Upesnit


V upesujcm nastaven bezdrtovho pipojen mete nastavit rozenou konfiguraci
bezdrtov st zazen EVW3226. Tato sekce slou k nastaven rozench funkc
bezdrtovho pipojen.
Kroky
Pstup k rozenm monostem zabezpeen bezdrtovho pipojen:
1. Kliknte na monost Bezdrtov pipojen v hlavn nabdce.
2. Kliknte na monost Upesnit v nabdce vlevo, bu pod psmem 2,4 GHz, nebo
5 GHz. Popisy pol jsou uvedeny pod ukzkovm snmkem obrazovky.

62

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

Popisek

Popis

Adresa MAC

Zobrazuje adresu MAC brny.

Interval signalizace

Hodnota Interval signalizace uruje dlku intervalu mezi


signalizanmi pakety. Tyto pakety brna vysl za elem
synchronizace bezdrtov st. Vchoz hodnota je 100.

Interval DTIM

Uruje interval DTIM v rozsahu od 1 do 255 ms. Tato hodnota


stanov, jak asto m brna odeslat zprvu DTIM (Delivery
Traffic Indication Message). Nastaven ni hodnoty me
zefektivnit prci st tm, e zabrn bezdrtovm klientm
v pechodu do spornho reimu spnku. Pi nastaven
vych hodnot mohou bezdrtov klienti pechzet do reimu
spnku a etit tak energii, zrove vak mohou bt negativn
ovlivnny bezdrtov penosy. Vchoz hodnota je 1.

Prahov hodnota fragmentu

Uruje prahovou velikost paketu pro fragmentaci v rozsahu


2562346 bajt. Pekro-li velikost paketu prahovou hodnotu,
dojde k fragmentaci. Vchoz nastaven je 2346.

Prahov hodnota RTS

Prahov hodnota RTS uruje limit velikosti paketu. Pi


pekroen prahov hodnoty je vyvolna funkce pipraveno
k odesln/vymazn (RTS/CTS). Rozsah ppustnch hodnot
je od 1 do 2347 bajt. Vchoz nastaven je 2347 bajt.

AMPDU

Zde mete nastavit stav AMPDU Povoleno nebo


Zakzno. Funkce AMPDU (MAC Protocol Data Unit
Aggregation) spojuje nkolik jednotek MPDU do jednoho
balku a sniuje tak reijn nklady penosu. Vchoz hodnota
je Povoleno.

WMM

Zde mete nastavit stav WMM Povoleno nebo Zakzno.


Je-li povolena funkce WMM (Wi-Fi Multimedia), maj hlasov
a multimediln penosy pednost ped ostatnm provozem.
Vchoz nastaven je Povoleno.

zen spoteby WMM

Umouje povolit nebo zakzat sporn reim funkce WMM.


Vchoz nastaven je Povoleno.

Uloit

Ulo zmny.

Poznmka: Do vchozho nastaven na tto strnce se obecn doporuuje nijak


nezasahovat. Ppadn zmny mohou negativn ovlivnit vkonnost a stabilitu st
WLAN. Chcete-li se vrtit k vchozm hodnotm, mete obnovit tovrn vchoz
nastaven. Informace naleznete v sti Pouit monosti Tovrn vchoz nastaven na
stran 73.

8.4

Pouit monosti zen pstupu


Pomoc monosti zen pstupu lze urit, kter klientsk zazen budou mt
k bezdrtov sti pstup.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

63

Ubee Interactive

Kroky
Nastaven monost zen bezdrtovho pstupu:
1. Kliknte na monost Bezdrtov pipojen v hlavn nabdce.
2. Kliknte na monost zen pstupu v nabdce vlevo, bu pod psmem 2,4 GHz,
nebo 5 GHz. Popisy pol jsou uvedeny pod ukzkovm snmkem obrazovky.

Popisek
Zsada

8.5

Popis
Zde mete vybrat zsadu zen pstupu. Monosti jsou
nsledujc:
1.

dn

2.

Seznam povolench

3.

Seznam zakzanch

Adresa MAC

Zde mete zadat adresy MAC zazen, jejich pstup


chcete dit.

Pidat dek

Zde mete zadvat dal adresy MAC.

Uloit

Ulo zmny.

Pouit monosti WPS


WPS (Wi-Fi Protected Setup) je standardn metoda umoujc snadno nakonfigurovat
zabezpeen spojen mezi zazenm EVW3226 a potai nebo jinmi bezdrtovmi
zazenmi (klienty) podporujcmi funkci WPS. Je-li funkce WPS povolena, lze nov
bezdrtov zazen pipojit stisknutm tlatka WPS PBS (Push Button Control) na
zazen (je-li jm vybaveno) a na jednotce EVW3226 nebo zadnm kdu WPS PIN
bezdrtovho zazen a nslednm kliknutm na tlatko PIN START.

64

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

Kroky
Nastaven monost WPS:
1. Kliknte na monost Bezdrtov pipojen v hlavn nabdce.
2. Kliknte na monost WPS v nabdce vlevo pod psmem 2,4 GHz. Popisy pol jsou
uvedeny pod ukzkovm snmkem obrazovky.

Popisek

8.6

Popis

WPS

Zde mete nastavit stav WPS Povoleno nebo Zakzno.

PIN

M-li klient, kterho chcete pipojit, pidlen kd WPS PIN


(Personal Identification Number), zadejte jej do tohoto pole a
kliknte na tlatko PIN START. PIN klienta lze najt
v obslunm programu klienta pro nastaven WPS.

PBC

Je-li klient, ke ktermu se chcete pipojit, vybaven tlatkem


WPS PBC (Push Button Control), kliknte na tlatko PBC
START na obrazovce WPS nebo stisknte tlatko WPS na
zazen EVW3226. Informace o umstn tlatka WPS na
zazen EVW3226 najdete v sti Pedn panel zazen
EVW3226 na stran 6. Souasn stisknte tak tlatko WPS
na klientskm zazen. Pipojen bude nastaveno
automaticky.

Uloit

Ulo zmny.

Zprovoznn bezdrtov st a odstraovn problm


Informace v tto sti vm pomohou pi seznmen s vam bezdrtovm prostedm, pi
jeho zprovoznn a een ppadnch problm:
Sprvn interpretace sly pijmanho signlu na stran 66

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

65

Ubee Interactive

Odhad vzdlenost mezi bezdrtovou brnou a bezdrtovm klientem na stran 66


Vbr kanlu bezdrtovho pipojen na stran 68
Sprvn interpretace sly pijmanho signlu
Sla pijmanho signlu (RSSI) se m na pipojench bezdrtovch klientskch
zazench vzhledem k bezdrtov brn a naopak. Tato hodnota me vznamn ovlivnit
rychlost a vkon bezdrtovho penosu. Sama je ovlivnna nsledujcmi faktory:
Materily v prosted (nap. oteven prostor, betonov zdi, stromy)
Vzdlenost mezi bezdrtovmi klienty a bezdrtovou brnou
Monosti bezdrtovho pipojen na stran klientskch zazen
Odhad vzdlenost mezi bezdrtovou brnou a bezdrtovm klientem
Informace v tto sti vm pomohou urit, jak daleko od bezdrtovch klientskch
zazen me bt bezdrtov brna umstna. K dleitm vnjm vlivm pat monosti
bezdrtovch klient a typ materilu, jm mus bezdrtov signl prochzet. Doshne-li
vzjemn vzdlenost mezi bezdrtovou brnou a bezdrtovm klientem prahov hodnoty,
kles vkon st.
Kroky
Stanoven vhodnho umstn bezdrtov brny:
1. Pipojte bezdrtovho klienta k bezdrtov brn. V ppad poteby postupujte podle
pokyn v sti Pipojovn zazen k sti na stran 13.
2. Bezdrtovho klienta umstte cca. jeden metr od bezdrtov brny.
3. Podle nsledujc tabulky vyhodnote materily, jimi mus bezdrtov signl projt,
ne doshne vzdlenosti odpovdajc poadovanmu bezdrtovmu pokryt.
tlumov faktory v psmu 2,4 GHz

Materil

66

tlum

Konektor/kabel

3,5 dB

Voln prostor

0,24 dB / stopu (0,3m)

Vnitn sdrokartonov ze

34 dB

Stna pracovn kje

25 dB

Devn dvee (dut/pln)

34 dB

Cihlov i betonov ze (viz pozn. 1)

618 dB

Sklenn okno (netnovan)

23 dB

Dvojit potahovan sklo

13 dB

Neprsteln sklo

10 dB

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

tlumov faktory v psmu 2,4 GHz

Materil

tlum

Kovov/protiporn dvee

1319 dB

Lidsk tlo

3 dB

Stromy (viz pozn. 2)

0,15 dB / stopu (0,3m)

Poznmka 1: V rznch stech svta se pouvaj


rzn typy betonovch materil; jejich tlouka a
volba povrchovch vrstev zvis na tom, zda se
jedn o podlahy, stny v interiru nebo venkovn
stny.

Poznmka 2: tlum zpsoben stromy


vznamn zvis na tvaru a sle jejich list i
jehlic.

4. Chcete-li zkontrolovat slu bezdrtovho signlu a rychlost pipojen, provete na


potai se systmem Windows 7, kter je bezdrtov pipojen k brn, nsledujc
kroky. Nen-li bezdrtov pota pipojen, postupujte podle pokyn v sti Pipojen
bezdrtovho zazen na stran 14.
a. Kliknte na ikonu bezdrtovch st na hlavnm panelu systmu Windows 7.
.

b. U nzvu aktuln bezdrtov st se zobrazuje slovo Pipojeno. Kliknte na ni pravm


tlatkem myi a z nabdky vyberte pkaz Stav.

c.

Prohldnte si informace o rychlosti a sle signlu v okn Bezdrtov pipojen k sti stav.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

67

Ubee Interactive

Vbr kanlu bezdrtovho pipojen


V prosted vpoetnho centra, na testovacm pracoviti nebo v jinch prostorch, kde je
v provozu vce bezdrtovch pstupovch bod v psmu 2,4 GHz, me nastat situace,
kdy je nutn zmnit kanl bezdrtovho pipojen.
V nkterch ppadech bv vhodn rozdlit bezdrtov provoz na vce segment tak, e
jedna skupina zazen pracuje na jednom kanlu, dal skupina na jinm kanlu atd. Tto
konfigurace lze doclit individulnm nastavenm kanl na jednotlivch bezdrtovch
pstupovch bodech (pouvte-li jich vce). Mte-li monost mnit nastaven jen na
jednom bezdrtovm zazen v prosted, kde jich me bt v provozu vce, mete svou
brnu pepnout na nejmn vyuvan kanl bezdrtovho pipojen.
Poznmka
Postup zmny kanlu bezdrtovho vysln najdete v sti Pouit monosti
Bezdrtov pipojen Rdio na stran 55.
Nsledujc schma znzoruje kanly v psmu 2,4 GHz dostupn v Evrop. Vechny
dostupn kanly maj ku 22 MHz. Vzhledem k pekrvn kanl je ideln volit kanly
s nejmen mrou pekrvn (v Evrop obvykle 1, 5, 9 a 13). Pouit kanl s velkou
mrou pekrvn me zpsobit problmy s vkonem st.

Zdroj: Wikipedia.org a lnek IEEE 802.11n-2009

68

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Nabdka Systm
V nabdce Systm lze zmnit uivatelsk heslo, vybrat reim smrovae, vytvoit nebo
obnovit zlohu konfigurace zazen EVW3226 a nastavit vzdlen a mstn protokolovn.
Tmata
Viz nsledujc tmata:

Pouit
Pouit
Pouit
Pouit

monosti
monosti
monosti
monosti

Heslo na stran 69
Reim pepnae na stran 70
Zlohovn a obnova na stran 71
Protokol na stran 74

Kroky
Pstup k nabdce Systm:
1. Kliknte na monost Systm v hlavn nabdce.

9.1

Pouit monosti Heslo


Pomoc monosti Heslo lze zmnit uivatelsk heslo.
Kroky
Zmna uivatelskho hesla:
1. Kliknte na monost Systm v hlavn nabdce.
2. Kliknte na monost Heslo v nabdce vlevo. Popisy pol jsou uvedeny pod ukzkovm
snmkem obrazovky.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

69

Ubee Interactive

Popisek

9.2

Popis

Star heslo

Zadejte nynj uivatelsk heslo.

Nov heslo

Zde mete zadat nov heslo k uivatelskmu tu.

Zopakujte nov heslo

Zadejte heslo jet jednou pro kontrolu.

Uloit

Ulo zmny.

Pouit monosti Reim pepnae


Monost Reim pepnae slou k vbru reimu smrovae. Strnka reimu pepnae
je viditeln jen tehdy, jestlie ji povolil opertor kabelov st. Ve vchozm stavu je
pouita konfigurace smrovae, kter poskytuje normln funkce bn domc brny
s ochrannou brnou firewall a pekladem sovch adres.
V nkterch ppadech potebuje uivatel nastavit brnu tak, aby fungovala jako most. Tmto
zpsobem lze napklad umonit pouit vlastnho smrovae nebo brny firewall odbratele.
V tchto ppadech lze konfiguraci v nabdce zmnit podle nsledujcch pokyn.
Kroky
Vbr reimu smrovae:
1. Kliknte na monost Systm v hlavn nabdce.
2. Kliknte na monost Reim pepnae v nabdce vlevo. Popisy pol jsou uvedeny pod
ukzkovm snmkem obrazovky.

70

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

Popisek
Reim pepnae

Uloit

9.3

Popis
Uruje reim smrovae. Monosti jsou nsledujc:
1.

Reim smrovae

2.

Reim mostu

Ulo zmny.

Pouit monosti Zlohovn a obnova


Pomoc monosti Zlohovn a obnova lze vytvoit zlohu aktuln konfigurace zazen
EVW3226 nebo obnovit dve uloenou konfiguraci i tovrn vchoz nastaven.
Tmata
Viz nsledujc tmata:

Pouit monosti Zlohovat na stran 71


Pouit monosti Obnovit na stran 72
Pouit monosti Tovrn vchoz nastaven na stran 73

9.3.1

Pouit monosti Zlohovat


Kroky
Zlohovn aktulnho nastaven konfigurace brny:
1. Kliknte na monost Systm v hlavn nabdce.
2. Kliknte na monost Zlohovat v nabdce vlevo. Popisy pol jsou uvedeny pod
ukzkovm snmkem obrazovky.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

71

Ubee Interactive

Popisek

9.3.2

Popis

Heslo

Chcete-li zlohu konfigurace zaifrovat, zadejte heslo. Pokud


chcete zlohu ponechat nezaifrovanou, heslo nezadvejte.

Zadejte heslo jet jednou

Zadejte heslo jet jednou pro kontrolu.

Zlohovat

Kliknutm na tlatko Zlohovat spustte zlohovn.

Pouit monosti Obnovit


Kroky
Obnoven dve uloenho nastaven konfigurace brny:
1. Kliknte na monost Systm v hlavn nabdce.
2. Kliknte na monost Obnovit v nabdce vlevo. Popisy pol jsou uvedeny pod
ukzkovm snmkem obrazovky.

72

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

Popisek

9.3.3

Popis

Heslo

Pokud obnovujete konfiguraci, kter byla pi zlohovn


zaifrovna, zadejte heslo.

Vybrat soubor

Kliknte na tlatko Prochzet a vyberte dve uloenou


konfiguraci.

Obnovit

Kliknutm na tlatko Obnovit obnovte vybranou uloenou


konfiguraci.

Pouit monosti Tovrn vchoz nastaven


Kroky
Obnoven tovrnho vchozho nastaven konfigurace brny:
1. Kliknte na monost Systm v hlavn nabdce.
2. Kliknte na monost Tovrn vchoz nastaven v nabdce vlevo. Popisy pol jsou
uvedeny pod ukzkovm snmkem obrazovky.

Popisek
Obnovit vchoz

Popis
Kliknutm na tlatko Obnovit vchoz obnovte tovrn
vchoz nastaven.

Poznmka: Veker proveden zmny v nastaven budou ztraceny a vrceny na


tovrn vchoz hodnoty. Svou vlastn konfiguraci si nezapomete uloit nebo zapsat
pro pozdj pouit. Tovrn vchoz nastaven lze obnovit tak stisknutm tlatka
RESET na zadn stran zazen EVW3226. piatm pedmtem tisknte tlatko
RESET 510 sekund, dokud indiktor LED napjen nezhasne. Po zhasnut indiktoru
LED napjen tlatko uvolnte. Je-li tlatko RESET stisknuto dle ne 5 sekund,
zpsob optn zaveden systmu brny.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

73

Ubee Interactive

9.4

Pouit monosti Protokol


Pomoc monosti Protokol lze nakonfigurovat vzdlen a mstn protokolovn.
Pouit monosti Systmov protokol na stran 74
Pouit monosti Mstn protokol na stran 75

9.4.1

Pouit monosti Systmov protokol


Na strnce systmovho protokolu lze nastavit vzdlen protokolovn zadnm adresy
IP, na n je umstn server pro protokolovn systmu, a vbrem rznch typ udlost,
kter mohou nastat. Kad vskyt takov udlosti pak bude automaticky ohlen
protokolovacmu serveru.
Kroky
Nastaven vzdlenho protokolovn:
1. Kliknte na monost Systm v hlavn nabdce.
2. Kliknte na monost Systmov protokol v nabdce vlevo. Popisy pol jsou uvedeny
pod ukzkovm snmkem obrazovky.

74

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

Popisek

9.4.2

Popis

Vzdlen protokolovn

Umouje povolit nebo zakzat vzdlen protokolovn.

rove

Zde mete vybrat rovn udlost, kter maj bt odeslny


na protokolovac server.

Modul

Zde mete vybrat moduly udlost, kter maj bt odeslny


na protokolovac server.

Protokolovac server adresa IP

Zadejte adresu IP protokolovacho serveru.

Port

Zobrazuje port protokolovacho serveru.

Uloit

Ulo zmny.

Pouit monosti Mstn protokol


Na strnce mstnho protokolu lze nastavit konfiguraci mstnho protokolovn vbrem
rznch typ udlost, kter mohou nastat. O kadm vskytu takov udlosti pak bude
automaticky zaznamenna zprva do mstnho protokolu. Tat zprva se zobraz i ve
webovm uivatelskm rozhran.
Kroky
Nastaven konfigurace mstnho protokolovn:
1. Kliknte na monost Systm v hlavn nabdce.
2. Kliknte na monost Mstn protokol v nabdce vlevo. Popisy pol jsou uvedeny pod
ukzkovm snmkem obrazovky.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

75

Ubee Interactive

Popisek

76

Popis

rove

Zde mete vybrat rovn udlost, kter maj bt odeslny


na protokolovac server.

Modul

Zde mete vybrat moduly udlost, kter maj bt odeslny


na protokolovac server.

Aktualizovat

Aktualizuje vpis protokolu.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

10

Nabdka WIFI4ALL
WIFI4ALL je funkce, kterou vm me zpstupnit poskytovatel slueb a umonit vm tak
provozovat brnu jako veejn hotspot. Tato strnka se zobraz jen tehdy, jestlie vm
poskytovatel slueb zpstupnil slubu WIFI4ALL. Dal informace si vydejte u
poskytovatele slueb.
Kroky
Pstup k monosti WIFI4ALL:
1. Kliknte na monost WIFI4ALL v hlavn nabdce. Strnka WIFI4ALL se zobraz jen
tehdy, je-li sluba WIFI4ALL povolena. Popisy pol jsou uvedeny pod ukzkovm
snmkem obrazovky.

Popisek

Popis

Adresa MAC

Zobrazuje adresu MAC st WIFI4ALL.

Reim

Zobrazuje aktuln reim st WIFI4ALL.

ka kanlu

Zobrazuje aktuln ku kanlu st WIFI4ALL.

Kanl

Zobrazuje aktuln vyslac kanl st WIFI4ALL.

Reim zabezpeen

Zobrazuje aktuln reim zabezpeen bezdrtovho pipojen


v sti WIFI4ALL.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

77

Ubee Interactive

Popisek

78

Popis

Sov jmno (SSID)

Zobrazuje veejn nzev st WIFI4ALL.

SSID penos

Informuje o tom, zda je povoleno nebo zakzno vysln


identifiktoru SSID st WIFI4ALL.

Poet pipojench zazen

Zobrazuje poet zazen bezdrtov pipojench k sti


WIFI4ALL.

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

Ubee Interactive

11

Nabdka DSLite
Prostednictvm rozhran DSLite vm poskytovatel slueb umouje zapojit se do nov
generace internetovho protokolu nazvanho IPv6 a souasn zachovat zptnou
kompatibilitu s iroce vyuvanm protokolem IPv4. Tato strnka se zobraz jen tehdy, jeli zazen EVW3226 provozovno v reimu smrovae IPv6. Funkci nastavuje
automaticky poskytovatel slueb a uivatel nemus do jej konfigurace nijak zasahovat.
Dal informace si vydejte u poskytovatele slueb.
Kroky
Pstup k monosti DSLite:
1. Kliknte na monost DSLite v hlavn nabdce. Popisy pol jsou uvedeny pod
ukzkovm snmkem obrazovky.

Popisek

Popis

AFTR domnov jmno

Zobrazuje pln domnov jmno (FQDN) poskytovanho


smrovae AFTR.

AFTR IPv6 adresa

Zobrazuje adresu IPv6 poskytovanho smrovae AFTR.

Stav

Zobrazuje stav sluby DS-Lite (Aktivn nebo Neaktivn).

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway

79

Ubee Interactive

Ubee Interactive Europe


Beech Avenue 54-80
1119 PW Schiphol Rijk
The Netherlands
www.ubeeinteractive.com
Prodej (e-mail): eusales@ubeeinteractive.com
Podpora (e-mail): eusupport@ubeeinteractive.com
Tento dokument obsahuje rzn ochrann znmky spolenosti Ubee Interactive. Dostupnost produkt a slueb
se me zmnit bez upozornn.

2013Ubee Interactive. Vechna prva vyhrazena.


leden 2013
slo sousti EVW3226

80

Pruka k zazen Ubee EVW3226 Advanced Wireless Voice Gateway