SARVA SHIKSHA ABHIYAN - WARANGAL DISTRICT

SCHOOL GRANTS TO BE RELEASED FOR THE YEAR 2015-16

SL NO
29
69
164
205
358
428
634
658
660
661
675
677
679
690
698
699
700
703
769
839
843
1144
1166
1168
1169
1208
1219
1334
1335
1773
1873
1876
1904
2041
2172
2184
2198
2212
2217
2269
2425
2627
2630
2635
2640
2643
2677
2697
2720
2918
2967
2968
3152
3154
3155
3180
3203
3208
3211
340
344
705
172
631
1080
1086
1097
1759
2012
2014
2104
2203

MANDAL

SCHCD

SCHNAME

CHERIAL
CHERIAL
NARMETTA
BACHANNAPET
RAGHUNATHPALLY
GHANPUR STN.
HANAMKONDA
HANAMKONDA
HANAMKONDA
HANAMKONDA
HANAMKONDA
HANAMKONDA
HANAMKONDA
HANAMKONDA
HANAMKONDA
HANAMKONDA
HANAMKONDA
HANAMKONDA
JAFFARGADH
PALAKURTHY
PALAKURTHY
NELLIKUDUR
NELLIKUDUR
NELLIKUDUR
NELLIKUDUR
NARSIMHULAPET
NARSIMHULAPET
MARIPEDA
MARIPEDA
GUDUR
KOTHAGUDA
KOTHAGUDA
KOTHAGUDA
NARSAMPET
SANGAM
SANGAM
SANGAM
SANGAM
SANGAM
NALLABELLY
SHAYAMPET
CHITYAL
CHITYAL
CHITYAL
CHITYAL
BHOOPALPELLY
BHOOPALPELLY
BHOOPALPELLY
GHANPUR(MULUG)
THADVAI
THADVAI
THADVAI
WARANGAL
WARANGAL
WARANGAL
WARANGAL
WARANGAL
WARANGAL
WARANGAL
RAGHUNATHPALLY
RAGHUNATHPALLY
HANAMKONDA
BACHANNAPET
HANAMKONDA
THORRUR
THORRUR
THORRUR
GUDUR
NARSAMPET
NARSAMPET
CHENNARAOPET
SANGAM

36090100648
36090102108
36090301501
36090401917
36090701012
36090801514
36091190208
36091190236
36091190239
36091190243
36091190359
36091190362
36091190364
36091190412
36091190420
36091190425
36091190426
36091190831
36091300102
36091401112
36091401203
36091900802
36091901414
36091901425
36091901426
36092001201
36092001225
36092101560
36092101561
36092700401
36092801209
36092801304
36092803205
36093001033
36093300202
36093300702
36093301117
36093301603
36093301804
36093401904
36093800810
36094202602
36094202703
36094202716
36094203001
36094300101
36094300875
36094302001
36094400523
36094800601
36094806905
36094806906
36095190242
36095190246
36095190247
36095190712
36095190742
36095190747
36095190753
36090700502
36090700603
36091190836
36090400301
36091190204
36091801119
36091801302
36091801901
36092700105
36093000308
36093000402
36093101201
36093301303

KGBV CHERIAL HS
TSMS CHERIAL AT MUSTYALA
MPPS HANUMANTHAPUR THANDA
TSMS BACHANNAPET
TSMS RAGUNATHAPALLY
TSSWREIS HS GHANPUR STN
GPS BASITHNAGAR
BVVAS DD NAGAR
BAPUJI PS KISHANPURA
SHARADHA VIDYA P S
RSRM VIDYALAYAM AIDED UPS
VSSN BHARATHI AIDED UPS
VELANGANI EM AIDED UPS
GHS (G) M BAZAR
TSSWREIS HS_JC (G) HANAMKONDA
ST JOSEPHS HS KUMARPALLY
BAPUJI AIDED HS
TWAUPS (B) BALASAMUDRAM
MPPS MASHIREDDIGUDEM
TSSWREIS HS PALAKURTHY
MPPS MEKALATHANDA
MPPS HEMALA THANDA
GHS NELLIKUDUR
TSMS NELLIKUDUR
MPPS BODAGUTTA THANDA
MPPS NARSIMHULAPET
TSMS NARSIMHULAPET
TSMS MARIPEDA
TWAUPS (B) MARIPEDA
MPPS AYODHYA PURAM
GTWPS CHANDRUTHANDA
TWAHS SADIREDDYPALLY
TWAHS KAMARAM
TSSWREIS HS (B) NARSAMPET
MPPS NALLA GUNTA
MPPS RC PURAM
TSMS SANGEM @ GAVICHERLA
MPPS KOTHAPALLY
MPPS THURPU THANDA
MPPS RAMA RAO THANDA
TSREIS HS SHAYAMPET
MPPS THIRMALAPURAM
MPPS ELETI RAMAIAH PALLY
MPPS BHAVSINGHPALLY
MPPS MUCHINIPARTHY
MPPS KOTHAPALLY (N)
MPPS BHUPALPALLY (UM)
MPPS PANDHI PAMPULA
TSMS GHANPUR (M)
MPPS JAMPANGAVAI
TWAHS RANGAPUR
TWAPS RANGAPUR(PA)
SRI MARKENDEYA PS KAREE
SARASWATHI AIDED HS
PV BHADRAIAH BATTALBAZAR
USODAYA AIDED UPS P GUT
DR VMM GOVT AIDED SARASWA
SUSHEELA DEVI STN RD
ANDHRA BALIKA JC RPET
MPPS SOMAIAH KUNTA THANDA
ZPHS IBRAHIM PUR
GPS MACHILIBAZAR (UM)
MPPS JAYYALA
GPS SOMIDI H/W
TSSWREIS HS (G) THORRUR
ZPHS KANTAYAPALEM
MPPS BAVOJI THANDA
MPPS VAGYA THANDA
ZPHS ITIKALAPALLY
MPPS KOTHAPET
MPPS AMRU THANDA
MPPS POCHAMMA THANDA

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls

SCH_C
ATEG
ORY
HS
HS
PS
HS
HS
HS
PS
PS
PS
PS
UPS
UPS
UPS
HS
HS
HS
HS
UPS
PS
HS
PS
PS
HS
HS
PS
PS
HS
HS
UPS
PS
PS
HS
HS
HS
PS
PS
HS
PS
PS
PS
HS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
HS
PS
HS
PS
PS
PS
PS
UPS
HS
HS
HS
PS
HS
PS
PS
PS
HS
HS
PS
PS
HS
PS
PS
PS

SMCBANK

VIJAYA BANK
ANDHRA BANK

SBH
SBH

SMC BANK
BRANCH

SMC ACNO

HNK

406401010007487
206100116070

SHIVUNIPALLY,GHANAPUR Stn.

623450186062

TAILOR STRE

MAHABUBABAD 623050026722

SBH

FATHEPUR

623446674181

SBH

SARWAPUR

623473426554

SBH
SBH

RANGASHIPET 623467854227
SHIVANAGER 5491001007273

ANDHRA BANK SAN

SANGEM
NARSAMPET
SHAYAMPET
PARKAL
PARKAL

05910011004508

SBH
SBI
SBH
SBH
SBH
SBH

PARKAL
dubbapally

6234727986080
62082521119

SBH

BHUPALPALLY

62347607500

SBH
SYNDICATE BANK
SYNDICATE BANK
BANK OF BARODA
ANDRABANK
SBI
SYNDICATE BANK
ANDRA BANK

INCHERLA
TADVAI
THADVAI
WARANGAL
WARANGAL
WARANGAL
WARANGAL
WARANGAL

623500014058
3603220544383
360322036736
174100001773
63010011041648
314216763218
360022047050
63010100007727

STATE SANK OF INDI

WARANGAL

SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH

RAGHUNATHPA

310720502428
6234997973555
6234980591872

31421673218
623463344814
623440000203
RAGHUNATHPA
MULUGUROAD 62337977540
CHERIAL
6207872993
KAZIPET
6234712215
THORRUR
6234749000
THORRUR
6234751889
PEDDAVANGAR 6234514357
SARWAPUR
6234838451
NARSAMPET
6200808374
SARWAPURAM 1227483914
NARSAMPET
6208958175
6234758374
KASHIBUGGA

SL NO
2291
3110
3175
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
70
71
72
73
74

MANDAL
DUGGONDI
MANGAPET
WARANGAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR

SCHCD

SCHNAME

36093500803
36095002102
36095190658
36090100101
36090100102
36090100201
36090100301
36090100302
36090100401
36090100402
36090100501
36090100502
36090100503
36090100504
36090100505
36090100506
36090100601
36090100602
36090100603
36090100605
36090100606
36090100607
36090100608
36090100609
36090100610
36090100617
36090100625
36090100626
36090100627
36090100628
36090100629
36090100701
36090100702
36090100703
36090100801
36090100802
36090100901
36090100902
36090100903
36090101001
36090101101
36090101102
36090101103
36090101201
36090101301
36090101302
36090101303
36090101304
36090101401
36090101501
36090101502
36090101503
36090101601
36090101701
36090101702
36090101703
36090101704
36090101705
36090101706
36090101802
36090101803
36090101901
36090101903
36090101904
36090102001
36090102002
36090102101
36090102102
36090102104
36090102105
36090200102
36090200201
36090200202
36090200301
36090200402

MPPS GOPALAPURAM
MPPS THAKKALLA GUDEM
ALVIYA AIDED UPS
MPPS THADOOR
ZPHS THADOOR
MPUPS CHITYAL
MPPS DHANAM PALLY
ZPHS DHANAMPALLY
MPPS DOMMATA
MPUPS KOTHA DOMMATA
MPPS AKNOOR
MPPS SC COLONY AKNOOR
MPPS MASIREDDY PALLY
MPPS RAMPUR
MPPS KASHAGUDISELU
ZPHS AKNOOR
MPPS PEDDAMMA GADDA CHERIAL
MPPS KURUMAWADA CHERIAL
MPPS GATTUTHOTA
MPPS PADAMATI GUNTUR
MPPS KARSHAK NAGAR
MPPS BANDAPALLY
MPPS BEEDI WORKERS COLONY
MPPS YADAVA NAGAR
MPPS GURJAKUNTA
MPUPS URDU CHERIAL
ZPHS GURJA KUNTA
ZPHS PEDDAMMA GADDA CHERIAL
ZPHS (G) CHERIAL
GHS CHERIAL
TSSWREIS HS (B) CHERIAL
MPPS VECHARENI
MPPS YELLADAS NAGAR
ZPHS VECHARENI
MPPS KISTAMPET
MPPS KUNTLAMALA GUDISELU
MPPS MARRIMUCHALA
MPPS SC COLONY MARRIMUCHALA
ZPHS MARRIMUCHALA
MPUPS GOURAIPALLY
MPPS KOMURAVELLY
MPPS KOMURAVELLY TEMPLE
ZPHS KOMURAVELLY
MPPS RAMSAGAR
MPPS AINAPUR
MPPS SC COLONYAINAPUR
MPPS RASOOLABAD
ZPHS AINAPUR
MPUPS THAPASPALLY
MPPS JEELLA GUDEM
MPPS GURUVANNAPET
ZPHS GURUVANNAPET
MPUPS POSAN PALLY
MPPS NAGAPURI
MPPS SC COLONY NAGAPURI
MPPS BALBAZIGUDA
MPPS GANDIKUNTA
MPPS DUDEKULAPALLY
ZPHS NAGAPURI
MPPS PEDDARAJUPET

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls

ZPHS POTHIREDDYPALLY - PEDDA

MPPS KADAVERGU
ZPHS KADAVERGU
MPPS POTHIREDDYPALLY
MPPS CHUNCHANAKOTA
ZPHS CHUNCHANAKOTA
MPPS MUSTHYALA
MPPS VEERANNAPET
ZPHS VEERANNAPET
ZPHS MUSTHYALA
MPUPS KAMALAYA PALLY
MPPS ARJUNAPATLA
ZPHS ARJUNAPATLA
MPUPS JALAPALLY
MPPS LINGAPUR

SCH_C
ATEG
ORY
PS
PS
UPS
PS
HS
UPS
PS
HS
PS
UPS
PS
PS
PS
PS
PS
HS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
UPS
HS
HS
HS
HS
HS
PS
PS
HS
PS
PS
PS
PS
HS
UPS
PS
PS
HS
PS
PS
PS
PS
HS
UPS
PS
PS
HS
UPS
PS
PS
PS
PS
PS
HS
PS
HS
PS
HS
PS
PS
HS
PS
PS
HS
HS
UPS
PS
HS
UPS
PS

SMCBANK
SBH
SBH
CENTRAL BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF

SBH
SBH
SBH
SBH
SBH

SMC BANK
BRANCH
DUGGONDI
ETURNAGARAM
KASHIBUGGA
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
cherial
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
cherial
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL

SMC ACNO
5217801703
6234606118
1431620993
62085227159
62085227228
62081572518
62057679313
62057748936
62085247574
62068353424
62078987754
62083454730
62085226983
62064706781
62064706667
62078988179
62077255711
62078829800
62083454605
62077255722
62078829979
62078988317
52160041979
62084910432
62053275406
62083454627
62086317564
62078829130
62081522136
62078829538
52160041888
62079513556
62079840471
62088649156
62059397814
62079703513
62005682758
62078828921
62087035157
62084927707
62082958692
62079703466
62079836689
62081522657
62084364822
62078988805
62078988703
62084501338
62081522534
62181072679
62350939437
62081559268
62083698777
62081057961
62081566616
62081572799
62081566275
62081568422
62077350262
62122786436
62084036630
62058014958
62052603177
62082356198
62079839385
62082257290
62078830178
62082257450
62084910556
62078988395
62347488402
62088239808
62082257416
62094882967
62087036547

SL NO
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

MANDAL
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
MADDUR
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA

SCHCD

SCHNAME

36090200501
36090200503
36090200601
36090200702
36090200801
36090200802
36090200803
36090200804
36090200805
36090200807
36090200808
36090200905
36090200906
36090201001
36090201002
36090201101
36090201201
36090201202
36090201301
36090201302
36090201303
36090201401
36090201405
36090201407
36090201410
36090201501
36090201502
36090201601
36090201602
36090201701
36090201901
36090201902
36090201903
36090202002
36090202101
36090202102
36090202103
36090202105
36090300101
36090300102
36090300104
36090300105
36090300201
36090300202
36090300203
36090300204
36090300205
36090300301
36090300302
36090300303
36090300307
36090300310
36090300312
36090300401
36090300501
36090300601
36090300701
36090300801
36090300802
36090300803
36090300901
36090300902
36090300903
36090301001
36090301002
36090301003
36090301004
36090301005
36090301006
36090301007
36090301101
36090301102
36090301103
36090301105
36090301108

MPPS DHOOLMITTA
ZPHS DHOOLMITTA
MPPS THORNALA
MPUPS BEKKAL
MPPS RN THANDA
MPPS SHIBBI THANDA
MPPS PANTHULU THANDA
MPPS MALLANNA GUTTA
MPPS KONDAPUR
MPPS POTTIDEVULA THANDA
ZPHS KONDAPUR
GOVT DNT HS KOOTIGAL THANDA
MPPS KOOTIGAL
MPPS BAIRANPALLY
ZPHS BAIRANPALLY
MPUPS VALLAMPATLA
MPPS NARADASU GUDISELU
MPUPS GAGILLAPUR
MPPS NARSAIPALLY
MPPS PITTALAGUDEM
ZPHS NARASAIPALLY
MPPS MADDUR
ZPHS MADDUR
KGBV MADDUR
TSMS MADDUR
MPPS SALAKPUR
ZPHS SALAKPUR
MPPS BANJARA
MPUPS MARMAMULA
MPPS DHARMARAM MADDUR
MPPS REBARTHI
MPPS REBARTHI (SC_BC COLONY)
ZPHS REBARTHI
MPPS VANGAPALLY
MPPS LADNOOR
MPPS LADNOOR (SC COLONY)
MPPS LADNOOR U/M
ZPHS LADNOOR
MPPS BANJARUPALLY

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls

SCH_C
ATEG
ORY

PS
HS
PS
UPS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
HS
HS
PS
PS
HS
UPS
PS
UPS
PS
PS
HS
PS
HS
HS
HS
PS
HS
PS
UPS
PS
PS
PS
HS
PS
PS
PS
PS
HS
PS
PS
MPPS MANSINGH THANDA (ANKUS
MPPS VENKATI THANDA
PS
MPUPS ANKUSHAPUR
UPS
MPPS BOTHALAPARRE
PS
MPPS JATOTH BOJYA THANDA
PS
GOVT DNT PS JALBAI THANDA
PS
MPPS PANCHARAI THANDA
PS
MPUPS BONTHAGATTU NAGARAM UPS
MPPS THARIGOPPULA
PS
MPPS JAGGAIAH PETA
PS
MPPS KAMMARI PETA
PS
MPPS KANEELA KUNTA
PS
ZPHS THARIGOPPULA
HS
ZPHS (G) THARIGOPPULA
HS
MPUPS SOLIPUR
UPS
MPUPS POTHARAM
UPS
MPUPS AKKARAJU PALLY
UPS
MPUPS NARSAPUR
UPS
MPPS VALYA THANDA
PS
ZPHS ABDUL NAGARAM
HS
MPPS ABDUL NAGARAM
PS
MPPS MANUBOTHULA THANDA
PS
MPPS DONGALA CHELIMA THANDA PS
MPUPS GANDI RAMAVARAM
UPS
MPPS USHIKA BAI THANDA
PS
MPPS LOKYA THANDA
PS
MPPS SURYA THANDA
PS
MPPS MACHU PAHAD
PS
MPPS KAPURIYA THANDA
PS
MPPS SANGADI THANDA
PS
ZPHS MACHU PAHAD
HS
MPPS NARMETTA
PS
MPPS NARMETTA (SC COLONY)
PS
PS
MPPS MANSINGH THANDA (NARMET
MPPS RAMACHANDRU THANDA
PS
MPUPS AGAPETA
UPS

SMCBANK
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH

SMC BANK
BRANCH

STATE BANK OF

CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
MUSTHYAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
MUSTHYALA
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON

STATE BANK OF

CHINNAPENDAI

STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STETE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF

STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF

SBH
SBH
STETE BANK OF
STATE BANK OF

SBH
STATE BANK OF
STATE BANK OF

SBH
SBH
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF

SBH
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF

MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON

SMC ACNO
62092768519
62363147756
62088225909
62084036721
62087578149
62086174771
62088239819
62184767840
62122945400
62260507760
62088239842
62088239820
62090468266
62084362869
62081557056
62088500192
62146730382
62345208440
62084362881
62173109351
62083288502
62089105806
62090035173
62183360676
62289339101
52160040498
62079513421
62088231593
62083698799
62087270475
62086910860
62086328134
62089552538
62087270373
62089911431
62087277028
62087277006
62052474366
62346747662
62346747481
62351855069
62345095172
62344907346
62344887261
62344808696
62348473391
62344702350
62344808618
62346041578
62350609090
62345074810
62344132457
62344509877
62348036145
62344702270
62348491729
62344907186
62344132264
62349416886
62434803708
62346332385
62347359011
62346356077
62344685016
62347356496
62344704380
62346356102
62346208960
62344702203
62349416773
62344125927
62347413208
62344135174
62344808641
62343799851

SL NO
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
165
166
167
168
169
170
171
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

MANDAL
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
NARMETTA
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
BACHANNAPET
JANGAON
JANGAON
JANGAON
JANGAON
JANGAON
JANGAON
JANGAON
JANGAON
JANGAON
JANGAON
JANGAON
JANGAON

SCHCD

SCHNAME

36090301112
36090301114
36090301116
36090301119
36090301201
36090301202
36090301301
36090301302
36090301303
36090301304
36090301305
36090301401
36090301403
36090301404
36090301502
36090301503
36090301504
36090301601
36090400102
36090400103
36090400201
36090400304
36090400305
36090400401
36090400501
36090400601
36090400701
36090400702
36090400703
36090400801
36090400901
36090401001
36090401101
36090401102
36090401202
36090401301
36090401302
36090401303
36090401401
36090401501
36090401502
36090401503
36090401504
36090401701
36090401702
36090401801
36090401802
36090401901
36090401902
36090401903
36090401905
36090401908
36090401914
36090402001
36090402101
36090402102
36090402201
36090402203
36090402204
36090402205
36090402206
36090402302
36090402303
36090500101
36090500201
36090500202
36090500203
36090500204
36090500205
36090500301
36090500302
36090500401
36090500402
36090500403
36090500501

ZPHS NARMETTA
TWAHS (G) NARMETTA
KGBV NARMETTA
TSMS NARMETTA
MPPS AMMAPUR
ZPHS AMMAPUR
MPPS VELDANDA
MPPS VELDANDA (SC COLONY)
MPPS BHEEKYA THANDA
MPUPS KANNE BOINA GUDEM
ZPHS VELDANDA
MPPS BODA BANDA THANDA
MPPS BOMMAKUR
MPPS RALLA BAI THANDA
MPPS LUMBIYA THANDA
MPPS HANUMANTHAPUR
ZPHS HANUMANTHAPUR
MPPS MALKA PETA
MPPS SALVAPUR
ZPHS SALVAPUR
MPPS MANSANPALLY
MPPS PADAMATI KESHVAPUR
ZPHS PADAMATI KESHVAPUR
MPPS LINGAMPALLY
MPPS PULLAGUDEM
MPUPS DUBBAKUNTAPALLY
MPPS KONNEY
MPPS KONNEY SC COLONY
ZPHS KONNEY
MPUPS NAGIREDDYPALLY
MPPS GANGAPURAM
MPPS RAMACHANDRAPURAM
MPPS ITIKALAPALLY
ZPHS ITIKALAPALLY
MPUPS ALIMPUR
MPPS VSR NAGAR
MPPS KATKOOR
ZPHS KATKOOR
MPUPS BANDA NAGARAM
MPPS BONAKOLLUR
MPPS KESI REDDY PALLY
MPPS KONALAGADDA
ZPHS KESHI RADDY PALLY
MPPS KODAVATOOR
ZPHS KODAVATOOR
MPPS BASIREDDYPALLY
MPPS SC COLONY BASIREDDYPALLY
MPPS ANJAIAH NAGAR
MPPS INDIRANAGAR
MPPS EDDUGUDEM
MPPS BACHANNAPETAA
ZPHS BACHANNAPETA
KGBV BACHANNAPET
MPUPS THAMMADA PALLY
MPPS GOPAL NAGAR
MPPS CHINNARAMANCHERLA
MPPS POCHANNAPET
MPPS NAKKAVANIGUDEM
MPPS POCHANNAPETA H/C
MPPS KASINAGAR
ZPHS POCHANNAPET
MPPS NARAYANPUR
ZPHS NARAYANPUR
MPUPS GOPARAJPALLY
MPPS YERRAKUNTA THANDA
MPPS KALYAN NAGAR
MPPS PEDDA PAHAD
MPPS HARIJANA COLONY
ZPHS PEDDAPAHAD
MPPS VENKIRIYALA
ZPHS VENKIRIYALA
MPPS BAKAR NAGAR
MPPS DONEBAI THANDA
MPUPS ADAVI KESHWAPUR
MPPS YERRA GOLLA PAHAD

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls

SCH_C
ATEG
ORY
HS
HS
HS
HS
PS
HS
PS
PS
PS
UPS
HS
PS
PS
PS
PS
PS
HS
PS
PS
HS
PS
PS
HS
PS
PS
UPS
PS
PS
HS
UPS
PS
PS
PS
HS
UPS
PS
PS
HS
UPS
PS
PS
PS
HS
PS
HS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
HS
HS
UPS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
HS
PS
HS
UPS
PS
PS
PS
PS
HS
PS
HS
PS
PS
UPS
PS

SMC BANK
BRANCH

SMCBANK
SBH
SBH
SBH
SBH
STATE BANK OF

STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF

SBH
STATE BANK OF

STATE BANK O H
SATAE BANK OF
STATE BANK OF
STATE BANK OF

SBH
STATE BANK OF

SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBI
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBI
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH CHERIAL
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH

MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
MCC JANGAON
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
JANGAON
JANGAON
JANGAON
CHERIAL
JANGAON
JANGAON
M

CHERIAL
JANGAON
CHERIAL
CHERIAL
CHERIAL
MUSTYALA
JANGAON
CHERIAL
JANGAON
CHERIAL
M

CHERIAL
JANGAON
JANGAON
JANGAON
JANGAON
JANGAON
JANGAON
JANGAON
CHERIAL
JANGAON
JANGAON
JANAGAON
JANGAON
JANGAON
JANGAON
JANGAON
JANGAON
JANGAON
JANGAON
JANGAON
JANGAON
JANGAON
JANGAON
JANGAON
JANGAON
JANGAON
JANGAON
JANGAON
JANGAON
JANGAON
JANGAON

SMC ACNO
62346208915
62346740203
62344808674
62377794694
62347691491
62349472284
62344124810
62344124071
62346041602
62344132402
62344124151
62345835743
62344126249
62347010106
62344126034
62347413399
62347690328
62346005812
62197327043
62081522476
62082257427
62082958705
62083454264
62083454649
30597175716
62081571241
62083270683
62083272455
62083272499
62079513443
30600761119
62881662301
62343460660
62346923548
62346758709
62083288513
62081953548
62082184900
62081662356
62346747800
62082958681
62347691140
62083288477
62344135107
62087578127
62353190598
62344921973
62350999511
62347358074
62348196905
62350366306
62348196961
62345741526
62347191997
62349560192
62346620442
62345547007
62345829886
62347044931
62347716382
62346189661
62346758595
62348891035
62345546014
62348196858
52113012457
62344887385
62344702178
62346355993
52112913882
62344255265
62344704709
62349245503
62347691763
62347716462

SL NO 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 MANDAL JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON LINGAL GHANPUR LINGAL GHANPUR LINGAL GHANPUR LINGAL GHANPUR LINGAL GHANPUR LINGAL GHANPUR LINGAL GHANPUR LINGAL GHANPUR LINGAL GHANPUR LINGAL GHANPUR LINGAL GHANPUR LINGAL GHANPUR LINGAL GHANPUR LINGAL GHANPUR LINGAL GHANPUR LINGAL GHANPUR LINGAL GHANPUR LINGAL GHANPUR LINGAL GHANPUR LINGAL GHANPUR LINGAL GHANPUR SCHCD 36090500503 36090500504 36090500601 36090500602 36090500604 36090500605 36090500701 36090500702 36090500703 36090500704 36090500801 36090500802 36090500803 36090500804 36090500901 36090500902 36090501001 36090501201 36090501202 36090501301 36090501402 36090501403 36090501501 36090501601 36090501602 36090501603 36090501701 36090501901 36090502001 36090502002 36090590101 36090590102 36090590103 36090590104 36090590105 36090590106 36090590107 36090590108 36090590109 36090590111 36090590131 36090590132 36090590133 36090590140 36090590141 36090590142 36090590143 36090590144 36090590145 36090590146 36090590168 36090590189 36090590311 36090590320 36090600101 36090600104 36090600105 36090600106 36090600201 36090600202 36090600301 36090600302 36090600303 36090600305 36090600401 36090600402 36090600403 36090600501 36090600502 36090600505 36090600506 36090600601 36090600602 36090600701 36090600801 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls SCHNAME MPPS AZMEERA TAHNDA MPUPS YERRAGOLLA PAHAD MPPS MARI GADI THANDA MPPS THAKIYA THANDA MPPS MARI GADI ZPHS MARIGADI MPPS GANUGU PAHAD MPPS GANUGUPAHAD HARIJANA MPPS KORRATHANDA ZPHS GANUGU PAHAD MPPS WADLAKONDA MPPS SUNDERAIAH NAGAR MPPS PATHAWADLAKONDA ZPHS WADLAKONDA MPPS OBUL KESHVAPUR ZPHS OBUL KESHVAPUR MPPS PEDDA RAMAN CHERLA MPPS SIDDENKI ZPHS SIDDENKI MPUPS PASARAMADLA MPPS SHAMEERPET ZPHS SHAMEERPET MPUPS CHEETAKODUR MPPS CHOWDARAM ZPHS CHOWDARAM TSMS JANGAON @CHOWDARAM MPUPS YASWANTHAPUR MPPS YELLAMULA MPPS PEMBARTHI ZPHS PEMBARTHI MPPS LAXMI BAI KUNTA U/M MPPS RAILWAY STATION ROAD MPPS HARIJANA COLONY (DHAR MPPS SANJAYA NAGAR JN MPPS WEAVERS COLONY JN MPPS RANGAPPA CHERUVU MPPS RAJEEV NAGAR COLONY MPPS MINORITY COLONY PRESTON HS HYD ROAD YVONNEDOUGLAS AIDED PS W CO MPPS AMBEDKAR NAGAR JN MPUPS GANESHWADA MPUPS (U/M) KOTHABASTHI GG ZPHS DHARMAKANCHA ZPHS (G) NEAR COURT JN GHS STATION ROAD TSSWREIS HS_JC HNK ROAD JN PRESTON HS HNK ROAD JN ABV AIDED HS GIRNIGADDA DOUGLAS HS WEAVERS COLNY MPUPS KOTHA BASTI JN KGBV JANGAON MPPS BANAPURAM TWAUPS (B) JANGAON MPPS KALLEM MPUPS MANIKYAPURAM ZPHS KALLEM MPPS PITTALONI GUDEM MPPS CHIKKULONI GUDEM MPUPS NAGARAM MPPS NELLUTLA MPPS R T C COLONY MPPS PATELGUDEM ZPHS NELLUTLA MPPS NAWABPET MPPS WADDICHERLA ZPHS NAWABPET MPPS KISTAGUDEM MPPS KUNDARAM MPPS SC COLONY KUNDARAM ZPHS KUNDARAM MPPS CHEETURU ZPHS CHEETURU MPUPS NELAPOGULA MPUPS KOTHAPALLY SCH_C ATEG ORY PS UPS PS PS PS HS PS PS PS HS PS PS PS HS PS HS PS PS HS UPS PS HS UPS PS HS HS UPS PS PS HS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS UPS UPS HS HS HS HS HS HS HS UPS HS PS UPS PS UPS HS PS PS UPS PS PS PS HS PS PS HS PS PS PS HS PS HS UPS UPS SMCBANK SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH sbh SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SMC BANK BRANCH JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGOAN JANGAON MCC JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGOAN MCC MCC JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON JANGAON MCC Jangaon MCC JANGAON MCC Jangoan MCC JANGAON MCC Jangaon MCC JANGON MCC Jangaon MCC Jangaon JANGOAN MCC JANGAON Muncipal commercial complex Jangaon MCC JANGOAN JANGOAN MCC Jangaon MCC JANGAON MCC Jangaon MCC JANGAON MCC JANGAON MCC Jangaon JANGAON JANGAON SMC ACNO 62348610908 62347716393 52112954319 62106301688 62346208868 62344516614 62344468375 62064447090 62100654709 62343810005 62344132504 62346190542 52112915030 62027045305 62345206395 62344607274 62344509775 62346758754 62347716564 62350006013 62345207128 62344926278 52112914547 62344468603 62344887421 62362252977 62345690761 62345205711 62348610895 62025341623 62345830132 52112913815 52112914569 62345096630 62344925286 62346190597 62346190495 62346195018 62011398155 52112913826 52112913837 62346195030 62019266244 52113016564 62014557045 62014163797 62350999395 62011398155 52112913871 52112913826 62343987925 62347716508 62344887329 62351344521 62347651753 62346332318 62348491399 62344509538 62348098114 62344509651 62345096834 62347381070 62351956703 62350609318 62346805309 62344135130 62344255049 62344684964 62348224243 62346554002 62343989456 62346553756 62347651979 62086315192 62082783528 .

xls GOVT DNT PS YAPALA GADDA THA GOVT DNT PS POTTI GUBBADI TH ZPHS QUILASHAPUR MPPS MANDELA GUDEM ZPHS MANDELA GUDEM MPPS KUSUMBAI THANDA MPPS ASHWARAO PALLY ZPHS ASHWARAO PALLY MPPS VEERAREDDY THANDA MPPS VELDI ZPHS VELDI MPPS MADHARAM MPPS DASANNA GUDEM MPPS LAXMI THANDA MPPS IBRAHIM PUR MPPS RAMACHANDHRA GUDEM MPUPS FATHESHAPUR MPPS NIDIGONDA MPPS GUNTUR GUDEM (WEST) MPPS KURMA GUDEM ZPHS NIDIGONDA MPPS YELLAREDDY GUDEM MPPS SRIMANNARAYANA PURAM MPPS RAGHUNATH PALLY MPPS RAGHUNATH PALLY (STN) ST ALPHONSUS PS RAGHUNATHPAL ZPHS RAGHUNATH PALLY KGBV RAGHUNATH PALLY MPPS KOMALLA ZPHS KOMALLA MPPS GOVARDHANA GIRI ZPHS GOVARDHANA GIRI MPPS AYYAVARI GUDEM MPPS KURCHAPALLY ZPHS KURCHAPALLY MPPS KANCHAN PALLY MPPS MALLAM PALLY MPPS DONABANDA SACRED HEART AIDED PS KANCHA ZPHS KANCHAN PALLY MPPS PITTALAGUDEM MPPS BHANJI PET ZPHS BHANJI PET MPPS KANNAI PALLY MPPS GABBETA ZPHS GABBETA MPUPS KODUR MPPS SRIPATHIPALLY ZPHS SRIPATHIPALLY MPPS KONDAPUR THANDA SCH_C ATEG ORY PS HS HS HS UPS PS HS PS UPS PS HS PS PS PS PS PS HS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS HS PS HS PS PS HS PS PS HS PS PS PS PS PS UPS PS PS PS HS PS PS PS PS PS HS HS PS HS PS HS PS PS HS PS PS PS UPS HS PS PS HS PS PS HS UPS PS HS PS SMCBANK SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH sbh SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBI SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SMC BANK BRANCH MCC JANGOAN JANGAON JANGAON MCC JANGAON MCC Jangoan MCC JANGAON MCC JANGAON MCC JANGOAN JANAGAON MCC JANGOAN JANGOAN SMC ACNO 62344887545 62347489289 62347331255 62286645259 62345016020 62344906579 62343988431 62344968059 62344926132 62344125881 62343793054 62347021855 RAGHUNATHPA 62347021968 RAGHUNATHPA 62347457553 RAGHUNATHPA 62346607839 RAGHUNATHPA 62346334881 RAGHUNATHPA 62343787234 RAGHUNATHPA 62347459720 RAGHUNATHPA 62347670356 RAGHUNATHPA 62347173911 RAGHUNATHPA 62347015014 RAGHUNATHPA 62346463205 RAGHUNATHPA 62344000292 RAGHUNATHPA 62347150676 RAGHUNATHPA 62345943395 RAGHUNATHPA 62350300912 RAGHUNATHPA 62347430868 RAGHUNATHPA 62345949830 RAGHUNATHPA 62347015138 RAGHUNATHPA 62343787121 RAGHUNATHPA 62346334676 RAGHUNATHPA 62346019440 RAGHUNATHPA 62345504801 RAGHUNATHPA 62345358258 RAGHUNATHPA 62346716713 RAGHUNATHPA 62344053121 RAGHUNATHPA 62346335046 RAGHUNATHPA 52113021802 RAGHUNATHPA 62346717105 RAGHUNATHPA 62346334701 RAGHUNATHPA 62348174573 RAGHUNATHPA 62345359910 RAGHUNATHPA 62346606574 RAGHUNATHPA 62345907651 RAGHUNATHPA 62346334847 RAGHUNATHPA 62346723107 RAGHUNATHPA 62346607942 RAGHUNATHPA 62347685176 RAGHUNATHPA 62346335013 RAGHUNATHPA 62346334756 RAGHUNATHPA 11506941216 RAGHUNATHPA 62345348364 RAGHUNATHPA 62345671760 RAGHUNATHPA 62343792120 RAGHUNATHPA 62347015218 RAGHUNATHPA 62346717229 RAGHUNATHPA 62346277638 RAGHUNATHPA 62346334665 RAGHUNATHPA 62346558485 RAGHUNATHPA 62344365028 RAGHUNATHPA 62347173820 RAGHUNATHPA 62346607997 RAGHUNATHPA 62347670583 RAGHUNATHPA 62346980530 RAGHUNATHPA 62343789661 RAGHUNATHPA 62347014906 RAGHUNATHPA 62347147370 RAGHUNATHPA 62343787187 RAGHUNATHPA 62347431556 RAGHUNATHPA 62343720392 RAGHUNATHPA 62343849362 RAGHUNATHPA 62343791647 RAGHUNATHPA GHANPUR STN 62097096979 CHINNAPENDYA 62347244534 GHANPUR STN 62125066800 . 36090600901 36090600903 36090600906 36090600907 36090601001 36090601203 36090601204 36090601301 36090601302 36090601402 36090601404 36090700101 36090700102 36090700103 36090700104 36090700106 36090700107 36090700201 36090700202 36090700203 36090700204 36090700205 36090700206 36090700207 36090700208 36090700209 36090700210 36090700214 36090700215 36090700216 36090700301 36090700304 36090700305 36090700306 36090700401 36090700402 36090700501 36090700503 36090700601 36090700602 36090700701 36090700702 36090700801 36090700803 36090700804 36090700805 36090700901 36090700902 36090701001 36090701002 36090701005 36090701007 36090701011 36090701101 36090701103 36090701201 36090701202 36090701301 36090701302 36090701303 36090701401 36090701402 36090701403 36090701404 36090701405 36090701501 36090701502 36090701503 36090701601 36090701802 36090701803 36090701902 36090800101 36090800102 36090800201 MPPS LINGALAGHAN PUR ZPHS LINGALAGHAN PUR KGBV LINGALAGHANPUR TSMS LINGALA GHANPUR MPUPS SIRIPURAM MPPS JEEDIKAL ZPHS JEEDIKAL MPPS SC COLONY GUMMADAVELLY MPUPS GUMMADAVELLY MPPS SC COLONY WANAPARTHY ZPHS WANAPARTHY MPPS GIDDEBANDA THANDA MPPS RAMA RAYANI BANGLA MPPS ANDHRA THANDA MPPS YERRAGADDA THANDA MPPS MEKALA GATTU ZPHS MEKALA GATTU MPPS MANGALI BANDA THANDA MPPS SOMARAJU PALLY MPPS QUILASHAPUR MPPS QUILASHAPUR (H COLONY) MPPS JAFFER GUDEM MPPS CHERLA THANDA MPPS NAKKAPOKKALA THANDA MPPS URAGUNTA GUDEM file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017. GHANPUR STN.SL NO 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 341 342 343 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 MANDAL SCHCD SCHNAME LINGAL GHANPUR LINGAL GHANPUR LINGAL GHANPUR LINGAL GHANPUR LINGAL GHANPUR LINGAL GHANPUR LINGAL GHANPUR LINGAL GHANPUR LINGAL GHANPUR LINGAL GHANPUR LINGAL GHANPUR RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY RAGHUNATHPALLY GHANPUR STN. GHANPUR STN.

GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR SCHCD 36090800202 36090800203 36090800301 36090800302 36090800303 36090800304 36090800401 36090800405 36090800501 36090800601 36090800602 36090800603 36090800604 36090800605 36090800606 36090800701 36090800801 36090800802 36090800804 36090800805 36090800901 36090800902 36090800903 36090800904 36090800905 36090801001 36090801003 36090801004 36090801006 36090801101 36090801102 36090801103 36090801104 36090801105 36090801202 36090801204 36090801301 36090801302 36090801303 36090801401 36090801501 36090801502 36090801503 36090801504 36090801505 36090801512 36090801513 36090801528 36090801540 36090801601 36090801701 36090801702 36090801704 36090801801 36090801901 36090801903 36090802005 36090802014 36090802101 36090802201 36090802202 36090802203 36090802301 36090802302 36090802401 36090802402 36090802403 36090802405 36090802407 36090802408 36090802502 36090802503 36090900101 36090900102 36090900105 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN.xls SCHNAME MPPS KONDAPUR ZPHS KONDAPUR MPPS DEVOJI THANDA MPPS YAPALA BODU THANDA MPPS LINGAM PALLY ZPHS LINGAM PALLY MPPS MALKAPUR ZPHS MALKAPUR MPUPS VENKATADRIPET MPPS CHILPUR GUTTA MPPS WADDERAGUDEM MPPS CHILPUR MPPS VENKATESWARA PALLY MPPS KOTHAPALLI ZPHS CHILPUR MPUPS KRISHNAJIGUDEM MPPS BATWANDLA THANDA MPPS GARLA GADDA THANDA GTWPS KACHARLA THANDA MPUPS FATHEPUR MPPS THATIKONDA MPPS GIDDABANDATHANDA MPPS JITTEGUDEM MPPS THATIKONDA UM ZPHS THATIKONDA MPPS WADDEGUDEM MPPS PALLAGUTTA MPPS MAREPALLIGUDEM ZPHS PALLAGUTTA MPPS SEETHATHANDA MPPS VACHYATHANDA MPPS RAJAVARAM MPUPS DESHAITHANDA ZPHS RAJAVARAM MPPS CHINNAPENDYALA ZPHS CHINNAPENDYALA MPPS VANGALAPALLY MPPS NASHKAL ZPHS NASHKAL MPUPS PAMNOOR MPPS HARIJANAWADA MPPS SHIVUNIPALLY MPPS GHANPUR STN MPPS INDIRANAGAR MPPS GHANPUR STN UM ZPHS SHIVUNIPALLY ZPHS GHANPUR STN KGBV GHANPUR (STN) TSMS GHANPUR (STN) MPPS KOTHAPALLY MPPS WADDEGUDEM MPPS MEEDIKONDA ZPHS MEEDIKONDA MPUPS RAGHAVAPUR MPPS CHAGAL ZPHS CHAGAL MPUPS SHIVUNIPALLY TWAHS SHIVUNIPALLY MPUPS NAMILIGONDA MPPS VISWANATHAPUR MPPS BC COLONY MPPS MANSINGH THANDA MPPS JAITHYA THANDA MPUPS THANEDHARPALLY MPPS IPPAGUDEM MPPS AKKAPALLYGUDEM MPPS RANGARAIGUDEM MPPS BOINAGUDEM ZPHS IPPAGUDEM MPUPS KOMATIGUDEM MPPS SAMUDRALA ZPHS SAMUDRALA MPPS MADDELA GUDEM MPPS PEECHARA MPPS VAVILLAKUNTA THANDA SCH_C ATEG ORY PS HS PS PS PS HS PS HS UPS PS PS PS PS PS HS UPS PS PS PS UPS PS PS PS PS HS PS PS PS HS PS PS PS UPS HS PS HS PS PS HS UPS PS PS PS PS PS HS HS HS HS PS PS PS HS UPS PS HS UPS HS UPS PS PS PS PS UPS PS PS PS PS HS UPS PS HS PS PS PS SMCBANK SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBI SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SMC BANK BRANCH CHINNAPENDYA CHINNAPENDYA CHINNAPENDYA CHINNAPENDYA GHANPUR STN CHINNAPENDYA CHINNAPENDYA CHINNAPENDYA GHANPUR STN CHINNAPENDYA CHINNAPENDYA GHANPUR STN CHINNAPENDYA CHINNAPENDYA GHANPUR STN GHANPUR STN CHINNAPENDYA GHANPUR GHANPUR GHANPUR GHANPUR GHANPUR GHANPUR GHANPUR GHANPUR GHANPUR GHANPUR GHANPUR GHANPUR STN STN STN STN STN STN STN STN STN STN STN STN CHINNAPENDYA GHANPUR STN CHINNAPENDYA GHANPUR GHANPUR GHANPUR GHANPUR GHANPUR STN STN STN STN STN REC NIT KAZIP GHANPUR GHANPUR GHANPUR GHANPUR GHANPUR GHANPUR GHANPUR GHANPUR GHANPUR STN STN STN STN STN STN STN STN STN GHANPUR(STN) GHANPUR STN GHANPUR STN GHANPUR STN GHANPUR STN GHANPUR STN GHANPUR STN GHANPUR STN GHANPUR STN GHANPUR STN GHANPUR STN GHANPUR STN GHANPUR STN GHANPUR STN GHANPUR STN GHANPUR STN GHANPUR STN GHANPUR STN GHANPUR STN GHANPUR STN GHANPUR STN GHANPUR STN GHANPUR STN GHANPUR STN GHANPUR STN MADIKONDA FATHIMANAGAR MADIKONDA SMC ACNO 62350463026 62347999211 62350826106 62350608075 62193980847 62350398894 62346589148 62367197872 62195112405 62345134849 62346664649 62086194302 62347763092 62355298909 62059206785 62093797345 62305796866 62085556069 62219130351 62093840814 62084176929 62084176770 62084176601 62085895922 52162246909 62084914324 62076045318 62088402107 62094939914 62082218422 62082243129 62125662452 62082218411 52162260515 52162246217 52162246863 62055667605 62060662906 62179105237 62082947192 62083271756 62083688963 62083689058 62083271701 62079131373 62084194304 62344240350 62182467612 33062371627 62114211082 52162282664 62083271643 52162246841 62084914380 62009010677 62032143939 62084776198 62251423111 62088401975 62080190073 62084944847 62098579401 62084948252 62088402118 62091226816 62085554233 62082240649 62083379793 62088402072 62083113777 62085896448 62348571252 62355105317 62347980379 62354454280 . GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN. GHANPUR STN.SL NO 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 MANDAL GHANPUR STN.

B.xls SCHNAME ZPHS PEECHARA MPPS VELAIR MPPS KATKURI RAMAIAH PALLY MPPS CHINTHALA THANDA MPPS SHALA PALLY MPPS LOKYA THANDA MPPS MATU THANDA MPPS LAXMI THANDA MPPS VEPALA GADDA THANDA MPPS KAMMARIPETA ZPHS VELAIR TSREIS HS VELAIR MPPS SHODASHAPALLY MPUPS GUNDLASAGAR MPPS MALLIKUDURLA MPPS KUMMARIGUDEM ZPHS MALLIKUDURLA MPPS NARAYANAGIRI ZPHS NARAYANAGIRI MPPS MUPPARAM H/W MPPS BC COLONY MUPPARAM MPPS MUPPARAM MPPS DEVUNOOR H/W MPPS DEVUNOOR ZPHS DEVUNOOR MPUPS SOMADEVARAPALLY MPPS UNIKICHARLA ZPHS UNIKICHARLA MPPS DHARMASAGAR (B) MPPS DHARMASAGAR (G) MPPS RAPAKAPALLY MPPS RAPAKAPALLY W/C ZPHS (B) DHARMASAGAR ZPHS (G) DHARMASAGAR KGBV DHARMASAGAR MPPS KESHAVA NAGAR MPPS RAMANNA GUDEM MPPS SAIPET MPUPS ELUKURTHY ZPHS SAIPET MPPS JANAKI PUR MPUPS KYATHAM PALLY MPPS RAIGUDEM MPPS KASHA GUDEM MPPS THATIKAYALA ZPHS THATIKAYALA MPPS PEDDAPENDIAL MPPS H/W PEDDAPENDIAL MPPS REDDYPALLY SCH_C ATEG ORY HS PS PS PS PS PS PS PS PS PS HS HS PS UPS PS PS HS PS HS PS PS PS PS PS HS UPS PS HS PS PS PS PS HS HS HS PS PS PS UPS HS PS UPS PS PS PS HS PS PS PS PS MPPS WADDERA COLONY PEDDAP ZPHS PEDDAPENDIAL HS MPPS KARUNAPURAM PS MPPS WADDERACOLONY RAMPUR PS MPPS RAMPUR PS ZPHS RAMPUR HS MPUPS DHARMAPURAM UPS MPPS MALLAK PALLY PS ZPHS MALLAK PALLY HS MPPS MADIPALLY PS MPPS SUDANPALLY PS ZPHS MADIPALLY HS MPUPS ANANTHASAGAR UPS MPPS YELLAPUR PS ZPHS YELLAPUR HS MPPS JAIGIRI D/W PS MPUPS JAIGIRI UPS MPPS SUBBAIPALLY PS MPPS DEVANNAPET PS ZPHS DEVANNAPET HS MPPS D/W DEVANNAPET PS MPPS RAMARAM PS MPPS KC CAMP PS MPPS KOMATIPALLI PS MPPS NIRUPNAGAR PS MPPS BHEEMARAM PS SMC BANK BRANCH SMCBANK SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH S.H S.B.H SBH SBH SBH SBH SBH STATE BANK OF STATE BANK OF SBH STATE BANK OF SBH SBH SBH STATE BANK HYD SBH MADIKONDA R MADIKONDA MADIKONDA FATHIMANAGAR MADIKONDA MADIKONDA MADIKONDA MADIKONDA MADIKONDA MADIKONDA MADIKONDA MADIKONDA MADIKONDA MADIKONDA MADIKONDA SBH KAZIPET MADIKONDA MADIKONDA MADIKONDA MADIKONDA SUBEDA MADIKONDA MADIKONDA MADIKONDA MADIKONDA FATHIMANAGAR SUBEDA MADIKONDA MADIKONDA MADIKONDA MADIKONDA FATHIMANAGAR MADIKONDA MADIKONDA MADIKONDA MADIKONDA MADIKONDA MADIKONDA FATHIMANAGAR MADIKONDA MADIKONDA MADIKONDA SUBEDA SUBEDA SUBEDA MADIKONDA SUBEDA GHANPUR STN GHANPUR STN MADIKONDA NGOS COLONY MADIKONDA MADIKONDA MADIKONDA SUBEDA MADIKONDA SUBEDA BHEEMARAM HASANPARTHY HASANPARTHY BHEEMARAM HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY NGOs COLONY .HANAMKONDA BHEEMARAM BHEEMARAM BHEEMARAM HASANPARTHY HASANPARTHY BHEEMARAM BHEEMARAM BHEEMARAM SMC ACNO 62344524670 62344256440 62360414363 62348835581 62361597344 62347455454 62347273224 62349351768 62351696801 62348568852 62351142434 62350921894 62350133790 62344460658 62347844858 62348568976 62344109187 62347844133 62349001064 62349002818 62349321325 62345510735 62348839507 62349177051 62344184723 62347844687 62344172875 62052085799 62347842352 62344460829 62344461131 62344633373 62349211039 62346991927 62349776441 62349960576 62344461200 62350921362 62343939776 62347420678 62348662572 62345175149 62348780346 62345413120 62088756666 62088756882 62347444055 62083744102 62089892440 62089095852 62344850150 62343974336 62343787041 62344063901 62347563571 62083075218 62344173357 62345511127 62224964175 62081855994 62117095355 62225288978 62006415588 52131725829 62057371387 62061424632 62343190920 62225162841 62343678779 62225242671 62096550406 62084715352 62224963692 62225173579 62216382450 .SL NO 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 MANDAL DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR DHARMASAGAR HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY SCHCD 36090900106 36090900201 36090900204 36090900205 36090900206 36090900207 36090900208 36090900209 36090900210 36090900212 36090900213 36090900214 36090900301 36090900401 36090900501 36090900502 36090900503 36090900601 36090900604 36090900701 36090900702 36090900703 36090900801 36090900802 36090900803 36090900901 36090901001 36090901002 36090901101 36090901102 36090901103 36090901104 36090901107 36090901108 36090901116 36090901202 36090901203 36090901204 36090901205 36090901206 36090901301 36090901401 36090901501 36090901502 36090901503 36090901504 36090901601 36090901602 36090901603 36090901604 36090901608 36090901613 36090901702 36090901703 36090901704 36090901801 36090901901 36090901904 36091000101 36091000102 36091000103 36091000202 36091000301 36091000304 36091000501 36091000503 36091000601 36091000602 36091000604 36091000605 36091000701 36091000702 36091000703 36091000704 36091000705 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.

SL NO 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 MANDAL HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA SCHCD 36091000708 36091000710 36091000714 36091000801 36091000802 36091000804 36091000901 36091000902 36091000903 36091000904 36091000906 36091000912 36091000917 36091000918 36091000919 36091000920 36091000939 36091001002 36091001102 36091001104 36091001201 36091001202 36091001205 36091001401 36091001402 36091001403 36091001501 36091001502 36091001503 36091001601 36091001602 36091001605 36091001608 36091001701 36091001702 36091001703 36091001704 36091001801 36091001804 36091100101 36091100102 36091100103 36091100107 36091100108 36091100109 36091100111 36091100401 36091100402 36091100404 36091100601 36091100602 36091100701 36091100702 36091100901 36091100902 36091100903 36091100906 36091100908 36091100909 36091100916 36091101001 36091101101 36091101103 36091101106 36091101107 36091101109 36091101901 36091101902 36091101903 36091101904 36091101908 36091102001 36091102101 36091102202 36091102301 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.B.H S.xls SCHNAME MPUPS KOMATPALY THAND BHI MPPS BANJERACOLONY ZPHS BHEEMARAM HSP MPPS CHINTHAGATTU MPUPS MUNIPALLY ZPHS CHINTHAGATTU MPPS SUBHASHNAGAR MPPS CHINTHAGATTU (G) MPPS HASANPARTHY MPPS H/W SEETHAMPET MPPS SEETAMPET MPPS HASANPARTHY ZPHS HASANPARTHY(B) ZPHS SEETHAMPETA ZPHS HASANPARTHY(G) TSREIS HS HASANPARTHY KGBV HASANPARTHY MPUPS PEMBARTHY MPPS MUCHARLA ZPHS MUCHARLA MPPS NAGARAM MPPS RAJESWAR PALLY ZPHS NAGARAM MPPS KOTHAPALLY MPPS MALLAREDDY PALLY ZPHS MALLAREDDY PALLY MPPS MUCHERLA D/W MPPS BUCHIRAMAIAHPLLY MPPS ARVAPALLY MPPS SIDDAPUR MPPS HCN THANDA ZPHS SIDDAPUR MPPS BAIRONPALLY MPPS PEGADAPALLY MPPS PEGADAPALLY ST ALPHONSUS AIDED PS REDDYP ZPHS PEGADAPALLY MPPS VANGA PAHAD ZPHS VANGA PAHAD MPPS MADIKONDA (BC/SC) MPPS AYODHYA PURAM MPPS TEKULA GUDEM MPPS KUMMARIGUDEM MPPS MADIKONDA MPUPS TEKULAGUDEM ZPHS MADIKONDA MPPS JAWAHAR NAGAR T/M MPPS JAWAHAR NAGAR U/M MPUPS GOPALAPURAM MPPS KOTHA PALLY(P) MPPS PALAVELPURA MPPS GUNDLASINGARAM MPUPS GUNDLASINGARAM MPPS AREPALLY (BC) MPPS PAIDIPALLY MPPS AGFARU MPPS SARDARPET ZPHS AREPELLY ZPHS PAIDIPALLLY MPPS AREPALLY MPUPS KOTHAPETA MPPS NTR NAGAR MPPS ENUMAMULA MPPS SUDARAIAH NAGAR ZPHS SUNDARAIH NAGAR MPPS SUND NAGAR (UM) MPPS KADIPIKONDA MPPS RAMPET MPPS KADIPI KONDA H/W MPPS KADIPIKONDA U/M ZPHS KADIPIKONDA MPUPS BHATTUPALLY MPPS KOTTAPALLY HAVALI ZPHS THARALAPALLY MPPS VANAMALA KANAPARTHY SCH_C ATEG ORY UPS PS HS PS UPS HS PS PS PS PS PS PS HS HS HS HS HS UPS PS HS PS PS HS PS PS HS PS PS PS PS PS HS PS PS PS PS HS PS HS PS PS PS PS PS UPS HS PS PS UPS PS PS PS UPS PS PS PS PS HS HS PS UPS PS PS PS HS PS PS PS PS PS HS UPS PS HS PS SMCBANK SBH SBH S.H S.H S.B.H S.H S. S.B.H SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH S.B.H SBH SBH SBH S.H SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH sbh SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH CANARA BANK SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH sbh SBH SMC BANK BRANCH BHEEMARAM BHEEMARAM BHEEMARAM BHIMARAM BHEEMARAM HASANPARTHY HASANPARTHY BHEEMARAM HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY Hasanparthy HASANPARTHY HASANPARTHY YERRAGATTUGUTTA HASANPARTHY YERRAGATTU HASANPARTHY HASANPARTHY HASANPARTHY HANAMKONDA HANAMKONDA NAKKALAGUTTA SIDDAPUR SIDDAPUR SIDDAPUR HASANPARTHY SIDDAPUR SIDDAPUR SIDDAPUR SIDDHAPUR SIDDAPUR SIDDAPUR HASANPARTHY hasanparthy BHEEMARAM HASANPARTHY AREPALLY AREPALLY MADIKONDA FATHIMANAGAR KAZIPET MADIKONDA Madikonda HNK KAZIPET MADIKONDA ngos colony NGOS COLONY NAKKALAGUTTA BEEMARAM BHEEMARAM HANUMAN NAG HANUMAN NAG AREPALY AREPALLY AREPALLY AREPALLY AREPALLY WARA AREPALLE AREPALLY WARANGAL HANAMKONDA KASHIBUGGA KASHIBUGGA HANAMKONDA NAIMNAGAR FATHIMANAGAR KAZIPET FATHIMANAGAR MADIKONDA FATHIMANAGAR HUNTER ROAD MADIKONDA KAZIPET SMC ACNO 62224965816 62225163185 62223805489 62081326992 62224962702 62023965836 62007014506 62220932849 62038215582 62082314114 62055378476 62059085736 62013238440 62101014009 52131725546 62027342035 62183270715 52131726072 62083091014 62120007587 62079415902 62079414975 62079416053 62034333008 62034333213 62049740903 62105187502 52183142371 52183140362 52183151045 62079446497 52183140306 62004587219 62083434338 62083435116 62233419538 62083434882 62086664030 62106873623 62346702030 62341357236 62348517126 62350614613 62348576250 62347454733 62353951044 62349193732 62349222846 62113266452 62348006132 62351491496 62347297676 62350605370 62348365239 62350278056 62348369573 62348866542 62351122008 62252020904 62206019892 62350942791 62351165439 2450101012913 62350102401 62350272633 62347281021 62344424360 62350016237 62341890265 62346327182 62342869662 62363125936 62350340796 62347473879 62114026871 .H S.B.BH.B.B.H S.B.B.B.B.B.H SBH SBH SBH S.B.H S.H S.B.B.H S.H SBH SBH S.H S.H S.B.B.B.H S.B.B.H S.H S.

H SBH sbh SBH sbh sbh SBH SBH SBH SBH SBH SBH sbh SBH SBH sbh sbh SBH SBH SBH SBH SBH sbh sbh SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBI SBH SBH CANARA BANK SBH FATHIMANAGAR 62345525742 SBH CENTRAL BU CENTRAL B sbh SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH hanamkonda KAZIPET SUBEDARI KUC HANAMKONDA kashibuga HNK SHIVANAGAR MADIKONDA RANGASAIPET SHIVANAGAR WARANGAL RANGASHAIPET WARANGAL RANGASAIPET WARANGAL hanuman naga SHIVANAGAR RANGASHAIPET SHIVANAGAR SHIVANAGAR RANGASHAIPET SME. Shivanag KAZIPET azipet KAZIPET subedari ngos colony NGOS COLONY NAIMNAGAR HNK HUNTER ROAD SUBEDARI CHOWRASTA hunter road MULUGUROAD HNK muluguroad subedari HNK CHOWRASTA MULUGUROAD HUNTER ROAD NAIMNAGAR chowrastha hn kazipet FATHIMANAGAR SUBEDARI KAZIPET HNK NAKKALAGUTTA NAKKALAGUTTA 0 HNK HUNTERROAD HANAMKONDA NAIMNAGAR FATHIMANAGAR FATHIMANAGAR MGM HOSPIT NGOs COLONY NAKKALAGUTTA KAZIPET KAZIPET NGOs COLONY HNK CHOWRASTA KAKATHIYA HANUMAN NAG HUNTER ROAD NAKKALAGUTTA HANAMKONDA HANAMKONDA 62346030361 62111318030 62345387461 62345960647 62345956621 62347563275 62347293604 62341187535 62113727426 62346306637 62114286047 62400056275 62113720293 62341134399 62007819385 62346263400 62345956291 62125407571 62350909424 62005511725 62347001634 62349894829 62342423197 62347320209 62348422381 62350514380 62358629677 62346295954 62341295381 62346167013 62348205548 62341295472 62347280345 62343540387 62345034016 62368898005 62348690780 62352982018 62348595808 62341295267 62350844137 62344119436 62346910812 62343762311 62348179322 62114211876 62348024662 52209135720 62353247694 31419682240 62368733563 62347420419 2450101020330 62347519260 62346388328 62350497624 62123965152 62344872481 62111904635 62345620817 62111156145 62407689962 62069387544 62360435509 62368772309 62375554712 62352762864 62352975339 62251688996 62348678741 62342008103 52201532099 62367206550 62351858106 .SL NO 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 632 633 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 659 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 676 678 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 MANDAL HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA SCHCD SCHNAME 36091102401 36091102402 36091102403 36091102404 36091102406 36091102501 36091102802 36091102803 36091102804 36091102805 36091102806 36091102807 36091102808 36091102809 36091103001 36091103101 36091103102 36091103103 36091103107 36091103109 36091103201 36091190201 36091190202 36091190203 36091190205 36091190206 36091190209 36091190210 36091190211 36091190212 36091190213 36091190214 36091190215 36091190216 36091190217 36091190218 36091190219 36091190220 36091190221 36091190222 36091190223 36091190224 36091190225 36091190226 36091190228 36091190229 36091190231 36091190232 36091190233 36091190238 36091190244 36091190347 36091190348 36091190349 36091190350 36091190351 36091190352 36091190353 36091190354 36091190355 36091190356 36091190357 36091190358 36091190361 36091190363 36091190397 36091190403 36091190404 36091190405 36091190406 36091190407 36091190408 36091190409 36091190410 36091190411 MPPS KONDAPARTHY MPPS NARSIMHULAGUDEM MPPS KONDA PARTHY H/W MPUPS MULKALA GUDEM ZPHS KONDAPARTHY MPPS AMMAVARIPETA MPPS THARALAPALLY MPPS RAM GOPALAPUR MPPS MADDELAKUNTA MPPS PENSIONPUR UM MPPS BESTHAMCHERUVU MPPS PENSIONPUR TM NUTHANA VIDYALAYAM THIMMAPUR MPPS THIMMAPUR MPPS ALLIPUR MPPS MAMNOOR H/W MPPS MAMNOOR CAMP MPPS KUMMARI PALLY MPPS MAMNOOR (V) ZPHS MAMNOOR CAMP MPUPS NAKKALAPALLY GPS JUBLI MARKET GPS KAZIPET (B) GPS (G) KAZIPET GPS WADDEPALLY GPS WADDEPALLY GPS RAMNAGAR GPS MARKAJI GPS GOLLAPALLY GPS POCHAMPALLY GPS BASITH NAGAR GPS KOTTUR GPS NEW SHYAMPET GPS PEDDAMMAGADDA GPS MACHILI BAZAR GPS JITENDER NAGAR GPS SAMMAIN NAGAR GPS BASITH NAGAR(K) GPS LASKAR BAZAR GPS MACHILIBAZAR GPS SUBEDARI GPS NAIM NAGAR GPS LASKAR BAZAR(E/M) GPS BODAGUTTA GPS KAZIPET JAGIR GPS LAMBADI THANDA GPS SOMIDI GUPS DIESEL COLONY GPS REHAMATH NAGAR ST JOSEPHS PS KUMARPALLY FATIMA GIRLS PS FATIMA GUPS POLICE GROUND GUPS SUBEDARI GPS KUMMARPALLY GUPS NAIM NAGAR GUPS LASHKAR BAZAR GPS TPT T/M GPS BAPUJI NAGAR GUPS JULAIWADA GUPS KAZIPET GUPS REC PATAK GUPS RANGAMPET ST JERUSHA AIDED UPS VIVEKAVARDHINI AIDED UPS VELANGANI AIDED UPS ST MARYS UPS GHS WADDEPALLI GHS MARKAJI GHS (G) L BAZAR GHS KOTHUR GHS BASITH NAGAR GHS SHAMPET (J) GHS SUBEDARI GHS (G) PP GHS (PR) L BAZAR file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.B.xls SCH_C ATEG ORY PS PS PS UPS HS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS HS UPS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS UPS PS PS PS UPS UPS PS UPS UPS PS PS UPS UPS UPS UPS UPS UPS UPS UPS HS HS HS HS HS HS HS HS HS SMCBANK SMC BANK BRANCH SMC ACNO SBH SBH SBH sbh sbh SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH sbh SBH SBH SBH SBH SBH S.

WARANGAL SBH SBH SBH.xls SCH_C ATEG ORY HS HS HS HS HS HS HS HS UPS UPS PS PS UPS HS PS HS PS HS PS PS UPS HS PS PS HS PS PS HS PS HS PS PS PS UPS HS PS PS HS PS PS HS PS PS HS PS PS PS PS PS HS HS PS UPS PS HS PS PS HS PS PS PS PS PS PS PS UPS HS HS PS UPS PS HS PS HS UPS SMCBANK SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBI SBH SBH SBH SBH.WARANGAL SBH. KAZIPET 62344256698 VELAIR 31419682240 NAKKALAGUTTA 62375629779 FATHIMANAGAR 62376577002 WARDHANNAPE 62075817582 SHIVANAGAR 62074569128 62074561334 SHIVANAGAR WARDHANNAPE 52022231710 WARDHANNAPE 62075512772 SHIVANAGAR 62049993772 WARDHANNAPE 62075816282 WARDHANNAPE 62075512921 SHIVANAGAR 62074140940 SHIVANAGAR 62044186378 WARDHANNAPE 62075817898 WARDHANNAPE 62035149280 WARDHANNAPE 62084178291 WARDHANNAPE 62084183030 WARDHANNAPE 62084180391 WARDHANNAPE 62075816340 WARDHANNAPE 62106466595 WARDHANNAPE 62075816475 WARDHANNAPE 62085728597 WARDHANNAPE 62085726872 WARDHANNAPE 62082731557 WARDHANNAPE 62074730177 WARDHANNAPE 62030580834 WARDHANNAPE 62074730042 WARDHANNAPE 62094213587 WARDHANNAPE 62074731217 WARDHANNAPE 62074731455 WARDHANNAPE 62079769359 WARDHANNAPE 62077234950 WARDHANNAPE 52022247006 WARDHANNAPE 62077234994 WARDHANNAPE 62075512295 WARDHANNAPE 62075512400 WARDHANNAPE 62075512524 WARDHANNAPE 62075816577 WARDHANNAPE 62083850143 WARDHANNAPE 62047782061 WARDHANNAPE 52022247028 WARDHANNAPE 52022232373 WARDHANNAPE 62075816645 WARDHANNAPE 31352222808 WARDHANNAPE 62075520953 WARDHANNAPE 62075519187 WARDHANNAPE 52022231798 WARDHANNAPE 52022231721 WARDHANNAPE 52022246998 WARDHANNAPE 62075512669 WARDHANNAPE 62075816099 WARDHANNAPE 62032625470 WARDHANNAPE 62068815812 WARDHANNAPE 62032947373 WARDHANNAPE 62076378631 WARDHANNAPE 62076129174 WARDHANNAPE 62033447722 WARDHANNAPE 62005266679 WARDHANNAPE 62075816168 WARDHANNAPE 52022231685 WARDHANNAPE 62183098981 WARDHANNAPE 62381476868 WARDHANNAPE 62037789658 WARDHANNAPE 62075203901 WARDHANNAPE 62075194101 Ghanpur(Stn) 62085730640 Ghanpur(Stn) 62048751019 GHANPUR(STN) 62110351747 . WARANGAL SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBI SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SMC BANK BRANCH SMC ACNO MULUGUROAD 62350757606 MULUGU ROAD 62347280583 HANAMKONDA 62349817367 FATHIMANAGAR 62117902144 KAZIPET 62119366358 KAZIPET 62345285878 NIT. WARANGAL SBH SBH SBH.SL NO 691 692 693 694 695 696 697 701 702 704 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 770 771 MANDAL SCHCD SCHNAME HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA HANAMKONDA WARDHANNAPET WARDHANNAPET 36091190413 36091190414 36091190415 36091190416 36091190417 36091190418 36091190419 36091190427 36091190532 36091190832 36091200101 36091200102 GHS TPT U/M GHS PALEEM GHS HNK GHS KZPT (J) GHS SOMIDI GHS (B) KZPT GHS (G) KZPT FATHIMA (G) AIDED PS AIDED UPS IDGHA TWAUPS (G) JULAIWADA MPPS INAVOLE MPPS NAGAPURAM WARDHANNAPET 36091200103 MPUPS ONTIMAMIDIPALLY WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET WARDHANNAPET JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH 36091200105 36091200201 36091200204 36091200206 36091200207 36091200301 36091200302 36091200303 36091200304 36091200402 36091200403 36091200406 36091200501 36091200502 36091200503 36091200601 36091200602 36091200701 36091200702 36091200704 36091200705 36091200707 36091200801 36091200802 36091200804 36091200901 36091200902 36091200905 36091201001 36091201002 36091201003 36091201101 36091201102 36091201103 36091201104 36091201105 36091201107 36091201108 36091201201 36091201202 36091201301 36091201302 36091201401 36091201501 36091201502 36091201601 36091201602 36091201603 36091201604 36091201605 36091201606 36091201607 36091201611 36091201613 36091201620 36091201630 36091201701 36091201801 36091201804 36091300101 36091300105 36091300201 ZPHS INAVOLE MPPS SINGARM ZPHS SINGARM MPPS MARIYAPURAM ZPHS MARIYAPURAM MPPS WADDERIGUDEM MPPS PUNNEL MPUPS PERAMADLAGUDEM ZPHS PUNNEL MPPS PANTHINI MPPS CHINTHAKUNTA ZPHS PANTHINI MPPS KASHAGUDEM MPPS CHENNARAM ZPHS CHENNARAM MPPS UPPARAPALLY ZPHS UPPARAPALLY MPPS NALLABALLY MPPS CHANDRU THANDA MPPS MODUGUNDALA THANDA MPUPS RAMDHAN THANDA ZPHS NALLABALLY MPPS KUMMARIGUDEM MPPS KATRIYALA ZPHS KATRIYALA MPPS ELLANDA MPPS KADARIGUDAM ZPHS ELLANDA MPPS WADDERIGUDEM MPPS KAKKIRALAPALLY ZPHS KAKKIRALAPALLY MPPS NANDANAM MPPS UDUTHAGUDEM MPPS LIGAMARIGUDEM MPPS RAMNAGAR ST ANNS PS REDDIPALEM ZPHS NANDANAM ST ANNS HS REDDIPALEM MPPS AMBETKARNAGAR MPUPS BANDOUTHAPURAM MPPS DAMMANNAPET ZPHS DAMMANNAPET MPPS DIVITIPALLY MPPS RAMAVARAM ZPHS RAMAVARAM MPPS WARDHANNAPET MPPS KONAPURAM MPPS GUBBEDI THANDA MPPS BHAVANIKUNTA THANDA MPPS NS THANDA MPPS VAMSHARAJ NAGAR MPPS FIRANGIGADH MPUPS DC THANDA ZPHS WARDHANNAPET KGBV WARDHANNAPET TWAUPS (G) WARDHANNAPETA MPUPS KOTHAPALLY MPPS LYABARTHY ZPHS LAYBERTHY MPPS UPPUGAL ZPHS UPPUGAL MPUPS RAGHUNATHPALLY file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017. WARANGAL SBH.

GHANAPUR Stn. SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn.GHANAPUR Stn. SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn. SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn.GHANAPUR Stn.GHANAPUR Stn.GHANAPUR Stn. SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn. SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn.GHANAPUR Stn.GHANAPUR Stn. SHIVUNIPALLY. SHIVUNIPALLY. SHIVUNIPALLY. SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn. SHIVUNIPALLY. SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn.GHANAPUR Stn.GHANAPUR Stn. SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn.SL NO 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 840 841 842 844 845 846 847 848 MANDAL JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH JAFFARGADH PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY SCHCD 36091300301 36091300302 36091300401 36091300501 36091300502 36091300601 36091300701 36091300702 36091300703 36091300704 36091300801 36091300802 36091300901 36091300903 36091301002 36091301003 36091301101 36091301103 36091301104 36091301107 36091301108 36091301110 36091301111 36091301113 36091301117 36091301120 36091301202 36091301203 36091301301 36091301401 36091301501 36091301502 36091301602 36091301603 36091301701 36091301702 36091400101 36091400201 36091400202 36091400401 36091400402 36091400403 36091400404 36091400405 36091400406 36091400408 36091400501 36091400502 36091400503 36091400504 36091400505 36091400506 36091400509 36091400601 36091400701 36091400702 36091400801 36091400901 36091400902 36091400904 36091400905 36091400906 36091401001 36091401002 36091401101 36091401102 36091401108 36091401125 36091401201 36091401202 36091401204 36091401301 36091401303 36091401304 36091401305 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017. SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn. SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn.GHANAPUR Stn SHIVUNIPALLY. SHIVUNIPALLY .GHANAPUR Stn. SHIVUNIPALLY. SHIVUNIPALLY. SHIVUNIPALLY. SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn.GHANAPUR Stn.GHANAPUR Stn. SHIVUNIPALLY. SHIVUNIPALLY. SHIVUNIPALLY. SHIVUNIPALLY. 62347001475 62111487134 62205809519 62115553386 62084341703 62085076128 62085076286 62085076399 62085075873 62088402049 62088402016 62346408460 62345209034 62094939903 62034792777 62084341395 62093796953 62341422286 62017218124 62088402083 62346760933 62341422253 62347169428 62302064722 33062379503 62009013055 62085075668 62093797265 52162246636 62085266336 52162247040 62152104685 62104142482 62093797072 62093797152 62348429670 62348894739 62347197218 62348191293 62347195889 62349553684 62349554316 62348587819 62348586951 62348173750 62347195696 62350540401 62351311313 62348306668 62347197569 62348185224 62347624128 62348965576 62348187210 62348187210 62347624582 62348587569 62346616185 62347625553 62348185133 62347624785 62350540490 62347026456 62349381567 62347335283 62347334303 62347197514 62348191102 62348586848 62349201961 62347335409 62348290895 62347335657 62346757636 .GHANAPUR Stn. GHANAPUR Stn.GHANAPUR Stn.GHANAPUR Stn.GHANAPUR Stn. SHIVUNIPALLY. SHIVUNIPALLY. SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn. SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn. SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn. SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn. SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn. SHIVUNIPALLY. SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn.xls SCHNAME MPPS VENKATAPUR ZPHS VENKATAPUR MPUPS GARMILLAPALLY MPPS KUNOOR ZPHS KUNOOR MPUPS THAMMADAPALLY( I ) MPPS LAXMIGANI THANDA MPPS RAMACHANDRU THANDA MPPS THIMMAMPET ZPHS THIMMAMPET MPPS KASANATHANDA MPUPS KONAICHALEM MPPS THIDUGU ZPHS THIDUGU MPPS WADDERAGUDEM MISSION AIDED PS SAGARAM MPPS WADDEGUDEM MPPS TB THANDA MPPS HIMMATHNAGAR MPPS GUVVALAGUDEM MPPS ZAFFARGADH ZPHS ZAFFARGADH ZPHS HIMMATHNAGAR SCH_C ATEG ORY PS HS UPS PS HS UPS PS PS PS HS PS UPS PS HS PS PS PS PS PS PS PS HS HS HS TSSWREIS HS (G) (VELUGU) JAFF KGBV JAFFARGADH HS TSMS JAFFARGADH HS MPPS HANUMANTHANDA PS MPUPS THEEGARAM UPS MPUPS SURARAM UPS MPUPS SHAPALLY UPS MPPS THAMMADAPALLY (G) PS ZPHS THAMMADAPALLY(G) HS GOVT DNT PS MAGDUM THANDA PS MPUPS OBULAPUR UPS MPPS THIMMAPUR PS MPPS THIMMAPUR H/C PS MPUPS KOTHULABAD UPS MPPS ERAVENNU PS ZPHS ERAVENNU HS MPPS GUDUR PS MPPS NARSINGAPURAM THNDA PS MPPS GOPALAPURAM PS MPPS JANAKIPURAM PS MPPS RAGHAVAPURAM PS GOVT DNT PS KISTAPURAM THAND PS ZPHS GUDUR HS MPPS BOMMERA THNDA PS MPPS YELLAMMAGADDA THANDA PS MPPS BOMMERA PS MPPS NTR NAGAR PS MPPS PALUGUBODU THANDA PS ZPHS BOMMERA HS MPPS DUBBA THANDA BOMMERA PS MPPS AYYANGARIPALLY PS MPPS THORRUR(J) PS ZPHS THORRUR(J) HS MPUPS SHATHAPURAM UPS MPPS VISNOOR H/C PS MPPS CHEEMALABAVI THANDA PS MPPS VISNOOR T/M PS ZPHS VISNOOR HS MPPS VISNOOR E/M PS MPPS NARABOINAGUDEM PS MPUPS LAXMINARAYANAPUR UPS MPPS PALAKURTHY PS MPPS TEMPLE COLONY PALAKURTH PS ZPHS PALAKURTHY HS KGBV PALAKURTHY HS MPPS KONDAPUR PS MPPS PEDDATHANDA(K) PS MPPS POOSALATHANDA PS MPPS SHATHAPURAM PS MPPS SIRISANNA GUDEM PS MPPS GUDOLLA GUDEM PS MPPS KAMBALAKUNTA THANDA PS SMCBANK SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBI SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SMC BANK BRANCH SMC ACNO NAKKALAGUTTA 62345553167 KAZIPET Fathima Nagar SHIVUNIPALLY Ghanpur(Stn) Ghanpur (Stn) Ghanpur (Stn) Ghanpur (Stn) GHANPUR(STN) Ghanpur (Stn) Ghanpur (Stn) GHANPUR(STN) NGOS COLONY HANMAKONDA GHANPUR(STN) Ghanpur (stn) Ghanpur (Stn) GHANPUR(STN) Ghanpur(Stn) SHIVUNIPALLY Ghanpur (Stn) GHANPUR(STN) SHIVUNIPALLY SHIVUNIPALLY GHANPUR STN SHIVUNIPALLY GHANPUR(STN) Ghanpur (stn) GHANPUR(STN) GHANPUR(STN) GHANPUR(STN) GHANPUR(Stn) Ghanpur(Stn) Ghanpur (Stn) GHANPUR(STN) Ghanpur(Stn) Ghanpur (Stn) SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn.GHANAPUR Stn.GHANAPUR Stn. SHIVUNIPALLY. SHIVUNIPALLY. SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn. SHIVUNIPALLY. SHIVUNIPALLY.

GHANAPUR Stn SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn. SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn SHIVUNIPALLY.xls SCHNAME SCH_C ATEG ORY UPS PS HS PS PS PS PS PS HS PS PS PS HS PS PS PS PS HS PS PS HS PS PS PS PS MPPS DANTHALAGADDA THANDA ZPHS MUTHARAM HS MPPS THIRUMALAGIRI PS MPUPS RAMARAJU PALLY UPS MPPS NEERMALA PS MPPS H/C NEERMALA PS ZPHS NEERMALA HS MPPS SINGARAJUPALLY PS MPPS H/C SINGARAJUPALLY PS ZPHS SINGARAJUPALLY HS MPPS DHARAVATH THANDA PS MPPS PEDDAMADUR PS MPPS DODLABANDA THANDA PS MPUPS DHARMAGADDA THANDA UPS ZPHS PEDDAMADUR HS MPPS CHINNAMADUR PS MPPS RAMBOJI GUDEM PS MPPS BANJARA PS MPPS RAJIV NAGAR COLONY PS MPPS PACHARLABAI THANDA PS MPUPS APPIREDDY PALLY UPS ZPHS CHINNAMADUR HS MPPS H/C CHINNAMADUR PS MPUPS CHOWDUR UPS MPPS RAMACHANDRAPURAM PS MPPS KOLKONDA PS ZPHS KOLKONDA HS MPPS PADAMATI THANDA PS MPPS OORAKUNTA THANDA PS MPPS DUBBA THANDA PS MPPS DONABANDA THANDA PS MPPS MADHAPUR PS ZPHS MADHAPUR HS MPPS BR THANDA PS MPPS SEETHYA THANDA PS MPPS MALYA THANDA PS MPPS MONDICHINTHA THANDA PS MPPS BODADESHYA THANDA PS MPPS DHARMAPUR PS ZPHS DHARMAPUR HS MPPS CHIPPARALLABANDA THANDA PS MPPS POTTIGUTTA THANDA PS MPPS KADAVENDI PS MPPS AZMEERA DUBBATHANDA PS MPUPS SEETHARAMPURAM UPS ZPHS KADAVENDI HS MPPS DEVARUPPULA PS MPPS H/C DEVARUPPULA PS MPPS DADA SAHEB COLONY PS MPPS KAMAREDDYGUDEM PS MPPS B/S DEVARUPPULA PS MPUPS THUMMASAMUDRAM KUN MPPS DARDEPALLY ZPHS DARDEPALLY MPPS THEEGARAM MPPS MAILARAM MPPS CHENNUR MPPS LAVUDYA THANDA MPPS JATOTHU THANDA ZPHS CHENNUR MPPS MANCHIPPULA MPPS VALMIDI H/C MPPS VALMIDI ZPHS VALMIDI MPPS HATYA THANDA MPPS MUSKOLLA GUDEM MPPS KURUMAGUDEM MPPS MALLAMPALLY ZPHS MALLAMPALLY MPPS VAVILALA MPPS NALLIGANI THANDA ZPHS WAVILALA MPPS MUTHARAM H/C MPPS MUTHARAM MPPS PATIMEEDI THANDA SMCBANK SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH sbh SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SMC BANK BRANCH SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn. SHIVUNIPALLY. SHIVUNIPALLY. mcc jangaon MCC JANGAON jangaon MCC JANGAON MCC JANGAON JANGAON MCC JANGAON JANGAON MCC MCC JANGAON JANGAON MCC MCC JANGAON JANGAON MCC JANGAON JANGAON MCC JANGAON JANGAON MCC MCC JANGAON JANGAON JANGAON MCC jangaon MCC MCC JANGAON JANGAON MCC MCC JANGAON JANGAON MCC JANGAON BUSS MCC JANGAON MCC JANGAON MCC JANGAON BUS MCC JANGAON MCC JANGAON MCC JANGAON MCC JANGAON JANGAON MCC MCC JANGAON JANGAON MCC JANGAON JANGAON MCC MCC JANGAON JANGAON MCC MCC JANGAON MCC JANGAON JANGAON MCC MCC JANGAON JANGAON MCC JANGAON MCC JANGAON SMC ACNO 62348265586 62347335680 62347335330 62347195652 62347195754 62346616130 62350186164 62348952410 62347648939 62346757580 62350540285 62347875105 62348185199 62347624264 62349562565 62347026536 62347197558 62348185020 62349312898 62350540456 62348173002 62348522704 62345202709 62347334370 62348286415 62348187378 62349556798 62344887680 62344906658 62344383831 62344125836 62343950020 62345484329 62343792914 62344906750 62343460693 62344607423 62344684942 62343809918 62343990267 62344132300 62347413286 62344255130 62344509902 62343792878 62343460637 62344255107 62343988577 62343990110 62343988894 62343792685 62347695860 62344254567 62343792823 62344136097 62344702101 62343792607 62344132355 62349381828 62344509991 62344132399 62343988282 62347043700 62344254136 62344684919 62344253697 62344132195 62348036225 62343871159 62344123974 62344125428 62343899812 62343988758 62345095081 62343987696 .GHANAPUR Stn. SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn SHIVUNIPALLY. SHIVUNIPALLY. SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn.GHANAPUR Stn.SL NO 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 MANDAL PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY PALAKURTHY DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA SCHCD 36091401306 36091401307 36091401309 36091401401 36091401501 36091401601 36091401603 36091401604 36091401605 36091401702 36091401801 36091401802 36091401803 36091401903 36091401904 36091401906 36091401907 36091401909 36091402001 36091402002 36091402003 36091402101 36091402102 36091402104 36091402105 36091402106 36091402201 36091500101 36091500201 36091500202 36091500203 36091500301 36091500302 36091500304 36091500401 36091500403 36091500404 36091500405 36091500406 36091500501 36091500502 36091500503 36091500504 36091500505 36091500507 36091500508 36091500509 36091500601 36091500701 36091500702 36091500704 36091500801 36091500802 36091500803 36091500804 36091500806 36091500807 36091500901 36091500902 36091500903 36091500904 36091500905 36091500906 36091500907 36091501001 36091501002 36091501003 36091501004 36091501005 36091501008 36091501101 36091501102 36091501103 36091501104 36091501105 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017. SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn.GHANAPUR Stn SHIVUNIPALLY. SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn.GHANAPUR Stn. SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn.GHANAPUR Stn.GHANAPUR Stn.GHANAPUR Stn SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn.GHANAPUR Stn SHIVUNIPALLY. SHIVUNIPALLY. SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn.GHANAPUR Stn.GHANAPUR Stn. SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn. SHIVUNIPALLY. SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn. SHIVUNIPALLY. SHIVUNIPALLY. SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn SHIVUNIPALLY.GHANAPUR Stn.

xls SCH_C ATEG ORY HS HS HS UPS UPS PS PS UPS UPS PS PS PS PS PS PS UPS HS PS PS PS PS HS UPS PS HS UPS PS PS PS PS PS PS HS HS PS HS HS UPS UPS PS UPS PS PS UPS PS PS PS PS UPS HS PS PS PS PS HS PS PS UPS PS PS HS PS PS PS PS HS PS PS PS HS PS HS UPS PS PS SMCBANK sbh SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SMC BANK BRANCH BUS MCC JANGAON THIRMALAGIRI MCC JANGAON JANGAON MCC PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR STATE BANK OF INDI KODAKANDLA SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH sbh SBH sbh PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR SBH PEDDAV PEDDAVANGAR SBH PEDDAV PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR SBH PEDDAV PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR SBH PEDDAV PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR WARDHANNAPE RAIPARTHY RAYAPARTHY RAYAPARTHY RAIPARTHY RAYAPARTHY RAIPARTHY WARDHANNAPE RAIPARTHY WARDHANNAPE raiparthy RAYAPARTHI raiparthy SMC ACNO 62343793009 62345074821 62014417531 62344925093 62344136031 62347379173 62347560230 62346715743 62347373921 62347379388 62347552184 62347420714 62348671756 62347399973 11503584584 62347667945 62347292226 62347917920 62348083301 62348277126 62347406552 62348135410 62347393336 62344004560 62344004515 62347298818 62347385564 62347776782 62347454472 62347261843 62349536624 62347526743 62349165422 62270970013 62347585370 62343497840 62361953961 62369613564 62347008153 62347822992 62346206247 62353935259 62347247874 62348640467 62352011294 62347272072 62099748675 62340866628 62084516118 62352772077 52192400558 52192400536 52192400615 52192400592 62062511671 52192400626 62010147826 52192400660 52192400503 62009372810 62085120635 62009339464 52022247039 52017709295 62347184118 62033744666 52017709568 62347184152 52017709400 62119184540 52017709422 62344205983 52017709193 62008304216 62033679457 .SL NO 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 MANDAL DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA DEVARUPPULA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA KODAKANDLA RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY SCHCD SCHNAME 36091501108 36091501109 36091501112 36091501201 36091501301 36091600101 36091600102 36091600104 36091600105 36091600201 36091600202 36091600203 36091600204 36091600205 36091600206 36091600208 36091600209 36091600301 36091600302 36091600303 36091600304 36091600305 36091600401 36091600501 36091600502 36091600601 36091600701 36091600702 36091600703 36091600704 36091600705 36091600709 36091600712 36091600713 36091600715 36091600721 36091600728 36091600729 36091600801 36091600901 36091600903 36091601001 36091601003 36091601004 36091601101 36091601103 36091601201 36091601202 36091601203 36091601204 36091601301 36091601302 36091601303 36091601304 36091601306 36091601401 36091601402 36091601403 36091601501 36091601502 36091601503 36091601601 36091700101 36091700102 36091700104 36091700105 36091700201 36091700202 36091700204 36091700205 36091700302 36091700303 36091700401 36091700501 36091700502 ZPHS DEVARUPPULA ZPHS KAMREDDYGUDEM KGBV DEVARUPPULA MPUPS GOLLAPALLY MPUPS MANPAHAD MPPS PEDDABAITHANDA MPPS BODONI KUNTA THANDA MPUPS LAXMAKKAPALLY MPUPS RAMANNAGUDEM MPPS SURPANCH THANDA MPPS NELLI BANDA THANDA MPPS CHERUVUMUNDU THANDA MPPS GIRNI THANDA MPPS MONDRAI MPPS JATOTH THANDA MPUPS MYDAM CHERUVU THANDA ZPHS MONDRAI MPPS POLA KONDA MPPS PALUGULATHANDA MPPS JALUBAIGADDA MPPS RAMAVARAM ZPHS RAMAVARAM MPUPS PAKHALA MPPS EDUNUTHULA ZPHS EDUNUTHULA MPUPS NARSINGAPURAM MPPS KADA GUTTA THANDA MPPS HAKYA THANDA MPPS GUMMULA BANDA THANDA MPPS MEGYATHANDA MPPS BODATHANDA MPPS HARIJANAWADA KODAKANDLA ZPHS KODAKANDLA TSREIS HS (G) KODAKANDLA MPPS KODAKANDLA KGBV HS KODAKANDLA TSMS KODAKANDLA TWAUPS (B) KODAKANDLA MPUPS RANGAPURAM MPPS KANVAI GUDEM MPUPS GANTLA KUNTA MPPS PADAMATI THANDA MPPS JAYARAM THANDA MPUPS POCHAMPALLY MPPS REGULA THANDA MPPS REGULA MPPS H/C UPPARA GUDEM MPPS AUTHAPURAM MPUPS UPPARA GUDEM ZPHS AUTHAPURAM MPPS PEDDAVANGARA MPPS RAMA CHANDRU THANDA MPPS PEDDAVANGARA X ROAD MPPS SOMLA THANDA ZPHS PEDDAVANGARA MPPS KORIPALLY THANDA MPPS SHANKAR THANDA MPUPS KORIPALLY MPPS BHADRU THANDA MPPS WADDEKOTHAPALLY ZPHS WADDEKOTHAPALLY MPPS POCHARAM MPPS JAYARAM THANDA MPPS AREGUDEM MPPS KOLANPALLY ZPHS KOLANPALLY MPPS KESHAVAPUR MPPS ERRAKUNTA THANDA MPPS PEEKULA THANDA ZPHS KESHAVAPUR MPPS KONDURU ZPHS KONDURU MPUPS GANNARAM MPPS THETTEKUNTA THANDA MPPS THIRUMALAYAPALLY file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.

SL NO 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 MANDAL RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR SCHCD 36091700504 36091700601 36091700602 36091700604 36091700605 36091700606 36091700607 36091700612 36091700613 36091700617 36091700622 36091700701 36091700702 36091700703 36091700704 36091700705 36091700803 36091700805 36091700807 36091700901 36091700902 36091701005 36091701006 36091701008 36091701101 36091701102 36091701103 36091701201 36091701202 36091701203 36091701301 36091701302 36091701303 36091701305 36091701401 36091701501 36091701502 36091701602 36091701603 36091701702 36091701705 36091701801 36091701802 36091701804 36091701805 36091701806 36091701807 36091701809 36091800101 36091800201 36091800301 36091800302 36091800303 36091800401 36091800502 36091800503 36091800505 36091800601 36091800701 36091800702 36091800703 36091800704 36091800705 36091800706 36091800708 36091800802 36091800804 36091800805 36091800808 36091800901 36091800902 36091800903 36091800904 36091800905 36091801001 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls SCHNAME ZPHS THIRUMALAYAPALLY MPPS RAIPARTHY MPPS RAIPARTHY (G) MPPS H/W RAIPARTHY MPPS RAVULA THANDA MPPS RAIPARTHY U/M MPPS JETHURAM THANDA MPPS MAHABOOBNAGAR ZPHS RAIPARTHY TSSWREIS PS RAIPARTHY KGBV RAYAPARTHY MPPS KOTHURU MPPS AUSALAKUNTA THANDA MPPS TOORPU THANDA MPUPS BANDAN PALLY ZPHS KOTHURU MPPS SURYA THANDA MPPS PERIKAID ZPHS PERIKAID MPPS KONDAPUR ZPHS KONDAPUR MPPS OOKAL ZPHS OOKAL MPPS BEELNAIK THANDA OOKAL MPPS PANISH THANDA MPUPS GATTIKAL MPPS KOTHATHANDA GATTIKAL MPPS JAGANNATHAPALLY MPPS DUBBATHANDA MPPS KOTHATHANDA MPPS CHAKRU THANDA MPPS MYLARAM MPPS H/W MYLARAM ZPHS MYLARAM MPPS BURAHANPALLY MPPS KATRAPALLE ZPHS KATRAPALLE MPPS LAKAVATHTHANDA MPPS KISTAPURAM MPPS MORIPIRALA MPUPS MORIPIRALA MPPS SURYA THANDA MPPS JAYARAM THANDA MPPS RAJNAYAK THANDA MPPS BALUNAIK THANDA MPPS GOPYATHANDA MPPS SANNUR ZPHS SANNUR MPPS JAMSATHANPURAM MPUPS SOMARAM MPPS GURTHUR ZPHS GURTHUR TSMS TORRUR @GURTHUR MPPS KHANAPURAM MPPS G K THANDA MPPS AMMAPURAM ZPHS AMMAPUR MPPS KOMMANA PALLY MPPS PEDDA MANGYA THANDA MPPS BOJYA THANDA MPPS H/C VELIKATTA MPPS VELIKATTA MPPS VELIKATTA MPPS TEKYA THANDA ZPHS VELIKATTA MPPS GUDIBANDA MPPS JAYANTHICOL NAN MPUPS NANCHARIMADUR ZPHS JAYANTHI COL NANCHARIMA MPPS CHINNAVANAGARA MPPS LOTLA BANDA THANDA MPPS BANJARA THANDA MPPS KISTUGANI THANDA MPUPS CHINNA VANGARA MPPS VENKATAPURAM SCH_C ATEG ORY HS PS PS PS PS PS PS PS HS HS HS PS PS PS UPS HS PS PS HS PS HS PS HS PS PS UPS PS PS PS PS PS PS PS HS PS PS HS PS PS PS UPS PS PS PS PS PS PS HS PS UPS PS HS HS PS PS PS HS PS PS PS PS PS PS PS HS PS PS UPS HS PS PS PS PS UPS PS SMCBANK SBIH SBH sbh sbh SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBI SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH sbh SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBI SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SMC BANK BRANCH WARDHANNAPE RAIPARTHY rayaparhy raiparthy Raiparthy RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY WARDHANNAPE WARDHANNAPE RAIPARTHY RAIPARTHY RAYAPARTHY RAIPARTHY RAYAPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY WARDHANNAPE RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAYAPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAYAPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAYAPARTHY RAIPARTHY RAYUAPARTHY Raiparthy RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAYAPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY RAIPARTHY THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR PEDDAMUPPAR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR FATHEPURAM THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR PEDDAVANGAR THORRUR THORRUR PEDDAVANGAR PEDDAVANGAR FATHEPURAM SMC ACNO 62104415452 62005953810 52017709477 52017709206 52017709499 52017709513 52017709386 52017709669 52017709874 62049422540 31088702521 62085055369 62085188185 62084462105 62083428880 62084897613 62083163875 62088762035 62049521629 62083673977 62083673808 62031497027 52017709580 62286749359 62082776338 52017709342 62285115380 52017709217 52017709182 52017709433 52017709171 52017709262 52017709284 52017709863 52017709320 52017709397 52017709909 52017709444 52017709411 52017709455 52017709579 52017709251 52017709375 52017709488 52017709308 52017709353 62119451198 52017709591 62344534600 62346301185 62344237029 62344246465 62364853158 62344924770 62344460433 62344924500 62348365794 30583443525 62355251325 62349212894 62347808831 62345928220 62353158714 62346993005 62345054204 30562934506 62365311136 62345054340 62346455013 52192417143 62345204296 52149905812 52192400637 52192400648 62345065409 .

xls SCHNAME MPPS KEEMLA THANDA MPPS SOMLA THANDA MPPS THORRUR MPPS AMBEDKAR COLONY GOVT DNT PS DUBBA THANDA ZPHS THORRUR KGBV THORRUR MPPS KAPURYA THANDA SCH_C ATEG ORY PS PS PS PS PS HS HS PS PS GOVT DNT PS DNTPS HACHUTHAN MPPS CHINTHALA PALLY PS MPPS KANTAYA PALEM PS GOVT DNT PS SKTHANDA PS MPPS MADIPALLY PS MPPS POLEPALLY PS MPUPS FATHEPURAM UPS MPPS GOPALAGIRI PS MPPS HARIPIRALA PS MPPS DUBBA THANDA PS MPPS KARRE BEEKYA THANDA PS GOVT DNT PS AMARSINGH THANDA PS ZPHS HARIPIRALA HS MPPS CHITYALA PS ZPHS CHITYALA HS MPPS REDDY KUNTA THANDA PS MPPS BOMMAKAL PS ZPHS BOMMAKAL HS MPPS KARKALA PS MPUPS CHEEKATAYA PALEM UPS MPPS CHERLAPALEM PS ZPHS CHERLAPALEM HS MPPS KISTAPURAM PS MPPS MATAID PS ZPHS MATEDU HS MPPS MATAID PS MPPS KUNTA THANDA PS MPPS PG THANDA PS MPPS KOTHOOR THANDA PS MPPS DUPA THANDA PS ZPHS MECHARAJ PALLY HS MPPS WARAM BANDA PS MPPS BADUVA THANDA PS MPPS REGADI THANDA PS MPPS SHENIGAKUNTA THANDA PS MPPS SOULLATHANDA PS MPUPS YERRABELLIGUDEM UPS MPPS RAMANJAPURAM PS MPPS THIMMATHANDA PS MPUPS KACHIKAL UPS MPPS MEETYA THANDA PS MPPS MARRIKUNTA THANDA PS MPPS PANTHULA THANDA PS MPUPS CHINNANAGARAM UPS MPPS RAJULA KOTHA PALLI PS MPPS REKULA THANDA PS MPUPS SEETHARAMPURAM UPS ZPHS RAJULA KOTHAPALLY HS MPPS CHINNAMUPPARAM PS MPPS LAXMIPURAM PS MPPS LAXMIPURAM THANDA PS MPPS MATHRU THANDA PS MPPS CAMP THANDA PS MPPS THULSYA THANDA PS MPPS PEDDA THANDA PS MPPS REGADY THANDA PS MPUPS NARAYANA PURAM  UPS ZPHS CHINNAMUPPARAM HS MPPS ALAIR PS ZPHS ALAIR HS MPPS KG THANDA PS MPPS HEMLA THANDA PS MPUPS VAVILALA UPS MPPS DHARMA THANDA PS MPUPS NARASIMHULA GUDEM UPS MPUPS RAHEEMABAD BANJARA UPS MPUPS SREE RAMAGIRI UPS SMCBANK SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH STATE BANK OF SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SMC BANK BRANCH THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THOPRRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR FATHEPURAM FATHEPURAM FATHEPURAM THORRUR THORRUR Thorrur THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR NELLIIKUDUR THORRUR THORRUR FATHEPUR THORRUR THORRUR THORRUR FATHEPUR Thorrur KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM MAHABUBABAD KESAMUDRAM KESAMUDRAM Kesamudram Kesamurdram KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM Kesamudram KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM Kesamudram MAHABUBABAD Mahabubabad MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD THORRUR MAHABUBABAD SMC ACNO 62349384320 62346301027 62347808808 62344447220 62345928297 62346455171 62014116113 52149886184 62344665135 62355121102 62061869014 62348159420 62344924475 62344780362 62344534576 62345797943 52149862720 62353323508 62362149131 62347007896 30504315030 62061512609 62349384308 62346300919 62345054259 62184377725 62352798245 62061868328 62344447275 62345500862 62350591376 62345065534 52149886139 62351167367 62348155368 62348306385 62348306294 62349826938 30685403814 62351966085 62349213864 62351966109 62353808265 62349826836 62348587897 62349826870 62355327090 62349826586 62352653924 62350629244 62368355193 62349791663 62347791224 62348014155 62348832217 62347651356 62349190833 62349486515 62348189987 62349990657 62348189091 62349154997 62352587744 62350154392 62377145786 62349371150 62347366244 62352507950 62349775607 62349902933 62346076215 62348007806 62249703135 62349051005 62347760466 .SL NO 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1081 1082 1083 1084 1085 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 MANDAL THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR THORRUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR SCHCD 36091801002 36091801101 36091801102 36091801103 36091801105 36091801118 36091801134 36091801201 36091801202 36091801203 36091801301 36091801402 36091801403 36091801501 36091801601 36091801701 36091801801 36091801802 36091801803 36091801804 36091801805 36091801902 36091801903 36091802001 36091802005 36091802007 36091802101 36091802201 36091802301 36091802302 36091802401 36091802402 36091802403 36091900101 36091900102 36091900103 36091900104 36091900105 36091900107 36091900201 36091900202 36091900203 36091900204 36091900205 36091900206 36091900301 36091900401 36091900402 36091900501 36091900502 36091900503 36091900504 36091900602 36091900603 36091900604 36091900605 36091900701 36091900702 36091900703 36091900704 36091900705 36091900706 36091900707 36091900709 36091900710 36091900711 36091900801 36091900803 36091900902 36091900904 36091900905 36091901003 36091901004 36091901005 36091901102 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.

SL NO 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1167 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 MANDAL NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NELLIKUDUR NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET SCHCD 36091901201 36091901303 36091901304 36091901306 36091901307 36091901401 36091901402 36091901403 36091901406 36091901407 36091901408 36091901412 36091901413 36091901419 36091901501 36091901601 36091901602 36091901701 36091901702 36091901703 36091901704 36091901706 36091901801 36091901802 36091901803 36092000101 36092000102 36092000104 36092000301 36092000401 36092000402 36092000403 36092000404 36092000501 36092000504 36092000509 36092000602 36092000603 36092000701 36092000702 36092000703 36092000801 36092000802 36092000803 36092000902 36092001001 36092001002 36092001004 36092001005 36092001006 36092001101 36092001102 36092001203 36092001205 36092001206 36092001207 36092001208 36092001209 36092001212 36092001213 36092001217 36092001223 36092001301 36092001302 36092001303 36092001304 36092001307 36092001401 36092001402 36092001403 36092001404 36092001405 36092001601 36092001602 36092001701 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017. DANTHALAPALLY MPUPS GUNNEPALLY MPPS MARIKUNTA THANDA GPL MPPS NIDHANAPURAM MPPS KUMMARI KUNTLA ZPHS KUMMARIKUNTLA MPPS VEMULAPALLY THANDA MPPS DONAKONDA MPUPS VEMULA PALLY ZPHS REPONI MPPS VALYA THANDA H/O MPPS PANTHULU THANDA MPPS DATLA MPUPS BEERISHETTI GUDEM ZPHS DATLA MPPS NARSIMHULAPET STAGE MPUPS VANTHADAPALA MPPS MOODU THANDA NSPT MPPS PICHIRAM THANDA MPPS BANGARU THANDA MPPS CHARY THANDA H/O PG MPPS BASTHA RAM THANDA MPPS BANJARA THANDA MPUPS PADAMATI GUDEM ZPHS NARSIMHULAPET KGBV NARSIMHULUPET MPPS LOKYA THANDA NSLPT MPPS HUNYA THANDA MPPS DUBBA THANDA MPPS RUPLA THANDA MPUPS KOMMULAVANCHA MPPS MADHU THANDA KOMMULAV MPPS BASU THANDA MPPS KOKYA THANDA MPPS MANGALI THANDA MPPS DASU THANDA MPUPS JAYAPURAM MPPS BHEEMLA THANDA MPUPS BOJJANNAPETA MPUPS GUNDAMRAJ PALLY SCH_C ATEG ORY UPS PS PS UPS UPS PS PS PS PS PS PS UPS HS HS UPS PS UPS PS PS PS PS UPS PS PS HS PS PS HS UPS PS PS PS UPS PS HS UPS UPS PS PS PS HS PS PS UPS HS PS PS PS UPS HS PS UPS PS PS PS PS PS PS UPS HS HS PS PS PS PS UPS PS PS PS PS PS UPS PS UPS UPS SMCBANK SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBHA SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBI SBH ANDHRA BANK SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SMC BANK BRANCH THORRUR FATHEPUR FATHEPUR THORRUR THORRUR FATHEPUR Thorrur FATHEPUR KESAMUDRAM THORRUR FATHEPUR THORRUR THORRUR THORRUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR THORRUR THORRUR MAHABUBABAD THORRUR THORRUR MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD THORRUR FATHEPUR THORRUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR THORRUR FATHEPUR FATHEPUR NARSIMHULAPE FATHEPUR DANTHALAPALL FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR SMC ACNO 62347945404 62349561356 62352918564 62349989846 62346907082 62348167544 62350808846 62349561265 62349512739 62351165778 62349850790 62348587762 62351167254 62357805022 62348223421 62355328141 62348167974 62354426036 62363047025 62350453109 62349212907 62349384331 62349014868 62349331366 62357792055 62350195588 62346993129 62344449329 62346720026 62348167011 62348167907 62348166754 62348140453 62346280607 62344460783 62365354884 62347383408 62348166890 62348864726 62348167179 62348167770 62348166368 62346817632 62345065454 62347456649 62347438530 62350591149 30578694167 62348864782 012110011003604 62348000935 62346283267 62347109956 62348166108 62347383511 62347471351 62435086697 62348166211 62348873082 62348166506 62363332919 62348872590 62347109901 62350591274 62347582200 62348864986 62348873004 62365355130 62347958785 62347959530 62347959176 62346993221 62353553098 62347791927 62347791712 .xls SCHNAME MPUPS RAVIRALA MPPS SAKYA THANDA GOVT DNT PS JAMA THANDA MPUPS PARVATAMMA GUDEM MPUPS NAINALA MPPS HANUMANTH THANDA MPPS NELLIKUDUR MPPS NALLAGUTTA THANDA MPPS AVULEGA THANDA MPPS TEMPLE COLONY GOVT DNT PS RATHIRAM THANDA MPUPS RAMANNA GUDEM ZPHS NELLIKUDUR KGBV NELLIKUDURU MPUPS BRAHMANAKOTHAPALLY MPPS TEJYA THANDA MPUPS BODLADA MPPS LALU THANDA MPPS PEENYA THANDA MPPS TEEKYA THANDA MPPS BHAGNA THANDA MPUPS MADHANATHURTHY MPPS MUNIGALAVEEDU MPPS PANTHULA THANDA ZPHS MUNIGALAVEEDU MPPS PEDDAMUPPARAM MPPS RAMANUJAPURAM ZPHS MUPPARAM KALAN MPUPS RAMAVARAM MPPS REKYA THANDA GOVT DNT PS AGAPET THANDA MPPS THURPU THANDA MPUPS AGAPET MPPS DANTHALA PALLY ZPHS DANTHALA PALLY TWAUPS (B).

xls SCHNAME MPUPS KOUSALYADEVI PALLY MPPS ROOPLA THANDA MPPS POOSALA THANDA MPPS PAKEERA THANDA MPPS LALI THANDA MPUPS BODKA THANDA MPPS BODDI TANDA MPUPS RAMANNA GUDEM MPUPS MUNIGIMADUGU MPPS GOL THANDA MPPS VASARAM THANDA MPPS AMARSINGH THANDA MPPS ELLANDA KUNTA THANDA MPUPS AZMEERA THANDA MPPS GOPA THANDA MPPS AMERYA THANDA MPPS GOLLA BANJARA MPPS PEDDA NAGARAM ZPHS PEDDA NAGARAM MPPS DEVOJI THANDA MPPS DHUMDA THANDA MPPS MALOTHU THANDA MPPS MANCHYA THANDA MPPS UGGAMPALLY MPPS CHINNA GUDURU MPPS PAGIDI PALLY MPPS PAGIDI PALLY THANDA MPPS CHEPURITHANDA ZPHS CHINNA GUDURU MPPS JAYYARAM MPPS SC COLONYJAYYARAM MPPS MANGOLI GUDEM MPPS MANNEGUDEM MPPS MEGYA THANDA MPPS CHINNA TEJA THANDA ZPHS JAYYARAM SCH_C ATEG ORY UPS PS PS PS PS UPS PS UPS UPS PS PS PS PS UPS PS PS PS PS HS PS PS PS PS PS PS PS PS PS HS PS PS PS PS PS PS HS PS GOVT DNT PS THUMMALACHERU MPUPS VEESAMPALLY UPS MPPS YELLAM PET PS MPPS JAMMI KUNTA THANDA PS MPPS MANCHYA THANDA PS MPPS BANOTH JAMLA THANDA PS GOVT DNT PS SOMLATHANDA PS ZPHS YELLAM PET HS MPPS JATOTH THANDA PS MPPS MEGYA THANDA PS MPPS VENKATI THANDA PS MPPS JOGYA THANDA PS MPPS YELAMANCHALI THANDA PS MPUPS ANEPURAM UPS MPPS BAJANA THANDA PS MPPS MANYA THANDA PS MPPS PARAKJALA THANDA PS MPPS REKYA THANDA PS MPPS VENKURAM THANDA PS MPUPS BAVOJIGUDEM UPS MPUPS NEELAKURTHY UPS PS MPPS MANCHYA THANDA CHILLA MPPS CHENNU THANDA PS ZPHS CHILLAMCHERLA HS MPPS KOTHUR PS MPPS RAMPURAM PS MPPS CHILLAMCHARLA PS ZPHS RAMPURAM HS MPPS VENKAMPAHAD PS MPPS PATIMARRI PAKA THANDA PS MPPS BADAVATH THANDA PS MPUPS THALLAOOKAL UPS MPPS KOKYA THANDA PS MPPS MULA MARRI THANDA PS MPPS THOPLA THANDA PS MPPS RANGA PURAM PS MPPS CHOWLLA THANDA PS MPPS DARAVATH THANDA PS MPPS AMUDHALAGADDA THANDA PS SMCBANK SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH sbh SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SMC BANK BRANCH FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR fathepur FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR T MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAIN BRANCH FATHEPUR T MAHABUBABAD MAHABUBAD GUMUDURU GUMUDURU MAHABUBABAD MAHABUBABAD GUMUDURU MAHABUBABAD MAHABUBABAD GUMUDURU MAHABUBABAD GUMUDURU MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD GUMUDURU MAHABUBABAD MAHABUBABAD FATHEPUR T FATHEPUR T MAHABUBABAD MAHABUBABAD FATHEPUR T FATHEPUR T FATHEPUR T FATHEPUR T FATHEPUR T FATHEPUR T FATHEPUR FATHEPUR T FATHEPUR FATHEPUR T FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR T FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR T FATHEPUR FATHEPUR T THORRUR FATHEPUR T FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR SMC ACNO 62347791803 62347576320 62348864523 62347100034 62350253870 62346454495 62347792068 62346993298 62347100170 62348864884 62348872851 62350060388 62347581921 62350082030 62347109821 62347101991 62348872920 62350811699 62348223409 62349174902 62348006868 62349331286 62349561505 62347668122 62346707639 62348733497 62347644190 62348606991 62348641982 62349776190 62350189483 62349601845 62349351611 62352786057 62348399097 62351175050 62349775992 62347961549 62352918745 62348167339 62349201687 62349175101 62349796004 62349561617 62348801914 62348140362 62349096239 62349382049 62348801493 62349176502 62348167442 62365336547 62348140588 62354392425 62348802340 62350591445 62352918440 62348167667 62349175746 62348998998 62349176625 62349546951 62350060457 62350237008 62349297426 62350586515 62348873195 62349340406 62348864454 62349382232 62350588091 62348864646 62348800115 62349096126 62349176386 .SL NO 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 MANDAL NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET NARSIMHULAPET MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA SCHCD 36092001801 36092001802 36092001901 36092001903 36092001904 36092001905 36092001906 36092001909 36092001910 36092001911 36092002001 36092002002 36092002003 36092002004 36092002005 36092002008 36092002009 36092002010 36092002012 36092100101 36092100102 36092100103 36092100104 36092100105 36092100201 36092100202 36092100203 36092100204 36092100205 36092100301 36092100302 36092100303 36092100304 36092100305 36092100306 36092100307 36092100401 36092100402 36092100502 36092100503 36092100505 36092100506 36092100507 36092100508 36092100601 36092100602 36092100603 36092100604 36092100605 36092100606 36092100701 36092100702 36092100703 36092100704 36092100705 36092100707 36092100708 36092100801 36092100802 36092100803 36092100901 36092100902 36092100904 36092100905 36092101003 36092101004 36092101005 36092101006 36092101102 36092101103 36092101104 36092101105 36092101107 36092101108 36092101109 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.

B.xls SCHNAME MPPS THANAMCHERLA ZPHS THANAMCHERLA MPPS BURHANPURAM MPPS OORIPAKKA THANDA MPPS GUNDEPUDI ZPHS GUNDEPUDI MPPS ITIKALAGADDA THANDA MPPS POOSALA THANDA GIRIPURA MPUPS GIRIPURAM MPPS ARLAGADDA THANDA MPPS BAKKARUPLA THANDA MPPS BOTHALA THANDA MARIPEDA MPPS MAKULA THANDA MPPS MARI PEDA MPPS NETHAVATH THANDA MPPS DAKNA THANDA MARIPEDA MPPS KASNA THANDA MPPS KOTHA THANDA MPPS CHOKLA THANDA MPPS SEETHARAMPURAM ZPHS SEETHA RAMAPURAM ZPHS MARI PEDA MINI GURUKULAM PS MARIPEDA TSSWREIS HS MARIPEDA TSTWREIS HS MARRIPEDA KGBV HIGH SCHOOL MARIPEDA MPPS DUBBA THANDA MPPS JAGEER THANDA MPPS ZEENYA THANDA MPPS KELOTH THANDA MPPS VEERARAM GOVT DNT PS DANTAKUNTA THAND MPPS BOTHALA THANDA VERARAM ZPHS VEERARAM MPPS BODA THANDA MPPS LUNAVATH THANDA MPPS ULLE PALLY THANDA MPPS MALOTH THANDA MPUPS ULLEPALLY MPPS POOSALA THANDA EDJERLA MPPS MANJYA THANDA MPUPS ERJERLA MPPS LAXMATHANDA (THAND MPPS SOMLA THANDA GOVT DNT PS THANDA DHARMARA MPPS SEETHARAM THANDA MPUPS BALINI DHARMARAM MPPS BEECHURAJ PALLY MPPS JARUPULA THANDA MPPS YELLARI GUDEM MPPS KOTHA COLONY PS GUDEM MPUPS PURUSHOTHAMAYA GUDEM MPPS ABBAI PALEM MPPS DEVUNIGUTTA THANDA MPPS AMRUNAIK THANDA MPUPS GALIVARI GUDEM MPPS FAKEERA THANDA MPPS BODYA THANDA MPPS CHILKODU MPPS HUNYA THANDA MPPS TELLABANDA THANDA ZPHS CHILKODU TSMS DORNAKAL @ CHILKODU MPPS KOTHA DUBBATHANDA MPPS PATHA DUBBA THANDA MPPS KASNA THANDA MPPS LACHYA THANDA MPPS RAMU THANDA MPPS LIMBYA THANDA MPUPS GOLLACHARLA MPPS SIGNAL THANDA MPPS DORNAKAL (G) MPPS SC BC COLONY DORNAKAL MPPS BANKAT SINGH THANDA NIRMALA SCHOOL.H SBH SBH SBH SBH SBH SBH SMC BANK BRANCH THORRUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR MAHABUBABAD FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR fathepur FATHEPUR fathepur THORRUR FATHEPUR THORRUR FATHEPUR FATHEPUR T thorrur FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR MAHABUBABAD FATHEPUR FATHEPUR FATHEPUR GUMUDURU FATHEPUR MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABA MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD FATHEPUR FATHEPUR MAHABUBABAD GUMUDURU MAHABUBABAD FATHEPUR FATHEPUR T FATHEPUR GUMUDURU DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL SMC ACNO 62348306216 62350730752 62349561298 62347992385 62348799277 62351053858 62348872715 62348801302 62349850870 62348243028 62353275927 62349379239 62350270782 62348399905 62349332814 62348801084 62349242171 62348782399 62349176217 62349340553 62348154818 62349561389 62351334680 62384944892 62352990936 62348007352 62347285195 62347438846 62348167259 62347183523 62347438675 62348799981 62347356724 62350373482 62348800692 62349351779 62349351178 62349351677 62348006552 62348395037 62347465359 62347477681 62349360557 62347466250 62347668406 62348258411 62349360692 62348782650 62351388897 62347912728 62348132135 62349577037 62350060582 62348802146 62348166834 62349152366 62343751944 62343764839 62343764793 62072259696 62343763278 62092446977 010310100054831 62343764283 62088565435 62343764125 62343764056 62343763915 62114766135 62115782941 62179456683 62050711071 62078423469 62085997627 62371185577 . DORNAKAL (Aid SCH_C ATEG ORY PS HS PS PS PS HS PS PS UPS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS HS HS PS HS HS HS PS PS PS PS PS PS PS HS PS PS PS PS UPS PS PS UPS PS PS PS PS UPS PS PS PS PS UPS PS PS PS UPS PS PS PS PS PS HS HS PS PS PS PS PS PS UPS PS PS PS PS PS SMCBANK SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH ANDHRA BANK DO SBH SBH DORNAKAL SBH SBH SBH S.SL NO 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 MANDAL MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA MARIPEDA DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL SCHCD 36092101111 36092101114 36092101202 36092101301 36092101302 36092101303 36092101401 36092101402 36092101403 36092101501 36092101502 36092101504 36092101505 36092101506 36092101507 36092101508 36092101509 36092101512 36092101513 36092101514 36092101523 36092101524 36092101532 36092101533 36092101539 36092101546 36092101602 36092101604 36092101605 36092101606 36092101608 36092101609 36092101610 36092101611 36092101701 36092101702 36092101703 36092101704 36092101706 36092101802 36092101803 36092101804 36092101901 36092101902 36092101903 36092101904 36092101906 36092102001 36092102002 36092102003 36092102101 36092102102 36092102201 36092102202 36092102301 36092102302 36092200101 36092200104 36092200105 36092200106 36092200107 36092200108 36092200109 36092200201 36092200202 36092200203 36092200206 36092200207 36092200208 36092200209 36092200302 36092200303 36092200304 36092200305 36092200308 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.

xls SCHNAME DD PS CATHEDRAL (Aided) MPPS SHASTRINAGAR MPPS DORNAKAL ZPHS DORNAKAL DD HS CATHEDRAL (Aided) SHRIVER FOR DEAF PS DORNAKAL SHRIVER FOR DEAF HS DORNAKAL KGBV DORNAKAL MPPS CHAMPLA THANDA MPPS SATYA THANDA MPUPS UYYALAWADA MPPS BURGUPAD MPPS DUBBA THANDA MPPS PERUMANDLASANKEESA MPPS JOGYA THANDA MPUPS BODRAI THANDA ZPHS PERUMANDLA SANKEESA MPPS SEETHLA THANDA MPPS ANDANALAPADU MPPS SADU THANDA MPUPS CHILAKOYALAPADU MPUPS MANNEGUDEM MPPS MULKALAPALLY ZPHS MULKALAPALLY MPPS RAVIGUDEM MPPS MALLAIKUNTA THANDA MPPS DHANYA THANDA MPPS KANNEGUNDLA MPPS THODELLA GUDEM MPPS KANNEGUNDLA (G) ZPHS KANNEGUNDLA MPPS LAKAVATH THANDA MPPS RAMAKUNTA THANDA MPPS HARISCHANDRU THANDA MPUPS VENNARRAM MPPS GURRALAKUNTA THANDA MPPS AHMED NAGAR MPUPS AMMAPALEM MPPS NERADA MPPS RAINIPATNAM MPPS BALYA THANDA MPPS KAKULA BODU THANDA MPPS MANCHYA THANDA MPPS BANGYA THANDA MPPS MEGYA THANDA MPPS BHADRU THANDA ZPHS NERADA TSMS KURAVI@NERADA MPPS THATTUPALLY THANDA MPUPS THATTUPALLY MPPS BB NAYAK THANDA MPPS JATOTH THANDA MPUPS SUDANPALLY MPPS KANDIKONDA MPPS KANDI KONDA THANDA MPPS AYYAGARI PALLY MPPS KURAVI MPPS RAMACHANDRAPURAM MPPS REKULA THANDA MPPS LACHIRAM THANDA GOVT DNT PS LINGYA THANDA ZPHS KURAVI TSTWREIS HS (G) KURAVI TWAUPS (G) KURAVI MPPS BHUKYA THANDA MPPS LJ THANDA MPUPS MOGILICHERLA KGBV KURAVI MPPS NARAYANAPURAM MPPS PATHA THANDA MPPS BANGARI GUDEM THANDA MPPS GUNDRATHIMADUGU MPPS KOTHUR MPPS KASIM THANDA MPPS PILLIGUNDLA THANDA SCH_C ATEG ORY PS PS PS HS HS PS HS HS PS PS UPS PS PS PS PS UPS HS PS PS PS UPS UPS PS HS PS PS PS PS PS PS HS PS PS PS UPS PS PS UPS PS PS PS PS PS PS PS PS HS HS PS UPS PS PS UPS PS PS PS PS PS PS PS PS HS HS UPS PS PS UPS HS PS PS PS PS PS PS PS SMCBANK SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SMC BANK BRANCH DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL MAHABUBABAD DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL MAHABUBABAD DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD GUMMUDURU MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD GUMMUDURU SMC ACNO 62004365808 62343762446 62090781484 62078129229 62004365808 62010315644 62010315644 62348897424 62343763835 62343763744 62081632795 62343763642 62343763450 62081381342 62116750189 62053517232 62343761259 62343763143 62343763041 62343762978 62343761486 62096416187 62343762843 62084845586 62343762707 62077707906 62343762582 62109791918 62113873909 62119976034 62099441814 62117997239 62088041295 62087966754 62088042380 62088042119 62085997366 62087965999 62079494236 62084014888 62085673567 62083527494 62083527664 62084014775 62084845676 62084014719 62081922394 33078038145 62083527631 62083527642 62085247585 62083527472 62077060038 62083527461 62078806305 62082917474 62346713597 62346611631 62344920083 62347611426 62346700327 62347779681 62350448757 62350857260 62375400444 62346076179 62347163867 62182459215 62084014731 62348176795 62349189737 62347479939 62078167527 62346175727 62349322862 .SL NO 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 MANDAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL DORNAKAL KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI SCHCD 36092200310 36092200312 36092200313 36092200317 36092200319 36092200325 36092200328 36092200330 36092200401 36092200404 36092200405 36092200501 36092200502 36092200601 36092200602 36092200603 36092200604 36092200701 36092200703 36092200706 36092200707 36092200708 36092200801 36092200803 36092200901 36092200902 36092200903 36092201001 36092201002 36092201003 36092201004 36092201101 36092201102 36092201103 36092201104 36092201201 36092201301 36092201303 36092300101 36092300102 36092300103 36092300104 36092300105 36092300106 36092300107 36092300108 36092300109 36092300110 36092300201 36092300202 36092300301 36092300303 36092300304 36092300401 36092300402 36092300501 36092300601 36092300602 36092300603 36092300604 36092300606 36092300610 36092300611 36092300628 36092300633 36092300701 36092300702 36092300703 36092300801 36092300802 36092300901 36092300902 36092300903 36092300904 36092300905 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.

SL NO 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 MANDAL KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI KURAVI MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD SCHCD 36092300906 36092300907 36092300908 36092300909 36092301001 36092301002 36092301003 36092301004 36092301005 36092301006 36092301102 36092301201 36092301302 36092301303 36092301304 36092301305 36092301401 36092301405 36092301406 36092301407 36092301408 36092301409 36092301501 36092301502 36092301503 36092301504 36092301505 36092301601 36092301602 36092301603 36092301604 36092301608 36092301609 36092301701 36092301702 36092301703 36092301801 36092301802 36092301803 36092301901 36092301902 36092301903 36092301904 36092302001 36092302002 36092302003 36092302004 36092400101 36092400103 36092400201 36092400202 36092400203 36092400301 36092400302 36092400303 36092400304 36092400401 36092400402 36092400403 36092400406 36092400502 36092400503 36092400601 36092400602 36092400605 36092400702 36092400704 36092400705 36092400706 36092400708 36092400801 36092400802 36092400803 36092400804 36092400805 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls SCHNAME MPPS BANCHARAI THANDA MPPS CHOWLLA THANDA MPPS PEDDA THANDA ZPHS GUNDRATHIMADUGU MPPS RAJOLE MPPS POLAMPALLY THANDA MPPS BANDAM KOMMU THANDA GOVT DNT PS HARIDAS THANDA GOVT DNT UPS GUNDRATHI MADU ZPHS RAJOLE GOVT DNT PS KG THANDA MPPS THIRMALAPURAM MPPS MODUGULAGUDEM MPPS SOMLA THANDA MPPS BEGAVATH THANDA ZPHS MODUGULAGUDEM MPPS KUMMARIBODUTHANDA MPPS CHINTHALAPALLY MPPS KOTHUR ZPHS CHINTHALAPALLY ZPHS KOTHUR MPPS KOTHA THANDA CPLY MPPS KAMPALLY MPPS BHILYA NAIK THANDA MPPS THUNIKICHETTU THANDA GOVT DNT PS KAMPALLY THANDA ZPHS KAMPALLY MPPS KORLAKUNTA THANDA MPPS RUPLA THANDA GOVT DNT PS SERROLE THANDA MPPS SERROLE ZPHS SEEROLE TSTWREIS HS (G) SEEROLE MPPS BURGUCHETTU THANDA MPPS UPPARAGUDEM THANDA MPUPS UPPARAGUDEM MPPS THALLASANKEESA MPPS BHEELYA THANDA GOVT DNT PS TS THANDA MPPS SURA THANDA MPPS TEKULA THANDA MPPS GAJA THANDA MPUPS NALLELLA MPPS BALAPALA MPPS LAXMI THANDA GOVT DNT PS LINGYA THANDA ZPHS BALAPALA MPPS BANOTH BICHYA THANDA MPUPS SINGARAM MPPS HAZARIA THANDA MPPS DEVLA THANDA ZPHS VS LAXMIPURAM MPPS DUDIYA THANDA MPPS KEVULATHANDA MPPS ROTIBANDA THANDA MPPS JANGILI GONDA MPPS SOMLA THANDA MPPS LAXMA THANDA MPPS PARVATHAGIRI ZPHS PARVATHAGIRI MPPS AMANGAL ZPHS AMANGAL MPPS AYODHYA MPPS BHAJANA THANDA MPUPS MUDUPUGAL MPPS BAGGU THANDA MPPS GUNDLABODETHANDA MPUPS SHANIGAPURAM MPPS PATHA THANDA MPPS VEERARAM THANDA MPPS REGADI GUDEM MPPS REGADI GUDEM THANDA MPPS DARGA THANDA MPPS EDULAPUSAPALLY ZPHS EDULAPUSAPALLY SCH_C ATEG ORY PS PS PS HS PS PS PS PS UPS HS PS PS PS PS PS HS PS PS PS HS HS PS PS PS PS PS HS PS PS PS PS HS HS PS PS UPS PS PS PS PS PS PS UPS PS PS PS HS PS UPS PS PS HS PS PS PS PS PS PS PS HS PS HS PS PS UPS PS PS UPS PS PS PS PS PS PS HS SMCBANK SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH S.H SBH SBH SBH SBH SB H SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBHU SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SMC BANK BRANCH MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD GUMMUDURU MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD GUMMUDURU MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD GUMMUDURU MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD GUMMUDUR MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD GUMMUDUR GUMMUDUR MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD GUMMUDUR MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD SMC ACNO 62347614223 62084845621 62077059919 62345215447 62086307248 62085719832 62084014720 62350373595 62059850404 62084014742 62083527653 62084845564 62079799725 62083381099 62088965692 62083527483 62078373391 62078373404 62078167549 62078167538 62079494225 62261355024 62348399495 62346552243 62348115212 62348113746 62346430609 62077059953 62077059964 62079494167 62245085112 62077059975 62377788080 62077059908 62081922383 62082917485 62082917496 62083124519 62082917509 62090984075 62083381282 62233198958 62101216743 62084845767 62346546068 62085247518 62084845778 62348585448 62345486246 62362777529 62350288780 62078359515 62349797495 62348394259 62349195945 62347990864 62353293742 62350350704 62349797213 62344246737 62275216153 62234205036 62348131958 62363364486 62347015354 62341235900 62345812034 62345770001 62346672491 62349198458 62347257509 62348394894 62081570065 62345161851 62018535323 .B.

SL NO 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 MANDAL MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD SCHCD SCHNAME 36092400901 36092400902 36092400903 36092400904 36092400905 36092400906 36092400907 36092401002 36092401003 36092401004 36092401005 36092401006 36092401101 36092401102 36092401104 36092401105 36092401106 36092401107 36092401108 36092401109 36092401201 36092401202 36092401203 36092401205 36092401301 36092401302 36092401303 36092401304 36092401403 36092401405 36092401406 36092401407 36092401412 36092401413 36092401501 36092401502 36092401601 36092401701 36092401702 36092401703 36092401704 36092401705 36092401706 36092401707 36092401708 36092401709 36092401711 36092401712 36092401713 36092401714 36092401715 36092401716 36092401717 36092401718 36092401738 36092401739 36092401741 36092401744 36092401745 36092401746 36092401747 36092401748 36092401767 36092401801 36092401802 36092401803 36092401804 36092401805 36092401806 36092401807 36092401808 36092401809 36092401901 36092401903 36092402001 MPPS PESARA BANDA THANDA MPPS INDIRANAGAR MPPS ADDASIKUNTA THANDA MPPS CHINNA KISTAPUR MPPS UTTARA THANDA MPPS CHINNA LINGYA THANDA MPUPS VEMUNUR MPPS JILLELAGUDUM MPPS KOMMUGUDEM MPPS V S LAXMIPURAM MPUPS BRAHMANA PALLY MPPS ERRABODU THANDA MPPS TEKULA GUDEM MPPS KOLLAGUTTA THANDA MPPS SOMLA THANDA TWAPS REDDIYAL GTWPS S T COLONY GTWPS TEKULAGUDEM MPUPS KOTHA REDYALA TWAHS REDYAL MPPS MOTLA THANDA MPPS KAMBALA PALLY MPPS SANDRALLA GUDEM ZPHS KAMBALAPALLY MPPS NADIWADA MPPS GADDI GUDEM MPPS GADDI GUDEM THANDA MPPS RANGASAIPET MPPS BODAGUTTA TANDA GTWPS MUTHYALAMMAGUDEM ZPHS JAMANDLA PALLY TWAHS MUTHYALAMMAGUDEM MPPS JAMANLAPALLY TWAPS MUTHYALAMMAGUDEM MPPS ANANTHARAM MPPS GANDHIPURAM MPPS GUMUDUR MPPS KISTAPUR THANDA MPPS HANUMANTHUNI GUDEM MPPS PATHIPAKA MPPS SALAR THANDA MPPS SANKRIYA THANDA MPPS SRI RAMA BC COLONY MPPS HARIJANA COLONY MPPS NANDAMURI COLONY MPPS EIDGAH COLONY MPPS KATTELA MANDI MPPS RAMMANNAPET ST MPPS BHAVANI NAGAR MPPS VS NAGAR MPPS NANDUMURINAGAR MPPS GOPAL NAGAR COLONY MPPS RAMAS (U/M) GOVT DNT PS BN THANDA MPUPS MODEL MHBD MPPS GIRLS MHBD MPPS VENKATESHWARA BOAD ZPHS MAHABUBABAD ZPHS MAHABUBABAD ZPHS (G) MAHABUBABAD GHS MAHABUBABAD TSSWREIS HS (G) MAHABUBABAD MPPS NANDI NAGAR MPPS DEVLA THANDA MPPS CHEEMLA THANDA MPPS RAMOJI THANDA MPPS KAMBALA BANDA THANDA MPPS CHOKLA THANDA MPPS BOJYA THANDA MPPS CHARLA THANDA MPPS DAMYA THANDA MPUPS MALYALA MPPS RAJALPET MPUPS BETHOL MPPS ISLAVATH THANDA file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls SCH_C ATEG ORY PS PS PS PS PS PS UPS PS PS PS UPS PS PS PS PS PS PS PS UPS HS PS PS PS HS PS PS PS PS PS PS HS HS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS UPS PS PS HS HS HS HS HS PS PS PS PS PS PS PS PS PS UPS PS UPS PS SMCBANK SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SMC BANK BRANCH GUMMUDUR GUMMUDUR GUMMUDUR MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD GUMMUDUR MAHABUBABAD GUMMUDUR GUMMUDUR GUMMUDUR SMC ACNO 62241134653 62240134620 62347197988 62348399790 62348606775 62345272529 62345541345 62346175749 62345812556 62347609110 62342566260 62078398985 62348586394 62426439793 62344163882 MAHABUBABAD 62149032454 GUMMUDUR GUMMUDUR GUMMUDUR MAHABUBABAD MAHABUBABAD GUMMUDUR MAHABUBABAD GUMMUDUR GUMMUDUR GUMMUDUR GUMMUDUR GUMMUDUR MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD GUMMUDUR MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD GUMMUDUR GUMMUDUR GUMMUDUR MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD GUMMUDUR GUMMUDUR MAHABUBABAD GUMMUDUR MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD GUMMUDUR MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD GUMMUDUR MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD GUMMUDUR MAHABUBABAD 62242896349 62351172275 62348587014 62149032454 62228621269 62241074919 62349526117 62338171370 62345093606 62344253596 62234803091 62347184991 62348606720 62346314672 62013792998 62155368443 62346430938 62155368443 62352785973 62345161884 62241129621 62351172627 62236522847 62350508626 62350454181 62347771795 62348194828 62343796736 62344661323 62004481654 62346816117 62347611482 62349043232 62347704081 62088884984 62349577048 62005976860 62350102274 62347240266 62239061755 62347015412 62084014855 62346032165 62345486133 62013792353 62383086876 62348587955 62347479804 62349004361 62347779580 62350508570 62345770089 62348131903 62347164678 52113340160 62347990525 62053182930 62350373743 62350763574 .

SL NO 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 MANDAL MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM SCHCD SCHNAME 36092402002 36092402004 36092402005 36092402305 36092402330 36092402337 36092402344 36092500101 36092500102 36092500201 36092500202 36092500203 36092500205 36092500206 36092500207 36092500301 36092500303 36092500304 36092500401 36092500501 36092500503 36092500601 36092500605 36092500606 36092500607 36092500608 36092500609 36092500613 36092500614 36092500701 36092500702 36092500703 36092500704 36092500707 36092500708 36092500801 36092500802 36092500803 36092500804 36092500806 36092500807 36092500808 36092500810 36092500811 36092500814 36092500826 36092500827 36092500901 36092500902 36092500903 36092500904 36092500905 36092500907 36092500910 36092500912 36092501001 36092501002 36092501003 36092501004 36092501008 36092501009 36092501101 36092501102 36092501103 36092501104 36092501105 36092501106 36092501201 36092501202 36092501203 36092501204 36092501205 36092501206 36092501207 36092501209 MPPS THURPU THANDA MPPS CHIKATI CHINTHALA THANDA MPUPS MADHAVAPURAM KGBV MAHABUBABAD TSMS MAHABUBABAD TWAUPS (G) MAHABUBABAD TWAUPS (B) MAHABUBABAD MPPS BALAJI THANDA MPPS KORUKONDA PALLY MPPS CHANDRU THANDA ( V ) MPUPS KESAMUDRAM U/M KPRM MPPS MUTHYALAMMA THANDA (I) MPUPS VENKATAGIRI MPPS INTIKANNE ZPHS INTIKANNE MPPS BHAVANIGADDA THANDA MPPS KATRAPALLY ZPHS KATRAPALLY MPUPS ARPANA PALLY MPPS UPPARAPALLY ZPHS UPPARAPALLY MPPS KESAMUDRAM (V) MPPS CHAITHANYA NAGAR MPPS NTR NAGAR MPPS GIRNI THANDA MPPS BRAHAMAMGARI THANDA MPPS KESAMUDRAM (STN) ZPHS KESAMUDRAM (STN) ZPHS KESAMUDRAM (V) MPPS THOURYA THANDA MPPS MUTHYALAMMA THANDA (M) MPPS MANSINGH THANDA MPPS AVUSALI THANDA MPUPS MAHMOOD PATAN MPPS AMEENA PURAM MPPS INUGURTHY MPPS NARSINGAPURAM MPPS LALU THANDA MPPS ILAIAH THANDA MPPS KATTUKALVA THANDA MPPS GOPYA THANDA (I) MPPS SC COLONY INUGURTHY MPUPS RAMU THANDA ZPHS INUGURTHY TSSWREIS HS_JC INUGURTHY MPPS CHEENYA THANDA MPPS MASKUNTA THANDA MPPS CHANDRU THANDA ( K ) MPPS BAVAJI THANDA MPPS RAM LAL THANDA MPPS KASHIRAM THANDA MPPS KOMATIPALLY MPPS PADAMATI THANDA file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls SRI SAI RAMANUJAN UPS KOMATIPA ZPHS KOMATIPALLY MPPS GANDHI NAGAR MPPS KALWALA MPPS VENKATRAM THANDA ZPHS KALWALA KGBV KESAMUDRAM TSMS KESAMUDRAM @KALWALA MPPS KOTHUR MPPS ST COLONY DHANNASARI MPPS BICHYANAIK THANDA MPPS REKULA THANDA MPPS BODA THANDA MPPS DHANNASARY MPPS KATTU GUDEM MPPS NARSIMHULA GUDEM MPPS CHERUVUMUNDU THANDA MPPS GOPYA THANDA (P) MPPS PENUGONDA MPPS VACHYA THANDA MPPS MARRI THANDA ZPHS PENUGONDA SCH_C ATEG ORY PS PS UPS HS HS UPS UPS PS PS PS UPS PS UPS PS HS PS PS HS UPS PS HS PS PS PS PS PS PS HS HS PS PS PS PS UPS PS PS PS PS PS PS PS PS UPS HS HS PS PS PS PS PS PS PS PS UPS HS PS PS PS HS HS HS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS HS SMCBANK SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SMC BANK BRANCH MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD MAHABUBABAD GUMMUDUR GUMMUDUR KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM SMC ACNO 62348675693 62347477568 62074143099 62183107602 62383099647 62350648789 62378122961 62086295389 62086045281 62083734750 62088499324 62085531317 62198728420 62090225563 62083856134 62084132835 62090030276 62261985704 62085263346 62084747088 62084746584 62083683512 62088757842 62083856270 62085069847 62085727219 62085531204 62101959733 62085534839 62086045203 62085727286 62085348436 62085900455 62085728202 62084447802 62086045372 62087806279 62086890820 62085524162 62086766531 62085524333 62087244355 62086045430 62086972248 62051476818 62175168178 62175237643 62084191835 62084446648 62084028029 62083856349 62085900433 62084029667 52157789431 62219164675 62085262988 62083856735 62087244457 62085263437 62182609513 62389186706 62095509628 62083683602 62083856338 62085070137 62110994552 62084634982 62083858960 62083856677 62083858766 62084897997 62093463673 62083858596 62083858686 62083858494 .

xls SCHNAME MPPS BODAMANCHYA THANDA MPPS PS GUDI THANDA MPUPS BERUWADA MPPS RAJEEV NAGAR COLONY MPPS SINGILAL THANDA MPUPS RANGAPURAM MPPS SARWAPURAM MPPS PEDDAMORI THANDA MPPS THALLAPUSA PALLY ZPHS THALLAPUSAPALLY MPPS DHARMARAM THANDA MPUPS ANNARAM MPUPS MUDI GONDA MPPS BADDEGANI THANDA MPPS DEEKSHAKUNTA ZPHS DEEKSHAKUNTA MPPS CHANDRA GODNA MPPS MANGALITHANDA MPUPS GOLLAPALLI MPUPS BANJARUPALLY ZPHS CHANDRUGONDA MPUPS PANIKARA MPPS GUNDRAPALLY MPPS NEKKONDA MPPS NEKKONDA ZPHS NEKKONDA TSREIS HS NEKKONDA KGBV NEKKONDA TSMS NEKKONDA MPPS PATHIPAKA MPPS ERRA LAMBADI THANDA MPPS REDLAWADA MPPS PKB THANDA MPPS MONDI CHINTHATHANDA MPPS RAKMI THANDA MPPS REDLAWADA THANDA MPUPS SAIREDDY PALLY ZPHS REDLA WADA MPPS GOTLAKONDA MPPS MAMIDITHOTA THANDA MPPS NETHAVATH THANDA MPPS SANGYA THANDA MPPS AZMEER MANGYA THANDA MPPS JATOTH DUDYA THANDA MPPS GOLLAGUDEM MPPS SWAMY NAIK THANDA MPUPS BOLLIKONDA MPPS RAMULU THANDA MPPS ALANKHANIPET ZPHS ALANKHANIPET MPPS THOPANA PALLY MPPS VENKATAPUR MPPS GANGADEVI THANDA MPPS AVUSALI THANDA MPPS MADIPALLY MPPS KASNA THANDA MPPS APPALRAOPETA ZPHS APPALRAOPETA MPPS SC COLONY APPALRAOPET MPPS PEDDAKORPOLE MPPS VENKATA THANDA MPPS REKULA THANDA ZPHS PEDAKORPOLE MPPS KESHNAIK THANDA MPPS SOMLA THANDA MPPS PATHA THANDA MPPS CHERUVUTHANDA MPUPS CHINNA KORPOLE ZPHS NAGARAM MPPS MOOD THANDA MPPS GANYA CHAKRU THANDA MPPS DIDDI THANDA MPPS SURYA THANDA MPPS DONABANDA THANDA GOVT DNT PS CHERLA THANDA SCH_C ATEG ORY PS PS UPS PS PS UPS PS PS PS HS PS UPS UPS PS PS HS PS PS UPS UPS HS UPS PS PS PS HS HS HS HS PS PS PS PS PS PS PS UPS HS PS PS PS PS PS PS PS PS UPS PS PS HS PS PS PS PS PS PS PS HS PS PS PS PS HS PS PS PS PS UPS HS PS PS PS PS PS PS SMCBANK SBH SBH.SL NO 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1760 MANDAL KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR SCHCD 36092501301 36092501302 36092501303 36092501401 36092501402 36092501403 36092501502 36092501503 36092501504 36092501505 36092501601 36092501602 36092600101 36092600202 36092600204 36092600205 36092600301 36092600304 36092600307 36092600308 36092600309 36092600401 36092600501 36092600601 36092600606 36092600610 36092600611 36092600619 36092600625 36092600701 36092600702 36092600801 36092600802 36092600803 36092600804 36092600805 36092600808 36092600809 36092600901 36092600902 36092600903 36092600904 36092600905 36092600906 36092600907 36092601001 36092601002 36092601101 36092601102 36092601103 36092601201 36092601301 36092601302 36092601401 36092601402 36092601403 36092601405 36092601406 36092601407 36092601501 36092601502 36092601503 36092601504 36092601601 36092601602 36092601603 36092601604 36092601605 36092601702 36092601801 36092700101 36092700102 36092700103 36092700104 36092700106 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017. SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH NEKKONDA SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SMC BANK BRANCH KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM KESAMUDRAM NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SMC ACNO 62083444290 62084029736 62085727162 62084030571 62084028007 62084030560 62084897862 62084403603 62085263404 62085263222 62084897759 62083683567 62090501442 62091352716 62091636719 62091636695 62090501282 62091636877 62090501395 62090501259 62094657396 62053090616 62090501339 62091352852 62094657374 62094657385 52153361079 62014436756 62286608294 62090501453 62091352818 62091352783 62094657410 62091636786 62091636833 62090501362 62090501328 62094657409 62091636811 62104476094 62091636822 62091636797 62091352807 62091636800 62090501408 62090501419 62090501420 62091352738 62090501260 62091636866 62090501293 62090501384 62090501373 62091636844 62090501271 62091352830 62091636775 62090501351 62091352772 62090501464 62091352841 62090501340 62031030380 62091352761 62091636764 62090501317 62091352829 62090501475 62090501306 62103794585 62349636017 62349636856 62348389410 62349636108 62349636493 .

xls SCHNAME GTWPS ANJANEYA THANDA GTWPS HATYA THANDA GTWPS BUCHANA THANDA MPUPS GUNDENGA MPPS BEERBAL THANDA GTWPS CHINTHA WADDERA THAND MPUPS MADANAPUR MPPS SOMLA THANDA MPPS THORI DASRU THANDA MPPS PATI MEEDI GUDEM GTWPS GAJULAGATTU THANDA MPUPS GAJULA GATTU GTWPS RAMPURAM ZPHS AYODHYA PURAM MPPS RAMUALU THANDA MPPS KOBLA THANDA MPPS JAGANAYAKULA GUDEM MPPS REDYA THANDA GTWPS BUKYA DEVI THANDA GTWPS CHIRRA KUNTA THANDA GTWPS LAXMAN THANDA GTWPS SAMBAIAH PALLY GTWPS KOYAWADA MPPS PONUGODU MPPS VENGAMPET MPPS BODACHAKRU THANDA GTWPS KARAMPODITHANDA MPUPS BHUPATHI PET MPPS JATOTH HEMALA THANDA GTWPS CHINNAYELLAPUR MPPS SEETHANAGARAM MPPS KOMMULA VANCHA MPPS AKULA BANDA THANDA GTWPS BHUKYA DASRU THANDA TWAHS SEETHANAGAR MPPS VEERAM PET GTWPS OOTLA TWAPS OOTLA MATWADA TWAHS OOTLA MATWADA MPPS PATIMEEDI GUMPU MPPS MACHARLA GTWPS BETHAM CHARLA GTWPS REGADITHANDA ZPHS MACHARLA MPPS GUDUR MPPS MARRIMETTA MPPS BRAHMANAPALLY GTWPS IPPALTHANDA GTWPS TEKULA THANDA GTWPS LINE THANDA GTWPS MARRIMITTA THANDA GTWPS VAMPUTHANDA GTWPS KALAKATTA THANDA GTWPS PEDDATHANDA GTWPS BG THANDA MPUPS EPUR MPPS WADDERA GUDEM MPPS CHANDRA GUDEM ZPHS GUDUR (B) ZPHS (G) GUDUR KGBV GUDUR TWAHS (G) GUDUR TWAUPS (B) GUDUR GTWPS ST COLONY BOLLEPALLY GTWPS BANJARI THANDA GTWPS BANOTH SOMLA THANDA MPUPS BOLLE PALLY GTWPS RAJAN PALLY COLONY MPUPS RAJAN PALLY MPUPS NAYAKA PALLY MPPS THEEGALA VENI MPUPS LAXMIPURAM ZPHS THEEGALA VENI MPPS THALLAPATI THANDA MPPS DUBBAGUDEM THANDA SCH_C ATEG ORY PS PS PS UPS PS PS UPS PS PS PS PS UPS PS HS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS UPS PS PS PS PS PS PS HS PS PS PS HS PS PS PS PS HS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS UPS PS PS HS HS HS HS UPS PS PS PS UPS PS UPS UPS PS UPS HS PS PS SMCBANK SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SMC BANK BRANCH SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SBH .SL NO 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 MANDAL GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR SCHCD 36092700107 36092700109 36092700110 36092700111 36092700201 36092700202 36092700203 36092700301 36092700302 36092700303 36092700304 36092700305 36092700402 36092700404 36092700501 36092700502 36092700503 36092700504 36092700505 36092700507 36092700508 36092700509 36092700510 36092700511 36092700701 36092700702 36092700801 36092700802 36092700901 36092701001 36092701101 36092701102 36092701103 36092701104 36092701106 36092701201 36092701301 36092701302 36092701303 36092701401 36092701403 36092701404 36092701405 36092701406 36092701501 36092701502 36092701503 36092701505 36092701507 36092701508 36092701509 36092701510 36092701511 36092701512 36092701513 36092701515 36092701516 36092701517 36092701520 36092701523 36092701529 36092701531 36092701536 36092701601 36092701602 36092701603 36092701604 36092701701 36092701702 36092701801 36092701901 36092701904 36092701905 36092701907 36092702001 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.STATE SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH .SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH MAHABUBABAD SARWAPUR SBH SARWAPUR SBH SARWAPUR SMC ACNO 62348428565 62348428521 62351183720 62348388881 62352921178 62365827490 62349636630 62353076862 62347611277 62369387588 62363487056 62363487056 62353245904 62348074363 62346647862 62348387480 62353062500 62352003792 62351151584 62352231152 62351271414 62349093421 62349093465 62348201859 62348201452 62348201906 62348428474 62351507054 62348439190 62348388122 62348391281 62350379520 62348202728 62349939282 62348428021 62347611040 62348201496 62347342155 62347610761 62348428611 62347722385 62348387774 62352231470 62347342698 62347611164 62348389250 62349636607 62351271549 62351329206 62352715495 72175147223 62351507167 62349636142 62348201598 62349636211 62347345767 62348404407 62347342393 62347614788 62348428699 62353247162 62350228243 62351508252 62348201735 62350976661 62351271323 62348408559 62349636539 62348408616 62349219209 62348708948 62348391666 62346410832 62352003486 62351327492 .

SL NO 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1874 1875 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 MANDAL GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR GUDUR KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA SCHCD SCHNAME 36092702002 36092702101 36092702102 36092702103 36092702104 36092702105 36092702201 36092702202 36092702206 36092702301 36092702302 36092702303 36092702304 36092702306 36092702403 36092702501 36092702602 36092702603 36092702604 36092702701 36092800101 36092800102 36092800202 36092800401 36092800701 36092800801 36092800802 36092800901 36092801001 36092801002 36092801101 36092801201 36092801203 36092801204 36092801206 36092801207 36092801301 36092801302 36092801401 36092801501 36092801502 36092801601 36092801602 36092801801 36092801802 36092801803 36092801804 36092802001 36092802301 36092802302 36092802401 36092802501 36092802703 36092802705 36092802706 36092802707 36092802708 36092802714 36092802716 36092802801 36092803001 36092803002 36092803101 36092803201 36092803202 36092803301 36092803302 36092803502 36092803601 36092803602 36092803701 36092803702 36092803703 36092803801 36092804001 MPPS GOVINDAPUR AM MPPS CHAKRU THANDA MPPS PILLIGUNDLA THANDA GTWPS LAXMI THANDA MPUPS DAMARAVANCHA TSTWREIS HS DAMARAVANCHA MPPS AVUSULA THANDA MPPS ABR THANDA MPUPS APPARAJ PALLY MPPS MALLANNA GUDEM MPPS ERRAGUNTA THANDA MPPS SURESH NAGAR MPPS MUDUTHANDA MPUPS BODDUGONDA MPUPS KOLLAPUR GTWPS KONGARA GIDDA GTWPS PARIKALA THANDA GTWPS DORAVARI THIMMAPURAM GOVT DNT UPS MATWADA GTWPS NELAVANCHA MPPS THIMMAPUR MPPS ADILAXMIPURAM MPUPS KONAPUR GTWPS ERUPAVANIGUMPU MPPS RANGAPPAGUDEM MPPS EDULLAPALLY ZPHS EDULLAPALLY GTWPS ERRAVARAM MPUPS JANGA VANI GUDEM GTWPS KUNDANA PALLY GTWPS SARASANAPALLY GTWPS OTAITHANDA GTWPS ST COLONY OTAI MPPS CHENDRU THANDA MPPS OTAI ZPHS OTAI GTWPS VATTAMGUMPU GTWPS ALURIKOMMAIAH GUMPU MPUPS ENCHAGUDEM MPPS CHEKRALA THANDA MPPS MONDRAI GUDEM GTWPS RAMAKKAGUDI THANDA MPUPS GUNDAM MPPS POGULLA PALLY MPPS POGULLA PALLY THANDA GTWPS MUDUCHEKKALA THANDA ZPHS POGULLA PALLY MPPS NEELAM PALLY MPPS GOVINDAPUR MINI GURUKULAM GTWPS MYLARAM GTWPS KOTHAPALLY GTWPS GANDHINAGAR MPPS BOORAGUGUMPU MPUPS KOTHAGUDA TWAHS (B) KOTHAGUDA TSTWREIS HS KOTHAGUDA TWAHS (G) KOTHAGUDA KGBV KOTHAGUDA MPUPS PEGADA PALLY MPPS DURGARAM MPPS AMRUTHANDA MPPS KARNE GANDI MPPS BARLA MALLAIAH GUMPU MPPS KAMARAM (PATELGUMPU) MPPS PONUGONDLA GTWPS RAMARAM MPUPS MAMIDI GUDEM MPPS THALLAGUMPU GTWPS DUBBAGUDEM MPPS MARRI GUDEM GTWPS ANDUGULAGUDEM MPPS PULSAMVARI GUMPU GTWPS MAHADEVUNIGUDEM MPPS JANGALPALLY (KOYAGUMPU) file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls SCH_C ATEG ORY PS PS PS PS UPS HS PS PS UPS PS PS PS PS UPS UPS PS PS PS UPS PS PS PS UPS PS PS PS HS PS UPS PS PS PS PS PS PS HS PS PS UPS PS PS PS UPS PS PS PS HS PS PS PS PS PS PS PS UPS HS HS HS HS UPS PS PS PS PS PS PS PS UPS PS PS PS PS PS PS PS SMCBANK SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SMC BANK BRANCH SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR NARSAMPET SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR NARSAMPET SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SMC ACNO 62349897955 62349636040 62348202671 62351908704 62347186148 62251334311 62348201543 62348389114 62350491258 62348708857 62351995981 62348917475 62348418331 62348708891 62355130944 62349636288 62348388994 62347610943 62347610829 62347614314 62346648323 62347038825 62347614472 62347048073 62347048119 62346458354 62349636765 62346336979 62346333990 62346648254 62346333796 62348387286 62349897900 62347186217 62349219163 62348708799 62347342417 62347048266 62346333605 62348708777 62347048426 62346503205 62346333729 62346337349 62346648367 62347048233 62348428928 62346648196 62346457724 62348569902 62346337010 62346874770 62346648447 62346336844 62346333468 62349219232 62349219301 62344685800 62351376096 62347038881 62347614653 62347614370 62346874872 62346205380 62351994284 62346648301 62348386816 62347048175 62346337178 62347342495 62346875060 62348428779 62347048391 62348428735 62346503261 .

xls NETHAJI GURUKULA VI ZPHS MANUBOTHULAGADDA KGBV KHANAPUR MPPS NAZI THANDA MPPS KODTIMAT THANDA MPPS MANGALAVARIPET MPPS REGULATHANDA MPPS MARNAGIBODU THANDA MPPS REVA THANDA GTWPS BADRU THANDA GTWPS KOMATIPALLY THANDA GTWPS GOLLAGUDEM THANDA ZPHS MANGALAVARIPET MPPS BUDHARAOPET MPPS CHILUKAMMANAGAR ZPHS BUDHARAO PET SCH_C ATEG ORY PS UPS PS PS PS PS PS HS PS PS PS PS PS PS PS PS UPS PS PS UPS PS PS PS PS PS PS UPS PS PS PS PS UPS PS PS PS PS PS HS PS PS PS PS PS PS HS PS PS PS PS PS HS PS PS PS HS PS PS PS HS HS HS HS PS PS PS PS PS PS PS PS PS HS PS PS HS SMCBANK SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBNH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH STAE BANK OF H SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SMC BANK BRANCH SARWQAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SAARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SAREAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR SARWAPUR NARASAMPET NARSAMPET NARASAMAPET NARASAMPET NARASAMPET SARWAPURAM NARASAMPET NARASAMPET NARSAMPET NARASAMPET SARWAPUR NARSAMPET SARWAPURAM NARSAMPET NARSAMPET NARASAMPET NARASAMPET NARSAMPET NARASAMPET NARASAMPET NARSAMPET NARASAMPET NARASAMPET NARASAMPET NARASAMPET NARASAMPET NARASAMPET NARASAMPET SMC ACNO 62348428837 62347614427 62348386985 62346821819 62346648072 62346874792 62347342520 62350491123 62346875208 62347342440 62346337054 62347614722 62347048028 62347186319 62346333901 62349940505 62346457860 62346458296 62350228378 62346503158 62346336877 62346874805 62349219185 62347048368 62345978941 62346503114 62347614530 62350999317 62347048313 62346338081 62346458423 62347614574 62346821626 62346790786 62347186251 62347048471 62346648481 62346503249 62347048346 62346337087 62347342462 62352715949 62348428882 62348708813 62347614915 62346648005 62346647920 62082109091 62082109104 62344465363 62083325840 62089556779 62346790991 62088678267 62112908639 62242823664 62089581933 62346790899 62343691687 62233301194 62091854080 62183311471 62083874380 62083470230 62083874335 62083874346 62083874368 62349390026 62083470229 62083325884 62083325953 62083325908 62086341520 62100026693 62091602600 .SL NO 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 MANDAL KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KOTHAGUDA KHANAPUR KHANAPUR KHANAPUR KHANAPUR KHANAPUR KHANAPUR KHANAPUR KHANAPUR KHANAPUR KHANAPUR KHANAPUR KHANAPUR KHANAPUR KHANAPUR KHANAPUR KHANAPUR KHANAPUR KHANAPUR KHANAPUR KHANAPUR KHANAPUR KHANAPUR KHANAPUR KHANAPUR KHANAPUR KHANAPUR KHANAPUR KHANAPUR SCHCD SCHNAME 36092804002 36092804003 36092804101 36092804102 36092804201 36092804301 36092804401 36092804402 36092804501 36092804701 36092804702 36092804801 36092804902 36092805001 36092805002 36092805003 36092805004 36092805102 36092805103 36092805104 36092805201 36092805202 36092805301 36092805401 36092805601 36092805702 36092805703 36092805801 36092805901 36092805902 36092806001 36092806101 36092806201 36092806202 36092806301 36092806303 36092806305 36092806306 36092806501 36092806601 36092806602 36092806604 36092806605 36092806606 36092806607 36092806801 36092806901 36092900101 36092900102 36092900103 36092900104 36092900201 36092900204 36092900205 36092900206 36092900401 36092900406 36092900407 36092900410 36092900411 36092900418 36092900419 36092900602 36092900603 36092900604 36092900605 36092900606 36092900607 36092900608 36092900609 36092900610 36092900611 36092900701 36092900702 36092900707 GTWPS CHINNATHANDA MPUPS JANGALPALLY MPPS CHINTHA GUDEM MPPS PANDIPAMULAGUMPU GTWPS NARSIGUDEM GTWPS KATINAGARAM MPPS KOMATLA GUDEM ZPHS KOMATLA GUDEM MPPS BAVURU GONDA GTWPS PUTTALABHUPATHI GTWPS GUTTAKINDIGUMPU MPPS DORAVARI VEMPALLY MPPS KORRATHANDA MPPS VALYA THANDA MPPS MUSMI GTWPS BODRAI THANDA MPUPS LADAI GADDA GTWPS CHERVUMUNDUTHANDA GTWPS VELUBELLY THANDA MPUPS VELUBELLY GTWPS ROUTHUGUDEM GTWPS CHINTHA GATTU THANDA MPPS POLARAM GTWPS BAKKACHINTHALA PALLY GTWPS KISTAPURAM MPPS KOTHAGUMPU MPUPS GOPALAPURAM GOVT DNT PS GUNJEDU MPPS MASAM PALLY GTWPS THATIVARIVEMPALLY GTWPS ESHWARIGUDEM MPUPS BATHULAPALLY MPPS THIRUMALA GANDI MPPS VENKAMMA GUMPU MPPS KRISHNA NAGAR MPPS YAPAGUMPU (MADAGUDEM) GTWPS DURGARAPUGUMPU TWAHS MADAGUDEM MPPS KARLAI MPPS GANGARAM MPPS GUDIPADU GTWPS BURKAVARIGUMPU GTWPS JEJJARIVARIGUMPU GTWPS REPALLEWADA TWAHS (G) GANGARAM MPPS KODISHALAMITTA MPPS PANDEM MPPS DABEERPET MPPS KEERYA THANDA GTWPS RAMNAIK THANDA ZPHS DABEERPET MPPS ASHOK NAGAR MPPS CHILAKAMMA THANDA MPPS PARSHA THANDA ZPHS ASHOKNAGAR MPPS KHANAPUR MPPS PEDDAMMA GADDA MPPS MANUBOTHULAGADDA ZPHS KHANAPUR file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.

xls SCH_C ATEG ORY HS PS PS HS UPS PS PS HS HS PS PS HS PS PS UPS HS PS PS PS PS PS UPS PS PS UPS PS HS PS PS PS PS HS PS PS UPS HS PS PS PS PS PS PS PS UPS UPS HS HS HS HS UPS PS PS PS PS PS PS PS PS HS PS HS PS PS PS PS PS HS PS PS PS PS PS PS PS HS SMCBANK SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH sbh SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH ANDHRA BANK SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SMC BANK BRANCH SMC ACNO SARWAPUR NARSAMPET NARASAMPET NARASAMPET SARWAPUR NARASAMPET NARASAMPET NARSAMPET NARASAMPET SARWAPUR NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET SRAWAPURAM NARSAMPET narsampet SARWAPURAM NARSAMPET NARSAMPET SARWAPURAM NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET SARWAPRAM NARSANMPET NARSAMPET SARWAPURAM SARWAPURAM SARWAPURAM NARSAMPET SARWAPURAM NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET narsampet NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET SARWAPURAM SARWAPURAM NARSAMPET SARWAPURAM NARSAMPET SARWAPURAM NARSAMPET SARWAPURAM NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET 62377119449 62236209481 62083325931 62083325920 62345166815 62087280869 62087280858 62089682614 62348204146 62047799370 62082647257 62023641302 62091307977 62083874404 62344309710 62090251060 62110686151 62347186091 62347567779 62349636710 62363326337 62351931369 62344933795 52115543918 62342329092 62083470138 62085724343 039510011007908 62349636471 62348564358 62087280814 62349639959 62348708960 62348348485 62107067486 62348428418 62344135583 62344465409 62348697720 62351655424 62015587115 62348697811 52115535533 52115536503 52115536489 62349544126 62099711292 62344135094 62347190063 52115535420 62099394872 62346647646 52115543907 62347614619 62087045406 62347342575 62350664358 62347342553 62087045382 62086341508 62086145810 62086145809 62086341495 62086616881 62086341484 62086145796 62086145785 62086616858 62086616869 52115535442 62087280825 62100447895 62084793458 62087280870 62095727499 .SL NO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 MANDAL KHANAPUR KHANAPUR KHANAPUR KHANAPUR KHANAPUR KHANAPUR KHANAPUR KHANAPUR KHANAPUR NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET SCHCD SCHNAME 36092900711 36092900901 36092901103 36092901104 36092901201 36092901401 36092901402 36092901403 36092901404 36093000101 36093000103 36093000105 36093000202 36093000204 36093000205 36093000206 36093000301 36093000302 36093000303 36093000304 36093000305 36093000306 36093000401 36093000403 36093000405 36093000502 36093000503 36093000701 36093000702 36093000801 36093000802 36093000803 36093000903 36093000904 36093000908 36093000911 36093001001 36093001002 36093001003 36093001004 36093001006 36093001008 36093001009 36093001020 36093001021 36093001029 36093001030 36093001031 36093001032 36093001101 36093001201 36093001202 36093001203 36093001301 36093001302 36093001304 36093001305 36093001306 36093001307 36093100101 36093100102 36093100201 36093100202 36093100203 36093100204 36093100205 36093100206 36093100301 36093100302 36093100402 36093100501 36093100502 36093100503 36093100504 36093100507 TSMS KHANAPUR @BHUDARAOPET MPPS RAGAMPET MPPS KOTHUR ZPHS KOTHUR MPUPS RANGAPURAM MPPS DHARMARAOPET MPPS BALU THANDA ZPHS DHARMARAO PET TSTWREIS HS ASHOKNAGAR MPPS DASARIPALLY MPPS KAMMAPALLY ZPHS KAMMAPALLY MPPS RAJESWARRAO PALLY MPPS BHANJIPET MPUPS CHANDRAIAHPALLY ZPHS BHANJIPET MPPS BUCHINAYAK THANDA MPPS NARSINGAPUR MPPS AKULATHANDA MPPS LINE THANDA MPPS ITIKALAPALLY MPUPS ENUGAL THANDA MPPS IPPALATHANDA MPPS KONDASAMUDRAM THANDA MPUPS MUTHOJIPET MPPS MADANNAPET ZPHS MADANNAPET MPPS RAMAVARAM MPPS RANGAMPALLY MPPS MARRINARSAIAHPALLY MPPS LAKNEPALLY ZPHS LAKNEPALLY MPPS HEMLATHANDA MPPS MAHESHWARAM MPUPS RAJAPALLY ZPHS MAHESHWARAM MPPS SANJAY NAGAR MPPS RAMALAYAM MPPS JEEDAIAH PALLLY MPPS NARSAMPET MPPS ANGADI ROAD U/M MPPS HANUMANDEVAL E/M MPPS NARSAMPET MODEL GUPS VALLABNAGAR SRI VIVEKAVARDHINI UPS NSPT ZPHS BOYS NARSAMPET ZPHS PAKHAL ROAD MODEL ZPHS (G) NARSAMPET GHS NARSAMPET GUPS DWARAKAPET MPPS PAKHAL ROAD P/R GTWPS SARWAPURAM MPPS MUDIRAJ COLONY M/C MPPS MUTHYALAMMA THANDA MPPS RAJUPETA MPPS GARLAGADDA THANDA MPPS JANGALAPALLY THANDA MPPS CHINTHAGADDA THANDA ZPHS RAJUPET MPPS LINGAPURAM ZPHS LINGAPURAM MPPS GURIJALA MPPS RAJAPALLI (G) MPPS GUNTURPALLY MPPS GOLLAPALLY (G) MPPS BHEEMLA THANDA ZPHS GURIJALA MPPS AKKALCHEDA MPPS LACHINAIK THANDA MPPS MUGDUMPURAM MPPS CHENNARAOPET MPPS JHALLYCOLONY MPPS JOJIPET MPPS EERYATHANDA ZPHS CHENNARAOPET file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.

SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH sbh SBH SBH SBH SBH sbh SBH SBH SBH sbh sbh SBH SBH SBH sbh sbh SBH sbh SBH SBH SBH SBH sbh SBH SMC BANK BRANCH CHENNARAOPE NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NARSAMPET NEKKO0NDA CHENNARAOPE CHENNARAOPE NARSAMPET NARSAMPET CHENNARAOPE CHENNARAOPE NEKKONDA CHENNARAOPE CHENNARAOPE NEKKONDA NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSEMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA NEKKONDA WARDHANNAPE WARDHANNAPE shivanagar. WARDHANNAPE WARDHANNAPE WARDHANNAPE WARDHANNAPE wardhannapet WARDHANNAPE WARDHANNAPE WARDHANNAPE wardhannapet wardhannapet WARDHANNAPE WARDHANNAPE WARDHANNAPE wardhannapet wardhannapet WARDHANNAPE wardhannapet WARDHANNAPE WARDHANNAPE WARDHANNAPE WARDHANNAPE WARDHANNAPE WARDHANNAPE SMC ACNO 62179321098 62089682477 62089682433 62089682422 62089682444 62086341440 62086341451 62086341462 62119381220 62090138894 62090106420 62084653075 62083453758 62086694463 62084653064 62092570903 62086806735 62084653031 62083453769 62087845367 62083453747 62086706619 62084653053 62286474654 62091308110 62091308109 62089682524 62086891052 62215981307 62123091986 62092355126 62194539651 62123090846 62087280803 62078663105 62093528054 62094551355 62089556848 62089581740 62089581773 62089556837 62087369099 62084653042 62085749889 62085715168 62090301330 62087845345 62086806713 62087845356 62238813798 62082956231 62117158657 62083851250 62079497408 62082376523 62082375202 62090093816 6.23E+10 62090093690 62079862609 62093455379 62079843336 62079843234 62089347711 62094912007 62083851205 62083851523 62083444835 62085629369 62085627907 .23E+10 62090093747 62090094048 62090093883 62090093941 6.xls SCHNAME KGBV CHENNARAOPET MPPS LAMBADI THANDA MPPS THORRAGUTTA THANDA MPPS KONAPURAM ZPHS KONAPURAM MPPS UPPARAPALLY MPPS JEEDIGADDA THANDA ZPHS UPPARAPALLY MPPS ADDABATTA THANDA MPPS KHADERPET MPPS GOLLAPALLY (K) MPPS RAMANNAKUNTA THANDA MPPS MAMINDLAPALLY MPPS SHANKARAM THANDA MPPS RESULABODU THANDA MPPS KANDIGADDA THANDA MPPS AVUSULA COLONY MPPS BOGGU THANDA MPPS BOORUGUKUNTA THANDA MPUPS AMEENPET MPUPS TEKULAKUNTA THANDA MPUPS BAPUNAGAR MPUPS AMEENABAD SCH_C ATEG ORY HS PS PS PS HS PS PS HS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS UPS UPS UPS UPS HS TSMS CHENNARAOPET @ AMEENA MPPS JHALLY PS ZPHS JHALLY HS MPPS SC COLONY CHENNARAOPET PS MPPS CHANDRU THANDA PS ST THERESAS PS TR PAHAD PS MPPS PULLAIBODU THANDA PS MPPS PAPAIAHPET PS MPPS NAIK PODUCOLONY PS MPPS DESULA THANDA PS MPPS HATYA THANDA PS MPUPS BOJJALU UPS ZPHS PAPAIAHPET HS MPPS YELLAI GUDEM COLONY PS MPPS MANIKYATHANDA PS MPPS NOWSHA THANDA PS MPPS VAALYA THANDA PS MPPS MALOTHU THANDA PS MPUPS YELLAIGUDEM UPS MPPS THOPANAGADDA THANDA PS MPPS BC COLONY PS MPPS LINGAGIRI PS MPPS MANAGLI THANDA PS MPPS SURIPALLY PS MPPS RAMPOOR THANDA PS ZPHS SURIPALLY HS MPPS GOPANAPALLY PS MPUPS ANANTHARAM UPS ZPHS GOPANAPALLY HS MPPS MUDETHULA THANDA PS MPPS HARIJANAWADA PS MPPS KONKAPAKA PS ZPHS KONKAPAKA HS MPPS CHANDRA GIRI THANDA PS MPPS SHIVA GANI THANDA PS MPPS ENUGALLU PS MPPS BHATTY THANDA PS MPPS GADDAPARTHANDA PS MPPS LALU THANDA PS MPPS GUGULOTH THANDA PS ZPHS ENUGALLU HS MPPS CHINTHA NEKKONDA PS MPPS BHATTUTHANDA PS PS MPPS CHINTHA NEKKONDA( ZPHS CHINTHA NEKKONDA HS MPPS CHOUTAPALLY PS ZPHS CHOUTAPALLY HS MPPS WADLAKONDA PS ZPHS WALDLAKONDA HS MPUPS ROLLAKAL UPS MPPS GORU GUTTA THANDA PS MPPS JAGGU THANDA PS SMCBANK SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH.SL NO 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 MANDAL CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET CHENNARAOPET PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI SCHCD 36093100510 36093100601 36093100602 36093100603 36093100605 36093100701 36093100702 36093100704 36093100801 36093100803 36093100804 36093100805 36093100806 36093100807 36093100808 36093100809 36093100810 36093100811 36093100812 36093100815 36093100816 36093100817 36093100818 36093100820 36093100901 36093100902 36093101001 36093101002 36093101003 36093101102 36093101103 36093101104 36093101105 36093101107 36093101109 36093101110 36093101202 36093101203 36093101204 36093101206 36093101207 36093101208 36093101301 36093101302 36093101303 36093101401 36093101402 36093101403 36093101404 36093200101 36093200102 36093200103 36093200201 36093200203 36093200204 36093200205 36093200301 36093200302 36093200303 36093200304 36093200305 36093200308 36093200309 36093200311 36093200401 36093200403 36093200405 36093200407 36093200503 36093200505 36093200601 36093200602 36093200702 36093200801 36093200802 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.

WARANGAL KHAMMAM ROAD RANGASHIPET KAHMMA ROAD RANGASHIPET WGL KHAMMAM ROAD RANGASHIPRT RANGASHIPET KHAMMAM ROAD . KHAMMAM ROAD RANGASHIPET HANAMKONDA NAKKALAGUT KASHIBUGGA KAHMMA ROAD RANGASHIPET KASHIBUGGA K RANGASHIPET KASHIBUGGA KASHIBUGGA SUBEDARI CBS HNK 62085467362 62085731928 62080822130 62080064071 62081448457 62080067345 62080181659 62347306080 6.RANGASHIEPET SHIVANAGER RANGASHIPET KAHMMAM ROAD RANGASHIPET KASHIBUGGA RANGASHIP KASHIBUGGA KASHIBUGGA SHIVAN KASIBUG KASIBUGG GORREKUNTA KASHIBUGGA SANGEM NGO COLONY KASHIBUGGA SANGEM KASIBUGG KASHIBUGGA KASHIBUGGA.WARANGAL KAHMMAMROAD RANGASHIPET RANGASHIPET SHIVANAGAR . RANGSHIPET.MSME.21E+10 62348829929 62286787419 62361775465 62083850891 62083117079 62080181570 62080181229 62080181401 62081327328 62081448300 62083117148 62083988343 62348183395 62347522647 62346282059 62345825815 62345158033 62345384120 62344873961 62344915891 62345027735 62344847670 62350218745 62347596642 62345338344 62345384448 62346647589 62347680648 62344849394 62345627143 62345009363 62344915959 62346784571 62346791043 62346112927 62347513905 62346112892 62345265056 62345389672 62345395381 62346256346 62349997664 62347113486 054910011004165 62345060115 62351867993 054910011008680 62347519464 62345387608 62347165616 62346978123 62345603303 62346977243 62346669681 62345413981 62345553156 62347647769 62350697306 62347133480 62351585078 62347680773 62363361087 62346663306 62345940225 62346420056 . KASHIBUGGA WARANG KASHIBUGGA.WGL RANGASHIPET SHIVANAGER KASHIBUGGA SHIVANAGAR RANGASHIEPET SHIVANAGER KASIBUG KHAMMAMA ROAD WARANGAL KHAMMAM ROAD .SL NO 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2199 2200 2201 2202 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2213 2214 2215 2216 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 MANDAL PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI PARVATHAGIRI SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM SANGAM NALLABELLY SCHCD 36093200803 36093200804 36093200805 36093200901 36093200903 36093200905 36093200906 36093200910 36093200912 36093200913 36093200925 36093200930 36093200932 36093201001 36093201002 36093201101 36093201102 36093201103 36093201201 36093201202 36093201203 36093201303 36093300101 36093300102 36093300103 36093300105 36093300108 36093300201 36093300203 36093300204 36093300301 36093300402 36093300403 36093300501 36093300502 36093300504 36093300505 36093300601 36093300604 36093300801 36093300802 36093300803 36093300901 36093301001 36093301003 36093301005 36093301006 36093301101 36093301104 36093301105 36093301107 36093301114 36093301201 36093301203 36093301301 36093301302 36093301304 36093301305 36093301306 36093301401 36093301402 36093301501 36093301601 36093301602 36093301604 36093301701 36093301801 36093301803 36093301805 36093301806 36093301807 36093301808 36093301901 36093301902 36093400101 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls SCHNAME MPPS GUNTURPALLY MPUPS SOMARAM ZPHS GUNTUR PALLY MPPS PARVATHAGIRI MPPS CHERUVUKOMMU THANDA MPPS TOOKYA NAGAR MPPS ISLAVATH THANDA MPUPS DOULATH NAGAR PGIRI ZPHS PARVATHAGIRI TSSWREIS HS PARVATHAGIRI KGBV PARVATHAGIRI TSMS PARVATHAGIRI TWAUPS (B) PARVATHAGIRI MPPS MUNJALA KUNTA MPPS KALLEDA MPPS RAVOOR MPPS SEETHYA THANDA MPPS MOTYA THANDA MPPS PEDDA THANDA MPPS DOOPATHANDA MPUPS ANNARAM MPUPS BURGUMALLA MPPS BOLLIKUNTA MPPS BOLLIKUNTA H/W MPPS MUSUKULA PALLY ZPHS BOLLIKUNTA MPPS AMBEDKAR COLONY BOLLIKU MPPS GUNTUR PALLY MPPS GADEPALLY ZPHS GADEPALLY MPUPS VENKATAPURAM MPPS KATRAPELLY ZPHS KATRAPALLY MPPS GOLLA GUDEM MPPS KAPULA KANAPARTHY MPUPS ASHALLA PALLY ZPHS KAPULA KANPARTHY MPPS GAVICHERLA ZPHS GAVICHERLA MPPS LOHITHA MPPS LL THANDA ZPHS LOHITHA MPPS SHAPUR MPPS SOMLA THANDA MPPS THEEGARAJUPALLY MPPS PUTTANTHANDA ZPHS THEEGARAJUPALLY MPPS SANGEM MPUPS KOTHAGUDEM MPUPS GANDHINAGAR ZPHS SANGEM KGBV SANGEM MPPS VALUNAIK THANDA MPUPS CHINTHALAPALLY MPPS VALYANAIK THANDA MPPS V R N THANDA MPPS R N THANDA MPPS VANJARAPALLY MPUPS PALLIRGUDA MPPS MONDRAI ZPHS MONDRAI MPPS NARLAVAI MPPS THURPU THANDA MPPS BAALNAIK THANDA MPUPS NALLABELLY MPPS MUMMADIVARAM MPPS AN THANDA MPPS ELGURU THANDA MPPS ELGURU STATION MPPS KUMMARIGUDEM MPPS ELUGURU RANGAMPET ZPHS ELUGUR RANGAMPET MPPS THIMMAPURAM ZPHS THIMMAPURAM MPPS NANDI GAMA SCH_C ATEG ORY PS UPS HS PS PS PS PS UPS HS HS HS HS UPS PS PS PS PS PS PS PS UPS UPS PS PS PS HS PS PS PS HS UPS PS HS PS PS UPS HS PS HS PS PS HS PS PS PS PS HS PS UPS UPS HS HS PS UPS PS PS PS PS UPS PS HS PS PS PS UPS PS PS PS PS PS PS HS PS HS PS SMC BANK BRANCH SMCBANK SMC ACNO SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH WARDHANAPET 62085484718 STATE BANK O WARADHANNA SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SHH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH ANDHRA BANK SBH SBH ANDHRA BANK SBH SBH SBHY SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH NEKKONDA WARDHANNAPE WARDHANNAPE WARDHANAPET WARDHANAPET WARDHANAPET WARDHANAPET WARDHANAPET WARDHANNAPE WARDHANNAPE NEKKONDA WARHANNAPET Wardhanapet WARDHANAPET WARDHANAPET WARDHANAPET WARDHANAPET WARDHANAPET WARDHANAPET WARDHANAPET KHAMMAROAD RANGASHIPET KAMMAM ROAD.

xls SCH_C ATEG ORY HS PS PS PS PS HS PS PS UPS PS UPS PS PS PS PS HS UPS PS PS PS PS HS PS UPS PS PS PS HS UPS PS PS HS HS PS HS PS PS HS PS PS UPS PS PS PS PS HS PS PS PS PS UPS UPS PS PS PS UPS HS HS PS PS UPS HS PS PS PS PS HS PS PS HS PS PS PS HS PS SMCBANK SBH SBI SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBI SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBI SBH SBH SBH SBH SBI SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH sbh SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SMC BANK BRANCH CBS HNK NARSAMPET AREPALLY NARSAMPET CBS HNK CBS HNK NARSAMPET CBS HNK CBS HNK SARWAPUR CBS HNK NARSAMPET C K M COLLEGE NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET SARWAPURAM NARSAMPET DUGONDI NARSAMPET CBS HANAMK CBS HNK HANAMKONDA CBS HANAMK AREPALLY AREPALLY NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET CBS HNK NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET SARWAPUR NARSAMPET SARWAPURAM NARSAMPET NARSAMPET SARWAPUR NARSAMPET SARWARPURAM NARSAMPET NARSAMPET NARSAMPET DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI Duggondi DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI SMC ACNO 62347003959 31449687515 62346922330 62344936297 62345401760 62347977593 62347357263 62346419960 62346420192 62349640171 62347002741 62346336742 62349122502 31477396612 62346314934 62145722667 62344135617 62347338228 62346874678 31449732183 62346010129 62348694617 62345525232 62345526100 62346560515 62347004056 62348498656 62348865505 62348563003 62347190132 62346607476 62348690688 62346481611 62346618569 62346607512 62348428178 62346618525 62347074068 20027685144 62347190187 62346339981 62347034784 62347074342 20027685393 62347034717 62349390059 52178011093 52178010725 52178010645 52178026940 52178011048 52178010758 52178010781 52178011989 62008556718 62026281832 52187019309 62183218994 52178010623 52178010689 52178010612 52178010678 52178010656 52178010634 52178011718 52178010792 52178011059 52178010690 52178011876 52178011729 62087527819 52178010714 62075718671 62088495411 62068450439 .SL NO 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 MANDAL NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY NALLABELLY DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI SCHCD SCHNAME 36093400102 36093400201 36093400202 36093400301 36093400302 36093400303 36093400401 36093400402 36093400403 36093400501 36093400502 36093400601 36093400602 36093400603 36093400604 36093400606 36093400701 36093400801 36093401101 36093401102 36093401103 36093401104 36093401201 36093401203 36093401301 36093401302 36093401303 36093401304 36093401401 36093401501 36093401503 36093401507 36093401509 36093401601 36093401603 36093401701 36093401702 36093401703 36093401801 36093401802 36093401803 36093401901 36093401902 36093401903 36093401905 36093401906 36093500201 36093500202 36093500203 36093500204 36093500205 36093500206 36093500301 36093500302 36093500304 36093500306 36093500307 36093500310 36093500401 36093500501 36093500503 36093500504 36093500601 36093500702 36093500705 36093500805 36093500807 36093500901 36093500902 36093500903 36093501001 36093501002 36093501003 36093501006 36093501101 ZPHS NANDI GAMA MPPS SAI REDDY PALLY MPPS RELA KUNTA MPPS DHARMARAOPETA MPPS RANGAPURAM ZPHS RANGAPURAM MPPS ASHANA PALLY MPPS POCHAMPALLY MPUPS BOLLONIPALLY MPPS BUCHI REDDY PALLY MPUPS KANNA RAO PET MPPS GOVINDAPUR MPPS MUDUCHEKKALAPALLI MPPS SHAMSHABAD MPPS LINE THANDA TWAHS MC PALLY MPUPS KONDAPUR MPPS ASARA VELLY MPPS MAMINDLA VEERAIAH PALLY MPPS PANTHULU PALLY MPPS SHANIGARAM ZPHS SHANIGARAM MPPS RAMATHEERTHAM MPUPS ARAVAIAH PALLY MPPS DASTHAGIRI PALLY MPPS MUCHILMPULA THANDA MPPS MUCHIMPULA ZPHS MUCHIMPULA MPUPS LENKALA PALLY MPPS KONDAILAIAH PALLI MPPS NALLABELLY ZPHS NALLABELLY KGBV NALLABELLY MPPS RUDRA GUDEM ZPHS RUDRA GUDEM MPPS SC COLONY NARAKKAPET MPPS NARAKKAPETA ZPHS NARAKKAPETA MPPS BAJJU THANDA GTWPS CHINNATHANDA MPUPS GUNDLAPAHAD MPPS MEDA PALLY MPPS GOLLAPALLY MPPS LAMBADI THANDA GTWPS VEERYA THANDA ZPHS MEDA PALLY MPPS GUDDELUGULA PALLY MPPS SWAMY RAO PALLY MPPS MYSAMPALLY MPPS BEJJENKIPALLY MPUPS MUDDUNOOR MPUPS MYSAM PALLY MPPS DUGGONDI MPPS THOGARURAMAIAHPALLY MPPS GUDI MAHESWARAM MPUPS DESHAI PALLY ZPHS DUGGONDI KGBV DUGGONDDI MPPS KESHAVAPUR MPPS LAXMIPUR MPUPS BANDAM PALLY ZPHS LAXMIPUR MPPS REBALLE MPPS LAKKAMARI PALLY MPPS VENKATAPUR MPPS MALLAMPALLY ZPHS MALLAMPALLY MPPS MARRIPALLY MPPS MAHAMMADAPUR ZPHS MAHAMMADAPUR MPPS THIMMAMPET MPPS NARAYANA THANDA MPPS THIMMAMPET COLONY ZPHS THIMMAMPET MPPS JEEDIKAL file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.

SL NO 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 MANDAL SCHCD SCHNAME DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA 36093501102 36093501302 36093501401 36093501404 36093501501 36093501503 36093501601 36093501602 36093501606 36093501801 36093501802 36093600101 36093600103 36093600201 36093600301 36093600303 36093600401 36093600403 36093600601 36093600701 36093600704 36093600801 36093600802 36093600804 36093600901 36093600903 36093600905 36093600910 36093601001 36093601004 36093601005 36093601007 36093601012 36093601101 36093601201 36093601202 36093601203 36093601205 36093601208 36093601216 36093601301 36093601307 MPPS CHALPARTHI MPPS PONAKAL MPPS NACHINAPALLY ZPHS NACHINAPALLY MPPS THOGARRAI ZPHS THOGARRAI MPPS MANDAPALLY MPPS GIRNIBAVI MPUPS CHAPALABANDA MPPS RAJYA THANDA MPUPS ADAVI RANGAPUR MPPS MOGILICHERLA ZPHS MOGILICHERLA MPUPS BODDUCHINTHALA PALLY MPPS CHANDRAIAH PALLY MPUPS MANUGONDA MPPS ELUKURTHY (HAVELI) ZPHS ELUKURTHY (HAVELI) MPPS ANANTHARAM MPPS KOMMALA ZPHS KOMMALA MPPS BADAVATH SINGYA THANDA GEESUGONDA 36093601401 MPPS STHAMBAM PALLY GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA GEESUGONDA ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR 36093601402 36093601403 36093601502 36093601503 36093601504 36093601601 36093601701 36093601702 36093601801 36093601802 36093700101 36093700102 36093700201 36093700202 36093700401 36093700403 36093700501 36093700502 36093700503 36093700602 36093700603 36093700701 36093700801 36093700901 36093700902 36093700903 36093700904 36093700905 36093700909 36093701001 36093701002 36093701003 MPUPS DOOPAKUNTA ZPHS STAMBAMPALLY MPPS VANCHANAGIRI ZPHS VANCHANAGIRI file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls MPPS GUNTURPALLY VISHWANAT MPPS NANDA NAIK THANDA MPPS MACHAPUR MPPS GANGADEVI PALLY ZPHS MACHAPUR ZPHS GANGADEVI PALLY MPPS GEESUGONDA MPPS GATTUKINDI PALLY MPPS KONAYAMAKULA ZPHS GEESUGONDA KGBV GEESUGONDA MPUPS POTHARAJUPALLY MPPS REDDY PALEM MPPS JANPAKA(U/M) MPPS GORREKUNTA MPUPS JANPAKA ZPHS GORREKUNTA MPPS KEERTHI NAGAR U/M MPPS DHARMARAM ZPHS DHARMARAM TSMS GEESUGONDA @ VANCHANAG MPUPS VASANTHAPUR MPPS SHAYAMPET ZPHS SHAYAMPET ST JOHNS AIDED UPS MARIYAPURA MPUPS OOKAL ZPHS KOGILVAI MPPS KOGILVAI MPPS PULUKURTHY ZPHS PULUKURTHY MPPS VENKATAPUR ZPHS VENKATAPUR MPPS LADELLA H/W MPPS LADELLA ZPHS LADELLA MPPS PASARU GONDA ZPHS PASARU GONDA MPUPS MALKAPET MPPS KOTHAGATTU MPPS OORUGONDA U/M MPPS DURGAMPET MPPS SEETHARAM PUR MPPS DAMMANNAPET MPPS OORUGONDA ZPHS OORUGONDA MPPS DAMERA MPPS HARIJANAWADA ZPHS DAMERA SCH_C ATEG ORY PS PS PS HS PS HS PS PS UPS PS UPS PS HS UPS PS UPS PS HS PS PS HS PS PS PS PS PS HS HS PS PS PS HS HS UPS PS PS PS UPS HS PS PS HS PS UPS HS PS HS HS UPS PS HS UPS UPS HS PS PS HS PS HS PS PS HS PS HS UPS PS PS PS PS PS PS HS PS PS HS SMCBANK SBH SBH sbh SBH SBH SBH SBH SBH sbh SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBI SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SMC BANK BRANCH DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI DUGGONDI KASIBUGG KASIBUGG KASIBUGG KASIBUGG KASIBUGG KASIBUGG KASIBUGG KASIBUGG KASIBUGG KASIBUGG KASIBUGG KASIBUGG KASHIBUGGA KASIBUGG KASIBUGG KASIBUGG KASIBUGG KASIBUGG KASIBUGG KASIBUGG KASIBUGG GORREKUNTA KASIBUGGA KASIBUGG KASIBUGG KASIBUGG KASIBUGG KASIBUGG GORREKUNTA KASIBUGG KASIBUGG KASIBUGG KASIBUGG KASIBUGG GORREKUNTA KASIBUGG BATTALABAZAR KASIBUGG KASIBUGG KASIBUGG GORREKUNTA KASIBUGG SIDDAPUR SIDDAPUR HANUMAN NAG AREPALLY AREPALLY AREPALLY AREPALLY AREPALLY AREPALLY ARTS COLLEGE.SUBEDARI.ULUGU ROAD 62344779447 AREPALLY 62347795795 AREPALLY 62348865742 MULUGU ROAD 62344466967 AREPALLY 62348517137 MULUGU ROAD 62344467188 .HNK NAKKALAGUT AREPALLY AREPALLY AREPALLY AREPALLY AREPALLY SMC ACNO 62068450133 62078520439 62078717186 62077181485 62074353618 62081724563 62075715772 62075715171 62068764784 62076640408 62074353062 62342965345 62342534726 62349324348 62347647725 62347026831 62343782565 62343782677 62344068309 62348840705 62343537341 62346530761 62343533028 62342986875 62342964931 62341790497 62345913734 62344201456 62341877437 62344229121 62344097045 62342876679 62349993091 62346448981 62356709656 62343384257 62343616246 62344201751 62343379097 62347984646 62343076693 62343076693 62429275219 62343766462 62343295708 62348818475 62343766484 33090141826 62350604784 62347988051 62349505540 62348818601 62343959385 62048621397 52183140339 62346099941 62348365716 62348366287 62349322997 62350032511 62346935859 62350032725 62091536769 62088103413 62346936364 62350032453 62344171441 62348499706 62348506180 M.

HANAMKONDA KAMAREDDYPA KAMAREDDYPA KAMAREDDYPA KAMAREDDYPA HANUMANNAGAR.SL NO 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 MANDAL ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR ATMAKUR SHAYAMPET SHAYAMPET SHAYAMPET SHAYAMPET SHAYAMPET SHAYAMPET SHAYAMPET SHAYAMPET SHAYAMPET SHAYAMPET SHAYAMPET SHAYAMPET SHAYAMPET SHAYAMPET SHAYAMPET SHAYAMPET SHAYAMPET SHAYAMPET SHAYAMPET SHAYAMPET SHAYAMPET SHAYAMPET SHAYAMPET SHAYAMPET SHAYAMPET SHAYAMPET SHAYAMPET SHAYAMPET SHAYAMPET SHAYAMPET SHAYAMPET SHAYAMPET SHAYAMPET SHAYAMPET SHAYAMPET PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL SCHCD 36093701102 36093701201 36093701202 36093701203 36093701301 36093701402 36093701403 36093701404 36093701407 36093701408 36093701501 36093701505 36093701506 36093701601 36093701702 36093701801 36093701802 36093701804 36093701809 36093701811 36093701819 36093702001 36093702004 36093702101 36093702201 36093800101 36093800102 36093800103 36093800104 36093800105 36093800201 36093800202 36093800204 36093800206 36093800207 36093800301 36093800401 36093800501 36093800502 36093800505 36093800601 36093800605 36093800701 36093800801 36093800802 36093800803 36093800808 36093800809 36093800814 36093800901 36093801101 36093801103 36093801201 36093801202 36093801203 36093801302 36093801303 36093801304 36093801306 36093801402 36093900101 36093900102 36093900103 36093900201 36093900202 36093900203 36093900301 36093900304 36093900401 36093900501 36093900503 36093900601 36093900701 36093900702 36093900801 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls SCHNAME MPUPS OGLAPUR MPPS MUSTHYALAPALLY MPUPS TAKKALAPADU ZPHS MUSTHYALAPALLY MPPS AGRAMPAHAD MPPS PEDDAPUR MPPS AKKAMPET PEDDAPUR MPUPS NAGAIAH PALLY ZPHS PEDDAPUR ZPHS AKKAMPET MPPS OGGONI PALLI MPPS CHOWLLAPALLY ZPHS CHOWLLAPALLY MPPS KAMARAM MPUPS PENCHIKALAPETA MPPS ATMAKUR G/W MPPS THIRUMALA GIRI MPPS ATMAKUR ZPHS ATMAKUR MPPS GUDEPAHAD KGBV ATMAKUR MPPS NEERUKULLA ZPHS NEERUKULLA MPPS HOUSEBUZURG MPPS KATAKSHAPUR MPPS JOGAM PALLY MPPS PEDDA KODAPAKA MPPS (G) PEDDA KODEPAKA MPPS GOVINDHAPUR ZPHS PEDDA KODAPAKA MPPS KOPPULA MPPS GOLLA PALLY MPPS GANGIRENI GUDEM ZPHS GANGIRENI GUDEM ZPHS KOPPULA MPPS VASANTHA PUR MPUPS MYLARAM MPPS THAHARA POOR MPPS MANDARI PET ZPHS MANDARI PET MPPS GATLA KANI PARTHY ZPHS GATLA KANI PARTHY MPUPS KOTHAGATTU SINGARAM MPPS SHAYAMPET MPPS HARIJANA WADA MPPS AREPALLY ZPHS SHAYAMPET ZPHS (G) SHAYAMPET KGBV SHAYAMPET MPPS HUSSAIN PALLY MPPS PATHIPAKA ZPHS PATHI PAKA MPPS NEREDU PALLY MPPS APPAIAH PALLY ZPHS NEREDUPALLY MPPS NOORJHAAN PALLY MPPS SADHONIPALLY MPPS KATRAPALLY ZPHS KATRAPALLY MPUPS PRAGATHISINGARAM MPPS NARLAPUR MPUPS VENKATESWARLAPALLY ZPHS NARLAPUR MPPS GUNAKAPALLY MPPS VARIKOLE ZPHS VARIKOLE MPPS HYBOTHPALLY MPUPS VENKATAPUR MPUPS LAXMIPURAM MPPS NAGARAM ZPHS NAGARAM MPPS PAIDIPALLY MPPS MALLAKKAPET D/W MPUPS MALLAKKAPET MPPS RAYAPARTHY SCH_C ATEG ORY UPS PS UPS HS PS PS PS UPS HS HS PS PS HS PS UPS PS PS PS HS PS HS PS HS PS PS PS PS PS PS HS PS PS PS HS HS PS UPS PS PS HS PS HS UPS PS PS PS HS HS HS PS PS HS PS PS HS PS PS PS HS UPS PS UPS HS PS PS HS PS UPS UPS PS HS PS PS UPS PS SMCBANK sbh SBH SBH SBH sbh SBH SBH STATE BANK OF SBH SBH sbh SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH AREPALLY sbh sbh SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH sbh SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SMC BANK BRANCH arepally AREPALLY NGOs COLONY HANAMAKONDA AREPALLY arepally KASHIBUGA WARANGAL Kashibugga KASIBUGGA AREPALLY arepally CBS-HANAM NAKKALAGUTTA AREPALLY CBS-HANAM CBS-HANAM HANUMANNAG AREPALLY NAKKALAGUTTA CBS-HANAM AREPALLY hanumannagar hanumannagar AREPALLY AREPALLY KAMAREDDYPA KAMAREDDYPA KAMAREDDYPA KAMAREDDYPA KAMAREDDYPA KAMAREDDYPA KAMAREDDYPA KAMAREDDYPA KAMAREDDYPA KAMAREDDYPA KAMAREDDYPA KAMAREDDYPA KAMAREDDYPA KAMAREDDYPA KAMAREDDYPA KAMAREDDYPA KAMAREDDYPA KAMAREDDYPA KAMAREDDYPA KAMAREDDYPA KAMAREDDYPA KAMAREDDYPA NEW BUSTAND.HANAMKONDA KAMAREDDYPA CBS HANAMK KAMAREDDYPA KAMAREDDYPA KAMAREDDYPA KAMAREDDYPA KAMAREDDYPA PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARAKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL SMC ACNO 62348865877 62347795886 62348021809 62348866473 62348866042 62088535749 62345673803 62078768051 62348512967 62344107781 62349322556 62347280913 52209136814 62347796062 62354118066 62348139822 62348021526 62347795955 62013970847 62349967913 62349322465 62344457136 62344457090 62348478163 62348865628 62343962819 62344523950 62344519536 62343767364 62343922876 62350802844 62344101983 62346614836 62346614213 62343909231 62344607842 62346316523 62350246159 62349532267 62350099247 62343962739 62349532176 62347372906 62346614869 62346147972 62349531966 62347743565 62344494021 62347424481 62346314730 62350470770 62349960418 62347026875 62344644295 62349283638 62348145203 62349792588 62344318170 62347146808 62344390622 62349752034 62349796219 62348955998 62353133776 62353207548 52186077757 62349796366 62353627096 62349798206 62352322039 62344745113 62353660690 62354159807 62349053342 62353545769 .

SL NO 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 MANDAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA SCHCD 36093900802 36093900804 36093900807 36093900901 36093901001 36093901002 36093901101 36093901202 36093901301 36093901303 36093901401 36093901403 36093901404 36093901501 36093901502 36093901601 36093901603 36093901701 36093901702 36093901801 36093901803 36093901804 36093901805 36093901806 36093901807 36093901808 36093901821 36093901826 36093901827 36093901828 36093901829 36093901830 36093901901 36093902001 36093902101 36093902102 36093902201 36093902203 36093902301 36094000101 36094000201 36094000202 36094000302 36094000303 36094000401 36094000403 36094000405 36094000407 36094000501 36094000503 36094000601 36094000602 36094000603 36094000701 36094000702 36094000703 36094000707 36094000708 36094000710 36094000801 36094000802 36094000902 36094000903 36094000904 36094001002 36094001008 36094001009 36094001101 36094001102 36094001201 36094001202 36094001301 36094001302 36094001303 36094001305 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls SCHNAME MPPS NARSAKKAPALLY D/W MPUPS NARSAKKAPALLY ZPHS RAYAPARTHY MPUPS PULIGILLA MPPS CHERLAPALLY ZPHS CHERLAPALLY MPUPS MUSTYALAPALLY MPUPS CHOUTUPARTHY MPPS NADIKUDA ZPHS NADIKUDA MPPS KANTATHMAKUR MPUPS RAMAKRISHNAPUR ZPHS KANTATHMAKUR MPPS DHARMARAM MPPS IPPALAPALLY MPPS VELLAMPALLY ZPHS VELLAMPALLY MPPS SEETHARAMPURAM MPPS MADHARAM MPPS RAJIPET D/W MPPS DALITHAWADA MPPS PARKAL D/W (N) MPPS PARKAL MPPS MALLAREDDYPALLY MPUPS PARKAL U/M CSI MISSION PS PKL MPPS VELAMAWADA ZPHS PARKAL ZPHS (G) PARKAL GHS PARKAL TSSWREIS HS_JC PARKAL CSI MISSION HS PKL MPUPS KAMAREDDYPALLY MPPS RAJIPET MPPS ALIYABAD MPUPS POCHARAM MPPS KOWKONDA ZPHS KOWKONDA MPPS SARWAPUR MPPS PONAGANDLA MPPS MADTHAPALLY ZPHS MADTHAPALLY MPPS GUDEPALLY MPPS KODAVATANCHA MPPS DUMPILLA PALLY MPPS NARAYANAPUR MPPS BHAGIRTHIPET ZPHS BHAGIRTHIPET MPPS RAMANNAGUDEM THANDA MPUPS JUBLI NAGAR MPPS RAVULAPALLY(T) MPPS THIRUMALAGIRI ZPHS THIRUMALAGIRI MPPS REGONDA MPPS RANGAIAH PALLY MPPS PEDDAMPALLY ZPHS REGONDA ZPHS RANGAIAH PALLY KGBV REGONDA MPUPS LINGALA MPPS POCHAMPALLY MPPS REPAKA MPUPS REPAKAPALLY ZPHS REPAKA MPPS RAYAPALLY MPPS KANIPARTHY ZPHS KANIPARTHY MPUPS ROOPI REDDY PALLY MPUPS DAMMANNAPET MPUPS CHENNAPUR MPPS CHENCHUPALLY MPPS CHINNAKODE PAKA MPPS RAJAKKAPALLY MPPS BALAIAH PALLY MPUPS DAMARANCHA PALLY SCH_C ATEG ORY PS UPS HS UPS PS HS UPS UPS PS HS PS UPS HS PS PS PS HS PS PS PS PS PS PS PS UPS PS PS HS HS HS HS HS UPS PS PS UPS PS HS PS PS PS HS PS PS PS PS PS HS PS UPS PS PS HS PS PS PS HS HS HS UPS PS PS UPS HS PS PS HS UPS UPS UPS PS PS PS PS UPS SMCBANK SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH STATE BANK SBH SBH SBH STATE BANK O SBH SBH STATE BANK OF SBH SBH SBH SBH SBH SBH STATE BANK O SBH SBH SBH STATE BANKA SBH SBH STATE BANIK O SBH SBH STATE BANK OF SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH STATE BANK SBH SBH SMC BANK BRANCH PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL KAMAREDDYPA KAMAREDDYPA KAMAREDDYPA PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL Parkal Parkal PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL Parkal PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL Parkal PARKAL SMC ACNO 62349884844 52186078354 62348956210 62348021480 62356937106 62353422769 52186075896 62352308058 62350058303 62352793698 62349752114 62349797609 62372269944 62354139891 62354144165 62348609299 62365289596 62365289596 62362225239 62352760323 62347697062 62350058176 62348278404 62353422872 62358710922 62353422577 62348277943 62361357437 62360734202 62079254997 52186070274 52186075669 62125067940 62348956265 62353720027 62347788303 62348677816 62348677690 62353712947 52186075909 62354140137 62349047500 62349753729 62354445899 62348955353 62352302410 62349753537 62113888509 62366255157 62349978630 62365481030 62097602886 62089061174 62349751982 62348954508 52186075614 52186075954 52186075921 62402351724 62094531768 52186077043 52186075783 52180676152 62353620307 52186075910 62349039688 62349797508 62359484888 62345179926 62353422996 62349753593 62055637910 52186076163 62036624063 62355241000 .

xls SCHNAME ZPHS CHINNAKODE PAKA MPPS VIJJAYYAPALLY MPPS RAMAGUNDALAPALLY MPPS JAGGAIAHPET ZPHS JAGGAIAHPET MPPS VENKATESHWARLA PALLY MPPS SULTHANPUR MPPS KONARAO PET MPPS KOTHAPALLY(K) MPPS JAMSHEDBEGPET MPPS KOTHAPALLY GORI MPPS GANDHI NAGAR MPPS NIZAMPALLY ZPHS GORI KOTHAPALLY MPUPS DUBYALA MPPS RAGHAVA REDDY PET ZPHS RAGHAVA REDDY PET MPPS AKINEPALLY MPPS IPPALA PALLY ZPHS AKINEPALLY MPUPS POTHUGAL MPUPS KORKISHALA TSMS MOGULLAPALLY @ KORKISHA MPPS PEDDAKOMATIPALLY MPPS GANESH PALLY MPPS PARLAPALLY ZPHS PARLAPALLY MPPS MOTLAPALLY ZPHS MOTLAPALLY MPPS PIDISILLA MPPS AREPALLY(P) MPPS YELLAREDDY PALLY ZPHS PIDISILLA MPUPS MULKALAPALLY MPPS MOGULLAPALLY ZPHS MOGULLAPALLY KGBV MOGULLAPALLY MPPS AREPALLY (M) MPPS ANKUSHAPUR MPUPS MEDARAMETLA MPPS RANGAPURAM ZPHS RANGAPURAM MPPS ISSIPET MPPS OLD ISSIPET MPPS VAGODDU PALLY MPUPS CHINTALAPALLY ZPHS ISSIPET MPPS VEMULAPALLY MPPS NARSINGAPUR MPPS VEMULAPALLY H/W MPUPS BANGLAPALLY ZPHS VEMULAPALLY MPPS GUNDLAKARTHI MPUPS METTUPALLY MPPS JODU PALLY ZPHS VENKAT RAO PALLY MPPS KALIKOTA PALLY MPPS KALWAPALLY MPUPS GIDDEMUTHARAM MPPS VENCHERANI MPPS ONTIPPATHANDA MPPS CHAINPAKA GOVT DNT PS ANDUKU THANDA MPUPS ANDUKTHANDA MPPS RAGHAVAPUR MPPS GARIMILLAPALLY MPPS BOINIPALLLY ZPHS GARIMILLAPALLY MPUPS EMPAID MPPS VELLAMPALLY MPPS BANDA PALLY MPPS VELISHALA ZPHS VELISHALA MPPS KUNDANAPALLY ZPHS KUNDANAPALLY SCH_C ATEG ORY HS PS PS PS HS PS PS PS PS PS PS PS PS HS UPS PS HS PS PS HS UPS UPS HS PS PS PS HS PS HS PS PS PS HS UPS PS HS HS PS PS UPS PS HS PS PS PS UPS HS PS PS PS UPS HS PS UPS PS HS PS PS UPS PS PS PS PS UPS PS PS PS HS UPS PS PS PS HS PS HS SMCBANK SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SMC BANK BRANCH PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL STATE BANK SBH PARKAL SBH PARKAL SBH PARKAL SBH PARKAL PARKAL SBH PARKAL SBH PARKAL SBH PARKAL SBH PARKALA SBH PARKALA SBH PARKAL SBH PARKALA SBH PARKAL SBH PARKAL SBH PARKAL SBH PARKAL SBH PARKAL SBH PARKAL SBH PARKAL SBH PARKAL SBH PARKAL SBH PARKAL SBH PARKAL SBH PARKAL SBH PARKAL SBH PARKALA SBH PARKAL SBH PARKALA SBH PARKAL SBH PARKAL SBH PARKALA SBH PARKALA SBH PARKALA SBH PARKAL SBH PARKALA SBH PARKALA SBH PARKALA SBH PARKALA SBH PARKAL SBH PARKAL SBH PARKAL STATEBANK OF HYD PARKAL SBH PARKAL SBH DUBBAPALLY SBH DUBBAPALLY SBH DUBBAPALLY SBH PARKAL SBH PARKAL SBH PARKAL SBH PARKAL SBH PARKAL SBH DUBBAPALLY SBH DUBBAPALLY SBH PARKAL SBH PARKAL SBH HANAMKONDA SBH PARKAL sbh parkal sbh parkal SBH PARKAL sbh nak SBH SUBEDARI SMC ACNO 62011800538 52186075987 62367469677 62361671625 62353423739 62357992973 62374942581 62349047588 62349796887 62363558744 32045105211 62436499149 62360628909 62374942387 62348280117 62348954938 62348980163 62349957858 62348609936 62348954825 62349752261 62349958921 62398483731 62348609969 62348021548 62349053240 62349958830 62349958013 62353510021 62349958284 62349753184 62349958137 62348954676 62349752512 62348280208 62358640034 62348279702 62349806047 62348280446 62349752975 62349752432 62348956470 62348021399 62349753297 62349752839 62348021311 62349752782 62348954586 62353627846 62440949716 62349752170 62349796989 62348279973 62348955024 62347167307 62348609992 62091641742 62093053882 62093068083 62349805362 62345180013 62347650556 62359002453 62353396442 62093810437 62091642032 62091642009 62347521166 62361641385 62348277614 62348279587 62347167090 62347521268 62347627094 62347319942 .SL NO 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 MANDAL REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA REGONDA MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY MOGULLAPELLY CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL SCHCD 36094001306 36094001309 36094001401 36094001402 36094001403 36094001501 36094001502 36094001601 36094001602 36094001701 36094001801 36094001802 36094001803 36094001805 36094100101 36094100202 36094100203 36094100301 36094100302 36094100303 36094100401 36094100503 36094100504 36094100601 36094100602 36094100701 36094100702 36094100801 36094100803 36094100901 36094100902 36094100903 36094100904 36094101001 36094101101 36094101105 36094101114 36094101116 36094101202 36094101301 36094101401 36094101402 36094101501 36094101502 36094101503 36094101504 36094101506 36094101701 36094101702 36094101704 36094101705 36094101706 36094101801 36094101901 36094200101 36094200103 36094200201 36094200301 36094200402 36094200501 36094200502 36094200601 36094200602 36094200603 36094200701 36094200801 36094200802 36094200803 36094201001 36094201101 36094201102 36094201201 36094201204 36094201303 36094201304 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.

xls SCHNAME MPPS GUMMADAVELLY MPPS RAMAKISTAPUR(V) MPUPS PANGIDIPALLY MPPS ASHIREDDYPALLY MPPS TEKUMATLA ZPHS TEAKUMATLA MPPS RAMAKRISHNA POOR (T) MPPS ANKUSHAPUR MPPS SOMANPALLY MPUPS SUBBAKKAPALLY MPPS NAWABPET (H/W) MPUPS CHINTHAKUNTA RAMAIAHPA MPPS NAWABPET MPPS KAILAPUR MPPS KOTHAPALLY MPPS NAIN PAKA ZPHS NAIN PAKA MPPS LAXMIPUR THANDA MPPS PASHIGADDA THANDA MPPS KOTHAPET MPUPS VODITHALA MPPS GANDHI NAGARAM MPPS BHISMA NAGAR ZPHS JADALPET MPPS CHITYAL MPPS VENKATRAOPALLY (C) ZPHS CHITYAL TSSWREIS HS CHITYAL KGBV VENKATRAOPALLY(C) TSMS CHITYAL MPPS JOOKAL ZPHS JOOKAL MPPS CHALLAGARIGE ZPHS CHALLAGARIGE MPUPS GOPALAPUR MPPS DOOTH PALLY MPUPS NEREDUPALLY MPPS VAJINEPALLY MPPS GORLAVEEDU ZPHS GORLAVEEDU MPPS MORANCHA PALLY MPPS SHYAMNAGAR MPPS KOTHAPALLY(SM) ZPHS KOTHAPALLY(SM) MPUPS GUDAD PALLY MPPS MAHABOOB PALLY MPPS GANDRAPALLY MPPS MANJURNAGAR MPPS KOMPALLY MPUPS PULLURI RAMAIAH PALLY ZPHS KOMPALLY MPPS JANGEDU MPPS BEDDALONI PALLY MPPS GURIJAGADDA MPPS CHALLURUPALLY MPPS SEGGAMPALLI MPPS FAKEERGADDA MPPS GADDI GANI PALLI MPUPS KASIMPALLY MPPS VESHALAPALLY ZPHS JANGEDU MPPS GOPAVARI PALLY (B) MPPS BHOOPALA PALLY MPPS KRISHNA COLONY MPPS SUBASH COLONY GTWPS BAMABULAGADDA BPLY ZPHS BHOOPALAPALLY KGBV BHUPALPALLY TWAHS BHUPAL PALLY MPPS AMUDALAPALLY MPPS KAMALAPUR ZPHS KAMALAPUR MPPS RAMPUR GTWPS NAYAKAPUWADA MPPS CHICKEN PALLY SCH_C ATEG ORY PS PS UPS PS PS HS PS PS PS UPS PS UPS PS PS PS PS HS PS PS PS UPS PS PS HS PS PS HS HS HS HS PS HS PS HS UPS PS UPS PS PS HS PS PS PS HS UPS PS PS PS PS UPS HS PS PS PS PS PS PS PS UPS PS HS PS PS PS PS PS HS HS HS PS PS HS PS PS PS SMCBANK SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SB H SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH STATE BANK O SBH SBH SBH SBH SBH SMC BANK BRANCH PARKAL PARKAL SUBEDARY PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL DUBBAPALLY DUBBAPALLY DUBBAPALLY DUBBAPALLY DUBBAPALLY DUBBAPALLY dubbapally PARKAL PARAKALA PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL PARKAL SMC ACNO 62344744776 62347443539 62350857588 62347097268 62348278175 62348610023 62348278551 62348956334 62359482610 62347336060 62348278073 62347115602 62347415057 62348280377 62347521086 62347696852 62348278277 62102844256 62102833639 62102844198 62102844109 62096288802 62096285903 62083481991 62347167363 62348609925 62349978812 62351824223 62182464804 62372269285 62347097382 NAKKALAGUTTA HANAMKONDA 62347489813 PARKAL 62347520876 PARKAL 62348280297 Parkal 62347097097 DUBBAPALLY 62093810506 DUBBAPALLY 62082520998 DUBBAPALLY 62082521028 DUBBAPALLY 62075952699 DUBBAPALLY 62091107311 BHUPALPALLY 62355622290 DUBBAPALLY 62082520921 BHUPALPALLY 62347607599 PARKAL 62049892016 DUBBAPALLY 62081198131 DBBAPALLY 62349876810 DUBBAPALLY 62076028971 62078595745 DUBBAPAL DUBBAPALLY 62076152364 DUBBAPALLY 62078596125 DUBBAPALLY 62347101866 DUBAPALLY 62093203159 BHUPALAPALLY 62351323486 BHUPALPALLY 62082792941 DUBBAPALLY 62350102570 BHUPALAPALLY 62343426925 BHUPALAPALLY 62350971696 DUBBAPALLY 62093203193 DUBBAPALLY 62361855477 BHOOPALPALLY 62062833778 BHOOPALPALLY 62364358121 BHUPALPALLY 62347881674 DUBBAPALLY 62094601386 BHUPALPAPALLY 62111402614 BHUPALPALLY 62115429166 BHUPALPALLY 62413619590 BHUPALPALLY 62112582923 BHUPALPALLY 62181982102 BHUPALPALLY 62367042873 BHUPALAPALLY 62083092278 BHUPALPALLY 62347607204 BHUPALPALLY 62083092198 BHUPALAPALLY 62349370860 BHUPALPALLY 62406929939 Dubbapally 62350228016 .SL NO 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2628 2629 2631 2632 2633 2634 2636 2637 2638 2639 2641 2642 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2678 2679 2680 2681 2682 2683 MANDAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL CHITYAL BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY BHOOPALPELLY SCHCD 36094201401 36094201501 36094201601 36094201701 36094201702 36094201703 36094201801 36094201901 36094202001 36094202002 36094202101 36094202102 36094202103 36094202201 36094202302 36094202303 36094202305 36094202401 36094202402 36094202403 36094202404 36094202502 36094202504 36094202505 36094202701 36094202702 36094202706 36094202710 36094202713 36094202715 36094202801 36094202803 36094202901 36094202904 36094203102 36094203201 36094300102 36094300201 36094300301 36094300306 36094300401 36094300402 36094300403 36094300404 36094300501 36094300601 36094300603 36094300605 36094300606 36094300610 36094300612 36094300701 36094300702 36094300704 36094300705 36094300706 36094300708 36094300711 36094300712 36094300713 36094300714 36094300801 36094300802 36094300816 36094300817 36094300819 36094300825 36094300870 36094300873 36094300901 36094300903 36094300904 36094301001 36094301002 36094301101 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.

SL NO
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760

MANDAL

SCHCD

SCHNAME

BHOOPALPELLY
BHOOPALPELLY
BHOOPALPELLY
BHOOPALPELLY
BHOOPALPELLY
BHOOPALPELLY
BHOOPALPELLY
BHOOPALPELLY
BHOOPALPELLY
BHOOPALPELLY
BHOOPALPELLY
BHOOPALPELLY
BHOOPALPELLY
GHANPUR(MULUG)
GHANPUR(MULUG)
GHANPUR(MULUG)
GHANPUR(MULUG)
GHANPUR(MULUG)
GHANPUR(MULUG)
GHANPUR(MULUG)
GHANPUR(MULUG)
GHANPUR(MULUG)
GHANPUR(MULUG)
GHANPUR(MULUG)
GHANPUR(MULUG)
GHANPUR(MULUG)
GHANPUR(MULUG)
GHANPUR(MULUG)
GHANPUR(MULUG)
GHANPUR(MULUG)
GHANPUR(MULUG)
GHANPUR(MULUG)
GHANPUR(MULUG)
GHANPUR(MULUG)
GHANPUR(MULUG)
GHANPUR(MULUG)
GHANPUR(MULUG)
GHANPUR(MULUG)
GHANPUR(MULUG)
GHANPUR(MULUG)
GHANPUR(MULUG)
GHANPUR(MULUG)
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG

36094301201
36094301202
36094301401
36094301402
36094301501
36094301502
36094301503
36094301601
36094301701
36094301803
36094301804
36094301805
36094301901
36094400102
36094400103
36094400104
36094400105
36094400108
36094400110
36094400201
36094400202
36094400203
36094400205
36094400207
36094400208
36094400210
36094400301
36094400302
36094400303
36094400305
36094400308
36094400501
36094400502
36094400507
36094400521
36094400601
36094400701
36094400801
36094400802
36094400804
36094400901
36094400902
36094500101
36094500102
36094500105
36094500107
36094500109
36094500110
36094500201
36094500202
36094500203
36094500204
36094500205
36094500207
36094500208
36094500209
36094500301
36094500302
36094500303
36094500304
36094500401
36094500501
36094500503
36094500505
36094500506
36094500507
36094500510
36094500521
36094500522
36094500523
36094500530
36094500531
36094500541
36094500601
36094500701

MPPS RAJEEVNAGAR
MPUPS PAMBAPUR
MPPS ERRAIAH PALLY
MPUPS NAGARAM
MPPS AZAMNAGAR
MPPS BURKAPALLY
ZPHS AZAMNAGAR
MPPS NANDIGAMA
MPPS DEEKSHAKUNTA
MPPS KOTHAPALLE (G)
GOVT DNT PS GOLLABUDDARAM
ZPHS GOLLABUDDARAM
MPPS DUDEKULAPALLY
MPPS VEERAIAHPALLY
MPPS CHELPUR
MPPS BOBBALONIPALLY
MPPS DUBBAPALLY
MPPS KUNDUR PALLY
ZPHS CHELPUR
MPPS GOLLAPALLI
MPPS JANGUPALLY
MPPS KONDAMPALLY
MPPS BASWARAJPALLI
MPPS DHARMARAOPET
MPUPS NAGARAMPALLI
ZPHS DHARMARAOPET
MPPS APPAIAHPALLY
MPPS BANGLAPALLI
MPPS RANGARAOPALLY
MPPS KONDAPUR
ZPHS KONDAPUR
MPPS GHANPUR(MULUG)
MPPS GHANPUR(MULUG) H/C
ZPHS GHANPUR(MULUG)
KGBV GHANPUR(M)
MPPS BURRAKAYALAGUDEM
MPUPS KARKAPALLY
MPPS GANDHINAGAR
MPPS MYLARAM
ZPHS MYLARAM
MPPS BUDDARAM
ZPHS BUDDARAM
MPPS JEEVONTHA RAO PALLY
MPPS GANESHLAL PALLY
TSREIS HS BANDARUPALLY
MPPS BANDARUPALLY
ZPHS BANDARUPALLY
TSMS MULUGU @ BANDARUPALLY
MPPS BARIGALAPALLY
MPPS BANJARU PALLY
MPPS JANGALAPALLI X ROAD
MPPS JANGALA PALLY
MPPS RAMNAGAR
MPPS SOMALLAPALLY
MPUPS INCHERLA
ZPHS JANGALA PALLY
MPPS RAMAIAH PALLY
GOVT DNT PS RAMNAGAR THANDA
MPPS KASIMDEVPET
ZPHS KASIMDEVPET
MPPS ANNAM PALLY
MPPS MULUG
MPUPS MULUG (U/M)
MPPS WEAVERS COLONY
MPPS PALSABPALLY
MPPS PREM NAGAR
CSI AIDED PS MULUG
ZPHS (B) MULUG
ZPHS (G) MULUG
GHS MULUG
GTWPS ST COLONY
MINI GURUKULAM PS JAKARAM
KGBV MULUGU
MPUPS MADAN PALLY
MPPS JAKARAM

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls

SCH_C
ATEG
ORY
PS
UPS
PS
UPS
PS
PS
HS
PS
PS
PS
PS
HS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
HS
PS
PS
PS
PS
PS
UPS
HS
PS
PS
PS
PS
HS
PS
PS
HS
HS
PS
UPS
PS
PS
HS
PS
HS
PS
PS
HS
PS
HS
HS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
UPS
HS
PS
PS
PS
HS
PS
PS
UPS
PS
PS
PS
PS
HS
HS
HS
PS
PS
HS
UPS
PS

SMCBANK
STATE BANK OF

SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH

MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU

MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUG
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU

SMC BANK
BRANCH
BHUPALPALLLY
BHOOPALPALLY
BHUPALAPALLY
BHUPALPALLY
BHUPALAPALLY
BHUPALAPALLY
BHUPALPALLY
BHUPALPALLY
BHUPALPALLY
BHUPALPALY
BHUPALPALLY
BHUPALPALLY
DUBBAPALLY
DUBBAPALLY
DUBBAPALLY
DUBBAPALLY
DUBBAPALLY
DUBBAPALLY
DUBBAPALLY
DUBBAPALLY
DUBBAPALLY
DUBBAPALLY
DUBBAPALLY
DUBBAPALLY
DUBBAPALLY
DUBBPALLY
DUBBPALLY
DUBBAPALLY
DUBBAPALLLY
DUBBAPALLY
DUBBAPALLY
DUBBAPALLY
DUBBAPALLY
DUBBAPALLY
DUBBAPALLY
DUBBAPALLY
DUBBAPALLY
DUBBAPALLY
DUBBAPALLY
DUBBAPALLY
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU-157
MULUGU
mulugu
MULUGU
MULUGU

SMC ACNO
62347881562
62077235794
62084966338
62197863889
62092342582
62092342571
62108766245
62389254407

62347607533
62082082001
62348885077
62084978990
62347579445
62108099010
62088684306
62075979042
62076028620
62075978786
62079515258
62067222255
62069430217
62074852721
62081198299
62083313186
62074850983
62075971112
62075619965
62075620754
62075620368
62113179557
62075619397
62074894829
62074894411
62074894079
62349371490
62075337924
62075339115
62090483738
62075339319
62079523360
62077222151
62088406543
62085263970
62083718434
62095264520
62083717859
62088106979
62286662977

62100086427
62086375978
62104031565
62083998088
62086366306
62083998000
62083721548
62100760284
62085264248
62085264293
62085266074
62086564976
62085267884
62083704055
62093508763
62113599209
62083718058
62085263856
62085264577
62083717587
62083718172
62085265956
62083997845
62349202013
62185634706
62086564885
62096088802

SL NO
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835

MANDAL
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
MULUG
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR

SCHCD

SCHNAME

36094500702
36094500801
36094500802
36094500803
36094500804
36094500901
36094500902
36094500903
36094500904
36094500906
36094500910
36094500911
36094501002
36094501003
36094501004
36094501005
36094501006
36094501008
36094501009
36094501010
36094501013
36094501014
36094501015
36094501016
36094501017
36094501019
36094501021
36094501022
36094501023
36094501101
36094501102
36094501103
36094501105
36094501202
36094501206
36094501207
36094501208
36094501209
36094501301
36094501401
36094501402
36094501403
36094501405
36094501406
36094501408
36094501501
36094501601
36094501703
36094501708
36094501801
36094600101
36094600102
36094600104
36094600105
36094600108
36094600111
36094600112
36094600113
36094600201
36094600202
36094600203
36094600205
36094600301
36094600302
36094600303
36094600401
36094600402
36094600404
36094600405
36094600406
36094600407
36094600408
36094600410
36094600411
36094600414

TSSWREIS HS (B) JAKARAM
MPPS SRIRAMULA PALLY
MPPS BANALAPALLY
MPPS ABBAPOOR
ZPHS ABBAPOOR
MPPS MALLAMPALLY
MPPS MANCHINEELAPALLY
MPPS SRINAGAR
MPPS DEVANAGAR
MPPS HUMAYUN NAGAR
MPUPS MOHD GOUSE PALLY
ZPHS MALLAMPALLY
MPPS KODISHALAKUNTA
MPPS MUDDUNURI THANDA
MPPS VENKATESHWARLA PALLY
MPPS RAMSINGH THANDA
MPPS RAHIMNAGAR THANDA
MPPS MAMIDIREVULA PALLY
GTWPS SOMLA THANDA
GTWPS RAVOJI THANDA
MPPS BHUPALNAGAR
GOVT DNT PS MANSINGH THANDA
MPPS BHAGYA THANDA
MPPS GURTHUR THANDA
GTWPS NOUSIYA THANDA
MPPS RAMACHANDRAPUR
ZPHS BHUPAL NAGAR
ZPHS KOYA GUDEM
MPPS BVN THANDA
MPPS JAGGANNAPET
MPPS CHINNAGUNTUR PALLY
GTWPS PULIGUNDEM
TWAHS JAGGANNAPET
MPPS DEVAGIRI PATNAM
GTWPS CHINTHAKUNTA
MPPS PATHIPALLY
ZPHS DEVAGIRIPATNAM
ZPHS PATHIPALLY
MPPS POTLAPUR
MPPS PANCHOTKALA PALLY
MPPS RAINIGUDEM
MPPS KOTHUR
GTWPS KALTHIVARI GUMPU
TWAPS RAINIGUDEM
TWAHS RAINIGUDEM
MPUPS KANNAI GUDEM
MPPS PEGADAPALLY
GTWPS JAGGANNA GUDEM
MPPS SARWAPUR
GTWPS ANKANNAGUDEM
MPPS PEDDAPUR
MPPS PERUKAPALLY
MPPS SUBBAKKAPALLY
MPPS CHATHARIPPULAPALLY
MPPS RAMNAIK THANDA
MPPS GURRAMPET
ZPHS PEDDAPUR
ZPHS GURRAMPET
MPPS RAMARAO PALLY
MPPS KOTHAPALLY
MPPS BODDUVANI PALLY
MPUPS NARAYANAPUR
MPPS VENKATESHWARLA PALLY
MPPS THIMMAPUR(B)
GTWPS RAMINITHIMMAPUR
MPPS RAMAKRISTAPUR
MPPS BURGUPET
MPPS LAXMIDEVIPETA
MPPS ANANDAPUR
MPPS PATWARIPALLY
MPPS VEERLAPALLY
MPPS NARSINGAPUR
MPPS PORAKALAPALLY
GTWPS BANJARATHANDA
ZPHS LAXMIDEVIPETA

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls

SCH_C
ATEG
ORY
HS
PS
PS
PS
HS
PS
PS
PS
PS
PS
UPS
HS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
HS
HS
PS
PS
PS
PS
HS
PS
PS
PS
HS
HS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
HS
UPS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
HS
HS
PS
PS
PS
UPS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
HS

SMCBANK
SBH MULUGU
SBH MULUGU
SBH MULUGU
SBH MULUGU
SBH MULUGU
SBH MULUGU
SBH MULUGU
SBH MULUGU
SBH MULUGU
SBH MULUGU
SBH MULUGU
SBH MULUGU
SBH MULUGU
SBH MULUGU
SBH MULUGU
SBH.MULUGU
SBH MULUGU
SBH MULUGU
SBH MULUGU
SBH MULUGU
SBH MULUGU
SBH MULUGU
SBH MULUGU
SBH
SBH MULUGU
SBH MULUGU
SBH MULUGU
SBH MULUGU
SBH
SBH
SBH MULUGU
SBH MULUGU
SBH MULUGU
SBH MULUGU
SBH MULUGU
SBH MULUGU
SBH MULUGU
SBH MULUGU
SBH MULUGU
SBH
SBH MULUGU
SBH MULUGU
SBH MULUGU
SBH MULUGU
SBH MULUGU
S.B.H
SBH
SBH MULUGU
SBH
SBH MULUGU
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH

SMC BANK
BRANCH
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU

SMC ACNO
62313324431
62089532781
62089532861
62143481893
62089791418
62083998157
62085264135
62085264226
62085264180
62085263936
62086564910
62111334095
62083997584
62089532703
62083717815
62085264022
62085264055
62086363270
62085265923
62085263801
62083719197
62089532907
62083998918
62083997460
62085266007
62083721605
62083998792
62083717611
62083998850
62093409092
62096118613
62240447678
62246235997
62083721468
62095897789
62089532689
62083717496
62087404626
62083997710
62086363350
62085267793
62083720022
62086564830
62095073545
52191740664
62083717973
62085264000
62085264088
62085267851
62083717928
62086784969
62086214252
62086230284
62086265615
62085997151
62085997683
62090600760
62085996703
62085888303
62085893425
62085893481
62085895365
62085727220
62086291135
62092496510
62082957869
62083277000
62086230386
62086805006
62086214116
62086964907
62087563697
62086789571
62088308466
62086789638

SL NO
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910

MANDAL
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
VENKATAPUR
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
GOVINDARAOPET
THADVAI
THADVAI

SCHCD
36094600415
36094600601
36094600602
36094600603
36094600701
36094600702
36094600704
36094600705
36094600710
36094600801
36094600802
36094600803
36094600804
36094600806
36094600807
36094600808
36094600809
36094600811
36094600901
36094600902
36094601001
36094601002
36094601003
36094601004
36094601005
36094601006
36094601007
36094601011
36094601017
36094601019
36094700102
36094700103
36094700104
36094700105
36094700106
36094700201
36094700301
36094700302
36094700303
36094700304
36094700310
36094700311
36094700502
36094700503
36094700504
36094700505
36094700506
36094700601
36094700602
36094700603
36094700607
36094700608
36094700609
36094700610
36094700701
36094700802
36094700903
36094700904
36094700908
36094700909
36094700910
36094700911
36094700912
36094701004
36094701005
36094701006
36094701101
36094701103
36094701105
36094701107
36094701111
36094701112
36094701113
36094800101
36094800103

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls

SCHNAME
TWAHS BURGUPET
MPPS NALLAGUNTA
MPPS GAMPONIPALLY
ZPHS NALLAGUNTA
MPPS GUNTURPALLY
MPPS VELTURLAPALLY
MPUPS RAMANJAPUR
MPPS NARAYANAGIRIPALLY
TWAHS RAMANJAPUR
MPPS PAPAIAHPALLY
MPPS SINGARAKUNTAPALLY
MPPS THIMMAPUR(K)
MPPS CHATARAJUPALLY
MPPS NARSAPUR
MPPS ODDERAGUDEM
MPUPS INCHENCHERVUPALLY
MPPS KESHAVAPUR
ZPHS NARSAPUR
MPPS PALAMPET
ZPHS PALAMPET
MPPS VENKATAPUR (G)
MPPS VENKATAPUR
MPPS JAWAHAR NAGAR
MPPS ELLAREDDY PALLY
MPPS LINGAPUR
MPPS THALLAPADU
MPPS KADAWADA
ZPHS VENKATAPUR
KGBV VENKATAPUR

SCH_C
ATEG
ORY

HS
PS
PS
HS
PS
PS
UPS
PS
HS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
UPS
PS
HS
PS
HS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
HS
HS
TSMS VENKATAPUR @JAVAHAR NAG
HS
MPPS TAPPAMANCHA
PS
MPPS PROJECT NAGAR
PS
TWAHS PROJECT NAGAR
HS
TWAPS PROJECT NAGAR
PS
MPPS MOTLAGUDEM
PS
GTWPS MUTHAPUR
PS
MPPS PATHUR PASARA
PS
MPPS HARIJANA COLONY PASARA PS
MPPS KEEMA THANDA
PS
GTWPS PATHANAGARAM
PS
ZPHS PASRANAGARAM
HS
MPPS PASRANAGARAM
PS
MPPS RANGAPOOR
PS
MPPS GOVINDARAOPET
PS
MPPS IPPALA GADDA
PS
MPUPS RAGHAVA PATNAM
UPS
ZPHS (G) GOVINDARAOPET
HS
MPPS CHALVAI EAST
PS
MPPS CHALVAI
PS
MPPS HOSTEL GADDA CHALVAI
PS
MPUPS SOMALA GADDA
UPS
ZPHS CHALVAI
HS
MPPS CHALVAI WEST
PS
TSMS GOVINDARAOPET @CHALVAI HS
MPUPS MACHAPOOR
UPS
MPUPS BUSSAPUR
UPS
MPPS DUMPILLIAGUDEM
PS
MPPS MALAGADDA
PS
MPPS LAKNAVARAM
PS
ZPHS DUMPILLA GUDEM
HS
GHS GOVINDARAO PET
HS
MPPS LBNAGAR LAKNAVARAM
PS
KGBV GOVINDARAOPET
HS
MPUPS GANDHI NAGAR RAMPUR
UPS
MPPS ABHYUDAYA COLONY
PS
MPUPS MODDULAGUDEM RAMPUR UPS
MPPS NETHAKANI GUDEM
PS
MPPS LAXMIPURAM
PS
GTWPS KARLAPALLY
PS
GTWPS CHANDRU THANDA
PS
TWAHS KARLAPALLY
HS
MPPS AMRUTHANDA KARLAPALLY PS
TWAPS KARLAPALLY
PS
MPPS KALWAPALLY
PS
TWAUPS KALWAPALLY
UPS

SMCBANK
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
STATE BANK OF

SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBI
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH

SMC BANK
BRANCH
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
MULUGU
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
GOVINDARAOP

INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
MULUGU

SMC ACNO
62090237409
62085378776
62085378798
62085378812
62085887762
62085887739
62085887682
62085887897
62090237329
62086830452
62087404376
62085893561
62085895296
62086408702
62086789649
62087563653
62085730232
62086371939
62083531716
62007920779
62085893594
62086372343
62084241164
62087989750
62084247348
62086310217
62085888154
62085727195
62184972441
62288982779
62349537334
62349326877
62348126777
62347853512
62349537243
62350333245
62348427775
62347877555
62349537163
62347853873
62348426862
62348431259
62349022700
62350332990
62348852813
62347923784
62347112686
62347099323
62349326527
62347316191
62350426120
62347099550
62347316555
33100015431
62347316373
62347877293
62342684999
62348852948
62349520625
62342684922
62348853351
62347966944
62350014138
62348889945
62348853099
62349326695
62351122417
62347968192
62347445774
62352588534
62347459628
62347877678
62349516370
62350332537
62347213673

SL NO
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988

MANDAL
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
THADVAI
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM

SCHCD

SCHNAME

36094800302
36094800304
36094800305
36094800308
36094800401
36094800404
36094800405
36094801101
36094801103
36094801104
36094801201
36094801202
36094801302
36094801401
36094801501
36094801601
36094802001
36094802501
36094802502
36094802504
36094802505
36094802506
36094802508
36094802510
36094802601
36094802801
36094802802
36094803001
36094803401
36094803601
36094803701
36094803702
36094803703
36094803704
36094803901
36094804301
36094804402
36094804501
36094804801
36094804803
36094804804
36094804902
36094805101
36094805103
36094805301
36094806201
36094806301
36094806401
36094806402
36094806501
36094806701
36094806703
36094806801
36094806901
36094806903
36094807001
36094807201
36094807301
36094900202
36094900401
36094900402
36094900602
36094900701
36094900703
36094900801
36094900901
36094901201
36094901302
36094901303
36094901603
36094901701
36094901702
36094901801
36094901802
36094901803

MPPS REDDYGUDEM
MPUPS MEDARAM
TWAHS (G) MEDARAM EM
TWAPS MEDARAM EM
MPPS OORATTAM
TWAHS (G) OORATTAM
TWAPS OORATTAM
MPPS NARLAPUR
MPPS NARLAPUR SC COLONY
ZPHS NARLAPUR
MPPS BAYYAKAPET
TWAUPS BAYYAKKAPET
MPPS VENGLAPOOR
MPPS GONEPALLE
MPPS ELBAKA
GTWPS PADIGAPUR
GTWPS GANGA1RAM ST COLONY
MPPS TADVAI
GTWPS TADVAI
MPPS INDIRA NAGAR
TWAHS TADVAI
ZPHS INDIRA NAGAR
KGBV THADVAI
TWAPS THADVAI
GTWPS KONDAPARTHY
MPPS NARSINGAPUR
MPUPS KAMARAM (T)
MPPS BANJARELLAPUR
GTWPS BHUPATHI PURAM
MPPS DAMERAVAI
MPPS KATAPUR
MPUPS KATAPUR (U/M)
GTWPS KATAPUR ST COLANY
ZPHS KATAPUR
MPPS GANGARAM
GTWPS LAVVAL
GTWPS BANDALA
GTWPS VADDUGUDEM
MPPS KODISHALA
TWAPS KODISHALA
TWAHS KODISHALA
MINI GURUKULAM POCHA
MPPS LINGALA
MPPS BOTI LINGALA
MPPS BOLLEPALLY
MPPS NARSAPUR
GTWPS NARSAPUR
MPPS PAMBAPUR
GTWPS PAMBAPUR PATHA
MPPS ANKAMPALLY
MPPS BEERELLY
ZPHS BEERELLY
GTWPS KOWSETTIVAI
MPPS RANGAPUR SC COLONY
GTWPS RANGAPURAM
MPPS VEERAPUR
MPPS KAMARAM
GTWPS ASHANNAGUDA YELLAPUR
MPPS BHUPATHIPUR
MPPS RAJANNAPETA
GTWPS VENKATRAOPALLY
GTWPS GUTTALAGANGARAM
MPPS THUPAKULAGUDEM
TWAUPS THUPAKULA GUDEM
MPPS DEVADULA
MPPS LAXMIPURAM
GTWPS GANGUGUDEM
MPPS GURREVULA
ZPHS GURREVULA
MPPS CHITYAL
MPPS MUPPANAPALLE
ZPHS MUPPANAPALLE
GTWPS KANNAIGUDEM
TWAPS KANNAIGUDEM
TWAHS KANNAIGUDEM

file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls

SCH_C
ATEG
ORY
PS
UPS
HS
PS
PS
HS
PS
PS
PS
HS
PS
UPS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
HS
HS
HS
PS
PS
PS
UPS
PS
PS
PS
PS
UPS
PS
HS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
HS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
HS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS
UPS
PS
PS
PS
PS
HS
PS
PS
HS
PS
PS
HS

SMCBANK
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SATET BANK OF

SBH
SBH
SBH
SBH
STATE BANK OF

SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
STATE BANK OF

SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
STATE BANK HYD

SBH
SBH
SBH
STATE BANK HYDE

SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH
SBH

SMC BANK
BRANCH
MULUGU
INCHERLA
ETURNAGARAM

MULUGU
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
MULUGU
ETURNAGARAM

MULUGU
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
INCHERLA
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM

MULUGU
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM

MULUGU
INCHERLA
INCHERLA
ETURNAGARAM

INCHERLA
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM

INCHERAL
INCHERLA
INCHERLA
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM

MULUGU
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM

INCHERLA
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURNAGARAM
ETURANAGARA

SMC ACNO
62348790218
62349326436
62347302133
62350477211
62350014092
62351210202
62351209820
62350006422
62348392161
62350006579
62350448021
62350332752
62350332399
62350459054
62350332286
62350336417
62351147501
62348391768
62347880104
62349202239
62350112136
62349112130
62357181411
62351481284
62347967461
62350111132
62349377924
62350499417
62350499531
62349172789
62350905237
62347552275
62350357971
62350623151
62348606312
62347880852
62347590957
62347274546
62350739461
62350014014
62347877395
62350985112
62347967381
62353792707
62371363992
62350168871
62347241271
62349377811
62350111290
62350162879
62350112759
62350743728
62350499337
62350773037
62357181068
62349020600
62348173160
62350164424
62299791306
62244863810
62244864836
62248213165
62242689887
62090486296
62351935568
62349378021
62243643841
62193264959
62351311674
62375882325
62347285026
62346602570
62243651742
62063539243
62063539243

SL NO 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 MANDAL ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET SCHCD SCHNAME 36094901902 36094901903 36094902001 36094902002 36094902101 36094902201 36094902301 36094902401 36094902402 36094902501 36094902601 36094902701 36094902702 36094902801 36094902802 36094902901 36094903201 36094903202 36094903203 36094903301 36094903401 36094903502 36094903701 36094903801 36094903901 36094903902 36094904301 36094904302 36094904401 36094904501 36094904502 36094904504 36094904505 36094904506 36094904507 36094904602 36094904603 36094904604 36094904606 36094904610 36094904612 36094904616 36094904626 36094904701 36094904702 36094904801 36094904802 36094905001 36094905401 36094905402 36094905902 36094905903 36094905904 36094905905 36094905906 36094906001 36094906101 36094906201 36094906401 36095000101 36095000102 36095000107 36095000108 36095000201 36095000202 36095000203 36095000204 36095000301 36095000302 36095000401 36095000402 36095000404 36095000405 36095000502 36095000503 MPPS BUTTAIGUDEM SW ASHRAM PS MPPS SARVAI GTWPS SARVAI MPPS CHINTHAGUDA MPPS SINGARAM MPPS ETUR MPPS KANTHANPALLY MPPS BANGARUPALLY KPALLY GTWPS RAMAPUR MPPS MULLAKATTA GTWPS SHANKARAJPALLY MPUPS SHANKARAJPALLY MPPS IPPALAGUDEM MPUPS ROHEER GTWPS ALLAMVARI GANPUR MPPS CHALPAKA GTWPS VEERAPUR TWAUPS CHALPAKA GTWPS BANAJI BANDAM MPPS ELISHETTIPALLE TWAUPS ILAPUR MPPS KONDAI GTWPS MALLYALA GTWPS DODLA MPPS DODLAKOTHUR MPPS BUTARAM MPPS MAMIDIGUDEM MPPS EKKELA GTWPS AKULAVARI GHANPUR TWAPS (G) AKGHANPUR MPPS AKULAVARI GHANPUR MPUPS NETHAJI NAGAR MPPS MANASAPALLY TSTWREIS HS AK GHANPUR MPPS AMBEDKAR NAGAR MPUPS ETURNAGARAM U/M MPPS ETURNAGARAM (NORTH) MPPS ETURNAGARAM ZPHS ETURNAGARAM TWAHS (G) AK GHANPUR TWAUPS (B) AKULAVARI GHANPUR KGBV ETURNAGARAM MPPS RAMANNAGUDEM ZPHS RAMANNAGUDEM MPPS LAMBADI THANDA MPPS RAMNAGAR MPPS PAPKAPUR MPPS SHAPALLY GTWPS SHAPALLY GTWPS HANMAN NAGAR GOVT DNT UPS CHINNABOINA PALL TWAHS CHINNABOINA PALLY GTWPS ILAPUR TWAUPS MALYALA MPUPS SHIVAPUR MPPS GOGUPALLY MPPS PEDDA VENKATAPUR GTWPS LINGAPUR MPPS KAMALAPUR MPPS PSCP NAGAR K PUR MPPS AMBEDKAR NAGAR K PUR ZPHS KAMALAPUR MPPS GAMPONI GUDEM MPPS MANGAPET ZPHS MANGAPET GTWPS PODMOOR MPPS THONDIYAL LAXMIPUR MPPS REGULA GUDEM TL PUR GTWPS BOMMAIGUDEM GTWPS KOTTUR MOTLAGUDMEM MPUPS KOMATIPALLY TWAHS KOMATIPALLY GTWPS BORE NARSAPUR  MPPS PATANARSAPUR file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls SCH_C ATEG ORY PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS UPS PS UPS PS PS PS UPS PS PS UPS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS UPS PS HS PS UPS PS PS HS HS UPS HS PS HS PS PS PS PS PS PS UPS HS PS UPS UPS PS PS PS PS PS PS HS PS PS HS PS PS PS PS PS UPS HS PS PS SMCBANK SBH SBH ENR SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH STATE BANK O SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH STATE BANK OF SBH SBH SBH SBI SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SMC BANK BRANCH SMC ACNO ETURNAGARAM 62348606061 ETURNAGARAM 62090486296 ETURNAGARAR 62248009691 ETURNAGARAM 62036084332 ETURNAGARAM 62346334462 ETURNAGARAM 62347605819 ETURNAGARAM 62349020713 ETURNAGARAM 62346813365 ETURNAGARAM 62368443024 ETURNAGARAM 62243630648 ETURNAGARAM 62062985664 ETURNAGARAM 62243629134 ETURNAGARAM 62082259060 ETURNAGARAM 62063544979 ETURNAGARAM 62063547517 ETURNAGARAM 62094406034 ETURNAGARAM 62093868705 ETURNAGARAM 62346455579 eturnagaram 62090486296 ETURNAGARAM 62347009871 ETURNAGARAM 62350161637 ETURNAGARAM 62090486296 ETURNAGARAM 62347154988 ETURNAGARAM 62348093909 ETURNAGARAM 62349185675 ETURNAGARAM 62346731866 ETURNAGARAM 62348173444 ETURNAGARAM 62346984331 ETURNAGARAM 62348582072 ETURNAGARAM 62346177928 ETURNAGARAM 62090486296 ETURNAGARAM 62346603346 ETURNAGARAM 62345948984 ETURNAGARAM 62057913048 ETURNAGARAM 62090486296 ETURNAGARAM 62064404511 62064406392 ETURANAGARA ETURNAGARAM 62100092248 ETURNAGARAM 62346603302 ETURNAGARAM 62138782003 ETURNAGARAM 62090486296 ETURNAGARAM 62090486296 ETURNAGARAM 62346455681 ETURNAGARAM 62349517726 ETURNAGARAM 62347875525 ETURNAGARAM 62345949182 ETURNAGARAM 62345948906 ETURNAGARAM 62346946191 ETURNAGARAM 62096064416 ETURNAGARAM 62346731957 ETURNAGARAM 62090486296 ETURNAGARAM 62352597037 eturnagaram 62346731797 ETURNAGARAM 62069618063 ETURNAGARAM 62090486296 ETURNAGARAM 62088708226 ETURNAGARAM 62090542242 ETURNAGARAM 62345949091 ETURNAGARAM 62242772572 ETURNAGARAM 62348605342 ETURNAGARAM 62347880057 ETURNAGARAM 62348582141 ETURNAGARAM 62353978408 ETURNAGARAM 62348597236 ETURNAGARAM 62347525693 ETURNAGARAM 62349382378 ETURNAGARAM 62349020349 ETURNAGARAM 62349381613 ETURNAGARAM 62349376986 ETURNAGARAM 62348605239 ETURNAGARAM 62348605614 ETURNAGARAM 62348581726 ETURNAGARAM 62350112249 ETURNAGARAM 62349514464 ETURNAGARAM 62352919170 .

xls SCHNAME MPPS CHUNCHUPALLY GTWPS CHUNCHUPALLY TWAHS CHUNCHUPALLY GTWPS MAMIDIGUDEM GTWPS MOTLAGUDEM MPUPS MALLUR MPUPS KOTHABESTAGUDEM MPPS ABBAIGUDEM MPPS THIMMAMPET ZPHS THIMMAMPET MPPS NEELADRIPET MPPS CHERUPALLY COLONY MPPS NARENDERAOPET GTWPS NARSAIGUDEM GTWPS JABBONIGUDEM MPPS KOTHAPETA(C PALLY) MPUPS BUCHAMPET MPUPS BALANNA GUDEM MPPS SHANGAKUNTA MPPS GANDHINAGAR MPPS NARSIMHASAGAR ZPHS NARSIMHASAGAR GTWPS PALAIGUDEM MPPS RAMANAKKAPET MPPS RAJUPET MPPS DEVANAGARAM GTWPS KOTTUR GTWPS HARIJANA WADA ZPHS RAJUPET MPPS PUREDU PALLY MPPS UPPAR COLONY MPPS LAXMI NARSAPUR GTWPS WAGODDUGUDEM GTWPS KOTHA CHEEPURUDUBBA GTWPS KANNAIGUDEM GTWPS PATHACHEEPURUDUBBA MPUPS RAMACHANDRUNIPETA MPPS BRAHMANAPALLY MPPS KOTHA BRAHMANAPALLY TWAHS BRAHMANAPALLY GTWPS PERAKALAKUNTA MPUPS KATHIGUDEM MPPS ST COLONY AKINEPALLY MPUPS AKINEPALLY MALLARAM GTWPS BANDRIGUDEM MPPS CHINTHAKUNTA GTWPS THIMMAPURAM GTWPS NIMMAGUDEM GTWPS THIMMAPUR STC MPUPS DOMEDA BHAGAVATH GETHA AIDED GI GPS EAST FORT (UM) GPS SHIVNAGR GPS CHENNA RDY NAGAR GPS ORUS GPS IND COL GPS KARIMABAD GPS LAXMIPUR GPS NARENDRA NAGAR GPS TKUNTA GPS ORUS GPS KAR BAD GPS OLD MARKET GPS RAMANNAPET GPS MASOOM ALI U/M GPS MDL FORT GPS GIRMAJIPET GPS RLYGATE GPS SHAMBUNIPET GPS MASOOMALI T/M GPS MATWADA GPS DESAIPET GPS KASIBUGGA GPS BOMBAY R-M GPS RANG PET [G] SCH_C ATEG ORY PS PS HS PS PS HS UPS PS PS HS PS PS PS PS PS PS UPS UPS PS PS PS HS PS PS PS PS PS PS HS PS PS PS PS PS PS PS UPS PS PS HS PS UPS PS UPS PS PS PS PS PS UPS HS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS SMCBANK SBH SBHA SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH state bank CANARA BANK SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH CANARA BANK SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SMC BANK BRANCH STATE BANK OF eturnagaram ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM eturnagaram ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM eturnagar RAJUPET eturnagaram ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM eturnagaram eturnagaram ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM RAJUPET ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM Eturnagaram ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGARAM ETURNAGAR WARANGAL KASHIBUGGA WARANGAL SBH POCHAMMA MAIDA SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBHA KHANMMAM ROAD.SHIVA NAGAR KHAMMAM ROAD.RANGASHAIPET WARAN SHIVANAGAR KASHIB KASHIBUGGA POCHAMMA MAIDA RANGASAIPET KHAMMAM ROAD SHIVA NAGAR MGM HOSPITAL WMC BRANCH POCHAMMA SHIVANAGAR POCHAMMA MAIDA SHIVANAGAR KHAMMAM ROAD.RANGASHAIPET GORREKUNTA POCHAMMA C K M COLLEGE CAMPUS DESAIPET UNDER BRIDGE ROAD.RANGASHAIPETA SMC ACNO 62347692008 62349112210 62349020837 62349112367 62349382210 62348392682 62348581884 62348581806 62348613580 62349378145 62347405300 62349112276 1301108037865 62350110503 62349517828 62350111007 62347880239 62347405479 62348581840 62348613375 62347478211 62348581920 62348605466 62349377695 62352905247 62375601662 62348613513 62349579375 62352904719 62348613466 62352905134 62348613320 62348606389 1301101039314 62348613433 62349972967 62348392401 62348606209 62348582005 62349382492 62348613568 62349381782 62347967369 62348613499 62349381715 72175156588 62353609939 62349482816 62349377594 62348581556 62190502421 62353900940 62349154147 62348250057 62343240055 62341781369 62089249340 62348695100 62052305669 62352658504 62348318541 62349311645 62348698292 62349250192 62345167514 62347859354 62348074307 62347859081 62351166942 62348093466 62348066964 62341927763 62350322824 62370106344 62347680503 .SHIVA NAGAR UNDER BRIGE ROAD.SL NO 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 3139 MANDAL MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET MANGAPET WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL SCHCD 36095000601 36095000602 36095000604 36095000701 36095000702 36095000703 36095000704 36095000801 36095000802 36095000804 36095000901 36095000902 36095000903 36095000904 36095000905 36095000906 36095000907 36095000908 36095001001 36095001002 36095001005 36095001006 36095001102 36095001201 36095001401 36095001402 36095001403 36095001404 36095001405 36095001501 36095001601 36095001602 36095001604 36095001605 36095001606 36095001607 36095001608 36095001701 36095001702 36095001705 36095001801 36095001802 36095001901 36095001902 36095002001 36095002101 36095002103 36095002104 36095002105 36095002106 36095100202 36095101309 36095190201 36095190202 36095190203 36095190204 36095190206 36095190207 36095190208 36095190209 36095190210 36095190211 36095190212 36095190213 36095190214 36095190215 36095190216 36095190217 36095190218 36095190219 36095190220 36095190221 36095190222 36095190223 36095190224 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.

xls SCHNAME GPS GRAINMARKET GPS MYSAIAH NAGAR GPS BHAGATH SINGH GPS LOTHUKUNTA GPS SR NAGAR GPS NAMIYA THOTA GPS AUTO NAGAR GPS PMAIDAN GPS MDL FORT GPS CHINTAL GPS SHAMBUNPET GPS CHAKRAJ KUNTA ARYA VYSYA AIDED PS SUSHEELA DEVI HS POST OFFICE SRI RUDRAMAMBA GRGUTA NEHRU MEM AIDED PS DESAIPET SCH_C ATEG ORY PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS PS SRI VENKATESHWARA AIDED PS OR SRI VASHISTA SUBASHNAGAR PS GPS INT GUNJ U/M PS GPS KEERTHI NGR PS GPS CHR COL PS ARYA BOYS WESTFORT PS ASSISI MILLS COL PS GPS MACHLIBZR PS GUPS BALAJINGR UPS GPS EASTFORT PS GPS SRRTHOTA PS GUPS SHIVNAGAR UPS GUPS LBNGR UPS GPS MJROAD PS GPS MOULALI PS GPS VIDYANAGR PS BSKM AIDED UPS EAST UPS EKASHILA AIDED UPS UPS SRI SRINIVASA YAKUBPURA UPS GUPS CHARBOULI L B NAGAR UPS GPS PRATAP NAGAR PS GHS GIRMAJIPET HS GHS RAILWAY GATE HS GHS SHIVNGR HS GHS MASUMALI HS GHS MATWADA HS GHS DESAIPET HS GHS MDL FORT HS GHS NAR NAGR HS GHS (G) LAXMIPUR HS GHS (G) RS PET HS GHS G MARKET HS GHS KARIMABAD HS GHS INT GUNJ HS GHS SHAMBUNIPET HS GHS ORUS HS GHS CHINTAL HS GHS (G) MKLFORT HS GHS (G) KRICOLNY HS MAHABOBIA AIDED HS JPN ROAD HS ARYA AIDED HS (BO MI HS ARYA AIDED HS (G KOT HS SRI RUDRA AIDED GIRMAJIPET HS ARYA VYSYA AIDED HS HS MAHBOOBIA AIDED HS MATWADA HS NEHRU MEM AIDED HS DESAIPET HS HS ASSISI UPS MILLS COLONY.RANGASHAIPET MSME WARA SHYAMPET WARANGAL.RANGASHAIPET KHAMMAM ROAD. KRISHNA COLONY WARANGAL CHEIPUR SHIVA NAGAR WARANGAL KASHIBUGGA KASHIBUGGA gorrekunta SHIVANAGAR PRAGATHI UNDUSTRIAL ESTATE POCHAMMA KASHIBUG SHIVANAGA SHIVANAGAR SHIVAN KASHIBUGGA KASHIBUGGA POCHAMMAMA SBH CYNDICATE BANK CANARA BANK SBH SBH SHIVANAGAR WARANGAL WARANGAL WARANGAL KASHIBUGGA WMCBRANCH SBH POCHAMMA MAIDA SBH SBH SBH SHIVANAGAR SHIVANAGAR SBH MUNCIPAL CORP STATE BANK OF SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBI SBI SBH UNION BANK SBH SBH SBI BANK OF INDIA STATE BANK OF INDI INDIAN BANK SBH SBH SBH SBH DESAIPET CKM COMPUS WGL C K M COLLEGE BRANCH DESAIPET SHIVANAGAR KASIBUGGA KASHIBUGGA KHAMMAM ROAD.SL NO 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3153 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3176 3177 3178 3179 3181 3182 3183 3184 3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3204 3205 3206 3207 3209 3210 3212 3213 3214 3215 3216 MANDAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL WARANGAL SCHCD 36095190225 36095190226 36095190227 36095190228 36095190229 36095190231 36095190232 36095190233 36095190234 36095190235 36095190236 36095190238 36095190245 36095190249 36095190251 36095190252 36095190253 36095190256 36095190602 36095190603 36095190604 36095190606 36095190607 36095190644 36095190646 36095190647 36095190649 36095190650 36095190651 36095190652 36095190654 36095190655 36095190663 36095190664 36095190697 36095190699 36095190720 36095190721 36095190722 36095190723 36095190724 36095190725 36095190726 36095190727 36095190728 36095190729 36095190730 36095190731 36095190732 36095190733 36095190734 36095190735 36095190736 36095190737 36095190738 36095190739 36095190740 36095190741 36095190743 36095190744 36095190745 36095190746 36095190749 36095190751 36095190754 36095190804 36095190806 36095190837 36095190859 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.WARAN HS SRI VENKATESHWARA AIDED HS O ISLAMIA AIDED HS HS AVV HS SVN ROAD HS GHS CHR COLONY HS TSTWREIS HS HS ABBANIKUNTA HS TSREIS HS (MINORITY) BOYS EM HS SMCBANK SMC BANK BRANCH SBH GORREKUNTA.RANGASHAIPET KASHIBUGGA SHIVANAGAR KASHIBUGGA KHAMMAM ROAD.RANGASHAIPET GORREKUNTA MAIN WARANG KASHIBUGGA INDUSTRIAL SHIVANAGAR WARANGAL WARANGAL WARANGAL POCHAMMA CHELPUR PRAGATHI INDUSTRIAL ESTATE SHIVA NAGAR MANDI BAZAR MGM WGL GORREKUNTA KASHIBUGGA POCHAMMAID SMC ACNO 62349166764 62349950818 62347941283 62368811975 62341048228 62349311522 62350953270 62345934878 62348689301 62347310701 62347434716 62341407074 127701000002023 0621101055973 346802010007398 31401225180 31349101151 0621101056793 62342534501 62350279026 62347421071 31397256392 68110110001767 62346463454 62342876613 62349950681 62347866600 62342066529 62342816613 62348294017 62341946800 62349477055 62022936431 3600/220/52970 0621101056494 62088838722 62348084780 62344494757 62347850328 62350335505 62347811027 62351479728 62348331265 62348354624 62000727727 62347518960 62349519371 62349489254 62347435823 62347524532 62350697689 62347907922 62347310188 62342328204 62346403733 31347993050 31397256392 52111276047 346802010007398 62348592320 62351404366 31401225180 68110110001767 31349101151 444350835 62344870289 62348184106 62184323156 62239588748 . SBH SHIVANAGAR SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH IOB CANARA BANK UNION BANK SBI KASHIBUGGA KASHIBUGGA KASIBUGGA STATE BANK OF INDI CANARA BANK SBH SBH SBH SBI BANK OF INDIA SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SBH SHIVA SHIVANAGAR POCHAMMA KASHIB GORRE KUNTA KHAMMAM ROAD.

xls SCHNAME SCH_C ATEG ORY SMCBANK SMC BANK BRANCH SMC ACNO .SL NO MANDAL SCHCD file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.

xls SCHOOL Remarks GRANT 7000 7000 5000 7000 7000 7000 5000 5000 5000 5000 12000 12000 12000 7000 7000 7000 7000 12000 5000 7000 5000 5000 7000 7000 5000 5000 7000 7000 12000 5000 5000 7000 7000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 12000 7000 7000 7000 5000 7000 5000 5000 5000 7000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 .WARANGAL DISTRICT E RELEASED FOR THE YEAR 2015-16 IFSC CODE ANDB0000163 SBHY0021353 SBHY0021579 SBHY0021562 SBHY0021561 SBHY0021851 SBHY0020777 ANDB0000549 SBHY0020158 SBIN0005325 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0021031 SBHY0020907 SBHY0021560 BKID0008681 SYNB0003603 ANDB0000630 SBIN0007456 SYNB0003600 ANDB0000630 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021788 SBHY0020153 SBHY0020913 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020683 SBHY0021561 SBHY0020158 SBHY0021561 SBHY0020158 SBHY0020903 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.BHIYAN .

xls SCHOOL Remarks GRANT 5000 5000 12000 5000 7000 12000 5000 7000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 7000 7000 7000 7000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 7000 12000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 7000 12000 5000 5000 7000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 7000 5000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 7000 7000 12000 5000 7000 12000 5000 .IFSC CODE SBHY0020655 SBHY0020319 CBIN0283969 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0050153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.

IFSC CODE SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0021563 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0021563 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021514 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0020371 SBHY0021371 SBHY0021371 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls SCHOOL Remarks GRANT 5000 7000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 7000 5000 5000 7000 12000 5000 12000 5000 5000 7000 5000 7000 7000 7000 5000 7000 5000 12000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 7000 7000 12000 12000 12000 12000 5000 7000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 12000 .

IFSC CODE SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021370 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBHY0020153 SBIN0007082 SBHY0020153 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020153 SBIN0004715 SBHY0020151 SBHY0021371 SBHY0020153 SBHY0020151 SBHY0020153 SBHY2020153 SBHY0020153 SBHY0021563 SBHY0021371 SBHY0020153 SBHY0021371 SBHY0020153 SBHY0021371 SBHY0020153 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020153 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0021371 SBHY0020151 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls SCHOOL Remarks GRANT 7000 7000 7000 7000 5000 7000 5000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 12000 5000 5000 7000 12000 5000 5000 5000 7000 12000 5000 5000 7000 12000 5000 5000 5000 7000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 7000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 7000 12000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 7000 5000 5000 12000 5000 .

IFSC CODE SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0021371 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0021371 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0021371 SBHY0020151 SBHY0021371 SBHY0020151 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0020151 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0020151 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0020151 SBHY0020151 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls SCHOOL Remarks GRANT 5000 12000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 7000 5000 7000 5000 5000 7000 12000 5000 7000 12000 5000 7000 7000 12000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 12000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 12000 7000 5000 12000 5000 12000 7000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 7000 5000 7000 12000 12000 .

IFSC CODE SBHY0021371 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0020151 SBHY0021371 SBHY0020151 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0021515 SBHY0020154 SBHY0021514 SBHY0020154 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls SCHOOL Remarks GRANT 5000 7000 7000 7000 12000 5000 7000 5000 12000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 7000 5000 7000 5000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 7000 12000 5000 7000 5000 .

xls SCHOOL Remarks GRANT 5000 7000 5000 5000 5000 7000 5000 7000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 12000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 12000 7000 5000 7000 5000 5000 7000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 7000 7000 7000 5000 5000 5000 7000 12000 5000 7000 12000 7000 12000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 7000 12000 5000 7000 5000 5000 5000 .IFSC CODE SBHY0021514 SBHY0021514 SBHY0021514 SBHY0021514 SBHY0020154 SBHY0021514 SBHY0021514 SBHY0021514 SBHY0020154 SBHY0021514 SBHY0021514 SBHY0020154 SBHY0021514 SBHY0021514 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0021514 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0021514 SBHY0020154 SBHY0021514 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020149 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBIN0012718 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0021399 SBHY0021111 SBHY0021399 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.

xls SCHOOL Remarks GRANT 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 7000 5000 12000 5000 5000 7000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 12000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 7000 7000 7000 5000 5000 5000 12000 7000 5000 12000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 7000 12000 5000 7000 5000 5000 7000 12000 5000 7000 5000 12000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 .IFSC CODE SBHY0021399 SBHY0020149 SBHY0021399 SBHY0021399 SBHY0021111 SBHY0021399 SBHY0021399 SBHY0021399 SBHY0021399 SBHY0021399 SBHY0021399 SBHY0021399 SBHY0021399 SBHY0021399 SBHY0021399 SBHY0021399 SBHY0020913 SBHY0021399 SBHY0021399 SBHY0021399 SBHY0021399 SBHY0020837 SBHY0021399 SBHY0021399 SBHY0021399 SBHY0021399 SBHY0021111 SBHY0020837 SBHY0021399 SBHY0021399 SBHY0021399 SBHY0021399 SBHY0021111 SBHY0021399 SBHY0021399 SBHY0021399 SBHY0021399 SBHY0021399 SBHY0021399 SBHY0021111 SBHY0021399 SBHY0021399 SBHY0021399 SBHY0020837 SBHY0020837 SBHY0020837 SBHY0021399 SBHY0020837 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0021399 SBHY0020716 SBHY0021399 SBHY0021399 SBHY0021399 SBHY0020837 SBHY0021399 SBHY0020837 SBHY0021503 SBHY0020155 SBHY0020155 SBHY0021503 SBHY0020155 SBHY0020155 SBHY0020155 SBHY0020716 SBHY0020716 SBHY0021503 SBHY0021503 SBHY0021503 SBHY0020155 SBHY0020155 SBHY0021503 SBHY0021503 SBHY0021503 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.

xls SCHOOL Remarks GRANT 12000 5000 7000 5000 12000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 7000 7000 7000 7000 12000 5000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 7000 7000 5000 12000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 12000 5000 7000 5000 .IFSC CODE SBHY0021503 SBHY0021503 SBHY0021503 SBHY0020153 SBHY0021503 SBHY0020155 SBHY0020155 SBHY0021503 SBHY0020155 SBHY0020155 SBHY0020155 SBHY0020155 SBHY0020155 SBHY0020155 SBHY0020150 SBHY0021372 SBHY0021372 SBHY0020155 SBHY0020155 SBHY0020155 SBHY0020150 SBHY0020150 SBHY0020150 SBHY0020476 SBHY0020476 SBHY0020476 SBHY0020155 SBHY0020476 SBHY0020155 SBHY0020476 SBHY0020476 SBHY0020476 SBHY0020476 SBHY0020155 sbhy0020155 SBHY0021503 sbhy0020155 SBHY0021331 SBHY0021331 SBHY0021399 SBHY0021111 SBHY0020913 SBHY0021399 SBHY0021399 SBHY0020913 SBHY0021399 sbhy0020716 SBHY0020716 SBHY0020150 SBHY0021503 SBHY0021503 SBHY0021404 SBHY0021404 SBHY0021331 SBHY0021331 SBHY0021331 SBHY0021331 SBHY0021331 sbhy0020148 SBHY0021331 SBHY0021331 SBHY0021303 CNRB0002450 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0021326 SBHY0021428 SBHY0021111 SBHY0020913 SBHY0021111 SBHY0021399 SBHY0021111 SBHY0021725 SBHY0021399 SBHY0020913 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.

IFSC CODE SBHY0021111 SBHY0020262 ANDB0000163 sbhy0020903 sbhy0020716 SBHY0020777 SBHY0021399 SBHY0021851 SBHY0020777 SBHY0020148 SBHY0021851 SBHY0020148 SBHY0020148 SBHY0020148 sbhy0021404 SBHY0020777 SBHY0021851 SBHY0020777 SBHY0020777 SBHY0021851 sbhy0020777 SBHY0020913 sbhy0020913 SBHY0020913 sbhy0020837 sbhy0020716 SBHY0020716 SBHY0021428 SBHY0021326 SBHY0021725 SBHY0020837 SBHY0020455 sbhy0021725 SBHY0021788 SBHY0021326 sbhy0021788 sbhy0020837 SBHY0021326 SBHY0020455 SBHY0021788 SBHY0021725 SBHY0021428 sbhy0020455 sbhy0020913 SBHY0021111 SBHY0020837 SBHY0020913 SBHY0020837 SBHY0020150 SBHY0020150 SBIN0005326 SBHY0021326 SBHY0021725 CNRB0002450 SBHY0021428 SBHY0021326 sbhy0021326 SBHY0020913 SBHY0020837 SBHY0021111 SBHY0021111 SBHY0020886 SBHY0020716 SBHY0020150 SBHY0020913 SBHY0020913 SBHY0020716 SBHY0021326 SBHY0020455 SBHY0020262 SBHY0021404 SBHY0021725 SBHY0020150 SBHY0021326 SBHY0021326 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls SCHOOL Remarks GRANT 5000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 12000 12000 5000 12000 12000 5000 5000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 .

IFSC CODE SBHY0021788 SBHY0021788 SBHY0020455 ANDB0000163 SBHY0020913 SBHY0020913 SBHY0020149 ANDB0000163 SBHY0020150 SBHY0021111 SBHY0020303 SBHY0020777 SBHY0020777 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020777 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020777 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls SCHOOL Remarks GRANT 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 12000 12000 5000 5000 12000 7000 5000 7000 5000 7000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 7000 5000 7000 5000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 7000 5000 12000 5000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 7000 7000 5000 12000 5000 7000 5000 7000 12000 .

IFSC CODE SBHY0020150 SBHY0020913 SBHY0021111 SBHY0021353 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020716 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0021353 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0020154 SBHY0021353 SBIN0012718 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0020154 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls SCHOOL Remarks GRANT 5000 7000 12000 5000 7000 12000 5000 5000 5000 7000 5000 12000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 7000 7000 7000 7000 5000 12000 12000 12000 5000 7000 5000 12000 5000 5000 12000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 7000 12000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 12000 5000 5000 7000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 .

xls SCHOOL Remarks GRANT 12000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 12000 5000 5000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 7000 5000 12000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 .IFSC CODE SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 SBHY0021353 sbhy0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0020151 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0020151 SBHY0021371 SBHY0020151 SBHY0021371 SBHY0020151 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0020151 SBHY0021371 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0021371 SBHY0020151 SBHY0021371 SBHY0020151 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0021371 SBHY0020151 SBHY0021371 SBHY0020151 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 SBHY0021371 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.

xls SCHOOL Remarks GRANT 7000 7000 7000 12000 12000 5000 5000 12000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 5000 5000 7000 12000 5000 7000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 7000 5000 7000 7000 12000 12000 5000 12000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 12000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 7000 5000 7000 12000 5000 5000 .IFSC CODE SBHY0020151 SBHY0021371 SBHY0020836 SBHY0020151 SBHY0020151 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBIN0003768 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0020303 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020303 SBHY0020475 SBHY0020303 sbhy0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.

xls SCHOOL Remarks GRANT 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 7000 7000 5000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 7000 5000 7000 5000 7000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 12000 5000 7000 7000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 .IFSC CODE SBHY0020303 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 sbhy0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020303 SBIN0006695 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020303 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 sbhy0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 sbhy0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 SBHY0020475 sbhy0020475 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBIN0006961 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0021562 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020683 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020683 SBHY0020683 SBHY0021562 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.

IFSC CODE SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0002046 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0021562 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0021562 SBHY0020246 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020152 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020246 SBHY0020152 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls SCHOOL Remarks GRANT 5000 5000 5000 5000 5000 7000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 7000 5000 5000 7000 5000 12000 5000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 7000 5000 7000 5000 5000 12000 5000 12000 12000 12000 .

xls SCHOOL Remarks GRANT 12000 5000 5000 12000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 7000 7000 12000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 7000 5000 5000 7000 12000 5000 5000 5000 12000 5000 7000 12000 12000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 5000 12000 7000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 7000 7000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 12000 12000 .IFSC CODE SBHY0020246 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0021562 SBHY0020246 SBHY0021562 SBHY0020156 SBHY0020246 SBHY0021562 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020152 SBHY0020246 SBHY0020246 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020246 SBHY0021562 SBHY0020246 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0020246 SBHY0021562 SBHY0021562 SBIN0005652 SBHY0021562 ANDB0000121 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.

IFSC CODE SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0021562 SBHY0020152 SBHY0021579 SBHY0021579 SBHY0021579 SBHY0020152 SBHY0021579 SBHY0020152 SBIN0004515 SBHY0021579 SBHY0020152 SBHYOO20152 SBHY0020152 SBHY0021579 SBHY0020152 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0020152 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0020246 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls SCHOOL Remarks GRANT 12000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 12000 12000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 12000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 .

IFSC CODE SBHY0020246 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 sbhy0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0020152 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 sbhy0021562 SBHY0021562 sbhy0021562 SBHY0020246 SBHY0021562 SBHY0020246 SBHY0021562 SBHY0021562 sbhy0020246 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021579 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0020152 SBHY0021562 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020512 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0020152 SBHY0021579 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021562 SBHY0021579 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 ANDB0000103 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls SCHOOL Remarks GRANT 5000 7000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 7000 5000 7000 7000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 .

xls SCHOOL Remarks GRANT 5000 5000 5000 7000 7000 5000 7000 7000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 5000 12000 12000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 7000 5000 12000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 7000 12000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 .IFSC CODE SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020152 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020152 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020572 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBIN0006220 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0021579 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0021579 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.

IFSC CODE SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020512 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0021579 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0021579 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0021579 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0021579 SBHY0021579 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0021579 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls SCHOOL Remarks GRANT 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 7000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 7000 7000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 7000 5000 12000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 7000 5000 5000 12000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 .

IFSC CODE SBHY0021579 SBHY0021579 SBHY0021579 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0021579 SBHY0020152 SBHY0021579 SBHY0021579 SBHY0021579 SBHY0020152 SBHY0021579 SBHY0021579 SBHY0021579 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0021579 SBHY0020152 SBHY0021579 SBHY0021579 SBHY0021579 SBHY0021579 SBHY0021579 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0021579 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0021579 SBHY0021579 SBHY0021579 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0021579 SBHY0021579 SBHY0020152 SBHY0021579 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0021579 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0021579 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0021579 SBHY0020152 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls SCHOOL Remarks GRANT 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 7000 7000 7000 7000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 12000 5000 .

IFSC CODE SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0020152 SBHY0021579 SBHY0021579 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls SCHOOL Remarks GRANT 5000 5000 12000 7000 7000 12000 12000 5000 5000 5000 12000 5000 12000 5000 7000 5000 5000 7000 12000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 7000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 7000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 5000 7000 7000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 .

IFSC CODE SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020156 SBHY0020315 SBHY0021035 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020135 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls SCHOOL Remarks GRANT 5000 5000 12000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 7000 5000 12000 12000 5000 5000 7000 5000 5000 12000 12000 7000 12000 5000 5000 5000 7000 7000 7000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 .

IFSC CODE SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021651 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0020152 SBHY0021561 SBHY0021561 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls SCHOOL Remarks GRANT 5000 5000 5000 12000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 7000 7000 7000 7000 12000 5000 5000 5000 12000 5000 12000 12000 5000 12000 7000 5000 5000 .

xls SCHOOL Remarks GRANT 5000 5000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 12000 12000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 7000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 7000 7000 7000 7000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 .IFSC CODE SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0020158 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0020158 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0020158 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.

IFSC CODE SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0021561 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0021561 SBHY0020158 SBHY0021561 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls SCHOOL Remarks GRANT 5000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 7000 7000 7000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 7000 .

xls SCHOOL Remarks GRANT 7000 5000 5000 7000 12000 5000 5000 7000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 12000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 12000 7000 7000 7000 7000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 .IFSC CODE SBHY0021561 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0021561 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0021561 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0021561 SBHY0020158 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 ANDB0000395 SBHY0021561 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0020158 SBHY0021561 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 sbhyoo20158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0021561 SBHY0021561 SBHY0020158 SBHY0021561 SBHY0020158 SBHY0021561 SBHY0020158 SBHY0021561 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.

IFSC CODE SBHY0021352 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020158 SBHY0020315 SBHY0021352 SBHY0021352 SBHY0020158 SHBY0020158 SBHY0021352 SBHY0021352 SBHY0020315 SBHY0021352 SBHY0021352 SBHY0020315 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020315 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020777 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 sbhy0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 sbhy0020303 sbhy0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 sbhy0020303 sbhy0020303 SBHY0020303 sbhy0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls SCHOOL Remarks GRANT 7000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 12000 12000 12000 7000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 12000 7000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 7000 5000 7000 5000 7000 12000 5000 5000 .

xls SCHOOL Remarks GRANT 5000 12000 7000 5000 5000 5000 5000 12000 7000 7000 7000 7000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 12000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 7000 12000 5000 7000 5000 5000 12000 7000 5000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 12000 12000 7000 7000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 7000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 7000 5000 .IFSC CODE SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020315 SBHY0020303 SBHY0020315 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0020303 SBHY0021851 SBHY0021851 SBHYOO21851 SBHY0020777 SBHY0020903 SBHY0020777 SBHY0021851 SBHY0020777 SBHY0020903 SBHY0021851 SBHY0021851 SBHY0021851 SBHY0021851 SBHY0020777 SBHY0021851 SBHY0021851 SBHY0021851 SBHY0021851 SBHY0021851 SBHY0020777 SBHY0021185 SBHY0021851 SBHY0020903 SBHY0021851 SHHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020777 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0021368 SBHY0020903 ANDB0000549 SBHY0020716 SBHY0020903 ANDB0000549 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0021851 SBHY0021404 SBHY0020150 SBHY0020903 SBHY0021851 SBHY0020903 SBHY0021851 SBHY0021851 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020837 SBHY0021326 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.

IFSC CODE SBHY0021326 SBIN0005876 SBHY0021331 SBHY0020158 SBHY0021316 SBHY0021326 SBHY0020158 SBHY0021326 SBHY0021326 SBHY0021561 SBHY0021326 SBHY0020158 SBHY0021303 SBIN0005876 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0021561 SBIN0005876 SBHY0020655 SBHY0020158 SBHY0021326 SBHY0021326 SBHY0021326 SBHY0021326 SBHY0021331 SBHY0021331 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0021326 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0021561 SBHY0020158 SBHY0021561 SBIN0005876 SBHY0020158 SBHY0021561 SBHY0020158 SBHY0021561 SBIN0005876 SBHY0020158 SBHY0020158 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls SCHOOL Remarks GRANT 7000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 12000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 7000 12000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 12000 5000 5000 5000 7000 12000 5000 5000 7000 7000 5000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 12000 12000 5000 5000 5000 12000 7000 7000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 7000 5000 .

xls SCHOOL Remarks GRANT 5000 5000 5000 7000 5000 7000 5000 5000 12000 5000 12000 5000 7000 12000 5000 12000 5000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 7000 5000 5000 5000 7000 7000 12000 5000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 7000 5000 12000 7000 5000 7000 7000 12000 5000 7000 12000 12000 7000 5000 5000 7000 5000 7000 5000 5000 7000 5000 7000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 7000 .IFSC CODE SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020655 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0021368 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0021368 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0021368 SBHY0020903 SBIN0007456 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0021368 SBHY0020903 SBHY0020476 SBHY0020476 SBHY0021404 SBHY0021331 SBHY0021331 SBHY0021331 SBHY0021331 SBHY0021331 SBHY0021331 SBHY0020837 SBHY0020150 SBHY0021331 SBHY0021331 SBHY0021331 SBHY0021331 SBHY0021331 SBHY0021788 SBHY0021331 SBHY0021331 SBHY0021788 SBHY0021331 SBHY0021788 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.

xls SCHOOL Remarks GRANT 12000 5000 12000 7000 5000 5000 5000 12000 7000 7000 5000 5000 7000 5000 12000 5000 5000 5000 7000 5000 7000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 7000 7000 5000 12000 5000 5000 7000 5000 7000 12000 5000 5000 5000 7000 7000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 7000 12000 5000 12000 7000 5000 5000 7000 5000 12000 12000 5000 7000 5000 5000 12000 5000 .IFSC CODE sbhy0021331 SBHY0021331 SBHY0020716 SBHY0021331 sbhy0021331 SBHY0020903 SBHY0020148 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0021331 sbhy0021331 SBHY0021326 SBHY0020150 SBHY0021331 SBHY0021326 SBHY0021326 SBHY0021404 SBHY0021331 SBHY0020150 SBHY0021326 SBHY0021331 sbhy0021404 SBHY0021404 SBHY0021331 SBHY0021331 SBHY0021559 SBHY0021559 SBHY0021559 SBHY0021559 SBHY0021559 SBHY0021559 SBHY0021559 SBHY0021559 SBHY0021559 SBHY0021559 SBHY0021559 SBHY0021559 SBHY0021559 SBHY0021559 SBHY0021559 SBHY0021559 SBHY0021559 SBHY0021559 SBHY0021559 SBHY0021559 SBHY0021559 SBHY0021559 SBHY0021326 SBHY0021559 SBHY0021559 SBHY0021559 SBHY0021559 SBHY0021404 SBHY0021559 SBHY0021326 SBHY0021559 SBHY0021559 SBHY0021559 SBHY0021559 SBHY0021559 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.

xls SCHOOL Remarks GRANT 5000 12000 7000 12000 5000 7000 12000 12000 5000 7000 5000 12000 7000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 7000 7000 7000 7000 7000 12000 5000 5000 12000 5000 7000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 12000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 7000 7000 7000 12000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 7000 12000 12000 12000 5000 5000 5000 5000 12000 .IFSC CODE SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020160 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0021559 SBHY0021559 SBHY0021559 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.

IFSC CODE SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020837 SBHY0020159 sbhy0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020150 SBHY0020837 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls SCHOOL Remarks GRANT 7000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 12000 5000 7000 5000 5000 7000 12000 12000 7000 5000 5000 5000 7000 5000 7000 5000 5000 5000 7000 12000 5000 7000 7000 5000 5000 12000 5000 7000 5000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 5000 12000 7000 5000 12000 5000 7000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 7000 12000 5000 5000 5000 7000 5000 7000 .

xls SCHOOL Remarks GRANT 5000 5000 12000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 12000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 7000 5000 5000 7000 7000 7000 7000 5000 7000 5000 7000 12000 5000 12000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 7000 12000 5000 5000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 7000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 .IFSC CODE SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020837 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020837 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0020159 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0020907 SBHY0021031 SBHY0020907 SBHY0020159 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021030 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0020907 SBHY0020907 SBHY0021031 SBHY0020907 SBHY0020907 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0020907 SBHY0020907 SBHY0020907 SBHY0021031 SBHY0020907 SBHY0020907 SBHY0020907 SBHY0020907 SBHY0020907 SBHY0020907 SBHY0020907 SBHY0020907 SBHY0020907 SBHY0020907 SBHY0020907 SBHY0020907 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.

xls SCHOOL Remarks GRANT 5000 12000 5000 12000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 7000 7000 5000 12000 5000 5000 7000 5000 7000 5000 5000 7000 5000 7000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 7000 7000 7000 5000 5000 7000 12000 5000 .IFSC CODE SBHY0020907 SBHY0020907 SBHY0020907 SBHY0020907 SBHY0020907 SBHY0020907 SBHYOO20907 SBHY0020907 SBHY0020907 SBHY0020907 SBHY0020907 SBHY0020907 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021031 SBHY0021057 SBHYOO21057 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.

IFSC CODE SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020517 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHYOO20157 SBHY0020157 SBHYOO20157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls SCHOOL Remarks GRANT 7000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 7000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 7000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 7000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 .

IFSC CODE SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0020157 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBIN0003769 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0020157 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls SCHOOL Remarks GRANT 7000 5000 5000 7000 5000 5000 12000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 7000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 7000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 5000 12000 7000 5000 7000 12000 12000 5000 5000 5000 7000 7000 5000 7000 12000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 12000 .

IFSC CODE SBHY0020157 SBHY0021560 SBHY0020319 SBHY0020157 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0020157 SBHY0020319 SBHY0020157 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020139 SBHY0020157 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020157 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0020319 SBHY0021560 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0021560 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020157 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0021560 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls SCHOOL Remarks GRANT 5000 12000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 7000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 7000 7000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 7000 .

xls SCHOOL Remarks GRANT 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 12000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 7000 5000 12000 5000 5000 7000 7000 12000 7000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 7000 5000 12000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 .IFSC CODE SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.

xls SCHOOL Remarks GRANT 5000 5000 7000 5000 5000 7000 12000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 12000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 7000 5000 12000 5000 12000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 7000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 .IFSC CODE SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 CNRB0001301 CNRB0001301 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 sbhy0020319 sbhy0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 CNRB0001301 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020319 SBHY0020148 SBHY0020903 SBHY0020777 SBHY0021108 SBHY0021851 SBHY0020148 SBHY0020777 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0021108 SBHY0021851 SBHY0020777 SBHY0020886 SBHY0021119 SBHY0021108 SBHY0020777 SBHY0021108 SBHY0020777 SBHY0021851 SBHY0021368 SBHY0021108 SBHY0021303 SBHY0020777 SBHY0020777 SBHY0021851 file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.

IFSC CODE SBHY0021368 SBHY0020777 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0020777 SBHY0020777 SBHY0021108 SBHY0020903 SBHY0021368 SBHY0021851 SBHY0020777 IOBA0001277 CNRB0000621 UBIN0534684 SBIN0005686 SBIN0013331 CNRB0000621 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0021368 SBIN0013331 BKID0008681 SBHY0021108 SBHY0020903 SBHY0020777 SBHY0020777 SBHY0020777 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0021108 SBHY0020777 SBHY0020148 SYNB0003600 CNRB0000621 SBHY0020903 SBHY0021119 SBHY0021108 SBHY0020777 SBHY0020777 SBHY0021303 SBHY0021119 SBHY0021303 SBHY0020777 SBHY0020903 SBHY0020903 SBHY0021851 SBHY0020903 SBHY0020777 SBHY0020903 SBHY0021851 SBHY0021851 SBHY0021368 SBHY0020148 SBHY0020903 SBIN0007952 SBIN0013331 SBHY0020148 UBIN0534684 SBHY0020148 SBHY0021108 SBIN0005686 BKID0008681 SBIN0013331 IDIB000W004 SBHY0020886 SBHY0021368 SBHY0020903 SBHY0021108 TOTAL file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.xls SCHOOL Remarks GRANT 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 12000 5000 5000 12000 12000 5000 5000 5000 12000 12000 12000 12000 5000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 20198000 .

xls . Warangal file:///var/www/apps/conversion/tmp/scratch_7/305884017.IFSC CODE SCHOOL Remarks GRANT Project Officer (FAC) SSA.