Ahmad Amirul amin bin ahmad
bukhari
Shahrul izwan bin muzafar
Muhammad azhari bin saruddin

03.KEMASYARAKATAN & PERPADUAN
3.1 MENGETAHUI TENTANG KOMPOSISI
PENDUDUK YANG TINGGAL DI MALAYSIA

Kejayaan Malaysia mengekalkan keamanan
dan kestabilan politik yang diasaskan oleh
hubungan etnik yang positif dan bersifat
sinergi telah menarik minat negara luar
untuk mengetahui rahsia di sebalik
kejayaan ini.Sesungguhnya kekuatan
hubungan yang terjalin antara pelbagai
etnik inilah yang memainkan peranan
yang amat besar dalam menentukan
bentuk kerajaan Malaysia pada hari ini.

Satu kelompok manusia yang
memperantikkan atau mengamalkan
budaya yang hampir sama ada dari segi:

Asal-usul
Bahasa
Agama


Pada dasarnya ras dan etnik adalah
hampir sama dari segi pengertian dan
bagi mengelakkan kekeliruan.

Tiga kaum yang terbesar dan utama di tanah melayu
ialah melayu,cina dan india.Pada pertengahan abad
ke-19,berlaku penghijrahan masuk kaum cina dan
india secara beramai-ramai ke tanah
melayu.Fenomena ini berlaku kerana dasar kolonial
british yang membawa masuk kaum-kaum
tersebut,terutama untuk mengerjakan ekonomi.Dari
segi peratusan,peratus penduduk melayu semakin
kecil dari 54% merosot menjadi 49%.Pada tahun
1931,menurun lagi kepada 45%.

Pelbagai kaum yang wujud di
semenanjung malaysia:

Orang Melayu
Orang Cina
Orang India
Orang Asli
Kaum lain seperti
Sikh,Pakistan,Siam,Kemboja dan
Eurasia

Pelbagai kaum yang wujud di sarawak
ialah:

Penduduk tanah tinggi:
-Orang Murut , Kelabit dan Penan

Penduduk tanah rendah beralun
-Orang Iban,Bidayuh,Kayan,Bisaya,Kenyah,Punan
dan Berawan

Penduduk pesisiran pantai
-Orang melayu,Melanau dan Kedayan

Pelbagai kaum yang wujud di sabah
ialah:

Kadazan
Bajau
Murut
Sulu
Brunei


Mempromosikan makanan
tradisional
Memperaga pakaian mengikut etnik
Mempamerkan adat
Memperkenalkan perayaan
Menjaga imej negara
Bersatu padu

Related Interests