SULIT

NO. KAD PENGENALAN : …………………………………………………
ANGKA GILIRAN

: …………………………………………………..

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH 2016
MATEMATIK
Kertas 2
Mac 2016
1 jam

015/2

SET 4
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kamu dikehendaki menulis
nombor kad pengenalan /
nombor sijil kelahiran dan
angka giliran kamu pada petak
yang disediakan.
2. Kertas soalan ini mengandungi
15 soalan.
3. Jawab semua soalan.
4. Tulis jawapan kamu dengan jelas
dalam ruang yang disediakan
dalam kertas soalan.
5. Tunjukkan langkah-langkah
penting. Ini boleh membantu
kamu untuk mendapatkan
markah.
6. Sekiranya kamu hendak menukar
jawapan, padamkan jawapan
yang telah dibuat. Kemudian tulis
jawapan yang baharu.
7. Rajah yang mengiringi soalan
tidak dilukis mengikut skala
kecuali dinyatakan.
8. Markah yang diperuntukkan bagi
setiap soalan ditunjukkan dalam

Untuk Kegunaan Pemeriksa
Markah
Markah
Soalan
Penuh
Diperoleh
1
2
2
2
3
3
4
3
5
5
6
3
7
5
8
5
9
5
10
4
11
5
12
3
13
5
14
5
15
5
Jumlah
60

Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak
1

[1 markah] 2 2 Rajah terdiri daripada beberapa buah segitiga yang sama besar (i) Lorekkan tiga per lapan daripada seluruh rajah itu. 2 . 1 (i) Selesaikan menggunakan kalkulator. [1 markah] 1 (ii) Bundarkan jawapan kepada puluh yang terdekat. [1 markah] 2 2 3 (i) Rajah menunjukkan satu set nombor. [1 markah] (ii) Nyatakan pecahan setara bagi satu per empat.[Lihat sebelah SULIT 015/2 SULIT [ 60 markah ] Untuk Kegunaan Pemeriksa Jawab semua soalan.

....30 p... [ 1 markah ] (ii) Dolly mengukur panjang sebuah meja menggunakan pensel itu.. .......... Kuala Lumpur 11........................... Berapakah panjnag... dalam m...m. 2 3 4 5 6 7 8 9 Rajah 3 (i) Nyatakan panjang pensel dalam cm............ 3 .... [1 markah] (ii) Isikan tempat kosong dengan nombor perdana yang betul.............. meja itu? [ 2 markah ] 4 3 5 Rajah menunjukkan waktu di Kuala Lumpur dan Makkah.......................... Dia dapati panjang meja itu adalah 30 kali panjang pensel itu.. [2 markah] 3 3 4 0 cm 1 Rajah 3 menunjukkan panjang sebatang pensel.........2 3 7 9 11 13 Bulatkan nombor yang bukan nombor perdana.....

m. Pukul berapakah waktu di Kuala Lumpur ketika itu? [2 markah] 6 Rajah 6 5 5 4 .30 p. [1 markah] (ii) Berapakah perbezaan masa antara Kuala Lumpur dengan Makkah? [2 markah] (iii) Haziq yang berada di Makkah menelefon isterinya yang menetap di Kuala Lumpur pada pukul 8.25 a. Rabu 7 September (i) Nyatakan waktu di Kuala Lumpur itu dalam sistem 24 jam.m waktu Makkah.Makkah Rabu 7 September 6.

6 ……………………………………………………………………… [1 markah] 3 5 . ……………………………………………………………………… [1 markah] (ii) Nyatakan koordinat meja guru.menunjukkan kedudukan pelajar dalam Kelas 6 Amanah. ……………………………………………………………………… [1 markah] (iii) Nyatakan murid yang berada pada paksi mengufuk keempat dan paksi mencancang kedua. 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 Rajah 6 (i) Nyatakan koordinat bagi kedudukan Anang.

[1 markah] ……………………………………………………………………… (ii) Nyatakan jumlah isipadu air dalam kedua-dua bekas itu. [2 markah] (iii) Semua air di dalam bekas itu dituang ke dalam bekas A. 2. [2 markah] 7 5 6 . B dan C.7 Rajah menunjukkan isi pada air dalam dua buah bekas.25 l (i) Nyatakan isipadu air dalam bekas R. Isikan tempat kosong untuk menunjukkan isipadu bekas A.

(i) Tuliskan nama murid di petak kosong dengan betul. Kamarudin mengumpul paling banyak setem. [1 markah] mewakili 25 keping setem Jadual 8 (ii) Cari jumlah bilangan setem yang dikumpul oleh Kamarudin dan Madi. Aqil mengumpul 50 keping setem kurang daripada Madi. 7 .8 Piktograf menunjukkan bilangan stem yang dikumpul oleh empat orang murid. Nama mereka tidak ditunjukkan. Deva mengumpul paling sedikit setem. [2 markah] 8 5 (iii) Hitungkan min setem mereka.

[1 markah] (ii) Rajah terdiri daripada tiga jenis polygon. b) Bersudut Tegak ……………………………….[2 markah] 9 (i) Rajah menunjukkan sebuah protector. Segitiga sama sisi Segi empat sama Pentagon Namakan pligon yang mana setiap bucunya: a) Bersudut tirus ………………………………. [1 markah] 5 8 .. c) Bersudut cakah ………………………………. Bacaan pada skala pada skala luar ialah ……………. [3 markah] 9 (iii) Lukiskan paksi simetri bagi bentuk dua dimensi ini..

[1 markah] (ii) Jika jarak dari Chalet ke Muzium ialah 6. antara Pusat Kesihatan dengan Muzium. (i) Berapakah jarak anggaran dari chalet ke jeti. dalam m.10 Rajah 10 menunjukkan peta lokasi pusat pelancongan. Berapakah jarak. [2 markah] 10 3 9 .5 km.

11 Terdapat 20 batang pokok cempedak dalam sebuah dusun.3 kg 3300g 3 kg 30 g (i) Dua bungkusan yang manakah mempunyai jisim yang sama? [1 markah] 12 3 (ii) Hitung jumlah jisim. (i) Hitungkan bilangan pokok durian di dusun itu. [3 markah] 11 5 12 Rajah menunjukkan jisim 3 bungkusan. bagi 3 bungkusan dalam kg? 10 . Hitungkan bilangan pokok durian yang tidak berbuah. [2 markah] (ii) Sebanyak tiga perlima daripada semua pokok durian telah berbuah. Bungkusan J K L Jisim 3. Nisbah bilangan pokok cempedak kepada bilangan pokok durian ialah 1:3.

Berapa Hafiz dapat jimatkan berbanding Shima? [3 markah] 13 5 11 .30 RM2. Pasaraya Suka Item Susu pekat Bawang Merah Bawang Besar Susu Rumusan Bayi Harga Seunit RM2.75 Pasaraya Besar Item Susu pekat Bawang Merah Bawang Besar Susu Rumusan Bayi Harga Seunit RM2. Hitung jumlah harga pembeliannya itu.[2 markah] ` 13 Rajah menunjukkan harga 4 jenis item yang sama di tiga buah pasaraya. [2 markah] (ii) Hafiz membeli 4 jenis item yang sama di pasaraya yang menawarkan harga yang paling murah.45 RM5.60 RM43 Pasaraya Jaya Item Susu pekat Bawang Merah Bawang Besar Susu Rumusan Bayi Harga Seunit RM2.95 RM40.80 RM41.10 RM2.35 RM5.50 (i) Syafie membeli 4 jenis item itu di Pasaraya Besar.05 RM2.05 RM5.

00 : 80 sen SILA JELASKAN BAYARAN ANDA DI PONDOK PENGAWAL. SKY PARKING No. Resit Tarikh masuk Waktu masuk Waktu keluar Cukai perkhidmatan : 00678 : 09/03/2016 : Jam 0820 : Jam 1335 : 6% KADAR BAYARAN 1 jam pertama Setiap jam berikutnya : RM2. [2 markah] (ii) Berapakah bayaran parkir itu tanpa cukai perkhidmatan? [3 markah] 14 5 12 .14 Rajah menunjukkan resit tempat meletak kereta yang diterima oleh Satinah. (i) Hitung tempoh Satinah meletakkan keretanya.

Tunjukkan dua cara untuk mendapatkan jawapan. Berapakah harga jam itu selepas diskaun.15 Rajah menunjukkan harga bagi sebuah jam tangan. 5 [1 markah] ……………………………………………………………………… KERTAS SOALAN TAMAT JADUAL SPESIFIKASI UJIAN PROJEK KSSR 13 . (i) Cara 1 [2 markah] (ii) Cara 2 [2 markah] 15 (iii) Tulis dalam perkataan jawapan di (i).

14(ii) 15(i).TAHUN 2016 SET4 Kertas 1 Kertas 2 Bil Tajuk 1 Nombor Bulat 2 Operasi Tambah 3 Operasi Tolak 4 Operasi Darab 5 Operasi Bahagi 6 Operasi Bergabung 7 Pecahan 8 Perpuluhan 9 Peratus 10 Wang 11 Masa dan waktu 12 Panjang 13 Jisim 12(i). 8(ii). 3(ii) 3 1(i) 1 2(i). 7(iii) 5 15 Ruang 9(i). 6(ii). 4(ii). 13(ii). 12(ii) 4 14 Isi Padu Cecair 7(i). Soalan Jumlah No. 2(ii). 9(iii) 5 16 Koordinat 6(i). 4(i). 10(i). 3(i). 11(ii) 6 13(i). 14(i). 5(ii). 15(ii). 7(ii). 9(ii). 6(iii) 3 17 Nisbah dan Kadaran 11(i) 2 18 Pengurusan Data 8(i).15(iii) 5(i). Soalan Jumlah 1(ii). 5(iii). 10(ii) Jumlah Soalan 12 7 7 14 . 8(iii) 5 Jumlah Soalan 60 No.

0) atau setara (iii) Nizar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9. (i) RM2. (i) Cara 1 (ii) Cara 2 (iii) Tiga ratus lima belas ringgit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8.00 – RM50. (i) (3.80 15.00 4 jam berikutnya = RM3.25 – 5 jam = Pukul 3. (i) 0/7524/12/627 (ii) 630 3.3kg + 3.3) atau setara (ii) (1. (i) Jam 2330 (ii) 2330-1830 atau setara = 5 jam (iii) Pukul 8. (i) lebih daripada 1 km (ii) 6.80 + RM41.6l + 2. (i) J dan K (ii) 3.20 = RM1.85l (iii) 5.20 = RM5. (i) 1000 (mesti tulis darjahnya) (ii) segitiga sama sisi Segiempat sama Pentagon 11.60 + RM40.3 kg + 3.25 a.62l 1 1 1 1 1 6.08l = 4. (i) 3 x 20 = 60 (ii) 3/5 x 60 = 60-36 = 14 13. (i) 5 cm (ii) 30 x 5cm = 150 cm 150cm = 1.63 kg atau setara 14. atau setara 7.03 kg atau Setara = 9.85l – 0.35+RM5.25l = 5. (i) 9 (ii) Terima pasangan nombor perdana yang menghasilkan jumlah 100 1 1 1 1 1 1 2.50 = RM 52. (i) Aqil/Kamarudin/Deva/Madi (ii) 175-150 atau (7-6)x5 = 25 (iii) (100+175+75+150)/4 atau (20/4)x25 = 125 10. (i) 3 3/5l/ 3l 600ml / 3.15l – 1.SKEMA 1.05 + RM5.05 + RM 2.m. (i) Lorek 3 daripada 8 bahagian (ii) Jawapan setara yang sesuai 4.00 (ii) RM2. (i) 1335-0820 = 5 jam 15 minit (ii) 1 jam pertama = RM2. 15 .10+RM7.20 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 Catatan: Skema ini hanya sebagai panduan.75 = RM52.6l (ii) 3.5 km – 2 km = 4500m 12.5m 1 1 1 1 1 5.

Related Interests