Relevant Cost for Decision Making Soalan Bab 13

Soalan 13-1 Kos relevan adalah jumlah perbelanjaan yang membezakan di antara alternatif-alternatif dalam keputusan.

Soalan 13-2 Sebuah bayaran tambahan (atau faedah) adalah perubahan kos (atau faedah) yang terhasil dari beberapa tindakan yang dicadangkan. Kos peluang adalah keuntungan yang hilang atau dikorbankan ketika menolak beberapa tindakan. Kos tenggelam adalah kos yang telah terjadi dan yang tidak boleh diubah oleh keputusan masa depan.

Soalan 13-3 Kos berubah adalah kos yang berkaitan hanya jika terdapat perbezaan jumlah keseluruhan antara alternatif yang sedang dipertimbangkan.

Soalan 13-4 Tidak. Tidak semua kos tetap merupakan kos tenggelam. Hanya kos yang sudah tidak boleh dikembalikan semula. Kos berubah dapat menjadi kos tenggelam, jika telah terjadi. . Soalan 13-5 Tidak. Kos berubah adalah kos yang pelbagai dalam jumlah dalam tujuan langsung dengan perubahan tahap aktiviti. Sebuah kos perbezaan adalah beza kos di antara dua alternatif. Jika tahap aktiviti adalah sama untuk dua alternatif, maka kos berubah tidak akan terjejas dan tidak akan relevan.

Soalan 13-6

Tidak. Hanya kos masa depan yang berbeza di antara dua alternatif dalam pertimbangan yang relevan.

Soalan 13-7 Hanya kos yang akan dielakkan sebagai akibat dari pembuangan produk lini yang relevan dalam keputusan ini. Kos yang tidak akan berbeza tanpa menghiraukan sama ada produk ini di tahan atau dihentikan adalah tidak relevan.

Soalan 13-8 Tidak tentu . Kerugian yang mungkin kelihatan hasil daripada peruntukan kos awam atau kos hangus yang tidak dapat dielakkan jika produk lini dilepaskan . Sebuah produk harus diberhentikan jika margin sumbangan berkurang daripada kos tetap yang akan dielakkan. Malah dalam situasi bahawa produk lini dapat diteruskan jika kewujudannya dapat mempromosikan penjualan produk-produk lain.

Soalan 13-9 Peruntukan kos tetap umum boleh membuat produk lini (atau segmen) kelihatan tidak menguntungkan, tetapi sebenarnya mungkin menguntungkan.

Soalan 13-10 Jika sebuah syarikat memutuskan untuk membuat bahagian dalaman daripada membeli dengan pembekal luar, maka sebahagian kemudahan syarikat harus digunakan untuk membuat bahagian. Kos peluang syarikat diukur dengan manfaat yang boleh diperolehi daripada alternatif terbaik menggunakan kemudahan.

Soalan 13-11

Setiap sumber yang diperlukan untuk membuat produk dan akhirnya sampai kepada pelanggan boleh tersekat. Beberapa contoh adalah masa penggunaan mesin, masa tenaga buruh langsung, ruangan lantai, dan ruang simpanan. Sekatan juga boleh wujud dan sering mengambil bentuk dasar formal atau tidak formal yang menghalang organisasi dari meneruskan tujuannya.

Soalan 13-12 Dengan andaian bahawa kos tetap tidak terpengaruh, keuntungan adalah pada peringkat maksimum ketika jumlah margin sumbangan adalah maksimum. Sebuah syarikat boleh memaksimumkan margin sumbangan dengan menumpukan pada produk dengan jumlah terbesar margin sumbangan per unit dengan sumber kuasa yang terhad.

Soalan 13-13 Bersama dua produk atau lebih produk yang dihasilkan dari input yang sama, kos operasi adalah kos yang terjadi sampai ke titik pemisahan. Titik pemisahan adalah titik dalam proses pembuatan, di mana produk bersama boleh dikenali sebagai produk individu.

Soalan 13-14 Bersama kos tidak boleh diperuntukkan di antara produk bersama. Jika kos bersama diperuntukkan di antara produk bersama, maka pengurus mungkin berfikir bahawa mereka kos dielakkan dari produk akhir. Namun, kos bersama akan terus berlaku semasa proses dijalankan terlepas dari apa yang dilakukan dengan salah satu produk akhir. Jadi, ketika membuat keputusan mengenai akhir produk, kos patungan tersebut tidak dapat dielakkan dan tidak relevan.

Soalan 13-15 Selagi untung tambahan dari proses lebih lanjut melebihi kos yang berkaitan pemprosesan lebih lanjut, produk harus diproses lebih lanjut.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.