ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Σ�ν Ιερό ναό μ�, κά� �ωϊ,
�λεί�ι Θεία Λει�υργία.
* Παρακαλούμε να �οσφέρε�
για � Θ.Λ. : �όσφορο, λάδι για
� καν��ια, καρβουνάκια, λιβάνι,
κερί κα�ρό, ονόμα� ζών�ν και
κεκοιμημένων για μνημόνευ�.

δεξιά σου» (Ψαλµ. 62,9 ). Ω Ιησού
µου, πότε ήξω και οφθήσοµαι
τω προσώπω Σου; Πότε, ω φως
της ψυχής µου, θα Σε ίδω και θα
εµπλησθώ και θα είπω: Ω βάθος
πλούτου, και σοφίας, και γνώσεως
Θεού! Ναι, παιδί µου, ταπείνωσιν
υπέρ παν άλλο αγάπησον και τότε τον
ταπεινόν τη καρδία Ιησούν θα κτήσης
αναφαίρετον κτήµα εν τη ψυχή σου.
Ιησούν ανάπνεε, Ιησούν έκπνεε, και
τότε γνώσει τι εστιν Ιησούς! Που τότε
γηϊνη αγάπη! Είναι δυνατόν εις δάσος
κατάξηρον να εµπέση εµπρησµός
και να ζήση; Ούτω και φρύγανα
ανθρωπίνων
λογισµών,
όταν εµπέση
η αγάπη του
Ιησού.

Κ

σελ.4

*ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Κάθε Τετάρτη στις 5.30 μ.μ.στον Ιερό
Ναό μας τελείται Παράκλησις μετά αποδείπνου και χαιρετισμών στην Υπεραγία
Θεοτόκο. Κατόπιν στο
ενοριακό Αρχονταρίκι
ανάλυση στην ευαγγελική περικοπή από τον
Πρωτ/ρο
π. Αντώνιο Ρουμελιώτη και συν μελέτη.
*ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΚΑΤΗΧΗΣΗ
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 - 5 μ.μ.
*για παιδιά νηπίου - Α’,Β’
Δημοτικού
* για παιδιά Γ’, Δ’, Ε’,
ΣΤ’ Δημοτικού
ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ
5 - 6.15 μ.μ.
* αγόρια Α’, Β’, Γ’
Γυμνασίου
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 11- 12.30 π.μ.
* κορίτσια Α’, Β’, Γ’ Γυμνασίου
- Λυκείου
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 5.30 - 7.45 μ.μ.
*αγόρια Α’, Β’, Γ’ Λυκείου,
κορίτσια Γ’ Λυκείου
σπουδαστές -τριες ΙΕΚ, ΑΤΕΙ, ΑΕΙ

άθε Δευτέρα στις 9 μ.μ. στο διαδίκτυο ζωντανά η ομάδα

ΔΙΨΩ. Σύναξη για νέους - νέες άνω των 18 ετών... Οι συνάξεις γίνονται
στο Αρχονταρίκι της Ε.Κ.Π. ΔΙΨΩ (Όθωνος Αμαλίας 97- Πάτρα) με υπεύθυνο
τον Πρωτ/ρο π. Αντώνιο Ρουμελιώτη.

Από τον Προϊστάμενο του Ι.Ν. Γενεσίου Τιμίου Προδρόμου Παραλίας Πατρών, π.Αντώνιο Ρουμελιώτη
Μαζί του η Ελληνορθόδοξη Κοινωνία Προσώπων
“ΔΙΨΩ”

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

Εβδομαδιαίο φυλλάδιο
ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
+ΙΖ’ ΛΟΥΚΑ, Ασώτου

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ
επικοινωνία: τηλ. 2610 523 556, φαξ 2610 525 580

Τά πονηρά πνεύματα

ἐπιζητοῦν πάντοτε νά
ἐμποδίζουν ὅ,τι κάνουμε

γιά τή σωτηρία μας.
Ἀλλοίμονο, ἔτσι χλιαροί ὅπως εἴμαστε, λέμε στόν ἑαυτό μας:
«Περίμενε, δέν ἔχω κάνει ἀκόμα τό τάδε, δέν ἔχω δοκιμάσει ἀκόμα τό δεῖνα…
Θά μετανοήσω ἀργότερα. Ἀφοῦ τά κάνω ὅλα αὐτά, θά μετανοήσω, Θεέ, καί θά
πάψω νά λοξοδρομῶ δεξιά κι ἀριστερά».
Αὐτό ἀκριβῶς εἶναι πού θέλουν νά κάνουμε τά πονηρά πνεύματα· θέλουν νά
ἀναβάλλουμε τή σωτηρία μας γιά αὔριο ἤ γιά μεθαύριο καί οὔτω καθεξῆς μέχρι τό
τέλος τῆς ζωῆς μας. ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΘΑΔΔΑΙΟΣ

ÃÅÕÌÁ

ÁÃÁÐÇÓ
Σήμερα Κυριακή του
Ασώτου 28/2, το μεσημέρι,
στο Πνευματικό κέντρο
της Ενορίας.
Θα διατίθεται σπιτικό
φαγητό με την ελάχιστη
συνδρομή των 3 ευρώ.
Μια προσφορά αγάπης
για την ενίσχυση του
Ι. Ναού μας.
Ελάτε κι εσείς!

Όταν ο Χριστός ζη µέσα σου,
µη φοβού τίποτε...
(Γέροντας Εφραίµ Φιλοθεΐτης)
Όταν ο Χριστός ζη µέσα σου, µη φοβού
τίποτε. ∆ια να ζη µέσα σου ο Χριστός
χρειάζεται ταπείνωσις πολλή. Πίπτε
νοερώς εις τους αχράντους Του πόδας
και κλαίε: Ιησού µου, Συ µου µένεις
πλέον εις αυτήν την ταπεινήν ζωήν
µου, ως φως και ζωή, δείξόν µου
το πνευµατικόν Σου κάλλος, όπως
εµπλησθώ Θείου έρωτος και δράµω
κατόπιν του µύρου Σου και κράξω…
«εκολλήθη η ψυχή µου οπίσω Σου, εµού
δε αντελάβετο η
συνέχεια στη σελ. 4

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ

σελ.2

Σκανδαλίζονται πολλές φορές οι πιστοί από
την ευτυχία των ασεβών και των άπιστων.
Πραγματικά, όταν ρίξουμε ένα βλέμμα γύρω
μας, θα δούμε ότι ο Θεός, κατά την ανθρώπινη

ÊÜíåé äéáêñßóåéò ï Èåüò;
λογική, πολύ άδικα μοιράζει τα αγαθά του.
Εκεί, όπου θα έπρεπε να δίνει ευτυχίες δίνει
δυστυχίες. Εκεί, όπου έπρεπε να δίνει πλούτο,
δίνει φτώχεια και εκεί, όπου θα έπρεπε να
δώσει φτώχεια, δίνει πλούτο. Όταν περιμένουμε
να μας ευλογήσει, τότε μας δίνει ένα χτύπημα
δυνατό, ενώ ταυτοχρόνως άλλους τους διατηρεί
σ’ ένα διαρκές χαμόγελο. Θα λέγαμε, χρησιμοποιώντας μια σύγχρονη φράση ότι ο
Θεός διαρκώς κάνει διακρίσεις. Σκανδαλιζόμαστε από αυτό. Γιατί άραγε;
Απλούστατα, διότι η καρδιά μας στρέφεται εις όλα αυτά, είναι καθηλωμένη εις
αυτά, τα αγαπά, τα αποζητεί. Όμως η λύση του δράματος αλλού θα πρέπει να
αναζητηθεί. Δεν θα πρέπει, να ζητούμε την κατάργηση αυτής της φαινόμενης
διακρίσεως, της φαινόμενης αδικίας. Η αλλαγή θα πρέπει να γίνει μέσα μας.
Πρέπει να γίνουμε εντελώς ξένοι προς παν το ανθρώπινο, προς πάσα ανθρώπινη
λογική, ανθρώπινη σκέψη και προς παν αγαθό. Να είμεθα αδιάφοροι προς πάντα.
Όταν αποξενωθούμε από όλα, τότε ο Θεός θα μπορεί να είναι το παν για μας, να
μένει σε μας μόνο ο Θεός. Αυτό θα μας δώσει την ουσιαστική γαλήνη. Αλλιώς, αν
υπάρχει έστω και κάτι μέσα στην καρδιά μας που δεν είναι της άλλης ζωής αλλά
αυτής, να ξέρουμε ότι συχνά θα βασανιζόμαστε.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ

σελ.3

Όπου υπάρχει αγάπη, εκεί είναι ο Χριστός
και όπου είναι ο Χριστός, εκεί Παράδεισος.
- Γέροντα, τί να ζητάμε στην προσευχή
μας για όλον τον κόσμο;
- Να ευχόμαστε για όλους «καλόν
Παράδεισο». Ο Χριστός θυσιάστηκε, για
να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, και αυτοί
που είναι κοντά Του και αυτοί που είναι
μακριά Του.
Να παρακαλούμε λοιπόν να γνωρίσουν
όλοι τον Θεό, για να Τον αγαπήσουν, να
Τον ευαρεστήσουν και να σωθούν· να πάνε στον Παράδεισο.
Κάποιος έλεγε: «Θεέ μου, εγώ έζησα τον Παράδεισο από ʹδώ από την γη.
Πήγαινέ με εμένα στην κόλαση και τον αδελφό μου βάλ’ τον στον Παράδεισο».
Αλλά και στην κόλαση αν πάη ένας τέτοιος άνθρωπος, από την μεγάλη του
αγάπη, η οποία θα μεταφερθή και στην κόλαση, νομίζω ότι εκείνο το μικρό
κομματάκι της κολάσεως θα μεταβληθή σε Παράδεισο, διότι, όπου υπάρχει
αγάπη, εκεί είναι ο Χριστός, και όπου είναι ο Χριστός, εκεί Παράδεισος.
Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

«καλόν Παράδεισο»

ἔφυγαν στὴν κατάσταση ποὺ βρέθηκαν
Ἕνας ἀδελφὸς ρώτησε τὸν ἀββᾶ Ποιμένα:
- Ἀββᾶ, ἦταν δυὸ ἄνθρωποι, ὁ ἕνας μοναχὸς καὶ ὁ
ἄλλος κοσμικός. Μιὰ νύχτα ὁ μοναχὸς ἀποφάσισε
νὰ πετάξει τὸ σχῆμα του μόλις θὰ ξημέρωνε. Ὁ
κοσμικὸς πάλι ἀποφάσισε νὰ γίνει μοναχός. Καὶ
οἱ δυὸ ὅμως πέθαναν τὴν ἴδια νύχτα, κι ἔτσι δὲν
πρόφτασαν νὰ πραγματοποιήσουν τὶς προθέσεις
τους. Σὰν τί θὰ θεωρηθοῦν ἄραγε;
Καὶ ὁ γέροντας ἀποκρίθηκε.
- Ὁ μοναχὸς πέθανε σὰν μοναχὸς καὶ ὁ κοσμικὸς
πέθανε σὰν κοσμικός. Γιατὶ ἔφυγαν στὴν κατάσταση
ποὺ βρέθηκαν. Μικρός Ευεργετινός

ΑΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΙ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ..

-Πατέρα, είπε την Κυριακή ο
μικρός στον πατέρα του, έχω
την άδεια σου να πάω στην
Εκκλησία;
-Όχι, απάντησε ο άπιστος
πατέρας.Η Εκκλησία δεν είναι
για σένα.
Είναι για τους γέρους και τις
γριές.
-Μα, πατερούλη μου, είπε ο
μικρός, στο σχολείο έμαθα ότι
η τέταρτη εντολή του Θεού,
λέει να πηγαίνουμε κάθε
Κυριακή στην Εκκλησία, για να
λατρέψουμε τον Θεό.

-Αυτό είναι ανοησία, συνέχισε ο πατέρας.
-Αλλά τότε, πατέρα μου, αν είναι ανοησία να εφαρμόζουμε την τέταρτη εντολή, θα
είναι επίσης ανοησία να προσέχουμε την πέμπτη εντολή, που λέει να σεβώμεθα
τους γονείς μας....!
Τα λόγια αυτά έπεσαν σαν κεραυνός στ’ αυτιά του πατέρα, που τελικώς
αποδέχθηκε το μήνυμα του μικρού παιδιού του.
Γιατί ο Θεός μας διδάσκει και δια των μικρών και δια των νηπίων...

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ

σελ.2

Σκανδαλίζονται πολλές φορές οι πιστοί από
την ευτυχία των ασεβών και των άπιστων.
Πραγματικά, όταν ρίξουμε ένα βλέμμα γύρω
μας, θα δούμε ότι ο Θεός, κατά την ανθρώπινη

ÊÜíåé äéáêñßóåéò ï Èåüò;
λογική, πολύ άδικα μοιράζει τα αγαθά του.
Εκεί, όπου θα έπρεπε να δίνει ευτυχίες δίνει
δυστυχίες. Εκεί, όπου έπρεπε να δίνει πλούτο,
δίνει φτώχεια και εκεί, όπου θα έπρεπε να
δώσει φτώχεια, δίνει πλούτο. Όταν περιμένουμε
να μας ευλογήσει, τότε μας δίνει ένα χτύπημα
δυνατό, ενώ ταυτοχρόνως άλλους τους διατηρεί
σ’ ένα διαρκές χαμόγελο. Θα λέγαμε, χρησιμοποιώντας μια σύγχρονη φράση ότι ο
Θεός διαρκώς κάνει διακρίσεις. Σκανδαλιζόμαστε από αυτό. Γιατί άραγε;
Απλούστατα, διότι η καρδιά μας στρέφεται εις όλα αυτά, είναι καθηλωμένη εις
αυτά, τα αγαπά, τα αποζητεί. Όμως η λύση του δράματος αλλού θα πρέπει να
αναζητηθεί. Δεν θα πρέπει, να ζητούμε την κατάργηση αυτής της φαινόμενης
διακρίσεως, της φαινόμενης αδικίας. Η αλλαγή θα πρέπει να γίνει μέσα μας.
Πρέπει να γίνουμε εντελώς ξένοι προς παν το ανθρώπινο, προς πάσα ανθρώπινη
λογική, ανθρώπινη σκέψη και προς παν αγαθό. Να είμεθα αδιάφοροι προς πάντα.
Όταν αποξενωθούμε από όλα, τότε ο Θεός θα μπορεί να είναι το παν για μας, να
μένει σε μας μόνο ο Θεός. Αυτό θα μας δώσει την ουσιαστική γαλήνη. Αλλιώς, αν
υπάρχει έστω και κάτι μέσα στην καρδιά μας που δεν είναι της άλλης ζωής αλλά
αυτής, να ξέρουμε ότι συχνά θα βασανιζόμαστε.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ

σελ.3

Όπου υπάρχει αγάπη, εκεί είναι ο Χριστός
και όπου είναι ο Χριστός, εκεί Παράδεισος.
- Γέροντα, τί να ζητάμε στην προσευχή
μας για όλον τον κόσμο;
- Να ευχόμαστε για όλους «καλόν
Παράδεισο». Ο Χριστός θυσιάστηκε, για
να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, και αυτοί
που είναι κοντά Του και αυτοί που είναι
μακριά Του.
Να παρακαλούμε λοιπόν να γνωρίσουν
όλοι τον Θεό, για να Τον αγαπήσουν, να
Τον ευαρεστήσουν και να σωθούν· να πάνε στον Παράδεισο.
Κάποιος έλεγε: «Θεέ μου, εγώ έζησα τον Παράδεισο από ʹδώ από την γη.
Πήγαινέ με εμένα στην κόλαση και τον αδελφό μου βάλ’ τον στον Παράδεισο».
Αλλά και στην κόλαση αν πάη ένας τέτοιος άνθρωπος, από την μεγάλη του
αγάπη, η οποία θα μεταφερθή και στην κόλαση, νομίζω ότι εκείνο το μικρό
κομματάκι της κολάσεως θα μεταβληθή σε Παράδεισο, διότι, όπου υπάρχει
αγάπη, εκεί είναι ο Χριστός, και όπου είναι ο Χριστός, εκεί Παράδεισος.
Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

«καλόν Παράδεισο»

ἔφυγαν στὴν κατάσταση ποὺ βρέθηκαν
Ἕνας ἀδελφὸς ρώτησε τὸν ἀββᾶ Ποιμένα:
- Ἀββᾶ, ἦταν δυὸ ἄνθρωποι, ὁ ἕνας μοναχὸς καὶ ὁ
ἄλλος κοσμικός. Μιὰ νύχτα ὁ μοναχὸς ἀποφάσισε
νὰ πετάξει τὸ σχῆμα του μόλις θὰ ξημέρωνε. Ὁ
κοσμικὸς πάλι ἀποφάσισε νὰ γίνει μοναχός. Καὶ
οἱ δυὸ ὅμως πέθαναν τὴν ἴδια νύχτα, κι ἔτσι δὲν
πρόφτασαν νὰ πραγματοποιήσουν τὶς προθέσεις
τους. Σὰν τί θὰ θεωρηθοῦν ἄραγε;
Καὶ ὁ γέροντας ἀποκρίθηκε.
- Ὁ μοναχὸς πέθανε σὰν μοναχὸς καὶ ὁ κοσμικὸς
πέθανε σὰν κοσμικός. Γιατὶ ἔφυγαν στὴν κατάσταση
ποὺ βρέθηκαν. Μικρός Ευεργετινός

ΑΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΙ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ..

-Πατέρα, είπε την Κυριακή ο
μικρός στον πατέρα του, έχω
την άδεια σου να πάω στην
Εκκλησία;
-Όχι, απάντησε ο άπιστος
πατέρας.Η Εκκλησία δεν είναι
για σένα.
Είναι για τους γέρους και τις
γριές.
-Μα, πατερούλη μου, είπε ο
μικρός, στο σχολείο έμαθα ότι
η τέταρτη εντολή του Θεού,
λέει να πηγαίνουμε κάθε
Κυριακή στην Εκκλησία, για να
λατρέψουμε τον Θεό.

-Αυτό είναι ανοησία, συνέχισε ο πατέρας.
-Αλλά τότε, πατέρα μου, αν είναι ανοησία να εφαρμόζουμε την τέταρτη εντολή, θα
είναι επίσης ανοησία να προσέχουμε την πέμπτη εντολή, που λέει να σεβώμεθα
τους γονείς μας....!
Τα λόγια αυτά έπεσαν σαν κεραυνός στ’ αυτιά του πατέρα, που τελικώς
αποδέχθηκε το μήνυμα του μικρού παιδιού του.
Γιατί ο Θεός μας διδάσκει και δια των μικρών και δια των νηπίων...

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ
δεξιά σου» (Ψαλµ. 62,9 ). Ω Ιησού µου,
πότε ήξω και οφθήσοµαι τω προσώπω
Σου; Πότε, ω φως της ψυχής µου, θα Σε ίδω
και θα εµπλησθώ και θα είπω: Ω βάθος
πλούτου, και σοφίας, και γνώσεως Θεού!
Ναι, παιδί µου, ταπείνωσιν υπέρ παν άλλο
αγάπησον και τότε τον ταπεινόν τη καρδία
Ιησούν θα κτήσης αναφαίρετον κτήµα
εν τη ψυχή σου. Ιησούν ανάπνεε, Ιησούν
έκπνεε, και τότε
γνώσει τι εστιν
Ιησούς! Που τότε
γηϊνη αγάπη!
Είναι δυνατόν εις
δάσος κατάξηρον
να εµπέση εµπρησµός και να ζήση; Ούτω
και φρύγανα ανθρωπίνων λογισµών, όταν
εµπέση η αγάπη του Ιησού.

σελ.4

*ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
Κάθε Τετάρτη στις 5.30 μ.μ.στον Ιερό
Ναό μας τελείται
Παράκλησις μετά
αποδείπνου και
χαιρετισμών στην
Υπεραγία Θεοτόκο. Κατόπιν στο
ενοριακό Αρχονταρίκι ανάλυση
στην ευαγγελική
περικοπή από τον
Πρωτ/ρο
π. Αντώνιο Ρουμελιώτη και συν μελέτη.

Κάθε Δευτέρα

στις 9 μ.μ. στο διαδίκτυο ζωντανά η ομάδα
ΔΙΨΩ. Σύναξη για νέους - νέες άνω των 18 ετών... Οι συνάξεις γίνονται
στο Αρχονταρίκι της Ε.Κ.Π. ΔΙΨΩ (Όθωνος Αμαλίας 97- Πάτρα) με υπεύθυνο
τον Πρωτ/ρο π. Αντώνιο Ρουμελιώτη.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΜΗΝΟΣ MAΡΤΙΟΥ

* 1/3,Τρί�, Ευδοκί� οσ.
* 2/3, Τε�ρ�, Νικολάου Π�ανά
* 4/3, Παρα�ευή, Γερα�μου ο�ου - �
α�γευμα κό�υβα 3.30 μ.μ.
* 5/3, Ψυχοσάββα�
* 6/3, Κυριακή �ς Α�κρεω
* 7/3, Δευ�ρα, Λαυρεν�ου ο�ου
* 8/3, Τρί�, Θεοφυλάκ�υ επ.
Νικομηδεί�
* 9/3, Τε�ρ�, Των αγίων 40 μαρ�ρων
* 11/3, Παρα�ευή, Σωφρονίου Ιεροσολ.
* 12/3, Σάββα�, Θεοφάνους ομολογ.

* 13/3, Κυριακή �ς Τυρινής
*14/3, ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ � α�γευμα
Μ. Α�δει�ο ��ς 7 μ.μ.
* 15/3, Τρί�, Προηγιασμένη Θ.Λ. - 3 μ.μ.
* 16/3, Τε�ρ�, Προηγιασμένη Θ.Λ. -3
μ.μ.
* 17/3, Πέμπ� �ωϊ, αγίου Αλεξίου,
Προηγιασμένη Θ.Λ.
* 18/3, Παρα�ευή �ωϊ, �οηγιασμένη
Θ.Λ. � �ωϊ. Το α�γευμα
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
7 μ.μ.
* 19/3, Σάββα� �ωϊ, Θαύμα κο�ύβων
Αγ. Θεοδώρων, Θ.Λ.

Από τον Προϊστάμενο του Ι.Ν. Γενεσίου Τιμίου Προδρόμου Παραλίας Πατρών, π.Αντώνιο Ρουμελιώτη
Μαζί του η Ελληνορθόδοξη Κοινωνία Προσώπων
“ΔΙΨΩ”

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

Εβδομαδιαίο φυλλάδιο
ΚΥΡΙΑΚΗ
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
+ΙΖ’ ΛΟΥΚΑ, Ασώτου

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ
επικοινωνία: τηλ. 2610 523 556, φαξ 2610 525 580

Τά πονηρά πνεύματα

ἐπιζητοῦν πάντοτε νά
ἐμποδίζουν ὅ,τι κάνουμε

γιά τή σωτηρία μας.
Ἀλλοίμονο, ἔτσι χλιαροί ὅπως εἴμαστε, λέμε στόν ἑαυτό μας:
«Περίμενε, δέν ἔχω κάνει ἀκόμα τό τάδε, δέν ἔχω δοκιμάσει ἀκόμα τό δεῖνα…
Θά μετανοήσω ἀργότερα. Ἀφοῦ τά κάνω ὅλα αὐτά, θά μετανοήσω, Θεέ, καί θά
πάψω νά λοξοδρομῶ δεξιά κι ἀριστερά».
Αὐτό ἀκριβῶς εἶναι πού θέλουν νά κάνουμε τά πονηρά πνεύματα· θέλουν νά
ἀναβάλλουμε τή σωτηρία μας γιά αὔριο ἤ γιά μεθαύριο καί οὔτω καθεξῆς μέχρι τό
τέλος τῆς ζωῆς μας. ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΘΑΔΔΑΙΟΣ

ÃÅÕÌÁ

ÁÃÁÐÇÓ
Σήμερα Κυριακή του
Ασώτου 28/2, το μεσημέρι,
στο Πνευματικό κέντρο
της Ενορίας.
Θα διατίθεται σπιτικό
φαγητό με την ελάχιστη
συνδρομή των 3 ευρώ.
Μια προσφορά αγάπης
για την ενίσχυση του
Ι. Ναού μας.
Ελάτε κι εσείς!

Όταν ο Χριστός ζη µέσα σου,
µη φοβού τίποτε...
(Γέροντας Εφραίµ Φιλοθεΐτης)
Όταν ο Χριστός ζη µέσα σου, µη φοβού
τίποτε. ∆ια να ζη µέσα σου ο Χριστός
χρειάζεται ταπείνωσις πολλή. Πίπτε
νοερώς εις τους αχράντους Του πόδας
και κλαίε: Ιησού µου, Συ µου µένεις
πλέον εις αυτήν την ταπεινήν ζωήν
µου, ως φως και ζωή, δείξόν µου
το πνευµατικόν Σου κάλλος, όπως
εµπλησθώ Θείου έρωτος και δράµω
κατόπιν του µύρου Σου και κράξω…
«εκολλήθη η ψυχή µου οπίσω Σου, εµού
δε αντελάβετο η
συνέχεια στη σελ. 4