METALAK

1
Litioa
Sodioa
Potasioa
Rubidioa

2
Li
Na
K
Rb

Berilioa
Magnesioa
Kaltzioa
Estrontzioa

Zesioa
Cs Zink
Frantzioa Fr Kadmioa
Zilarra
Ag Barioa
Radioa

1 eta 2

2 eta 4

3
Be Aluminioa
Mg
Ca
Sr

Fluorra

F

+/- 2,4,6
Sufrea
Selenioa
Teluroa

2 eta 3
Au Nikela
Tl Kobaltoa
Burdina

2,3 eta 6

Platinoa Pt Kromoa
Beruna
Pb
Eztainua Sn

-1
Al

Zn
Cd
Ba
Ra

1 eta 3

Kobrea
Cu Urrea
Merkurioa Hg Talioa

EZ-METALAK

S
Se
Te

+/- 1,3,5,7
Kloroa
Bromoa
Iodoa

2,3,4,6,eta 7

Cr Manganesoa Mn

Karbonoa

C

-2
Oxigenoa

2, +/- 3,4,5
Nitrogenoa

+/- 2,4
Ni
Co
Fe

Cl
Br
I

N

+/- 3,5
Fosforoa
Artsenikoa
Antimonioa

4
Silizioa

Si

O

P
As
Sb

3
Boroa

B

Related Interests