You are on page 1of 3

Cultura organizaţională

Cultura organizaţională reprezintă mediul de lucru şi este un element care are multe de
spus în legătură cu satisfacţia angajatului, cu relaţiile de serviciu şi procesele de muncă. Într-un
fel, cultura organizaţională este asemeni personalităţii. Personalitatea unui individ este dată de
valori, convingeri, interese, experienţe, educaţie şi obiceiuri. La rândul ei, cultura derivă din
valorile, credinţele, atitudinile şi comportamentele unui întreg grup de oameni. Cultura
organizaţională este acel comportament care rezultă când un grup ajunge la un set de reguli (în
general, nescrise şi nespuse) care-i ajută pe oameni să lucreze împreună.
Cultura organizaţională este determinată de toate experienţele pe care fiecare angajat le
aduce în mediul de lucru şi este influenţată mai ales de fondatori şi alţi manageri, deoarece ei au
rolul cel mai important atunci când este vorba de decizii şi strategie.
Cultura organizaţională se reflectă cel mai bine în felul cum oamenii vorbesc, în luarea
deciziilor, în simboluri, poveşti, legende şi practici zilnice de lucru. Atunci când angajatorii
intervievează posibili angajaţi, ei încearcă să determine şi dacă persoana respectivă se va potrivi
înăuntrul companiei, dacă există afinitate între ea şi organizaţie.
Fiecare cultură este rezultatul a mulţi factori, dar cele mai multe organizaţii sunt
caracterizate de cel puţin 6 componente:
Misiunea – înseamnă, pe scurt, scopul, viziunea organizaţiei. O cultură începe neapărat
cu o misiune sau o viziune; astfel, valorile ei sunt investite cu un scop precis. Acel scop, la
rândul lui, este prezent în fiecare decizie a angajaţilor. Când ţelurile sunt autentice, ele ajung mai
repede la clienţi, distribuitori sau acţionari. Misiunea este un element simplu, dar fundamental al
organizaţiei.
Valorile – reprezintă comportamentele care sprijină misiunea. De exemplu, cunoscuta
firmă de consultanţă McKinsey are un set clar de valori care sunt comunicate tuturor angajaţilor
şi care vorbesc despre cum vrea compania să-şi trateze clienţii şi cum se menţin standardele
profesionale. Valorile Google sunt cel mai bine reflectate de cele două cuvinte care au ajuns să-i
definească: “Don’t be evil”. Toate companiile ar trebui să se ghideze după astfel de valori şi, deşi
unele sunt mai originale decât altele, importantă ar trebui să fie doar autenticitatea lor.

Practicile – reprezintă felul cum valorile organizaţiei sunt puse în acţiune. Dacă o
companie spune: “Oamenii sunt cel mai de preţ lucru pe care-l avem”, atunci ar trebui să
găsească o cale prin care să investească în angajaţii ei.
Oamenii – ei sunt cei care construiesc şi care susţin cultura, şi tot ei împărtăşesc valorile
companiei şi au dorinţa şi abilităţile necesare de a le promova. Din cauza asta au cele mai mari
firme din lume un atât de riguros şi sever regim de recrutare. Nu este suficient ca noii angajaţi să
fie cei mai talentaţi, ei trebuie să fie şi perfect racordaţi la misiunea şi valorile unei anume
companii. Oamenii rămân în interiorul organizaţiilor în care cred, iar prin aducerea unor astfel de
angajaţi se consolidează reputaţia şi cultura companiei respective.
Povestea – este dată de începuturile afacerii, de tradiţie şi moştenire. O organizaţie este
unică şi prin povestea ei. În cadrul poveştii, elementele pot fi formale, ca la Coca-Cola care
investeşte resurse uriaşe în conservarea moştenirii sale şi care are chiar şi un muzeu dedicat, sau
informale, ca povestea lui Steve Jobs despre caligrafie, adică tocmai începuturile organizaţiei
care va fi cunoscută drept Apple.
Locul – se referă la geografie, arhitectură sau design. Locul are un mare impact asupra
valorilor şi comportamentelor oamenilor dinăuntrul unei organizaţii. Motivul pentru care Pixar
are un atrium imens unde angajaţii se pot întâlni şi interacţiona în mod informal este pentru că
acest tip de arhitectură deschisă încurajează colaborarea dintre oameni care în mod normal nici
măcar nu s-ar vedea. Se câştigă astfel inovaţie, creativitate organică şi acea magie care ţâşneşte
din întâlnirile întâmplătoare.
Mai există şi alţi factori care influenţează cultura organizaţională. Aceste 6 elemente pot,
totuşi, contribui la formarea unei culturi noi; identificându-le şi înţelegându-le într-o companie
care există deja poate fi primul pas pentru revitalizarea acelei organizaţii ce-şi doreşte o
schimbare sau o nouă direcţie.

Bibliografie:

1.
2.
3.
4.

http://www.elfconsulting.ro/showdef.php?nrdef=14
http://conspecte.com/Cultura-organizationala/cultura-organizationala.html
http://www.rauflorin.ro/cultura-organizationala-elemente-componente
https://www.books-express.ro