You are on page 1of 4

Balagtasan

- ito’y pagtatalong padula ng
dalawang panig at kailangan ito na matalas
na pag-iisip ng bawat kalahok. Itinatanghal
ito sa entablado.

Halimbawa: .

tulad din ito ng balagtasan. .ginagawa ito sa mga lamayan upang libangin ang mga tao. ito’y nag ugat sa pangalan ni Jose corazon de Jesus na tinaguriang ‘Huseng Batute’ .Batutian . Naglalaman ito ng katatawanan ngunit may kasama ring katotohanan.

Halimbawa: .