You are on page 1of 2

Consecintele marilor descoperiri geografice

Sociale
- a crescut rolul burgheziei în viaţa social-economică a Europei.
Intelectuale
- îmbogăţirea cunoştinţelor geografice;
- s-a demonstrat că Pământul este rotund;
- au apărut cunoştinţe noi în multe domenii: botanică, zoologie, medicină, religie
etc.;
- a fost stimulat interesul pentru cunoaştere.
Economice
- dezvoltarea comerţului mondial, axa acestuia devenind Oc.Atlantic. Cel mai
important centru era Anvers, în Ţările de Jos. În acelaşi timp, decad porturile de
la M. Mediterană;
- creşterea cantităţii de metale preţioase în Europa;
- scumpirea vieţii şi apariţia inflaţiei;
- aclimatizarea unor plante americane în Europa: fasolea, porumbul, cartoful,
tomatele etc.;
- în America au început să fie crescute animale domestice (boul, calul, oaia) şi
plante din Europa (grâu, secară, viţă-de-vie;
- transformarea coloniilor în pieţe de desfacere pentru mărfurile europene.
Urmări ale marilor descoperiri
Bartolomeo Diaz
- navigator şi explorator portughez;
- în anul 1488, a descoperit cel mai sudic punct al continentului african, numit
Capul Bunei Speranţe;
- în 1500, participă la o altă expediţie între Africa şi America de Sud, dar moare
prin scufundarea corabiei într-o furtună, în apropierea locului descoperit de el.
Navigatori şi descoperirile lor
Marco Polo
- în sec al XIII-lea a călătorit în Asia Centrală, China şi India (trecând prin
Anatolia, Armenia, Persia, Pod Pamir, deşertul Gobi şi după 3 ani şi jumătate
ajunge în China);
- a stat la curtea hanului Kublai Khan timp de 15 ani, încă 9 luni la curtea hanului
Persiei, apoi, prin Constantinopol, s-a întors în Veneţia;
- călătoria lui a durat în total 24 de ani;
- lucrarea sa, Cartea minunilor lumii, a stimulat dorinţa de a călători şi de a
cunoaşte lumi noi.
Precursori
Fernando Magellan
- s-a născut în Portugalia în 1480;
- a acumulat o vastă experienţă de navigator într-o călătorie spre India, la vârsta
de 25 de ani;
- şi-a propus să găsească o strâmtoare prin care să depăşească America şi să
ajungă în Asia;
- 1519-1522, Expediţia lui Magellan: cu 5 corăbii şi 285 de oameni a plecat din
portul Sevilla (Spania). A navigat de-a lungul Americii de Sud, a pătruns prin
strâmtoarea care-i poartă numele în Oc. Pacific, pe care l-a traversat în 3 luni şi
20 de zile. În I-le Filipine a fost ucis în luptele cu băştinaşii (1521). Secundul său,

Sebastian Elcano, a continuat expediţia, cu o singură corabie, reîntorcându-se în
Spania în 1522.
Înconjurul lumii
Cristofor Columb
- considera că Pământul este rotund şi că navigând spre vest se poate ajunge în
Orient;
- proiectul său a primit acceptul reginei Spaniei, Isabella de Castilia;
- în oct. 1492 a ajuns în Arh. Bahamas;
- până în 1504, a mai condus încă trei expediţii explorând insule şi ţărmurile
Americii Centrale;
- convins că a descoperit drumul spre India, a murit în 1506, sărac şi uitat de
toată lumea;
- a fost un mare navigator şi cartograf, iar descoperirea Americii, unul dintre
marile evenimente ale istoriei universale;
- noul continent descoperit a fost numit America în onoarea navigatorului
florentin, Amerigo Vespucci (1507).
Descoperirea Americii
*Ameninţarea otomană
- se dorea ocolirea zonelor stăpânite de otomani în răsăritul Mării Mediterane prin
descoperirea unui drum maritim spre Asia.
* Religioase
- răspândirea religiei creştine la popoarele ”păgâne“.
* Economice
- dezvoltarea manufacturilor, băncilor şi comerţului în ţările din Apusul Europei;
- nevoia de mirodenii, aur, argint.
* Progresele tehnice în navigaţie
- invenţii: cârma, busola, caravela, astrolabul;
- s-au realizat îmbunătăţiri în întocmirea hărţilor.