You are on page 1of 1

MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

PREPRAVU ZABEZPEČUJE: SAD Trenčín, a.s.

Zo zastávky:

Platí od: 7. 1. 2014

TN,Východná,otoč.

smer TN,Kubranská,BILLA

23

TN,Východná,otoč.
TN,Východná
TN,gen.Svobodu,Pod...
TN,Inovecká
TN,Inovecká,stred
TN,Soblahovská,25
TN,Soblahovská,rázc...
TN,Legionárska
TN,Braneckého
TN,Hasičská
TN,autobusová stanica
TN,gen.M.R.Štefánika
TN,gen.M.R.Štefánik...
TN,Kubranská,BILLA

smer TN,Opatovská,Sihoť IV.

Po-Pi

SoNe

00

TN,Východná,otoč.
TN,Východná
TN,gen.Svobodu,Pod...
TN,Soblahovská,pod ...
TN,Dlhé Hony
TN,Legionárska,nem...
TN,Legionárska
TN,Braneckého
TN,Hasičská
TN,autobusová stanica
TN,M.Rázusa,obchod...
TN,M.Rázusa,Zim.šta...
TN,Hodžova,ZŠ
TN,Hodžova,kotolňa
TN,Opatovská,Rade...
TN,Opatovská,ihrisko...
TN,Opatovská,Sihoť IV.

01
02
03
04

05 15
…si

06 20
…s …si

07 05 15
±+s

08

28

55
…s

Po-Pi

SoNe

00
01
02
03
04

05 25

±+

20

06 25

07 25

±+

55

08 50

09 20

09 50

10

10 50

±+

55

…si

±+s

11 20

55

12

55

±+s
…s

13 20
…s

14 20

±+s

55

…s
…s

…i

14 25

±+s

55

…s
…s

±+

55

15 35

17 50
±+s

55

19

±+

55

16 50
…i

17 20
18 20

…i

12 50
13

15 20
16 20

…i

11 50

±+

55

18 50
19

…s

20 20
…s

20

21 45

21

22

22

23

23

i-Vozidlo uspôsobené na prepravu invalidných vozíkov
s-premáva po autobusovú stanicu
+-ide v nedeľu a vo sviatok

±-ide v sobotu
…-ide v pracovné dni
© EMtest