You are on page 1of 13

PERATURAN DI

KLINIK KESIHATAN

TOLONG SENYAP .

DILARANG BERLARI .

DILARANG MEROKOK .

MATIKAN TELEFON BIMBIT .

.

.

.

.

TOLONG SENYAP .

DILARANG BERLARI .

DILARANG MEROKOK .

MATIKAN TELEFON BIMBIT .