You are on page 1of 49

Or.Urlaţi, Str. 1 Mai, Nr.

30
Tel/Fax: 0244/271316
E-mail : liceulurlati@yahoo.com

Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă” Urlați

Centrul de
greutate
Activitate demonstrativă
pentru învățarea diferențiată
Clasa a VII-a

Realizator: prof. George Cîrstea

CÂMPUL GRAVITAȚIONAL TERRA

CORPURI OMOGENE ȘI
NEOMOGENE (ETEROGENE)

CORPURI SIMETRICE SAU
NESIMETRICE
(ASIMETRICE)
Corpurile simetrice au elemente de simetrie
 Corpurile nesimetrice nu au elemente de
simetrie

GREUTATEA UNUI CORP


Elementele forței de greutate
sunt:
Modul: măsurat cu dinamometrul sau calculat cu relația G = m g
Direcție: verticală (dreapta care trece prin centrele de greutate ale
corpului și ale Pământului; verticala locului) numită și linia
greutății
Sens: de sus în jos (spre centrul Pământului)
Punctul de aplicație: centru de greutate (baricentru)

CENTRUL DE GREUTATE
P.A. AL REZULTANTEI FORȚELOR DE
GREUTATE


Greutatea totală este suma greutăților părților (particulelor)
corpului
G = G 1 + G2 + …
CG este locația medie a tuturor greutăților sistemului (ca și cum în
acest punct este concentrată toată greutatea sistemului)

CG AL PĂRȚILOR CORPULUI UMAN

METODA EXPERIMENTALĂ DE DETERMINARE A
CG
ECHILIBRUL DE ROTAȚIE

CG SE POATE AFLA ȘI ÎN AFARA
OBIECTULUI

CG ÎN GOL
EXEMPLE DE CORPURI ROTUNDE „GĂURITE”

CG ÎN GOL
EXEMPLE

Centrul de greutate se poate afla și în afara corpului (în
gol)

CENTRUL DE GREUTATE AL
UNUI PĂTRAT

Intersecția axelor de simetrie (4)

CENTRUL DE GREUTATE AL UNUI
DREPTUNGHI

Intersecția diagonalelor sau celor 2 axe de
simetrie

CENTRUL DE GREUTATE AL UNUI
PARALELOGRAM

Intersecția diagonalelor

CENTRUL DE GREUTATE AL UNUI
TRIUNGHI

Intersecția medianelor

CENTRUL DE GREUTATE AL UNUI
CERC

Centrul cercului

CENTRUL DE GREUTATE AL UNUI CORP OMOGEN SIMETRIC

Se află pe elementele de simetrie:
În general, dacă un corp omogen
 are un centru de simetrie, centrul de greutate se
află în acel centru de simetrie
 are o axă de simetrie, centrul de greutate se află
pe axa de simetrie
 are un plan de simetrie, centrul de greutate se
află în acel plan de simetrie

CENTRUL DE GREUTATE AL SOLIDELOR OMOGENE
SIMETRICE

CENTRUL DE GREUTATE AL UNEI
SFERE

Exemple de corpuri cu forme sferice (pline sau
goale)

CENTRUL DE GREUTATE AL CORPURILOR
NEREGULATE (NESIMETRICE)

Se determină experimental

CENTRUL DE GREUTATE AL UNUI
OM

CENTRUL GEOGRAFIC AL EUROPEI

CENTRUL GEOGRAFIC AL UNIUNII
EUROPENE

CENTRUL GEOGRAFIC AL
ROMÂNIEI

BARĂ ÎN ECHILIBRU ORIZONTAL

BARĂ ÎN ECHILIBRU ORIZONTAL
CU GREUTĂȚI DIFERITE
SUSPENDATE

Greutățile sunt invers proporționale cu brațele
lor

CG SE AFLĂ MAI APROAPE DE PARTEA MAI
GREA

Exemple

CG AL UNUI SISTEM DE DOUĂ
CORPURI

CG al unui sistem format din două corpuri se află pe dreapta
care leagă centrele lor de greutate.
CG al sistemului se află mai aproape de CG al corpului mai
greu.

DEPLASAREA CENTRULUI DE
GREUTATE

Adăugarea altui corp, deplasează CG al sistemului
spre CG al corpului adăugat

DEPLASAREA CG
ÎN SENSUL DEPLASĂRII UNEI PĂRȚI A SISTEMULUI

DEPLASAREA CG
ÎN SENSUL DEPLASĂRII UNEI PĂRȚI A SISTEMULUI

ECHILIBRUL DE ROTAȚIE
Greutățile sunt invers proporționale cu brațele lor
 M = F · b = ct.

METODA GRAFICĂ DE DETERMINARE A CG
PLĂCĂ PLANĂ OMOGENĂ ÎN FORMĂ DE L

CG se află pe linia ce unește CG ale celor două părți
 Divizarea în două părți se poate face în două moduri
 La intersecția celor două linii se află CG al plăcii

ESTE POSIBIL ECHILIBRUL?

APLICAȚIA CG
STABILITATEA CORPURILOR CU BAZĂ DE SPRIJIN

Centrul de greutate este
deasupra
bazei de sprijin
(Verticala CG trece prin baza de
sprijin)

Turnul înclinat din Pisa (Italia)

APLICAȚIA CG
STABILITATEA ZBORULUI

APLICAȚIA CG
STABILITATEA PLUTIRII

APLICAȚIA CG
ROTAȚIA ÎN JURUL UNEI AXE CARE TRECE
PRIN CG

APLICAȚIA CG
MECANISME SIMPLE

EXPERIMENTE INTERESANTE
„FURCULIȚELE PLUTITOARE”

Echilibrul corpului suspendat

EXPERIMENTE INTERESANTE
„LUMÂNAREA OSCILANTĂ”

EXPLICAȚIE
ECHILIBRUL ESTE STABIL

Centrul de greutate este situat sub punctul de
suspensie

EXPERIMENTE INTERESANTE
CORPURI OBLICE ÎN ECHILIBRU

Echilibru corpului cu bază de sprijin

EXPERIMENTE INTERESANTE
CĂRȚI ÎN ECHILIBRU

ECHILIBRU PE SÂRMĂ
ECHILIBRU INSTABIL

CG al acrobatului este pe aceeași verticală cu sârma

ECHILIBRISTICĂ PE DEGET

PLANIMETRU (INTEGRAF)

Prin urmărirea perimetrului în jurul unui
obiect

Dezvoltarea planimetrului cunoscut și ca integraf, poate fi
folosit la stabilirea centrului geometric sau al centrului de
masă al unei forme neregulate. Această metodă poate fi
aplicată formelor cu frontieră neregulată, netedă sau
complexă, acolo unde alte metode ar fi prea dificile. Acest
instrument a fost folosit de constructorii de nave pentru a
se asigura că nava nu se răstoarnă

CONCLUZII FINALE


Orice corp are un CG:
unic
poziția CG al unui corp solid este determinată în raport cu acel corp. (depinde de
distribuția masei)
poziția CG este determinată de forma pe care o ia fluidul (lichid sau gaz)
poate fi situat în afara corpului, într-un gol, dar în interiorul perimetrului care
conține golurile interioare mărginite de o linie dreaptă
se află în centrul corpurilor omogene și regulate
este mai apropiat de partea mai grea a corpurilor neomogene sau a corpurilor
omogene neregulate
nu depinde de greutatea corpului (de materialul omogen din care este confecționat)
nu depinde de poziția corpului sau orientarea lui față de corpurile exterioare
își modifică poziția dacă se modifică corpul (masa sau distribuția masei): sudare,
tăiere, deformare neuniformă, dilatare neuniformă
se deplasează către partea adăugată sau în sens invers părții îndepărtate, cu atât
mai mult cu cât greutatea părții este mai mare
CG coincide cu centrul de masă în câmp gravitațional uniform

Vă mulțumesc
pentru atenție!