You are on page 1of 4

UJIAN BULANAN 2

PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN 2
MASA :1 JAM
NAMA : __________________

TINGKATAN 2 : _______________

Arahan : Jawab semua soalan
1. Senaraikan lima hak kanak-kanak.
a) ____________________________________________
b) ____________________________________________
c) ____________________________________________
d) ____________________________________________
e) ____________________________________________
(5 MARKAH)

2.

Jenis Kecacatan

(4 MARKAH)

3. Nyatakan hak pengguna untuk mendapatkan maklumat tentang
barangan dan perkhidmatan.
i. __________________________________________
ii. __________________________________________
( 2 MARKAH)

Tidak perlu prihatin akan keperluan golongan kurang upaya . 4. Suasana tempat kerja yang selesa dan layanan 2. Sebagai masyarakat. Kanak – kanak dibenarkan mengemis untuk membantu Keluarga yang susah 6. Wanita tidak boleh dihina atau dikecam 8.4. a) ____________________________________________ b) ____________________________________________ 6. 3. Pekerja perlu diberi peluang untuk meningkatkan sempurna akan kerjaya membesar dengan riang dan gembira dengan mengikuti kursus –kursus yang berkaitan. Berikan tiga contoh kemudahan awam. a) ____________________________________________ b) ____________________________________________ c) ____________________________________________ 5. kita perlulah menghormati berpotensi dan bermaruah dan menganggap mereka sebahagian daripada anggota masyarakat ysng sempurna lain 10. 9. Nyatakan BETUL atau SALAH pada pernyataan di bawah ini. Berikan dua kepentingan menjaga kemudahan awam. 1. Wanita antara aset penting negara yangapabila terlibat dalam kemalangan berkebolehan. Kanak – kanak boleh berdikari untuk menjaga yang baik keselamatan akan menarik pekerja terus setia berkhidmat diri sendiri dengan sesuatu organisasi itu. Pekerja tidak sepatutnya diberikan cuti sakit yang secukupnya 5. Kanak yang mendapat perlindungan yang 7.

anda menyedari bahawa terdapat beberapa jenis barang makanan itu telah tamat tempoh.Berdasarkan situasi di atas. dia sering diejek oleh rakan sekelas kerana kecacatannya.(10 MARKAH) 7. Apabila sampai di rumah. Walau bagaimanapun. a) Nyatakan tindakan anda: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ( 2 MARKAH) Rakan anda yang kudung mempunyai bakat dan kebolehan dalam bermain alat muzik. jelaskan tindakan yang perlu anda lakukan. Anda telah membeli beberapa jenis barang makanan dalam tin si sebuah pasar raya. b) Nyatakan tindakan anda: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ .

5. Pusat beli – belah di bandar raya menyediakan tempat letak ___________________ untuk golongan kurang upaya. Memberi ______________ istimewa kepada golongan orang kurang upaya. 3. 2.( 2 MARKAH) 8. Peniaga itu telah _____________________ kerana menggunakan alat timbangan yang salah. Melaporkan kepada _________________________________ apabila mempunyai masalah dengan barang yang dibeli. (5 MARKAH) didenda Kemudahan fizikal khas Kereta khas Tribunal Tuntutan Pengguna layanan . tempat duduk khas dalam pengangkutan awam perlu disediakan. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. 4. _________________________ seperti tandas. 1.