You are on page 1of 15

DG SANCO

Directia generala de Sanatate si Protectia Consumatorilor
(Directorate General for Health &Consumers)

Direcția

Generală pentru Sănătate și
siguranță alimentară (DG SANTE/DG SANCO)
este o direcție generală a Comisiei Europene . 
DG SANCO este responsabil pentru punerea în
aplicare a legislației Uniunii Europene privind
siguranța produselor alimentare și a altor
produse, cu privire la drepturile consumatorilor
și protecția sănătății oamenilor.
 În 2006, DG Sanco a lansat publice portalul
Sănătate-UE pentru a oferi cetățenilor europeni
cu acces ușor la informații complete cu
privire Sănătate Publică  inițiative și programe
la nivelul UE.

Preocuparea

sporită a Comisiei Europene
pentru cerinţele şi drepturile consumatorilor a
condus în mod direct la reorganizarea în 1997
a Directoratului General al Comisiei care se
ocupă de problemele consumatorilor şi de
protecţia sănătăţii. Au avut loc discuţii intense
în legătură cu integrarea politicilor privind
protecţia consumatorilor în DG ,iar unele
grupuri de consumatori şi-au exprimat dorinţa
ca interesele consumatorilor să fi e integrate
în toate politicile UE.

Obiective:
“Să faca din Europa un loc mai sănătos şi mai
sigur,
în
care
consumatorii

aibă
certitudinea că le sunt protejate interesele.”
să protejeze şi să amelioreze sănătatea
publică ;
să se asigure că în Europa există alimente
sigure şi sănătoase, în cantităţi suficiente;
să
protejeze
sănătatea
şi
bunăstarea
animalelor de fermă ;
să protejeze sănătatea recoltelor şi a
pădurilor ;

 ACTIVITATEA NOASTRĂ

“Ne atingem obiectivele observând, ascultând şi acţionând.”

Monitorizeaza - odată ce UE a adoptat reglementări în domeniul siguranţei

alimentelor, al drepturilor consumatorilor sau al sănătăţii publice, depinde de
autorităţile naţionale, regionale şi locale să le aplice şi să se asigure că
producătorii
şi
comercianţii
de
produse
alimentare
le
respectă. 
Una dintre sarcini constă în a verifica în ce măsură se întâmplă acest lucru.
Ascultă - pentru a fi eficiente, politicile trebuie să ţină cont de celelalte politici
europene (de ex. politica în domeniul concurenţei, cea comercială şi cea de
mediu) şi de preocupările tuturor factorilor implicaţi. Prin intermediul unor
vaste consultări, ne propunem să cunoaştem opiniile tuturor părţilor interesate.
Acţioneaza - acolo unde este nevoie ca UE să acţioneze, elaborăm propuneri
apelând la un întreg ansamblu de acte legislative, asistenţă pentru proiecte şi
alte măsuri. De asemenea, sprijinim autorităţile naţionale sau regionale acolo
unde acestea sunt mai bine plasate pentru a acţiona.
TRANSPARENTĂ
În spiritul angajamentului asumat de Comisie în materie de transparență,
directorii generali publică informații privind reuniunile cu organizații sau cu
persoane care desfășoară activități independente.

Comitetele științifice 
DG-SANTE gestionează trei comitete științifice
independente:
1.Comitetul științific pentru siguranța
consumatorilor(CSSC)
Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS)
Comitetul oferă avize cu privire la riscurile de
sănătate și securitate (chimice, riscurile fizice
biologice, mecanice și alte) de produse de consum
nealimentare (de exemplu, produsele cosmetice și a
ingredientelor acestora, jucării, textile, îmbrăcăminte,
îngrijire personală și produse de uz casnic) și servicii .

2.Comitetul științific pentru sănătatea și
riscurile de mediu (CSRSM)
Scientific Committee on Health and Environmental
Risks (SCHER)
Comitetul oferă avize cu privire la sănătate și riscuri pentru mediu privind

poluanții prezenți în mediul înconjurător și alți factori biologici și fizici sau
modificarea condițiilor fizice care pot avea un impact negativ asupra
sănătății și a mediului (de exemplu, în ceea ce privește calitatea aerului,
apelor, deșeurilor și solurilor ). De asemenea, oferă avize cu privire la
evaluarea ciclului de viață mediu. Acesta abordează, de asemenea,
problemele de sănătate și de siguranță legate de toxicitatea și ecotoxicitatea a produselor biocide.
Fără a aduce atingere competențelor Agenției Europene pentru Produse
Chimice (ECHA), Comitetul științific pentru siguranța consumatorilor
(CSSC) și altor organisme europene de evaluare a riscurilor, se poate fi
invitat să adreseze întrebări cu privire la toxicitatea și eco-toxicitatea
chimice, biochimice și biologice compuși a căror utilizare poate avea
consecințe dăunătoare asupra sănătății umane și a mediului. În plus,
comitetul va aborda aspecte legate de aspectele metodologice ale
evaluării riscurilor pentru sănătate și mediu ale produselor chimice
(inclusiv amestecuri) pentru furnizarea de avize de calitate și coerente în
domeniile sale de competență și de a contribui la problemele relevante în
strânsă cooperare cu alte agenții europene .

3.Comitetul științific pentru riscuri sanitare emergente și nou
identificate(CSRSEN)
Comitetul
Scientific oferă
Committee
on cu
Emerging
Newly Identified
Risks (SCENIHR)
avize
privireand
emergente
sau Health
nou-identificate
riscuri

pentru sănătate și mediu și pe probleme generale, complexe sau
multidisciplinare care impun o evaluare globală a riscurilor asupra
siguranței consumatorilor sau a sănătății publice sau chestiuni conexe care
nu sunt acoperite de alte organisme de evaluare a riscurilor comunitar.
Domenii potențiale de activitate includ:
rezistența antimicrobiană
noi tehnologii (de exemplu, nanotehnologii)
dispozitive medicale, inclusiv cele care includ substanțe de origine
animală / umană
pericole fizice (de exemplu, zgomot, câmpuri electromagnetice)
ingineria tisulara
produse din sânge
Reducerea fertilității
cancerul organelor endocrine
interacțiunea factorilor de risc, efectele de sinergie sau cumulative
metodologii de evaluare a noilor riscuri

Aceste comitete științifice furnizează Comisiei Europene
cu avize științifice cu privire la produsele nealimentare de
care are nevoie în pregătirea politicilor și propuneri
referitoare la siguranța consumatorilor, sănătatea publică și
mediul. Comitetelor atrag de asemenea atenția Comisiei la
noi sau emergente probleme care ar putea reprezenta o
amenințare reală sau potențială.

În martie 2006, Comitetul științific pentru produse
destinate
consumatorilor
(predecesorul
la Comitetul
științific pentru siguranța consumatorilor ), a emis un aviz
privind Peru balsam, de asemenea, cunoscut sub numele
de balsam de PerU .  a confirmat că brut Peru balsam nu ar
trebui să fie folosite ca ingredient de parfumare, datorită
unei game largi de rezultatele testelor privind potențialul
său de sensibilizare, dar extracte și distilate pot fi utilizate
până la un nivel maxim de 0,4% în produse. 

Trei agenții

ale Uniunii Europene sunt
legate de DG-SANTE:
 Europeană
pentru
Siguranța
Alimentară(EFSA),
care Comisia
Europeană se consultă pentru întrebări cu
privire la siguranța produselor alimentare;
 Oficiul Comunitar pentru Soiuri de
Plante(OCSP), care administreaza un sistem
de soiurilor de plante ;
 Centrul
European de Prevenire și
Control al Bolilor(ECDC), care ajută Uniunea
Europeanăcombatere a bolilor transmisibile și
a altor amenințări grave de sănătate.

DG Santé - cele mai importante fapte
DG Sante are un personal de aproximativ 960

de persoane, cele mai multe dintre care
lucrează la Bruxelles. DG Sante este împărțită
în 7 departamente, dintre care următoarele
sunt de interes deosebit pentru Swiss Federal
siguranță Oficiul Alimentar și Veterinar:
F: Oficiul Alimentar și Veterinar, G veterinară
și afacerile internaționale și E siguranța
lanțului alimentar. Celelalte departamente
sunt implicate cu sănătatea în sensul cel mai
larg.

DG SANCO
Grange
FVO ‘Food &
Veterinary
Office’
London EMEA
‘European
Medicines Agency’
Stockholm ECDC
‘European Centre for
Disease Prevention and
Control’

EMCDDA ‘European
Lisbon Monitoring
Centre for Drugs
and Drug Addiction’

DG SANCO
Luxembourg
Luxembourg
CHAFEA
'Consumers, Health and Food
Executive Agency’

Angers CPVO ‘Community
Plant Variety Office’

Parma EFSA
‘European Food Safety
Authority’

DG Santé - sănătatea animalelor
Scopul DG Santé este de a proteja și de a îmbunătăți
sănătatea și condițiile de viață ale animalelor - în
special cele utilizate pentru producția de alimente - în
Comunitate, protejând în același timp comerțul
intracomunitar și importul de animale și produse de
origine animală, în conformitate cu standardele de
sănătate relevante și internaționale obligații. 
DG Santé - bunăstarea animalelor
Măsurile luate de către Comisia Europeană în acest
domeniu se bazează pe conștientizarea faptului că
animalele sunt ființe sensibile. Obiectivul general este
de a se asigura că animalele nu sunt expuse la durere
sau suferință. Proprietarii de animale și deținătorii
trebuie să respecte cerințele minime de bunăstare a
animalelor.

Direcția Generală pentru
Sănătate și siguranță alimentară


…ajuta Europa sa devina un loc mai sigur si mult mai
sanatos unde consumatorii pot avea incredere si
siguranta in serviciile pe care le folosesc.
Imbunătățir
ea
serviciilor
de sănătate
publică

Asigurarea
unor
alimente
sigure si
sanatoase
in Europa

Protectia si
bunastarea
animalelor din
ferma

Mentinerea
culturilor si
padurilor
sanatoase

Bibliografie
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/e

merging/index_en.htm
http://www.blv.admin.ch/themen/04670/05371/05
377/05388/index.html?lang=en
http://en.wikipedia.org/wiki/Directorate-General
http://lege5.ro/Health_and_Food_Safety
http://www.anpc.gov.ro
http://beta.ier.ro/documente/formare/Protectia_co
nsumatorilor.pdf
http://www.ansvsa.ro/