You are on page 1of 2

EVALUARE NAŢIONALĂ – ian.

2016

Clasa a VIII –a .

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I- Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele.
5p. 1. Rezultatul calculului

( 30 puncte)

este egal

cu ............................................................................................
5p. 2. Soluția ecuației: 2 x
7 = x + 1 are soluția...........................................................................
5p.
5p.
5p.
5p.

3. Media geometică a numerelor : 3 + 2 şi 3 - 2 este egală cu ...................................
4. Diagonalele unui romb sunt de 6 cm și 8 cm. Perimetrul rombului este de .........................cm
5. Suma măsurilor muchiilor unui cub este de 48 cm. Aria totală a cubului este de …..cm2.
6. Temperaturile din ultima săptămână a lunii ianuarie 2016 sunt trecute în tabelul de mai jos:
Ziua

Luni

Marți

Miercuri

0
C
100C
110C
Temperatura
Cea
săptămânii a fost ………………………….

Joi

Vineri Sâmbătă Duminică

90

90C

100C

0

C

mai friguroasă zi a

SUBIECTULal II-lea – Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.
( 30 puncte)
5p. 1. Desenaţi, pe foaia de examen, piramida triunghiulară regulată ROMB .
5p. 2. Să se arate că numărul

+ 1 este pătrat perfect , pentru orice cifră x , nenulă.
5p. 3. Un călător parcurge un traseu în trei etape astfel: în prima zi

din traseu, a doua zi

din restul

traseului, iar a treia zi restul de 20 km. Care a fost lungimea traseului?
5p. 4. Fie a  8  2 15  8  2 15 . Arătați că a2 = 20
5. Se consideră expresia E(x) = (

x  1 x 1
x2  1
+
‒1): 2
x 1
x
x x

.

(5p) a) Aflați valorile lui x pentru care expresia este definită.
(5p) b) Arătaţi că forma cea mai simplă a expresiei este, E(x) =

x 1
.
x 1

SUBIECTUL al III-lea- Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.

(30 puncte)

1. În figura alăturată , ABCD reprezintă suprafaţa unei grădini de legume în formă de dreptunghi
cu AB= 60 m, BC = 50 m. Suprafaţa ADFG se cultivă cu ardei, suprafaţa BEFG cu ro șii iar suprafaţa DCEF
cu vinete. Se ştie că AG = CE = x m (0 < x < 50).
5p a) Arătaţi că suprafaţa cultivată cu ardei este ( x 2  110 x  2400 ) m2
5p b) Aflaţi x, ştiind că aria lui ADFG este cu 1 ar mai mică decât aria lui DCEF.
5p c) Pentru x = 10 m să se afle ce producţie de legume se scoate din grădină dacă producţia
de roşii este de 7 Kg/m 2 , de ardei este de 6 Kg/m 2 ,de vinete este de 8Kg/m 2 .

D

A

C
F

E

G

B

CC’ = 10 cm.2. AB = 8 cm şi P(DD’). (5p) c) distanţa de la punctul P la planul (AA’C’). (5p) b) distanţa de la punctul C’ la dreapta BD. Fie ABCDA’B’C’D’ un paralelipiped dreptunghic cu BC = 6 cm. Gheorghe Burduşel – Şcoala Gimnazială Filiaşi . prof. Calculaţi: (5p) a) unghiul dintre dreptele A’P şi CC’. astfel încât DP = 4 cm.