You are on page 1of 3

1.

Imuniteti aktiv i fituar natyralisht është:
A) Nje rezistencë individuale ndaj disa sëmundjeve e paracaktuar
gjenetikisht,
B) Aftësia e trupit për t`iu kundervene specifikisht organizmave apo
substancave te huaja
,C) Imunitet si pasoje e infeksionit ,
D) Imunitet si pasoje e vaksinimit
,2.Imuniteti pasiv i fituar natyralisht eshte:
A)Antitrupa te transferuar pasivisht nga nje nene te fetusi apo i sapolinduri
B)Antitrupa te transferuar nga nje njeri i shendetshem i imunizuar tek nje
tjeter
C)Imunitet si pasoje e infeksionit
D)Imunitet i fituar si pasoje e transplantit te palces se kuqe te kockave,
3.Të sapolindurit:
A)Marrin antitrupa IgM nga nena nëpermjet placentas,
B)Kane virtualisht nje kompleks te plote te antitrupave maternale IgG,
C)Kane shume pak limfocite ne qarkullimin e tyre,
D)Marrin qeliza B maternale,
4.Funksioni kryesor i neutrofileve eshte:
A)Transporti i O2 dhe CO2,
B)Koagulimi i gjakut,
C)Fagocitoza,
D)Prodhimi i proteinave toksike kunder paraziteve te caktuar
,5.Aplikimi i vaksines DPT ne cilin nga tipet e meposhtme te imunitetit do te
kontribuonte?
A)Imunitetin aktiv natyral,
B)Imunitetin pasiv natyral imun,
C)Imunitetin aktiv artificial,
D)Imunitetin pasiv artificial,
6. Te gjitha qelizat e meposhtme permbajne granula qe sherbejne ne
citotoksicitet dhe ne shkaterrimin e qelizave te huajaperveç:
A)Neutrofilit,
B)Qelizes vrasese natyrale,
C)Makrofagut,
D)Plazmocitit,
7.Funksioni kryesor i eozinofileve eshte:
A)Transporti i O2 dhe CO2
,B)Fagocitoza,
C)Prodhimi i heparines dhe histamines,

D)Kane receptore perantikorpe IgM. perveç njerit: A)Eshte nje substance kimike qe mund te nxiseprodhimin e antitrupave apo qeliza T specifike . C)Citotoksiciteti jashteqelizor. C)Nje antikorp. 9. B)Çlirojne histamine. D)Shpretka. . substance e huaj.Te gjitha pohimet ne lidhje me antigjenin jane te sakta.Veti e antigenit qe nuk ndikon ne imunogjenicitet eshte: A)Klasa biokimike e tij. por qe nuk mund te shkaktojne prodhimine tyre.Cili eshte organ qendror i sistemit imun? A)Veshka. D)Palca kockore. B)Nje proces qe prodhon imunitet. 13.Funksioni kryesor i monociteve eshte: A)Prodhimi i antitrupave.Imunogjeni eshte: A)Antigjen. 11. 12.Cili eshte organ paresor i sistemit imun? A)Timusi. si rregull. B)Rruga e administrimit.D)Prodhimi i proteinave toksike kunder paraziteve te caktuar 8. 10. 14. C)Doza e antigenit.Si mastocitet edhe bazofilet: A)Jane fagocitues. C)Ato jane substanca komplekse organike D)Ato jane substanca me peshe te vogel molekulare qe kombinohen me nje antitrup. ]B)Nyjet limfatike. C)Qarkullojne ne rrymen e gjakut . D)Pesha trupore e individit.D)Trajtim qe perdor antikorpe. D)Koagulimi i gjakut.B)Ai eshte. C)Nyjet limfatike. B)Zemra. C)Shpretka. B)Fagocitoza (kur ata maturohen ne makrofage).

15. Nje hapten: A)Eshte nje substance kimike qe nxit trupin teprodhoje antitrupa specifike . por qe nuk mund te shkaktojne prodhimin eantikorpev . B)Ai eshte si rregull. substance e huaj. D)Ai eshte substance me peshe te vogel molekulare qe kombinon me nje antikorp. C)Zakonisht ai ka peshe molekulare me te larte se 10000.Nje prej pohimeve te meposhtme mbi haptenin eshte korrekte.