You are on page 1of 43

SALINAN
BT007

Joybank
No . JB 7001
Tarikh : 5 OGOS 2015
Penerima : Kedai Dodo
Kerana : Kegunaan Perniagaan
Ringgit

Sen

Baki akhir

-

-

Dimasukkan

-

-

Jumlah

-

-

Cek ini

1500

00

-

-

Baki

ASAL

No.6001

INVOIS

KEDAI ANRI
44,Jalan Hugh Clifford ,
96000 Sibu ,Sarawak.
05-7765432
Tairkh : 6 OGOS 2015
Kepada :
Kedai Dodo
Lot12 , Jalan Oya ,
96000 Sibu ,
Sarawak.

Bi
l
1.

Butir
Kertas Fax - Hibiscus

2.

Pen – papermate

Kuantiti
30 kotak

Harga
( RM )
170

Jumlah
( RM )
5100

35 kotak

15

525

Jumlah

5625

(RINGGI T : Lima ribu enam ratus dua puluh lima sahaja )
K & K . di K

Dodo
Anri
T.T.PENERIMA

T.T.PENGURUS

Sarawak . Tarikh : 8 OGOS 2015 Diterima daripada : Kedai Dodo Ringgit Malaysia : Dua Ratus sahaja Untuk bayaran : Belanja iklan RM200 / Tunai / No .Jalan Cherry 96000 Sibu .T. cek : JB 7001 Li T.ASAL R .PENGURUS . 801 RESIT RASMI FABER – CASTELL ENTERPRISE 1007.

Butir Pen – papermate ( dikembalikan kerana rosak ) Jumlah ( RINGGIT : Tujuh puluh lima sahaja ) Anri Kuantiti ( doz ) 5 Harga sedoz (RM ) 15 Jumlah ( RM ) 75 75 .ASAL NK 601 NOTA KREDIT KEDAI ANRI 44.Sarawak. Tarikh : 9 OGOS 2015 Kepada : KEDAI DODO Lot12 .Sarawak . Akaun tuan telah dikreditkan dengan butir – butir yang berikut : Bil 1. Jalan Oya 96000 Sibu . 96000 Sibu .Jalan Hugh Clifford .

Bil Butir 1.Sarawak . Sarawak . Persiaran Mahkota . Pen – papermate 2. PENGURUS SALINAN BT008 BIL TUNAI KEDAI DODO Lot12 .T. Jalan Oya 96000 Sibu . 03 – 86543210 Tarikh : 10 OGOS 2015 Kepada : Koko Berhad 57 . 96000 Sibu . Kertas Fax – Hibscus Kuantiti 30 doz Harga ( RM ) 32 ( doz ) Jumlah ( RM ) 960 10 kotak 300 ( sekotak ) 3000 Jumlah (RINGGIT : Tiga ribu sembilan ratus enam puluh sahaja ) Tunai / No .cek 3960 .T.

Dodo T.17 .T.T.PENGURUS ASAL R 730 RESIT RASMI SYARIKAT NICE BERHAD No. Sarawak. Tarikh : 12 OGOS 2015 Diterima daripada : Kedai Dodo Ringgit Malaysia : Tiga ribu tujuh ratus sahaja Untuk bayaran : Menjelaskan hutang RM 3700.00 Tunai / No . 96000 Sibu .PENGURUS .cek Nice T.Jalan Lanang.

Jalan Oya 96000 Sibu . Persiaran Mahkota . Sarawak . Bi l Butir 1. Glu –Artine 2. 96000 Sibu .Sarawak . Di K Alan Dodo .SALINAN 401 INV INVOIS KEDAI DODO Lot12 . 03 – 86543210 Tarikh : 13 OGOS 2015 Kepada : Alan Berhad 34 . Highlight pen – Stabilo Kuantiti Harga ( RM ) Jumlah ( RM ) 15 (sekotak ) 10 (sekotak ) 450 6750 250 2500 Jumlah 9250 ( RINGGIT : Sembilan ribu dua ratus lima puluh sahaja ) K & K .

T.PENERIMA T.T.PENGURUS .T.

Sarawak. Persiaran Mahkota . Tarikh : 14 OGOS 2015 Kepada : Alan Berhad 34 .SALINAN CN088 NOTA KREDIT Kedai Dodo Lot12 . 96000 Sibu . Jalan Oya . Highlight pen – Stabilo ( dikembalikan kerana rosak ) Jumlah ( RINGGIT : Lima ratus sahaja ) Kuantiti 2 kotak Harga sekotak ( RM ) 250 Jumlah ( RM ) 500 500 . Bil Butir 1. 96000 Sibu . Sarawak .

T.Dodo T. Sarawak. 96000 Sibu . Bil 1. Tarikh : 15 OGOS 2015 Kepada : Kedai Dodo Lot12 . Jalan Oya . 96000 Sibu .Jalan Hugh Clifford .PENGURUS ASAL BT1004 BIL TUNAI KEDAI ANRI 44. Butir Kuantiti ( kotak ) Kertas Fax – Hibiscus Jumlah (RINGGIT : Tiga ribu empat ratus sahaja ) Tunai /No .Sarawak.cek : JB 7002 20 Harga sekotak (RM ) 170 Jumlah ( RM ) 3400 3400 .

0003 MEMO Kedai Dodo Lot12 .PENGURUS No. 96000 Sibu . Tarikh :16 OGOS 2015 Peringatan : Pemilik mengambil Kertas Fax – Hibiscus bernilai RM170 untuk kegunaan sendiri.T.T. Dodo T.PENGURUS . Jalan Oya .Anri T. Sarawak.

96000 Sibu . Bil Butir 1. Tarikh : 17 OGOS 2015 Kepada : Syarikat JJ 97 . Sarawak .SALINAN BT009 BIL TUNAI Kedai Dodo Lot12 . Sarawak. 96000 Sibu .cek : CIMB 0031 Dodo 13980 . Pen – papermate Kuantiti 30 kotak Harga ( RM ) 450 Jumlah ( RM ) 13500 15 doz 32 480 Jumlah ( RINGGIT : Tiga belas ribu sembilan ratus lapan puluh sahaja ) Tunai / No . Jalan Oya . Jalan Aman . Glu – Artine 2.

PENGURUS .T.T.

Sarawak.PENGURUS . 96000 Sibu .SALINAN R200 RESIT RASMI Kedai Dodo Lot12 . cek : MB 69678 Dodo T. Tarikh : 18 OGOS 2015 Diterima daripada : Alan Berhad Ringgit Malaysia : Dua ribu lima puluh sahaja Untuk bayaran : Menjelaskan sebahagian hutang RM2050.T.00 Tunai / No . Jalan Oya .

.

96000 Sibu . di K Dodo Anri .Stabilo Kuantiti ( kotak) 3 Jumlah Harga sekotak ( RM ) 125 Jumlah ( RM ) 375 375 ( RINGGIT : Tiga ratus tujuh puluh lima sahaja ) Syarat : K & K . Jalan Oya .ASAL INV8179 INVOIS KEDAI ANRI 44. 96000 Sibu . Butir Highlight pen .Sarawak. Bil 1. Tarikh : 20 OGOS 2015 Kepada : Kedai Dodo Lot12 . Sarawak.Jalan Hugh Clifford .

PENGURUS .T.PENERIMA T.T.T.

96000 Sibu . Highlight pen . Glu – Artine 15 Harga seunit ( RM ) 450 2. 96000 Sibu . Jalan Oya .T. Sarawak. Bi l Butir Kuantiti 1. Tarikh : 21 OGOS 2015 Kepada : Alan Berhad 34. Persiaran Mahkota.T.PENGURUS .Stabilo 15 250 Jumlah Jumlah ( RM ) 3750 6750 10500 ( RINGGIT : Sepuluh ribu lima ratus sahaja ) Syarat : K & K .SALINAN INV 402 INVOIS Kedai Dodo Lot12 . Sarawak . di K Alan T. PENERIMA Dodo T.

Kertas Fax . PENGURUS . Bil Butir Kuantiti 1. Jalan Oya . 96000 Sibu .SALINAN BT010 BIL TUNAI Kedai Dodo Lot12 . Pen – papermate 20 doz 32 640 7200 Jumlah 14590 ( RINGGIT : Empat belas ribu lima ratus sembilan puluh sahaja ) Tunai / No . Glu – Artine 15 kotak 450 6750 3. cek Dodo T. Jalan Butterfly 96000 Sibu .T. Sarawak.Hibiscus 24 kotak Harga seunit ( RM ) 300 Jumlah ( RM ) 2. Sarawak . Tarikh : 22 OGOS 2015 Kepada : Mindy Enterprise 60 .

Menjelaskan hutang RM2000 .SALINAN R201 RESIT RASMI Kedai Dodo Lot12 .00 Tunai / No . Jalan Oya . Tarikh : 23 OGOS 2015 Diterima daripada : Syarikat Alina Ringgit Malaysia : Dua ribu sahaja Untuk bayaran .T. Sarawak. 96000 Sibu .PENGURUS .cek Dodo T.

202 RESIT RASMI Kedai Dodo Lot12 .00 Tunai / No .PENGURUS . Sarawak.T. Jalan Oya . 96000 Sibu . cek : MB 69701 Dodo T.SALINAN R . Tarikh : 24 OGOS 2015 Diterima daripada : Alan Berhad Ringgit Malaysia : Lima ribu dua ratus lima puluh sahaja Untuk bayaran : Menjelaskan sebahagian hutang RM5250.

Tarikh : 25 OGOS 2015 Diterima daripada : Kedai Dodo Ringgit Malaysia : Dua ribu lima ratus sahaja Untuk bayaran : Menjelaskan sebahagian hutang RM2500 . cek : JB 7003 Anri T. 96000 Sibu .Sarawak.PENGURUS .ASAL R910 RESIT RASMI KEDAI ANRI 44.Jalan Hugh Clifford .00 Tunai / No .T.

00 Tunai / No . Tarikh : 26 OGOS 2015 Diterima daripada : Kedai Dodo Ringgit Malaysia : Seribu sahaja Untuk bayaran : Menjelaskan sebahagian hutang RM 1000 . 96000 Sibu .PENGURUS .ASAL R807 RESIT RASMI KEDAI ANRI 44.Sarawak.T.Jalan Hugh Clifford . cek : JB 7004 Anri T.

Akaun : 594361739701 Ringgit Malaysia : Tujuh ribu sahaja Kegunaan Pejabat Annie Diluluskan 100 50 10 5 1 - 600 0 10 50 - - - Jumlah : RM 7000 /_ .JOYBANK SALINAN Slip Wang Masuk Tarikh : 27 OGOS 2015 Nama : Kedai Dodo No .

.

96000 Sibu .T. Sarawak. Jalan Oya . Bi l 1.Sarawak.Jalan Hugh Clifford .PENGURUS . Butir Highligt pen – Stabilo Jumlah Kuantiti ( sekotak ) 20 Harga sekotak ( RM ) 125 Jumlah ( RM ) 2500 2500 ( RINGGIT : Dua ribu lima ratus sahaja ) Tunai / No . cek Anri T. 96000 Sibu .ASAL No 7005 BIL TUNAI KEDAI ANRI 44. Tarikh : 28OGOS 2015 Kepada : Kedai Dodo Lot12 .

PENGURUS . Sarawak. Jalan Oya . Tarikh : 29 OGOS 2015 Diterima daripada : Kedai Anri Ringgit Malaysia : Tiga ratus sahaja Untuk bayaran : Komisen diterima RM300.SALINAN R 203 RESIT RASMI Kedai Dodo Lot12 .T.00 Tunai / No . 96000 Sibu .cek : CIMB 11032 Dodo T.

96000 Sibu . Sarawak.SALINAN No. Tarikh : 30 OGOS 2015 Kepada : Jeremy Bi l 1.00 Tandatangan Penerima Jeremy 1300 .00 ( RINGGIT : Seribu tiga ratus sahaja ) Tunai / N o.PENGURUS . Jalan Oya . cek Diluluskan oleh Dodo T.T. Butir Gaji bulan Ogos 2015 Jumlah Jumlah ( RM ) 1300.051 BAUCAR PEMBAYARAN Kedai Dodo Lot12 .

Ekuiti pemilik dan liability pada tarikh ini ) 2 Kelengkapan Syarikat Nice Berhad ( Membeli kelengkapan secara kredit ) 16 Ambilan Belian ( Mengambil barang niaga untuk kegunaan sendiri ) LA1 LA2 L J1 L J2 Debit Kredit RM 50000 50725 1050 2000 400 RM LA3 104175 LA4 LB1 3700 LA5 LA6 170 800 103375 104175 3700 170 JB1 Jurnal Belian Tarikh Butir Foli o No . Invois Jumlah .JA1 Kedai Dodo Jurnal Am Tarikh 2015 OGOS 1 Butir Foli o Kenderaan Stok Penghutang : Alan Berhad Syarikat Alina Tunai Bank Modal (Aset .

Invois INV 401 INV 402 Jumlah RM 9250 10500 19750 JPB1 Jurnal Pulangan Belian Tarikh Butir 2015 Ogos 9 Kedai Anri 31 Akaun Pulangan Belian Foli o LB2 LA8 No. Invois NK 601 Jumlah RM 75 75 JPJ1 Jurnal Pulangan Jualan .2015 Ogos 6 Kedai Anri 20 Kedai Anri 31 Jurnal Belian LB2 LB2 LA6 6001 8179 RM 5625 375 6000 JJ1 Jurnal Jualan Tarikh 2015 Ogos1 3 21 31 Butir Alan Berhad Alan Berhad Akaun Jualan Foli o L J1 L J1 LA7 No.

Nota Kredit Jumlah RM 500 500 CN088 BT1 Buku Tunai Tarikh 2015 Ogos1 4 5 10 17 18 22 23 24 27 29 Butir Baki b/b Jualan Bank Jualan Jualan Alan Berhad Jualan Syarikat Alina Alan Berhad Tunai Komisen diterima Sept 1 Baki b/b F Dis kau n RM Tunai Bank Tarikh RM 400 RM 2015 Ogos1 5 8 12 15 25 26 27 28 30 31 27750 K 1500 3960 13980 2050 14590 2000 22450 5250 7000 300 56330 7950 46930 K Butir F Diska un RM Baki b/b Tunai Iklan Syarikat Nice Berhad Belian Keadi Anri Kedai Anri Bank Belian Gaji Baki h/b Tunai Bank RM RM 800 1500 200 K 3700 3400 2500 1000 K 7000 2500 1300 7950 22450 46930 56330 .Tarikh 2015 Ogos1 4 31 Butir Foli o Alan Berhad Akaun Pulangan Jualan L J1 LA9 No .

LEJAR AM Akaun Kenderaan 2015 Ogos 1 Baki b/b Sept 1 Baki b/b RM 2015 50000 Ogos 31 Baki h /b 50000 RM 2015 Ogos 1 Baki b/b 50725 Ogos 31 Baki h/b 50725 Sept 1 Baki b/b 50725 2015 Ogos 31 Baki h/b RM 50000 50000 50000 Akaun Stok 2015 LA1 Akaun Modal RM 2015 103375 Ogos 1 Baki b/b 103375 Sept 1 Baki b/b LA2 RM 50725 50725 LA3 RM 103375 103375 103375 .

2015 Ogos 2 Syarikat Nice Berhad Sept 1 Baki b/b 2015 Ogos 16 Belian Sept 1 baki b/b 2015 Ogos 15 Bank 28 Tunai 31 Pelbagai pemiutang Sept 1 Baki b/b 2015 Ogos 31 Baki h/b Akaun Kelengkapan RM 2015 3700 Ogos 31 Baki h/b 3700 LA4 RM 3700 3700 3700 Akaun Ambilan RM 2015 170 Ogos 31 Baki h/b 170 LA5 RM 170 170 170 Akaun Belian RM 2015 3400 Ogos 16 Ambilan 2500 31 Baki h/b 6000 11900 LA6 RM 170 11730 11900 11730 Akaun Jualan RM 2015 80030 Ogos 4 Bank 10 Tunai 17 Bank 22 Tunai 31 Pelbagai penghutang 80030 Sept 1 Baki b/b LA7 RM 27750 3960 13980 14590 19750 80030 80030 .

2015 Ogos 31 Baki h/b Akaun Pulangan Belian RM 2015 75 Ogos 31 Pelbagai pemiutang 75 Sept 1 Baki b/b 2015 Ogos 31 Pelbagai penghutang Sept 1 Baki b/b 2015 Ogos 31 Baki h/b Akaun Pulangan Jualan RM 2015 500 Ogos 31 Baki h/b 500 LA8 RM 75 75 75 LA9 RM 500 500 500 Akaun Komisen diterima RM 2015 300 Ogos 29 Bank 300 Sept 1 Baki b/b Akaun Iklan LA10 RM 300 300 300 LA11 2015 RM 2015 RM Ogos 8 Bank 200 Ogos 31 Baki h/b 200 200 200 Sept 1 Baki b/b 200 2015 Akaun Gaji RM 2015 LA12 RM .

Ogos 30 Tunai 1300 Ogos 31 Baki h/b 1300 Sept 1 Baki b/b 1300 1300 1300 LEJAR BELIAN 2015 Ogos 12 Tunai 2015 Ogos 9 Pulangan Belian 25 Bank 26 Bank 31 Baki h/b Syarikat Nice Berhad RM 2015 3700 Ogos 2 Kelengkapan 3700 LB1 RM 3700 3700 Kedai Anri RM 2015 75 Ogos 6 Belian 2500 20 Belian 1000 2425 6000 LB2 RM 5625 375 Sept 1 Baki b/b 6000 2425 LEJAR JUALAN 2015 Ogos 1 Baki b/b 13 Jualan 21 Jualan Sept 1 Baki b/b Alan Berhad RM 2015 1050 Ogos 14 Pulangan jualan 9250 18 Bank 10500 24 Bank 31 Baki h/b 20800 L J1 RM 500 2050 5250 13000 20800 13000 Syarikat Alina L J2 .

2015 Ogos 1 Baki b/b RM 2015 2000 Ogos 23 Tunai 2000 RM 2000 2000 Kedai Dodo Imbangan Duga pada 31 Ogos 2015 Folio Tunai Bank Kenderaan Stok Modal Kelengkapan Ambilan Belian Jualan Pulangan Belian Pulangan Jualan Komisen diterima Iklan Gaji Kedai Anri Alan Berhad BT1 BT1 LA1 LA2 LA3 LA4 LA5 LA6 LA7 LA8 LA9 LA10 LA11 LA12 LB1 L J1 Debit RM 7950 46930 50000 50725 Kredit RM 103375 3700 170 11730 80030 75 500 300 200 1300 2425 13000 186205 186205 .

Kedai Dodo Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Ogos 2015 RM RM Jualan -)Pulangan Jualan Tolak : Kos Jualan Stok Awal Belian -) Pulangan Belian Belian Bersih Kos barang untuk dijual -)Stok akhir Kos Jualan Untung kasar Tambah : Hasil Komisen diterima Tolak : Belanja Iklan Gaji Untug bersih RM 80030 500 79530 50725 11730 75 11655 62380 21150 41230 38300 300 38600 200 1300 1500 37100 .

Kedai Dodo Kunci kira – kira pada 31 Ogos 2015 RM Aset Bukan Semasa Kenderaan Kelengkapan Aset Semasa Stok akhir Penghutang : Alan Berhad Bank Tunai Tolak : Liabiliti Semasa Pemiutang : Kedai Anri Modal Kerja Ekuiti Pemilik Modal +)Untung bersih -)Ambilan 50000 3700 RM 53700 21150 13000 46930 7950 89030 2425 86605 140305 103375 37100 140475 170 140305 .

prinsip ketiga ialah catatan bergu . prinsip kedu ialah wang sebagai ukuran . Semua urus niaga saya direkodkan dalam nilai Ringgit Malaysia ( RM ). Ini selaras dengan konsep wang sebagai ukuran . Konsep kos sejarah telah digunakan untuk merekod asset bukan semasa dalam Kunci kira – kira .Rumusan Perniagaan saya telah mengamalkan konsep .kedai saya iaitu Kedai Dodo membeli barang niaga daripada Kedai Anri sebanyak RM5625 secara kredit . prinsip dan andaian perakaunan berikut dalam merekod urus niaga dalam buku – buku perakaunan. . Prinsip pertama yang digunakan termasuklah kos sejarah . Dalam buku perniagaan saya .Akaun Belian akan didebitkan dengan RM5625 dan Kedai Anri akan dikreditkan dengan RM5625 .Sebagai contohnya . Contohnya . Selain itu .kira dengan kos sejarahnya .kenderaan dan penghawa dingin yang telah saya beli direkod dalam Kunci kira. Di samping itu. Semua perekodan urus niaga ke dalam lejar menggunakan prinsip sistem catatan bergu .

saya dapat mebgurangkan risiko kerosakan . Melalui promosi ini . saya akan mengehadkan penghutnag saya membeli barang niaga secara kredit untuk meningkatkan tunai perniagaan saya . saya akan mengurangkan pembelian barang niaga secara pukal . saya akan mengurangkan perbelanjaan saya Contohnya . saya turut akan mengubah strategi jualan saya dengan meningkatkan jualan tunai da mengurangkan jualan kredit . Contohnya . Selain itu .Cadangan untuk meningkatkan prestasi semasa ( Jangka pendek ) Cadangan saya untuk meningkatkan prestasi semasa termasuklah ssaya akan mengadakan promosi jualan besar . banyak pelanggan akan ditarik untuk membeli barang niaga saya dengan banyak dan harga yang lumayan .Ha ini dapat membantu saya mengurangkan kos penyimpanan inventori dalam stok saya . . saya menjual pen dalam 3 kotak dan memberi diskaun sebanyak 10%. Contohnya . Di samping itu . Oleh itu .kecurian dan keussangan stok .

Contohnya . saya menyimpan gambar barang niaga saya di laman web saya untuk menarik lebih banyak pelanggan untuk menjalankan aktiviti jual beli . keyakinan pelanggan terhadap perniagaan saya dapat dijamin dengan adanya kualiti barang niaga yang baik . Di samping itu . .saya akan membuat kajian terhadap perniagaan saya dari masa ke masa . Dengan cara ini . saya mesti memastikan kualiti stok yang sedia ada sentiasa baik untuk meningkatkan reputasi perniagaan saya . sata turut akan membuka laman web untuk meningkatkan jualan saya . Oleh itu . Selain itu . Saya boleh membuka pasaran yang lebih luas supaya lebih banyak pelanggan mengunjungi kedai saya .Cadangan untuk meningkatkan pretasi dalam jangka masa panjang Cadangan untuk meningkatkan prestasi dalam jangka masa panjang termasuklah meningkatkan kualiti stok saya .