You are on page 1of 17

SULIT

NO. KAD PENGENALAN/
NO. SIJIL KELAHIRAN
ANGKA GILIRAN

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI
KEDAH DARUL AMAN

MATEMATIK
Kertas 2

SET XX
1 Jam

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

015/2
60 minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
MarkahDiper
Soalan
MarkahPenuh
olehi
Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan.
1
3
Jawab semua soalan.
2
3
Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang
3
3
yang disediakandalamkertassoalan.
4
4
Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh
5
3
membantu kamu untuk mendapatkan markah.
6
5
7
5
Sekiranya kamu hendak menukar jawapan,
8
4
padamkan jawapan yang telah dibuat.
9
5
Kemudian tulis jawapan yang baru.
10
3
Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis
11
4
mengikut skala kecuali dinyatakan.
12
4
Markah yang diperuntukkan bagisetiap soalan
13
4
ditunjukkan dalam kurungan.
14
5
Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas
15
5
peperiksaan di akhir peperiksaan.
Jumlah
60

Untuk kegunaan pemeriksa SULIT 1 2 015/2 Rajah 1 terdiri daripada beberapa petak segiempat sama yang besar. [1 markah] ii)Tukarkan pecahan di atas kepada nombor perpuluhan. ……………………………………………………………………………… [1 markah ] iii) Berapa bilangan petak yang mewakili 25% daripada seluruh rajah? ……………………………………………………………………………… [1 markah ] 1 3 015/2SULIT . ………………………………………………………………………………. Rajah 1 i) Tuliskan pecahan yang diwakili kawasan yang dilorek..

SULIT 2 3 015/2 Untuk kegunaan pemeriksa Rajah 2 menunjukkan satu bentuk poligon.. dalam cm.. [1 markah] ii) Berapakah perimeter. [2 markah] 2 3 015/2SULIT . 6cm Rajah 2 i) Namakan poligon tersebut ………………………………………………………. poligon tersebut ..

........................................ [ 1 markah ] ii)Berapakah jumlah pen dalam 12 kotak yang sama? [2 markah] 3 3 015/2SULIT ..........................tuk kegunaan pemeriksa SULIT 3 4 015/2 Jumlah bilangan pen dalam 10 kotak ialah 1 000 batang.............. i)Berapakah jumlah pen dalam sebuah kotak? .....................Setiap kotak mengandungi bilangan pen yang sama.....................

SULIT 5 015/2 Untuk kegunaan pemeriksa 4 Jadual 4 di bawah menunjukkan bilangan penghuni dua buah asrama. Asrama Bilangan penghuni A 121 B 122 C Jadual 4 Bilangan penghuni asrama C adalah sama dengan jumlah penghuni asrama A dan B. 4 [2 markah ] 4 015/2SULIT . i)Berapakah jumlah penghuni asrama C ? [2 markah ] ii) Hitungkan min bilangan penghuni sebuah asrama.

m.15 a. waktu Zetti sampai di sekolah. i) Pukul berapakah . Dia sampai di sekolah pada pukul 7. 5 ……………………………………………………………………………… [ 1markah] 3 015/2SULIT .Untuk kegunaan pemeriksa SULIT 6 015/2 5 Zetti mengambil masa 20 minit untuk sampai ke sekolah. [2 markah ] ii) Lukiskan pada muka jam. waktu Zetti mula bertolak dari rumahnya.

Reben Panjang Biru 2∙2 m Hijau 115cm Kuning 1∙5 m 35 cm Merah Jadual 6 i)Nyatakan reben yang manakah paling panjang.SULIT 7 015/2 Untuk kegunaan pemeriksa 6 Jadual 6 menunjukkan panjang 4 helai reben yang dibeli oleh Farisha. sehelai reben itu. dalam m. …………………………………………………………………………… [1 markah] ii)Hitung beza panjang reben biru dengan reben merah [2 markah] 6 iii)Hitungkan min panjang. 5 [2 markah ] 015/2SULIT .

[2 markah] 015/2SULIT . [2 markah ] 7 5 iii)Hitung bilangan mangga yang dijual dalam seminggu. …………………………………………………………………………………. [1 markah] ii)Nyatakan julatnya.Untuk kegunaan pemeriksa SULIT 8 015/2 7 Jadual 7 menunjukkan bilangan mangga yang dijual oleh Faiz dalam tempoh lima hari. Hari Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Bilangan mangga 91 56 34 91 64 Jadual 7 i)Nyatakan mod..

Berapakah isipadu. dalam l. petrol yang masih ada? [2 markah] ii)Hitungkan jumlah petrol dalam ml .SULIT 9 015/2 Untuk kegunaan pemeriksa 8 Rajah 8 menunjukkan isipadu satu tong petrol. 5 tong yang sama. 8 4 [2 markah ] 015/2SULIT . Rajah 8 i) Akmal menjual 30 % daripada petrol itu.

papan yang tinggal. i) Syahin telah memotong [3 markah ] ii)Berapakah peratusan papan lapis yang belum digunakan? 9 [ 2 markah ] 5 015/2SULIT .Untuk kegunaan pemeriksa SULIT 9 10 015/2 Rajah 9 di bawah menunjukkan panjang sekeping papan lapis yang dibeli oleh Syahin 2∙5m cm Rajah 9 2 daripada papan itu untuk membuat meja. dalam cm. 5 Hitung panjang.

PUT dan UQR ialah garis lurus. seluruh rajah itu ? 10 [ 2 markah ] 015/2SULIT 3 .SULIT 11 015/2 Untuk kegunaan pemeriksa 10 Rajah 10 menunjukkan gabungan sebuah segitiga PQU dan sebuah segiempat tepat URST. dalam cm. [1 markah] ii)Berapakah perimeter. P 3 cm U T 5 cm Q 4 cm 10 cm R S Rajah 10 i)Nyatakan panjang dalam cm. PU = UT. QR.

[2 markah ] 11 4 015/2SULIT . 3 [2 markah] ii)Hitungkan jumlah wang mereka. Berpakah jumlah wang Marry.Untuk kegunaan pemeriksa SULIT 11 12 015/2 Rajah 11 menunjukkan sejumlah wang yang dimiliki oleh Puan Hasnah. RM50 RM5 i) Wang Mary adalah RM10 RM10 RM5 RM10 2 daripada wang Hasnah.

dalam cm2 . K J M 8 cm 6cm N L Rajah 12 i) Lukiskan sebuah segi empat tepat yang mempunyai keluasan yang sama dengan kawasan yang berlorek.SULIT 13 015/2 Untuk kegunaan pemeriksa 12 Rajah 12 menunjukkan segiempat tepat JKLM dan segitiga sama kaki LKN. Hitung luas. 12 4 [2 markah] 015/2SULIT . kawasan yang berwarna. [2 markah] ii) JKN ialah garis lurus. Panjang KN sama dengan panjang KL.

Untuk kegunaan pemeriksa SULIT 14 015/2 13 Jadual 13 di bawah menunjukkan dua jenis barang yang dijual. berapakah baki wangnya? 13 [ 2 markah ] 4 5 015/2SULIT . Harga Sebiji Alat tulis Pensel 70 sen Buku RM1.20 Jadual 13 i) Berapakah harga 5 batang pensel dan 8 buah buku yang dibeli oleh Marzuki ? [ 2 markah] ii)Marzuki membayar dengan 3 keping wang kertas RM5.

itu. R dan S. [2 markah] ii)Hitung peratusan guli dalam bekas Q dan S. 45 30 25 20 Rajah 14 i) Hitung min bilangan guli dalam bekas Q.Untuk kegunaan pemeriksa SULIT 14 15 015/2 Rajah 14 menunjukkan bilangan guli dalam 4 buah bekas P. Q. [3 markah] 14 5 015/2SULIT .

5 cm Rajah 15 i) Namakan poligon di atas.SULIT 16 015/2 Untuk kegunaan pemeriksa 15 Rajah 15 menunjukkan sebuah poligon. [2 markah] iii)Hitungkan perimeter bagi 5 poligon yang disusun bercantum secara berturutan ? [2 markah] 15 5 015/2SULIT KERTAS SOALAN TAMAT . dalam cm². bagi 3 segiempat sama seperti di atas. ……………………………………………………………………………[1 markah ] ii) Hitung luas.