You are on page 1of 8

Hậu Nghĩa nơi khó quên - P.

28 (1970
tt.6)​ 20.05.2016
(tiếp theo)
Được bầu vào BĐD Hội Đồng ĐTT toàn quốc​.(​Nhờ vụ
đổ chai bia ?)

Tháng 9.1970 còn có một sự kiện liên quan đến dự án "
vượt sông Vàm cỏ " giai đoạn 2 thuộc mùa hè năm 1974,
nhờ " sự cố " này nên có dịp đi " gõ cửa" các Quan trên
tại Sài gòn xin tài trợ cho dự án . Xin tóm lược , ngày
song cửu 09.09.1970 Chánh vương NVThiệu triệu tập
554 nghị viên toàn quốc về Sài gòn họp mặt , và cuối ngày
họp thứ nhất Chánh Vương NVT mời vào dùng cơm
chiều (ngày 09.09.1970), được tổ chức ngoài sân phía
trước Phủ Đầu Rồng .

Thành phần tham dự , ngoài 554 nghị viên toàn quốc, còn
có toàn thể nội các của Tể Tướng TTKhiêm tham dự,
người viết chọn bàn xa " mặt trời " coi như khoảng gần
giữa sân để ngồi . Sau khi tất cả khách mời đã an vị,
Phó Vương NCKỳ xuất hiện , Ngài không ngồi phía hàng
bàn trên cùng gần với mặt tiền Phủ Đầu Rồng, nhưng
Ngài tiến về phía gần giữa sân ,chọn ngồi bàn thuộc dãy
bàn gần chót , và bàn này ngay cạnh bàn người viết .
Kế đến Chánh vương xuất

hiện gửi lời chào , nói lý
do buổi họp mặt , và tuyên bố khai mạc bữa cơm .
Sau đó Chánh vương đi từng bàn bắt tay , từ hàng bàn
thứ nhất , hàng bàn thứ hai ... Khi đến bàn của người
viết (hàng bàn gần chót) , Chánh vương ngồi xuống và
không bắt tay ai như những bàn trước ,( bàn bên cạnh
Phó Vương NC Kỳ đã chọn ngồi ). Lúc này tiệc đã qúa
nửa , rượu vào lời ra, một số nghị viên đặt câu hỏi trước
nhằm vấn an Chánh vương , sau là tham vấn chuyện
thời sự ...Nhiều ông nghị bỏ bàn của mình để vây quanh
hai bàn có Chánh , Phó Vương để nghe và đặt câu hỏi .

Đến khoảng câu hỏi thứ ba , thì số người tham dự vây
quanh Chành Vương càng đông ... Đến câu hỏi thứ
mười hay mười một chi đó, người viết xin phép các qúi vị
đang đứng vây quanh để người viết có " uẩn khúc"
muốn trình lên Chánh vương soi xét .
DV : Thưa Tổng Thống, trong hiến pháp có ghi điều
khoản bảo vệ quyền tư hữu ( lâu ngày quên điều số mấy) ,
nhưng trong luật Người cầy có ruộng, thì lại có điều khoản
cho phép người tá điền được quyền sở hữu trên thửa đất
mà người tá điền đang canh tác , nhưng không tôn trọng
mồ mả của người chủ cũ, như vậy có vi hiến hay không
thưa Tổng Thống ?

Chánh vương ​: Ông nghị nói rõ ra xem sao
DV : ​Thưa Tổng Thống, theo luật người cày thì một khi
người tá điền đang canh tác trên đất của chủ đất, nay
theo luật mới người tá điền sẽ làm chủ thửa đất đang
canh tác, nhưng những mồ mả thân quyến của chủ đất
cũ chôn cất trên thửa đất này, bị người chủ mới cày sát
mồ mả để lấn đất, vì luật không dự trù điều khoản buộc
người chủ đất mới phải tôn trọng mồ mả của chủ đất cũ
nên gây ra đụng chạm, tranh cãi . Trong khi hiến pháp
có điều khoản ghi phải bảo vệ quyền tư hữu, trường hợp
này quyền tư hữu bị vi phạm, cho nên ...
Phó Vương NCK​ ngồi bàn
bên cạnh lên tiếng : Ông Nghị sao mà hỏi câu khó thế .

Chánh Vương :​ vừa đứng dậy , vừa trả lời : Ông nghị đi
kiếm ông Cao Văn Thân mà hỏi .

Không biết Chánh Vương vì câu nói của Phó Vương
NCK hay vì câu hỏi của DV mà làm cho Chánh vương
đứng dậy ra về, và khi đứng dạy vô tình làm bàn nghiêng,
nên chai bia đặt trên bàn đổ xuống . Về phần những
người đứng chung quanh chờ để đặt câu hỏi, đã không
còn cơ hội để hỏi Chánh Vương, nên trách móc DV thế
này thế nọ, nhờ vậy mà....

Ngày hôm sau, phiên họp thứ hai của Đại Hội Nghị viên
toàn quốc, theo chương trình, sẽ bầu ra một Ban Điều
Hành Hội Đồng Đô Tỉnh Thị Toàn Quốc , số nghị viên
trong Ban điều hành ấn định con số 14 nghị viên, gồm
các chức vụ Chủ Tịch, phó chủ tịch và một số Ủy viên.
Một người bạn ngồi chung bàn hôm trước tại Phủ đầu
rồng đề cử người viết vào chức Ủy Viên Nghiên Cứu .

Đến phần tự giới thiệu , người viết lên tiếng:" ...
trước khi đắc cử đã từng phục vụ tại Nha Cảnh sát Đô
Thành, và phục vụ ngành ANQĐ, đồng thời gửi lời
xin lỗi đến qúi vị về sự kiện xảy ra ngày hôm qua ,
có thể còn nhiều vị đặt câu hỏi , nhưng rất tiếc sau
câu hỏi của tôi thì Tổng Thống bỏ ra về... Trở về
câu hỏi ngày hôm qua , theo tôi cả đến Ông Tổng
Trưởng Cao văn Thân cũng không nắm vững vì
không phải là người làm ra luật. Đáng lý ra các vị
dân biểu trước khi bỏ phiếu thông qua luật

này phải về địa
phương ​tham khảo với đồng bào cử tri trước ... Cho
nên trong tương lai, nếu qúi vị chọn tôi vào chức vụ
Ủy Viên nghiên cứu , thì tôi sẽ đi tìm hiểu các dự luật
đang được thảo luận tại quốc hội liên quan đến đời
sống của đồng bào, để rồi tôi sẽ thông báo đến qúi
vị nghị viên toàn quốc, từ đó qúi vị liên lạc với các vị
Dân biểu thuộc địa phương của qúi vị để yêu cầu
được đóng góp ý kiến trước khi dự luật được biểu
quyết ". Và vì vậy, DV được bầu vào chức Ủy Viên
Nghiên Cứu HĐ ĐTT Toàn Quốc. Ban Đại Diện có
văn phòng tại Tòa Đô Chính, mỗi tháng họp 1 lần,
mỗi 2 tháng gặp Tổng Thống hay Thủ Tướng một lần
để trình bày các trở ngại của các địa phương toàn
quốc .

Kinh trên vách

Tiếp theo vụ vận động xin phía Mỹ tài trợ tiền đào kinh
(đã kể nơi email trước). Anh bạn Lambarker trước là cố
vấn quận Củ Chi, nay là cố vấn Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ (
sau khi về Mỹ hơn hai năm với bằng cấp cao hơn - anh
bạn này giới thiệu người viết với Cố Vấn phủ Thủ Tướng
). Anh bạn Lambarker giải thích về các ngân khoản viện
trợ để khi viết đơn xin và lập bản chiết tính sao cho phù
hợp với số tiền phía Mỹ được quyền chi ... Ngoài số tiền
cấp cho BĐPTTƯ và các bộ , còn cấp thêm khoản bổ
xung sai biệt theo thời gía , khoản này không nhiều , và
đã được quốc hội cho phép . Có nghĩa là khi phía Cố vấn
Phủ Thủ Tướng chấp thuận cho 10 triệu để đào kinh thì
lấy tiền trên khoản này, mà không tính vào số tiền đã chi
cho BĐPTTƯ​ ​ để thực hiện các dự án về kinh rạch, cầu
đường toàn quốc ... Nhưng chỉ giới hạn ở mức tối đa là
10 triệu Mỹ kim, trên số này phải xin phép chuẩn chi từ
phía Quốc hội , cho nên khi thảo đơn xin và lập bản chiết
tính cần để ý không thể vượt qúa con số này .

Căn cứ theo yêu cầu của phía Cố vấn Mỹ thuộc Phủ Thủ
Tướng, để tiện bề cứu xét, phía Mỹ yêu cầu người viết
cho biết phản ứng của đồng bào về dự án này. Do đó, để
có chứng cớ nộp vào hồ sơ xin phía Mỹ cấp 10 triệu
cho dự án đào kinh, người viết in sơ đồ đào kinh trên bích
chương, trên giấy thấm và in trên bía sau vở học trò loại
50 trang đề thăm dò ý kiến đồng bào về dự án đào kinh
Thày Cai bưng Mũi Lớn ( đã bỏ hoang trên 100 năm) .
Các bích chương và vở học trò , giấy thấm, được dán
và phân phát cho các em học sinh thuộc 4 xã có liên hệ
đến đồng bưng. Vì thế sau ít ngày sau, có dư luận chê
bai về dự án do DV đề xướng, nhóm chê bai đặt cho cái
tên là KINH TRÊN VÁCH,( vì các tấm bích chương,
nhằm tham khảo ý kiến đồng bào được dán trên các bức
tường, các bức vách nhà. ).

Kỳ tới : HN 1971, năm gặp nhiều trắc trở

Còn tiếp
DV

Video:​ - Hình ảnh Sài gòn 1965 - 1972
Nhạc ​: - Em còn nhớ, hay em đã quên

>>​ ​Hình ảnh Sài gòn 1965 - 1972