You are on page 1of 2

XUÂN VUI TƯƠI

Đông tàn xuân lại đến nơi

Trải qua mùa lạnh nên thời vui tươi

Cảnh xuân ấm áp đẹp trời

Xuân mang tươi sáng cho người yên vui

Mùa xuân hoa lá khoe tươi

Không còn cái lạnh ngoài trời nữa đâu

Xuân về hết cảnh ưu sầu

Mọi người hớn hở vui xuân thỏa lòng .

Phan đình Sang