You are on page 1of 4

100 probleme-TEMA DE VACANTA– PROFESOR GOBEJ ADRIAN - Clasa a-V-a

PROBLEME PENTRU NOTA 5-6
1) 70 : 7 + 44 : 2 =
2) 11 + 2•[ 3 + (4 + 5•6) : 2] : 5 – 13 =
3) Catul impartirii lui 43 la 3 este
4) 50 + 51 + 52 - 30 =
5) Daca A = { x | x  N , 10≤ x ≤ 99} .Numarul de elemente ale multimii A este ......................
6) Daca B= { x  N | 2 ≤ x ≤ 7 } . atunci B = { ..........................................}
7) Rezultatul calculului 385:5 este egal cu ….......
8) Dintre numerele 32 şi 23 mai mic este numărul …
9) 6 cărţi costă 72 lei. 4 cărţi de acelasi fel costa …..........
10) Media aritmetica a doua numere este 12,suma lor este egala cu …….
11) Numarul de numere naturale de forma 3x4y divizibile cu 5 este....
12) Fie multimile A= { 1,5,8} si B={5,8,9.15}. Atunci AU B=…………………….
AB=……………
13) Suma numerelor care impartite la 4 dau catul 3 este …
13) Divizorii numărului 18 sunt …
14) Soluţia ecuaţiei x-23=74 este egală cu …
15) Calculati a) 102·[ 4 + 5·32 – 25 +43·(49 – 32) : 23 ] =
b) 23 +72 + 110 – 010 – 100 =
c) 12 ∙ 35 – 12 ∙ 24 + 12 =
d) 1 + 2 + 3 + ........ + 50 =
16) Rezolvați ecuațiile: a) 3x – 1 = 14
b) 18 : x + 4 = 10
17) Comparaţi: 45 şi 83.
18) Rezolvaţi ecuaţia 6 (3x + 4)+15 = 201 în N.
19) Calculaţ media aritmetică a numerelor 20; 81; 103
20) Determinaţi numerele de forma 2 x9 x  2.
21) Rezolvaţi inecuaţia x+2 ≤ 6 în N.
22) Impartind pe 2013 la 13 se obtine catul egal cu………………………… si restul egal cu…………………..
23) Rezultatul calculului
este egal cu…………………………….
24) Dintre numerele
mai mare este numarul………………………………….
25) Divizorii numarului 12 sunt : {
}
26) Multiplii lui 3 mai mari decat 5 ,dar mai mici decat 23 sunt : {
}
27) Numarul care impartit la 7 da catul 5 si restul 6 este egal cu……………………………………………..
28) Efectuaţi: 102 * [ 4 + 5*32 – 27 + 42 * (49-32) : 23 ]
29)Suma divizorilor numarului natural 24 este?......................................................................................

PROBLEME PENTRU NOTA 7-8
1) Daca a + b = 7 , atunci 3•a + 3•b = ......................................................................................
___
__
2) Valoarea lui x din egalitatea 31x + 1x = 330 este :
3) Aflati cel mai mare numar natural care impartit la 9 da catul 10.
4) Diferenta dintre cubul si patratul numarului natural 6 este .....................
5) Aratati ca 2014 + 2·( 2013 + 2012 +…..+3+2+1) este patrat perfect
6) Se dau multimile A ={ n  N / 0 ≤ n 2 ≤ 49} , B  1;2;3;4, C  2, ;4;6;8
a) Enumerati elementele multimii A
b) Determinati B  C, B  C, B \ C, C \ B
PAGINA NR 1

Primul are 35 de timbre mai mult decât al doilea .7 b) A  B  0.. Aflaţi cele două numere ştiind că împărţind pe unul la celălalt obţinem câtul 5 şi restul 7. b) Determinati . 20) Determinaţi două numere naturale care au suma 178 şi împărţind unul la celălalt se obţine câtul 4 şi restul 3.stiind ca : .5.4. 21) Determinati numerele naturale .Clasa a-V-a   3 7) a) Calculati 28  2 2 : 83 : 16 b)Aflati x stiind ca : 10  x  25  75  100 8) Suma a două numere naturale este 67. Calculaţi câte timbre are fiecare. B\A. c) Gasiti valorile lui x pentru care x2  42 . b) Determinati ultima cifra a numarului x = 112008  52008  6 2008 si aratati ca 2 / x .In clasa sunt 25 de elevi .din noul rezultat scad 184 si obtin 51.4. 16 kg roşii şi 18 kg castraveţi. A\B.. 24) a) Determinati sa fie patrat perfect .6.7 10) Aratati ca numarul N=(1+2+3+. Aflati numerele. 26) Trei elevi au împreună 200 de timbre. x≤ 7} şi B = {x € N| 4≤ x≤ 9}. 18) Calculaţi: 27 : 43 + 39 ∙ 275 : 320 +(31 ∙24 – 42) : 23. Daca impartim numarul mare la numarul mic . 16) Suma a trei numere naturale impare consecutive este 39.Pentru fiecare raspuns corect s-au acordat cate 7 puncte .6 c) A  B  1. obtinem catul 4 si restul 7.Unul dintre participanti a obtinut in final 90 puncte . 25) O persoană cumpără de la piaţă 12 kg cartofi. Calculaţi A B. 15) Arătați că numărul A=100 + 2 ∙ ( 1 + 2 + 3 +……+ 99) este pătrat perfect.3 d) B  A  5. 9) Să se determine mulțimile A și B care satisfac simultan condițiile: a) A  B  0.Rezultatul il inmultesc cu5.2.calculatorul “ .Il adun cu 43. o carte de 18 lei şi 12 caiete a câte 3 lei fiecare. 1 kg de roşii costă 6 lei . 17) Fie mulţimile: A ={x| x€N. determinaţi ce rest a primit persoana la o bacnotă de 200 lei. iar al treilea are cu 45 de timbre mai mult decât al doilea . Care este numarul la care m-am gandit ? 13) Demonstraţi că numărul abc+bca+cab se divide cu 37. 12) Ma gandesc la un numar.3. Dacă i-au mai rămas 154 lei. A B.+99) •2+100 este patrat perfect. Cate raspJunsuri corecte a dat acest participant ? Rezolvati prin doua metode ! 23) EJlevii clasei a V-a participa la activitati organizate in doua cercuri : “Micul ecologist” si “Prietenul eu.100 probleme-TEMA DE VACANTA– PROFESOR GOBEJ ADRIAN . Ştiind că 1kg de cartofi costă 2 lei . PAGINA NR 2 .iar dintre acestia 18 participa la primul cerc si 17 la cel de-al dJoilea cerc . 11) Diferenta a doua numere naturale este egala cu 10108. 19) Maria are suma de 320 lei din care îşi cumpără un atlas.iar pentru fiecaJre raspuns gresit s-au scazut cate 3 puncte . iar 1 kg de castraveţi costă 4 lei.1. stiind ca indeplinesc simultan conditiile : 22) La uJn concurs s-au propus 20 de intrebari .Cati elevi frecventeaza ambele cercuri ? Cati elevi sunt doar ecologisti ? Utilizati diagrama Venn-Euler . 14) Într-o curte sunt găini şi iepuri având în total 27 de capete şi 82 de picioare. Aflați numerele.2. calculaţi preţul atlasului. Calculaţi câte găini şi câţi iepuri sunt în acea curte. 27) a) Comparaţi 3 20 cu 2 30 .

 6  5  4  3  2a b) 144 : (n  150)  6 35) Dinu are 18 ani. iar fraţii gemeni Radu şi Andrei au vârsta 2 ani. B  A. iar băieţii 5 cărţi fiecare. 3 . PROBLEME PENTRU NOTA 9-10 1. În total sunt 70 de buchete şi 292 flori. B─A. iar Nuţu are 1 an. aflaţi card M şi card (M─N). x impar şi B  x  N * | x  7 . A─B. b) (180  y ) : 3  6 30) Aflaţi un număr. PAGINA NR 3 . 31 17 40) Arătați că numărul 4  9 este pătrat perfect.4} şi B={2 . Calculaţi: a) A  B b) A  B c) A \ B d) B \ A 29) Rezolvaţi ecuaţiile: a) 1  2  3n  4  5  6  .Clasa a-V-a   28) Fie mulţimile A  x  N | 1  x  6. iar Y are 32 elemente. ştiind că dacă din el scădem 2013 sau dacă scădem numărul din 1979 obţinem acelaşi rezultat. Mulţimea X are 24 elemente. Câţi băieţi sunt? 37) Calculați: 2 3 2 0 a) 10  3  2 : 7  15    b) 4  2 : 8  2009 c) 10  10 2008  10 2007 : 92  23  5  d) 3  4 2 13 7  26 : 22    2: 3   4  2 2 4 2 5  : 24  38) Scrieţi toate pătratele perfecte şi toate cuburile perfecte cuprinse între 35 şi 130.. A  B. Se dau mulţimile A={1. 39) Comparaţi următoarele perechi de numere: a) 437 și 825.2. b)1132 și 1123. 31) La o florărie sunt buchete mici de 3 flori şi buchete mari de 5 flori. c)520 și 330. Câte buchete mici sunt? 32) Amalia are 27 ani. Aflaţi numărul minim şi numărul maxim posibil de elemente al lui X  Y. 3. Ştiind că M={x  N / 206  x  474}. 2..4. Aflaţi A  B. Fetele au primit 7 cărţi fiecare. 34) Să se rezolve ecuaţiile: a) 29  28  27  .100 probleme-TEMA DE VACANTA– PROFESOR GOBEJ ADRIAN . ştiind că suma dintre triplul lui şi 1997 este egală cu suma dintre dublul lui şi 2014.. 7}. 2009 41) Scrieți numerele 13 și 13 ca o sumă de două pătrate perfecte. Y─X. X─Y. Peste câţi ani Dinu va avea vârsta egală cu suma vârstelor gemenilor? 36) Un număr de 302 cărţi au fost împărţite la 54 de copii.. X  Y. Peste câţi ani Amalia va avea vârsta de 3 ori mai mare decât vârsta lui Nuţu? 33) Aflaţi un număr.  31  32 .

4a  5} . 7. Aflaţi numărul de forma abcd . n+24.. 23. 0. PAGINA NR 4 .n  N } . c sunt primele trei numere naturale prime consecutive. 1.7. Găsiţi numerele de forma ab.…….. 16. 2. 5.7}. iar c = a + b. 10. ştiind că numărul format din primele două cifre este divizibil cu 5 şi cu 9 mai mare decât numărul format din ultimele două cifre. iar A  B are 18 elemente. 26. Câte pătrate perfecte conţine mulţimea S ? 13. scrise în baza 10. Aflaţi a pentru care A  B=A. unde A={2k+9. 6. b. k+7} şi B={5+3k. Câţi elevi au rezolvat ambele probleme? 14. n+32} sunt prime. ştiind că suma lor este 176. 0. 1. b. Câte submulţimi cu două elemente are o mulţime cu 100 de elemente? 19. Aflaţi card (X  Y). Scrieţi cu ajutorul unei proprietăţi caracteristice mulţimea T={4. Fie mulţimile K  {n /(5n  11)17. Mulţimea A are 25 elemente. 2. Fie şirul: 2.1}. ….1. bc. 28. 1.…. b.. 2. 97}. 17. Aflaţi (C─D)  (D─C) şi C  D. Aflaţi produsul şi suma elementelor mulţimii A  {x/ x n .3a  5}. 12.a N}şi H  {x / x  27b  8. 15. iar 4 elevi nu au rezolvat nicio problemă.94. 11. Fie mulţimile G  {x / x  15a  7. Se dă mulţimea A = {1. A─B={8. astfel încât: 2011 n − n 2011 = 2010. b)Arătaţi că suma elementelor din mulţime care sunt numere formate din cel mult 3 cifre. 4.B  {2a  1.b N}. Găsiţi n  N pentru care toate elementele mulţimii P={n. Găsiţi numărul natural n. iar card (X  Y)=181. 18.n  N *. 20. 13. Câte elemente are A  B ? 8.100 probleme-TEMA DE VACANTA– PROFESOR GOBEJ ADRIAN .n N}şi L  {n /(7n  5)17.2. a  9. iar a. dacă A={9. Determinaţi elementele mulţimii A  abc /abc  bc  c  404 . 25.2a  3.n  N}. Problema 1 a fost rezolvată de către 26 elevi. ştiind că A  B={4. A  B={2.8}.5. Fie mulţimile A  {a  7. problema 2 de către 17 elevi. ca . Care este cel mai mare element al mulţimii A  B? Câte elemente are A  B ? 21. Se dau mulţimile A={x  N / x│132} şi B={y  N / y│126}. Demonstraţi că G  H=Φ. Mulţimea X are 42 elemente. a)Aflaţi suma elementelor pare din mulţime. u}.1. este divizibilă cu 111. Găsiţi a.n  33} . n+26. Aflaţi cel mai mic element nenul al mulţimii M 56  M 63 . 2011}. 29. 30.}.. Găsiţi elementele mulţimilor A şi B. 22. Există k  N pentru care A=B. Se dă mulţimea S  {x/ x n  2013. k+17} ? 16. Comparaţi cardinalele mulţimilor A  {x N / x 45} şi B  {x N / 45  x 46} . 23. Arătaţi că {x/ 3( x  3) x  3}  {x  N /( x  5)  1  41} . . card Y=173. Fie mulţimile C={a / 44a3 3 } şi D={ x  N / 2 x <16}. 3. 9. 10. 2010. Scrieţi toate submulţimile mulţimii M={e. 0. c astfel încât 67∙a∙b∙c = 2010. Stabiliţi dacă 2307  A. nenul. card B=34. 7. n+18. Cele două mulţimi sunt disjuncte? 24. 1. La un test cu două probleme au participat 31 elevi. 1. Ce cifră se găseşte pe locul 2011? 27.Clasa a-V-a 4. 30.