You are on page 1of 1

Rozpis ľadovej plochy ZŠ Nové Zámky

Pondelok 29.02.2016

Sobota 05.03.2016

10.00 - 11.30

HC muži

7.30 - 8.30

HK 7-6

11.45 - 18.15

montáž kamerového systému

8.45 - 9.45

HK 9-8

18.30 - 19.30

OLD BOYS

10.00 - 11.15

HC muži

19.45 - 20.45

SKH

11.30 - 12.30

HK Prípravka

21.00 - 22.00

STREKOV

12.45 - 13.45

HK 4-3

22.15 - 23.15

VOĽNÉ na prenájom

14.30 - 16.00

Verejnosť

16.15 - 17.15

KHL

17.30 - 18.30

HK LIPOVÁ

18.45 - 20.15

HATINA

20.30 - 21.30

VOĽNÉ na prenájom

21.45 - 22.45

VOĽNÉ na prenájom

23.00 - 24.00

VOĽNÉ na prenájom

Utorok 01.03.2016
6.00 - 9.45

montáž kamerového systému

10.00 - 11.30

HC muži

11.45 - 17.00

montáž kamerového systému

17.15 - 18.15

AKADÉMIA-M.DUBEC

18.30 - 20.00

HATINA

20.15 - 21.15

ŠAKALS

21.30 - 22.30

VOĽNÉ na prenájom

7.30 - 8.30

HK Prípravka

22.45 - 23.45

VOĽNÉ na prenájom

8.45 - 9.45

ZÁLEŠÁK

Streda 02.03.2016
6.15 - 7.15
8.30 - 9.30
14.45 - 15.45

HK 4-3
ZŠ G.Bethlena
HK 7-6

16.00 - 17.00

HK 5

17.15 - 18.15

HK Prípravka

18.30 - 19.30
19.45 - 20.45

HLAVATÝ
HC KÝR

21.00 - 22.00

VOĽNÉ na prenájom

22.15 - 23.15

VOĽNÉ na prenájom

Štvrtok 03.03.2016
8.30 - 9.30

ZŠ G.Bethlena

11.45 - 12.45

ROZHODCOVIA

14.45 - 15.45

HK 9-8

16.00 - 17.00

HK 7-6

17.15 - 18.15

HK 4-3

18.30 - 19.30

KAMEA

19.45 - 20.45

HINDICKÝ

21.00 - 22.00

VOĽNÉ na prenájom

22.15 - 23.15

VOĽNÉ na prenájom

Piatok 04.03.2016
6.15 - 7.15

HK 7-6

8.30 - 9.30

MŠ Bitúnkova

11.15 - 12.15

HC muži

12.30 - 13.30

BOTUS

13.45 - 14.45

POLÁK

15.00 - 16.00

HK 5

16.15 - 17.15

HK 9-8

17.30 - 18.30

HK 4-3

18.45 - 19.45

LOKOTRANS

20.00 - 21.00

VEĽKÁ MAŇA

21.15 - 22.15

VOĽNÉ na prenájom

22.30 - 23.30

VOĽNÉ na prenájom

Nedeľa 06.03.2016
10.00 - 11.00

HC muži

11.15 - 11.30

rozkorčuľovanie

11.30 - 13.30

HK NZ - Trnava > 9-8 HT

13.30 - 13.45

rozkorčuľovanie

14.00 - 16.00

HK NZ - Trnava > 7-6 HT

16.15 - 16.45

rozkorčuľovanie

17.00 - 19.15

HC Nové Zámky - HC46 Bardejov

19.30 - 21.00

REMEŇ

21.15 - 22.15

ČERNÍK

22.30 - 23.30

VOĽNÉ na prenájom