You are on page 1of 4

Gamit ng Wika

sa Lipunan:

Heuristiko

linaw ang isang mahalagang isyu o paksa.Katuturan at Kahalagahan ng Heuristiko Katuturan: Heuristiko -mula sa Griyegong salitang heuriskó na ibig sabihin ay “hanapin” o “tuklasin”. gamit ng wika bilang kagamitan sa pagkatuto ng mga kaalaman at pag-unawa. Makatuklas ng mga bagong impormasyon. ideya at kkonsepto Mabigyang. Maaaring gamitin ang wika para malaman ang mga bagay sa daigdig. sa mga akademiko at/o propesyunal na sitwasyon. Kahalaghan:  Matuto at Magtamo ng mga tiyak na kaalam tungkol sa mundo. Makapagbigay ng mungkahing solusyon sa problema .

Halimbawa ng Heuristiko      Pagtatanong Pakikipanayam Survvey/sarbey Pananaliksik Pag-eeksperimento .

authorstream.com/doc/34411695/Gamit-at-Antas-Ng-Wika#scribd http://www.scribd.Sanggunian: http://www.com/doc/60825275/Antas-Gamit-Tungkulin-atKasaysayan-ng-Wika#scribd .scribd.com/Presentation/Saraaaaah-1085753tungkulin-wika/  http://www.