You are on page 1of 1

Rozpis ľadovej plochy ZŠ Nové Zámky

Pondelok 07.03.2016
6.15 - 7.15

PK

Piatok 11.03.2016
6.15 - 7.15

HK 7-6

9.00 - 10.00

Bardajov

10.00 - 11.30

HC muži

10.15 - 11.15

HC muži

12.15 - 13.15

BOTUS

14.45 - 15.45

HK 9-8

13.30 - 14.30

POLÁK

16.00 - 17.00

HK 5

14.45 - 15.45

HK 5

17.15 - 17.45

rozkorčuľovanie

16.00 - 17.00

HK 9-8

18.00 - 20.15

HC Nové Zámky - HC46 Bardejov

17.15 - 18.15

HK 4-3

20.30 - 21.30

SKH

18.30 - 19.30

LOKOTRANS

21.45 - 22.45

STREKOV

19.45 - 20.45

VEĽKÁ MAŇA

23.00 - 24.00

VOĽNÉ na prenájom

21.00 - 22.00

VOĽNÉ na prenájom

22.15 - 23.15

VOĽNÉ na prenájom

Utorok 08.03.2016
6.15 - 7.15

HK 5

Sobota 12.03.2016

10.00 - 11.30

HC muži

9.00 - 10.00

12.15 - 13.15

BOTUS

10.15 - 11.15

HC muži

13.30 - 14.30

POLÁK

11.30 - 11.45

rozkorčuľovanie

14.45 - 15.45

HK 7-6

11.45 - 13.45

HK NZ - HK Senica > 9-8 HT

16.00 - 17.00

HK 9-8 + brankári

14.00 - 14.15

rozkorčuľovanie

17.15 - 18.15

AKADÉMIA-M.DUBEC

14.15 - 16.15

HK NZ - HK Seniíca > 7-6 HT

18.30 - 20.00

HATINA

16.30 - 18.00

Verejnosť

20.15 - 21.15

ŠAKALS

18.15 - 19.15

VALACHOVIČ

21.30 - 22.30

VOĽNÉ na prenájom

19.30 - 20.30

HK LIPOVÁ

22.45 - 23.45

VOĽNÉ na prenájom

20.45 - 22.15

HATINA

22.30 - 23.30

VOĽNÉ na prenájom

HK 4-3

Streda 09.03.2016
6.15 - 7.15

HK 4-3

Nedeľa 13.03.2016

10.00 - 11.30

HC muži

14.45 - 15.45

HK 7-6

16.00 - 17.00

HK 5

10.15 - 11.15

HC muži

17.15 - 18.15

HK Prípravka

11.30 - 11.45

rozkorčuľovanie

18.30 - 19.30

HLAVATÝ

11.45 - 13.45

HK NZ - Senica > 9-8 HT

19.45 - 20.45

HC KÝR

14.00 - 14.15

rozkorčuľovanie

21.00 - 22.00

VOĽNÉ na prenájom

14.15 - 16.15

HK NZ - Senica > 7-6 HT

22.15 - 23.15

VOĽNÉ na prenájom

16.30 - 18.00

Verejnosť

18.15 - 19.15

KHL

19.30 - 21.00

REMEŇ

21.15 - 22.15

ČERNÍK

22.30 - 23.30

VOĽNÉ na prenájom

Štvrtok 10.03.2016
10.00 - 11.30

HC muži

11.45 - 12.45

ROZHODCOVIA

14.45 - 15.45

HK 9-8

16.00 - 17.00

HK 7-6

17.15 - 18.15

HK 4-3

18.30 - 19.30

KAMEA

19.45 - 20.45

HINDICKÝ

21.00 - 22.00

VOĽNÉ na prenájom

22.15 - 23.15

VOĽNÉ na prenájom

7.45 - 8.45
9.00 - 10.00

HK Prípravka
ZÁLEŠÁK