You are on page 1of 8

I MPOSS IBLE

Ba sic s of Literacy an d Numeracy

The project is funded by the European Commission

Az értő olvasás fejlesztése gyenge olvasási teljesítményt nyújtó fiatalokkal
Az értő olvasás tanítása felnőttkorban és olvasni tanuló bevándorlóknak

„Bögrés feladatok” (Munkacím)
A feladatok elolvasása előtt nyissa meg a
bogres_alapotlet.jpg és a bogres_nyelvtanora_szoelemek.jpg képeket. Ezáltal azonnal érthetővé
válik a játék alapötlete, továbbá az is, hogy ezt miként dolgoztuk át olyan formában, hogy tanulási
nehézséggel küzdő diákoknak könnyebben kezelhető, kevésbé stresszes feladat szülessen.
Ha a képeket megnézte, nyissa meg a bogres.docx fájlt, ahol a fényképen látható feladat szókártyáit
találja, továbbá az alább bemutatott nehézségi fokozatokhoz talál újabb állításkártyákat. Ezeket majd
vesse össze az alább olvasható feladatokkal, hogy könnyen érthetővé váljon, mit értünk egyre
nehezedő állításokon, melyek mér több szempontot vesznek figyelembe, és olyan módosítószavakat
is tartalmaznak, melyek a szövegértés egyre magasabb szintjét kívánják meg.
Az alábbi feladatok kép- és mondatkártyák előzetes elkészítését igénylik. Logikájukban egymásra
épülnek. Minden esetben meg kell keresni, hogy melyik az a feladat, amelyik már nehézséget okoz a
tanulónak. Ha ezt felmértük, akkor innentől kezdve lépésről-lépésre kell haladni, a feladatok egyre
nehezednek, és fokozatosan jutnak el oda, hogy a diák már önállóan dolgozzon tankönyvi
tartalommal. Egyes lépéseket kihagyni, átugrani nem érdemes, mert így elveszik a fokozatosság elve.
Az azonban elképzelhető, hogy az egyik feladat egy alkalommal 5 perc gyakorlás után már könnyedén
megy, és ekkor nyugodtan továbbhaladhatunk, míg a másik gyakorlására jóval több idő kell. Ha egy
feladattípusnál a diák hosszan leragad, akkor ebben az esetben mégis érdemes a következő blokkal
folytatni és ott eljutni ugyanaddig a nehézségi fokig, ahol az előző blokkban megtorpant. Ha ez már
túl nehéznek bizonyul, akkor pedig vissza kell térni az eredeti elakadás szintjére, és ezeket a
feladattípusokat félretéve más gyakorlatokkal megsegíteni a diákot, mielőtt visszatérnénk újra az
értő olvasás fejlesztésének ehhez a módszeréhez.
Első blokk
1. A tanuló előtt képek vannak (4-6 különböző kép). A diák egyértelmű, mindössze alanyállítmányt tartalmazó állításokat húz, és eldönti róluk, hogy igazak, vagy hamisak.
2. A tanulók előtt képek vannak (4-6 kép). A tanulók párban egymásnak írnak alany-állítmányt
tartalmazó állításokat a képekről, majd egymás kártyáival játszanak.
14/0045-KA2SE/SZ/2389 –
Hands-on Development Strategies in a Content -Centered
Context for Young and Adult Learners with Poor Basic Skills
in Literacy and Numeracy

I MPOSS IBLE
Ba sic s of Literacy an d Numeracy

The project is funded by the European Commission
3. A tanulók előtt képek vannak kint (4-6 kép). A diák a képekre vonatkozó olyan állításokat húz,
melyek a képekkel kapcsolatban egy szempontot vesznek figyelembe, és azokkal
kapcsolatban egyértelmű állításokat fogalmaznak meg (pl. All…, Only one…). Ezekről döntik
el, hogy igazak-e vagy hamisak.
4. A tanulók előtt képek vannak kint (4-6 kép). A diák a képekre vonatkozó olyan állításokat húz,
melyek a képekkel kapcsolatban egy szempontot vesznek figyelembe, ám azokkal
kapcsolatban nem egyértelmű, a gyengébben teljesítő diákok számára nehezebben
értelmezhető állításokat fogalmaznak meg (pl. tagadás; van legalább…; van olyan kép, ami…).
Ezekről döntik el, hogy igazak-e vagy hamisak.
5. A tanulók előtt képek vannak kint (4-6 kép). A diák a képekre vonatkozó olyan állításokat húz,
melyek a képekkel kapcsolatban több szempontot vesznek figyelembe, és azokkal
kapcsolatban egyértelmű állításokat fogalmaznak meg (pl. All…, Only one…). Ezekről döntik
el, hogy igazak-e vagy hamisak.
6. A tanulók előtt képek vannak kint (4-6 kép). A diák a képekre vonatkozó olyan állításokat húz,
melyek a képekkel kapcsolatban több szempontot vesznek figyelembe, ám azokkal
kapcsolatban nem egyértelmű, a gyengébben teljesítő diákok számára nehezebben
értelmezhető állításokat fogalmaznak meg (pl. tagadás; van legalább…; van olyan kép, ami…).
Ezekről döntik el, hogy igazak-e vagy hamisak.
7. A diák ezúttal csak olyan kártyákat kap, melyeken a képekre vonatkozó állítások vannak. Neki
ezek alapján kell megrajzolni a képeket.
8. Ebben a feladatban a diák mindösszesen a főcsoportot kapja meg (pl. emlősök; vulkánok
stb.), és ő készít rajzokat, továbbá ír meghatározásokat hozzá. Az elkészült rajzokkal és
meghatározásokkal – melyek között egyaránt van igaz és hamis is – egy csoporttársa fog
majd játszani, és a készítő diák ellenőrzi.
9. Mikor a diák már biztos az 1-8. feladatok elvégzésében, akkor ezen a szinten ugyanezen
feladatok bármelyikét megkaphatja, ám ezúttal nem kép- és szókártyákon, melyeket
mozgatni tud, hanem egy feladatlapon, ami statikus, és így még nagyobb koncentrációt és
bővebb munkamemóriát feltételez.

Második blokk
Az alábbi feladatok szó- és mondatkártyák előzetes elkészítését igénylik. Ezek üres sablonját
elegendő egy alkalommal elkészíteni, majd ahányszor használni akarjuk őket, alkoholos filccel hamar
14/0045-KA2SE/SZ/2389 –
Hands-on Development Strategies in a Content -Centered
Context for Young and Adult Learners with Poor Basic Skills
in Literacy and Numeracy

I MPOSS IBLE
Ba sic s of Literacy an d Numeracy

The project is funded by the European Commission
kitölthetők, és használat után legkönnyebben borotválkozás előtti arcszesszel – 2-3 perc alatt –
letörölhetők.
10. A tanuló előtt szókártyák vannak (4-6 különböző szó). A diák egyértelmű, mindössze alanyállítmányt tartalmazó állításokat húz, és eldönti róluk, hogy igazak, vagy hamisak.
11. A tanulók előtt szókártyák vannak (4-6 szó). A tanulók párban egymásnak írnak alanyállítmányt tartalmazó állításokat a szavak tartalmi jelentéséről, majd egymás kártyáival
játszanak.
12. A tanulók előtt szókártyák vannak kint (4-6 szó). A diák a szavak tartalmi jelentésére
vonatkozó olyan állításokat húz, melyek a szavakkal kapcsolatban egy szempontot vesznek
figyelembe, és azokkal kapcsolatban egyértelmű állításokat fogalmaznak meg (pl. All…, Only
one…). Ezekről döntik el, hogy igazak-e vagy hamisak.
13. A tanulók előtt szókártyák vannak kint (4-6 szó). A diák a szavak tartalmi jelentésére
vonatkozó olyan állításokat húz, melyek a szavakkal kapcsolatban egy szempontot vesznek
figyelembe, ám azokkal kapcsolatban nem egyértelmű, a gyengébben teljesítő diákok
számára nehezebben értelmezhető állításokat fogalmaznak meg (pl. tagadás; van legalább…;
van olyan kép, ami…). Ezekről döntik el, hogy igazak-e vagy hamisak.
14. A tanulók előtt szókártyák vannak kint (4-6 szó). A diák a szavak tartalmi jelentésére
vonatkozó olyan állításokat húz, melyek a szavakkal kapcsolatban több szempontot vesznek
figyelembe, és azokkal kapcsolatban egyértelmű állításokat fogalmaznak meg (pl. All…, Only
one…). Ezekről döntik el, hogy igazak-e vagy hamisak.
15. A tanulók előtt szókártyák vannak kint (4-6 szó). A diák a szavak tartalmi jelentésére
vonatkozó olyan állításokat húz, melyek a szavakkal kapcsolatban több szempontot vesznek
figyelembe, ám azokkal kapcsolatban nem egyértelmű, a gyengébben teljesítő diákok
számára nehezebben értelmezhető állításokat fogalmaznak meg (pl. tagadás; van legalább…;
van olyan kép, ami…). Ezekről döntik el, hogy igazak-e vagy hamisak.
16. A diák ezúttal csak olyan kártyákat kap, melyeken a szavak tartalmi jelentésére vonatkozó
állítások vannak. Neki ezek alapján kell olyan szavakat találnia, melyekre teljesülnek a
kártyákon olvasható információk.
17. Ebben a feladatban a diák mindösszesen a főcsoportot kapja meg (pl. gyümölcsök; városok
stb.), és ő készít szókártyákat, továbbá ír meghatározásokat hozzá. Az elkészült szavakkal és

14/0045-KA2SE/SZ/2389 –
Hands-on Development Strategies in a Content -Centered
Context for Young and Adult Learners with Poor Basic Skills
in Literacy and Numeracy

I MPOSS IBLE
Ba sic s of Literacy an d Numeracy

The project is funded by the European Commission
meghatározásokkal – melyek között egyaránt van igaz és hamis is – egy csoporttársa fog
majd játszani, és a készítő diák ellenőrzi.
18. Mikor a diák már biztos az 1-8. feladatok elvégzésében, akkor ezen a szinten ugyanezen
feladatok bármelyikét megkaphatja, ám ezúttal nem szó- és állításkártyákon, melyeket
mozgatni tud, hanem egy feladatlapon, ami statikus, és így még nagyobb koncentrációt és
bővebb munkamemóriát feltételez.

Harmadik blokk
Az alábbi feladatok mondat- és meghatározáskártyák előzetes elkészítését igénylik. Ezek üres
sablonját elegendő egy alkalommal elkészíteni, majd ahányszor használni akarjuk őket, alkoholos
filccel hamar kitölthetők, és használat után legkönnyebben borotválkozás előtti arcszesszel – 2-3 perc
alatt – letörölhetők.

19. A tanuló előtt mondatkártyák vannak (4-6 különböző). A diák egyértelmű, mindössze alanyállítmányt tartalmazó állításokat húz, és eldönti róluk, hogy igazak, vagy hamisak.
20. A tanulók előtt mondatkártyák vannak (4-6 különböző). A tanulók párban egymásnak írnak
alany-állítmányt tartalmazó állításokat a képekről, majd egymás kártyáival játszanak.
21. A tanulók előtt mondatkártyák vannak kint (4-6 különböző). A diák a mondatok tartalmi
jelentésére vonatkozó olyan állításokat húz, melyek a képekkel kapcsolatban egy szempontot
vesznek figyelembe, és azokkal kapcsolatban egyértelmű állításokat fogalmaznak meg (pl.
All…, Only one…). Ezekről döntik el, hogy igazak-e vagy hamisak.
22. A tanulók előtt mondatkártyák vannak kint (4-6 különböző). A diák a mondatok tartalmi
jelentésére vonatkozó olyan állításokat húz, melyek a képekkel kapcsolatban egy szempontot
vesznek figyelembe, ám azokkal kapcsolatban nem egyértelmű, a gyengébben teljesítő
diákok számára nehezebben értelmezhető állításokat fogalmaznak meg (pl. tagadás; van
legalább…; van olyan kép, ami…). Ezekről döntik el, hogy igazak-e vagy hamisak.
23. A tanulók előtt mondatkártyák vannak kint (4-6 különböző). A diák a mondatok tartalmi
jelentésére vonatkozó olyan állításokat húz, melyek a képekkel kapcsolatban több
szempontot vesznek figyelembe, és azokkal kapcsolatban egyértelmű állításokat fogalmaznak
meg (pl. All…, Only one…). Ezekről döntik el, hogy igazak-e vagy hamisak.
14/0045-KA2SE/SZ/2389 –
Hands-on Development Strategies in a Content -Centered
Context for Young and Adult Learners with Poor Basic Skills
in Literacy and Numeracy

I MPOSS IBLE
Ba sic s of Literacy an d Numeracy

The project is funded by the European Commission
24. A tanulók előtt mondatkártyák vannak kint (4-6 különböző). A diák a mondatok tartalmi
jelentésére vonatkozó olyan állításokat húz, melyek a képekkel kapcsolatban több
szempontot vesznek figyelembe, ám azokkal kapcsolatban nem egyértelmű, a gyengébben
teljesítő diákok számára nehezebben értelmezhető állításokat fogalmaznak meg (pl. tagadás;
van legalább…; van olyan kép, ami…). Ezekről döntik el, hogy igazak-e vagy hamisak.
25. A diák ezúttal csak olyan kártyákat kap, melyeken a mondatok tartalmi jelentésére
vonatkozó állítások vannak. Neki ezek alapján kell megrajzolni a képeket.
26. Ebben a feladatban a diák mindösszesen a főcsoportot kapja meg (pl. emlősök; vulkánok
stb.), és ő készít mondatkártyákat, továbbá ír meghatározásokat hozzá. Az elkészült
mondatkártyákkal és meghatározásokkal – melyek között egyaránt van igaz és hamis is – egy
csoporttársa fog majd játszani, és a készítő diák ellenőrzi.
27. Mikor a diák már biztos az 1-8. feladatok elvégzésében, akkor ezen a szinten ugyanezen
feladatok bármelyikét megkaphatja, ám ezúttal nem mondat- és meghatározáskártyákon,
melyeket mozgatni tud, hanem egy feladatlapon, ami statikus, és így még nagyobb
koncentrációt és bővebb munkamemóriát feltételez.

Negyedik blokk
Az alábbi feladatok kép-, szó- vagy mondatkártyák és meghatározáskártyák előzetes elkészítését
igénylik. Ezek a kártyák mind egy-egy tantárgy egy kiválasztott tananyagának, tankönyvi fejezetének
tartalmához köthetők. Ezek üres sablonját elegendő egy alkalommal elkészíteni, majd ahányszor
használni akarjuk őket, alkoholos filccel hamar kitölthetők, és használat után legkönnyebben
borotválkozás előtti arcszesszel – 2-3 perc alatt – letörölhetők.
28. A tanuló előtt kép-, szó vagy mondatkártyák vannak (4-6 különböző). A diák egyértelmű,
mindössze alany-állítmányt tartalmazó állításokat húz, és eldönti róluk, hogy igazak, vagy
hamisak. A tanulók a feladat elvégzése alatt végig használhatják a tankönyv eredeti szövegét.
29. A tanulók előtt kép-, szó vagy mondatkártyák vannak (4-6 különböző). A tanulók párban
egymásnak írnak alany-állítmányt tartalmazó állításokat a képekről, majd egymás kártyáival
játszanak. A tanulók a feladat elvégzése alatt végig használhatják a tankönyv eredeti
szövegét.

14/0045-KA2SE/SZ/2389 –
Hands-on Development Strategies in a Content -Centered
Context for Young and Adult Learners with Poor Basic Skills
in Literacy and Numeracy

I MPOSS IBLE
Ba sic s of Literacy an d Numeracy

The project is funded by the European Commission
30. A tanulók előtt kép-, szó vagy mondatkártyák vannak kint (4-6 különböző). A diák a mondatok
tartalmi jelentésére vonatkozó olyan állításokat húz, melyek a képekkel kapcsolatban egy
szempontot vesznek figyelembe, és azokkal kapcsolatban egyértelmű állításokat fogalmaznak
meg (pl. All…, Only one…). Ezekről döntik el, hogy igazak-e vagy hamisak. A tanulók a feladat
elvégzése alatt végig használhatják a tankönyv eredeti szövegét.
31. A tanulók előtt kép-, szó vagy mondatkártyák vannak kint (4-6 különböző). A diák a mondatok
tartalmi jelentésére vonatkozó olyan állításokat húz, melyek a képekkel kapcsolatban egy
szempontot vesznek figyelembe, ám azokkal kapcsolatban nem egyértelmű, a gyengébben
teljesítő diákok számára nehezebben értelmezhető állításokat fogalmaznak meg (pl. tagadás;
van legalább…; van olyan kép, ami…). Ezekről döntik el, hogy igazak-e vagy hamisak. A
tanulók a feladat elvégzése alatt végig használhatják a tankönyv eredeti szövegét.
32. A tanulók előtt kép-, szó vagy mondatkártyák vannak kint (4-6 különböző). A diák a mondatok
tartalmi jelentésére vonatkozó olyan állításokat húz, melyek a képekkel kapcsolatban több
szempontot vesznek figyelembe, és azokkal kapcsolatban egyértelmű állításokat fogalmaznak
meg (pl. All…, Only one…). Ezekről döntik el, hogy igazak-e vagy hamisak. A tanulók a feladat
elvégzése alatt végig használhatják a tankönyv eredeti szövegét.
33. A tanulók előtt kép-, szó vagy mondatkártyák vannak kint (4-6 különböző). A diák a mondatok
tartalmi jelentésére vonatkozó olyan állításokat húz, melyek a képekkel kapcsolatban több
szempontot vesznek figyelembe, ám azokkal kapcsolatban nem egyértelmű, a gyengébben
teljesítő diákok számára nehezebben értelmezhető állításokat fogalmaznak meg (pl. tagadás;
van legalább…; van olyan kép, ami…). Ezekről döntik el, hogy igazak-e vagy hamisak. A
tanulók a feladat elvégzése alatt végig használhatják a tankönyv eredeti szövegét.
34. A diák ezúttal csak olyan kártyákat kap, melyeken a képek, szavak vagy mondatok tartalmi
jelentésére vonatkozó állítások vannak. Neki ezek alapján kell megrajzolni a képeket. A
tanulók a feladat elvégzése alatt végig használhatják a tankönyv eredeti szövegét.
35. Ebben a feladatban a diák mindösszesen a főcsoportot kapja meg (pl. végvárak; a periódusos
rendszer elemei stb.), és ő készít kép-, szó vagy mondatkártyákat, továbbá ír
meghatározásokat hozzá. Az elkészült kép-, szó- vagy mondatkártyákkal és
meghatározásokkal – melyek között egyaránt van igaz és hamis is – egy csoporttársa fog
majd játszani, és a készítő diák ellenőrzi. A tanulók a feladat elvégzése alatt végig
használhatják a tankönyv eredeti szövegét.
36. Mikor a diák már biztos az 1-8. feladatok elvégzésében, akkor ezen a szinten ugyanezen
feladatok bármelyikét megkaphatja, ám ezúttal nem kártyákon, melyeket mozgatni tud,
14/0045-KA2SE/SZ/2389 –
Hands-on Development Strategies in a Content -Centered
Context for Young and Adult Learners with Poor Basic Skills
in Literacy and Numeracy

I MPOSS IBLE
Ba sic s of Literacy an d Numeracy

The project is funded by the European Commission
hanem egy feladatlapon, ami statikus, és így még nagyobb koncentrációt és bővebb
munkamemóriát feltételez. A tanulók a feladat elvégzése alatt végig használhatják a
tankönyv eredeti szövegét.

Ötödik blokk
Az alábbi feladatok kép-, szó- vagy mondatkártyák és meghatározáskártyák előzetes elkészítését
igénylik. Ezek a kártyák mind egy-egy tantárgy egy kiválasztott tananyagának, tankönyvi fejezetének
tartalmához köthetők. Ezek üres sablonját elegendő egy alkalommal elkészíteni, majd ahányszor
használni akarjuk őket, alkoholos filccel hamar kitölthetők, és használat után legkönnyebben
borotválkozás előtti arcszesszel – 2-3 perc alatt – letörölhetők.
37. A tanuló előtt kép-, szó vagy mondatkártyák vannak (4-6 különböző). A diák egyértelmű,
mindössze alany-állítmányt tartalmazó állításokat húz, és eldönti róluk, hogy igazak, vagy
hamisak. A tanulók a feladat elvégzése alatt már nem használhatják a tankönyv eredeti
szövegét.
38. A tanulók előtt kép-, szó vagy mondatkártyák vannak (4-6 különböző). A tanulók párban
egymásnak írnak alany-állítmányt tartalmazó állításokat a képekről, majd egymás kártyáival
játszanak. A tanulók a feladat elvégzése alatt már nem használhatják a tankönyv eredeti
szövegét.
39. A tanulók előtt kép-, szó vagy mondatkártyák vannak kint (4-6 különböző). A diák a mondatok
tartalmi jelentésére vonatkozó olyan állításokat húz, melyek a képekkel kapcsolatban egy
szempontot vesznek figyelembe, és azokkal kapcsolatban egyértelmű állításokat fogalmaznak
meg (pl. All…, Only one…). Ezekről döntik el, hogy igazak-e vagy hamisak A tanulók a feladat
elvégzése alatt már nem használhatják a tankönyv eredeti szövegét.
40. A tanulók előtt kép-, szó vagy mondatkártyák vannak kint (4-6 különböző). A diák a mondatok
tartalmi jelentésére vonatkozó olyan állításokat húz, melyek a képekkel kapcsolatban egy
szempontot vesznek figyelembe, ám azokkal kapcsolatban nem egyértelmű, a gyengébben
teljesítő diákok számára nehezebben értelmezhető állításokat fogalmaznak meg (pl. tagadás;
van legalább…; van olyan kép, ami…). Ezekről döntik el, hogy igazak-e vagy hamisak. A
tanulók a feladat elvégzése alatt már nem használhatják a tankönyv eredeti szövegét.
41. A tanulók előtt kép-, szó vagy mondatkártyák vannak kint (4-6 különböző). A diák a mondatok
tartalmi jelentésére vonatkozó olyan állításokat húz, melyek a képekkel kapcsolatban több
14/0045-KA2SE/SZ/2389 –
Hands-on Development Strategies in a Content -Centered
Context for Young and Adult Learners with Poor Basic Skills
in Literacy and Numeracy

I MPOSS IBLE
Ba sic s of Literacy an d Numeracy

The project is funded by the European Commission
szempontot vesznek figyelembe, és azokkal kapcsolatban egyértelmű állításokat fogalmaznak
meg (pl. All…, Only one…). Ezekről döntik el, hogy igazak-e vagy hamisak. A tanulók a feladat
elvégzése alatt már nem használhatják a tankönyv eredeti szövegét.
42. A tanulók előtt kép-, szó vagy mondatkártyák vannak kint (4-6 különböző). A diák a mondatok
tartalmi jelentésére vonatkozó olyan állításokat húz, melyek a képekkel kapcsolatban több
szempontot vesznek figyelembe, ám azokkal kapcsolatban nem egyértelmű, a gyengébben
teljesítő diákok számára nehezebben értelmezhető állításokat fogalmaznak meg (pl. tagadás;
van legalább…; van olyan kép, ami…). Ezekről döntik el, hogy igazak-e vagy hamisak. A
tanulók a feladat elvégzése alatt már nem használhatják a tankönyv eredeti szövegét.
43. A diák ezúttal csak olyan kártyákat kap, melyeken a képek, szavak vagy mondatok tartalmi
jelentésére vonatkozó állítások vannak. Neki ezek alapján kell megrajzolni a képeket. A
tanulók a feladat elvégzése alatt már nem használhatják a tankönyv eredeti szövegét.
44. Ebben a feladatban a diák mindösszesen a főcsoportot kapja meg (pl. végvárak; a periódusos
rendszer elemei stb.), és ő készít kép-, szó vagy mondatkártyákat, továbbá ír
meghatározásokat hozzá. Az elkészült kép-, szó- vagy mondatkártyákkal és
meghatározásokkal – melyek között egyaránt van igaz és hamis is – egy csoporttársa fog
majd játszani, és a készítő diák ellenőrzi. A tanulók a feladat elvégzése alatt már nem
használhatják a tankönyv eredeti szövegét.
45. Mikor a diák már biztos az 1-8. feladatok elvégzésében, akkor ezen a szinten ugyanezen
feladatok bármelyikét megkaphatja, ám ezúttal nem kártyákon, melyeket mozgatni tud,
hanem egy feladatlapon, ami statikus, és így még nagyobb koncentrációt és bővebb
munkamemóriát feltételez. A tanulók a feladat elvégzése alatt már nem használhatják a
tankönyv eredeti szövegét.

14/0045-KA2SE/SZ/2389 –
Hands-on Development Strategies in a Content -Centered
Context for Young and Adult Learners with Poor Basic Skills
in Literacy and Numeracy