You are on page 1of 11

I MPOSS IBLE

Ba sic s of Literacy an d Numeracy

The project is funded by the European Commission
Az olvasásképesség szerveződése

1. ábra Az olvasásképesség szerveződése

(http://www.magyarpedagogia.hu/document/Nagy_MP1042.pdf - 2. oldal)

14/0045-KA2SE/SZ/2389 –
Hands-on Development Strategies in a Content -Centered
Context for Young and Adult Learners with Poor Basic Skills
in Literacy and Numeracy

I MPOSS IBLE
Ba sic s of Literacy an d Numeracy

The project is funded by the European Commission
Alapjáték
1. Képkártyák és kép/szó kártyák
A tanár egymás után felmutatja a képeket (vagy kivetíti őket):

A diákoknak van egy pakli kártyája, melyen rajta van a kép és a kép megnevezése (a szó) is. Ennek
alapján kell megtalálniuk a megfelelő kártyát.:

umbrella

snowman

sunglasses

flowers

A tanár kiejti a szót, és megkéri a diákot, hogy ismételje el.
Ez a gyakorlat számunkra túl könnyűnek tűnhet. Ugyanakkor ezzel a gyakorlattal tanulási nehézséggel
küzdő diákokat kínálunk meg (problémamentes diákok esetében valóban kihívások nélküli ez a
feladat). Ezeknek a diákoknak is bővíteni kell a szókincsét, és ehhez egy hatékony út lehet, ha a szó
alakja és képi megjelenése közötti önkényes kapcsolatot szemléltetjük. Minél több csatornán
keresztül kapnak információt egy szóról, annak bevésése annál könnyebben mehet. Ennél a
gyakorlatnál – mint az elsajátítás első lépése kétféle vizuális ingert kapnak (képi megjelenés, és leírt
szó), továbbá egyidejűleg auditív inger is éri őket (a szó kiejtése).

14/0045-KA2SE/SZ/2389 –
Hands-on Development Strategies in a Content -Centered
Context for Young and Adult Learners with Poor Basic Skills
in Literacy and Numeracy

I MPOSS IBLE
Ba sic s of Literacy an d Numeracy

The project is funded by the European Commission
2. Képkártyák és kép/szó kártyák
Ezúttal a tanár a szókártyákat mutatja fel (vetíti ki) a diákoknak:

umbrella

snowman

sunglasses

flowers

A diákoknak van egy pakli kártyája, melyen rajta van a kép és a kép megnevezése (a szó) is. Ennek
alapján kell megtalálniuk a megfelelő kártyát.:

umbrella

snowman

sunglasses

flowers

A tanár kiejti a szót, és megkéri a diákot, hogy ismételje el.
Ez a gyakorlat nem előzheti meg az elsőt, ahol képet mutat fel a tanár, és ennek alapján kell
megtalálni a megfelelő kártyát a diáknak. Nehezen olvasó diákok az első gyakorlat folyamán már
ismerkednek a szó hangalakjával, alkalmuk nyílik kiolvasni, kiejteni azokat. Ezt követően jöhet ez a
számukra nehezebb feladat, ahol már a szó hangalakját kell felismerni.

14/0045-KA2SE/SZ/2389 –
Hands-on Development Strategies in a Content -Centered
Context for Young and Adult Learners with Poor Basic Skills
in Literacy and Numeracy

I MPOSS IBLE
Ba sic s of Literacy an d Numeracy

The project is funded by the European Commission

3. Képkártyák és kép/szótagkártyák
A tanár egymás után felmutatja a képeket (vagy kivetíti őket):

A diákoknak van egy pakli kártyája, melyen rajta van a kép és a szó első szótagja, vagy első néhány
betűje. Ennek alapján kell megtalálniuk a megfelelő kártyát.:

um-

snow-

sun-

flo-

A tanár kiejti a szót, és megkéri a diákot, hogy ismételje el.
Arra is megkérhetünk egy diákot, hogy a teljes szót írja fel a táblára. Avagy megkérhetjük a diákokat,
hogy a teljes szót írják le a füzetükbe, mi pedig ellenőrizzük a munkájukat.

14/0045-KA2SE/SZ/2389 –
Hands-on Development Strategies in a Content -Centered
Context for Young and Adult Learners with Poor Basic Skills
in Literacy and Numeracy

I MPOSS IBLE
Ba sic s of Literacy an d Numeracy

The project is funded by the European Commission

4. Képkártyák és kép/szótagkártyák
Ezúttal a tanár a szótagkártyákat mutatja fel (vetíti ki) a diákoknak:

um-

snow-

sun-

flo-

A diákoknak van egy pakli kártyája, melyen rajta van a kép és a szó első szótagja, vagy első néhány
betűje. Ennek alapján kell megtalálniuk a megfelelő kártyát.:

um-

snow-

sun-

flo-

A tanár kiejti a szót, és megkéri a diákot, hogy ismételje el.
Arra is megkérhetünk egy diákot, hogy a teljes szót írja fel a táblára. Avagy megkérhetjük a diákokat,
hogy a teljes szót írják le a füzetükbe, mi pedig ellenőrizzük a munkájukat.

14/0045-KA2SE/SZ/2389 –
Hands-on Development Strategies in a Content -Centered
Context for Young and Adult Learners with Poor Basic Skills
in Literacy and Numeracy

I MPOSS IBLE
Ba sic s of Literacy an d Numeracy

The project is funded by the European Commission

5. Képkártyák és kép/kezdőbetűkártyák
A tanár egymás után felmutatja a képeket (vagy kivetíti őket):

A diákoknak van egy pakli kártyája, melyen rajta van a kép és a szó első betűje. Ennek alapján kell
megtalálniuk a megfelelő kártyát.:

u-

s-

s-

f-

A tanár kiejti a szót, és megkéri a diákot, hogy ismételje el.
Arra is megkérhetünk egy diákot, hogy a teljes szót írja fel a táblára. Avagy megkérhetjük a diákokat,
hogy a teljes szót írják le a füzetükbe, mi pedig ellenőrizzük a munkájukat.

14/0045-KA2SE/SZ/2389 –
Hands-on Development Strategies in a Content -Centered
Context for Young and Adult Learners with Poor Basic Skills
in Literacy and Numeracy

I MPOSS IBLE
Ba sic s of Literacy an d Numeracy

The project is funded by the European Commission

6. Képkártyák és kép/kezdőbetűkártyák
Ezúttal a tanár a kezdőbetűkártyákat mutatja fel (vetíti ki) a diákoknak:

u-

s-

s-

f-

A diákoknak van egy pakli kártyája, melyen rajta van a kép és a szó első betűje. Ennek alapján kell
megtalálniuk a megfelelő kártyát.:

u-

s-

s-

f-

A tanár kiejti a szót, és megkéri a diákot, hogy ismételje el. Ha több olyan szavunk van, mely
ugyanazzal a betűvel kezdődik, kiejtjük a szót, és annak alapján kérjük meg a diákot, hogy találja meg
a megfelelő kártyát.
Arra is megkérhetünk egy diákot, hogy a teljes szót írja fel a táblára. Avagy megkérhetjük a diákokat,
hogy a teljes szót írják le a füzetükbe, mi pedig ellenőrizzük a munkájukat.

14/0045-KA2SE/SZ/2389 –
Hands-on Development Strategies in a Content -Centered
Context for Young and Adult Learners with Poor Basic Skills
in Literacy and Numeracy

I MPOSS IBLE
Ba sic s of Literacy an d Numeracy

The project is funded by the European Commission

7. Képkártyák és a szóban található betű(k) kártyái
A tanár egymás után felmutatja a képeket (vagy kivetíti őket):

A diákoknak van egy pakli kártyája, melyen rajta van a szóban található néhány vagy egy betű. Ennek
alapján kell megtalálniuk a megfelelő kártyát.:

_ m _ _ _ ll _

__ow___

__n–
_la__e_

_l_____

Ez a feladat képek nélkül elsőre sokszor bizonyul nehéznek a tanulási nehézséggel küzdő diákoknak.
Ugyanakkor a megfelelő időben (az előzetes gyakorlatok kellő mennyiségű gyakorlása után)
hatékonyan segíti a szótanulást, miközben a diák többnyire játéknak fogja fel a feladatot (hiszen az
akasztófa játékra emlékeztet).
Ennél a játéknál a diáknak kell kiejtenie a megfelelő szót.
Arra is megkérhetünk egy diákot, hogy a teljes szót írja fel a táblára. Avagy megkérhetjük a diákokat,
hogy a teljes szót írják le a füzetükbe, mi pedig ellenőrizzük a munkájukat.

14/0045-KA2SE/SZ/2389 –
Hands-on Development Strategies in a Content -Centered
Context for Young and Adult Learners with Poor Basic Skills
in Literacy and Numeracy

I MPOSS IBLE
Ba sic s of Literacy an d Numeracy

The project is funded by the European Commission

8. Képkártyák és a szóban található betű(k) kártyái
Ezúttal a tanár a szóban található betű(k) kártyáit mutatja fel (vetíti ki) a diákoknak:

_ m _ _ _ ll _

__ow___

__n–
_la__e_

_l_____

A diákoknak van egy pakli kártyája, melyen rajta van a kép. Ennek alapján kell megtalálniuk a
megfelelő kártyát.:

Ennél a gyakorlatnál a diák előbb a szóalakkal kísérletezik, és miután azt megtalálta, neki kell hozzá
kapcsolnia a megfelelő képet. Itt is a diák ejti ki a megtalált szót.
Arra is megkérhetünk egy diákot, hogy a teljes szót írja fel a táblára. Avagy megkérhetjük a diákokat,
hogy a teljes szót írják le a füzetükbe, mi pedig ellenőrizzük a munkájukat.

14/0045-KA2SE/SZ/2389 –
Hands-on Development Strategies in a Content -Centered
Context for Young and Adult Learners with Poor Basic Skills
in Literacy and Numeracy

I MPOSS IBLE
Ba sic s of Literacy an d Numeracy

The project is funded by the European Commission
9. Képkártyák és szókártyák
A tanár egymás után felmutatja a képeket (vagy kivetíti őket):

A diákoknak van egy pakli kártyája, melyen rajta van a képhez tartozó szó. Ennek alapján kell
megtalálniuk a megfelelő kártyát.:

umbrella

snowman

sunglasses

flowers

Miután a diák megtalálta a kártyát, a tanár kiejti a szót, és megkéri a diákot, hogy ismételje el. Esetleg
ezen a szinten (miután az előző gyakorlatokban már sokszor kiejtettük az adott szót) megkérhetjük a
diákot, hogy ő ejtse ki a szót, tanári példa nélkül.
Ha tanár ejti ki a szót, arra is megkérhetünk egy diákot, hogy a teljes szót írja fel a táblára.

14/0045-KA2SE/SZ/2389 –
Hands-on Development Strategies in a Content -Centered
Context for Young and Adult Learners with Poor Basic Skills
in Literacy and Numeracy

I MPOSS IBLE
Ba sic s of Literacy an d Numeracy

The project is funded by the European Commission

10. Képkártyák és szókártyák
Ezúttal a tanár a szavakat mutatja fel (vetíti ki) a diákoknak:

umbrella

snowman

sunglasses

flowers

A diákoknak van egy pakli kártyája, melyen rajta van a szóhoz tartozó kép. Ennek alapján kell
megtalálniuk a megfelelő kártyát.:

Miután a diák megtalálta a kártyát, a tanár kiejti a szót, és megkéri a diákot, hogy ismételje el. Esetleg
ezen a szinten (miután az előző gyakorlatokban már sokszor kiejtettük az adott szót) megkérhetjük a
diákot, hogy ő ejtse ki a szót, tanári példa nélkül.
Ha tanár ejti ki a szót, arra is megkérhetünk egy diákot, hogy a teljes szót írja fel a táblára. Avagy
megkérhetjük a diákokat, hogy a teljes szót írják le a füzetükbe, mi pedig ellenőrizzük a munkájukat.

14/0045-KA2SE/SZ/2389 –
Hands-on Development Strategies in a Content -Centered
Context for Young and Adult Learners with Poor Basic Skills
in Literacy and Numeracy