You are on page 1of 3

I MPOSS IBLE

Ba sic s of Literacy an d Numeracy

The project is funded by the European Commission

Add tovább a labdát játékok
1. A csoport körben áll, és egyetlen labdát ad körbe, miközben a labda átadásakor folytatja a
megkezdett számsort (1,2,3…) Ez a bemelegítő játék, amelyet kezdésként érdemes röviden
eljátszani, hogy a diákok ráhangolódjanak, és tudják, milyen típusú játékkal lesz dolguk a
következőkben.
2. A csoport körben áll, és három labda megy körbe, mindhárom labda a kör más-más tagjától
indul. A labda továbbadásakor folytatjuk a labdához tartozó számsort, azaz eggyel nagyobb
számot mondunk, mint amit a labdát nekünk adó társunktól hallottunk. A játékot ezúttal
mindhárom labda esetében ugyanazzal a számmal kezdjük.
3. A csoport körben áll. Elindítunk egy labdát egy kezdőszámmal (pl. 23). A labda elindul, a tanár
pedig odalép egy másik diákhoz, és elindít nála is egy labdát egy másik kezdőszámmal. Majd
ugyanezt teszi a harmadik labdával is.
4. Három labda megy körbe, mindhárom labda a kör más-más tagjától indul. A labda
továbbadásakor folytatjuk a labdához tartozó számsort, azaz eggyel nagyobb számot
mondunk, mint amit a labdát nekünk adó társunktól hallottunk. Ebben a játékban a labdák
két irányba mennek (vagy 2 jobbra és 1 balra, vagy fordítva).
Ha az első négy játék már jól megy, akkor átültethetjük őket tantárgyi közegbe. Két példa az alábbi
játékokhoz:
a. a játékot idegen nyelvi órán használjuk ige- vagy főnévragozási sorok gyakorlásához. Ahogy
adjuk körbe a labdát, ragozzuk az igét vagy főnevet (utóbbi esetében megállapodunk egy
deklinációs sorban, amit jól láthatóan a táblán, vagy a falon is rögzítünk)
b. a játékot történelmi események évszámhoz kötéséhez használjuk. A téma pl. Mária Terézia
és II. József uralkodása. Rögzítünk a táblán valahány évszámot egymást követő sorrendben
(pl. 1754, 1767, 1777, 1781, 1785). A diákok adják körbe a labdát, és közben elmondják a
soron következő évszámot, és megnevezik a hozzá tartozó eseményt ( 1754 – kettős
vámrendszer létrehozása, 1767 – Urbárium rendelet stb.)
Az alábbiakban az idegen nyelvi példán keresztül mutatjuk be a játékvariációkat.
5. A csoport körben áll, és egyetlen labdát ad körbe, miközben a labda átadásakor folytatja a
megkezdett igeragozást (I am, you are…) Ha a ragozási sor végére értek, a soron következő
diák újrakezdi a ragozást.
14/0045-KA2SE/SZ/2389 –
Hands-on Development Strategies in a Content -Centered
Context for Young and Adult Learners with Poor Basic Skills
in Literacy and Numeracy

I MPOSS IBLE
Ba sic s of Literacy an d Numeracy

The project is funded by the European Commission
6. A csoport körben áll, és egyetlen labdát ad körbe. A tanár megnevez egy igét, a kezdő játékos
ezt kezdi el ragozni, a többiek pedig folytatják (cantar – canto, cantas…). Ha a ragozási sor
végére értek, a soron következő diáknak a tanár mond egy másik igét azonos ragozási
csoportból, és ő azzal folytatja (hablar – hablo, hablas…)
7. A csoport körben áll, és három labda megy körbe, mindhárom labda a kör más-más tagjától
indul. A labda továbbadásakor folytatjuk a labdához tartozó igeragozási sort. Ha a ragozás
végére ér valaki, a következő játékos újrakezdi az adott ige ragozását. A játékot játszhatjuk
mindhárom labda esetében ugyanazzal az igével is, vagy megadhatunk labdánként különböző
igéket.
8. A csoport körben áll. Megállapodunk egy igében, melyet azonban több időben fogunk
ragozni. Először egy labdával a köröket mindig külön-külön indítva elismételjük a különböző
igeidőben történő ragozási sorokat. Ezután elindítunk egy labdát az egyik igeidővel. A labda
elindul, a tanár pedig odalép egy másik diákhoz, és elindít nála is egy labdát egy másik
igeidővel. Majd ugyanezt teszi a harmadik labdával is.
9. A csoport körben áll. Megállapodunk egy igeidőben, melyet azonban több igével fogunk
ragozni. Ezután elindítunk egy labdát egy igével. A labda elindul, a tanár pedig odalép egy
másik diákhoz, és elindít nála is egy labdát egy másik igével, azonos igeidőben. Majd
ugyanezt teszi a harmadik labdával is.
10. Három labda megy körbe, mindhárom labda a kör más-más tagjától indul. A labda
továbbadásakor folytatjuk a labdához tartozó igeragozási sort. Ebben a játékban a labdák két
irányba mennek (vagy 2 jobbra és 1 balra, vagy fordítva). Itt is dolgozhatunk egy igével és
különböző igeidőkkel, vagy egy igeidővel és különböző igékkel, vagy mind igék, mind igeidők
esetében különbözőekkel.

Az alábbiakban az ’Add tovább a labdát’ játék más variációi követeznek:
11. Egy labdával játsszuk ezt a játékot. Kört formálunk, és a labdát egy meghatározott
sorrendben egymásnak dobáljuk (A dobja B-nek, B dobja C-nek stb. majd az utolsó újra Anak, aki B-nek stb.) Ha a sorrendet már begyakoroltuk, akkor a labda dobásával egyidejűleg
egyesével számolunk is. Ez a játék a következő bemelegítő és előkészítő gyakorlata, így ne
hagyjuk ki előtte. Ha pl. idegen nyelv órán játsszuk majd a következő játékot, akkor
természetesen a számokat már itt is mondhatjuk az adott nyelven.
14/0045-KA2SE/SZ/2389 –
Hands-on Development Strategies in a Content -Centered
Context for Young and Adult Learners with Poor Basic Skills
in Literacy and Numeracy

I MPOSS IBLE
Ba sic s of Literacy an d Numeracy

The project is funded by the European Commission
12. Ezt a játékot is egy labdával játsszuk, és ugyanabban a sorrendben dobáljuk, mint az előző,
előkészítő játékban. Ezúttal azonban a tantárgyhoz tartozó megtanulandó szekvenciák,
csoportok elemeit mondjuk a labda dobásakor (pl. ragozás; elemi sorozatok a a periódusos
rendszerben; művészettörténeti korszakok stb.).
13. Ezt a játékot több labdával játsszuk, de ugyanazon az útvonalon dobáljuk mindegyiket. A
diákok előbb begyakorolják az adott útvonalat egy labdával. Ha ez már megy, a tanár elindít
egy labdát, majd kis idő múlva elindítja a másodikat, és végül a harmadikat is.
14. Ezt a játékot két labdával játsszuk, de ugyanazon az útvonalon dobáljuk mindegyiket. A
diákok előbb begyakorolják az adott útvonalat egy labdával úgy, hogy közben a labda
dobásával egyidejűleg számolnak is. Ha ez már megy, a tanár elindít egy labdát, majd kis idő
múlva elindítja a másodikat is.
15. Ez a játék az előző tantárgyi adaptációja, rögzített szekvenciák gyakoroltatására alkalmas (pl.
ragozás). Ezt a játékot is két labdával játsszuk, de ugyanazon az útvonalon dobáljuk
mindegyiket. A diákok előbb begyakorolják az adott útvonalat egy labdával úgy, hogy közben
a labda dobásával egyidejűleg mondják a szekvenciát is. Ha ez már megy, a tanár elindít egy
labdát, majd kis idő múlva elindítja a másodikat is.
16. Kettő, esetleg három labdát dobálunk egymásnak, melyek egyenként külön-külön útvonalon
haladnak. Előbb egyenként megtanítjuk a két vagy három labda útvonalát, utána indítjuk
majd egyszerre a labdákat.

A most következő két játék az ’Add tovább a labdát’ játék újabb variációja:
17. Egy labdával játszunk. Egyik irányba adogatjuk egymásnak a labdát, a másik irányban pedig
egymás után mondjuk a saját nevünket. Ez a játék a következő bemelegítő gyakorlata.

18. Az egyik irányba adogatjuk egymásnak a labdát, miközben a másik irányban egy szekvenciát
sorolunk (pl, ragozási sort).

14/0045-KA2SE/SZ/2389 –
Hands-on Development Strategies in a Content -Centered
Context for Young and Adult Learners with Poor Basic Skills
in Literacy and Numeracy