You are on page 1of 85

*TEST NGA GJEOGRAFIA

Pëgaditur nga
Prof.i gjeog.Shefik Azizi.

Fillo !

*

ÇFAR RËNDËSIJE KA ATMOSFERA PËR JETËN NË TOKË

1. E MBRONË TOKËN NGA RREZATIMI ULTRAVIOLET
2. E MBRONË TOKËN NGA TEMPRATURAT SHUMË TË LARTA
3. E MBRONË TOKËN NGA TEMPERATURAT SHUMË TË ULTA
4. E MBRONË TOKËN NGA RËNJA E LIRË E METEORËVE ETJ

*

2 .PËRVEQ GAZEVE , KUSH TJETËR E PËRBËNË ATMOSFERËN

PLUHURI 3. POLEN BIMËSH ETJ .1. TYM DHE BLOZË 4. AVUJ TË UJTË 2.

* 3. CILAT JANË SHTRESAT E ATMOSFERËS .

1. TERMOSFERA (JONOSFERA DHE EKZOSFERA) . MEZOSFERA 4. STRATOSFERA 3. TROPOSFERA 2.

* Shtresa e Ozonit qështë e vendosur në mes të këtyre shtresave të atmosferës Jonosferës dhe Ekzosferës Jonosferës dhe Mezosferës Tropoferës dhe Stratosferës Troposferës dhe Mezosferës .

* Shtresa e Ozonit qështë e vendosur në mes të këtyre shtresave të atmosferës Jonosferës dhe Ekzosferës Jonosferës dhe Mezosferës Tropoferës dhe Stratosferës Troposferës dhe Mezosferës .

Shtresa e atmosferës në të cilën paraqiten AURORAT(agimet polare) quhet: JONOSFERË STRATOSFERË MEZOSFERË TROPOSFERË .

Shtresa e atmosferës në të cilën paraqiten AURORAT (agimet polare) quhet: JONOSFERË STRATOSFERË MEZOSFERË TROPOSFERË .

E mbronë Tokën nga rënja e lirë e meteoritëve dhe ku paraqiten “retë e argjendëta quhet: JONOSFERË STRATOSFERË MEZOSFERË TROPOSFERË .Shtresa e atmosferës në të cilën temperatura ngritet nga -60 grd deri afër 0 gradë C .

Shtresa e atmosferës në të cilën temperatura ngritet nga -60 grd deri afër 0 gradë C dhe e cila e mbronë Tokën nga rënja e lirë e meteoritëve quhet: JONOSFERË STRATOSFERË MEZOSFERË TROPOSFERË .

*Temperatura dhe shtypja e ajrit .

Cilat elemente meteorologjike i njihni ? .* 8.

1. 3. 6.ERËRAT LAGËSHTIA E AJRIT DHE RESHJET . 5. RREZATIMI DIELLORË TEMPERATURA E AJRIT SHTYPJA ATMOSFERIKE 4. 2.

. b.*Pse është më nxeht pran sipërfaqes së Tokës? a.Sepse Toka e nxeh me fort sipëfaqen e saj. Rrezet diellore e nxehin sipërfaqen e tokës e kjo e ngrohë atmosferën.

Rrezet diellore e nxehin sipërfaqen e tokës e kjo e ngrohë atmosferën.*Pse është më nxeht pran sipërfaqes së Tokës? a. . b.Sepse toka nxeh me fort.

e më së ftohti është para agimit Jo. më së ngrohti është në pjesën e parë të pasditës.A janë të gjitha pjesët e ditës njëtrajtësisht të ngrohta apo të ftohta? Jo. më së ngrohti është në pjesën e dytë të paraditës. më së ngrohti është në pjesën e parë të pasditës. e më së ftohti është në mesnatë . e më së ftohti është para agimit Jo.

më së ngrohti është në pjesën e parë të pasditës. e më së ftohti është para agimit Jo. e më së ftohti është para agimit Jo. e më së ftohti është në mesnatë .A janë të gjitha pjesët e ditës njëtrajtësisht të ngrohta apo të ftohta? Jo. më së ngrohti është në pjesën e dytë të paraditës. më së ngrohti është në pjesën e parë të pasditës.

sa është temperatura mesatare ditore e këtij qyteti *Temperatura në 7 h = 12 °C *Temperatura në 14 h = 16 °C *Temperatura në 21 h = 14 °C *Të llogarisim temperaturën mesatare .* Nëse temperatura e ajrit në Gjilan matet 3 herë në ditë.

Temperatura mesatare është 14 grd C Tm=t1+t2+2*t3 12+16+2x14=56/4=14 .

Me çka e masim temperaturën e ajrit? Me barometër Me anemometë Me termometër Me higrometër .

Me çka e masim temperaturën e ajrit? Me barometër Me anemometë Me termometër Me higrometër .

* Rrezatimi valëshkurtër i diellit quhet: INSOLACION ALBEDO RADIACION .

* Rrezatimi valëshkurtër i diellit quhet: INSOLACION ALBEDO RADIACION .

5.për sa gradë C bije temperature e ajri . Nëse ngritemi për 100 m në lartësi.

56 GRD C .NË ÇDO 100 LARTËSI.TEMPERATURA E AJRIT ZBRET AFËRSISHT 0.

Troposfera është:     Mbështjellës i ajrit tokësorë Shtresa më e poshtme e atmosferës Brezi i vapës apo tropic .

Troposfera është:     Mbështjellës i ajrit tokësorë Shtresa më e poshtme e atmosferës Brezi i vapës apo tropic .

* Rrezatimi valëgjatë toksorë gjatë ditës quhet : ABRAZION RADICION INSOLACION ANTICIKLON .

* Rrezatimi valëgjatë toksorë gjatë ditës quhet : ABRAZION RADICION INSOLACION ANTICIKLON .

* Reflektimi i rrezeve diellore nga sipërfaqja tokësore quhet Radiacion Insolacion Albedo Inverzion .

* Reflektimi i rrezeve diellore nga sipërfaqja tokësore quhet Radiacion Insolacion Albedo Inverzion .

6 . Si llogaritet temperature mesatare ditore .po ajo mujore .

TEMPERATURA MESATARE E AJRIT FITOHET KURË AJO MATET 3 HERË NË DITË DHE PJESTOHET PËR NUMRIN E MATJEVE TË SAJ TEMPERATURA MESATARE MUJORE FITOHET KURË TË GJITHA TEMPERATURAT MESATARE DITORE MBLIDHEN DHE PJESTOHEN PËR NUMRIN E DITËVE TË ATIJ MUAJI .

* Gjat solsticit verorë,sasinë më të
madhe të rrezeve diellore e
pranon:
HEMISFERA VERIORE
HEMISFERA JUGORE

* Gjat solsticit verorë,sasinë më të
madhe të rrezeve diellore e
pranon:
HEMISFERA VERIORE
HEMISFERA JUGORE

7 ÇKA JANË IZOTERMET ?

* IZOTERMET JANË VIJA QË

BASHKOJNË PIKAT ME
TEMPERATURA TË NJEJTA

Si quhet kjo hartë: a) b) Hartë izobarike Hartë izotermike .

Kjo quhet hartë: Hartë IZOBARIKE Hartë IZITERMIKE .

* 9. Çka ndodhë me presionin atmosferik nëse ngrihemi në lartësi .

* DUKE U NGRITUR NË LARTËSI.SHTYPJA ATMOSFERIKE BIJE .

* Cili është “presioni normal atmosferik” .

PRESIONI ATMOSFERIK NË NIVELIN E DETIT ËSHTË 1013 mb .* 10.

Në këtë harte është paraqitur : Gradienti izotrmik Gradienti izobarik Gradienti hipsometrik .

Në këtë harte është paraqitur : Gradienti izotrmik Gradienti izobarik Gradienti hipsometrik .

* Zvoglimi i shtypjes së ajrit me rritjen e lartësisë quhet…. Ndërsa distanca vërtikale në metra për të cilën zvoglohet shtypja atmosferike për 1 mb quhet… .

* 11 Zvoglimi i shtypjes së ajrit me rritjen e lartësisë quhet GRADIENT BAROMETRIK vërtikal Ndërsa distanca vërtikale në metra për të cilën zvoglohet shtypja atmosferike për 1 mb quhet SHKALLË BAROMETRIKE .

.* Masat ajrore me shtypje të lartë barike quhen…… Masat ajrore me shtypje të ulët barike quhen….

* Masat ajrore me shtypje të lartë barike quhen ANTICILKONE Masat ajrore me shtypje të ulët barike quhen CIKLONE ANTICIKLON CIKLON .

*Cila ëshë masa CIKLONALE e ajrit në këtë rast .

*Cila ëshë masa CIKLONALE e ajrit në këtë rast ANTICIKLON CIKLON .

* Shpërndarja e masave ajrore me shtypje të ndryshme barike në sipërfaqen e Tokës grafikisht paraqiten … .

* …nëpërmjet HARTAVE IZOBARIKE .

* Masat ajrore anticiklonale janë masa ajore: Të ftohta dhe të lagështa Të ngohta e të thata Të ftohta e të thata Të ngrohta e të lagështa .

* Masat ajrore anticiklonale janë masa ajore: Të ftohta dhe të lagështa Të ngohta e të thata Të ftohta e të thata Të ngrohta e të lagështa .

* Masat ajrore anticiklonale janë masa ajore: Të ftohta dhe të lagështa Të ngohta e të thata Të ftohta e të thata Të ngrohta e të lagështa .

*Cka është ERA ? .

*Erë quhet lëvizja horizontale e masave ajrore prej zonave anticiklonale drejt atyre ciklonale ose nga viset me shtypje të lartë barike drejt viseve me shtypje të ulët barike .

* Si ndahen erërat? .

Erërat ndahen në: Erëra të përhërshe Erëra periodike Erëra lokale .

era lëvizë drejt detit.shtypja është më e ulët dhe era lëvizë drejt tokës . Ditën mbi tokë temperatura nritet më shumë.Era drejt detit fryen natën ndërsa drejt tokës fryen ditën PSE ? Natën deti është më i ngrohtë dhe shtypja atmofsferike është më e ulët se mbi tokë.

* Erërat pasate dhe antipasate janë…. Erëra lokale Erëra të përhershme Erëra periodike .

Erëra lokale Erëra të përhershme Erëra periodike .* Erërat pasate dhe antipasate janë….

* Erërat pasate dhe antipasate janë…. Erëra lokale Erëra të përhershme Erëra periodike .

Jugu.* Erërat si Murlani.Koshava.Feni etj janë: Erëra periodike Erëra lokale Erëra planetare .

Jugu.* Erërat si Murlani.Feni etj janë: Erëra periodike Erëra lokale Erëra planetare .Koshava.

Feni etj janë: Erëra periodike Erëra lokale Erëra planetare .* Erërat si Murlani.Jugu.Koshava.

*Lagështija e ajrit matet me : TERMOMETËR BAROMETËR HIGROMETËR ANEMOMETËR .

*Lagështija e ajrit matet me : TERMOMETËR BAROMETËR HIGROMETËR ANEMOMETËR .

Kumulueset.Ciruse…janë lloje të : Të RESHJEVE Të LIQENEVE Të REVE Të GALAKTIKAVE .Nimbueset.* Stratuset.

Nimbueset.Ciruse…janë lloje të : Të RESHJEVE Të LIQENEVE Të REVE Të GALAKTIKAVE .Kumulueset.* Stratuset.

* Në këto dy mjedise po fryen era.Kjo erë mund të jet: ERË E PËRHERSHME ERË E LOKALE ERË PERIODIKE .

Kjo erë mund të jet: ERË E PËRHERSHME ERË E LOKALE ERË PERIODIKE .* Në këto dy mjedise po fryen era.

Kjo erë mund të jet: ERË E PËRHERSHME ERË E LOKALE ERË PERIODIKE .* Në këto dy mjedise po fryen era.

KUSH E SHKAKTON ERËN Erërat shktohen nga ngrohja e diferencuar e dy mjediseve .

CILAT JANË TRE ERËRAT E PËRHERSHME .

CILAT JANË TRE ERËRAT E PËRHERSHME PASATET DHE ANTIPASATET ERËRAT PERËNDIMORë ERËRAT POLARE .

Klima është… .*Moti është….

* MOTI paraqet gjendjen momentale të elementeve meteorologjike që mbretrojnë mbi një teritor(hapsirë)të caktuar KLIMA paraqet gjendjen shumëvjeqare të elementeve meteorologjike që mbretrojnë mbi një teritor(hapsirë) të caktuar .

-…gjerësia gjeografike -lartësia mbidetare -shpërndarja e masave ujore e tokësore --shtrirja e vargjeve malore -lëvizja e rrymave detare -mbulesa vegjetative etj jane: FAKTORË KLIMATIK ELEMENTE KLIMATIKE .

-…gjerësia gjeografike -lartësia mbidetare -shpërndarja e masave ujore e tokësore --shtrirja e vargjeve malore -lëvizja e rrymave detare -mbulesa vegjetative etj jane: FAKTORË KLIMATIK ELEMENTE KLIMATIKE .

shpërndarja e masave ujëore e tokësore . mbulesa vegjetative etj jane: FAKTORË KLIMATIK ELEMENTE KLIMATIKE .* …gjerësia gjeografike. shtrirja e vargjeve malore. lëvizja e rrymave detare. lartësia mbidetare.