You are on page 1of 6

8. marec - 15.

april 2016

HANA STUPICA
Ilustracije

Č

e pri kom izmed mlajših slovenskih ilustratorjev in ilustratork lahko govorimo o nadaljevanju
družinskega umetniškega izročila, to gotovo velja za Hano Stupico, eno najmlajših
dosedanjih dobitnic nagrade Hinka Smrekarja na Slovenskem bienalu ilustracije. Njena babica,
Marlenka Stupica, je bila iz generacije prvih študentov ljubljanske likovne akademije, na kateri
je več kot trideset let poučeval Hanin ded Gabrijel Stupica, eden izmed vodilnih slovenskih
slikarjev 20. stoletja. In končno, Hanina mati Marija Lucija je s svojim ilustratorskim opusom
globoko zaznamovala slovensko ilustracijo z izrazito avtorsko razpoznavnimi umetninami.
Z likovno umetnostjo je Hana Stupica torej živela od ranega otroštva in, čeprav si je najprej
želela drugačno ustvarjalno izkušnjo, ji je ilustracija vendarle ponudila doslej pravi življenjski cilj.
Prevladale so trdne korenine družinskega izročila, ki pa so jo tudi usmerile v iskanje kakovosti
in izvirnosti lastnega ustvarjanja v slikovitem svetu ilustracij.
Hana Stupica je predstavnica generacije, ki je rastla ob sodobnih elektronskih medijih in
računalniku. Navdušena nad fotografijo, animacijo in novimi oblikami vizualnih umetnosti v
svoje ilustracije vnaša svojevrstno svežino in živahno, skoraj filmsko postavitev posameznega
prizora. Seveda jo zna združiti z žlahtnim izročilom preteklih umetnostnih obdobij. Sama pravi,
da sta bili njeni predhodnici (babica in mati) drugačnih izhodišč, morda bolj slikarskih, zanjo pa
je ilustratorsko delo bližje oblikovanju in novim medijem, predvsem pa trdi, da je to najprej obrt.
Seveda je pri mladi ilustratorki navzoča stalna želja, da bi napredovala v vseh pogledih, saj jo
zanimajo animacija, lutke in kostumografija. Svoje znanje odkriva in bogati v knjigah, hkrati pa
nenehno brska po spletnih straneh, išče teme, brska po svetu živali, skratka, kot mnogi mladi
zbira in kopiči za svoje delo potrebne informacije in si z njimi širi svoje obzorje. Hkrati je tudi
prepričana, da če te ni na netu, »ne obstajaš«.
Njeno ustvarjalno vodilo je, da dela zase, da ne dopušča vplivov od zunaj, vedno izhaja iz
svojih predstav in jim sledi od osnovne zamisli do končnega cilja. Želi nadzirati svoje ustvarjalno
početje, ki temelji na odločnih predstavah: »Zdi se mi, da če znaš dobro definirati, zakaj si
nekaj naredil tako, kot si, potem ni več problemov. Sebi poskušam biti ves čas zvesta, in
če imam na začetku nekega dela jasne vizualne predstave, potem ni težko vsega izpeljati v
pravi smeri.« Seveda pa so bili za ta trdni ustvarjalni položaj dobrodošli vzgledi, ki jih je našla
v maminem ustvarjalnem delu. Tam je vzniklo zanimanje za kostumografijo, tam se je kalil
odnos do žlahtne slikarske tradicije kot klasične umetnosti. Hano nekako skrbi, ker sodobna
ilustracija izgublja te likovne prvine, in jih zato na svoj način poskuša oživiti v svojih ilustracijah.
Veliko pozornosti namenja risbi, ki je, vsekakor, avtorjev rokopis, za svoje ilustracije ne pripravlja
skic, ampak si prizadeva kreniti naravnost h končnim rešitvam: »Prva podoba, ki jo imam v
glavi, je tudi moja zadnja pri neki ilustraciji!« Težnja k popolnosti je nenehno navzoča pri njenem
delu, izhaja pa iz tiste prvotne predstave, ki je zanjo tudi dokončna. Lahko opazimo ta njen
svojevrstni perfekcionizem, ki seveda temelji na dolgi predzgodbi in na nenehnem vztrajanju pri
iskanju najbolj učinkovite likovne rešitve. Gre za svojevrsten splet intuitivnega in hkrati čustveno
poglobljenega sveta ter hitrih, a premišljenih potez, ki imajo jasno izhodišče in zato tudi jasen
cilj. To od umetnice vsekakor terja, da je resnično prepričana vase in v vse, kar ustvarja.
Iztok Premrov

Ilustracija iz knjige Rokavička, Mladinska knjiga, 2014

Ilustracija iz knjige Svet je kot ringaraja, Zajčkova hišica, Mladinska knjiga, 2015

Bartholomeus, 2015

Beau, 2012

Ilustracija iz knjige Svet je kot ringaraja, Zajčkova hišica, Mladinska knjiga, 2015

Ilustracija iz revije Cicido, Zajec Lucijan, 2012

HANA STUPICA
Hana Stupica se je rodila leta 1988 v Ljubljani.
Uspešno je končala Likovno gimnazijo, Srednjo šolo
za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani (2006), nato
se je vpisala na Akademijo za likovno umetnost in
oblikovanje v Ljubljani, kjer je pred diplomo. Doslej
je svoja dela razstavljala na skupinskih razstavah
doma in v tujini. S svojimi ilustracijami se je udeležila 10. in 11. Slovenskega bienala ilustracij v
Cankarjevem domu v Ljubljani (2012 in 2014). Prvo
samostojno razstavo je imela leta 2015 v Steklenem
atriju Mestne hiše v Ljubljani. Predstavila je ilustracije iz knjige Rokavička, ki je izšla pri Založbi
Mladinska knjiga. Svoje ilustracije objavlja v revijah
za najmlajše Ciciban in Cicido. Z ilustracijo je sodelovala tudi v knjigi Anje Štefan, Svet je kot ringaraja,
Založbe Mladinska knjiga. Živi in ustvarja v Ljubljani.
Nagrade
Na 11. Slovenskem bienalu ilustracije je leta 2014
prejela nagrado Hinka Smrekarja.

Na naslov­ni­ci:
Ilustracija iz knjige Rokavička, Mladinska knjiga, 2014

PANTONE 541 C + CMYK

Za dodat­ne infor­ma­ci­je se lahko obr­ne­te na
Katarino Klemenc,
tele­fon: 01/580 22 43,
elektronski naslov: katarina.klemenc@sandoz.com

CMYK

Grafična pri­pra­va in tisk: Collegium Graphicum
PANTONE 541 C