Nivelul I A.

Textul literar Lec ia 3: Vorbire directă – Vorbire indirectă
Literatura este un joc al cuvintelor: frumos şi plăcut pentru cel care îl în elege, dar neinteresant pentru cel care stă deoparte. Putem încerca împreună, pas cu pas, să în elegem regulile acestui joc. În această lec ie vom vorbi despre: ► Ce înseamnă vorbirea directă. ► Ce înseamnă vorbirea indirectă. ► Cum se face trecerea de la vorbirea directă la vorbirea indirectă. Pentru această lec ie ai nevoie de un caiet dictando şi de un creion. Vorbirea directă Literatura şi via a sunt foarte asemănătoare. Un scriitor are capacitatea de a observa oamenii, de a-şi imagina anumite întâmplări şi dialoguri. Şi noi putem face astfel. Să ne imaginăm următoarea conversa ie dintre doi prieteni: - Mihai, te-am văzut acum două zile, pe lângă Palatul Copiilor. Cu cine stăteai de vorbă? - Cu un coleg de la cursul de karate. Dar tu, Bogdane, ce treabă aveai la Palatul Copiilor? - Aa, urmez un curs de desen. Este foarte instructiv. Ce observăm? Textul dat cuprinde vorbirea unor personaje, adică un dialog. Re ine! Vorbirea directă înseamnă redarea întocmai a cuvintelor personajelor. În scris, vorbirea directă este marcată cu ajutorul liniilor de dialog.

Vorbirea indirectă În via a obişnuită, când vorbim, suntem adeseori puşi în situa ia de a reproduce cuvintele unei persoane. Imaginează- i că ai fost de fa ă la discu ia de mai sus. Po i să povesteşti cuiva ce au discutat cei doi prieteni?

Pentru a reda corect vorbele celor doi prieteni urmăreşte cu aten ie etapele următoare: 1. Citeşte textul cu voce tare. Încearcă să respec i semnele de punctua ie şi să ai o intona ie potrivită. 2. Reia lectura textului şi observă: a) Când şi unde l-a văzut Bogdan pe Mihai? b) Cu cine stătea de vorbă Mihai? c) Din ce cauză se afla Bogdan la Palatul Copiilor? Verifică răspunsurile: a) Bogdan l-a văzut pe Mihai cu două zile în urmă, la Palatul Copiilor. b) Mihai stătea de vorbă cu un coleg de la cursul de karate. c) Bogdan se afla la Palatul Copiilor deoarece urma un curs de desen. Dacă ai în eles bine textul, putem începe exerci iul. Trebuie să redai ceea ce au spus cei doi băie i. Încearcă să faci acest lucru pe caiet, pentru a putea compara cu răspunsul de mai jos: Bogdan i-a spus lui Mihai că l-a văzut cu două zile în urmă, la Palatul Copiilor, şi l-a întrebat cu cine stătea de vorbă. Mihai a răspuns că vorbea cu un coleg de la cursul de karate. Apoi l-a întrebat şi el pe Bogdan de ce se afla la Palatul Copiilor. Bogdan a răspuns că urmează un curs de desen, care i se pare foarte instructiv. Ce observăm? În acest moment, textul nu mai cuprinde un dialog. Personajele nu vorbesc unul cu celălalt. Vorbele lor au fost redate („povestite”) de noi. Re ine! Vorbirea indirectă înseamnă redarea cuvintelor personajelor în mod indirect (ca şi cum am povesti cuiva ceea ce s-a spus). În scris, vorbirea indirectă nu este marcată prin linii de dialog.

Trecerea de la vorbirea directă la vorbirea indirectă Citeşte şi compară exemplele de mai jos:

a) Cristina a spus: - Abia aştept să ajung la bunici. Vom sărbători ziua bunicului meu. b) Cristina a spus că abia aşteaptă să ajungă la bunici, unde va sărbători ziua bunicului ei. Ce observăm? În primul exemplu întâlnim vorbirea directă, iar în cel de-al doilea, vorbirea indirectă. Re ine! În comunicarea zilnică suntem nevoi i să alternăm vorbirea directă cu vorbirea indirectă. Scriitorii folosesc frecvent vorbirea directă şi vorbirea indirectă în operele lor. Provocare: Realizează trecerea de la vorbirea directă la vorbirea indirectă pentru exerci iul următor: - Unde ai plecat, Costele? întrebă tanti Fira. - Mă duc să-i duc tatei uneltele de care are nevoie.

Drepturile de autor pentru toate lec iile, exerci iile, imaginile, textele, articolele din acest curs de literatură apar in prof. A. Popa. Materialele din acest site nu pot fi reproduse sau folosite in scop comercial, nici integral, nici par ial, fără permisiunea scrisă a autorului. E-mail: apopa01@ymail.com Web site: http://www.literaturaromana.com/ Copyright © 2010 A. Popa

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful