You are on page 1of 7

Het grote WC-pottenspel

Doel: zo veel mogelijk tijd verdienen om op de pot te zitten en boekjes te lezen!

Hoe?: dmv een soort ladderspel: elkaar uitdagen en de winnaar mag uit een pot
papiertjes 1tje trekken, daarop staat dan een aantal minuten dat hij mag toevoegen
aan zijn pottijd.

Spelletjes:

- flespoepen
- om ter langs in kakhouding
- vind een uitwerpsel
- maak een zo mooi mogelijk gedraaide drol (van peperkoek en water)
- boots zo goed mogelijk een scheet na met een lichaamsdeel behalve de mond
- om ter meest woorden verzinnen die met wc te maken hebben op 1 minuut
- spreekwoorden met wc en verwanten: om ter meest (elk om de beurt 1)
- synoniemen wc/ kakken: om ter meest
- om ter langs op 2 wc-papierblaadjes blijven staan (onder elke voet 1)
- Wc- weetjes: waar of niet?
- afgezakte broekrace
- wc-memory
- wc-borstel werpen
- wc-eendjes vissen
- wc, ontstopper
- wc-papier-proppen spuwen tegen de muur, moeten blijven hangen
- vertel zo lang mogelijk over de wc-bezigheden zonder ‘euh’ te zeggen
- pis zo recht mogelijk in de bassin
- raadt de omschreven kakterm
- werp het maandverband/tampon in de toiletemmer, zittend op het toilet
- draai zo veel mogelijk rond de pot in een halve minuut.

Benodigdheden:

Chiro: 2 fleskes, papier, stylo’s, bassin, nonkel Erik’s flesjes, water

Thuis: 2 nagels aan draad, peperkoek, papieren, rol wc-papier, 2 broeken,
maandverband, tampon, wc-eendjes, vishengels
Wc -weetjes

Vrouwen hangen boven vreemd toilet 57 procent van de vrouwen ,,hangt'' boven een vreemde
wc-bril, tegenover 14% van de mannen. Mannen vermijden de wc-bril dus minder maar
maken de bril daarentegen eerst grondig schoon met wc-papier voordat zij gaan zitten.

Wanneer men buitenshuis naar de wc gaat en niet op de vreemde bril wil zitten, is men redelijk
innovatief. Om de bril te vermijden, zijn er drie strategieën:

- maak de bril eerst schoon met wc-papier: 42%

- hang boven de pot: 36%

- leg wc-papier op de bril: 33%

Man plast zittend

Maar liefst 2 op de 5 mannen plast zittend. 47% van hen doet dat omdat ze dat prettig vinden, 37%
vindt het gewoon hygiënischer. Een enkeling (4%) plast zittend omdat zijn moeder hem dat zo heeft
aangeleerd. Meer onderzoek bracht aan het licht dat mannen vooral tijdens de lente en zomer zittend
plassen. Reden: in de winter en herfst is het te koud.

Hoe ouder de man, hoe vaker hij zittend plast.

Van de 18- tot 24-jarigen doet 26% het zittend terwijl van de mannen tussen 45 en 55 jaar 47% gaat
zitten.

Vrouwen laten deur open

39% leest op het toilet. 32% denkt na. 23% bestudeert de verjaardagskalender.

Jongeren telefoneren vaker op het toilet dan ouderen (15% versus 5%).

Vrouwen praten met de deur open wanneer ze op het toilet zitten (21%). Slechts 5% van de mannen
kan dat.

Vrouwen houden minder aan hun privé

Toiletteren is voor vrouwen minder privé dan voor mannen. Maar liefst 1 op de 4 vrouwen laat de deur
thuis altijd open staan tijdens haar toiletbezoek, tegenover slechts 13% van de mannen.

Het merendeel doet de deur wel dicht maar niet op slot (44%).

Het papier is op

Wanneer vrouwen aan het laatste blaadje van de rol toiletpapier komen denken ze: ,,ik moet een nieuwe
rol steken''. Mannen roepen dan: ,,schat, breng eens een nieuwe rol''.

Stand van de bril

Vrouwen doen de bril naar beneden. Mannen laten hem rechtop staan.
• wc afkorting van het Engelse 'watercloset' lett.: waterkast.
• 't gemak
• poepdoos
• husie(n), huusjen, huisje, 't heuske
• nummer 100
• plee (vanouds een heel keurig woord)
• het kleinste kamertje
• hudo (vooral in de jeugdbeweging gebruikte afkorting van houd uw darmen
open, maar de eigenlijke betekenis van dit Indische woord is: groot olifanten
zadel)
• piesemopsantee (vernederlandsing van het Franse puis-je m'absenter? lett.:
mag ik mij verwijderen?)
• bestekamer
• doos
• privaat
• retirade
• schijtdoos, schijthuis
• secreet
• kakdoos, kakhuis
• closet
• stinkhol(e)
• trollenbak
• de koer (stamt uit de tijd dat het toilet buiten was, op de "koer")
• kammenet (in Apeldoorn)
• jannetje éénoog (Bunschoten)
• bij juul (vroeger in België)
• de emmer (in Twente)

1. Kakken 27. Een bruine stropdas punniken
2. Schijten 28. Een dino kleien
3. Kleien 29. Uit de bilnaad gieren
4. Keutelen 30. Uit m'n sterretje brullen
5. Meuren 31. Een bruine punt of splinter uit mijn rug
6. Bouten drukken of halen
7. Drieten (Achterhoeks) 32. Even mijn ruggegraat verleggen
8. Bamsen 33. Een fax uit Darmstadt ontvangen
9. Reutelen 34. Een anaalyse maken
10. Ruften 35. Een zak tuinaarde openscheuren
11. Batsen 36. De rug met een stippellijn verlengen
12. Dirken 37. De sik verzetten (Twents)
13. Reetracen 38. Er een barretje of 3 achter hebben staan
14. Trompetteren 39. De pot funderen
15. Metselen 40. Een uitdraai maken
16. Drukken 41. Uit de broek hoesten
17. Toileteren 42. Uit de kont kotsen
18. Werk aan de Winkel 43. Effe mijn rug uit drukken
19. Een bruine trui breien 44. Downloaden
20. De wc-eend voeren 45. De krent oprullen
21. Sanitair relaxen 46. Alles achter de rug hebben
22. Een (bruine) beer verzuipen 47. Roet in het eten gooien
23. Bielsen leggen 48. De aambeien schoffelen
24. Bruintje uitlaten 49. Een taart bakken
25. De rug snuiten 50. Van knallenstein gaan
26. Omgekeerd eten 51. De nageboorte zal wel zo komen
52. Een blokhut bouwen 75. Het was weer twee keer doortrekken
53. Een 'eitje' leggen (Limburgs) 76. Er staat een bruine beer aan 't hek te
54. De brune hengst op stal zett'n! (West-Fries) rammelen
55. Uit de heup kuchen 77. Ga even mijn rekoefeningen doen
56. Een mol steken (oud-Nederlands?) 78. Even de aardappelen afschudden
57. Een Forrest Dump maken (in het bos 79. Hij steekt zijn tong al uit
poepen) 80. Ik voel 'm al tegen het textiel aan drukken
58. Een bruinvis lanceren 81. Beter in de vrije lucht dan in een benauwd
59. Een bolus draaien gaatje
60. Even mijn rioolbelasting betalen 82. Effe naar kantoor
61. Een dammetje bouwen 83. Mijn endeldarm legen
62. Even uit mijn aars beulen 84. Kringspieroefeningen doen
63. Een laxatierapport opstellen 85. Even naar de drukkerij
64. De aambeien smeren 86. Even een pijp oud eten er uit drukken
65. Even wat per buizenpost verzenden 87. Een offer brengen aan de wc-goden
66. Hendrik begraven (Gronings) 88. Ik ga even regeren op de porseleinen troon
67. Meneer de Bruin meldt zich 89. Het mestoverschot bevorderen
68. Nelson Mandela op de trein/boot zetten 90. De aambeien föhnen
69. Even Kluivert uit de selectie zetten 91. Een negerdorpje kleien
70. Wie niet betaald, moet er maar uit 92. Effe mijn middagmaal te water laten
71. Hij geeft al kopjes 93. Even een neger aan de rivierpolitie
72. Goh, ik wist niet dat ik het in me had... overdragen
73. Het is dringend ik heb al ontsluiting 94. Me bruine jongen laten bobsleen
74. Even naar die bleke jongen met die bril

1 minuut 50 seconden 30 seconden

2 minuten 1, 5 minuut 2.5 minuut

3 minuten 3.5 minuut 4.5 minuut

4 minuten 5 minuten 10 seconden

1 minuut 50 seconden 30 seconden

2 minuten 1, 5 minuut 2.5 minuut

3 minuten 3.5 minuut 4.5 minuut

4 minuten 5 minuten 10 seconden

1 minuut 50 seconden 30 seconden

2 minuten 1, 5 minuut 2.5 minuut

3 minuten 3.5 minuut 4.5 minuut

4 minuten 5 minuten 10 seconden
FANTOOMPOEP
Zeker weten dat je iets door je gat hebt voelen glijden, er zitten poepresten op het papier, maar er ligt
helemaal niets in de pot.
SCHONE SCHIJT
Opnieuw produceer je iets, en het resultaat ligt ditmaal duidelijk in de pot, maar er verschijnen
geen afdrukken op het papier.
NATTE POEP
Het soort waarbij je je gat wel 25 keer afveegt en het nog steeds niet schoon wil worden en je
uiteindelijk maar besluit om een toiletpapiertje in je ondergoed te doen om de ergste ellende
te voorkomen.
DAMPPOEP
Na een avondje flink stappen en de nodige pilsjes genuttigd te hebben, ruikt je kak naar een
dampende natte hond.
WILHELMUS STRONT
Er worden eerst een paar ruften in het ritme van het Wilhelmus gelaten (vaak alleen de eerste
noot), voordat de bruine zooi eruit komt. En dan maar klagen dat het Nederlandse volkslied zo
weinig aandacht krijgt.
GORGELPOEP
Luidruchtige diarree.
RACEKAK
De Formule-1 onder de producten. Hij is er uit voor je het weet en laat vaak een verbrande
sluitspier na.
SPUITPOEP
Zulke dunne diarree dat het tot bovenaan de pot zit, meestal staat het schuim erop.
PINDAKAASPOEP
Met van die harde stukjes erin, vooral na een maaltijd van onverteerbare dingen.
HOEMPERT
Harde kak.
DUIKBOOTPOEP
Het werkt als volgt: men neemt plaats op een plonstoilet waarbij de drol een duik in het water
neemt en de spetters om je oren vliegen.
EXPLOSIEPOEP
Onder begeleiding van een forse scheet wordt de drol met enorme kracht tegen de pot
geschoten.
SPROEIPOEP
Van die poep eerst aanvoelt als een enorme scheet, die pas komt na even flink doordrukken,
maar die daarna meteen de hele pot voorziet van bruine vlekjes.
KONTKOTS
Smerige, vloeibare derrie met brokjes, die erg zuur ruikt.
ALFABETPOEP
Het verschijnsel dat welhaast elke drol op dusdanige wijze gaat liggen, dat er een letter uit het
alfabet ontstaat. Een J of een Y is gauw gelegd, maar kom maar eens om een M, een Z of een I
(met puntje!) Om deze activiteit extra spannend te maken, is het aan te raden om enkele
andere alfabetten dan het Latijnse te bestuderen. Hoe trots kan je zijn met een verse omega
of een (Russische) omgekeerde R?
STUITERSTRONT
Een drol die zo hard is dat-ie bijna terugstuitert naar waar die vandaan kwam.
DE LENGTE-DROL
Een drol met een dermate lengte dat je even moet gaan staan om hem te kunnen laten vallen.
DE TASKLAPPER
Deze enorme keutel blijft rechtop in de pot staan hierna valt hij met geweld via de patroontas
(balzak) in het porcelein.
PLAKBANDPOEP
Kleeft met een sterke wil aan de 'musculus levator anii' en is er slechts met veel geduld af te
krijgen.
SUPERPOEP
Onmogelijk om deze grote hoop zonder behulp van een pleeborstel of toiletpapier
weggespoeld te krijgen.
TWEEDE GOLF DROL
Dit overkomt je op het moment dat je net klaar bent, je reet is geveegd en je gaat net je broek
ophalen en dan weet je opeens dat er nog meer zit dat je in je enthousiasme even was
vergeten.
NATTE WANGEN POEP
Een supernatte en snelle poep die behalve het hele toilet ook je beide billen rondom weet te
bevuilen.
FIGUURPOEP
Bewust danwel onbewust kunstig neergelegde drol waar de producent erg trots op is. Net
zoals met echte kunst valt het niet mee om een groot publiek op de benen te krijgen die het
artistieke bouwwerk komen bewonderen.
DE BEZEMSTEEL
Zo hard en recht dat de drol rechtop in de pot blijft staan, of erger, dat hij precies in het
midden van het plateau ligt waardoor het water er door zijn vorm geen grip op heeft. Ook niet
na 10 maal spoelen!
DIEPZEE SCHIJT
Deze jongens blijven de aandacht trekken door zich op de bodem van de WC te verschuilen,
PAS na een paar keer flink doortrekken of met de hand zijn deze hardnekkige jongens weg te
krijgen.
SPETTERPOEP
Je gaat zitten en terwijl je een scheet laat spuit de diarree uit je hol zodat de hele plee eronder
zit.
DE PUBLIEKSLIEVELING
Dit product is zo magnifiek van kleur of hoeveelheid dat je hem even wilt laten zien aan
iemand anders voordat je hem wegspoelt.
DE SPOOKDROL
Er ligt een forse jongen in de plee en niemand in de buurt geeft toe die er te hebben
neergelegd.
KIEZELKAK
Bestaat uit kleine, harde keutels die soms pijn doen. Het duurt tijden voor je de pot weer kunt
verlaten. Oorzaak is een gebrekkige ontspanning van de sluitspier en veel te lang inhouden
van de warme hap.
MUZIEKPOEP
Het gevoel hebben dat je ongelofelijk moet schijten, op de pot gaat ziten maar er eerst een
keiharde scheet met een diepe bas voor de drol uit gaat.
PLAKPOEP
Niet uit de pot te krijgen! Vooral na een flinke avond bij Mac Donald's.
DIP SHIT
Dipsaus poep. Errrug dun dus..

Related Interests