You are on page 1of 8

Bir Otostop�unun Galaksi Rehberi Tr Dublaj avi

[img]http://img230.imageshack.us/img230/3379/hitchhikergalaxynw5.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/43067504/HGG_upload_by_alish_1984_cd1.avi
http://rapidshare.com/files/43074996/HGG_upload_by_alish_1984_cd2.avi

Maskeli Be�ler Irak avi

[img]http://img401.imageshack.us/img401/2025/maskelibe351ler305rakhg3.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/43686645/Maskeli_Be__351_ler_Irak_upload_by_alish_1984
_cd1.avi
http://rapidshare.com/files/43871572/Maskeli_Be__351_ler_Irak_upload_by_alish_1984
_cd2.avi

Afrika Tutkusu (Belgesel) Tr Dublaj avi

[img]http://img48.imageshack.us/img48/5332/afrikatutkusuyl4.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/38391643/Afrika_Tutkusu_upload_by_alish_1984.avi

Scary Movie Tr Dublaj avi

[img]http://img126.imageshack.us/img126/1784/scarymoviemr1.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/38195446/Scary_Movie1_upload_by_alish_1984.rar

[img]http://Scary Movie 2 Tr Dublaj avi[/img]

http://rapidshare.com/files/38208321/Scary_Movie2_upload_by_alish_1984.rar

Scary Movie 3 Tr Dublaj avi

[img]http://img512.imageshack.us/img512/9536/scarymovie3st0.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/38220171/Scary_Movie3_upload_by_alish_1984.rar

Scary Movie 4 Tr Dublaj avi

http://rapidshare.com/files/38383807/Scary_Movie_4_upload_by_alish_1984.rar

�zg�r Ruh (Animasyon) TR Dublaj avi

[img]http://img48.imageshack.us/img48/3/zgrruhjo1.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/43287825/Ozgur_Ruh__Animasyon__upload_by_alish_1984.av
i

Hayalet S�r�c� Tr Dublaj avi

[img]http://img405.imageshack.us/img405/6393/hayaletsrcqo3.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/43501529/hayalet_surucu_upload_by_alish_1984_cd1.avi
http://rapidshare.com/files/43673508/hayalet_surucu_upload_by_alish_1984_cd2.avi
Van Helsing Tr Dublaj avi

[img]http://img403.imageshack.us/img403/3999/vanhelsingih3.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/38888063/Van_Helsing_upload_by_alish_1984_cd1.rar
http://rapidshare.com/files/38899876/Van_Helsing_upload_by_alish_1984_cd2.rar

G�nahkar Rahibeler Tr Dublaj avi

[img]http://img341.imageshack.us/img341/4914/gnahkarrahibelerbc5.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/38871064/Gunahkar_Rahibeler_upload_by_alish_1984.part1
.rar
http://rapidshare.com/files/38879349/Gunahkar_Rahibeler_upload_by_alish_1984.part2
.rar

Toplant� (The Gathering) Tr Dublaj avi

[img]http://img511.imageshack.us/img511/7039/toplantithegatheringkonyq4.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/38563074/Toplanti__The_Gathering__upload_by_alish_1984
_cd1.avi
http://rapidshare.com/files/38568145/Toplanti__The_Gathering__upload_by_alish_1984
_cd2.avi

Tsotsi Tr Dublaj avi

[img]http://img511.imageshack.us/img511/2757/tsotsiyu6.jpg[/img]

Oyuncular: Presley Chweneyagae, Terry Pheto, Detay


Y�netmen: Gavin Hood, Detay
Kategoriler: Uluslararas�
Filmin Konusu : Johannesburg varo�lar�nda ya�ayan ve lakab� gangster anlam�na
gelen TSOTSI olan David, arkada�lar�ndan olu�an k���k bir �eteye liderlik
yapmaktad�r. Bir gece zengin semtlerden birinde araba �almaya �al��rken araban�n
sahibi olan kad�n� vurarak ka�ar. Uzun bir s�re sonra araban�n arkas�nda bir bebek
oldu�unu fark eder. Bebe�i kendi evine .........�ren Tsotsi�nin hayat� bebek ile
birlikte tamamen de�i�ir. Bu de�i�iklik �ncelikle hayat tarz�n� etkileyerek
zihinsel, ruhsal ve duygusal a��dan �ok farkl� hissettirmeye ba�lar. Bebek i�in
�ocu�u olan bir kad�n� g�z�ne kestirir ve bebe�i emzirmesi i�in onu zorlar. Ancak
bu zoraki anne ve bebek art�k de�i�ik bir d�nya ile tan�mas�n� sa�layacakt�r.
Athol Fugard��n roman�ndan, y�netmen Gavin Hood taraf�ndan senaryola�t�r�lan
Tsotsi ta��d��� gerilim ve �iddet ��elerine ra�men ele�tirmenler taraf�ndan gayet
s�r�kleyici ve sevgi dolu bir film olarak nitelendiriliyor.

http://rapidshare.com/files/38578318/Tsotsi_upload_by_alish_1984_cd1.avi
http://rapidshare.com/files/38597874/Tsotsi_upload_by_alish_1984_cd2.avi

Samaritan Girl (Fedakar K�z) Tr Dublaj avi

[img]http://img340.imageshack.us/img340/9786/samaritangirlfedakarkzfy1.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/38552128/Fedakar_Kiz__Samatian_Girl__upload_by_alish_1
984.avi

Muhte�em Kahramanlar Tr Dublaj avi

[img]http://img340.imageshack.us/img340/428/muhteemkahramanlargf5.jpg[/img]
http://rapidshare.com/files/38403303/Muhtesem_Kahramanlar_upload_by_alish_1984_cd1
.avi
http://rapidshare.com/files/38410477/Muhtesem_Kahramanlar_upload_by_alish_1984_cd2
.avi

Afrika Tutkusu (Belgesel) Tr Dublaj avi

[img]http://img48.imageshack.us/img48/5332/afrikatutkusuyl4.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/38391643/Afrika_Tutkusu_upload_by_alish_1984.avi

Scary Movie Tr Dublaj avi

[img]http://img126.imageshack.us/img126/1784/scarymoviemr1.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/38195446/Scary_Movie1_upload_by_alish_1984.rar

Scary Movie 2 Tr Dublaj avi

[img]http://img126.imageshack.us/img126/8160/scarymovie2nu2.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/38208321/Scary_Movie2_upload_by_alish_1984.rar

Scary Movie 3 Tr Dublaj avi

[img]http://img512.imageshack.us/img512/9536/scarymovie3st0.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/38220171/Scary_Movie3_upload_by_alish_1984.rar

Scary Movie 4 Tr Dublaj avi

[img]http://img512.imageshack.us/img512/5041/scarymovie4yi7.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/38383807/Scary_Movie_4_upload_by_alish_1984.rar

xman Tr Dublaj avi

[img]http://img102.imageshack.us/img102/9006/xmanlb1.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/37146076/X-men_upload_by_alish_1984.part1.rar
http://rapidshare.com/files/37147194/X-men_upload_by_alish_1984.part2.rar

xman 2 Tr Dublaj avi

[img]http://img102.imageshack.us/img102/4111/xman2of8.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/37148842/X-Men_2_upload_by_alish_1984.part1.rar
http://rapidshare.com/files/37150958/X-Men_2_upload_by_alish_1984.part2.rar

xman The Last Stand (xman 3 son direni�) Tr Dublaj avi

[img]http://img233.imageshack.us/img233/8018/xman3lu0.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/37155055/X-Men_3_upload_by_alish_1984.part1.rar
http://rapidshare.com/files/37158213/X-Men_3_upload_by_alish_1984.part2.rar
Wallace ve Gromit Tr Dublaj (Animasyon) avi

[img]http://img520.imageshack.us/img520/9083/wallacevegromitld9.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/37121157/Wallace_ve_Gromit_upload_by_alish_1984.avi

Meet Joe Black Tr Dublaj avi

[img]http://img99.imageshack.us/img99/5628/meetjoeblackkr3.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/36903675/Meet_Joe_Black_upload_by_alish_1984.part1.rar
http://rapidshare.com/files/36905112/Meet_Joe_Black_upload_by_alish_1984.part2.rar
http://rapidshare.com/files/36906575/Meet_Joe_Black_upload_by_alish_1984.part3.rar

Thirteen (on��) Tr Dublaj avi

[img]http://img99.imageshack.us/img99/5259/thirteenxi2.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/37160935/Thirteen_upload_by_alish_1984_cd1.avi
http://rapidshare.com/files/37594409/Thirteen_upload_by_alish_1984_cd2.avi

Fare �ehri Tr Dublaj avi

[img]http://img99.imageshack.us/img99/8907/fareehrihl6.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/37137865/Fare_Sehri_upload_by_alish_1984.avi

Beyaz �eytan Tr Dublaj avi

[img]http://img413.imageshack.us/img413/4286/beyazseytanbd0.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/37139962/beyaz_seytan_upload_by_alish_1984.part1.rar
http://rapidshare.com/files/37144158/beyaz_seytan_upload_by_alish_1984.part2.rar

K�rm�z� De�irmen Tr Dublaj avi

[img]http://img299.imageshack.us/img299/5668/moulinrougeyu4.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/36923222/Kirmizi_Degirmen_upload_by_alish_1984.part1.r
ar
http://rapidshare.com/files/36931329/Kirmizi_Degirmen_upload_by_alish_1984.part2.r
ar

Stigmata Tr Dublaj avi

[img]http://img299.imageshack.us/img299/3443/stigmatabs7.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/36900024/Stigmata_upload_by_alish_1984.part1.rar
http://rapidshare.com/files/36902090/Stigmata_upload_by_alish_1984.part2.rar

Kaps�l (Primer) Tr Dublaj avi

[img]http://img507.imageshack.us/img507/7850/kapslprimercx4.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/36697980/kapsul_upload_by_alish_1984.avi

Vampirle G�r�me Tr Dublaj avi


http://rapidshare.com/files/36709725/Vampirle_Gorusme_upload_by_alish_1984.part1.r
ar
http://rapidshare.com/files/36712827/Vampirle_Gorusme_upload_by_alish_1984.part2.r
ar

Yar��� Tr Dublaj avi

[img]http://img69.imageshack.us/img69/2280/yarisyv5cbvcmo1.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/36700777/Yar__305_sc__305__upload_by_alish_1984.part1.
rar
http://rapidshare.com/files/36706491/Yar__305_sc__305__upload_by_alish_1984.part2.
rar

Evde Tek Ba��na 4 Tr Dublaj avi

[img]http://img69.imageshack.us/img69/6161/evdetekbana4homealone4gf9.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/36690962/Evde_Tek_Basina_4_upload_by_alish_1984_cd1.av
i
http://rapidshare.com/files/36693018/Evde_Tek_Basina_4_upload_by_alish_1984_cd2.av
i

Titanik Tr Dublaj avi

[img]http://img254.imageshack.us/img254/4531/titanicki5.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/35737864/Titanic_upload_by_alish_1984.part1.rar
http://rapidshare.com/files/35739886/Titanic_upload_by_alish_1984.part2.rar
http://rapidshare.com/files/35741433/Titanic_upload_by_alish_1984.part3.rar

The Village (K�y) Tr Dublaj avi

[img]http://img115.imageshack.us/img115/6109/thevillagefa0.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/35917728/Koey_-
_The_Village_upload_by_alish_1984_cd1.avi
http://rapidshare.com/files/35921833/Koey_-
_The_Village_upload_by_alish_1984_cd2.avi

The Hostage (Rehine) Tr Dublaj avi

[img]http://img452.imageshack.us/img452/2033/thehostage2ru4.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/35434013/The_Hostage__Rehine__upload_by_alish_1984.par
t1.rar
http://rapidshare.com/files/35441881/The_Hostage__Rehine__upload_by_alish_1984.par
t2.rar

�r�mcek Adam Tr Dublaj avi

[img]http://img505.imageshack.us/img505/1002/spidermanbk0.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/35540589/orumcek_adam_upload_by_alish_1984.part1.rar
http://rapidshare.com/files/35542395/orumcek_adam_upload_by_alish_1984.part2.rar

�r�mcek Adam 2 Tr Dublaj avi


[img]http://img461.imageshack.us/img461/8013/spiderman2dh6.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/35544697/orumcek_adam_2_upload_by_alish_1984.part1.rar
http://rapidshare.com/files/35550763/orumcek_adam_2_upload_by_alish_1984.part2.rar

Son Of The Mask (Maske 2) Tr Dublaj avi

[img]http://img61.imageshack.us/img61/641/sonofthemaskmaske2yh1.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/35536243/Son_Of_The_Mask__Maske_2__upload_by_alish_198
4.part1.rar
http://rapidshare.com/files/35538761/Son_Of_The_Mask__Maske_2__upload_by_alish_198
4.part2.rar

Piyanist Tr Dublaj avi

[img]http://img244.imageshack.us/img244/846/pianistcp4.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/35934038/Piyanist_upload_by_alish_1984.part1.rar
http://rapidshare.com/files/35937042/Piyanist_upload_by_alish_1984.part2.rar

Perfect Stranger (Kusursuz Yabanc�) Tr Altyaz�l� avi

[img]http://img259.imageshack.us/img259/6899/perfectstrangerpq6.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/35715966/Perfect_Stranger_upload_by_alish_1984.part1.r
ar
http://rapidshare.com/files/35717171/Perfect_Stranger_upload_by_alish_1984.part2.r
ar

Herg�n Ba�ka Bir Bela (Trouble Every Day) 2002 avi

Ba�roller: Tricia Vessey, Vincent Gallo, fazla bilgi


Y�netmen: Claire Denis, fazla bilgi
Kategori: Korku
Ekran: 16:9 Geni� Ekran (Wide Screen)
Diller: �ngilizce: Dolby Digital 5.1, fazla bilgi
Alt yaz�: T�rk�e, fazla bilgi
Yap�mc� Firma: Denk Film
Konu : Shane ve June Paris'e balay�na gelmi� gen� bir �ifttir. Ama bu balay� biraz
farkl�d�r. Shane daha �nce birlikte insan bilin�alt� ile ilgili tehlikeli bir
deney yapt�klar� Dr. Leo Semeneau aramaktad�r. Her ikisi de bu deneyin korkun�
sonu�lar�n� hala �zerinde ta��maktad�rlar ve Shane tatmin edemedi�i deh�et verici
bir a�l���n pen�esinde k�vranmaktad�r. Shane Leo'yu ararken Doktorda yatak
odas�nda ki hapishanesinden ka�an kar�s� Core'u aramaktad�r. Core'u kocas�ndan
�nce gen� kom�usunun cesedi ba��nda kanlar i�inde bulur ve ona yard�m etmeye
�al��r. �te yandan June kocas�n�n tuhaf davran�lar�n� anlamland�rmaya
�al�maktad�r. Bu s�rada kocas� apar topar bavullar� toplar ve evlerine do�ru yola
d�z�l�rler, arkalar�nda sessiz bir otel odas�nda kanlar i�inde bir ceset
b�rak�rlar.

http://rapidshare.com/files/35525748/Hergun_Baska_Bir_Bela_upload_by_alish_1984.pa
rt1.rar
http://rapidshare.com/files/35526964/Hergun_Baska_Bir_Bela_upload_by_alish_1984.pa
rt2.rar

Gotfather 1 (Baba 1) Tr Dublaj avi


[img]http://img171.imageshack.us/img171/3854/godfathergr9.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/35938747/The_Godfather_I_upload_by_alish_1984.part1.ra
r
http://rapidshare.com/files/35940469/The_Godfather_I_upload_by_alish_1984.part2.ra
r
http://rapidshare.com/files/35943886/The_Godfather_I_upload_by_alish_1984.part3.ra
r

Gotfather 2 (Baba 2) Tr Dublaj avi

[img]http://img244.imageshack.us/img244/7407/thegodfatherpart2gx5.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/35946272/The_Godfather_II_upload_by_alish_1984.part1.r
ar
http://rapidshare.com/files/35951715/The_Godfather_II_upload_by_alish_1984.part2.r
ar
http://rapidshare.com/files/35954063/The_Godfather_II_upload_by_alish_1984.part3.r
ar

Gotfather 3 (Baba 3) Tr Dublaj avi

[img]http://img171.imageshack.us/img171/4314/thegodfatherpart3rq9.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/35956756/The_Godfather_III_upload_by_alish_1984.part1.
rar
http://rapidshare.com/files/35958651/The_Godfather_III_upload_by_alish_1984.part2.
rar
http://rapidshare.com/files/35960987/The_Godfather_III_upload_by_alish_1984.part3.
rar

Miracles (Efsane) Jackie Chan Tr Dublaj avi

[img]http://img171.imageshack.us/img171/9313/miraclesefsanepw6.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/35756628/Efsane_upload_by_alish_1984.avi

Bask�n Tr Dublaj avi

[img]http://img505.imageshack.us/img505/1790/basknuo2.jpg[/img]
[img]http://img124.imageshack.us/img124/8912/baskn2ig1.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/35723216/Baskin_upload_by_alish_1984_cd1.avi
http://rapidshare.com/files/35727432/Baskin_upload_by_alish_1984_cd2.avi

The Man / Adam�m Tr Dublaj avi

[img]http://img211.imageshack.us/img211/2077/adammvx9.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/35416119/Adamim_upload_by_alish_1984_cd1.avi
http://rapidshare.com/files/35421785/Adamim_upload_by_alish_1984_cd2.avi

Ne�eli Gen�lik avi

[img]http://img110.imageshack.us/img110/8194/neseligenclikaa4.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/35792983/Ne__351_eli_gen_lik_upload_by_alish_1984_cd1.
avi
http://rapidshare.com/files/35799684/Ne__351_eli_gen_lik_upload_by_alish_1984_cd2.
avi

Next (Nicolas Cage) Tr Altyaz�l� avi

[img]http://img162.imageshack.us/img162/1/next2007vh4.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/36171141/Next_upload_by_alish_1984.avi

Zaman T�keniyor (Out of Time) Tr Dublaj avi

[img]http://img167.imageshack.us/img167/1351/zamantkeniyoroutoftimeso0.jpg[/img]

Matt Lee Whitlock, k���k bir yer olan Banyan Key'in polis �efidir. �evresindeki
herkes taraf�ndan sayg� g�rmekte ve di�er polisler taraf�ndan takdir edilmektedir.
Fakat yerle�im biriminde ger�ekle�en iki cinayet herkesin kan�n� dondurur. ��nk�
olay�n ��pheslisi Whitlock gibi g�z�kmektedir. Polis olay� ara�t�rmak �zere zamana
kar�� bir yar�a girer.

http://rapidshare.com/files/32615517/out_of_time_upload_by_alish_1984_cd1.avi
http://rapidshare.com/files/32625304/out_of_time_upload_by_alish_1984_cd2.avi

Az�nl�k Raporu Tr Dublaj avi

[img]http://img523.imageshack.us/img523/7703/aznlkraporurx4.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/32448128/Minority_Report_upload_by_alish_1984_cd1.avi
http://rapidshare.com/files/32455946/Minority_Report_upload_by_alish_1984_cd2.avi

Fase of (Y�z Y�ze) Tr Dublaj Avi

[img]http://img66.imageshack.us/img66/1677/faseofmc0.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/32230792/Face_Off__Yuz_Yuze__upload_by_alish_1984.part
1.rar
http://rapidshare.com/files/32263188/Face_Off__Yuz_Yuze__upload_by_alish_1984.part
2.rar

Half-Light-Alacakaranl�k Tr Dublaj avi

[img]http://img525.imageshack.us/img525/9172/halflightalacakaranlikmt5.jpg[/img]

http://rapidshare.com/files/29513374/Alacakaranl__305_k_upload_by_alish_1984_cd1.a
vi
http://rapidshare.com/files/29592911/Alacakaranl__305_k_upload_by_alish_1984_cd2.a
vi