You are on page 1of 4

EERSTE RONDE: Juist of fout

1. Een olifant kan meer dan 50l water achter elkaar drinken.
(Juist)
2. Een paragraaf is een verkorte handtekening.
(Fout, een paraf wel)
3. Stieren worden opgezweept door de rode kleur van de capa.
(Fout, stieren zijn kleurenblind)
4. Motten knagen in de kleren.
(Fout, het zijn de larven)
5. Een nachtwaker heeft geen recht op pensioen als hij overdag sterft.
(Juist, als bij dood is, krijgt hij geen pensioen)
6. KLJ West-Vlaanderen telt 14 gewesten.
(Fout, het zijn er 12)
7. Engels is voor de meerderheid van de mensen op aarde hun moedertaal.
(Fout, het is Chinees)
8. Het product van een mannelijke ezel en een vrouwelijk paard is een muilezel.
(Fout, het is een muildier; omgekeerd is het een muilezel)
9. Recordsnurker produceert 87,5 decibel (geluid van goederentrein op 50 meter).
(Juist)
10. Het is wetenschappelijk bewezen dat je van wortelen beter kunt zien.
(Fout)
11. India is het tweede land ter wereld met meer dan 1 miljard inwoners.
(Juist)
12. Barbieknietjes blijken een ideale vervanger te zijn voor vingerkneukel.
(Juist)
13. Denken aan seks is in Italië ook overspel.
(Juist)
14. Het getal 17 is een priemgetal.
(Juist)
15. The Beatles waren met 4.
(Juist)

DERDE RONDE: Weetvragen

3. Sinterklaas is vanaf september in de winkels en nadien moet ook de kerstman zijn cadeautjes nog kwijtraken. Er zijn
zelfs mensen die hem eens persoonlijk gaan bezoeken....
Hoe heet het noordelijke deeltje van Scandinavië waar de kerstnan vandaan zou komen?
(Lapland)
5. In de strips van Jommeke komen er twee zwervers voor die in een geheime schuilplaats onder de grond wonen en die
opvallen door hun speciaal taaltje.
Hoe heten ze?
(Kwak en Boemel)
6. Welke broek is ook de naam van een eilandengroep in de Atlantische Oceaan? (Bermuda)
7. Iedereen die op het scherm komt heeft een naam, zo ook het leeuwtje uit de Nederlandse sterreclame. Hoe heet dit
leeuwtje ?
(Loekie)
8. Waar zit bij de mens ergens het evenwichtsorgaan?
(In het oor)
10.De eerste man die een voet op de maan zette was een Amerikaan. Graag zijn naam. (Neil Armstrong)
15.Hoe heette de Griekse held die onkwetsbaar was, behalve aan zijn hiel?
(Achilles)

PRAKTISCHE PROEF

Er wordt een woord opgegeven en de groepen moeten om de beurt het begin van een liedje zingen waarin dit woord
voorkomt. Ze krijgen 20 sec. bedenktijd.
Wie geen inspiratie meer heeft, valt af.
De woorden kunnen zijn: Maria, zon – sun – soleil, house – huis – maison, lied – chanson – song,..

ACHTSTE RONDE: Weetvragen

1. Hoeveel kinderen telt de familie Simpson uit de populaire tekenfilmserie?
(drie)
2. Wie is de ma van Frank Bomans (rol van An Petersen) in de VRT -soap 'Thuis' en is getrouwd met Rogerke?
(Florke)
4. Wat is de munteenheid in Turkije?
(Turkse Lire)
6. Mag je bij het ingaan van het winteruur een uur langer slapen of moet je een uur minder slapen?
(een uur langer want de klok wordt van 3 naar 2 teruggedraaid)
7. Welke TV -sportcommentator is beroemd en berucht omwille van zijn rollende R? (Frank Raes)
10.Hoe heet de vriendin van de kabouters Plop, Lui en Mus?
(Kwebbel)
11.Welke kleur ontstaat als je geel en blauw mengt?
(groen)
12.Waar zitten de zweetklieren bij een koe?
(op de tong)
Ronde 3: Zoek de fout.
(1 punt per juist antwoord).

Elke groep krijgt een blad met 10 zinnen waarin telkens 1 fout staat. Hiervoor krijgen ze 5 minuten om dit op te lossen
(België & Nederland).

1. De reclameadviseurs praatten in de expressobar nog lang na over de succesvolle
campagne voor het nieuwe product. (espressobar)
2. De nieuwe Euro zal een valuta hebben van 40.3399 BEF en gaat verdeeld worden in
bijna alle Europese landen. (euro)
3. De pretentieuze kok bakte de scampi goudgeel in de sudderende boter die hij zonet
in de Aziatische wock had gedaan. (wok)
4. Toen we thuis spaghetti gingen eten, vroeg mijn vriend of hij mocht meeëten.
(mee-eten)
5. De milieuactivisten protesteerden met klem tegen het gebruik van muizevallen.
(muizenvallen)
6. De grote olietanker verloor een massa petrolium toen hij plotseling een kwart slag
rechts maakte. (petroleum)
7. De ergonomische computermuis werkt beter op een muizemat van PVC of speciaal
behandeld papier. (muizenmat)
8. De zenuwpatiënt had een passionele relatie met de geaddopteerde dochter van de
gynaecoloog. (geadopteerde)
9. Aangezien de langverhoopte finale tussen Engeland en Nederland werd verhinderd
door Duitsland begonnen de achtergebleven suporters van Engeland zich dan maar te
bedrinken in de lokale pubs. (supporters)
10.Zaadceldodende middelen, condoom's, de pil en andere anticonceptiemiddelen
worden gebruikt als zwangerschapspreventie. (condooms)

Ronde 4: juist of fout
(1 punt per juist antwoord)

Elke deelnemer moet apart zeggen of het woord juist of fout gespeld is.

B eigengerijd: fout (eigengereid)
N mousseline: juist
B eikeboom: fout (eikenboom)
N tatoeäge: fout (tatoeage)
B apenstaart: juist
N caramel: fout (karamel)
B cocosmelk: fout (kokosmelk)
N paardenbloem: fout (paardebloem)
B reggiseur: fout (regisseur)
N beddegoed: fout (beddengoed)

Ronde 6: leg de link
(2 punten per juist antwoord, + 4 punten voor het thema)

De deelnemers krijgen een reeks van zes vragen waarvan de antwoorden verband houden met een centraal thema. Als alle
vragen gesteld zijn moet er naar het thema gezocht worden.

België: De euro

1) 50 x 100 - 3000 +2 = (2002 invoer euro)
2) In welk continent ligt Armenië? (Europa > euro bedoeld voor EU)
3) Metalen plaatjes die vroeger gemaakt werden uit goud en zilver, dat diende als
ruilmateriaal. (munten: de euro is een munt)
4) Vierkantswortel van 1600 (40 > 1 euro kost ongeveer 40 BEF)
5) Het land waarin Chiro is ontstaan (België> doet mee aan de euro)
6) Het meest gebruikte elektronisch toestel tijdens de les wiskunde (rekenmachine: om
het de mensen gemakkelijker te maken om te rekenen met de euro)

Nederland:
Millennium

1) 12 x 12 + 56 + 1800 (+l): … (2001 nieuw millennium )
2) Dit toestel werd in het begin van de eeuwwisseling voor het eerst gebouwd. In de
oorlog werd het gebruikt om aanvallen te berekenen. Het had de omvang van een groot klaslokaal. (computer:
ondervonden veel hinder van de millenniumbug)
3) Een opeenvolging van verschillende onderwerpen (serie: millennium is ook een serie)
4) Een periode van honderd jaar. (eeuw: het nieuwe millennium wordt een eeuwwisseling)
5) Projectiel uitgevonden in het Oude China dat diende als wapen. (vuurwerk: met nieuwjaar)
6) Eerste dag van de eerste maand van het eerste kwartaal. (1 januari begint het nieuwe millennium)

Ronde 7: Maak een zo lang mogelijke zin
(5 punten per lijn van 4 woorden max 20 punten)

Elke ploeg krijgt een blad waarop de zinnen door elkaar staan gegooid. De ploeg die alles af heeft binnen de 5 minuten
krijgt 10 punten extra.

1. Toen de kapitein dronken was, wilden de matrozen de kratten wijn niet uitschepen.
2. Het losgeslagen paard zorgde voor veel schade aan wagens die langs de wei stonden.
3. De voetballers kregen de ballen op het plein niet gevangen toen ze een
moddergevecht aan het houden waren.
4. De arme burger bracht de levensgevaarlijke soldaat een maaltijd gemaakt van dode
muizen.
5. De dolgedraaide computer onderging vreemde veranderingen toen de programmeur
een toets in beweging bracht.

Ronde 8: Maak een zo lang mogelijk woord
(5 punten per juist woord)

Elke ploeg krijgt een woord, waarachter zij telkens een ander woord moeten zetten.

B bv. Strand... (bal, doek, ...)

N bv. Stop... (bord, teken, signaal, ...)

7. Media: Wie vond de boekdrukkunst uit?
A Gutenberg
B Plantyn
C Vergote

8. Godsdienst: Wie gooide z'n netten in het water toen de stem van de Heer klonk?
A Johannes
B Lucas
C Simon Petrus

9. Lichamelijk Opvoeding: Hoe noemt men de sprong waarbij men horizontaal, gestrekt
over de plint springt?
A jaguarsprong
B tijgersprong
C stokstaartsprong

10 Economie: Wat betekent de afkorting RSZ?
A Rekeningen Samen Zetten
B Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
C Restitutie Saldo Zichtrekening

11. Informatica: Waarvoor dient het kruisje bovenaan in de hoek van een geopend
venster?
A verkleinen
B minimaliseren
C afsluiten

12. Wiskunde: Hoeveel is 5³ : 5?
A 25
B 50
C 75
13. Geschiedenis: In welk jaar was de Guldensporenslag?
A 1202
B 1302
C 1402

14. Aardrijkskunde: In welk land liggen de Niagara-watervallen?
A Zimbabwe
B Canada
C Verenigde Staten

15. Muziek: Hoe noem je een elektrische gitaar met slechts 4 snaren?
A bassgitaar
B treblegitaar
C banjo