You are on page 1of 6

PK07 Pengurusan Mesyuarat

PK 07/3
MINIT MESYUARAT
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI YONG PENG
MINIT MESYUARAT

PENGURUSAN SEKOLAH

Tarikh

31.12.2015

Masa

9.00-2.00

Tempat

Makmal ICT SKSYP

Pengerusi

En Mohd Ruzi Bin Abdullah Sani

Kehadiran (Bilangan )

25

Turut hadir (Jika ada)

BIL

/( 2016)

PERUTUSAN PENGERUSI
Kata Aluan Pengerusi
1.1 Memulakan majlis dengan bacaan Surah Al Fatihah.
1.2 En Mohd Ruzi Bin Abdullah Sani Sani GPK 1 merangkap Pemangku guru besar
mengucapkan salam dan ribuan terima kasih di atas kehadiran guru-guru.
1.3 Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada semua guru dan mengharapkan semua
guru dapat memberi perhatian dan kerjasama tentang program sekolah yang akan
dibentangkan sebentar nanti.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ( Gelombang Kedua)
1.4 Beliau membentangkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025:
Aspirasi sistem Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia berhasrat untuk mencapai lima
keberhasilan bagi sistem pendidikan Malaysia secara keseluruhan, iaitu akses, kualiti, ekuiti,
perpaduan, dan kecekapan (Ekshibit 7).
i.

Akses: Setiap kanak-kanak warganegara Malaysia berhak mendapat kesamarataan


peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing.

ii.

Kualiti: Semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat pendidikan cemerlang


berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia, dan setanding dengan sistem
pendidikan antarabangsa. Aspirasi sistem pendidikan negara adalah untuk
meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran
antarabangsa mengikut pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun yang
akan datang (TIMSS dan PISA menguji Bacaan, Matematik dan Sains sahaja).

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK07 Pengurusan Mesyuarat

iii.

Ekuiti: Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan yang terbaik


kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar
belakang sosioekonomi. Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang
pencapaian antara murid bandar dengan luar Bandar.

iv.

Perpaduan: Murid yang berusia antara 7 hingga 17 tahun menghabiskan lebih satu
perempat daripada masa mereka di sekolah. Melalui interaksi bersama murid lain
daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid belajar
memahami, menerima dan menghayati perbezaan. Kementerian berhasrat menjana
suatu sistem pendidikan yang memberi peluang kepada murid berkongsi
pengalaman dan aspirasi demi membentuk dan memperkukuhkan lagi asas
perpaduan rakyat Malaysia.

v.

Kecekapan: Sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi,


namun peningkatan keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan sumber yang
telah disalurkan ke dalam sistem.

Perkara berkaitan NKRA


1.5 SKPM- Sekolah mendapat Band 2 bagi tahun 2015
1.6 SBT ( sekolah berprestasi tinggi) guru perlu bersiap sedia semua kerja perlu kemas kini
,perbaiki sistem fail.
1.7 SPSK Sistem Pengurusan Sekolah kualiti setiausaha yang di lantik En Mohd Fadli Bin
Kamaruddin
1.8 LINUS AJK Linus seperti dilampirkan dalam manual pengurusan.
1.9 MBMMBI- AJK MBMMBI seperti dilampirkan dalam manual pengurusan
1.10

3 Plan utama :
i.

Pelan operasi perlu disediakan setahun ( perancangan setahun) bagi semua


panitia dan setiap bidang. Pelan operasi ialah proses kerja untuk melaksanakan
apa yang hendak dibuat. Cara penyediaannya perlu mempunyai butiran berikut:

Nama Projek

Objektif

Tempoh

Kumpulan sasaran

Guru Terlibat

Process Kerja

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK07 Pengurusan Mesyuarat

ii.

Plan taktikal beliau menjelaskan pelan taktikal ialah perkara yang hendak
dilakukan.

iii.

Pelan strategik (blue print) pelan utama rancangan jangka panjang (2016 hingga
2020).

Jadual Waktu
1.11
1.12

Jadual waktu telah diserahkapan kepada semua guru , kebanyakkan


wwsdwqd

1.13

dddawsdawsdWS

awdawdw

1.1

engerusi memaklumkan Ahli Jawatankuasa 2016 adalah seperti berikut :


Senarai seperti di dalam manual pengurusan 2016.

1.2

Mesyuarat kurikulum adalah mesyuarat terpenting kerana keputusan UPSR


menyumbang
70% dalam SKPM sedangkan yang lain hanya 30%.

1.3

Pencapaian UPSR pada tahun 2016 meningkat sebanyakberbanding


tahun 2015, sekolah kita telah _____________menaikkan semula pencapaian
sekolah.

1.4

Semua guru diminta membaca kita diminta mengubah visi dan misi serta piagam
pelanggan.

1.5
.
MAKLUMAN
2

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT YANG LALU


Dicadang untuk disahkan oleh En Roszaimi bin Md Noh
Disokong untuk pengesahan oleh Pn CW Rasimah bt CW Yusuf

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT

3.1. Post Mortem dan Dialog Prestasi tidak semestinya diadakan apabila ada
peperiksaan sahaja. Prestasi itu merangkumi semua bidang.

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK07 Pengurusan Mesyuarat

3.2.
4

PEMBENTANGAN KERTAS-KERTAS KERJA (JIKA ADA) / FOKUS MESYUARAT


4.1. Bagi tahap 1 (murid tahun 1,2 dan 3) ahli mesyuarat telah memutuskan:
- Ahli mesyuarat sebulat suara memutuskan penggunaan buku kerja sebagai eviden
pentaksiran berasaskan sekolah.
- Eviden tersebut tidak boleh dibawa balik oleh pelajar, guru mata pelajaran perlu menyimpan
eviden di sekolah .
- Murid yang berjaya menjawab sehinggap 60% dianggap menguasai sesuatu kemahiran
yang diajar.
- Jika pelajar tidak menguasai kemahiran diajar , soalan yang sama perlu diulang sehingga
pelajar menguasai kemahiran diajar.
-Soalan yang sama diberikan supaya aras soalan sama, tidak berlaku perbezaan aras pelajar
yang telah berjaya dengan yang gagal.
-Masalah dalam mata pelajaran Sains KSSR kebanyakkan pelajar tidak menguasai band 6
kerana pada band 3 pelajar tidak melepasi kemahiran ICT , guru mengambil banyak masa
mengulang kemahiran yang tidak dikuasai di band 3.
- Kekurangan masa menyebabkan guru tidak sempat menguji kesemua kemahiran band 6.
- Th 3 murid seramai 42 orang hampir separuh tidak menguasai kemahiran asas ICT.
4.2 Encik Nordin membincangkan perancangan program panitia sains tahun
2013 untuk peningkatan masa akan datang supaya UPSR lebih cemerlang.
Rancangan / aktiviti panitia sains tahun 2013 antaranya :
- Latihan topikal dan berfokus
- kelas tambahan
- Minggu sains
- Sudut Sains setiap kelas
- Lawatan (Planatruim)- cadangan ke Melaka.
- Kuiz latih tubi
- bengkel teknik menjawab soalan
- program pemulihan dan pengayaan
- Bulan Sains
- pembelian & penyediaan bahan bantu mengajar
Untuk memantapkan pelajar B beri lebih latih tubi
- Gunakan buku peta minda Pn Julaina mencadangkan peta minda dibuat dalam
kertas mahjong dan ditampal di dalam kelas supaya murid mudah membacanya.
4.3 Guru-guru diminta menyenaraikan semua buku rujukan yang digunakan termasuk buku
teks oleh guru dan pelajar.
4.4 Bagi tahap 2 plan J disedarkan dan disimpan oleh guru mata pelajaran.
4.5 Analisis item dikehendaki buat mengikut bilangan soalan pada ujian-ujian siri 1
pertengahan dan akhir tahun dan hendaklah menyerahkan kepada ketua panitia
- Keputusan bagi tahun 5 iaitu tahun 6 (upsr 2013) agak membimbangkan guru-guru
terutamanya guru tahun 6 mengenalpasti murid yang cemerlang dan yang tidak menguasai
perlu di beri perhatian.
Tindakan: GURU TAHAP 6

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK07 Pengurusan Mesyuarat

HAL-HAL LAIN
5.1 Kewangan
En Nordin menjelaskan peruntukan kewangan bagi tahun ini sebanyak RM 900.00 guru-guru
yang berhajat untuk membelanjakan duit itu bagi tujuan P&P hendaklah mendapat kebenaran
dari Guru Besar terlebih dahulu itu pun jika ada lebihan kerana duit tersebut akan
dipindahkan ke LBT.
- Buat anggaran perbelanjaan dahulu
- Nota minta kemudian
Barangan yeng perlu dibeli:
- 7 set lego telah sedia ada(perlu ditambah 13 set lagi)
- Pembaris panjang
- Alat penimbang
- Kertas litmus
- Jam randik
Tindakan : Pentadbir Sekolah & Guru-guru Sains
5.2 Pn Julaina mencadangkan supaya satu senarai pencapaian murid tahun 5 dibuat dan
diserahkan kepada semua guru sains supaya tindakan susulan boleh dilakukan untuk
membantu murid lemah dan membimbing murid cemerlang menjadi A.
5.3 Puan Rosnani meminta pihak pentakbiran meletakkan label kelas baru mengikut sesi
2013 secepat mungkin supaya tidak berlaku kekeliruan guru yang hendak masuk ke kelas.
5.4 Cikgu Mohd Ibrahim (GPK 1) menyatakan no fail JBA0082/600/2/4/1
- fail telah disediakan dan minta di pejabat (Pn Ziela).Kemas kini dan letak di dalam rak yang
telah disediakan dalam makmal.
- Pengurusan mensyuarat
Minit mesyuarat lalu setiusaha kurikulum ada meminta jawapan daripada panitia. Panitia
perlu menjawab dan serahkan kepada setiausaha kurikulum.
- Beliau mengingatkan adakan anggaran belanja mengurus sila sediakan dan isi nota
minta.Kewangan panitia mempunyai RM 900.00 .
Tindakan: Pentadbir Sekolah, En Nordin, semua guru sains

PENUTUP
a. Ucapan penangguhan oleh Pengerusi Mesyuarat / ahli mesyuarat dan penetapan tarikh
mesyuarat yang berikutnya.Mesyuarat akan datang akan di adakan pada bulan April
selepas ujian siri pertama.
b. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 1.30 tengahari.

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00

PK07 Pengurusan Mesyuarat

Disediakan oleh,
..........................................
(ROSNANI BT HASSAN )
Setiausaha /Ahli mensyuarat
Tarikh : 20.01.2012

Disemak Oleh,

................................
EN NORDIN BIN MADISAN
)
Pengerusi / Ahli Mesyuarat

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00